Tagovi

Šalabahter za zaboravne, neodlu?ne, neznalice i izdajice

Prije nego što krenemo:
1989.
15. lipnja - Srbi na Kosovu održali proslavu koja je zna?ila rat
17. lipnja - dr. Franjo Tu?man osniva HDZ
27. rujna - osnovano Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava
30. rujna – zahtjevi HDZ-a i HSLS-a za vra?anje spomenika bana Jela?i?a i promjenu imena tadašnjeg Trga Republike
10. prosinca – u povodu dana ljudskih prava demonstracije na tadašnjem Trgu Republike, nazvane „Revolucija svije?a“
1990.
24. i 25. velja?e - prvi op?i sabor HDZ-a održan je u Zagrebu
18.ožujka - pokušaj atentata u Benkovcu
21. ožujak – objavljena odluka o raspisivanju demokratskih izbora
22. i 23. travnja – prvi krug demokratskih izbora i vodstvo HDZ-a
25. travnja – JNA oduzima oružje teritorijalnoj obrani
6. i 7. svibnja – drugi krug demokratskih izbora i pobjeda HDZ-a
13. svibnja – sukobi na nogometnoj utakmici Dinamo-Crvena zvezda
30. svibnja - konstituiranje Sabora RH
25. srpnja – Sabor RH donio izmjene Ustava
25. srpnja – ?elnik teroristi?ke SDS proglašava „autonomiju“ u Kninu
17. kolovoza – kninski Srbi postavljaju balvane na prometnice i po?inju s napadima na policijske postaje
30. rujna - ?etnici „Srpskog pokreta obnove“ Mirka Jovi?a iz Novog Pazara „mitinguju“ i pripremaju teroriste za odlazak u RH. Arkan tako?er. MUP hvata šestoricu.
22. prosinca – proglašenje Ustava Republike Hrvatske
1991.
13. sije?anj – dan kada je u zaljevu zapo?ela „Pustinjska oluja“ Beograd koristi za pripremu vojnog udara, a peta kolona objavljuje protuhrvatske tekstove (G. Babi?)
21./22. sije?nja – tijekom no?i JNA pokušava izvršiti vojni udar
1. di 28. velja?e – svakodnevne demonstracije pred Vojnim sudom u Zagrebu. ?etnici u Zapadnoj Slavoniji objavljuju pripajanje samoproglašenoj (22.12. 1990.) SAO Krajini
9. ožujka – nakon krvavih demonstracija u Beogradu, Slobodan Miloševi? prebacuje rušila?ku rulju u Hrvatsku. Teroristi ruše, pale i ubijaju.
16. ožujka – samoproglašena „SAO Krajina“ proglašava odcjepljenje od Republike Hrvatske
31. ožujka – zapo?inje akcija MUP-a RH na Plitvicama
1. travnja – uspješno dovršena akcija MUP-a na Plitvicama, ali pogiba prvi hrvatski branitel, Josip Jovi?
5. travnja – osnivanje Narodne zaštite
20. travnja – Osnivanje Zbora narodne garde (ZNG)
27.travnja Srbija i Crna Gora proglašavaju tzv. SR Jugoslaviju
2. svibanj – zlo?in u Borovu selu
6. svibanj – demonstracije u Splitu
20. svibanj – referendum o hrvatskoj samostalnosti
28. svibnja – sve?ana smotra ZNG
25. lipanj – Sabor RH donosi Deklaraciju o nezavisnosti, a istoga dana i Slovenija proglašava samostalnost
27. lipanj – velikosrpska agresija na Sloveniju koja ?e završiti sramno za tzv. JNA 3. srpnja 1991.
10. srpanj – ?etnici i JNA pale hrvatsko selo ?elije
13. srpanj – tzv. JNA, koja tobože razdvaja „zara?ene strane“ u Hrvatskoj, poziva na pregovore u Beograd
25. srpanj – topni?ki napad iz Srbije, odnosno vojvo?anskog mjesta Bogojevo, preko granice na Dunavu, na hrvatski gradi? Erdut
1. kolovoz – prognanici iz okupirane Baranje i okupiranog Hrvatskog podunavlja stižu u Osijek
7. kolovoz – me?unarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji u Dan Haagu pod predsjedanjem lorda Carringtona
9. kolovoz – ubijen Gordan Lederer
18./19. kolovoz – velikosrbi podme?u eksploziv pred Židovsku op?inu i na židovsko groblje u Zagrebu
24. kolovoz – po?inje napad ?etnika i tzv. JNA na Vukovar
27. kolovoz - velikosrpski zlo?in u hrvatskom selu Kijevo
27. kolovoz – na Brijunima pregovori o prekidu vatre
2. rujan – dok Srbi dovršavaju okupaciju Baranje, lord Carrington postavljen za koordinatora Mirovne konferencije
12. rujan – admiral sveto Letica preuzima zapovjedništvo HRM
14. rujan – prvi hrvatski desantno-jurišni brod u akciji
15. rujan – u Republici Hrvatskoj evidentirano 150.000 prognanika
18. rujan - uspješna obrana Šibenika – „oba su pala“
18. rujan – zlo?inac Ratko Mladi? prijeti rušenjem hidroelektrane Peru?a i napada kod Maslenice
21. rujan – hrvatska pobjeda u varaždinu; Gojko Šušak ministar obrane RH u teškim uvjetima proglašenog embarga
25. rujan – egzodus Hrvata iz Drniša
28. rujan – velikosrpska agresija na BiH; agresor zauzima Ravno
1. listopad – napad na Dubrovnik
3. listopad – u Beogradu i formalno proveden državni udar, prvi puta vojno pokušan 21./22. 01. 1991.te se od 8 ?lanova „Predsjedništva SFRJ“ udaljuju 4 i ostaju 4 njihova
7. listopad – raketiranje banskih dvora u Zagrebu
8. listopad – raskid državnopravnih sveza sa SFRJ
14. listopad – oslobo?eno prvo mjesto u Domovinskom ratu (Bujavica)
17. listopad – egzodus 10.000 gra?ana Iloka
28. listopad - zra?ni napad na Dubrovnik. U Republici Hrvatskoj 320.000 prognanika
9. studenoga – povratak zarobljenih branitelja iz Manja?e
15. i 16. studenoga – pobjede HRM ali i rušenja Masleni?kog mosta te 500.000 izbjeglica u republici Hrvatskoj
17. studenoga – pad Vukovara
29. studenoga Badinteurova komisija potvr?uje granice RH i da nije bilo secesije, nego raspad Jugoslavije (SFRJ)
7. prosinca - Badinteurova komisija svojim novim zaklju?kom definitivno potvr?uje granice i državnost RH. Vije?e sigurnosti UN razmatra Vanceov plan
23. prosinac – uveden Hrvatski dinar
1992.
2.sije?anj – u Sarajevu potpisan bezuvjetni prekid vatre
7. sije?anj – Srbi obaraju helikopter promatra?a Europske zajednice kod Novog Marofa (Podrute)
13.sije?anj – Vatikan prvi priznaje Republiku Hrvatsku
15. sije?anj – Njema?ka i druge zemlje EZ priznaju Republiku Hrvatsku. 50 ?asnika za vezu UN dolaze u RH. U tzv. SRJ general Blagoje Adži? zamjenjuje Veljka Kadijevi?a
27. sije?anj – Radovan Karadži? proglašava „Republiku Srpsku“ u BiH
8. velja?e – Republika Hrvatska po prvi puta sudjeluje na olimpijadi i to na 16. zimskoj olimpijadi u Albertvilleu
21. velja?e – Vije?e sigurnosti UN svojom Rezolucijom broj 743 odre?uje dolazak UNPROFOR-a u Republiku Hrvatsku
23. velja?e – Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava objavljuje svoj odgovor na optužbe Helsinki Watcha
1. do 31. ožujka – u Republiku Hrvatsku dolaze postrojbe UNPROFOR-a pod zapovjedništvom generala Satisija Nambijara. Srbi granatiraju Osijek i druge gradove
5. travanja – nakon krvoproli?a na Vrbanja-mostu u Sarajevu i nakon zlo?ina Željka Ražnjatovi?a-Arkana, Muslimani zapo?inju s aktivnom obranom od srpske agresije
7. travnja – Vije?e sigurnosti UN odobrilo raspored UNPROFOR-a
7. travnja SAD priznaju Republiku Hrvatsku
10. travnja – general Janko Bobetko imenovan zapovjednikom južnog bojišta. HVO brani Mostar i definitivno se ustrojava
20. do 28. travnja – ?etnici nadiru prema Dubrovniku s tri strane, ali ih HV zaustavlja kod ?epiku?a
30. travnja – UNPROFOR definitivno preuzeo pozicije u Hrvatskoj
22. svibnja – Republika Hrvatska primljena kao 178. ?lanica OUN
22. svibnja Slovenija i BiH tako?er primljene u OUN. Alija Izetbegovi? tog svibnja 1992. na kratko zarobljen od Srba koji granatiraju Sarajlije u redu za kruh; Vije?e sigurnosti UN uvodi sankcije protiv SRJ
27. svibnja – Srbi i Crnogorci povla?e se iz Mokošice
30. svibnja – Jugo-mornarica napušta Vis i Lastovo. Srbi poja?avaju napade na Sarajevo. NATO prijeti bombardiranjem
1. lipnja – Nakon ponovljenih upozorenja NATO da ?e bombardirati srpske položaje Francoise Mitterrand ?e iznenada do?i u Sarajevo i time sprije?iti akciju NATO
21. lipnja – Hrvatska vojska i MUP oslobodili Miljeva?ki plato. HVO osloba?a cijeli Mostar. U Republici Hrvatskoj 700.000 prognanika i izbjeglica.
30. lipnja VS UN ovlaš?uje UNPROFOR u „ruži?astim zonama“
6. srpnja – deblokada Dubrovnika. Carrington u Londonu traži prekid vatre. Fikret Abdi? u Zapadnoj Bosni proglasio autonomiju
7. – 31. srpnja – predizborni skupovi u Republici Hrvatskoj
2. kolovoza HDZ i dr. Franjo Tu?man pobje?uju na izborima
7. kolovoza VS UN Rezolucijom 769 osnažuje mandat UNPROFORa i za nadzor me?unarodnih granica RH
10. kolovoza – U svijet doprle stravi?ne slike iz srpskih logora. Nakon masakra na tržnici Markale u Sarajevu svijet osu?uje Srbe. Podvale sa sukobima HVO i Armije BiH
23. rujna Op?a skupština UN donijela odluku da tzv. SRJ nije pravni sljedbenik SFRJ i da ne može biti nazo?na u UN. SRJ odustaje od okupacije Prevlake.
6. listopad – Pad Bosanskog Broda
25. listopad – Srbi napuštaju cijelo podru?je Dubrovnika
30. listopad Vance-Owenov plan za BiH s 10 kantona objavljen ali ne uspijeva zaustaviti sukobe u BiH izme?u Srba, Armije BiH i HVO
27. studeni – SRJ opet mijenja svoj ustav. Dobrica ?osi? predsjednik i Milan Pani? premijer. VS UN Rezolucijom 787 poja?ava sankcije protiv SRJ
1. – 31. prosinac – Nastavljaju se sukobi Armije BiH i HVO a Ženevska konferencija o miru ne daje nikakve rezultate.
1993.
22. sije?anj – Akcija Maslenica
25. sije?anj – Vije?e sigurnosti raspravlja o Akciji Maslenica
27. sije?nja – Srbi prijete rušenjem brane Peru?a i katastrofom
28. sije?nja – Hrvatska vojska osloba?a branu peru?a
10. velja?e – Boutros Ghali izvijestio VS UN da je UNPROFOR osigurao povla?enje JNA iz Hrvatske
19. velja?e VS UN Rezolucijom 807 produžilo mandat UNPROFORA do 31. ožujka 1993.
25. velja?e – Rezolucijom broj 808 VS UN osnovalo Me?unarodni sud za ratne zlo?ine po?injene na prostorima bivše Jugoslavije sa sjedištem u Den Haagu.
22. ožujak – Konstituiran Županijski dom sabora RH
30. ožujak – Nakon što su bosanski Srbi odbili Vance-Owenov plan, a Milan Marti? zatražio „ujedinjenje“, Vije?e sigurnosti UN Rezolucijom 815 priznaje UNPA kao dio RH
1. – 30. travanj – traju sukobi HVO i Armije BiH u srednjoj Bosni. NATO ostvaruje akciju „sprije?iti let“ nad BiH.
1. do 31. svibnja – Nastavljaju se sukobi HVO i Armije BiH. Srbi odbijaju mirovne prijedloge. Thorvald Stoltenberg umjesto Cirusa Vancea.
1. lipnja – Objavljeni podaci o žrtvama rata u Hrvatskoj i BiH
1. do 30. lipnja - Srbi pripremaju referendume o „ujedinjenju svih srpskih zemalja“ i tiskaju kvazinov?anice s kraljevskim grbom Tomislava Kara?or?evi?a (Pale i Knin)
1. do 31. srpnja – Srbi provociraju na Li?kom bojištu. Nastavljaju se sukobi u BiH. Hrvatske žrtve u Doljanima i muslimanske žrtve u Ahmi?ima. Promet preko pontonskog mosta u Maslenici.
1. do 31. kolovoza traju sukobi u BiH.
12. kolovoza – Pregovori u Ženevi – Novi plan supredsjedatelja ICFY. Owen i Stoltenberg predlažu novi plan za BiH. Konstituirana Hrvatska republika „Herceg-Bosna“.
1. rujna – Vije?e sigurnosti Rezolucijom broj 847 priznaje Hrvatskoj pravo na teritorijalno povezivanje
9.rujna – Akcija u Meda?kom džepu – Divoselo, ?itluk, Po?itelj
20. rujna – Boutros Ghali izvještava VS UN o situaciji u Hrvatskoj. Razgovori se vode i na nosa?u zrakoplova „Invincible“ usidrenom na Jadranu.
24. rujna – Hrvatska vlada prihvatila stavljanje oslobo?enih sela u Meda?kom džepu pod nadzor UNPROFORA. Traju sukobi u BiH. Tragedija tvornice Nova Bila.
1. listopada – Rezolucijom 871 VS UN razdvojilo UNPROFOR za Republiku Hrvatsku i BiH. U BiH se nastavljaju sukobi. Žrtve u Stupnom Dolu.
1. – 30. studeni – Pobunjeni Srbi u republici Hrvatskoj granatiraju hrvatske gradove. U BiH sukobi HVO i Armije BiH. Novi bezuspješni pregovori u Ženevi.
31. prosinac – Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava objavljuje u „Ve?ernjrm listu“ podatke o hrvatskim stradavanjima. Konvoj za Novu Bilu. Oko 100 mrtvih u Križan?evom selu.
1994.
1. – 31. sije?anj – Dok traju sukobi svih triju zara?enih strana u BiH, tijekom sije?nja pregovaraju Ante Roso ispred HVO i Rasim Deli? ispred Armije BiH uz medijatorstvo Jasushi Akashia ispred UN (posebni predstavnik Boutrosa Ghalia). U Zagrebu ispred UNPROFORA Zid pla?a.
23. velja?e – Prekid sukoba Hrvata i Bošnjaka-Muslimana u BiH, nakon razgovora Alije Izetbegovi?a i dr. Franje Tu?mana.
Rh i tzv. SRJ otvorili privremene urede u Beogradu i Zagrebu.
18. ožujak – Washingtonski sporazum
30. ožujak – Ustav Federacije BiH. Mogu?nost konfederacije s republikom Hrvatskom.
1-travanj – Obilježena tre?a godišnjica ubojstva prvog hrvatskog branitelja Josipa Jovi?a. Tribina o hrvatskim stradavanjima u Europskom domu u Zagrebu i u kulturno informativnom centru Zagreb.
30. svibnja – Puštena u promet hrvatska nacionalna valuta KUNA. Komemoracija žrtvama Domovinskog rata na Oltaru domovine na Medvedgradu u povodu dana državnosti.
14. i 15 lipnja – republika hrvatska sve?ano otvara svoje veleposlanstvo u sarajevu u nazo?nosti dr. Franje Tu?mana i Alije Izetbegovi?a. Prvi veleposlanik dr. Zdravko San?evi? naglašava povijesne veze RH i BiH.
1.srpanj – Hrvatski prognanici zapo?eli akciju blokada UNPROFORA. Kontaktna skupina Z4 predlaže neprihvatljive planove. Gradi se Masleni?ki most.
1. – 31. kolovoza – Pripreme za do?ek Pape Ivana Pavla II.
2. rujan – Izbjeglice iz samoproglašene „Autonomne pokrajine Zapadna Bosna“ Fikreta Abdi?a-Babe stižu u Hrvatsku.
10. i 11. rujan – Papa Ivan Pavao II u posjeti Republici Hrvatskoj
15. – 30. rujna - Velikosrbi poja?avaju teroristi?ke akcije. Dr. Franjo Tu?man na putu u SAD gdje se sastaje s Billom Clintonom i govori pred Op?om skupštinom UN
4. listopada – Mišljenje Badinteurove komisije dobiva još jednu potvrdu pred Op?om skupštinom OUN. Veliki uspjeh Branka Lustiga i filma „Schindlerova lista“.
3. studenoga – Vode se pregovori o otvaranju ceste kod Oku?ana.
19. studenog – Vije?e sigurnosti UN Rezolucijom broj 958 omogu?uje blisku zra?nu potporu NATO-a postrojbama UNPROFORA i an okupiranim podru?jima republike Hrvatske.
21. studenoga – Branko Lustig govori u Novinarskom klubu u Washingtonu o neosnovanoj optužbi protiv Hrvatske. Sporazum o vojnoj suradnji SAD-Hrvatska (Šušak, Perry).
2. prosinca – U Zagrebu i kninu potpisan sporazum s pobunjenim srbima o normalizaciji prometa i gospodarskim pitanjima.
7. prosinca – Sabor Republike Hrvatske donio je Odluku o imenovanju ?lanova Odbora za obilježavanje 50. obljetnice pobjede antifašisti?ke koalicije u Europi i svijetu.
9. prosinca – Op?a skupština UN donosi rezoluciju kojom potvr?uje cjelovitost Republike Hrvatske u me?unarodno priznatim granicama navode?i da su UNPA de facto okupirana podru?ja.
21. prosinca – Otvoren dio autoputa od Zagreba do Lipovca kroz UNPA
27. prosinca – ?etni?ke provokacije na autocesti kod Lipovca.
1995.
12. sije?anj – Predsjednik dr. Franjo Tu?man upu?uje pismo Boutrosu Ghaliju u kojem navodi da mandat UNPROFORA u Republici hrvatskoj smatra okon?anim 31.03.1995.
17. sije?nja – Boutros Ghali podnosi izviješ?e Vije?u sigurnosti UN u kojem upozorava na mogu?nost rata nakon povla?enja UNPROFORA.
30. sije?anja – Skupina Z$ ponovo predlaže neprihvatljive planove u vezi na?ina reintegracije UNPA
1. – 28. velja?e Srbi stvaraju probleme kod Oku?ana, Željko Ražnjatovi?-Arkan plja?ka naftu kod ?eletovaca. Buotros Ghali taraži od Hrvatske da izmijeni odluku o otkazivanju mandata UNPROFORA s 31.03.1995.
12. ožujka – Predsjednik RH dr. Franjo Tu?man, nakon sastanka s potpredsjednikom SAD Alom Gorom U Kopenhagenu prihvatio promjenu mandata snaga UN u Hrvatskoj kao UNCRO s time da mandat UNPROFORA prestaje 31.03.
22. ožujka – Pismo dr. Franje Tu?mana glavnom tajniku Boutrosu Ghaliu.
24. ožujka – Izviješ?e Boutrosa Ghalija Vije?u sigurnosti Un o novom mandatu snaga UN za Hrvatsku, BiH i Makedoniju.
28. travnja – Srbi izazivaju teški incident na autocesti Zagreb-Lipovac kod benzinske postaje blizu Nove Gradiške.
30. travnja – Predsjednik dr. franjo Tu?man saziva Vije?e obrane i nacionalne sigurnosti. Srbi i dalje provociraju.
1.svibnja – Akcija „Bljesak“
2. i 3. svibanj –Raketiranje grada Zagreba.
29. svibanj – Sve?ani mimohod na jarunu u Zagrebu.
20. lipnja – Sje?anje na atentat izvršen u beogradskoj skupštini 20. lipnja 1928. na Stjepana Radi?a i suradnike
26. lipnja – Rasprave o embargu na oružje za Hrvatsku i BiH.
1. – 31. srpnja – Pripreme i provo?enje Akcije „Ljeto 1995.“ u kojoj su oslobo?eni Bosansko Grahovo i Glamo?.
11. srpnja – Genocid u Srebrenici. Dr. Tu?man i Izetbegovi? objavljuju da su prije akcije „Ljeto 95“ postigli suglasnost o vojnoj suradnji u borbi protiv velikosrpskog agresora i terora.
4. – 8. kolovoza – Akcija „oluja“.
4. kolovoza - Oslobo?ena Hrvatska Dubica
5. kolovoza – Oslobo?en Knin.
28. kolovoza – U Sarajevu 37 mrtvih po drugi puta na Markalama.
30. kolovoza – Akcija NATO „Odlu?na sila“ – bombardiranje u BiH . Akcija „maestral“ HVO, HV i Armije BiH.
8.rujna – Protuhrvatske fašisti?ke eskapade u trstu. Ofenziva na hrvatstvo u Istri, ali i financiranje propagande.
13. rujan – Slobodan Miloševi? traži prestanak bombardiranja i pristaje na mirovne pregovore.
4. listopada – Objavljeni detalji o namjeravanoj izgradnji „jugoslavenske“ ratne luke u Valdnosu u Crnoj Gori. Nove napetosti oko Prevlake.
1. – 21. studenoga – Pregovori u Daytonu. Uklju?en i erdutski sporazum – mirna reintegracija Hrvatskog podunavlja u ustavni sustav Hrvatske.
14. prosinca – Daytonski sporazumi sve?ano potpisani u Parizu
18. prosinca – Zapo?inje kampanja žutog i anarhisti?kog tiska te nekih helsinških udruga koje pretjeruju s optužbama
1996.
15. sije?nja – Vije?e sigurnosti UN Rezolucijom broj 1037 ustanovljuju UNTAES u Hrvatskom podunavlju. Bill Clinton u posjeti Zagrebu.
30. sije?nja – Oštre reakcije u Hrvatskoj na britanski serijal „Smrt Jugoslavije“.
16. velja?e – Sastanak u rimu nazvan „Dayton II“.
23. velja?e – Federalna policija BiH ušla u Vogoš?u.
21. ožujka – Srbi u UNTAES kamenovali vozilo Madeline Albright.
1. – 30. travnja – Napetosti u UNTAES i zahtjevi prognanika.
3. travnja – pad ameri?kog zrakoplova kod Dubrovnika.
13. travnja – Haris Silajdži? osniva „Stranku za BiH“.
17. svibnja – Hrvatski MUP onemogu?uje trgovce droge i oružja.
20. svibnja – Napisi o velikosrpski donacijama Torijevcima.
5. lipnja – Ubijen kotorski biskup monsignor Ivo Gugi?.
14. lipnja – U Firenci sporazum o ravnoteži i kontroli oružja
1. - 5. srpnja – Nepravilnosti oko izbora u Mostaru.
23. srpnja – Srbi u Bilju (UNTAES) kamenovali Hrvate.
31. srpnja – Muslimanski izbjeglice napuštaju kamp Kuplensko.
31. srpnja – Beogradski „Dnevni telegraf“ objavio osnutak KOA
2. i 3. kolovoza – Posjeta dr. Franje Tu?mana SAD i Billu Clintonu.
7. kolovoza – Sastanak dr. Tu?mana i Miloševi?a u Ateni.
14. kolovoza – U ženevi dr. Tu?man i Izetbegovi? postižu sporazum; istog dana sporazum i u Mostaru.
23. kolovoza – Sporazum o normalizaciji odnosa izme?u Rh i SRJ.
29. kolovoza – Stiže ameri?ko oružje za Federaciju BiH.

Nema predaje!
… i nikada više!

Komentari

kad smo kod podsjetnika:

"Godine 1993. u vrijeme kada je prosječna plaća u Hrvatskoj iznosila 150 DEM Todorić je od Zabe dobio kredit od 7,6 milijuna DEM, koji je odobren iz sredstava devizne štednje koja je pretvorena u javni dug RH.'
http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/113678/Podsjecanje-na-privatiz...

Tko je glasao

@Jelenska Kronologija???

Počeo sam čitati tvoju kronologiju i već nakon l989. odustao. Naime, nisi spomenuo osnivačku skupštinu HSLS-a, prve hrvatske stranke nakon razdoblja l945. kada su još postojale neke stranke. Osim toga, pomaknuo si osnivanje HDZ-a, mislim da je to bilo kasnije nego što navodiš.
Uostalom, čemu služi ova krajnje subjektivna kronologija? Bolje da si uzeo neki odsječak hrvatske povijesti, po tvom ključno razdoblje i dao svoje viđenje. I nitko od tvojih ne piše o Purdi ili prosvjedima u vezi njega, koji se pripremaju. Ovoliko razjedinjenosti oko jednog pravno-političkog slučaja odavno nije viđeno na hrvatskoj sceni.
Jelene moj,kao da si pobjegao u prošlost da se ne bi suočio sa dramatičnim zapletima koji se događaju danas. Sorry, ovo pišem otvoreno, cijeneći vrijeme koje si uložio u izradu ove kronologije.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

alavanja

Alavanju su ciljano ubili četnici e da pošalju poruku još neodlučnim Srbima u policiji što ih čeka ako ne pređu na drugu stranu tj. k njima.
Alavanja RIP

sve dobro...

Tko je glasao

Evo Ljubo, da ne nabrajam

Evo Ljubo, da ne nabrajam datume osnivanja pojedinih stranaka, možda ova zabilješka iz 1989. može "poslužiti":
-U listopadu i studenom 1989. godine Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava koje je 27. rujna utemeljio mr. Nikola Muslim, iako su formalno u čelništvu zbog registracije bile i neke režimske osobe, pomaže pri osnivanju brojnih hrvatskih stranaka. Tako su uz HDZ i HSLS koje su vodili dr. Franjo Tuđman, odnosno Slavko Goldstein, osniva Hrvatska demokratska stranka koju vode braće Marko i Vladimir Veselica, Hrvatska seljačka stranka s dr. Nikolom Novakovićem, Istarski demokratski savez s Ivanom Paulettom, Stranka demokratskih promjena s Ivicom Račanom, Savez socijalista Hrvatske s Željkom Mažarom, Hrvatska kršćanska demokratska stranka s Dragom Lalićem, Demokratska kršćanska stranka sa Stjepanom Hercegom, Hrvatska stranka prava s Dobroslavom Paragom, Socijaldemokratska stranka Hrvatske s Antunom Vujićem. I to nisu sve stranke koje su nastale do izbora 1990. Bilo ih je registrirano 30.-
UJDI nije ni tu spomenut, makar vjerujem da Ti je poznato što je to i tko je to bio.

Ljubo nikome nije zabranjeno da u "kronologiju" doda ono što misli da treba dodati.
Da sam bio subjektivan tada bih pisao samo i jedino valjda o HSS-u u čemu sam sudjelovao od 1989. aktivno. HDZ je stranka koja je dobila izbore 1990. pa je logično da se o njoj više i govori.
Što se tiče "slučaja Purda"... ja sam već svoje rekao o tome, ne dnevnikom ali komentarima. Mislim da tu nije totalno zakazala samo Vlada već i predjsednik Josipović.
I ovom prilikom pozivam predsjednika Republike Hrvatske, kao vrhovnog zapovjednika, da konačno uzme stvar u svoje ruke i razjasni hrvatskim braniteljima u čemu je spor ili "sporazum", i s kime, i s kojim ciljem?
Predsjednik je, po mojem poimanju, i dan danas zapovjednik svim hrvatskim braniteljima. Upravo je nevjerojatno da on npr. nema ispis hrvatskih branitelja; upravo je nevjetojatno da je u potpisu moje (i svih ostalih) Iskaznice hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ministar branitelja (tj. tadašnja ministrica) a ne predsjednik Republike Hrvatske; itd. itd.
Tko je bio vrhovni zapovjednik hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu? Predsjednik RH! Tko je tada i sada jedini nadležan da potpiše Iskaznicu? Predsjednik RH!

Nisam ja nikuda pobjegao već razmišljam kako je sve krenulo i do kuda smo došli.
U organizaciji prosvjeda ne sudjelujem a mislim da se ja osobno nemam sa čime sučiti. Sa prosvjedima se moraju sučiti neki drugi - i u Vladi, i u Saboru i na Pantovčaku.
Istim tima koji danas organiziraju prosvjede sam 2000. godine bez kraja i konca pokušao objasniti da je trenutak idealan za pročistiti braniteljske redove. Da su to tada prihvatili - danas ne bi imali 500.000 i "kusur" branitelja, danas bi imali hrvatske branitelje bez "hipoteka"...
No, to je sasvim druga priča.
P.S. Vremena nisam uložio previše jer je to sve već odavna napisano. Ovo je, kao što i sam naslov kaže - samo "šalabahter".

Tko je glasao

Ukoliko

smijem ja bih dodao još jedan vrlo bitan datum i događaj u novijoj Hrvatskoj povijesti

http://www.poslovniprostor.com/zakoni/ZakonOpretvorbiDrustvenihPoduzeca.htm

Reanimator

Tko je glasao

Paradoks hrvatskog pravosuđa!

Sudac Županijskog suda u Zagrebu, gospodin Željko Horvatović, u presudi Branimiru Glavašu jasno kaže da je do 08. listopada 1991. jedina legalna vojska na prostorima bivše SFRJ-a bila JNA. Dakle, hrvatski sud drži da su zbivanja od krvavog Uskrsa, klanja policajaca u Borovom naselju, napada na Vukovar, ubojstva Lederera etc. djela legitimne vojske nad paravojnim postrojbama RH-a. Takvu presudu potvrđuje i Vrhovni sud RH-a. E, sad, jedna zanimljivost: Od 43 suca Vrhovnog suda RH-a jedna sutkinja nije bila sudac u SFRJ-u. Ostali su aktivno donosili presude na temelju zakona bivše države poput kazni za pjevanje "Ustani bane", pa do ispričanog "čokoladnog vica" u lokalnoj birtiji. Podsjećam da su te kazne znale biti i višegodišnje. Tko je tim nelustriranim zlotvorima omogućio upravljanje hrvatskim institucijama u vrijeme dok se desnicu tjera na ulice? Jedan mi uman čovjek reče: "Mata, čim su Boljkovac i Manolić došli u izvršnu vlast, oni su odahnuli."
Do kada, pitam se?

Mata

Tko je glasao

Do trenutka stupanja na snagu

Do trenutka stupanja na snagu deklaracije o neovisnosti (8. listopada 1991) Hrvatska nije samostalna drzava nego dio federacije i hrvatske vojne jedinice su paravojne postrojbe. To nije sporno nikome tko imalo razumije medjunarodno pravo.

Tko je glasao

Svaki trenutak obrane od zvjerskih zločinaca je legalan

Do trenutka stupanja na snagu deklaracije o neovisnosti (8. listopada 1991) Hrvatska nije samostalna drzava nego dio federacije i hrvatske vojne jedinice su paravojne postrojbe. To nije sporno nikome tko imalo razumije medjunarodno pravo.

Protiv fašističkih i četničkih snaga, nije važan niti jedan datum, jer je prethodno izvršen državni udar ukidanjem autonomija Vojvodini i Kosovu, upadom Srbije u zajednički monetarni sustav, srbizacijom i četnizacijom JNA...

Uvijek se diktatorske i fašističke snage kite legalnošću, pa i ove danas u Libiji, Tunisu, Egiptu, Sudanu, Jemenu, a i onda u SFRJ, a i prije toga.

Svaki trenutak obrane ljudi od zvjerskih zločina, ne samo da je legalan, već je jedini ljudski i opravdani odgovor.

Tko to nama danas stalno propituje i ispituje legalnost naše obrane i države?
Oni koji su bili i uvijek su protiv nje!
Oni koji stalno izjednačavaju zločine!
Oni koji su izgubili rat na bojnom i diplomatskom polju!

Nama je naša država i njene postrojbe legalna od trenutka kada se JNA stavila na čelo velikosrpske politike, učinila državni udar, počela pretvarati AVNOJ-evsku SFRJ u Miloševićevu Veliku Srbiju- bez AP Vojvodine i Kosova.

Hrvatske vojne postrojbe su od početka legalne, jer su stvorile državu Hrvatsku u borbi protiv zločina koje je vršila velikosrpska armija, pod maskom JNA - kako bi odglumila i prisvojila "legalnost" o kojoj sada zlonamjerni pjevaju.

Nije slučajnost da se dogodio slučaj Purda.

Tko je glasao

Zaboravan? Neodlučan? Neznalica? Izdajica?

I ti si pokazao znake ili zaboravnosti ili neznanja.

Nedostaje ti za 1990.:
23. studenoga ubijen Goran Alavanja

Mjesec dana prije donošenja Ustava i pet mjeseci prije pogibije Josipa Jovića za kojeg se tvrdi da je prvi poginuli hrvatski branitelj. Kako je Goran Alavanja uredno zaveden u popise poginulih branitelja i njegova obitelj je ostvarila sva prava koja pripadaju obiteljima poginulih branitelja ispada da je Alavanja prvi poginuli hrvatski branitelj, a ne Josip Jović. Međutim, uvijek ga se preskače kad se spominju prvi poginuli branitelji. Vjerojatno zato što je Srbin.

Također ti nedostaje za 1991. dva značajna događaja:
2. svibnja u Polači ubijen Franko Lisica
2. svibnja kristalna noć u Zadru

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ne budi pakostan @silverci.

Ne budi pakostan @silverci. Alavanja je hrvatski branitelj i nije ni ovdje ni u popisu preskočen zbog toga što je Srbin. Međutim, Josip Jović je zapravo žrtva koja je obilježila prvu ozbiljniju akciju MUP-a pa samim time se "udomačilo" njegovo ime u svim rtekstovima o DR.
U 1991. je "preskočeno" puno toga. Ta godina je bila ključna za Hrvatsku - biti ili ne biti.
Nemoguće je na ovoliko malo prostora nabrojiti sve što se događalo te godine.

Tko je glasao

Da se ne bi krivo razumjeli,

Da se ne bi krivo razumjeli, nisam ni mislio da si ti izostavio Alavanju jer je Srbin.
Uradila je to propagandna mašinerija, pa je postalo općeprihvaćeno. Uvjeren sam da vrlo malo ljudi uopće znade da se ginulo i prije Jovića, čiju žrtvu naravno ne umanjujem(kao da je neka razlika poginuti prvi ili zadnji u nekom ratu).
Propaganda je učinila svoje.
Kao za jednog dočeka Nove godine kad je Tuđman obilazio bolnice po Zagrebu. Kako se te godine dogodilo da prvo dijete rođeno u Novoj godini bude djevojčica, ekipa je odlučila čekati dok se ne rodi muškić i onda ga pokazali pred kamerama želeći nas uvjeriti kako će godina biti dobra jer je prvo dijete muško.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ne!

Silverci, ovo o bebi u rodilištu ne vjerujem! Ne! Nije moguće! To si izmislio! Ne! Idem lupati glavom o zid!

Tko je glasao

Neš ti grijeha..

...pa Josif S. i Josif .B.T bi čekali da liči na njih.

Koliko se J.B.T naubijao lopatara i veprova u Bačkim lovištima koji su prethodno omamljivani, Churhill je za njega beba bio.

Tko je glasao

eto vidiš, nije čudo da su

eto vidiš, nije čudo da su čekali muško.. :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

pivaj svitu, pukni puško - rodilo se muško!

dok jedni piju pivu, drugi lupaju glavom o zid :((

Tko je glasao

Uvijek se nađe netko ugrožen!

I akcija Sisačkoga odreda je bila prva ozbiljna akcija antifašista, ali se prvo morao u SFRJ slaviti dan onih antifašista u Beloj Crkvi, koje su sada u Srbiji proglasili zločinom nad žandarima.

Tamo su shvatili da je četništvo izvorni pokret antifašizma u Srbiji i odaju mu dužno poštovanje, a možda uskoro i vlast.

Uvijek su nam drugi određivali što ćemo, i kako obilježavati i slaviti, što je za nas najvažniji trenutak. Odatle i silne zabune oko Dana državnosti, neovisnosti, Dana Sabora...
Time namjerno omalovažavaju iste, stvarajući zbrku.

Uvijek se nađe netko ugrožen!

Tko je glasao

Dodatak za zaboravne

Neka bude na jednom mjestu, ovdje na tvome dnevniku:

Optužnica za Vukovar postoji ali još uvijek nitko nije osuđen:
http://blog.vecernji.hr/sandra-sabljak/2011/01/10/optuznica-za-vukovar-p...

Tko je glasao

@pptr

Z rzrnj Vkvr nkd s nkm nć sdt zt jr s Vkvr brnm z grd brntlj prtvrl lgtmn vjn clj.

Tko je glasao

O "legitimnosti" JNA svjedoče leševi

Tebi je sve legitimno: osveta i jame nakon drugoga svjetskoga rata, i razaranja i ubijanja Vukovaraca, i paljenja, i silovanja, i protjerivanja, i masakri u Srebrenici, Sarajevu..., glavno da je to radila tvoja legitimna armada : JNA.
Njoj je sve bilo legalno i legitimno, a legitimnost joj leži u leševima širom bivše SFRJ.

Evo, i ovo je odraz njene silne legitimnosti.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dodatak:Popis_srpskih_koncentracijskih_logo...

Tko je glasao

Oprosti @Feniks ali

Oprosti @Feniks ali pripovedaš bedastoće! Kako su mogli hrvatski branitelji u Vukovaru braniti Vukovar izvan grada kada su im prvi susjedi bili i prvi i najopasniji neprijatelji? Ti bi ostavio svoju obitelj i izašao na crtu obrane izvan grada?
Jaaako mi je dobro poznato što to znači otići 1991. u ZNG i iz svog grada a ostaviti suprugu i dvoje male djece da svih 185 uzbuna provedu u preuređenoj prostoriji za smeće. Zgrada sa 135 stanova, sklonište u "smeću" a Srbi koji nisu već otišli u četnike - ostali su "čuvati" našu djecu za vrijeme uzbuna?
No, nisu imali muda, a ipak su imali i pameti ili straha. Da se i jednom jedinom djetetu ili majci, sestri ... bilo što dogodilo u toj situaciji, mislim da ni jedan ne bi preživio od "preostalih".

Tko je glasao

@jelenska

Prvo, u Vukovaru nije bilo nikakvih branitelja, jer Vukovar nije nitko napadao, ali je zato bilo merčepa i zadri koji su se svojim zlodjelima pobrinuli, prvo da mržnja prevlada razum, a potom napadima na JNA osiguraju smrt Vukovara.
Oni su bili najveći neprijatelji, drugih u počecima njihovog "državotvornog" djelovanja gotovo da i nije bilo.

Ti Srbi koji su ti čuvali djecu dok si ti ubijao njihove sunarodnjake su pokazali koliko su veći ljudi o tebe. Nisu to oni radili ni iz kakvog straha,

Osobno se gnušam i stidim ljudi kakav si ti.
Jer ti i ne sudiš među ljude, prije među neljude.

Tko je glasao

Jaaaah, @Feniks! Ne bi meni

Jaaaah, @Feniks! Ne bi meni ostalo ni jedno jedino dijete da su mi oni čuvali djecu.
Ja se ne gnušam ljudi ali se gnušam @Feniksa!

Tko je glasao

pa gospodine Fenix,sta ja

pa gospodine Fenix,sta ja prekomjernim granatiranjem grada pa onda neselektivo granatiranje(civilne zgrade).Gospodine Fenix objasnite mi na čemu se temelji haška optužnica protiv Gotovine(prekomjerno granatiranje Knina-puf).Gospodine Feniks što su po vama trebali napraviti branitelji Vukovara ,možda dočekati tu silnu tehniku(tenkovi, transporteri itd.) sa tratinčicama i bre sa leskovačkom mućkalicom. Gospodine Feniks dali ste vi Veljko Kadijević,ako jeste sve mi je jasno.

Tko je glasao

@ŠAKAL

Nemam volje podučavati nikoga o elementima međunarodnog ratnog prava pa ni o tome koji objekti su zaštićeni, a kad to prestaju biti i postaju legitmini vojni cilj.
Onaj tko prvi napadne ne može biti branitelj, jer su kod Vukovara oni koji se prikazuju braniteljima prvi napali JNA i to pucajući iz grada, kojeg su na taj način pretvorili u legtimni vojni cilj.
A tenkovi JNA bili su tamo lege artis.

Za granatiranje Knina nema jednog jedinog opravdanja, jer u Kninu nije bilo krajinske paravojske, niti se iz Knina pucalo.

Tko je glasao

Lagano pitanje za vas

Lagano pitanje za vas gospodine Feniks, dali ste vi bili u Vukovaru pa ste vidjeli da su branitelji Vukovara prvi otvorili vatru na JNA ili je bilo obratno . Ako niste bili tjelesno tamo i to vidjeli onda to ne možete tvrditi ili vam je to možda rekao Veljko Kadijević. Ne sramite se ,priznajte.

Tko je glasao

@ŠAKAL

Zanimljivo, nisi očevidac, nije se dogodilo!
E pa ako "heroja a ne probisvjeta", B. Zadru, prije napada na tenkovsku kolonu JNA upozoravaju da će "na takav napad JNA vjerojatno žestoko odgovoriti pa i tući grad", a on odgovara da on "osobno preuzima odgovornost", što to znači nego otvaranje vrata pakla i potpisivanje smrtne presude Vukovaru.
Da sad ne ulazim u elaboriranje tko je bio B. Zadro i kakvu odgovornost i u ime koga je on uopće mogao preuzeti.

E ali za vas je on "heroj obrane Vukovara".
Obrana napadom koji znači rasplamsavanje rata.
Defloriranje radi zaštite nevinosti!

Tko je glasao

E pa ako "heroja a ne

E pa ako "heroja a ne probisvjeta", B. Zadru, prije napada na tenkovsku kolonu JNA upozoravaju da će "na takav napad JNA vjerojatno žestoko odgovoriti pa i tući grad", a on odgovara da on "osobno preuzima odgovornost", što to znači nego otvaranje vrata pakla i potpisivanje smrtne presude Vukovaru.
Pa isto su rekli i švapski generali kada su danonoćne kolone njihove armade jurile kroz kapituliranu Jugoslaviju prema svojim odredištima na Crno more i u Grčku.
Pa koji ste onda kuac pucali po njima iz busije, bježali i sakrivali se a Švabe za odmazdu strijeljale nedužne ljude?

JNA u jesen 1991. je u Vukovaru bila okupacijska sila što je dokazala mjesecima ranije već na Plitvicama.
Da ne govorim o Balvan revoluciji od 17.08.1990.i upotrebi JNA vazduhoplovstva u sprečavanju legitimnih i legalnih snaga MUP RH da osigura prometnice i normalan rad legalnih organa i službi RH. Tada još SR RH.
Prema tome, Blago Zadro nije imao baš nikakav izbor.

Tko je glasao

@jelenska

JNA je do međunarodnog priznanja RH bila jedina legalna oružana sila na prostoru bivše SFRJ.

Na Plitvicama, kažeš, pa kad već hoćeš, onda ću ti uzvratiti riječima generala Štimca: "Da nismo na vrijeme došli na Plitvce i svojim prisustvom spriječili napad krajinskih "teritorijalaca" sigurno nijedan hrvatski policajac ne bi preživio."
Isto je ponovio i za kasniju evakuaciju hrvatskih policajaca iz hotela "Jezero".

Koliko bi policajca prežvjelo onaj nepotrebni i maloumni upad u Boovo Selo da nije bilo JNA?

"Vazduhoplovstvo" JNA nije spriječilo nikakvu intervenciju legalnih snaga MUP-a SRH, već samo koristilo svoje zakonske ovlasti kontrole zračnog prostora, jer let dvaju helikoptera nije bio niti najavljen niti odobren. A morao je biti.
A što se tiče "sadržaja" tih helikoptera, pitaj svojeg sugrađanina Slavka Degoriciju tko je bio u njima. On to dobro zna.
Ili ti misliš da je kninsku pobunu moglo ugušiti 16 policajaca, pa da su baš vi do ednoga bili nadljudi poput tebe, jer je svaki od tih helikoptera mogao prevesti osmoricu.

Tko je glasao

JNA je do međunarodnog

JNA je do međunarodnog priznanja RH bila jedina legalna oružana sila na prostoru bivše SFRJ.
JNA nije imala nikakve nadležnosti! SRH je po ondašnjem Ustavu morala i trebala policijskim snagama osigurati red i mir na svom teritoriju. Predsjednik predsjedništva dr. Franjo Tuđmen je bio odgovoran i SRH je 1990. bila potuno legalna i legitimna. Lupetaš, kao i obično.

Možeš misliti - srbočetnička JNA spasila MUP-ovce na Plitvicama? Čuj @Feniks, tvoja mama i Gering su bili intimni 9 mj. prije nego li si se Ti rodio?
Tko i što je bio u onim helikopterima? maaa, daj pričaj mi malo o tome... :):):)
Ili ti misliš da je kninsku pobunu moglo ugušiti 16 policajaca, pa da su baš vi do ednoga bili nadljudi poput tebe, jer je svaki od tih helikoptera mogao prevesti osmoricu.
Pa što ste ih onda zaustavili? Mogli ste imati 16 "ustaških" skalpova više? :):):):)
Nisu uopće bili nikakvi nadljudi ali za šaku pijanih i nepismenih četničkih bradonja bi bili dovoljni.

Tko je glasao

@jelenska

Pa što nije "Tuđmen" riješavao kninsku pobunu za koju je više kriva "genijalna" politika hrvatskog George Washingtona" nego sva zagšujuća velikosrpska propaganda, u prilog čega govori činjenica da su hrvatski Srbi na prvim všestranačkim izborima svoj glas dali SDP-u a ne SDS-u.
Što nije tražio rješenje u institucijama sustava?
Što se nije obratio Predsjedništvu SFRJ, SIV-u, tražei pomoć ili Skupštini Jugoslavije da se pokuša nać izlaz iz drutven ei politčkekize u koju je SFR, dobrim dijelom baš "Tuđmenovim" zalaganjem sve više tonula.
Što nije po uzoru na Kosovo tražio formiranje Odreda saveznog SUP-a koji bi održavao red i funkcioniranje sustava iprotočost komunikacija do iznalaženja politčkog rješenja problema?
Nije htio, htio je rat!

Nije niti pokušao tražiti rješenje problema kojeg je i sam generirao rad realizacije svojih političkih tlapnji, za što mu je trebao rat.
Ja sam ti napisao radi čega su helikopteri zaustavljeni, a napisao sam ti da se u njima nisu nalazili nikakvi policajci, a napisao sam ti i kojeg svojeg sugrađanina trebaš pitati da dobiješ pravi odgovor na to pitanje.

"Šaka pijanih četničkih bradonja" drži u šahu punih 5. godina i takve "svete nadljude" iz "svete zemlje" kao što je @jelenska.!? Ts, ts, ts, ...

A ovi tvoji pokušaji te čak i ne mogu više kompromitirati, jer si dosad dovoljno kompromitirao sam sebe, tako da te nitko više i ne doivljava kao nekakvog relevantnog sugovornika.

Tko je glasao

@Feniks POLITIČKI HRVAT

@Feniks

Žao mi je, ali ovo je Hrvatska! Jugoslavije više nema, niti će je biti. A takvi poput tebe? Na slijedećem popisu stanovništva registrirat će se kao POLITIČKI HRVATI. Alternativa: Odlazak u Beogradski pašaluk! :):):)

Mata

Tko je glasao

@Mata

Slušaj, HRVATINO, ja sam veći Hrvat od tebe i po rođenju i po opredjeljenju i po svemu što sam u živou učinio, pa ipak nikad nikoga nisam istjerivao iz Hrvatske.

Takvima kao što si ti pjesnikinja iz Čakovca posvetila je stihove:

Što vrijedi da si Hrvat,
Ako po ljubavi Hrvat nisi.
Ako zbog nje samo mrziš,
Protiv Hrvatske i ti si!

Tko je glasao

Druženje

Što vrijedi da si Hrvat,
Ako po ljubavi Hrvat nisi.
Ako zbog nje samo mrziš,
Protiv Hrvatske i ti si!

Možda se previše družila s tobom i dobila inspiraciju!?

Tko je glasao

@ppetra

Meni je najvažnije da si se ti prepoznala.

Tko je glasao

@ feniks ¸Gotovo svaki tvoj

@ feniks
¸Gotovo svaki tvoj svaki uradak je dovoljan za potvrdu prethodne pjesmice!

Tko je glasao

Sjećate li se onog Đodanovog

Sjećate li se onog Đodanovog urlanja o tome da Srbi imaju "kockaste" glave!

Da li se uopće itko sjeća hrvatskog novinarstva iz toga doba? Prljavog, lažljivog, huškačkog novinarstva, koje se obrušavalo i na jednu glumicu - zato jer je bila zaljubljena u Srbina?

Sjećamo li se da je Hrvatska televizija bila očišćena od svega što nije bilo spremno na ratnu propagandu?

Hrvatska nije zazivala rat? Ma, dajte, molim vas!

Tko je glasao

Requiemi

I ako ti nisi tamo bio ni u Vukovaru, ni oko njega, jasno je za koga si navijao.
Za zločince s pedigreom iz tvoje mladosti.

Sada ovdje stalno naričeš za izgubljenim, opravdavaš njihove prijesmrtne akcije kojima su pokušavali uništiti druge, a uspjeli su uništiti sami sebe.

Tvoji dnevnici i komentari uglavnom su:
requiemi ili Memento Mori, tvojoj neprežaljenoj armadi, čiji je Borbeni marš bio u Srebrenici, a Posljednji marš, a gdje bi nego ponovo, na Kosovu polju.

Ovaj puta nisu samo izgubili vojsku, već svoje sveto tlo i "kolevku".

Valjda ti je lakše, kada ovdje sviraš svoje requieme, za dušu samom sebi i kojekakvim fomičima.
Ti requiemi, samo nas podjećaju na zlo, koje iako je u pepelu, i dalje podmuklo tinja i plaši se da netko ne uništi njihove opasne žari.

A gašenja će biti, jer se ispod pepela dobro uspušilo.

Tko je glasao

Sakal, procitaj optuznicu i

Sakal, procitaj optuznicu i cijeli spis protiv Gotovine pa ces mozda uociti da se NIGDJE ne spominje PREKOMJERNO granatiranje nego NESELEKTIVNO granatiranje. Covjek je optuzen jer je gadjao civilne ciljeve umjesto vojnih kako bi natjerao preostale civile u bijeg.

Ako se zelis upustati u ovakve rasprave, prvo se obrazuj.

Tko je glasao

Gospodine anonimni korisniče,

Gospodine anonimni korisniče, JNA potpomognuta sa tipovima koji još nisu otkrili sapun i škare (četnici) je artiljerijski (razni kalibri) djelovala po Vukovarskoj bolnicii .Sada super lagano pitanje za vas- dali je granatiranje bolnice selektivno ili neselektivno. Ako za prijatelje imaš nekog četnika daj im objasni ono za sapun i škare.

Tko je glasao

http://www.lijepanasadomovina

http://www.lijepanasadomovinahrvatska.com/index.php?option=com_content&v...
Šakal "anonimni" su Ti abolirani.
....dok ne objavimo ispis svih postrojbi koje su sudjelovale u okupaciji i zločinima nad Hrvatskom od 1990. do 1996. Popis mogu objaviti legalne vlasti RH. Postoji i druga mogućnost.

Nakon toga više neće biti aboliranih.

Tko je glasao

Meni je nesto interesantnije

Meni je nesto interesantnije razdoblje 87e i 88e kada su se poceli spremati mitinzi pod budnim okom sigurnosnih sluzbi Jugoslavije. Pa onda prica o pretvorbi u to vrijeme i ine, ajmo reci, strateske smjernice za dalje dogadjaje. Ili onaj dio gdje Perkovic ide po Suska i tome slicno. Poslje je naime samo slijed dogadjaja.

Tko je glasao

Putovnica

Meni je najzanimljivije kako je Franjo Tuđman dobio putovnicu!? Kako je, i za čiji račun, otišao u Kanadu!? Koja je to škvadra s kojom je tamo razgovarao, dogovarao!? Tko je to tada (prije rata, prije promjene vlasti) plaćao!?...

Tko nam je, zapravo, odabrao Tuđmana?

Tko je glasao

Tuđman - putovnica @Foma Fomič

Dijaspora, Foma! Hrvatsko iseljeništvo! Onaj dio nacionalnog korpusa koji je bez rezerve odbijao ideju i realizaciju Jugoslavije, te tamnice hrvatskog čovjeka. Duhovni, intelektualni, poduzetnički, kulturni i ini hrvatski svijet kojem se i danas onemogućava rad i politički utjecaj u domovini.

A tko ga je izabrao? Više puta u prvom krugu IZBORA s uvjerljivom prednošću sam HRVATSKI NAROD. Iako je bio antitalent za PR i nikad nije nosio broševe.

Hrvatski Mojsijje - dr. Franjo Tuđman. Jošuu još čekamo.

Mata

Tko je glasao

@Mata

Kakva jebena dijaspora i što znači i predstavlja bez HBZ, jedinog što vrijedi i koje nije dopustilo ustašama da ovladaju, unatoč prijetnjama , pismima-bombama i svim onim pokušajima atentata na njene čelnike J. Badovnca i B. Luketicha.

Što ste nam vi nudili kao "kadrovsku bazu", samo pobisvjete i teroriste, koji su samo sramotili hrvatsko ime u svjetu. A i o "silnoj" pomoći za nabavu oružja bolje da šutite, jer prema procjenama iz vrha HV, najveći dio oružja i vojne opreme (preko 95 %) za vrijeme rata potiče iz osvojenih vojarni i skladišta JNA. Jedino gdje ste pomogli je obilno financirnje Tuđmanvog dolaska na vlast. Hvala vam, niste trebali. Toliko o vašem anfgažmanu.

Bili ste i ostali utočište i potpora najvećem šljamu iz redova hrvatskog naroda - ustašama.
I vi se imate obraza izjašnjavati velikim Hrvatima, sram vas bilo!

Tko je glasao

Dragi gospodine!

Iz ovoga što ste napisali o "nacionalnom korpusu" mogla bi se iščitati logična implikacija da je sve ono što se usudilo ostati u domovini (nakon kojeg datuma?!) - hrvatsko smeće!

Jeste li svjesni što sebi dajete za pravo, Hrvatska Dijasporo?

Mislim da niste!

Tko je glasao

@Foma Fomič Nacionalni korpus!

Poštovana gospođo!

Jako dobro znam što sam napisao. Ako kažem "onaj dio nacionalnog korpusa", onda ne govorim o cjelini. Dakle, ne isključujem Hrvate koji su ostali sanjati i stvarati Hrvatsku u tuzemstvu, a kamoli da impliciram pogrdan naziv tipa ''hrvatsko smeće''.

P.S. Iskreno, volio bih da je konkretni program predstavio, naravno uz plebiscitarnu podršku naroda, netko iz redova onih rodoljuba čije čelo nikada nije krasila crvena petokraka. Al' ne upravljamo mi poviješću spasenja, nego Netko tko u svakom trenutku zna što radi.

Lijepi pozdrav!

Mata

Tko je glasao

Tako je. S Manolicem i

Tako je. S Manolicem i Mesicem na celu.

Tko je glasao

Platio je HSS Kanada. (Vidio

Platio je HSS Kanada. (Vidio ček... :):):):) )

Tko je glasao

Pardon!

Tko im je odabrao Tuđmana?

Jer meni, bogu hvala, on nikada nije bio izbor. Tako da mi je danas čista savjest!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci