Tagovi

Pollitika.com postaje online muzej

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.

Dvadeset i trećeg rujna 2006. godine objavio sam tekst, svojevrsni manifest s kojim je nastala pollitika.com. Od tada do danas je prošlo nešto malo više od jedanaest godina i promatrajući danas statistike vidim da je u tih 11 godina, malo više od 5.650 korisnika kreiralo impresivnih 15.700 objava i gotovo 530.000 komentara.

Ovih 530.000 komentara se možda i ne čini prevelikom brojkom, no nekako sam oduvijek mislio da jedan komentar na pollitici ionako vrijedi kao pojedinačna objava negdje drugdje.

U tih jedanaest godina bilo je ukupno 7.5 milijuna posjeta od cca. 2.3 milijuna posjetitelja. Na samoj pollitici utrošeno je impresivnih 114 godina nečijih života.

Vizualizacija državnog prora?una

Državni prora?un je nakon Ustava pojedina?no najbitniji dokument koji definira i opisuje funkcioniranje jedne države. U našem slu?aju, rije? je o dokumentu s nekih 14.000 stavaka gdje su na primjer pla?e državnih službenika definirane na nekoliko stotina me?usobno razli?itih mjesta pa je stoga vrlo teško pratiti što se to?no u državnom prora?unu doga?a.

Kako bi to riješili, napravili smo grafi?ku vizualizaciju kroz državni prora?un.

Državni prora?un 2010.

Balvan revolucija

Balvan revolucija

20 godina!
To?no toliko je prošlo od dana kada je Marti? (yu-milicajac iz Knina) „pokrenuo“ balvan- revoluciju. Sve mu je bilo pripremljeno: politi?ki, vojno, organizacijski, logisti?ki... Blokirali su ceste i pruge u Kninu, Obrovcu i daleko šire..., Jošani su postali IZM (rodno mjesto zlo?inca ?oke Jovani?a i drugarice mu Jovanke Budisavljevi?, kasnije Broz). Po?eo je ?avolji ples smrti udružene petokrake i kokarde ako su ikada i bile razdvojene, barem u tim prostorima, ili možda negdje drugdje?
Nepuna tri mjeseca nakon višestrana?kih demokratskih izbora u Socijalisti?koj Republici Hrvatskoj (SRH), Beograd i velikosrpska kamarila je odlu?ila slomiti predsjednika predsjedništva SRH Franju Tu?mana, srušiti novoizabrani Sabor SRH i Vladu, amputirati Hrvatsku. Imali su potpuno odriješene ruke da primjene ali baš sva sredstva i na?ine što se kasnije i dokazalo.

Andrijin križ (ili Pri?a o križu, vjeri, novcu i mo?i).

Andrija i križa
Mjesto gdje se nalazi Andrijin križ ozna?ava mjesto obaveznog zaustavljanja.
Odnos ljudi prema religiji je suptilan i ambivalentan. Vjera je ustvari osje?aj, pa kad god se zametnu rasprave o vjeri (tako i vjerskim simbolima, ceremonijama, statusima isl.) stvari skre?u prema strastima, a strasti vode u sukobe, pa ?ak i ratove. Vjerska povijest je puna vjerskih ratova koji su se vodili radi raznih politi?kih interesa, ali i politi?kih sukoba koji su se obla?ili u vjersko ruho. Najpoznatiji je bio Tridesetogodišnji rat koji je u ime križa i vjere opustošio cijelu Europu.

Glembajevski duhovi u Kulmerovom dvorcu!

Glembay

što se to događa s lesarovim laburistima

Ovaj naslov osvanuo je na nekoliko portala, a i Večernji list je nedavno postavio isto pitanje.

O čemu se radi?

Nova stranka ugledala je svjetlo dana prije nešto više od godinu dana. Čelnicima te stranke, s gospodinom Lesarom na čelu, puna su usta poštenja i pravde i kunu se da su baš oni ti koji će se izboriti za radnička i ostala prava građana, a demokratska su im načela osnova izbornog programa.

Da li je baš tako?

Na stranici http://labur-isti.blog.hr argumentirano se tvrdi da nije i da su Hrvatski laburisti – Stranka rada samo još jedna u nizu podvala biračima da bi se jedan stranački faraon održao u saborskim klupama. To i ništa više.

Nedavno je, recimo, suspendiran jedan potpredsjednik stranke posebno prirastao srcu predsjednika. On ga je morao suspendirati, na inzistiranje većeg broja članova, na (zamislite!) 3 mjeseca i to zato što je taj potpredsjednik javno prozivao članove po nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti – dakle, počinio je kazneno djelo.

O hrvatskoj "pretvorbi vlasništva": Što je bio savjetovao Milton Friedman (plus razni drugi)

Ovaj dnevnik nastao je bez ikakvog prethodnog plana, vanjskih poticajem. Možete ga promatrati kao dopunu dnevnika Uzrok negativnosti u RH, kojeg je napisao Mr.Jaks. Zapo?eo sam tamo komentar ?esto se i sam vra?am na to (...), pa onda po?eo prou?avati svoje bilješke iz posljednjih 20-ak godina, pa je to postalo preduga?ko. Dakle, ako vas zanima, pro?itajte Jakšin dopis i moj odgovor - a ovdje imate neposredan nastavak (prva re?enica ovdje je zadnja re?enica navedenog komentara).

Javljaju se "kapitalisti" i "poduzetnici" koji su navikli raditi bez fakti?ki ikakvog kapitala - rezultat je op?a kriza likvidnosti, jer oni koji rade i proizvode i isporu?uju, ne mogu naplatiti svoja potraživanja, pa onda i oni ostaju dužni drugima...

Evo uostalom citata najuglednijeg našeg stru?njaka za financije - da ne dobijem opet kritike kako ja mali bedasti zeleni nešto napamet lupam.

Zagreb: Vrijeme je da ?ir pukne - udariti u glavu hobotnice!

Uz posebnu zahvalu tekstu koji je objavio Mu?ke: Bandi?ev udar na pravni sistem. Plus globalna zahvala AP-u, naro?ito glede isticanja uloge V. Holjevca!


PRIOP?ENJE ZA JAVNOST

Predmet: Imenovanje novog predsjednika uprave Zagreba?kog holdinga – kršenje zakona

Povodom ostavki Slobodana Ljubi?i?a i Nenada Ivankovi?u u Zagreba?kom holdingu, stranka Zelena lista, pridružena ?lanica Europske zelene stranke, izražava negadovanje zbog prozirnog pokušaja izbjegavanja odgovornosti za katastrofalno poslovanje i bezbrojne afere.

Iskorišten je marginalni povod (možda i ciljano iskonstruiran), da bi se u strahu od ozbiljne politi?ke i kaznene odgovorosti zabašurili bitni problemi. Kao da je važnija objava jednog opskurnog anonimnog pamfleta, nego ?injenica da je zbog borbe protiv korupcije Igor Ra?enovi? bio pretu?en!

Nova Karma

Ovaj dnevnik imam namjeru dopuniti nekoliko puta, a njegovi dijelovi ?e vrlo uskoro postati sastavni dio uvjeta korištenja i ?esto postavljanih pitanja, tako da molim zainteresirane, a osobito aktivnije ?lanove da dobro prou?e što se sve to?no mijenja. Nadalje, ovaj dnevnik ?e do promjene pravila biti na vrhu naslovnice kako bi ga svi mogli vidjeti.

Sustav ocjenjivanja i Karme na pollitici postoji od prvoga dana, to je ukratko sustav ocjenjivanja i nagra?ivanja korisnika kroz bodovanje njihovih aktivnosti, pa tako svaka aktivnost donosi odre?eni broj bodova (kreiranje dnevnika, komentiranje, ocjenjivanje). Sama Karma se dosada odnosila samo i isklju?ivo na komentare koji su mogli biti ocijenjeni zvijezdicama. Kako Karma funkcionira i koji su njezini ciljevi možete pogledati u ?lanku o Slashdotu na Wikipediji (dio o moderaciji). U osnovi, karma služi zato kako bi zajednica mogla moderirati komentare i naslovnicu, a kako se upravljanje sadržajem ne bi svelo na jednog ili više nedodirljivih administratora. Sustav karme omogu?ava svakome da sudjeluje u ure?ivanju, a samim time se osigurava raznolikost mišljenja.

Mala škola utaje poreza

U današnjem Jutarnjem listu objavljen je ?lanak o astronomskim cijenama restorana Nautika u Dubrovniku. Prilikom analize samog ra?una autori teksta propustili su jedan toliko uo?ljiv podatak koji naprosto bode u o?i. Jeste li primijetili broj ra?una? Sada je vrhunac turisti?ke sezone, a broj ra?una iz tog restorana je 1 (jedan). Što to zna?i? Da su to prvi gosti u ovoj godini? Ne… odgovor je vrlo jednostavan.

Na kraju svakog radnog dana svi ra?uni se jednostavno brišu. Što se ne smije raditi i to je prekršaj. Na taj na?in ošte?uje se država jer se prikazuje nerealan promet. Takvo što zove se utaja poreza i kažnjivo je zakonom. Nakon ovog teksta bilo bi normalno o?ekivati da se poreznici upute u doti?ni restoran i pregledaju poslovanje tog navodno renomiranog restorana.

Ivo vs. Milorad

Neki ovdje na ovom forumu doživljavaju me kao teškog desničara (Feniks,Urban,Bigi itd.), kao ustašu i hrvatskog nacionalistu.

U sredini gdje živim poznat sam po tome da imam mnogo prijatelja Srba, ali i po tome da sam u ratu bio tamo gdje je trebalo i radio što se moralo.

Naravno , na pravoj strani-

Budući mi je otac bio u partizanima, a ja sam za Yuge bio u partiji i omladinski funkcionar srednjeg dometa, neki Hrvati su prema meni bili skeptični dok se nisam oružjem dokazao.

Plus toga, ne visim svaki dan ili nedjelju u crkvi ( odem u lov) pa bih prema nekim tradicijskim mjerilima bio- slab Hrvat.

Međutim, mene živo zabole za ta i slična mišljenja.

U politiku se kužim toliko da eto , za sebe kažem da sam politički pismen i da nisam slijep kod oćiju.

Znači, nakon ovog kratkog predstavljanja koje mislim da je nepotrebno. ali neka....

želim se osvrnuti na ovaj " sukob " između Milorada i Ive .

Pod 1.

Milorad mi je kao političar čist o. k. iako ga ne volim jer je bio u koaliciji sa onim đubretom-Sanaderom, ali u ovom slučaju je bitno za reći da ON nije puškom ustao protiv Hrvatske,a meni je to najbitnije na ovoj temi.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci