Tagovi

"Židovski mozgovi su mozgovi s genetskom greškom" - zaista??

Gospodo draga, ovaj dnevnik nije za ?itanje ukoliko imate slabe nerve. On je polemi?an, kao što prili?i ovom portalu, on je i neka vrsta obra?una s mojim "neprijateljima", pokušaj objašnjenja, možda, neobjašnjivog.
Nije me bilo na pollitici dvadesetak sati, i vidim rasplamsala se rasprava OPET o mojoj malenkosti. Ne mogu polemizirati s vlasnikom portala, precizno navode?i citate,jer ne vidim što sam napisao - moji tradicionalni minuseri, i još poneko, potrudili su se da upis bude ne?itak. Ispri?avam se unaprijed zbog polemika s nekim ?lanovima pollitike, ali ova polemika mi je nametnuta.
Ovaj dnevnik ina?e, držim manje važnim, i žao mi je kao psu, što dragocjeno vrijeme trošim(o) u biti, gledaju?i tužni hrvatsku zbilju i agoniju koja predugo traje - sa novim zaduživanjima, s otkapanjem kostura iz jama, sa istragama koje se vode protiv antifašista, s morem nezaposlenih, s novim ste?ajevima koji predstoje, polovi?nim rezultatima oko korupcije, s jezikom u Saboru koji je ispod razine obi?nih misle?ih ljudi. Trošimo se ipak na sporednu temu, no neka tema i nije sporednaa kako se u prvi mah ?ini.

MUTEŽ TREBA RAZBISTRITI
Jer, mutež treba razbistriti - možda to ipak donese neki, pa i minimalni dobitak, ovom, u biti, portalu koji je samo ogledalo te hrvatske diferencirane slike. Ne znam, ali se ipak nadam da ?e mi poneka nezgrapnost biti oproštena, a dijalog ubudu?e korektniji i s više me?usobne tolerancije i razumijevanja.
Ina?e, sorry, ali o?ekivao, sam više konkretnih argumenta u kritici mog ponašanja. "Pristojno"- "nepristojno" prigovori su vrsta moraliziranja koje se može, ali i ne mora, uzeti u obzir. Ono što je nekima "nepristojno" može nekima biti "pristojno", i obrnuto, ono što je nekima "pristojno" može se nekima ?initi "nepristojnim".
Koliko se sje?am, niska pronicljivost ?lanova pollitike, ako je napisano generalno, onda je greška i ispri?avam se zbog generaliziranja. Ako sam napisao "ve?ina polliti?ara sklona je euforijama" i dao neke primjere za to, onda je red da me se razuvjeri, ali ne moraliziranjem ili napadom "ad hominem" što vrlo ?esto doživljavam od manje-više iste grupe neistomišljenika. Otkako javno djelujem, od sedamdesetih godina, u sukobu sam kao teže prilagodljiv trendovima, s autokratskim tipovima i desni?arijom, i ne vidim ništa loše u tome da u tom sukobu ostanem. I sre?om, nisam jedini koji je u sukobu s desni?arskom bratijom.

TIHOMIR PURDA?
Da li sam "fulal" oko Grdilina i njegove "liste" vidjet ?e se po daljnjoj sudbini Tihomira Purde. Sva dosadašnja produženja pritvora Purdi u BiH govore da je Grdilin "fulal" i mislim da je moje temeljno ljudsko pravo - imati mišljenje o odre?enoj politi?koj pojavi i razmjenjivati mišljenja. Sve dok Purda ne bude u svom domu možemo ocjenjivati taj slu?aj i nadam se, imati ponešto razli?ita mišljenja. Ne bih se usudio predvi?ati ishod pravnog slu?aja koji je postao POLITI?KI SLU?AJ, pogotovo zbog nemogu?nosti da imam uvid u sudski spis. Isto tako ne razumijem one, koji su u istoj situaciji kao ja, dakle tek polovi?no informirani, a priori OSLOBA?ATI PURDU SVAKE KRIVNJE. Moja je samo pretpostavka da se u tom spisu nalaze ipak neki opipljivi i delikatni dokazi protiv Purde, ne samo iskaz dat pod prisilom,kada srpska strana toliko "jaše" na njegovu izru?enju.
Pustimo da sudovi to rješavaju, a ne ulica i usplahireni pojedinci, grupe, pa i politi?ki mo?nici, ma koliko ih poštovali. Jer, ako sutra Tihomir Purda i bude vra?en u svoj dom, ostat ?e u nekih sumnja da je slu?aj razriješen politi?kim, a ne pravnim sredstvima. I ne znam kako se tako jednostavno okriviti hrvatsko pravosu?e, na tisu?e ljudi koji u njemu rade profesionalno i ozbiljno, za slu?aj Purda??

"ŽIDOVSKI MOZAK S GENETSKOM GREŠKOM"
Jelenska se nije zaustavio samo na "Dozvoli za ubijanje", nego je izvolio zapisati da su "židovski mozgovi s genetskom greškom", vjerojatno misle?i i na moj. Mene nikakvi upisi više ne uzrujavaju, osim onih koji idu prema meni s antisemitskih pozicija. Dok sam živ, branit ?u židovska prava,ljudska prava, tome sam posvetio ve?i dio svog života- ne?u trpjeti uvrede gadljive vrste- jedno vrijeme sam ih skupljao - bilo je toga od Jelavi?a,Skvikija i još nekih, sada ih više ne skupljam - što ne zna?i da ih ne registriram. Stereotipi o Židovima, na koje je argumentirano ukazala i BIGULICA, i još neki,kojima zahvaljujem, ne sramote samo Židove i mene, oni, kada se tako iskazuju, guraju Hrvate kao naciju prema predrasudama o - Hrvatima. Da se razumijemo - i Židove i Izraelce, naravno, može se kritizirati, ali širenje rasnih, vjerskih, nacionalnih i drugih netrpeljivosti, ne služi nikome na ?ast, a Židovima je to sol na još otvorenu ranu. Oko šest milijuna žrtava holokausta je Hrvatska i pol po broju žrtava, i NIKOME, dok su Židovi živi ne?e biti dozvoljeno da skrnavi pijetet pema tim žrtrvama, a još manje da nama preostalima sipa sol na otvorene rane, ponavljaju?i Hitlerove stereotipe. Od Weissovih i s našom obitelji oro?enih još nekoliko židovskih obitelji, stradalo je SMRTNO OKO 60 OSOBA, od Jasenovca do Auschwitza. Ako se ta brojka pomnoži s faktorom malo ve?im od 3, dobije se broj žrtava - Ov?are... Ovosvjetski senzibilitet Židova mogu, nažalost, razumjeti ve?inom Židovi, uz napomenu - Židovi do holokausta i mi, poslije, druga?ijeg smo mentalnog sklopa.
I kada je ovdje iskazana UŽASNA tvrdnja o "židovskog mozgu s genetskom greškom" upozorio sam vlasnika pollitike, ništa nije poduzeto prema autoru tog zapisa. I umjesto da se žalostim, prihvatio sam se ?udnog posla: po sje?anju, uzeo sam nizati Židove kroz povijest i danas, koji su dali zna?ajniji doprinos kulturi i civilizaciji. Pobrojao sam mnoge i na prostoru ex-Jugoslavije, te Hrvatske. Kada mi prekipi s uvredama na ra?un moje vjere i nacije, objavit ?u tu listu na kojoj ima - do sada- oko 200 imena i prezimena.
No, objavit ?u tu listu VRLO NERADO, ali to ?e biti, po meni, jedini ispravan odgovor onima koji govore GOVOROM MRŽNJE, pišu?i danas, 20ll., o "židovskim mozgovima s genetskom greškom". Ina?e, dok je ne objavim(a nadam se da ne?u morati, jer ona bi mogla stvoriti zaklju?ak da je lista zapravo potvrda o "izabranom narodu", što nije moje stajalište) rado ?u tu listu poslati svakome tko mi se javi na moju mail adresu: ljubo.ruben.weiss@gmail.com.

SENZIBILITET ŽIDOVA DANAS?
I kada se po?ne razmišljati o senzibilitetu Židova, nije za zaboraviti, da za razliku od ve?ine vas, proživio sam svoje godine bez ve?eg broja ro?aka. Bilo ih je, ali ja ih nisam mao prilike upoznati, jer je velika ve?ina nestala u dimu - Aushwitza, Dachaua...
U gradu u kojem danas, stjecajem prilika i neprilika živim, l94l. bilo je oko 240 židovskih duša, palila je ve?ina svije?e za Šabat, išlo se u sinagogu... oni su bili svojevrsna elita ovog slavonskog grada. Danas, velja?e 20ll. prije desetak sati možda sam jedini u gradu koji je zapalio, tradicionalno dvije Šabat svije?e...Sinagoga, jedna od najljepših zgrada u središtu Virovitice, srušena je od ustaških vlasti l94l. godine i na tom mjestu izgra?ena je stambeno-poslovna zgrada. Da je tu nekada bila židovska bogomolja, podsje?aju dvije plo?e na fasadi, jedna na hrvatskom, druga na hebrejskom.
Vi se s pravom uznemiravate kada slušate o mu?enjima hrvtskih branitelja u srpskim logorima, ali se ne pitate kako je bilo meni živjeti s bivšim logorašem broja l2l 729, tetoviran broj nakon ulaska u Auschwitz-Birkenau, broj koji je svibnju l945. ponovo pretvoren u ime i prezime. Na ku?nom ognjištu moj je otac od povratka u Hrvatsku, u kolovozu l945.(a mogao je birati - od USA, do Palestine) ?ekao bar nekoga od svoje uže obitelji.
OD ŠESTERO O?EKIVANIH NIJE SE POJAVIO NITKO.

OBJEDE O POLICIJAMA, AUTORITETI..
Ako vlasnik portala i neki drugi ne vide ništa sporno u Paprovim dnevnicima, dozvolite da ja, pa i neki drugi, vidim dosta spornoga u njegovim opsesivnim nabacivanjem krivnje na predsjednika Josipovi?a.
Vidjeti ponekad i zbog dnevnika upisa Skvikija, ali i još ponekih loših dnevnika, pollitiku kao SKVIKIONICU (sasvim pristojna stilska figura??) ne kažem da je to?no, ali to je moj dojam, pa bio i pogrešan. Time nisam doveo u pitanje portal kao takav, jer da imam negativno mišljenje o tvom portalu, tu me ne bi bilo...I ne znam kako može zaga?ivati portal onaj koji je za zadnji svoj dnevnik dobio više od 20 pluseva? Da li ja više zaga?ujem pollitiku od onog koji je napisao, i onih koji su se suglasili da postoje "židovski mozgovi s genetskom greškom", neka prosude ?lanovi pollitike.
Isto tako neka prosude koliko je korektno tvrditi da sam neke ?lanove pollitike prijavljivao policijama, od Hrvatske do Njema?ke. Nije podastrijet nijedan dokaz - a ne može biti jer se radi o GNJUSNIM LAŽIMA - nije stigla ni isprika.
I na kraju, nismo na pollitici da gradimo autoritete jer me to, u ovim okolnostima i s ovoliko godina, kada me se ?esto napada ad hominem, previše ne zanima. Usput, mislim da nije dobro biti preveliki autoritet, ?ak ni autoritet - ovdje nismo da ih gradimo, nego suprotno, da ih razbijamo.
S poštovanjem,
Ljubo Ruben Weiss

Komentari

pročitao sam ovaj članak, ja

pročitao sam ovaj članak, ja smatram da je on rasistički, jer židove i njihovu patnju diže na pijedestal, pišući o njoj kao da je posebna, minorizirajući patnje brojnih drugih naroda koji su kroz povijest stradavali. kako to nema veze sa povijesnim činjenicama (sjetimo se samo što su južnoamerički i sjevernoamerički indijanci preživjeli), smatram da je ovaj članak samo iskaz osobnog mišljenja autora, pa ću kao protutežu navesti svoje mišljenje o židovskome narodu:
- nemam nikakvo posebno mišljenje o njima, narod kao i svaki drugi
- dosadni su sa izigravanjem žrtve, i progonom ljudi koji ih tako ne vide - ADL, i te priče
- njihova religija mi se čini primitivna, ustalom kao i večina tih religijskih bajki - božji narod, možeš si misliti, ha ha ha
- smatram da su jedna od najrepresivnijih država, i među vodećoim svjetskim teroristima koji su proveli holokaust nad palestinskim narodom

u svakom slučaju nikad ne bih želio otići u tu državu niti me zanima išta o njoj, ali poštujem i cijenim sve moralne i poštene građane RH pa tako i ljude židovske vjeroispovjesti i zalažem se da imaju sva prava kao i druge manjine u Hrvatskoj, ali sam protiv toga da se radi holokausta ljudima brani sloboda govora

Tko je glasao

@Mister Know Da li bi bio dobar pa pojasnio...

koje rase sam u ovom članku podcijenio, vrijeđao s rasističkim tezama.? Budu dobar navedi mi citate iz mog dnevnika koji bi potkrijeopili tvoje mišljenje??
A kako ti se osobno čini teza da su žiovski mozgovi s genetskom greškom? Evo, samo za tebe navest ću s liste koju radim već nekolikol tjedana meni znamenite Židove u svijetu koje imam pod slovom "A" i "B"( prezime ima to početno slovo).

LISTA ŽIDOVA "S MOZGOVIMA S GENETSKOM GREŠKOM":

SVIJET

ADORNO Theodor, filozof, sociolog, muzikolog
ALBRIGHT Madleine - političarka
ALLEN Woody – filmski stvaratelj
ARENDT Hanna, filozofkinja
ASCHKENAZY Vladimir – pijanist
AVNERI Uri, novinar, publicist, politički aktivist, (Peace now)
BAR Rafaeli - manekenka
BARENBOIM Daniel – pijanist, dirigent
BERGSON Anry, filozof
BERLIN Isaija, historičar ideja, filozof
BERNSTEIN Eduard, socijalistički političar i teoretičar
BERNSTEIN Leonard, glazbenik
BETTELHEIM Bruno, psihijatar, psiholog za djecu
BLUM Leon, političar, kreator ideje narodnog fronta
BLOOMBERG Michael, gradonačelnik New Yorka
BOHR Nils, fizičar
BOTVINIK Mihail, šahovski velemajstor
BRONFMANN Edgar – kralj viskija
BRONSTEIN David - šahovski velemajstor
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
(Već sam napomenuo da takvu listu do slova Z i Ž, nikada neću objaviti, jer takva .lista bi mogla dovesti do suprotnoig zaključka - da su Židovi "izabran narod"., što osobno ne vjerujem. I mislim, ako je Hašem izabirao, mogao je komotno izabrati neki drugi narod.)
Židovka relligija, pišeš, je primitivna?? Imaš li argumente, obrazloženje za takvu smjelu tezu? Poznaješ li ti uopće Bibliju i što je Papa Vojtila naučavao o Židovima??
Izrael - najepresivnija država?? Vidim, mase nezadovoljnih građana valjaju se uicama i trgovima, kao i u Tunisu, Alžiru, Egiptu, Jemenu, Iranu...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo@

...mene neukog zanima:

1. Židovi - nacija ili religija?

2. Misliš da se ovakve liste ne bi mogle sastavljati od Francuza, Engleza, Danaca, Šveđana.

Nikola Tesla je Srbin, pa to nije pomoglo mnogim Srbima da žive u mraku, Miroslav Krleža je Hrvat pa to nije pomoglo mnogim Hrvatima da ne ostanu polupismeni.

To su paušalna naklapanja i nabrajanja.

Tko je glasao

@Rebel Odgovori..

l. i vjera i narod.
2. liste uznamanitih pojedinaca mogu se raditi za svaki narod, ništa tu nije sporno.Jedino je malo teže objašnjivo da narod koji čini neznatni postotak svjetskog stanovništva ima izrazito neproporcionalan broj znanstvenika, umjetnika, šahista , primjerice, Nobelovaca... Slikovito, (nekada sam znao točne relacije) Židova je l % u svjetskom stamovništvu, a Nobelovaca oko 35 %.
3. Nepismenih u Židova nema jer je propisana stroga obveza učenja, I da bi netko postao punopravan član židovske zajednice, prolazi bat micva i bar micva, obrede u kojima mora dokazati da zna čitati(djevojčice s l2, dječaci s l3 godina).
Glupih i šašavih ("mešuger) Židova upoznao sam priličan broj. Iz tih ne isključujem, ponekad, ni sebe.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Glupog i šašavog Židova sam

Glupog i šašavog Židova sam upoznao samo jednog jedinog! !!?? ::):):):):)

Tko je glasao

@Jelenska

To bi možda značilo da postoji jedan jedini židovski mozak s genetskom greškom. Onda si to lijepo mogao napisati, a ne generalizirati. Vidiš, ja nikada ne bih pisao o hrvatim mozgovima s genetskom greškom. Ovako glup i šašav ipak mislim da bi to bio rasistički upis, a hrvatsku Ustav, zakoni i dobri običaji, srećom, u ovoj nam zajedničkoj državi, brane i sankcioniraju rasizam.
Meni, kada sam u fazi gluposti i šašavosti, odlično pomažu šetnje i dobra glazba.
Prema tome Jelene moj....

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo, zašto imaš toliku

Ljubo, zašto imaš toliku potrebu da dokažeš kako netko ili svi mrze Židove?
Iskreno, najiskrenije, ja uopće ne razumijem na čemu temeljiš takva što?
Isto tako ne razumijem zašto misliš da bi Židovi ama baš svakom čovjeku na planeti trebali biti simpatični?
Tako simpatičan narod ne postoji na ovoj planeti što istovremeno znači da ne postoji narod na planeti kojeg svi mrze.

Hvala za savjet; - ali sam već podosta dugo u takvom stanju da mi je problem iz ove sobe doći do kupaonice i spavaće sobe. (Najozbiljnije).
Glazba je dobra, posebno Vivaldi (sva "doba").
Mene uz šetnju, rad na mojoj flekici grunta u Moslavačkoj gori, i knjigu, najbolje smiruje miris cvijeća. Supruga mi je za "dan zaljubljenih" ( a 33 god. smo u braku??) kupila dvije tegle sa rastućim mini-ružama.... Prekrasne su!)

Tko je glasao

@Jelenska Potreba???

Nikakve potrebe koje navodiš nemam - niti što dokazujem, niti što demantiram., pokušavam razmišljati.U životu sam sretao toliki veliki broj filosemita, da ne znam kako to opet tumačiti??
Zanimaju me činjenice, a koliko znamo, za mjerenje ljubavi još nije izmišljen aparat.
Da, da, cvijeće...Moja već stara i bolesna majka ga obožava... Meni su nekada šetnje bile najmilije, i jako blagotvorne, sada glazba i maca Jafica s kojom često razgovaram.Dosta i TV prijenosi nogometa, ali onog vrhunskog...
Želim ti bolje zdravlje...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

da, kineza ima 1.3mlrd a njih

da, kineza ima 1.3mlrd a njih samo 8 je dobilo nobela (što je manje od 1%)

što nam to govori?

da bi dobio nobelovu nagradu nije potrebno samo biti pametan, nego moraš imati i resurse da bi realizirao neko postignuće a i ono mora biti u skladu s kategorijama koje nobel dodjeljuje

p.s. evo pogledao i hrvati su također natprosječno dobro zastupljeni među nobelovcima

Tko je glasao

@mrak Dijelom si u pravu..

Evo, književnika Židova je s Nobelom najmanje 30 % od svih Nobelovaca književnika, bar desetak takvih svake godine se spominju kao favoriti. Za pisanje romana i drugih književnih žanrova trebala je olovka i papir, danas najobičniji kompjuter. Dobro, nije nebitan ni jezik na kojem se objavljuje, pa ni izdavač pa i solidan marketing. Ali, zalud književniku sve to, ako mu djela nisu vanserijska.
Istina, fizičarima,kemičarima... i sličnima, treba i dobro opremljen laboratorij. Sada toga u Kini ne manjka, pa možemo očekivati više Nobelovaca Kineza. Bilo bi zanimljivo da netko napiše dnevnik o hrvatskim nobelovcima. Koliko mi cijenim genijalce,i koliko su zanimljivi medijima, svjedoči i to da znam samo za dvojicu: Nenada Preloga i Lavoslava Ružičku. Vjerujem da bi i Ivu Andrića mogli ubrojati u Hrvate-Nobelovce , ali nisam siguran da o tome postoji svehrvatski konsensus.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Prelog V

Koliko mi cijenim genijalce,i koliko su zanimljivi medijima, svjedoči i to da znam samo za dvojicu: Nenada Preloga i Lavoslava Ružičku. Vjerujem da bi i Ivu Andrića mogli ubrojati u Hrvate-Nobelovce , ali nisam siguran da o tome postoji svehrvatski konsensus.

Prelogu je ime bilo Vladimir. Rodio se u Sarajevu, tadašnjoj Austro Ugarskoj, imao švicarsko držaljanstvo koji ga uredno smatraju svojim.

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1975/prelog.html

Tko je glasao

@Seneka Mea culpa..

Oprosti, greška. U pravu si - VLADIMIR Prelog. Kada bih bio zločest, mogao bih reći da mi LAVOSLAV RUŽIČKA malo ide prema češkom... Bili su vrhunski znandtvenici, i ipak ih to, u biti, određuje. Kao i kod Židova - prvo su nešto značajno, korisno i pametno radili,stekli Nobela, onda su tek bili - Židovi...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ispravak!

...da ne žive u mraku...

Tko je glasao

Ako ne mozes kontrolirati

Ako ne mozes kontrolirati provokativnu temu, onda nisi dorastao za provokativne teme. Ovo dolje sto vidim istina da ogoljava razne crte covjeka i to one ruzne crte za koje je dobro da smo svjesni kako postoje u svima nama, ali sta cemo se cijelo vrijeme podsjecati na ono lose? Mozda bi bilo dobro da se pocnemo interesirati za ono dobro i da ne tome dobro gradimo nesto, a ne stalno po dnu.

Minus jer ne vidim vise smisao u temama koje poticu zivotinje u nama.

Tko je glasao

Razumijevanje

Vi se s pravom uznemiravate kada slušate o mučenjima hrvtskih branitelja u srpskim logorima, ali se ne pitate kako je bilo meni živjeti s bivšim logorašem broja l2l 729, tetoviran broj nakon ulaska u Auschwitz-Birkenau, broj koji je svibnju l945. ponovo pretvoren u ime i prezime. Na kućnom ognjištu moj je otac od povratka u Hrvatsku, u kolovozu l945.

Baš zbog toga, od tebe bi se moglo očekivati suosjećanje s logorašima iz srpskih koncentracijskih logora, i nevjerovanje u njihovu krivnju samo zato jer- "srpska strana toliko "jaše" na njegovu izručenju", a upravo je obratno od toga.

Srpska strana jaše na njegovu izručenju, jer je ono u sklopu jahanja na politici jednake krivnje za rat, poricanja logora u Srbiji i negiranja vlastite krivnje za zlo neviđeno od ww2 rata u Europi, te zbog kontinuiteta svoje velikosrpsko-antihrvatske politike, upakirane ispod sjajnoga celofana pomirbenjaštva.

Zbog svega što pišeš o tvojoj obitelji, čude me tvoje, blago rečeno "simpatije" za balkanske krvnike s kraja 20. stoljeća, koji su radili upravo ono što su neki drugi radili tvome ocu i njegovom narodu.

dok su Židovi živi neće biti dozvoljeno da skrnavi pijetet pema tim žrtrvama, a još manje da nama preostalima sipa sol na otvorene rane, ponavljajući Hitlerove stereotipe.

Isto tako, dok su Hrvati živi, ne smije biti nikome dozvoljeno skrnaviti pijetet prema našim žrtvama, a još manje nama preostalima sipati sol na rane, ponavljajući velikosrpske i jugoslavenske stereotipe.

Ili je to ipak svima dozvoljeno, pa i u dane obilježavanja najvećih stradanja- kao izraz demokratizacije društva i ostvarivanja svojih manjinskih prava!?
Ili svi mi moramo vječno okajavati povijesne krivnje, kakvih su, nažalost, imali svi narodi kroz svoju povijest, a neki ih stvaraju i u sadašnjosti?

I ti se, @Ljubo, vrlo često pridružuješ takvom skrnavljenju tuđih žrtava, pa i ovakvim naizgled banalnim rečenicama u kojima opravdanje za zatvaranje preživjelih logoraša nalaziš u nečijem "jahanju" na optužbama, što me iskreno čudi.

Jame, ubijanja, zakapanja u velikim zajedničkim grobnicama i logori su ponovo oživjeli na europskom tlu devedesetih godina prošloga stoljeća, a netko to uporno i dalje opravdava floskulama o "branjenju Jugoslavije", "legalnosti i legitimnosti djelovanja JNA".
I ti to @Ljubo, plusiraš.
I imaš razumijevanja za one koji su samo ponavljali gradivo s kraja ww2, na ovim prostorima!?

Rugaš li se ti to svojim precima, ili samo nasljedno mrziš?

Tko je glasao

@ppetra Nasljedna mržnja??

Vrlo je ružno pisati o "nasljednoj mržnji".
Pogledaj moj najnoviji dnevnik povodom Valentinova...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

"Zidovski mozgovi s genetskom

"Zidovski mozgovi s genetskom greskom" su dali neprocjenjiv doprinos covjecanstvu.

A oni koji tako nesto kazu ili pisu naprosto pate od gadne bolestine koja se zove ZAVIST-itis.

Usput, Izrael je jedna od najbolje uredjenih zemalja u svijetu i najmanje korumpiranih... a sto "hrvatski mozgovi bez genetske greske" ne bi mogli postici ni za hiljadu godina.
ovo pisem iz osobnog iskustva, 5 tjedana sprovedenih u Izraelu A.D.2000.

Tko je glasao

anonimus iliti neindetificirani

ne pretjeruj, i ja sam bio u israelu, a i sto se tice doprinosa covjecanstvu... sve svoje "izume" (nam) dooooobro naplacuju, puno vise nego u stvari vrijede!

Kitz

Tko je glasao

pjesma bez naslova

Kad su nacisti skupljali komuniste,
šutio sam.
Ja komunist nisam bio.

Kad su zatvarali socijaldemokrate
šutio sam.
Ja nisam bio socijaldemokrat.

Kad su stali kupiti sindikalce,
nisam se bunio.
Ja nisam bio u sindikatu.

Kad su došli po Židove,
šutio sam.
Ja Židov nisam bio.

Kad su došli po mene,
nikog više nije bilo
tko bi mogao dići svoj glas.

Martin Niemoeller

Tko je glasao

Sljedbenici Glavaša čitajte i drhtite.

U Njemačkoj 5.5.1933 tj., prije konačnog preuzimanja vlasti od strane Hitlera, ovako su izgledali rezultati izbora:

* Hitler-17 227 000 47%
*
* Centar(građanski)-4 424 000
*
* Nacinalisti (von Papen)- 3 136 000
*
* Socijaldemokrati- 7 181 000-19%
*
* Komunistička partija Njemačke-4 848 000-13%

Nakon Hitlerovog dolaska na vlast,nastali su nemilosrdni progoni radničke klase,a posebno njezine avangarde-Komunističke partije Njemačke:koncentracioni logori,ubijanja bez suda i zakona,kao i emigracija u inozemstvo onih kojima se posrećilo.Tako su obezglavili radničku klasu.Činjenica je da je samo neznatna manjina od oko 12 000 000 socijaldemokrata i komunista,koji su glasali na tim izborima,dospjela pod neposredni udarac nacističkog terora.Svi ostali,tj.milionska vojska radničkih glasača pretvorila se u poslušne vojnike Hitlerovog Wehrmachta,bilo ih je dosta i u SS-Waffe,i ti isti su žarili i palili Europom zaboravljajući na svoju klasnu svijest.Radnici se pretvore uslijed jake propagande u poslušne vojnike.Zašto je to tako?Zato što postoji težnja u ljudima za afirmacijom.Ljudi rade svakakve kerefeke da privuku pažnju bližnjih da bi se povećao osjećaj vlastite vrijednosti. Zato se psihići pitaju odavno zakaj ljudi mogu izdržati svoj podređeni položaj i prihvatiti da budu sljedbenici jer takav položaj poništava njihov osjećaj vlastite vrijednosti.

Prvi je razlog što se ljudi identificiraju sa vođom,i time mali čovjek postane "važnijim".Da se oslobodi osjećaja inferiornosti,svaki sljedbenik se identificira sa "ciljevima i vrednotama" grupe u cjelini,pa sljedbenici uzajamno potkrepljuju osjećaj vlastite vrijednosti.E.Fromm objašnjava Hitlerov uspjeh u tome što je svaki njegov sljedbenik imao osjećaj da je ujedno i nadređen "manje vrijednim" i "nižim" rasama i ljudima-Židovima,Slavenima,komunistima,itd.

Evo,na žalost i u našem slučaju,unazad 20 godina, E.Fromm je imao pravo da postoje u društvu kategorija ljudi kojima se biofili trebaju suprostavljati.Njih je samo 10 %.Najgore je kada osvoje vlast.Pa tako sada zbog ne pružanja otpora,čitamo o Glavašu i Glavaševim sljedbenicima -Kronika jedne destrukcije.

Tko je glasao

@Franka Valli Socijaldemokrati i dolazak Hitlera...

Draga Franka, ovaj tvoj upis podsjeća me na zapise o odgovornosti njemačkih socijaldemokrata za uspon Hitlera. Naime, ne uočavajući pravovremeno opasnoti koje Hitlerove destruktivne ideje nose, Hitler se relativno lako, uz zaglušujuću propagandu, uspinjao do pozicije diktatora. Zaprepašćuje i to da su druge države dugo vremena blagonaklono gledale na Hitlerov uspon. Tako se i dogodilo da su Olimpijske igre u Berlinu održavane, a da su u logorima bili već socijaldemokrati, komunisti i Židovi.
Naravno, danas su druga vremena u svijetu i Hrvatskoj, ali često mi se čini da socijaldemokrati, posebno u nas, snose veliku odgovornost za bijedan položaj radništva i zapravo, udaljavaju se od izvornih načela socijaldemokracije, s kraja l9-tog stoljeća kada se se ona programski i organizacijski pojavljuje kao politička doktrina.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

između socijaldemokrata i

između socijaldemokrata i nacional socijalista ipak postoji ogromna razlika pa bi bilo korektno biti precizan

Tko je glasao

@mrak

Volio bih da navedeš u kojem upisu se izjednačavaju njemački socijaldemokrati i njemački nacional-socijalisti tj.nacisti? Misliš li na rezulatte izbora l933? Razlika među njima je kao i razlika između neba i zemlje.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljb-Rbn-Wss, d

Ljb-Rbn-Wss,

d Wssvh s nšm btlj rđnh jš nklk ždvskh btlj, strdl j SMRTN K 60 SB, d Jsnvc d schwtz.

Kk t d tvj mjk nj bl lgr?

Tko je glasao

sram vas bilo doista nemam

sram vas bilo

doista nemam izbora, account blokiran do 15. ožujka

Tko je glasao

Aleluja

Aleluja

Tko je glasao

Skviki@

Slikovito rečeno "usrao si šefa i stanicu", sa ovim nepromišljenim i degutantnim pitanjem napravio si od provokatora žrtvu i sada bi najbolje bilo da pokažeš toliko dostojanstva pa se neko vrijeme ne javljaš na ovom portalu.

PS Vidim da se većina tvojih "prijatelja" sa pollitike očito ne želi oglasiti u vezi ovog vrućeg krumpira, koji ja za osudu i ništa drugo.

Tko je glasao

"vruć krumpir"? Ovaj dnevnik

"vruć krumpir"?
Ovaj dnevnik je totalna budalaština i smišljena provokacija; - ne naročito pametna.

Tko je glasao

Vrući krumpir...

...se odnosio na Skvikijev@ komentar.

Tko je glasao

Ljubo-Ruben-Weiss, Izvini za

Ljubo-Ruben-Weiss,

Izvini za moj upis o tvojoj majci, izmaklo mi se je u komunikacijskoj borbi.

Tko je glasao

dno dna...

Kak to da tvoja majka nije bila u logoru?

ovo je do sada najniže što se netko na pollitici mogao spustiti...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Nije "najniže" - bilo je i

Nije "najniže" - bilo je i "niže".
Ipak ga to ne opravdava.

Tko je glasao

u pravu ste "Vaša Visosti",

u pravu ste "Vaša Visosti", zaboravio sam da ste se Vi znali još niže spustiti...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Uvijek, kada razgovaram s

Uvijek, kada razgovaram s "nižima" @janus.

Tko je glasao

Grubo

ružno,nepotrebno i neprimjereno.

Reanimator

Tko je glasao

Skviki

Da se mene pita (a srećom me se ne pita), ja bih ti za ovo dao takav ban da bi se sve prašilo. Sram te može biti.

Tko je glasao

zphd

Skvkj zbg vg kmntr trb skljct ZVJK s Plltk.ct j d h s mrk bj jr m tvrn prjt vc dz vrjm.Pgldj mj kmntr d ndjlj d 12:36.Cg s nc sjtt.Ljdsk ls. nm mns d njh.Jdn Rbl.

Tko je glasao

daj adminu adminovo

Ma, ne bih se štel mešat. Ja sam navikao - kada sam na nekoj stranici - pokušati poštovati pravila te stranice. O sankcijama neka odlučuje onaj tko je za to i odgovoran.

A pozivanje na mržnju i seljenje nekih animoziteta s ovih stranica u "real life" smatram... užasnim. Ali znam da takve stvari postoje.

Tko je glasao

Skvikijeva teza s namigivanjem

Sigurno to Skviki nije pitao samo tako bez veze - Skviki odgovor već zna, a uskoro bi ga mogao podastrijeti u vidu nekog opskurnog linka ili dokumanta na njemačkom...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Hajde druže ne.....

Što da ja kažem tek:

Rođen od Čovjeka i Žena koji su sebe smatrali Hrvatima.
Odgojen da volim svoje.
Odrastao u zemlji di se u svakom segmentu društva uči da poštuješ tuđe.

Na kraju... otpisali su me Hrvati jer sam rođen i odrastao tamo di me majka rodila.

Hajde... ne.... (cenzura).

Život ide dalje. Večina ljudi koji su "otpisani" nastave živjeti i znaju poštivati život više upravo zbog toga što su žrtve nepravde.
Likovi poput tebe... pa daj.... nije tebi nitko ništa dužan što si sin žrtve iz II svijetskog rata, kao što nije nitko ni meni dužan bilo što a najmanje poštovanje za to što sam unuk žrtve Kraljevine SHS. Da li trebam stalno o tome kako su mi ubili didu? ili trebam stalno tražiti žaljenje zbog toga što je tatina obitelj postali "izbjeglice" u svojoj državi nakon II sv. rata?

Trebam li stalno kukati i tražiti nekakvo žaljenje ili ad hoc simpatije ili "pravo" samo zbog toga što me grupa jadnika gleda kao stranca ili nehrvata? ( u najmanju ruku "manji Hrvat").

Daj saberi se, doista sam sit onih koji vječito traže poštovanje na račun roditelja itd... tatini sinovi su gubitnici.... nemoj biti tatin sinček... stvori sebi ono što želiš .... i nemoj se stalno šlepati na račun pok. Oca.

To što svijet nije pravedan oko nas.. pa što.... nije pravedan... nema milosti... nije život bajka... uvijek postoji oni koji će te mrziti kao i oni koji će te voljeti.... i oni koji će te cijeniti... i oni koji će reči tebi u oči istinu..... a ne iza leđa ili kao što je postala norma ovdje "tapše ti po ramenu i onda iza leđa ti zabije sablju drito kroz bubrege".....

Hajde... ako možeš prihvatiti da ti neHrvat govori ove ovdje i ako možeš shvatiti da je svijet takav kakv je i nije ti nitko drugi kriv ni za što!... ako možeš to shvatiti onda molim te nemoj više o tome "Tko je što rekao o židovima" itd.. i to sve u cilju da nekog drugog diskreditiraš i da stime automatski pokušaš sebi dati za pravo da pljuješ po svima koji se na slažu sa vama oko bilo čega.

Ovakvo ponašanje jednostavno nije u redu i ne daje Vama na težinu.. čak ima kontra efekt.

Jakob Matovinović - Jakša
"Klokan, neHrvat, dotepenec, kengur, seljačina iz Australije" sve ovo od kako sam došao u RH.

PS. "otjerati ćemo mi tog klokana nazad u Australiju"
"nabit ćemo na ražanj Jakšu i njegove.... " (bit će mesa bit će mesa klat ćemo Jakšine)

eeee moj bajo... to su ti pivali HDZovci u današnjoj RH, 2009 godine.... pa o ćemu ti pričaš!

Zdravo Hrvatine!

Obrisan

Tko je glasao

@Mr. Jaks Gorčina??

Ne razumijem sasvim tvoju gorčinu. Što si ti očekivao nakon dolaska iz Austrlaije u Hrvatsku? Ja sam vrlo malo očekivao nakon povratka iz Austrije, pa mi je i razočarenje manje.
Odavno sam otišao iz sjene oca, imam svoje zvanje, zanimanje, svoj život., nikakav razmaženi "tatin sinek".Tragedije nekoliko obitelji, u određenoj mjeri nije bilo moguće zaobići kao što djeca hrvatskih logoraša te branitelja , ne mogu lako iz sjene svojih roditelja.
Ne znam otkuda ti ideja da mislim da mi je netko nešto dužan?? Očekujem pijetet, elementarno poštovanje mog identiteta. Zar je puno tražiti da se neki ne razbacuju olovnim riječima, rasističkim izjavama tipa "židovski mozak s genetskom greškom". Ili, izjavom "Sreća da mi žena nije ni Srpkinja ni Židovka??
Nikako da neki shvate da nije ni l94l. ni l99l. ovo je 20ll. godina...No, primitivaca je bilo, i bit će. Obično ti koji bi tebe natakli na ražanj, i Jakšine, sami završe na lomači.l To je jedina pravda, i ona je u rukama Hašema, Stvoritelja.
Dugoročno, nikakvo ZLO ne može nadvladati DOBRO, ta spoznaja je moje nadahnuće i uporište u životu, volio bih da je i tvoje.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

samo pokušavam reči... čovjek , čovjeku!

Gledaj, gorčina mi je najviše u tome što sam prihvačao sve ljude kao jednake, ovdje sam naučio da su današnji HDZovci (dojučerašnji sitni cinkeri i ulizice) ipak iznad ostatak naroda. Gorčina... pa ... neka mi Bog oprosti.... dobro si to opisao... osjetim jednu gorčinu prema tim tzv. ljudima koji ne podnose nikoga.. pa čak ni sebe!

Samo ti pokušavam reči, jedan čovjek tebi kao drugom čovjeku:

Život ide dalje, ono što neki kažu može biti iz 1.001 razlog.... ali ako si Čovjek onda ne treba stati na mjesto i stalno se vrtjeti u krug. Rekao bi "idemo dalje" ali to bi moglo se protumačiti drugačije, pa ću reči "nastavimo živjeti za sutra dan, za našu dicu".....

Rekao sam jednom kako kužim što to znači biti "brendiran" i to doslovce ad hoc. Ono što je najgore je upravo to što mi to rade "moji" !!!!!!!!

Došao sam do realizacije kako nije bitno tko si, bitno je da si Čovjek.

Iluzije o tome da svoj svome pazi leđa jednostavno = iliuzija! Ako ti ne bude neprijatelj zabio nož u prsa... pazi se... jer na ovim krajevima izgleda kako je vrlo lako da će ti tvoj zabiti nož u leđa.

Gorka istina.... ali je ipak takva.

Nadahnuće su mi dica, kao i činjenica da ih pokušavam odgojiti da poštuju tuđe i da vole svoje. Želim njima dati malo moje Australije ako ništa drugo (osim papira, koje im vadim upravo ovih dana) malo odgoja multikulturne zemlje.

A papire sam odlučio vaditi nakon "x" puta maltretiranje mog sina u osnovnoj školi... maltretiranje zbog toga što mu čača nije u HDZ-u... i to što mu čača otvoreno kaže kako bi rađe sjedio i pio i jeo sa četnikom .... jer sa četnikom znam točno na ćemu sam!

Gorka je ta istina!

Gorka... druže moj... gorča ne znam da li može biti gorča.

Pozdrav... i živi život.. prekratak je da bi ga zaustavili zbog bilo čega... kamoli još gorčine!

Toga se sjetim svaki put kada mi dica naprave neku .... p....dariju! i sjetim se svog djetinstva! eeee vidiš to je moje nadahnućeeeeeee!

Neka sva dica ovog svita budu živa i zdrava... ineka ni jedno ne proživi nepravdu i zlo koje viri iza svakog kuta!

LP.

Jakša
aboriđin, klokan itd itd... ali ipak otac, muž i trudim se biti Čovjek u ovom društvu pun (L)Jude.

Obrisan

Tko je glasao

@Ljubo

Ljubo, srećom živiš u zemlji u kojoj je većinu stanovništva (moja slobodna procjena) sram što je predsjednik imao takve izjave. Znam da nije neka utjeha - ali to je - gledano iz svemira - veliki evolucijski napredak. I u zemlji koja je takvom predsjedniku - iako ga i dalje poštuje zbog nekih poteza - dala nadimak "krivousti ljigavac" (by Feral).

Stoga - mislim da je korisnije koristiti energiju na traženje istomišljenika - i širenje područja borbe - negoli na borbu protiv rigidne manjine.

Tko je glasao

eh, Ljubo, dolazi dan uskoro

eh, Ljubo, dolazi dan uskoro kad će Izraelci ponovno biti ugroženi narod-država. Ovog puta, umjesto među prvima, dolaze zadnji i priključuju se dugom nizu prethodno denacionaliziranih i sekulariziranih naroda, u čemu je i agresivni svjetski antiantisemitizam odigrao svoj dio. Karta antisemitizma se izraubala, požutila, i istrošila, nagrizli je zub vremena i prekomjerna i nekritička upotreba u kombinaciji sa Palestinskom situacijom te se "globalni sentiment" već 2 desetljeća polako mijenja, kao u onoj basni gdje je dječak prečesto vikao "vuk, vuk", pa kad je vuk zaista došao nitko mu nije vjerovao. Uskoro će i Izrael doživjeti pravu ljubav "međunarodne zajednice" i UN-a, Amnesty internationala i ostatka "civilnog društva", samo što će potpora sa ključnih pozicija ovog puta izostati

Proizraelski židovi izvan Izraela mogli bi čak po prvi put javno i medijski biti etiketirani etiketama kojima su kitili svoje kritičare posljednjih pola stoljeća i biti optuživani za rasizam, nacionalizam, mržnju i tako dalje, od istih onih medija koji su do jučer te izraze čuvali za njihove protivnike.

Zvuči nevjerojatno, ali kao što vidiš, plima se okreće.. i samo se čeka da netko iz HollyWooda snimi film o... izraelskim zločinima.. i dobije Oscara za njega.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Debe Filmovi???

Izrael nikada nije bio omiljen u međunarodnim organizacijama, pa ne vidim da bi moglo doći do neke promjene. Još od vremena nesvrstanih, postoji blok država, od UN do specijaliziranih organoizavcija UN, i Izrael je često bio u manjini. Možda dođe do promjena na bolje??
Što se tiče kritičke svijesti u Izraelu, ništa neče biti snimljeno, NEGO JE VEĆ SNIMLJENO od Židova-izraelskih režisera. Jedan dramatičan duži dokumentarni film o stradanju Palestinaca i drugih Arapa, prikazan je ovih godina i Židovima Hrvatske i šire (manifestacija "Bejahad"- ZAJEDNO, židovska kulturna scena, Opatija). Sličnih filnmova te literature ima u Izraelu koliko ti srce želi. Izrael, kakav god bio, nije arapski svijet, to je država je s visokim demokratskim standardima, bez obzira na situaciju s Palestincima. Ovih dana iz "logora Gaza" velike količine hrane odlaze za Egipat.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

O cilju, svrsi i

O cilju, svrsi i neprimjerenosti gornje prozivke i nastavka napada na vlasnika i članova pollitike.com mislim da nema potrebe baviti se Shizifocim poslom. Dovoljno rečeno u komentarima Papar — Sub, 12/02/2011 - 07:50. http://pollitika.com/quotzidovski-mozgovi-su-mozgovi-s-genetskom-greskom... i Rebel — Sub, 12/02/2011 - 08:35. http://pollitika.com/quotzidovski-mozgovi-su-mozgovi-s-genetskom-greskom...

No mislim da ne treba ignorirati podmetanja Ljube Rubena Weissa poput "...I ne znam kako može zagađivati portal onaj koji je za zadnji svoj dnevnik dobio više od 20 pluseva?" Podmetanja koja bi trebala poslužiti kao argument ili dokaz zločestoće vlasnika i članova pollitike.com koji su poručuje nam Ljubo Ruben Weiss udarili harangu na njega a on po vlastitoj kvalifikaciji "novinar od formata" piše i ređa ovdje na pollitika.com biser za biserom, naravno neuspjeha:
http://pollitika.com/duge-cijevi-duga-kolona-oko-mirotvorca-josipovica 4 glasa ZA,
http://pollitika.com/ajmo-blatiti-predsjednika-josipovica 7 glasova ZA
http://pollitika.com/ivo-josipovic-predstavnik-zlocinacke-politike - 8 glasova PROTIV

No sve to ne spriječava Ljubu Rubena Weissa da se svom žestinom obrusi na druge autore čiji dnevnici bilježe:
http://pollitika.com/branitelji-optuzeni-za-ratne-zlocine 50 glasova ZA,
http://pollitika.com/vukovarska-tragedija-i-medijske-lazi 29 glasova ZA,
http://pollitika.com/sjecanja-zahvala-drugi-dio-ili-dan-pobjede-domovins... 31 glas ZA,
http://pollitika.com/vlado-gotovac-obiljezavanje-10-godisnjice-smrti-80-... 35 glasa ZA
http://pollitika.com/podrska-braniteljima-grdilinu-i-polliticicom-ovim-r... 38 glasa ZA,
http://pollitika.com/sto-godina-kruga 42 glasa ZA,
http://pollitika.com/dorh-mi-zeli-oduzeti-racunalo-zbog-bloga-o-josipovicu 57 glasova ZA
http://pollitika.com/posteno-sudenje-za-ivu-josipovica 22 glasa ZA i da ne nabjajam listu napadnutih koji kao što ocijenjivački kriteriji pollitika coma pokazuju svi odreda uživaju podršku članica i članova. Podršku kako njihovih dnevnika tako i komentara.

Lukavo smišljen ovaj "strašni argument" Ljube Rubena Weissa, o dnevniku koji je dobio "više od 20 pluseva", točnije 19+1 glas Ljube Rubena Weissa za, računajući da po ustaljenom običaju, a pravila pollitike.com to dozvoljavaju, s ciljem što boljega rezultata i nastojanja da dospije na naslovnicu Ljubo Ruben Weiss obvezno glasa sam za sebe..

Lukavo i perfidno http://vukajlija.com/perfidno ubacivanje ocijene zadnjeg dnevnika kao mjerila vlastite veličine, dok istovremeno u gornjoj prozivki i tvrdoglavom nastavku napada na vlasnika i članova pollitike.com, Ljubo Ruben Weiss kuka citiram: "Ne mogu polemizirati s vlasnikom portala, precizno navodeći citate,jer ne vidim što sam napisao - moji tradicionalni minuseri, i još poneko, potrudili su se da upis bude nečitak. "

Za razliku od onih na koje se Ljubo Ruben Weiss toliko ljuti, napada i optužuje za sve i svašta, upravo je Ljubo Ruben Weiss među vodećima, ako ne i vodeći član pollitike.com čiji upisi prednjače na listi nečitkih upisa.

Ispade cijeli dnevnik, ali čemu luk na utuk!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kukident Plus ili minus...??

Dok imam pedantnog statističara, blago meni. No, taj bi gospodin trebao imati pred očima i neke činjenice koje zaobilazi kao mačak vruću kašu:
l. minusi koje sam "zaradio" vezani su dnevnike podrške Ivi Josipoviću, koji na ovom portalu, na moju žalost, nije popularna osoba; podržavat ću Predsjednika sve dok mislim da dobro obavlja svoju delikatnu političku dužnost, u vrlo turbulentnim vremenima, što narod kroz ankete verificira i podržava visokim postotkom podrške: moguće je da u nekom trenutku još više kritički pišem o onom što nazivam slikovito, metaforički kao "ljubljenje mrtvaca", a to je suradnja Predsjednika s vladom J. Kosor, koja je PMSM i je odavno zrela za ostavku: s druge strane, razumijem i Predsjednika: zašto bi se on kao predsjednik RH uplitao u stranačke sukobe i obavljao zadatke koji su prvenstveno zadaci oporbe,
2.dnevnici koji su "pokupili" veliki broj pluseva, objavljeni su na valu populizma, euforija koje nisu donijeli nikakve rezultate (Grdilinova lista, Papar..) odnosno opet na valu blaćanja Josipovića,
3.među tim dnevnicima s plusevima ima pokoji dobar dnevnik, ali ne vidim da mu je autor Kukident, inače poznat po opsesivnom minusiranju mojih dnevnika i upisa; tko nema drugog posla neka pogleda moje upise i dnevnike, i za svaki pronađeni gdje nema minusa Kukidenta, vodim vas na večeru: uz pokoji izuzetak, uz Kikidenta minuseri su uvijek ista grupa tzv. ognjištaraca koji koordinirano minusiraju i dnevnike i upise nekih drugih autora inače, Kukident nije napisao dnevnik već 3-4 mjeseca, a zadnji su mu bili plagijati tzv."forvarduša"; zamalo svaki put kada me ta grupa poštedi svojih minusa, dnevnici prolaze, istina osrednje, ali prolaze,
4. gospodin UPORNO ubacuje bombice između mene i Mraka, malo - malo ili mu prigovarajući da je blagonaklon prema mojim dnevnicima i upisima; kako smo Mrak i ja, i pored svih razlika, iznad tih podmetanja, nadam se daljnjem razumijevanju vlasnika portala, uz moje obećanje da ću izbjegavati polemike s Kukidentom i bratijom, jer te polemike, koje sve više sliče na osobne sukob, podosta opterećuju stranice ovog portala: i što se tu može kada se netko bavi "SHISIFOCIM POSLOM"?????(Kukident)
5. ne samo na ovom portalu nego i na portalima gdje imam redovnu kolumnu, Kukident UPORNO širui odijum prema mojoj malenksti, upravo patološki fiksiran na moju osobu:kvalifikacije poput mrzitelj svega hrvatskog, jugoslavenčina, jugonoistalgičar, špijunčina, cionist.." većim dijelom su iz Kukidentove kuhinje,
6.i najvažnije: gospodin Kukident uspio je uvaliti notornu NEISTINU Splići, a vezano za moje prijavljivanje nekih pollitičara hrvatskoj i njemačkoj policiji, dovodeći Spliću, ali i mene, u nezgodnu situaciju; do danas nije podastro NIJEDAN DOKAZ za ovu klevetu, niti se ispričao. Htio bi na sud, ali je zaboravio da nisam u svom dugom životu bio na sudu(osim izgubljena dva spora protiv države Hrvatske, vezano za bezočnu prijevaru u privatizaciji imovine moga pokojnog oca). Smatram povlačenje po sudovima mukom koju po svaku cijenu valja izbjegavati,
Već sam nekoliko puta sam sebi obećao da bar mjesec dana s tom osobom, nemam nikakva kontakta, i sada sebi i vama obećajem, ma kakva god bila provokacija, ovu polemiku s dotičnim Kukidentom, smatram za duže vrijeme okončanom.
7. Ispričavam se još jednom što Mraka i cijenjeni dio pollitičara opterećujem ovim sukobom s Kukidentom.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@Ljubo Ruben Weiss puno si ti

@Ljubo Ruben Weiss puno si ti toga ovdje nadrobio. Čak 7. točaka, uključujući i nalaz jezične policije, ali od odgovora na bitno ni traga ni glasa.

Što to nije istinito u tvrdnji da je svih tvojih pet 5 uradaka dobilo 69 glasa za i 49 glasova protiv što bi po odbitku glasova protiv dobilo slovima dvadeset i brojkom 20 glasova za PET dnevnika, ili u prosjeku 4 plusa po dnevniku.

Moš si misliti kako jake reference za nekoga tko.se kiti nizom fakultetskih titula od doktora pa do silnih epiteta novinarske struke.

Poražavajuće je to moj Ljubo, poražavajuće za nekoga kome su puna usta samohvle. Poražavajuće je to moj Ljubo, poražavajuće za nekoga tko si uzima za pravo blatiti osobe koje tih tvojih 69 glasova za pet tvojih crkavica dobiju malte ne na jednom dnevniku, a onih 49 glasova protiv na pokupe ni u dvije, ma kakve dvije tri i više godina!

Moj Ljubo narod kaže ako laže koza ne laže rog, pa je i činjenično stanje takvo kao što sam ga iznio. Hajde pojasni što sam to izostavio i koje sam to činjenice trebao imati pred očima i koje sam to činjenice zaobišao kao mačak vruću kašu:

Vidiš Ljubo moj komentar nema osobnih napada, nema izvrtanja nikova, nema izvrtanja bilo čega, širenje zaraza sa drugih portala gdje si toliko "polpularan" da sam sebi moraš pisati komentare, jer bi ti inače "kolumne" imale istu prođu kao i promaja na tvom blogu.

Sva sreća Ljubo da nema potrebe daljnje diskusije na tu temu, ne samo zato što svaki daljnji upis kod tebe podiže nivo agresije prema sugovorniku, već i zato jer je mrak izvrsno detektirao tvoj problem, pa je tako u mrakovoj dijagnozi sadržan i odgovor na tvoj gornji komentar. Bilo bi dobro da mrakov dobronamjerni savjet isprintaš i priljepiš na vidno mjesto, te prije javljanja na pollitika.com pročitaš i naravno pridržavaš ga se. Taj bi ispis izgledao ovako:

1. Ljubo,

Dozvoljavate si doista previše i to me polako ljuti. Pokušavate na doista loš način iskriviti činjenice i pritom nemate nikakvih problema da vrijeđate, evo samo u gornjem komentaru:

2. Što se tiče problema prijavljivanja, do mene je iz drugih izvora došlo nekoliko vaših prijavaka pa sam u ovome času skloniji povjerovati Splići nego vama (osobito u svjetlu nekih drugih događanja koja smo nadam se apsolvirali).

3. Pravila ponašanja na pollitici su utvrđena još 2006 godine i u biti je zapanjujuće kako dobro funkcioniraju, ako želite poboljšati kvalitetu pollitike i diskusije na njoj ne treba otići dalje od ogledala, a neki od očiglednih savjeta koje bi mogli poslušati je da se manje bavite osobnim napadima a više argumentima. Pollitiku zagađuju upravo ljudi poput vas koji rade i uporno ponavljaju temeljnu logičku pogrešku vrijeđajući umjesto da ponude protuargumente.

4. Nažalost, niste uspjeli sagraditi autoritet koji bi vam osigurao da se vaše mišljenje previše uvažava niti u zajednici a osobito ne kod mene. Mudra i odgovorna osoba bi poradila na tome da to promijeni, a gore su navedene neke primjedbe na dosadašnje metode.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

mjs 1.ljb,stv 1.kkljc nstv

dvd p n dl nstv.Srm t bl.Pst cvjk n mr.

Tko je glasao

Mrak

Od ovog dana pollitika se pocela srozavati:
Jelenska--Pon.13/7/2009-21:05.
A kaj da Ti velim prijatel @Skviki.Vidis da je trenutno u "komitetu" dezurna @Nemesis.
A znas bas me iritiraju.Sve me neki vrag nagovara da se malo prebacim na tel.,fax,m-tel i da u roku npr.10 sati (dogovoreno) srusimo sve dnevnike i komentare koje odaberemo.Nije uopce problem a @Mrak moze jedino iskljuciti server ili nas "pobrisati"
No sto ce mu ostati!!??

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci