Tagovi

Gubitnici i dobitnici

Obrtnik sam – do kad ne zna se

Vrijeme je poreznih prijava na dohodak. Primjer koji navodim je temeljen na predanoj poreznoj prijavi za dva obrtnika koji obavljaju zajedni?ku djelatnost. Prijavljeni prihod u gotovini ( 5% od ukupno prijavljenih prihoda ) i prihod putem žiro-ra?una ( 95% od ukupno prijavljenih prihoda ) iznosi 385.060,46 kuna. Ovaj iznos mogao bi biti daleko ve?i da su napla?ena potraživanja od kupaca. Nenapla?ena potraživanja od kupaca iznose 296.027,01.

Ova su nenapla?ena potraživanja prije svega optere?enje za poslovanje obrtnika koji u dobroj vjeri prodaju svoje proizvode, ali je gubitnik i prora?un kao i svi oni koji od tog prora?una žive. Prora?un gubi 55.172,00 PDV-a koje bi obrtnik uplatio u državni prora?un da je ra?une naplatio. Istina je i da bi onaj koji je ra?un platio za taj iznos umanjio svoju obvezu za PDV ( pretporez u primljenim isporukama ), ali pretpostavljam da svi ovi koji naše proizvode koriste, u svojim prihodima nisu ni prikazali koliko su prihoda ostvarili prodajom tih proizvoda, mahom u ugostiteljskim objektima. Obrtnik nema uvida u prikazan promet kod npr. ugostitelja, ali bi porezna uprava trebala imati taj uvid, jer iza odre?ene koli?ine kupljenog brašna, kvasca, šunke, sira i gljiva morao bi postojati i odgovaraju?i prihod od prodanih pizza.

Zbog nenapla?enih potraživanja obrtnik mora uzimati kredit da bi nabavio materijal za proizvodnju. Iste ra?une moram pojedinim dužnicima slati 3, 4 puta jer im je ?esto opravdanje za nepla?anje ra?una izgovor da su ra?un izgubili. Jednom sam vlasniku ne baš malog hotela tre?i put poslala 3 kopije ra?una uz napomenu da ih stavi na tri razli?ita mjesta, kako bi napokon mogao platiti gotovo zanemarivi iznos od približno 2.000,00 kuna. Iznos postaje ne zanemariv kad imate 20-30 tako zanemarivih i malo manje zanemarivih iznosa.

Zatvaranje obrta

Dogodi li vam se da zatvorite obrt dužni ste u državni prora?un uplatiti PDV i za ra?une koje niste naplatili. Država ?e na?i na?in da vam naplati taj iznos, a pri?e su za malu djecu da i obrtnik tužbom može naplatiti izdane ra?une za prodane proizvode. Pri?e za malu djecu jer ve?ina ovih ne platiša kupuje robu sa namjerom da je ne plati, ne preuzima preporu?ene pošiljke ( mogla bi biti neka tužba ), bez problema zatvara obrte i otvara nove ( država ne postavlja nikakve zapreke, a mogla bi i morala bi ). Obrtnik koji zatvara obrt platiti ?e PDV a da istovremeno nema pravo na nikakvu nadoknadu ukoliko idete na zavod za zapošljavanje. Ukoliko idete u mirovinu od nje ?e vam naplatiti PDV za izdane ra?une koje niste naplatili, a iste ?e naplatiti ukoliko se negdje zaposlite.

Mogu?e rješenje

Najjednostavnije rješenje bi bilo da svaki kupac pošteno plati robu koju je kupio. Mogu?e je rješenje i da svaki obrtnik prilikom predaje porezne prijave uz postoje?e obrasce ( pregled primitaka i izdataka, dugotrajnu imovinu, komorski doprinos itd. ) predaje i Pregled nenapla?enih potraživanja od kupaca i nepla?enih obveza prema dobavlja?ima. Višak državnih službenika mogao bi se tako pozabaviti ovima koji su dužni mnogima, a nemaju nenapla?enih potraživanja. Malo kome bi bilo svejedno kad bi znao da ?e mu porezna «sjesti za vrat» zbog silnih dugovanja prema dobavlja?ima. Položaj obrtnika koji ima za naplatiti 296.000,00 kuna, a ni dobavlja?ima ni državi ne duguje ( nešto doista sitno za doprinose, jer se uvijek prije podmire obveze prema dobavlja?ima, a za kašnjenje uplate doprinosa pošteno se plate i kamate ) – bio bi znatno bolji i bilo bi manje zatvaranja obrta.

Komentari

Pacijentu smo upravo polomili

Pacijentu smo upravo polomili oba dvije noge. Bi li bilo bolje mu damo paracetamol ili aspirin prije nego mu krenemo lomiti ruke?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@debe, pacijent si mora sam

@debe,
pacijent si mora sam odabrati lijekove koji će mu pomoći da lomovi bar ne bole i da brže zarastu.

Tko je glasao

pacijent ni aspirin neće

pacijent ni aspirin neće dobit. Ovaj doktor ima sadističku crtu u sebi..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Harač & harač

Moguće je rješenje i da svaki obrtnik prilikom predaje porezne prijave . . / . /. . . predaje i Pregled nenaplaćenih potraživanja od kupaca i neplaćenih obveza prema dobavljačima.
Meni je svakako nevjerojatna bezosjećajnost poreznog sustava koji nema nikakve želje pomagati onima od kojih zapravo živi. Uzmimo samo primjer preplaćenog PDV-a gdje se država svim silama trudi da način povratka bude što dugotrajniji (upravo sam u fazi prebijanja preplaćenog PDV-a s porezom i sporo je za nevjerovat).

Zanimljivo je da na preplaćeni PDV nema nikakvih kamata dok u slučaju bilo kakvog kašnjenja odmah ide maksimalnih 17%. Jednostavno nismo ravnopravni.

Svakako je tužno kad pogledamo unatrag ove posljednje dvije krizne godine, a pogotovo ovu posljednju, a da ne vidimo niti jednu mjeru gdje je porezni sustav pokušao pomoći obrtnicima i svima onima koji su krenuli u toliko propagirano samozapošljavanje. Umjesto toga smanjuju se porezne olakšice, dodaju se krizni porezi, smanjuju se socijalna prava, gradovi proširuju parkirne zone (uz primjerene cijene za obrtnike) i stvaraju čete redara koji nas globe pri svakom najbedastijem prekršaju. Stjeće se dojam da državi i gradovima svi mi samo smetamo i bilo bi najbolje da uopće ne postojimo i jedini razlog što nas trpe je da ne bi imali od koga uzimati lovu za potrebe subvencioniranja saborskog restorana.

P.S. No da ne budem nepravedan, upravo sam danas saznao da su nam smanjili davanja za mirovinsko i zdravstveno za nevjerojatnih 0,75% (slovima nulacijelasedamdestepet posto). Baš im hvala na velikodušnosti jedino bih volio znati kako su došli do te cifre obzirom da su svima primanja zapravo prepolovljena.

leddevet

Tko je glasao

Taj preplaćeni Pdv je priča

Taj preplaćeni Pdv je priča za sebe. Mi smo nekoliko puta na papiru ostvarili pravo na povrat ( kod nabavke dugotrajne imovine - kombi, agregat ) ali gotovo ne postoji način da obrtnici preplaćeni Pdv dobiju natrag. Najprije ti npr. naplate od tog PDV-a akontaciju poreza na dohodak, doprinose , onda odugovlače još jedan mjesec pa ti naplate doprinose i za zaj mjesec. Mene su disciplinirali. I kad vidim da ostvarujemo pravo na povrat otpišem dio nenaplaćenih potraživanja i platim Pdv umjesto onih neplatiša koji nam sigurno nikada ne će platiti svoja dugovanja u visini preplaćenog PDV-a. Dodatno sam gledala da nekretninu amortiziram samo 2,5 % godišnje ( vijek trajanja 40 godina ) i nastavimo li ovim tempom za života je nećemo amortizirati.

Baš si me razveselio sa ovih 0,75%. Nisam ni primjetila na rješenju o osnovici na koju plaćamo doprinose da se smanjila. Inače, ne smiju priznati koliko su primanja smanjena jer svi državni dužnosnici i službenici primaju plaću na osnovu prosječne plaće u RH, pa bi morali i sebi smanjiti plaće.

Tko je glasao

Pitanje

Da li pri utjeravanju tih "nenaplativih" potraživanja pomaže ovaj novi ovršni zakon ?

Reanimator

Tko je glasao

povrat PDV-a (za d.o.o.)

Da ne mistificiramo, povrat PDV-a je vrlo lako ostvariv. Jednostavno se podnese PDV obrazac s virmanom. Nakon toga te porezna pozove da ti pogledaju ulazne račune iz razdoblja za koje podnosiš pdv obrazac (ukucaju više manje OIB-e firmi, gledaju jesu li u registru i slično - na povrat ne utječe čak niti to ako imaš ulazni račun firme koja je veliki dužnik poreza).

Nakon toga se gledaju tvoja porezna dugovanja (tvrtka, doprinosi, posebni porezi - autorski, po odbitku, trošarine) - i ako je sve ok - slijedi povrat na tvoj račun u roku 30 dana.

U 99 posto slučajeva povrat stigne u dan točno, ponekad zakasne dan-dva (ne, nažalost nema kamate na kašnjenje) :)

Ne znam je li tako i kod obrta.

Tko je glasao

Povrat PDV-a (za L9)

Kad sam predao zahtjev za povrat PDV.-a (i knjige naravno) rečeno mi je da će ga uzeti u obradu tek kad predam sljedeći obračun PDV-a, dakle tu je već bilo 20 dana. U ovom trenutku negdje izbija 30 dan i nema ni traga ni glasa.

Pretpostavljam da stvar neće kasniti puno, no to nije bila poanta mog upisa. Moje je pitanje zašto ne postoji automatski sustav bez potreba da donosim i odnosim knjige i pišem neke zahtjeve?

Stvar bi trebalo postaviti na isti način kao što funkcionira tekući račun, firme jednostavno pune račun a porezna automatski preusmjerava tamo di treba i po potrebi preplaćene iznose preljeva na ostala davanja po jednostavnom nalogu obveznika. Ovo sa 30+ dana je u vrijeme elektronike puno pretjerano.

leddevet

Tko je glasao

ne mogu vjerovati da ovdje ja branim državu :)

Ali ajmo probati ovako. Kada prijavljuješ PDV za siječanj (pretpostavljam da je riječ o obrtu koji predaje mjesečno a ne tromjesečno izvješće) - rok za predaju i uplatu (u slučaju da je riječ o tome da moraš platiti) ti je 28.2.

Ako imaš povrat - ti možeš obrazac odnijeti u poreznu 1.2. (lupit će ti pečat s datumom) i dužni su ti uplatiti povrat pdv-a 30 dana od dana zaprimanja (desetak puta provjereno u praksi. Dakle ne predaješ nikakav poseban zahtjev nego na pdv-obrascu jednostavno zaokružiš rubriku "povrat" i upišeš iznos i svoj račun.

A zašto se kontroliraju knjige? Kako mi je moja referentica objasnila - da bi se ustanovilo je li riječ o lažiranim fakturama, povezanim tvrtkama i slično. Na jednoj kontroli je ustanovljeno da sam zaprimio R-1 račun obrtnika (slučajnost) koji mi je isporučio račun sa pdv-om - a nikada se nije niti upisao u registar pdv-a :) (nakon toga su mu došli s tri crna kombija doma, sve zapečatili i ugasili obrt) (a nakon mjesec dana je otvorio novi obrt na ime svoje žene)

Tko je glasao

Krivo se odrazih

Moja greška, krivo sam se izrazio. Ovo moje je bio zahtjev za sravnjenje poreznog duga s preplaćenim PDV-om i stvar je ponešto kompliciranija obzirom da su ovi iz porezne kasnili s upisom mojeg PDV-a i s obradom moje porezne prijave. No to je jedna druga priča i nema veze s onim o čemu govorim.

leddevet

Tko je glasao

+ iz solidarnosti

ali nešto mi nije jasno;
"Priče za malu djecu jer većina ovih ne platiša kupuje robu sa namjerom da je ne plati, ne preuzima preporučene pošiljke ( mogla bi biti neka tužba ), bez problema zatvara obrte i otvara nove ( država ne postavlja nikakve zapreke, a mogla bi i morala bi )"

Ako sam razumila - to su također obrtnici ali sa drugačijim "tretmanom"?

"Obrtnik nema uvida u prikazan promet kod npr. ugostitelja, ali bi porezna uprava trebala imati taj uvid,"
"Država će naći način da vam naplati taj iznos, a priče su za malu djecu da i obrtnik tužbom može naplatiti izdane račune za prodane proizvode."

A kad bi dužnike prijavila financijskoj policiji? Nije popularno (ali nije ni tužba popularna, ni zadužnica/mjenica pa se opet koriste) Pa jednog prijaviš, a ostalima zaprijetiš?!
Malo kome bi bilo svejedno..

Tko je glasao

Ovo + iz solidarnosti ne

Ovo + iz solidarnosti ne razumijem.

Neplatiše su ili obrtnici ili pravne osobe kojima prodajemo proizvode. Kad pokušaš utužiti ili samo poslati obavijest ili molbu tom obrtniku da plati dug preporučenom pošiljkom, iste se vraćaju jer je onaj kojem je poslana nije preuzeo. Baš kao i kad se ročišta na sudu odgađaju jer na adresi ne mogu pronaći poznate i nepoznate osobe iako na netu možeš pročitati u koliko sati svaki dan ta poznata osoba pije kavu.

Obrtnici neplatiše mogu zatvoriti jedan obrt koji je do grla u dugovima i otvoriti novi obrt registriran za istu djelatnost, baš kao što i pravne osobe ( poduzeća ) mogu zatvoriti jedno u kojem radnicima npr. nisu isplatili 5 plaća i otvoriti novo u kojem će zaposliti te iste radnike ukoliko se odreknu plaća koje su zaradili u prošlom poduzeću kod istog poslodavca.

Mi ne tužimo niti prijavljujemo financijskoj policiji. Zato sam kao jedno od rješenja navela da bi bilo dobro da svaki obrtnik te podatke dostavi uz poreznu prijavu, a onda je na njima da utvrde kod koga će ići u kontrolu.

Kad sam navela da će država naći načina da nam naplati taj iznos mislila sam na PDV od nenaplaćenih računa.

Ako je obrtnik ugostitelj od nas nabavio veću količinu gljiva koje nije platio, porezna kontrola može provjeriti da li je prikazao u prometu broj pizza koje je napravio sa tom količinom gljiva.

Nije li smiješno da ugostitelj koji ima hotel i vozi A6 nama nije platio račun, a da Pdv sa tog računa plaćamo mi koji prodanu robu nismo naplatili ( kod zatvaranja obrta ), a ne on koji je taj račun u cjelosti morao platiti a mi samo proslijedimo pdv u državni proračun jer smo naplatili račun.

Nadam se da sam ti uspjela bar nešto pojasniti.

Tko je glasao

solidarnost jer se koprcam u obrtničkim problemima

porezna uprava Zadar dijeli neke letke u kojima je navedeno baš to - nenaplaćena potraživanja obrtnika - koja, kako sam shvatila, će se prilagati (nemam pojma sad uz što - to mi je pokazao prijatelj ribar) i evidentirati. Očito je i toj nadasve učinkovitoj instituciji došlo nešto do mozga. Kome će ići u kontrole - to je već pitanje...

Aha - obrt možeš zatvoriti kad namiriš državu, a ostali nek se misle? E, to nisam znala. (nismo još tako daleko došli:)

Tko je glasao

Solidarnost !

Najjednostavnije rješenje bi bilo da svaki kupac pošteno plati robu koju je kupio.

Najjednostavnije riješenje bi jednako tako bilo da svaki "poslodavac" pošteno plati Radnika...
Najjednostavnije riješenje bi bilo kada vozači nebi vozili kroz naseljeno većom brzinom od npr.50 km/h...
Najjednostavnije riješenje bi bilo kada političari nebi donosili Zakone koji ne služe "općem dobru"...

S obzirom da stvari nisu jednostavne potrebito je riješenje prema kojem bi se ljudi solidarizirali pa bi primjerice podržali obrtnike ( plus je gore kao podrška ) i Radnike, a ta solidarnost bi bila višesmjerna pa bi obrtnici podržali Radnike i rekli " Da ! Vi svojim Radom sudjelujete u stvaranju profita pa imate pravo na sudjelovanju u raspodjeli istoga ! "
Dok ne dođemo do tog stupnja razvoja, sadašnje političare nećemo moći smjeniti, a priče o tome što bi bilo najjednostavnije ćemo i dalje "vrtjeti u eteru" dok će nas sadašnji političari i dalje vrtjeti u ringišpilu svih ringišpila....

Moja odrška nije usmjerena samo ka obrtnicima već svim ekonomskim subjektima i ne samo po pitanju likvidnosti već i po mnogim drugim pitanjima tj.mjerama koje bi potakle proizvodnju i stvaranje realnih novih vrijednosti...
Svakome po zasluzi !
Ali ne zaboraviti zasluge i vrijednosti Rada !

Provinciopolis

Tko je glasao

S obzirom da stvari nisu

S obzirom da stvari nisu jednostavne potrebito je riješenje prema kojem bi se ljudi solidarizirali pa bi primjerice podržali obrtnike ( plus je gore kao podrška ) i Radnike, a ta solidarnost bi bila višesmjerna pa bi obrtnici podržali Radnike i rekli " Da ! Vi svojim Radom sudjelujete u stvaranju profita pa imate pravo na sudjelovanju u raspodjeli istoga ! "

Mi nemamo radnike jer radimo onoliko koliko sami možemo realizirati. Moj suprug i njegov ortak su također radnici u svom obrtu i dijele profit jer su zajedno stvorili i preduvjete za ostvarenje tog profita.Prostore u kojima proizvodimo sami smo kupili, sami opremili i sad bi trebali još i ono što zaradimo podijeliti sa radnicima. Trebalo bi biti navika da se radnike pošteno plati za njihov rad, a profit i gubitak prepustimo onima koji su odlučiti prolaziti kroz život vlastitim snagama uz sve blagodati i rizike.

Tko je glasao

ko o čemu, Provinciopolis o Profitu...

e pa sad da sam ja radnik kod Marival - rekla bi joj - slušaj Marival, ja ti rintam, rintam, a ti moj rad prodaješ ljudima koji ti neće platiti... ali ja sam svoje odrintala i HOĆU svoju plaću. Pa ti Marival sad digni još jedan kredit (uz onaj koji si digla za repro) i daj mi moju plaću!
A kako ćeš to to riješiti sa SVOJIM kupcima - to je tvoj problem. Zato ti jesi obrtnica, a ja sam radnica. Zato ja kad se razbolim imam pravo na plaćeno bolovanje, a ti kad se razboliš - moraš naći zamjenu koju ćeš plaćati. Zato ja imam pravo na naknadu za biroa kad mi daš otkaz. A tebi ostaju dugovi ako posluješ "nepromišljeno" To i je razlika između tebe i mene.

E da. Ali kad dobro radiš, i kad ti svi plaćaju - onda HOĆU sudjelovati u raspodjeli profita!

Tko je glasao

Možeš to gledati i ovako...

Marival, kao samostalna obrtnica, opisala je situaciju u kojoj jedan vlasnik hotela vozi svoj A6, a njoj nije platio. Mislim da je ono što osjeća marival zapravo dosta slično onome što osjeća radnik koji je radio, a nije za svoj rad bio plaćen. Sve bi bilo jednostavnije da se shvati kako pravog antagonizma zapravo i - nema! Marival je u opisanoj situaciji zapravo izrabljeni radnik.

Pametan poduzetnik koji profitira vlastitim sredstvima, pameću i kroz radnike koji u svemu tome sudjeluju i sam će podijeliti profit s radnicima, prema ključu koji će od radnika učiniti lojalnog radnika, direktno zainteresiranog da taj profit bude čim veći.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

fantastično :)

Dakle - kad je loše - nek obrtnik pati, diže kredite, stavlja hipoteke na svoju pradjedovinu? OK - s tim se slažem.

A kad je dobro - raspodjela profita? A, jok, ne bi išlo - nego samo ono i točno ono što ti pripada po ugovoru, ni lipe više :))

Tko je glasao

;))) ma volim i ja tebe :))

I ne samo o profitu !! Već i o suodlučivanju te time ( kao i kroz raspodjelu proita ) i odgovornosti, stjecanja potrebitih znanja, vještina, motiviranosti i tako to svašta nešto... Kako bi ti kao vlasnica mogla komotno na bolovanje ili godišnji jer bi bilo ljudi koji su te sposobni zamjeniti taj kratak ili pak nešto duži period... Potom o pravednosti, smanjenju socijalnih razlika, a na globalnoj ( od kuće - lokalnog - se kreće ) razini o suzbijanju ekocidnog i genocidnog, destruktivnog Sustava...O održivom razvoju...
Nisu stvari samo crne ili samo crvene :))
Eto... Kad me baš povlačiš za jezik :)

Provinciopolis

Tko je glasao

ni crvene ni crne, a daleko od bijelih

slušaj ti Provinciopolis, kad me baš povlačiš za jezik:))
Moj radni vijek nije dugačak, nekih 10ak godina, uglavnom u tim malim obrtićima i firmicama. Na prvom radnom mjestu sam tražila tjednu plaću (nakon 4 djela plaće koja su kasnila - otišla). Na drugom - na crno - plaća je bila uredna. Na trećem, mogu reći da sam na neki način (tzv stimulacije) u maalom djelu i sudjelovala u toj raspodjeli profita.
Onda je momak otvorio obrt u kojem ti se lova dijeli otprilike ovako; 50% najmodavcu, 30% momku (koji radi 1 smjenu), 20% radnici (koja radi drugu smjenu). U slučaju njegove neke gripe - kolikogod ova jedna imala znanja, vještina - mora naći drugu radnicu i platiti je. U slučaju ludog posla može radnica suodlučivati hoćemo li prekoračiti radno vrijeme i riskirati kaznu (i odreći se djela plaće taj mjesec da se kazna plati)?
Ja trenutno radim u malom d.o.o. Da, plaća kasni, problemi se redaju, ali nije još preduboko zaglibilo. I da, šef bi volio kad bi mi suodlučivali u nekim stvarima. Ali ja ne želim suodlučivati. Želim raditi što mi se kaže svojih 8 sati, dobiti za to dogovorenu plaću i ići doma mirno spavati. Za razliku od obrta - on je dužan PDV platiti po izdanom (a ne naplaćenom) računu. Porezna nam je za vratom već mjesecima. Najviše radimo sa firmom koja ne plaća u kešu - same kompenzacije. Od keša imamo dugova još iz '09. Ja ne želim procjenjivati kupce. Ni poslove. Ne želim biti suodgovorna za to. Zato jesam radnica, kužiš? Inače bi mu bila partnerica. Ovako, kad postane pregusto - ja dižem sidro!

Socijalne razlike rade Todorići, Kerumi, Peveci, Sinovčići, Grofovi, Lisice, Zrilići, a ne ni moj šef, ni Marival i mi ostali sitni...

Tko je glasao

Ja imam jednig dobrog, a jednog lošeg susjeda...

Deklarativno bi dobri dali sve kaj je u nihovoj mogućnosti za svoje Radnike, ali samo deklarativno...
U praksi se vozaju u skupocjenim automobilima, odlaze na mondena ljetovanja i bave se sličnim hedonizmima dok im Radnici krepavaju od gladi...
Ne Kerumi i Todorići već obična gazdarica malog štacuna u kvartu...
Ti i ovi mali sitni se grozite ovih velikih Todorića, Keruma i sličnih...
Tak se i ja grozim onih koji eksploatirataju Rad, a posebice vas koji ne kužite da ste eksploatirani...
I kad ti velim da smo zajedno jači, upravo protiv tih velikih koji nas buju popapali i već nas dobrano zoblju, vi udarate po svom, uskosmjerno poput plemenitih životinja...

Provinciopolis

Tko je glasao

(zaboraviti, DA/NE?) odluči @marival,

porez nije tržišna kategorija,
- nije kupo-prodaja, kupujem/prodajem,
- nije trampa, JA porez dam - TI porez daš,

porez je lopovluk legaliziran zakonPAPIRIMA,
poreznik je ovlašteni samoOdlučitelj za ovlašteno samoOdlučivanje o poreznim obvezama porezoDavca,

a to znači?
poreznik ovlašteno samoOdlučuje,
- porezoDavac MORA platiti onoliko poreza koliko poreznik (po sebe korisno) odluči narediti svojim zakonPAPIRIMA,

- porezoDavac,
- ako NE može ili čak neće platiti porez po svojeVolji poreznika,
- a jadna će biti majka takva porezoDavca,
- jer će poreznik porezoDavcu kožu s njega oguliti i prodati po najNižoj cijeni
- i tako uvijek i zauvijek opominjati porezoDavce,
- porez mora platiti porezoDavac, bez obzira, koliko će porezoDavac dugo gladovati, jer je zakasnio ili nije platio porez porezniku,

poreznik radi i uradi porezno nasilje,
- ali je apsolutno nevin i nitko nema pravo ni jednu ružnu riječ zalijepiti na čelo poreznika,

jer zakonoDavac troši i potroši porez,
jer zakonoDavac jamči zakonPAPIRIMA porezno nasilje,
jer zakonoDavac imenuje poreznika,

jer birač je temeljni zloČinitelj,
jer birač imenuje zakonoDavca, koji troši i potroši porez, bez nadzora baš kako hoće i koliko hoće, (zaboraviti, DA/NE?)

čovjeka tko mrzi, ON je temeljni zakonoDavac,
ALI ALI ALI hrvatski dokaz?

statistika javlja svaki dan, iz dana u dan,

- sve više NE zaposlenih radnik/alata,
- sve više zaposlenih radnik/alata koji NE primaju plaću,

- sve više ugašenih strojeva/radnih mjesta,
- sve više otkazanih obrta,

- sve više ovrha do samoUbijanja dužnika,
- sve više gladnih do samoUbijanja svog mozga,

(i zbog toga)
pošteno tko živi mora sramotno živjeti,

iskrenu sućut @marival dijeli s tobom adFilantrop

Tko je glasao

@marival, + kada mi omoguće

@marival, + kada mi omoguće "vladari kaosa". :):):)
Moja je supruga već odavno zatvorila obrt. Kako se školovala u Njemačkoj nikada nije uspjela shvatiti "obrt na balkanski način".

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci