Tagovi

žrtva solidarnosti

naredboPrimac je žrtva solidarnosti naredboDavaca (i NE solidarnosti naredboPrimaca) (zaboraviti, DA/NE)

naredboPrimac može li naredboDavcu uništiti naredboDavnu sveMo??

naredboPrimac/zaROBljeni sluga je primoran i mora osvojiti svoju SLOBODU ho?u-ne?u pojedinca od svoga naredboDavca/vladaju?ega gospodara,

naredboPrimac/zaROBljeni sluga nikad ne?e dobiti na dar SLOBODU ho?u-ne?u pojedinca od svoga naredboDavca/vladaju?ega gospodara,

naredboDavac/vladaju?i gospodar (nasiljem) zaROBio je slobodna pojedinca, a potom? preStvorio je pojedinca u svoga naredboPrimca/zaROBljena slugu,

naredboPrimac/zaROBljeni sluga (solidarnoš?u) mora sebe osloboditi iz zaROBljeništva preStvaranjem naredboDavca u pojedinca bez naredboDavne sveMo?i,

a kako?

naredboDavna sveMo? naredboDavca ima onu ?uvenu Ahilovu petu,
solidarnost naredboPrimaca smrtno ranjava Ahilovu petu naredboDavca/vladaju?ega gospodara,

naredboPrimac može NE pokornoš?u i NE poslušnoš?u odbiti izvršiti nare?enje (primjerice, štrajkom)

solidarnost naredboPrimaca (štrajkom NE izvršiti nare?enje) u?inkovito uništava naredboDavnu sveMo? naredboDavca (?ak bez krvi)

solidarnost naredboPrimaca štrajkom NE izvršiti nare?enje nije izmišljotina,
odlomak iz filma S. Ajzenštajna „Oklopnja?a Potemkin“ prikazuje,

naredboPrimci mornari štrajkaši nisu htjeli topovskom paljbom uništiti drugove naredboPrimce koji su rušili sveMo? ruskoga cara oktobra 1917 znakovite godine,
naredboPrimci mornari odlu?ili su štrajkom NE izvršiti nare?enje,

oficiri naredboDavci/vladaju?i gospodari odmah su štrajkoLomcima naredili neka uhite sve štrajkaše i goloRuke izvedu na ravnicu palube,

štrajkoLomci su izvršili nare?enje,
na palubi goloruki štrajkaši zbijeni su u NE mo?nu gomilu,

oficiri naredboDavci/vladaju?i gospodari odmah su štrajkoLomcima naredili neka cijevi svog oružja upere u štrajkaše i na zapovijed PUCAJ! izvrše zapovijed,

gledali su štrajkaši u svoje drugove, ali štrajkoLomce
gledali su štrajkoLomci svoje drugove, ali štrajkaše,

tišina strave i užasa šetala je od druga do druga, od štrajkaša do štrajkoLomca,

oficiri naredboDavci/vladaju?i gospodari vidljivo uznemireni odmah su štrajkoLomcima naredili neka gomilu štrajkaša pokriju velikom tkaninom,
štrajkoLomci su izvršili nare?enje,

na palubi goloruki štrajkaši zbijeni u pokrivenu gomilu valovito su gibali tkaninu iznad svojih glava,

na palubi štrajkoLomci gledali su znakovito gibanje tkanine iznad glava svojih drugova,

tišina strave i užasa šetala je od štrajkoLomca do štrajkoLomca,

oficiri naredboDavci/vladaju?i gospodari štrajkoLomcima su naredili... PUCAJ!
tišina strave i užasa uko?ila se,

PUCANJ nije odjeknuo,
a potom?

solidarnost naredboPrimaca, štrajkaša i štrajkoLomaca uništila je sveMo? naredboDavaca,

solidarnost naredboPrimaca, ujedinjena i složna nije (filmska) izmišljotina,

povijesna je ?injenica,
solidarnost naredboPrimaca uništila je sveMo? CARA, sveMogu?ega gospodina, oktobra 1917 znakovite godine,

pobjedni?ka sveMo? solidarnih naredboPrimaca protiv aktualnih naredboDavaca dokazana je oktobra 1917,

a potom?
naredboDavac/vladaju?i gospodar u?inkovito uništava solidarnost naredboPrimaca, korupcijom kupuje pokornost i poslušnost štrajkoLomaca,

zar zauvijek?
zlo-?initeljstva naredboDavaca još uvijek trpi korumpirani štrajkoLomac,

zadnje pitanje,
tko to vjeruje da ?e zlo-?initeljstva naredboDavaca zauvijek patiti i trpjeti štrajkoLomac?

solidarnost naredboPrimaca nije (filmska) izmišljotina,
dokazana je pobjedni?ka sveMo? solidarnih naredboPrimaca koja u?inkovito uništava naredboDavca/vladaju?ega gospodara (?ak bez krvi)

*****

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci