Tagovi

Imati svog „Srbina“

Imati svog „Srbina“

Da se ne doga?aju ovi izvanredni lokalni izvori u Vukovaru vjerojatno ve?ina gra?ana Hrvatske ne bi pojma imala kako se „tamo u nekom“ gradu poradi lokalnih izbora ljudi opet dijele,… i u ovom slu?aju na žalost opet po nacionalnoj osnovi…. ako je to uop?e nešto novo.

Ako vam je „promaklo“, mada se radi o tek nekoliko rijetkih tekstova na temu izvanrednih izbora u Vukovaru onda se u koliko vas tema zanima ipak upoznajte sa ovim što je objavljeno u dnevnim novinama Ve?ernji list ili pak sa ovim tekstom objavljenim na vukovarskom portalu panorama-vukovar.hr.

Srbi su dakle kako neki mediji objavljuju u Vukovaru postali tražena „roba“ na izbornim listama ?ak i „onih“ stranaka ?iji se ?elnici kunu kako svoje gra?ane ne dijele ni po kojoj osnovi, izuzev naravno strana?koj (ali ispravno je ?itati nacionalnoj i ili ideološkoj), jer kako onda objasniti da su na nekim listama tobože lišenih nacionalnih podjela osobe (?itaj Srbi) na listama po redu tek iza onih koliko ih je sastavlja? planirao ziher dobiti….valjda ?itaju?i iz staklene kugle ili iz lista kupusa … što, ne kužite u ?emu je štos??? OK, da pojasnim malo.

Za Gradsko vije?e grada Vukovara se bira 25 ?lanova s time da po Zakonom definiranom klju?u u Gradskom vije?u Vukovara mora biti i najmanje 9 osoba srpske nacionalnosti. Dakle ako se dogodi da npr. od 25 izabranih vije?nika kojim slu?ajem ne bude ni jednog Srbina onda se s obzirom na rezultate koje su ostvarile pojedine liste u Gradsko vije?a plasira daljnjih 9 (Srba) temeljem ostvarenih rezultata pojedinih lista na kojim su bili, i naravno, bez obzira na ?ijoj je listi doti?ni srbin bio. Upravo ovaj detalj je izgleda ponukao neke osviještene demokrate sa Srbe tretiraju kao „monetu za potkusurivanje“ stavljaju?i in na listi tek iza broja vije?nika kojeg su smatrali da ?e sigurno dobiti…… a s obzirom na o?ekivani rezultat bi onda mogli u?i i „njihovi“ Srbi, koje su kao ku?ne ljubimce stavili na svoju listu baš tom logikom i slijedom.

Za ne povjerovati je da su se tom nakaradnom logikom poveli gotovo sve liste osim „srpskih“ koje opet po istoj, dakle iz tog kuta i naravno potpuno obrnutoj logici kao „ljubimce“ imaju i ponekog Hrvata…… rekoh gotovo sve, izuzev jedne jedine liste koja usprkos svim „cakama“ izbornog Zakona glede „srpske kvote“ ipak nije vodila ra?una niti im je uop?e palo na pamet da ljude na svojoj izbornoj listi poredaju kalkulantski, odnosno po nacionalnoj pripadnosti, jer radi se o izbornoj listi ljudi, gra?ana Vukovara, dakle gra?ana Republike Hrvatske koji ?ine izbornu listu sastavljenu isklju?ivom logikom od 25 imena i prezimena ?asnih ljudi, ljudi grada Vukovara koji sa svojom nacionalnom, vjerskom ideološkom ili bilo kojom drugom (osobnom) opredijeljenoš?u naprosto ne žele trgovati dovode?i se u poziciju „objekta“.

Da, u pravu su oni koji su vjerojatno odmah zaklju?ili kako smo tek „naknadnom pame?u“, dakle tek nakon objave izbornih lista i gore navedenih tekstova, a prvenstveno znatiželje radi, pogledali kako to BUZ-ova izborna lista izgleda u tako obojanom kontekstu, i doista naknadnom pame?u smo primijetili kako je lista BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO (BUZ) jedina izborna lista koja je u svom sastavljanju temeljem programskih odrednica BUZ-a bila lišena svih navedenih podjela, predrasuda, politi?kih kalkulacija itd. itd, itd….. jer BUZ je sastavio listu od 25 gra?ana grada Vukovara ne vode?i ra?una ni o ?emu drugom doli interesu samih umirovljenika koje jedino zanima kako preživjeti ili pak normalno živjeti sa mirovinom koju trenutno imaju.

Egzistencija dakle nije niti uop?e može biti tema ili razlog podjele umirovljenika na srpske, hrvatske, ma?arske, rusinske, ukrajinske, romske….. ili bilo koje druge…… na njihove ili naše, na crvene ili plave, ili bilo koje druge, jer postoje samo umirovljenici koji jedva spajaju kraj sa krajem i koji se usprkos svim nu?enim podjelama istima moraju oduprijeti i kona?no svoju sudbinu uzeti u svoje ruke, pa zašto ne i u samom gradu Vukovaru, i zašto ne sa listom BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO.

Ne treba nama umirovljenicima nitko nuditi mrvice ili milostinju, jer nama nakon odra?enog radnog vijeka treba samo ono što smo zaslužili svojim radom, dakle mirovina dostatna za život dostajan ?ovjeka. U tom kontekstu doista je gadljivo gledati sve ono što razne politi?ke igrice jesu u stanju uraditi od ljudi u Vukovaru, ponavljam od živih ljudi a ne od stvari, jer nisam baš siguran koga bih više osu?ivao, da li baš politi?ke opcije koja gra?ane odre?ene nacionalnosti tretiraju kao neko „nužno zlo“ ili pak same osobe, dakle ljude, gra?ane Vukovara koji su iz tko zna kojih razloga pristali na takvu, a doista iskreno mislim, ponižavaju?u ulogu kao i samu politi?ku igru u kojoj kažimo, ipak svjesno sudjeluju.

Uvjereni smo da ?e gra?ani Vukovara znati prepoznati BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO (BUZ) kao politi?ku opciju kojoj je ?ovjek, a time i umirovljenik doista na prvom mjestu, a sve vezano uz nacionalne, vjerske, ideološke ili bilo koje druge prefikse ili podjele koje nude pojedine politi?ke opcije tek jeftin i dakako da vjerujemo neuspješan pokušaj stvaranja podjela koje nikada, nigdje i nikome nisu donijele ništa dobrog.

Komentari

Tko je glasao

Krivo sam stavio link, a ne

Krivo sam stavio link, a ne mogu popraviti komentar.
Evo pravi link.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ne radi ti link

Pošto ti ne radi link, evo najvažnijih naglasaka:

Priča Branka Valentić o doprinosu Lazara Grujića, predsjednika BUZ-a:

- Prije ulaska u studio 'Hrvatske uživo' nimalo mi se nije obradovao Lazar Grujić, inače čovjek Jadranke Kosor, koji je do sada promijenio tri stranke. Vrlo mi se neugodno obratio pitanjem što ja tu radim i da nisam njihova razina. Naravno da nisam, rekla sam mu. Tako me maltretirao do početka emisije i najmanje deset puta rekao kako ja ne mogu govoriti o umirovljenicima jer nisam umirovljenik i sve u tom stilu, unoseći mi se u lice... Na to sam otišla u WC i čekala početak emisije.

Njen iskaz o doprinosu Zlatka Klarića iz ASH:

- Odmah po izlasku iz studija, Zlatko Klarić je počeo urlati da kako ja mogu kazati da ne poznajem njegov rad, da sam ja nitko i ništa i kako bi se, s obzirom da sam žena, trebala pristojnije ponašati. Niste ni umirovljenik i još ste i žena, rekao mi je - veli Branka, inače dugogodišnja novinarka.

Iskaz o njihovom zajedničkom doprinosu:

- Rekla sam kako se nadam da tako ne razgovara sa svim ženama. Odjenula sam kaput i krenula prema stubištu. Bili smo na drugom katu, a Klarić mi je tada rekao kako je najbolje da dolje siđem teretnim liftom jer je to taman za mene. Krenula sam stubištem, a oni trojica za mnom. Josip Vincek nije govorio ništa, a ova dvojica su za mnom vikali kako me može biti sram i da nisam ni umirovljenik ni žena, da živim od umirovljenika. Uhvatio me strah jer su išli odmah iza mene i kako sam ja ubrzavala korak, tako su i oni...'Trebao sam vas dočekat na nož kao i Grujić', vikao mi je Klarić. Na stubištu nije bilo nikog osim nas i prepala sam se... Pratili su me i nakon izlaska iz zgrade do pola parkirališta, dok nisam gotovo potrčala - veli glasnogovornica HSU-a.

I na sve komentar Branka Nađvinskog, urednika i voditelja:

- Nakon emisije nazvala sam Branka Nađvinskog, kojemu je to bilo smiješno. 'Oni su kreteni, ali šta ćeš', rekao mi je. 'Još ćemo se baviti ovom temom', dodao je - prepričava Branka Valentić.

Moj komentar - bez komentara.

Djela često govore više od riječi.

B-52

Tko je glasao

da je korektnosti

@sm,
da je kod tebe malo korektnosti onda bi ti već u prvoj njenoj rečenici sve bilo jasno..... Vveć smo jutros objavili priopćenje nakon onog u Jutarnjem, a ove nebuloze sam vidio tek sada nakon linka @silvercija....
evo za početak našeg priopćenja:

Predmet: Priopćenje za medije
U današnjem broju dnevnih novina Jutarnji list, u kolumni gospođe jelene Popović Voalrić navedeno je između ostalog i ovo:
.
Nakon emisije (Hrvatska u živo) gosti Lazar Grujić i Zlatko Klarić napali su Branku vikavši joj: Sram vas bilo, odakle vam pravo da uopće govorite o našoj temi, niste umirovljenik, a još k tome ste i žena, vi ste – NITKO I NIŠTA!“
.
….Što je kada isključivo o sebi pričam apsolutno notorna neistina koja je iznesena na moj račun budući se gospođi Branki Valentić ni na kakav sličan način opisan u kolumni nisam obratio niti je to ikada bio moj način komunikacije ili ponašanja.
.
Ne želim na ovakav način ni ulaziti u polemiku nje i gospodina Zlatka Klarića ASH koju su očito nakon emisije imali jer u istoj nisam uopće sudjelovao niti pak sa dovoljnom pozornošću slušao što je izrečeno jer sam u emisiju došao i otišao u društvu predsjednika MUH-a gospodina Josipa Vinceka.
.
Ako je pak sve ili dio navedenog točno onda je doista za svaku osudu, kao što je i samo nekorektno trpanje navedenoga meni u usta kao predsjedniku SU-a i koordinatoru BLOK UMIROVLJENICI ZAJENDO jer prema svim osobama što naravno uključuje i žene gajim iskreno poštovanje.
.
U Zagrebu, 30.01.2011.
.
.
.
.
Predsjednik SU
Koordinator BLOK UMIROVLJENICI ZAJENDO
Lazar Grujić dipl.ing.

Tko je glasao

Meni je nakon prve rečenice

Meni je nakon prve rečenice vašeg demantija vidljivo i jasno da manipulirate istinom.

U vašem priopćenju ste naveli dio kolumne koji se očito odnosi na zbivanja nakon emisije i demantirali ga.

Međutim, iz teksta dio kojeg sam prenio, a odnosi se na Lazara Grujića, je vidljivo kako glasnogovornica Valentić optužuje Grujića za njegovo postupanje i prije emisije o čemu u vašem demantiju nema ni riječi.

Štoviše, i zbivanja nakon emisije demantirate ovako:

budući se gospođi Branki Valentić ni na kakav sličan način opisan u kolumni nisam obratio niti je to ikada bio moj način komunikacije ili ponašanja.

Navedeno ipak ne demantira da joj se Grujić obratio/obraćao (i) nakon emisije (da li je nešto slično ili ne je vrijednosni sud na koji i Grujić ima pravo), navodi samo to da u polemici između nje i Klarića nije sudjelovao, što se samo po sebi razumije jer se niti ne može sudjelovati u polemici između drugih dvoje, u suprotnom bi to bila polemika između njih troje.

Također, Grujić priznaje da je polemike bilo ali sugerira da "nije čuo o čemu je riječ". Ovo je vrlo malo vjerojatno zato što činjenica da je u emisiju došao i iz nje otišao s Vincekom ni u čemu ne demantira tvrdnju Valentićke da su iza nje išli sva trojica.

I napokon, pošto je unatoč činjenici da je i Vincek išao za njom njega amnestirala od bilo kakve odgovornosti za drsko i necivilizirano ponašanje, malo je vjerojatno da onda ne bi i Grujića koji je prema vlastitom priznanju bio s njim u društvu, naravno pod uvjetom da joj se stvarno nije obraćao.

Sve u svemu, demanti je solidan uradak i kod manje vičnih tumačenju PR uradaka će svakako polučiti određeni učinak no ovdje na Pollitici je i dosta onih za koje će demanti ipak ostati samo na razini pokušaja.

Toliko od mene, i za početak i za kraj.

B-52

Tko je glasao

@sm, zato imaš dnevnik koji

@sm,
zato imaš dnevnik koji je obradio i to na što se referiraš....
zadovoljan?!

Tko je glasao

A zašto je uopće čudno da

A zašto je uopće čudno da stranka kojoj je predsjednik Srbin stavi Srbina na prvo mjesto na listi?

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

silverci@ doista nikakva

silverci@
doista nikakva čudesa nisu to što ti navodiš, no među onih 16 lista ima i jedna kojoj je predsjednik Hrvat, dragovoljac Domovinskog rata 90. a na listi je ipak na prvom mjestu građanin Vukovara ( Srbin ).
silverci@, znaš li napokon koja bi to mogla biti lista???

Tko je glasao

dobro jutro @silverci...

@silverci,
A zašto je uopće čudno da stranka kojoj je predsjednik Srbin stavi Srbina na prvo mjesto na listi?. Ništa čudno @silverci, osim da ima i jedna lista kod koje je stvar obrnuta....
Šta, još nisi skužio???
......pročitati dnevnik još jednom!?

Tko je glasao

Koja je to lista? SU ni BUZ

Koja je to lista?
SU ni BUZ nije.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

U duhu navednog kako "jednako i isto nisu ni isto ni jednako"

@silverci,
"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
Hajde još jednom ali sve iz početka,... i sa razumiejvanjem molim.......

Tko je glasao

A što tebi nije

A što tebi nije jasno?

Pogledaj moj prvi komentar. Pitam što je čudno u tome da predsjednik neke stranke koji je Srbin stavi na prvo mjesto Srbina.
Ti kažeš da ima jedna kod koje to nije slučaj i da pročitam post.
Pročitam opet post i vidim reklamu za SU i BUZ.
Ta lista ima na prvom mjestu Srbina.
Dakle, ne radi se o toj listi. Prosvijetli me.

Da ne bi bilo nesporazuma, uopće me nije briga koje nacionalnosti će biti prvi na listi bilo koje stranke na izborima u Vukovaru.
Samo pokušavam shvatiti logiku i postavljam, barem meni, logično pitanje(ono u prvom komentaru).

Kad govorimo o izborima u Vukovaru mislim da griješite i vi iz SU(BUZ), a i sve ostale liste koje idu s tom pričom.
Umjesto da ste vi( i ostale liste) ponudile nekakve programe, ideje, projekte, pa makar i listu želja na kojima temeljite vaše natjecanje za Gradsko vijeće vi prebrojavate Hrvate i Srbe jedni drugima na listi. Ej, 2011. je.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Umjesto da ste vi( i ostale

Umjesto da ste vi( i ostale liste) ponudile nekakve programe, ideje, projekte, pa makar i listu želja ...

Pa jesu oni to, "mirovina dostatna za život dostojan čovjeka" - od ranije znamo da sanjaju o nekih 75% prosjeka plaće, ali to je lakši dio.

Teži je da uvjere birače kako tu fantaziju misle ostvariti unutar Gradskog vijeća Vukovara.

B-52

Tko je glasao

duo fantastikus

vsm,
Teži je da uvjere birače kako tu fantaziju misle ostvariti unutar Gradskog vijeća Vukovara npr... između ostalog i tako da onim dozvoljenim izdatakom iz proračuna za socijalu pomognemo penzićima,.....
Usput... reci mi znaš li koji je to grad u RH među privma počeo koristiti????

Tko je glasao

A da ti prvo svima ovdje

A da ti prvo svima ovdje objasniš kakve veze imaju gradski izdaci za socijalu s "mirovinama dostatnim ..."?

I također usput, dokle mislite bubati u dnevnicima a poslije u komentarima vrdati pokušajima da skrenete pažnju na ono čega u dnevniku nema i uopće nije predmet rasprave?

B-52

Tko je glasao

@sm, A da ti prvo svima ovdje

@sm,
A da ti prvo svima ovdje objasniš kakve veze imaju gradski izdaci za socijalu s "mirovinama dostatnim ..."? Ako to ne vidiš ili ne znaš onda nikada nisi obnašao ili bio dio predstavničke ili izvršne vlasti na lokalnoj razini...... dakle "bubaš" o nećemu o ćemu pojma nemaš ili možda i nije tako.......

Tko je glasao

Druženje s Jadrankom Kosor

Druženje s Jadrankom Kosor vam je izgleda poremetilo veze s normalnim svijetom.

Čak i ona koja je majstor u bubanju ali i u tome da čak ono što nema veze sa zdravim razumom na prvi pogled učini suvislim, pa to neki još uvije puše, shvatila bi da se na lokalnoj razini ne rješava niti jedno od pitanja vezanih uz mirovine (utvrđivanje prava, obračun, isplata). No bez obzira što ona bi, ne mora značiti da bi i vi.

Utvrđivanje i isplata bilo kakvih pomoći i dodataka uz mirovinu, a što bi išlo iz gradskog proračuna i na što se eventualno može utjecati ako uspijete prijeći izborni prag i prikrpati se uz vlast, nema nikakve veze s visinom mirovine bilo kojeg umirovljenika.

Ako ste mislili na to, dakle na uvođenje novih ili poboljšanje postojećih socijalnih programa u gradu, prava je šteta što to niste sposobni artikulirati i složiti u suvislu rečenicu.

Zato sam na početku i rekao da bi vam bolje bilo da ste samo "izvjesili plakat". Taj sigurno ne bi bubao u zdrav razum čitatelja i ne bi ih vrijeđao, što inače izbjegava svaka normalna stranka.

B-52

Tko je glasao

tko to vrijeđa @sm

@sm,
Ti bi lijepo pljuckao po svemu što ti nije po volji ili (ne daj bože) ne razuumiješ pa kada ti se odgovori istim jezikom onda se nađeš uvrijeđen... ma nemoj :-)

Zato sam na početku i rekao da bi vam bolje bilo da ste samo "izvjesili plakat" Eto mi ti ovdje baš i nismo "izvjesili plakat", a zašto ti misliš da bi ipak bilo bolje da jesmo je već jedan razlog manje za neko novo pljuckanje po nama... ccccc

Druženje s Jadrankom Kosor vam je izgleda poremetilo veze s normalnim svijetom. Meni se čini da tebi neke slikice toliko pomute sposobnos trasuđivanja da je to psotalo već i malo zabrinjavajuće.....

.....na lokalnoj razini ne rješava niti jedno od pitanja vezanih uz mirovine (utvrđivanje prava, obračun, isplata)..... A gdje je tako nešto uopće napisano da bi se ti pozivao na to...

Ako ste mislili na to, dakle na uvođenje novih ili poboljšanje postojećih socijalnih programa u gradu, prava je šteta što to niste sposobni artikulirati i složiti u suvislu rečenicu. Da se tebe i takve pita onda umirovljenici možda ne bi trebali ni biti politički aktivni osim (što bi ti valjda bilo najdraže) svoje glasove davati onima koji ih trebaju samo taj jedan jednini dan..... i to svake četiri godine....
Možda ovaj puta (mislim na parlamentarne izbore) penziči malo pomrse račune "velikima" pa ma koliko se neki trudili razbucati ovo što radimo....

... i da zaboravih te upiotati.... A sa kime bi ti pričao glede umirovljenicčkih problema da si na mjestu onih koje tako često prozivaš ??????...

Tko je glasao

a tko sada koristi ta

a tko sada koristi ta sredstva

Tko je glasao

@silverci, vidim da sed malo

@silverci,
vidim da sed malo gubiš u bespućima ovog malog nadmudrivanja
Pogledaj moj prvi komentar. Pitam što je čudno u tome da predsjednik neke stranke koji je Srbin stavi na prvo mjesto Srbina.
Ti kažeš da ima jedna kod koje to nije slučaj i da pročitam post.
Pročitam opet post i vidim reklamu za SU i BUZ.
Što jest jest,... moglo bi se kazati da je svaki naš upis rekalma za SU i BUZ........

Ta lista ima na prvom mjestu Srbina. Točno!

Dakle, ne radi se o toj listi. Prosvijetli me. Pogrešno!! i prosvijetli se malo sam jer već si dobio prijedlog da još jendom pročitaš dnevnik..... ali izgleda da nisi.

Da ne bi bilo nesporazuma, uopće me nije briga koje nacionalnosti će biti prvi na listi bilo koje stranke na izborima u Vukovaru. Samo pokušavam shvatiti logiku i postavljam, barem meni, logično pitanje(ono u prvom komentaru). Tvoje je pitanje u redu samo je problem u tome što je stvarnost ipak malo drugačija..... 16. Srbinkod SDP-a ili 22. kod HDZ.a ti to kažu ako malo bolje pogledaš.... a mi smo samo htjerli kazatio da se želimo "igrati" tako..... a ne želimno jer smatramo da je to ispod razine ljdskog dostojanstva ap ma koliko sve to (mislim an raspored ljudi na listi) bilo u okviru Zakona.....

Kad govorimo o izborima u Vukovaru mislim da griješite i vi iz SU(BUZ), a i sve ostale liste koje idu s tom pričom. Do sada si več trebao skužiti da griejšite baš vi koji nas prozivate.... jer "omašio si ceo fudbal"

Umjesto da ste vi( i ostale liste) ponudile nekakve programe, ideje, projekte, pa makar i listu želja na kojima temeljite vaše natjecanje za Gradsko vijeće vi prebrojavate Hrvate i Srbe jedni drugima na listi. Ej, 2011. je. Mi smo interesna opcija koja je istaknual listu svojih želja stoga nas uopće ne zanimaju podjele koje ti navodiš... jer nam ni na kraj pameti nije bilo prebrojavati krvna zrnca ljudi sa lsite.... Kužiš stari moj???
i da ne ispadne bahato no mi smo ti daleko odmakli od 2011....... problem je samo što vi kasnite.......

Tko je glasao

...stoga nas uopće ne

...stoga nas uopće ne zanimaju podjele koje ti navodiš... jer nam ni na kraj pameti nije bilo prebrojavati krvna zrnca ljudi sa lsite....

A cijeli ste dnevnik posvetili tome zbog...?

Ljude čudi što toliko energije trošite na nešto što vas ne zanima, ništa više.

Ali, no problem, samo vi prašite kako mislite da je najbolje. Možda tamošnji birači stvarno jedva čekaju još nekoga da im ukaže na te podjele.

Koje vas inače uopće ne zanimaju.

B-52

Tko je glasao

jer nam ni na kraj pameti

jer nam ni na kraj pameti nije bilo prebrojavati krvna zrnca ljudi sa lsite
Ne uopće. Zato niste ni napisali dnevnik na tu temu nego pišete isključivo o projektima.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Zato niste ni napisali

Zato niste ni napisali dnevnik na tu temu nego pišete isključivo o projektima.

Tako je to kad redovnice nastupaju a penzići prolupaju.

B-52

Tko je glasao

gluh i slijep pored zdravih očiju i ušiju

@sm, @silverci,
ne gospodo.... vengo je to tako kada gluhom šapćeš a slijepom crtaš.......

Tko je glasao

Govoriš o ciljanom biračkom

Govoriš o ciljanom biračkom tijelu?

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Maćeha

http://www.panorama-vukovar.hr/index.php?option=com_content&view=article...

Ovo je jedan od razloga za koji vjerujem da HSP nema "svojih srba".Također sam slušao radio Vukovar gdje je rečeno da ne odustaju od promjena Statuta grada Vukovara članaka vezanih uz ćirilicu i broj vijećnika srpske nacionalne manjine i da je to uvjet za bilo kakve razgovore s bilo kime.
Kako su rekli da ne žele trgovati stavovima zbog mogućeg vijećnika više (vjerojatno sa srpske nacionalne manjine) čestitam im na dosljednosti, a i sama lista je jedan od razloga što sam postao njihov član.Ne zato što sam ksenofob nego zato što smatram da su ostali dosljedni svojoj politici koju guraju već dvije godine na čemu treba čestitati i StarPil-u jer je i dio sebe ugradio u taj stav.
Mada znaju da gube mogućnost vijećnika više dosljednost se uvijek isplati što će vjerujem pokazati i rezultati.
HSP Vukovaru pobjedu i to jasnu od Ceranaca.

Tko je glasao

HSP

Nije HSP dosljedan u smislu da neće 'iz principa' staviti kojeg Srbina na listu, već zato što niti jedan Srbin nije član HSP-a u gradu Vukovaru. O isključivosti je uopće besmisleno govoriti, jer i Srbi su branili Vukovar i kako takvima im treba skinuti kapu i naglasiti ih ispred onih koji su Vukovar napadali.

Ako je HSP-u isključivi uvjet za razgovor sa bilo kime pitanje ćirilice u Vukovaru, onda nećete imati problema, jer niti SDSS više ne inzistira na upotrebi ćirilice, iako imaju na to pravo.

Podsjećam svježega pravaša da je HSP bio u koaliciji sa HDZ-om (sada im jebu mamu) i SDSS-om (navodno su im oduvijek jebali mamu), te da sam ja osobno spalio svoju člansku iskaznicu kada sam to čuo. Kasnije su me uvjeravali da je to 'mimo' znanja el Prezidentea.

Nadalje, o principijelnosti se ne može niti u tragovima govoriti jer je HSP u Vukovaru na listu stavio, od prva četiri mjesta . tri čovjeka koja nisu makla malim prstom za HSP u Vukovaru. Budući da je objavljeno da je HSP smanjio apetite, da više ne ide na pobjedu, već da će biti zadovoljni sa dva vijećnika, ja se nadam da neće osvijiti niti jedan, iz ovoga razloga: prva dva mjesta pripadaju Belišću i Zagrebu, a tek treće Vukovaru.

A gdje su bili kad je grmilo?

Vukovar vukovarcima!

Petar Macut

Tko je glasao

A gdje su bili kad je

A gdje su bili kad je grmilo?Vukovar vukovarcima!>cite

Prva na listi je doktorica koja je koliko vidim iz njenog životopisa rodila prije nepunu godinu i da joj je to treće dijete.Možda je tebe trebala pitati uklapa li se u tvoje bolesne ambicije pa smije ostati trudna ili mora raditi po tvome nahođenju.
Drugi na listi je koliko vidim Žanko a njega poznajem preko HVIDRE i ako nisi znao da je isti mislim 80% ili čak više HRVI koji je ranjen u Vukovaru 91.Osobno ga poznam i znam da godišnje provede po pola godine u Zagrebu po bolnicama i operacijama pa ne lupetaj gluposti o ljudima koji su ti Vukovar branili dok si se ti igrao kauboja i indijanaca.
Treći s liste je Pucelj i tu imam problem dali je to taj koji je bio u 3 brigadi ili neki drugi.
Četvrti na listi je Nacega čovjek koji je u bubnju kao zločinac jer je branio grad koji ti zoveš svojim (pročitaj zadnje Hrvatsko slovo).
Tako da ne lažeš ljudima koji ne poznaju situaciju jer svako od tih ljudi je učinio za Vukovar (ako je Pucelj iz 3 brigade) više nego ćeš ti učiniti u tri života svojim ogorčenim laganjem.Pred takvim ljudima spusti glavu i gledaj u pod jer što si ti učinio za Vukovar veliki Vukovarcu.

Tko je glasao

Lažeš Melita

Drugim riječima: ona živi u Belišću, a on u Zagrebu. Nacega je branitelj Vukovara, to nije sporno, ali jest sporno da je on dao ostavku na mjesto tajnika i otišao je iz stranke, da bi se vratio kao 4. na listi za izbore.

Uopće se ne uspoređujem sa vukovarskim braniteljima, jer se po tom pitanju ne mogu usporediti, jer nisam bio u mogućnosti imati taj izbor.

Zaniimjliv mi je tvoj refleks: čim se postavi jedno pitanje (npr. mjesto boravišta dvoje nositelja liste HSP-a za Vukovar) povlače se usporedbe o tome tko je bio branitelj a tko nije, odnosno, kako se ja kao 'onaj koji nije bio branitelj' uopće mogu govoriti o bilo čemu ako se pri tome radi o 'onima koji su bili branitelji'.

Što mislim o HSP-ovoj listi na ovim izborima rekao sam u prethodnom dnevniku 'Top lista nadrealista.'

Drago mi je da sam otišao iz HSP-a ko siroće, jer čim su tebe primili time su dokazali moju tezu: Đapić je samo najdeblje zlo u HSP-u, poltroni su još gori.

Molim te stavi poveznice na moje laži, pa da vidim šta sam 'prije' govorio a šta 'sada'. Samo se pazi da se ne zajebeš pa da ispadne da sam govorio isto, onda ćeš ispasti glup.

Petar Macut

Tko je glasao

Vrlo rado ću staviti

Vrlo rado ću staviti poveznice samo poslije 15 sati kad dođem s posla.

Tko je glasao

optimistični lažov

Hoćeš li ti dokazati da čovjek laže, ili si zapravo ti veliki lažov? Takvi su mi najbolji, druge optužuju, a sami su ogrezli u laži. Ajde, daj dokaži i speri ljagu sa sebe... zalijepi poveznice, ili začepi.

Tko je glasao

Istina, nisi rekao kojega

Istina, nisi rekao kojega dana. Čekam...

Petar Macut

Tko je glasao

Ima li koji srbin u

Ima li koji srbin u Vukovarskom HSP-u nemam pojma, ali mislim da su jedini napravili pravu stvar jer nisu zbog mogućeg vijećnika stavili manjinu pa bilo koju.S kojim obrazloženjem nema Mađara, Slovaka, Ukrajinaca i ostalih u vijeću kao manjina.
O principijelnosti HSP-a ti nemaš pravo pričati jer si svoju principijelnost dokazao prije godinu dana jednom pričom , a danas drugom.Ako hoćeš staviti ću ti tvoje izjave za medije što znači ili si onda lagao ili danas lažeš u vezi ćirilice, ali si u svakom slučaju lažov.A stara narodna kaže "ne laje kera radi sela" te tvoj lavež ide prema bedu da si izašao iz HSP-a tjedan prije izbora pa sad laprdaš gluposti ili opet lažeš.
A i osobno mislim da te sramota što si otišao sam ko ostavljeno siroče pa sad pokušavaš mutiti vodu jer možda još tko krene za tobom.priče ogorčenih ljudi izlaze na površinu samo kad vide koji su luzeri kao ti u vezi izbora no tko je to mogao očekivati jer ti sigurno nisi.

Tko je glasao

Dakle - nastupaju kao šovinistički ekstremisti

gdje je rečeno da ne odustaju od promjena Statuta grada Vukovara članaka vezanih uz ćirilicu i broj vijećnika srpske nacionalne manjine i da je to uvjet za bilo kakve razgovore s bilo kime.Hrvatska stranka takozvanog prava želi dobiti glasove Hrvata u Vukovaru time, što ih uvjerava kako je za njih strašno važno ne dozvoliti Srbima da koriste čirilicu. To je šovinizam - širenje mržnje prema drugom narodu. Dakako, stvar je dogovorena: njihovim kompama na drugoj strani to savršeno odgovara da vape "ajme braćo Srbi, ne daju nam našu ćirilicu!", iako bi ih inače 99% bilo baš briga.

Tko je glasao

čija je ćirilica

Zašto im smeta ta ćirilica kad su je izmislila dva sveca i to hrvata katolika? Da ovi pravaši nemaju neki drugi katolički kalendar na zidu ?

Tko je glasao

Bolje da ste ovdje samo "izvjesili" plakat

...ipak nije vodila računa niti im je uopće palo na pamet da ljude na svojoj izbornoj listi poredaju kalkulantski, odnosno po nacionalnoj pripadnosti, jer radi se o izbornoj listi ljudi, građana Vukovara, dakle građana Republike Hrvatske koji čine izbornu listu sastavljenu isključivom logikom od 25 imena i prezimena časnih ljudi, ljudi grada Vukovara koji sa svojom nacionalnom, vjerskom ideološkom ili bilo kojom drugom (osobnom) opredijeljenošću naprosto ne žele trgovati dovodeći se u poziciju „objekta“.

Ako niste kalkulirali, kako ste vi došli do poretka na vlastitoj listi? Izvlačenjem imena iz šešira? Angažirali Suzanu Mančić da ih izvuče iz bubnja?

I kakva je to "isključiva logika od 25 imena"?

Kako su to vaši kandidati umjesto "objekta" postali (valjda) "subjekt"?

Ne treba nama umirovljenicima nitko nuditi mrvice ili milostinju, jer nama nakon odrađenog radnog vijeka treba samo ono što smo zaslužili svojim radom, dakle mirovina dostatna za život dostajan čovjeka.

A to ćete u Vukovaru dobiti kakvim "konačnim uzimanjem vlastite sudbine u svoje ruke"?

...građane Vukovara koji su iz tko zna kojih razloga pristali na takvu, a doista iskreno mislim, ponižavajuću ulogu kao i samu političku igru u kojoj kažimo, ipak svjesno sudjeluju.

U čemu se točno razlikuje uloga vaših od kandidata drugih stranaka, odnosno, zašto je od drugih to "ponižavajuća" a vaših kao nije?

Ako već zamjerate drugim kandidatima da sudjeluju svjesno, implicirate li da onda vaši svoju ulogu igraju nesvjesno?

...kao političku opciju kojoj je čovjek, a time i umirovljenik doista na prvom mjestu, ...

Onda vam je čovjek koji nije umirovljenik, a takvih je daleko više, na drugom ili još nižem mjestu?

...a sve vezano uz nacionalne, vjerske, ideološke ili bilo koje druge prefikse ili podjele koje nude pojedine političke opcije tek jeftin i dakako da vjerujemo neuspješan pokušaj stvaranja podjela koje nikada, nigdje i nikome nisu donijele ništa dobrog.

A zašto bi u odnosu na pobrojane podjela na umirovljenike i one koji to nisu bila manje pogubna, odnosno donosila išta dobro?

Ako ćete pak ustvrditi kako vi ne dijelite ljude na umirovljenike i ostale, zašto tvrdite da to čine druge stranke prema nacionalnom, vjerskom, ideološkom ili kakvom drugom ključu?

Na kraju, želim vam uspjeh na izborima koji će biti ravan kvaliteti ovog vašeg propagandnog uratka. Pošteno?

B-52

Tko je glasao

Moram priznati, ni ja ne kužim...

... kako se točno djele eventualna preostala mjesta za Srbe - može neko dati poveznicu na zakon ili pravilnik gdje je to regulirano?

Tko je glasao

Referenca

Zorane http://www.izbori.hr/izbori/dipFiles.nsf/0/1F27C771C85E885BC125756F004110FE/$FILE/Zakon_regionalni_44_05.pdf
ukoliko Vam je nejasno mogu u dvije-tri rečenice zdravoseljački pojasniti kako se može iskamčiti pokoji mandat.
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

@Pointer:

Hvala, vidio sam već dolje Hadžijevo objašnjenje! To sa "težinom" prema mjestu na listi je jedna PMSM vrlo nategnuta, umjetna metoda, ali zakon je zakon...

Tko je glasao

Ispravak netočnog navoda

Iako mi ne pada na pamet braniti HDZ ili SDP, ali ako se pogledaju liste za izbore u gradu Vukovaru, i SDP i HDZ su se 'odrekle' usluga srpske nacionalne manjine, jer su ih stavili jako nisko (SDP tek na 16. mjesto, a HDZ čak na 22) Ako će se dogoditi da Srbi ulaze sa lista HDZ-a ili SDP-a to će samo značiti da su oni ostvarili premoćne pobjede na izborima. A to se neće dogoditi.

Osim toga, mudro je da je vaša lista istakla kao prvoga na listi baš Srbina, jer ste si tako povećali izglede za ulazak u vijeće. Ali Stanimirović je prošle godine odradio majstorski posao. Za ostale 'Srbe' ostat će samo mrvice.

Koje to srpske liste imaju 'svojega' Hrvata?

Petar Macut

Tko je glasao

@StarPil, A radi čega si

@StarPil,
A radi čega si dnevniku udijelio minus??? Naravno da ne tražim promjenu, samo sam radoznao!

Što to rade SDP i HDZ, a isto i SDSS ili NSS je njihov problem kojeg su nadamo se uvidjeli i sami umirovljenici, odnosno naši birači koji će znati na to i odgovoriti na biralištu pa ma koliko se neki trudili ove izbore svesti na neko „nacionalno“ suprotstavljanje…. No opet sa druge strane ih mogu i razumjeti jer možda ništa drugo ne mogu ni ponuditi…..

Na našoj je listi prvi upravo onaj za kojega su se sami ljudi sa iste i odlučili….. dakle nije se uopće kalkuliralo sa nacionalnom pripadnošću prvog ili pak drugog…. Pa tako sve do zaključno 25….

Glede pak Stanimirovića, pa zar on ne radi isto što i kolege mu u „suprotnim“ taborima…. A koliko će to ovaj puta imati uspjeha doznati će mo 06.02.

Tko je glasao

Pristojnost

Odgovorit ću ti zašto sam tvom dnevniku dao minus, da ne bi pomislio da imam nešto osobno protiv tebe ili tvoje stranke (što bi bilo apsurdno budući da ne znam niti tebe niti tvoju stranku).

Prvo, nisi mi odgovorio na pitanje: koje to srpske liste imaju 'svoga' Hrvata? Ja ću ti reći: nema niti jedna, od četiri. S druge strane deplasirano je uopće govoriti o nekom 'našem' Hrvatu budući da on nema, kaok pripadnik večinskog naroda, onu izbornu težinu kao pripadnik nacionalne manjine, u ovom slučaju srpske.

Iako imaš pravo smatrati svoju listu najboljom na svijetu, kriteriji kojima je takvom smatraš mogu se primjeniti na najmanje još 6 lista od 16 na ovim izborima.(Možeš li mi dati poveznicu na makar JEDNU konferenciju ili priopćenje o bilo kojoj političkoj situaciji u 2010. godini? ili je ova lista prigodničarska, ta izbori su!)

Služiti se Drakulićevom maksimom da su Srbi u Vukovaru moneta za potkusurivanje može se činiti zgodno samo onome tko ne zna šta se događalo posljednjih 18 mjeseci u Vukovaru. Za tvoju informaciju, 147 pripadnika srpske nacionalne manjine izlazi na ove izbore. Imaju četiri 'čiste' liste, a Hrvati samo jednu, pa me baš zanima tko je to toliko i na koji način isključiv?

Budući da ste većina u gradu Vukovaru (mislim na umirovljeničku populaciju) trebali bi tom logikom pomesti sve ostale opcije.

Nemoj se jediti za minus, to je najmanje što možeš dobiti. Bolje se boj uspjeha na izborima u Vukovaru, jer je, ne samo vama, sramota samo se okupiti kada su izbori, a ostatak godina mirno spavati umirovljnički san.

Petar Macut

Tko je glasao

Neznanje nije i opravdanje

@StarPil,
Prvo, nisi mi odgovorio na pitanje: koje to srpske liste imaju 'svoga' Hrvata? Ja ću ti reći: nema niti jedna, od četiri. S druge strane deplasirano je uopće govoriti o nekom 'našem' Hrvatu budući da on nema, kaok pripadnik večinskog naroda, onu izbornu težinu kao pripadnik nacionalne manjine, u ovom slučaju srpske. Ovo napisati znači da nisi skužio poantu dnevnika.... jer u njemu ti sve lijepo piše..... no kako ti čitaš kroz naočari koje mi ne rabimo jasno je zašto si zaključio to što si zaključio.... i pogriješio....

Možeš li mi dati poveznicu na makar JEDNU konferenciju ili priopćenje o bilo kojoj političkoj situaciji u 2010. godini? ili je ova lista prigodničarska, ta izbori su!) daj daj, @StarPil, nije valjda da ništa nisi pročitao od mnoštva materijala kojeg smo objavili.... cccccccc

Služiti se Drakulićevom maksimom da su Srbi u Vukovaru moneta za potkusurivanje može se činiti zgodno samo onome tko ne zna šta se događalo posljednjih 18 mjeseci u Vukovaru. Za tvoju informaciju, 147 pripadnika srpske nacionalne manjine izlazi na ove izbore. Imaju četiri 'čiste' liste, a Hrvati samo jednu, pa me baš zanima tko je to toliko i na koji način isključiv? nema razlike u tome što imaju "jednu" ili "četiri" koje si naveo jer je poruka ista...... isključiva i neprihvatljiva dakako

Budući da ste većina u gradu Vukovaru (mislim na umirovljeničku populaciju) trebali bi tom logikom pomesti sve ostale opcije. ako se birači postave tako da ih ne zanimaju nacionalne, vjerske, ideološke ....ili bilo koje druge podjele onda će možda tako i bti, ali ali ali.... "možda"

Bolje se boj uspjeha na izborima u Vukovaru, jer je, ne samo vama, sramota samo se okupiti kada su izbori, a ostatak godina mirno spavati umirovljnički san. Ovo je ipak malo previše.... jer mi radimo malo više no što ti misliš... ili pak znaš što i koliko radimo ali nas ovako želiš diskreditirati...... no stvarnost je ipak vjerujem "malo" drugačija.......

Tko je glasao

Puno riječi da sakrije prazninu

Ako imate takvo veliko mnoštvo materijala kako tvrdiš, molim SAMO JEDNU poveznicu na priopćenje ili konferenciju za novinare koju je SU održala u Vukovaru. SAMO JEDNU pa da zašutim potučen argumentima.

Kažeš da nosim naočari i da ne čitam što piše, pa ću ti citirati tekst na škojisam mislio:"Za ne povjerovati je da su se tom nakaradnom logikom poveli gotovo sve liste osim „srpskih“ koje opet po istoj, dakle iz tog kuta i naravno potpuno obrnutoj logici kao „ljubimce“ imaju i ponekog Hrvata……" Isprićavam se, preformulirat ću pitanje: koje to srpske liste imaju svog "ljubimca" Hrvata? Pitanje sam postavio sa rječicom 'svoj' zato što je takav izraz korišten za Srbe. Nema ljubimaca, zar ne? Ali nije važno što sam u pravu, važno je da nisam skužio poantu dnevnika koja je , po mom pogrešnom mišljenju ovakva - mi nismo kao drugi.

E, pa jeste!

Ima razlike između 'jedne' i četiri' liste u Vukovaru, jer zar nije razlika u tome da NIJEDNA srpska lista nema Hrvata - penzić bi rekao 'ljubimaca', a da SAMO JEDNA ima isključivo Hrvate? Kako poruka može biti ista, odnosno isključiva kad ti baš pokušavam pojasniti - kako mogu biti i Hrvati isključivi kada imaju 11 mjesšovitih lista od 12, a Srbi od 4 svoje liste nemaju niti jednog Hrvata? Kako to može biti isto? Opet ponavljam - kod Srba se radi o isključivosti prema Hrvatima jer nisu stavili NITI JEDNOG 'ljubimca'.

Molim da me se diskreditira: kažeš da vi radite malo više negoli ja to mislim, a ja tražim SAMO JEDNO priopćenje ili KONFERENCIJU u zadnjih godinu dana...samo jednu - ili je i to previše?

Petar Macut

Tko je glasao

Di je nestao Srbin

A radi čega si dnevniku udijelio minus?
Ako je točno ono što navodi StarPil onda ti osnovna teza dnevnika ne stoji. HDZ i SDP stavili Srbe nisko na listu, HSP uopće nama Srba (čudno!) i stvarno se treba pitati na koju si to stranku mislio kad si ustvrdio da ima Srbe na listi neposredno ispod planirane sigurne kvote?

Dakle, osim samopromocije stranke (ili što već BUZ jest, sve ostalo je krivo i ako to nije za minus onda nemam pojma sto onda je.

leddevet

Tko je glasao

jednim dijelom penzic je u

jednim dijelom penzic je u pravu - najoptimalnije je stavljati srbe na listu odmah nakon broja vijecnika koji po dhondtu ulaze u vijece. na taj se nacin maksimizira mogucnost dobijanja dodatnih predstavnika.

tu ostaje otvoreno pitanje ocekivanog broja mandata koje srbi osvajaju kroz redovitu proceduru (primjerice koliko je SDSS dobio direktno, a ne kroz dodjelu zajamcenih mandata). u ovom trenutku nemam dovoljno relevantnih podataka za potpunu analizu.

argument koji je starpil naveo - odsustvo vijecnika u vrhu liste definitivno ide u smjeru teze dogovora sa SDSS-om, jer se njima ne uzimaju mjesta koja ih dopadnu na osnovu izbornog rezultata liste, ali sama po sebi ne negira penzicev argument.
ta dva argumenta jednostavno nisu medjusobno iskljuciva (ako vrijedi jedan, drugi ne).

no, ako sam dobro shvatio, BUZ ima na prvom mjestu liste predstavnika srpske manjine?

ukoliko je to tocno, onda se BUZ ponio upravo onako za sto optuzuje ostale - naime, uz ocekivani rezultat ispod praga, stavljanje predstavnika srpske manjine na prvo mjesto maksimizira mogucnost dodjele dodatnog mandata BUZ-u.

u tom slucaju, dnevnik nije netocan, nego licemjeran.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

pravo svakoga pa i

pravo svakoga pa i umirovljenika je da naprave štogod mogu u njihovoj moći da izbore sebi poziciju, ako je legalno onda je prihvatljivo

ne znam da li su oni na to računali kada su dizajnirali listu, ali ako jesu onda su to napravili vrlo inteligentno

ne vidim nikakvog licemjerja u tome (koje se valjda očituje u činjenici da to nikome drugome nije palo na pamet)

u stvari sam i jako zadovoljan a biti ću čak i sretan ako na tu foru uđu u vijeće

Tko je glasao

Apsolutno se slažem da je

Apsolutno se slažem da je iskorištavanje zakonom danih mogućnosti u potpunosti prihvatljivo. I uopće ne mislim da je to licemjerno. Kao što sam napisao licemjeran je dnevnik, u kojem se druge osudjuje da stavljaju Srbe na listu "nakon broja očekivanih mandata" kad to rade i sami. U njihovom slučaju je to prvo mjesto na listi - odmah nakon očekivanog broja mandata, koji je nula.

Motivacija za ovakvo sastavljanje liste (na koju se poziva Penzić) je apsolutno irelevantan faktor, budući nam je njihova motivacija za sastavljanje ovakve liste nepoznata, baš kao što je nepoznata i motivacija ostalih stranaka.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

ljudi idu na izbore da bi

ljudi idu na izbore da bi pobijedili i prije izbora sve je puno pobjednika i onih koji tvrde da jesu ili će biti iznenađenje izbora
dapače, sastavni dio svake kampanje je i uvjeravanje glasača da će upravo njihov glas upravo njihovoj političkoj opciji biti mudro iskorišten i neće biti uzalud bačen na opciju koja nije prošla prag

i dalje ne vidim ništa sporno niti licemjerno

Tko je glasao

cek, ajmo nanovo. gdje sam ja

cek, ajmo nanovo.
gdje sam ja napisao da je iskoristavanje zakonskih mogucnosti licemjerno?
ili, gdje sam napisao da je uvjeravanje biraca da su bas oni "pravi izbor" licemjerno?

licemjerno je prozivati nekoga za nesto, ako ti isto to radis u isto vrijeme.

a to je ono sto penzic radi u ovom dnevniku.

proziva druge da su stavili srbe na mjesta na listi nakon ocekivanog broja mandata. a to su upravo oni napravili.
pri tome se samo pozivam na ocekivanja i stavove izneseni po ovom pitanju u nekoliko dnevnika na pollitici, od ljudi koji puno bolje poznaju situaciju u vukovaru od mene.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci