Tagovi

Obavezno prodavanje magle

Obavezno prodavanje magle !!!!
U vrijeme partijskog jednoumlja i komunisti?kog mraka imali smo jedno obvezno osiguranje i to je bilo kod registracije automobila tj. osiguranje od automobilske odgovornosti. Kad je došla sloboda i demokracija po?elo je slobodno plja?kanje bivših drugova sada ve? gospode i gra?ana. Malo po malo uvedeno je osiguranje od nezgode pa je sada ve? obvezno. Što u principu nije ni loše ako se netko povrijedi svojom ili tu?om krivnjom biti ?e mu ispla?ena šteta na osiguranu svotu po polici.
Poslije par godina po?eli se donositi propisi koji su zahtijevali od odre?enih djelatnosti i uvo?enje osiguranja od odgovornosti za štete od profesije. Prve žrtve ovog osiguranja su bili sada ve? gospoda fiškali, advokati ili po novo hrvatskom odvjetnici, poslije njih na red su došli gospoda doktori, a paralelno s njima i bolnice. Potom gospoda inženjeri koji se bave projektiranjem i nadzorom, njih su odvojili od izvo?a?a radova utjerali ih u komore i naravno obvezne police osiguranja. Me?u zadnjim žrtvama su izvo?a?ke firme u gra?evinarstvu tj. u slobodnom prijevodu zidari ili bolje re?eno gra?evinari. Njima su uvedene licence i uz licencu obvezna polica osiguranja
U me?uvremenu je osigurano na puno tiši i brži na?in sve što predstavlja javne službe kao školstvo, sudstvo , policija, gradske, op?inske , županijske uprave i svi mogu?i i nemogu?i zaposlenici u njima i naravno sve njihove zgrade, šupe, garaže, nadstrešnice i sve što imaju, nemaju ali ?e kupiti. Djeca u vrti?u, školi, fakultetima, prije nego su došli u školu, za vrijeme nastave, poslije nastave, na putu do ku?e i uglavnom im je trebalo par godina da se sjete školska djeca polica osiguranja za sve što im se ne?e dogoditi, a moglo bi 24 sata cijele kalendarske godine bez obzira na školsku godinu.
Kad kupite kartu za bilo koju vrstu javnog prijevoza automatski ste osigurani od svega što Vam se ne?e dogoditi, a moglo bi se dogoditi.
Zamislite jednu ?etvero?lanu porodicu koja osobnim autom na trajektu putuje na neki otok oni imaju bar 10 raznoraznih polica osiguranja i kad do?u u hotel još jedna hotelska polica osiguranja za goste. Kad bi to sve bilo badava bilo bi smiješno me?utim gospoda iz osiguranja uz pomo? države sve to uredno napla?uju.
Me?u zadnjim osiguravateljskim novitetom je polica osiguranja bankarskih kredita i naravno polica životnog osiguranja dužnika vinkulirana u korist banke, a ako je za kredit potrebna hipoteka i ona naravno mora imati svoju policu osiguranja u korist banke.
Posebno je zanimljiva ?injenica da su gotovo sva osiguranja u suvlasništvu nekih banaka, a te banke uvjetuju svojim klijentima prilikom odobrenja kredita policu osiguranja odre?enog osiguravaju?eg društva. Ne samo da mora biti polica osiguranja ve? ne možete Vi birati koje ?e biti osiguranje, oni i to za Vas biraju, Vaše je samo da platite. Vrlo ?esto se doga?a da klijent diže hipotekarni kredit na ku?u koja je ve? osigurana od svih vrsta šteta , me?utim banka traži još jednu policu koja ?e biti vinkulirana u njihovu korist i ne dolazi u obzir da policu osiguranja koje ve? pla?ate samo vinkulirate u njihovu korist. E to ne može.
Tako da to sve skupa li?i na kartelsko udruživanje banaka i osiguravatelja koji ucjenjivanjem svojih klijenata pove?avaju svoj posao uz znanje i dopuštenje naših vlasti, a i oporbe nikoga to ne zanima.
Jedino se još drži vojska. Naši vojnici svih vrsta i rodova nisu osigurani od povreda i eventualne pogibije na radnom mjestu. Njima je osiguranje Republika Hrvatska tj. ako im se što desi na poslu za eventualnu odštetu moraju tužiti poslodavca tj. Republiku Hrvatsku.
Malo je ?udno zbog ?ega je Republika Hrvatska raznim zakonima, propisima i pravilnicima prisila gotovo kompletno gospodarstvo i gotovo sve službe da pla?aju 10-tke raznoraznih osiguranja u režimu obvezno, a onda ona za svoje najugroženije djelatnike uz Policiju i Vatrogasce ne napravi police osiguranja ?ak ni za one koji idu u mirovne misije.
Vjerojatno naše vlasti znaju da je sve to ipak samo obavezno prodavanje magle.
U donjoj tablici prikazali smo ukupne prihode i rashode svih naših osiguravateljskih ku?a za 2008 i 2009 godinu iz koje se vidi o kojim se sredstvima radi i gdje završavaju.

upla?eno 2008 ..................9.686.102.000,00
ispla?eno 2008...................4.591.865.000,00
upla?eno 2009...................9.411.336.000,00
ispla?eno2009....................4.780.848.000,00

Iz podataka koje objavljuju sami osiguravatelji, i ne stide se , vidljivo je da je u godini po?etka gospodarske krize udio ispla?enih šteta u odnosu na ukupne premije iznosio 45%, a 2009. godine došle su razinu od 50%. U 2010 godini su malo oprezniji pa su u prva tri mjeseca prikupili 2,5 milijardi kuna, a isplatili svega 1 milijardu kuna. Njima su ta sredstva ipak potrebnija nego onima koji ih upla?uju.

Gdje je završilo ostalih 50% upla?enih premija osiguranja?
Dovoljno je provozati se Slavonskom i Ljubljanskom avenijom u Zagrebu i pogledati poslovne objekte Euroherca, Jadranskog osiguranja, a sli?no je i sa svim ostalim osiguravateljskim ku?ama. Izgradili su bezobrazno skupe poslovne objekta s komforom kakav si obi?an ?ovjek, radnik i seljak , koji sve to i pla?a ne može ni zamisliti, a njima je to i životna i radna sredina.
Jedna velika suma odlazi na troškove sudova i odvjetnika, jer su gospoda odgovorna prema novcima koje su uz pomo? naših zakonodavaca oteli od svih nas, tako da odštete u pravilu ispla?uju samo po sudskim presudama. Nije mi poznato da je itko naplatio nešto od osiguranja, a da nije morao tužiti ili pristati na neku nenormalnu njihovu ponudu.
Osiguravatelji su svoju djelatnost prozvali industrijom, industrijom za obaveznu prodaju magle. Republika Hrvatska Vam nare?uje da kupite njihov kao oni to zovu proizvod, a kada oni sebi naprave što misle da im treba, kada si uzmu velike pla?e, naknade i troškove nešto ostane i za korisnike polica – a naj?eš?e magla.
Iz ovog sustava treba izuzeti ve?i dio onih uposlenika, honorarnih i na proviziju, koji obilaze teren i za malu pla?u ili sitnu proviziju varaju svoje prijatelje i sugra?ane obe?avaju?i im raznorazne povlastice koje pokriva polica, a poslije Vas moraju izbjegavati ako do?ete u situaciju da tražite ostvarenje tih prava kojih naj?eš?e nema. Sve to rade za 2400 kuna ili koju kunu više.
Kako to da se niti jedne godine nije dogodila situacija da su osiguranja morala isplatiti 70-80-90% upla?enih premija, ve? je to uvijek oko 50% ?

Komentari

mrak, opet se ne vide

mrak, opet se ne vide glasovi ispod dnevnika a od jučer mi je jako teško pristupiti stranici. Imamo li ljetni remont ili što? Lp

Tko je glasao

.....kod financijskog

.....kod financijskog inžinjeringa je bitno samo to radi li se o pokroviteljstvu države ili je nešto na divljaka, u prvom slučaju policija dolazi na vrata onima koji pokušavaju nešto izmuljati, a u drugom onima koji to organiziraju.....

Tko je glasao

Dobar dnevnik o modernim

Dobar dnevnik o modernim varalicama zvanim osiguravajuća društva koji su dio piramide varalica raznoraznih finacijskih institucija.
Odgovor na autrorovo pitanje zašto su isplate uvijek oko 50% je taj , zato što je 50% trošak dotičnog društva, koji se koristi za troškove, rast, premije, rezerve.... I nikad neće isplatit više. Znam da ti je pitanje bilo retoričko, ali ipak.;)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci