Tagovi

Novi statut grada Vukovara je pobjeda zdravog razuma.

SOHV pozdravlja odluku o Novom statutu grada Vukovara:
Ovaj je statut, nadamo se, tek prva u nizu pobjeda zdravog razuma u Hrvatskoj.

Statut grada Vukovara u cijelosti poštiva zakone i odluku Ustavnog suda. Njime se zaustavlja kršenje članka 8.UZoPNM koje provodi vlada Zorana Milanovića.

Statutarne odredbe su vrhunac tolerancije kojom Žrtva oprašta četničkom, velikosrpskom, jugofilnom agresoru i poziva ga na pijetet, kajanje i novi život.

Kakofonično, neprecizno i potpuno tendenciozno medijsko obrađivanje događaja oko statuta iznjedrilo je, nažalost, niz novih laži.
Izdvajamo neke od njih koje ćete, među ostalim, prepoznati i u izjavama Žarka Puhovskog i Milorada Pupovca.

LAŽ:
Laž je da se novim statutom Hrvatima srpske nacionalnosti u Vukovaru uskraćuju prava.
ISTINA:
Istina je da srpska nacionalna manjina u Vukovaru koristi osamnaest prava. Istina je da im ta prava nitko nikada nije uskraćivao. Istina je da nitko iz vladajućih struktura nikada nije razgovarao s pripadnicima srpske manjine koji su zajedno s nama branili Hrvatsku.

LAŽ:
Laž je da se novim statutom ukida ćirilica u Vukovaru.
ISTINA:
Istina je da se pripadnici srpske nacionalne manjine slobodno mogu služiti svojim pismom na nekoliko razina Istina je da se novim statutom ne predviđa simbolika ćiriličnih natpisa na gradskim, javnim i državnim objektima jer je u suprotnosti s odrebom članka 8.UZoPNM. Odluka Ustavnog suda RH u točkama 30.1. i 30.2. jasno objašnjava koja prava su obvezna a što se može selektivno primjeniti pa i isključiti odnosno ne primjeniti tj, ne predvidjeti.

LAŽ:
Dvojezične/dvopisane natpisne ploče na državnim i javnim institucijama nakon verifikacije statuta mogu ostati na zgradama državnih i javnih institucija.
ISTINA:
Dvojezične/dvopisane natpisne ploče na državnim i javnim institucijama u gradu Vukovaru,nakon verifikacije statuta ne mogu ostati. Ostankom bi se izravno i grubo kršile nadležnosti iz Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjine, odluka Ustavnog suda RH, članak 8, UZoPNM i Ustav RH, koji tu problematiku jasno stavljaju u ingerencije lokalnih zajednica.

Tri stvari je važno naglasiti:
- Članak 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mora se poštivati, što sadašnji statut i čini.
- SOHV je inicirao i ustrajat će da državna, saborska razina donese odluku o prihvaćanju projekta Vukovar mjesto posebnog pijeteta.
- Inzistiramo na zaštiti ustavnih vrijednosti te i dalje zahtijevamo održavanje protuustavno zabranjenog referenduma.
Jugofilnim i velikosrpskim sijačima i kreatorima kaosa u Hrvatskoj jasno poručujemo: Niste uspjeli kaosom zamagliti pogled na vaše dijabolične rabote. Vidimo kako nam tjerate mladost iz zemlje, vidimo kako gospodarski pustošite ono što smo mi krvlju obranili, vidimo kako podlo rastačete hrvatski jezik, kulturu i povijenu baštinu.
Nećete izbjeći ni registre ni lustraciju.
Nakon 3 godine strpljenja i mukotrpnog otklanjanja nezakonitog i protuustavnog ponašanja sadašnje nenarodne vlasti jasno im poručujemo –ne igrajte se više žrtvom i živim sjećanjem odanih domovini.

.

Informacija:
Katalog individualnih i kolektivnih prava zajamčenih zakonom i Statutom Grada Vukovara pripadnicima srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara
1. pravo na slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti;
2. pravo koristiti svoje prezime i ime na jeziku kojim se služe, te da ono bude službeno priznato njima i njihovoj djeci upisom u matične knjige i druge službene isprave, u skladu s propisima Republike Hrvatske;
3. pravo slobodno izražavati svoju vjersku pripadnost i očitovati svoju vjeru te u skladu s tim pripadati vjerskoj zajednici, te pravo na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere;
4. pravo slobodno služiti se svojim jezikom i pismom, privatno i javno, uključujući pravo na jeziku i pismu kojim se služe isticati oznake, napise i druge informacije u skladu sa zakonom; 5. pravo pripadnika nacionalnih manjina na služenje svojim jezikom i pismom u postupcima pred tijelima lokalne i područne samouprave, državne uprave prvog stupnja, pred ustrojstvenim jedinicama središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred sudbenim tijelima prvog stupnja, državnim odvjetništvima i državnim pravobraniteljstvima prvog stupnja, javnim bilježnicima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koji su ovlašteni postupati na području Grada Vukovara;
6. pravo da se obrazac osobne iskaznice tiska i popunjava i na jeziku i pismu kojim se služe, te pravo na dobivanje i drugih javnih isprava i na jeziku i pismu nacionalne manjine u skladu sa zakonom;
7. pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe u skladu sa zakonom;
8. pravo na kulturnu autonomiju održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicije;
9. pravo na pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe u skladu sa zakonom;
10. pravo na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
11. pravo osnivati udruge, zaklade i fundacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta;
12. pravo na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj, područnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima u skladu sa zakonom;
13. pravo na sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
14. pravo na slobodnu uporabu nacionalnih znamenja i simbola u privatnom i javnom životu u skladu sa zakonom i na obilježavanje praznika nacionalnih manjina;
15. pravo da uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske nacionalne manjine u svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina, s tim da zastavi, grbu i drugom znamenju i simbolu Republike Hrvatske uvijek treba dati počasno mjesto u odnosu na zastave i simbole nacionalnih manjina;
16. pravo da se u svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, s tim da kada se izvodi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike Hrvatske;
17. pravo da slobodno održavaju veze s narodom s kojim dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, te s pravnim osobama sa sjedištem na području države tog naroda koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, nakladničke (izdavačke) i humanitarne djelatnosti;
18. pravo na zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda.

Iz odluke Ustavnog suda
- da je Gradsko vijeće Grada Vukovara dužno u roku od jedne godine od dana objave ove odluke u "Narodnim novinama", vodeći se člankom 6. Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00. i 56/00. - ispr.),A U DUHU ČLANKA 8. USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10. - odluka USRH, 80/10. i 93/11. - odluka USRH), u Statutu Grada Vukovara izrijekom propisati i urediti, za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma TE JAVNOPRAVNE OBVEZE TIJELA DRŽAVNE I JAVNE VLASTI između onih navedenih u Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00. i 56/00. - ispr.) za koje smatra da odgovaraju životnim činjenicama i faktičnim okolnostima u Gradu Vukovaru, u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90-ih godina 20. stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara;
-
- 30.1. Sukladno tome, postoje samo dva individualna prava pripadnika nacionalnih manjina koja ulaze u okvir članka 12. stavka 2. Ustava, a koja prema ZUJiPNM-u moraju biti primijenjena na cijelom području općine odnosno grada i kojih se opseg ne smije smanjivati. To su:
-
- 1) pravo pripadnika nacionalnih manjina na služenje svojim jezikom u postupcima pred tijelima državne uprave prvog stupnja, pred ustrojstvenim jedinicama središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred sudbenim tijelima prvog stupnja, državnim odvjetništvima i državnim pravobraniteljstvima prvog stupnja, javnim bilježnicima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koji su ovlašteni postupati na području općine ili grada koji su u ravnopravnu službenu uporabu uveli manjinski jezik i pismo (članak 5. točka 3. ZUJiPNM-a), i
- 2) pravo pripadnika nacionalnih manjina na dobivanje javnih isprava i na jeziku i pismu nacionalne manjine (članak 9. točka 1. i članak 18. stavak 1. točka 1. ZUJiPNM-a).
-
- 30.2. SVA OSTALA individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma, kao i SVE JAVNOPRAVNE OBVEZE TIJELA DRŽAVNE I JAVNE VLASTI koje su u vezi s tom uporabom navedene u ZUJiPNM-u, MOGU SE STATUTOM općine odnosno grada uvesti i samo na dijelu ili dijelovima područja općine odnosno grada, a SAMA PRAVA odnosno javnopravne obveze mogu biti "predviđeni" i u UŽEM OPSEGU od prava odnosno javnopravnih obveza utvrđenih ZUJiPNM-om,PA I ISKLJUČENI(TO JEST NEPREDVIĐENI)").

Komentari

Potpuno se slažem da je

Potpuno se slažem da je pobjeda zdravog razuma a to znači da su oni koji su izglasali taj zakon bili potpuno bez pameti-razuma
pa da se malo podsjetimo kako je to išlo, barem na naš birtijaški način
chao !

Tko je glasao

Glume poštivanje zakona, a besprizorno gaze Ustav

Link ti je na tekst prljave HNS-ovske propagande!

Račan jje2000. mijenjao Božićni ustav i ubacio zlo od 33% umjesto 50%, jer je bio teški jugoslavenčina koji je tako planirao novi velikosrpski napad na Vukovar i Hrvatsku. U sam vrh HDZ-a ubacili su svoje krtice i nastavili Račanove podlosti, ali i danas napadaju HDZ- preko tih svojih ljjudi i njihovih zlodjela detuđmanizacije kroz HDZ, te "tamburaju" ovakvu propagandu koju izriče truli HNS-ovac u tekstu s linka koji navodiš.

Danas biti član HNS-a , ili SDP-a, a ako HDSSB nastavi kako je krenuo i HDSSB-a, stvarno je postalo teška sramota, jer što pošten čovjek ima tražiti u takvoj partiji koja nasilno i manipulirajuće želi širiti i nametati pismo agresora na RH i nagraditi četnike za dovoljno brojno ubijanje Hrvata u Vukovaru., ili koalirati s takvima?

Da takvi ljudi promisle, shvatili bi kako svojim uhljebljivanjem napadaju vlastitu zemlju i sramote svoje nasljednike, da su na strani agresora na vlastitu Domovinu.

Sramota me što uopće imamo takvih: ili ograničenih, ili lakomislenih, ili zlonamjernih, ili samo "daj meni moje, a baš me briga za sve" ljudi, ili onih što podržavaju tu pobunu tješeći se "nisu sve podružnice iste"!

Sada je Kukuriku nastavila provoditi velikosrpsku politiku i napad na Vukovar, što pokazuje dubinu pokvarenosti u tim ljudima, potcjenjivački odnos prema ubijenim Hrvatima (valjda su to naslijedili od ubojica Hrvata nakon ww2. rata i jugoslavemčina), umjesto da je poštivala odluku 20% hrvatskog stanovništva -680 000 - svaki peti Hrvat u RH,za referendumom po tom pitanju- jer ako je jedan Račan ubacio nešto u Ustav, astrong>kako se zneki politički ustavni sud uopće i usuđuje hrvatskom narodu braniti njegovo ustavno pravo da račanovo smeće izbaci iz Ustava.

Tako Ustavni sud stavlja mrtvog jugoslavenčinu-Račana iznad 20% hrvatskog naroda, a potcjenjuje i ugrožava ustavno pravo petine Hrvatske! Ljudi u Ustavnom sudu su napravili teški atak na hrvatsku demokraciju, ali i podržali i omogućili velikosrpske napade na Vukovar i RH!
treba ih biti vječna sramota jer protuustavno omogućavaju neprijateljska djelovanja protiv RH.

Kukuriklu je izvela protuustavni udar na Ustav, preko svojih političara u Ustavnom sudu, i glumata poštivanje Ustava, a drži ga se samo gdje hoće, dok stvarno potiče , organizira, manipulira, i izvodi nepoštivanje ustava, tamo gdje joj se to politički ne sviđane sviđa.

Zato je Kukuriku odgovorna za ovo ćirilično granatiranje RH i Vukovara, za bujanje velikosrpskih incidenata, a Ustavni sud je potvrdio da ga hrvatski narod, pod hitno mora ukinuti!
http://pollitika.com/ustavni-sud-rh-treba-ukinuti-jer-je-politicko-a-ne-...

Kukuriku se lopta s Ustavom i omalovažava hrvatski narod, uz pomoć sudaca koji to nisu i koji vrše pravni terorizam i potkopavanje nacionalne sigurnosti RH!

"Oni su za poštivanje zakona" je smišljena laž kojom zamagljuju svoje pokvarene namjere, a pri nametanju istih ne poštivaju hrvatski Ustav.

Glume kako poštivaju ustav i zakone,a preko pokvarenog kvazipravosudnog skupa , koji im to omogućava, i kojega moramo ukinuti da bismo se oslobodili širitelja velikosrpštine i antihrvatstva u RH, te obraniti od napada velikosrbofila koji su se uvukli u institucije hrvatske vlasti i u Ustavni sud,.
Zabraniti legalni referendum koji bi srušio temelje velikosrpske pobune nametanjem ćirilice i tamo gdje je oko 70% Hrvata u svojoj vlastitoj državi.državi, je čin izdaje RH i napad na državu!

Pobunu vodi, provodi, podržava, osmišljava, Kukuriku koalicija, a za to zlouporabljuje svoje ljude unutar Ustavnog suda i zajednički gaze Ustav RH.

Tko je glasao

ispada da je hadeze

dobar...po ovom što si linkao...jedino me zanima..kako se Pupovcu ne zamjera suradnja s Sanaderom..a Karamarku se zamjera hapšenje Sanadera...

Izručenje generala je bila zloporaba Haga za unutarpolitičke obračune..a Gotovina nije ni trebao bježati......

Poslije Oluje nametnuta nam je i međunarodno pravna bitka...koju smo na kraju i dobili..a veleizdajnik je u zatvoru...

Pošto se više Olujom ne može ucijenjivati...gledamo pogubljene memorandumaše i jugošljamere..kako drve po Jasenovcu..i drugim mitovima...zabavno..

sve dobro...

Tko je glasao

Kreće ludilo i u Sloveniji, "braća" Srbi opet i vazda ugroženi

U vascelom svetu:

http://stevan-sindjelic.org/stop-diskriminaciji/

Neka, neka, tako im i treba... Vele da kreću sa zastavama i kulturnoumjetničkim hahahaaha programom, a onda ruše drveće po cestama, ubijaju i protjeruju domicilno stanovništvo i zavode teror.

Mlogo kulturna "braća" Srbi.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

oprobano

program i koraci:

1. kmečanje za kulturnom autonomijom
2.traženje političke autonomije
3.zahtijevi za teritorijalnom autonomijom
4.stvaranje paradržave u državi
5. pripajanje matici ako se steknu uvjeti

Posljedice...zadnja Oluja u RH.., gubitak Kosova u Srbiji ...i tako..

sve dobro...

Tko je glasao

Bokte...

Mi ne bismo znali ništa o Srbima iz regiona da nije vas dvojice odbačenih iskompleksiranih polutana :P

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

O @Bigi

eto i tebe u fazi da posredno vrijeđaš Srbe i polutane...a najljepše je da ti je @cs stisnuo plus...

ajde me još malo vrijeđaj na taj način.....

sve dobro...

Tko je glasao

Ne čudi me da ne kužiš

Vrijeđam iskompleksirane i odbačene polutane.

Nije zato čudno da si upravo ti, koji si već nekoliko puta naglasio da ti je ime i prezime "kao srpsko", postao najvećim ustašuljkom.

Tako i onaj Milanče (MKn) - taj mora da je u olovnija vremena 90-tih spavao s ustaškom kapom na glavi - za svaki slučaj.

Kukavice i kompleksaši, pa poturica postane gori od Turčina.

Imaj u vidu da rukama i nogama stvaraš društvo u kojem će ti možda takvi poput tebe zabunom upucati sina...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ma ti grizeš oko sebe @Bigi

ko zagrižljiva kuja..i to je to...

Već ne znaš čemu bi se domislila..kako ustrajati i braniti nebranjivo...

što se tiče "upucavanja" sina zabunom....ako dozvoli da mu se to dogodi...nije ga ni šteta....a eto..i ja sam malo doprinio da živi u državi gdje može biti ponosni Hrvat..bez zadrške...a moji se braniti znaju i riječima i dijelom...

Naime...ni u onoj državi nije mi se mogao nametnuti kompleks genocidnosti ili ustaštva...u ovoj ni pogotovo...a iako se vi neki žestoko trudite da tu priču produžite i na našu djecu....očito vam ne uspijeva..zato ste tako zagrižljivi...iz očaja...

sve dobro...

Tko je glasao

Tata će biti kriv

...ako dozvoli da mu se to dogodi...nije ga ni šteta...

iiiju, pa nisam bre mislila da je mali bre peder, nego bre srbin...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

isto..milena..isto

ako bi hipotetski dopustio da ga netko zabunom ucmeka misleći da je Srbin...nije ga ni šteta....kužimo se ..jelda..

sve dobro...

Tko je glasao

Normalno da se kužimo

Ti se zalažeš za društvo u kojem nije šteta čovjeka kojega ucmekaju zato jer nosi srpsko ime i/ili prezime.

Ja pak mislim da je takvo društvo bolesno i sjebano društvo, te se zalažem za društvo u kojemu se čovjek ne ucmeka zbog imena i/ili prezimena.

Ti si iskompleksirani fašistoustašuljak i još k tome potpuni moron, jer se slažeš da se i tvoj vlastiti sin ucmeka zbog pogrešnog imena i/ili prezimena.

Mislim da bi najviše učinio za svoju hrvatsku stvar kad bi ucmekao samoga sebe zbog pogrešnog imena i/ili prezimena.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

koja shizofrena konstrukcija

@ Bigulica.... i kakvo briljantno izvlačenje zaključaka...

Zapamtila si da sam jednom napisao da me se po imenu i prezimenu ne može odrediti kao Hrvata...pa pošto sam se družio i radio sa Srbima i komunistima gdje su neki...umišljeni poput tebe u svom jugonacizmu...mislili da sam Srbin...a ja ih nisam razuvjeravao...prvo iz razloga što mi to nije bilo bitno...a poslije..jer mi je bilo interesantno čuti kako razmišljaju...pa eto znam kako Srbin u većini razmišlja ako ne postupa po onoj Ćosićevoj..o laži...

Eto.. dade ti mnoga lijepa imena isključivo Srbima....što si i oni sami uzimaju..poput..
TOMISLAVA Nikolića i IVICE Dačića..hehe

Da li je Mile Horvat...saborski zastupniik i političar SDSS-a Hrvat ili Srbin..a princ Tomislav..

Upravo si na nivou ovih mojih Srba s Banije..koji su bili uvjerenja da ako se netko zove..štajaznam..Marko Lončar..i ako je član partije i ćaća mu je bio partizan...bezuvjetno mora biti Srbin...

Na pogrešnoj premisi da su..štajaznam..Milan, Marko, Petar, Ilija i sl. isključivo srpska imena...a prezimena poput Knežević, Živković , Milunić i sl. isto tako isključivo srpska..izvlačiš zaključak i slažeš neke kolosalne konstrukcije...i podmećeš da je u Hrvatskoj atmosfera takva...ili da je bila ili da će biti..da se ljude ubijalo SAMO zato što imaju ime i prezime koje je slično imenima kod Srba...jer su Srbi koji su pod Stevanom Čarnojevićem kao neka plemena...došli u ove krajeva...uzimali imena i prezimena i od domicilnog stanovništva...e da bi se bolje uklopili...pa poslije rekli..to je naše i SRBI SVI I SVUDA..haha

Vjeruj..ni Šešelj ne bi bolje od tebe podržavao memorandumašenje...

Pozdravlja te John Smith (Džon Smit) i..idi bre, pa se leči

sve dobro...

Tko je glasao

Aj ne prtljaj

Atmosfera je bila takva, a mogla bi biti još i gora.

Osobno sam bila nazočila popisima zaposlenika, gdje su se obilježavala srpska imena - za otkaz. "Pravi" bi se Srbi najčešće šutke povukli, dok bi ovi poput tebe trčali kmečeći, tvrdeći da je "Abramović" zapravo srpsko, a "Avramović" nije (ili obrnuto), Stojan je hitro postajao Stojko, "Gojko Stanišić" kleo se svojom ustaškom prošlošću itd itd...

Žalost nije u samo tome što su rasistički šugavci radili popise - veća je tragedija što su šugavci tvoga kova podržali tu okrutnu igru.

Tako je eto i tebe dopalo da i pod stare dane moraš biti ustašuljačka bitch, jer eto, nikad se ne zna...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ne sumnjam u tvoje @Bigi

iskustvo ..niti poričem da je bilo i toga..devedesetih...što je bilo i za očekivati..s obzirom da su se Srbi uhljebljivali van svake ekonomske i bilo koje druge logike....pa imamo primjer željezare iz sedamdesete..gdje je od 44 direktora OOUR-a 43 bilo Srbi..a ovaj jedan..neki Musliman...tako je bilo i s poslovođama..predradnicima ..itd..a kancelarije su napunili vlajnetima s okolnih brda...koje doslovce nisu ništa delale..osim što smo ih jebavali....

Uopće ne vidim problem u tome..ali to je i posljedica..tranzicije...jednostavno su propadala izmišljena radna mjesta...a do tada privilegirani ...su ostajali bez privilegija...

Zato silna cvilež za Jugom...i zato..balvani preko ceste...

Sad ti...nastavi s memorandumašenjem...

sve dobro...

Tko je glasao

ili, skraćeno...

... bio sam Hrvat otkad znam za sebe.... samo što to nitko drugi nije znao.

Dobro lažeš. Uopće ne sumnjam da si sebe uvjerio u vlasite laži :)

Tko je glasao

kažeš onako podjebavajući

." bio sam Hrvat otkad znam za sebe.... samo što to nitko drugi nije znao"

@zap...da si mi bliže i da se poznajemo pokazao bih ti svoje vjenčanje... fotke..i u crkvi...na kojoj se vidi i moj tadašnji partijski sekretar....ima jedna fotka gdje moja ..tada mladenka i ja držimo bibliju...hehe

No..bilo pa prošlo..ne ponovilo se...Jugoslavija je bila tamnica naroda..pogotovo Hrvata...pogodovala je Srbima ( naročito u Hrvatskoj) ...

To smo najbolje osjećali mi koji smo živjeli u tim..miješanim krajevima....hvala Bogu da smo je rasturili....a nekako će već biti...

sve dobro...

Tko je glasao

...

meni je Juga bila draga

Jugoslavija je bila tamnica naroda..pogotovo Hrvata...

druže drvo, kako ti je mogla biti draga država koja je bila tamnica tvog naroda?!

:P

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Meni osobno je za Juge

bilo dobro i sve bolje i bolje...ali...80% muškaraca je iz mog sela išlo raditi van...Odrastanjem čovjek sazrjeva....stječe iskustva i spoznaje stvar..a ja sam ih spoznao i iznutra...kako stvari funkcioniraju...uvidio sam da Srbi Hrvatsku smatraju svojom kolonijom...plijenom...

Meni je drago što moja djeca ni ne pamte Yugu....

Znači..nisam sebičan..iako je meni bilo dobro...nek se raspala...

sve dobro...

Tko je glasao

...

80% muškaraca je iz mog sela išlo raditi van

pretpostavljam da su to oni koji ni pod koju cijenu nisu htjeli ući u komunističku partiju i zbog toga nisu mogli doći do posla...za razliku od tebe koji si u partiju ušao isključivo zbog osobnih probitaka, a ne zbog ideologije...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

loše pretpostavljaš

radi se o ..pretežito domobranskoj djeci...čiji su očevi nisu vratili s Križnog puta...preko 60 ih je smaknuto samo u Bjelovaru,,,kod Jože Manolića...

Znači...hrvatsko i katoličko selo...u kraju gdje ima i podosta srpskih sela.. zemlja se doslovce otimala Hrvatima i dodjeljivala Srbima...i danas te parcele se nazivaju- Titovke-..

ako se sijećaš...djecu "narodnih neprijatelja"..uglavnom se nije primalo u partiju..a zapošljavanje u društvenim poduzećima išlo je ...kao i danas..uz podmićivanje i preko veze..

u lokalnoj šumariji..80 % bili su Srbi...u miliciji također...ako nije bilo dovoljno domaćih pravoslavaca..dovlačili su ih izBosne..

sve dobro...

Tko je glasao

Rješenje-raspustiti Ustavni sud i odbaciti suce koji krše Ustav

Ne bi uopće bile potrebne nikakve odluke Gradskog vijeća Vukovara, da Ustavni sud nije prekršio ustavno pravo naroda da može mijenjati svoj Ustav, bez patronata ustavnih sudaca- uz uvjet da 10% biračkog tijela potpiše za referendum.

U slučaju dvojezičnosti potpisao je svaki peti Hrvat-oko 20% ili 680 000 i Ustavni sud se protuustavno usudio staviti iznad naroda "iz kojega izvire i pripada mu vlast", a ne iz Ustavnog suda.

Zato treba raspustiti Ustavni sud- kvazipolitičko tijelo u kojem nisu stručnjaci, nego roba dogovorena od strane političara, koja zastupa njihove interese i svjesno krši Hrvatski ustav!

Ćirilični problem riješio bi hrvatski narod, svojim referendumom, ali se ova antinarodna vlast usprotivila Hrvatskom ustavu i za to instrumentalizirala politički sud pod njenim utjecajem: takozvani Ustavni sud, sastavljen je od sudaca koji nisu lustrirani, a trebali bi biti, jer promiču interese agresorske države i njoj sklonoj vlasti u RH.

Tko je glasao

a da se dogovorite

a da se dogovorite ti i ovaj dolje potpisani

Nema dana a da se neki lijevi komentator ili političar ne obruši na najviše sudske instance u zemlji, u prvom redu na Ustavni, ali i na Vrhovni sud. Jer, eto, bila je proradila pravna država, bila se zahuktala borba protiv korupcije, a sada je taj proces, koji ...

http://www.vecernji.hr/ljevicarima-ne-valjaju-ustavni-i-vrhovni-sud-jer-...

Tko je glasao

Ustavni sud ukinuti-jer je političko,a ne pravosudno tijelo

Ustavni sud je kvazipravosudno, političko tijelo, kojime političari izigravaju demokraciju i uvode svoje svevlašće- dakle diktaturu političkog tijela koje se postavlja kao organ diktature, a ne demokracije.

Ustavni sud RH, suprotno Ustavu RH, zabranio je nekoliko narodnih referenduma za koje su ispunjeni svi zakonski uvjeti. Time se postavio iznad onoga koji je po Ustavu "onaj iz koga izvire i kome pripada vlast", prekršio Ustav, manipulirao u korist političke partije kojoj su bliski ti društveno politički radnici u Ustavnom sudu, došli političkim trgovinama i voljom predsjednika najjačih političkih partija, kako bi kroz Ustavni sud provodili volju istih- bili iznad drugih institucija vlasti i iznad naroda- što nitko prema Ustavu RH ne može biti!
Ustavni sud nema što raspravljati, odobravati, ispitivati, nakon 10% potpisa biračkog tijela, nego samo mora slušati vrhovnu vlast koja je svoju ustavno zakonitu naredbu ovjerila s 10% potpisa!,a ne političare koji se tome protive, ili njih same, ako im to ne "paše"!

Ljevičari nisu protiv Ustavnog suda, nego samo protiv nekih odluka, a da bi i nakon silaska s vlasti nezakonito vladali Hrvatskom , pokušali su u Ustavni sud ugurati svoej ljude- I. Čalić (donijela prvostupanjsku presudu protiv cijelog HDZ-a), S. Barić- otvoreno zastupala zabranu referenduma o braku, te M. Bajića koji je selektivno granatirao- koga je htio, ili koga su naručili, ovi koji bi ga sada u Ustavni sud.

i iz toga je sve jasno što i tko je Ustavni sud: nešto kao izvršno tijelo SKH unutar SDP-HDZ-a, jer su to njihovi ljudi, a ne neovisni pravosudni stručnjaci.

HDZ, je također sklon manipuliranjiam preko US, ali bi svoje ljude.

Zato je jedini lijek j izbacivanje tog kvazipravosudnog tijela i onemogućavanje bilo kojoj partiji, da i kada siđe s vlasti nastavi vladati Hrvatskom. preko Ustavnog suda.
Upravo je to Kukuriku pokušala ubacivanjem SVOJIH ljudi u US,a zbog toga je HDZ izistao sa sjednice Sabora.

Da je HDZ istinski domoljuban i oametan ne bi uskraćivao narodu da se brani protiv opasnosti koje donosi ovakvo političko tijelo, koje krši Ustav i uzurpira svu vlast u svoje ruke i iako po Ustavu, nakon 10% potpisa narod ima apsolutno pravo na provođenje referenduma, ono se stavlja iznad naroda, kao da iz Ustavnog suda izvire i njemu pripada najviša vlast u RH. Ne pripada., nego narodu, ali političari bi da preko US pripada baš njima.
Prave mafijaško-udbaške igre odviajju se preko Ustavnog suda RH!

Zabranom referenduma Ustavni sud se pokazao se kao sluga političarima, manipulirajuće, a ne pravosudno tijelo i nužno ga je ukinuti.

HDZ je dužan ukinuti to leglo sprege politike i pravosuđa da bi omogućio nesmetani rad pravosuđa, ali i izvršiti lustraciju u pravosuđu, po kriteriju odnosa prema DR i državnosti RH. Svi koji su RH gradili ZZP, svi koji su radili protiv državnosti RH- nemaju mjesta u visokoj politici RH i u vrhovima javnih ustanova i poduzeća! Taj kriterij je važniji od kriterija pripadnosti nekoj partiji!

Ovdje ima dosta dobrih razloga zašto ukinuti Ustavni sud- koji nije pravosudno tijelo, nego središte političkih manipuliranja kojima se politika s pozicije nadređenosti upetljava u zasebnu granu vlasti- pravosudnu!:

http://www.telegram.hr/price/treba-li-hrvatskoj-ustavni-sud/

Tko je glasao

Pišem pismo a bedastoća mi se proli

LAŽ:
Laž je da se novim statutom ukida ćirilica u Vukovaru.
ISTINA:
Istina je da se pripadnici srpske nacionalne manjine slobodno mogu služiti svojim pismom na nekoliko razina

Jes! To je upravo vrhunac demokracije i pretpostavljam da se pripadnici srpske nacionalne manjine mogu isto tako potpuno slobodno služiti uglatom goticom kao i klinastim pismom, naravno doma, a preporučljivo je da to čine ipak u podrumu ili iza kuće u ćenifi.

leddevet

Tko je glasao

uobičajeni @l9 proser

bit prava neke manjinske skupine na jezik i pismo ..izvorni smisao..jest taj da ti ljudi mogu živjeti i sporazumijevati se...učiti, završavati škole i biti korisni članovi društva...

u ovom slučaju se tu ne radi o tome..i nestao je izvorni smisao...nego se radi o tjeranju inata i zapišavanju plota... to znaš i ti..znam i ja i znamo svi...

Kad pogledaš uistinu...kojupičkumaterinu će im ćirilica...uopće je ni ne koriste...ali se inzistira na tome da ćirilica bude javno istaknuta...kao simbol...ujedno se iritira većinska nacija u državi... zanči tuk na utuk..kosa na brus i sl.

Željeli bi se osjećati kao..u Srbiji..ili kao da su dobili a ne izgubili rat...

Toleranciju, oprost i aboliciju i mirnu reintegraciju...neki tumače kao slabost...umjesto da budu zahvalni do groba...oni se kurče....

Kakve će to posljedice imati....vidjet ćemo...

Običnom narodu ćirilica ni kurcu ne treba....ali eto..gura se prst u oko...od profesionalaca Srba...

Umjesto da od srama šute...neki se kurče...kad bude opet po pički..bit će kmečanje...zločinci i bestidnici...

sve dobro...

Tko je glasao

Nek' komšiji krepa ćirilica

Kad pogledaš uistinu...kojupičkumaterinu će im ćirilica...uopće je ni ne koriste...
A kojupičkumaterinu tebe i slične to toliko uzbuđuje da li ju koriste ili ne?

Eto, vi pobjednici domovinskog rata i nakon tolikih godina i dalje se želite iživljavali na gubitnicima i liječiti svoje komplekse zaustavljajući vrijeme. Jasno da takvo ponašanje čini život Srba jadnim, no čini isto tako jadnim život onih Hrvata koji žive izmiješano sa Srbima. Svakako je važno da Srbima bude grozno, a to što je i Hrvatima loše tko njih šiša! Nažalost primitivizam je vrlo dobra rasplodna baza za populizam i nacionalističku retoriku koja u temeljnom programu ima samo uzgajanje netrpeljivosti i pronalaženje neprijatelja ispod svakog kamena ili u svakoj kanti za smeće.

Imamo sad genijalan statut koji je dodao ulja na vatru i sad se svi mogu tamo ugodno grijati bez obzira na godišnje doba kad dodatno grijanje nije ni najmanje potrebno i tako da daljnjega sve do trenutka kad svim ovim budalama ne dopre do mozga da je dobro da postoji ćirilica, da je dobro da imamo ploče na dva pisma i da je dobro da i Hrvati znaju ćirilicu i da napokon krenemo surađivati sa Srbima, ovim u Hrvatskoj kao i s onima u Srbiji i iskoristimo činjenicu da imamo vrlo slične jezike i da se jako dobro razumijemo, a da ne govorim o činjenici da imamo jako puno zajedničkog. Naravno zajedničko je sve ono osim onog gdje se svojski trudimo biti različiti kao što su se trudile one iskompleksirane budale koje su sklepale "Razlikovni rječnik".

leddevet

Tko je glasao

Skviki

Naravno da je ono što govorim daleko i dok bude onih koji, kao i ti, žive od nečeg što nema veze s ovom državom koju navodno toliko volite, a koju uopće ne doživljavate osim na jedan šuplji populistički način, neće biti nikakve promjene. Nego jesi li ti svjestan da si otišao raditi u Njemačku čija je armija učinila nevjerojatne strahote i ovdje u Hrvatskoj i poubijala masu nevinih ljudi, naravno skupa s njihovim poslušnicima, u vrijeme kad su te rane bile isto tako svježe kao što su danas one od Domovinskog rata? Jesi li i onda tako mislio o Nijemcima kao što danas misliš o Srbima?

No sve to nema veze i tebe ne sprečava da tuđim mlatiš po gloginjama jer nisi imao muda ostati u ovoj državi koju navodno toliko voliš. Ipak je ugodan život puno važniji od domoljublja koje uvijek može pričekati neka povoljnija vremena.

leddevet

Tko je glasao

@leddevet

jede govna po običaju....kako da ti pristojno kažem a da me razumiješ...

evo..NE MOŽE..matere vam se četničke najebem..NE MOŽE...to s humanosti i ljudskim pravima nema veze..znači najebem se i jugoslavenske i regionalističke matere...

prvi sam spreman...i sve oko sebe odgajam u tom smislu...da onog koji diže 3 prsta u zrak i inzistira na ćirilici...tretiraju kao četnika... željnog nesrpske krvi...za sada ismijavanje a po potrebi - prema potrebi...

Znači..stvar je jednostavna..da ste dobili rat...vi Čejeni i jugovići....ćirilica bi bila svuda pola pola i gdje je treba i gdje je ne treba...izgubili ste rat i sad kmečite ..kao ljudska prava...

Ljudsko pravo je ono što treba za život...Srbima u Hr ćirilica nije potrebna za život...nego treba SPC i RS za održavanje zapišanog plota i guranja prsta u oko....Hrvatima...

Da sad treba Kinezu ili bilom kojem Azijcu.. Rusu ili Arapu...nešto na njegovom jeziku i pismu.. štajaznam ..smjerokaz do bolnice ili škole..prvi bih se zalagao da mu se to omogući....

Kod ćirilice se radi o klasičnom velesrbovanju a ne o ljudskim i dr. pravima...

Znači..tko diže tri prsta u zrak...na nivou simbolike..odsijeći..simbolično govoreći...

Neka Pupavac i ostali kmeče ...tko im jebe mater.

Čudo jedno kako se ti L9 zalažeš jednako za prava pedera i prava Srba...

Koliko si primio izbjeglica iz Sirije u svoj dom.....licemjeru...izdajnički...

sve dobro...

Tko je glasao

Jel to važi i za ovoga ??

da onog koji diže 3 prsta u zrak i inzistira na ćirilici...tretiraju kao četnika... željnog nesrpske krvi..

https://crnogorskapitanja.wordpress.com/2012/12/15/tri-prsta-su-fasistic...

Tko je glasao

To je prošlost

a ako misliš da Srbima služi na čast da se koriste ustaškom simbolikom...pošto su svoju tijekom 500 godina otomanske okupacije zaboravili....onda u redu....

Danas su tri prsta u zraku ..kao i ćirilica...isključivo u funkciji provokacije Hrvata..guranja prsta u oko većinskom narodu...pogotovo u Vukovaru..gdje je broj Hrvata smanjen etničkim čišćenjem na rubu genocida...

Znači..moj stav je.. na provociranje..žestoko...

Razlikujmo kulturnu autonomiju od zapišavanja plota.

Traži li se sira preko pogače...ukinuti i pogaču...Srbi su razmaženi tijekom obje Yugovine....zloupotrebljavaju demokraciju..ponašaju se kao da nisu izgubili rat....

( naravno..većina običnog svijeta je mirna..nego Srbi po zanimanju- velikosrpske agenture)

sve dobro...

Tko je glasao

To je prošlost

a ako misliš da Srbima služi na čast da se koriste ustaškom simbolikom...pošto su svoju tijekom 500 godina otomanske okupacije zaboravili....onda u redu....

Danas su tri prsta u zraku ..kao i ćirilica...isključivo u funkciji provokacije Hrvata..guranja prsta u oko većinskom narodu...pogotovo u Vukovaru..gdje je broj Hrvata smanjen etničkim čišćenjem na rubu genocida...

Znači..moj stav je.. na provociranje..žestoko...

Razlikujmo kulturnu autonomiju od zapišavanja plota.

Traži li se sira preko pogače...ukinuti i pogaču...Srbi su razmaženi tijekom obje Yugovine....zloupotrebljavaju demokraciju..ponašaju se kao da nisu izgubili rat....

( naravno..većina običnog svijeta je mirna..nego Srbi po zanimanju- velikosrpske agenture)

sve dobro...

Tko je glasao

Govništarac

jede govna po običaju....kako da ti pristojno kažem a da me razumiješ...
Ma ti isto spadaš u kategoriju uhljeba koji se boje ikakve promjene jer su očito došli do svog maksimuma. Naravno da bi obranili svoj status nasušno je održavati barem malu nacionalističku vatricu i imati u ruci naramak žutih trakica koje se spremno dijele svim svojim neistomišljenicima koji, eto, predstavljaju ugrozu za tvoje uhljebljeništvo. Je, ti si poslušnik i otužna kukavica koja se cijeli život skirva iza većine i nedajbog da se u bilo kojem obliku zauzmeš za neku imalo slabiju grupaciju kao što su tebi tako strašni pederi ili bilo koja nacionalna manjina, a da ne govorimo o onoj koja piše ćirilicom.

Žalosni rezultat tvog života je da si danas jedino sposoban proizvoditi govna koja se nadaš da će tvoji sugovornici pojesti, no na tvoju žalost ta govna možete konzumirati samo unutar kruga istomišljenika u standardnoj desničarskoj incestuoznoj kopulacijskoj ljubavi.

Dobar tek ti želim.

leddevet

Tko je glasao

A zaklinjao se u Tita dok je razborito mislio

A nisu ga tako učili u Kumrovcu...

Tko je glasao

nemoj

zajebavat, drvo je iša u penziju s 45 i deset godina staža viška. za njega je staž letio ko u onom fizikalnom eksperimentu sa dva blizanca, jednim u svemirskom brodu, a drugim na zemlji.

i šta je sad penzijia od 3500-4000 kuna radno sposobnom čovjeku idućih tridesetak godina, to hrvacki radni narod plati bez problema. pare ionako nisu problem jer ih nema.

Tko je glasao

veliš l9

" incestuoznoj kopulacijskoj ljubavi."

Čini se da imaš iskustva s incestom.... kad vam se bubne istina u lice vi jugofili i posrbice..gledate smisliti najogavnije uvrede..

Što? zar ćiriličarenje nije desničarenje...oćeš reći možda da je Stanimirović ljevičar ili liberal...kao i ostali četnjaci kojima je okružen...

moš mislit..odmah -žuta traka....

Dokazao si se kao regionalist..tj. jugofil...podržavajući ukidanje ustavne odredbe koja zabranjuje neke nove jugovine.... tvoje je poraženo pa sada režiš kao prebijeno pašče...vlašče-pašče

Neka ćirilice...kome treba.... meni ne treba...ćirilica je danas u Hr...četnička provokacija..a ne pismo

sve dobro...

Tko je glasao

Agent Provocateur

Neka ćirilice...kome treba.... meni ne treba...ćirilica je danas u Hr...četnička provokacija..a ne pismo
Ma u Hrvatskoj su budale prava četnička provokacija i adekvatni balvani koji su sposobni riješiti svaki problem tako da ga jednostavno proglase nepotrebnim. Bravo drvo, bilo bi dobro da nam podastreš što to još tebi ne treba da bi znali prepoznati četničke provokacije.

leddevet

Tko je glasao

"što to još tebi ne treba" l9

kad već pitaš jugonacisto...ne trebaju ni one parade gdje se ti sa svojim partnerom ( valjda Srbinom ) žvaljiš u čvalje na javnom mjestu...

ne treba nam ni FPZ...one koji žele prelijevati iz šupljeg u prazno..neka idu na teologiju....i da..kad već pitaš..a radi balansa..treba ukinuti 90 NGO-vana...

sve dobro...

Tko je glasao

Trešćica nebeska

ne trebaju ni one parade gdje se ti sa svojim partnerom ( valjda Srbinom ) žvaljiš u čvalje na javnom mjestu...
Ako zanemarimo standardne gnjusne duhovitosti, očiti slinavi plod tvojih vlažnih snova, saznali smo da smatraš četničkim provokacijama LGBT parade i 90 nevladinih udruga. Istina je da te smatram priličnom budalinom, no ovakvim razmišljanjem si nadmašio količinu kretenizma koju sam ti pripisivao i očito je tebi samo nebo granica.

Čestitam!

leddevet

Tko je glasao

interesantno je kako su

sva srpska pravoslavna sela...babetine od 80+ godina...na referendumu o braku...glasali- protiv...sad ti pametnjakoviću objasni kako to da su stare vlajnetine četnikuše ...lijevo i liberalno.. u Hrvatskoj....

znači..podržavaju jebanje u guzicu u Hrvatskoj..a inače su pravoslavke koje pale voštanice svaki dan...kad to objasniš..smatrat ću te ozbiljnim sugovornikom

do tada...marš ..posrbice

sve dobro...

Tko je glasao

Dupe-glava

znači..podržavaju jebanje u guzicu u Hrvatskoj
Mudre babe! Svakako bolje od tvoje sekte koja podržava jebanje u glavu i kakve posljedice su u tvojem slučaju i više nego očite, npr. u ovoj dolje navedenoj duhovitosti:

do tada...marš ..posrbice

Eto, opet su se Srbi pokazali pametniji od vas Velikih Hrvata.

leddevet

Tko je glasao

Što se tiče jebanja u glavu

jedino povremeno takve poput tebe...pederoliberale i posrbice..jebem u glavu...da si ne umislite da ste nešto extra pametni...

https://www.youtube.com/watch?v=cq_JkdFUlVI

sve dobro...

Tko je glasao

Siguran sex

jedino povremeno takve poput tebe...pederoliberale i posrbice..jebem u glavu...
Ma ja cijenim tvoju požrtvovnost i želju da svoje plemenske običaje propagiraš među nas bezbožnike, no moram te upozoriti da postoje raznorazne nezgodne bolesti i utoliko ti preporučam da taj običaj upražnjavaš ipak isključivo u kontroliranoj okolini svoje lokalne birtije, sigurno je sigurno :-P

leddevet

Tko je glasao

kako ti prolaziš @l9

u svojoj lokalnoj birtiji s propagiranjem neojugoslavenstva....

sve dobro...

Tko je glasao

Birtijom na birtiju

kako ti prolaziš @l9 u svojoj lokalnoj birtiji s propagiranjem neojugoslavenstva....
Dođi pa vidi, naravno, ako ti žena dadne dozvolu, a platim ti i pivu :-P

leddevet

Tko je glasao

ne hvala

pijem samo s prijateljima i ponekad pravim četnicima ...a ne s polučetnicima...

sve dobro...

Tko je glasao

Krivo si shvatio

Nisam nigdje rekao da ćemo piti skupa već samo da ću ti platiti pivo jer sumnjam da će ti žena odobriti dodatne troškove.

leddevet

Tko je glasao

...

prijatelji su ti ponekad pravi četnici? a ponekad pravi ustaše?

:P

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Ma mulja i izmišlja jer mu je

Ma mulja i izmišlja jer mu je neugodno reći da ga žena ne pušta samog tako daleko od kuće. Ipak je penzijica uredni prihod u domaćinstvu i nedajbog da mu se nešto desi, ta ona zna najbolje kakav je on blesan i da bi se lako mogao negdje izgubiti u bespućima naselja s više od 3 ulice.

leddevet

Tko je glasao

naravno

cijenim original...za četnika znaš što misli...najgori su ovi bizantinci...polučetnici..i jugošljam....kmečavci koji propovjedaju...ljubav...i naravno..mušku ljubav...

Ustaša nema...ne treba...umjesto kame MI HRVATI izborili smo se da prilike u državi rješavamo..olovkom i listićem...pa tako odjebemo rejting efendiju veleizdaji sklonog beogradskog zeta...i dovedemo Hrvaticu koja započne proces detitoizacije....

sve dobro...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci