Tagovi

Novo zanimanje - BIRA?

Ovo je dnevnik kojeg sam objavio na stranicama Ruže trogirske 19.03. ove godine a odnosi se na vije?ni?ko pitanje gradona?elniku Trogira i saborskom zastupniku Vedranu Roži?u.... iz iznesene argumentacije te nakon toga njegovih odgovora, možda i nije teško izvu?i "neke zaklju?ke"...... a tema je izgleda danas naglo i toliko snažno živnula da je nadam se više nitko ne?e zaustaviti sve do do razriješenja ove lakrdije sa izmišljenim bira?ima

Ako i sam premijer lijepe nam naše, a uglavnom njihove, kaže da smo u banani onda nam nema druge nego konstatirati da živimo u banana državi. U toj i takvoj banana državi je ve? niz godina na sve ve?oj cijeni jedno potpuno novo zanimanje koje zasigurno nigdje pa ?ak ni u drugim, sli?nim banana državama nije dostiglo takovu vrijednost. Radi se naime o zanimanju «Bira?».

Da da , dobro ste pro?itali. Bira? kao profesija polako postaje najunosnije zanimanje za sve ve?i broj stanovnika susjedne nam države, no izgleda ništa lošije ne prolaze ni naši tzv. doma?i jer i njih je sve više koji znaju naplatiti svoj-e glasove…. A novaca kako su se napokon uvjerili jest svaki dan sve manje sa tedencijom da ga uskoro ne?e ni biti. Zahvaliti to mogu naravno nesposobnoj vlasti kako na državnoj tako i na lokalnoj razini koji da bi ostali i dalje na vlasti nemaju drugo rješenje no kupovati glasove gdje god stignu. A kupuju ih sve ?eš?e i kroz mali milijun izmišljenih, ali i svojom nesposobnoš?u stvorenih socijalnih kategorija kojima naravno treba financijska pomo?…. , i eto lijepe mogu?nosti da se na teret prora?una stvara ovisnost o vladaju?ima. Tako vladaju?i stvaraju?i sve ve?u bijedu ujedno i sve lakše manipuliraju narodom koji izmu?en dnevnom borbom za preživljavanje svakim danom postaje sve podatnija masa za svakojaka oblikovanja,… nešto poput kvalitetne gline sa kojom se uz dodatnu «obradu» može raditi što god se ho?e….

I baš taj problem sa bira?ima je naša vrla vlada u predstavljanju EU odnosno poglavlju 23 (Pravosu?e i ljudska prava) pokušala (pored još hrpe toga) zakukuljiti tj. prikazati kao sasvim regularnu stvar kao što je u svim zemljama ?lanicama Unije o ?emu opširno piše i tjednik Globus u svom zadnjem broju. No nije to sve jer je i cijeli pregovara?ki materijal vlada skrila od javnosti tako da ista baš i nema neke informacije…. a kunu se u transparentnost i vladavinu prava.

Takvim ponašanjem Hrvatska uporno pokušava skriti ?injenicu da ve? niz izbornih ciklusa ima sve više i više bira?a a sve manje stanovnika što je previše ?ak i za neke ma?ioni?are tipa David Copperfield. To je bilo i jedno od pitanja na ?ak dvije sjednice Gradskog vije?a no gradona?elnik Roži? po svom ustaljenom obi?aju daje tako «uvjerljive i argumentirane» odgovore da ga ?ovjeku do?e žao….
No vratimo se malo onim bira?ima koji su doista stvarni kada god do?e neka izborna nedjelja, no sa druge pak strane njihov boravak tj. život u gradu Trogiru jeste doista virtualan. Radi se o tome da u našem gradu ima skoro isti broj stanovnika kao i bira?a što je po svim pravilima logike naprosto nemogu?e…. Naime cca 20-tak posto od ukupne populacije spada u onaj dio koji još nema 18 godina (punoljetnost) pa prema tome ni pravo glasa.

E sad kako i na koje sve na?ine dolazi do toga da grad Trogir usprkos toj ?injenici ima gotovo isti broj bira?a i stanovnika zasigurno znaju ne/samo oni kojima je dužnost utvrditi da li je osoba prijavljena na nekoj adresi doista tu ili je «tu» samo za ve? navedene potrebe … izbornog inženjeringa ve? zasigurno i oni koji bi trebali brinuti o provo?enju zakona RH…. Ili pak sankcioniranju ako se radi o suprotnom.

Trogir je po zadnjem popisu bira?a pred parlamentarne izbore imao oko 12900 bira?a što zna?i da grad ima oko 16000 stanovnika,… no svi znamo da ni po jednom dokumentu ili popisu taj broj još nije prešao 13000 ili ipak možda u me?uvremenu i jest za nekoliko stotina. Po poznatim podacima iz popisa 2001. grad je imao 12995 stanovnika te u tom broju oko 3000 onih koji još nisu imali pravo glasa, no usprkos toj matematici bira?a je bilo po istoimenom popisu 11255, a moglo je maximalno oko 9000.

Treba li ovdje više išta dodati osim da možda i pogledate kako je to izgledalo na samoj 26. sjednici Gradskog vije?a 29.09.2008. Kako na sjednici vije?nik ima pravo na dva pitanja a ovo je bilo drugo, možda nije zgorega poslušati i ono prvo… jer i to je bilo vrlo zanimljivo……

i naravno da o tome u izviješ?ima sa sjednice nije bilo ništa ni u jednom gradskom (ali ni drugom) javnom mediju.

I naravno da je isto pitanje opet ponovljeno i na 27. sjednici Gradskog vije?a održanoj 28.10.2008.... uz dodatak da je bilo i jedno pitanje o odgovornosti za stanje u gradskom poduze?u Dobri?.
 

Komentari

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci