Tagovi

Nova Karma

Ovaj dnevnik imam namjeru dopuniti nekoliko puta, a njegovi dijelovi ?e vrlo uskoro postati sastavni dio uvjeta korištenja i ?esto postavljanih pitanja, tako da molim zainteresirane, a osobito aktivnije ?lanove da dobro prou?e što se sve to?no mijenja. Nadalje, ovaj dnevnik ?e do promjene pravila biti na vrhu naslovnice kako bi ga svi mogli vidjeti.

Sustav ocjenjivanja i Karme na pollitici postoji od prvoga dana, to je ukratko sustav ocjenjivanja i nagra?ivanja korisnika kroz bodovanje njihovih aktivnosti, pa tako svaka aktivnost donosi odre?eni broj bodova (kreiranje dnevnika, komentiranje, ocjenjivanje). Sama Karma se dosada odnosila samo i isklju?ivo na komentare koji su mogli biti ocijenjeni zvijezdicama. Kako Karma funkcionira i koji su njezini ciljevi možete pogledati u ?lanku o Slashdotu na Wikipediji (dio o moderaciji). U osnovi, karma služi zato kako bi zajednica mogla moderirati komentare i naslovnicu, a kako se upravljanje sadržajem ne bi svelo na jednog ili više nedodirljivih administratora. Sustav karme omogu?ava svakome da sudjeluje u ure?ivanju, a samim time se osigurava raznolikost mišljenja.
Gotovo dvogodišnje korištenje pokazalo je nekolicinu problema koje novi sustav u manjoj ili ve?oj mjeri rješava. Od problema najvažniji bi bili slijede?i:

a) sustav karme nije u cijelosti bio integriran sa sustavom ocjenjivanja, tako da kreiranje ili ocjenjivanje dnevnika nije pridonosilo karmi (nije neki problem obzirom na odnos broja dnevnika i komentara, ali svejedno...)
b) karma je dosada imala 4 osnovne ocjene, uz petu koja je bila rezervirana za one s visokom karmom; praksa je pokazala kako su se koristile samo dvije ocjene 1 i 4 odnosno 0 i 4 onima kojima je nula bila dostupna (o?ito nismo spremni za fine nijanse)
c) sustav karme je reagirao previše rapidno, a to zna?i da je svega nekolicina loših ocjena mogla zna?ajno utjecati na ne?iju karmu, jedina "kazna" za lošu karmu bila je nemogu?nost gledanja loše ocijenjenih komentara (što zna?i da su se ocjene pre?esto koristile kao sredstvo me?usobnog obra?una umjesto kao mehanizam za zajedni?ko moderiranje pollitike)
d) uklanjanje ne?ijeg komentara se pre?esto smatralo cenzurom. Ja to ne smatram cenzurom nego moderiranjem, no ?injenica je da nekolicina zainteresiranih može pojedincu onemogu?iti ?itanje komentara s lošom karmom (ako to on/ona želi), a dodatni problem je i to što neregistrirani korisnici ili korisnici s lošom karmom uop?e ne mogu vidjeti komentare na koje se odnose pojedini odgovori pa diskusija izgleda nepovezanom i nelogi?nom (gale i LQ su me o?ito u nešto uspjeli uvjeriti)
e) koliko god karma i sustav ocjenjivanja bio dobar i služio svrsi, nije bilo na?ina da se adekvatno pokaže tko su aktivni korisnici a tko nije, a sam broj bodova je neravnopravan utoliko što favorizira starije ?lanove koji su akumulirali veliki broj bodova

Evo, to su negativne strane sustava kako ih ja vidim.

Update 1:

Ovdje ?u samo napisati kako novi sustav funkcionira, osobito u odnosu na gore opisane probleme s dosadašnjim sustavom karme.

1) novi sustav je u cijelosti integriran tako da baš svaka aktivnost nosi karmu (dakle i pisanje komentara što je bilo dosada ali i ocjenjivanje i pisanje dnevnika - svaka od tih aktivnosti nosi razli?itu težinu; to zna?i da pozitivna ocjena na dnevnik ima ve?u težinu/utjecaj na karmu nego pozitivna ocjena na komentar)
2) umjesto zvjezdica, imamo strelice gore i dolje, strelica prema gore ima vrijednost 1, a prema dolje -1 (kao što je dosada imalo glasanje za dnevnike)
3) iz ovoga slijedi kako karma sada može imati i pozitivne i negativne vrijednosti i to bez ograni?enja (dakle ne svodimo sve na ocjene od 1 do 4 nego može biti bilo koja brojka pozitivna ili negativna), na?elno, sve dok je karma pozitivna je OK, a u svom profilu možete vidjeti to?nu broj?anu vrijednost svoje karme ali i svoju poziciju u odnosu na sve ostale korisnike pollitike (to je ona vrijednost koja kaže koja je vaša pozicija od 10.000)
4) bodovi i karma se sada druga?ije ra?unaju, dakle nije više rije? o fiksnom broju komentara koji se ra?unaju nego skup svih ocjena koje su se desile u posljednjem razdoblju (pitanje koliko je to razdoblje dugo je stvar o kojoj se može diskutirati), a to zna?i da ?e s neaktivnoš?u karma težiti prema nuli (kao neutralnoj vrijednosti); na ovaj na?in zahvatiti ?emo daleko ve?i broj ocjena i otežati ciljano skidanje (ili dizanje) karme pojedinim korisnicima
5) jedna od novijih mogu?nosti je mogu?nost kontrole nekontroliranog ocjenjivanja, dakle sada postoji limit koliko je ocjena mogu?e podijeliti u nekom razdoblju, iako brojku ne?u napisati, zasada mi se ?ini kako bi primjerena brojka morala biti nešto manja od prosje?nog broja komentara u jednome danu; poanta ovog ograni?enja je nadam se jasna (sugestije oko toga koliko ocjena se može podijeliti u jedinici vremena su dobrodošle)
6) tako?er, postoji mogu?nost i da se ovisno o karmi mijenjaju pojedine funkcije koje su korisniku dostupne (?ime otvaramo put da primjerice novo registriranim korisnicima koji nemaju barem minimalni broj bodova onemogu?imo kreiranje dnevnike bez da se prije upoznaju s time kako pollitika funkcionira); tako?er, otvoren je put i da glasovi pojedinih korisnika dobiju ve?u težinu od ostalih (primjerice da 5 ljudi s najvišom karmom imaju dvostruko ve?i u?inak nego ostali)
7) sustav promoviranja na naslovnicu ostaje identi?an, iako smatram da zbog na?ina ocjenjivanja i karme ?e glas za dnevnik imati ve?u težinu od glasa za komentar (što je nadam se logi?no), što se ti?e komentara, situacija ostaje sli?na s time što ?e komentari koji su negativno ocijenjeni biti sankcionirani. Tu je prije bilo puno diskusije da li uklanjanje tih komentara da ne budu vidljivi ima smisla i makar ja smatram da bi to tako trebalo ostati ?injenica je da je pritužbi bilo previše. Umjesto micanja takvih komentara, oni ?e ubudu?e biti vidljivi svima, ali ?u s njih maknuti samoglasnike. Na taj na?in ?e ?itanje i google identifikacija biti otežana, ali ?e sadržaj i dalje ostati na stranici dostupan svima, pa tko želi neka se potrudi pro?itati. Uklanjanje samoglasnika ili disemvoweling je metoda koja se koristi na nekim iznimno popularnim siteovima. Poanta je jednostavna; loš komentar ostaje vidljiv svima i tko želi može ga pro?itati, a istovremeno se pokazuje što je poželjan a što nepoželjan komentar ili razina diskusije (ostaje otvoreno pitanje s kojom negativnom ocjenom se komentar mi?e).
8) novi sustav ocjenjivanja omogu?ava i neke liste aktivnosti, pa ?emo sada imati mogu?nost pratiti korisnike po više kriterija; od ukupnog broja bodova, trenutnoj karmi (što je u stvari broj bodova kroz neko razdoblje) i trenutnoj aktivnosti (broj bodova u nekom kra?em periodu).

I posljednje, zanimljivo je da sustavi ocjenjivanja koji su dostupni u pravilu ne omogu?avaju da se vidi tko je kako glasao. Iskreno ne znam zašto je to tako, no vjerojatno ne postoji za tako nešto interes. Naravno, politika je tema u kojoj bi svi morali otvoreno diskutirati i stajati iza svojih rije?i pa ?u se potruditi riješiti i taj problem (no za njega mi treba nekoliko dana dok se ne isprogramira modul za to). Dakle, pregledavanje ocjena ?e biti dostupno, ali mi treba malo vremena za to.

Bio bih zahvalan za svaki komentar, pitanje ili kritiku ?isto da vidimo da li smo na boljem putu ili ne, odnosno da pomognete odlu?iti oko otvorenih pitanja koja se sada postavljaju.

Za one kojima ocjenjivanje ne funkcionira, predlažem da pobrišu browser cache jer se promijenila jedna od komponenti koja se ina?e zadržava u cacheu.

Komentari

Gospodine mrak, predlažem

Gospodine mrak, predlažem da se svi kolektivno udružimo i otvorimo žiro računa za pomoć 45 linesu, koji će bez brze liječničke pomoći postati priva žrtba nove PTSP blogerske bolesti. Bilo bi šteta da izgubimo takvog komičara koji na vlastitom blogu nikako da dođe do izražaja.

45 lines uporno valje gluposti kojima sem sebi skače u usta, jer pazi njegove pameti koja kaže: "Hehe, al' čim glas 007, snajper i žalac uzmognu, pozitivno će bodovati fitilja"

Zašto fitilja, zašto ne i sve druge, zašto kada uzmognu ako su ti alijasi kako 45 lines tvrdi sve neki klonovi. Sve mi se čini da 45 linesovi bijeli miševi imaju konkretna imena.

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

Evo sada već vidimo tko su osim mraka velike face u močvari, naravno mtakov busenfreund i abies, i smsala bim s tri lopoča iz močvare odoše samoglasnici!

Dakle ajmo narode navali mjesta glavnih žabaca močvare, po mom saznanju ima ig još 9, a nagradno pitanje glasi hoće li se ostatak popuniti imena ovih kandidata: S*, N*, H*, A*, G*; D*, S*, A*, D*, jer naravno kao i u pravoj politiki se ne pita što imaš u glavi, već kako ti funkcionira klimanje glavom i ono gospon mrak tvoj sam čovjek!

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

Evo sada već vidimo tko su osim mraka velike face u močvari, naravno mtakov busenfreund i abies, i smsala bim s tri lopoča iz močvare odoše samoglasnici!

Dakle ajmo narode navali mjesta glavnih žabaca močvare, po mom saznanju ima ig još 9, a nagradno pitanje glasi hoće li se ostatak popuniti imena ovih kandidata: S*, N*, H*, A*, G*; D*, S*, A*, D*, jer naravno kao i u pravoj politiki se ne pita što imaš u glavi, već kako ti funkcionira klimanje glavom i ono gospon mrak tvoj sam čovjek!

Tko je glasao

aj, čovječe što uradi?!

aj, čovječe što uradi?! ovdje sam ja ona koja je uvijek antiprotivna, a sad od tebe ne mogu doći do riječi, šmrccc. ili mijenjaj nick u lion king ili smanji tempo :):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

neće, trust me :)

neće, trust me :)

Tko je glasao

kad komentar skupi određen

kad komentar skupi određen broj bodova s negativnim predznakom, automatski ga se 'enkriptira

da,
i sada tu je razlika između prošlog modula i sadašnjeg jer sada svi gledaju komentare na isti način (uključivo i mene)

Tko je glasao

Vdm d nk kmnttr

Vdm d nk kmnttr vg dnvnk ns rzmjl mj ps n pst ksprmnt tjk, p s Zrn štrć, Drj, Jkb Mtvnvć - Jkš gl d pštt rsprv s klnvm Stjpn Tt: ftljm, žlcm, glsm 007 (zšt snjpr št?)... ;)
v j b zdnj pzv n tvrn lnč prtv mn jš nklcn krsnk vg st. N lnč j pzvl crn vc nvnrsk strc strk mrgnln nvnrčć ptnh spstljskh kvltt. (Sd čst HND- ć g vjrjm skr zbct z svjh rdv) Mrgnln pskrl, l zvrsn spltkrš pshptskh spsbnst zbg kjh j blž Vrpć, ng nkj nvnrskj rdkcj kj b m dl nv prlk d zrd z krc krh. vk mr bljzgrt bspćm svj prmćn psh pssj zbg kjh m j svjvrmn psvćn vlk mdjsk pzrnst, z kjm dn dns pt n sv mgć nčn pkšv zzvt pzrns. Jdn 45 lns j ttln zgb kmps p s p blgvm bv blćnjm przvkm sb kj s št b s n rkl n bzr n pst kj n lj zbg sl, vć zbg sb.
Hjk tg stng jš nvnrčć klg s vg st pčl j nkn št sm nps nklk kmntr kjm gvrm 45 lnsvm mlmnm gfvm psjnrstv, strčnj b bl blsnj zdjnst jdnm djm čj ć ljčnj prj l ksnj nlžt ndlžn sdv, d td 45 lns ć nm bt stln gst p blgvm prtlm. Gst n kjg s n trb bzrt, jr bz strčn mdcnsk pmć njgv j prvk ljčnj Shzfv ps, št s stnvl ndlžn rgn kj s d 45 lns dgl rk.
Nstvk j sljd n mj prv kmntr n glv pst fntmskm HK-, kj j d fct st tlk čnkvt k nvsnvn blgrsk drg, l nk d sttn n ppr pstjćh drg RH. l pstm HK, jr j t sm d ng št ć s dčh nklk mjsc dgrvt n vm st. N žlm s pštt špklcj klk kjj ć mjr mrk sdjlvt svm tm, l pltk.cm j vć dns pstl prpgndn prt strnk zlnh, njhvh smptzr, t njhvg mgćg klcjskg prtnr n skrm lklnm zbrm.
tm klk kkv lg svm tm m 45 lns jš nk kmnttr s vg st, kj s sd zlrb k kltrln žrtv brčn smnm vjrjtn stlm przvnm, čj brntlj glsngvrnk nsm nt t žlm bt.
Prstrnst kj mrk pkzj s nkm „ltstm“ j vš ng čgldn t g fr plj rd pzvm d št prj zvrš vj “ksprmnt“ kjm ć pvlštn pstt jš pvlštnj, krtčr n kj s nmlst pvlštng klr pltk.cm ć k przvn klg bt przvn k nčj klnv, jr z 45 lns j žvtn mt: k ns nšt drg žvt nč, bcnjm pršn č vjk ćš zvtlt dvljn pršn z lv mtnm.

Tko je glasao

Reakcija na uništavanje

Reakcija na uništavanje moga komentara, sa kojim se na morate slagati, možete napisano demantirati, ali odakle vam pravo da ne dozvolite drugim korisnicima da ga čitaju komentar i daju svoje mišljenje ili ocjenu.
GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!
Dragi striček CC, ova ti valja "ili pak da te mrak skroz ukine (ni to nije loša solucija)" i tu te ne samo da podržavam, već ukidanje mog accounta čitavo vrijeme predlažem i tražim od mraka, ali on to ne čini iz prostog razloga što si na mojim komentarima mrak, 45 lines i budaletine koje im plješćući dižu vlastitu karmu, i to ti je razlog što moj account nije ukinut, a svi drugi NAVODNO MOJI ALIJASI su ukinuti.
Dragi striček CC, a to sam već objašnjavao i Frederiku, objasni mi zašto je ukinut na primjer glas 007, ili žalac koji su na politici objavili dnevnik, a nije ukinut moj fitilj koji ima samo komentare, a za čije sam se ukidanje sam izjasnio, te uporno tražio i još uvijek tražim da se ukine fitilj, jer za fitilj odgovaram ja a ne neki drugi accunti koji su ukinuti, i to samo zato što su prozvani od 45 linesa i što su mu dali lošu ocjenu?
VIDIŠ FITILJ NIJE UKINUT, JER BI MRAKU I NJEGOVOM ČOPORU OPALA KARMA KOJU SU SI NABILI NA MOJ RAČUN, ALI JE UKINUT GLAS 007, IAKO JE NJEGOV POST ČINI MI SE IMAO PREKO 1350 ČITANJA I 21 GLAS ZA, A SADA IH IMA SAMO TRI! POST JE BIO UPEREN PROTIV ARISTONA KOJI JE KAO I 45 LINES MRAKOV OSOBNI PRIJATELJ. SADA NAKON ŠTO SU MU ČUDOTVORNOM MRAKOVOM ALKEMIJOM NESTALI GLASOVI ZA POST JE POSTAO NEVIDLJIV!
OVO SE LIJEPO UKLAPA U: POLITIKA NEOVISNI ALI NE I NEUTRALNI
DNEVNIK ŽALCA JE ISTO TAKO POGODIO SVOJ CILJ, JER INAČE U SEZONI KISELIH KRASTAVACA NEBI IMAO PREKO 660 ČITANJA I DOBIO IPAK 7 GLASOVA. NO DNEVNIK JE OPET PO ŽELJI SVOJIH PRIJATELJA MRAK STOPIRO IAKO JE MASA TAKVIH I SLIČNIH DNEVNIKA OVDJE, DNEVNIKA KOJI SU I PO ČITANJU I PO OCJENI DALEKO, DALEKO ISPOD.
I OVO SE LIJEPO UKLAPA U: POLITIKA NEOVISNI ALI NE I NEUTRALNI
Dragi strićek CC, konačno jedna pametna, a odakle bi i došle, ako ne s našeg lipog plavog Jadrana. Lipo mi ćakulaš, ali u pivanju nisi potrefio ariju, pa ti o ova o mojim neriješenim računima s 45 linesom promašila metu
Moji računi sa 45 linesom, nakon što sam ga morao najuriti kao zagrebačkog dopisnika Glasa, su podmireni do u zadnju lipu i 45 lines bi da je iskren morao priznati zbog moje velikodušnosti i socijalne preosjetljivosti prema sirotinji i preplaćeni, iako se ni dan danas neka svoja obećanja nije ispunio.
Ovo s dopisivanjem putem privatnih poruka ti stoji, ali ti to jednostavno ne šljaka, jer Želji treba publika, naravno što je publika gluplja to bolje za njega, a na privatnim porukama nema publike, pa ti je 45 lines tu tanak da prostiš kao toaletni papir ili kako se ono po narodski reče ka obrisguz.
I OVO SE LIJEPO UKLAPA U: POLITIKA NEOVISNI ALI NE I NEUTRALNI
Ovo "da 45 lines treba publiku i da je za njega bolje što je publika gluplja, ti nemoram dokazivati ni posebno obrazlagati jer to vidiš na njegovom blogu, gdje ordiniraju samo glavoklimci i njegovi obožavatelji, ali i u svakom njegovom komentaru, te posebno na ovom postu. Koliko mu je publika koja uporno glasuje protiv mene glupa dovoljno govori činjenica da na svaki njegov komentar plješću, a na svaki moj odgovor, čak i onaj koji ne mogu ni pročitati glasuju protiv. Moj CC na tome bi mu zavidio i pokojni Tuđman koji je oko sebe okupio svega i svačega, a nemojmo zaboraviti radilo se o osobama iz visoke politike, a ne o anonimcima kao što smo mi ovdje, ili bar većina nas, što za mene ( s političke strane) sigurno vrijedi unatoč tog silnog meda i dobrih veza kojeg mi 45 lines uporno pripisuje. Međutim za razliku od stanja ovdje na politici, i mraka i mrakovih mulaca, Tuđmanovi su mulci pout tvog prijatelja Stipe, Manolića, i drugih s vremenom počeli misliti svojom glavom, ali ovi 45 linesovi predvođeni mrakom su ti kao oni konji sa štitnicima na očima pa ti samo gledaju drito u 45 linesov vrit, i tako evo traje već danima: Ni vrit ni mimo, mene boli ona stvar za karmu, a bedaki i dvorske lude se uporno pale i boduju moje komentare kao da se radi o državnom neprijatelju broj jedan. I onda nam ti i takvi ovdje pišu o demokraciji, promjenama, lošem stanju u državi, mitu, kriminalu, korupciji i još mnogo čemu što treba dovesti u red. Trla baba lan da joj prođe dan kažu naši stari, a o onome kakvi su ljudi pa vidimo to zadnjih dana ovdje, i prije nego što su došli na vlast ili neki položaj od važnosti, ma ne treba čekati da sove zamjene sjenice.
I strićek CC da ne zaboravim, svi koji su se eventualno prepoznali u gore navedenome i našli uvrijeđeni neka mi oproste jer je to jedini način nekoga vratiti na pravi put, a onim koji u gore navedenom i onako nisu sudjelovali pa ih sve navedeno ne tangira molim za razumijevanje, jer i neka se zamisle o tome da smo samo Božje stvorenja, koja živimo u zabludi da se sve loše događa nekim drugim ljudima nekim fitiljima koji se ovdje kao u pravom životu razapinje, optužuje i bez suda sude, iako je ovo samo jedan od stotine sajtova na kojem su se okupili i častivi i nečastivi, „ispravni“ i „neispravni“ pošteni, iskreni, naivni i lakovjerni, ali i oni rafinirani, lukavi, promućurni i zločesti koji svim tim svojim osobinama i svojoj zloćom love u mutnome.
Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao

Bravo kolega Ariston, nije

Bravo kolega Ariston, nije važno što se namože pročitati što sam napisao, ali je vazno biti protiv. Kako ovaj sajt ima 12 Apostola za totalnu rasprodaju pameti s ovog sajta mi fale još četiri glasa protiv. Molim tko je slijedeći, jer mi je došlo do ušiju da 45 lines noćas nije mogao zaspati pa je gotovo cijelu noć verestovao i u strahu da se ne probudi tiha većina i počne glasovati sa za, svako malo mi zakucavao glasove protiv? Velika herojčina nema što, ali to je 45 lines u svojoj prirodnoj veličinu slab kada treba pokazati muda i prihvatiti nastavak njegove šeherezade putem privatnih poruka, ali jak iz busije. Iznenađenje bi mi bilo da započetu 45 linesovu papazaniju Želja ne pokuša riješiti bejzbol palicom.

Tko je glasao

Bravo kolega Ariston, nije

Bravo kolega Ariston, nije važno što se namože pročitati što sam napisao, ali je vazno biti protiv. Kako ovaj sajt ima 12 Apostola za totalnu rasprodaju pameti s ovog sajta mi fale još četiri glasa protiv. Molim tko je slijedeći, jer mi je došlo do ušiju da 45 lines noćas nije mogao zaspati pa je gotovo cijelu noć verestovao i u strahu da se ne probudi tiha većina i počne glasovati sa za, svako malo mi zakucavao glasove protiv? Velika herojčina nema što, ali to je 45 lines u svojoj prirodnoj veličinu slab kada treba pokazati muda i prihvatiti nastavak njegove šeherezade putem privatnih poruka, ali jak iz busije. Traži se samo još koga mi mogao angažirati da sukob riješi bejzbol palicom.

Tko je glasao

Bravo, već sam se zabrinuo

Bravo, već sam se zabrinuo da su na ovom sajtu samo ta tri spadala podržavaju gazdu, ali kritika je urodila plodom kukolj se ipak izdvaja iz žita, ali nažalost žito još uvijek ne talasa!

Drage kolegice i kolege dobro si zabilježite imena koja nesmijete dirati, jer nije u pitanju pamet, več kao u pravoj politici hijerarhija u čoporu!

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

Nego našta te ne slijedi ovaj ostatak čopora, jer ima još niz komentara koji se vide. Gazda mrak morati ćeš malo dreknuti na tu svoju sljedbu.

Dobro jadni 45 lines je proverestovao noć na portalu, očekujući vijesti iz Kalifornije, pa sada spava, ali nena čim se digne i popije kahvicu, danas bez mene, evo njega i Abiesa na zajednjičkomzadatku s tobom.

Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao

Dajte ljudi nemojte me

Dajte ljudi nemojte me vrijeđati zar je samo ova četvorka nemuštih ortaka stala u obranu 45 linesa. Kao dokaz pismenosti i znak razumijevanja za ono čemu ste dali ne, od pjudi sa stavom, a vigim da vi to niste, očekivao sam i obrazloženje vašeg ne, ali klonovi i nemušti ortaci nisu zaduženi da misle, već samo slijede svoje ovnove predvodnike.

Čestitam 45 lines na ovom siteu imaš više obožavatelja nego na vlastitom blogu.

Tko je glasao

Reakcija na uništavanje

Reakcija na uništavanje moga komentara, sa kojim se na morate slagati, možete napisano demantirati, ali odakle vam pravo da ne dozvolite drugim korisnicima da ga čitaju komentar i daju svoje mišljenje ili ocjenu.
GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!
Dragi striček CC, ova ti valja "ili pak da te mrak skroz ukine (ni to nije loša solucija)" i tu te ne samo da podržavam, već ukidanje mog accounta čitavo vrijeme predlažem i tražim od mraka, ali on to ne čini iz prostog razloga što si na mojim komentarima mrak, 45 lines i budaletine koje im plješćući dižu vlastitu karmu, i to ti je razlog što moj account nije ukinut, a svi drugi NAVODNO MOJI ALIJASI su ukinuti.
Dragi striček CC, a to sam već objašnjavao i Frederiku, objasni mi zašto je ukinut na primjer glas 007, ili žalac koji su na politici objavili dnevnik, a nije ukinut moj fitilj koji ima samo komentare, a za čije sam se ukidanje sam izjasnio, te uporno tražio i još uvijek tražim da se ukine fitilj, jer za fitilj odgovaram ja a ne neki drugi accunti koji su ukinuti, i to samo zato što su prozvani od 45 linesa i što su mu dali lošu ocjenu?
VIDIŠ FITILJ NIJE UKINUT, JER BI MRAKU I NJEGOVOM ČOPORU OPALA KARMA KOJU SU SI NABILI NA MOJ RAČUN, ALI JE UKINUT GLAS 007, IAKO JE NJEGOV POST ČINI MI SE IMAO PREKO 1350 ČITANJA I 21 GLAS ZA, A SADA IH IMA SAMO TRI! POST JE BIO UPEREN PROTIV ARISTONA KOJI JE KAO I 45 LINES MRAKOV OSOBNI PRIJATELJ. SADA NAKON ŠTO SU MU ČUDOTVORNOM MRAKOVOM ALKEMIJOM NESTALI GLASOVI ZA POST JE POSTAO NEVIDLJIV!
OVO SE LIJEPO UKLAPA U: POLITIKA NEOVISNI ALI NE I NEUTRALNI
DNEVNIK ŽALCA JE ISTO TAKO POGODIO SVOJ CILJ, JER INAČE U SEZONI KISELIH KRASTAVACA NEBI IMAO PREKO 660 ČITANJA I DOBIO IPAK 7 GLASOVA. NO DNEVNIK JE OPET PO ŽELJI SVOJIH PRIJATELJA MRAK STOPIRO IAKO JE MASA TAKVIH I SLIČNIH DNEVNIKA OVDJE, DNEVNIKA KOJI SU I PO ČITANJU I PO OCJENI DALEKO, DALEKO ISPOD.
I OVO SE LIJEPO UKLAPA U: POLITIKA NEOVISNI ALI NE I NEUTRALNI
Dragi strićek CC, konačno jedna pametna, a odakle bi i došle, ako ne s našeg lipog plavog Jadrana. Lipo mi ćakulaš, ali u pivanju nisi potrefio ariju, pa ti o ova o mojim neriješenim računima s 45 linesom promašila metu
Moji računi sa 45 linesom, nakon što sam ga morao najuriti kao zagrebačkog dopisnika Glasa, su podmireni do u zadnju lipu i 45 lines bi da je iskren morao priznati zbog moje velikodušnosti i socijalne preosjetljivosti prema sirotinji i preplaćeni, iako se ni dan danas neka svoja obećanja nije ispunio.
Ovo s dopisivanjem putem privatnih poruka ti stoji, ali ti to jednostavno ne šljaka, jer Želji treba publika, naravno što je publika gluplja to bolje za njega, a na privatnim porukama nema publike, pa ti je 45 lines tu tanak da prostiš kao toaletni papir ili kako se ono po narodski reče ka obrisguz.
I OVO SE LIJEPO UKLAPA U: POLITIKA NEOVISNI ALI NE I NEUTRALNI
Ovo "da 45 lines treba publiku i da je za njega bolje što je publika gluplja, ti nemoram dokazivati ni posebno obrazlagati jer to vidiš na njegovom blogu, gdje ordiniraju samo glavoklimci i njegovi obožavatelji, ali i u svakom njegovom komentaru, te posebno na ovom postu. Koliko mu je publika koja uporno glasuje protiv mene glupa dovoljno govori činjenica da na svaki njegov komentar plješću, a na svaki moj odgovor, čak i onaj koji ne mogu ni pročitati glasuju protiv. Moj CC na tome bi mu zavidio i pokojni Tuđman koji je oko sebe okupio svega i svačega, a nemojmo zaboraviti radilo se o osobama iz visoke politike, a ne o anonimcima kao što smo mi ovdje, ili bar većina nas, što za mene ( s političke strane) sigurno vrijedi unatoč tog silnog meda i dobrih veza kojeg mi 45 lines uporno pripisuje. Međutim za razliku od stanja ovdje na politici, i mraka i mrakovih mulaca, Tuđmanovi su mulci pout tvog prijatelja Stipe, Manolića, i drugih s vremenom počeli misliti svojom glavom, ali ovi 45 linesovi predvođeni mrakom su ti kao oni konji sa štitnicima na očima pa ti samo gledaju drito u 45 linesov vrit, i tako evo traje već danima: Ni vrit ni mimo, mene boli ona stvar za karmu, a bedaki i dvorske lude se uporno pale i boduju moje komentare kao da se radi o državnom neprijatelju broj jedan. I onda nam ti i takvi ovdje pišu o demokraciji, promjenama, lošem stanju u državi, mitu, kriminalu, korupciji i još mnogo čemu što treba dovesti u red. Trla baba lan da joj prođe dan kažu naši stari, a o onome kakvi su ljudi pa vidimo to zadnjih dana ovdje, i prije nego što su došli na vlast ili neki položaj od važnosti, ma ne treba čekati da sove zamjene sjenice.
I strićek CC da ne zaboravim, svi koji su se eventualno prepoznali u gore navedenome i našli uvrijeđeni neka mi oproste jer je to jedini način nekoga vratiti na pravi put, a onim koji u gore navedenom i onako nisu sudjelovali pa ih sve navedeno ne tangira molim za razumijevanje, jer i neka se zamisle o tome da smo samo Božje stvorenja, koja živimo u zabludi da se sve loše događa nekim drugim ljudima nekim fitiljima koji se ovdje kao u pravom životu razapinje, optužuje i bez suda sude, iako je ovo samo jedan od stotine sajtova na kojem su se okupili i častivi i nečastivi, „ispravni“ i „neispravni“ pošteni, iskreni, naivni i lakovjerni, ali i oni rafinirani, lukavi, promućurni i zločesti koji svim tim svojim osobinama i svojoj zloćom love u mutnome.
Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao

imam nekoliko molbi: a)

imam nekoliko molbi:

a) lijepo bih molio da ova diskusije stane odmah i sada jer u najmanju ruku nema nikakve veze s pollitikom
b) lijepo bih te molio da pročitaš uvjete korištenja pollitika.com, oni su dostupni na adresi http://pollitika.com/uvjeti-koristenja osobito je bitno da pročitaš ovaj dio:

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga pollitika.com, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:
a) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
b) objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
c) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
d) manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem usluga pollitika.coma,

nepobitno je dokazivo i dokazano kako su korisnici glas 007, fitilj, žalac i snajper jedna te ista osoba (ili osobe koje zajedno nastupaju), nemam namjeru trpiti tu situaciju pa predlažem da mi privatnom porukom javiš koje da accounte od ova četiri blokiram (tri moraju biti blokirana) - odgovor moram dobiti do ujutro, svaki daljnji pokušaj ću blokirati bez najave i daljnjeg objašnjenja

Tko je glasao

ovo sam čekao da vidiš

ovo sam čekao da vidiš kako ocjene ne rješavaju ovakve stvari, a njih će biti sve više, jer pollitika postaje sve opasnija po sistem... znači bez tvog 'manual' intervencije, nastao bi haos... drugim riječima, kad opet odeš u France 10 dana, ovdje opet nastupa haos s istim bljuvotinama ali s drugim nickovima + dodatne maoističo-soa snage i divizije...

dvije godine stari loš sistem ocjena je tavorio kako-tako, ovaj će očito biti bolji i moje čestitke na trudu, ali sljedeće 2 god će se opet utrošit za ustanovit da ocjene treba - izbacit, a uvest 'manual' ophodnju i kontrolu...

znam, nije lako nać pravog čovjeka za to, mora bit karakter ala bloger Bet, a uz to imat natprosječno informatičko znanje...

neznam tko je 45L, često odem na njegov blog, vidim da daje argumente i postavlja pitanja... ali ovo ovdje je bio klasični primjer pljuvanja po osobi, umjesto da se podastru argumenti...

sve u svemu, pollitika ide dalje, i nadam se da nećeš odustati... barem do izbora...

(usput, kako se tretiraju ljudi koji čitaju novine svakog dana a ne pišu redakciji pisma ? tj posjetitelji pollitike koji žele samo čitat i učit, bez ikakva učestvovanja ? Kažu da je takvih 80%... oni samo prate...ali će sutra svih tih 80% izači na prosvjed, kad na pollitici pročitaju da se organizira)

Tko je glasao

lijepo si ovo sročio, ali

lijepo si ovo sročio, ali mislim nije precizno na koga se odnosi "neznam tko je 45L, često odem na njegov blog, vidim da daje argumente i postavlja pitanja... ali ovo ovdje je bio klasični primjer pljuvanja po osobi, umjesto da se podastru argumenti..."

S trenutačnom ekipom koja ordinira politikom ne vjerujem da će politika preživjeti sljedeće dvije godine, ali da će nekima poslužiti za političku propagandu to je sada već vidljivo. Sva sreča što je ta politička opciji pokazala svoje pravo lice, čime je sama sebe već unaprijed osudila na propast.

Tko je glasao

dvije godine stari loš

dvije godine stari loš sistem ocjena je tavorio kako-tako, ovaj će očito biti bolji i moje čestitke na trudu, ali sljedeće 2 god će se opet utrošit za ustanovit da ocjene treba - izbacit, a uvest 'manual' ophodnju i kontrolu...

slažem se (djelomično), zato i smatram da je neminovno da se barem jedan dio moderatorskih mogućnosti spusti među korisnike, no isto tako vidiš da taj prijedlog nije baš dobrodošao unatoč tome što bi odluka o tome tko je taj bila u cijelosti automatska i nepristrana (kao što je to sada npr. promoviranje na naslovnicu)
mislim da je ovaj novi sustav bolji od prethodnog i da je u svakom slučaju napredak i da su neki dosadašnji problemi njime riješeni (možda ne idealno ali barem u pravom smjeru)

glede klonova, iskreno sam se iznenadio da to uopće postoji i bojim se da je to novotarija koju je sa sobom uvezao fitilj i njegovi alter ego-i, no sada sam to stavio na permanentno proučavanje pa ćemo ubuduće brže na to reagirati

Tko je glasao

a uvest 'manual' ophodnju i

a uvest 'manual' ophodnju i kontrolu...
Administracija bi se mogla decentralizirat tako da autor dnevnika može brisat komentare.
Broj komentara po jednom dnevniku trebalo bi ograničit na neki broj između 50 i 100. Ionako rasprava nakon toliko komentara otiđe u sasvim drugom smjeru, koji nema veze sa dnevnikom.
Još nešto, što nema veze sa karmom i administracijom, mogle bi se dodjeljivat neke godišnje nagrade (Oscari) npr. Dnevnik koji je imao najviše odjeka u velikim medijima, ili Dnevnik koji je dao najbolje predviđanje budućnosti isl. Na kraju godine bi članovi glasovali za najbolje. Koje bi to namještaljke bile, teško bi se nakon toga mogli 'bacit kamenom' na političare...

Tko je glasao

autor dnevnika ne može

autor dnevnika ne može brisati komentare ali im može dati lošu karmu, ako se dovoljno ljudi složi oni će postati nečitljivi (iliti maknuti ćemo im samoglasnike)

slažem se s brojem komentara, čim broj komentara ode preko 100 diskusiju je teško pratiti, no ne vidim smisao u ograničavanju - mislim da bi autori sami morali skužiti kada stvar krene u drugu stranu ili stati ili otvoriti novi dnevnik koji se bavi tim dijelom argumentacije, iskustvo pokazuje da 100+ komentara dobijemo kada krenemo pričati o ustašama i partizanima, domovinskom ratu, o pollitika.com ili o bandiću :)

glede nagrada i tome sličnoga, imam ja ideja ali nemam dovoljno vremena

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

iskustvo pokazuje da 100+ komentara dobijemo kada se u diskusiju uključe 45 lines, a mrak ga ustaljenom običaju podrži.

Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao

Imam ja i rado ću ti ga

Imam ja i rado ću ti ga dati. Samo ćeš si čvor morati sam svezati. Inače, ne znam koliko čitaš i pratiš forume i sajtove na koje dolaziš, ali gdje god dođeš, uvijek su svi protiv tebe, a ti jadan stojiš na hridi pravde i gledaš u brodove nade, mašeš, hoće li koji pristati. Sve mi te dođe žao. :(

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

Nebojša srećo moja jugonostalgičarska, čim ti je mrak uklonio glas 007 i ti si stigao na domjenak kod mrklog mraka. Nego nešto mi kasniš s ocijenama, pa bi mogao ostati bez čelnog mjesta u čoporu. Baš ti hvala na štriku, naravno čvor nije problem, ali kako objasniti mraku da je zbog gaženja vlastitog obećanja došao u poziciju da ga vežem za rogove. Dilema je jedino dali su mu dovoljno narasli da ga za njih mogu vezati?

Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao

Mrak ti možeš napraviti

Mrak ti možeš napraviti što god hoćeš a što se tiče ukidanja moga accounte vjeruj mi da nemam ništa protiv jer si dovoljno dokazao tko si i što si.

Uostalom to ti je i bila namjera od prvoga dana, i zaslužuješ pohvalu što to nisi do sada učinio, ali učini to odmah da ne ispadneš lažac kada si već pristrani arbitar i ortak 45 linesa, koji će ti siguran sam mojim novcem platiti piće!

Međutim možda bi ta tvoja pravila trebao primjenjivati dosljedno, a ne selektivno te izdvajati tvog prijatelja 45 linese koji sustavno krši pravila na koja se pozivaš:

a) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
b) objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,

Tko je glasao

ukinuti ću tri accounta

ukinuti ću tri accounta viška, niti više niti manje

a glede 45lines, u privatnim porukama sam zamolio da ako imaš kvalitetne argumente koji bi bili suprotni ili protiv onoga što govori peratović da ih prezentiraš; ja nemam nikakvog problema da se objave ovdje
no od argumenata nismo vidjeli ništa nego samo brdo napada i psovki na željkov račun i njegovih navodnih sponzora, a vidim da ni mene nisi štedio pa sam tako ispao ni manje ni više nego željkov kompanjon (ili poslodavac, nije mi baš jasno)

opinioiuris je svojevremeno napisao sjajan dnevnik na temu argumentirane rasprave pa predlažem da ga pročitaš i vidiš što si sve propustio: http://pollitika.com/argument-i-argumentacija

Tko je glasao

Već sam više puta

Već sam više puta primjetio da ti mrak teško shvaćaš ono što ne želiš prihvatiti, pa neću ni truditi da ti bilo što objašnjavam, jer si sve rekao u omom tvom "no od argumenata nismo vidjeli ništa" a kao Peratović ti dao argumente, a ne puste optuže i naklapanja, ali naravno tebi je kao velikom demokratu osnov da je prijateljeva jača od svega pe eto neka tako i bude.

Je te ponovni umoljavam da me ne miješaš i povezuješ s bilo kojim drugim ascountom već s mojim koji glasi fitilj i toga briši jer to je tebi i tvom kompiću 45 linesu bila i namjera od samog početka "argumentiranih" napada na mene.

Inače nisam nkada rekao poslodavac, već kompić i zaštitnik, ali kao što sam već rekao kao gazda ovog sitea ti se ne moraš pravdati zbog pristranosti kojom si cijelo vrijeme blistao na strani 45 linesa, i zato očekujem da ostaneš dosljedan i ukineš fitilj koji nema više svrha biti u tvojoj baruštini.

Tko je glasao

Ne snalazim se baš s ovim

Ne snalazim se baš s ovim novim sustavom, btw, nije mi bio odveć jasan ni stari, ali jasno mi je da mrak nije ljubitelj spama, pa ga se "elegantno" želi riješiti. Uf, to je s pravom razljutilo fitilja i glasa 007, za koje, zahvaljujuć ovom novom mrakovom sustavu, možemo vidjeti da postaju s istog IP-a (87.252.145.90, Praćenje).

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

> Gledaj 45 lines, ili

> Gledaj 45 lines, ili Željko Peratoviću, na tvom blogu se može pročitati cijelo brdo kojekakvih tričarija, blesavih optužnica, priča o Markovim konacima i majmunarijama u koje će svaki razuman čovjek odbaciti kao šund uradke, pa mislim da bi se mrak trebao zamisliti o tome zašto ti tu tvoju „dijagnozu bolesti“ širiš i na ovaj sajt.
> Objašnjenje bi bilo jedino da i mrak financira ista ona klika koja financira i tebe, pa mu naravno nameće i tebe kao nužno zlo ovog sitea, čime bi mnoge stvari koje se u zadnje vrijeme ovdje događaju postale jasnije.
> S druge strane ne mogu vjerovati da su svi na ovom sajtu toliko glupi da puše te tvoje pizdarije i gluposti koje ovdje valjaš, a ocjena ovog sitea mi je do sada bila izuzetno pozitivna. Sajt sam doživljavao kao tribinu politike, a ne pozornicu jedne političke grupacije u čega se sada kontinuirano pretvara. Meni se čini da je fitilj u pravu, jer kao što su prošli i mnogi drugi prije njega, (LQ, B2, Pavle i drugi) hajka i linč nastaje doista kada se netko usudi nagaziti neke od "najpametnijih" na ovom siteu, a sve kulminira kada se u tom lovu na vještice pridruži i gazda osobno.
> Međutim za pozdraviti je da još uvijek ima onih komentatora koji su očigledno prepoznali posrtanje ovog sitea i mrakov „pad koncentracije.“ Gotovo spontano bi rekao da para vrti gdje burgija neće, a život postaje sve skuplji!
> Tebe 45 lines je lako prokužiti, samo treba logično misliti i ne nasjedati na tvoje smicalice kao što je ova s IP-om. Meni nije jasno, ako su te osobe koje u zadnjih par tjedana uporno prozivaš i blatiš tako vežne i moćne osobe da se druže čak s predsjednikom države, zar nije čudno da su toliko glupe da neznaju kako sakriti svoj IP, ili si ti toliki glupan, ili toliko siguran da su ove tvoje poklonici na sajtu toliko primitivni i blesavi pa puše priće o agentima koji su toliko informatički nepismeni pa ne znaju sakriti svoj IP. Znaš Peratoviću, mržnje i ogorčenje začinjeni neuspjehom razdiru na samo dušu već i mozak, a tvoji zadnji trenutci medijeske pozornosti leže jeko, jeko daleko.
> Objavljuješ slike koje se već godinama mogu službeno vidjeti na stranicama ureda predsjednika Republike, naravno s komentarom i ne tako frizirane kao ovo što ti radiš, a što samo upućuje na sumnjivu vjerodostojnost ostalih tvojih uradaka i "dokumenata" kojima si preplavio svoj blog, i privukao čitateljstvom koje možeš nabrojati na prste jedne ruke, ajde biti ću velikodušan obadvije ruke. Zatucanih je svakog dana sve manje.

Tko je glasao

Lažeš 45 lines moj je Ip

Lažeš 45 lines moj je Ip isto kao i tvoj pod kojim pišeš svoje bluvotine registriran u kalifornijskom okrugu Santa Clara.
Inače krajnje je vrijeme da potražiš stručnu pomoć, a kako si na našem prošlotjednom druženju obećao to ćeš učiniti ovaj tjedan. Inače svu posubbu tražim s kamatama natrag:

Tko je glasao

Projekcija je obrambeni

Projekcija je obrambeni mehanizam, koji zapošljava nesvjesni dio ega, kroz koji se unutrašnji impulsi i osjećaji koji su neprihvatljivi ličnosti pripisuju vanjskom objektu i tada ulaze u svijest kao iskrivljena percepcija vanjskog svijeta. Ovaj mehanizam karakterističan je za psihotična stanja, ali se projekcija često javlja i pri normalnim stanjima te kod neuroza.

Mehanizmi obrane, Wikipedija

Nisi ti prvi koji mi pripisuješ vlastita duševna stanja ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Gledaj Želja, još u doba

Gledaj Želja, još u doba kada smo se družili često sam se upitao koji je razlog i uzrok tvojim naglim promjenama mišljenja i padanje u depresiju zbog i najmanjeg neuspjeha. Dugo mi je trebalo dok sam prokužio da je sve to posljedica upravo te tvoje iskrivljene percepcije shvaćanja vanjskoga svijeta kojeg si zamislio kao oružje u tvojim rukama, a ne kao procjenitelja tvojih duševnih dostignuća. Sjeti se samo da si svoje kritičare uvijek duboko prezirao i sustavno ogovarao.
Pohvalno je da si nam javno obznanio dio dijagnoze koja te je izbavila iz pritvora, jer bi inače da je dijagnoza bila nepovoljnija za tebe završio kao i svi oni kojima je po zakonu predviđeno da odgovaraju za ono što su učinili. No pojedinci koji kao ti zbog svog psihičkog stanja ne mogu biti pozvani na odgovornost prolaze kako mi u Dalmaciji kažemo lišo.

Tko je glasao

Sa Stjepanom Totom nikada u

Sa Stjepanom Totom nikada u životu nisam razgovarao, a kamoli se družio. Volio bih da tako i ostane. A bude li me opsesivno nastavio proganjati na Pollitiki, obratiti ću se zajedničkom poznaniku, Bori Vučkoviću, s molbom neka s njim obavi razgovor, pa ako bude trebalo, neka mu Stipe i Puki ponude "rješenje" ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Ljudi moji, ja ga krstim a

Ljudi moji, ja ga krstim a on prdi, pa tako budala ostaje budala, a budalin tata je čini me se baron Minhausen, ili Don Qihote, u svakom slučaju sve je očiglednije da svakim daljnjim komentarom moj dragi Željac nadmašuje samog sebe!

Znam da je ravno sedmici na lotu ili stomilionskom dobitku na bingu, ali Željac daj damama i gospodi, te prije svega mraku pojašnjenje o podlacima koji svoje blogove registriraju u kalifornijskom okrugu Santa Clara, a u Hrvatskoj glume legaliste, i daj molim te objasni damama i gospodi, naravno mraku i svim onim naivcima koji su za razliku od tvojih kolega novinara i nas profesionalaca informirani o tome tko si i tko su ti nalogodavci beć čije bi pomoći bar financijski odnijeo gaće na štapu, jer one internetske smo ti i onako već odavno skinuli.

Nisam zabrinut što će mi mrak ukinuti ascount, ali me brine da si trenutačno ostao jedini koji mi lijepi minuse, dok mene oni tvoji bijeli miševi i dalja zdušno bojkotiraju.

Ali tome je i onako ubrzo kraj jer od daljnje blamaže Željka Peratovića i njegovog zaplitanja kao pile u kučinu neće spasiti neki tamo Vučići i Pukići, već njegov kompanjon i zaštitnik mrak, koji je najavio brisanje mog ascounta, a ne želim da mrak od jezika napravi lopatu, jer čovjeka se veže za riječ, ili ....kolega mrak, nemožeš odustati od najave da igrokaz a la 45 lines privedeš kraju jer inače neko će ispasti posran, do vrha glave.

Tko je glasao

Hm Fitilj najprije sam

Hm

Fitilj najprije sam mislio da Peratović gađa naslijepo a sad vidim da se zaista poznajete više nego dobro. Nije me briga što jedan drugome govorite ali zašto ne biste prešli na privatne poruke, ili sjeli na kavicu negdje, recimo vrt Pentagona u Petrovoj.

Nije loše se razgovarati, zar ne! Naprotiv!

Tko je glasao

Vidiš Frederik i na ovom

Vidiš Frederik i na ovom siteu je naravno sve je kao u pravom političkom cirkusu, nekolicina povlaštenih udara u tamburu, a medvjedi i stoka sitnog zuba pleše i plješće.

Ovo je prva razumna riječ od nekoga tko je prepoznao da se ovdje radi o sukobu koji s ovim siteom nema veze, a kojeg iniciraju 45 lines i mrak. Cilj sukoba je pokazati kako će proći svi oni koji se usude kritizirati starosjeditelje portala i tzv. elitu „pametnih“ s oreolom nepovredivost.

Možeš vidjeti da je mrakov i 45 linesov cilj uz pomoć samo trojice privrženih gardista već ostvaren, karma mi je u k*rcu, (što me nimalo ne tangira, jer su to učinile tuđe kreature i individue bez stava ) Sve što ostaje su komentari, koje će još unakaziti do neprepoznatljivosti, čime će svima koji nisu odmah pročitali praktično onemogućiti zauzimanje drugačijeg stava, ili nedaj Bože glasovanja.

Ovo se sve događa u zadnja dva dana i to pred očima i uz asistenciju moralista koji će na postovima i dalje prodavati muda pod bubrege i pričati bajke o političkoj eliti koja laže, krade i siluje demokraciju, proganja blogera, a pred vlastitim pragom i u vlastitoj kući taj tobožnji promotor boljeg, uljuđenijeg, pravednijeg i pravičnijeg društva i demokracije u kojoj ti istini za volju mrak ne prijeti bejzbol palicama, ali zato svojim glasom predvodnika uz asistenciju svojih poturica ukida pravo glasovanje i briše samoglasnike, te čini slične piceboce.

Što se tiče tvog prijedloga za nastavak diskusije privatnim porukama to sam odmah na početku 45 linesovih napada predložio mraku, međutim očigledno postoje razlozi iz kojih je mrak dozvolio, pa čak i potiče Željkove eskapade i prenošenje njegovih postova s vlastitog bloga na politiku. Vjerujem da je u pitanju novac, što bi potvrdio i mrakov tobožnji „kiks“s IP adresama.

Želja i ja smo tu i tamo na kavici, i zato me ni ne čudi ova njegova inicijativa, jer je očigledno posumnjao u neke svoj prijatelje ili one koje drži da su mu prijatelj, pa stoga u zadnje vrijeme osim nervoze pokazuje i sumnjičavost. Slažem se da nije loše se razgovarati, ali ako ga imalo poznaš onda znaš kako je teško razgovarati a biti na različitim pozicijema, a ja sam uložio previše novca i vremena, da bi sada sve to palo u vodu. Peratović nije ni lovac ni kula, ali pouzdani pijun koji će u pravo vrijeme donijeti isplativost očekivane investicije u njega. Ovo pouzdani pijun vrijedi samo toliko dugo dok je uvjeren da on vodi igru i zato je otvoreni razgovor između mene i njega nemoguć, a od nastavka ove diskusije kroz privatne poruke Željko naravno bježi jer ostaje bez podrške njegovih pajdaša sa sitea, bez kojih je Željko jadnik da boli glava, jer slabići za dokazivanje uvijek trebaju publiku. Tko ga pozna zna da mu je dijalog u dvoje nemoguća misija jer kao svaki plaćenik i dvorska luda treba aplauz javnosti. To ti je još jedan djelić Peratovićeve „velićine“, ali svi smo mi samo ljudi s vrlinama i slabostima.

Tko je glasao

Pa da. Otkad se njih dvojica

Pa da. Otkad se njih dvojica ovdje svađaju, osjećam se zapostavljenom :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

LQ pa budi sretna dok se na

LQ pa budi sretna dok se na meni lome kola ti si na sigurnom. Trebaš samo paziti u koga diraš.

Tko je glasao

LQ pa budi sretna doke se na

LQ pa budi sretna doke se na meni lome kola ti si na sigurnom. Trebaš samo paziti u koga diraš.

Tko je glasao

registriran u kalifornijskom

registriran u kalifornijskom okrugu Santa Clara.

jel to neki novi porezni raj?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

LQ nije to nikakav porezni

LQ nije to nikakav porezni raj, već bi ti 45 lines to mogao bolje objasniti, pa čak i pomoći u registraciji blogova koji ne podliježu zakonima RH, zar ne Želja. Tako možeš do mile volje pljuvati po svojoj vlastitoj državi i narodu, prozivati ga za genocide i štošta drugo, a onda na svom blogu i u blogosveri glumatati velikog Hrvatinu, žrtvu tajnih službi i policijskih progona. Ali je*iga vrć napuko, podatci skinuti, a sada svako malo neki fičfirić sa slabašnim srcem sračkaju nešto rijetko i žuto. No, još nije vrijeme, a to moje maloumno siroće me neće tjerati da prije vremena ispričam malo ljudima tko su, što su i kakvim se sve metodama služe te velike glumčine i šupčine virtualog hoštaplerstva.

Tko je glasao

pa fitiljko, bog te smeo, pa

pa fitiljko, bog te smeo, pa ti si čovječe, vidim, polupismen! pa kak' ćeš takav biti tajnik Stipici?? ajd' trk' u školicu, imaš i one večernje, ili neki quicky course pismenosti ili slično...doduše, ak' ćeš samo kuhat kavice i ić' na plac, ne trebaš znat razliku između č i ć.....

CC

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

Bravo Checkpoint Charlie ma vidi se što je pamet na buri koja je pohađala večernju školu, a ne kao tamo neki polagala ispite kod Pervana na Novoj tv.

Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

Bravo Checkpoint Charlie ma vidi se što je pamet na buri koja je pohađala večernju školu, a ne kao tamo neki polagala ispite kod Pervana na Novoj tv.

Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao
Tko je glasao

Ureda Bivšega Drugoga

Ureda Bivšega Drugoga Predsjednika RH
Tko je to bio?
Vlatko Pavletić
- od 1995. do 1999. predsjednik Hrvatskoga državnog sabora, zatim dva mjeseca privremeni predsjednik Republike Hrvatske

I nije mi jasno kako mu netko može biti budući tajnik . . . (valjda Jezerinac ima tu svoje prste).
A ovome sad još nije istekao mandat . . . ovo je stvarno prilog enigmatskom časopisu!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

Nemoj zamjeriti 45 linesu na njegovim lapsusima, jer bez svojih lapsusa 45 lines bi se ugušio na istini. Ali vidiš i ovo je dokaz koliko je vjerovati mom i mrakovom pajdašu Željku.

Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao

ma daj?? pa što nam prije

ma daj?? pa što nam prije nisi reko', uf sad ću gledat' da ga nagazim gdjegod stignem :)) I još mu poručujem da sam toliko happy što Stipici ističe mandat, da to jednostavno ne mogu izrazit dovoljno dobro ni na hrvatskom, ni engleskom, ni francuskom.... Btw. nije mi jasno što on ima figurirat kao tajnik tamo nekom bivšem (uskoro) predsjedniku? Što će oni radit? Ispijat kavice sa starim Budom (Budimir Lončar) i preklapat s Perkovićem o prošlim dobrim vremenima kad je UDBA bila zakon...Ili će mu kao tajnik ić' na plac po mrkvice i kefir, da se Milka ne izgubi, ipak je ona Ukrajinka :))

CC

Tko je glasao

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE

GAZDA MRAK, ČOVJEKA SE VEŽE ZA RIJEČ, A VOLA ZA ROGOVE!

Gle gle nisam ni znao kako se lagano aktivira muha CC. Vidim da bi tvoja bača po opancima rekli mnogo svetski čovjek, a moram priznati da se direktno osjeti ta tvoja multi-kulti kultura, da me nije strah da ću te kao novostećenog prijatelja uvrijediti, rekao bi naprosto zaudara istim onim mirisom truleži kao što su nekoć 1990 zaudarali oni tobožnji emigranti koji su nahrupili u Tuđmanistan po svoju dozu državotvornosti, a sve to što su godinama tavorili na trulom zapadu.

Postaje mi gotovo naugodno slušati te stalne promociju u blizinu našeg vrlog predsjednika republike, s kojim i pored najbolje volje me veže samo moj glas na izborima, a za ave ovo drugo se javite mom prijatelju 45 lines, jer ako je već ispreo ovu priču o meni bilo bi fer da me bar u grubome informira i kako ide dalje.

A tebe novopečena simpatijo CC mogu samo poručiti bilježim se s nestrpljenjem na tvoje daljnje uradke!

Ljudi moji, ima li tko štrik?

Tko je glasao

Daj Želja nemoj se praviti

Daj Želja nemoj se praviti grbav, jer od saborskog ručka neće ništa biti. Zašto me degradiraš u tajnika, kada vrlo dobro znaš da sam davnih 90-tih godina vozio zadnji model jedne prestižne marke čije ćeš ime siguran sam napisati u sljedećem komentaru.

Tko je glasao

au, trista mu kaktusovih

au, trista mu kaktusovih iglica, ja se već dograbila s njim oko nuliranja, morat ću polizat sve što sam rekla :):) hvala na obavijesti, trebao si mi prije javit :) nadam se da nije prekasno :) ajmeeeeee

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci