Tagovi

Gledam vas u o?i, i lažem vam

U vrijeme BOŽI?A PA I PRED NOVU GODINU roje mi se pitanja u glavi, mnoga pitanja na koja ne nalazim odgovore, niti mi oni kojima ta ista pitanja koja mi mute glavu, postavljam, daju zadovoljavaju?e, realne odgovore. I uop?e, zašto smo skloni bistriti politiku i odnositi se kao prema nekoj izuzetno važnoj djelatnosti?? Sre?em ljude, sasvim obi?ne ljude koji se rado upuštaju u politi?ke rasprave i pitam se ZAR TO SVE NAMA TREBA, zar postajemo pomalo otka?eni kada su nam prevažne rekonstrukcije vlade, gdje se nalazi Sanader, što kaže, što kaže, što kaže, što kaže Sanader?? Vra?a li se, ne vra?a li se, ho?e li možda tražiti politi?ki azil u Austriji i tako izbje?i ruci pravde? Što se ti?e rekonstrukcije vlade dovoljna je samo jedna re?enica: ako HDZ vlada(uz satelite) u sedam godina ne ?ini ozbiljne rezove i ne nalazi izlaz iz krize, zašto bi to ?inila u zadnjih 7-8 mjeseci mandata?? Sanaderijada?? Prekinuti s detaljnim izvještavanjem javnosti, jer upravo to Sanader želi – i kao negativac biti u središtu pažnje.

NEVJEROJATNA LAKO?A LAGANJA
Radio sam i živio u Austriji - i tamo je politika važna, ali još je važniji rad, sposobnost stvaranja nove vrijednosti,op?a obrazovanost, komunikacija, manire, znanje stranih jezika, gledanje u o?i, bez držanja fige u džepu i bezo?nog laganja. Da li ste zamijetili da se naše osumnji?ene lopine iskreno kaju za u?injena nedjela?? Da je netko od njih izustio: «Nisam dobro radio, griješio sam, oštetio sam vas, molim za oprost…» Dubravka Ugreši?, hrvatska spisateljica, pisala je o KULTURI LAŽI, i mislim nažalost, da je u nas LAGANJE usavršeno do himalajskih visina, da postoji nepodnošljiva lako?a laganja.
I onda, zamalo iznebuha dramati?ne snimke: policijski kombi u nekoliko navrata dolazi pred vrata vile bivšeg premijera od najmanje ?etiri etaže, svaka površine oko 200 ?etvornih metara, vlasnika nema, on je u istražnom zatvoru u Salzburgu, zvone neki ljudi na adresi u Kozar?evoj ulici u Zagrebu, tu su tada obi?no TV kamere, pojavljuje se namrgo?ena Mirjana Sanader, pa onda i k?er Bruna..i kao šlag na kola?, odvjetnica Novak (usput, jeste li vi zapamtili koliko Sanader ima ukupno odvjetnika???) i gospo?a odvjetnica žali se u kameru kako su doma?ini ku?e uznemireni, zamislite, kombiji dolaze u ?etiri navrata i odvoze vrijedne umjetnine. slike, skulpture, ?ak je odvezen i jedan tepih.. Zamislite, ?etiri puta Mirjana i Bruna su uznemiravane, ovi koji rade svoj posao l6 sati, zamislite, pitaju i za kolekciju satova, pronalaze samo dva ru?na sata manje vrijednosti.. Satovi, ?uvena kolekcija, bar za sada, dobili noge, nema ih ni u garaži… I onda nam prenose iz Salzburga da je Sanader ozbiljno uznemiren ponašanjem policije, sudova, istražitelja, radnika koji mu ulaze u ku?u, njegovu ku?u, pošteno zara?enu ku?u…Prva pomisao na izjavu advokatice Novak bila je: da je manje krao, da je manje kupovao vrijedne slike majstora, vjerojatno bi nezvani došljaci imali puno manje posla u zaplijeni vrednije imovine šjor Sanadera. Onda tres: TO JE MEDIJSKI LIN?…

ŠTO JE MEDIJSKI LIN????
Dašto da je medijski lin?, nas prosje?nih gledatelja televizije koji moramo slušati i gledati ono o koferima punih novaca, crnom fondu HDZ-a, laganja o tome tko je što znao odnosno nije znao, o tome kako se nekontrolirano trošio državni, zapravo narodni novac, novac tebe, mene, naših susjeda, ulice, grada… Okreneš drugi TV kanal, opet ista pri?a… A gospoda su uznemirena, a nezaposleni, bolesni, gladni, prezaduženi, u op?oj neizvjesnosti, izgubljeni u alkoholu, drogi, kocki, velikim brzinama, oni su mirni i sretni…???
Ima profesija koju ne simpatiziram - profesija je to odvjetnika. On, ona (oni) obi?no znaju da brane LOPINU, krivca, ali sve trebaju u?initi da za pristojan honorar koji dobiju, ?esto i unaprijed, uvjere nas kako su eto, Sanader, i drugi uhi?eni kojima se više ni broja ne zna, umalo nevine žrtve… Ne kažem da osumnji?enike treba šikanirati, valja poštovati njihova ljudska prava, sudsku proceduru, oni su nevini sve do pravomo?ne sudske presude, ali ipak ni u jednom trenu ne zaboraviti da su ta gospoda godinama iskorištavali svoj vlastiti, hrvatski narod, i drsko ga varali, pokušavaju?i to i najnovijim teatarskim predstavama…. Eh, dragi glumci i glumice, predstava FINITA EST, ili smo bar u završnom ?inu.

OD ZAGREBA DO - VIROVITICE??
?itam pažljivo novine, gledam te srcedrapaju?e scene, umalo da mi ne kliznu krokodilske suze zbog sudbine hrvatskih lopina, manjih i ve?ih pa i najve?ih, no samo škrgu?em zubima, a usput neki intervjuirani gra?ani nešto promrmljaju osu?uju?e u kameru, žure?i, tko zna kamo... Možda sam ve? stari, ofucani konj, vje?ito nezadovoljan, neki Don Kihot željan pravde koji uporno juriša na vjetrenja?e, možda sam grbav ili se pravim grbav, ali, što sad imam kao kolumnist na sav taj kalambur dodavati, izmišljati toplu vodu, davati neke svoje komentare ili, ne daj Bože, podu?avati nekoga, kada mi svi sve najbolje znamo. Istina, možda i nisam ?esto u pravu, ali moje životno iskustvo nitko mi ne može oduzeti. Svatko svakoga kritizira i preklinje te proklinje pa mi ve? do?e da i ja po?nem nekoga braniti. Recimo, HDZ… Pa na inicijativu vrha te stranke, u zadnju godinu i po uhi?eno je više mutikaša nego u razdoblju l99l.- 2008. godina, zapo?eto je mnoštvo sudskih procesa, neki su optuženi i završili u bajboku, nekima to slijedi… Istina, puno toga se zbiva u Zagrebu, na lokalnim razinama malo ili ništa.. dakle, treba neko vrijeme da se val «diferencijacije» spusti i do Osijeka, Rijeke, Splita, Varaždina, Virovitice…Jer, pretvorba nije završena, prevare na nižim razinama vlasti itekako su prisutne, provincija je eldorado za mo?nike: u maloj sredini ve?ina šuti kao zalivena, ljudi se ne usude javno re?i lopovu da je lopov, «ljudi se me?usobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im ?esto pošteno-ljudski izgleda nesrazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu»(Krleža),
Kritizira se s pravom HDZ, velik broj «umo?enih»u afere, pranje novca, zamra?ivanje tokova novca.. Dojma sam da oporba ipak kaska za tempom koji Jadranka Kosor spretno name?e, i ako stoji glasina da se izbori za Sabor planiraju tamo za sije?anj, velja?u 20l2.,(što mislim da je nemogu?e, jer, mandat Saboru se ne može tek tako produžiti), uzimaju?i u obzir tromost oporbe, nije za isklju?iti da ?e i pored stravi?nih rezultata vlade ( bolje, izostanka rezultata ekonomskog oporavka) ona dolepršati uz nekoliko salta mortala, do termina izbora, zamalo neokrznuta od strane svojih bira?a tj. može ra?unati na svoju stalnu klijentelu, ?ak i uz neke dodatne glasove iz drugih stranaka.

OPORBA JOŠ BEZ PROGRAMA NADE
Vidim STRAHOVITU OPASNOST u ?injenici da ova oporba nije u stanju nokautirati politi?kog suparnika, dapa?e, sa starim potrošenim likovima (?a?i?, Jakov?i?, Hrelja, djelomi?no i Milanovi?) nesposobna je ponuditi iole osmišljene PROGRAM NADE, tim više što sada neminovno na red pred sudom dolaze i drugi igra?i (neki od ražalovanih ministara, ali i Bandi?, neki ipak igra?i SDP-a, pa i onaj meni nevjerojatno antipati?ni ?a?i? koji u pola glasa govori o rekonstrukciji vlade, ponavljaju?i pjesmu da je ona zakašnjela, a da i dalje prešu?uje svoju AFERU ŽIVOTA (Ma?arska).
Onog trenutka, kada su uz ku?e Sanadera preba?ene umjetnine, vrijedne oko milijun EURA, prvi puta po?injem razmišljati, kao jedan od do sada najžeš?ih kriti?ara vlade J. Kosor, da J. Kosor i represivni aparat znaju što rade (ne ra?unaju?i pacersko puštanje zeca da im pobjegne ispred nosa). Zapljena umjetnina jest i POPULITI?KI POTEZ, ali je i dobar potez, a mislim da ?e takvih, sli?nih poteza biti još. I ako Kosorica nastavi tako, proširi u osnovi revolucionarne mjere i one rezultiraju KONFISKACIJOM IMOVINE, ona ?e u?initi ono što Z. Milanovi? i ?a?i?, i kompanija ne bi u?inili ni u bunilu, ako do?u na vlast. Jer bi - ne svi - trebali po?i od sebe, a ta inventura za razdoblje l99l-20l0., s na jednoj strani LEGALNIM PRIHODIMA, u sredini POREZNE BILANCE I PLA?EN POREZ u tom razdoblju, te na TRE?OJ strani precizna IMOVINSKA KARTICA STANJE 20l0., pokazala bi na raznim stranama malo manje i male Sanadere, što bi ih trebalo diskvalificirati iz izborne utrke. Naravno, i Jacine utege, kao što su Kalmeta, Milinovi? pa i Šeks i Hebrang, te Bebi?.
S tim da bi ve? danas za sve sumnjivce pa i nad onima koji danas važe kao ?asni poduzetnici, trebalo uspostaviti nadzor kretanja novca i imovine, jer nakon ovoga sa Sanaderom, bit ?e pokušaja, možda i brojnih, da se preostala isisana sredstva iz društva,(države) prebace na konta u inozemstvu, kao i imovina. Kada se prona?u u nekoga tajkuna hrpe dijamanata, ogrlice i broševi od dijamanata, platine, zlata, znat ?emo da se ?ešlja ozbiljno. Jer, zna se, što ve?i imetak, to mora biti manji predmet vrijednosti (po obimu). I dolazi vrijeme da se manje kuka i nari?e, kritizira i analizira, ve? isti?e vrijeme predlaganja rješenja i konkretnog djelanja.Prije mi je pisanje bila psihoterapija, što je duže trajalo, bivalo mi bolje, sada mi ve? postaje - poprili?no mu?nije...Gomilanje rije?i postaje sve ?eš?e gomilanje mu?nine i bijesa.

RJEŠENJA POSTOJE, ISKAŽIMO IH, PREDLOŽIMO…
Kada bi mene netko pitao, ja bih preventivno pro?ešljao svu imovinu i novac svih ?elnih kandidata za nove dužnosti- od Sabora, do vlade, premijera, do - budu?e ministrice vanjskih poslova, koja je, uzgred, po nekim medijima i prisustvu u studijima ve? tu dužnost preuzela (V. Pusi?). Pro?ešljati bi trebalo i sve hrvatske kandidate za europski parlament, i to imovinu i novac zadnjih 20 godina. Jer, SRAMOTNO JE, da do danas nitko nije od ve?ih hrvatskih tajkuna, završio na sudu zbog UTAJE POREZA, koji je PRVI KRIMEN po u?estalosti u zemljama normalnog kapitalizma i normalne pravne države. Tko obavi takvo VELIKO POSPREMANJE, dohvati i najdeblje, nedodirljive gusane (primjerice i Todori?evo, pa Kerumovo carstvo, pa Mudrini?a, pa Tedeshija, pa Vidoševi?a…) imat ?e bira?e iza sebe. Ma što god mislili o J. Kosor, pomišljam da bi upravo ona, iz raznoraznih razloga, uz odlu?nu asistenciju predsjednika Josipovi?a, s tim VELIKIM POSPREMANJEM, mogla nastaviti.
E, ali tu je jedna ozbiljna za?koljica - ako se sve ovo u?ini, tko ?e onda uop?e financirati izborne kampanje pojedinih stranaka??
Vjerojatno, skromni sponzori, radnici, umirovljenici, svatko tko pla?a ?lanarinu nekoj organizaciji. To samo po sebi, iz neke promjene izbornog sustava, uz druga?iju ulogu (slobodnu) medija, uz žeš?i rad nevladinih udruga i organizacija, strane promatra?e, moglo bi zna?iti da ulazimo u izbornu godinu ipak s minimumom nade. Ponekad, ogor?en i oja?en, (nisam sigurno sam) pomišljam kako bi trebalo bojkotirati sve predstoje?e izbore, od Sabora do Europskog parlamenta, ali onda trezvene glave zaklju?ujem kako se treba još jednom udubiti u probleme, tražiti najsposobnije koji bi ih mogli po?eti rješavati. U tome je izuzetno važno znati da ne važi TKO JE JAMIO, JAMIO JE, ono što je narodu pokraden("ilegalno ste?ena imovina") tom narodu ima i biti vra?eno. Samo u tome ili prvenstveno i tome vidim na?in da steknemo jedni u druge povjerenje i uistinu izaberemo – najbolje, a to zna?i, stru?ne, poštene, vjerodostojne. Jer, o najve?oj šteti koju je po?inio ovaj krug najpohlepnijih, zapravo se malo govori – naime, nakon otkri?a silnih lopovluka u Hrvatskoj, trebat ?e uistinu smjelosti u?i u politiku, koja je stekla najpejorativniji prizvuk koji jedna rije? hrvatskog jezika može poprimiti.Poimanje politike kao službe narodu, daleko je danas kao zemlja od neba.
Stoga je vrijedno prepoznavati one koji se sutra ne?e premetnuti u velike ili male tu?mane, sanadere, mesi?e, šekse, ?a?i?e, jakov?i?e,kerume, bandi?e, friš?i?e, ?aki?e, kirine, bariši?e, ?ehoke, polan?ece, pupovce… Ako slijede?i izbori budu izbori PROTIV, a ne ZA, ništa bitnije nismo postigli u razvoju demokracije.
Od takvih i zbog takvih koji su nam se popeli na glavu, plešu krim i laž kolo, i ne silaze, Hrvatska je umorna, preumorna.
Njihovo vrijeme, za nadati se je, na izmaku je…

U to ime, podignimo ?aše, ŽIVJELI, SRETNO NOVO LJETO...

Komentari

Zakon protiv laganja političara.

Predlažem da ekipa sa portala pollitika pokrene inicijativu da se donese Zakon protiv davanja lažnog iskaza državnih dužnosnika. Zakon bi propisao da se državni dužnosnici; Predsjednik, Vlada, Gradonačelnici, Župani, javno pred predstavničkim tijelima svakih šest mjeseci poligrafski ispitaju na slijedeća tri pitanja:

1. Da li ste s ciljem da sebi ili drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi pribavite kakvu imovinsku korist ili da drugome prouzroči kakva šteta iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili niste obavili dužnost? (Zlouporaba položaja i ovlasti, 337. KZ)

2. Da li ste zahtijevali ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili ste primi ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristi za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti? (Protuzakonito posredovanje, 343. KZ)

3. Da li ste kršenjem zakona ili drugih propisa, propuštanjem dužnog nadzora ili na drugi način očito nesavjesno postupali u obavljanju službe, pa time prouzroči težu povredu prava drugoga ili znatnu imovinsku štetu? (Nesavjestan rad u službi, 339.KZ)

U slučaju državni dužnosnik ne prođe na poligrafskom ispitivanju automatski bi se aktivirala procedura izglasavanja nepovjerenja državnom dužnosniku.

U slučaju da se tri puta izglasavalo nepovjerenje nekom tijelu ili pojedincu automatski bi se aktivirali prijevremeni izbori.

Ovo naravno treba urediti u obliku pravog Zakonskog prijedloga i predati Saboru. Ako ne prođe, nakon promjene referendumskog cenzusa pokrenuti referendum za usvajanje tog Zakona.

To bi bila super nadgradnja i logičan nastavak Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tko je glasao

@papar

Uz pad na poligrafu, ipak nekoliko materijalnih dokaza. Ako bi se ozbiljno tražilo, kod naših lopina i lažova bi se i našlo... I špranca - legalni prihodi, rashodi, plaćen porez,, odakle razlika????

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Koliko je točan taj poligraf?

Koliko je točan taj poligraf?

Tko je glasao

Tim se koriste ozbiljne

Tim se koriste ozbiljne kompanije koje su nekoliko puta veće od Hrvatske (njihov income / naš BDP) ili ozbiljne institucije.

Zato i jesu tri bliska i vrlo precizna pitanja, pa nakon toga izglasavanje napovjerenja (dakle ima prilike uvjeriti da nije tako), pa tri izglasavanje nepovjerenja pa tek onda prijevremeni izbori.

To je jako pouzdano. Zamisli da taj Zakon imamo danas.

Tko je glasao

@Papar

Imali bi takav zakon, a prazan - Sabor...i vladu.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Trojanski konj! Prvo metla

Trojanski konj!

Prvo metla kao Eifelov toranj za staru garnituru lopova, potom postavljanje nove garniture političara i poligrafa. Tako da odmah krenemo kako treba. :))))

Tko je glasao

pa to i jest smisao

pa to i jest smisao

Tko je glasao

Poligraf bi poludio

Naime, pitanja podrazumijevaju određen stupanj svjesnosti o tome što je to zlouporaba položaja i ovlasti, protuzakonito posredovanje i nesavjestan rad u službi - ovi naši državni dužnosnici ISKRENO smatraju da je sve pobrojano posve prirodno, samorazumljivo i u opisu radnog mjesta!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Zaposlenike u CIA-i

Zaposlenike u CIA-i periodički poligrafski testiraju. Tko ne prođe taj se pozdravlja sa službom.

Mogli bismo uvesti zakon da se političari izvršne vlasti javno poligrafski testiraju na tri pitanja svaka tri mjeseca:

1. Da li ste zlouporabili položaj i ovlasti na način da ste na štetu državne imovine sebi ili nekome drugome ostvarili protupravnu korist? (337. KZ)

2. Da li ste zahtijevali ili primili dar ili kakvu drugu korist, ili primili ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristi za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posredujete da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti? (343. KZ)

3. Da li ste propustili dužni nadzor ili na drugi način očito nesavjesno postupali u obavljanju službe, pa time prouzročili težu povredu prava drugoga ili znatnu imovinsku štetu? (339.KZ)

U slučaju neprolaska poligrafskog testiranja autatizmom bi se otvaralo izglasavanje nepovjerenja Vladi. A nakon tri glasanja o nepovjerenju izvanredni izbori. Ovo bi mogli uvrstiti u neko referendumsko pitanje. Tehnika narodu.

Tko je glasao

..ne može..

..tema treba glasiti...

.".Lažem i pokušavam vas gledati u oči, dok sam sebe uvjeravam
..da govorim istinu.."

..lažljivici..uvijek malo gledaju " pokraj"..očiju..

..jer oči su ogledalo duše..

..pa ne mogu...skroz...zatvoriti ISTINU..

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

@Sirahov učenik Da li??

Da li i najveći lašci gledaju malo pokraj očiju, nisam siguran. Baš i jest poanta da gledaju izravno u oči, i lažu, ali i dok smo fascinirani njihovim pogledom, još nam i zavlače ruku u džep...
Kloniti se i malih i velikih lažova...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

"Uspješni" političar nema

"Uspješni" političar nema dušu, iako gleda druge u oči njegov pogled je prazan. Zbog nepostojanja empatije, on (ona) ne snosi nikakve emocionalne posljedice, tako da doslovno nasmješen može šetat po leševima...

Ja Jesam...

Tko je glasao

http://img3.visualizeus.com/t

http://img3.visualizeus.com/thumbs/10/12/03/liked,2011,cute,beach,new,ye...

Sretna Nova.
Imamo jedan život - sjetite se toga ponekad.

Ciao i čitamo se iduće godine!

Tko je glasao

zar to sve nama treba

ne treba, i - dosta vise!

"U vrijeme BOŽIĆA PA I PRED NOVU GODINU roje mi se pitanja u glavi, mnoga pitanja na koja ne nalazim odgovore, niti mi oni kojima ta ista pitanja koja mi mute glavu, postavljam, daju zadovoljavajuće, realne odgovore. I uopće, zašto smo skloni bistriti politiku i odnositi se kao prema nekoj izuzetno važnoj djelatnosti??" -tvoja recenica

postavis ovakvo pitanje i onda udri "sve u sesnajs" napises dnevnichinu (vrlo cjepidlacnu) bas o onome cemu ne bi trebalo pridavati tako izuzetnu vaznost!
nesto sam sebi skaces u usta :-)(
mogao si se barem u ovo "vrijeme bozica i pred novu godinu" suzdrzati od pisanja o toj i takvoj tematici...odmorit i sebe i druge.
al' ti ne mozes odolit, jer si nepopravljiv komentator (i kolumnist) tih istih predosadnih tema, laganja, traceva...i fuj bljuvotina.

usput te pitam, zar ti je neko stisnuo pistolj u ledja da moras pazljivo citati, gledati i slusati sav taj medijski linc? ne moras ako neces !
ne kuzim...
izvini, ovo sto si napisao je jedno te isto zborno papagajsko pjevanje...zato minus

ps. nova kalendarska godina ne moze ni u snu biti "sretna", nego daj BOZE da bude bolja od ove na izmaku.*

Tko je glasao

@Na Rubu Pameti Pažljivo čitati...ili zaobići, zaobići ili...

Dnevnik možeš zaobići ili ga pažljivo čitati. Da si napravila ovo drugo, uočila bi da mi pisanje ovakvog dnevnika, na ovu potrošenu temu i nije baš veliko zadovoljstvo. Trudio sam se ipak naći pokoji ne baš uobičajeni prijedlog. Priznajem, meni je dnevnik i svojevrsna psihoterapija, a moja psihoterapija ne mora biti i tvoja..
Zahvaljujem na minusu i želim ti sreću, posebno,dobro zdravlje...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

psihoterapija

toplo ti preporucujem ovu vrst psihoterapije....
kao i ostalim 60-godisnjacima na pollitiki!
kazu da je vrlo djelotvorna :)))

http://www.youtube.com/watch?v=tKylEXn03zw

obavezno gledati u "full screen"

Tko je glasao

@Na Rubu pameti Ne trolaj...

Ne trolaj, i ne podcjenjuj iskustvo, ho,ho..

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Stvarno super bubnjevi

@Na-Rubu-Pameti
a gdje mi preko 60 možemo jeftino nabaviti ove bubnjeve

Tko je glasao

Koga?

Dragi moj @Ljubo Ruben Weiss, upisah Ti plus za dnevnik ali za to tražim "uslugu"... :):):):); ne sliku, ni dijamante...

Eee, sada Te ozbiljno pitam, i stvarno mi je stalo do tvog odgovora: Za koga glasovati slijedeće godine?
Vjeruj, ja stvarno uopće nemam ideje a još manje favorita!
Unaprijed hvala!
Želim tebi i tebi najmilijima sve najbolje 2011.

Tko je glasao

..za laburiste..

..glasovati treba za laburiste...ha..ha..ha
..bar za one koji su ostali pravi laburisti...i odstupili...ha..ha

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

@sirahov učenik Pa nećemo

@sirahov učenik
Pa nećemo valjda glasati i za veliku Jožicu? Nebi ni ona to željela, jer zagovara bojkotiranje izbora.

Tko je glasao

prvo: sretna ti nova,

prvo: sretna ti nova, pavao.

drugo: nisi u toku već mjesecima - ja odavno otišla iz labura, pa ne vidim kako bi itko mogao glasati za mene.

Tko je glasao

@VJ Hajde pročitaj jo[

@VJ

Hajde pročitaj jo[ jednom

.bar za one koji su ostali pravi laburisti..i odstupili...ha..ha
Asti Mande, ja mislim da si imala čašu-dvije više nego ja. Ma i neka si.
Srečno novo leto!

Tko je glasao
Tko je glasao

Svima sretna 2011 godina!

Kada pitamo to pitanje u društvu u kojem se nalazimo često puta dobijemo odgovor koji se temelji na šuplje parole ili "kontriranje" nekome ili nečemu.

"Treči put", pa jel nije bilo previše do sada ovo što smo gledali?
Prvi put, pa onda drugi nekakav put (konglemerat) i onda treči put koji nam je Sanader sa svojim novim i boljim HDZom priuštio nama svima?

Kako ne bi zaboravili da su i drugi i treči put imali više manje jedne te iste koalicijske partnere u tim svojim kuplerajima.. ups.. mislio sam "konglemerat"!

Postoji samo jedan kriterij a taj je dokazana politika (policy making)!

Zemlje koje su u prvi 5 zemalja ovog svijeta po pitanju standarda i kvalitete života, da ne spomenem socijalne sigurnosti imaju stranku koja ima jedan taj isti kalup rada i stvaranje državne politike.

Koja je to stranka i kako oni nazivaju taj svoj kalup za politiku?

Rezultati su jedina stvar koja vrijedi u ovome životu, dokazani rezultati!
Ostalo je samo prodavanje magle sa šupljim parolama i tvrdoglavo, ponosno kontriranje!

Svim blogerima ovdje želim sretan doček večeras i nadam se kako će te u 2011 godinu odbaciti one usađene predrasude koje su nas do današnjeg dana vodili na biralište!

Zamisao za 2011 "Think out of the box".

Obrisan

Tko je glasao

Socijaldemokracija u RH je SDP

Vjerujem da je tvoje pitanje upućeno i drugima.

Ja neznanac obični s tisuće propuštenih šansi, koji ima priliku da prvi puta od kada je Hrvatske izađem na glasanje, uvjeren sam da su ovi izbori trenutak da se Hrvatskoj pruži šansa za novi treći korak u razvoju demokracije i društva. Zato ću glasati za socijaldemokraciju, koja svim građanima nudi  život prema pravilima, istinu, red, poštenje i kvalitetna radna mjesta.

Tko je glasao

misliš na ova pravila, red i poštenje?

http://www.index.hr/vijesti/clanak/uskok-optuzio-sdpovog-nacelnika-milne...

"FRANE LOZIĆ, SDP-ov načelnik Milne, optužen je za niz gospodarskih malverzacija i višemilijunsku štetu. Nije to Loziću ništa novo, jer već ima jednu optužnicu za slična kaznena djela, koja mu, međutim, nije niti malo zasmetala da na posljednjim lokalnim izborima opet osvoji vlast u najzapadnijoj bračkoj općini."

Tko je glasao

Stari korak unatrag

SDP i njegovi partneri iz Saveza za promjene, jamče da, dobiju li potporu birača na izborima iduće godine, ovakvih i bilo kakvih zloporaba neće biti.

Je li to obećanje iz 2000. godine?
Obećanje staro više od desetljeća!?
Misle li i na zastupničke privilegirane mirovine, opet jednako poništenje privatizacijskih malverzacija kao onda i nerasprodaju nacionalnih dobara Hrvatske, kao onda?

ps. Nije ni čudo da si propustio onih svojih tisuću šansi s linka, jer si tako neiskusan da ti se i stari korak unatrag čini kao "novi treći korak u razvoju demokracije i društva"

Tko je glasao

@ppetra Vidjet ćemo...

Ljudi ipak imaju nos. Da je oporba kvalitetna, odavno bi preuzela vlast. Pa, eto u Savezu imaju i Čačića, koji je bahat bez vlasti, kada je dobije bit će još bahatiji. Zloporabe su magnet politike, i ne znam , za sada, nijednu političku snagu u RH, koja uistinu jamči bar minimum zloporaba...A natrag?Pa nema prostora za natrag,,,
Usporedba s 2000, nije najboolja, SDP je nešto, nadam se, ipak naučio...I koalicija na čelu s SDP-eom sadržava manje partnera, pa su i sukobi unutar nje, manji... Ali, Čačić o MIlanović će se nakon nekoliko mjeseci, ako uopće dođu do izborne pobjede, ubrzo gristi...Dva egotripera s EGOM velikim kao neboder...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Bube, zahvaljujem Ti

Bube,

zahvaljujem Ti za ovaj komentar,

kojim si mi omogućio;
da ja , obična i neznana građanka,

pronađem informacije koje me zanimaju.

Sretna Ti Nova godina.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

pa jel' nam lijepo objasnio

pa jel' nam lijepo objasnio šjor Golgota: ni za koga. ne legitimirati nelegalno.

Tko je glasao

@Jelenska Hm, hm , favorit???

Kada ti kao nekada oštri kritičar počneš davati PLUSEVE, e to smatram već istinskim komplimentom.
Što se tiče tvog pitanja, to je zaista PITANJE SVIH PITANJA. Kao što vidiš, kritičan sam PREMA SVIM HRVATSKIM STRANKAMA i njihovim "liderima", ni ja još nemam jasnih ideja pa ni favorita. U malodušju i bijesu pomišljam da bi BOJKOT IZBORA bio jedini ispravan odgovor, no svjestan sam da je to pogodovanje stranci koja ima najorganiziranije, najdisciplinarije birače,
Nakon ljeta 20ll. bit će, vjerujem, jasnije.
Oprosti ponekad na grubim riječima od moje strane, ništa osobno, žar političke borbe.
Sretno i tebi i tvojoj obitelji, ZDRAVLJE na prvom mjestu.
Pozz

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Bojkot???

Kada ti kao nekada oštri kritičar počneš davati PLUSEVE, e to smatram već istinskim komplimentom. Ljubo, ma daj molim Te... Pa naravno da sam kritičar kada to mislim da trebam biti ali nije moguće da misliš kako to znači nekakvu osobnu netrpeljivost ili mržnju? Ne radi se o tome. Sakupio sam priličan staž od 1990. kao političar, svašta su mi govorili a nisam ni ja ostao dužan, ali nikada se to, barem kod mene nije pretvorilo u mržnju ili nešto slično.
Oprosti ponekad na grubim riječima od moje strane, ništa osobno, žar političke borbe. Vrijedi isto i s moje strane.
Jedina moguća mala razlika je što ove stranice ne smatram "političkom borbom" već iznošenjem vlastita mišljenja, očitovanje na druga mišljenja i komentiranjemtuđeg mišljenja.
Ja ovdje ne zastupam ničije stavove ni stranačke programe.
Pišem što mislim.

Bojkot izbora? Paaa, kako sada izgleda "politička scena" mislim da je to i moj "izbor".

Tko je glasao

+ za sve osim

bojkota izbora - nemojte dopustiti dejavu

Tko je glasao

Češljanje na razdjeljak

Kada bi mene netko pitao, ja bih preventivno pročešljao svu imovinu i novac svih čelnih kandidata za nove dužnosti- od Sabora, do vlade, premijera, do - buduće ministrice vanjskih poslova, koja je, uzgred, po nekim medijima i prisustvu u studijima već tu dužnost preuzela (V. Pusić). Pročešljati bi trebalo i sve hrvatske kandidate za europski parlament, i to imovinu i novac zadnjih 20 godina.

Da, ali !

Nema preventivnog češljanja i nema selektivnog češljanja. Postoje zakoni i pravila, službe su ekipirane i imaju redovite plaće. Trebaju i svoj posao raditi redovito a ne kada im i ako im netko to naredi. Ono što stvarno nedostaje je stalna civilna kontrola nadležnih službi koje svoj posao ne rade svakodnevno, neki od njih 0-24 poput npr policije i carine.

Čemu OIB? inspekcije i sve drugo?

Tko je glasao

Bube, Bravo za

Bube,

Bravo za retorička pitanja.

Plusevi komentatorima, kad ih budem imala.

Sretna Vam svima Nova godina,

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@bube

Možda sam se nespretno izrazio, ali mislio sam na to da je APSURDNO sada, NAKON što se zgrnulo pozamašnu imovinu, u neskladu s legalnim prihodima, popisivati i plijeniti nečiju imovinu, kada je još prije 5-6 godina bilo KRISTALNO JASNO da se imovina zgrće na nezakonit način.(primjer Sanader). Samo kada bi se uzelo napise medija o imovini nekoliko najbogatijih Hrvata, to bi trebao biti povod primjerice hrvatskim poreznim ekipama, provjeriti bilnce tih nekoliko tajkuna. Jer, javna je tajna da 90 % poduzetnika frizira svoje bilance.
Inače, politički dužnosnici ZAKONIMA su obvezni na davanje javnosti na uvid imovinskih kartica. Ne znam ni za jedan slučaj da je navedeno u imovinskim karticama provjeravano, i da li uopće postoji tijelo koje to treba inicirati odnosno provesti??
Ništa selektivno, samo po zakonima.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci