Tagovi

Novinari i metalci, studenti i seljaci: Jedan svijet - jedna borba!

Nastavljam seriju ?lanaka o zaoštravanju klasne borbe u Hrvatskoj. U prva dva ?lanka, u utorak i srijedu, presio sam komentare o kampanji Jutarnjeg lista da se hrvatske radnike uvjeri kako su lijeni, nesposobni i razmaženi, te da moraju pristati na dalje smanjivanje svojih socijalnih prava u korist svojih dobrih, velikodušnih poslodavaca, koji su jedini, koji u Hrvatskoj marljivo rade i sve druge nose na svojoj grba?i. Zatim, u ?etvrtak, objavio sam dnevnik Radnici, organizirajte se sami i odjebite prodane sindikaliste!, prenose?i prio?enje anarhisti?ke MASE o slu?ajevima splitske Željezare i Salonita.

Ovih dana stiže vijest o zakazanom štrajku u Ve?ernjem listu. Važan korak, jer, uz stalno srozavanje kvalitete medija za koje su novinari najmanje krivi, novinari su kao radnici podvrgnuti bezdušnom iskorištavanju: npr. godinama rade kao honorarci, bez radnog odnosa a sa svim dužnostima kao stalno zaposleni. Ne?u sad duljiti o tome, pisat ?e se još slijede?ih dana.

Na portalu h-alter,Mate ?osi? prenosi i komentira vijesti iz Slovenije o autonomnoj radni?koj akciji. Zaobišli su žute sindikate i udarili gazdu tamo gdje boli: izazvali su mu troškove štrajkom. Osobita kvaliteta pritom je solidarnost: zato je 95 radnika nije primilo cijelu pla?u, njih 2000 stupilo je u štrajk! Slijedili su pregovori i došlo se do dogovora. Tako?er, opet susre?emo ideju plenuma kao na?ina prenošenja infomracija i odlu?ivanja.

Oko dvije tisu?e radnika tvornice Gorenje u Velenju od utorka, 15. rujna, zaustavilo je tvorni?ke mašine i prestalo s proizvodnjom. (...) ?injenica da pla?e nisu pravilno ispla?ene samo manjem broju radnika (prema informacijama uprave samo 95 radnika), a da je to izazvalo blokadu, ustvari govori o solidarnosti i izrevoltiranosti radnika svojim položajem. Zanimljivost štrajka je i u tome što su se radnici/ce spontano organizirali po logici plenuma (ili vije?a), što su sami artikulirali svoje zahtjeve i odbili sindikalno predstavništvo. (...) Radnici, u 'post-socijalisti?kim' kontekstima u kojima je propitivanje odnosa rada i kapitala tabu, ipak uspijevaju, vo?eni golim pitanjem egzistencije, prona?i imanentno autenti?ne forme radni?kog organiziranja, ali i svoje kolektivno "oružje" koje udara tamo gdje najviše boli. (...) Da je strah kako ?e ova akcija inspirirati i ostale radnike bio opravdan pokazali su radnici tiskare MKT Print (bivše tiskare Mladinske knjige) koji su se u ?etvrtak ujutro okupili pred tiskarom zahtijevaju?i isplatu svojih zaostalih pla?a....

O tome, da se radni?ka aktivnost nastavlja, svijedo?i slijede?a vijest koju prenosi HINA 23. rujna:

Predsjednik slovenske vlade Borut Pahor obe?ao je u utorak "novo poglavlje" za oko 330 zaposlenih u tekstilnoj tvrtki "Muri" koja je pred ste?ajem, ali su ga prije toga izviždali okupljeni radnici koji su u ponedjeljak po?eli štrajk. (...) Slovenska vlada u zadnje se vrijeme susre?e sa sve više "spontanih štrajkova" u poduze?ima u kojima je država manjinski vlasnik, a nakon "Gorenja" u prošlom i "Mure" u ovom tjednu, najavljuje se da bi nezadovoljstvo sli?no mogli o?itovati i radnici u još nekim tvrtkama.

Radnici moraju nau?iti, da ?e ih gazde bezdušno eksplatirati, ako im to radnici dopuste. Željko Kerum, što na umu to na drumu, jednom je otvoreno rekao: da, ja pla?am blagajnice minimalno, jer mogu, ako budem natjeran na to, pla?at ?u ih više. (Tako?er: psuje novinare, jer može.)

Treba biti solidaran ?ak i ako osobni interes nije trenutno u pitanju, nastupati zajedni?ki, udariti gazde po džepu, te preuzeti inicijativu onda, kad je o?ito da se radi o vrlo grubim zloupotrebama. Privatno vlasništvo nije svetinja. Oni koji su u neki pogon uložili godine svoga rada, mogu polagati pravo na odlu?ivanje o njegovoj sudbini.

Kao što sada najavljuju radnici splitske Željezara, koji se radi još od travnja, nastavljaju?i borbu za svoj životni interes. Vijest o tome u Ve?ernjaku. Zanimljiva je, usput, manipulacija u naslovu jednog ?lanka u Ve?ernjaku prije dva tjedna: Radnici Željezare Split zahtijevaju masovne nerede. Naravno, neistina: nered je ono, što se sada doga?a. Da se zaista neka nova energija u ovom društvu budi, pokazuje i ?injenica da je troje predstavnika raznih izigranih radnika, me?u njima i Ton?i Muži? iz Željezare Split, nastupilo danas na HTV, kod Aleksandra Stankovi?a u emisiji "Nedjeljom u dva": Radni?ka muka, vlasni?ki grabež.

Prenosim sa mrežnog sjedišta Crvene akcije:

Radnici napokon uzimaju stvar u svoje ruke pa ?e tako sutra (u ponedjeljak) zauzeti tvornicu i po?eti štrajkati gla?u ispred Ministarstva gospodarstva. Zahtijevaju raskid ugovora sa poljskim Zlomexom i po?etak proizvodnje 1. studenoga. Ukoliko se to ne dogodi radnici ?e preuzeti tvornicu i organizirati proizvodnju pod svojom upravom.

Nemojmo dopustiti da se i ovoga puta ponovi dobro poznati scenarij kada se Vlada nagodi sa radni?kim predstavnicima tako da ugovori novi sastanak za pregovaranje kako bi dobila na vremenu ili udjeli mrvice kojima se radnici moraju zadovoljiti. Pokažimo svoju solidarnost i dajmo punu potporu u provedbi najradikalnijeg zahtjeva - preuzimanju tvornice u ruke radnika. Ukoliko uspiju u svom naumu, pokazati ?e da se radikalizacijom radni?kog pokreta može dobiti puno više od mrvica izborenih pregovaranjem ili štrajkovima gla?u.

Zbog straha da se to ne dogodi Vlada ?e u?initi sve da sprije?i zauzimanje tvornice, bilo razjedinjavanjem radnika, bilo slanjem policije na radnike. Naš je zadatak podržati radnike u njihovom naumu i sprije?iti vladaju?e da, ako radnici uspiju zauzeti tvornicu, manipuliranjem javnosti pokažu ovo kao još jedno ometanje tu?eg posjeda i tako ih izbace iz njihove tvornice. Samo našom solidarnoš?u i potporom možemo posti?i da Željezara Split do?e u ruke onih kojima i pripada – radnicima.

Ne radi se samo o metalskim radnicima - i ne radi se samo o novinarima. Rije? je o obrani interesa i prava svakoga, tko živi od svoga rada; svakog pripadnika radni?ke klase, svakog proletera.

Komentari

kako to da nisi napisao

kako to da nisi napisao neki tekst o zakonu o GMO-u koji se, ako se ne varam, sprema po hitnoj proceduri progurati u saboru. nije vrag da ti je crvena akcija važnija od zelene, najdraži naš ekologistu?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Dobio sam jednu književnu

Dobio sam jednu književnu kritiku na moj limerik objavljen dolje, u kojem spominjem Mirka i Slavka, da sam čitao pogrešnu literaturu, trebao sam naime čitati Alana Forda. Ajme, zar to meni!!?? :) Čitao prva izdanja, izalzila kad sam bio u višim razredima osnovne, moj tata mrko gledao...

Pa evo male posvete:

Bio sam mlad, siromah al' nikom' jalan
moj junak bijaše Ford, imenom Alan.
Onda je Superhik
postao glavni lik
meni gorčina osta, njima život sjajan.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Cak je i Alan Ford bio

Cak je i Alan Ford bio fejkan, sto je sramno, jer mnogi je klinac zapamtio samo simpaticnog Grunfa,... http://www.facebook.com/note.php?note_id=101943092115

Tko je glasao

Da, to je zanimljivo! Kako

Da, to je zanimljivo! Kako sam čitao prva izdanja, pa mi onda kasnije dolazila u ruke druga i dalje (nažalost često nisam sačuvao prvo idanje, često smo to "đorali", pa nije ostalo kod mene), primijetio sam neke preinaka koje se u tekstu na poveznici koju si dao, spominješ. Također, kako je u dnu svake table označen broj epizode i broj stranice, primjećuje se da u nekim epizodama nedostaju stranice, recimo u jedno epizodi, po grupu "gusara" na aplaži dolaze kola koja ih vode u ludnicu, vozač i bolničak na jednoj stabli stavljaju na glavu šapke i uzvikuju "sig- heili" ili tako nešto, to je bilo u prvom izdanju, kasnije maknuto. Također, nikad nije objavljena do prije par godina čini mi se eopizoda 10, gdje se pojavljuju sovjetski špijuni i funkcionari, dakako krajnje sarkastično prikazani.

"Mladina" kasnih 80-ih objavljuje jednu epizodu u kojoj se pojavljuje JBT osobno, Broj jedan čita iz svoje crne knjižice i prijeti da će Nesvrstanima odati neke tajne o njemu, doalze mu Ameri s gomilom love u kovčezima pa ih BRoj jedan otme. :)) Ne znam, da li je ta epizoda možda bila nacrtana tadaposebno za Mladinu?

Bilo bi zanimljivo sistematski sve to prikazati, ne samo ovlaš kao na navedenoj poveznici, skenirati sve stranice iz originala i iz prvog izdanja te kasnijih, sve to sistemski prikazati, to bi bio vrijedan povjesničarski rad! Rado bih da se neko toga prihvati, pa da objavimo na www.povijest.net.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Bilo je dosta toga

Bilo je dosta toga skeniranog i postavljenog na stranicama jednog ljubitelja, no stranice su maknute, a na wikiju je samo podsjetnik na njega. http://hr.wikipedia.org/wiki/Alan_Ford#Cenzura_u_Alanu_Fordu Steta.

Tko je glasao

Zoki, iz tvog pledoajea ja

Zoki, iz tvog pledoajea ja ne razaznajem tvoje viđenje izlaza - u konačnom smislu! Riječ je o obrani interesa i prava svakoga, tko živi od svoga rada; svakog pripadnika radničke klase, svakog proletera. Kako ti misliš ostvariti taj fundamentalni interes u konstelaciji - privatnog vlasništva kao temeljnog generatora krađe tuđeg rada???

Tko je glasao

@Golgota: ja ne razaznajem

@Golgota:
ja ne razaznajem tvoje viđenje izlaza - u konačnom smislu
Ej, prikoči malo, previše tražiš od mene! :) Ne vidim, priznajem, ni ja "izlaz u konačnom smislu" :(

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Jedan svijet, jedna borba.

Jedan svijet, jedna borba. Uvijek za isti cilj — više. A nema za sve. I kad bi pravedno podijelili sve svima (u cijelom svijetu), ljudi u Hrvatskoj bi lošije živjeli nego sada!

Tko je glasao

Netočno! Pogledaj socijalni

Netočno! Pogledaj socijalni nauk Isusa Krista...

Tko je glasao

ti si ZO dobar kandidat da

ti si ZO dobar kandidat da kao prvi čovjek u svijetu dobiješ stigme u obliku zvijezde petokrake na čelu i srpa i čekića na dlanovima mekanim baršunastim, koji motike vidjeli nisu. Tada možeš uzeti Severinu (ili Lepu Brenu) kao prateći vokal i krenuti na turneju po Istri i Zagrebu, te postati komunistički pandan Zlatku Sucu

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Privatno vlasništvo nije

Privatno vlasništvo nije svetinja. Oni koji su u neki pogon uložili godine svoga rada, mogu polagati pravo na odlučivanje o njegovoj sudbini. dakle jedan je socijalizam bio nepotreban? Izgleda da za nauciti lekciju trebamo drugi?

PS Jos kad je pocinjala kriza i kad se vidjelo da ce sranje biti veliko (kad su propadale 100-godisnje americke banke i ostali - Lehman braća,..), a imajuci u vidu nasu financijsku situaciju (trenutacno stanje kapitaliziranosti banaka, obaveznu pricuvu i rezerve, zamah...) kristalizirao sam stav da bi bilo puno bolje da smo jos puno vise zaduzeni i izlozeni jer ce nam ova situacija u kojoj imamo pocento stanje relativno dobro, uciniti jos vise stete nego da smo u situaciji kao sto su bili Island, Madarska,...
Mi cemo se uljuljkivati i zamajavati dugo, a kad drugi budu vec izlazili iz sranja, mi cemo tek poceti osjecatni njezine prave razmjere uvecano za kamate nasih posebnosti.

Tko je glasao

dakle jedan je socijalizam

dakle jedan je socijalizam bio nepotreban?

Sada imamo klerofašizam,a to je slično staljinsocijalizmu,samo s tom razlikom što je elitizirana vladajuća stranka(=SKJ) i Kaptol(= propagandni program)elite koje odlučuju o društvenoj imovini pomoću birokratskih "rješenja" koje su tzv."zakonima" proglasili narodno, svojom imovinom i tim "rjšenjima" godinama kupuju socijalni mir i bliži se dan kada će dići svoje prepunjene guzice tamo negdje gdje su pootvarali svoje račune,a mi ćemo u bankrot.

1994. je elita odlučila provesti pljačku time što je precjenila tečaj kune...Od tada domina padaju...sada se pad ubrzava...čekamo rezultat.
Zaokret u gospodarstvu ne mogu provesti ljudi umočeni do guše u kriminalu.Smjena je neophodna i dogoditi će se nagonski.Kada dođe vrijeme za to.

Tko je glasao

dakle jedan je socijalizam

dakle jedan je socijalizam bio nepotreban? Izgleda da za nauciti lekciju trebamo drugi?
Da. Trenutno učimo lekciju o kapitalizmu. Kako je to dugoročno neodruživ sustav, za alternativu je "socdijalizam" sasvim dobra riječ.
Međutim, u rečenici koju si citirao, misli se na nešto skromnije: sudjelovanje radnika u upravljanju. Obična stvar i u kapitalizmu, u Ustavu je Njemačke (naravno, preuzeto od SR a ne DR Njemačke). Također, čira koncepcija "vlasništvo obvezuje", postoji u Rimskom pravu.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Imaš i u našem Ustavu tu

Imaš i u našem Ustavu tu odrednicu pak nikome niš. Suupravljanje ili samoupravljanje radnika ne može proći tamo gdje je podjela na nadnicu i profit - sila boga ne moli...

Tko je glasao

Ali u Njemačkoj

Ali u Njemačkoj funkcionira.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Dugoročno je sve

Dugoročno je sve neodrživo.

Posebno, nama nijedan sistem ne valja. No sjebali smo feudalizam, sjebali smo socijalizam, sad ćemo i kapitalizam, nakon čega slijedi ukidanje novca i privatnog vlasništva i prijelaz na život u skladu s prirodom (zemunice, pećine, jedenje trave, kore s drveća, eventualno ako se ulovi neki skakavac, a bogatije zajednice mogu držati kokoši, koze i slično).

Tko je glasao

a što je to u kapitalizmu

a što je to u kapitalizmu dugoročno neodrživo? odnosno što to socijalizam čini dugoročno održivijim sistemom?

Tko je glasao

Međutim, u rečenici koju

Međutim, u rečenici koju si citirao, misli se na nešto skromnije: sudjelovanje radnika u upravljanju. Obična stvar i u kapitalizmu, u Ustavu je Njemačke (naravno, preuzeto od SR a ne DR Njemačke). ja sam bio koncentriran na tvoj izraz: "privatno vlasnistvo nije svetinja" kad sam citirao, a ne na sudjelovanje. Siroke su daljnje mogucnosti tumacenja takvih pocetnih teza i ja bih se ogradio od eventualnog nerazumijevanja.
Ne znam koji je socijalizam uopce ukinio privatno vlasnistvo, no on ga je (nasilno) stavio u zapecak spram drugacijih oblika vlasnistva i u pocetnoj fazi grubo krsio (od cega ni danas nismo rijesili ni pola).
Prijevara socijalizma sastoji se u tome da je on istovremeno sa uklanjanjem privatnog vlasnistva kao glavnog izvora eksploatacije, stvorio novi oblik vlasnistva nad samim provodenjem socijalizma kao novi glavni izvor eksploatacije iz kojega je slijedila stvarna i jos zesca eksploatacija ljudi. Simbolicki receno, od vlasnickog lista bila je vaznija partijska knjizica, tj. polozaj u nomenklaturi (nomen i klatiti se).
Kapitalizam ima kapitaliste, a socijalizam socijaliste. Kapitalisti eksploatiraju tvoj rad, a socijalisti ce sa zadovoljstvom eksploatirati i tvoj nerad. Oni ce te staviti na barikade i kad si jadan jadnicat i jos ce vise uzivati u tome koliko si vise pravi primjer proletera i idola njihove emancipacije i rasciscavanja kapitalnih odnosa.

Tko je glasao

Socijalizam i kapitalizam

Socijalizam i kapitalizam jednako funkcioniraju.Jedan i drugi teže ka profitu i samo profitu.Jedan i drugi imaju eksploatatore.Postoji treći put:vrlo jednostavan!Vladavina prava.Jedan dio ekonomije mora biti u društvenom vlasništvu,a jedan dio je u privatnom vlasništvu.Odnose između tih dviju ekonomija uređuju zakoni.Rad uprave nad društvenim vlasništvom mora biti transparentan i da svatko ima pravo na informacije o troškovima i o poslovnim planovima tog sektora.Nema crno bijelog rješenja.

Tko je glasao

Franka, nije baš tako

Franka, nije baš tako jednostavno, ali na dobrom si putu :)

# Jedan kapitalist pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu socijalista

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Treći put treba biti

Treći put treba biti pametan i hrabar...to "jednostavno" se ne smije pisati :)

Tko je glasao

@obaladaleka Pitala

@obaladaleka
Pitala nastavnica Ivicu: Ivice, znas li mi kazati definiciju za kapitalizam?
Ivica: Kapitalizam je sustav u kojemu covjek eksploatira covjeka.
Nastavnica: vrlo dobro, a za socijalizam?
Ivica: U njemu je eksploatacija obratna.

Tko je glasao

Slušaj Pavle,mi smo,kao

Slušaj Pavle,mi smo,kao obrtnici imali u onom sistemu ipak manje poreze.Naš problem je nefunkcionalni i pre-pre-preveliki državni aparat.To je onda bujalo i nastavilo je bujati.Nije došlo uopće do promjene svijesti kod vladajuće ekipe.Osmislili su uvoznu ekonomiju,a za to i ne treba mnogo pameti...Treba nam potpuno nova ekipa.Bez ikakvih ideologija,ni partizanskih,niti ustaških, već da dođu s tekama i kalkulatorima i da misle što bi bio glavni hrvatski proizvod koji bi potegnuo proizvodni proces na ostale djelatnosti.
Znaš li da je kod nas najveći prihod u BDP-eu u tekstilnoj industriji.Zgrozila sam se jer sam mislila da je to najgori fah jer sam igrom slučaja upala u taj fah.Što će biti kada i to crkne jer ta grana po svojoj prirodi zapošljava veliki broj radnika?
Nadalje,SAD je sad obezvrijedio dolar.Time je,automatski američki proizvod konkurentniji.Dakle,što sam ono pisala,ljetos, oko tečaja i o J.M. Keynesu!?Onaj tko prvi to provede,tu teoriju u praksi,taj je vodeći u regiji.Ne,kod nas će se do zadnje lipe štititi uvozno trgovački lobij!!!

Tko je glasao

@ obaladaleka: Kapitalizam

@ obaladaleka:
Kapitalizam ima kapitaliste, a socijalizam socijaliste.
To je pogrešna terminologija. Kapitalisti su vlasnici kapitalia i upravljači kapitalom, a "socijalist" znači naprosto pristašu društvenosti. Socijalisti postoje upravo u kapitalizmu, nasuprot onima, koji su monopolizirali termin "komunizam". Da, tu je postojala eksploatacija, nravno - "nova klasa" na vlasti, kako je Đilas pisao - birokracija ili partitokracija. (Oni, uostalom, nisu bili "vlasnici", izvor vlasti je bio psove politički, vezan uz državu - Josip Broz je izraziti primjer: koristio je ogromno imanje, 30 vila itd, ali zapravo je njegova osobna imovina bila vrlo skromna - nasljednici su dobili sitnice. U tranziciji, mnogo koji su se na vrijeme pridružili novoj vladajućoj stranci postali su zaista vlasnici).

Stranke - članice Socijalističke internacionale u europskim zemljama izmjenjuju se na vlasti sa strankama članicama Europske pučke stranke (konzervativci), samostalno ili u koaliciji s trećim, manjim strankama.

U spomenutoj Njemačkoj, sve stranke koriste termin "socijalna tržišna privreda", čak i ljevica. Često se danas dodaje "eko-socijalna". Mora biti tržište (pravo da se truguje, autonomni jednotavni mehanizam regulacije odnosa i potražnje), moraju biti osobne i građanske slobode, ali mora postojati i regulacija jer tržćite neminvono vodi u razne slomove i štete za sve (čemu svjedočimo na globalnom nivou - trilijun dolara gubitka, i kažu nam, da je to OK, eto naprosto to moramo trpjeti, nema boljeg...)

Ako kažem da privatno vlasništvo nije "svetinja", ne kaćem, naravno, da ne virjhi ništa! Isto mi smeta kad se govori o "nacionalnim svetinjama", to je najzad s kršćenskog stajalitša zapravo blasfemično, nacija nikako nije sveta, Isus se odriče i svoje obitelj i kaže da su oni koji ga slijede njegova obitelj. Nacija jest vrednota, ali svjetovna, a ne sveta, kao i privatno vlasništvo.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

pustimo teorije i budimo

pustimo teorije i budimo praktični: ako vlasništvo nije svetinja može li se jedna romska obitelj useliti k tebi?

Tko je glasao

normalno da ne, socijalisti

normalno da ne, socijalisti podrazumijevaju da bi se trebali useliti nekome drugome i.e. tebi ili meni

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ako kažem da privatno

Ako kažem da privatno vlasništvo nije "svetinja", ne kaćem, naravno, da ne virjhi ništa! Isto mi smeta kad se govori o "nacionalnim svetinjama", to je najzad s kršćenskog stajalitša zapravo blasfemično, nacija nikako nije sveta, Isus se odriče i svoje obitelj i kaže da su oni koji ga slijede njegova obitelj. Nacija jest vrednota, ali svjetovna, a ne sveta, kao i privatno vlasništvo. zasto imam osjecaj da ti mehanisticki reagiras na rijeci i njih optuzujes za pojave koje postoje u stvarnosti. To je velika zamka. Ja se upravo jezim jakih rijeci, rijeci vodilja i apologetskih svjedoka pojeidnih (najcesce tuznih) epoha tipa: revolucija, diktatura proleterijata,…
Ispravljas me terminoloski oko socio* pojmova, sam izrices da vlasnistvo nije svetinja i onda objsanjavas blasfmiju „nacionalnih svetinja“. Nitko to nije ni rekao mi mislio, a ti pucas po svemu sto se kaze i ne kaze.
Ja nemam ili mi se bar pricinjava da nemam problema ni sa socio, svetim, nacijom, … , a ako imamo terminoloske probleme dajmo definirajmo pocetne postavke.
Socijalno ne povezujem sa socijalizmom niti imam takve tendencije, pa tako ni objasnjavati da socijalno postoji i u recimo Njemackoj DR i da ta rijec ne ujeda sama po sebi bez socijalistickog konteksta. Socijalizam je, i bez socijalnog, tropa na kvadrat jer je njegova glavna preokupacija biti ono dobro sto drugo nije, pa sta kosta da kosta. Socijalizmu je po toj logici puno lakse bez revolucije i socijalisticke prakse jer tek tada dolazi do punog izrazaja, a ako se jos i nostalgija moze prilagoditi da se sjecamo starih dobrih stvari kad su rijeke bile ciste, zrak mirisan i svjez, … tim tim bolje. Pa sam je Kangrga pred sam kraj mrtvo hladno tvrdio da njega (komunizma, socijalizma ili kakvih vec prijelaznih oblika) ustvari i nije bilo. (po sistemu šali li se mi malo)

Tko je glasao

@obaladaleka: zasto imam

@obaladaleka:
zasto imam osjecaj da ti mehanisticki reagiras na rijeci i njih optuzujes za pojave koje postoje u stvarnosti.
Nemam pojma zašto ti imaš taj osjećaj. On je pogrešan. Riječi (pojmovi s jedne strane, cjelina diskursa s druge) izražavaju, ali i oblikuju, naše razumijevanje stvarnosti - i naravno, kroz naše djelovanje, sudjeluju u oblikovanju stvarnosti. Riječ "svet" jako cijenim i ne bih je trošio olako.

To je velika zamka. Ja se upravo jezim jakih rijeci
Slažem se. Ali imajmo u vidu da riječi nemaju snagu samo same po sebi, nego onu, koju im mi dajemo. Reći da su "privatno vlasništvo" ili "nacija" sveti, PMSM značidavati im preveliku snagu.

A ovisi naravno i o osobnom sustavu vrednota. Meni recimo riječ "revolucija" ne smeta, to je najzad normalna i adekvatna riječ za označavanje niza pojava, "Francuskas revolucija", "informatička revolucija " itd. "Diktatura" mi svakako strašno smeta, makar bila i "proletarijata".

Nitko to nije ni rekao mi mislio, a ti pucas po svemu sto se kaze i ne kaze.
Ne znam zašto moje pisanje doživljavaš toliko agresivnim. "privatno vlasništvo je svetinja" nerijetka je fraza, google daje 2.070 rezultata (za doslovnu frazu!). Naveo sam "nacionalna svetinja" kao sličan primjer.

ako imamo terminoloske probleme dajmo definirajmo pocetne postavke.
To je zdravorazumski pristup, analitički, ali problem je u tome, da se pojmovi uvijek definiraju drugim pojmovima, tako da moraš neke označiti kao noseće, koji se daje ne definiraju. Dijalektika, bez toga ne ide. Zato je tzv. "analitička filozofija" ubojstvo filozofije (mudroljublje), samo možemo diskutirati, da li je s predumišljajem ili iz nehata. :(

Da se vratimo na povod: imamo recimo pogon u kojem godinama radi stotinu radnika. Oni dobivaju plaće i žele naravno da budu što veće. Vlasnik (recimo da je jedan, radi jednostavnosti - ili direktor, koji predstavlja razne vlasnike, bit je ista) ostvaruje profit i želi da profitna stopa bude što veća. Onda, jednoga dana, vlasnik kaže: odlučio sam srušiti pogon i prodati zemljište za gradnju poslovne zgrade, jer tako će moj profit biti veći. Radnici gube radna mjesta i plaće. Ideolozi "svetinje vlasništva" kažu im: vi nemate nikakva prava, izvolite se prijaviti na burzu i tražiti novi posao. Radnici međutim kažu: godine našeg rada su tu ugrađene, i mi IMAMO pravo sudjelovati u odlučivanju, pa i u podjeli dobiti! U nekim slučajevima, recimo, radnici otkupe pogon (ESPO model), neki put je jednostavno nasilno zauzmu i izbace gazdu, organiziraju vlastitu proizvodnju pa se s gazdom eventualno kasnije nagode. Gazda gubi dio profita, ali sto radnika zadržava radna mjesta i ostaje pogon koji radi.

Socijalizam je, i bez socijalnog, tropa na kvadrat jer je njegova glavna preokupacija biti ono dobro sto drugo nije, pa sta kosta da kosta.
Ne shvaćam ovu rečenicu - "glavna preokupacija biti ono dobro što drugo nije"? Možeš razjasniti i dati referencu, npr. na programe socijalističkih stranaka?

Pa sam je Kangrga pred sam kraj mrtvo hladno tvrdio da njega (komunizma, socijalizma ili kakvih vec prijelaznih oblika) ustvari i nije bilo.
Gle, ti si čuo za hrvatskog filozofa Milana Kangrgu "pred sam kraj", kad je već bio star, međutim, on je - i ne samo on - takve stvari pisao još 1960-ih, u "Praxisu". Nema to veze s idejom "šalili se mi malo" (on najzad nije dizao revoluciju kad je bio mlad - bio je u domobranima). Jedna od njegovih efektnih formulacija jest da je socijalizam "kult lipčnosti" - to znači SVAKE ličnosti, sustav, u kojem svačija ličnost/osoba može imati uvjete za pun razvoj svojih potencijala, osvarivati punu slobodu. Dakako da toga nije bilo, i njihova kritika postojećeg socijalističkog sustava snažno je odjekivala i u Jugoslaviji i u svijetu. Kangrga je s godinama sve mrzovoljije govorio kako mi još nismo došli ni do nivoa buržuaske revolcuije i njene garancije sloboda i prava čovjeka i građanina s jedne strane, te pojma nacije s druge ("nema nacija, samo plemena"). On je izvrstan pisac i značajan mislialc, međutim, smatram da je njegova pozicija i pozcija Prraxisa općenito beznadežno preuska, pa se iscrpila nekako do sredine 1970-ih, kad su i politički blokirani, pa sam ja 1980ć-ih tragoa za drugim uzroima, kji mi mogu dati širi pogled (ekologizam, feminizam, novi društveni pokreti...). Ali ta liberterska utopijska žudnja za punim rascvatom slobode ostala je jedna od mojih osnovnih crta ličnosti i preokupacija.

Evo jedan limerik:

Bijah kjednom mlad i žudjeh za slobodom
čitao Mirka i Slavka, edicija "Nikad robom"
čitao knjige u mraku
gradio kule u zraku
borio se za ideale... a nisam bio s tobom.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Da se vratimo na povod:

Da se vratimo na povod: imamo recimo pogon u kojem godinama radi stotinu radnika. Oni dobivaju plaće i žele naravno da budu što veće. Vlasnik (recimo da je jedan, radi jednostavnosti - ili direktor, koji predstavlja razne vlasnike, bit je ista) ostvaruje profit i želi da profitna stopa bude što veća. Onda, jednoga dana, vlasnik kaže: odlučio sam srušiti pogon i prodati zemljište za gradnju poslovne zgrade, jer tako će moj profit biti veći. Radnici gube radna mjesta i plaće. Ideolozi "svetinje vlasništva" kažu im: vi nemate nikakva prava, izvolite se prijaviti na burzu i tražiti novi posao. Radnici međutim kažu: godine našeg rada su tu ugrađene, i mi IMAMO pravo sudjelovati u odlučivanju, pa i u podjeli dobiti! U nekim slučajevima, recimo, radnici otkupe pogon (ESPO model), neki put je jednostavno nasilno zauzmu i izbace gazdu, organiziraju vlastitu proizvodnju pa se s gazdom eventualno kasnije nagode. Gazda gubi dio profita, ali sto radnika zadržava radna mjesta i ostaje pogon koji radi. (ispravka ESOP model) ako doista duboko vjerujes u ovo sto pricas, a nisi bio u prilici upravljati nekim "udruzenim radom" u smislu vodenja posla, tima i rada sa ljudima u poslovnom okruzenju i stvarnim projektima (uz moguci raspon od poljoprivrednih poslova do informatike elektronike i sl.) ja razumijem da jos gajis neke vrline i ideale i imas moje razumijevanje.

Medutim, ovdje i nije problem kada se ovakav zahtijev za participacijom radnika postavlja u kapitalizmu, gdje je to ustvari i jedino moguce, jer je u socijalizmu okruzenje vec takvo da su radnici u poziciji da upravljalju (diktatura proleterijata) pa se i nema sto buniti niti zabrinjavati u tom smislu. Dakle, samo se u kapitalizmu moze razgovarati o participaciji radnika i njihovom uvazavanju u procesu odlucivanja, dok je u socijalizmu to ugradeno po defaultu i nema se sta o tome razgovarati vec samo ispuniti tu mogucnost u sadrzajnom smislu tj ostvariti to radnicko odlucivanje.
Moja je tvrdnja da je u tom smislu kapitalizam humaniji od socijalizma jer je u socijalizmu ta opca datost radnickog suodlucivanja najcesce zlorabljena i ponistena raznim opravdanjima i visim ciljevima, a napoose povicima da mi jos socijalizma nismo ni imali. Tako da od ideje do praxisa ostane jedna rupetina neispunjenih parola.
S druge pak strane kapitalizam je odavno shvatio da puno bolje moze funkcionirati kad radnike ukljuci u sustav i ucini ih aktivnim sudionicima. Kapitalizam ima tu vrstu sklonosti da sve pa i navece oprecnosti samom sebi podredi i iskoristi za svoj jos veci zamah. Jucer je to bilo radnicko participiranje, sutra odrzivi razvoj, zelena ideja,...

Sto se tice stvarnosti i konkretnog sprovodenja socijalizma neka posluzi ova interesantna povjesnica o tvrtki Mundus d.d.
Prica je upravo fantasticna i vise govori o socijalizmu (ali i privatizaciji i sl.) na nasim prostorima nego sve knjige o njemu napisane.
Prica o Thonet Mundus-u d.d.,: http://hrcak.srce.hr/file/62383
Privatizacija: http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/...
Prospekt: http://zse.hr/userdocsimages/prospekti/Prospekt-MNDS.pdf
Mundus danas: http://www.mundus.hr/?L=h

Tko je glasao

"Jedan svijet – jedna

"Jedan svijet – jedna borba" je slogan studenata u svjetskoj studentskoj akciji besplatnog obrazovanja za sve. Koliko me sjećanje služi nisu se baš uspješno složili sa sindikatima koji su se pokušali uvaliti prema potrebi (na ovogodišnjem prosvjedu na trgu sindikati su ih izvozali, a drugi put su im se studenti lijepo zahvalili).
Nije zbog studenata dobro ovaj slogan upotrebljavati tamo gdje mu nije mjesto, tim više što u nailazećim olujama će studenti teže tražiti to svoje elementarno pravo (koje nije socijalna pomoć nego se lova namjenjena sveučilištima izljeva u arhitektonske egzibicije kampusa XXXL cijene i nagomilavanju zaposlenika tako da na nekim fakultetima broj zaposlenih prelazi broj studenata)

Tko je glasao

3103: O sindikatima -

3103: O sindikatima - pogledaj naslvom mojeg prethodnog dnevnika.! O studentima - iskazali su podršku radnicima Salonita, na sajtu slobodnifiloofi je hrpa tekstova o kapitalizmu, a nravno u Crvenoj akciji, Masi i nekoliko drugih sličnih organizacija su pretežno studenti. Dugotrajni strukturalni problem Hrvatske je socijalni raskol između inteligencije i radnika, sada se nazire ogućnost, da s to postepeno prevlada u nadolazećim godinama.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

socijalni raskol između

socijalni raskol između inteligencije i radnika??
lukavosti i naivnosti, lopovluka i poštenja, podobnosti i odbijanja učlanjivanja u stranke, doktora i bolesnika... socijalni raskol je proporcionalan moralnom i kulturnom raskolu
Uprava Hepa je inteligencija? Sabor je inteligencija? Mafija je inteligencija? Uprava HŽa?

Tko je glasao

Ako si pripadnik

Ako si pripadnik inteligencije, dakle onih koji su svojim umnim sposobnostima voljom i radom završili fakultete i rade kao inžinjeri, doktori, profesori....si zapravo jadnik. Svaki auto lakirer, krovopokrivač vodoinstalater...je manje jadnik, često uspješan. A ako si pripadnik sposobne „inteligencije“ ili samo „sposoban“ uz barba lukin zakon i male volje za uvlačenje onda si potpuno uspio, radio ne radio imaš plaću stan, sve što želiš samo budi uz neku vladajuću frakciju. Što se tiče svarne inteligencije veliki krimen ovakve situacije je na Akademiji

Tko je glasao

podrška našim radnicima i

podrška našim radnicima i seljacima u ovom našem društvu je jedna stvar a druga je besplatno obrazovanje. Besplatno obrazovanje odnosi se i na ameriku i na kinu, japan, sjevernu koreju, dansku - a te različitosti ni bog ne pomiri u smislu političkog sistema. Koliko znam bit i ekološka je održavanje raznolikosti. O raznolikosti, održavanju, razumjevanju svega toga stanovnici drage nam kugle trebaju dobivati besplatno ko hoće i upravo zbog toga svega.
Slogan nikako ne može biti za sve unatoč globalizaciji

Tko je glasao

Pa i podrška radnicima i

Pa i podrška radnicima i seljacima odnosi se i na Ameriku i na Kinu itd.. Međunarodni studentski pokret za besplatno školstvo od početka ne shvaća svoju borbu kao "sindikalnu". Možeš doći na FF Zg, sudjelovati na Plenumu i u radnim grupama, čut ćeš. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

I dobro, Ostricu, sto ti

I dobro, Ostricu, sto ti predlazes radnicima Peveca (a ima ih par tisuca koliko citam). Da preuzmu trgovine? I sto onda? Ti u svojim postovima do sada pises iskljucivo o proizvodnim radnicima. A sto sa svim ostalim?

Tko je glasao

@ martin: , sto ti predlazes

@ martin:
, sto ti predlazes radnicima Peveca (a ima ih par tisuca koliko citam). Da preuzmu trgovine?
U ovim napisima ukazujem na to, da postoje neka početna, načelno ohrabrujuća kretanja, među radnicima/zaposlenicima, koji se odlučuju na radikalnije akcije. Crvena akcija (komunisti) i MASA (anarhisti) , te još par sličnih grupica su uglavnom studenti, ali ono što oni pričaju ne zvuči više kao puke parole mladih fantasta. Forme i ciljevi mogu biti raznolki. Daleko bilo, da se sad ja postavljam u ulogu sveznalice i dajem konkretne savjete o nečemu o čemu nemam pojma!

Međutim, upravo Pevec slovio, KMJP (Koliko Mi Je Poznato), je za osobiti grubog gazdu, među vlasnicima velikih trgovačkih lanaca, koji je brutalno stavljano radnicima do znanja da nikakvi sindikati u njegovom trgovinama. O tome sam imao prilike sa visokim sindikalnim liderima Sindikata trgovine prije par godina razgovarati. Predložio sam bojkot kao kampanju, ali oni su ostajali pri jalovim prosjvedima i godinama kampanje oko zabrane rada nedjeljom, posve perifernog pitanja. Sindikalisti su uzdisali i pričali kako može biti još gore. Tadašnja predsjednica Sindikata trgovine, današnja prdsjednica SSSH, ispričala je jednom kako u nekoj latinoameričkoj zemlji, u nekim trgovinama, blagajnicama svaki dan na početku radnog vremena daju pelene, jer su izračunali da troše previše vremena odlaskom na zahod.

Trgovine će ostati, netko će ih preuzeti, ista firma ili druga, bar dio radnih mjesta će ostati. Ono što bi radnici sada mogli napraviti, jest da konačno osnuju sindikat, KJMP u Pevecu ga još nema, i nastupe prema novoj upravi tražeći kolektivni ugovor. Neka osiguraju kolektivno nadziranje spredstavnika u vidu plenuma (anarhosindikalna načela), isl.. S druge strane, mladi intelektualci moraju dalje raditi na sebi i biti spremni pomoći svojim znanjem i sposobnostima, bez da im pokušaju "popovati" s visine (kao što na Plenum Filozofskog fakulteta svatko može doći).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Crvena akcija

Crvena akcija (komunisti)

Komunizam treba staviti van zakona kao i neonacizam.Takve bolesti nemaju sto traziti u demokratskim drzavama.Zalazu se za ukidanje visestranacija i redukciju osnovnih ljudskih prava.

Tko je glasao

Ni meni ta Crvena akcija

Ni meni ta Crvena akcija nije baš po ćefu u nekim stavovima, ali mislim da si sa ovim daleko pretjerao, ja to nisam nigdje vidio: Zalazu se za ukidanje visestranacija i redukciju osnovnih ljudskih prava. Izgleda da si ti sam nešto vrlo kreativno iščitao :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado ako znas neku drzavu

Delgado ako znas neku drzavu ex. istocnog bloka u kojoj je bilo visestranacje onda sam u zabludi.

Tko je glasao

Sami sebe ne zovu

Sami sebe ne zovu komunistima, i ne zalažu se za ukidanje višestranačja i ograničavanje ljudskih prava. Nekadašnji Skojevci bi ih premlatili kao buržuakse dekadente. :)

Svakako su marksisti. Postojale su ipostoje vrlo različite koncepcije "komunizma", lenjinizam/boljševizam/staljinizam na koji ti jedino pomišljaš je samo jedna (ili dvije, ovisi koliko se inzistira na razlici lenjinizma i staljinizma).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Dugove koje je pevec

Dugove koje je pevec napravio, blizu dvije mld.je nemoguće sanirati. Dužan je svima u lancu, dobavljačima (stranim i domaćim), državi i pretpostavljam svima drugima s kojima je poslovao. Njegovo širenje bilo je pod patronatom politike i nije mu bio problem dobivanja kredita kad god mu se digne. Dil je bio da se on širi, zapošljava nove radnike a kada dođu izbori, zna se kome glas ide - onima kojima su mu to omogućili. Kad mu ni to nije bilo dosta krenuo je radit slijedeću grešku i upustio se na srpsko tržište, tamo ulupao poprilično para, ne samo u objekte već i oglašavanje. Sjećam se da me ljetos nazavao jedan poslovni partner iz beograda i pitao za pevca, tko je taj kad toliko para ima za jumbo plakate koji su bili postavljeni na svakom koraku. No, to će on već nekako utopiti Rodićima ili Miškoviću, možda Idea otkupi, tko zna, ali s debelim minusom.
Postavlja se pitanje što će biti u kući, doma, sa radnicima i trgovinama, i ogromnim voznim parkom, kako njih spasiti? Ako je kupovao kamione na leasing onda će ih morati vratiti banci. A što će biti s radnicima o tome će odlučiti nova uprava ako uopće ima pojma u što se upušta. Obzirom na sastav moglo bi se tu naći interesa perača kojima gori pod petama, pa se ipak nešto spasi. A nude se i neke čudesne off-shore kompanije kao novi spasitelji. Takvima ni nebo nije granica.
Pevec je samo jedan primjer lošeg poslodavca kojemu je pohlepa bila misao vodilja.

Tko je glasao

Meni se nekako oduvijek

Meni se nekako oduvijek cinilo da je u Hrvatskoj TEMELJNI raskol izmedju kriminala i postenog svjeta, dok su radnici i intelektualci oduvijek mogli zajedno, dapace trebali su jedni druge.

Pa tako cisto za primjer, ti osobno. Prije da si intelektualac nego radnik, a sasvim se dobro uklapas u radnike.

Gotovo zacudjujuce dobro s obzirom na gornju izjavu.

Pa tako, pitam se Ostricu, cemu retorika koju osobnim primjerom dovodis u apsurd?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ne zezaj Gale, kakav sam ti

Ne zezaj Gale, kakav sam ti ja primjer za bilo što. :) Ja sam neradnik, zaradim neki honorar tu i tamo tek toliko da bude za kruh i internet. Pripadnik sekte lijenčina, što su neki ovdje sasvim točno prepoznali. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

biti ljenčina je ok. stvar

biti ljenčina je ok. stvar izbora. no prestaje biti ok kad očekuješ da te drugi uzdržavaju protivno njihovoj volji.

Tko je glasao

Sve je to divno i krasno, no

Sve je to divno i krasno, no problem u cijeloj prici je da se radi o klasicnom reakcionizmu.

Mozemo mi reci i da je to socijalno pravedan cin, ali sam po sebi ne osigurava nikakvu buducnost.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, svatko, ali baš

Gale, svatko, ali baš svatko ima se pravo boriti za svoju budućnost, jer ako toga nema, onda nikada neće biti slobodan, ni mišlju, ni djelom.

Tko je glasao

Dube, kakve veze to sto si

Dube, kakve veze to sto si napisala ima sa mojim komentarom?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Da pojasnim. Kažeš Mozemo

Da pojasnim. Kažeš Mozemo mi reci i da je to socijalno pravedan cin, ali sam po sebi ne osigurava nikakvu buducnost.
Budućnost radnika koji rade a ne dobivaju plaću već otkaze, preuzimaju sami radnici jer misle da mogu.
Oni kojima su prodani u privatizaciji mislili su da mogu, a ne mogu (ustvari su isisali sav kapital i digli petama vjetra). Ako radnici misle da mogu raditi i ostvarivati prihod kojima će si osigurati plaće, treba im dati prilku, pusiti ih neka rade o svom trošku, a ne o daljnjem trošku države.

Tko je glasao

A ko bi trebao vratiti

A ko bi trebao vratiti dugove tih poduzeća koja bi kao "radnici preuzeli ako misle da mogu"?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci