Tagovi

Proglašene istine

Vrlo ?esto smo suo?eni s izjavama medija, oporbe, udruga civilnog društva a i dijelova vladaju?ih stranaka kako nam je za sadašnju gospodarsku situaciju kriva plja?ka i korupcija u pretvorbi i privatizaciji (ovo je naro?ito zanimljivo ovima prvima) a vlastodršci govore o velikim štetama u agresiji Srbije na našu dragu domovinu što je uništilo naše gospodarstvo. Poslije godina ponavljanja sve ovo je postala istina.
Naravno rješenje problema gospodarstva a cijele države prvi vide u procesuiranju pretvorbene plja?ke i privatizacije pa je ?ak u tom smjeru mijenjan i ustav što je naro?ito dostignu?e naših politi?ara, a drugi tj. vlastodršci su za rješenje donijeli program gospodarskog oporavka i uveli nultu toleranciju prema korupciji prvenstveno svojih neistomišljenika i ?lanstvo u EU kao imperativ i jedne i druge politike.
?im se to riješi mi ?emo biti najbolja država za živjeti u Evropi i svijetu.
Me?utim i jedni i drugi potpuno ignoriraju stvarnost, a ona je potpuno druga?ija.
Najlakše ju je do?arati kroz industriju tekstila i obu?e koja je upošljavala jako mnogo radnika i bila je orijentirana i na izvoz. U izvozu na zapad 90% bio je lon posao, samo usluga rada, a u izvozu na istok prodavalo se proizvode. U isto vrijeme , krajem 80-tih godina, mi smo masovno išli u Trst ili Istambul po kvalitetnu talijansku i Tursku robu.
Ve? i tada je bilo u pojedinim firmama, koje se nisu prilago?avale izvoznim tržištima problema u isplati pla?a pa su se javljali i prvi ne štrajkovi jer su oni bili nezamislivi u socijalisti?kom samoupravnom društvu tj. nemogu radnici štrajkati sami protiv sebe ve? se to zvalo obustava rada. Obustava rada je bila prihvatljiva a štrajk je ipak izraz kapitalizma i kontrarevolucije koja je rušila naše samoupravno socijalisti?ko društvo.
Rušenjem Berlinskog zida i urušavanje komunisti?kih sistema na istoku otvorile su se granice. Više nismo imali potrebe i?i u Trst ili Istambul ve? sada roba došla kod nas. U tih par godina propali su svi trgovci na poznatoj pijaci u Trstu Ponte roso jer je nestalo kupaca iz bivše Jugoslavije. U isto vrijeme prvi naši trgovci Fižuli?(Magma), Filipovi? (Planet obu?a) janjevci iz Konjš?inske odlaze i na daleki istok u Kinu, Vijetnam, i po?inju uvoziti još jeftiniju robu prvenstveno obu?u, tekstil, igra?ke i drugu robu široke potrošnje.
Po?etkom devedesetih mi kre?emo u privatizaciju firmi a me?u njima i industriju tekstila i obu?e. Dok smo se mi bavili privatizacijom i po?eli ratovati izvoz u industriji obu?e i tekstila je svake godine naglo padao. Naravno da je zato kriv rat.
Me?utim, kako je roba iz Trsta došla u Zagreb došla je i u Moskvu, Kijev, Bugarsku, Rumuniju, Ma?arsku, ?ešku i sve druge zemlje u koje smo izvozili 90% našeg izvoza u toj industriji. Ta roba je bila jeftinija, ljepša i kvalitetnija i naravno da su naši kupci prestali kupovati. Izgubili smo ta tržišta.
Paralelno je Kina još jeftinijom proizvodnjom postala prijetnja i zapadnoj industriji i trgovini. Pa su zapadne firme raskinule ugovore o lohn poslovima s našim i drugim firmama u Evropi, zatvorile i svoje proizvodnje u Evropi i preselili komplet proizvodnju u Kinu, Vijetnam i druge zemlje dalekog istoka. Što je ve?inom uništilo i industriju obu?e i tekstila u Italiji, Njema?koj i drugim zemljama.
Naši samoupravlja?i su prodavali svoje dionice u pravilu novim vlasnicima povezanim s upravama poduze?a koja su se prodavala. Novi vlasnici suo?eni s u prosjeku 30% viška radnika i brzim gubitkom tržišta u izvozu po?eli su tražiti na?ine da nešto zarade. Jedna od varijanti je bilo dizanje kredita za financiranje proizvodnje. Ti krediti su vrlo ?esto imali kamate preko 20% a i do 30% i naravno da se nisu mogli vratiti pa su poduzetni vlasnici iz tih kredita nabavljali repromaterijale za preuzeta poduze?a u pravilu od firmi u kojima su bili vlasnici ili su vlasnici tih dobavlja?a bili njihovi prijatelji i ro?aci. Na taj na?in proizvodnja koja se odvijala u tim pogonima služila je u pravilu za zaradu novim vlasnicima koji su sve više nepovoljnim kreditima optere?ivali poduze?a koja su kroz neko vrijeme propadala jedno po jedno. Ljudi na Zavod za zapošljavanje, neki u prijevremenu mirovinu, neki u rat pa opet u mirovinu.
Što bi se dogodilo da novi vlasnici nisu dizali nepovoljne kredite u bankama , za koje su i oni i bankari znali da ih ne?e mo?i vratiti, i da nisu repromaterijale kupovali od svojih firmi po vrlo ?esto puno ve?im cijenama od tržišnih tj. da su repromaterijale kupovali po tržišnim cijenama?
Po meni, propali bi odmah , ne bi agonija radnika trajala godinama a u nekim firmama traje i danas.
Dali bi stanje u tekstilnoj i industriji obu?e bilo druga?ije nego danas? Dali bi više ljudi radilo u tim industrijama nego danas?

Što je u?inio mrski kapitalizam i poduzetnici u EU ?
Proizvodnju svih jeftinih i masovnih proizvoda preselili su u Kinu i na daleki istok, a u mati?nim zemljama ostavili proizvodnju dizajnirane robe i robe vrhunske kvalitete po skupim cijenama koja se prodaje u specijaliziranim prodavaonicama po Evropi i svijetu. Sa?uvali su 20-tak% industrije obu?e i tekstila.
Što smo u?ini mi ?
Ništa dvadeset godina i tek sada smo se odlu?ili na jedan mali projekt povezivanja doma?ih dizajnera i ovo malo industrije što je ostalo.
Kako naši politi?ari vide rješenje?
Oporba i sve mogu?e i nemogu?e udruge gra?ana rješenje vide u rješavanju plja?ke i korupcije u vrijeme privatizacije jer je to osnova za bilo kakav po?etak ponovno.
Vlasti kažu da nije bilo ratnih razaranja lakše bi bilo riješiti nagomilane probleme ali i pored agresije Srbije i JNA i silnih troškova obnove provo?enjem mjera gospodarskog oporavka i ulaskom u EU svi ?e se problemi riješiti.
Oni ekstremni, bar ih ja tako doživljavam, ?e re?i dogovoreni rat Tu?mana i Miloševi?a bio je krinka za preuzimanje svih gospodarskih resursa ove bogate i lijepe zemlje. Oni nisu prezali od toga da ubiju nekoliko stotina tisu?a ljudi u Hrvatskoj i Bosni da ovladali ovom mo?nom industrijom

A istina da je naša predratna industrija bila ve? u kolapsu i bez privatizacije, plja?ke, rata i da neefikasna s viškom zaposlenih s lošim i nekvalitetnim proizvodnim programom nije mogla konkurirati na do tada samo našim tržištima , isto?na Evropa, jeftinoj i kvalitetnijoj proizvodnja prvo sa zapada a poslije i Kine i dalekog istoka.
To nije nikome bitno jer se neuklapa u njihove teorije.

U ovom dnevniku pisao sam samo kroz perspektivu industrije obu?e i tekstila a jednako je stanje i u svim drugim granama industrije. Loše i malo radimo i zato je naravno kriva plja?ka i korupcija u privatizaciji, agresija Srbije i JNA, HAG,UDBA, KOS i svi mogu?i i nemogu?i doma?i i vanjski neprijatelji

Komentari

Tko je glasao

A ponajviše su krivi oni

U ovom dnevniku pisao sam samo kroz perspektivu industrije obuće i tekstila a jednako je stanje i u svim drugim granama industrije. Loše i malo radimo i zato je naravno kriva pljačka i korupcija u privatizaciji, agresija Srbije i JNA, HAG,UDBA, KOS i svi mogući i nemogući domaći i vanjski neprijatelji

koji žele budućnost koja će neoliberalno-kapitalističkog neprijatelja kao glavnog uzročnika najvećeg problema suvremene civilizacije, udariti u srce (profit), Zakonom o sudjelovanju Radništva u raspodjeli onoga što svojim Radom i stvaraju (profit) ...

Ma koliko to nekome bilo lijevo ili desno...

http://www.youtube.com/watch?v=VjFgPImf16c&NR=1

Provinciopolis

Tko je glasao

Tokom 45 godina Jugoslavije

Tokom 45 godina Jugoslavije država je nacionalizirala sva poduzeća i pretvorila ih u početku u državni a potom u društveni kapital i dala na upravljanje radnicima. Radničko samoupravljanje kapitalom i poduzećima je trajalo nekih 25 godina i upropastilo je te firme u potpunosti (veliku većinu njih) . Stanje našeg gospodarstva se jasno očitovalo u nestašicama robe široke potrošnje i propašću većine firmi kada su se otvorile granice i na naše tržište došla roba sa zapada ali ne samo u Jugoslaviju već i u cijeli istočni blok što su bila i naša tržišta.
Tako upravljana poduzeća bila su neefikasna, s viškom zaposlenih, slabom disciplino rada i slabim efektima rada i krađom na svim nivoima. Krali su svi od čistačice do direktora svatko na svom nivou odgovornosti i u skladu s svojim mogućnostima.
Glavna parola radništva tih osamdesetih godina je bila , u vrijeme radničkog samoupravljanja, "Nitko me nemože malo platiti koliko ja mogu malo raditi"

Mi ni nakon dsvadeset godina "kapitalizma" nemamo situaciju da firma svojim radom tj. idejom i upravljanjem poslodavca i radom radnika ostvaruje profit. Kod nas je situacija da poslodavac ima ideju i političku vezu koja je presudna za postojanje firme i ostvarivanje profita. Dakle profit nije ostvaren vlasništvom nad kapitalom niti radom radnika već poltičkom korupcijom. Čim nema političke korupcije bez obzira na vlasništvo nad kapitalom i radom radnika nema profita.

Uvođenjem podjele profita radnicima i sudjelovanja radnika u odlučivanju u poduzeću vraćamo se dvadeset godina unazad. Nije to ništa novo već loše i prevaziđeno rješenje.

Jedini mogući put je slijedeći :
- dovesti poduzeća u situaciju da svojim kapitalom, idejom, dobrim upravljanjem i radom radnika ostvaruju profit bez ikakvog uticaja politike na dobivanje poslova naročito po povlaštenim cijenama.
- kada se to dogodi interes poslodavca će biti da mu svi dijelovi poduzeća o kojima ovisi dobit budu efikasni tj. da ima što jeftiniji pristup kapitalu za kreditiranje proizvodnje, da ima što jeftiniji i bez ograničenja pristup tržištu prodaje i nabave, da ulaže što više u tehnologiju i kvalitet proizvoda i da ima što zadovoljnijeg radnika.
Da bi dobio što zadovoljnijeg radnika nije dovoljno samom povećati plaću, jeste u kraćem periodu, već je potrebno radniku omogućiti da ostvari neke svoje ideje, da sudjeluje u odlučivanju na razini ostvarivanja poslovnih planova unutar poduzeća i da sudjeluje u podjeli dijela profita koje poduzeće ostvaruje.
Takvi modeli već postoje i dobar primjer je IGH.

Međutim ti modeli se nemogu zakonom nametnuti jer će uništiti većinu gospodarstva u ovoj gospodarskoj situaciji kakva je sada oni moraju biti dobrovoljni i moraju postati interes vlasnika poduzeća.

Tko je glasao

Lupetaš a ne želiš učiti

Krali su svi od čistačice do direktora svatko na svom nivou odgovornosti i u skladu s svojim mogućnostima. Čudno da je na kraju te priče o sveopćoj krađi bilanca duga bila (u trenu osamostaljenja Hrvatske) cca 3,5 mlrd USD-a. A 45 godina su radnici krali. A sada kada radnici više ne mogu krasti bilanca duga je skočila na 75 mlrd USD-a.
Ne lučiš uzrok i posljedicu već guraš verbalno nasilje. Prouči malo društveno ekonomski obrazac u kojem paradigma monetarizma i konzumerizma ubija logiku ekonomiziranja ograničenih resursa, a čovjek može preživjeti samo uz konkretne resurse s kojima će održivo gospodariti - nikakvi derivati i dilanje dugom na duže staze nemju šanse.

Tko je glasao

Ograničeni, samodopadni,

Ograničeni, samodopadni, bosančić iz Slavonije nikako ne može razumijeti vas revolucionare koji bi mjenjali svijet.

Prva krađa u Jugoslaviji je bila nacionalizacija poduzeća koja je provedena odmah poslije rata a uobličena nastavljena kroz prvu petoljetku koju je vodio Andrija Hebrang. U daljem periodu je nacionalizirano poljoprivredno zemljište a poslije i većina građevinskog zemljišta. To je kapital koji je ukrade.
Taj kapital je do uvođenja samoupravljanja bio državno vlasništvo , a uvođenjem samoupravljanja društveno vlasništvo. Uvođenjem samoupravljanja počinju krađe na svim nivoima što je kulminiralo 80-tih godina.
Svi koji su tada radili znaju o čemu pišem, a kako je to tebi neprihvatljivo vjerujema da nisi ni radio tada i da ustvari neznaš već zaključke izvodiš iz statistika.

Zašto dug u Jugoslaviji nije rastao kao u Hrvatskoj ? Ogovor je vrlo jednostavan nije se moglo zaduživati vani i ta nemogućnost se odražavala na nestašice roba široke potrošnje deterdženta, kave, šećera, goriva, vozila i mnogo drugih roba, te inflaciju i pad plaća i standarda građana.

Sadašnji problem velikog duga i problem nedostatka roba široke potrošnje u Jugoslaviji imaju jednak uzrok neefikasno i neproduktivno gospodarstvo. Manje proizvodimo nego što trošimo. Sadašnja vlast omogućava potrošnju a kako malo proizvodimo manjak se nadoknađuje zaduživanjem
Jugoslavija je malo proizvodila i više trošila te su se zato pojavljivale nestašice proizvoda

Svi uzroci su u maloj proizvodnji tj. lošem gospodarstvu koje ne može proizvesti više nego li možemo potrošiti da bi se mogao ostvariti nekakav suficit u trgovinskoj razmjeni s inozemstvom. U tom pogledu ništa se nije promjenilo u zadnjih 20 godina u odnosu na sistem iz Jugoslavije.

Tko je glasao

Jebeš mi sve ako si ti nromalan !

@golgota ti je tako lijepo, kratko i jasno objasnio SVE, a ti opet udariš sa silom bedastoća...
Najbolje od svega mi je vidjeti tko ti je dao plus za te iste bedastoće :))

Provinciopolis

Tko je glasao

Vjerojatno je i on kao i ti u

Vjerojatno je i on kao i ti u Jugoslaviji samo lizao sladoled, i nije radio pa i nezna ništa o gospodarstvu Jugoslavije i Hrvatske 80-tih godina osim malo statistike.

Jedino je u pravu kada kaže da je konzumerizam razlog gospodarskih problema a to tvrdim i ja, jer mi ne proizvodimo dovoljno potrebne robe pa nam raste i dug.

Što može donijeti revolucija koju tražiš, zatvoriti granice i zavladati će glad u Hrvatskoj jer ne proizvodimo ni hrane dovoljno- jednostavno ničega, a ako je slobodan uvoz roba raste dug.

Tko je glasao

Nakaradno znanje je opasno znanje

Glej dečec iz Posavine, nemoj se zavaravati da povijest počinje bilo stobom bilo sa mnom. Golgota je stari Končarevac - proizvođač, predsjednik radničkog savjeta u vremenu kad je realna snaga tehnologije Končara bila svjetski top. Golgota ti je autor i vlasnik mnogih inovacija u proizvodnji transormatora i elektromotora - dakle ne lomataj jezikom već pokorno ući i prenosi dječici.

Tko je glasao

Nakaradno znanje i selektivno sjećanje su opasni

Pa što zaluđuješ ovu omladinu kad znaš da ste kao samoupravljači uništili cijelu državu i gospodarstvo koje se otvaranjem granica Jugoslavije i Hrvatske robama sa zapada jednostavno raspalo.
Te objasni omladini zašto si tražio vezu da kupiš gorivo za auto i da uopće kupiš golf u Sarajevu, Yugo u Titovom užicu i sl i da pored toga što si imao lovu nisi mogao kupiti.
Zašto se vozilo par-nepar?
Tko ti je iz Austrije , Italije, Njemačke ili Švicarske dovozio deterdžent i kavu?
Tko ti je bio prijatelj u trgovini pa ti ostavljao ispod pulta šećer, kave kad je malo bude , Fax kad ga bude i sl.?
Tko ti je bio veza za cement , vapno i željezo za gradnju vikendice ili kuće ?
Zašto su svi zaposleni odvajali 3% od plaće za socijalne stanove koji su poslije podjeljeni prvenstveno nosiocima crvene knjižice a za ostale ako bude i kad dođu na red?
Koji je direktor firme postavljen a da nije dobio zeleno svjetlo Komiteta (ovo što sada radi HDZ je milost božja u odnosu na ono vrijeme) i tko je mogao smjeniti direktora ako to ne odobri Komitet?
Dali si mogao biti član radničkog savjeta u bilo kojoj većoj firmi bez crvene knjižice?
Gdje su završavali oni koji su se usudili nešto pitati naročito javno - kako je završavala drugarska kritika i samokritika za prozvanog samoupravljača ?
Objasni omladini zašto je Končar svoju top tehnologiju prodavao i montirao po Rusiji, Iraku, Mozambiku i mnogim drugim državama a jako malo na zapad?
Koliko je bilo zaposlenih u Končaru 80-tih godina i koliki su promet ostvarivali?

Tko je glasao

besmisleno

izgleda ovo vaše natezanje.
Toliko je kojekakvih utjecaja postojalo onda, a još više ih postoji danas, i čini se gotovo nemoguće iskristalizirati najpresudnije koji su uvjetovali tadašnju situaciju, kao i ove koji uvjetuju današnju. Što je moglo biti i zašto nije, a što bi danas moglo biti, o kome i čemu to ovisi - teško je razlučiti.
Kao pojedinci, sagledavamo situaciju iz vlastite perspektive (i perspektive svojih bližnjih) i teško možemo biti objektivni.
Ništa nije crno/bijelo, a u našem slučaju bi se sistem prije rata od ovog danas, mogao razlikovati u nijansama tamno tamno sive.
Činjenica je da RH ovih 20 godina vode ljudi odrasli u onom sistemu - i dobro vidimo gdje nas je to dovelo.
Što bi bilo da su nas vodili neki drugi ljudi, sa drugačijim znanjima, iskustvima, kriterijima i ciljevima?
A ako uzmemo u obzir te globalne planove, na koje nismo mogli utjecati ni mi građani, pa ni ovi nesritnici što nam "vladaju" - o čemu pričamo onda?
A ako smo mi svi svojim utjecajem i sudjelovanjem doveli do današnje situacije - opet - o čemu pričamo?

U svakom slučaju, savjest, svijest, odgovornost i sposobnost kao da nam baš i nisu jače strane.

Tko je glasao

Ja sam čekao u redu

pred Slavijom i kupovao kavu za susjede i bilo nam je super !
Išao sam po "farmerke" u Trst, kožnu jaknu u Palma Novu, spitke i slično...
Imali smo love za bengu i za šoping, ničeg nam nije falilo,jeli smo zdravu hranu, živjeli zdravo u svakom smislu pa i mentalnom... Imali smo i za klopu i cugu tijekom tog šopinga i kad smo se vratili nismo mjesecima otplaćivali taj šoping...Ajde danas u Trst u šoping, plati gorivo i klopu i cugu...
Posla je bilo za sve koji su htjeli Raditi pa i one neproduktivne pijance koji su spavali u skladištima. Danas zdrav i visokoobrazovan čovjek također želi Raditi, ali ne može !
Sustav je bio pravedan pa je moja majka sa 7 razreda osnovne škole sa kućne pomoćnice prešla u čistačicu, potom kuhinju, a na kraju šankericu jer se temeljima rezultata njenog Rada moglo napredovati i pritom joj nije bila potrebna partijska knjižica kao danas. Dobila je i stan iako nikada nitko nije bio član Partije. Čak niti dida partizan koji je 48e rekao "ja se nisam za ovo borija". Možda sam mogao biti jedan od ovih novokomponovanih domoljuba s Pantovčaka da je didabija drugačiji, ali nije i ja sam ponosan na njega do neba !
Danas ne mogu dobiti stan, ne mogu napredovati na poslu sukladno rezultatima svog Rada, a izlozi su prepuni koječega što si ne mogu priuštiti uz napomenu da sretno Radim i još uvijek primam plaću...
Moglo se napravit kuću, moglo se kupit auto pa makar nije bio u dućanu ispred zgrade.
Društvo je tada bilo solidarno ( ohh kako kršćanski ), mogao sam ići na vjeronauk ( neobavezan - bez prisile ili represije s bilo koje strane - partijske ili crkvene) i još mnogo, mnogo toga...
Bio sam slobodan !
http://www.youtube.com/watch?v=M23K8KNlOV0

Provinciopolis

Tko je glasao

i ti meni kažeš da pišem

i ti meni kažeš da pišem bedastoće

Tko je glasao

Ne generaliziraj :)

Jer napisao sam ti i mnoge pohvale, ali vezano uz ovu temu koju "šiljimo" već danima - da ! Pričaš bedastoće jer za razliku od tebe, ja ne bježim od ponekih negativnosti onog Sistema dok ti tako slijepo braniš ovaj Sistem...
Primjećujem hrpetinu znanje kod tebe pa me čudi zašto i kako to da nemaš volju, želju inplementirati, sublimirati pozitivne instrumente oba Sistema te se istovremeno pozivaš na "budućnost kontra prošlosti"...

Provinciopolis

Tko je glasao

Upravo naše razlike u

Upravo naše razlike u mišljenjima se zasnivaju na sistemima. Mi smo imali dobar sistem i u bivšoj državi i danas. Nije problem sistem . Problem je provedba i rad po sistemu.
Sistem može biti kakav hoćeš ako se ne primjenjuje i ako nemamo proizvođačke programe koje ćemo proizvoditi jednako kvalitetno i jednako učinkovito kao drugi.

Svi moji dnevnici koji se tiču gospodarstva pisani su na način da uporedim sadašnje stanje, sadašnji smjer politike i mogućnosti drugog smjera koji bi donio korist cijelom gospodarstvu.

I u ovom dnevniku upoređujem samo efikasnost gospodarstva Jugoslavije i Hrvatske i stanje u društvu . Jednako loše gospodarstvo i jednako loše stanje u društvu koje je dovelo i do rata. Nema tu nekih bitnijih razlika.

Tko je glasao

OK ako je tak :)

I svaka čast na određenim konkretnim prijedlozima.
Sad hajdmo korak dalje.
Slažemo se da treba proizvoditi, slažemo se da time treba i omogućiti ljudima da Rade.
U čemu je problem da se složimo u tome da Radnik sudjeluje u raspodjeli onoga što svojim Radom i stvara !??
U ćemu je problem da priznaš da je vrijednost Kapitala, u odnosu na vrijednost Rada, postavljena na imperijalističkim, predatorskim osnovama te da je dosadašnji koncept neoliberalnog kapitalizma u biti potrošen i da su pritom, temeljne postavke istoga doprinjele ogromnom problemu na razini planeta Zemlje !??

Provinciopolis

Tko je glasao

Kada bismo raspravu sveli na

Kada bismo raspravu sveli na Hrvatsku i bez velikih riječi kao imperijalizam, neoliberalni kapitalizam i sl bolje bismo se razumjeli.

Rad mora biti prevlađujući faktor u ostvarivanju dobiti poduzeća a to sada nije. Rad može biti i loš i potpuno uništiti i kapital i radno mjesto. Nije samo kapital destruktivan i rad to može biti puno više jer u cijeni proizvoda rad sudjeluje približno 20-tak posto a može sve uništiti.
Upravljanje poduzećem zahtjeva mnogo više znanja nego ga ima radnik izuzev u institucijama gdje visokoškolovana radna snaga poput IGH i sličnih institucija i poduzeća.
Učešće radnika u dobiti će postati potrebno poslodavcu kada rad tj. motiviran radnik bude prevlađujući faktor konkurentnosti poduzeća na tržištu.

Da bi se to provelo prvo treba uspostaviti konkurentno proizvodno i izvozno gospodarstvo tek tada se stvaraju pretpostavke za uvođenje profita radnicima i drugih stvari koje predlažeš. Na tim osnovama je i skandinavski model.

uvođenje odmah profita radnicima uništiti će dio sadašnjeg gospodarstva a neće donijeti nikakvu promjenu na bolje, niti će povećati proizvodnju, niti će povećati konkurentnost gospodarstva niti će povećati broj radnih mjesta.

Tko je glasao

ako ovaj model uspije prevladati kod susjeda

uskoro bi mogli biti vodeći u regiji, jer su i tako shvatili da ipak bolje rade nego što se biju
http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Funbiz/Beogradski-poduzetnik-zaposl...

Tko je glasao

dali je to počeo raditi od

dali je to počeo raditi od osnivanja firme ili kada je poslovanje firme postalo profitabilno i održivo.

Tko je glasao

@acinum

I opet ti imaš pitanja iako je i slijepcu vidljivo iz aviona da je sve moguće unatoč tvojim teoretiziranjima... To je problem, a ne dali pričamo u lokalnim ili globalnim okvirima...
Čak imm dojam da ti to sve jako dobro kužiš, ali tvrdoglavo ne želiš priznati da sam u pravu...U razloge zbog kojih to ne ćiniš, ne ulazim...

Provinciopolis

Tko je glasao

mislim da je to vezano za stav

On se konkretno mogao postaviti od početka (vjerovatno su ljudi upoznati bar bili sa namjerom pa su i sa voljom radili, a kad je počeo ostvarivati profit onda je krenuo kako je i obećao. To što ga država nije pregazila govori baš o nijansi razlike koja je sad bitna.

ako npr Todorić ima poslanje da ulaže, grabi i širi se (sad je već zastupljen kao bivše društvene firme u yu) i podmiruje potrebe 200*+odabranih koji mu to omogućuju, plaćanje poreza je tek farsična priča, a ne zanimaju ga vlastiti radnici - odnosno sretni su da nisu na ulici - minimum plaće su uzgajane, on nema šanse, a i ova država da stvarno ojača. Feudalizam primitivnijeg tipa nego li je bio onaj nama znan iz povijesnih čitanki. Pitanje je samo što znači profit. Ovaj profit smatram onim što mu u klijentelističkom dealu sa vladom ili oporbom je potreban da skladno manipuiraju sa izborima i drže apsolutističku dominaciju. On je kao ovaj srpski poduzetnik mogao raditi prije deset godina, ali njegov uspjeh nije uspjeh poduzetnika nego tatinog sina koji je uz pomoć ratnih zbivanja i politike, a po tatinom naputku širio carstvo, i sad imamo todorić=bivša yu - stambeno zbrinjavanje i ostale socijalističke podobnosti. Odnosno uz razna kemijanja taj extra profit koji uz farsični blagoslov agencije za tržišno natjecanje. Ako je neka manja firma i pokušala normalnije poslovanje bila je i biva pregažena - sad su to hrpe tobožnih dužnika državi (uz reket 17% godinama na dug) koji su pred ili u stečaju

Tko je glasao

Golgota i pjastrela o ovim

Golgota i pjastrela o ovim temama se nije smjelo pisati 80-tih godina, sada je dozvoljeno i nitko vas neće progoniti ako priznate koga ste morali korumpirati da dođete do lukzunih roba poput kave, deterdženta, goriva, auta, cementa, vapna, željeza i sl.
Za ta kaznena djela davno je nastupila zastara ili vi te proizvode niste koristili pa niste niti trebali vezu za kupovinu.

Tko je glasao

pisalo se i čitalo - tko je želio da to čini

Ne vidim u čemu je problem. Korumpirao ( na žalost? ) nisam niti onda niti sada. Imao sam pasoš a sada imam putovnicu i uvijek sam mogao kupiti sapun i deterdžent. Od luksuza cijenim samo putovanja i druženja uz domaće delicije. Prvi auto sam kupio 1976 gotovinom ( prve Lade ) i to za vrijeme studiranja. Poslije JNA 1980. počeo sam raditi u velikom SOUR-u u Zg i 1986 otišao u privatni sektor gdje sam i danas. Politikom se nisam nikada aktivno bavio. Vjerujem da je i tvoj put sličan pa mi nije jasno o kakvim zabranama uporno pričaš.? I kada je bila ta 1980 ? Prije 30 godina. Prvom prilikom pokušati ću ući u arhivu Vjesnika ( ako se to još može i ako to nije netko privatizirao ) i skenirati što više dokumenata iz toga vremena kako ne bismo zaluđivali omladinu svojim osobnim impresijama o turbulentnim vremenima.

Tko je glasao

malko opet ne paziš na mjeru

svi smo dolazili do toga stojeći u redu, a par - nepar vožnja se morala poštivati ako ne misliš plaćati prekršaj
(taj program je čak tad djelomično uspio)

Tko je glasao

dali se slažete samnom kada

dali se slažete samnom kada kažem da tih proizvoda nije bilo jer Jugoslavija nije imala deviza da tu robu uveze, a nije imala ni dostatnu proizvodnju koju bi izvezla i dobila devize da tu robu kupi niti se zaduživala da tu robu kupi.

Tko je glasao

i da i ne, a 90-tih je prvo unišeno ono što se uspješno razvilo

npr. kava „Frank“, deterđent „Saponija“, gorivo „Ina“, auto „Zastava“ ....osnovne sirovine su uglavnom iz nesvrstanih zemalaj ili zemalja istočnog bloka uglavnom kliring , a cement, vapno, željezo...toga je bilo u nekom dijelu
Istina je da su dugoročni krediti s odgodom stigli na naplatu negdje kad je Tito umro, i tada, malo prekasno, kreću restrikcije. To je samo dokaz da su kamate jedno veliko zlo, jer nije da se nije ništa proizvodilo i izvozilo (Pliva, Đuro Đaković, Končar generatori i turbine, drvo.... čak u zadnju i jadni Yugo). Jugoslaviju je pojeo život iznad svojih mogućnosti i uništavanje sela u ime pretjeranog razvoja industrije (da bi se postigle maksimalna neovisnost) za koju su se uzimali krediti, ali krediti su masni na izgradnji društvenih stanova...odnosno da se u manjoj mjeri uništavalo selo i u manjoj mjeri razvijale proizvodnje koje nisu bile konkurentne (kako to tad znati?) ne bi došlo do tolike gravitacije sela u grad.....odnosno taj uspjeh socijalističke YU je na tome, „danajci“ su dodijelili kredite kao dar (sada su to na desetu darovi kroz šoping centre, autoputeve....) kojim nije trebalo vjerovati. Bila je bitna i tada mjera do koje se nije držao, a sad je prolupavanje zbilja do daske
Kiro Gligorov svjedoči o nastojanju Tita da uvede slobodno tržište, ali ipak se nije uspio othrvati tvrdoj liniji:
Kardelj vam i nije bio veliki pomagač?
- Kad je prvi put, 1965., govorio na sjednici CK o reformi, rekao je: “Reforma je počela, i ona uspijeva, bit će još bolje...” I tako, hvali je pa kaže: “Sad moramo drugačije raditi, da bismo se mogli natjecati na tom slobodnom tržištu u cijelome svijetu...” Ali to je samo prvi dio. A drugi je dio, također iz Kardeljevih usta: “Mi imamo svoj socijalistički sistem i neka nitko ne misli – iako nam to Sovjeti spočitavaju – da mi sad idemo u kapitalizam i da smo izdali socijalizam. Mi ništa nismo izdali. Mi imamo socijalističko samoupravljanje, to je naš cilj!” A to je, usput rečeno, sistem koji je on izmislio. Sistem bez presedana u svijetu, koji ne može funkcionirati. Ne može funkcionirati sistem u kojem radnici upravljaju. Barem ja tako mislim.
Na kraju, iskreno recite: je li vama već tada, 1965., bilo jasno da je kapitalizam – kako da kažem – prava stvar? I da Jugoslavija, ako se misli dalje razvijati, treba ići u tom smjeru?
- Nikad ne bih rekao da je kapitalizam prava stvar. Ali je vladajući sistem. Isproban. A ne laboratorijski napisan.
Znači li to da je kapitalizam, kad sve saberemo, ipak objektivna nužnost – ma što tko o njemu mislio? I da je to glavna pouka velike privredne reforme 1965.?
- Nužnost je u onoj mjeri u kojoj je nužnost i zakon vrijednosti. Na temelju čega će ljudi mjeriti svoje rezultate? Po svojim vlastitim zamislima ili po nečemu što je objektivno? Zakon vrijednosti postoji, to je na kraju priznao i sam Staljin.

http://www.helsinki.org.rs/serbian/npraspadjug_t02.html

Liberalni kapitalizam se slomio, jačaju zemlje koje su izrasle na soc-realizmu
Mislim da je istina negdje između, nemamo se u čemu natjecati, ovaj svijet je lako savladivih razdaljina i zajednički
izlaz je u globalnom izjednačavanju bogatstava, a ne u neue feudalizmu koji se širi....čim prije to bolje je ovo neophodno putem drastičnih porez za bogate izjednačavati i iznači načine kako da većina ljudi bude zaposlena i radom ostvaruje ne samo osnovnu egzistenciju nego i mogućnost uštede

Tko je glasao

vlasnik si pojedih inovacija, imamo i vlasnicu života na zemlji

Domišljata Španjolka je prostudirala odredbe međunarodnog prava koje ne dopuštaju da se ijedna država uknjiži kao vlasnik Sunca i uočila da ne postoji nijedan paragraf koji bi isto to zabranjivao privatnim osobama.
Otišla je do sudskog bilježnika, prijavila da je Sunce njezino vlasništvo i sada maše papirom kojim je to ovjereno. I najavljuje da će od svakoga tko se koristi Sunčevom svjetlošću i toplinom odskora ubirati naknadu za eksploataciju njezine nebeske imovine.
I razrezat će ona tu sunčarinu svim ljudima na ovom svijetu s punim vlasničkim pravom, jer – kako bi to kazao Željko Kerum – privatno vlasništvo je privatno vlasništvo, a vlasnica Sunca je uknjižena jedan kroz jedan.

http://www.novilist.hr/hr/Komentari/Kolumne/Trafika-Predraga-Lucica/Zele...

Tko je glasao

@Golgota

ovaj gore komentar o vlasništvu je trebao biti pod tvojim komentarem...ispravaka po novom nema....mea culpa

Tko je glasao

Golgota, Golgota ti je autor

Golgota,

Golgota ti je autor i vlasnik mnogih inovacija u proizvodnji transormatora i elektromotora

Bil sam u takvom poslu da sam sa elektromotorima imal posla i to svakodnevno. Kupovali smo ih svukud po svjetu, a i končareve.
Ko je imal najpovoljniju ponudu, taj je napravil posel. Kod končara su vjerujem isto tak poslovali.

Ponude koje smo dobivali od njemačkih firmi su bile sve povoljnije, jel su ih počeli prizvodit u zemljama sa jeftinom radnom snagom.

Novije mašine više nisu imale obične motore. Numeričko upravljanje je tražilo nove motore, no Končar je izgleda spaval.

Kak se je to odrazilo na vašu prizvodnju početkom 90-ih?

Tko je glasao

Reče @golgota

Ne lučiš uzrok i posljedicu već guraš verbalno nasilje

A i ostatak komentara mu potpisujem !
@acinum
Ne želim se previše trošiti na ovu temu s nekim poput tebe jer se vječito ponavljam(o)...
Još jednom pročitaj kompletan @golgotin komentar koji je vrlo kratak i jasan...
Iskreno...Osjećam se prilično izmaltretirano kroz komunikaciju s tobom...
Evo samo zadnji primjer...
Ti govoriš o proizvodnji kao argument za što ??
Pa tko je uopće rekao ijednu riječ protiv proizvodnje ??
Nemoj se ljutit, al stvarno si naporan...
Evo ti gore Kulića pa me živo zanima što ćeš reći na taj članak ??
Dali ćeš nešto shvatiti ??

Provinciopolis

Tko je glasao

Prije pet-šest godina imao

Prije pet-šest godina imao sam priliku upoznati dr. Kulića i slušati nekoliko njegovih predavanja i to zadovoljstvo me je koštalo oko 1000 eura i morao sam naći dvadesetak kupaca za njegove knjige.
Ako je još netko organizirao njegova predavanja zna o čemu pišem, to će za tebe naravno biti bedastoća.
Usput, on bi vam bio odličan predsjednik stranke u odnosu na vas za njega su bar ljudi čuli, ali bi mu taj angažman mogao zatvoriti vrata gostovanjima na HTV-u , pa vjerojatno neće pristati.

Ovo što je objavljeno je vrlo šturo i jako skraćeno pa se nemože niti pohvatati sve ono što on godinama govori.
On ne daje niti jedno moguće rješenje pa tako i na kraju ovog teksta što mogu učiniti građani dobiješ odgovor što je trebala učiniti HNB.
Ovdje je izbačen ili novinar nije znao pitati dio o proizvodnji i razlozima propasti gospodarstva bivše Jugoslavije.
Što je razlog nedostatka proizvoda u Jugoslaviji i kako se nabavka tih proizvoda odrazila na ukupno zaduženje RH ?
.
Takva pitanja mu možeš postaviti na nekom seminaru. On to vrlo često ima ako nađe sponzora.
Ako je SRP voljan ja ću Vam biti sponzor za jedan njegov seminar na kojem ću mu postaviti ovakva pitanja. Možda vam pomogne.

Naravno da je u pravu što se tiče prodaje šuma i voda, a što se HEP-a tiče i drugih energetskih grana ja sam da se prodaju našim mirovinskim fondovima jer će energije vremenom sve više nedostajati , cijena će joj rasti i logično mi je da profit koji se tu ostvari ide budućim umirovljenicima

Tko je glasao

Zabadav ti to govoriš. Nebuju

Zabadav ti to govoriš. Nebuju oni priznali da je jugoslavija bila konstantno u bankrotu i da dinar nije bil vrijedan ni onog papira na kojem je tiskan. Kaj se tiče duga i uspoređivanje sa današnjim je smješno. Tri i pol milijarde je prije 20 godina bilo više nego danas 40 tih istih.

Tko je glasao

Sve 5: zemlja je 5x manja, dug je 5x veći, u 5 x kraćem periodu

U tom pogledu ništa se nije promjenilo u zadnjih 20 godina u odnosu na sistem iz Jugoslavije.

ništa se nije promijenilo, samo se učinkovito usavršilo i nije se pustilo da i ono što je uspjelo bude primjer i razvitak nego obrnuto....i to izvodi ekipa 200+ stasala osamdesetih

Tko je glasao

Pogledajte strukturu našeg

Pogledajte strukturu našeg duga pa ćete vidjeti da najmanji dio otpada na centralnu državu a većinu duga čine dugovi banaka, građana i poduzeća. Ove zadnje tri skupine se nisu mogle zaduživati u vrijeme Jugoslavije. Zaduživala se samo centralna država.

Pa vi kao urbanista biste trebali znati iz kojih je sredstava financirana npr. stanogradnja. Banke su posuđivale novce vani i davale kredite našim građanima i poduzetnicima jednima za gradnju drugima za kupnju.
Svi silni trgovački centri su građeni kreditima koje su te strane firme za svojke poslovnice u Hrvatskoj dizali vani.
Sve su to dugovi RH.

Gledamokosebe je već nekoliko puta ponavlja i ja se snjim slažem u Hrvatskoj postoji oko 200 000 a možda i malo više ljudi koji sada ima priliku ozbiljnije krasti na raznim nivoima vlasti i poduzetništva u Hrvatskoj povezano s politikom.

Međutim to ništa ne mjenja naš glavni problem malo i neučinkovito gospodarstvo koje još nije uspjelo svladati naslijeđene navike i probleme iz Jugoslavije.

Tko je glasao

nešto ipak u tvojoj računici ne štima. Bitna je mjera.

- onda su banke bile državne a zaduživalo se između ostalog za stambenu izgradnju društvenih stanova - zadržimo se samo na tim kreditima koje možemo izjednačiti sa kreditima građana bankama danas za stambenu štednju....sada je tih građana manje nego li je to jugoslavija financirala preko narodne banke yu, jer jugoslavija je izrasla iz mahom ruralne siromašne zemlje zaduživanjem, stanove je dobilo puno više građana nego li je u rh građana kupilo stanove i kuće. (ovim ničim ne ododbravam stambenu politiku bivše yu i uništavanje sela, samo gledam omjer)
- šoping centri se financiraju preko stranih banaka koje su slučajno vlasnici ili suvlasnici naših glavnih banaka ili su se tu radosno razvile, najmoprimci su u 80% izvozana ekipa usput, ali je bit izvlačenje love. To se isissavanje i potpuno nepotrebno zaduživanje ne može niti uspostaviti bez politike (i urbanista - usput jea nisam urbanist, ali jesam te struke)
- potpuno se slažem da je 200+ u stvari 200 000 jer da nije tako lako bi mi sa onih 200

Tko je glasao

Ako ste radili u biovšoj

Ako ste radili u biovšoj Jugoslaviji zaboravili ste 3% iz plaće za gradnju socijalnih stanova.
i još dodajte razliku u cijeni stanova pa onda pokušajte uporediti.

Bez obzira tko su vlasnici banaka i šoping centara novci za njihovu gradnju su došli kao kredit izvana od matičnih banaka prema bankama kćerima u Hrvatskoj i vodi se u našim bilancama vanjskog duga.

Tko je glasao

ne vjeruj "danajcima" kad ti šoping centre nose

Odvajanje za stambenu štednju nikad nije vraćeno onima koji nisu dobili stan, to je minimum koji je rh odmah trebala napraviti da se postavila različito...ali ona se postavila jednako i time je naglasila politiku hapanja (uvijenu u veliko hrvatstvo), da pače ubrzano hapajući zajedničko pretočeno kod 200+ (200 000, i to ne samo onih direktno na radnim mjestima vezanih za proračune ili poslovima zgodnim za podmićivanje, nego pretočeno i na uzgajanje bespravne gradnje za koju se ne plaća ništa, pa je posredno taj broj i 5x veći)
To je naročito vidljivo u zadnjih 10 godima (i ako odbijemo šoping centre), znači samo u gradnjama tipa autoput, arena centri, bolnica blato, pročistač, sanacija smetlišta i milijun drugih jalovih a kapitalnih gradnji fino slizanih sa gomilanjem nekretnina građana (legalnih ili ne) čime se otupljuje osjećanje odnosa i mjere. Ukratko društvena šizofrnija. Kemijsko liječenje stvra zombije. Jedino je realo promjena i traženje (u smislu zamoli i plati) ne blamiranih stručnjaka argumentirano odijeljenih od bilo koje političke stranke i uspostava minimuma logike i pameti. Naročito mjere -u tom smislu ne slažem se u potpunosti sa tvojim dnevnikom

Tko je glasao

Jedan moj prijatelj ima

Jedan moj prijatelj ima običaj reći ako svi isto mislimo vjerojatno nitko ništa nemisli već samo klima glavom.
Vjerojatno o mnogim stvarima ne mislimo isto i ne vidimo niti ista rješenja , ali bar mislimo svojom glavom makar bilo ponekad i pogrešno.

Tko je glasao

istina

acinum tebe treba u politiku,ti bi razbucao sve ove naše glupe političare koji niti znaju planirati niti strateški razmišljati
drago mi je da sam napokon naišao na nekoga tko pravilno razmišlja i nije opterećen ni lijevim ni desnim bojama ni strankama,bog

Tko je glasao

pa sto se uzbudjujes acinum,

pa sto se uzbudjujes acinum, zar jadranka kosor nije najavila svoj konacni obracun sa korupcijom i kriminalom i u toj namjeri za "podpredjednika vlade za investiranje" imenovala domagoja milosevica ciji je otac uz podrsku davora sterna i kapital petra pripuza oteo pastor za tricavih 3,4 milijuna maraka(preuzimanjem vecinskog paketa dionica, koje je pastor u ime novih vlasnika otplatio iz svog poslovanja), odnosno za gotovo 0 kuna u zavrsnici!?
nakon otimanja pastora, njegov pogon je preselio u samobor, a na atraktivnoj lokaciji u selskoj, zajedno sa sinom davora sterna, domagoj je napravio stambeno naselje i...
po mojim informacijama, taj revni neimar investicijskog ulaganja u hrvatsku, uskoro hz-u prodaje kostur svoje zgrade u selskoj u koju bi se nakon ulaganja novca hz-a(a cijih drugih nego drzavnih), trebala preseliti njegova uprava!
pariteti ulaganja ce biti izuzetno zanimljivi!
no, o svemu tome(i mnogo vise!) cu u svom dnevniku za par dana!:)
za policiju ce biti jos posla na pollitici com!

Tko je glasao
Tko je glasao

Ne uzbuđujem se edi3 već me

Ne uzbuđujem se edi3 već me nekada malo zasmetaju laži koje se stalno ponavljaju pa postanu istine i na osnovu njih se konstruiraju nove istine a u stvari se sakriva prava istina koja nam ne ostavlja baš sjajne perspektive.
Naravno da premijerka obećava konačni obračun s korupcijom, a što može drugo obećavati- sve drugo nam je već obećano i utvrdili smo da je laž . Ostaje još da se uvjerimo da je i ovo laž jedino ako ne misli uhapsiti cijelu vladu zajedno s pomoćnicima ministara i državnim tajnicima. Teško da bi u toj varijanti bio uhićen netko nedužan.

Ako imaš što protiv ovih lopova piši.

Tko je glasao

naravno!:)

naravno!:)

Tko je glasao

mala digresija na vladavinu sKim li Sanadera koja se nastavlja

Čitam tvoj dnevnik o Nataši Škaričić pa vezano na zaraznu drskost napisane riječi.....ona kao kuru predlaže:
http://danas.net.hr/hrvatska/page/2011/01/21/0571006.html

Tko je glasao

nata je pvavi zmaj, jedino

nata je pvavi zmaj, jedino jos da je njena vupi(pravo v, a ne usvano v) vazumije!
njen vico se vec navikao na njene pizdavije!:))
vavaizam je na djelu!:)

Tko je glasao

ispvicavam se, "pvavo", a ne

ispvicavam se, "pvavo", a ne "pravo v"!
tveba i malo vvemena kod usvojis taj jezik!:)

Tko je glasao

blagovvemeno si upozoven

bez inkavnacije ne možeš vjevodostojno obvazlagati vazna svanja, to ti je kao zvačni štit koji te štiti

Tko je glasao

Acinum mi i dan danas možemo

Acinum mi i dan danas možemo proizvest turbo kvalitetnu robu samo pitanje je kome je u interesu da se to prodaje...

Nemoj samo pričati da jedan Đuro Salaj, Kožara, Borovo i slični (nabrajam Vinkovce i Vukovar...) nisu mogli opstati ... Itekako samo kada staviš mafijaše i budale za vlasnike takvih firmi moguće je i brand i sve uništiti...

A koliko su stranci kvalitetni bolje da ne pričam od odjeće i obuće do hrane većina svega što dolazi u Hrvatsku je takav škart da je to strašno... , ali bit ljudi je da su u trendu , pa onda nije bio ni problem platiti 800 kuna za lažne NIKE-ce u Šport modu ili kako bi prošao jeftinije kupiti GMO smeće iz uvoza...

Da samo Hrvatska provodi svoje zakone prema uvoze robe , većina robe na našim policama bi bila hrvatska i susjednih zemalja , jer veliki ostatak ne samo da je nekvalitetan nego je i mnogo puta opasan po građane Hrvatske...

Justice for all !

Tko je glasao

Naravno da mi danas možemo

Naravno da mi danas možemo proizvesti nekoliko kvalitetnih proizvoda i nije pitanje da li netko to želi prodavati već je pitanje dali to može imati adekvatnu cijenu i tko to može kupiti a prodavati će svatko tko na tome može zaraditi.
Isto tako ne smiješ zanemariti činjenicu da je prosječna plaća u Vinkovcima 3500 kuna mjesečno i da takvu plaću ima preko 60% radnika i oni ne mogu kupovati te proizvode a mi sada kakvi smo nismo u stanju proizvoditi jeftino i zato stalno raste uvoz.

Firme koje si nabrojao a možemo još dodati i Kvalitet, Zora, Gordana i slične nisu mogle opstati onakve kakve su bile i zato su i propale.
Ti bi trebao znati da je kožna jakna Đure Salaj uvijek koštala oko tisuću DM a iz Turske i Trsta se uvozile jakne po 300-400 DM. To što je Đurina bila bolja nije pomoglo prodaji na domaćem tržištu a izvoz je propao posve.
Borovo sa 28000 radnika nije moglo podnijeti konkurenciju sa zapada niti bi podnijelo konkurenciju iz Kine. Ovo sada što ima u Borovu je mksimum i opstat će sve dok budu mogli proizvoditi vlastite modele koji će biti u trendu. Prvi put kada promaše gotovo jednako kao sličnim tvornicama u Italiji. Jeftinu proizvodnju su preuzeli Kinezi i Vijetnamci i Borovo to nemože pratiti.

Tko je glasao

Đurina bila bolja nije

Đurina bila bolja nije pomoglo prodaji na domaćem tržištu a izvoz je propao posve.
Borovo sa 28000 radnika nije moglo podnijeti konkurenciju sa zapada niti bi podnijelo konkurenciju iz Kine. Ovo sada što ima u Borovu je mksimum i opstat će sve dok budu mogli proizvoditi vlastite modele koji će biti u trendu. Prvi put kada promaše gotovo jednako kao sličnim tvornicama u Italiji. Jeftinu proizvodnju su preuzeli Kinezi i Vijetnamci i Borovo to nemože pratiti.
....

Nikakave filozofije tu nema TE TVRTKE SU POKRADENE I TO TI DOBRO ZNAŠ AKO SI SA PODRUČJA SLAVONIJE...

Justice for all !

Tko je glasao

Nikakave filozofije tu nema

Nikakave filozofije tu nema TE TVRTKE SU POKRADENE I TO TI DOBRO ZNAŠ AKO SI SA PODRUČJA SLAVONIJE...

1998-me sam proveo nekoliko mjeseci na Radio Vukovar-u, koji je bio smješten na 11-tom katu "Hotela za samce". U ravnini sa devetim katom duž cijele zgrade se protezalo brdo željeza, žbuke, betona i opeka do temelja srušenog pogona, mislim, obućare.
I sada, bez filozofije, Zbog čega je "Borovo" propalo?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci