Tagovi

Što nas ?eka u 2011?

Što nas ?eka u 2011? Još istoga i još gore.

Ono što bi se moglo izdvojiti su 2 bitne stvari.

Bankroti banaka, mnogo nestalih novaca i mnogo uništenih obrtnika, bankrota malih poduze?a i ve?a nezaposlenost.

Porez na nekretnine

Ovo dvoje pobrinut ?e se za daljnje razvlaš?ivanje hrvatskog puka sitnog zuba i istjerivanje istih iz njihovih domova, vikendica, ku?a i ostalih rupa gdje se još imaju mogu?nost sakriti, naložiti koje drvo iz šume, ugrijati se i pojesti doma?u hranu bez da se služe tom ?udnom stvari zvanom novac, koji je, kako znaju svi, ?ista prijevara i vrlo ga je lako odvojiti od onih koji misle da ga posjeduju.

Pred 20ak dana pod vodu je otišao jedan ve?i broker na zagreba?koj burzi, prva generacija. HANFA je zamrznula ra?un klijenata i koliko novaca tamo još ima nitko izvan HANFE ne zna. Novci nisu izgubljeni na burzi, nego su bili na posebnom bankovnom ra?unu koji ne ulazi u ste?ajnu masu i s kojeg je teoretski nemogu?e išta otu?iti. Tamo je dakle bilo ime?u 50 i 300 miliona kuna (ispravka- po zadnjim informacija ipak samo 8 miliona?) koji su nestali bez glasa u bilo kojem mediju koji trenutno izvještavaju javnost da se opet moraju i?i cijepiti protiv svinjske gripe.

No to je samo po?etak.

ode i http://www.slobodnadalmacija.hr/Zadar/tabid/73/articleType/ArticleView/a...


CROPIX
Zadarski obrtnik, ?iji su podaci poznati redakciji, ostao je u ?etvrtak ujutro šokiran pred poslovnicom Obrtni?ke štedne banke.
Vrata poslovnice bila su zatvorena, a na njima obavijest kako je banka otišla u likvidaciju i izgubila dozvolu za rad. Samo dan prije, banka preko koje posluje godinama normalno je radila.
Budu?i da se do danas stanje nije promijenilo, nevoljni se obrtnik obratio našim novinama. - Ovo je katastrofa. Poslovni ra?un mi je zamrznut, svoj novac ne mogu podignuti. Kako da platim ra?une i radnike? Zatvoreni preko no?i
Na vratima poslovnice piše kako su naši štedni ulozi osigurani u Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga, ali meni moj teško zara?eni novac s ra?una treba odmah.
Od toga živim i pla?am svoje obaveze. Još sad u vrijeme blagdana. Ma ovo je sramota, zašto mi obrtnici moramo ispaštati?, pita Zadranin, koji na Obrtni?koj banci ima štednju od 50 tisu?a kuna. Njegov kolega obrtnik, kojemu je blokiran štedni ulog od 150 tisu?a kuna, nazvao je u ?etvrtak zagreba?ku središnjicu banke da vidi što se doga?a.
Odgovoreno mu je kako mu ne mogu pomo?i i kako je mogao dignuti svoj novac kad je ?uo da banka propada. A to nitko od klijenata banke nije znao jer se prakti?ki sve dogodilo preko no?i.
Odluka o prekidu platnog prometa i blokadi svih transakcija donesena je u srijedu poslijepodne, u zadarsku poslovnicu stigla je u 15 sati i 20 minuta.
Od tada do danas nitko od klijenata banke, a preko banke posluje više od 1500 obrtnika, ne zna kad ?e i kako do?i do svojega novca. Ra?uni su im zamrznuti i tek kad se na Trgova?kom sudu službeno registrira likvidacija banke i utvrdi likvidacijska masa, mogu o?ekivati neke pomake.
Najgore im je, kažu obrtnici, što se blokada dogodila na samom kraju mjeseca prosinca i što im nisu dopustili da završe poslovnu godinu.
Odluku o likvidaciji Obrtni?ke štedne banke donio je Savjet HNB-a na svojoj sjednici 22. prosinca, kao posljedicu neuspjele dokapitalizacije s potencijalnim ulaga?ima. Prema izvješ?u iz HNB-a, Obrtni?ka banka posluje s gubitkom, a stopa adekvatnosti kapitala, prema prošlomjese?nim podacima, iznosi samo 5,2 posto.
Zakonski minimum je ina?e 12 posto, dok je prosje?na stopa ?itavog bankovnog sustava oko 19 posto. Nakon što je procijenjeno da nikakve mjere, uklju?uju?i i prisilnu upravu, nisu urodile plodom, Savjet HNB-a odlu?io je Obrtni?koj štednoj banci oduzeti dozvolu za rad.

kako zna svatko tko zna išta, novci koje mislite da imate u banci ne postoje :)..od svakih 100 kuna koje tamo imate 88 može biti posu?eno u vidu kredita, a i tih vaših 100 vjerojatno je došlo od nekog drugog posu?ivanja.

Kako je adekvatnost kapitala u HR 12%, kako veli gore, a prosjek je 19%, dovoljno je da 8% uloga bude povu?eno i da se cijela stvar "zamrzne".. no to se ne može dogoditi.. naš je bankarski sektor stabilan pod Rohom Dohom koji se kao lav bori za malog ?ovjeka..

da, da... osim što je navedeni, (i oni ispred njega) u Hrvatsku uveo euro kao službenu valutu i držao povoljno-uvozni te?aj i držat ?e ga do pucanja, kada budemo zaduženi do grla.. a tek onda devalvacija. Jer jedno je devalvacija bez euro-kredita, a drugo sa, kao što su dobro nau?ili oni sa kreditima u švicarskim francima, neki od kojih ?ine wannabe kremu hrvatske intelektuale po raznim hrvatskim prestižnim ustanovama.

Kako ?emo dakle pu?i?

EU i ostali me?unarodni programi (a tu spadaju svi programi hrvatske vlade) i dalje ?e crpiti novce neproduktivno kao i do sada. Samo nevladine udruge vuku oko milijardu kuna godišnje iz prora?una, plus raznorazne "vladine agencije", za koje nikad ?uli niste, vjerojatno duplo toliko. HZZO drogira trudnice, penzi?e i koga ve? stigne normabelom, cijepi protiv gripe i ostalih smrtonosnih bolesti sumnjivim cjepivima dobre cijene i op?enito kanalira lovu u doma?e ispostave farmaceutskih kompanija i proizvo?a?a medicinske opreme.

Oni blizu vlasti i dalje ?e crpiti sve ograni?enije nov?ane resurse i graditi što im je re?eno da grade, a što imaju u EU pa i mi ovdje moramo imati. Sodoma i gomora na televiziji ?e se nastaviti.

Kako porezi nisu dovoljno visoki da bi pokrili rashode i kamate na kredite, zaduživat ?emo se još i uvoditi još ve?e poreze kako bi do kraja uništili ikakvu pomisao na poduzetništvo i industriju s kojom bi mogli pomisliti otplatiti dug. Oni koji bi mogli pomisliti preživjeti bit ?e ugušeni inspekcijama i EU regulacijama koje ?e biti nemogu?e ispuniti.

Dodatne regulacije za "sigurnost" ovu i onu i za "borbu protiv korupcije" (vi kad govorite o korupciji mislite na one gore, a oni kad govore misle na vas i vaše izbjegavanje poreza). osim što ?e nabiti dodatne troškove za uvoznu robu (recimo samo novi porezni broj koštao je najmanje 200 miliona kuna) i prouzro?iti dalji odljev novca prema van, uništit ?e bilo kakav poduzetni?ki duh u Hrvata, koji je iovako nejak i slabašan i gušen od samih za?etaka.

Agrokor, atlantic, viro i sli?ni kupuju na dug sve što u Hrvatskoj vrijedi i propada pod nametima i jednog dana samo ?e ih preuzeti EBRD ili netko povezan.

kako bi se proces ubrzao imat ?emo i sve više ma?ioni?arskih trikova poput onih gore i ovog dole:
http://www.jutarnji.hr/dakovstina--inspektori-rekli-da-je-sve-u-redu--a-...

Na kraju, kad se ne budemo mogli zadužiti, morat ?e nas "spašavati" sa još zaduženja (uz uvjete)

Kada krene i porez na supstancu- nekretnine, štednju i sli?no, oni blizu vlade di?i ?e sidro i sa lovinom krenuti novo im otvorenim putem

http://www.tportal.hr/biznis/novaciulaganje/99976/Od-1-sijecnja-Hrvati-m...

ovdje krah, EU, MMF, spasitelji hrvatskog naroda od samih sebe..

Štednja i ve?i porezi. još "programa" kontrole/sigurnosti (za to se ima novaca)
a iako EU i MMF barataju digitalnim brojkicama kad posu?uju, zauzvrat ?e tražiti tvrde resurse.. infrastrukturu, vodu, i zemlju.

Jer, na svijetu postoji samo jedna banka. U toj banci caruje drugarstvo. tamo se kuca, u kompjuter, bilo koja brojka... eure, dolare, funte, rublje.. i dug je nemogu?e vratiti..

No, ako ne bude na dnevniku, valjda ništa od toga nije istina.

za djecu duda.
http://www.poslovni.hr/vijesti/stednja-osigurana-zakonom-152510.aspx

za još ve?u djecu ve?a duda

http://www.poslovni.hr/vijesti/kosor-u-2011-afirmirat-cemo-pravnu-drzavu...

euroskepticizam je BOLEST...
http://www.poslovni.hr/vijesti/hrvatski-euroskepticizam--boljka-kojoj-se...

no kad vam jednog dana pokucaju na vrata EUHR specijalna policija za deložaciju i premještanje u najbliži habitat, ili na psihosocijalni tretman, možda, samo možda vam sine..

Komentari

Vjera u odabrane

Ona je naše sunce i naš mjesec...

Tko je glasao

Tko je kriv

Jako dobar dnevnik do samog kraja kada je opet izronila NWO urota.

Monetarizam jest realnost i bit će još dosta dugo vremena vladajuća paradigma u svijetu.Lijepo je slušati o ekonomiji baziranoj na resursima ili nekom drugom new-age konceptu medjutim u pitanju je zasad čista utopija.

Građanima hrvatske ovaj put nije nitko drugi kriv (Pešta,Stambol,Beograd,Beč) niti je iza neminovnog kraha skrivena urota već su upravo krivi kako kaže G-News sitnozubani
koji su dizali stambene kredite sa efektivnim kamatama od 9% uz promjenljivu kamatu i valutnu klauzulu(rekli su im da se tako to radi vani ),nisu čitali ugovore,nisu tako kupili samo stan već i auto i namještaj i skijanja i još koješta i svašta.Krivi su i krupnozubani koji su se zaduživali u inozemstvu kako bi 370 000 sitnozubana koji vise na državnoj sisi glasalo za njih i veličalo njihovubesmrtnu genijalnost i sposobnost.Dodaj tome još 1000000 sitnozubana od kojih najmanje 30% nikako nije trebalo biti u mirovini aha ne trebamo zaboraviti niti 500000 branitelja od kojih je eventualno 55 000 stvarnih a ostalo su ratnici sa prvih crta u birtijama.

MMF jest jedina preostala opcija i to čim prije to bolje jer nikakav stvaran suverenitet ova zemlja već odavno nema

gospodarski - a koji pobogu bila je privatizacija i metamorfoza a stopa industrijskog rasta još nije dosegla 1989 (kad je bio mrak)
monetarni- Rohatinski brani kunu noktima i zubima jer to je još jedino što stoji na putu do totalnog kaosa
obrambeni-hahaha kad padnu dva mig 21 ode nam pola borbene flote

2011 je godina za svođenje računa jer "vrag na kraju uvjek dodje po svoje" pa bio netko spreman ili ne.

Reanimator

Tko je glasao

jedno jednostavno pitanje, sa

jedno jednostavno pitanje, sa vrlo jednostavnim odgovorom. U svijetu u kojem se trguje milijardama i trilionima ničega, tko kontrolira koliko tko "ničega" ima na računu? i zašto se to ništa ne bi samo moglo upisati bilo gdje u bilo kojoj banci? ili u nekim posebnim bankama?

bankarski sustav je toliko dobro obrađen da mi se o tome uopće ne da pisati. novac kao dug, kreditna ekspanzija, inflacija, deflacija. mjehurići, pucanje mjehurića. Zašto svi drhte kad Trichet ili Bernanke drže svoje male govore? kamata na kamatu do pucanja. Gdje to novci nestaju u krizama? materijalna podloga je još uvijek tu. Bogatstvo se nikad ne gubi, samo mijenja vlasnika.

nije dnevnik uopće nešto dobar,ali neka stoji zbog svoje predikcijske dimenzije.

Novci su počeli nestajati i nikome ništa. Drugi veliki val dolazi

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Predikcija i trend

Da tu si itekako u pravu, predikcija i poznavanje trendova čine dnevnik dobrim.

Frakcijske rezerve,mehaniku novca ne treba ponavljati međutim ako dođe do potpunog raspada trenutne monetarne paradigme praćene reprizom velike
depresije (recimo da Kina prestane kupovati USA obveznice) a da pritom nije razrađena alternativna paradigma mislim da nas čeka povratak u srednji vijek.

Riješenje će se ipak vjerujem pronaći prije nego što se to dogodi a ono će morati ići prema rigidnoj kontroli financijskog kapitala "virtualnog krda" ili
možda povratkom na zlatnu podlogu.

Reanimator

Tko je glasao

mehaniku novca

treba ponavljati ... glupim ovcama treba otvoriti oči .... i opet treba ponavljati jer pored zdravih očiju svi su slijepci .....

Tko je glasao

dnevnik mu nije dosljedan

jer počne sa kritiziranjem poreza na nekretnine (bolje bi bilo da je bar htio nazvati porez na višak nekretnina - a to namjerno izbjegava), jer dalje vozi kako si i sam zaključio:
koji su dizali stambene kredite sa efektivnim kamatama od 9% uz promjenljivu kamatu i valutnu klauzulu(rekli su im da se tako to radi vani ),nisu čitali ugovore,nisu tako kupili samo stan već i auto i namještaj i skijanja i još koješta i svašta...
a to je u očitoj minimalnoj logičnoj koliziji sa ostatkom dnevnika i ovako ga poništava kao vjerodostojan dnevnik
zapravo tako kako Debe doživljava, baš to radi cijelo, odnosno većina društva (auto moj, benzin naš) i onda tako društvo nemože imati dovoljnu kritičnu masu da stjera jebivjearsku vlast jer je i samo htjelo biti jebeno i pošteno, a to ide malo teže. Pristojniji je izraz: praviti se blesav

odnosno...dakako da se nije stalo na kreditnim aranžmanima za eventualne životne potrebe, nego je to odavno otpičilo na veleimperjalni luksuz i glumljenje, ne više Tita, nego nove feudalce

p.s.: koliko ovaj dnevnik nije logički dosljedan, tako i društvo nije dosljedno i imamo to što imamo: dosljedno tome - nedosljednu vladu

Tko je glasao

"višak" nekretnina? odlično,

"višak" nekretnina? odlično, zaista odlično.

što se tiče stoke sitnog zuba u kreditima, ako ćemo brojkama, to je 30% ukupnog duga.30% je privatni sektor (npr. Todorić) a ostatak država, Zagreb i slični.

Pošto sami sebe ne mogu oporezovati, koga će? pa naravno ove koji su štedjeli i imaju "viškove".

Kakva je to šizofrenija u razmišljanju? prvo se bljuje otrov na one u kreditima kao velike krivce za lošu situaciju, a onda bi se oporezovalo one koji nisu u kreditima i koji su štedjeli. U čije ime? u ime ovih u kreditima? nismo li upravo zaključili kako bi oni trebali ispaštati sami za svoje grijehe?

"tajkuni" s druge strane su "kap u moru". "Stoka je kriva". Pa dobro, ajde, stoka je kriva. Banke će im sjesi na hipoteke i to je to. Ili, ipak, mi bi oporezivali nekretnine u "ime siromašnih". Kao, da spustimo cijene nekretnina, koje se opet ne mogu kupiti bez kredita, osim ako ne sjediš na kešu.. hmmmmmm

Naravno da ne. To je samo još jedan način za kanaliranje novca od onih sa "viškovima" tipa apartman na moru ili kuća na selu, 2 ili 3 stana (Bože sačuvaj bogatstva) prema gore i onda već poznatim putevima.

No ne samo to. otkud bi ti novci trebali doći u ovakvoj ekonomskoj situaciji? prvo raste nezaposlenost, prihodi padaju, novci u banci danas su tu sutra nisu, i jedina mogućnost za bilo kakvo očuvanje kapitala jest- nekretnina. Na koju je već plaćeno poreza i poreza. Dakle- prodaj.. za siću, jer nitko nema novca kupiti niti ne mora niti neće kupovati dok porez još ne stisne. (to je dio sa oporezuj, sruši, i kupi jeftino)

Odlično. naravno, malo tko će reći da su ti "viškovi" 90% u rukama ne toliko bogatih Hrvata, sa ili bez kredita.

Hoće li se oporezivati poslovni prostori HEP-a? INA-e? HŽ-a? HT-a? Hoteli? banke? ako da, to je rezanje grane na kojoj se sjedi. Ako ne, pa zna se tko je meta.. Pa stoka, majku im jebem, oni su krivi .

S time da privatne kredite stoke otplaćuje stoka, ne otplaćuje ih "država" niti itko drugi. A tko otplaćuje državne kredite? pa stoka. nego jebo im majku njihovu, vidi, vidi, neki još imaju "viškove".

Ali nikako, nikako smanjiti državni proračun i raznolike projekte. tu su novci.

Porez na nekretnine je također i porez na štednju. Kao i svaki porez na kapital, u bilo kojem obliku, potiče potrošnju, a ne proizvodnju. Kako je porez na kapital i porez na proizvodnju, koja je već itekako oporezovana, jedino što se u takvoj situaciji isplati je- uvoz. na kredit naravno.

ukratko, oporezuj, lijevo desno gore i dole i svima će nam biti bolje.. izudaraj stoku do smrti i onda se još ljuti što stoka majku im jebem ne radi..

preporučeno štivo: životinjska farma

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

jednaki po ugledu na jednakije

...ako možeš malko usporiti, mislim da bi ti koristilo jer ti ovako tipkovnica ide brže nego li osnovna logika
hoćeš li mi nabrojati koji su to slojevi društva mogli štedjeti....da li je to mogla neka blagajnica kod kerum/todorić/pevec/kutle, ili zaposlenik većine tvrtki ili recimo zidar, diplomirani inžinjer strojarstva? ....ako je netko imao sreće taj je uglavnom po daljnjoj vezi by barba luka ili slični pa se dokopao kakvog javnog poduzeća, državne agencije, banke , ili bar pomoćnika znanstveng novaka na kakvom fakultetu ....a taj broj daleko prelazi potreban broj činovničkog aparata, ososblja po sveučilištima, agencijama.....

kakva te štednja spopala, ili je kamatarenje i neplaćanje drugih ili pranje love i mažnjavanje
koji je to toliko zaradio od vlastitog rada, a da je sada tako jadan pa mu se napada njegovo malo carstvo

Ovo što ti posprdno nazivaš "bože sačuvaj bogatstvo" - to jest bogatstvo, a ti pokazuješ sav jad balkanskog mentaliteta

Ovo sa porezom na VIŠAK nekretnina najviše i boli "spretnu" ekipu...ostali smrtnici dušu ispuste u pokušaju otplate kredita za posove stanove....i teško da ti imaju višak nekretnina, uglavnom im nedostaje m2 stana po članu obitelji.
Višak ima ekipa koja je uspjela nabaciti kakav društveni stančić u doba socijalizma i odvojiti za besppravno sagrađenu vikendicu u glavnom u blizini nekih kuća koje su naslijedili od djedova, a neka se nađe još su i kupili koji stan na dobroj lokaciji....kredite plaćaju postanari i turisti, plaća kapa (to su krediti gdje su u glavnom zaposlenja po gradskim i državnim tvrtkama, jer jedino su takva zaposlenja garantirala banci isplatu kredita) To je definitivno ekipa koja se vozi na zajedničkom benzinu (naravno uza sve ima bar par luksuznih auta, skijanje....)..tako zvano "bože sačuvaj bogatstvo". Ovo idiotsko (oprosti na izrazu, nije ad hominem, nego je to pojava ovakvog razmišljanja razmaženih napuhanaca) ne razmišljnje, ova idiotska kultura...ona generira neue feude

što se tiče Hepa, Haca, Hžea, Htea, Hšuma, Hvoda.....onda onih sa A, pa sa I, pa sa K....gdje je preljevanje love svakoj svraki bilo jasno desetljećima prije "izbijanja afera".........ti kad pišeš u nekom komentaru meni prije koji dan govoriš otprilike: normalno je da je vlast ttu da krade i popratna joj ekipa...pa to razmišljanje drži stoljećima na balkanu guzičare oko vlasti, tito je tu stvarno bio iznimka (da bar nije pristao imati titovu vilu u svakom većem gradu i ugodnom krajoliku - to mu je bila kardinalna greška koja se još valja kao gruda snijega niz padinu)
logična je posljedica tajkuni by njihovi očevi, potpuno nesposobni tipovi za konkurenciju, ali su tate povezali čvrste lance sa nasljeđenim sustavom....i sada otkinut todoriča je kao da je u socijalizmu trebalo odksntati namu, s tim da je nama visok poslovni nivo za doba u kojem jest i nad tim lancem se vodi nebulozni stečaj koji nije normalan

obrnuto...obzirom da je ekipa koja je uletila u "jeftine" posove staniove zapravo nasankana ekipa....njima svima treba prepoloviti kamatne stope....do veličine poterebne im nekretnine, čak ako treba i vratiti lovu

t-com monopol + farsična državna agencija za slobodu tržišnog natjecanja, koji samo tako reketari na veselje njemaca.... i tako sposobne ekipe....istrest ih i u kavez s njima

neoporezivanje nekretnina potiče potrošnju, jer ako porez postoji ja neću nabaviti još dva stana za unuke nego ću probati razviti mali biznis i zaposliti ljude

male firme su sada u ovoj situaciji jedini najjeftiniji i brzi gospodarski oporavak...poslovni prostori koji su aktivni, odnosno reanimiraju se pa ponovno počnu raditi (jer je porezna politika by šuki u zadnjih pola godine blokirala valjda 70% malih i srednjih, ni krivih ni stvarno dužnih tvrtki) mogu sa počekom od tri godine početi plaćati poreze ako uopće imaju višak

odakle novci za reanimiranje malog i srednjeg poduzetništva? pa banke se dave u lovi koju se ne ususde plasirati ili narodna banka to koči.....

Tko je glasao

Kome uzeti?

Kome uzeti?
To je jako teško pitanje, najlakše je reći nikome, to zapravo znači svima.
To su napravili Grci i super im je (nema naroda koji tako malo radi, a tako dobro živi). No, eto nažalost perpetuum mobile ne postoji, to ne može trajati vječno.
Najbolji primjer je grad Zagreb gdje je Bandić povećao cijenu vrtića po dohodovnom ključu. I eto ti problema, svi kažu OK, nije pošteno da ako neka zarađuje "puno" i ima stambeni kredit plaća vrtić jednako kao oni koji nemaju kredita...
Za oporezivanje viška nekretnina se apsolutno zalažem. No to je off-topic pa ću drugom prilikom o tome.
Uglavnom ako su mene pita kome uzeti, onda bi išao u sljedećem smjeru: obavezno smanjiti oporezivanje rada (jer smo po tome u svjetskom vrhu).
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

komična mi je ova partijska

komična mi je ova partijska linija. dok se gradilo, radilo i zarađivalo, i kad se trebalo kupovati da se što više zadužimo,oporezivao se rad. SAd kada se otpušta, rada neće biti osim u odabranim firmama, i jedino na što se ljudi mogu osloniti jesu njihova ušteđevina i nekretnine onda ćemo oporezivati to.. vrlo dobro, iako ne posebno rafinirano. ništa drugo nego opetovano oporezivanje minulog rada, na koji je plaćen porez na dohodak, pdv, porez na promet nekretninama, priključci, dozvole... sve dok ništa ne ostane. onda ćemo valjda dosegnuti tu vašu utopiju. jer ipak ima tu još "viška".

samo je jedna bitna razlika između poreza na dohodak i poreza na imovinu. Jedno je mužnja, a drugo je klanje krave.

.btw. i pdv nam je u svjetskom vrhu

reći ću ti ja kome uzeti, dragi moj. nevladinim organizacijama, agencijama ovim onim i rezanjem svih projekata trenutno u tijeku. naš proračun je realno 50ak milijardi. Uz ovako smanjene prihode, otplatili bi dug unutar desetak godina. i to je bez istjerivanja svega ukradenog.

Nego kako samo preskačete te ukradene pare. To vam nekako prebrzo i prelako proklizava kroz taj namašćeni um. Samo hop, kome ćemo JOŠ uzeti.. da nije tragično bilo bi smiješno.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Pointer

Prvi dio izglaganja mi je nejasan, ne znam u koju me partijsku liniju smještaš tako da niti mogu, a vjerojatno niti želim odogovoriti.
Kao što i sam napisao i PDV i porezi na dohodak su nam najveći na svijetu, pa baš zato te opreze treba smanjiti i oporezivati višak nekretnina koji se potpuno neracionalno koristi. I koriste ga ljudi koji su možda traže socijalu ili su na malim mirovinama.
S drugim djelom replike se slažem, naravno da postoji ogroman prostor za uštede na rashodovnoj strani.
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

@ Debe

Stvarnost

slika 1 : Poznanik iz mog grada zaposlen kao konobar kupuje prvi automobi- ja :pitam ga dobro što kupuješ i koliko si uštedio-on: kaže nema ušteđevine-ja :pitam što uzimaš nešto polovno- on: ma ne hebeš polovno-ja: koji autić twingo ?-on:( uz pogled jesi ti normalan ) Toyotu Avensis

slika 2 :Dobar prijatelj poziva dugogodišnju djevojku da krenu živjeti zajedno u kući njegovih roditelja gdje mu je otac već prepisao etažu tj stan od 80m2 što ona s gnušanjem odbija i ultimativno traži da njih dvoje uzmu stambeni kredit (previše sex i grad epizoda) i odvoje se od njegovih koji su btw vrlo kulturni i fini ljudi.Prijatelj očajan-pokušavam i ja -objašnjavam suludost cijele priče,opasnosti od nepotrebnog zaduženja međutim neuspješno.Rezultat veza pukla.

slika 3 : Moj radni kolega prije 2 godine uzima kredit za stan u švicarcima,kupuje i namještaj u istom aranžmanu.Hvali se svima kako je mudar i baš pametan te priča svima
kako bi se trebali ugledat na njega. Idila traje kratko .Prije četiri mjeseca unatoč preporuci liječnika prekida bolovanje na koje je morao zbog ozbiljne bolesti i vraća se na posao.
Razlog: ne može platiti račune,anuitete,kartične troškove (biće mu i nije trebalo skijanje,iphone,markirana robica) ,nakon mjesec dana naime dobivaš 75% plaće.
Rezultat: Hitna pomoć dolazi po njega nakon jednog sastanka na terenu.

Za daljnje primjere iz mog neposrednog okruženja jednostavno nema dovoljno mjesta

Reanimator

Tko je glasao

Reanimator

Za sliku tri ovo ti je bitno:

"Najviši mjesečni iznos naknade plaće, za puno radno vrijeme, kada se ona isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, je proračunska osnovica uvećana za 28%, odnosno 4.257,28 kuna."

Dakle ako si imao primanja cca 10000 kuna neto, opet ćeš primati cca 4.257,28 kuna.

grdi

Tko je glasao

Gruba stvarnost

OK, možemo mi možda reći da su svi ovi navedeni u tvom primjeru debili koji ne shvaćaju da im je dekica prekratka, ali može li mi netko ukratko objasniti zašto ovakvo ponašanje vodi jednu državu u bankrot? Stalno čujemo izjave tipa "građani su odgovorni jer su nerazumno trošili i prekomjerno se zaduživali" - što stoji iza takve izjave?

Naime, ovako sasvim laički, meni se čini da će taj tvoj konobar, ako ne bude mogao plaćati svoj kredit, jednostavno ostati bez auta ili još nečega - kakve to ima veze sa mnom?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Konzumerizam uber alles

@Bigulica to zaista nema veze sa tobom ili sa mnom ali primjeri su dani isključivo kao obrazac ponašanja velike većine ljudi u hrvatskoj,a isti obrazac vrijedio je
i još uvijek vrijedi na makroekonomskom planu.Rast u zadnjih 10 godina bio je umjetno induciran i događao se isključivo na osnovi zaduživanja.
Kako će to utjecati na nas - ja sam zaposlen u MNC jako zvučnog imena,roba široke potrošnje je naš proizvod.
Pad nerealne potrošnje narasle na krilima kreditnog zaduženja jest u ovoj godini NSR (net sales revenue) cca 120 M Kuna vs Py.
Rezultat :40 otkaza u prvom valu,najava minimum još toliko u drugom valu i izgledno smanjenje plaće za 10 %.

Velika većina ljudi u hrvatskoj nije nikada imala uvjete za sudjelovanje u konzumerističkom ludilu u proteklih 10 godina, a nasilna prilagodba na stvarnost
utjecat će na svih posredno ili neposredno.

Reanimator

Tko je glasao

Bit

Sve je to OK, direktno ide na njihovu odgovornost.
Indirektno, povećavanju vanjski dug RH, no najbitnije:
velika većina kredita ide za potrošnju, jako malo u povećanje produktivnosti i stvaranje dodanih vrijednosti.
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

Ma molim te...

U koju bi povećanu produktivnost i stvaranje dodatnih vrijednosti bio dužan ulagati jedan konobar? On hoće auto, a ne stvaranje dodatnih vrijednosti, banka mu velikodušno izlazi u susret (a mnogi su već ovdje napomenuli kako banke posluju s visokim profitima, dakle, banke znaju što rade)...

Kako to konobarev kredit indirektno povećava vanjski dug RH i što to uopće znači za nacionalnu ekonomiju?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Konkretno

Pokušati ću konkretno i kratko odgovoriti na tvoja pitanja iako čini mi se nisu postavljena s doborom namjerom
Svako, BAŠ SVATKO, može uložiti u povećanje svoje produktivnosti;
Konobar, može umijesto auta, skijanja,
1. otići na stručni seminar i postati nadkonobar
2. može se obrazovati za zanimanje koje je visokokonkurentno na tržištu rada (zavarivači, IT sektor...)
Naravno to kako ste Vi napisali nije "dužan" učiniti.
U strukturi vanjskog duga http://www.nacional.hr/clanak/17643/vanjski-dug-2586-milijardi-usd skoro 32% imaju banke, koje zapravo dižu kredi od inozemne banke majke i plasiraju ih u Hrvatskoj implikacija na nacionalnu ekonomiju je pad kreditnog rejtinga te otežano reprogramiranje vanjskih dugova, tj povećanje cijene zaduživanja.
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

Konobar hoće auto

I sve dok konobar ima svoju plaću koja mu omogućava otplatu kredita koju mu je odobrila banka (a koja je bila dužna razmisliti o njegovoj kreditnoj sposobnosti), po meni je stvar OK. Stvar je OK, ne samo za konobara, nego i za banku koja mu je opalila visoku kamatu.

Ova razmišljanja koja ti plasiraš je voda na mlin onima koji svakodnevno razmišljaju samo o tome kako dodatno oguliti narod, koji bi se tome još morao i veseliti jer se država sjetila načina kako da narod okaja svoje "grijehe"!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Kriza

Teško mi je odgovoriti na ovakvu repliku, dao sam objašnjenja i konkretne uzročno-posljedične veze pokušao potkrijepiti brojkama, a ovo je čista demagogija.
Već sam napisao, sve je u redu, svako može trošiti svoj novac kako mu je drago, ja NE prihvaćam transfer odgovornosti, za sve su krivi političari, država...
Pogledajte ogledalo! Je li tamo kriza? I tko je tu krivac?

->Pointer

Tko je glasao

rješenje?

ukinuti monetarni sustav?

(nisam odavdje pa ne znam, bar se tako čini. :)))

THE VENUS PROJECT

Tko je glasao

a što misliš tko stoji iza

a što misliš tko stoji iza Venus projekta?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

dragi veli jože. ovo je jako

dragi veli jože.

ovo je jako stara priča

http://en.wikipedia.org/wiki/Technocracy_movement

a ide i sve do Francisa Bacona i novog Atlatnisa.

što se tiče "venus" projekt i novca to ti je tehnokracija i o svemu tome pisano je još u 30-im godinama prošlog stoljeća.
vidi technocracy inc.

a pogodi tko je to financirao? :) imamo tu gospodina Hubberta, financiranog od strane Rockefellera, a koji je u njegovo ime promovirao teoriju "peak-oil"-a. nije li svijet mali...
http://www.technocracy.org/technical-alliancetn

http://www.technocracy.org/transition/banking-system/227-economysocialbr...

vidiš, zna se odavno da je novac prijevara. Samo, isti oni koji novcem upravljaju upravljaju i ovime :) evo i carbon trading unutra/energy units ili što već..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

wow, hvala ti na linkovima.

wow, hvala ti na linkovima. to volim, lakše slažem mozaik.

moram priznati da me sve ove smjernice opet vode do istog zaključka - nema lokalnih promjena u nas malih (HR) koji samo pratimo trendove. moguće rješenje je samo globalni porast saznanja o tome tko i kako vuče konce, a s time i porast svijesti te globalno rušenje sistema. a to je opet u skladu s onime što je marx iznio u manifestu komunističke partije: na svijetu će postojati samo dvije klase (već odavno i postoje) neovisno o nacijama: kapitalisti i proletarijat u omjeru doslovce 1:99 i krenut će lavina, mada mislim ne fizička, već virtualna.

drugo rješenje su vanzemaljci :))).

Tko je glasao

svašta je marx govorio, među

svašta je marx govorio, među ostalim i da treba istrijebiti Slavene, Škote i ostale zaostale narode.

Hitler je bio Marxist, jednako kao Lenjin i Staljin

http://www.svastara.com/razno/zivotinjska_farma/

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe, Hitler je bio Marxist,

Debe,

Hitler je bio Marxist, jednako kao Lenjin i Staljin

Zaboravil si spomenut Benito Mussolini-ja.

Internationalismus. Mussolinis Mutter war Grundschullehrerin; sie war auch die Lehrerin ihres Sohnes.[1] Sie starb 1905, als Mussolini 22 Jahre alt war.

Benito Mussolini hatte die politischen Überzeugungen seines Vaters übernommen und auch dessen Literatur, vor allem Karl Marx, Louis-Auguste Blanqui, Georges Sorel, Friedrich Nietzsche, Bakunin und Max Stirner gelesen. Seine kirchenfeindliche Einstellung führte zu Problemen in der Schule. Wegen eines Messerangriffs auf einen anderen Schüler musste er 1894 die Internatsschule in Faenza verlassen und wechselte auf die Oberschule in Forlimpopoli. Im Jahr 1901 erwarb er das Abitur und das Diplom eines Grundschullehrers.

Tko je glasao

Joseph Stiglitz:

"Moramo shvatiti da se problemi gnoje već godinama, a ne samo u ove posljednje tri. Kao pojedinci imamo neka osnovna prava. Nas ljude nije stvorio zakon, mi postojimo po prirodi. Korporacije su međutim umjetne tvorevine. One bi trebale služiti našim interesima, našim zajedničkim društvenim interesima. Ali mi smo ih stvorili s ovlastima koje više ne služe našim zajedničkim društvenim interesima. Institucionalizirani sustav dijaboličnih poticaja je omogućio bankarima s Wall Streeta i drugim korporativnim direktorima prokockati američko bogatstvo, i zatim, nakon što se kuća od karata srušila, što je izazvalo najgoru ekonomsku krizu u Sjedinjenim Američkim Državama u zadnje vrijeme i spalilo milijarde dolara bogatstva širom svijeta - pobjeći s mjesta zločina i to uglavnom oslobođen od poreza. Korporativni kriminalci moraju u zatvor".

Tko je glasao

Stiglitz, Engdahl,

Stiglitz, Engdahl, Chomsky...ali - daju li rješenja?

http://hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8937:jo...

mislim da je vrijeme da Ostromica uđe u igru:

http://golgotacroatorum.wordpress.com/2009/11/

Tko je glasao

Ceka nas slijedecih 5 godina

Ceka nas slijedecih 5 godina cca 30% nezaposlenih i prosjecne place od 250€ za one koji eventualno rade.
Ako se sadasnji trend od novih 10.000 nezaposlenih/mjesecno i to bez ikakvog smanjenja birokracije ne smanji, slijedecu ce Novu Godinu docekati 430.000 nezaposlenih.
U ovaj broj ne spada jos cca 70.000 onih koji rade za zrak - ( rade, ali ne primaju place).
Tesko je ljudima shvatiti da je 80% duga napravio sitnozuban koji je placao stan 200% skuplje i koji je kupio automobil a da nema realne prihode za njega.
Osim toga drzave u kojima radi manje od 65% od radno sposobnog stanovnistva, nemaju nikakav moguci smijer, osim u bankrot i rasap mirovinskih i zdravstvenih sustava..
Kod nas radi 56% od radno sposobnog stanovnistva.
Suprotno magli koju prodaju oni koji su zapeli u samoupravljanju, ako se preokrene na glavu 300 vodecih politicara i jos 300 "tajkuna" te odbiju dugovi bankama koje ovi zadnji imaju, biti ce to samo kap u moru dugova.
Plimni val neplacanja rezija ce rasti dok HEP, INA, vodoprivreda dr. ili obustave rad ili ne ostanu bez love za uvoz energenata ili odrzavanje i popravak ionako zastarjele infrastrukture.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/pola-milijuna-hrvata-nema-odakle-plat...
Obzirom da se povijest, filozofija, sociologija i sl. "robe" tesko izvoze, svako ce se snalaziti kako sam zna.
Kome se ove cinjenice ne svidjaju, neka vrati glavu u pijesak.

Tko je glasao

sitnozuban pravi dug kad mu

sitnozuban pravi dug kad mu bude rečeno da ga pravi. ne zaboravimo državnu subvenciju stambene štednje koja je u suradnji s bankama poprilično doprinijela napuhivanju cijena nekretnina. I da se građevinske zone nisu umjetno ograničavale ne bi kvadrat nikad prešao 1000 eura.
opet ne treba zaboraviti da je ekonomski centralizam i uništavanje tvrtki diljem Hrvatske ljude u potrazi trbuhom za kruhom otjerao u populacijske centre i prouzročio umjetnu potražnju za stambenim kvadratima na malom prostoru, dok je drugdje po Hrvatskoj kvadrat u pravilu bio i ostao ispod 700-800 eura. Samo građevinske dozvole i razni priključci čine barem 10% cijene novogradnje , na to još PDV.

Kod nas stanovnišvo ne radi jer nema gdje raditi i jer se država pobrinula za to da se ništa ne isplati raditi, pogotovo u proizvodnom sektoru.

tu je među ostalim bila ključna eurizacija i krediti s valutnom klauzulom, efektivno u Hrvatsku uvodeći franak i euro kao sredstvo plaćanja. Budući da Hrvatska ne printa niti eure niti franke, isti su naš glavni uvozni artikl. s kamatom na kamatu.

Bez kreditne ekspanzije u stranoj valuti ne bi sitnozuban mogao dizati kredite niti se država financirati na uvozu. Ne bi bilježili onakve stope "ekonomskog rasta" i rast standarda. Dug bi bio sličan, osim što bi "državni" dug bio mnogo veći, jer državna potrošnja na dug/uvoz je ono što je gonilo "ekonomski rast".

Problemi zastarjele infrastrukture su poglavito medijski, a manje stvarni. Što se tiče nemogućnosti plaćanja režija i kapi u moru, sam indexov članak koji si citirao kaže da je dugovanje za struju 320 miliona kuna. Ako to nije kap u moru u odnosu na ukupni dug, što jest? Gdje HEP-u odlaze novci ako sponzorira sve živo i neživo, 30% struje koju prodaje dobija maltene besplatno iz hidroelektrana a gubitci redoviti. Na što su otišli novci Zagrebačkog holdinga, uza sve poreze, prireze, naplate parkiranja i tako dalje? i na to još milijardu eura duga.

Par milijardi kuna otišlo je samo na ugnjetavanje vozača, i to samo u Zagrebu. A Ovakve tramvaje i autobuse kakve ima zet nemaju mnogo bogatije zemlje od Hrvatske. Plus što grad Zagreb sve financira, od Sporta, kulture, nevladinih udruga, milijarde odlaze u vjetar. Samo Arena i Dinamov stadion su koštali pola milijarde eura. Odličan primjer izdrkavanja tuđim novcima.

Koliko je samo INGRA novaca pokupila na ovim prostorima?

Dugovanje Agrokora je 9 milijardi kuna. to je puno veća kap u moru od 320 miliona neplaćene struje.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/dug-agrokora-oko-9-milijardi-kuna-tod...

Tedeschi

http://www.nacional.hr/clanak/96228/atlantic-grupa-preuzela-drogu-kolins...

Što se tiče INA-e, poslovati tako kako posluje INA uistinu treba znati. Tako kako posluje podravka uistinu treba znati. Djakovština gjde stotine miliona odlaze nitko ne zna gdje. Desetine milijardi se odlijevaju iz tvrtki povezanih s državom u nepoznatom pravcu. Petrokemija bi sutra mogla imati dobit
pola milijarde godišnje.

Dukat je prodan za čavle pa par godina kasnije za milijarde. I to je samo jedna mljekara

pošto su otišle banke? koliko su teški Luković, Škreb, Čović i slični? Mudrinić sigurno ne radi za samo 80 000 kuna.
http://www.necenzurirano.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4...

HT se Njemcima već isplatio pred par godina.

Genijalni Jurčić je prodao prvi paket INE po smiješno maloj cijeni

DIOKI, kupljeno za siću i sad novce šalje direkt u Švicarsku.

Koliko je imovine nestalo iz privatizacijskih fondova?

Sve što je prodano za čavle, da je prodano po realnoj cijeni (kakvu plaćaju oni nepovezani) bilo bi dovoljno za otplatiti pola, ako ne i čitav dug sutra..

štoviše, Duga ne bi ni bilo.. jer se ne bi lova odljevala prema van. s kamatama.

No na kraju su uvijek krivi "oni dole". jest, "stoka sitnog zuba" dala je svoj doprinos, no mnogo manji nego što bi to neki htjeli prikazati.

300 hrvatskih tajkuna teško je najmanje koliko i hrvatski dug.

Čitav ekonomski "razvoj" Hrvatske slijedio je poznatu svjetsku šablonu. Kupi nisko, napuši, prodaj dio, sruši, oporezuj i kupi ostatak od države. međunarodna bratija na djelu. I za sve to je kriva stoka sitnog zuba- u čitavom svijetu, ne samo kod nas, zato jer je kupila auto. da, naravno da se raja zaduživala kad je pokradena a na televiziji im nabijaju komplekse.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

I da se građevinske zone nisu

I da se građevinske zone nisu umjetno ograničavale ne bi kvadrat nikad prešao 1000 eura.

Ovo je samo privid, odnosno posljedica nekih drugih odnosa. Jer, ograničavanje gradjevinskih zona je razumna politika i civilizacijsko dostignuće -pod pretpostavkom da se odvija po nekom dobro definiranom planu.

Pravi razlozi su puno dublji.

Jer, kada bi to bilo tako jednostavno, sad kada se ništa ne prodaje usprkos potrebama (a gradjevinskih zona ima), nitko u Zagrebu ne gradi stanove za 1000 eura. To je zato jer vlasnici zemljišta špekuliraju i ne prodaju - to ih ne košta ništa, a vrijeme radi za njih – čeka se konjunktura.

Pravi i najveći razlog enormnog porasta cijena (pored lako dostupnih kredita i asimetričnog pritiska doseljenika u Zagreb i ostale veće centre) jest patuljasto tržište nekretnina u odnosu na ukupnu stambenu masu. A tržište je patuljasto zato što vlasnici nekretnina ne stavljaju u promet ono što im je višak i što ne mogu staviti u razumnu ekonomsku funkciju. A oni to mogu zato jer ih posjedovanje ne košta ništa – dapače, na posjedovanju nekretnina dobro zaradjuju (na dulje razdoblje). Tako da su nekretnine postale depo za ulaganje, koji je kao mrtvi kamen oko vrata hrvatskoj ekonomiji . Nekretnine su sub-optimalno raspodjeljene (primjera ima bezbroj) i gotovo sav raspoloživi novac stanovništva se usmjerava u taj pasivni sektor, umjesto u proizvodnju. Dakle, to stvara asimetriju u ponudi I potražnji, koja dovodi do ovakvih apsurdnih situacija da imaš 10,000 neprodanih stanova u Zagrebu, a cijene se i dalje drže daleko iznad onoga što tržište želi platiti.

“Melem” za taj problem je dobro odmjeren porez na nekretnine. I to ne primarno na zgrade, nego dominantno na vrijednost zemljišta . Time bi se poticaji za špekulacije umanjili, pogotovo tamo gdje je pritisak najveći. Ponuda nekretnina bi bila daleko veća, cijene niže, odljev novca u strane banke manji, a porez na rad bi se mogao odgovarajuće smanjiti, na korist zapošljavanja i proizvodnje. I ne, ne radi se oporezivanju viška nekretnina. Da bi taj porez imao ekonomskog smisla, treba oporezovati sve nekretnine, ali progresivno prema pojedinačnoj vrijednosti.

Inače, ispada kao da se radi o porezu koji je protiv bogatstva, a to nije i ne bi smjelo biti u društvu koje teži biti bogato.

The Observer

Tko je glasao

dobro bi trebalo odmjeriti

dobro bi trebalo odmjeriti takve kao ti i priuštiti vam mjesto koje bolje odgovara vašim posebnim potrebama. e to bi bio pravi melem.

uistinu mi nije jasno kako te nije stid uopće pokušavati ući u ikakvu raspravu o bilo čemu, a pogotovo o ekonomiji. ako te tamo u vašem feminističkom vrtiću za žene i one koji se tako osjećaju netko i poštuje zato jer si jako dobro u stanju upamtiti partijsku liniju zašto misliš da te to kvalificira za ulazak u društvo mislećih osoba? SVE što sam napisoa gore na tebe nije ostavilo nikakav učinak jerbo da bi ga ostavilo ti bi trebao biti razumno misleće ljudsko biće. osnovni preduvjet je mogućnost zbrajanja 2 plus 2. za tebe je rezultat unaprijed određen. ajde da si se barem sam sjetio tog poreza, možda bi još i zaslužio neko poštovanje, ali ja znam da nisi. a sa gramofonskim pločama uistinu nema smisla raspravljati

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ovakvim pisanjem samo

Ovakvim pisanjem samo potvrdjuješ, po tko zna koji put, kakva si šaka jada.

Čim se netko argumentirano usudi suprotstaviti se tvojim nesuvislostima (kojih je uvijek u izobilju u tvojim tekstovima), u nedostatku argumenata, počinješ bljuvati besmislene uvrede prema sugovorniku. Na taj primitivni način si postigao da ti se ljudi nerado suprotstavljaju, jer tko bi s osobom takvog "renomea" uopće želio imati posla.

Pa si umišljaš kako si sušta pamet. A istina je da se skoro nitko ozbiljan ne želi upuštati u diskusiju s tobom.

Što si ti umišljaš da bi se svi trebali slagati sa svime što ti napišeš? I eksplicitno proglašavaš svoje pisanje referencom razuma? Kaj god! Takvim egocentričnim besmislicama možda liječiš neke teške komplekse, ali pitam se tko može na to nasjesti. Većina tvojih upisa - radi li se ekonomiji, klimi, cjepivima, politici, kontroli nad informacijama, itd. - prožeta je do srži apartnim "istinama" koje floriraju na marginama cyber-prostora, i koje ti prihvaćaš i tumačiš kao apsolutne i jedine, tako da ono nešto razumnog što napišeš izgubi smisao. Razlikovati se u mišljenju s tobom, najčešće ne znači zastupati drugi pogled na jednu realnost, nego zastupati realnost u sukobu s bujnom fantazijom.

Netko je već primjetio da, s obzirom na broj korisnika ovdje koji tome i takvome aplaudiraju i razvijaju diskusije, Pollitika.com je na dobrom putu (uz obvezne i beskrajnje svadje crnih i crvenih), da izgubi bilo kakvu relevantnost u smislu razmjene zdravih ideja i rasprave o njima.

Ja se, na primjer, ne slažem s većinom onoga što ti napišeš, i ponekad, kada mi to vrijeme dopusti, to i jasno napišem i obilato argumentiram. A ti uzvraćaš, kao ovdje, nakon 10 dana razmišljanja, sa 150 riječi uvreda i niti s naznakom kontra-argumenta.

Jednostavno, jad i bijeda i tvoja sramota.

The Observer

Tko je glasao

ako "svoje" piskaranje

ako "svoje" piskaranje nazivaš argumentiranjem to je vrlo velikodušno od tebe prema samom sebi. kad pročitam nešto od tebe što prethodno nisam pročitao i čuo na stotinjak drugih mjesta onda onda ćeš dobiti zasluženu hvalu. dotad ti vrti najveće hitove karla marxa i druga lenjina, ali nemoj misliti da me to pretjerano zanima. Pokušaj razumijeti, već sam ih sve čuo i vidio. znam što ćeš napisati o bilo kojoj aktualnoj temi prije nego išta i kreneš pisati. Ne zato jer imam telepatske mogućnosti, nego zato jer ponavljaš već napisano. od riječi do riječi. ako te smetaju moji verbalni delikti preskoči moje dnevnike. ne moraš ih čitati ne moraš ih gledati.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ako te smetaju moji verbalni

ako te smetaju moji verbalni delikti preskoči moje dnevnike. ne moraš ih čitati ne moraš ih gledati.

Pa vidiš, smetaju me kad nebuloze ostanu "visiti" kao neprikosnovene istine. Ja ipak držim do toga da ne ispadne da se družim (a pisanje na Pollitika.com jest neka vrsta druženja), makar i virtualno, s napuhanim neznalicama koje si umišljaju neku važnost, pače i dobrotu. Žao mi je samo što nemam više vremena da te "debunkiram" do kosti.

A to što ću ja čitati i kometirati, nećeš valjda odlučivati ti. Jedino ti preostaje psovka i uvreda da to pokušaš spriječiti, samo što time više štetiš sebi nego meni. Meni zapravo uoće ne štetiš.

The Observer

Tko je glasao

debe- kod nas je sve lazno i

debe- kod nas je sve lazno i falsificirano kao Potemkinovo selo.
Sad se ta kulisa rusi i curi sa svih strana jer je sluzila kao Augijeva stala.
Lazna demokracija, lazna oporba koja je sasvim isto zainteresirana za povlastene mirovine, zastupnicke imunitete, jeftina zderanja, ljetovanja na Brijunima za 7 kuna,lazni kapitalizam, lazni kapitalisti, lazna trzisna ekonomija, lazni urbanizam, lazna ekologija, lazni cisti Jadran, lazni natjecaji za poslove sa drzavom.
Kad se odbiju ratne stete i prenapuhane cijena infrastrukture, jos uvijek negdje fali 10-15 mld €.
A gdje je lova od HT-a, Tesle, INA-e, banke su sve unistene i sanirane.
SRECA je da su prodane strancima, jer ako malo razmislis mi nikad nismo imali ozbiljne banke i pismene bankare. Nisu imali od koga uciti, a nisu se bas ni pretrgli kako bi naucili.
I HEP ce se morati prodati ne brini nista.
Prihod HEP-a ne sluzi da bi se primarno trpalo u rupu bez dna budjeta, nego da se osigura i energetska stabilnost, a nama treba nove HE ili NE najmanje 3-5 mld €.
Uglavmo to je kraj cirkuske predstave i slonovi idu u kaveze, klauni u garderobu a djeca kuci.

Tko je glasao

Da se mene pita...

...ja ne bih nikada prodala HEP. Razmislila bih recimo o prodaji HŽ-a...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ne brini, neće te nitko

ne brini, neće te nitko pitati. HŽ će se prodati, ali tek kad se modernizira po EU standardima.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ma daj, a tko će ga

Ma daj, a tko će ga modernizirati?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

HŽ (70%) i EU (30%)...EU

HŽ (70%) i EU (30%)...EU postavlja uvjete

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Milijarde su već uložene u

Milijarde su već uložene u modernizaciju HŽ-a, rezultat je - loši, spori, skupi i nesigurni vlakovi na dobro podmazanim tračnicama. Sad bi trebalo uložiti napora u pisanju dokumentacije kojom bismo nekoga privolili da prihvati HŽ kao poklon...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

nije HŽ samo vlakovi. prije

nije HŽ samo vlakovi. prije svega su to tračnice, električna mreža i telekomunikacijski sustav, pa i građevinska operativa. Kada ga kupe naši im vlakovi neće trebati (imaju svojih), jer se selo namjerava isprazniti pa neće biti potrebe za sporim, ili mnogo vlakova..

i naravno, to je još jedan vid kanaliranja novaca natag u EU, koja postavlja uvjete za izvođače koje samo "odabrani" izvođači ispunjavaju

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Obratno

Sam si naveo dio problema, nabrajajući INU, Podravku, HEP, HPB...
Ukoliko su firme u državnom vlasništvu stvarati će samo gubitke. Mislim da si zamjenio uzrok i posljedicu.
Paradoks bankarstva je da je od banaka koje posluju na području RH jedino HPB u gubitku, dok sve druge (u stranom vlasništvu) ostvaruju enormne profite.
Nije baš HT bio previše profitabilan, već je postao profitabilan kada su ga preuzeli Njemci i prepolovili broj zaposlenih. Isto će napraviti i s HEPom ako ga se domognu.
Treba reći iskreno, nismo niti obrazovani, niti vrijedni, niti tržišno konkurentni i ne bi smo trebali živjeti ovako luksuznim životnim stilom (200000 skijaša, u dobrim godinama 80000 novih automobila nisu samo 300 tajkuna kako si naveo, već kako se kaže mali običan čovijek).
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

Pointer; u pravu

Pointer;

u pravu si.

Građani se individualno poistovjećuju sa onim što im je , prema vlastitom izboru, blisko i shvatljivo.

Ne želim nikome osporavati slobodu izbora ;
no nije li jadno po naše društvo ,
da se navode kriteriji po broju automobila, skijaša i sl. ;
dok sa druge strane postoje radnici bez posla, beskućnici, umirovljenici s minimalnim mirovinama itd.

Zaboravljeni su invalidi,
starci po udaljenim selima,
napuštena djeca smještena u domove sumnjive kvalitete ( slučaj J. Brajše i Caritasova doma );
zapuštena ili jadnim arhitektonskim rješenjima uništena nacionalna kulturna baština; mogla bih dosta toga nabrojiti.

Ne želim skretati sa teme rasprave;
niti duljiti o onome
što nije dio trendy political ili "inn" ponašanja.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

tu djetinjastu neoliberalnu

tu djetinjastu neoliberalnu spiku sam odavno nadišao. Ne postoji niti jedan objektivni razlog zašto "državna firma" ne bi mogla pozitivno poslovati. Sve te firme su u krajnjoj liniji i izgrađene za vrijeme komunizma. Ne posluju pozitivno jer se potkradaju. Potkradaju se zato da bi se mogle prodati, jeftino, onima koji ih potkradaju, tim istim novcima. Tada brzo postaju profitabilne.

Mudrinić je tu bio prije i poslije privatizacije. No prije privatizacije se itekako gradilo i ulagalo. Kad je došlo vrijeme za berbu, prodano.

A i ta neprofitabilnost državne firme, kada nije rezultat kriminala onih na pozicijama (koji su isti ti koji žele uvesti porez na nekretnine) se očituje u većim plaćama više radnika i sličnim stvarima koje kapital zadržavaju u zemlji. Kad je ista prodana (van naravno), onda djeluje kao usisivač novaca prema van i rezultat je ovaj koji danas imamo.

je li Škreb iznenada postao jako stručan nakon što je prešao u PBZ? prije toga dok je bio na čelu HNB-a nije bio tako stručan pa nas je zajebo?

ili nas je ipak "netko" opljačkao?

da ne zaboravim Šterna, malo je malo nije. čovjek za naftu i obnovljive izvore enerije
http://www.poslovni.hr/vijesti/stern-ce-zamijeniti-sukera-na-celu-noa-in...
http://www.poslovni.hr/vijesti/davor-stern-proficio-124814.aspx

pa sve ista ekipa majku mu, i nijedan ne izgleda siromašan. em što nam još uzto savjetuju i priprostu Jadranku, pa joj predlažu raznorazne poreze. Vide oni da tu još ima "viškova".

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ti očito nikako ne možeš

Ti očito nikako ne možeš povezati hapanje i uništavanje firmi i javnih poduzeća sa raširenim mentalnim stavom: i ja ću nešto hapnuti
Upravo na tom mentalitetu se razgranalo podrazumjevajuće hapanje...iliti: pa i ja bih tako....i zato se vrtimo u krug i zato je oporba bilo kojoj vlasti „oporba“
Ti zbilja misliš da postoji neka čvrsta granica između „njih“ i tebe ili bilo koga drugog.....
Ti ne bi tu ovako kukao i pisao jadikovke tipa: vidiš prevareni ljudi po xyti put preko neke banke....nema veze koja je..komercijalna, dubrovačka, riječka.....
Pa to je jasno kao dan.......poticanje potrošnje jer je „besplatna“ i nasukavanje hrpimice....pa šta drugo da ih razbudi ako ne to....dragocjeno hapanje njihovih uloga
Najjasniji je bio slučaj komercijalna banka iliti slučaj iz priče Pinokio, epizoda sa stablom na kojem rastu zlatnici – ti daj svoj zlatnik i mi ćemo ga zakopati pa će za mjesec dana izrasi samo tvoje drvo prepuno zlatnika......komercijalna sa kamatnom stopom na štednju 60% je bila čitava šuma zlatorodnih stabala..........stampedo uloga obližnjih institucija i građana...jedino se nije znao točan datum kada će režiseri zbrisati sa lovom
Potpuno se pomakao mozak sa minimalnog razmišljanja o radu i privrđivanju proizvodnjom na privređivanje kamatarenjem, dioničarstvom i s tim u vezi razvijanjem ne plaćanja rada (jer lova ima kud „korisnije“ ići) i njegovim potcjenjivanjem do daske....
Obzirom da se lova tako hrpimice nazidava po bankama (evidentno jer uljeću sve žive banke kad je ovdje el dorado, ne samo hypo) onda je treba dodatno „oploditi“ derivate uvlačenjem širokog građanstva u potrošnju....neš ti bogatstva, par pišljivih stanova, jedna kućica sa 4 apartmana i samo dva auta.....evo imamo za vas idealan kredit...aha radite u hcestama, ma nema problema za vas, dat ćemo vam uz to i beskamatni kredit da odete kod nas na skijanje....

Tko je glasao

granica je jasno određena,

granica je jasno određena, jedni hapaju, a od drugih se hapa. jel ti uistinu misliš da postoji neka razlika između tebe i njih? oni hapaju, pa bi htio i ti hapati, valjda u deliriju misleći kako će ti novci nekako naći svoj put k tebi. Kad je hapanje uvedeno i nekažnjeno, normalno je iako ne pohvalno da će i oni od kojih se hapa pokušati nešto hapiti. Vrlo je jednostavno to hapanje prekinuti rezanjem državnog proračuna, tako da se više neće imati otkuda hapati. ceste imamo, struju imamo, vodu imamo i ništa nam ne fali. šta mi to još imamo "izgraditi"? nitko ne umire od gladi niti će a za ostalo lako je

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

"Firma X duguje 9 mld.

"Firma X duguje 9 mld. kuna...OK a gdje je druga strana tj. kolika su potrazivanje te firme?"
Ako su mu velike rate, bit ce mu roba preskupa i lose ce zavrsiti.
Ako nije monopolist to je lose za sve.
recimo trpanje 23% PDV u rupu bez kraja...
Banka kad daje kredit, zivi od kamata. Kad posluje pozitivno - placa i porez drzavi.
Sto se vise kredita izda to se ostvaruje veci prihod pa drzava ubere od banaka vise poreza.
Vrlo je slicno i sa gorivom gdje drzava lije krokodilske suze nad skupim gorivom ali sama ostaje na 65% poreza po 1 litri.Pase im...
Slicno je i u ostatku Europe.
Njemacka bere na porezu za gorivo oko 120,000.000 €/dan.
Kad bi pola te cifre ulozila u tu njihovu ekolosku utopiju zvanu vjetrenjace i sl. onda bi ispali i dosljedni. Ali ovako je lakse...
Ako bi se svi automobili u Europi prebacili na elektricno punjenje odmah bi trebalo imati 3 x vise NE.
Taj HEP ocekuje i povecana cijena goriva i plina u slijedecim godinama.To ce se odraziti i na cijenu el. energije i grijanje.i proizvodnju.Ako mu se ne odobre vece cijene, pitanje je hoce li imati prihod, a pogotovo hoce li moci sto staviti na stranu za gradnju novih el. energetskih kapaciteta.
Istina je i da mi imamo te autoceste koje su poslije Karlovca - nerentabilne.
Osim toga je cestovni prijevoz najskuplji poslije zracnog. Zeljeznicki prijevoz nam je zato jadan a pruge i vlakovi katastrofalni.
Ukratko:
Totalni remont i sve iz pocetka a prije svega MMF pa onda dalje:
1. ponisenje pretvorbe, podjela tvrtki na dionice i vauchere
2. podjela vauchera po godinama staza ex. i sada zaposlenima, a 30% ozbiljnim Fondovima koji ne cekaju sa kupovanjem INA-ine dionice za 2800 a ne za 1700 kuna.
Sve uprave tzv javnih poduzeca raspustiti, dovesti pismene STRANE managere da ih ociste od parazita i lopova i pripreme za izlazak na burzu u cijoj ce prodaju ucestvovati strane tvrtke ovi ex. i sada zaposleni sa vaucherima i pojedinci.
itd.
3. gasenje 350 opcina i "gradova" i da ostanu 4 zupanije

Brzo, jasno, cisto i bez politike.

Tko je glasao

ovo što govoriš je potpuno logično.

Obzirom da se pozivam na minimalnu logikui, to trebam priznati.
ALI ( rekao bi veliki logičar @adfilantrop):

1. Da li neka vanjska sila (mmf) može stvarno promijeniti mentalni sklop o kojem drobimo?
2. Sam primjećuješ da je i svijet prolupao. Da li svjetska banka ima veze s tim?
3. Da sami možda sada nismo sazreli za autocenzuru svojih vlastitih „dosega“?
4. Umjesto utrke u naoružanju koje više nema sa susjedstvom, možda da se utrkujemo sa ovim: http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Funbiz/Beogradski-poduzetnik-zaposl...

znam da izgleda nerealno obzirom na stoljetno iskustvo
malko si sa gađenjem pratio studentski bunt i uopćavao pretjerano kao i @debe u ovom dnevniku (preporuka: http://www.slobodnifilozofski.com/).
http://www.slobodnifilozofski.com/2010/12/tariq-ali-snimka-govora-s-okup...
Odlično je da blokirate, jer je zaista važno da, kad se vlade ponašaju kako se ponašaju, ne sjedimo i prekriženih ruku prihvaćamo njihove grozote. A ono što se danas događa, ne samo u Britaniji, toga moramo biti svjesni, nego ono što se danas događa u Grčkoj, što se događa u Irskoj, što se događa u Španjolskoj, što će se dogoditi u drugim zemljama, je da se žrtve krize dodatno žrtvuju, a oni koji su uzrokovali krizu bivaju nagrađeni. Kad kažu da nema novca za obrazovanje, za zdravstvo, za javne stanove - lažu. I znaju da lažu. Jer im ne nedostaje novca za iskupljivanje bankovnih dugova, ne nedostaje im novca za pomaganje bogatima, ne nedostaje im novca za započinjanje ratova, ne nedostaje im novca za financiranje tih ratova, milijardi koje troše u Iraku i Afganistanu; pronaći novac za to nikad nije problem. I za to ga nalaze. Ali kad treba naći novca za obrazovanje – novca nema. To je laž koju moramo razotkriti i to je laž koja ne smije biti prihvaćena
Postoje dragocijene razlike (koje nisu blage nijanse) između ovog razmaženog na potrošnji preko bilo kakve pameti dijela društva i onog koji cijelo vrijeme plaća benzin a uopće se ne vozi
A egzistencijalne muke jednog sad već debljeg dijela društva jasne su jako ovom dijelu koji sere.
Mmf nije bez politike, on je preVladajuća politika sama: uvodi ga kad je iscrpila sve izvore.
Navijam za tipove ala Bernardić ako ostanu doslijedni. Pun je kurac vlade i oporbe, jebenih i poštenih. Samim njima je to jasno. Sami trebaju pomoć. Oni će pozvati mmf. Radije nego priznati poraznu politiku jasnu i trogodišnjoj djeci.
Ja i dalje mislim da smo mogli. Imamao dovoljno zajebanih samomislećih mozgova koje nismo zatukli.

a ovo:
"Firma X duguje 9 mld. kuna...OK a gdje je druga strana tj. kolika su potrazivanje te firme?"

E a ovo je biser na kojem se brzinom munje nastavilo potapanje. Shukijev obrazac zadnjih pola godine je bio: svi u blokadu (i stečaj)...moš mislit koja korist za državu tisuće novih na birou i definitivni keš promet. Najbolje je to što je u bar 80% a indirektno još i više, firmama X dužna država, koja ne budi lijena svoj dug sebi kamatari sada sa 14 a do skora sa 17%

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci