Tagovi

O kreditnom izračunu ili kako šišati ofce (I dio)?

Zadnjih pet godina slušamo priču kako su banke prevarile građanstvo i zaradile previše. Pisalo se o problemu švicaraca, kredita izdanim s valutnom klauzolom tj. vezom za CHF. Isplaćene su kune, kredit je CHFu, rate se računaju u CHFu, a na
dan plaćanja rata se plaća u HRK prema trenutnom tečaju banke. No, ista ta računica vrijedi za bilo koji kredit s valutnom klauzulom u Hrvatskoj.

Kako ovaj članak ne bi bio predugačak (tko bi to čitao), odmah ću ga podijeliti na dva/tri dijela:

 • O matematici kredita
 • Odabir parametara za promatranje (plaće, iznosi, godine, kamate, banke, tečaj)
 • Analiza

Valjda će netko doći do trećeg dijela.

Većina stanovništva Hrvatske, dok je završavala svoju osnovnu i srednju školu, imala je noćne more zbog matematike. No, ovdje ćemo matematiku morati proći.

Negdje sam na PMF iskopao definiciju koja kaže

Kad je riječ o novčanom kreditu, kamate se kao i dug plaćaju u novcu, a kamatna stopa ili kamatnjak pokazuje postotak za koji dužnik mora vratiti, nakon isteka određenog (ugovorenog) vremena, više nego što je posudio.

Kamata predstavlja naknadu koju dužnik (debitor) mora platiti vjerovniku (kreditoru) zato što mu je na određeno vrijeme ustupio pravo raspolaganja nekim iznosom novca ili dobrom.

Nužno je uvijek naglasiti za koje vrijeme se ta naknada plaća. Ili malo jednostavnije:

Kada netko (kreditor) nekome (dužniku) posudi novac (glavnicu), osim što očekuje da mu ga vrati, očekuje da mu isplati i naknadu za posudeni novac (kamatu). Kolika će kamata biti ovisi o iznosu glavnice, o vremenskom roku posudbe,
o ”cijeni” posudbe (kamatnoj stopi) i o vrsti obračuna kamate.

Taj isti proračun može se napraviti na niz različitih načina, ovisno o tome koliko kreditor želi odrati dužnika ili
danas popularno "ošišati ofcu". Iz kamatnog računa, razlikujemo:

 • jednostavni kamatni račun (I = C*p*n/100)
 • složeni kamatni račun (kamata na kamatu), a formulu neću pisati jel boli glava

U gore napisanomm "nerazumljivim" formulama, govorimo o sljedećem:

 • I - iznos kamate
 • C - iznos glavnice za koju se računa kamata
 • p - kamatnjak
 • d,m - broj dana(d) (n = d/365), odnosno mjeseci(m) (n = m/12) za koju se računa kamata

Te, isto tako postoje tri metode za obračun kamata koje se rabe i pri obračunu i izračunavanju jednostavnih kamata ako su vremenska razdoblja dani. Riječ je o slijedećim metodama:

 • francuska metoda: uzima se da godina ima 360 dana, dani u mjesecima računaju se prema kalendaru, a za izračunavanje jednostavnih kamata koristi se formula
  I=C*p*d/36000;
 • njemačka metoda: uzima se da godina ima 360 dana, svaki mjesec 30 dana, a za izračunavanje jednostavnih kamata koristi se formula
  I=C*p*d/36000
 • engleska metoda: uzima se da godina ima 365 dana (prijestupna 366), dani u mjesecima računaju se prema kalendaru, a za izračunavanje jednostavnih kamata koristi se formula

 • I=C*p*d/36500

Osim te tri metode, još se u novinama ovih dana spominjalo dekurzivni i anticipativni obračub kamata, pa

 • dekurzivni obračun - iznos kamata za svako razdoblje ukamačivanja bit će jednak,
  a kamate ćemo glavnici pribrojiti na kraju zadnjeg perioda ukamaćivanja
 • anticipativni obračun kamata, kamate računamo u odnosu na glavnicu zadnjeg razdoblja Cn, pri čemu su godišnje
  kamate I uz anticipativnu godišnju kamatnu stopu q jednake

Kažu kako se u RH, u pravilu se koristi engleska metoda za izračun mjesečne rate. A za izračun cijele kamate
ovisno o načinu otplate kredita

 • U jednakim anuitetima - tada je jednak iznos glavnice (otplatna kvota) u svakoj mjesečnoj rati,
  a iznos obračunate kamate se smanjuje iz mjeseca u mjesec, ovisno o smanjenju iznosa glavnice
 • U ratama - dnos glavnice i kamate različit je u svakom anuitetu. U početku otplate veći je udio kamate u anuitetu u odnosu na glavnicu, jer je i glavnica na koju se obračunava kamata veća te se smanjuje sa svakim slijedećim anuitetom

Što li je bolje u jedankim anuitetima ili u ratama? Spomenimo samo kako je otplata u ratama dostupna tek nakon
2010g (moguće je kako sam u krivu), te je do tada bilo moguće otplaćivati kredite (normalnom građanstvu, neću ulaziti u tvrtke
i ostale klijente stranačke/zaposlenike banke itd.) samo u anuitetima. Odgovor zapravo nije jednostavno
vidjeti, ali odgovor glasi: "u ratama".

No, dosta matematike za sada. Znači sve se zapravo svodi na izračun kamate i otplatu te kamate, vi kao dužnik i vaša glavnica koju ste inicijalno poudili je manje važna. To ćemo i vidjeti malo kasnije, a zato je i otplata "u ratama" bolja jer svaka rata pojede minimalno 2x više glavnice, nego obračun u anuitetima. Gdje u oba slučaja otplate, je naglasak na otplati kamate banci. Prije nego što vidimo o kakvim se iznosima radi, idemo vidjeti da li su "ofce" toliko nedužne u ovoj priči ili su "nedužni" krivci vlastite pohlepe?

Kraj prog dijela.

Komentari

U jednakim anuitetima - tada

U jednakim anuitetima - tada je jednak iznos glavnice (otplatna kvota) u svakoj mjesečnoj rati,...

Misim da si nešto pomiješao.

Ovakav kredit se obično zove obročni ("na rate") kredit.

Anuitetski kredit je ono što ti zoveš "u ratama", tj. gdje je visina svake rate jednaka, ali gdje se omjer iznosa otplate glavnice i kamata mijenja (iznos kamata opada prema kraju otplate)

The Observer

Tko je glasao

Ups...

u pravu, si krivo je napisano. Jel mi netko može reći, da li se može postojeći objavljni dnevnik izmjeniti?

U anuitetima jest jednak iznos svake mjesečne rate (ako se kamata promijeni, iznos se ponovno obračunava za sljedeću godinu dana), iznos kamate se računa po njemačkoj ili engleskoj metodi, a iznos glavnice je ostatak do iznosa anuiteta.

U ratama, iznos glavnice je fiksano izračunat na početku izračuna kredita. Kamata se računa svaki mjesec, te je konačni iznos "mjesečne" rate = kamata + fiksna glavnica.

Tko je glasao

složeni kamatni račun (kamata

složeni kamatni račun (kamata na kamatu), a formulu neću pisati jel boli glava

A zašto ne staviti , da ljudi vide koja je to prijevara... Većina kredita i poslovanja kod nas je vezana kamatom na kamatu...

Justice for all !

Tko je glasao

Dobro, budem u

zadnjem nastavku napisao obje formule za "jednake" anuitete i za otplatu "u ratama".

Tko je glasao

Podigao sam 200 000 ATS

vratio oko 18 000 €
nisam znao da sam owca,
ali rađe nego Fuk

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci