Tagovi

Državne ili paradržavne službe: SKDD

Bastion birokracije je sve ?vrš?i, hvala na pitanju

Prenosim ju?erašnji ?lanak sa svog bloga Eclectica, prvenstveno zbog mnogih lucidnih komentara na njega. Sve nam to govori mnogo o funkcioniranju državnih i paradržavnih službi. Pozivam Vas da prou?ite komentare.

+ + +

1. Ne znam jeste li vidjeli novi izum na stranicama SKDD. Uveli su CAPTCHA koji izgleda - vjerovali ili ne! - ovako:

Image Hosted by ImageShack.us

(Ina?e je i 'malo' bedasto, jer bih ja odgovorio upravo kako piše, rezultat je "37-27-33", naime nedostaje '=', a i u duhu Captcha je prepisati znak ... ali zašto bi se hrvatski birokrat zamarao time što je kontekstualno znanje .. 'Ima da svi radite kako Vam JA kažem i uvest ?emo na stranicu da je lijevi klik u stvari desni itd., PA ŠTO ako je nešto standard?').

Zna?i ako želite do?i do javnih podataka, kalkulator u ruku (bolje u search polje Googla naprosto napisati 37-27-33) i naprijed!

Tako je to kad se birokrati dokopaju nekog alata, pa ga još 'unaprijede'. Ne, nema veze što svi na svijetu koji rapolažu zaista osjetljivim podacima imaju neke uobi?ajene Captche, mogu naši birokrati to još popraviti.

Ma iako mislim da znam zašto su ovo uveli (o tome na dnu), zaista je nepojmljiva ova implementacija.

Mislio sam zaobi?i SKDD u svojim postovima, ali zaista su sad zaslužili da kažem i neke druge stvari.

2. ?esto nabavljam podatke o dioni?arima u SKDD. To je javni podatak i knjiga dionica po dionici košta 123 kn. Nije puno ako ozbiljnije ulažete, ali za SKDD nije ni malo, mislim da im je to fina profitna marža. Naglašavam, ovo je javni podatak zato jer ga svatko može imati ako kupi jednu dionicu nekog izdava?a, pri?eka tri radna dana, uplati 123 kune i ima pravo na sve knjigu dionica.

Me?utim, ako želite imati taj javni podatak morate osobno (ili putem opunomo?enika) do?i po njega. Oni ga ne žele poslati emailom, kao da je ne znam kakva tajna. Odgovor koji su mi dali zašto ne žele: radi sigurnosti jer se ne radi o javnom podatku. Pazi ti barijere sigurnosti oko ovog hiper tajnog podatka!! Elektronska komunikacija naravno - internet je veliki bauk - još za naš SKDD je jako nesigurno podru?je. ?ak i za ovako benigne podatke. Ako ve? inzistiraju da je podatak tajan, zar nisu ?uli za lozinke ... ili im se naprosto ne da.

Jasno, ovdje je i problem diskriminacije, jer kako ?e se korisnik iz Dubrovnik dokoturati do Heinzlove?

Dobro, pitam ih ja: 'Budu?i da izdavatelji imaju elektronsku vezu s vama za uvid u knjigu dionica - pa dakle tehnološki ipak imate kakvo-takvo povjerenje u taj bauk 'internet', mogu li ja platiti da se i sam na isti na?in spojim - tehnologija i sigurnost su o?ito riješeni, a vi ste i profitno organizirani i na usluzi gra?anima pa zašto ne?' Da je to dobra ideja i da ?e mi se javiti. Godinu dana se ne javljaju.

3. Slu?aj 3. Ja sam im o?ito ve?i kupac usluge uvida u knjigu dionica. Naru?im po 4-5 uvida odjednom, nekad i više, možda nekoliko puta mjese?no. Vrijedna usluga od koje bi mogli puno puta profitirati. Zna?i, u normalnom svijetu: ja sam njihov klijent. Da bi dobio podatke, moraš prezentirati i unaprijed upla?en iznos za tu uslugu. Tako mi se dogodilo da sam jednom uplatio desetak kuna manje. Možda sam umjesto 492 kuna za 4 knjige, uplatio 482 ili tako nešto. Službenica je odlu?na: možete dobiti samo 3 knjige. Kažem ja: 'Pa ne?u vam pobje?i, znate me, puno trošim kod vas, ja am vaš klijent, evo uplatit ?u ?im do?em doma'. Ne ne i ne. (Tko si ti bijedni crve, MI SMO INSTITUCIJA - dobro, nisu tako rekli, ali sam si ja na to sveo). Opet sam neki dan uplatio 10 kuna premalo. Opet isto.

4. Pitam ja u vezi gornjega (mislim službenica nešto ne razumije): 'Dobro, mogu li popri?ati s direktoricom odjela?'. Kaže ona da može. Vrati se nakon minute: 'Ne može'. Dobro, mislim si ja 'Važna direktorica, nema vremena za klijente'. Pitam: 'Mogu li pri?ati s predsjednicom uprave?'.
Pita službenica: 'Imate li zakazan termin'.
- 'Nemam'.
- 'Ali KAKO-ONDA-MISLITE-PRI?ATI-S-PREDSJEDNICOM-UPRAVE?'
- 'Pa tako, pitajte ju ima li vremena da me primi.'
Jasno, ne može to tako, oni su ipak institucija. Ali to ?u?enje u o?ima službenice, kako sam ja uop?e pomislio da bih mogao pri?ati s Predsjednicom uprave. Pa zaista.

5. Ima još slu?ajeva i ne mogu re?i da mi nije drago malo ih zezati. Naro?ito mi je zapelo za oko nekoliko plaketa koje ponosno drže u predvorju, prodala im jedna firma koja ina?e prodaje zlatne knjige najboljih itd. (a možda su dobili i besplatno, u što sumnjam).

Ovako izgleda, ponosno istaknuta:

Image Hosted by ImageShack.us

Kaže tekst ovako nekako: 'SDA je tokom proteklih 5 godina u državni prora?un uplatila kroz poreze i druga davanja u državni prora?un iznos koji odgovara izgradnji 865 m državnih autocesta'.

Kažem im ja: 'Pa Vi ste monopol u ve?inskom vlasništvu države koji ostvaruje veliku dobit i onda kupujete plakete kojima se hvalite koliko ste uplatili državi' (A propos, 2009. prihodi 7,2, EBITDA 3,3; 2008. 10,3, EBITDA 6,4 miliona eura!!; i to uz prosje?nu neto pla?a na 43 zaposlena u 2009. ?itavih 1476 eura - izvor ovih podataka je ista Poslovna Hrvatska koja im je vjerojatno prodala te plaketice).

Kažu oni: 'MI nismo monopol i obi?no smo trgova?ko društvo'. Možeš misliti kako im npr. ja mogu konkurirati. (Vlasni?ka struktura: RH 62,3%, FINA 16,6, Sudionici tržišta kapitala (banke, brokerske ku?e, izdavatelji, organizirana tržišta) 21,1%).

6. Zanimljivo je pitanje: Ima li predsjednica uprave za službeni auto Mercedes, ili je to samo pri?a, a ako je istina, koji još službenik tvrtke u ve?inskom državnom vlasništu ima Mercedes?

7. Re?i ?u vam svoje iskustvo kad sam pokretao projekt za koji je je neki državni službenik mislio da mu konkurira, naime da ulazi u njegovo podru?je: MojPosao. Nastranu što sam koncept najprije ponudio HZZ-u, koji je sre?om odbio. Ali kad smo odjednom postali relevantni, tadašnji ministar mi je povjerio da je tadašnja šefica HZZ-a od njega tražila da se 'Zabrani MojPosao jer ilegalno konkurira HZZ-u'? Halo molim? Naravno da nismo konkurirali (a što da i jesmo), a pogotovo ne ilegalno. Jasno, bili smo alat koji je i HZZ-u omogu?avao da bude uspješniji. Ali smo na njihovom podru?ju 'zapošljavanja' pokazali da se može uvjerljivo raditi. A neki državni službenici ne vole usporedbu s uspješnima u privatnom sektoru.

U vezi SKDD, sami procijenite ima li veze s potezom koji sam spomenuo na vrhu jedan zgodan website MojeDionice, na kojemu možete dobiti ono što SKDD ne želi, a možda i ne zna isporu?iti? Iako SKDD ne zna ili ne želi prodati ni marketirati ni proizvod na kojemu o?ito može jako puno zaraditi.

A zašto kažem da ne zna ili ne želi prodati? Primjerice, samo meni bi mogli prodati 3-4 puta više usluga da isporu?uju elektronski. Da ne govorim drugima. Dalje, jeste li ikad igdje vidjeli reklamu, da ne kažem promociju te usluge? Itd.

A za dosjetljivost u vezi naro?ito ingenioznog i za korisnike naro?ito maltretiraju?eg Captcha možda treba (a možda i ne treba) okriviti prosje?nu neto pla?u od 1476 eura u 2009. (možda je bila i ve?a u 2010.) - treba ipak nekako zaraditi te novce!

Napomena. Autor nema dionice SKDD i ovo nije nagovor na kupnju ili prodaju njihovih dionica. Ispri?avam se ako se itko našao osobno uvrije?en, nemam takvu namjeru, nego mi je namjera samo potaknuti državnu birokraciju da se ponaša bolje prema svojim vlasnicima i klijetima.

p.s. 09:24: Nikad mi neki post nije dobio toliko ocjena u tako kratkom vremenu kao ovaj nakon pola sata? Ni približno! A ve?inom loše (zaista me to ne vrije?a, ocjene sam i uveo da imam povratnu informaciju). Ali zar je toliko lošiji? Ili netko organizirano ocjenjuje loše? Što mislite?

p.p.s. 16:19: Odjednom je prevladaju?a ocjena odli?na, nakon prvih 8 negativnih ocjena. A to može biti samo ako je idu?ih 40 vrlo pozitivnih. Kolika je vjerojatnost da prvih 8 puta bude vrlo negativno, a idu?ih 40 jako pozitivno? Kolika je šansa da nov?i? najprije padne osam puta na pismo, a onda 40 puta na glavu? Je li mogu?e da su neki ljudi koje mi pla?amo koristili radno vrijeme da nalupavaju loše ocjene na post jer im se ne svi?a? Ma neeee, ipak smo mi Europa od stolje?a sedmog, a državni službenik služi narodu, a ne sebi.

Komentari

Hrvatska agencija za nadzor

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) kontinuirano prati trgovanje i korporativne aktivnosti koje se odnose na dionice izdavatelja INA Industrija nafte d.d. (dalje: INA).

Na 5. izvanrednoj sjednici održanoj dana 18. siječnja 2011. godine Uprava Agencije donijela je Obavijest o pokretanju postupka izvanrednog neposrednog nadzora nad društvom Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb (dalje: SKDD), te je dana 19. siječnja 2011. od SKDD-a zaprimila podatke o postupku ponude za kupnju dionica društva INA (burzovna oznaka INA-R-A) ponuditelja MOL NYRT iz Mađarske.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine 140/05), Agencija je dužna voditi se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta i izvješćivanja potrošača. Jednako tako, stavkom 3. istog članka propisano je da će Agencija osigurati brz i ekonomičan pristup svim vrstama informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti.

Nadalje, člankom 520. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/2008, 146/08, 74/09, dalje: Zakon) propisano je da je SKDD dužno na svojim internetskim stranicama objaviti i dnevno obnavljati podatke o korporativnim akcijama koje se rade preko Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Obzirom da postoji javni interes, Agencija je pozvala SKDD da, promptno objavi broj dionica koje su pohranjene u korist društva MOL NYRT, radi prihvata ponude za dionice društva INA, u skladu sa zakonom, što isti nisu učinili.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Sjetiti ću se dvije scene

Sjetiti ću se dvije scene kada sam u HEP-u (radio tamo 9 godina...) radio.

1.,slučaj - 1999 godine došao sam u HEP raditi ko ekonomist na plaćama. Uz tada solidno znanje informatike i slabo znanje o računovodstvu, uvidio sam odmah da princip rada na plaćama je totalno zaostao što je dovodilo do jedne zanimljive stvarčice u HEP-u NITKO nije htio raditi na tom mjestu (žene padale u nesvijest , odlazile na bolovanja, muški se svađali i pravili blesavi...) , jer je previše stresan posao . Ubrzo sam maknuo prekucavanje neispravnih virmana (koji su se prekucavali na PISAĆOJ MAŠINI...) koje smo začudo nosili u FINU-u (trebalo je jedan cijeli dan posvetiti samo da bi pripremio virmane za FINU-u i neke obrasce...) . Gospođa koja je samnom radila isprva je bila vrlo odbojna prema novim metodama i elektronskom plaćanju , ali kada je uvidjela nakon par mojih odrađenih plaća da sam postigao daleko brže i sigurnije cilj uz manje grešaka i ona je to naučila...

Šta se događa kasnije , pošto je posao oko plaća ubrzan i osuvremenjen , normalno ostali kažu kada zapnu sa svojim RUČNIM poslom neka to Branimir odradi... I tako umjesto + za mene i gospođu što sam napravio da se bolje i efikasnije odrade poslovi plaća , stipendija, ugovora o djelu, prekovremenih, ... šefovi i direktori uviđaju moj potencijal i višak vremena te me opterećuje daljnjim poslovima . NPR računi , gorivo, ... uz činjenicu da privilegiju za dobro odrađen posao kupe šef i direktor ... (nema Vam tu ni povećanje plaće niti ičega drugog dobrog...)

Normalno svi drugi ne žele naučiti i prave se blesavi , tj . kao rade 8 sati u biti rade 1 sat... , a ja koji sam "lajsao" 2 -3 sata i to javno govorio (uvijek iskren...) ispadam neradnik...

Na kraju ispada bolje da sam se pravio blesav i da sam još kucao virmane na pisaćoj mašini...

2. 2006 ili 2007 godine HEP se modernizira u software-u i većina aplikacija prelazi sa UNIX-a na WINDOWS platformu... Kako to kod nas ide ljudi koji su radili na tim poslovima su živčani , uznemireni, padaju u nesvjest, vrti im se u glavi, doživljavaju razne traume zbog običnog prelaska na novu platformu... Opet ja učim tu blagajnu i dobijam zadatak da obučim neke ljude , da bi ti ljudi nakon tjedan dana zaključili kako je posao puno jednostavniji i učinkovitiji , ali i manji...

Normalno nameće se pitanje gdje će raditi svi ljudi koji su zaposleni preko veze (btw normalno i ja sam bio zaposlen preko veze što jedini nisam skrivao...) , problemi nastupaju, jer ne smije ispasti da ljudi nemaju svoje radno mjesto. 2010 godine zadnjeg dana u godini na uštrub stranaka (tj. kupaca...) HEP ukida blagajnu , službeni razlog je štednja , a u biti oni tim potezom si SAMO POVEĆAVAJU BIROKRATSKI POSAO I DOVODE NOVE NEVOLJE... Znate ono kako ide jedan dan će trebati da se pošalje iz banaka i FINE-u u

Ko je tu lud, nitko , jer sada će za svakog biti nešta posla ... !

Zanimljivost :

Gospođa koja je prije radila blagajnu tvrtke (stanovi plaćanje, dnevnice, putni troškovi...) tamo npr. 2000 je cijeli , cjelcati dan pisala papire za uvrh glave 30 isplata i uplata... NEVJEROVATNO , žena je stvarno ubijala se od rada , ali to joj nije smetalo tako je ona naučila i do mirovine ona to nije dala da se promijeni... Normalno da se kompijutorizirao posao , žena bi imala možda 2 sata posla , ali onda bi dobila vjerovatno i neki drugi poslić...

BIt svega u državnim tvrtkama je radio ili ne radio plaća će stići , pa većina ljudi idu principom pravi se glup i budi nekada drzak (nažalost ovo doprinosi lošoj radnoj atmosferi u državnim tvrtkama poslije rata...) i biti će ti bolje manje ćeš raditi i manje odgovornosti imati... Na pojedince pašće većina posla, ti pojedinci koji odrađuju u takvim tvrtkama posao će biti omiljeni , ali će i izvući deblji kraj JER OD NJIH SE NAJVIŠE OČEKUJE bez obzira koliku plaću imali...

Tako je vjerovatno i u SKDD , samo što imam osjećaj da njima fali ljudi koji sve uzimaju na sebe , a da imaju itekako veliki višak oni "radnika" koji su zaposleni samo da dobiju plaću i nahrane obitelj, ali ne i da doprinesu tvrtki, državi , kupcu i svojim suradnicima...

PS. Ironija je da je bila priča devedesetih koju sam slušao kao dijete ... Kada dođemo u kapitalizam sva ona birokracija će nestati , ne na Zapada ne nestaje , nego se većinom i povećava , jer tako se dobijaju glasovi...

O birokraciji sam imao i dobar dnevnik , pa ko hoće neka ga pročita...:

http://pollitika.com/birokracija-u-hrvatskoj-brazil

Justice for all !

Tko je glasao

SKDD jest paradržavna,

SKDD jest paradržavna, maltene privatna firma koja ni po nazivu (Klirinška) nije hrvatska. Zanimljiva je djelatnost SKDD-a u upravljanju Fondom za zaštitu ulagača. Kao što sam napisao u jednom dnevniku brokerska kuća prva generacija otišla je pod vodu i klijenti se trebaju namiriti iz sredstava u tom fondu, čiji je operater SKDD. Naizgled jednostavno...

Kako bih maksimalno skratio birokratske pajpazanije od nekoliko stranica dat ću jednu usporedbu. Zamislite da danas vaša banka objavi da se zatvara. Svi vaši ulozi su potpuno osigurani i zaštićeni i "sve" što trebate učiniti jest poslati zahtjev za isplatu svojih sredstava. U međuvremenu, vaša banka je onemogućila uvid u stanje vašeg računa. Ako novce želite natrag, morate u zahtjevu upisati točan iznos potraživanja i uz to pružiti dokaze da su ta potraživanja stvarna. Vaša banka vam nikad nije slala izvode vašeg stanja računa, a 3 dana prije zatvaranja na taj račun ste e-bankarstvom prebacili značajniju sumu novaca i za to nemate nikakvu pisanu potvrdu. Banka je, u "suradnji s nadležnim institucijama" sebe ovlastila za to da utvrdi konačan iznos potraživanja. Ako vaš zahtjev ne odgovara njihovoj evidenciji (u koju nemate uvid) zadržavaju pravo zahtjev odbaciti. Imate pravo na samo jedan zahtjev.

Sve po zakonu

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Za nekoga tko nema nikakve

Za nekoga tko nema nikakve veze sa ovim dogadanjima stvar mozda doista izgleda tako banalno jednostavno, no nije.
Pravi lopov(i) su u 1. generaciji. Oni su nesavjesno poslovali, odnosno pokrali neke od klijenata, ondonsno nacinili stetu svim svojim klijentima detaljnije na http://www.hanfa.hr/uploads/3-11-04.pdf .
Racuni peko kojih se obavljaju namire transakcija i sl. su dobro zasticeni. To ne znaci da nisu moguce manipulacije. One su uvijek i sa svime moguce inace ne bi trebalo ni osiguravati se iz Fonda.
E sad potvrde uplata je uvijek moguce dobiti i unazad. Vjerojatno ce to trebati osigurati sto je jos jedan dodatni trosak.
Da li ce pak netko ovu nastalu situaciju zeljeti iskoristiti za kradu. Cisto sumnjam. Vjerujem da je knjigovodstvo koje su vodili bilo precizno, jedino je mozda problem pronaci tu ispravnu verziju ;-) .
Ja vjerujem da ce revizor samo sravnati pronadeno i zateceno stanje, sa stanjem koje ljudi potrazuju, te ce se problemi rjesavati u nekom vremenu.
Nemam pojma sto ce biti, pricati cu vam kad krene.
Za sad mi se sve cini ok. Jedino je to sve malo infatilno.
Tipa iz 1. gen. su morali odmah u lisice, nekako mi se cini da sustav doista pogoduje lopovima jer im ostavlja sve na raspolaganju, a zrtve prepusta nepotrebnom rastezanju. Prije svega mislim na one koji potrazuju znatno vece iznose od 150.000 kn koliko je pokriveno osiguranjem.
Za ove "osigurane" sad ide sve rekao bih normalno i ovo je dobar test i dobra pouka za cijeli sustav.

Tko je glasao

a šta ti obaladaleka misliš

a šta ti obaladaleka misliš zašto sam ja čitao priopćenja i rješenja hanfe i skdd-a? jesi li ih ti čitao? jesi se zapitao kako točno ćeš doći do svojih novaca? u obrascu fino stoji da napišeš traženi iznos i da pošalješ dokaze. Potrde uplate isplate možeš dobiti samo na relaciji banka-broker. Ono što je bilo na računu brokera, ako nisi redovito printao znaju samo skdd i hanfa. Hoće li oni to poslati i dati ti te podatke? ja se nadam da hoće no oni nigdje nisu rekli da hoće. A skdd traži da ih ti njima .pošalješ. Rade li svoj posao? na površini rade, samo se nekako mnogo više brinu za to kada da ne isplate novce nego da ih isplate..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Pohvalno pohvalno da citas,

Pohvalno pohvalno da citas, normalno i pohvalno takoder i da sumnjas, sumnjam i ja.

Ja sam npr placanja cinio sa svog racuna u banci na racun brokera. To mogu traziti od moje banke koja (jos) nije propala, a i da jest vjerujem da bih dosao do transakcija.
Nadalje, racun brokera je takoder u banci koja jos nije propala i ima zivo i zdravo (nadam se) knjigovodstvo.
Dakle do ukupnih uplata se moze doci, a to je posao revizora.
Imam popis svih trasnakcija koje sam obavio, a to je dostupno i u SKDDu.
Pozicije dionica moje evidencije mi odgovaraju stvarnom stanju i tu se prica uglavnom zatvara, jedino sto mi je muka ukoliko to bas sve trebam prikupiti.

Tko je glasao

skdd ima sve, naravno, prema

skdd ima sve, naravno, prema tom zašto išta od nas traže?

naši novci su bili na računu 13. nisam siguran, no mislim da je to bio skupni račun.. i da nije, zašto bi banka davala te podatke van? nije ništa na naše ime, nego na pg.. kako se dolazi do tih transakcija? ne znam pa bi volio da mi kažeš.. ovo mi uopće nije ugodno..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Samo hrabro i strpljivo

Ovo su zakonska uporista koje treba sada proci http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_88_2812.html:

UTVRĐIVANJE IZNOSA ZAŠTIĆENIH TRAŽBINA
Članak 230.
(1) Operater Fonda, pri utvrđivanju iznosa zaštićene tražbine pojedinog klijenta Člana Fonda, dužan je utvrditi tražbine klijenta prema Članu Fonda na način da u obzir uzme sve zakonske i ugovorne odredbe u svezi svake pojedine tražbine, a osobito je dužan uračunati moguće protutražbine, i to na dan otvaranja stečajnog postupka ili objave rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona.
(2) Iznos zaštićene tražbine klijenta Člana Fonda utvrđuje se na dan otvaranja stečajnog postupka ili na dan objave rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona.
(3) Vrijednost financijskih instrumenata koje je Član Fonda dužan vratiti klijentu utvrđuje se prema njihovoj tržišnoj vrijednosti, na dan otvaranja stečajnog postupka ili na dan objave rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona.
(4) Agencija će pravilnikom propisati način utvrđivanja vrijednosti financijskih instrumenata kada istu nije moguće utvrditi na način propisan stavkom 3. ovog članka.
NASTUPANJE OSIGURANOG SLUČAJA
Članak 231.
(1) U slučaju nastanka okolnosti iz članka 224. stavka 1. točke 1. ovog Zakona, nadležni sud će, bez odgode, rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad Članom Fonda, dostaviti Agenciji i Operateru Fonda.
(2) Na temelju rješenja nadležnog suda iz stavka 1. ovog članka te u slučaju nastanka okolnosti iz članka 224. stavka 1. točke 2. ovog Zakona, Agencija donosi rješenje o nastanku osiguranog slučaja te ga bez odgode dostavlja Operateru Fonda i Članu Fonda koji nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze.
(3) Rješenje Agencije iz stavka 2. ovog članka objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Agencije.
POSTUPANJE OPERATERA FONDA PO NASTANKU OSIGURANOG SLUČAJA
Članak 232.
(1) Operater Fonda dužan je po primitku rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona, pokrenuti postupak obeštećenja klijenata Člana Fonda koji je u nemogućnosti ispunjavati svoje obveze te o tome obavijestiti javnost.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka, Operater Fonda dužan je bez odgode objaviti u najmanje jednim dnevnim novinama.
(3) U roku od trideset dana od dana objave rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona, Operater Fonda dužan je u suradnji s ovlaštenim revizorom i ovlaštenim zastupnikom Člana Fonda koji je u nemogućnosti ispunjavati svoje obveze, utvrditi iznose zaštićenih tražbina klijenata Člana Fonda, sa stanjem na dan otvaranja stečajnog postupka ili objave rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona te sastaviti zapisnik s popisom istih.
(4) Zapisnik iz stavka 3. ovog članka odmah po sastavljanju Operater Fonda dostavlja Agenciji.
(5) Operater Fonda dužan je, na temelju podataka o klijentima Člana Fonda, koji nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze, svakom klijentu uputiti obavijest s pozivom da podnese zahtjev za obeštećenje.
(6) Klijent Člana Fonda koji nije u mogućnosti ispunjavati svoje obveze zahtjev za obeštećenje može podnijeti u roku ne duljem od pet mjeseci od dana objave rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona u »Narodnim novinama«.
(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovog članka, kada je klijent iz razloga na koje nije mogao utjecati bio spriječen podnijeti zahtjev za obeštećenje u roku iz stavka 6. ovog članka, u roku od 1 godine od dana objave rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona u Narodnim novinama, može naknadno podnijeti zahtjev za obeštećenje. U tom slučaju klijent je dužan podnijeti dokaze koji potvrđuju njegovu spriječenost.
(8) Klijent iz stavka 6. ovog članka gubi pravo na isplatu osiguranog iznosa protekom roka od 5 godina od dana objave rješenja Agencije iz članka 231. ovog Zakona u Narodnim novinama.
(9) Sadržaj zahtjeva za obeštećenje propisat će Operater Fonda svojim pravilima.
Članak 233.
Član Fonda koji nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze dužan je Operateru Fonda na njegov zahtjev bez odgađanja dostaviti:
1. popis klijenata Člana Fonda koji imaju pravo na obeštećenje, sa svim evidencijama koje se odnose na tražbine klijenata osigurane ovim Zakonom te eventualnim iznosima tražbina za koje klijenti imaju pravo na obeštećenje,
2. ostale potrebne podatke.
Članak 234.
(1) Operater Fonda utvrđene iznose zaštićenih tražbina iz Fonda isplaćuje na račun klijenta Člana Fonda.
(2) Operater Fonda dužan je klijentu Člana Fonda koji nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze isplatiti utvrđeni iznos zaštićene tražbine bez odgađanja, a najkasnije u roku od devedeset dana od dana utvrđenja prava na isplatu zaštićene tražbine, odnosno dana utvrđenja iznosa iste, ili iznimno u daljnjem roku od devedeset dana na temelju posebnog rješenja Agencije.
(3) Pravo na isplatu osiguranog iznosa iz članka 227. ovog Zakona nije prenosivo, ali se može naslijediti.
Članak 235.
(1) Danom isplate osiguranog iznosa iz članka 227. ovog Zakona tražbina klijenta prema Članu Fonda umanjuje se za isplaćeni iznos.
(2) Fond ima pravo na povrat isplaćenih osiguranih sredstava u stečajnom postupku nad Članom Fonda koji nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze.
(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka nadležnom sudu podnosi Operater Fonda u ime Fonda.

Tko je glasao

zamalo luzer?!

herr bakić, vi ste vrlo pametan i (dokazano) uspješan lik. začudila sam se kad sam pročitala da ste u prvoj rundi ponudili svoj project HZZ-o.....jesus, sva sreća da su vas odbili, da nisu, možda biste bili luzer a oni, pametni kak' već jesu, upropastili bi i taj vaš projekt.

p.s. vjerujem da ste pročitali članak o HZZO u zadnjem Globusu? nerad, neznanje i mentalna tromost 1300 i kusur grla koji tamo čekaju penziju je odlično opisana. čak i duhovito, iako čovjeka prije baca na suze nego na smijeh.

HZZO, taj socijalistički mastodont treba demontirati, event. ostavit 10-20 ljudi da opslužuju možda one starije koji nisu vješti kompjuterima ili ih pak nemaju; za pronalaženje poslova, stranica mojposao.net (i još neke) je sasvim dovoljna. a statističke podatke o broju nezaposlenih i slično može obrađivati i neka druga institucija, a možda postoji opcija da i vi uvedete tu rubriku na svoj sajt, fiono se ekipa kad dobije otkaz prijavi na sajt, i časkom imate sve relevantne podatke, . barem bismo bili sigurni da su točni,tj. da se dnevno/tjedno ažuriraju. HZZovci nisu niti to u stanju raditi kako treba.

CC

Tko je glasao

Ne diraj SKDD. Spram 1.

Ne diraj SKDD.
Spram 1. generacije i SKDDa i nas malih nastupio je osigurani slucaj i barem dok to ne prode ja nemam nista protiv. Ni zuc.
No, salu na stranu.
Cuj malo promisli o:
duhu Captcha je prepisati znak ... ali zašto bi se hrvatski birokrat zamarao time što je kontekstualno znanje i daj masti na volju.
Naime, upravo je cilj captche da ucini problem "kontekstualno strukturiranom znanju" kakvog je lakse zadati stroju, a ne dovitljivom covjeku kakav mora biti prosjecan Hrvat koji pristupa SKDDu ili pak popunjava kakav njihov obrazac kakav je i npr za spomenuti "osigurani slucaj".
Pa oni u SKDD su upravo genijalni. Ne samo da su dobili "dobru" captchu vec i reklamu.
Cuj nekad smo mi (moja malenkost i moje kolege kolege) bez po frke vukli te podatke automatizirano i stvarali tablice vlasnika sto i nije tako losa alatka, sto se vidi i po webu MojimDionicama. Mozes npr vidjeti kad "Škojo kupuje", kad onaj prodaje... ili vec tko drugi ...

Smrc, smrc odmah mi naviru sjecanja, pa i 1. generaciju smo maksimalno redizajnirali (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/) tako da je bila postala vrlo zgodan trading tool. Npr kupnje, prodaje, cijene transakcija za pojedinu dionicu su bile dodatno oznacene spektrom boja tako da je jedan pogled bio dovoljan da se prepozna velika kolicina na prodaji/kupnji ili kako su se cijene kretale po danu. Prekrasno, a o toolu za liparenje ne zelim uopce niti pricati. Par clickova i evo transakcije i to jos u ono doba kad su to da prostis ti lopovi prekucavali, svaku transakciju ponaosob. To je dugo bilo nase tajno oruzje, a smisljali smo i mastali o trading black-box robotu koji bi se koristio izravno njihovom infrastrukturom (btw uocio sam na KOEI vrlo cudnu pojavu, a meni nepoznatu. Stavis na prodaju i u pola sekunde te preskoci gornji nalog. Fascinantno brzo i za lipu manje. Tko to ima??? ), smrc, smrc,... - no svakoj prici dode kraj i tako je crkla generacija.
No, da se vratim (nemoj zamjeriti namjerno si dozvoljavam ovako nepovezan tok misli jer mi godi) na temu SKDD, HANFU,... sve njih treba kritizirati naprosto stalno i za sve sitnice koje nam smetaju.
Ne treba se uspavati i prepustiti vec ih maltretirati dok nesto ne promjene.
No ipak tu su najveci majstori na ZSE. Legendarni Mostich. Pa onda transakcija PBZa PLIVOM kad je sve popucalo po stupcima, a gledao sam to upravo u tim sekundama. E to su bila vremena. Evo upravo mi istice registracija sad za koji sta ja znam ... Vise mi i ne treba jer sam sad na drugim platformama s kojima to isto imam, no nekako zbog tog visegodisnjeg maltretiranja, kao da se razvila odradena nostalgije za tim, nemoj zamjeriti ali smecem (sigurno bi se od toga mogao stvoriti kakav sindrom, npr ZSE sindrom: kad se zrtva poistovjeti sa aplikativnom platformom tipa Mostich) koje su nam nametnuli mozda i produzim pretplatu.
Doista je fascinantno koliko uporno oni izbjegavaju to maknuti i napraviti nesto posteno?
Koliko im je samo dugo web bio potpuna katastrofa?
Pa Zaba telebanking sustav. Onaj prvi modemski, ali i ovaj dan danas.
Znam , znam da stvari promatrane iznutra nisu tako banalne, no treba se uvijek buniti.

Za pod 7)
Nenade. Ja sam jos 97 ili 98 imao web aplikaciju povezanu sa prigodnim backend sustavom u pozadini koja je predstavljala ustvari web trgovinu zivotopisa. Ideja mi je bila da prikupljam zivotopise na nacin da u izlogu ostavim vidljivo sve osim kontakt podataka i jos nekih sitnijih detalja te da od toga nacinim web trgovinu gdje bi poslodavci u izlogu birali i kupovali zivotopise pojedinacno ili u slotovima po 5 i sl. ili cak po ugovoru. Korisnici bi imali podatak koliko im je i kada zivotopis pregledavan, te bi ga trebali produzivati u nekom vremenu.
Automatizirao sam prikupljanje zivotopisa i workflow potvrde prijema u bazu, obavjescivanja,...
Stvar je bila u funkcionalnom prototipu, ali nisam se upustio u to zbog linije manjeg otpora (dobar stalni posao i sl.). Uvijek sam sa velikim respektom dozivljavao MojPosao, posebno energiju, angazman i predanost tome. Vise mi je nego drago da si uspio to podignuti na taj nivo.

PS Nisam bas skroz zadovoljan idejom jaceg i usmjerenijeg ulaganja OMF u hrvatske dionice, bez obzira sto je to u temelju vrlo dobra ideja (bas kao i Kupujmo Hrvatsko zbog koje je npr Kras upravo takva krama kakva jest, a mogao bi biti ...). Bojim se zloupotrebe takvih operacija, pa i ovo malo takvih ulaganja u nekim primjerima (npr INGRa) dozivljavam kao vrlo problematicno i cak pogubno za stvarni duh nekih tvrtki. Neke mozda i dobre bi se pokvarile, a pokvarene bi samo upale u vecu dekadenciju.
Ne znam, to me jako zabrinjava.

Tko je glasao

kako ćeš ti ,daleka obala ,

kako ćeš ti ,daleka obala , utvrditi TOČAN iznos svojih potraživanja i za to skdd-u pružiti dokaze?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Moram popuniti ovaj

Moram popuniti ovaj formular:
http://www.skdd.hr/portal/f?p=100:2:2579816899638038::::P2_SEC_CODE,P2_P...
i prikupiti dodatne dokumente o upletama i sl.
Samo sam ga preletio izgleda mi dosta komplicirano, no valjda ce dati kakvu uputu.
Oni vec imaju kjnigovodstvene podatke od samih brokera, no s obzirom da su ovi muljali http://www.hanfa.hr/uploads/3-11-04.pdf stvar je vjerojatno nevjerodostojna.

Tko je glasao

ja sam ih detaljno pročitao.

ja sam ih detaljno pročitao. brokerski račun nije bio "nevjerodostojan" u trenutku zamrzavanja.
Samo reci, koje ćeš im ti to dokumente poslati na kojima piše koliko si novaca imao na brokerskom računu?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci