Tagovi

O ekonomiji

Ljudi jednako preuveli?avaju i sre?u i nesre?u, a nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se govori, rekao je još pred 150 godina slavni Honoré de Balzac, duhovni za?etnik europskog realizma.
I doista, danas, kad je hrvatsko društvo suo?eno s brojnim zabludama o uspješnosti naše ekonomske politike, ne treba pani?ariti ve? „spustiti loptu na zemlju“ i povla?iti racionalne poteze.
Ljetna turisti?ka sezona je na vrhuncu i kao malokad dosad, sa strepnjom pratimo ho?e li podbaciti i koliko, jer o tome nam u dobroj mjeri ovisi ho?emo li na jesen mo?i „zakrpati“ državne financije. Nedovoljno razvijeni turizam i poljoprivreda mogli bi biti naš pokreta? izlaska iz krize, ali ni jedno ni drugo nam baš nije u najboljem stanju. U ovom dnevniku ne?u i?i u detalje, ali ?u tek napomenuti da nemamo strategiju povezivanja onog što sami proizvedemo i onog što nudimo gostima na našem moru. Pored toga, zjape nam neskorišteni i neki turisti?ki kapaciteti poput dubrova?kih Kupara koje bismo hitno trebali privatizirati u svrhu elitnog turizma.
Poljoprivreda ne može „povu?i“ gospodarski rast, a s ovakvom politikom ne?e niti u dogledno vrijeme.
Svi pokazatelji govore da ?e nam i turizam podbaciti. Tragikomi?no zvu?i izjava ministra turizma Bajsa da ?e naš turizam podbaciti, ali manje od konkurenata. Nek' susjedu krepa krava! To naravno nema nikakve veze s našom situacijom i pokazuje ministrovo nerazumijevanje suštine stvari. Naš problem je naš problem i ne?e nama biti bolje ako drugima bude lošije. ?ista demagogija.
Ostaju nam 3 na?ina golog preživljavanja. Prvi je na?in da pove?amo proizvodnju i izvoz (na ?emu država gotovo da i ne radi), drugi je da prodamo što se prodati još može, a tre?i je da se opet još više zadužimo na štetu nadolaze?ih generacija. S obzirom na to da nam je financijska injekcija potrebna odmah, ne preostaje nam drugo nego da se ponovno zadužimo. Kako bismo izbjegli jesenski financijski kolaps, potrebno ?e nam biti dodatnih 500 milijuna eura.
Valja napomenuti da se Vlada u 5. mjesecu ove godine ve? zadužila za 750 milijuna eura, a u tom trenutku je interes stranih investitora bio ve?i upravo za taj iznos koji nam sada nedostaje. Prema rije?ima zamjenika guvernera HNB-a Vuj?i?a, koji je uz ministra financija Šukera vodio prodaju euroobveznica, nije s naše strane prihva?ena sva upisana potražnja za euroobveznicama, ve? se išlo na kvalitetnije ulaga?e. Nije se htjelo ostaviti dojam da smo o?ajni i da zato želimo uhvatiti svaki ponu?eni euro.
Prisjetimo se i za što je taj novac utrošen: ve?ina za servisiranje starih dugova, a samo je oko 200 milijuna eura ušlo u prora?un. Dug se vra?a 2015., a za tu godinu nismo si još stigli navaliti neku drugu obavezu. Zasad.
Dakle, nedostaje nam 500 milijuna eura koje u svibnju nismo htjeli uzeti. U me?uvremenu nam je pao i kreditni rejting i novi uvjeti zaduživanja sigurno ne?e biti isti ili povoljniji nego u svibnju.
Bonitetna ku?a Dun&Bradstreet smanjila nam je rejting zbog toga što hrvatska Vlada reagira na recesiju slabo i sa zakašnjenjem.
Fitch Ratings spustila nam je dugoro?ni rejting za dugoro?na zaduženja i u doma?oj i u stranim valutama iz „stabilan“ u „negativan“.
Standard & Poor's smanjio je kreditni rejting Hrvatske još u ožujku, a najavili su i novo sniženje rejtinga najesen ukoliko ne do?e do smanjenja deficita prora?una. S obzirom na to da je i HNB-ov kapacitet interveniranja ograni?en, teško je vjerovati da se ne?e dogoditi i novo sniženje rejtinga.
Sniženje rejtinga u prijevodu zna?i da smo manje atraktivni stranim investitorima koji bi kupovali državne euroobveznice, te da nam je kapacitet privla?enja svježeg kapitala smanjen.
Ostaje nam dakle MMF. Bez obzira na to što se naša aktualna Vlada MMF-a boji kao vrag tamjana, mišljenja sam da MMF ne?emo mo?i izbje?i. A zašto i bi? Hrvatska je ?lanica MMF-a i može zatražiti pomo?, ne samo financijsku, nego i savjetodavnu i/ili tehni?ku. Ulaskom u aranžman s MMF-om Hrvatskoj bi se pove?ao kreditni rejting u Europi, a financijski program s MMF-om otvara i pristup fondovima za makroekonomsku potporu EU.
Obzirom na ograni?enja financiranja na ino-tržištu o?ekuje nas daljnji pad investicija, ali i potrošnje. To, naravno dovodi i do smanjenja prora?unskih prihoda. No, još je ve?i problem izostanak reforme javne uprave u cilju pove?anja efikasnosti i smanjenja troškova.
Pove?anjem PDV-a za 1% Vlada ne može sprije?iti da se taj teret ponovno ne prelije na krajnjeg kupca. Vlada naprosto za to nema nikakvog mehanizma i nema nikakve šanse da privatni kapital prihvati solidarni teret. To se u praksi ve? i doga?a, osim možda u državnim poduze?ima u kojima Vlada može smijeniti upravu. No, u privatnom sektoru nitko ne?e prihvatiti da, primjerice, na vlastita le?a prihvati teret poskupljenja goriva ili sirovina.
No, osobno vjerujem da ?e samo tržište u?initi ono što Vlada priželjkuje. Cijene se mogu nakratko i povisiti, ali ?e smanjena potrošnja cijene ipak korigirati. Još se jedan veliki problem krije u smanjenju potrošnje: padom potražnje nužno ?e pasti i uvoz, a samim tim ?e se smanjiti punjenje prora?una od PDV-a na uvoz.
Pove?anje PDV-a po mojem osobnom mišljenju ne?e ispuniti svoju svrhu, a to je pove?anje prihoda u prora?unu.
Drugi veliki problem uzrokovan padom kupovne mo?i je i nužno otežano poslovanje velikih trgova?kih centara. U uvjetima recesije za sve ne?e biti dovoljno posla, a grade se i novi trgova?ki centri. Primjerice, na zapadnom ulazu u Zagreb gradi se dosad najve?i trgova?ki centar u Hrvatskoj “West gate”. U blizini je “Roses fashion outlet”, a i nekoliko trgova?kih centara u Jankomirskoj zoni. Ne vjerujem da svi mogu opstati, a to zna?i gubitak radnih mjesta i pad gospodarske aktivnosti.
Hrvatska ima “teško vrijeme” i bio je krajnji ?as da se pristupi nepopularnim potezima “kresanja” socijalnih prava i životnog standarda, jer godinama živimo iznad vlastitih mogu?nosti. Drugog rješenja nema i Vlada koja to provodi nužno ?e trpjeti i na svom politi?kom rejtingu kod glasa?a.
No, smatram da je pošteno da upravo ova vlast koja je najzaslužnija da smo se stalnim odga?anjem radikalnih poteza i pogrešnom ekonomskom politikom i našli u ovoj situaciji i snosi taj teret ukoliko ima za to znanja i sposobnosti, ali bojim se da nema.

Tagovi

Komentari

@Mrak, pogledaj malo ovaj

@Mrak, pogledaj malo ovaj komentar, koji je upravo izašao na Jutarnjem listu, pa nam reci je li to točno?

Pippo9 | 24.9.2009 10:34:53 Ivo Josipovic je pomagao haskom sudu pisati optuznice protiv hrvatskih generala .Sedamdeset pet posto optuznice protiv hrvatskih domoljuba Ivo Josipovic je napisao sam a drugih 25% je dodao haski sud. |
Interesantno da svi novinari to prsucuju bio je dugogodisnji savjetnik haskom sudu i od njih dobivao placu .natjecao se za stalnog sudca haskog suda ali nije prosao.Kladim se da niste to znali. Kandidat za predsjednika RH Ivo Josipovic je pisac optuzbi protiv hrvatskih domoljuba ,treba provjeriti da li jos dobiva placu od haskog suda. Ponovno smo čuli ove bezobrazne laži kojima se Ivo Josipović uporni služi, a koje polupismeni ljudi, koji nemaju pojma o domovinskom ratu, gutaju kao da im je servirana neupitna istina. O čemu se radi? Dakle, taj Josipović stalno vadi "argument" o tome kako je u Haagu optuženo 181 ljudi, a od toga samo petorica Hrvata (nabraja Gotovinu, Markača, Čermaka, Norca, Ademija)+ kaže, još Bobetko koji je mrtav, to je znači šest. Prema tome, zaključuje Josipović, ne može se govoriti o tome da je Haag protiv Hrvatske, bla bla bla, bla bla bla... Branimira Glavaša, Tihomira Oreškovića, Stjeoana Grandića...njih je meni ostavio? Kordića, Blaškića, Furundžiju, Praljka, Petkovića, Prlića, Stojića, Čorića, Pušića, Kupreškiće itd. njih vjerovatnoo ne računa pod Hrvate? Ili postoji druga njegova logika? Njega zanima samo i isključivo ono što se dogodilo na teritoriju RH, pa navodi samo ova imena, ali ih mješa sa ovom brojkom od 181, a tu zbaraja i optuženike Srbe za zločine nad Muslimanima u BiH,i obrnuto s čime Hrvatska nema nikakve veze, pa zločine Srba nad Albancima na Kosovu i obrnuto, s čime Hrvatska ima još manje veze, pa međusobne zločine Albanaca i Makedonaca u Makedoniji (s čime Hrvatska možda i ima nekakve veze) i onda nama izvlači ovu brojku.
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,9,24,,177379.jl

My Soul

Tko je glasao

My soul, za pisanje

My soul,
za pisanje optužnica, to je stara stvar, samo se malo o tome prića. Sada će to sev češće izlaziti na vidjelo, i ne samo to.

Grdi

Tko je glasao

budem pitao, čisto da to

budem pitao, čisto da to razjasnimo

ono što sigurno znam je da je josipović jedan od autora tužbe protiv jugoslavije (a koju je podnijela hrvatska)

Tko je glasao

@My Soul, ovo si trebala

@My Soul,

ovo si trebala postaviti tamo gdje je @mrak objavio svoj angažman u izbornom stožeru predsjedničkog kandidata Josipovića.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ma nisam tamo, jer je tamo

Ma nisam tamo, jer je tamo ipak glavna tema prestižna nagrada Pollitika.comu, a ne marginalni predsjednički kandidat Josipović. Ovdje sam stavila jer je naslov dnevnika ukazivao na predsjedničke kandidate, a kasno sam shvatila da je zapravo naslov ovog dnevnika trebao glasiti: "Favoriziram Vesnu Pusić" :)

My Soul

Tko je glasao

Počnem pisati pa izbrišem

Počnem pisati pa izbrišem tekst i onda naiđem na tvoj tekst i konstatiram da su nam misli 99 % iste.
Dozvoljavam si malu slobodu da ocjenim profil gđe. Pusić nakon ove zadnje emisije na HTV-u:
Gđa. Pusić apsolutno je osoba velike kulturne i intelektualne snage(ne pretjerane profesorske arogancije tipične za večinu samouvjerenih ljudi s pokrićem) , cosmopolitskog pogleda na svijet,veliki humanista, socijalno osjetljiva,bez gorčine u nastupima ,realna ,čvrsto "na zemlji" bez pretjerane taštine,materijalno neopterećena, bez afera iza sebe ,žena je koja bi mogla prezentirati Hrvatsku u sasvim drugom svjetlu svijetu a posebno EU.U svojim nastupima nije nimalo "graničarski" agresivna u sebi nema ništa balkansko čobanskoga,mogla bi postati predsjednica sa karizmom i političarka kojoj se vjeruje i malo šire od granica Hrvatske.A i lijep osmjeh ne djeluje namješteno.
Mogao bih joj dati svoje povjerenje.Možda je to stvarno dobra ideja.Pratit ću sve njene nastupe i iste iskreno i realno ocjenjivati.
Ah, da, treba se okružiti ljudima kojima bi mogla vjerovati u svakom pogledu.To je istina ponekad vrlo teško zbog ljudske prirode ali može se .

stepski vuk

Tko je glasao

ja joj možda nebih mogao

ja joj možda nebih mogao dati sve svoje povjerenje ali EU bi je mogla po svemu sudeći i prihvatiti .Istina je da bi morala obiuzdatii malo svoj senzibilitet u odnosu na poneke sugovornike ili još bolje njihove provokacije. Inteligencije i prosvjećenosti joj ne fali, proevropski je odgojena ( možda čak i malo previše za ukus nekih birača koji nisu bliski toj kulturi),kulturno je doita na visokoj civilizacijskoj skali,gadno eksplicitna umjesto,što bi se nekima sviđalo ,ljigavo prizemna,humanista je sigurno, a tašta ( ?)pa profesorski sigurno ,ali ne u tolikoj mjeri da mogla biti nesimpatična ili čak arogantna poput onog glumca(pardon čujem da lik dobro pjeva i da je strašno šarmantan nekim svojim suradnicama) .Znate ,to je onaj lik, koji je zbrisao iznenada sa scene a koji je režirao i producirao političku predstavu za EU čitav niz godina.
Moj glas ,e, pa još ćemo doita vidjeti. Za sada, svi su mi kandidati za presjednika ,nekako nedorečeni.Možda kad bi se pojavio lik koji ima u sebi kvalitete sviju,možda. Ali, jedan takav genetski kod još nije stvoren.Ostaje nam nada da će onaj kojeg izaberemo moći izdražati pritisak promjena koje su nam neophodne u ovom "vrlom svijetu".
Sretno nam bilo.

Tko je glasao

Žena nije čak ni dovoljno

Žena nije čak ni dovoljno inteligentna da razumije prirodu hrvatskog čovjeka, kojem bi se željela kandidirati za predsjednicu, a kamoli što drugo. Nastup koji ima pred medijima je rezultat dugogodišnjeg treninga pred studentima, a terminologija koju koristi, je ono što kao papiga ponavlja na predavanjima kroz duge godine profesorskog staža. To bi svaki malo bolji profesor mogao odglumiti, kao i ona. U njoj nema ni malo iskrenosti i sve je najobičinija poza u interesu onih koji Hrvatsku drže zločinačkom zemljom, kao što se njoj svojevremeno omaklo, kao snahi guji rascijepljeni jezičac u Šumi striborovoj. Na svu sreću, hrvatski narod je prepoznao guju. Da joj nije kolege Čačića, ne bi dobila ni onaj potrebni mimimum glasova za prijelaz izbornog praga. Tko zna čime ona drži Čačića, kad je čovjek čak i govor i akcent izmijenio da joj bude sličniji, pa više ne znaš slušaš li nju ili Čačića.

My Soul

Tko je glasao

ajd pojasni sto je to

ajd pojasni sto je to "priroda hrvatskog covjeka", molim te..

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Tko je glasao

he, lukavo pitanje! ali ne

he, lukavo pitanje! ali ne misliš valjda da sam tako glupa pa da ću oporbi objašnjavati tu prirodu :)))
ak si tako uzvitlan, a kaj onda tražiš kraj tak ledene face kakva je pusićka? ona bi smrznula unutrašnjost vezuva da kojim slučajem upadne unutra!

My Soul

Tko je glasao

@dušo moja a kakva je

@dušo moja
a kakva je priroda tog hrvatskog čovjeka.U jebem ti kako to gordo zvuči "hrvatski čovjek"!!!

Tko je glasao

ovaj Josipović figurira kao

ovaj Josipović figurira kao ozbiljan kandidat samo u nekim prilično ispranim glavama. ja sam mislio da sam jedini koji za tog lika nikad nije čuo, al sam u međuvremenu skužio da nitko nikad za njega nije čuo. nema čak ni svoju posmrtnu pripomoć

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

meni je savršeno jasno da

meni je savršeno jasno da je vesna pusić osoba ogromnih ambicija, koje ne preza od ničega.
al mi nije jasno zašto se kandidirala za predsjednicu hrvatske ?

Tko je glasao

Diana dolje pri dnu ti je

Diana dolje pri dnu ti je dio odgovora na mom komentaru. treba zauzeti što čvrće pozicije prije parlamentarnih izbora i što više se pojavljivati u javnosti. Ovo je predigra hns-a gdje je ona isturena.

Grdi

Tko je glasao

Diana, Možda imaju Kosorica

Diana,

Možda imaju Kosorica i Pusićka u prošlosti nešto zajedničkog, pa bi zajednički i vlast djelile.

Nikad se nemre znat.

Tko je glasao

Sinoc u Otvorenom se vidjela

Sinoc u Otvorenom se vidjela nadmoc Vesne Pusic nad recimo Josipovicem, a Kajin je pomalo lud sam po sebi :) Nije mi jasno zasto Josipovic ide sa takvom retorikom snaznog covjeka cvrste ruke, vec poznajemo njegovu verbalnu i neverbalnu komunikaciju i jednostavno mu ne stoji taj djir. Ova borba za predsjednika/predsjednicu ce biti vrlo neizvjesna.

p.s.
Eto, kandidati "desnice" su bili zvani u studio i nisu dosli iz tko zna kojih razloga. A vidim da se i na pollitici potegnulo pitanje zasto je M. Tudjman marginalan lik, pa da se odazove u takve emisije mozda bi si i podigao rejting. No on je zauzet prezentacijom svoje nove knjige u Ljubuskom.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Tuđman jest marginalna, a

Tuđman jest marginalna, a ne samo marginalizirana osoba u ovim izborima

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Otkud ti to da bi Miroslav

Otkud ti to da bi Miroslav Tuđman bio kandidat desnice? On je ljevičar.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Tuđman, Tuđman, da se

Tuđman, Tuđman, da se jajan iz noćne more kandidira pod tim prezimenom našlo bi se ljudi koji će glasati za njega.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Eto, kandidati "desnice" su

Eto, kandidati "desnice" su bili zvani u studio i nisu dosli iz tko zna kojih razloga. A vidim da se i na pollitici potegnulo pitanje zasto je M. Tudjman marginalan lik, pa da se odazove u takve emisije mozda bi si i podigao rejting. No on je zauzet prezentacijom svoje nove knjige u Ljubuskom.

Iako je i meni bilo žao što nije bilo kandidata tkz. desnice u sinoćnjem Otvorenom, kako bi čuli i nešto pametno, a ne samo glumatanje i deranje Josipovića i Pusićke.

Sasvim mi je razumljivo što se nisu pojavili, zato što je princip poznat, pozoveš one "čudake" kako ih zove velika liberalka Pusićka i cijela emisija se pretvori u trijade beskrajnih gluposti i uvreda od strane te glasne i dosadne babetine, koja može o ničemu pričati pola sata, a da ne udahne.

I nitko ju ne prekida.

A Tuđman je marginalan za tkz. ljevicu, tako da je za njega pametnije da je u Ljubuškom ili na lokalnoj stanici (što je sinoć i bio) nego da gostuje u Otvorenom.

Tko je glasao

Sasvim mi je razumljivo što

Sasvim mi je razumljivo što se nisu pojavili, zato što je princip poznat, pozoveš one "čudake" kako ih zove velika liberalka Pusićka i cijela emisija se pretvori u trijade beskrajnih gluposti i uvreda od strane te glasne i dosadne babetine, koja može o ničemu pričati pola sata, a da ne udahne.

Ova podebljanja su namjerom i cjelokupnom auditoriju ostavljam zakljucak.

Sto se tice M. Tudjmana i njegovog rejtinga cinjenica je da ce on osvojiti cca 1% glasova, to nije ljevicarska marginalizacija nego realan rejting do kojeg se moze doci cistom logikom ako se uzmu prijasnji rezultati ne samo predsjednickih, nego i parlamentarnih izbora (stranke jos uvijek imaju jak utjecaj na kandidate u smislu prikupljanja glasova i percepcije u javnosti). To sto se na pollitici skuplja fan club određenih kandidata i sto ce vecina tih osoba popljuvati V. Pusic ne znaci da ce doticna osvojiti manje glasova, dapace naspram M. Tudjmana ona ce osvojiti jedno 10x vise glasova. Realno.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Hi, hi...

Hi, hi...

Tko je glasao

Ova podebljanja su namjerom

Ova podebljanja su namjerom i cjelokupnom auditoriju ostavljam zakljucak.

U čemu je problem? U istini?

Cijelokupni auditoriju Politike.com, Vesna Pusić je neinteligentna, dosadna, isprazna "političarka" koja ima oko 2% biračkog tjela iza sebe. Što se nikad ne bi moglo reći, s obzirom da je na TVu svaki dan, barem po pola sata, kao da ima 98%, a ne 2% glasačkog tjela iza sebe. Uz Mesića, ona je druga po redu po učestalosti na HTVu.

Zašto?

Da bar ima nešto pametno za reći, recimo sinoćnje Otvoreno je počela sa uvredom, kako su se "čudaci" kandidirali za predsjednika. I to govori osoba, koja ima nevjerovatno malu podršku u Hrvatskog naroda, koja ga je odavno prekrstila zločinačkim i agresorskim i koja se može pohvaliti sa desetak minornih socioloških studija o "industrijskoj demokraciji" (što god da to znači) i navodnom karijerom na USA "univerzitetima" (koje isto tako je nemoguće pronaći i potvrditi da je ona IKADA tamo predavala, a to nisu nikakvi univerziteti nego obična pučka učilišta) što je opet još jedna laž.

Dragi auditoriju politike.com, zar ovakva osoba ne zaslužuje javnu kritiku?

Sto se tice M. Tudjmana i njegovog rejtinga cinjenica je da ce on osvojiti cca 1% glasova, to nije ljevicarska marginalizacija nego realan rejting do kojeg se moze doci cistom logikom ako se uzmu prijasnji rezultati ne samo predsjednickih, nego i parlamentarnih izbora (stranke jos uvijek imaju jak utjecaj na kandidate u smislu prikupljanja glasova i percepcije u javnosti). To sto se na pollitici skuplja fan club određenih kandidata i sto ce vecina tih osoba popljuvati V. Pusic ne znaci da ce doticna osvojiti manje glasova, dapace naspram M. Tudjmana ona ce osvojiti jedno 10x vise glasova. Realno.

Ostavi ovakve procjene za vrijeme nakon Predsjedničkih.

Osim toga, Hrvati imaju pravo se stmoglaviti u političku blatnjavu jamu, skupa sa Pusićkama i ostalim "antifašistima", ovo je slobodna država i slobodno se glasa za svakoga tko ti se sviđa.

Iako vjerujem da bi ove izbore trebalo ozbiljno nadgledati!

Tko je glasao

reći da je MIT

reći da je MIT Massachusetts na kojem gospodja Pusić drži predavanja, "obično pučko učilište", je u najmanju ruku smiješno..da ne kažem da djeluje kao da je pisac komentara krajnje neupućen u svjetsku klasifikaciju i vrednovanje učilišta, prema kojoj je to učilište jedno od, ako ne i najprestižnije i najcijenjenije...

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Tko je glasao

Miroslav Tuđman je

Miroslav Tuđman je nažalost još manje lik iz naroda nego Josipović. Mislim, ja se ne slažem s mnogim njegovim idejama, ali nije on u svemu u krivu, ovako se sasvim marginalizira i getoizira cijela jedna skupina.

Mislim da je problem što nije u Saboru, što nema stranku iza sebe. A osim toga je dosta i akademski nastrojen, te knjiga ova, te ono, pa tko još kod nas čita knjige.

Tko je glasao

A najbolji mi je bio

A najbolji mi je bio Josipović, kad sinoć u Otvorenom, žustro govori o tome kako će on stati kriminalu na kraj. Kako će se boriti da sve to počisti, jer on to može i zna. A na faksu raspreda priču o ubojici, koji je zakopao leš u šumi i nitko o mjestu ukopa ništa ne zna osim ubojice, jer nema svjedoka, onda policija pritisne ubojicu i ubojica ih odvede u duboku šumu i otkopa leš pred njima. I po Josipoviću ubojica bi oslobođen, ne zato jer je UBIO i jer je bilo DOKAZANO DA JE UBIO, već zato jer eto, prema Josipoviću sasvim solidan razlog, jer nije uz njega bilo odvjetnika kad je pred policijom otkopavao leš! I taj čovjek ima pretenzije govoriti ovom narodu o pravu i pravdi u službi naroda!!! A iznalazi razloge da štiti ubojice!
Ma nemoj!

My Soul

Tko je glasao

Eeee Heeej-a da malo

Eeee Heeej-a da malo prikočite?Koliko je ovaj dnevnik -Roberta Hirca,o
predsjedničkoj kandidatkinji Vesni Pusić realan? Ovaj dnevnik je bull shit.

Tko je glasao

Sve ove okolnosti otvaraju

Sve ove okolnosti otvaraju velike šanse Vesni Pusić. Ona je osoba bez ikakvih afera

Ona je žena koja je za svoju vlastitu domovinu, kojoj bi se rado kandidirala za predsjednicu, izjavila da je ZLOČINAČKA! Prema tome, ta žena nema apsolutno nikakve šanse biti predsjednicom zemlji koju je nazvala zločinačkom, indirektno nazvavši građane te zemlje zločincima! Bolje joj je da se politički umirovi!
Jadni oni umovi koji misle da su nezamjenjivi i koji ne shvate da je njihovo vrijeme neminovno prošlo! Zar ta stranka nema nikog mlađeg i sposobnijeg za kandidirati osim nje, starice!

My Soul

Tko je glasao

my soul, pusićka je rekla

my soul, pusićka je rekla isstinu, samo njen problem - i to veliki, po meni - jest to što se izrazila tako kako jest (zločinačka); a ti, isto kao i ja, sigurno znadeš da smo šarali malo po BH, štaj jes jes..

ja, osobno, ako bih već htjela podvuć na prisutnost RH u BH nikad to ne bih rekla na način na koji je to Pusićka rekla u parlamentu. to sigurno ne. ali pustimo sad to, nemaš brige, Pussy neće biti predsjednica. ziher ne.

CC

Tko je glasao

dušo draga, ti kao ni

dušo draga, ti kao ni pusićka, ne znaš da u BH živi autohtoni hrvatski narod, koji je šarao sam po svom zato jer je autohton, a ako je netko odavle šarao tamo, to je zato jer taj ima dvojno državljanstvo i mjesto rođenja u BH. to što to tebi nije jasno, pa ti treba crtati, svjedoči samo o tome da bi trebala malo više igrati memory da ti se izoštri inteligencija. jer malo tko može pisati takve gluposti, što je tebi oprošteno, jer nisi političarka, a vesni pusić je neoprostivo jer ona jest političarka...propala političarka....ofucana političarka.

My Soul

Tko je glasao

čobanski mentalitet izvire

čobanski mentalitet izvire iz tvog govora mržnje

stepski vuk

Tko je glasao

Koji mi je idiot izminusirao

Koji mi je idiot izminusirao komentar?! Jebemu mater, zar ja ne smijem ovdje ništa napisati, a da mi ne ode u cenzuru! Eto vam psovka pa minusirajte do mile volje, budale jedne! Jebala vas jugokomunistička cenzura! Ako mi ovo iscenzurirate, bar ću znati da je zbog psovki, koje sam prepisala s interneta! Ali cenzurirati komentar, koji nije za nikog bio uvredljiv je smiješno! Smjesta da ste mi vratili komentar u život!!!

p.s. mrak, budi tako dobar i skini mi ovog kretena od poveznika s komentara. uporno mi cenzurira svaki komentar, iako je njemu nemoguće opaliti minus, jer niti komentira niti piše postove. kako netko tko je neaktivan na pollitika.comu može druge minusirati i to sustavno, bez čitanja! riješi taj bag već jednom.
p.s. povezniče, átok

My Soul

Tko je glasao

Koji mi je idiot izminusirao

Koji mi je idiot izminusirao komentar?! Jebemu mater, zar ja ne smijem ovdje ništa napisati, a da mi ne ode u cenzuru!
Na tvom mjestu ne bih se toliko brinuo tko me izminusirao, nego radije tko mi daje pluseve kad pišem pizdarije.

p.s. mrak, budi tako dobar i skini mi ovog kretena od poveznika s komentara. uporno mi cenzurira svaki komentar, iako je njemu nemoguće opaliti minus, jer niti komentira niti piše postove.
Kao što u politici svatko ima pravo birati i biti birati, tako i na pollitici svatko može ocijenjivati i biti ocjenjivan.
Kako ne vidim bug u tome da netko tko se nije kandidirao ne može biti biran, tako ne vidim niti bug u tome da netko tko ne piše ne može biti ocijenjivan.

Tko je glasao

Kako ne vidim bug u tome da

Kako ne vidim bug u tome da netko tko se nije kandidirao ne može biti biran, tako ne vidim niti bug u tome da netko tko ne piše ne može biti ocijenjivan.

A ja ne vidim bug u tome što sam napisala onaj komentar prosvjeda na koji si se okomio. Valjda onda i ja imam pravo na isti!

My Soul

Tko je glasao

A ja ne vidim bug u tome

A ja ne vidim bug u tome što sam napisala onaj komentar prosvjeda na koji si se okomio. Valjda onda i ja imam pravo na isti!
Bit će da si me zamijenila s nekim drugim jer ti ja nisam dao minus na tvoj neprimijereni komentar prosvjeda.
Ako ti baš treba medvjeđa usluga, mogu ti dati plus pa da i drugi uživaju u glupostima koje su tamo napisane.
No vjerojatno neću trebati ;)

Tko je glasao

ma pusti sad to. My Soul

ma pusti sad to.

My Soul

Tko je glasao

i srbi su autohtoni narod u

i srbi su autohtoni narod u hrvatskoj i slijedeći tvoju logiku i oni su malo šarali po RH

gdje je razlika?

Tko je glasao

i srbi su autohtoni narod u

i srbi su autohtoni narod u hrvatskoj

Ali ne konstitutivni, kao Hrvati u BIH.

slijedeći tvoju logiku i oni su malo šarali po RH

I prokockali svoju autohtonost.

gdje je razlika?

Razlika je ogromna, Hrvati u BIH su se borili za preživljavanje, a nisu išli okupirati i etnički čistiti predjele gdje nikad nije bilo Hrvata, već obrnuto, štitili su predjele gdje je bio većinski Hrvatski narod.

Dok su Srbi okupirali i etnički čistili teritorij sa većinskom Hrvatskom populacijom.

Tko je glasao

Hajdemo pustiti tu

Hajdemo pustiti tu "autohtonost" na miru. To je nekakav etnografski termin, u smislu "urođenici".

Nisu to radili Hrvati, Srbi, to je čisto generaliziranje. Radili su konkretni ljudi, oružane postrojbe, većina naroda s ratom ima veze uvijek samo na pasivnoj strani.

Hrvati su "konstitutivni narod" zato što je takvo uređenje BiH. Što to u praksi znači, znači da je BiH više plemenska zajednica, nego suvremena demokracija. Beskonačna prepucavanja, kvote, tko ima pravo glasati za koga kandidata itd. Ali to je bio politički kompromis da se zaustavi rat.

nisu išli okupirati i etnički čistiti predjele gdje nikad nije bilo Hrvata

Takvih predjela, etnički čistih, je u Bosni zapravo dosta malo. Pogledaš li što se događalo u npr. središnjoj Bosni, bilo je i jednog i drugog. Stvari nisu crno-bijele, kako ih volimo pojednostavljivati.

Što bi tek rekli za Bošnjake? Jesu li se oni "samo borili za preživljavanje" ili i "čistili teren"? Sada je lako odgovoriti i jedno i drugo kad se radi o nekom drugom pa nemamo nikakvih kočnica izjasniti se.

Tko je glasao

da, naravno, i Njemci su

da, naravno, i Njemci su autohtoni narod isto, oni koje su partizani otjerali preko grane i u njihove kuće naselili srbe.

My Soul

Tko je glasao
Tko je glasao

My Soul, Grdo ili lažeš

My Soul,
Grdo ili lažeš ili skrivaš istinu (iz tebi poznatih razloga)
Nemojmo izvrčati činjenice. Za razliku od političara mi ovdje možemo pisati o istini. Vojna strategija i taktika(dakako i politika) je u određenom trenutku i na određenom prostoru nalagala upravo ono u ćemu sam ja i mnogi drugi sudjelovali ne imajući veze sa (ni rođenjem, ni državljanstvom) BiH, već s obranom strateških interesa kako same Hrvatske tako i Hrvatskog korpusa u BiH.
Dakako bilo je onih koji na to nisu bili spremni kako iz BiH tako i iz R.H.
Osobno sam smatrao da mi je to dužnost i da se moja sloboda ne brani oko moje kuće nego tamo gdje nalaže vojna strategija i taktika. Ako ti nije dovoljno pojašnjeno mogu ja to i detaljnije u primjerima zašto se moralo i gdje se moralo.
P.S. I opet bih u BiH napravio isto.
Pozdrav,

Grdi

Tko je glasao

Svi to znaju ali je,

Svi to znaju ali je, međutim, za sve u svijetu, jedina legitimna vlast u Bosni bila ona g. Izebegovića, jedina legitmna vojska ABiH i sve protiv toga je bilo pobuna. Problem je što neki tu vlast nisu priznavali, a mi smo im morali pomagati jer su Hrvati. I tako smo mi u j*** poziciji. Da smo se umješali u stvari druge suverene države — jesmo. Da je to bila realna situacija — je. Da li se moglo drugačije? Vjerojatno i ne, sad je teško biti pametan. Da smo mogli možda sve izvesti i malo bolje, malo više politički, a manje vojno, vjerojatno jesmo.

Da nije tako, pa što bi onda i Slobo i Franjo radili na potpisivanju ugovora o miru u BiH, ako s tim nisu imali "nikakve veze"?

Pustimo sad "autohtonost". Koliko dugo točno moraju živjeti tvoji preci na nekom području da bi ti bio "autohton"? Dva stoljeća? Pet? Deset? Tako su i Srbi tvrdili da su autohtoni na Kosovu, da su Albanci doseljavani za vrijeme Turaka, pa im baš i nije upalilo.

Tko je glasao

Pustimo sad

Pustimo sad "autohtonost".

Nećemo pustiti autohtonost onda kad tebi ne paše. Upravo autohtonost jest ključ tog problema! Kad se jasno kaže Autohtonost, onda stvari imaju potpuno drugo značenje! Vesna Pusić je zaboravila na autohtonost hrvatskog naroda u BH kroz stoljeća!

My Soul

Tko je glasao

Ako ćemo oko autohtonosti

Ako ćemo oko autohtonosti završit ćemo na beskonačnom prepucavanju čiji je pradjed došao prije sto godina, petsto godina ili tisuću godina.

Da autohtonost u svijetu nešto vrijedi ne bi bili Indijanci po rezervatima. To je ovako super na prvi pogled ali u realnosti imaš prava koja uspiješ izboriti politikom ili oružanim putem.

Tko je glasao

C.C., kako sam u donjem

C.C.,
kako sam u donjem komentaru već spomenuo vrlo je bitna odgovornost političara u tom kad će, što će i na koji način će nešto reči.

Tko je glasao

Ja se, da prostite, kad

Ja se, da prostite, kad čujem Vesnu Pusić na TV, istog trena proserem pa moram trčati na "toalet" .
Riječani su uvijek bili dobar barometar stanja na ljevici.

Rijeka je oduvijek bila komunistička odn. fašistička, dakle sklona ekstremnim opcijama kakve zastupa i Puspička. Sve bi ona nas po kratkom postupku ili otjerala u Bosnu kopat ugljen, nas koji nismo dovoljno obrazovani, dovoljno građani i dovoljno nobless.

Tko je glasao

krrrrrrekani, noblesse

krrrrrrekani,
noblesse žabac :):):). pa mogli bi HNS nazvati Hrvatska noblesse stranka. Skračenica ostaje ista, neće morati trošiti za novi logo ni na nove pečate

Tko je glasao

krki, ne prostači bogati,

krki, ne prostači bogati, taman smo se malo oporavili od prepucavanja na dnevnicima one neke Aishe a i kod Juliške je bilo svega....nemoj da se Mrak uzruja:))

nego, dala sam ti plus za ovaj dio: "....nas koji nismo dovoljno obrazovani, dovoljno građani i dovoljno noblesse." (kao što vidiš ubacila sam ti ovdje mali "e" na kraju riječi, kad već hoćeš biti nobless onda budi pravi pa te neće Pusićka slat u rudnik:))

CC

Tko je glasao

A što mogu kad ove tri

A što mogu kad ove tri (ajša, juliška i pusićka) na mene tako djeluju, iritantno pa jednostavno ne mogu suspregnuti svoje osjećaje prema njima. one su krive, nisam ja! :))

kad već hoćeš biti nobless onda budi pravi pa te neće Pusićka slat u rudnik:))

ma nema šanse da se ja promijenim i počmem glumatati finoću. i bez e i s e, balkanac ostaje balkanac, pogotovo onaj koji potiče s dna "kace". osim toga, meni je sasvim dobro medju svojima, em smo mnogobrojniji u odnosu na ostatak populacije zbog čega takve nakaze poput Puspičke i ne mogu (direktno) do pozicija za koje misle da su Bogom dane, em se ne bojimo ni teškog rada, ako se baš zadesi :))

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci