Tagovi

Od stolje?a sedmog, a i ranije

Prijatelj mi je nedavno skrenu pozornost na ovaj sadržaj. Evo, pa neka netko nakon ovoga kaže da povijest nije u?iteljica života...

No pored ovih svijetlih strana slavenskoga drevnog života znamo još i za neke tamne. Teška nesloga i svadja to?ila ih je oduvijek, što se za njih znade. Eto što nam o tom govori ve? toliko puta spominjani naš svjedok Maurikije: "Nad sobom imadu Slaveni mnoge župane, koji su medju sobom nesložni, pa stoga ?e biti dobro nekoje od njih, a naro?ito one, koji su medjama (bizantinskim) najbliži, a pohadjaju druge (župane), primamiti (na bizantinsku stranu) ili nagovorom ili mitom, da tako ne bi dušmanstvo sve njih složilo u jedinstvenu državu (protiv Bizanta)". Onda opet kaže isti pisac: "Nemaju?i vodstva (jedinstvenog), a mrze?i se medju sobom, niti se drže reda, niti se brinu da zajedni?ki boj biju". Dapa?e jedan arapski pisac opaža: "Slaveni su u glavnom hrabra i ratoborna ?eljad, a kad ne bi poradi cjepkanja u plemena i narode bili izmedju sebe nesložni, s njihovom se snagom ne bi mogao mjeriti nijedan narod na svijetu". Posljedica ove nesloge bijaše vjerolomstvo; evo što piše Maurikije: "Slaveni su skroz nevjerni i u ugovorima nepouzdani; kod njih strah više vrijedi nego li dar". Ovu pak pojavu tuma?i ovako: "Pošto su raznoga mišljenja (t. j. nesložni), oni ili uop?e ne ?e da sklope ugovora, ili ako ga (jedni) ve? uglave, odmah ?e ga drugi pogaziti, jer su svi izmedju sebe zavadjeni, te ne ?e jedan drugome da popusti". Kona?no bijaše veliko zlo kod starih Južnih Slavena prekomjerna odanost pi?u i rasipnost. Ta strast znala je biti od teških posljedica; tako uhvatiše god. 593. Bizantinci na Dunavu slavenskoga kneza Mužika i njegovu vojsku mrtve pijane; knez Mužik bijaše spremio ogromnu da?u svome pokojnome bratu.

Ferdo Šiši?, Hrvatska povijest, Prvi dio: Od najstarijih vremena do god. 1526., stranica 7-8

Neovisno o pravu na citat, knjiga je u cjelosti digitalizirana 2003. godine u skladu sa važe?im propisima Republike Hrvatske, te je temeljem toga ne postoje ograni?enja za njeno korištenje u digitalnom obliku.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci