Tagovi

Milijun puta su ga ubili, a ostat ?e živjeti zauvijek

Milijun puta su ga ubili, a ostat ?e živjeti zauvijek
pollitika Neovisni, ali ne i neutralni

“Što možemo kazati u svoju obranu pred Zapadnom Europom, koja nas pori?e od po?etka?. Sam fakat da smo se pojavili u ovom prostoru i da nismo nestali, jedan je od dokaza za našu krivnju.”
(M. Krleža, Zlato i srebro Zadra)

U sjeni bijega bivšega premijera, velikoga Europejca, poliglota, obu?enoga u bruxellsko odijelo, spremnoga na kompromise u duhu europske suradnje (?itaj: rasprodaju hrvatskoga nacionalnoga bogatstva, odricanje od ZERP-a i uvijek spremnoga na samooptužbu vlastite države) prolazi 10.prosinca 2010.- godišnjica smrti prvoga hrvatskoga predsjednika.
Umjesto isklju?ivoga i tvrdoglavoga Tu?mana, proslavili su dolazak ?ovjeka koji je izgledao poput njih i govorio poput njih. I nije bilo problema dok su sura?ivali u “nužnoj privatizaciji” hrvatskoga nacionalnoga blaga, problem je nastao kada se shvatilo da je sudjelovao u aferama kojima je teško ošte?ena njema?ka banka i država. A to je neoprostiv grijeh.

“Hrvati ne mogu o?ekivati, nitko ne može o?ekivati, od zapadnih sila, od bilo koga da vodi njihovu politiku i rješava njihove probleme. Uz to, povijest je toliko puta pokazala da veliki i mo?ni narodi rabe sva mogu?a sredstva za podjarmljivanje malih naroda, pa i potvornu uporabu velikih ideja i mo?nih simbola suvremenog doba.”
(F. Tu?man, Velike ideje i mali narodi)

Jedanaest je godina prošlo od smrti prvoga hrvatskoga predsjednika. ?esto se sjetim njegovih rije?i da je hrvatski usud i prokletstvo naša prelijepa zemlja, naš Jadran, sukobi i prožimanja interesa V. Britanije, Njema?ke, Francuske i Italije.

1990.F.Tu?man je postao prvi hrvatski predsjednik, na prvim demokratskim izborima, a u sljede?ih nekoliko godina uz pomo? hrvatskoga naroda i branitelja izborio je neovisnost Hrvatske- to pastor?e Europe, državu koju nitko nije htio, osim hrvatskoga naroda.

“Upamti jednu stvar: Tu?man govori to što govori, ali dobije li priliku, dobije li samo tri sekunde, taj ?e napraviti Hrvatsku.”
(Bruno Buši?)

Stvorio je on politi?ku stranku, stvorio je hrvatsku policiju, vojsku, borio se s embargom na naoružanje, pregovarao s me?unarodnim politi?arima kojima su mirovne konferencije služile samo za ostavljanje dovoljno vremena agresoru za završetak posla, izborio je priznanje RH i primanje u UN, sa?uvao teritorijalni integritet, izveo briljantne akcije Bljesak i Oluju, Hrvatsku uveo u Svjetsku trgova?ku organizaciju, izveo mirnu reintegraciju Podunavlja.

“Hrvatska je danas nezavisna, a Franjo Tu?man zaslužuje posebno priznanje za jedinstvenu ulogu u pretvaranju hrvatskih snova u stvarnost. Znao je ujediniti Hrvate sa svih strana politi?koga spektra pod stijegom demokracije.”
(Melady, ameri?ki diplomat).

U me?uvremenu je F. Tu?man milijun puta nanovo ubijan, i opet je ostao živ:

Tako je on proglašavan prkosljivim, samoproglašenim Ocem nacije, poglavarom, diktatorom, vrhovnikom koji je proveo reustašizaciju, generalisimusom, zaslijepljenim nacionalistom, kreaturom u bijelom odijelu s lentom kao južnoameri?ki diktator, mrskom figurom s facijalnim tikom, krivoustim likom s perikom. On je svojom retorikom, nacionalisti?kim postupcima uzrokovao rat, jer je okrenuo hrvatske Srbe protiv RH, ratne strahote koristio je za me?unarodno priznanje RH, formirao je 200 bogatih obitelji, izdao je Vukovar i Posavinu, tajno je pregovarao s Miloševi?em o podjeli Bosne, dijelio ju je salvetom, potpisao je Daytonski sporazum i tako Srbima spasio rat u BiH, blokirao je medijske slobode.

Kada se pojavi kao jedini predsjednik neke države -sudionik antifašisti?ke borbe, na proslavi 50 godina oslobo?enja od fašizma, onda je komunjara i bivši predsjednik Partizana, a i k?eri je dao ime Sutjeska.
On je nepismeni povjesni?ar, revizionist, autokrat, nekompetentni gospodarstvenik, sam je organizirao napad na Banske dvore, nitko u svijetu ga nije htio primiti osim pape, na neku foru dobio je rat, kriv je i kada Eduardo odglumi jedanaesterac.

“F. Tu?man je griješio u politici prema BiH, me?utim sklapanjem Washingtonskoga sporazuma, pokazao je da su te greške ispravljive. Bio je veliki ?ovjek i politi?ar”.
(A. Izetbegovi?)

“F. Tu?man je spasio BiH”
(M. Thacher)

Shva?ao je on tko želi dijeliti BiH, i tko ju je na kraju i podijelio. Znao je i tko je izazvao rat izme?u Bošnjaka i Hrvata. Znao je tko je svim silama nastojao sa?uvati SFRJ, tko nije želio zaustaviti rat, tko je blokirao intervencije protiv po?initelja zlo?ina. Znao je da se mnogi kroja?i politi?kih karata još ne mogu pomiriti s postojanjem RH, znao je tko stoji iza Haaškoga suda i tko, kako i zašto financira brojne udruge u RH. Znao je da ?e nas nakon njegove smrti gurati u balkansko bure pa je u Ustav unio zabranu udruživanja u bilo kakve Yu-integracije. Znao je i da bezuvjetno, slijepo slušanje stranih “dobro?initelja” (koji promi?u politi?ko-ekonomske interese vlastitih zemalja) ide na štetu nacionalnih interesa RH(davno prije WikiLeaksa).
Želio je sa?uvati nacionalno bogatstvo RH, ali na?inom privatizacije, zakonima po kojima je to u?injeno, ljudima i vremenu u kojem je to u?injeno –pogriješio je.

1999. godine RH je imala dug oko devet milijardi dolara, a iz SFRJ naslije?en je dug od tri milijarde dolara. Uz sav rat, naoružavanje, zbrinjavanje ranjenika i invalida, 500 000 izbjeglica, troškove obnove, razminiravanje, i niti jedno ve?inski prodano državno poduze?e od nacionalnoga interesa. To je za njegove protivnike bio još jedan veliki grijeh.

U ovoj zemlji stalan je jedino kontinuitet mržnje prema njemu. Detu?manizacija je planski osmišljena borba protiv svega što ima nacionalno obilježje. RH žele emancipirati od hrvatstva, žele nam nametnuti destrukciju vlastite samosvijesti i ponosa, za bezbolno formiranje nove Balkanske Himere.

Haaškim sudom želi se poništiti zakonitost samoobrane i opravdati legalitet užasnoga zlo?ina i tako osporiti me?unarodni legitimitet ove zemlje. Presude u vezi zlo?ina na Ov?ari- Mrkši?u, Radi?u i najnovije pravosudne perverzije sa Šljivan?aninom, topni?kim dnevnicima i “prekomjernim granatiranjem”, nepoduzimanje bilo kakvih osuda za uništavanje Vukovara, davno su skinule sve maske.
U me?uvremenu nas ulju?uju u dobre doma?ine koji bespogovorno daju i prodaju svoje nacionalno bogatstvo. Lijepo su na nas gledali dok smo bili žrtve agresije (nisu ništa poduzimali), a F. Tu?man je osloba?aju?i vlastitu zemlju s hrvatskim narodom u?inio da to više ne bude tako.

Kažu: “ Na sahranu mu nije došao nitko iz me?unarodne zajednice, osim J. Kleina i Demirela (valjda iz zahvalnosti što je “dijelio BiH”).
No, došlo mu je tristo tisu?a “zalu?enih” ljudi, koji nisu shvatili da je “stvaranje vlastite države smiješna banalnost”?!
Kažu da je on bio zrnce u našoj nacionalnoj povijesti.
“ Eto, nitko ne može osporiti da je upisan kao prvi predsjednik RH, ali to je uglavnom sve.On Hrvatkoj nije ništa dao što narod nije sam uzeo”.

I uro?enici u Africi su ponosni na uspostavu vlastite države.
Nezamislivo je da se pljuje po ?ovjeku koji je RH odveo do samostalnosti i neovisnosti.
U kojoj državi na svijetu se to još radi?

U sjeni bijega glavnoga(?) detu?manizatora, prolazi obilježavanje godišnjice smrti F. Tu?mana, a od naših “neovisnih novinara” i “demokratske neovisne inteligencije” i na ovim stranicama, sada se o?ekuje pravi virtuozni gebelsovsko-intelektualno-propagandni- akrobatski potez, u kojem ?e pravoga, ugla?enoga, europejskog poliglota, svjetskog ?ovjeka, doktora znanosti, mirotvorca i bivšega premijera, prilijepiti pokojnome F.Tu?manu – njegovoj suštoj suprotnosti, iako ga je ovaj za života potjerao iz svoga ureda- vide?i u njemu ono o ?emu sada dre?e i revu svi oni koji su ga veli?ali zbog uspjeha u detu?manizaciji Hrvatske.

“G. predsjedni?e, kao i svi veliki ljudi za života ne?ete do?ekati pravilnu interpretaciju Vaših zasluga za Vaš narod. To ?e u?initi tek budu?i naraštaji. Ali, vjerujte, u?init ?e. Vi ?ete biti veliki ?ovjek hrvatske povijesti, ali ne za života, nego kada ocjene budu donesene hladnom glavom.”
(H.Kissinger, u pismu F.Tu?manu)

http://www.youtube.com/watch?v=_AiXghNwd4c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=iB4qvZZRtYc

ps. Ovaj dnevnik je umjesto moje svije?e i cvije?a, na grobu prvoga hrvatskoga predsjednika

Komentari

Niste u pravu

Niste u pravu Ppetra, ali to je vaše pravo

sic est in fatis

Tko je glasao
Tko je glasao

Predviđeno

To su ti novinarske akrobacije koje su predviđene u dnevniku. Ništa novo, već prema ovome iz dnevnika:

"od naših “neovisnih novinara” i “demokratske neovisne inteligencije” i na ovim stranicama, sada se očekuje pravi virtuozni gebelsovsko-intelektualno-propagandni- akrobatski potez, u kojem će pravoga, uglađenoga, europejskog poliglota, svjetskog čovjeka, doktora znanosti, mirotvorca i bivšega premijera, prilijepiti pokojnome F.Tuđmanu – njegovoj suštoj suprotnosti, iako ga je ovaj za života potjerao iz svoga ureda- videći u njemu ono o čemu sada dreče i revu svi oni koji su ga veličali zbog uspjeha u detuđmanizaciji Hrvatske."

Tko je glasao

Ppetra

Od dosadašnja 194 komentara vi ste Ppetra komentirali 58 (nadam se da sam točno izbrojio) ili 30 %, iz čega se može zaključiti da vi Ppetra polemizirate i sa samom sobom.

Vaše uvjerenja Ppetra naslućujem da su iskrena, što poštujem. Ali i nepromjenjiva, iz čega se da naslutiti da ste rođeni kada je astrološki znak BIK utjecao na mjesto vašeg rođenja (i sam sam tada rođen).

Vi Ppetra branite i ono što se ne treba braniti - da je primjerice FT bio formalni predsjednik i stvarni VOĐA potpunog osamostaljenja Hrvatske. Ističem POTPUNOG osamostaljenja, jer smo bili REPUBLIKA u okviru FEDERACIJE. Njegove ZASLUGE za potpuno osamostaljenje nitko iole razborit ne može dovesti u pitanje.
To što naknadno gubimo djelove svoje samostalnost ulazeći u druge asocijacije druga je priča.
To što je FT iskoristio ''Svemoć OKOLNOSTI'' (raspad SSSR-a) za osamostaljenje ničim ne umanjuje njegove ZASLUGE?

Vi Ppetra zanemarujete i/ili branite i neobranjivo, primjerice:

• Da je Franjo Tuđman PRVI izmanipulirao državu (koliko mi je poznato) kupnjom nacionalizirane kuće par dana prije nego je zakon o zabrani takve kupnje stupio na snagu (nije nevažno istaći da su dva preostala stanara koja su stanovala u istoj kući preko noći iseljena).
Kapitalni značaj ovoga čina po meni nije brzinsko i nemoralno bogaćenje, već PORUKA koju je FT ovim o d a s l a o onima oko sebe, koja se je mogla shvatiti, a mnogi su je shvatil, kao poruku Hitlera svom okruženju: ''Radite što hoćete, samo nemojte da vas uhvate''.

• Da je na tragu ovakvog shvaćanja osmišljen povijesni projekt pretvorbe i privatizacije kojim je izvršena NAJveća PREVARA i PLJAČKA hrvata u njegovoj povijesti.

• Da je spisak sličnih ''plodova'' vladanja FT poooooodugačak.

Sjećate li se Pppetra one meni drage pjesme ''Zapamtite Vukovar''?

A vi Ppetra pokušajte shvatiti i zapamtiti - da je SJEME ovakve (osakaćene) Hrvatske POSIJANO pod vodstvom FT, što je mnogo od toga NEPOPRAVLJIVO.

Zdravi i veseli bili Ppetra

Tko je glasao

dalmatino

Od dosadašnja 194 komentara vi ste Ppetra komentirali 58 (nadam se da sam točno izbrojio) ili 30 %, iz čega se može zaključiti da vi Ppetra polemizirate i sa samom sobom.
Evo i tebi odgovor, 59., ako si prethodne dobro izbrojio.
Ovaj komentar "Završetak najvećega djela",ispod dnevnika, bila je nadopuna dnevnika, ali je imao i ekološku ulogu- maknuti dnevnik od "nakaradnoga komentara" ispod njega, koji ga je svojom blizinom zagađivao, a ostali su bili odgovori ili reakcije na tuđe komentare (uostalom, koga je to uopće briga?).

Vaše uvjerenja Ppetra naslućujem da su iskrena, što poštujem. Ali i nepromjenjiva, iz čega se da naslutiti da ste rođeni kada je astrološki znak BIK utjecao na mjesto vašeg rođenja (i sam sam tada rođen).
Pogriješio si što se tiče horoskopa, a mišljenja i uvjerenja razvijaju se kroz život i ovise o iskustvu i spoznajama- i starim i novim.

Iz dnevnika:
Želio je sačuvati nacionalno bogatstvo RH, ali načinom privatizacije, zakonima po kojima je to učinjeno, ljudima i vremenu u kojem je to učinjeno –pogriješio je.

U ovom citatu sve je rečeno.

A vi Ppetra pokušajte shvatiti i zapamtiti - da je SJEME ovakve (osakaćene) Hrvatske POSIJANO pod vodstvom FT, što je mnogo od toga NEPOPRAVLJIVO
Da je jednom posijano sjeme nepopravljivo Nijemci, Talijani i Japanci bi se još valjali u fašizmu, ne bismo prihvatili ruke pomirbe koje se nude od strane Srbije - jer bi ostali nepopravljivi, i dan-danas bismo imali jednostranački sustav, "diktaturu proletarijata", jer je to jednom posijano i desetljećima njegovano. Ako već sudiš o nepravdama što se tiče stanova, onda je tu nepravdu trebalo ispravljati vraćanjem svih nekretnina izvornim vlasnicima, a razvlastiti sve one koji su uzeli tuđe nekretnine nakon ww2, ili njihove nasljednike, jer tada je posijano sjeme nepravde i kako kažeš nepopravljivo je.

Što se mene tiče- sve je popravljivo.

Tko je smetao vlasti 2000. da iskoristi svoju vlast i razvlasti ratne profitere? Imala je narodnu podršku, a i F. Tuđman, više nije bio živ. Ovako ispada da će on biti kriv svim generacijama, što nemaju hrabrosti popravljati Hrvatsku, već je moraju trpjeti takvom jer ju je netko stvorio takvom prije njih.
Gluposti!
Zdravi i veseli bili Ppetra
I vi horoskopski biče, zagrebački dalmatino!

Tko je glasao

Ppetra

Vlasti iz 2000-te Ppetra nije napravila ono što je (narodu) OBEĆALA i TREBALA naparviti, te joj zbog toga osobno NEmogu oprostiti NEčinjnje onog što su trebali ČINITI. Amen!

Ali upravitelji Hrvatske iz 2000-te nisu tema vašeg dnevnika Ppetra!

Evo predlažem vam da njihovog šefa kao NAJodgovorniju osobu za NEučinjeno obradite u svom novom dnevniku (ako vam se da).

Ničije POGREŠKE (pa ni njihove) ne mogu biti ALIBI za bilo čije POGREŠKE (ni prethodne ni naknadne) - u ovom slučaju Tuđmanove.

Zdravi i veseli bili Ppetra!

PS:
Svoje mlade masline Ppetra (kao nove zasade) da ih ne isčupa bura ili jugo ojačavam ZDRAVIM a ne DEFEKTNIM kolcima.

Tuđman je hrvatske institucije ''ojačavao'' DEFEKTNIM kolčevima Ppetra.

Pogledajte (ako vam se da) moje dnevike Glavni Projektanti Osakaćene Hrvatske, Njihova Bahatost, Zašto ponos skrivati.

Tko je glasao

Naravno da nisu mogli nista

Naravno da nisu mogli nista napraviti jer su to bile lazi.
Ne bi bilo uopce tragicno sto su zamjerali Tudmanu, medutim sve, ama bas sve lose sto su pripisivali Tudmanu su debelo premasili. Umjesto jednog glavnog gnjavatora, dobili smo ih najmanje tri, cetiri koji su zbrojeni sa puno vise mana i losih osobina, a medusobno su se jos i svadili.
http://feral.audiolinux.com/tpl/weekly1/article_tisak.tpl?IdLanguage=7&N...
Tko je vise maltretirao i kontrolirao medije, od HRTa do raznih drugih novina?
Tko je vise kadrovirao Tudman ili Racan koalicija/Mesic?
Sto se tice privatizacije - tu su stvari toliko ocigledne jer je doslovno vecina najvecih privatizacijskih prica odradena nakon 1999. Toliko su prigovarali privatizaciji, a do danas gotovo nitko nije promijenio princip. Umjesto toga prodavali su izrazito kriminalno manjinske udjele vrlo dobrih firmi (sto je krimen koji je tek naknando dobio epilog kao slucaji znani kao Maestro). Tako su grubo izmijenali sve sto im je smetalo (od predsednickog sustava, drugog doma, strategiju suradnje sa Haagom, ... ), a nisu nista mogli vezano uz privatizaciju.
Ministar gospodarstva im je bio Fizulic!!! Ministar javnih radova, obnove, ... i Conning holdinga http://www.coning.hr/ (dva tri puta izvlacio svoje dionice iz banaka pred pad Glumina, Rijecka, osiguranja ,...) http://www.crvena-akcija.org/index.php?option=com_content&view=article&i...
Nisu samo tad vladajuci bili laz, nego cijela horda je lazljiva i supljikava, kao sto su to i prethodni i sadasnji HDZ sljedbenici.
Meni je nezaboravan, ali doista znakovit primjer idiotskog predizbornog spota HSS-a u ZG kojega je rezirao Dalibor Matanic, sada proslavljeni film reziseronja. Sedlar je za njega dr.

Lagali su, a lazu nas i sad o tome su europeizirali, otvorili i modernizirali Hrvatsku. O tome najbolje svjedoci tragedija EU puzanja, jer je tada zadano sve sto kusamo sada. Oni su Hrvatsku objektivizirali i pasivizirali ispod nivoa pudl. Jednom rob, uvijek rob.
Najcrnje od svega mi je sto se to, tj ta laz zaboravlja i na njoj se dalje grade nove, a upravo je mit o Tudmanu kao posvemasnjem krivcu i izgovoru prava mjera te lazi.
Tudman je za njih doista bio dr.

Tko je glasao

Sakatost

Vlasti iz 2000-te Ppetra nije napravila ono što je (narodu) OBEĆALA i TREBALA naparviti, te joj zbog toga osobno NEmogu oprostiti NEčinjnje onog što su trebali ČINITI. Amen!Ali upravitelji Hrvatske iz 2000-te nisu tema vašeg dnevnika Ppetra!
Upravo ti i svi oni koji prozivate već 11 godina pokojnog F.Tuđmana za najvećega krivca sadašnje situacije u Hrvatskoj i govorite o "posijanom sjemenu" koje nije moguće iskorijeniti ili promijeniti, namjerno mu pripisujete i privatizacijske pothvate "upravitelja iz 2000-te", i tražite da se o tome ne priča jer kao to nije tema dnevnika.
Vi ste temu dnevnika svojim komentarima i proširili na priču o tome.

Evo predlažem vam da njihovog šefa kao NAJodgovorniju osobu za NEučinjeno obradite u svom novom dnevniku (ako vam se da).
Ne pada mi napamet pisati o onima koji nisu ništa napravili da učine ono što su obećali da će učiniti i zašto su dobili i izigrali povjerenje naroda. Da su uz to nečinjenje oni bili ti koji su stvorili Hrvatsku, vjerojatno bih pisala o njima, ili da su napravili to što su obećali.

Ovako, neka ih opravdavaju upravo njihovi nasljednici, koji će opet ići s istom pričom.

Hrvatska kao samostalna država postoji tek dva desetljeća i potrebni su joj iskreni domoljubni oslonci, a kod bure i juga sila ne pita, bitno je ima li uopće oslonaca ( a tako je bilo 1991.)

Kada nevrijeme prođe zdravije kolce mogu šiljiti preživjeli.

Kada već pričaš o glavnim projektantima osakaćene Hrvatske, treba se sjetiti onih projektanata, koji su ovaj dio svijeta zamišljali bez Hrvatske, jer su oni najzaslužni za njenu današnju "sakatost".

ps. je li Sanader baš morao pobjeći da te uhvati inspiracija pisanja dnevnika( jedan 8.12, drugi 9.12, treći 10. 12, četvrti 13.12. a evo i danas još jednoga- još malo i bit će više tvojih dnevnika u tjedan dana, nego mojih komentara na ovaj dnevnik:))), ali mene to ne smeta, sa zadovoljstvom ću pročitati što imaš za reći)?

Ovo o maslinama ti je dobro.

Tko je glasao

Još jedan zauvik živući

Milijun puta su ga ubili, a ostat će živjeti zauvijek

“Što mogu kazati srbi u svoju obranu pred Zapadnom Europom, koja ih poriče od početka?. Sam fakat da su se pojavili u ovom prostoru i da nisu nestali, jedan je od dokaza za njihovu krivnju.”
(s. milošević )

I urođenici u Africi su ponosni na uspostavu vlastite države.
Nezamislivo je da se pljuje po čovjeku koji je RS odveo do samostalnosti i neovisnosti.
U kojoj državi na svijetu se to još radi?

“G. predsjedniče, kao i svi veliki ljudi za života nećete dočekati pravilnu interpretaciju Vaših zasluga za Vaš narod. To će učiniti tek budući naraštaji. Ali, vjerujte, učinit će. Vi ćete biti veliki čovjek srpske povijesti, ali ne za života, nego kada ocjene budu donesene hladnom glavom.”
(H.Kissinger, u pismu S, Miloševiću)

Da , da , nevjerojatna podudarnost ali lik je S. Milošević tvorac
moderne srpske države, sna još od stoljeća trinaestog svakog velikog
srbina , srbina člana svete majke pravoslavne crkve,srbske autokefalne.

Možete vi govorit o njegovim greškama , protjeranom svitu , spaljenim gradovima i selima ali neosporna je činjenica da je stvorija
srbiju i da je tvorac, oću reć otac domovine, kome svaka prava srpkinja triba palit sviću od 60cm na ponistri na dan kada je taj veliki
srbin skonča neshvaćen ka uznik europe koju je njegov narod branija
od turaka.

On je da je ima grešaka , ka šta san reka , ali nije on moga znat
za svako klanje i paljenje , jerbo je bija zauzet stvaranjem svete zemlje
srbije. Da je ima veliko srce , i to srbsko najbolji je dokaz da je zeta,
oliti muža od ćere svog krvnog neprijatelja mrzitelja srbskog naroda,
drža ka malo vode na dlanu. Čak je njemu i sinu, unuku mrzitelja namišta poslove po srbiji.To najbolje dokazuje da nije mrzija hrvate,
nego ih čak i volija.
Mrzitelji srba , oni kojima smeta srbija ,oću reć smeću jugonostalgičarskom , komunjarskom, će svašta izmišljat ali sud povisti će dokazat da je s. milošević velika srpska povisna osoba.

Stvarno je balkan čudesno područje. Rasadnik povjesnih ličnosti koje ubijaju po milijon puta a oni žive vječno ka vampiri.
U kini ima jedno desetak mista sa više stanovnika nego cili
balkan pa u sto godina ne proizvedu svi skupa jednu povjesnu osobu,
a balkan u dvaest godina desetak. Nemoš sve proizvodit televizore,
aute ,satelite pa još i povisne osobe.
Bidni kinezi . Da samo znaju kolko je čovik sritan kad ima
povjesnu ličnost.

Tko je glasao

Nakaradni stavovi

“Što mogu kazati srbi u svoju obranu pred Zapadnom Europom, koja ih poriče od početka?. Sam fakat da su se pojavili u ovom prostoru i da nisu nestali, jedan je od dokaza za njihovu krivnju.”
(s. milošević )

Ne mogu kazati ništa, mogu se samo stidjeti i kada sazriju ispričati se svima kojima su nanijeli zlo. Osim što bi trebali odgovarati za genocid u Srebrenici, za zločine i razaranje u Hrvatskoj trebali bi svima isplatiti ratne štete koje su uzrokovali. Također, mogu samo prihvatiti pravednu kaznu za svoja nedjela: gubitak Kosova.

“G. predsjedniče, kao i svi veliki ljudi za života nećete dočekati pravilnu interpretaciju Vaših zasluga za Vaš narod. To će učiniti tek budući naraštaji. Ali, vjerujte, učinit će. Vi ćete biti veliki čovjek srpske povijesti, ali ne za života, nego kada ocjene budu donesene hladnom glavom.”
(H.Kissinger, u pismu S, Miloševiću)

Stvarno je „ veliki čovjek srpske povijesti“: omogućio je stvaranje više država na ovom području nego ih je bilo prije raspada Jugoslavije, a uspio je ponoviti i vojni uspjeh iz 1389 g.

„Danas mislim da smo trebali više surađivati s Tuđmanom. Dobio sam naredbu iz Washingtona da zaustavim prodor Hrvatske vojske prema Banja Luci i Tuđman je bio kooperativan, ali mpžda bi bilo drugačije da smo ih pustili da odrade.“ (R. Holbrooke)
Nakon toga F.Tuđman je tražio ustupke za zaustavljanje vojske, obećana mu je mirna reintegracija Podunavlja. Izričito je tražio da u toj operaciji sudjeluje američki general , a ne britanski ili francuski (znao je s kime ima posla).

Ti, @ tomy82,uspoređuješ čovjeka koji je zvjerski napadao druge narode, pustio horde zla diljem bivše SFRJ, raselio milijune ljudi, razrušio Vukovar, napadao Dubrovnik, ..pobio na tisuće ljudi u Srebrenici, i učinio najveće zločine i razaranja nakon ww2, te ga ubrajaju među najveće svjetske zločince, s čovjekom koji je vodio obranu svoju zemlje i uspio stvoriti državu nakon nekoliko stotina godina tuđinskih država na njenom tlu?!?

Razmisli o sebi i svojim nakaradnim stavovima.

Tko je glasao

nakaradni stavovi.

Razmislija san i sad san nakon razmišljanja doša do zaključka
da je slobodan milošević malo veća povisna ličnost od franje tuđmana.
I jedan i drugi su ispunili težnje svog naroda za vlastitom državom
i zadovoljili jedan od temeljnih uvjeta za bit povjesna ličnost.
I jedan i drugi su raselili i pobili stanoviti broj ljudi što je isto jedan od uvjeta da te povjesničari proglase povjesnim likom.
Neosporno da je franjo bija neuporedivo slabiji u bumbizanju
gradova i sela naseljenih sa onima koji nisu tili da bude povjesna
ličnost. Tu je slobo bija pravi povisni lik.

Sama kažeš: ,, omogućio je stvaranje više država na ovom području nego ih je bilo prije raspada Jugoslavije,, dakle priznaješ
mu zasluge za raspad mrske Jugoslavije i stvaranje više država koje
su nastale od iste. Kad neko omogući stvaranje više država od jedne
siguro je višestruka povisna ličnost. Dakle i tu je povisniji od franje.

Ovi palež,klanja , raseljavanja ,silovanja se u povisti evidentiraju
na specifični način . Specifikum je u tome da se povist najbolje vidi sa
vrimenskim otklonom , ono ka pedeset ili više godina naknadno.
Kako bi ti ljudi i onako bili mrtvi kroz pedeset godina , jerbo oni nisu
povisne ličnosti da žive vječno, oni su skroz irelevantni za povist. Jebeš onog kog nemoš miljon puta zaklat a on da posli toga vično živi.

Slažem se da san nakaradnih svaćanja i da mi je žal svakog
zaklanog vukovarca, ubijenog kninjana,silovanu muslimanku i ostalih
izjebanih ,raseljenih i pobijenih radi ulaska u knjigu povisti ovih balkanskih likova .
Ža mi je što nakaradno žalim svaku majku što je izgubila dicu,
ža mi je što žalim dicu što su ostali bez roditelja, ža mi je raseljenih.
Nakaradno ali žalim stradale hrvate,srbe,bosance,albance.

Nakaradno ali mi nije ža kad strada povisna ličnost bilo da je
hrvat, srb ,bosanacili albanac. Nakaradno ali se baš nekako razveselim i obuzme me neka toplina oko srca.
Nije da se veselim samo nesrići balkanskih veličina meni je drago kad najebe i neka svitska povisna ličnost. Drago mi je kad se neki avion zabije u zemlju i neki presidnik odleti u povist, ili kad se koja princeza zabije autom u zid.

More bit da bi mi triba koji psihijatar , ali nema teorije da ga potražim , jer zadovoljstvo koje ositim pri nesreći povisnih likova
nemože se mjeriti sa nijednim drugim.

Tko je glasao

Nakaradni stavovi, 2.dio

Razmislija san i sad san nakon razmišljanja doša do zaključka
da je slobodan milošević malo veća povisna ličnost od franje tuđmana.

Na isti način je i Hitler veća povijesna ličnost od W. Churchilla, Roosevelta,..

I jedan i drugi su raselili i pobili stanoviti broj ljudi što je isto jedan od uvjeta da te povjesničari proglase povjesnim likom.
Ma nemoj mi reći?!

Jedan je napravio to što tvrdiš, a najveći dokaz ti je Srebrenica,Vukovar, protjerivanje s Kosova,... i da dalje ne nabrajam, a ti to ponovo pokušavaj izjednačiti s time što su neki podlegli zovu osvete ili što je bilo i nevinih žrtva iz redova agresora - kojih ni u kojem ratu nije na strani pobjednika bilo manje nego u Hrvatskoj- i zaslugom samoga F.Tuđmana.
Drugi je svoj narod obranio od takvoga. I ne samo svoj, i narod u BiH, a posljedično i Kosovo.

Ako misliš na one raseljene, što su se traktorima raselili i pobjegli u zemlju koja ih je inspirirala za zločine koje su činili, učinili su to jer su se bojali onoga što su drugima činili i što su pretpostavljali da će im se dogoditi, jer su sudili prema samima sebi.

Što je to vidjeli smo u razvrstavanju ljudi u Vukovaru, nakon njihove"pobjede", te u odnosu prema Srebreničanima.

Upravo takav stil pobjedničkoga ponašanja očekivali su od nas i zato su pobjegli.
Mislili su, ako poznaju sebe da poznaju i nas.
Nisu samo takvi pobjegli, već i oni koji nikada tlo na kojem su živjeli nisu smatrali hrvatskim i sama ta činjenica im je toliko nepodnošljiva da im je odlazak bio bolji izbor.

Drago mi je kad se neki avion zabije u zemlju i neki presidnik odleti u povist, ili kad se koja princeza zabije autom u zid.

Mislim da si ovo izrazio samo zbog svoga "posebnoga smisla za humor", ali ipak je jako ružno -valjda si pucao od zadovoljstva i kada se srušio zrakoplov s poljskim predsjednikom i vladom.

A uzrok takvoga tvoga ponašanja- vjerojatno je skriven i u riječima tvoja zadnja dva komentara.

Tko je glasao

Jednom komunist - uvik komunist

Ka šta si dosad mogla zaključit ja san komunista i to rigidni.
Mao i Staljin su izvor mog nadahnuća .Priznajem podjelu samo
po klasama a ne po nacijama , rasama i religijama.
Moja klasa su radnici. seljaci i poštena inteligencija, i za njh
imam razumivanja i sućuti.
Ti pomenuti presidnik ne pripada mojoj potlačenoj klasi, nego
pripada tlačiteljskoj klasi i bija bi retaj kad bi žalija tlaćitelja.
Tih dana kad je poginuja ti presednik u istoj toj poljskoj na gradilištu je poginuja jedan armirač. Tog armirača žalila je majka ,
cura i nekolko radnika sa gradilišta. Nije bija za njega dan žalosti i
malo ko u svitu je zna da je poginuja. A bija je dobar i pošten siromašan radnik . Cili svit je žalija njegovog prisednika . A ti presidnik je bija tajkun koji je nakesa cilu svoju obitelj do petog kolina.

Krenulo mu samo tako a poljacima nikako.

Tog armirača sam žalija i ja . Kako uvik žalim te nestitnike
iz moje klase , da nebi pa u depresiju i napravija koju pizdariju u tuzi,
razveselim se nesreći ovih bogatih kojih cili svit žali.Mada nisan
siguran da ih iko žali nego je to sve falšo.

Eno kad je oni presidnik tvoje bivše države ispustija dušu
svi plakali, slali brzoglase, išli se klanjat sjeni velikana u beograd,
bacali se u trans po stadionima a posli govore da nisu i da je bija
smeće. Pa i ovi od ove tvoje druge države ista stvar.
Ja odmak rečem za takve da su smeće , ne žalim ih, tako da nemoram posli ispas glupan koji minja mišljenje kako vitar puše.

Tko je glasao

Ja nisam uopće sigurna u to

Ja nisam uopće sigurna u to da i Tuđman ne bi završio u Haagu da nije umro.

Tko je glasao

Veli Jože

Samo da ti napomenem ako nisi znala, da se upravo Franjo zalagao za Haški sud.
Sigurno to nije radio pomišljajuči na neku svoju krivnju nego upravo zato jer je vjerovao međunarodnoj zajednici.
E tu je pogriješio.
Ponovno pročitaj Yodanov dnevnik pa dobro razmisli o čemu pišem i na što mislim.

grdi

Tko je glasao

Pravedni sud:)))

Ja nisam uopće sigurna u to da i Tuđman ne bi završio u Haagu da nije umro.
Kakav je to sud, vidimo po presudi Šljivančaninu: za preko 200 ubijenih na Ovčari 10 godina i za nekažnjavanje Srba za genocid u Srebrenici,.... i da ne nabrajam dalje.

Tebi je istina i pravda ono što Haažani presude!?

Sasvim je jasno kakav je to sud i čije interese promiče.

Tko je glasao

Kad nabrajaš, onda budi

Kad nabrajaš, onda budi objektivna pa nabroji koliko godina su (ako uopće i jesu) dobili odgovorni za ubijanje srpskih civila? Ili ćeš reći da toga nije bilo.
Ne, reći ćeš da je bilo puno manje nego ubijanje hrvatskih civila, a ja ću ti reći da si primitivna jer brojiš koliko je mrtvih na kojoj strani, a moglo bi se razglabati i o tvojoj edukaciji samo se ne mogu odlučiti koji dio ti fali.

Žrtva je žrtva bez obzira kojoj nacionalnosti pripadala, pa nekad pokušaj zatomiti tu svoju bijesnu dušu i ponašaj se barem jednom ko čovjek.

I nemoj mi pokušati kontrirati jer postoji ogromna razlika među nama sa kojom se ti nikad nećeš moći nositi: ja priznajem svaku žrtvu i za mene bi svatko tko je ubijao civile trebao biti doživotno na robiji. Ti priznaješ samo neke žrtve i samo neki bi za tebe trebali na doživotne robije.

Tko je glasao

Glupost

"Postoji li osobina ljudske naravi koja se ne može steći, koja mora biti prirođena, onda je to glupost"

"Upletanje u nečiju glupost uvijek je uzaludan posao" .

Tko je glasao

Bravo! To je jedino što ti

Bravo! To je jedino što ti znaš: citirati tuđe misli jer svoje nemaš.

;)

Tko je glasao

Vjerodostojno sudstvo

Da se naše (kao i srpsko) sudstvo pokazalo vjerodostojnim u razotkrivanju i procesuiranju ratnih zločina, do Haškog suda ne bi niti došlo!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Politički iznuđena abolicija

Da su Srbi procesuirali svoje ratne zločince pola Srbije bilo bi u zatvorima, a ostalih pola išlo bi tamo u posjet rodbini.

Nama nisu dozvolili procesuirati mnoge koje je trebalo procesuirati, jer su im političkim pritiskom osigurali oprost. Inače, imali bismo sasvim lijepi broj sudskih procesa protiv zločinaca i pokretača rata.
Što se tiče nas : pravedniji smo od samoga Oca pape.

Tko je glasao

Da?!

Možda stvarno griješim - ajde, daj molim te nekoliko primjera pravovremenog i poštenog suđenja (u Hrvatskoj) za ratne zločine, a do kojeg nije došlo zbog političkog pritiska izvana. Ja se ne mogu sjetiti niti jednog, ali možda mi je promaklo ...
A propos Haaga... vrijeme prolazi... zločinaca sve manje... a mašinerija tako velika i skupa... ako uskoro ne bude nekog velikog svjetskog sranja, mogli bi postati nerentabilni.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Primijetih...

ppetri prestala pisat penkala...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Slobodni pad

"Nekome pero služi da visoko leti, a nekome da nisko pada"

Prepustila sam riječ, ovima što nisko padaju- što više pišu to niže padaju.

Tko je glasao

Prepustila sam riječ, ovima

Prepustila sam riječ, ovima što nisko padaju- što više pišu to niže padaju.

Ahaha... ipak nisi!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Pisala

Neki imaju oštre olovke koje tupo pišu.

grdi

Tko je glasao

Tupilo

Neki pišu ko' da su si tupim olovkama napravili lobotomiju.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Kirurzi

A neki kao da im to stalno čini najbolja "kirurška" ekipa.

Tko je glasao

Nada

Ostavite svaku nadu, vi koji mislite da ćemo postati vaši pacjenti...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Pacijenti

Nikad nisam ni gajio nikakvu nadu da postanete naši pacijenti. Mi se ne bavimo takvima.

Možda Senekini. To da. :):):)

Tko je glasao

A kakvima se "vi" bavite?

Baš me zanima...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ajd, fala....

bar se u nečemu slažemo. :)

dalje o tome što mislim zašto je to tako neću jer bi se opet uhvatile. :(

Tko je glasao

Žao mi je što sam tek sada

Žao mi je što sam tek sada shvatila bit ovog dnevnika:

Ti naime samu sebe pokušavaš uvjeriti da nisi izdajica time što veličaš Tuđmana i sve koji se ne slažu sa tobom nazivaš izdajicama. A sve to radiš jer si već jednom izdala svog "stvoritelja" zemlje u kojoj si živjela i uživala - Tita.

Strah od izdaje te proganja, jer ako si jednom izdala, opet ćeš.

:)

i ovo ti ne govori jugonostalgičar, ako te to tješi.

Tko je glasao

Tarot-analiza

Hvala ti na ovoj psihoanalizi.
Pretpostavljam da si koristila svoje bogato iskustvo s tarotom, koje si nam jednom prezentirala svojim dnevnikom.
Sigurno si bolji stručnjak od Vidovitoga Milana, a vjerujem da mladost, kao i svugdje donosi napredak.
Strah od izdaje te proganja, jer ako si jednom izdala, opet ćeš.
Imam osjećaj da me tvoji dubinski internetski pogledi pokušavaju hipnotizirati i ugraditi takve tvoje spoznaje u moje misli.
Izgleda kako posustajem, tvoja volja postaje moja, tvoje misli kolaju mi sinapsama, a riječi: izdaja, izdaja, izdaja, bubnjaju mi meningealnom ovojnicom.

i ovo ti ne govori jugonostalgičar
Jugonostalgičar, što je to?,.... nemam takvo što više u memoriji,...... molim više podataka.

Tko je glasao

Naravno da neznaš što je to

Naravno da neznaš što je to Jugonostalgičar ni što je to bila Jugoslavija kad si ju izdala da bi pospremila svoju stražnjicu u Hrvatsku. Sad čekam da izdaš Hrvatsku radi EU.

Tvoj problem je što nemaš identitet pa se ne možeš svrstati nigdje. Ti užasno želiš biti dio neke cijeline, prihvaćena od nekog lobija, a to je već stvar za razmatranje sa psihološkog stajališta.
Ti si "Velika Vjernica", Velika Hrvatica, čistokrvna vrsta, zagriženi domoljub.

i znaš šta je meni najsmješniji u cijeloj toj priči? Nemaš pojma o onome što govoriš.

;)

Tko je glasao

"Od pameti još nezrele, ne ishode riči zrele"

Sad čekam da izdaš Hrvatsku radi EU.Tvoj problem je što nemaš identitet pa se ne možeš svrstati nigdje. Ti užasno želiš biti dio neke cijeline, prihvaćena od nekog lobija, a to je već stvar za razmatranje sa psihološkog stajališta.Ti si "Velika Vjernica", Velika Hrvatica, čistokrvna vrsta, zagriženi domoljub.

"Od pameti još nezrele, ne ishode riči zrele"
(Fran Krsto Frankopan)

Tko je glasao

I? Misliš da si sada pametna

I? Misliš da si sada pametna jer ne znaš sastaviti jednu rečenicu već ti je potreban tuđi citat?
He he he, na što je pala ova naša mladež.

Preporučam da počneš čitati konačno pametnu literaturu. Za početak pročitaj Esej o zavarajućoj stvarnosti od Micehal de Montaigneia, fantastično ćeš se pronaći u njegovim redovima.

Tko je glasao

Albanska narodna

I? Misliš da si sada pametna jer ne znaš sastaviti jednu rečenicu već ti je potreban tuđi citat?
He he he, na što je pala ova naša mladež.

"Najveća je sramota sebe smatrati pametnim"
(Albanska narodna izreka)

Tko je glasao

petrice

plus velik kao kuca!!!

Kitz

Tko je glasao

Nezamislivo je da se pljuje

Nezamislivo je da se pljuje po čovjeku koji je RH odveo do samostalnosti i neovisnosti.
U kojoj državi na svijetu se to još radi?

Kao prvo do samostalnosti i neovisnosti ove zemlje doveli su branitelji. I pod branitelji mislim na sve ljude koji su bili na prvoj crti bojišnice, a ne na onu omazdu likova koji su upisani u razne registre i naknadno postali invalidi DR-a iako u životu ni ratišta ni granate nisu vidjeli.

Kao drugo u ovoj zemlji se pljuje samo po pravim braniteljima, pa ja tebe pitam u kojoj se to još državi na svijetu radi?

U kojoj to državi na svijetu branitelji žive na rubu bijede? Da biš govorila o stvaranju države onda trebaš upoznati i tlo i ljude koji su je stvarali, a ne samo zabiti glavu u "nacrte" i izbacivati definicije o tome što je to nezavisna država i koliko ju moramo poštovati.

Ovaj tvoj dnevnik mi nalikuje na one isprazne priče koje sam morala čitati u povjesnim udžbenicima i u čijoj priči nema izgubljenih. Nažalost, ja danas na ulicama gledam samo izgubljene, a slobodu uopće ne vidim.

I jednu stvar zapamti: tko god je izašao iz rata bogat, taj rata nije vidio.

Evo malo da se educiraš, vidim fali ti životnog iskustva:

http://www.youtube.com/watch?v=YI4TCBzJPYI&feature=related

"Svi smo Hrvati,
al dijele nas nijanse!
Jedni su ginuli,
drugi vikali ZNA SE!
Jedan bio je na fronti,
drugi gledao na TV-u!
Sa je prvi u kolicima,
a drugi u Porscheu!
Za pojedince bješe oaza
što masa gine,
farsa: di bitna je kasa,
nisu bitne sitne ribe!
Pa vrtim film nazad,
(Vidim!) pijune i špijune,
krvave kune,
(Vidim!) Vukovar i Brijune!
Vidim face što su srale
Kad se kamere pale,
Krale i slale budale
Da im bale za ideale.
Generale! Reci, reci!
Kaži, odakle ti pare?!
Kolko rižu
si naplatio Crvenome križu?!
Nekom rat je brat,
A neko izgubi brata!
Neko desetljeće poslije
Sanja zvukove granata!
Narode moj?!
Za koga išao si u boj?!
Prolili smo krv,
Sad prolijevamo znoj!
A naciju boli kurac
Za poantu i tekst,
Kad čuju ovu stvar
Svi će pritisnut next!
a se vraćam da previous
Kad su dani bili tužni
Jer znam,
nešto su nam ostali dužni!
Dužni za odštetu, za kolica i štake,
Dok za kvazi junake,
Prodaju spike,
Grade spomenike!
Pune banke, svoje stranke
S tobom financiraju,
S budalama dirigiraju
kad himnu im zasviraju
Ne vjeruj im sine,

Ne vjeruj im sve što čuješ, pazi!
Žele istinu ugasit,
Puno toga je kvazi!
Jer ovo ti je povijest!
Jebeš knjigu, nastavu!
Zemlju su prodali dok su ljubili zastavu!!!

Vukovar ne stoji,
bolan, Vukovar GORI!!!
Dunav od krvi žubori,
stoje samo Banski Dvori!
Uči, uči, dijete,
uči, kako je bilo,
koliko krvi se lilo,
toliko šampanjca se pilo!!!
Rekli su ti u školi
tko je predsjednik bio
i pokazali ti sliku
gdje je zastavu poljubio.
Al pitaj ih, sine,
koliko Vukovar košta
i zašto je Ankica Lepej
i ostala bez posla?
Pitaj ih...
Kad smo bili najranjiviji
važna bila svaka kuna.
Paralelno je rastao broj
nestalih i tajkuna.
Krađe veće nego ikad:
General sa računa
uzima državne novce,
posebno biran da ih čuva.
U kasicu-prasicu
trpa tuđe dijamante.
BMW i Mercedes mijenjaju
iz garaže kante.
Na mrtvima polako,
al sigurno grade carstvo.
Od šankera do cara,
uz čvarke raste bogatstvo."

Tko je glasao

Entropija

Kao prvo do samostalnosti i neovisnosti ove zemlje doveli su branitelji. I pod branitelji mislim na sve ljude koji su bili na prvoj crti bojišnice, a ne na onu omazdu likova koji su upisani u razne registre i naknadno postali invalidi DR-a iako u životu ni ratišta ni granate nisu vidjeli.
Istina je, do samostalnosti Hrvatsku su doveli njeni branitelji pod rukovodstvom F. Tuđmana- i vojnim i političkim.
Sve stanovništvo koje je u ratno vrijeme radilo svoje poslove: opskrba hranom, strujom, održavanje vodovoda, liječenje ranjenika, izbjeglica i svih ostalih dalo je svoj doprinos postizanju toga cilja.

Ljudsko društvo nije skup kaotičnih jedinki, već ima svoja pravila i zakonitosti.
Pokazalo se da ne može opstati anarhistička zajednica u kojoj nema organizatora određenih aktivnosti i u kojima bi se svi procesi odvijali spontano.
Ono što se u prirodi spontano odvija, sve vodi povećanju entropije ili stanja neuređenosti. Tako toplina uvijek spontano prelazi s tijela više temperature na tijelo niže temperature, a tekućina se giba od višega tlaka k nižemu i entropija raste. Za obrnute procese, potrebno je ulagati energiju i znati tehnološke postupke koji vode stanju veće uređenosti.
Tako u ratu, a i u miru, neuređenom mnoštvu nije moguće uređeno djelovati, već moraju postojati određeni mehanizmi: zapovjedništvo na svim razinama, suradnja svih dijelova do usklađenosti, organizirane snage koje će provoditi osmišljene postupke, ustanove i službe u kojima će se znati tko i što radi, te tko i kako vodi evidenciju onoga što je napravljeno i što su planovi, radi kasnije kontrole i analize u slučaju neuspjeha ili mogućnosti traženja odgovornih za djelovanje.

Pri tome najniže razine, često ni ne znaju svrhovitost određenih postupaka i šire planiranje, često im se nešto može činiti nesvrhovito zbog njihova neznanja, ali i nužnosti da ne znaju ono što nije potrebno za njihovo vlastito djelovanje koje vodi uspjehu cijele operacije.
Na kraju bitno je, je li postignut cilj.
Taj primarni cilj zbog kojega su mnogi ljudi pošli u rat braniti svoju zemlju, je postignut - zemlja je obranjena i njena suverenost je ostvarena.

Kao drugo u ovoj zemlji se pljuje samo po pravim braniteljima, pa ja tebe pitam u kojoj se to još državi na svijetu radi?
I ja se pridružujem tom pitanju.
Jedan od branitelja bio je F.Tuđman, i to baš onaj čelni, a po njemu pljuju kojekakvi novinarčići koji su za rata bili svugdje osim u Hrvatskoj ili na bojišnici, koriste ga svi za svoje ciljeve: jedni kada im treba kao ime koje privlači birače, a drugi kada treba sva zla nataložena dva desetljeća, pa i ovih 11 zadnjih godina bez njega pripisati i njemu, i preko njega baš pravim braniteljima.
To se radi samo u državi koja ima toliko neprijatelja da je pravo čudo što je uopće obranjena i što je uopće nastala.
Oni su od topova, zrakoplova s kasetnim bombama, VBR-a, tenkova.. prešli u drugačije ratovanje: perom, medijskim manipulacijama, diplomatskim, političkim i drugim metodama.
Možda je problem mnogima koje nisu poučili preko ONO I DSZ-a, da osim vojnih akcija u ratovima, postoje i specijalni i propagandni ratovi, pa oni još rat doživljavaju kroz slike gospode u bijelim rukavicama koji uz sekundante i gledatelje, viteški postupaju po pravilima .

U kojoj to državi na svijetu branitelji žive na rubu bijede?
Ne znam da je to baš tako. Ti si dijete branitelja i vjerujem da se ova država skrbi o tebi kao o svoj drugoj njihovoj djeci. Imam bezbroj takvih primjera koji bi mogli pobiti ovo što ti pričaš.
Valjda imaš obiteljsku mirovinu iza svoga pokojnoga oca koji je bio branitelj, možda i stipendiju jer znam da mnoga djeca srednjoškolci i studenti ostvaruju takva prava?
Čak smo i pretjerivali u tome pa braniteljske zasluge pretvarali u prevelika prava što se tiče upisa na fakultete, te se to kasnije zakonima popravljalo.
Sin Siniše Glavaševića javno je izjavio kako je protiv takvih prava.

Nažalost, ja danas na ulicama gledam samo izgubljene, a slobodu uopće ne vidim.
Kažeš, nema slobode?
Što ti uopće smatraš slobodom?
Tvoja sloboda ograničena je slobodom svih ostalih članova zajednice.
I ova pjesma koju navodiš, je odraz slobode govora. Prouči koliko je ljudi danas u zatvorima zbog toga što su rekli ili napisali, a koliko je prije bilo takvih u SFRJ. Pa i V. Gotovac, M. Veselica, F.Tuđman, D.Budiša, Z.Čičak, .... bili su u zatvoru zbog svojih riječi i političkih stavova.
Ljudi su točno znali što se ne smije pričati, kakvi vicevi su kažnjivi, koje se pjesme ne smiju pjevati.

U SFRJ o predsjedniku njene vlade, ili o predsjedniku države, ministrima i samome uređenju države morao je biti, kako ljudi kažu "kuš", tj. jezik za zube. Ako misliš da je pojam slobode smjeti misliti što te je volja, onda je to bila slobodna država. Ova dozvoljava puno više: napisati što misliš, a ograničenost je preuzeta iz demokratskih zemalja-do zaštite dostojanstva i prava drugih osoba i naroda.
Za primjer pročitaj si dnevnike kojima se opisuju naši političari i javne osobe. Neki čak prelaze granice ukusa i vrijeđaju ih preko onoga što se smatra slobodom govora u pravim demokracijama.

I jednu stvar zapamti: tko god je izašao iz rata bogat, taj rata nije vidio.
Svi smo mi iz rata izašli bogati: dobili smo svoju državu.

Problem je u tome što mnogi ne vide vrijednost onoga što to predstavlja, pa su si zamislili kako se takvo bogatstvo može sačuvati samo od sebe, bez da ga sami čuvamo, zaštićujemo, cijenimo one koji su ga stekli, bez da imamo hrabrosti suprotstaviti se onima koji ga razvlače pljačkom, političkim odlukama, pravnim propisima koji ozakonjuju rasprodaju nacionalnoga bogatstva, hiperprodukcijom političke birokracije i njihovih povlastica, te klanjanjem novopečenim bogatašima i raznim "psima rata".
Da biš govorila o stvaranju države onda trebaš upoznati i tlo i ljude koji su je stvarali, a ne samo zabiti glavu u "nacrte" i izbacivati definicije o tome što je to nezavisna država i koliko ju moramo poštovati.
Da bi o nekome mogla nešto pisati, moraš imati dovoljno pouzdanih podataka, a ne bubati prema svojim stereotipima.
Ovo sam ti već jednom objasnila u komentaru: "Sve sama": sama postavljaš tvrdnje za koje tvrdiš da su ih drugi rekli, komentiraš te iste tvrdnje, ljutiš se na taj komentar, daješ repliku na njega, a zatim repliku na svoju repliku.

Što se tiče pjesmice, pokazuje mnoštvo negativnosti koje je rat izrodio, zatim onoga što je donijela kriminalna prvobitna akumulacija kapitala, te onoga što će rješavati i ove generacije koje o tome pjevaju.

Tko je glasao

Kažeš da bih ja trebala

Kažeš da bih ja trebala baratati činjenicama kada govorim, a ne svojim pretpostavkama, ali logičnije je da o ratu znam više kao djete branitelja nego ti.

Daj mi odgovori molim te na par pitanje, nešto mi nije najjasnije u tvojim upisima:

Kako je to Tuđman bio branitelj? Na kojoj crti bojišnice je on bio?

Druga stvar, što ti misliš tko je prodao Vukovar kao žrtveno janje? Gle, za prodaju Vukovara ne možeš kriviti Srbe, kako to inače voliš raditi za sve nedaće koje spopadnu Hrvatsku, pa me čisto zanima što ti misliš tko je prodao Vukovar?

Tko je glasao

Učenje

Kažeš da bih ja trebala baratati činjenicama kada govorim, a ne svojim pretpostavkama, ali logičnije je da o ratu znam više kao djete branitelja nego ti.
Misliš?
Krivo misliš!
Kako je to Tuđman bio branitelj? Na kojoj crti bojišnice je on bio?
Bio je i vrhovni zapovjednik i tvoga oca. Pretpostavljam da te to naučio.
F.Tuđman je bio na najvažnijoj crti bojišnice.

Druga stvar, što ti misliš tko je prodao Vukovar kao žrtveno janje?
Isti oni koji su prodali Srebrenicu i Sarajevo - međunarodna zajednica.

Gle, za prodaju Vukovara ne možeš kriviti Srbe, kako to inače voliš raditi za sve nedaće koje spopadnu Hrvatsku, pa me čisto zanima što ti misliš tko je prodao Vukovar?
Griješiš, ne radi se o Srbima, već Velikosrbima.

Oni Vukovar nisu mogli prodavati jer nikada nije bio njihov. Možda su mogli samo onako kako lopov prodaje ukradeno. Ali ni lopovi ne uništavaju ono što moraju prodati, a ovi su ga razarali, ubijali ljude u njemu, palili i nad mrtvima plesali vampirske plesove.

U duhu pomirbe srpski predsjednik je obećao pomoći obnovu Vukovara.
Bolje bi to bilo nazvati: davanjem malenoga dijela ratne odštete.

Tko je glasao

Niso tu Velikosrbi, već

Niso tu Velikosrbi, već četnici. Htjela sam provjeriti da li si naučila razliku između Srba i četnika i vidim da nisi.

.

Objasni koja je to glavna crta bojišnice? nisam znala da postoje glavne i sporedne.

I daj mi odgovori na još jedno pitanje: što ti misliš tko je po tvom mišljenju naredio klanje srpskih civila i paljenje njihovih kuća?

Tko je glasao

Lp Lpj trz psl !?

[....] zšt j nkc Lpj
stl bz psl?....

Zst s nkc n b zpsll vdj
< hrf="http://www.bdbrkfsttrvlr.cm/Crt-bd-nd-brkfsts/Knzvc-prtmnt_Pl-d.htm" ttl="http://www.bdbrkfsttrvlr.cm/Crt-bd-nd-brkfsts/Knzvc-prtmnt_Pl-d.htm">http://www.bdbrkfsttrvlr.cm/Crt-bd-nd-brkfsts/Knzvc-...

Trbj wllns-msrk. Jdn msrk n stgn sv sm, z t j pcl "stdj pl(l)tckh nk" n ntrnt...

bvzn d s lp nk tm nfrms !.

Tko je glasao

E da, istina je da ovi ustašoidi ne mogu sakriti...

.... kakvi su primitivci. A ja sam fakat naivčina, da sam na trenutak pomislio da se s takvom barabom može suvislo razgovarati.

Tko je glasao

??:

Ostricu

Predmnijevam da se to tvoje zgrazanje odnosi na moj upis.

Misli li Zoranko da je reklamiranje jedne omiljene turisticke destinacije nesto nemoralno ?.

Zar postoji nesto necasno a sto bi bilo povezano sa tim linkom ?. Je li protiv pravila ove stranice (sto nisam znao, jer vidim mnogo linkova) ?.

Ja znam samo to da su moji poznanici (Nijemci) bili tamo proslog ljeta i kazu: "Alles fein !. Nette Leute, super zufrieden mit der Massage und so... Fahren gerne wieder hin."

Odakle bih ja inace znao za taj exkluzivni lokalitet ?. Za razliku od tebe koji zbog svoje prominentnosti ljetovanja dobivas dzabe, ja si to ne mogu priustiti... mala penzija... svjetska financijska kriza i tako to... sto ces...?.

Zasto ja ne bih pravio malo reklame ?. Ljudi koji frekventiraju ovu stranicu su ionako fakultetski obrazovani /dakle, automatski sa visokim primanjima/ i upravo prava klijentela za taj lokalitet. Materijalno i intelektualno, mislim.

To sa maserkom ?. Pa, ovi ljudi kazu da je ona koja je njih "tretirala" bila "andauernd gestresst"..., a prema popularnosti i intelektualnom nivou ove stranice (ili ti imas lose misljenje o Pollitiki ?) veeelika je vjerojatnost da masserka i ovdje navraca ?. Treba li tu neka velika ostroumnost ?. A to sa Lepejkom je bilo cisto iz humanitarnih razloga. Nismo sa istog politickog spektra, ali, eto, bozicno je wrijme i u to godisnje doba cak i nas "ustasoide" spopadnu ljudski osjecaji...

Apropos "ustasoid". Ne cini li se i tebi da si malo i previse "siroke ruke" pri dodjeli tih tvojih omiljenih epiteta ?.

Cuj, sto se mene tice, mozez me uzeti kao sinonim, mene to niti vrijedja niti mi laska. Nulla osjecaja..

Ali, ako ti to cinis drugim ljudima i na drugim mjestima, onda prizivas necastivog. Mozes si zamisliti da na svijetu ima raznih budala, i neka od njih mogla bi doci na ideju da dokaze upravo one karakterne osobine koje ti povezujes sa "ustasoidima". A ti vec znas kakve su to karakteristike, zar ne, Ostricu ?.
Kazem ti to jer i sam imah problema sa ljudima iz tog miljea. Doduse, oni koje ja poznajem zasigurno ne zaviruju na ovu i slicne internetske stranice, ali, i oni imaju svoj "Netzwerk" i veza sa Hrvatskom nije iskljucena...

Zasto prizivati djavola ?. Ti si jos mlad i pred tobom je sigurno jos jedna sjajna karijera. Zasto se igrati heroja kad i sam znas da oni ne dobiju nista osim posmrtnog spomenika. Dok kukavice prezivljavaju sve i beru plodove borbe mrtvih heroja. Zasto se ne drziz i dalje svoje uspjesne strategije jos iz 91 -e ?. Da si onda bio heroj a ne kukavica i ti bi danas bio ili mrtav ili popljuvan. Bio si kukavica i zato si sada "moralna vertikala" !.

Pametnome dosta, ili ?.

Drz' se ti radije onog sto ti "lezi". I gledaj svoja posla.

Nicht für Ungut, Zokie !. Es brennt die Kerze,es ist Adventszeit !.

Tko je glasao

Yoda

Citiram te:

"Apropos "ustasoid". Ne cini li se i tebi da si malo i previse "siroke ruke" pri dodjeli tih tvojih omiljenih epiteta ?.

Cuj, sto se mene tice, mozez me uzeti kao sinonim, mene to niti vrijedja niti mi laska. Nulla osjecaja..

Ali, ako ti to cinis drugim ljudima i na drugim mjestima, onda prizivas necastivog. Mozes si zamisliti da na svijetu ima raznih budala, i neka od njih mogla bi doci na ideju da dokaze upravo one karakterne osobine koje ti povezujes sa "ustasoidima". A ti vec znas kakve su to karakteristike, zar ne, Ostricu ?.
Kazem ti to jer i sam imah problema sa ljudima iz tog miljea. Doduse, oni koje ja poznajem zasigurno ne zaviruju na ovu i slicne internetske stranice, ali, i oni imaju svoj "Netzwerk" i veza sa Hrvatskom nije iskljucena..."

______________________________________________________________________________

Oštrić ima "dobar" nos za prepoznati ustaše, fašiste, naciste, itd pa ih nemilo etiketira.
Etiketirao je i mene kao najopasnijeg ovdje na pollitiki.com. (zna on dobro gdje je to napisao)
I što ja tu mogu?
Sa takvima sa svoje pozicije moram surađivati, a pri tom ne skidati gače.
A to da bi on mogao naletjeti na kakvu budalu sa druge strane: mogao bi vrlo lako. I ne samo budalu nego i one koji bi bili povrijeđeni etiketiranjem koje ne smatraju istinitim.
Mogao bi naučiti da ima ljudi tankih živaca.
Lako je za nas ovdje na pollitiki.com.
Koliko znam to je pokazao i zadnji skup političara gdje su se okupili ljudi raznih političkih uvjerenja.
Čuo sam da je prošlo sve u redu kako i priliči ljudima od normalne komunikacije bez obzira što je došao i bez prizorni tzv. džon-obraz. Jeb ga, tko bi odolio besplatnom piću.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Kolega @grdilin, ti puno

Kolega @grdilin, ti puno riskiras upustajuci se u prepirku sa tim "antifa - herojima". Misli na to da ti moras zivjeti medju njima, i onaj koga oni stave na svoj spisak nema vise mnogo razloga za smijeh... Ja ti ne zavidim na buducem psihickom teroru koji ti je vise nego izvjestan...
Hvala Bogu, ja sa njima zivjeti ne moram, pa si kao luksuz ponekad mogu priustiti ovakvu malu carku.

Nemam ja nikakvih problema sa tipovima Ostricevog politickog i karakternog profila. Neka ga. Kako bi inace hrvatska drzava svijetu pokazala da se brine za svoje socijalne slucajeve ?. A on ima dobar njuh, i nanjusio je da bi "lov na ustase" mogao donijeti i koju paru... Ne cini on to iz nekog uvjerenja i zna da nema opasnosti ni od ustasa ni od fasista. Kad bi je bilo - zavukao bi se on u najdublju rupu kao i svi njegovog "profila".

Ali, da bi se mogao naci netko tko bi njegovo laprdanje mogao uzeti ozbiljno - to bi on i sam morao znati. Ja sam ga na to upozorio u dobroj namjeri, a on je odrastao covjek i trebao bi znati sto cini. Meni je svejedno. Neka radi sto hoce.

I ne samo on...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci