Tagovi

Tko je izvo?a? radova rušenja u Varšavskoj 6?

ovaj dnevnik je nastao zbog izvla?enja komentara sa dnevnika o Marjanu

...kad se zatvara gradilište po nalogu inspekcije, zatvara se cijelo gradilište.....sad imamo taj nezakoniti moment....ako je tunel ispod srušene zgrade dio horvatin?i?evog gradilišta, a sama srušena zgrada obzirom da je na drugoj katastarskoj ?estici zapravo drugo gradilište, a sad je rušena od temelja zna?i "ušla" je u horvatin?i?evo gradilište......onda je sad tu pravno nejasno kako se ne zatvori cijelo gradilište (i tako više nikome ništa nije jasno - vidjeli smo da se i u zakonu proba tuma?iti da je zakonito nezakonito, pa ste vi svi gra?ani ove zemlje koji tražite gra?evinsku dozvolu za svoje ku?e po gra?evinskoj dozvoli zapravo budale - i još uz to pla?ate pristojbe i doprinose)

Jutros je inspekcija zatvorila ne?ije gradilište. Na gradilištu je uklonjena postoje?a zgrada. Vlasnik zgrade, koja je još i pod zaštitom je izvjesni Tomo Horvatin?i?. Mogu?a su tri razloga rušenju:

1. Zgrada se sasvim slu?ajno urušila (elementarna nepogoda:potres, požar) tako da joj je ostalo samo uli?no pro?elje.
2. Zgrada se urušila zbog susjednog gradilišta, odnosno ne adekvatne zaštite jame tog susjednog gradilišta
3. Zgrada je smjerno nezakonito srušena bez dozvole za takvo što

iz Zakona:

Prekršaji investitora
?lanak 311.
(1) Nov?anom kaznom u iznosu od100.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna osoba u svojstvu investitora, ako:
– gradi bez pravomo?nog, odnosno kona?nog rješenja o uvjetima gra?enja, pravomo?ne, odnosno kona?ne gra?evinske dozvole, potvr?enoga glavnog projekta (?lanak 209. stavak 1., 2. i 4.),
– gradi protivno rješenju o uvjetima gra?enja, a nije ishodio izmjenu i/ili dopunu rješenja o uvjetima gra?enja (?lanak 233. stavak 1.),
– gradi protivno potvr?enom glavnom projektu, a nije ishodio izmjenu i/ili dopunu potvrde glavnog projekta (?lanak 234. stavak 1.),

Prekršaji izvo?a?a
?lanak 316.
(1) Nov?anom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvo?a?a ako:
– pristupi gra?enju gra?evine bez pravomo?nog rješenja o uvjetima gra?enja, pravomo?ne gra?evinske dozvole, potvr?enog glavnog projekta (?lanak 209. stavak 1., 2. i 4.),
2) Uz nov?anu kaznu za prekršaj iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4., 5. 6. i 8. ovoga ?lanka može se izre?i zaštitna mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od tri do šest mjeseci, a za prekršaj po?injen drugi put uz nov?anu kaznu izre?i ?e se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

Prekršaj osobe registrirane za poslove stru?nog nadzora
?lanak 317.
(1) Nov?anom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna osoba koja provodi stru?ni nadzor ako:
– je nadzorni inženjer zaposlenik osobe koja je izvo?a? radova na istoj gra?evini (?lanak 184. stavak 2.),
(3) Uz kaznu za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka osobi koja obavlja stru?ni nadzor može se izre?i zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja za provedbu stru?nog nadzora u trajanju od tri do šest mjeseci, a za prekršaj po?injen drugi puta uz nov?anu kaznu izre?i ?e se navedena mjera u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.
.....
Zatvaranje gradilišta i pe?a?enje sredstava za rad
?lanak 288.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora gra?evinski inspektor na temelju ovoga Zakona na licu mjesta nare?uje zatvaranje gradilišta, posebnim službenim znakom i onemogu?uje korištenje oru?a, strojeva i drugih sredstava za rad pe?a?enjem.
(2) Gra?evinski inspektor ?e s gradilišta ukloniti službeni znak iz stavka 1. ovoga ?lanka kada investitor, odnosno vlasnik postupi prema inspekcijskom rješenju, odnosno kada uskladi gra?enje s ovim Zakonom.
......
Zabrana uklanjanja gra?evine
?lanak 301.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora gra?evinski inspektor rješenjem nare?uje investitoru, odnosno vlasniku zabranu daljnjeg uklanjanja gra?evine odnosno njezinog dijela ako se gra?evina ili njezin dio uklanja bez kona?nog, odnosno pravomo?nog akta kojim se odobrava uklanjanje iz ?lanka 273. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Gra?evinski inspektor prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga ?lanka na licu mjesta nare?uje i zatvara gradilište posebnim službenim znakom, a nadležna policijska uprava ?e po potrebi udaljiti s gradilišta izvo?a?a koji izvodi gra?evinske radove.
(3) U slu?aju uklanjanja gra?evine iz stavka 1. ovoga ?lanka gra?evinski inspektor ?e rješenje o uklanjanju dostaviti nadležnoj policijskoj upravi na znanje, a ako je gra?evina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i tijelu nadležnom za poslove zaštite kulturnih dobara.

Ponovna javna rasprava
?lanak 93.
(1) Ako se prijedlog prostornog plana na temelju prihva?enih o?itovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi tako promijeni, DA NOVA RJEŠENJA NISU U SKLADU SA PROGRAMSKOM POLAZIŠTIMA IZ ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA ili kad se promijeni granica gra?evinskog podru?ja ili KAD PROMJENA UTJE?E NA VLASNI?KE ODNOSE, provodi se ponovna javna rasprava.

http://www.arhitekti-hkaig.com/zakon-o-p-uredjenju-i-gradnji5.aspx

na dalje ?e biti zanimljivo pratiti kako ?e se ovaj put izvla?iti grad i država odnosno "oporba" i vlast

zadnji put prilikom rušenja na cvjetnom bilo je ovako:

- uklonjena je pojedina?na zaštita ku?a i proglašena je zašti?ena cjelina (to radi Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode)
- Ministarstvo kulture treba odobriti rušenje zašti?ene ku?e (ali izgleda ne i zašti?ene cjeline, možda ne treba niti dati mišljenje o rušenju cijele jezgre....baš to je uspješno izveo tadašnji zamjenik ministra a današnji ministar)
- Grad u obliku nekakve skupštine kojoj se ne može utvrditi svrha postojanja, je izglasala neizglašavanjem i izjasnila se suzdržavanjem o bi-nebi rušenju

Ina?e postupak za dobijanje dozvole za rekonstrukciju bilo koje zgrade u centru je prili?no složen. Sva vanjska stolarija mora biti onakva kao što je nekada bila, zna?i dvostruki prozori sa jednostrukim staklima ugra?enim u tanke drvene šprljke, pro?elje iz autenti?nog materijala. Sama konstrukcija zgrade ovisi o više stvari. Prva je nivo zaštite same zgrade. Naime ako je visoki stupanj zaštite traži se da ?itava konstrukcija bude autenti?na, što bi ovdje zna?ilo drveni grednici. Ako je pak niži supanj, ona može biti i druga, ali je to jedan zapravo složeniji zahvat obzirom na o?uvano pro?elje....u glavnom nikako nije neka banalna dokumentacija koja se dobija u jedan dan. Ako je on pripremio dokumentaciju, postoje tada dva odvojena gradilišta, jer bi povezivanje ova dva gradilišta u jedno zakonski tražilo sve isponova, možda i novi DPU, odnosno novu javnu raspravu jer se ovim pove?ava ki. Ako je pak novo gradilište, nije poznato da je u procesu isho?enja nove dokumentacije tražena suglasnost susjeda, odnosno svakog od stanara na brojevima 4 i 8.

Komentari

Varsavska je ispolitizirana.

Varsavska je ispolitizirana. Koristi je SDP, HNS, Kregar istali kako bi nam ispirali mozak.
Jebe mi se za rusevine u centru grada kad sam gotovo gladan i ne znam kako platiti racune za osnovno prezivljavanje. Ono sto vidim je da ce kad se zgrada napravi cijeli kvart biti ljepsi, a ako Horvatincic i propadene sa svojom egzibicijom necu ja to platiti nego on.

Tko je glasao

SVE SI TI TO PLATIO, PLAĆAŠ I PLATIT ĆEŠ

horvatinčić iz svoga džepa nije platio ni taksenu marku

i nisi toliko glup, lijen i nesposoban da se ne možeš prehraniti, samo te se sustavno cijedi.
a ho-to je samo glineni golub idealne sprege prvenstveno HDZ-a (na koji si "slučajno" zaboravio) by ex ministrica i ex ministar
naravno sa nezaobilaznim Bandićem by SDP
i skupštinom grada u kojoj je izmeđuostalih i Kregar

Tko je glasao

Centar treba zavrsiti, iako

Centar treba zavrsiti, iako po meni nije uopce dovoljno "otkacen" pa ce taj dio nase selendre ostati neprobudjen....Nije ni cudo da se turisti zadrzavaju 1,5 dana u Zagrebu.
Ostalo?
Nema ni jedne zgrade tamo koja ima neku posebnu vrijednost.Po gredama na katnim pregradama ( dekama) visekatnice se zapravo vidi o kojem krsu se tu radi.
Dakle neboder -ne, bitno izlazenje izvan gabarita-ne.
A toga ovdje ni nema.
Zapravo ne razumijem uopce motive za toliku galamu.
Stovise, stanari koji su otisli isplaceni sasvim sigurno nisu sposobni odrzavati te zgrade u vecem dijelu centra.
Lickanje fasada je obicna varka, jer padaju:
- okviri prozora na prolaznike
-komadi sa krovova i samo premazanih fasada i to od glavnog kolodvora prema sjeveru.
Kad nekog poklopi balkon, crijep ili kamencina sa visine, onda treba pitati ove drugove iz "udruga" sto imaju za reci.
Treba uostalom pitati o tome i cistace ulica koji odnesu SVAKI dan komade fasada i crijepa sa plocnika kad padnu i ostavljaju one bijele i crvenkaste fleke na asfaltu pa ih vecina i ne vidi poslije pada.
Tko normalan misli da ce se 6 stanara u 1 ulazu odluciti dati po 50.000€ da se promijeni krov, fasada, okviri prozora, elektroinstalacije i provjere vodovodne cijevi?!
O davanju posla gradjevinarima, ozivljavanju prostora i otvaranju novih radnih mjesta i trgovinama ( koje ce placati poreze i PDV, da se sad i ne govori.)
Jasno je da 20 arhitekata ima 20 razlicitih ideja.
Sto se mene tice nek se rusi i preuredjuje 80% centra grada!
Tim prije ako je otpor "krupnom kapitalu" i preskakanje "podobnih " arhitekata dio posla.
Zapravo je to sve jadno...
Stalno zabijanje glave u pijesak i stalno vracanje u proslost...
Inzistiranje na javnom prostoru u obliku pecenja kobasica, prezentaciji 3-razrednih vina i prodaji licitarskih srca je preseljenje seoskog vasara u nesto kao metropolu.
Samo fali povratak stocnog sajma na Jelacicev Trg...

Tko je glasao

a da znaš samo koji je krš po veneciji

a po pragu
pogotovo onim starudijama za kojima sline turisti u bijegu od staklenih fasada i općeg dubailanda u kojima stvarno ne mogu ostati niti jedan dan, a kamo l dan i pol
pozdravi prijatelja tomu by isisavanje t-com
i samo nastavi sa stručnim opaskama o vrijednostima

ako ti tako seVeš i VelativiziVaš
zbilja zašto ne bi bilo tko nastavi po svemu sVati
u ime svetog gVala

Tko je glasao

Lobrkao si

Lobrkao si poncice!
Zagreb=Venezia=Prag?
Wooooooooooow!
"Ca je pusta Londra kontra Splita grada"
Samo nek se gradi i to sto zajebanije, mozda nas probudi iz anemicnosti.
Tomu ne poznajem i ne zanima me.
Dubai je nastao iz pijeska pa se nema sto restaurirati nego samo graditi za 21 ili
22 stoljece: http://artecony.blogspot.com/2010/03/zero-pollution-zero-waste-city.html
Graditi socreal grad preko Save a zaboraviti gredice sa lukom andrijine pumpe za vodu i vrtne kenjaonike u samom srcu grada ( Trnje) mogu samo stovatelji Holjevceve "vizije".
Velesajam iza zice izgleda strancima kao napusteni zatvor ili vojarna.
Sve je to sa Varsavskom ( takvih kuca u Becu imaju na bacanje za 850-1200€/m2) skupa jeftino laprdanje jer nema radikalnih gradjevinskih poduhvata koji bi se uopce istakli kao u :
Bilbau http://architetour.files.wordpress.com/2009/11/guggenheim-bilbao-2.jpg
Valencia http://ciudadpedestre.files.wordpress.com/2010/04/calatrava.jpg
i dr.
Ali Ok to je tvoja vizija Zagreba pod staklenim zvonom...Necu se javljati na tu temu.

Tko je glasao

Ca je pusta Londra

Samo nek se gradi i to sto zajebanije, mozda nas probudi iz anemicnosti.
Upravo ono što ti propagiraš su izveli mnogi europski gradovi i tu je London jedan od onih gradova koji je u tome bio poprilično drastičan. Rezultat je da danas imaju problem: potpuno nenastanjeni dijelovi grada gdje izvan radnog vremena nema nikoga.

Ako je to tvoja vizija centra Zagreba onda je ovo što Hoto radi pravi put u anemičnost, naravno. Eto, jad i tuga nasjedanja na šareno blještavilo.

leddevet

Tko je glasao

uzmi novce i bježi

Ne samo to, nego najbolji dokaz sposobnosti „developara“ je što moraju u sprezi sa vlasti povjesti krasti......da imaju bilo kakvu poslovnu sposobnost i stvarnu namjeru ulaganja u svrhu oživljavanja i zapošljavanja ne bi bili tako nasilni...to se prvenstveno odnosi na vlast a ovi razv(b)ojnici su samo ogledalo autizma i autoritatizma jedne sjeverne koreje

Tko je glasao

istina je

dubai je nastao iz pijeska ... jer osim pijeska tamo ništa nije bilo. niije bilo objekata koje svojim oblikom opisuju dio povijesti koji predstavljaju. uži centar donjeg grada - dio koji ide od trga bana jelačića prema kolodvoru, prema črnomercu, prema martićevoj, nastao je na prijelazu između 19. i 20. stoljeća. dobar dio zgrada je sagrađen poslije potresa u zagrebu 1880. godine. te zgrade govore o jednom vremenu, o vremenu kad se je volio grad u kojem se živi. to vrijeme je opisano i u filmu 'tko pjeva zlo ne misli'. varšava je bila potpuno uništena bombama. ako se turista prošeće centrom varšave i ne zna povijest neće znati da su sve zgrade rekonstruirane prema starim fotografijama. to znači voliti svoj grad.
nitko nije osporavo horvatinčiću da uredi prostor između spornih zgrada koje je srušio, ali mu se osporava rušenje zgrada koje su utkane u povijest grada zagreba i njegovih građana. prva vjesnkova tiskara se je mogla preurediti. rušenje stubišta u zštićenoj zgradi samo je dokaz da ni horvatinčić a ni bivša ministrica graditeljstva ne drže ni najmanje do povijesti i kulutre zagreba.
samo malo pitaj turiste koji dolaze u zagreb - da li u zagreb dolaze zbog staklenih zgrada koje imaju i doma ili zbog zgrada koje beč čine bečom, prag pragom, budimpeštu budimpeštu, pariz parizom?

w. ;)

Tko je glasao

otišao je u kuvac tuvbo-libevalizam

i potonuo je dubajski svijet u moru pustinje

takođe se lomi švevc veplika oviginalnih bvendova namijenjenih shoping centvima
pun je kuvac shoping centava
ovaj konkvetno je vezultat isisavanja pvovacunske love a ne nikakvog zdvavog kapitala
taj neće zadvžati nikoga dulje u ovome gvadu
jedan muzej tiskarstva bi to sigurno napravio

i molim te ne velativizivaj
ja ti repliciram na tvom pljuvanju po starom, a ne izjednačavam zagreb s venecijom

a aprpopo Beča - baš tamo je građanima uspjelo ovo što nama nije - zaustaviti luđake

Tko je glasao

zgodno je što je bandić svako

zgodno je što je bandić svako malo u beču ... očito neiide zbog onog što beč čini bečom već zbog drugih stvari :-)

w. ;)

Tko je glasao

Podrška.

3103,

samo naprijed.

Podržavam Te, da nas je barem više, tako hrabrih i upornih poput Tebe.
Bravo!
Hvala za dnevnike o Zagrebu i Splitu.
I za fotografije.

Pozdrav iz Rijeke
Mirtaflora

Tko je glasao

Sa pamecu koja se tu raskosno

Sa pamecu koja se tu raskosno prikazuje jasno je zasto su lijevom nogom iz Zagreba najureni Foster, Hadidova i jos 3-4 vrhunskih arhitekata danas.
A trkeljanje o turbokapitalimu je pravi razlog zapravo, pa nije cudo da se isti besposlicari bave paralelno i plenumashenjem i sazvakavanjem movog pristupa destrukciji napretka....
To je za isprdavanje po karnevalima...
http://www.novilist.hr/hr/Maskare-2011/Arhitekt-u-slamnatom-odijelu

Iza ove larme sa nalaze promicatelji politike "sto gore-tim bolje"
To se ne dogadja samo u Zagrebu nego i na Hvaru, Dubrovniku i sl.
Zagreb se natjerao baviti marginalijama i kvazikulturnim verbalnim izdrkavanjima dok istodobno in real life, Jakusevec tiho raste u planinu smeca, vodovod i kanalizacija su totalna koma...
Tamo se nesto da oprostite

G R A D I !

Za ilustraciju u Rijeci poslije 20 godina nisu napravili apsolutno nista bitno.
Grad je klinicki mrtav. ( kao i luka, sva brodogradilista,, nedovrseni autobusni kolodvor, jedini grad na mediteranu bez rive, 7 godina rade 7 km obilaznice, propali aerodrom na Krku...)

P.S. Vidim da nitko ni A o opasnim padanjima sa tih zgrada.Onaj ko misli da su se toalno spaljeni Hamburg u 2 sv, ratu i sl. obnove raditi ofrlje i da pada sve zivo na prolaznike je definitvno pogubio orjentaciju. Obnova je kostala oko 11 mld Dem sto se tice Hamburga, a sto se tice Praga, jos nije sve ni gotovo a cifra je za zaista Zlati Prag oko 1,8 mld. €

Tko je glasao

kad malko predahnem od srkanja limunade ovdje zvrcnem

ti bi trebao naplatiti svoj agit-prop tomi, ili kako se to danas zove... PR

vrijedno rade pregaoci
mi ostali iz ležaljki pratimo kako ropski crnče horvatinčić, bandić, kosor, sanader do neki dan, nadan, kalmeta, mmd.....
super nam je u sjeni palme uz laptop,
oni sad kad sve prikupe svojim vrijednim radom i zalaganjem, možda će jadni morati i porez plaćati....pa i mi lijenčine moramo od nečega živjeti...
a i jako je dobro da moji novci idu u taj šoping a ne na jakuševačko smetlište ili kanalizaciju....ovako ću slobodno i zadovoljno kročiti u h&m na cvjetnom čim se otvori

Tko je glasao

očito je kontraproduktivno

ovdje se fino prati rad sabora i zakoni koje izglašava
ono što je (kako je tuđman uveo kovanicu, a time i zabetonirao stanje) nama sitnozubanima veliki problem, bagri je to mačji kašalj.
Zakoni i ove PREKRŠAJNE kazne mogu se pisati i određivati obzirom na veličinu investicije....recimo 15% od investicije.
Ovakvim se zakonom drži na uzdi građanstvo i razuzdano pušta divljanje i pljačka

Tko je glasao

Zakoni i ove PREKRŠAJNE kazne

Zakoni i ove PREKRŠAJNE kazne mogu se pisati i određivati obzirom na veličinu investicije....recimo 15% od investicije.

jedni što ćeš dobiti sa visokim kaznama je da država udara po investitorima za svaku sitnicu (prije svega tebi ili meni a ne velikim i moćnim) a smisao ćeš opet profulati. po meni ovaj problem treba rješavati da se investitor natjera da radi prema projektu ili nikako što mu je puno veća kazna nego prekršaj pa čak i drakonski od 15%. znači zaustaviti gradnju, sve vratiti u prvobitno stanje o svom trošku, zabrana izdavanja uporabne dozvole do trenutka kada se utvrdi prvobitno stanje pa čak i zabrana prodaje (država npr stavlja plombu radi zabrane prodaje na nekretnine). To bi investitoru predstavljalo potencijalan veliki zastoj u gradnji, trošak pa čak i potencijalnu prijetnju da investicija propadne radi odugovlačenja pa bi dobro razmislio prije nego nešto krivo i namjerno odradi. S druge strane trebalo bi razlikovati npr promjenu pozicije ili veličine prozora (tamo gdje je to moguće - isto odstupane od projektne dokumentacije) od grubih zahvata u prostor što je zapravo ključno pitanje jer tko god je gradio zna da je teško raditi baš sve po projektu a obično su projekti često manjkavi i kroz gradnju se ukaže neko bolje rješenje.

Tko je glasao

obustava građenja

po ovom zakonu se odnosi na:
– ako utvrdi nepravilnosti u glavnom projektu ili građenju građevine koje mogu ugroziti ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu
opće odredbe:
35.1. Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.),

zakonom je dakle napravljena razlika
ali relativiziranje je pogubna i svuda uvedena uvedena kultura
pa u tom duhu horvatinčić veli : "zaustavili su gradilište jedino zato što je srušena...."
odnosno kud ćeš manje bitno od rušenja (uklanjanja)

(3) Bitni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine su:
– mehanička otpornost i stabilnost tako da predvidiva djelovanja tijekom građenja i uporabe ne prouzroče:
rušenje građevine ili njezina dijela,
– deformacije nedopuštena stupnja,
– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,
– nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.
– zaštita od požara tako da se u slučaju požara:
– očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom,
– spriječi širenje vatre i dima unutar građevine,
– spriječi širenje vatre na susjedne građevine,
– omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje,
– omogući zaštita spašavatelja.
– higijena, zdravlje i zaštita okoliša tako da ih posebice ne ugrožava:
– oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.),
– opasno zračenje,
– onečišćenje voda i tla,
– neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova te tekućeg otpada,
– nepropisno postupanje s krutim otpadom,
– sakupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.
– sigurnost u korištenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije,
– zaštita od buke tako da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad,
– ušteda energije i toplinska zaštita tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti.

a sa arhitektonskim projektima....to je stvarno priča za deset dnevnika.....ali jedino gore od toga je ukazanje novih projektnih idejnih rješenja na gradilištu, tako da se sa ovom tvojom tvrdnjom nikako ne mogu složiti

ovo prvo što veliš je vjerovatno puno bolje rješenje, juče netko i spominje nacionalizaciju svega što je bespravno.............mislim da se ima i previše iskustva i da bi se sigurno zakoni mogli pažljivo pisati, ali je očita zajednička sprega "elita" tvrdo ukorjenjena

došlo je do nekih tektonskih poremećaja u toj sprezi.....nadajmo se mogućem prekidu ove farse koju pratimo predugo

Tko je glasao

juče netko i spominje

juče netko i spominje nacionalizaciju svega što je bespravno

neloša ideja. npr nacionalizira ti se objekt ali ne i zemlja. ukoliko sam srušiš nelegalni objekt nikom ništa ali ukoliko ne nakon nekog vremena i zemlja ti se nacionalizira (daš npr velikodušno 10 godina). tek toliko da se znaju pravila. bilo bi puno manje "hrabrih"...

Tko je glasao

zakonom je dakle napravljena

zakonom je dakle napravljena razlika

je ali ukoliko npr promijeniš veličinu prozora zapravo mijenjaš i statiku ili kako već tumačiš (ovisi ti o onom tko ti izađe na teren). prema zakonu ukoliko ti je građevina manja od 400 m2 za uporbnu to je dovoljno završno izvješče nadzora. međutim, na objektu od mog rođaka na krku su mu izašli na pregled objekta manjeg od 70 m2 i pravili probleme radi jedne prostorije koja je bila malo drugačija u odnosu na projekt stime da pregradni zid nije niti malo utjecao na statiku a u zakonu piše da se na manjim objetkima gleda samo konstrukcija i položaj. s druge strane npr cijeli otok krk je primjer najgore moguće devastacije prostora a sve više manje legalno (barem kroz papire). u stvari tu se po meni radi o korupciji a ne problemu prekršaja ili zakona o gradnji (mada i on ne valja)... po meni bi se npr na otocima, obali gradilo samo manje kamene objekte bez aprtmana i sličnih izmišljotina novijeg datuma. tako bi automatski sačuvali prostor. zapravo je cijeli projekt horvatinčića zahvat u prostor koji društvo nije prihvatilo (barem većina) i zato je za mene nelegalan a puno je manji grijeh ovaj prekršaj (koji se eto nadovezuje i naravski da nije bezopasan...). znači tu govorimo o problemu na više nivoa...

Tko je glasao

što jest prozor nije zakonom određeno, ne mora biti niti planom

ali baš što se statike tiče svaki otvor veći od 5 m2 mora biti obrubljen vertikalnim serklažima (da se izbjegne to o čemu pišeš)
propisi vezani uz stabilnost, a i ostali vezani za bitne zahtjeve za građevinu uzimaju to u obzir
ali sa urbanističke strane gledano ti ne možeš staviti drugačiji prozor nego li je to projektom određeno
ne mogu se niti vješati klima uređaji
ne mogu se niti zatvarati balkoni i lođe
.....ali se to radi....i natravno da se grade i kuće, odnosno to je prvo, a ovo oatalo se normalno podrazumijeva

po slovu zakona tako nije, ali u stvarnosti tako jest
neko poštiva to slovo zakona, večina ne

naravno da nakon velike krađe odgovara nagla uspostava reda i poretka
ilitiga tko je god jamio jamio je do tog i tog datuma, ostali stop

dakle - na sve ovo što se piše, pa čak i zakone koji u srži su diskriminirajući, treba gledati kao na ratni zločin koji ne zastarjeva
a ovi primjeri pokazivanja strogoće sustava - toga ti mogu nabrojati koliko hoćeš
preporuka: javiti se pučkom pravobranitelju u slučajevima kojeg gore opisuješ, jer tu je ekipa prekršila bar 5 ključnih zakona.

što se hoto gradnje tiče, ovaj dnevnik je, kako u uvodu piše, samo da ne spamam dnevnik o Marjanu
naravno da je ovo rušenje u odnosu na opću devastaciju koja je počela onog tužnog dana kada se tuđman prošetao medvednicom i otkrio medvedgrad (a time na kupleraj sveo domovinu) prema općem, a i prema samoj toj gradnji nevažno, jer zapravo i sav je trud sve relativizirati.
tu bijedu duha možemo zahvaliti akademskoj zajednici ali i crkvi

Tko je glasao

investitor je sam dao izjavu

da je zgrada SMJERNO SRUŠENA

znači nije elementarna nepogoda, a nije niti ururšavanje zbog susjednog gradilišta

horvatinčić može sve
horvatinčića za premijera
to je nova
pravDA

Tko je glasao

@3103

možda je i tu bio prisutan bagerista iz heinzlove koji je srušio kuće dok su ljudi spavali ... :-)

w. ;)

Tko je glasao

u svakom novinskom članku bar po jedan novi vic

....sukladno DOGOVORU s Udrugom o zaštiti spomenika....(veliko U)

Tomislav Tomašević iz Zelene akcije napominje da je 5. siječnja podnesena prijava da se u Varšavskoj 6 ruši cijela zgrada osim fasada mimo dozvole. No policija, kojoj je prijava bila upućena, svejedno je dozvolila da se radovi i dalje nesmetano odvijaju. U policijskom zapisniku stoji kako je njihova inspekcija u razgovoru s predstavnikom investitora "došla do saznanja da je isti odgovoran za renoviranje zgrade u Varšavskoj 6 dok vanjski dio zgrade neće renovirati sukladno dogovoru s Udrugom o zaštiti spomenika te posjeduju svu potrebnu dokumentaciju. Policijski službenik utvrdio je da radnici ne ruše objekt već samo adaptiraju unutarnje zidove zgrade".

http://www.e-novine.com/drustvo/44084-Zatvoreno-gradilite-Tome-Horvatini...

Tko je glasao

zanma me

otkad su policijski službenici postali stručnjaci za građevinske radove? nije li zato ipak nadležna građevinska inspekcija? kad će se stati na kraj raznim tajkunskim građevinskim poduzetnicima koji unoštavaju ono čime se u drugim državama ljudi ponose? trebaju li se nečije frustracije liječiti uništavanjem spomenika kulture?

w. ;)

Tko je glasao

procedura je takva da

procedura je takva da policija postupi po prijavi inspekcije....problem je što inspekcija i policija danima razvlače, i pišu gluposti u zapisnik, odnosno te gluposti diktira investitor ili netko u svojstvu investitora...naime ne postoje nikakvi usmeni dogovori o bitnim stvarima u grditeljstvu (kao što je rušenje ili recimo količina i način vezanja armature u ploči ili slično) i ne postoji udruga za zaštitu spomenika.

Inače taj dio u Zakonu nosi naziv Hitne mjere:

(5) O donošenju rješenja iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor odmah obavještava nadležnu policijsku upravu.

Tko je glasao

ne postoji udruga koja se

ne postoji udruga koja se bavi zaštitom spomenika ali zato postoji zavod koji bi se trebao baviti. barem tako piše u njegovom nazivu : zavod za zaštitu spomenika. bilo bi bolje da sedotični zavod preimenuje u zavod za devastacijom spomenika isto kao što treba projeniti i naziv odgovajućeg ministarstva.

postojji cijeli niz zakona koji se bave zaštitom kulture, kulturnih objekata i spomenika kulture. realnost je nažalost takva da se stječe dojam kako je slobodno uništavanje kulturnih objekata pogotovo ako se ne dopadaju raznim poduzetnicima.

w. ;)

Tko je glasao

oni trebaju postojati kao što i zakoni trebaju

nije sama struktura institucija (iako i to jest - namjerno odvojenost od ministarstva kulture zbog loptanja oko odgovornostgi i zametanja tragova, kako si primjetila) nego uspostava pojedinačne odgovornosti šefova
u slučaju Zavoda za zaštitu spomenika kultura i prirode, zaposleni stručnjaci su mahom bili protiv rušenja kuća na cvjetnom, ali je politički postavljena bivša načelnica, koja kao zaposlenica u trgovini namještajem u rijeci nije imala nikakve veze sa arhitektonskim naslijeđem, pogotovo zagrebačkim - osiguravala je to o čemu pišeš....to bi se recimo mogao nazvati totalitarizam....naravno ministarstvo kulture u zgodnoj igri prebacivanja odgovornosti je uzvratilo poljupcima

Tko je glasao

nažalost problem je što se

nažalost problem je što se politika upliče tamo gdje bi se trebala uplitati struka. znam da i u zavodu za zaštitu spomenka kulture i prirode kao i u ministarstvu kulture i ministarstvu graditeljstva i zaštite prirode postoje ljudi koji žele zaštiti objekte, prirodu od njihove devastacije samo su nemoćni pred politički postavljenim šefovima koji nemaju ni sluha ni interesa nešto zaštiti i spriječiti od devastacije. nije li bivša ministrica graditelsjtva i zaštite prirode bila u oštrom sukobu interesa jer je bila jedna od većinskih dioničara građevinske firme i više je bila zainteresirana za gradnju nego za zaštitu okoliša? nažalost interesi pojedinih politčara i poduzetnika su da u kratko vrijeme dođu do što više novaca makar pri tom uništili sve što im je na putu.

w. ;)

Tko je glasao

walpurga@-znaci da su to sve

walpurga@-znaci da su to sve straaaaaaaaasno vrijedne zgrade, ukljucujuci i tiskaru?!
Pa to su OSREDNJE zgrade iz svog doba. Ni vise ni manje.Ali primjecujem da ne mozemo sve to pokriti staklenim zvonom i izgraditi drugi grad 100 km dalje ( nova Brasilia? )
Takvih dakle zgrada ima u svakom gradu srednje Europe od preko 50.000 stanovnika.
No nitko jos nije beknuo sto je sa odrzavanjem tih starudija?
Hocemo dici PDV sa rekordnih 18% na 30% da bi odrzavali te ingeniozne zgrade ili ce stanari svaki mjesec uplacivati dodatnih 3000 kuna?
Osim toga konkretno u Francuskoj je u vise manje dobrom stanju u privatnom vlasnistvu barem 200 dvoraca i starijih od te zgrade. Ako nisu od izuzetne vaznosti sto ocijenjuju mjerodavni, mogu se raskupusati.
( 950€/m2 sa antiknim namjestajem= http://www.green-acres.com/en/properties/7589a-815v.htm )
Argument o starosti neke zgrade ima kratkovidan doseg.
Mogla bi i "mamutica" jednog dana ostariti...

Izuzetno je simptomaticno kako skoro nitko ne shvaca da je niskogradnja pokojna a stanogradnja ce se svesti na 25% kapaciteta od prije 2 godine.
Dati za neki krsh 2000€ i onda za rusenje jos 500 pa za gradnju novog jos 1000€ dovodi do cijene od 3500€ bez ikakve zarade. Ako je ona samo 10% bez PDV vec smo na 3850€.
Uz naviku da se zaboravi na kredite koji ce se nekome dodijeliti na takve cifre, namece se jedino rijesenje u prenamjeni u neki komercijalni sadrzaj.
I to dok se sve ne prekapacitira istim.
Onda ce rusenje postati rutinsko.
Mi imamo u Zagrebu shizofrenu situaciju da nam je "spica" ili "centar" na istom mjestu sada i prije 120 godina.
Razlika je u tome sto se broj stanovnika povecao sa 70.000 na 850.000.
To je vec prica o jednom nasem vizonaru preskakanja Save i ostavljanja devastiranog kvarta od 50.000 stanovnika kao tampona...
Price o drzanju zakona kao pijan plota bi nas dovele do rusenja barem 100.000 vikendica na obali i kuca u misteriozno prosirenom ( 300 Ha ex. zeleog pojasa na sjeveru Zagreba) gradskom podrucju....
Naravno da je to taboo tema pa se frustracije lijece ovim pythonovskim krojenjem afere od 4 stabla ili "krucijalnog" pitanja: "sto je ili ce biti iza fasade?!"
To ce ostati sve "spomenici" o zadnjih 65 godina.

Tko je glasao

@g-news

istina je i drugi gradovi europe imaju stare zgrade. čak ih imaju i amerika u australija. samo dobar dio tih zgrada ne ruši kao kod nas, već se renoviraju i čuvaju. za divno čudo i stanovanje u tim zgradama je prilično skupo. jer pravom svjetskom jet-setu je 'in' stanovati u zgradi koja je stara po izgledu, koja ima dizalo i stubište iz doba iz kojeg potiče - a sve ostalo od elktričnih i sanitarnih instalacija je novog doba.
što se tiče tvoje tvrdnje kako je niskogradnja pokojna to može reći samo netko tko je zaluđen visokim, srtaklenim neboderima koji gutaju ogromne količine energije. svuda u svijetu - od amerike do australije sve više i više ljudi stanuje u niskogradnji - dok rade u staklenim neboderima.
što se tiče novog zagreba - on pipada vremenu soc realizma i u tom tonu je građen. samo ipak pokazuje jednu notu humanosti koju su zaboravili neki današnji projektanti - a to su zelene oaze, puno zelenila. cvjetni trg i kvtrić su primjeri kako devastirati prostor na kojem bi se građani trebali osjećati ugodno. prema njima je novi zagreb sa zelenilom divota.
što se tiče zelenog pojasa oko podnožja medvednice on se stalno smanjuje.
a što se tiče besravne gradnje kad se ne bi rušila većina objekata mogli bi doživjeti da nam na sred trgača, zrinjevca, tomislavca nikne zgrade jer se je nekome tamo dopalo. meni se sviđa da sagradim kuću između umjetničkog paviljna i fontane na tomislavcu. :-)

w. ;)

Tko je glasao

Muda pod bubrege

Dati za neki krsh 2000€ i onda za rusenje jos 500 pa za gradnju novog jos 1000€ dovodi do cijene od 3500€ bez ikakve zarade

Jadan Horvatinčić, skoro da mi ga je došlo žao... Ali sam se sjetila da će on na 1 kupljeni kvadrat napraviti barem 5, što drastično mijenja sliku.

Nitko pametan nije protiv oživljavanja i modernizacije gradske jezgre i rušenja štakornjaka, ali daj mi samo jedan jedini dobar primjer toga - gdje je to u staroj jezgri napravljena intervencija vrijedna poštovanja i odobravanja? Možda Kvatrić? Ili sam Cvjetni? Gdje je poštovan, pa čak i unaprijeđen javni interes?

Mi imamo u Zagrebu shizofrenu situaciju da nam je "spica" ili "centar" na istom mjestu sada i prije 120 godina.

A u kojem to gradu koji uopće ima staru jezgru vrijednu ikakvog poštovanja nije tako?

Mi, umjesto da razvijamo i stvaramo alternativne "špice" u skladu s razvojem grada i potrebama njegovog stanovništva, uskoro ćemo ukinuti i ovu jednu jedinu "špicu".

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@G-news, opet za kuvac komentav

nije starost, nije individualno sviđanje, čak nije niti stvarna oblikovna vrijednost....postoji nešto što se zove memorija
koja u ovom slučaju zahvaća od franje josipa, preko stare yu, ndh, sfrj i srh i sad rh.......mislim samo na zgradu tiskare
a jebivjetar da ima poslovnog štiha ikakvog drugog osim pranja love, ne bi silovao...on kao sinonim udruženih snaga vlasti i "oporbe"
usporedi doslovce sa ratnim silovanjima i zločinima (nije uputno raditi paralele između ljudskih žrtava i materije koju prostor odražava....a da ne umanjiš strahote rata)
zato (on kao sinonim sloge vlasti i "oporbe") pribjegava maskirnoj uniformi...zahvali transparentom braniteljima, odnosno posluži se pravim pizdunskim prikrivanjem, nekim ubibože grbovima koje izrađuju treće plasirnani heraldic artisti ....(usput budi rečeno - koliko su stvarnio nekad imale ugled i brigu za memorijom razne skupine, recimo družba kojoj su utemeljitelji jedan Deželić i Laszowski, ovaj kičeraj sere po svemu)

ako još jednom pročitaš svoj komentar možda uočiš da su početak i kraj jedan zanimljiv kontrapunkt

Tko je glasao

Oprosti,

nije da branim građevinsku mafiju, ali ne mogu te čitati: s jedne strane višak strasti, a sa druge manjak velikih početnih slova, odlomaka, itd.

Kad se baci pogled na tvoj tekst, dobije se dojam da ti ide pjena na usta!

Čemu to? Ohladi!

Pariz se čini kao grad iz snova, zar ne?! A takav je zahvaljujući POLITIČKOJ narudžbi, zar ne?!

Ali ovi današnji Francuzi, vrag ih odnio, nemaju pijeteta čak ni prema toj veličanstvenoj rušilačko-graditeljskoj akciji, neviđenoj u povijesti gradova, nego ravno ispred Louvrea dižu staklenu piramidu, i to još daju da im napravi neki Japanac! Svetogrđe, zar ne?!

A piramida je, prvo: prekrasna, i drugo: funkcionalna! Ili obratnim redoslijedom, kako god želiš! A turisti? Dolaze, između ostaloga, i zbog piramide!

Ohladi, zaboga! Shvatili smo sve što imate za reći! Budućnost radi za vas - ako ste u pravu!

A ako slučajno niste u pravu, tj. ako intervencija ispadne lijepa i funkcionalna - onda ste napravili budale od sebe!

Tko je glasao

@Foma

Shvatili smo sve što imate za reći!
tko ste to vi?....ti me ne moraš čitati, a ni komentirati (hvala na ovom komentaru koji je ponovno stavio ovaj pomalo zaboravljeni dnevnik u ukupnim zbivanjima, gdje je zanimljivije pratiti kako se sredozemlje uztalasalo)
zaključak ti je ispao valjda iz vladine radionice: najbolje ne raditi ništa, jer i tako ćemo kao i do sada MI to dragi stanovnici ove vukojebine raditi za vas da vi ne bi (pred kim?) ispali budale
što se pariza tiče....nekad je to, krajem 19 st bilo velegrad.....već odavno je to jedna trećerazredna ćaršija

Tko je glasao

danas ponovno čitam ovaj

danas ponovno čitam ovaj fumin komentar gdje eto blago s visoka uspoređuje luvre sa horvatinčićevom gradnjom
zbilja ne cijenim tu europsku palanku zvanu pariz (sa još manjim početnim malim slovom) koja je i generator raznih red carpeta i propuh elitnih intelektualaca, filozofa, umjetnika....priestolnica koja se je samo uspješnim navijanjem da je neka druga zemlja kvisling uspješno, čisto pomoću estetike - kojom se i ovdje fumi služi, uspjela prebaciti sa sebe kvislinško vichyovsko breme koje je bilo daleko najljigavije od svih drugih zemalja (da u ovom kontekstu netko ne bi pomislio da branim bilo koji kvislinški sistem, pogotovo onaj nama najbliži)....
a pokušaj diskreditiranja nekog zbog gramatike, estetike odvajanja poglavlja u tekstu komentara i opisom tipa ide ti pjena na usta, a bez iti jednog argumenta nije baš neka obećavajuća pretstavka nove nam blogerice

Tko je glasao

Blago s visoka

ne, zbilja, kaj ti je tak teško napisat velko slovo na početku rećenice? kaj nisi nikad čul da bi sadržaj i forma nekak trebali bit u skladu nekakvom, i onda kad se baci pogled na tvoj tekst, nemreš jebote pratit te izljeve pravednosti glede horvatinčića.
pa sam zato rekla da imam dojam da ti ide više pjene na usta nego kaj bi trebalo. i zbilja ti ide.
oprosti zbog luvra, nisam te htjela uvrijediti, tebe ni tvoj predani rad za pravdu na cvjetnom trgu, usporedbama sa tom provincijalnom palankom zvanom pariz!

Tko je glasao

reĆenice

za vas foma fomič višeusti:

a ako si kojim slučaju ona samoreklamirajuća prevoditeljica, onda teško da češ ikad postati pažljivija u čitanjima, jer te zapravo ništa niti ne zanima, pa se može očekivati tvoje daljnje spamanje

Tko je glasao

argument nije opis da se eto negdje u nekom drugom gradu,

u nekoj drugoj zemlji, u nekom drugom slučaju nešto srušilo zbog funkcioniranja tog sadržaja....to je možda samo kontra argument. Ovdje se kulturni sadržaj uništio da bi se 1. oprala lova, 2. da bi se sagradilo nešto 100% obrnuto od podizanja na viši nivo funkcioniranja kulture i prometa, 3. ovo je otimanje i predavanje privatnom javnog, što je 100% suprotno od primjera kojeg koristi

Tko je glasao

A sad opet malo ozbiljno

Uzmimo kao primjer Kvaternikov trg: primitivac Bandić ga je uništio, primitivac Bandić je od toga napravio "mrtvačnicu", primitivac Bandić uništava kulturu ovoga grada gdje god stavi svoju primitivnu nogu!

O.K.

Sad te molim da mi prijateljski objasniš od čega se sastojao "kulturni identitet" Kvaternikovog trga prije nego što je Bandić to pretvorio u prah i pepeo? Ili "urbani identitet"? Ili "bilo kakav identitet"?

Kreni od početka, od povijesti, od onog "Međašnog trga" na rubu grada, pa kad dođeš do naših dana, uputi me što je taj lopov Bandić trebao napraviti na Kvaternikovom trgu, a nije napravio, sve iz svog primitivizma, itd.

(Napominjem da nisam Bandićev obožavatelj!)

Sljedeće pitanje tebi i vrijednim aktivistima "Prava na grad": Trešnjevka, Gračani, Remete, itd. itd. - to vas ne muči?

Ili, da pitam drugačije: što je još "Pravo na grad", osim "prava da jebemo u mozak Horvatinčića i Bandića"?

Mi, glupi građani, morali bismo to saznati, obzirom da nas već dulje vrijeme tlačite svojim nametanjem u medijima, svojim cirkuskim priredbama po ulicama i trgovima grada, itd.

Nemam ja ništa protiv aktivizma. Ali, da ste nametljivi - jeste! I da mi to nije simpatično - nije!

Tko je glasao

nije ni Bandić nije ni Kerum, a horvatinčić je crvena krpa

Pitanje Kvaternikovog trga, pitanje Cvjetnog, Marjana i milijuni drugih urbanih "stručnih" devastacija su krucijalno pitanje sveopće sinergije sranja (oprosti na izrazima obzirom na tvoj deklarirani izražajni purizam od kojeg odstupaš u drugom dijelu svog komentara)

Ponovo te pitam u čije ime govoriš, da li su te građani ovlastili da govoriš "mi" i ako jesu koju to skupinu građana ili udrugu pretstavljaš?

Ja nisam niti ne zastupam zelene niti pravo na grad, isključivo pišem u svoje ime (odnosno na ovom siteu nick 3103) koliko mi to moje poznavanje problematike dopušta, stručno jer sam i te struke i u svakodnevnom radu se susrećem sa planovima i zakonima vezanih uz građenje. Koliko shvaćam te udruge su vezane i financiraranje imaju iz eu fondova za poticanje demokracije (ma šta to značilo, ovdje vjerovatno vezano za informiranje javnosti) isključivo mirnim putem i organiziranjem pasivnih prosvjeda, ali prije moraju proslijediti neki projekt. To su te pretstave, koje nisu nužno loše. Vidjeli smo na primjeru Stutgarda da ni iskusniji zeleni koji u njemačkoj imaju bitan udio u parlamentu nisu uspjeli sa svojom pretstavom. Bilo bi jako dobro da su gradske i državne vlasti bar donekle imale sluha za njih, vjerovatno do ovolikog prolupavanja ne bi došlo.

Kvaternikov trg se trgom više ne može zvati jer trg osim po obliku šireg prostora između gustih nizova zgrada je pojam okuplanja u prvom redu ljudi. Svojim nespretnim liftovima i stubištima koji ljude usmjeravaju u podzemlje ovaj bivši trg na kojem je bila bitna TRŽNICA koja je kao i TRGovina ima veze sa TRGom je ukinuta i taj sad nedefinirani prostor je okretište tramvaja i totalna prometna zbrka koja meni kao vozaču stvara tolike probleme da ga izbjegavam koliko mogu i time opterećujem druge obližnje ulice nepotrebnim kruženjem. On je jasan slučaj ne komuniciranja struke i zainteresiranih korisnika tog prostora. Struka se pojavljuje kao nadređena odlučivanju potreba građana, u glavnom pogoduje krupnim interesima pojedinaca (tu su sad potpisi gradonačelnika bitni). To pratimo u svim slučajevima koji su utjelovljenje hapačine: Varšavska, Marjan, Medvednica, Dioklecijanova palača, Dubrovnik, Rijeka....a dalje općenito prostorni zahvati golf terenima i općom apartmanizacijom....a u svemu tome sudjeluju finciranjima građani RH, koji ne postaju dioničari toga činom financiranja, nego obrnuto, otima im se prostor.

Tako da su moji dnevnici ovdje ne aktivistički, više samo-tumačenje s tim u vezi. Ti ne moraš sudjelovati niti čitati, još manje komentirati. Koliko vidiš ima i podosta bodova i komentara na njima, tako da smo različiti i dobro je da je tako.

U buduće nemoj sspamati sa gramatikom i nekim carskim metropolama kao smjerokazima "napretka", jer mi to nismo, imamo drugo kulturno naslijeđe, razvoj i vrijednosti

Tko je glasao

Hvala!

1. Ne zastupam nikoga! Kada kažem "mi", onda mislim na sebe i svoje prijatelje, znance, itd., s kojima komentiram događaje oko Varšavske. Mislim na one koji, iz ovih ili onih razloga, ne odlaze na te prosvjede, ležanja po pločnicima, itd. U tom aktivizmu nerijetko nalazimo višak "ekspresije", a manjak "sadržaja". Vidimo ambiciju za osvajanjem medijskog prostora, žudnju za "svojom slikom na TV-u", i sl. Možda smo u krivu. Oprosti što sam tebe nesmotreno strpala među tu škvadru!

2. Znam što znači "trg"! Ipak nisam dobila odgovor: što je bio "identitet" Kvatrića prije nego što nam ga je Bandić oteo? Tržnica? Tržnica se preselila par desetaka metara dalje, na veću i primjereniju površinu. Stari Kvatrić je bio kaos upravo zbog te tržnice oko koje se tiskao promet vozila i pješaka. Danas je tamo promet kakav je i bio, samo što se iza kioska sa cvijećem može sjesti kod Venceka i popiti kava. Što su građani htjeli od toga trga, a što im pakosni zlikovac Bandić nije dao? Podvlačim: čime bi građani ovoga grada ispunili, oduhovili taj trg, da im Bandić to nije onemogućio?

Ja ne branim Bandića, nego sve one koji kukaju o "urbanom identitetu" pitam od čega se sastoji taj identitet, gdje im je, i kako im neki seljober iz Hercegovine, pa makar bio i gradonačelnik, može "ukrasti identitet"?

3. Sa gramatikom ne "spamam", nego je meni pitanje pismenosti u Hrvata zanimljivo upravo jednako toliko, koliko i tebi pitanja o kojima ovdje pišeš! Vjeruj mi!

Pozdrav.

Tko je glasao

Identitet?!

2. Znam što znači "trg"! Ipak nisam dobila odgovor: što je bio "identitet" Kvatrića prije nego što nam ga je Bandić oteo?

Jeste li vi hodali novim Kvatrićem, ili vam je netko iz poglavarstva pričao o njemu?

Ah, pardon, zašto bi danas itko uopće hodao Kvatrićem?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Meni je netko iz poglavarstva

Meni je netko iz poglavarstva pričao o njemu!

Tko je glasao

Bingo!

To sam si i mislila :)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

I još nešto

Stalno cinično forsiraš Bandića....na njemu nije krimen, on je samo kao gradonačelnik nužno sredstvo ispunjavanja hapačina raznih prostora koji nisu osmišljeni u njegovoj glavi, nego je to dugo jedini (urbanistički) plan.
Dakle preporuka tebi (a ovim putem i zelenima i raznim aktivistima a i društvu Marjan) je da ne prebacuješ u svojim ispijanjima kavica sa susedima breme na gradonačelnika. Ako su urbanisti „pogriješili“ skupština koja je 2x donijela odluke o prestanku građenja je zapravo prva koja je tu da je na svojim tračevima otračavaš, onda urbanisti i minisarstva, onda aktivisti, onda mene, a tek onda gradonačelnika ako ti nije po volji
Da Kvatrić nisu razni imali neodoljivo potrebu urediti za ceh 3x skuplji nego li jest, a bar 10x nego li je potreban, onda ovo dolje koje ismijavaš., obične klupe, stolovi, stabla i zelenilo, možda fontana, okretišta nema, samo stajalište, i prodavanje isključivo domaćih proizvoda, sir, vrhnje, kukuruzni kruh, jaja, zanimljive sorte rajčica, jabuke sa pokojom rupom koju je produbio crv, mirišljivih jagoda, pod suncobranima....to ja bih takav kvatrić. Naravno Vincek ofkorz, ako može i malko južnije dabaracinke sa kuhanim vinom zimi ili pivom ljeti....može i bina za nove bendove.

Tko je glasao

kvatrić kao prvi slučaj forsiranja

Bez obzora na tvoja prijateljstva nitko ne može misliti isto, mi se rabi u političke svrhe, kad predstavljaš ti kao predsjednik/ca, tajnik/ca, glasnogovornik/ca neku registriranu skupinu, stranku, državu, tvrtku....ovdje je mjesto razmjene osobnih stavova o politici, u ovom slučaju politici manipuliranja sa prostorom i novcima

Kvatrič koji nije više trg se mogao primjerenije urediti i prometno i sadržajno. Mogao je postati trg onakav kakve trgove danas znamo a prije samog uništavanja, to što možeš sjesti u Vincek ne znači da taj Vincek nje mogao imati ugodnije okruženje...na žalost malo je manjih trgova u gradu Zagrebu koji bi imali tu vrijednost, u glavnom se izgubi i tamo gdje ne treba što je baš slučaj sa Kvatrićem, jednim prostorom kojim dominira arhitektonika konstrukcija ideja prometa, bez protočnog prometa tipa Trga žrtava fašizma, bez tržnice koja mu je bila sastavni dio (mogao se zadržati jedan, recimo samo za obiteljske proizvođaće zvane kumice, mogao je u bar jednom dijelu imati zelenilo i obične klupe sa stolom za igranje karata ili šaha penzićima....mogao je puno toga skromnijeg i 10x jeftinije i bio bi trg na koji se voli doć...ovako je to još jedan dokaz uništavanja prostora forsiranjem garaža ispod trga. Moje je mišljenje da je okretište moglo biti tamo gdje je sad tržnica ili negdje drugo u blizini u koliko je to ZETu danas potrebno (nekad je to bio kraj grada). Takođe i denivelacija za garažu se mogla naći suvremenijim metodama i na drugom mjestu, nikako na samom trgu

Kad bi da bi i povijest samog trga je sada u uništenom prostoru irelevantna stvar. Trg je do 1928 nosio ime Međašni trg zbog zgarde mitnice (znači mjesto gdje se na ulazui u grad naplaćivala pristojba) koja je sačuvana do danas na jugoistočnom dijelu. Tim više je trebao sačuvati oznaku TRGovanja kumica. Tramvaj s okretištem dolazi 1891. Na južnoj strani trga je samostojeća zgrada bivšeg gradskog kupališta.
Samom Eugenu Kvaterniku je oduzeta dozvola za rad za vrijeme Bachova apsolutizma, pa tim slijedom možemo govoriti da je ovo doslijedan trg oduzimanja rada a time i života na njemu. Ove godine je 140 godina njegove pogibije.

Tko je glasao

Super mi je ovo "za igranje

Super mi je ovo "za igranje šaha i karata"! Zbog ove velike ideje, dala bih ti da sutra da budeš glavni zagrebački urbanist!
A zbog onoga: "mi se rabi u političke svrhe", dala bih ti Nobelovu nagradu!

Tko je glasao

osim megalomanije

kultura apsolutizma se svugdje uvlači, pa tako živi i u ovom tvom komentaru

Tko je glasao

Ispravak

Kod Vinceka. Mislim na slastičarnicu.

Tko je glasao

@mrak

zašto se više ne mogu popraviti komentari?.(..promaklo mi je staviti oznake za citat u prvoj rečenici)

Tko je glasao

Horvatinescu

"Nikakvi unutarnji zidovi više ne postoje u zgradi i jedino što je ostalo od nje je fasada.

Horvatinčić bi bio nešto kao obrnuti Causescu! On je gradio fasade iza kojih nije bilo ničeg, Horvatinčić ruši što je bilo i ostavlja fasade.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci