Tagovi

Nova afera? Hrvatske autoceste izgradile Konzumu cestu

Foto: Mu?ke
Natpis na cesti kod Konzuma u Velikoj Gorici

Ako je vjerovati onome što piše na portalu Hrvatskih autocesta , a piše da su društvo s ograni?enom odgovornoš?u i da upravljaju, grade i održavaju autoceste. Autocesta se opet, prema hrvatskom zakonu definira kao javna cesta posebno izgra?ena i namije­njena isklju?ivo za promet motornih vozila kojima je najmanja brzina kretanja 80 km/h...

više Wikipedia

Dakle gradska prometnica ne odgovara definiciji autoceste, a izgradnja gradskih prometnica nije u opisu poslova Hrvatskih autocesta. Me?utim, praksa je sasvim druga?ija. Hrvatske autoceste dovršavaju suvremenu gradsku prometnicu u Velikoj Gorici. Tom prometnicom se usmjerava promet prema trgova?kom centru Konzum i ujedno zaobilazi konkurenciju. Dosadašnji promet prolazio je uz Lidl i Kaufland. Osim ceste, pretpostavljam, izgra?en je i nadvožnjak Gradi?i. Taj nadvožnjak u prvim planovima nije bio predvi?en a promet iz Gradi?a trebao se dijeliti na nadvožnjak Lomnica i Kušanac.

O?ito je ovaj sumnjiv posao obavljen uz suglasnost i pomo? lokalne uprave. Isto tako je o?ito da radovi izgradnje nisu prošli obavezne javne natje?aje ve? je prometnica proglašena autocestom a radove su izveli HAC-ovi pera?i novca i poklanjatelji limuzina. Troškovi izgradnje gradske prometnice terete autocestu Zagreb – Sisak.

Istovremeno Hrvatske autoceste nisu dovršile dionicu autoceste od Zagreba do Velike Gorice. Ta dionica trebala je biti dovršena prošle godine. Rok dovršetka dionice prolongiran je za kraja ove godine, što opet ne?e biti ispoštovano. Stanje na terenu je daleko od dovršenja. Dovršeni poslovi napravljeni su loše a neki elementi ceste se raspadaju, zbog ne korištenja i ne održavanja ubrzano propadaju. Nedovršeni dijelovi gradilišta autoceste su zapušteni, obrasli korovom, na mjestima su nastali deponiji sme?a.

Foto: Mu?ke
HAC-ova cesta kod Konzuma

U sav taj kaos uloženo je puno novca, novca koji je sada upucan u nešto što se ne koristi ve? nekoliko godina a i ne zna se kada ?e biti predano na korištenje. Ta autocesta trebala bi riješiti promet prema Sisku, Petrinjim Baniji i Bosni, te smanjiti gužve u Velikoj Gorici.

Ako HAC upravlja gradi i održava autoceste onda se postavlja pitanje što gradi u gradu Velikoj Gorici?
Izgradnja autocesta Zagreb – Sisak u takvom je stanju da se ne može ne zapitati se kakva li je to gradnja bez rokova, kvalitete, odgovornosti? Zašto je dio autoceste u potpunosti dovršen a ne može se koristiti ve? dvije godine?

Vrijeme da DORH i USKOK u?u u HAC davno je prošlo, toliko o?itog kriminala javno se doga?a a oni žmire. Pranje novca, korupcija, sukob interesa, zlouporaba položaja, udruživanje u zlo?ina?ku organizaciju...

No ako nema njih možda je vrijeme da uprava Hrvatskih autocesta: Jurica Prskalo, predsjednik • ?lanovi uprave: Marijo Lovrin?evi?, Josip Sapunar, Ivica Mlinarevi? iza?u iz, pranjem novca kupljenih limuzina i podnesu izvješ?e o svom (ne)radu. Neka gra?ani doznaju kako se troši njihov novac i za što se dižu krediti. Upravlja li ta uprava i?im ili je zbog korupcije i kriminala izgubila utjecaj i kontrolu? Umjesto uprave odluke, o?ito donose oni za koje se grade gradske prometnice ali i oni za koje se namještaju javni natje?aji.

I svakako odgovornost trebaju snositi i oni koji su upravu izabrali (bez natje?aja) ali i oni koji nisu nadzirali (Zdravko Livakovi?) ali su izvo?a?ev audi serije 6 možda vozili.

Oni bi trebali nadzirati:

dipl.ing.gra?. Zdravko Livakovi?, ro?en/a 23.08.1963, osobna iskaznica: 102283274, PU Zadarska, Hrvatska
Funkcija - predsjednik nadzornog odbora

dipl.ing.gra?. Boris Ordulj, ro?en/a 13.07.1941, osobna iskaznica: 14112150, MUP Zagreb, Hrvatska
Funkcija - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

dipl.oec. Franjo Luci?, ro?en/a 09.09.1958, osobna iskaznica: 102563843, PU Požeško-slavonska, Hrvatska
Funkcija - ?lan nadzornog odbora

dipl.ing.gra?. Nikola Blagai?, ro?en/a 05.12.1945, osobna iskaznica: 100621489, PU Splitsko-dalmatinska, Hrvatska
Funkcija - ?lan nadzornog odbora

Josip Mostovac, ro?en/a 20.03.1952, osobna iskaznica: 100088246, PU Zagreba?ka, Hrvatska
Funkcija - ?lan nadzornog odbora

Fotografije gradilišta autoceste Zagreb - Sisak, dionica Velika Gorica -Zagreb, listopad 2008. godine i listopad. 2009. godine

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci