Tagovi

Obavezno dodatno zdravstveno osiguranje, ili kako varati birače

Sjedim ja tako danas na faksu i čuvam studente na kolokviju iz vjerojatnosti. Najdosadniji dio posla - moraš sjediti, održavati "red i mir" i izgledati strogo. A nije mi u prirodi. :-( Ubija me taj dio posla od dosad, pa onda zasjednem na kraj prostorije, i uzmem još jednom pročitati novine. I dohvatim se interviewa koji je u jutarnjem dao novi ministar zdravstva Darko Milinović. Naslov ističe "Provest ću zabranu pušenja bez obzira na sve otpore". Svaka čast, samo daj, što prije to bolje. Bar što se mene tiče. Nastavim ja sa tekstom, a kad tamo:

Na koji bi način građani trebali sudjelovati u troškovima zdravstva?
.
- Prije bilo kakavih konkretnih rješenja vezano uz reformu razgovarat ću s koalicijskim, ali i drugim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rješenje. Nedvojbeno, dio će usluga ići na tržište, što znači obvezno dopunsko osiguranje za sve građane, ovisno o imoviskom statusu. Prije te odluke nužno je da svaki građanin ima tzv. porezni broj iz kojega će se vidjeti njegova primanja.
.
To znači da će dopunsko osiguranje plaćati i oni koji su danas oslobođeni participacije?
.
- Da, nitko ne bi trebao biti izuzet od plaćanja dopunskog osiguranja, ali za one koji to neće moći zbog malih primanja, u zdravstveni proračun uplaćivat će država.
Osim toga, dopunsko osiguranje ne može biti za sve isto. Na primjer, kao potpredsjednik Sabora plaćao sam samo 80 kuna za dopunsko osiguranje i bio oslobođen svih participacija, a netko s mnogo manjom plaćom plaćao je isti iznos. To nije u redu i mora se promijeniti, uz punu zaštitu socijalno ugroženih.

ehehej, čekaj malo!
On to pričao o dopunskom zdravtvenom osiguranju koje će postati obavezno za sve građane??
Čekaj, kod mene ova izjava automatski generira nekoliko pitanja:

1) Zašto se to osiduranje onda zove dopunsko? Povećaj onda obavezno osiguranje koje svi takoionako moraju plaćati, i točka!

2) Zašto onda uopće ukidaju "naknadu" u zdravstvu? Zato da bi formalno ispunili HSS-ovo obećanje? Pa će nam pritom odmah vratiti obavezno dopunsko i po mogućnosti još više iz privatnog džepa preseliti u proračun?

3) Što o tome kaže HSS? Pogotovo imajući u vidu pitanje pod 2.

4) Što je sa Sanaderovom najavom i HDZ-ovom kampanjom da "neće biti novih poreza"? Pa što je pobogu obavezno dodatno zdravstveno osiguranje, ako nije novi porez?

5) Što na tu izjavu kaže šef, dr. Ivo Sanader II? Pogotovo imajući u vidu pitanje pod 4.

Komentari

Evo ukinuli su admin.

Evo ukinuli su admin. pristojbu, a još se plaća. Živo me zanima koliko još vremena treba da sve prošljaka. A kad krene obvezno dopunsko bit će svega, stvarno ne znam tko će preživjeti uza sve gluposti koje moramo plaćati. Svaka čast, odličan tekst!

Nemrembilivit

Tko je glasao

marin držić svekolika

marin držić

svekolika ekipa iz senjsko-ličke županije koja drži do sebe i kojoj je život mio, odlazi u privatne i javne klinike u Rijeku i Zagreb

odlična je i ana stavljenić rukavina kad je rekla na radiu da joj obvezno, ali privatno zdravstveno osiguranje ne zvuči dobro i da je za sada rezervirana

pitajte se tko ubrzava reformu zdravstva u ovom smjeru?
ispeci, pa reci, vrijedi i u pollitici
ili što bi No 1. u Alan Fordu rekao: 5 tebi, a 1,2,3,4,5 meni.

marin držić

Tko je glasao

Nisam siguran da je dični

Nisam siguran da je dični potpredsjednik Sabora najbolji primjer za funkcioniranje zdravstvenog sustava. Malo je vjerojatno da mu je zdravlje ovisilo o plaćanju ili ne dopunskog osiguranja a k tome je još i liječnik.

Sigurno je da treba zadržati sustav obveznih doprinosa iz kojih bi se osiguravao "normalni" minimum zdravstvenih usluga. Problem je u tome što još nitko na zadovoljavajući način nije definirao što je to "normalno".

Činjenica je da određeni zahvati i usluge koštaju daleko više nego je moguće platiti iz obveznih doprinosa pa treba pronaći izvore iz kojih bi se to plaćalo. Između toga da sve ide na teret države ili isto na teret pacijenata, trebalo bi birati "zlatnu sredinu", dio može pokrivati država a dio bi svakako trebali pacijenti.

U državi koja se naziva socijalnom, mora egzistirati princip solidarnosti, tj. da oni koji imaju više, više i doprinose. Kako?

Na temelju imovinskih cenzusa je moguće građane (pacijente) razvrstati u kategorije i izdati im iskaznice "raznih boja". Naravno, u informatiziranim društvima boja može biti ista ali bi npr.ćip sadržavao sve potrebne podatke. Dok ne dođemo na tu razinu, osuđeni smo na raznobojne iskaznice. :)))

I onda imamo sljedeće:

Za pacijenta bi zdravstvena usluga koštala različito, ovisno o tome u koju skupinu taj pripada.

Sve zdravstvene usluge bi bile dostupne svim pacijentima a doprinosili bi u skladu s vlastitom ekonomskom snagom.

Najveći je problem reforme zdravstva kako postaviti omjere toga. Nisam siguran da je aktualna vlast to u stanju.

Do sada su u svim sferama favorizirali neke sasvim druge omjere i odnose. Koje nismo smatrali ni pravednim ni poštenim a gdje bi onda bili u stanju osmisliti nešto što bi bilo još i solidarno.

B-52

Tko je glasao

Trenutno imamo upravo takvo

Trenutno imamo upravo takvo stanje (doista indirektno):
Za pacijenta bi zdravstvena usluga koštala različito, ovisno o tome u koju skupinu taj pripada.
Moji doprinosi i doprinosi koje plaća netko na minimalcu su znatno različiti a imamo pravo na istu uslugu. Mogu ja zvučati socijalno neosjetljiv i bla-bla, ali takva je situacija neodrživa.
Ono što sam napisao u komentaru dolje je nužnost koja će se morati dogoditi i "razbiti o glavu" kroz val nezadovoljstva socijalno ugroženih kada ju se odluči provesti, ali to je jedini izlaz iz gubitaka koje zdravstvo uporno gomila.
Ako ćemo gledati slovo zakona, mislim da je neodrživo da ista usluga (pa bila ona i zdravstvena) bude skuplja nekome zato što je boljeg imovinskog statusa. Takva se usluga onda izjednačava sa kaznom koju sud određuje prema imovnom statusu prekršitelja...

Tko je glasao

Zdravstveni sektor je

Zdravstveni sektor je najosjetljivije socijalno područje organizacije društva. Ako igdje drugdje, onda u zdravstvu treba važiti princip solidarnosti. Jer, minimum humanosti i zaštite koje društvo treba pružiti svakom svom članu je upravo na zdravstvenom planu.

Princip solidarnosti treba počivati na dva jednostavna principa:

1. Svakom članu društva bez naknade (ili uz odogovarajuću participaciju) su dostupne osnovne zdravstvene usluge. Drušvo treba jasno i nedvosmisleno odrediti koje su to osnovne zdravstvene usluge, ali po mom mišljenju to bi trebalo uključivati:

- hitnu medicinsku pomoć
- primarnu zdravstvenu zaštitu
- osnovne stomatološke usluge, za djecu do 18 g. sve
- operacije (sve, ali s mogućim izuzecima) i bolničko liječenje, izuzev kozmetičkih razloga
- paleta lijekova prema dogovorenoj listi

Taj "paket" treba osigurati minimum dostojanstva i sigurnosti svakog člana društva u slučaju bolesti. Istovremeno, treba uspostaviti efikasne mehanizme za sprečavanje i "kažnjavanje" rasipanja, neracionalnosti, pretjeranog i neopravdanog korištenja itd. Npr. sistemom bodovanja potrošnje svakog korisnika, gdje bi "veliki potrošači" nakon prikupljenog odredjenog broja bodova u jedinstvenom "kartonu" prelazili u "strožiji" režim i/ili plaćali veće participacije. Za one siromašne, koji ne mogu niti to platiti a akutno liječenje im je nužno, plaćala bi socijalna služba

Treba izračunati koliko to sve košta i odgovarajuće dimenzionirati doprinos (porez) iz dohotka za zdravstvo.

Sve ostalo što ne ulazi u paket osnovnih usluga, uključujući i povećane participacije kod velike potrošnje, trebalo bi biti predmetom dodatnih (standardiziranih) dobrovoljnih osiguranja.

2. Princip solidarnosti troškova.
Za osnovno zdravstveno osiguranje izdvaja se obavezni doprinos (porez) kao postotak ostvarenog prihoda. Dakle, oni koji zaradjuju više, plaćaju više ( u apsolutnom iznosu), i obrnuto. Osnovne usluge su dostupne svima jednako, bez obzira koliko plaćaju.

Dakle, princip sličan kao u osiguranju automobila: osnovno (obavezno) osiguranje za sve i dodatno (kasko) po izboru.

The Observer

Tko je glasao

Bet, koliki je postotak koji

Bet, koliki je postotak koji se izdvaja za obvezno zdravstveno osiguranje u DK?

Tko je glasao

To nije moguće točno

To nije moguće točno reći, jer se ne iskazuje posebno - sva davanja (osim za tržište rada što je posebno) su podvedena pod porez - državni i općinski. U financiranju zdravstva učestvuje i država i općine

Statistika kaže da se na zdravstveni sektor troši oko 13% of ukupnih javnih troškova (2005) ili nešto preko 100 mlrd DKK godišnje (18.000 DKK po stanovniku). Za usporedbu, za obrazovanje odlazi 15%. Javni troškovi su nešto preko 50% BDP-a

Osnovno osiguranje pokriva otprilike ono što sam gore napisao (bez participacije, osim na lijekove) minus stomatološke usluge (odrasli sve - ili 90% plaćaju sami), ali uključuje širok dijapazon usluga (pomoćna sredstva i slično, terapije i slično).

Zdravstveni sistem je jako skup i u nekim segmentima loš (relativno, u usporedbi sa razvijenim susjedima). Nedostaje liječnika i med. sestara. Dugo se čeka se na vitalne pretrage, uglavnom zbog nepravovremene i neadekvatne organizacije. Novaca bi se našlo, ali ih nema tko potrošiti. Uspješnost liječenja karcinoma kao u Poljskoj. Sada se uvode garancije maksimalnog čekanja, po potrebi šalju se pacijenti u inozemstvo (Švedska, Njemačka).

Opcija za bolje pokriće je nacionalno dodatno osiguranje ("Danmark") 40% stanovništva su učlanjeni i razna privatna osiguranja koja su sada u modi, uglavnom zbog preskakanja lista čekanja.

PS. Ove brojke nije moguće direktno "prevesti" na Hrvatske uvjete. Ali, jasno je da otprilike isti nivo usluga "pojeo" veći relativni udio izdvajanja.

The Observer

Tko je glasao

Mislim da nijesi u krivu,

Mislim da nijesi u krivu, ali bi isto tako država morala čim prije izaći s jasnim popisom usluga koje su zajamčene svima (osim reanimacije, odnosno prve pomoći).
Za dobiti prvu pomoć nije bitno da li si osiguranik HZZO-a ili ne, ali za nastavak tretmana, kada ti više život nije ugrožen treba ti polica osiguranja!
Ovako svi misle da imaju pravo na sve, a nemaju ni sada (moram platiti most jer sam premlad da bi mi ga platio HZZO)!

Tko je glasao

Pišem tekst o uvjetima za

Pišem tekst o uvjetima za dobivanje ministarske dozvole, ili dozvole za bavljenje politikom, ali nisam siguran da ću ga igdje objaviti. U svakom slučaju, nisam siguran da bi novi ministar a bivši podpredsjednik Sabora dobio tu dozvolu (pa ni preko veze).
Ono što ja pokušavam zaključiti iz ovog što je dotični gospodin izjavio je obvezno državno zdravstveno osiguranje koje bi pokrivalo uistinu najnužniji minimum (hitna pomoć i slične situacije) i bilo dostupno svima uz određenu naknadu. Sve ostalo bi se pokrivalo iz redovnog zdravstvenog osiguranja koje bi zaključivao s nekim od osiguravatelja na tržištu. Te bi police morale biti po principu "koliko para toliko muzike" (ali cijena police ne bi smjela biti utvrđena u postotku plaće negu u apsolutnom iznosu)
Niti je ovaj ministar u stanju to izgurati, niti je ova vlada spremna provesti tu i takvu reformu koja otvara brojna pitana i donosi nove probleme (otriježnjenja) tipa "zdravstvo je gospodarska djelatnost" (a što s bolnicama u zabitima koje su neprofitabilne i sl.) odnosno "nismo baš svi jednaki" (ili žao mi je gospodine, ali vi nemate ustavom zajamčeno pravo na taj npr. UZV pregled, vaša polica osiguranja ga ne pokriva, ali ga možete platiti na blagajni).

Tko je glasao

da, ovo na kraju: ili žao

da, ovo na kraju:
ili žao mi je gospodine, ali vi nemate ustavom zajamčeno pravo na taj npr. UZV pregled, vaša polica osiguranja ga ne pokriva, ali ga možete platiti na blagajni).

je vrlo moguća situacija. Iako imam rodbinu u Kanadi i Kaliforniji nikad nismo razgovarali o zdravstvu, istina. O prihodima, načinima poslovanja, mirovinama, politici i sličnom jesmo, ali o zdravstvenom osiguranju nismo.

Međutim, kroz njihove se filmove i serije koje se bave medicinskom tematikom često provlači tema: ima li pacijent osiguranje i pokriva li njegovo osiguranje neki zahvat o kojem mu ovisi život.

Ipak, upoznao sam jednu Amerikanku čije osiguranje neke stvari nije pokrivalo. Imala je tumor na dojci i to su joj operirali, ali u isto doba je i na vratu napipala neku kvržicu i to je rekla liječnicima, a, prema njezinim riječima, to njezino osiguranje nije pokrivalo, pa nisu čak ni uzeli uzorak tkiva s tog mjesta, a kamo li da bi to operirali. Kod nas, a vjerujem i bilo gdje u Europi, bi to svakako učinili. Dakle, nije baš uputno težiti rješenjima kakva u SAD imaju, barem ne u zdravstvu, bez dobre analize.

Peregrine Falcon

Tko je glasao

Istina, kod nas su neke

Istina, kod nas su neke stvari loše riješene, poput načina na koji većina liječnika propisuje antibiotike; onako, odoka: upala mokraćnih puteva? A, dobro eto vama Ceporexa. Dišni putevi? Propisat ću vam Klavocin! itd.. . Ne rade se antibiogrami koje bi se moralo raditi prije svakog propisivanja antibiotika, pa se time pogoduje i stvaranju bakterija otpornih na antibiotike (poput MRSA-e, to jest zlatnog stafilokoka otpornog na meticilin) koji u svijetu žanju svoje žrtve, a kod nas su tek na početku, a s druge strane, zbog toga se često produlji liječenje i time rastu i troškovi koje mora podmiriti HZZO.

Ako ćemo tako propisivati antibiotike, onda nam liječnici više nisu potrebni. Tako svatko može otići u ljekarnu i odabrati antibiotik.
dakle, tu je samo potrebno propisati obvezu da se napravi antibiogram prije svakog propisivanja antibiotika, da taj antibiogram mora biti u kartonu bolesnika kao dokaz da je napravljen, a da se propisivanje antibiotika bez izrade antibiograma (ako za to ne postoji prokleto valjani razlog) kažnjava velikim novčanim kaznama. U cilju poboljšanja kvalitete liječenja i smanjenja troškova, ali i neželjenih posljedica odabiranja krivog antibiotika.

Peregrine Falcon

Tko je glasao

Vezano za propisivanje

Vezano za propisivanje antibiotika, dvije priče (osobne):

1. prije dosta godina hospitaliziran sam bio na Srebrnjaku (dječja pulmologija) s nepotvrđenom dijagnozom: tuberkuloza (rengen koma, stetoskop ništa, 39 temperatura). Za potvrdu gastroskopskog uzorka na Kocha treba cca 3 tjedna. No primarijuska (instinkt?) odlučuje upotrijebiti lijek na testiranju (Sumamed) i ja izlazim van za tjedan dana s čistom rengenskom slikom. Točna dijagnoza: vrlo atipična upala pluća, uzročnik sitna stoka (Zagreb, Božić-Nova godina?). Zahvalan do groba!

2. nakon 3 tjedna stalnog suhog kašlja, pogotovo noću, odem u Merkur kod eminentnog primarijusa. Kratki pregled, propiše mislim Klavocin (?) i bris grla (tim redoslijedom?), te opet dolazak za 14 dana ako ne prođe. Evo mene za 2 tjedna (kašalj koma) s negativnim brisom, on me primi i ovaj put ima specijalizanta kojem objašanjava: "bla bla... antibiotik sam prepisao rutinski... bla bla" - tim riječima!!! Pa student medicine pada na ispitu ako prepiše antibiotik bez laboratorijskog nalaza, a on "rutinski". Naravno ništa ne zna, pošalje me doma i "dolazak u slučaju pogoršanja"!
Za tjedan dana odem po drugo mišljenje na Šalatu, doktorica ustanovi reflux iz želuca, propiše dijetu za smanjenje kiseline i spavanje na povišenom. Kašalj prestaje za manje od tjedan dana. Hvala joj.

Instinkt i znanje, prava kombinacija.
A onom "rutineru" nogu u guzicu!

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Nemojte se petljati u

Nemojte se petljati u područja o kojima ne znate ništa ili mislite da nešto znate bez prethodne provjere stručne literature. Nemojte se ponašati kao novinari koje često kritiziramo jer površno do nikako provjeravaju svoje izvore informacija. Ovo se odnosi na ovo:

2. nakon 3 tjedna stalnog suhog kašlja, pogotovo noću, odem u Merkur kod eminentnog primarijusa. Kratki pregled, propiše mislim Klavocin (?) i bris grla (tim redoslijedom?), te opet dolazak za 14 dana ako ne prođe.

Kad se ustanovi indikacija za primjenu antibiotika (znači isključivo bakterijska upala), potrebno je uzeti bris koji ide na biogram i antibiogram. Budući da u slučaju da na hranilištima nešto poraste od bakterija (potrebno je cca 5-6 dana minmalno da se dobije nalaz) u tom periodu ukoliko je upala ozbiljnija ili može to postati, dajete antibiotik po iskustvu koji djeluje na najčešče uzročnike takve infekcije (npr. Klavocin kod respiratornih infekcija ukoliko nema alergije na peniciline) Znači dobiješ antibiotik prije nego što je nalaz došao! Kada dođe nalaz tada se eventualno u slučaju potrebe korigira antribiotik. Prema tome taj eminentni primarijus je školski postupio odnosno rutinski i to je objašnjavao studentu, a ti prije nego što si na široko odlučio pljuvati i dezinformirati o liječničkom pozivu, mogao si se prije o tome bar informirati. Što se rezistencije tiče, ona nastaje i kad sve radiš školski. Naravno da se ne radi školski u praksi. Koliko para toliko muzike. Često imaš limit koliko briseva možeš poslati, pa ako ti treba više tko ti je kriv kad si loš doktor. Ima ih koji mogu bez ijednog brisa i njih gazde kuju u zvijezde.Ali prije svega treba reći da često pacijenti žele nešto odmah, pa čak i kod slučajeva kada nije sigurno da je bakterijska upala u pitanju, a sustav ti nameće štednju pa ti se diktiraju iskrivljeni algoritmi liječenja (čitaj linija manjeg otpora, odnosno štedi, a ako nešto krene po zlu već će se naći Pedro koji će visiti kao u slučaju vatrogasaca). Prema tome eminentni primarijus je postupio lege artis.

Tko je glasao

Dragi seneka, ali iz mojeg

Dragi seneka, ali iz mojeg teksta je očito da ja nisam imao uopće respiratornu upalu, a kamoli bakterijsku. To je odmah vidjela doktorica na Šalati prema specifičnom izgledu grla uzrokovanog refluxom (kojeg je btw antibiotik pogoršao)... Osim toga ona je u dijagnostičkom postupku provela razgovor sa mnom o stilu života, nivou stresa, dijeti, pušenju, spavanju itd. Sve što nije bilo u prvom dijagnostičkom postupku.

Liječnik na Merkuru je znao da već tri tjedna kašljem, ali drugih problema nisam imao. Znači 5-6 dana do rezultata brisa sam u potpunosti mogao pričekati. Nisam tražio antibiotik. Nisam došao u bolnicu po hitnom prijemu niti sam imao težak zdravstveni problem, koji bi mi ugrožavao život itd.

Osim toga, iz razgovora sa završenim medicinarima sam dobio informaciju da se za propisivanje antibiotika bez prethodnog pozitivnog laboratorijskog testa pada na ispitu Svaki mladi liječnik kome sam ispričao ovu štoriju se čudio na postupak jer je u suprotnosti s normalnim postupkom. Ako sam u krivu onda su me lagali. Ne vidim zašto? Vi ste prvi liječnik koji me uvjerava u lege artis postupak.

Dapače, ja sam primao i antibiotike prije nego sam obolio, preventivno! Npr prije operacije sam dobio kuru antibiotika jer je zaraza više nego uobičajena a postoperativno bi mogla izrazito zakomplicirati ozdravljenje. Stoga je kura antibiotika itekako must. Ali to ima svoj rezon.

Eminentni primarijus me nije izliječio, niti je shvatio moju bolest. No slažem se da je moja reakcija "nogu u guzicu" pretjerana. Vjerojatno je imao loš dan i nadao se da će kašalj takitak proći, od Klavocina ili ne, i da me nebu vidio za 2 tjedna. Od 10 slučajeva vjerojatno se 9 izliječi, pa eto ja sam bio onaj deseti.

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Nisam ulazio u točnost

Nisam ulazio u točnost dijagnoze koja je u tvom slučaju očito bila pogrešna nego u tvrdnju da se ne daje antibiotik bez prethodno obavljenog brisa i biograma i antibiograma. To je poželjno, ali se u praksi kad čovjeka s verificiranom bakterijskom infekcijom kada ga ne možemo ostaviti bez antibiotika, jer težina kliničke slike to nalaže, daje onaj koji se po iskustvu očekuje da će najvjerojatnije biti učinkovit. To se zove empirijska primjena. Što se tiče teorije i prakse , ne znam što si po struci, ali sam uvjeren da se i u tvojoj struci puno toga ne radi isto kao u knjizi, već ovisno o situaciji "na terenu".Sjeti se vatrogasaca, gdje su oni pogriješili? Ili u ovom slučaju npr. legendarne Plave knjige kako obavljati preglede u zdravstvu. Da se poštuju pravila na CT bi se onda godinama čekalo. Ako su ti medicinari rekli gore navedenu tvrdnju, to mogu biti samo oni koji ne rade s pacijentima ili su još studenti.

Tko je glasao

Ako su ti medicinari rekli

Ako su ti medicinari rekli gore navedenu tvrdnju, to mogu biti samo oni koji ne rade s pacijentima ili su još studenti.
Jest, skoro pa točno. Svi su mladi liječnici - specijalizanti, i jedan student pred završetkom studija. Vjerojatno se kasnije praksom udaljavaju od onoga što ih uče na faksu.

Da ne bi sve svelo na pucanje po doktorima (što mi nije bila namjera, već pokazati da čudna uporaba antibiotika dolazi i sa vrha, ne samo od doktora opće prakse), ti specijalizanti mi opisuju kako se pacijenti nemarno ponašaju prema sebi i svojima, a time i prema sustavu zdravstvenog osiguranja:
Specijalist na pedijatriji u noćnom dežurstvu prima na Štefanje ujutro u 4 sata na hitni prijem majku čije dijete kašlje već 3 tjedna, s temperaturom zadnjih 7 dana, bez ijedne posjete općem pedijatru! Nakon pregleda bez rontgena (jer bolnica nema rengenologa po noći) šalje dijete doma jer nema razloga za hospitalizaciju i obavezan posjet doktoru opće prakse koji će napisati potrebne uputnice itd.
Isti specijalist je dežuran na Novu godinu. U 2 ujutro dolazi ista mama s djetetom koja u međuvremenu nije otišla kod općeg pedijatra niti je obavila potrebne pretrage! A dijete i dalje kašlje, a ona opet noću na blagdan u hitni prijem?!?

Pa di bi toga bilo da se to plaća?

BTW po struci sam arhitekt... ne pitaj ništa više...

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

E to je sad sasvim novo

E to je sad sasvim novo pitanje. Danas svi gledaju CSI na televiziji i onda očekuju čuda, a nama se u bolnicama smanjuju resursi, imaš na raspologanju manje vremena, mogućnosti ili lijekova. U mojoj bolnici kada netko ima bakterijsku upalu, moram birati između 4 antibiotika koji postoje u bolnici, a ljekarna neće to da naručuje jer se to ne isplati. Pomičemo se prema medicini s deset prstiju odnosno vraćamo se pijavicama i puštanju krvi jer nam smanjuju mogućnosti liječenja pri čemu žele isti rezultat. Da ne bi. Npr. ode baba na bolovanje i ja s dijagnozom moram čekati da se vrati jer nema zamjene za njeno radno mjesto. To je hrvatski apsurd. Dok se baba ne vrati ja držim pacijenta bez veze u bolnici što košta. Ali ipak je vrhunac svega kada HZZO plaća do određenog roka za pacijenta i ako bude duže od nekog po njima određenog roka za neki odjel, neće da plate troškove . Tada se dešava da se isti pacijent fiktivno otpušta iz bolnice i slijedeći dan ponovno prima kako bi se naplatili troškovi od HZZO-a. I koga briga što doktor mora pisati (izmišljati) otpusno pismo, novu anamnezu i iznova pisati hrpu dokumenata, te što će se dobiti kriva statistika o nekoj bolesti. Doktori sve više pišu papira, a sve manje su uz pacijenta.

Tko je glasao

PF, ni pacijenti nisu sretni

PF, ni pacijenti nisu sretni ukoliko moraju otići do zavoda za javno zdravstvo dati bris da bi se napravio antibiogram, pa onda otići po njega pa ponovno do liječnika da ti prepiše lijek. Pacijenti bi isto tako rješenje problema "za van", odnosno da se sve riješi jednim posjetom. To što su (smo) napravili s prepisivanjem antibiotika (i to onih što šireg spektra) za sve i sva je katastrofa (a tu su i antibakterijski sapuni i slično koji vrište sa reklama).
MRSA nije nova stvar, ona je "bolnički specijalitet" i na žalost, imamo dosta pacijenata koji su "zaradili" MRSA-u u operacionom bloku bolnica. Rješenje bi bilo zatvaranje bolnice i operacionog bloka i "raskuživanje" bolnice, npr. KBC Dubrava koja "njeguje MRSA-u". Kažu da je to neizvedivo jer gdje bismo s pacijentima u međuvremenu.

Tko je glasao

MRSA više nije bolnički

MRSA više nije bolnički specijalitet, jer postoji i u društvu stečena MRSA, a dobiva se u sportskim klubovima, zatvorima i na svim mjestima gdje su ljudi dulje vremena u jako bliskom kontaktu. Tako je za sad u Americi, a pitanje je dana kad će do toga doći i u Europi. Osim toga MRSA je samo jedna od otpornih bakterija, u međuvremenu su se stvorili sojevi otporni i na druge antibiotike, a bit će toga još. Dakle, pacijentu se mora uzeti bris i napraviti antibiogram. Na žalost, drugi faktori protiv antibakterijskih sapuna i promjena navike dijela pacijenata da prestanu uzimati antibiotik čim nestanu simptomi (pa ostane još veliki broj aktivnih bakterija koje stječu otpornost na antibiotike) su izvan mogućnosti utjecaja, ali izrada antibiograma je svakako stvar na koju se može utjecati kako se antibiotici ne bi davali napamet, "laički".

Više o tome (između ostalog) na sljedećem linku: http://www.zamirzine.net/spip.php?article5591&var_recherche=MRSA

Kako bi se izrada antibiograma omogućila u tim razmjerima, treba osposobiti laboratorije u domovima zdravlja za izradu antibiograma jer je ta stvar prevažna da bi se zanemarivala.

Peregrine Falcon

Tko je glasao

Vidim dao si sebi truda oko

Vidim dao si sebi truda oko MRSE. Nisam razmišljao o mogućnostima zaraze izvan bolnice (ipak je supruga liječnica, ja sam "žicar)". MRSA kod mene ima tužan prizvuk (moj otac se nije oporavio nakon jako teške operacije u Dubravi je je postoperativni tijek pokvarila MRSA - zato sam KB Dubrava i spomenuo).

A što se brisa tiče, mogli bi ga raditi i u ordinaciji obiteljske prakse (kako to dobro zvuči?)

Tko je glasao

MOja je mama imala karcinom

MOja je mama imala karcinom i već pri kraju svog života je na Rebru zaradila MRSU, doduše, navodno su je uspjeli suzbiti, izašla je uskoro, ali se ubrzo vratila natrag i umrla. Nismo insistirali na utvrđivanju točnog uzroka smrti, jer je ionako zbog metastaziranog karcinoma umirala i bila je puna priključaka poput, npr. pijelostoma, ali me to navelo da (pored svog uobičajenog velikog interesa za prirodne znanosti i medicinu) posvetim više pozornosti i MRSI, a otud i moj članak na ZAMIR-zineu.
Pa da, i u privatnoj bi se praksi mogao uzimati bris, pa slati u dom zdravlja na analizu:).

Peregrine Falcon

Tko je glasao

S roditeljima nam je slična

S roditeljima nam je slična priča...

Napisao sam obiteljska praksa, a ne opća praksa (nema veze da li je privatna ili ne).
Obiteljska praksa je nešo često u zemljama commonweltha, praktički "mali dom zdravlja" koji ima i pokojeg specijalistu, svoj lab i vodi cijele obitelji odnosno generacije pacijenata od pedijatrijskih do gerijatrijskih (dosta zgodno kada pratiš generacije članova iste obitelji, neke se stvari uvijek ponavljaju)...

O obiteljskoj medicini se govorilo i govori i kod nas, ali poznato ti je da mi imamo jasnu viziju što želimo...

Tko je glasao

Ma da, i inače mi imamo

Ma da, i inače mi imamo vrlo nejasne vizije o tome što zapravo želimo, tako da bi bilo čudno da je u zdravstvu drukčije:(.

Peregrine Falcon

Tko je glasao

"Prije te odluke nužno je

"Prije te odluke nužno je da svaki građanin ima tzv. porezni broj iz kojega će se vidjeti njegova primanja."

i

"Osim toga, dopunsko osiguranje ne može biti za sve isto. Na primjer, kao potpredsjednik Sabora plaćao sam samo 80 kuna za dopunsko osiguranje i bio oslobođen svih participacija, a netko s mnogo manjom plaćom plaćao je isti iznos."

Znači, prvo treba uspostaviti porezne brojeve. Ja ne vjerujem da su oni u stanju uspostaviti takav sustav i da bude pravedan. Naravno da ih to neće spriječiti u uvođenju dopunskog osiguranja.

Zanimljivo je ukidanje administrativne pristojbe koja je iznosila max 30 kn mjesečno, i uvođenje 80 kn mjesečno.

Tko je glasao

Ljudi moji, ovakva situacija

Ljudi moji, ovakva situacija u zdravstvu je neodrživa. Ljudi misle da im je rengen ustavno pravo, antibiotici se piju kao da su 505 sa crtom, a to sve mora netko platit. U ovom slučaju je to država. Jedini izlaz je kompletna privatizacija zdravstvenog sektora pa će tržište odredit koje bolnice valjaju, pacijenti će ugovorenim policama biti obvezani na zdraviji život, uglavnom, trebalo bi bit bolje. Gore teško da može...

Tko je glasao

Rendgenski pregled jest

Rendgenski pregled jest ustavno pravo.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

situacija je neodrživa, ali

situacija je neodrživa, ali građani ne mogu sami otići na rendgen niti si sami mogu propisati antibiotike!

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ne placa to drzava vec ja i

Ne placa to drzava vec ja i svi zaposleni kojima svaki mjesec cca 50% BRUTO place ode u proracun. Ali to nije sve, jos 22% NETO place uzmu u trgovini, a ako sjednem u auto naplate mi i xx% trosarina na gorivo i automobil. Sitne lihvarske poreze zdravstveno-auto-tvrtka-itd necu nabrajati.

Ako drzava ne moze uz tolika uzimanja osigurati "BESPLATNU" zdravstvenu zastitu za sve gradane onda nam ne treba drzava pa makar se zvala i Hrvatska. Ja ne zelim raditi dva posla da bih prezivljavao i na tv-u gledao debele politicare koji ce mi pricati da nema novaca.

Privatno zdravstvo znaci da ce hitna ostavljati ljude na cesti jer nemaju osiguranje a privatne osiguravajuce kuce ce odbijati zahtjeve za operacijama i lijekovima zbog profita. Zar ovce stvarno zele da im npr. Euroherc odlucuje da li je pregled/operacija opravdana ili ne? Uglavnom, zdravstveni sustav u USA opisan u filmu "Sicko" Michaela Moorea pokazuje da moze biti i gore.

ps. vidimo se 12.04. 2008. na Jelacicu - prosvjedi u npr. Njemackoj, Francuskoj.... su pokazali da je broj prosvjeda proporcionalan rastu kvalitete zivota glasaca, a obrnuto proporcionalan bahatosti drivo i sabor umirovljenika

Tko je glasao

Nadam se da ne smatraš

Nadam se da ne smatraš Michaela Moora znanstveno relevantnim. On pravi filmove koji se iz nepoznatog razloga nazivaju dokumentarni iako "dokumentiraju" samo jednu stranu medalje. Životni vijek amerikanca je duži od životnog vijeka hrvata što će reći da je njihovo zdravstvo ipak bolje...

Tko je glasao

Vjerojatno je njihovo

Vjerojatno je njihovo zdravstvo u cjelini stvarno bolje, zahvaljući mnogo višem BDP. Ali njihov sustav zdravstvenog osiguranja je katastrofa, čega je većina onih koji se u SAD tom temom bave svjesna. Kubanski sustav je npr. bolji, što se vidi kada se recimo usporedi sa zdravstvenom zaštitom siromaha u SAD. Pogledajte recimo članak na tu temu

Inače, dokumentarac nije znanstveni rad. Može međutim biti relevantan za znanstvenika, kao izvor informacija. Koje, naravno, znastvenik mora dopuniti drugim izvorima.

Jedna od institucija u SAD koja okuplja znanstvenike koji se bave zdravstvom je Institute of Medicine of the National Academies. O njihovim stavovima:

If Michael Moore's new movie "Sicko" feels like left-wing propaganda, consider this: The prestigious Institute of Medicine of the National Academies (http://www.iom.edu/) agrees with the filmmaker, who says U.S. citizens need universal health-care coverage. In a series of reports, the IOM, an independent, non-governmental advisory organization, last week called for President Bush and Congress to extend health insurance to all Americans by 2010.

But as "Sicko" illustrates, the U.S. managed-care system isn't even designed to provide the sick with care. Instead, it rewards insurance company doctors who reject claims, discourages people from seeking care (lest they acquire a pre-existing condition) and makes rich insurance company executives even wealthier.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Moore se spominje u samo

Moore se spominje u samo jednoj recenici.
Životni vijek eskima je duzi od amerikanaca sto ne znaci da eskimi imaju bolje zdravstvo od hrvata, ne?

Tko je glasao

Imali smo već nekoliko

Imali smo već nekoliko postova ne teme iz zdravstva, popraćene žučljivim komentarima i raspravama koje samo pokazuju koliko je ovo vitalni resor.
http://pollitika.com/tri-strasne-price-iz-hrvatskog-zdravstva
http://pollitika.com/zdravstvo-u-agoniji
http://pollitika.com/hrvatska-je-svoje-popusila
http://pollitika.com/odgovor-dicnog-njemackog-doktora-lupaj-se-zvone-pal...

Problem zdravstvenog osiguranja će slijedećih godina biti samo još veći jer se na tom polju očekuje velika bitka za market share među osiguravateljima. To je takva lova u pitanju da ti pamet stane. ZERP sa svojih 200 mil. eura ribe ili 4 milijarde kuna za poljoprivredu i selo su smiješne cifre u odnosu na zdravstvo. Tek će se tu pokazati pravi igrači. Do tada se izmišlja topla voda sa cakama poput naknade ili ovog obveznog dopunskog osiguranja. Ne treba tu biti previše pameta, postoje iskustva iz svijeta i bilo bi lijepo da takvu zlatnu koku usmjeri struka, što je u Hrvatskoj nemoguće. Kanadski model bi bio najoptimalniji za našu zemlju. Do tada nemojte zaboraviti na radnike u zdravstvu-jer njima se krše prava, ne smiju staviti medicinsku uslugu na tržište po cijeni koju određuje tržište. Ah da, još uvijek je na snazi zabrana štrajka za liječnike i radna obveza. Što se doktora tiče rat još uvijek traje.

Tko je glasao

Pogledah interview da vidim

Pogledah interview da vidim je li opet "računalo pogriješilo". I stvarno je napisano (je li i rečeno?):
Nedvojbeno, dio će usluga ići na tržište, što znači obvezno dopunsko osiguranje za sve građane, ovisno o imoviskom statusu.
... (s nedostajućim slovom 'N'). Proizlazi li rečenica "što znači obvezno dopunsko..." iz prethodne rečenice "dio usluga će ići na tržište" nije mi baš najjasnije. To bi trebalo značiti da će dopunsko osiguranje postati obvezno jer će dio usluga ići na tržište?! Ne znam, ne vidim neku korelaciju...

A kada sam već izdvojio dio koji spominje "imovinski status" moram spomenuti da odmah stavljam "pod upitnik" cijelu ideju. Jer imam dojam da će opet bogati postati "gologuzi" na papiru...

I u pravu ste kada kažete da se moglo jednostavno povećati obvezno osiguranje, ali onda ne bi moglo biti ovog "štosa" s imovinskim statusom! I nemojte miješati naknade s porezima, molim! To nije isto! Drukčije se piše!

P.S. A što HSS kaže? "Konobar, još jedan gemišt!"

Tko je glasao

Zaboravili su sigurno još i

Zaboravili su sigurno još i neke doprinose...

Uostalom, HDZ bi mogao napraviti najgenijalniju stvar: ukinuti SVE poreze. I uvesti tisuću raznih nameta i doprinosa, s potpuno netransparentnim načinom naplate a posebice oslobađanja od istih. Pa kad neka društvena grupa rikne onda ih se oslobodi jendog nameta, a uvede se za mjesec dana drugi doprinos na istu temu.

I onda pred izbore vikati kako bi kukavički SDP uveo poreze...

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Meni kao branitelju su već

Meni kao branitelju su već jednom oduzeli dodatno zdravstveno osiguranje koje bilo olfo "zagarantirano pravo doživotno". Onda su donijeli novi zakon pa sam opet dobio osiguranje. Ne bi me čudilo da mi ga ponovo oduzmu. Još je dobro dok ne tuku.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci