Tagovi

Karamarkov pogodak "u ništa" ...

... ma koliko se tome veselili nositelji crnih barjaka i ne samo crnih barjaka nego i crnila u duši.

Rije? je naravno o istraživanjima ratnih i poratnih "komunisti?kih ili antifašisti?kih zlo?ina" na podru?ju bivše države.

Samo što bi to Karamarko i sam o?ito skloniji fašizmu nego antifašizmu istraživao, a da to bude svrsishodno, odnosno da nekoga od po?initelja ili nalogodavaca dovede pred sud temeljem važe?eg KZ RH?

Ako se radi o poratnim zlo?inima, onda ne?e mo?i izvesti pred sud nikoga, jer su sva ta (ne)djela pala u zastaru.

Što se pak ti?e ratnih zlo?ina, onda obzirom na protek vremena mogu?e je suditi samo za nezastariva kaznena djela, a to je genocid, pokretanje agresivnog rata, zlo?in protiv ?ovje?nosti i ratni zlo?in.

Ako partizane, JA, promatramo kao dio Antifašisti?ke koalicije, a druga?ije ih promatrati niti bismo trebali niti bismo smjeli, oni kao ni drugi pripdnici Antifašisti?ke koalicije, genocid po?inili nisu, agresivni rat pokrenuli nisu, ta nedjela po?inile su snage Osovine.

Zlo?in protiv ?ovje?nosti tako?er nisu ?inili pripadnici Antifašisti?ke koalicije ve? sile Osovine neovisno iz kojih motiva, fašisti?kog, rasisti?kog ili nacionalisti?kog, radi ?ega su pripadnici Antifašiti?ke koalicije i vodili rat protiv tih sila mraka.

Što se ratnih zlo?ina ti?e, dakle zlo?ina koji su nezastarivi, a prvenstveno se radi o zlo?inima protiv civila, postoje indicije da su pripadnici NOV i POJ po?inili neke od tih zlo?ina, koji bi se mogli podvesiti pod (ne)djela iz KZ RH, odnosno pod me?unarodnopravnu definiciju ratnog zlo?ina protiv civilnog pu?anstva, samo kako bi se išta suvislo moglo otkriti, istražiti i dokazati uz ovu histeriju i mitove "Bleiburga", "križnih puteva" i jama, a onda opet ti zlo?ini, ako ih je bilo, doga?ali su se poslije završetka 2. Svjetskog rata, dakle ne u samom ratu.

Doduše pod ratni zlo?in potpadaju zlo?ini po?injeni nad ratnim zarobljenicima i poslije završetka rata, jer njih štite odredbe me?unarodnog ratnog prava, samo i tu postoji caka, naime pripadnici kvislinških snaga, "crni" bi rekli hrvatske vojske ili OS tzv. NDH, nisu poštovali odredbe hijerarhijski najstarijeg dokumenta tog vremena, ?ije odredbe ništa nije moglo derogirati, "Akta o vojni?koj predaji" (njema?kih oružanih snaga i svih vojski pod njema?kim nadzorom)

http://www.historylearningsite.co.uk/act_military_surrender.htm,

ve? su i poslije roka za predaju, odnosno polaganje oružja (23:01 sat 08. 05. 1945.), onim savezni?kim snagama s kojima su bile u borbenom kontaktu, nastavili s ratnim djelovanjem i time se sami preveli u status odmetnika (franktirera), a na odmetnike se zaštitne odredbe me?unarodnog ratnog prava ne primjenjuju. Dakle, bojim se, da temeljem KZ RH, koliko god istraživanja bila temeljito pa i savjesno provedena, pa i da se utvrde imena nalogodavaca i po?initelja, nitko ne?e biti osu?en, zato jer je najve?i broj njih u me?vremenu otišao polagati ra?une na neko drugo mjesto, a za druge, one živu?e, je nastupila zastara.

Bez obzira na to što je Antifašisti?ka koalicija vodila pravedni rat, zlo?ini su se doga?ali, jer su oni mogu?i i u pravednom ratu, ali su to onda "antifašisti?ki", a ne "komunisti?ki" zlo?ini.

Sve ono što bi se moglo podvesti pod "komunisti?ki" zlo?in doga?alo se poslije rata i kao takvo ne potpada pod ona (ne)djela koja ne zastarjevju.

Nikakve pri?e o tome, kao što je notorna laž, da provo?enje tih istraga od Hrvatske traži EU, kao da se ne radi o svjetskom ratu ve? o nekakvom lokalnom ratu vo?enom samo na teritoriju Jugoslavije ili Hrvatske, ne govore u korist tih istraga, ve? više protiv njih, jer da to traži EU, onda bi vjerojatno tražila istrage identi?nih postupnja pokreta otpora u Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Norveškoj, Poljskoj, ?ehoslova?koj ... ali ne samo toga ve? i bombardirnja civilnih ciljeva, postupanja sa zarobljenim njema?kim vojnicima, silovanja ... dakle svega onoga što se odnosi na sve pripadnike Antfašisti?ke koalicije.

Jednako je notorna laž da su kažnjavanju zlo?inaca izvan pravnog sustava pribjegavali samo oni pokreti otpora koji su bili pod kontrolom komunista, jer je samo jedan pokret otpora u Francuskoj bio pd kontrolom komunista, drugi je bio gra?anski, jednako kao što ni "de Gaulleov bataljun" nisu kontrolirali komunisti, pokreti otpora u Nizozemskoj, Belgiji, Norveškoj i Poljskoj isto nisu bili pod kontrolom komunista, u ?ehoslova?koj samo djelomi?no, a svi su kažnjavali svoje kolaboracioniste i kvislinge na jednak na?in. I izvan pravnog sustava i uz nevine žrtve.

Kad ?emo mi u Hrvatskoj ve? jedamput shvatiti neprijepornu ?injenicu, da je sama okupacija Kraljevine Jugoslavije od strane sila Osovine ratni zlo?in, a da su okupacione vlasti radi lakšeg upravljanja i kontrole na okupiranom jugoslavenskom teritoriju oformile i tzv. NDH u kojoj su na vlast dovele skupnu terorista, koji su u toj kvislinškoj tvorevini po?inili takve zlo?ine nad ?ijom brojnoš?u i brutalnoš?u su se ?ak i nacisti zgražali.

?injenice govore da je unato? ponekad i brutalnim poslijeratnim obra?unima komunisti?kih vlasti s kvislinzima i kolaboracionistima, doprinos komunista pobjedi nad fašizmom nemjerljiv.

I na kraju slovenske vlasti su obilno financirale istraživanja i otkapanja masovnih grobnica na svojem teritoriju, ali od ove godine to više ne ?ine jer su njihovi "borci za istinu i pravdu" zlorabili izdašnost aktulnih vlasti koriste?i sredstva za promociju fašizma.

Ta prekapanja kostiju imala bi smisla jedino kad bi dovela do kona?nog završetka 2. Svjetskog rata u RH, a na primjeru jame Jazovka za koju se "pouzdano znalo" da sadrži 25.000 kostura vidimo da tome baš i nije tako, jer iako je jama potpuno ispražnjena i iz nje izva?eno svih 487 ili koliko ve? kostura, istraženo nije baš ništa, pa ?ak ni to koliko su leševa u jamu pobacali ustaše, koji su jamu po?eli "puniti" pri svojim akcijama "?iš?enja" Žumberka, a koliko partizani poslije bitke za Kraši?, jer na "komemoracijama" notorni fra Vjekoslav Lasi? i daje melje o, sad ne više 25.000 "nevinih žrtava", ve? samo 5.000 koji se nalaze u "drugom dijelu jame", iako speleolzi koji su istražili jamu tvrde da nikakav drugi dio jame ne postoji.

Naš Karamarko nema druge i druga?ije namjere, ve? se istražuju?i "antifašisti?ke zlo?ine" "po zahtjevu EU" dodvoriti desnoj struji HDZ-a i tako opravdati svoj povratak u okrilje HDZ, kažu na potpredsjedni?ku funkciju.

Komentari

@Kitz

Od ovoga je jači samo Hrvatski svjetski kongres.
Jaka muda, jača muda, hrvatska muda.
Pod bubrege!

Tko je glasao

Za promjenu,Feniks pogodio fudbal, ali lopta visoooko iznad gola

Istina je ovdje:http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1734222049654&id=1661662033#!/note.php?note_id=177273168984287&id=1584994615, a sve ostalo su bajke balalajke.

Tko je glasao

Zločin protiv čovječnosti

Zločin protiv čovječnosti također nisu činili pripadnici Antifašističke koalicije već sile Osovine neovisno iz kojih motiva, fašističkog, rasističkog ili nacionalističkog, radi čega su pripadnici Antifašitičke koalicije i vodili rat protiv tih sila mraka.
Glupost.

Zlocin protiv covjecnosti je rasiren i/ili sistematski napad na civilno stanovnistvo. Napad na Dresden bio je tipicni zlocin protiv covjecnosti gdje su cilj bili civili. Ubojstva na Kriznom putu takodjer.

Potpuno je drugi problem sto do kraja WWII nisu postojale definicije ni za koji od ovih zlocina, a moguce je progoniti samo za ono sto je bilo propisano kao kazneno u vrijeme pocinjenja.

Tko je glasao

Saznat će se istina

Samo što bi to Karamarko i sam očito skloniji fašizmu nego antifašizmu istraživao, a da to bude svrsishodno, odnosno da nekoga od počinitelja ili nalogodavaca dovede pred sud temeljem važećeg KZ RH?

Po običaju, ljude svrstavaš u dvije kategorije (vjerojatno kroz cijeli svoj život): na sklone fašizmu i one antifašizmu.

Kao nekada kada su prokazivali vještice.
I kazne su bile slične: smrt.

Tvoji kriteriji fašizma su upravo takvi da nije ni čudo što nam je zemlja prepuna neobilježenih grobova "fašista" svih uzrasta: djece, žena mladića, staraca, bogatijih seljaka i građana iz boljih stanova i kuća.

Moć puno toga dozvoljava, pa i brisanje mnogih savjesti koje su uprljane strašnim zločinima. Polustoljetna moć, razvila je ogromnu bahatost, oprala tolike savjesti, skrivala ruke umrljane nevinom krvlju.

Odraz te moći vidi se i danas: u njihovim tvrdnjama kako su svoju žeđ za osvetom imali pravo gasiti potocima krvi, svoje udaranje temelja novoj državi graditi na zabetoniranim jamama punih leševa, grobnica po šumama, zatiranjem fašizma u maloj djeci i ženama, svojoj uvjerenosti kako im nitko ne može ništa jer ne postoje pravni uvjeti za kažnjavanje, u njihovom zloupotrebljavanju čarobne im riječi -antifašizam.
I to , koje li perverzarije, rade upravo oni koji traže "dlake u jajetu" našim braniteljima u DR.

I neka ne bude ništa, kako kažeš od Karamarkova posla, bit će najvažnije: saznat će se istina.

I neka fizički čak nikoga ne osudi ljudska pravda za te krvave zločine, bit će osuđena njihova djela, ljudi koji su svjedočili tim krvoprolićima reći će svoja saznanja, a "ugledni krvnici", bez obzira na fizičku slobodu, ili čak i fizičko nepostojanje (mnogi su umrli) bit će ono što su stvarno bili: zločinci protiv čovječnosti, ljudi krvavih ruku.
Mjesta stradanja nevinih bit će obilježena, kao što i zaslužuju, a rodbina žrtava znat će gdje zapaliti svijeću svojim pokojnicima.

A znat će se i kako su neki ideologiju antifašizma iskoristili za svoj fašizam.
Mi ćemo se sramiti što smo tolike godine šutjeli, zbog svoga gologa opstanka u toj "antifašističkoj" tvorevini zvanoj SFRJ.

A tvoja legalna JNA nastavila je tradicijama tih snaga koje su širile "antifašizam" koristeći jednake metode kao nekada : u Vukovaru, u Srebrenici, na Kosovu.

Da je pobijedila, ne bi za nekih 100-tinjak godina neki Karamarko imao prilike prekopavati jame, jer bi ovaj puta "Narodna armija" stvar obavila puno detaljnije: totalno bi uništila sve "antifašiste".

Tko je glasao

@ppetra

Hajde prestani više klopotati kao pust mlin!
Koja se to i čija istina saznala pražnjenjem Jazovke, tko je koje posmrtne ostatke izvađene iz jame dostojno sahranio, tko im zapalio svjeću na grobu, tko položio cvijeće?
A u tu jamu su partizani pobacali leševe ustaša i domobrana poginulih u borbama za Krašić, te zarobljenih, na smrt osuđenih i strijeljnih ustaša.
Gdje je tu zločin, gdje žrtva, kad možemo govorit tek o etičkim pitanjima?

Ali u Jazovci je bilo posmrtnih ostatka žrtava, ali ne partizanskih, nego ustaških, jer su jamu počeli "puniti" ustaše leševima pobijenih u svojim operacijama "čišćenja" Žumberka.
Hoćeš istinu, eto ti istine, samo znam da ti se neće dopasti.

Ne JNA, nego tvoji "crnci" započeli su "ples smrti" u Vukovaru svojim napadima na JNA, JNA sama od sebe nikad ne bi razorila Vukovar, kao što su opet "crnci" razorili Istočni Mostar.

Tko je glasao

"Vrag u svetoj vodi"

@ppetra
Hajde prestani više klopotati kao pust mlin!

Upravo ti @feniks klopoćeš non-stop, jer ne možeš podnositi stvarnost: Republiku Hrvatsku,
"Patiš se kao vrag stavljen u svetu vodu":))).

Moji komentari su samo odgovori na tvoje stalnodnevničko klopotanje o ustašama, o JNA kao svetoj legitimnoj vojsci, o "oni su prvi počeli",...

Ne JNA, nego tvoji "crnci" započeli su "ples smrti" u Vukovaru svojim napadima na JNA, JNA sama od sebe nikad ne bi razorila Vukovar, kao što su opet "crnci" razorili Istočni Mostar.

Možeš ti ponavljati koliko god te volja, ali to neće promijeniti činjenice: JNA je bila vojska divljaka, srpska četnička armija koja je krenula u stvaranje Velike Srbije. Ona je sustavno i planski razarala Vukovar, pucala po hrvatskim, bosanskim i kosovskim gradovima, protjerivala ljude iz svojih domova,..
Ona je bila zločinačka banda masovnih ubojica, a Srebrenica je sasvim razotkrila to njeno zločinačko lice.

Jadne li su tvoje "istine"- točne kao ova o JNA.
"prvi su započeli tvoji "crnci" "- pa je JNA morala dejstvovati :))))
U kojem dobu ti živiš? 1945-oj?

Tko je glasao

@ppetra

Ti ćeš meni, a o čemu to?
Meni, koji znam da sam Hrvat otkad znam za sebe i koji sam čitav vijek proveo u Hrvatskoj, ponosno svakom onom tko mi je "stvorio" državu pokazujem dokument koji se zove "Izvadak iz knjige državljana SR Hrvatske".

E sad, to što neki od vas, nakaradnih ljudi još nakaradnijih shvaćanja, nasrćete na mene kao rabični psi, zato što ja priznajem da sam, zahvaljujući "Titu i partiji", imao mirno, bezbrižno i sretno djetinjstvo i mladost, a moji sinovi samo djetnjstvo, pa ne želim, samo pljuvanja radi, pljuvati po režimu koji je bio u svemu superioran ovome što danas imamo u Tuđmanistanu.
O onome pak što u samoupravnom sustavu bivše države nije valjalo, ja sigurno znam daleko višeod tebe i do toga sam bio kritičan.
Samo dok za onaj sustav ne mogu reći da je generalno bio loš, naprotiv, za ovaj u RH mogu reći da je generalno loš.
Ne radi hrvatske samostalnosti, nego radi zlikovca Tuđmana i ljudi na njegovu sliku i priliku koje je on inaugurirao, a koji su i poslije njegove smrt nastavili njegovo "grandiozno djelo" sveopćeg rastakanja Hrvatske.
Od Tuđmana i ove političke elite Hrvatska u svojoj povijesti većih neprijatelja imala nije.
Stanje u zemlji najbolje govori o tome, ono je naprosto katastrofalno, pisao @Feniks o tome ili ne.

Tko je glasao

E sad, to što neki od vas,

E sad, to što neki od vas, nakaradnih ljudi još nakaradnijih shvaćanja, nasrćete na mene kao rabični psi, zato što ja priznajem da sam, zahvaljujući "Titu i partiji", imao mirno, bezbrižno i sretno djetinjstvo i mladost, a moji sinovi samo djetnjstvo, pa ne želim, samo pljuvanja radi, pljuvati po režimu koji je bio u svemu superioran ovome što danas imamo u Tuđmanistanu.
Zašto bi moja shvaćanja bila nakaradna?
Partijaši su uvijek dobro živjeli.
I tada, i sada.
Najveći broj partijaša uklopio se i nastavio po starom, ili njihova djeca.

Ljudi su u tom bivšem "superiornom režimu" naučili da uvijek umjesto njih država misli; da država pokriva sve gubitke, da se zadužuje; da stvara ogromnu birokraciju i administraciju; da se trebaju uhljebiti prvo "drugovi";da na rukovodeća mjesta dolaze podobni, pa onda njihova djeca; da su vojska, policija, pravosuđe mjesta za izabranu naciju; da devize putuju u Beograd; da Hrvati trebaju šutjeti; da se mora plaćati za razvoj Kosova; da se može raditi manje nego ti plate;da treba otići u Njemačku raditi kako bismo mogli živjeti; da ti naturaju svoju ćirilicu i ruski jezik;da je Tito faraon; da je televizija glasilo vladajućih partijaša;da ne moraju biti uključeni u nikakvo upravljanje i kontrolu (građansku) jer sve to umjesto njih rade partijaši, a njih se trebaš kloniti, ako nećeš probleme; da su jednostranački izbori pravi demokratski izbori; da se ne pričaju politički vicevi, niti pjevaju neke pjesmice; da se smije imati najviše 10-tak ha zemlje; da se od Vardara do Triglava pokušava stvoriti Srboslavija,.., da nema naranči, detergenata, banana,.., da se vozi par-nepar, da se isključuje struja, da ima nešto poštene inteligencije, a ostali su klasni neprijatelji,....

I nije ti Tuđman srušio Jugoslaviju, već se ona urušila padom komunizma u SSSR-u, dok joj je smrtni udarac zadao srpski fašizam i Milošević.

Ne radi hrvatske samostalnosti, nego radi zlikovca Tuđmana i ljudi na njegovu sliku i priliku koje je on inaugurirao, a koji su i poslije njegove smrt nastavili njegovo "grandiozno djelo" sveopćeg rastakanja Hrvatske.
Nije mi poznato da je Tuđman izvršio tranziciju npr. u bivšem SSSR-u, niti da je tamo uništio socijalizam, a u Rusiji toliko milijardera- valjda su to svi stekli svojim rukama, pravedno i po petogodišnjim planovima- sigurno su to Tuđmanovi kadrovi koji su poslije njegove smrti "nastavili njegovo djelo".
Poznato mi je da je Sanadera otjerao.
Tko li ga je vratio? I smjestio Hrvatskoj?

Tko je glasao

Déjà vu

Ljudi su u tom bivšem "superiornom režimu" naučili da uvijek umjesto njih država misli; da država pokriva sve gubitke, da se zadužuje; da stvara ogromnu birokraciju i administraciju; da se trebaju uhljebiti prvo "drugovi";da na rukovodeća mjesta dolaze podobni, pa onda njihova djeca; da su vojska, policija, pravosuđe mjesta za izabranu naciju; da devize putuju u Beograd; da Hrvati trebaju šutjeti; da se mora plaćati za razvoj Kosova; da se može raditi manje nego ti plate;da treba otići u Njemačku raditi kako bismo mogli živjeti; da ti naturaju svoju ćirilicu i ruski jezik;da je Tito faraon; da je televizija glasilo vladajućih partijaša;da ne moraju biti uključeni u nikakvo upravljanje i kontrolu (građansku) jer sve to umjesto njih rade partijaši, a njih se trebaš kloniti, ako nećeš probleme; da su jednostranački izbori pravi demokratski izbori; da se ne pričaju politički vicevi, niti pjevaju neke pjesmice; da se smije imati najviše 10-tak ha zemlje; da se od Vardara do Triglava pokušava stvoriti Srboslavija,.., da nema naranči, detergenata, banana,.., da se vozi par-nepar, da se isključuje struja, da ima nešto poštene inteligencije, a ostali su klasni neprijatelji,....
Uz minimalnu intervenciju u smislu aktualizacije - ovaj opis predstavlja (i) današnju Hrvatsku. Na žalost!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Uz minimalnu intervenciju u

Uz minimalnu intervenciju u smislu aktualizacije - ovaj opis predstavlja (i) današnju Hrvatsku. Na žalost!

Slažem se.

Dovoljno je samo vidjeti tko je imao vlastitu "jaku" knjižicu SKJ ili SKH, ili pak obiteljsku, i jasno je zašto ne može ni danas biti bitno drugačije.

Tko je glasao

@ppetra

I nije ti Tuđman srušio Jugoslaviju, ...
Nije, ne, mene jebe to što je srušio Hrvatsku.

Uzeo si dostojnstvo naše
Sad bez časti po svijetu idemo,
Djeca nam se budućnosti plaše,
Oj Tuđmane, majku ti jebemo.

Pjeva se na melodiju Čolićeve "Druže Tito mi ti se kunemo!"

Zašto su tvoja shvaćnja nakaradna?
Pa zato jer su fašistička i time inkomptiblna sa shvaćanjima slobodnog svijeta.

Tko je glasao

A ti si...

...kompatibilan sa svojim umom iz 45'e u 2011 godini?

Ti si zasigurno skupa sa Fumićem u pelenama bio kontraobavještajac pa zaradio "boračku".

Zabavljaš me:)

Sve si mi draži i draži.

Tko je glasao

Rebel, pa naš miško Ti je u

Rebel, pa naš miško Ti je u pelenama i sada.

Tko je glasao

Možda ti bude malo lakše uz

Možda ti bude malo lakše uz takve pjesmice i dragu ti melodiju.
Svako se liječi kako zna.

Pojam fašizam je toliki rastezljiv, koliko su zli oni koji se njime koriste.
Pokazalo se na nevinim žrtvama, a i ti to stalno pokazuješ svojim upisima.

Tko je glasao

Zabuna!

Plusić je bio gruba greška moga desnog kažiprsta! :)

A minusić je zato jer pojam fašizma nije rastezljiv!

Zaista bih voljela čuti kako je to pojam fašizma - rastezljiv! U kojim je smjerovima rastezljiv? Dokle ga se može rastezati (prije nego što pukne)? Za koje dobre svrhe služi rastezanje? Ako je rastezljiv pojam fašizma, da li je jednako rastezljiv i pojam holokausta? Da li je jednako rastezljiva i filozofija "krvi i tla"?

I tako dalje.

No, to su retorička pitanja! Ne moraš se truditi!

Fumič

Tko je glasao

Zaista bih voljela čuti kako

Zaista bih voljela čuti kako je to pojam fašizma - rastezljiv!
Rastegli su ga toliko da su im i malodobna djeca bili fašisti koje je trebalo likvidirati.
I toliko da: "zločin je zločin" nisu nužni primjenjivati i na vlastita zlodjela.

Ako je rastezljiv pojam fašizma, da li je jednako rastezljiv i pojam holokausta?
Fašizam nije rastezljiv pojam, ali neki ljudi ga neodgovarajuće rastežu i opravdavaju i ono što se ne može opravdati, pod zaštitnim kišobranom gadosti koju u normalnim ljudima izaziva ta ideologija.

A ti, još povezuješ i holokaust, kako bi dodala težinu tvrdnji koju nisi shvatila?
Pokvareno!
I kažeš retorička pitanja?
Pokvareno!

Ja sam konstatirala da je nekima, kao npr. feniksu, fašizam rastezljiva značenja , pa se njime olako nabacuju.Time oni umanjuju značaj stvarnoga zla.

Holokaust?
Niti je rastezljivo, a niti je pogodno da se u ovakvom kontekstu nabacuješ s time, pa bilo to i retorički!

Tko je glasao

Ah, da, misliš na onu

Ah, da, misliš na onu floskulu o samoupravljanju. Nakarada! Ljudi nisu imali pojma o čemu odlučuju, partijski kadrovi su pripremali odluke, a onda se sve zamotavalo u "samoupravnu proceduru".

Najveći broj današnjih problema upravo i slijedi iz organizacije gospodarstva i upravljanja društvom i državom, za kojima ti,@ feniks, s pravom žališ - bilo ti je lijepo i to je za razumjeti.
I tvoje svakidašnje jadikovke, i tvoja prebacivanja krivnje na novu državu, i tvoju nostalgiju, i bijes, i tvoje dnevnike o ustašama i partizanima, i žaljenje za starim drugovima, je za razumjeti- jer ti si bio u svojoj državi, koje nema više: izgubila se u bespućima, u moru krvi, a srpski partizani su sada postali "pajde" s četnicima pa oni koji bi rado vratili kotač unatrag i sami moraju postati četnici.

I pokušali su vratiti kotač nazad u srpsku kraljevinu.

Purda nas je doveo do shvaćanja apsurda: Srbi bi sudili što im nismo dozvolili da nas pobijede i potamane - što nisu stvorili svoju kraljevinu na našoj zemlji. Za to im trebaju i neki vazali.
Takvih je bilo i uvijek će biti.
I takvi će dobro živjeti! Kao i nekada!

Tko je glasao

Hoćeš istinu::))

Feniks@-un, će ti reći istinu:)

Tko je glasao

Jazovku su partizani punili

Jazovku su partizani punili od početka rata. Poznato je da su na Žumberku bili od 1941. sakriveni mnogi boljševici i da ih nitko zapravo na žumberku nije ni tražio niti proganjao. Poznato je također da su ubijali prema "nahođenju", ovisi što im je bilo potrebno i što je bilo potrebno od kojeg gazde oduzeti/oteti/ukrasti.
Najbolji dokaz tome je što se Jazovka "otkrila" za ove države što nikako ne bi npr. bio slučaj da su Jazovku napunili ustaše ili bilo koja druga vojska.

Tko je glasao

@jelenska

Kako "sveti čovjek" iz "Svete zemlje" sve zna, pa i bolje od starosjedilaca iz susjedstva Jazovke.
Od tebe se kao idolopoklonika institucije čija čitava povijest stane u jednu rečenicu koja glasi: "2.000 godina obmana, laži, prijevara, pljačke zločina i terora.", niti ne očekuje drugo i drugačije.

Tko je glasao

Zamisli @feniks, dobra mi je

Zamisli @feniks, dobra mi je kolegica rođena i odrasla na Žumberku. Što je još čudnije - diplomirani je inžinjer kemije.
Stanuje tu kraj mene, blizu; - a u svojoj rodnoj kući na Žumberku je samo po ljetu.

Naravno da "sve znam"! :):):) Nekima "je dadeno"....

Tko je glasao

Svećenici i antifašizam

Antifašizam je ljude i žene okupljao na ideji otpora i borbe protiv fašizma. Mnogi su toj borbi aktivno učestvovali, među njima i neki katolički svećenici. Jedan od izvora kaže:

“Zabilježeno je da je 141 katolički svećenik sudjelovao u NOB Hrvatske, od kojih je 47 ubijeno u logorima i zatvorima. Spomenemo li don Božu Milanovića, doajena istarskoga svećenstva, koji je svjedočio pred međunarodnom komisijom u Parizu 1946. autentičnim podacima iz crkvenih matica o broju Hrvata u Istri, što je pomoglo pri razgraničenju s Italijom i pripojenju hrvatskih krajeva matici Hrvatskoj, te Mihu Pusića, hrvatskog biskupa, Jeronima Miletu, šibenskog biskupa, Josipa Srebrnića, krčkog biskupa koji su pozdravili oslobođenje Dalmacije i otoka, kao i blagoslov partizanske zastave na Učki 1944. od dr. Kuzme Jedretića - tada se ruše sve predrasude o "boljševičkoj revoluciji" u nas - a potvrđuje sva širina antifašističke NOB u Hrvatskoj i uključenost u borbu svih građanskih slojeva.”1

Hrvatskoj od 90’ je rušenjem oko 3000 spomenika NOB (nekih i nakon obnove) nanesena velika šteta. Tek je neznatan dio obnovljen. Upozorava to da su neoustaštvo i nacizam u nas još živi i da govore retorikom mržnje, šovinizma, rasizma i netolerancije. Mene posebno zabrinjava što izostaje sustavna želja dijela mladih građana za mir, suživot i prihvaćanje drugih i drukčijih. Dio katoličkih svećenika otvoreno koketira s ustaštvom i danas - unatoč drugačijim primjerima u prošlosti

Karamarko je već sada dao vragu krila a vrijeme izbora će uzburkati još više. Već se i ovdje na Pollitici naš, i moj,  jezik komunikacije izoštrio i preko uobičajeno poželjnog i kulturnog. Kažu da je vrag crn

1   Ćiril Petešić: Katoličko svećenstvo u NOB 1941-1945, Zagreb 1982.

Tko je glasao

@bube, "zaboravio" si dodati

@bube, "zaboravio" si dodati da su komunjare pobili više od 600 svećenika i časnih sestara.
141 svećenik je sa "Đokom mitraljescem" pucao u narod? :):):):)

Tko je glasao

@jelenska

@bube, "zaboravio" si dodati da su komunjare pobili više od 600 svećenika i časnih sestara.
141 svećenik je sa "Đokom mitraljescem" pucao u narod? :):):):)

Naravno, neke od njih i u ustaškim uniformama ... a neke bogami i za puškomitraljezima.
Zapitaš li se ikad kolike su ti svećenici svojim denuncijacijama okupatoru ili ustašama poslali u smrt, optužujući ih da su komunisti ili partizanski jataci?

Tko je glasao

@feniks Crkva u Hrvata za vrijeme WWII

Feniks, jesi li možda čuo za Alojzija Stepinca? Da malo proučiš njegove homilije i pastoralno djelovanje, možda bi prestao izjavljivati klevete o svećenicima kao ustaškim denuncijatorima. Dođi 10. veljače u katedralu, pa ćeš shvatiti kako diše hrvatski čovjek i koji je njegov stav prema djelovanju Crkve u Hrvatskoj za vrijeme WWII.
P.S. Preporučam: Don Anto Baković, Hrvatski martyrologij XXX. st.

Mata

Tko je glasao

@Mata, misliš da je @Feniks

@Mata, misliš da je @Feniks ikada u životu pročitao tako opsežnu knjigu? Pa ta knjiga ima 1019 stranica ako se ne varam i poprilično je teška.
@Feniks čita samo TANJUG! :):):):):)

Tko je glasao

@jelenska

Ma kakav Tanjug. Taj se nije maknuo od Komunističkog manifesta.

Mata

Tko je glasao

raspisaše se akademici

a jeste si našli literaturu za čitati, svaka čast... sve moralne vertikale

Tko je glasao

@zaphod, da si malo dulje na

@zaphod, da si malo dulje na ovim stranicama i da si malo pažljiviji tada bi znao da sam za sebe uvijek tvrdio da sam samo radnik i skromnog seljačkog porijekla.

Kakav akademik...
... a i kad se sjetim tko je sve bio i je akademik...

Elite sam se uvijek grozio: Elita je uvijek u prošlih 1000 godina prva izdala vlastitu Domovinu.
Koliko se ono akademika 1989. i 1990. stavilo na raspolaganje Hrvtaskoj? 5 ili 6?
Jesi li se zapitao, usput, kolike su njihove beneficirane mirovine?
Za šta? Za izdaju!
Čast izuzecima! Pronađi ovdje dnevnik akademika Šlausa. Doooobroooo ga pročitaj a naročito komentare. Kadas se i jedan nađe - ovakvi kao ti ga "požderu".

Tko je glasao

@jelenska

Akademik Šlaus je sve samo ne tvoj istomišljenik, a kad je on u pitanju vjeruj mi da to dobro znam.
Iz prve ruke.

Tko je glasao

Znam @Feniks njegov

Znam @Feniks njegov svjetonazor i podosta toga o njemu.
Međutim, dnevnik koji je ovdje napisao i prijedloge koje je iznio podržavam u potpunosti i u tome me uopće ni najmanje ne sprječava njegova ideološka opredijeljenost (ili stranačka).
... a pollitičari su ga ismijali na ovim stranicama?????

Tko je glasao

@jelenska

Ja to nisam tako doživio, a osim toga koliko je znam na pollitika.com nema nikoga tko bi mogao ismijati akademika Šlausa, čovjeka s najvišim IQ u Hrvatskoj, čovjeka koji i u ovako poznim godinama još uvijek predaje fiziku na nekoliko visokih i viših škola u SAD.
Znam da to još uvijek radi i Guy Paić, ali on je ipak 6 godina mlađi od Šlausa.

Tko je glasao

@Feniks, je li prof. Muljević

@Feniks, je li prof. Muljević još na FER-u?
da ne "guglam..."

P.S. Potražiti ću onaj Šlausov dnevnik na ovim stranicama pa pročitaj komentare... i ima ih ima koji ga "mogu" ismijati...

Tko je glasao

@jelenska

Pa dobro sad, mogao bi ti, ali ovako skroman, uviđavan i dobrostiv, kakvim te je Bog već dao, jednostavno nemaš srca.

Tko je glasao

@Mata

Alojzije Stepinac, jel' to onaj što je na trulom Zapadu poznat kao "The Saint of genocide"?

Tko je glasao

Da tako ga zovu...

...upravo zato i pišu knige o njemu, između ostalog i Židovi, sa doktorskim titulama, no kakvi su oni čimbenici spram feniksa@ blogera?:)

http://www.jutarnji.hr/esther-gitman--stepinac-se-suprotstavio-sustavu-z...

Tko je glasao

@Rebel

Pišu, pišu, samo da ga Bog jebe naziva "Pravednik među narodima" se ne može dočepati, a znaš li zašto, pa samo zato jer se ne može naprilježnije surađivati s najmonstruoznijim režimom ikad i nakon toga reći: "Moja je savjest čista!"
Uostalom, pusti ti @Feniksa i njegove wannabe eseje, idi lijepo u NSK i malo prolistaj katoličke tiskovine u tzv. NDH i sve će ti biti kristalno jasno, nije vrag da je Stepinac djelovao protiv ustaškog režima, a katolički tisak pisao prorežimski. Pa tako ti novinari pišu kako je Stepinac, između ostalog, svake godine osobno predvodio misna slavlja u čast poglavnikovg rođendana, pišući valjda neistine.
Mogu kojekakvi plaćenici, kao da takvih i među Židovima nema, pisati što ih je volja pa i panegirike Stepincu, činjenice i katolički tisak iz toga vremena ih demantiraju.
Lupetanja o tom kako se Stepinac nije mogao drugačije postaviti, najbolje demantira ponašanje slovačkih biskupa koji su se otvoreno distancirali od Tisovog kvislinškog režima. Oni nisu pohitali u "miropoklonenije" svojem "poglavniku" J. Tisou i nisu lupetali kao Stepinac: "Ako nas ovaj čovjek bude vodio, kako mi je ispripovijedio, Hrvatskom će za deset godina teći med i mlijeko."
Jer kao Stepinac nije otprije znao i tko je Pavelić i tko su ustaše.
Jednako kao što nije znao da je Kraljevina Jugoslavija okupirana, ali da zato nije prestala postojati kao država.
Ili kao što nije znao ni tko je "državu" uspostavio i ustaše na vlast doveo.
Zato odjebi sa Stepincem, proglasio ga papa Ratzi-nazi svecem ili ne.
Uostalom on je svecem već proglašen.
Svecem genocida!

Tko je glasao

@feniks "Jednako kao što nije znao da je Kraljevina Jugoslavija

Čovječe, o kojoj ti to državi govoriš? Kakva Kraljevina Jugoslavija? Koja okupacija? Pa zar će Kraljevina Jugoslavija, država nastala na žandarskom teroru, krvoproliću hrvatskih zastupnika,Šestojanuarskoj diktaturi, Oktroiranom ustavu, biti alternativa hrvatskom narodu? Koju ti to politiku promičeš? Stvari treba gledati sa onodobnog unutarpolitičkog diskursa, a ne u okviru deklarativnih načela pobjednika uspostavljenih post festum.
P.S. I prestani lupetati o kvislinzima. Za informaciju: Francois Mitterand - čovjek koji je prokazivao Hrvate kao fašiste NAKON 18. STUDENOGA 1991., bio je ministar u vichijevskoj Vladi.

Sapienti sat!

Mata

Tko je glasao

Kraljevina Jugoslavija je pravno živa

"Čovječe, o kojoj ti to državi govoriš? Kakva Kraljevina Jugoslavija? "

Onoj po čijim bi ugovorima, da je nasljednik Tuđmana a prethodnik Kosorice predsjednik HDZ, državotvorne stranke koja je stvorila državu Hrvatsku, dr. Ivo (Ivica) Sanader da je uspio pobjeći u Ameriku bio vraćen u samostalnu i nezavisnu Republiku Hrvatsku.

Tko je glasao

Pišu, pišu, samo da ga Bog

Pišu, pišu, samo da ga Bog jebe naziva "Pravednik među narodima" se ne može dočepati, a znaš li zašto, pa samo zato jer se ne može naprilježnije surađivati s najmonstruoznijim režimom ikad i nakon toga reći: "Moja je savjest čista!"

A taj naziv dodjeljuje tko? Koji zločinac: Staljin, Ben Gurion, Begin, Kisinđer ili Hitler?
I što to uopće ima značiti blagopokojnom Nadbiskupu Kardinalu Blaženom Alojziju Stepincu?
Ovom rečenicom on je sve rekao Onome kojem je jedino odgovoran: "Moja je savjest čista!"

I zašto tako prljavo psuješ? Nisi uspio nabaviti VIP kartu za posjet Svetog Oca Hrvatskoj? Nemoj biti zbog toga nervozan. Možda ti mogu pomoći, ipak bi bilo za tebe korisno kada Sveti otac proglasi/nagovijesti Alojzija Stepinca svetim?
Za posjeta, budućeg i službeno sveca, svetog Oca Ivana Pavla II Zadru i Dubrovniku imao sam akreditacije na crnoj vrpci, što ti zapravo znači neograničeno kretanje.
Mislim, kako ću sada morati ići po novu za sebe i suprugu, da odmah pokušam dobiti jednu i za tebe?

Tko je glasao

@jelenska

Pa kad ne znači, što se onda toliko grčite da mu se dodijeli?

Jadan je narod kome su jalovci očevi, a stepinci sveci.
Ni sto papa od tebe neće napraviti, ne boljega, nego čovjeka uopće.

A i "santo subito", jednako kao i "ratzi-nazi", su sve samo ne ljudi od formata.

Tko je glasao

Nitko se ništa ne "grči" a od

Nitko se ništa ne "grči" a od Stepinca je JBT i pridružena boljševička gamad napravila sveca.
Hvala vam!

Tko je glasao

Nastavi...

.....700.000 hiljada pa sve do 1.000.000 ubijenih mahom Srba u Jasenovcu...zašto si stao na pola mantranja?

Samo mantraj.

http://www.jutarnji.hr/infografika--ne-znamo-tko-je-granatirao-dubrovnik...

Evo ti istomišljenika puna Srbija, samo mantrajte:)

Tko je glasao

@Rebel

Kakve to veze ima bilo sa čime?
Uostalom Srbija je tvoja rodna gruda, ne moja.
Nemaš se ti što radi toga stidjeti, ali i Srbija i Hrvatska trebaju se takvih kao ti stidjeti.
Bili fašisti ili neofašisti, svejedno!

Tko je glasao

Vojvodina mi je rodna gruda :)

Tko se stidi toga!?

Samo ti mantraj dok ne skvikneš, lakše život odrobijaš tako, znam.

Tko je glasao

@Rebel

Vojvodina je Srbija, kumašine.

Tko je glasao

Naravno da je..

...nisam nikada opstruirao niti negirao Srbijin suverenitet, no po pitanju mentaliteta daleko je gedžovanska Srbija koja je orgijala devedesetih, od moje Vojvodine.

Kumašine::))

Ne bi hvala.

Tko je glasao

@Rebel

Pa ako ćemo po istini, onda je najžešće "orgijala" Vojvodina, jer Novosadski korpus bio je sve prije nego gedžovanski.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci