Tagovi

5 razloga zašto je poticanje prodaje stanova slabog ali štetnog u?inka ... a možda je i korisno?

Zašto ?e cijene stanova i dalje padati, a Vladine mjere vjerojatno samo odlažu i otežavaju nužnu prilagodbu

--- Prenosim ?lanak sa svog bloga Eclectica ---

O mjerama koje ?e Vlada navodno predložiti ve? ste ?uli. Prema izjavama same vlasti, ?ini se da je mjere u biti mala (za manje od 1000 stanova), te kao što kažu kriti?ari ovdje i ovdje, samo ?e pomo?i bankama i nekim gra?evinarima, ali ne i tržištu. Ina?e, gospo?a Vizek ve? duže vrijeme iznosi konzistentne i zdrave stavove, i ako se dobro sje?am, prva se argumentirano usudila progovoriti o stanju tržišta.

S druge strane, kod svih kritika treba imati na umu i da je možda Vlada pametnija nego što mnogi misle. Možda ova mjera naprosto služi tome da se banke po?nu prilago?avati. Trenutno ve?ina gra?evinra i banaka stoje i ?ekaju, prilagodbe (=zna?ajno smanjenje cijena) ne po?inju, a ovako se možda potakne kaskadni u?inak, možda mjere budu katalizator za prilagodbu.

A evo i razloga zbog kojih smatram da cijene duže vrijeme mogu i?i samo prema dolje. Ovo su dugor?ni trendovi i smatram da je 'borba' protiv njih uzaludna.

0. Postoje?e zalihe.

Ovo je notorno, pa ne?u mudrovati, ali je bitno za kontekst.

1. Negativna demografija.
a. Stanovništo u Hrvatskoj se smanjuje, otprilike stopom 0,2% godišnje. Smanjenje od 0,2% nije veliko, ali poruka je: nema pove?anja. Izvor: DZS - Prirodno kretanje stanovništva.

b. Još bitnije je od ovoga pad broja sklopljenih brakova, oni su važni jer je stvaranje obitelji važan uzrok kupnje stana. Evo broja sklopljenih brakova u nekim godinama:
2007. 23.140
2008. 23.373
2009. 22.382

Ovo je, jasno, povezano s krizom, jedno od ?ega je i teška kupnja stana (dakle, procesi su samoosnažuju?i).

Moglo bi se možda re?i da ovo nije mjerodavno, da Hrvati žive liberalnije, pa ima i sve više izvanbra?nih zajednica. Ali to nije tako, prava istina (što se ti?e potražnje za stanovima) je još gora. Naime, prosje?na dob sklapanja braka se snažno i konzistentno pove?ava:
Image Hosted by ImageShack.usIzvor: DZS

c. Dokaz ovog trenda (ujedno i ?injenice da izvanbra?ne zajednice ne kompenziraju pad brakova) je i prosje?na dob majke pri ro?enju prvog djeteta. Ovo je i važno jer je ro?enje prvog djeteta važan poticaj za kupnju stana.

Image Hosted by ImageShack.us

Izvor: DZS.

2. Zadovoljena potražnja.
Teško se oteti dojmu da su ve?ina onih koji su htjeli kupiti stan, to imali prilike u?initi u zlatnom dobu prodaje stanova, kad se olako ulazilo u investicije 'na kojima se ne može izgubit', a banke su olako odobravale kredite. Doduše skupe, ali Hrvati ionako nisu nau?ili funkcionirati na razini 'ra?una dobiti i gubitka', nego na razini 'toka novca'. Zna?i, nije bitno koliko je stvar zapravo skupa, bitno je da li si mogu 'priuštiti ratu'.

Osim o?itih kupaca koji su time zadovoljavali svoju temeljnu potrebu, treba uzeti u obzir i rentijerski dio populacije. Mislim da je npr. svaki boljestoje?i lije?nik ili advokat u Zagrebu kupio više stanova (nek' se na?e, a mogu ih i iznajmljivati).

3. Suo?enje s ?injenicom da cijene stanova mogu i padati.
Mnogi su si priuštili stan koji po prevelikim cijenama, ali im se ?inilo da u svakom slu?aju na tome ne mogu izgubiti ('kasnije ?e biti još skuplje, pa bolje da ga kupim sad, a ako zagusti, uvijek ga mogu prodati po ve?oj cijeni'). Sada je po prvi puta u životu ve?ina gra?ana shvatila da cijene nekretnina mogu ozbiljnije padati (a tržište presušiti), pa ?e se mnogo teže odlu?ivati na kupnju nekretnine.

4. Optere?enost cijena mogu?im porezima.
Manje više je jasno da ?e porezne škare zahvatiti nekretnine na na?in koje nisu do sada. Oporezivanje ku?e za odmor je spomenuto i neizvršeno, ali ja lako mogu?e da ?e se ipak implementirati. Na iznajmljivanje ve?ina stanova se ne vjerojatno ne pla?a porez (sje?amo se npr. nekih naših visokih dužnosnika, koji 'nisu znali' da na to treba platiti porez). Država ?e zasigurno biti odlu?nija u tom dijelu u budu?nosti. Ovo ?e znatno smanjiti rentnu vrijednost nekretnina, a jasno je ad se ne?e mo?i nadoknaditi ve?im cijenama najma.

5. Mogu?e pucanje nekih kredita.

Teško je za vjerovati da se neki propali projekti (gra?evinar ušao u projekt uz veliku polugu, nije uspio prodati stanove i banka mu sada sjedi na cijelom projektu, on je prakti?ki izgubio sve, a banka ne želi preuzeti u svoju bilancu stanove i prodati po tržišnim cijenama da ne bi iskazala gubitke) i stanovi nekih fizi?kih osoba kupljeni na kredit koje više ne mogu vra?ati (recimo: 'Švicarci') ne?e na?i na tržištu po povoljnim cijenama.

Sve u svemu, ?ini mi se jasno da nas ovako ili onako ?eka doba snažne prilagodbe cijene stanova. Banke ?e morati preuzeti projekte koji su zaglavili i ponuditi ih tržištu po tržišnim cijenama, i sli?no.

Ovakve mjere ne?e zaustaviti u?inke trendova koje sam opisao gore (demografski trend je megatrend). Samo ?e usporiti prilagodbu ... drugim rije?ima to je guranje problema 'pod tepih'. Ili je, kao što sam rekao, ovo samo Vladin trik da ubrza prilagodbu, pad cijena?

Komentari

Iz šupljeg u prazno...

Evo, vlada je izašla s mjerama (http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Politika/Kosor-Drzava-ce-kupcima-st...) koje će navodno potaknuti prodaju 1800 stanova kroz 2 godine (od cca 12000 neprodanih novih stanova samo u Zagrebu). To bi trebalo kakti pokrenuti investicijski ciklus u graditeljstvu (?).

Koliko se meni čini, profitirale su opet banke, "poticat" će se prodaja POS-ovih stanova sufinanciranih državnim novcem ponovo državnim novcem, tj. novcem poreznih obveznika, tj. na naš račun.

Ako državu toliko brine prodaja stanova, zašto ne snizi komunalne naknade i porez, koji čine i do 40% cijene stambenog kvadrata?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Vi ste u svom dnevniku

Vi ste u svom dnevniku analizirali sve sporedne faktore koji utiču na potražnju i cijenu stanova i postavili ste ih kao glavni i prevladavajući faktor za određivanje stanja na tržištu nekretnina, a o glavnom faktoru ni riječi.

Tržište nekretnina , u ovom trenutku, isključivo ovisi o gospodarskoj situaciji u RH tj. rastu gospodarstva. Najveća prodaja ili kako vi to zovete zlatno doba gradnje , prodaje i kupnje nekretnina je prošlo isključivo zbog gospodarske krize. Prije početka gospodarske krize to tržište je bilo u usponu i po potražnji, po gradnji, prodaji i cijene su rasle preko 10% godišnje.
Do pada potražnje dolazi naglo gotovo preko noći promjenom gospodarske situacije u RH.
Sve što ste vi naveli u dnevniku biti će jedan od uzroka pada cijena i potražnje ali će se to događati usporeno i kroz duže vrijeme.
Oporavak ovog tržišta će trajati sve dok se ne pokrene gospodarstvo tj. dok potencijalni kupci ne povjeruju da je oporavak gospodarstva trajan i održiv u dužem periodu tada će ponovno porasti i potražnja i cijene.

Pokušaji vlade da nekim mjerama utiče samo na ovaj sektor su također promašeni jer stanogradnja ima problem koji se nalazi u gospodarskoj situaciji u RH.

Ako je vladi cilj sačuvati radna mjesta u građevinarstvu puno je bolje da raspoloživa sredstva uloži u enegetsku efikasnost postojećih starih poslovnih i stambenih objekata. Uposliti će sve kapacitete na duže vrijeme, smanjiti će troškove građanima i gospodarstvu, rasteretiti će energetski sustav, smanjiti gubitke i sl.

Međutim, vlada se odlučila uplatiti auto na guranje s praznim rezervoarom.

Tko je glasao

Poštovani, činjenicu koju ste

Poštovani,

činjenicu koju ste naveli sam prešutio kao općerazumljivi kontekst. Vidite da sam i njenu direktnu posljedicu označio brojem '0', tj. nisam od nje počeo. A inače pad gospodarske aktivnosti jest važan, ali ne i presudan arguement. I bez njega bi se bio dogodio pad cijena nekretnina. Također, rast BDP-a neće biti razlog za porast cijena nekrenina.

Tko je glasao

Pad potražnje za nekretninama

Pad potražnje za nekretninama i gospodarska kriza su se slučajno dogodili u isto vrijeme?

Tko je glasao

nisu slučajno, ali to ne

nisu slučajno, ali to ne znači da će gospodarski rast automatski uzrokovati rast cijena nekretnina, čak i ako potražnja poraste.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

hehehehehe

već sam prokomentirao, ali očito je da treba ponoviti ...
"ko to more platit" je samo jedan, ali ne i manje važan moment cijele priče i nije nevažna nadogradnja na @acinumovo promišljanje...
Potvrda su i talijanci koji okupiraju pogranična slovenska sela.. Ima itekoliko fEUdalnih umirovljenika koji imaju finu ušteđevinu, a rado bi živjeli u ZG klimi pa bili blizu mora i domaje...
Pa k tome neki miran, a sadržajan kvart kojem je sve "na dohvat ruke"...
Cijena nekretnina...Ijaoooo...
Svaka roba ima svog kupca...

Provinciopolis

Tko je glasao

CO-OP OPCIJA JE SPAS

Vrlo zanimljivi podaci g.Bakića i komparacija s stanjem (demografskim i financijskim) u zemlji,no mislim da to neće riješiti naš investicijski građevinarske balone ,gdje su stanovi samo jedan od njih (poslovni prostori su recimo drugi,a nitko ne obraća zasad pažnju i na taj dio).
Najprije,treba reći nešto što je fakt:da je nemoguće naći kupce za toliki broj stanova (novosagrađenih posebno) u RH ,koji je,po procjenama,sada oko 25 do čak 28.000,od čega u Zagrebu samo oko 15 do 17.000 (ovisno što su podrazmijeva pod stanovima-gotove strukture,rohbau i sl.) Činjenica je kako kriza bude odmicala da će stanovi propadati,da će investitori i banke gubiti novac,a da mladi ljudi i ne tako mladi (obzirom na se granica za odlučivanje za ulazak u zajednicu,bila ona braćna ili ne,te prvo dijete stalno pomiče) sve teže odlučivati na kupnju stana kao opciju riješenja jednog od egzistencijalnih pitanja.Stroga je mislim vrijeme za radikalni rez po dvije osnove:
1.Ako želimo oporavljeno građevinarstvo s novim poslovimai regulacijom starih,stvar je u kompromisu na jednoj strani i mijenjaju našeg mentaliteta na drugoj. Treba reći investitorima i bankama jasno i glasno da pomoći nema,osim ako se ne izmijene totalno uvjeti zbog stvarno preskupih kvadrata u odnosu na kupovnu moć građana i ekonomske prilike danas.Stoga treba kreirati co-op varijante kao u Kanadi,Švedskoj.Finskoj,dijelom i Njemačkoj i ponuditi svima u lancu (bankama,investitorima,pa i klijentima,na koncu) formiranje housing cooperativa s postojećim fondom neprodanih stanova,gdje bi se izračunom primanja potencijalnih klijenata s troškovima održavanja zgrada i troškovima participacije u usporedbi s povoljnijom rentom nego li marketinškom,država de facto participira kroz dio subvencija,a zgrada se ujedno otplaćuje spram investitora,banaka,itd. Varijante su mnogobrojne-od kanadskih u 3-4 modela (financijski co-op,kreditne udruge,Ontario princip,itd.) ili pak preko njemačkoj ili skandinavskog modela (prodaja prava stanovanja,preuzimanje većinskog udjela zgrade od stanara,te prodajom istih na otvorenom tržištu). Prednost naše sadašnje situacije za co-op verziju je što već postoji stambeni fond koji se može iskoristiti.Naravno,u toj verziji neće nitko od učesnika dobiti 100 % ono što je očekivati,ali stara narodna veli "bolje vrabac u ruci,nego golub na grani !",
Uz to,u taj stambeni fond za co-op treba ponuditi i ostale stanove iz državna portfelja,koji su sad razasuti od APN-a do ministarstava,agencija i fondova.

2. Uvesti stambene štedionice i njihov kapital u igru kao investitora s ubuduće poticajnom stanogradnjom i štednjom,gdje bi ljudi unaprijed planirali svoju budućnost,ukoliko doista žele biti vlasnikom stambenog prostora.

Banke jednostavno treba prisliti na suradnju u ovom dijelu priče inzistiranjem da uzmu najzad k sebi osiguranje plaćanja (nekretnine) i špristanu na prisilnu prodaju stanova na licitacijama,s tim da bi onda trebalo ukinuti naknade za prijevremenu otplatu kredita,kamate obračunati samo na preostali dug,gdje se isti može naplatiti,a sve ostalo likvidirati preko zakona o osobnom bankrotu u roku od 5 do 7 godina,kao npr. u Njermačkoj.

Tko je glasao

malo osnovne matematike:

Od 22 MM osiguranih sredstava za ovaj projekt ce se uz punu iskoristenost od 100k € po kreditu moci financirati MAXIMALNO 30 stanova!

Eto, to je politicki kapacitet jadranke kosor i njenih pajdasa i medijska vijest u RH.

Drzava se zaduzuje uz kamatu od 8% da bi subvencionirala kamate od 5%.

placaju svi...

Tko je glasao

dokaz zastrašujuće nesposobnosti

vrlo dobra analiza,

prilično je jasno da je pokušaj vlade, da omogući nastavak dosadašnjeg načina funkcioniranja stanogradnje
dokaz zastrašujuće nesposobnosti

drugim riječima, nas vode idioti

realno, hrvatskoj bi danas najviše pomogao
jasan zakon/skup zakona
koji bi olakšao, regulirao, definirao
problematiku iznajmljivanja stanova

tu bi vlada mogla, bez velikih troškova
omogućiti da se masa stanova iznajmi
i da ona grupa koja definira cijenu stana
(podstanari) dođe do daha,

regulacijom podstanarstva zakonom
omogućilo bi se realno sređivanje stanja u stanogradnji
prelazak na realne cijene
postupni ulazak podstanara na tržište stanova
prodaju
i novi ciklus stanogradnje

luka

Tko je glasao

realno, hrvatskoj bi danas

realno, hrvatskoj bi danas najviše pomogao
jasan zakon/skup zakona
koji bi olakšao, regulirao, definirao
problematiku iznajmljivanja stanova

neznam na što misliš ali zakoni postoje i danas. isto tako, na iznajmljivanje za stanovanje si oslobođen PDVa, plaćaš 15% plus prirez na 70 % iznosa rente (mislim). realno, radi se o vrlo povoljnom poreznom zakonu gdje je porez kumulativno oko 15% (više manje) na rentu te mi osobno nikako nije jasno zašto ljudi to ne prijavljuju jer je porez zaista umjeren (usporedi to sa cijenom rada ili cijenom izvlačenja dobiti iz tvrtke).

Tko je glasao

porez na iznajmljivanje

Ljudi ne plaćaju niti prijavljuju podstanare - ne toliko iz razloga što su sve to kriminalci ogrezli u zločinu - nego jednostavno - jer im se tako može. Nikada, ali nikada u Zagrebu (gdje je najveći broj podstanara - zbog studentske populacije) nije bila niti jedna inspekcija u vezi toga.

To je nekako postalo običajno pravo. I najnepismenija bakica kada prodaje cvijeće zna da štand mora platiti. A probaj nekome naplatiti taj porez na iznajmljivanje. Osim toga - to je kao navodno socijalni potez (to što se to ne kontrolira) - jer bi se navodno porez samo prelio tj. nadogradio na cijenu iznajmljivanja.

Tko je glasao

Stanogradnja je klinicki

Stanogradnja je klinicki mrtva slijedecih 10 godina.Tu i tamo neka manja zgradica "ne cini proljece".
Prilicno je komicno u situaciji gdje nam je osnovni imperativ dovlacenje investitora i proizvodnja roba i usluga za izvoz, bacati pare za stanove koji zjape prazni.
Drzava je mogla putem drzavnih stedionica jednostavno iskljuciti banke iz tog posla.
Sa 10% ucesca a ostalo na 10 god uz par posto kamata bi 10 kupaca vec inicirali financiranje gradnje 1 stana.
No dobro i demografija i sve ostalo, ali kod nas je sasvim zacudjujuca migracija stanovnistva.
Ljudi se doseljavaju u Zagreb, Split i sl. a ne zanima ih primarno dal imaju posao.
Kad krepa General Motors iz Detroita ispari 1 mil. stanovnika koji krenu u potragu za poslom.
gdje ima posla sambeno se pitanje ne problematizira.
Jasno da su najskuplje lokacije u Silicijskoj Dolini jer su poslovi odlcno placeni a bijedne cijene nekretnina u propalom Las Vegasu.
Svi se iseljavaju van grada ako to mogu, a u gradove hrle recimo u Bombay, Mombasu ili Mexico.
To je ta kardeljisticka pamet da se svi uguraju pod krov pod svaku cijenu.Posao i placanje rezija nije bitno i ne smiju nikako biti ekonomske.
Ali i taj film se blizi kraju.

Tko je glasao

Kvadrat stana & nametnici

Kad govorimo o stanovima uvijek zapnemo na toj cijeni kvadrata i mislim da bi bilo dobro otkriti zašto je ona takva kakva je.

U principu kad zbrojimo sve troškove izgradnje dobijemo cijenu m2 stana manju od 1.000 €/m2 ili tu negdje a sve ono iznad je zarada i jedino je pitanje čija je to zapravo zarada.

Istovremeno sve naše novine kao i naša vlada pune su briga za naše nesretne vlasnike svih tih silnih neprodanih stanova a da se nitko ne pita zašto nitko od tih nesretnih developera ne snižava cijenu stanova iako su mnogi pred propašću ili su zapravo već propali. Zar ne bi bilo logično da krenu u spašavanje onog što se može spasiti i započnu prodaju identičnu onoj koju obavljaju trgovci na kraju sezone ili kod zatvaranja trgovine?

No toga nema i cijene uporno stoje visoko kao da se ništa ne dešava i kao da nema nikakve krize.

Postoji još jedna zanimljiva stvar koja također prolazi nezapaženo, a to je da su mnoge zgrade građene na lokacijama gdje je svaka analiza isplativosti investicije pokazivala da tu zarade nema, jasno u standardnim uvjetima poslovanja. Smisao je tu postojao zapravo u nestandardnim uvjetima poslovanja gdje je uloženi kapital imao znatno nižu cijenu, a znamo da je prljavi kapital onaj koji ima znatno nižu cijenu, nižu točno onoliko koliko je cijena pranja novca. Takva investicija je bez problema mogla računati na gubitak od 20% a da i dalje bude zapravo rentabilna.

I sad jednostavno treba zbrojiti ova dva podatka i dođemo do rješenja zagonetke fiksne visine cijene m2. Očito da ekipa koja je ukalkulirala gubitak od 20% ne želi da se taj gubitak dalje poveća, a ta ekipa, kao i banke koje stoje iza njih, ima vrlo uvjerljive metode za svakog pametnjakovića koji be se usudio prodavati svoje stanove po nekoj sniženoj cijeni, a nedajbog manjoj od sudbonosnih 1.000 €/m2.

Možemo se također sad vratiti na ono gornje pitanje tko zapravo sve zarađuje na tom m2 stana i koliko su u tom sustavu važne banke koje ne dozvoljavaju, bez obzira na količinu nekretnina kojih postaju vlasnici, da se cijene snize.

Tko zapravo tu ima glavnu riječ, investitori, banke ili netko treći za kojeg se i naša država jako skrbi obzirom da na sve načine pokušava natjerati naše građane da kupuju te skupe stanove. Da je naša država htjela mogla je jednostavno kupiti stanove po cijeni od npr. 800 €/m2 te iste stanove prodavati po nešto malo uvećanoj cijeni ili ih iznajmljivati i na taj način pružiti pravu pomoć mnogima, a pogotovo mladima koji teško ili nikako danas dolaze do stana.

Da ali u tom slučaju bi neki izgubili a to se ne smije desiti.

leddevet

Tko je glasao

neki dan je bio oglas APNa u

neki dan je bio oglas APNa u novinama gdje prodaju one svoje stanove u sopnici i ako sam dobro izračunao ima jedna količina stanova po cijenema od oko 800eur/m2

Tko je glasao

cijena stana

Bila je 1250, pa su snizili na 1050.

http://www.seebiz.eu/hr/nekretnine/holding-u-sopnici-smanjuje-cijenu-kvadrata-za-200-eura!%3F,70210.html

Ova cijena za 800 E/m2 je mislim za četverosobne i petorosobne stanove kojima je cijena i inače užasno pala jer se jednostavno - ne traže.

Ali treba imati da je to cijena gdje je grad darovao zemljište i priključke i još mnogoštošta, tako da mi cijena od 1000 eura po kvadratu kao realna cijena zvuči definitivno malo prenisko.

A opet, sjećam se vrlo dobro početka 90-ih kada je cijena stana starog cca 10 godina bila 1000 DEM.

Tko je glasao

Cijena m2

Ali treba imati da je to cijena gdje je grad darovao zemljište i priključke i još mnogoštošta, tako da mi cijena od 1000 eura po kvadratu kao realna cijena zvuči definitivno malo prenisko.
Sama gradnja stanova ako nema nekih posebnih zahtjeva kao što je posebno temeljenje dođe maksimalno 500-600 €/m2 i to je ono što se plati izvođaču radova, projektantima i svim mogućim akterima na izvođenju. Standardna cijena dozvole i raznih davanja je 400 - 550 kn/m2 što sve skupa čini još uvijek manjim od 800 €/m2 (a da ne govorimo da je manje od 1250 €/m2). Dodatak priči da gradilišta kao što je Sopnica - Jelkovec gdje se može jednostavnije organizirati gradilište i gdje se rade velike zgrade imaju osjetno nižu cijenu od neke gradnje u nekoj uskoj ulici kao što je na Trešnjevci ili u nekom gusto urbaniziranom dijelu grada i svakako bi trebali biti ispod 500 €/m2.

Ostaje pitanje koja je cijena kapitala uloženog u projekt i koga sve treba namiriti u toj priči. Sigurno bi bilo zanimljivo proučiti ove razne investicije i to ne samo ove iz POS-a ili Sopnice-Jelkovec nego i raznih drugih graditelja i da vidimo tko je tu i kakav porez platio.

Zapravo uvijek dođemo do onog kako je Al Capone skončao!

leddevet

Tko je glasao

m2

Ja sam čuo (u birtiji, naravno) priču od čovjeka koji je direktor i vlasnik građevinske firme a koja je uspješno prije par dana otpustila sve zaposlene, a sad će i likvidacija.

Uglavnom se u prvom dijelu razgovor sveo na to da on ne može prodati stan ispod cca 1200-1250 eur/m2 jer su strašno poskočili zahtjevi vlasnika zemljišta - barem onih gdje je on gradio (zapadni dio grada - Vrbani, Špansko).

Drugo - spominjao je da mu "banke ne daju smanjiti cijenu" ali to nije htio podrobnije objašnjavati, ali - koliko sam shvatio - ima veze i s tim što banka, kada radi procjenu zemljišta, stanova i projekta - procijeni vrijednost nekretnine na X i poslije ne dozvoljavaju da ispadne da su previsoko procijenili kvadrat budućeg stana (jer na temelju te procjene daju kredit za gradnju).

Tko je glasao

Drugo - spominjao je da mu

Drugo - spominjao je da mu "banke ne daju smanjiti cijenu" ali to nije htio podrobnije objašnjavati, ali - koliko sam shvatio - ima veze i s tim što banka, kada radi procjenu zemljišta, stanova i projekta - procijeni vrijednost nekretnine na X i poslije ne dozvoljavaju da ispadne da su previsoko procijenili kvadrat budućeg stana (jer na temelju te procjene daju kredit za gradnju).

ne radi se toliko o procjeni (jer su banke uglavnom debelo osigurane) koliko o činjenici da banke kada nešto utrpaju u rizičan kapital moraju napraviti dvije stvari: objasniti vlasniku gubitke te povećati obveznu pričuvu kod HNBa. zato banke ne vole iskazivati takve gubitke u bilancama nego se čeka...

Tko je glasao

Uglavnom se u prvom dijelu

Uglavnom se u prvom dijelu razgovor sveo na to da on ne može prodati stan ispod cca 1200-1250 eur/m2 jer su strašno poskočili zahtjevi vlasnika zemljišta - barem onih gdje je on gradio (zapadni dio grada - Vrbani, Špansko).
Nešto ne štima u toj logici jer je da bi se gradilo na nekavom zemljištu treba najprije postati vlasnik tog zemljišta, dakle trgovina je trebala već biti obavljena i investicija definirana. Jedini tu problem je ako su "pod cijenu" zemljišta obećani neki stanovi koji iz nekog razloga nisu izgrađeni, a obzirom na krizu neće ni biti, te sad se bivši vlasnici zemljišta nastoje namiriti na neki drugi način.

Doduše moguće je da je isti izgradio novu zgradu na ime vlasnika terena i sad su se ovi pomamili, ali to su nečista posla i sam si je kriv ako nije složio dobre ugovore.

Svakako mislim da je dotični nešto muljao (vjerojatno ga je novac koštao više nego je planirao), no bit svega je da je radije sve propalo umjesto da se ograničio gubitak, naravno, uz svesrdnu pomoć banke.

leddevet

Tko je glasao

imaš pravo...

Nešto ne štima u toj logici jer je da bi se gradilo na nekavom zemljištu treba najprije postati vlasnik tog zemljišta, dakle trgovina je trebala već biti obavljena i investicija definirana. Jedini tu problem je ako su "pod cijenu" zemljišta obećani neki stanovi koji iz nekog razloga nisu izgrađeni, a obzirom na krizu neće ni biti, te sad se bivši vlasnici zemljišta nastoje namiriti na neki drugi način.

Obično su to manja zemljišta (obično s izgrađenim kućama) koje je potrebno otkupiti i okrupniti u veću parcelu. To nalikuje na... živi užas. Još ide nekako s prva tri vlasnika, ali onih zadnjih tri počnu tražiti astronomske cifre ovoono (što je njihovo pravo) i kaže da to jako poskupljuje. Naravno - obično se obećaju neizgrađeni stanovi (nepostojeći) pa se te obitelji smještaju u iznajmljene, ovo ono. Ne branim ga (ih) - ali kaže da se situacija strašno zakomplicirala u zadnje vrijeme jer ljudi jednostavno precjenjuju svoju imovinu - a on mora ili graditi ili propasti. A govori da je u zadnje vrijeme toliko pao broj upita (ostalo mu je 140 neprodanih stanova) - da jednostavno mora zatvoriti.

Tko je glasao

Pa nema ni godinu dana da je

Pa nema ni godinu dana da je donesen Zakon o poticanju prodaje stanova.
Zakon je vrijedio 8 mjeseci i 28 dana. Koliko je ugovora sklopljeno na temelju tog zakona?

Njemci kad traže izlaz iz recesije spašavaju svoju automobilsku industriju. Hrvati pak izlaz iz recesije traže tako da potaknu prodaju stanova. O nebesa!

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Njemci kad traže izlaz iz

Njemci kad traže izlaz iz recesije spašavaju svoju automobilsku industriju. Hrvati pak izlaz iz recesije traže tako da potaknu prodaju stanova. O nebesa!

Sve si rekao.a jis cu dodati
Sve je to dio sire zbunjenosti sa drzavom u kojoj vladajuca elita kad se konacno nazdere i pusti trbusinu, kupi kojekave kich krpe i ostalo sto su vidjeli po Glorijama i sl. trashu dobije nekakav adrenalin pa pokusava i vladati istom tom kao perspektivnom drzavom jer bo je oni mudro vode ( kad nadju put do puta da nadju put...).
Ali to je malo drugacije nego u PC igrici!
Rezultat je da strani invostitori ne dolaze, rietki koji dodju budu najureni a postojeci se sele u Srbiju.
Mladi i skolovani iseljavaju sto dalje iz mocvare, oni koji su sasvim ispranih mozgova ( vjerojatno iz obiteljskog antifanti miljea) se misle uguziti na grbu nejake proizvodnje invazijom na filozofije, politologije i sl. nuzno nuzne obrazovne institucije...A ovi koji su na putu da nadju put, ali su na zalost pogubili ili pobjegli od ovaca, pa gledaju tko bi ih mogao zamijeniti sad ocito nisu ni za pastire jer sam sve vise siguran da su dobili otkaze jer su im ovce pobjegle. I one nacrtane....
Inace zamaranje bilo kakvim ekonomskim planovima je sve vise dio kuprcanja misha u misolovki.Boli glava vrte se tobogani i treba uzivati opcu nemoc.Mozda sitnozubanstvo ponesto i nauci na kraju balade.
Npr. nesto o odgovornosti:
" Ne moze se 20 godina birati bezveznjake i onda se cuditi opcoj propasti"
Umjesto da Danka Koncara proglase za feldmarsala i daju mu 340 odlikovanja, oni smisljaju kako bi uz brodogradilista izdrzavao svu silu papirologa u Rijeci, Splitu i Trogiru.
Cin feldmarsala je i premalo za nekog tko ce nas rijesiti izdrzavanje propale i beznadezno lose brodogradnje.
Od 2004. godine treba namiriti 8 mld. kuna dugova a sa onima u Splitu ukupno 12 mld. kuna.
Ako ovaj to preuzme platiti cemo naravno, ali vise nikad.
Ako ne preuzme, treba se pripremiti za daljnje 3 mld. kuna/godisnje za bacanje u to smece.
Otkacili su sve strane investitore, tu se cmizdri radi 4 stabla u Varsavskoj, Orco su najurili kad im je tip digao image a da nisu ni oni ni vlada pomaknuli lijenim guzicama.
Vriste na ulaganje na brdu Srdj iznad Dubrovnika, cujem da se sad dovodi u pitanje navodnjavanje i gradnja kanala u Slavoniji jer su nekakve ptice nervozne i sl.
Nekoliko ivestitora se 4000 zaposlenih se sprema zbrisati u Srbiju ( Benetton je vec zbrisao), a radi se redom o proizvodjacima i izvoznicima.
Ima jos ali ce se MMF time baviti.

Tko je glasao

Mjere papirnatog tigra

Interesantna analiza.

Mjere vlade uglavnom doživljavam kao pokušaje da se pokaže kako se nešto radi, a ne pokušaje da se nešto stvarno i napravi. Ako se malo analiziraju navodni uvjeti koje vlada predlaže u ovom slučaju, vidi se da su gotovo nemogući. Dakle, broj onih koji će ih zadovoljiti biti će mali i samim tim nedovoljan za pokretanje bilo kakvih trendova.

Da bi se nešto napravilo potrebno je imati novac, a proračun je ispod vode već dugo vremena. Zapravo cijela porezna politika služi isključivo zadovoljavanju potreba onih koji čine famoznih "zadanih" 80% proračuna. Mislim da je to stari začarani krug i da jedino može slijediti vrlo bolan trenutak konačnog sloma tog ciklusa. Vlada zapravo funkcionira na temelju nakaradne parafraze jedne latinske izreke - neka se izvrši proračun, pa makar propao svijet.

Također, mislim da su banke centar "regulacije" cijena nekretnina, one zapravo aktivno dogovaraju "zadanu" cijenu, a koriste i druge mjere kao što je cijeđenje dužnika i jamaca, a ne preuzimanje nekretnina što predstavlja konačno priznanje pogrešne politike i prihvat određenih gubitaka. No, daljnji poremećaji odnosa na tržištu mogu rezultirati slomovima koje ni banke neće moći regulirati ili ignorirati.

Tko je glasao

onan mjere

iliti drkica u prazno...

Tko je glasao

proračun je bačen... @Carić

No, ovo da banke ne preuzimaju nekretnine...

Mislim da informacija nije baš najtočnija... RBA je jako dugo reklamirao ovo - trenutno u ponudi imaju 736 stanova... A nekako mislim da nisu registrirani za gradnju stanova :)

http://www.limun.hr/nekretnine.aspx

Broj stanova koji nudi Zagrebačka banka d.d. (preko ZANE) - nije mi se dalo brojati.

http://www.zane.hr/katalog.php?sifraProjekta=TEHNOPANELI+-+Zavrtnica-Zah...

S ostalim se slažem, pogotovo da su sada na redu mjere pod nazivnikom "dobro zvuče za reklamu, ali - budući ne ulažemo stvarno niti kune - u stvarnosti ne vrijede skoro ništa". Osim toga, kako to možeš "natjerati" banke na nešto, kada ćeš sljedeći dan doći kod istih po novo zaduženje.

Tko je glasao

Mislim da se tu radi o

Mislim da se tu radi o nastojanju banaka da pomognu prodaju stanova koje imaju njihovi klijenti, građevinske tvrtke. Tako bi banke osigurala povrat novca koji su pozajmile tim tvrtkama. Dakle, to vjerojatno nisu nekrentine u vlasništvu banaka. Kao što možete vidjeti na linku za ZANE koji ste dali, to je tvrtka koja je uglavnom posrednik u prodaji stanova, a projekt je od tvrtke Tehnopaneli. Dakle, vjerojatno je Z. banka kreditirala Tehnopaneli, lako moguce da je i uvjetovala ili nagovarala da se većina ili sav plasman radi i preko njene podružnice ZANE, pa se ZANE sada trudi iz moguće 2 razloga: svojih provizija od Tehnopaneli (jer se vidi da ne naplaćuje od kupca) i pomoći majci banci kojoj odgovora da se ta zaliha proda.

Tko je glasao

@nbakic

Ispričavam se, dao sam link ZANE na akciju, ovo je pravi:

http://www.zane.hr/katalog.php?kateg=2&sub=6 (ovo je samo ponuda za Grad Zagreb)

evo i pbz:
http://www.pbz-nekretnine.hr/hr/rezultati-pretrazivanja.htm?id=29&isPost...

Frendica mi je osobna bankarica u jednoj banci (nije bitno kojoj) i govori da kupcima stanova na kredit izlaze kolikogod mogu u susret jer više jednostavno ne znaju što da rade s toliko stanova. Sad - jel to malo pretjerivanje ili socijalna osjetljivost (moje prijateljice) ne znam. Ali definitivno je ponuda "bankarskih stanova" ogromna.

Tko je glasao

Banke...

Mislim da se u većini slučajeva radi o tzv. "novim" stanovima, a ne o stanovima za koje dosadašnji kupci ne mogu plaćati kredite.

Meni je osobno poznato dosta slučajeva gdje ljudi plaćaju kredite (zapravo banke ih cijede), koje objektivno ne mogu plaćati i gdje bi povrat nekretnine bio najbolja opcija. Međutim, banke im sjede na leđima jamaca, roditelja (penzijama) pa su i dalje prisiljeni plaćati kredit i tamo gdje bi default bio najbolja opcija.

Naravno, bankama to nije u cilju. Banke se služe nizom taktika. Npr. u poduzetništvu, ako prodaješ opremu na leasing, postoje slučajevi gdje banka od tebe de facto traži da jamčiš za kredit koji je uzeo ovaj koji od tebe kupuje. Ha, ha, ha. Znam takve slučajeve, praktično iz prve ruke.

Tko je glasao

Default kao takav

jos ne postoji u hrvatskoj. sa osobnim stecajem bi se ta situacija mogla malo olaksati...

Banci su uvijek najvazniji novci, odnosno payment streamovi, o njima ovisi cijela prica...

najvjerojatnije ce kada dodje do osobnog stecaja narasti prosjecna kamata na kredite, jer ce se taj tok novca prekinuti.

Tko je glasao

Banka svoje naplati skoro pa svaki put!

Banke koliko god bile spremne na rizik su također spremne i uložiti svoje novce u obrtaj novca.

Uz određenu dozu rizika, oni skoro pa uvijek fino naplate SVE te usluge!

Business as usual. Samo je malo škakljikavo u slučaju da je točno to kako "uvjetuju" prodaju priko određene agencije!

Hmmmmmm!

Obrisan

Tko je glasao

Cijene dolje !

Pripremimo i taj dio kolača za EU okupatore... Nek nam i krv isisaju ako treba...
Cijene će rasti jer "ko to more platit"...

Provinciopolis

Tko je glasao

Navlakuša classic

Jako dobar dnevnik kratko i jasno.

Ove najnovije mjere Vlade doživljavam kao klasični pokušaj "navlakuše" stanovništva prema dužničkom ropstvu.
Vjerujem da je Vlada (gdje najvjerojatnije ima ljudi koji su investirali u špekulativnu stanogradnju) vrlo brzo
našla zajednički jezik sa bankarima i građevinskim lobijem a naravno preko grbe građana.

Znači bankari bi htjeli povrat danih kredita građevinarima,a naravno i ekstra profite "derući kožu sa leđa" neopreznih
građana,takođe ne treba zanemariti da domaći bankarski matan/jaran menadžment ima veliki strah od iskazivanja
gubitka u bilancama,a što bi se dogodilo ako uzapte stanove od ambicioznih građevinskih kvazipoduzetnika koji su se
malo "prenebregnuli" 8)).I naravno Vlada RH bi htjela neki PDV od prodaje da pokuša popuniti zjapeću rupetinu u proračunu.

Hehe čini mi se da su se svi zajedno lijepo nasadili jer nitko do sad nije uspio slomiti zakon ponude i potražnje,a
junoše koje su pokušale polomili su vlastite metaforičke kosti.

Reanimator

Tko je glasao

Zakon ponude i potražnje - moj glup prijedlog

Ovo ću pitati kao laik (u prijevodu, ne vičite na mene). Dakle - navodno postoji Naknada za neobrađeno poljoprivredno zemljište (ne znam je li zaživjela zbog problema sa zemljišnim knjigama, ali bitan je princip).

Bi li bilo moguće (i bi li imalo smisla) uvesti Naknadu za novogradnju koja se nije prodala u roku duljem od godinu dana (radni naslov) :)

Hoću reći - bi li bilo moguće nekom naknadom "natjerati", tj. učiniti vlasniku zgrade s neprodanim stanovima neisplativim držati "zacementiranu" cijenu.

Tko je glasao

Bi li bilo moguće (i bi li

Bi li bilo moguće (i bi li imalo smisla) uvesti Naknadu za novogradnju koja se nije prodala u roku duljem od godinu dana (radni naslov) :)

poduzetništvo je ustavom zajamčeno kao slobodno. takvo penaliziranje bi bilo protivno ustavu. nije smisao jednu lošu politiku liječiti sa drugom lošom politikom. ionako poduzetnik koji nije prodao stanove najvjerojatnije ide u stečaj. problem je po meni da taj stečaj treba proglastiti što prije a ne čekati. daj bankama u ruke sve te stanove pa nek se hebu...

Tko je glasao

Ne slažem se. Evo ti primjera

Ne slažem se. Evo ti primjera iz SAD-a: auto dealer zakupi određeni broj automobila od tvornice u Detroitu na rok od godinu dana. Drugim riječima, ima godinu dana da proda robu iz svog salona. Tokom te godine dana plaća 'stajaninu' tvornici za svaki automobil do momenta prodaje. Ukoliko prodaja ide sporo moze dobiti i 'rebate' od tvornice u iznosu od recimo 1000, 2000 ili vise dolara (ovisno o cijeni automobila) kako bi potaknuo prodaju. Naravno, dileri se sluze raznoraznim smicalicama i izmisljenim troskovima (dealer preps, itd) kako bi što više zaradili po principu APP (ako prođe prođe), na što u državi slobodnog tržišta imaju pravo. Međutim, ako u godini dana ne uspiju prodati automobil, isti moraju kupiti od tvornice u punoj cijeni. Trebate samo vidjeti kako takvim (novim) automobilima pada cijena prije isteka roka. A da autu istice rok vrlo lako svaki kupac moze provjeriti tako da provjeri mjesec i godinu proizvodnje koja se obicno nalazi unutar vozačevih vrata.
Znači, u simbiotičkim situacijama (tvornica/financijer - izvođač/prodavač) postoje poluge koje to tržište mogu efektivno kontrolirati i poticati tržište.
Stoga ne vidim razloga zašto se to ne bi moglo raditi i ovdje.

Tko je glasao

jedna stvar je ugovorni odnos

jedna stvar je ugovorni odnos dva trgovačka subjekta a drugo je penaliziranje poduzetništva

Tko je glasao

@ghaos99

Već sam krenuo pisati "Pa onda neka banka kod nas da revolving kredit poduzetniku s promjenjivom kamatom..." ali to je bezveze, jer banka nije vlasnik tih stanova (barem dok građevinar ne propadne).
Hm, onda nema tržišnog načina kako nekoga "natjerati" da radi jeftinije stan. Jer da ima - pojavila bi se konkurencija i već pomela ostale.

Dakle - ispod ove cijene se ne isplati graditi? Je li bi to zapravo bio zaključak?

Tko je glasao

Hm, onda nema tržišnog načina

Hm, onda nema tržišnog načina kako nekoga "natjerati" da radi jeftinije stan. Jer da ima - pojavila bi se konkurencija i već pomela ostale.

po meni dok se ovo ne proda realno se nema što tražiti u novom ciklusu. cijene će morati ići dolje. to je pitanje zdravog razuma vlasnika tih nekretnina. no očito je da oni misle drugačije.

btw, što se tiče naše ekonomije prometi u trgovini padaju svim trgovcima u odnosu na siječanj prošle godine. zapravo sve ukazuje da je ovo bio najgori siječanj u trgovini u zadnjih 10 godina. uskoro ćeš vidjeti podatke negdje. realno, i dalje tonemo i to prilično. znači stanovi se neće prodavati i da ih badava daš.

nama hitno treba novi gospodarski model.

Tko je glasao

@chaos

To s trgovinom je istina. Iako - to nije niti blizu "mogućnosti". Naime - mirovine i plaće državnim službenicima još uvijek nisu pale niti lipe (ok, smanjene su neke pogodnosti tipa božićnice, i to je sve) dok je realni sektor nagrabusio. No, kako su kod nas obitelji još uvijek prilično jake, i s obzirom na broj ljudi koji su na "budžetskoj" plaći - ovaj scenarij je još daleko od katastrofe.

Čekaj da se dogodi da država mora reći - smanjujemo osnovicu za državne plaće 5% ili tako nešto, pa da vidiš belaja i u trgovini i sličnom.

No, ako se ne varam, vidim da je prodaja novih automobila jako poskočila - neko objašnjenje te pojave?

Tko je glasao

trgovina je rasla zadnjih 6

trgovina je rasla zadnjih 6 mjeseci prošle godine. u siječnju se dogodio neočekivani i veliki pad što je neobično ali nikako dobar znak (uvijek uspoređujemo sa istim mjesecom prošle godine). za automobile neznam, treba vidjeti friške podatke.

Tko je glasao

promet automobilima

Evo najsvježijih podataka :)

http://www.vecernji.hr/biznis/prodano-27-4-vise-automobila-sijecnju-rena...

Ja priznajem da ne kužim tako velike oscilacije.

Tko je glasao

vjerojatno je pala

vjerojatno je pala registracija neke veće flote, policija je kupovala veliku količinu automobila nedavno (više od 1000) pa je vjerojatno to to, jako ću se iznenaditi ako se to ponovi u veljači

Tko je glasao

@chaos

znam... ali pretpostavimo da je banka vlasnik nekog poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuje - ona će teorijski platiti "kaznu" zbog toga - te će to utjecati da tom zemljištu smanji cijenu.

Tako bi moglo biti i sa stanovima. Iako, nama općenito - u jednom velikom dijelu gospodarstva - to sa spuštanjem cijena nikako ne ide.

Tko je glasao

po meni opet nisi ništa

po meni opet nisi ništa napravio osim uveo novi porez koji popapa država a ona je na koncu i stvorila taj problem kroz dozvoljavanje takvog poslovnog modela a ne stimuliranjem npr proizvodnje. svatko tko je god znao zbrojiti dva i dva radio je zgradu sa stanovima. po meni sve nezdravo treba sterati u stečaj te će se tada stanovi naći na tržištu po povoljnim cijenama (kada banke budu imale par tisuća stanova bit će povoljno).

Tko je glasao

Fakat, jel' bi netko mogao

Fakat, jel' bi netko mogao objasniti/napraviti analizu, zašto se od svih mogućih investicija kojih itekako nedostaje u Hrvatskoj, odlučilo baš na građevinarstvo?

Isto vidimo s podvalama sa Zakonom o golfu, gdje je cilj zapravo u apartmanizaciji - tko će te apartmane kupovati, kome će se iznajmljivati? Nama zapravo u turizmu ne nedostaje kapaciteta, ili...?

Imam neke svoje teorije (pranje novca i sl.) ali ih ne znam objasniti, osim na nivou "šestog čula" ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Poštovana, odgovore na

Poštovana,

odgovore na pitanja biste i sami migli imati da niste upali u zamku kolektivističkog razmišljanja. Pitanje koje glasi 'zašto se odlučilo' implicira da je neko tijelo, ili neki plenum odlučio. NITKO nije odlučio na razini master plana. Nego jasno, poduzetnici su odlučili, svatko za sebe, na način maksimalnog povrata. Odnosno onaj tip poduzetnika kojem takvo poslovanje odgovara, A 'takvo' znači kako Vam je odgovorio martin, prvestveno onaj tip poduzetnika koji se znao (nije to baš neko znanj) i prvestveno HTIO ravnati prema uvjetima koji su u toj branš bili zadani. Inače, mnogi od tih ljudi su i ponosni na to 'snalaženje'. Evo i meni se hvalio jedan koji je uspio prenamjeniti šumsko u građevinsko na atraktivnoj zoni kako je službenici 'na općini' dao 'pet'cu' (misli se na Golf 5), 'al' prev'še sam joj dao, mog'o sam i jefin'je, al' zarad'ću puno pa nema veze'.

I drugo pitanje je u istom stilu, pitanje 'nama ne nedostaje'. Ne radi se o tome da li 'nama' nedostaje, nego da li neki poduzetnik u tome vidi priliku. A bez obzira što, kad bi postojao neki master plan npr. istarskog turizma, bi se vidjelo da za stratešku dimenziju ne treba nego 5-7 terena, postoje jasni interesi poduzetnika da pod krinkom golfa razviju apartmane na atraktivnom prenamijenjenom zemljištu.

Tko je glasao

Poštovani,

hvala na odgovoru, premda ne znam zašto je intonirano u stilu "evo ti ženo, kad si već navalila...". Nisam ja upala ni u kakvu zamku kolektivističkog razmišljanja nego ste vi upali u zamku razmišljanja kako su svi upali u zamku kolektivističkog razmišljanja.

To što je MMD bila godinama tamo gdje je bila i to što je na čelu IGH taj koji je, a koji je prije bio tamo gdje je bio, sigurno isto nema nikakve veze s master planom, već jedino s logikom poduzetnika da ulaže tamo gdje će, vidi slučajnosti, maksimizirati povrat sredstava.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Nitko ništa, a baš me

Nitko ništa, a baš me zanimalo... :(

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigulica, odgovor je

Bigulica, odgovor je relativno jednostavan- u gradjevinarstvu je bio puno veci povrat na ulozeni kapital nego u drugim djelatnostima. Veci dio gradjevinarstva se odnosi na drzavne i lokalne infrastrukturne projekte- auto-ceste, mostove, arene i slicno- poslove su netransparentno dobivali oni koji su povezani s trenutnom politikom, od prenapuhanih cijena su nesto vratili u crne fondove, nesto platili podizvodjacima, a nesto zadrzali za sebe. Nekakva dvorana, most ili autocesta se mogu relativno brzo izgraditi tako da biraci imaju osjecaj kako se puno toga radi (zamisli koliko vremena bi trebalo da rezultat da nekakva obrazovna reforma ili pokusaj preusmjeravanja gospodarstva).
Sto se stanova tice, opet je postojala dovoljno potraznja do prije tri godine da proguta sve izgradjeno- za izgradnju stana nije potrebno neko veliko znanje, do zarade se dolazilo relativno brzo- zamisli koliko bi ti trebalo od ideje do povrata kapitala da se odlucis na proizvodnju neceg relativno sofisticiranog (a i gdje bi nasla radnike- kod gradjevine je lako- posaljes par kombija u Bosnu ili Rumunjsku, platis ih par tisuca kuna i drzis cijelo vrijeme zatvorene u podrumu).i
Banke su rado kreditirale izgradnju stanova jer su pretpostavljale da se ne mogu ne prodati, a kod kreditiranja bilo cega drugog su bile mnogo rigoroznije.
Imati stan je u hrvatskom drustvu i inace poprilicno fetisizirano jer lokalne zajednice prkticki ne posjeduju nikakav stanarski fond koji bi regulirao trziste. Stan je tako nesto sto se mora kupiti.
Itd itd.

Tko je glasao

stan amo - stan tamo

Po meni - izvrstan dnevnik. Ne predug, precizan, sa izvorima i sve... super. Nemam što dodati raspravi - iako, mislim da ona dvojba, je li ovo Vladin trik da ubrza prilagodbu... to je retoričko pitanje, zar ne? Reci da je :))

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci