Tagovi

Tko više podvaljuje, Tadi? ili Josipovi? (uz pomo? Kosorice)?

Nakon dvaju posjeta srbijanskog predsjednika Borisa Tadi?a Hrvatskoj, od kojih je prvi bio privatni, odnosno tzv. radni, a drugi službeni, valja trezvene glave "sine ira et studio" procijeniti što su ti posjeti donijeli Hrvatskoj, a što Srbiji, kao i što oni zna?e za stabilizaciju stanja na prostoru bivše Jugoslavije, još uvijek optere?enom neriješenim nacionalnim i državnim problemima.

Prije svega treba voditi ra?una o ovlastima predsjednika Srbije kad su u pitanju važna politi?ka pitanja izme?u dvije zemlje. Prema srbijanskom Ustavu predsjednik susjedne države "predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu", i to je sve. U Srbiji utvr?uje i vodi politiku isklju?ivo Vlada, a ona je izraz volje Narodne skupštine u kojoj, kao što je poznato, srbijanski radikali, odnosno jednostavnijim politi?kim rje?nikom re?eno nacionasocijalisti imaju dobru tre?inu poslanika. Prema tome, sve lijepe rije?i koje je predsjednik Boris Tadi? izrekao u Hrvatskoj ne predstavljaju izraz politike koju vodi Vlada, nego je to izraz želja za kreiranje srbijanske politike prije svega prema inozemstvu, odnosno Europskoj uniji.

Naravno, posjeti predsjednika Tadi?a Hrvatskoj i suzdržane isprike koje je izrekao za patnje koje je velikosrpska politika nanijela Hrvatskoj i njezinom narodu su dobro došli, ako ?e njegove izjave imati utjecaja na srbijansku politiku prema Hrvatskoj. Kao što je poznato, ta se politika još uvijek nije suo?ila s golom ?injenicom da je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije pod vodstvom Slobodana Miloševi?a. Štoviše ?elnik radikala Tomislav Nikoli? i dalje grmi kako se Hrvatska treba ispri?ati Srbiji za zlo?ine nanesene prema Srbima u Hrvatskoj za vrijeme Oluje i Bljeska, a na srbijanskim internetskim portalima još uvijek prevladavaju ocjene kako se Boris Tadi? ne može ispri?ati u ime Srbije i srpskog naroda, dok su oni koji pozdravljaju te posjete u manjini. Ipak i u ovakavim okvirima posjet srbijanskog predsjednika treba ocijeniti u kontekstu promjene klime u srbijanskom društvu, a posebice neke njegove izjave koje predstavljaju novinu u hrvatsko-srbijanskim odnosima u poratnom razdoblju.

Prije svega jedan visoki srbijanski državni dužnosnik kona?no je priznao da su na teritoriju Srbije postojali zarobljeni?ki logori, premda ih tako nije atribuirao. Uskoro ?emo vidjeti je li i srbijanski pravosudni organi poduzimaju neke silom zakona radnje da se po?nu procesuirati zlo?ini koji su nad hrvatskim zarobljenicima po?injeni na tlu Srbije. Tako?er govore?i o srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj on je prvi uporabio upravo taj termin, pri ?emu je otišao korak dalje od velikosrbina Milorada Pupovca i njegovog SDSS-a koji još uvijek ustrajavaju na Srbima kao narodu u Hrvatskoj, teže?i na mala vrata preko Zajedni?kog vije?a op?ina stvoriti pravni okcvir za corpus separatum u okvirima Republike Hrvatske, što je opasan presedan s mogu?im ozbiljnim politi?kim posljedicama. Pri tome valja naglasiti da takvu politiku podržava raznim mjerama i hrvatska Vlada, a vode?a oporbena stranka optere?ena još uvijek jugonostalgi?arskom prtljagom to odobrava,

Što se ti?e Hrvatske, predsjednik Ivo Josipovi? nastavlja voditi politiku krajnjeg popuštanja prema Beogradu i me?unarodnoj zajednici. Treba podsjetiti da je Ivo Josipovi? legalno izabran predsjednik Republike Hrvatske, ali s ograni?enim legitimitetom. Za njega je glasovalo svega 29,7 posto od ukupno upisanih bira?a, a on stalno manipulira s javnoš?u pozivaju?i se na puni legalitet, što nije sporno, ali i na puni legitimitet što je i te kako sporno. U ovom drugom slu?aju koristi nepouzdane ankete koje mu navodno daju 80 posto potpore gra?ana. Hrvatske ankete su nepouzdane, jer se bez obzira o kojoj se agenciji radilo vrše telefonski, a u takvim anketama samo 30 posto pozvanih odgovara na anketna pitanja, dok 70 posto jednostavno zalupi telefonsku slušalicu. Za ocjenu politi?ke ocjene u Hrvatskoj je tako jedino mjerodavna glasa?ka kutija.

Pod kontrolom svojih britanskih savjetnika predsjednik Josipovi? i dalje ostaje pri namjeri da se razmotri mogu?nost odustajanja Hrvatske od tužbe za genocid koja se nalazi pred Me?unarodnim sudom pravde. On kao i u drugim stvarima i politi?kim pitanjima prekora?uje svoje ustavne ovlasti, jer su one strogo ograni?ene, a posebice kad je u pitanju ta tužba, što je u nadležnosti Vlade. Na žalost s Jadrankom Kosor koja je pritisnuta golemim teretom problema a okružena nekompetentnim savjetnicima i korumpiranim ministrima hrvatska politika dolazi u iskušenje da opet pod imperativom ulaska u Europsku uniju odustane od tužbe za genocid, kako bi se Srbiji olakšao tek otvoreni pristupni proces približavanja EU. Hrvatska, dakle, osim deklarativno, nije ništa dobila s dvama posjetima Borisa Tadi?a, ali je u me?unarodnoj javnosti profitirala Republika Srbija. Da se stvari ne ?e tako lako rješavati najbolje ilustrira ocjerna koju je nedavno u intervjuu sarajevskom tjedniku "Dani" dao poznati srbijanski odvjetnik Sr?a Popovi? koji je od samog po?etka bio me?u rijetkim beogradskim intelektualcima suprotstavljenim Miloševi?evoj politici. Na pitanje zašto ni jedan srbijanski politi?ar dosad nije smogao snage da kaže da je Srbija devedesetih godina vodila osvaja?ki rat, a ne obrambeni, on je izme?u ostalog odgovorio:

"Odlazak predsjednika Tadi?a u Vukovar i sam ?in izvinjenja, uprkos pohvalama, ima više simboli?ku vrijednost. Uostalom, ako znate da se u Srbiji desetak godina skriva ?ovjek optužen za genocid - što i sama vlast povremeno priznaje - onda izvinjenje predsjednika Tadi?a u Vukovaru postaje još praznije. Ako se svako malo grlite i ljubite s Miloradom Dodikom, onda, usprkos tvrdnjama, ne možete podržati teritorijalnu cjelovitost BIH, ne možete izdati Ratka Mladi?a, jer vrlo dobro znate da ?e onog momenta kad se on pojavi u Haagu, biti obnovkljena pri?a o tome da je RS nastala na genocidu. Umiješati sve te stvari u jedinsven stav, pa to je podvig".

Napomena: komentatorima koji se ne budu bavili temom dnevnika ne ?u odgovarati, jer ne zaslužuju ?ak ni minus. Posebice onima kojima smeta "ne ?u", jer ima i takvih koji misle da još uvijek postoji Novosadski dogovor, odnosno država u kojoj je sklopljen.

Komentari

G. Krsnik, ne slažem se s

G. Krsnik,

ne slažem se s Vama u nekim tvrdnjama, no to nije presudno.

Postavila bih Vam nekoliko pitanja:

Zašto ste toliko fiksirani na Josipovića, kada kao vrsan i iskusan novinar, možete pisati o puno važnih i zanimljivih tema?

Mislite li da je moguće da ujedinjeni u zaličitim akcijama kao građani možemo pronaći izlaz iz bankrota koji prijeti?

Da li po Vašem mišljenju među aktivnim političarima postoje neki pošteni koji žele služiti narodu i donijeti i provesti promjene u društvu, kao spas gospodarstva, pokretanje proizvodnje i obnovu ondustrije, poticanje poljoprivrede i razvoj zapuštenih i nerazvijenih dijelova zemlje; razvoj društva i promicanje ljudskih prava i sloboda, ukidanje diskriminacije, procesuiranje kriminalaca u politici, gospodarstvu i sportu?

Postavila sam Vam ova pitanja jer me zanima Vaše mišljenje i poštujem Vaše prosudbe kao iskusnog čovjeka i novinara.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

josipović

Mirtaflora,
prije svega zahvaljujem na komplimentima, pri čemu je sasvim normalno da se ne morate složiti u svemu s mojim gledištima. To je u stvari sukus demokratskog dijaloga i rasprave, što mnogi ideološki zaglupljeni na ovom postu jednostavno ne mogu shvatiti. Na žalost nije ih mali broj, pa zato pollitika nema težinu koju bi inače zasluživala.

Odgvorit ću vam samo na prvo pitanje, a ostala dva ostavit ću za jedan zaseban dnevnik idućih dana.

Kao što sam svojedobno kritizirao predsjednika Tuđmana zbog njegove politike prema Bosni i Hercegovini, pa mi je pod pritiskom hercegovačkih udbaša ukinuta kolumna "Hrvatska i svijet" u "Slobodnoj Dalmaciji", tako isto sada koristim ovaj portal da kritiziram poteze i politiku predsjednika Josipovića. Moja malenkost je u politici čak i više od njega i imam međunarodno iskustvo, što ga on nema, tako da me uopće ne impresionira njegova funkcija predsjednika Republike.

Kao svaki građanin koji vodi računa da su političari izabrani da služe njima, a ne da građani služe političarima, imam pravo kritizirati politiku predsjednika Josipovića kad smatram da je to potrebno. Jednostavno rečeno, predsjednik Josipović ne vodi politiku koja zastupa hrvatske interese, nego interese Ujedinjenog kraljevstva. Zato se okružio i savjetnicima iz Velike Britanije (Dejan Jović, Chris Cviic) ili je zadržao problematične savjetnike iz Mesićevog mandata. Ako me pitate kakva je to politika Londona prema Hrvatskoj, onda se to može vidjeti čak iz aviona.

Velika Britanija nikad ne će oprostiti Hrvatskoj što su joj hrvatski ratnici poremetili strateške interese na ovom području. Politika Londona bila je i ostala da vodeći njezin saveznik na ovom prostoru bude Srbija, bez obzira što je velikosprska politika doživjela poraze u četiri rata i što se Srbija svela gotovo na granice pašaluka. U postojećim okolnostima Londonu je i te kako stalo da se Domovinski rat (koja odrednica mi se nikad nije sviđala, jer se svodi na građanski rat, a nju su lansirali Hrvatskoj neskloni Marko Grčić i Denis Kuljiš, a to je u stvari bio hrvatsko-srpski rat u kojemu su u očima Britanaca "veliki ratnici" Srbi popušili) proglasi građanskim ratom. U građanskom ratu nema ratne odštete, niti neka od strana može biti osuđena za genocid. Sve što je Josipović učinio u ovih desetak mjeseci vodi na mlin britanske politike, ali je njegov najveći grijeh što hrvatsku tužbu za genocid pred Međunarodnim sudom pravde nastoji povući, iako to ne spada u njegove ovlasti.

Kad bi se ogolili postupci predsjednika Josipovića onda bi se moglo bez ustezanja ustvrditi da se radi o izdaji nacionalnih i državnih interesa. Tome se ne treba posebno čuditi, jer predsjednik Josipović, kao ni SDP koji ga je kandidirao, nikad nije nedvosmisleno isticao hrvatske interese, nego se uvijek radilo o tome da su se ispunjavali interesi međunarodne zajednice ili nekih velikih sila. Uzmimo za primjer samo Srbiju i njezino uporno odbijanje izručenja generala Mladića. To je u Hrvatskoj nezamislivo da se državna politika suprotstavlja zahtjevima koji dolaze iz međunarodne zajednice. Predsjednik Josipović u tome vodi glavnu riječ i moja malenkost koristi svaku priliku da javno ukaže na njegovu izdajničku politiku.

PS. Na ovaj komentar bit će mnogo reakcije onih koji također na brane hrvatske interese i koji se nikako ne mogu načuditi kako jedan bivši Tanjugovac piše ovakve antijugoslavesnke komentare. Takvima uopće ne ću odgovarati, a posebice onima kojima je prije mjesto u nekoj mentalnoj ustanovi a ne na jednom otvorenom portalu.

Stojte mi dobro.

Tko je glasao

nemoguće?

vkrsnik,

na jednoj razini stvarnosti uistinu si u pravu
i ne mogu nego poštovati uspomenu na ilire koji su rimske izaslanike koji su došli tražiti
zemlju i vodu simboličkim jezikom predaju, bacili u bunar
nemoguće?
dali su im i zemlju i vodu
a i onako bi ljudi željni slobode bili pregaženi rimskim legijama

ipak mi smo danas saveznici sila pobjednica
svi su stanovnici planete zemlje, prihvatili rezultate prvog i drugog svjetskog rata
i nijemci, i hrvatska desnica
što je bilo, bilo je
uistinu
velika britanije nije sila zla
velika britanija je vrlo dugovječna država
realna tvorevina
koja je očito osim nešto geopolitičke sreće
kroz vjekovno postojanje naučila i usvojila neke vrlo efikasne diplomatske i političke metode
sad se igra druga partija
ponovo se dijele karte
pobjednici iz prve dvije partije imaju bolje karte
ali pravila igre, kao u matriksu, nikome ne onemogućuju pobjedu
samo treba biti mudar i znati što je pobjeda

kako su nekad govorili srbi
prvo ste vi 400 godina jahali nas
a sade ćemo mi 400 godina jahati vas
i bili u krivu
nemoguće?
jer igra se nova partija, a jahati bilo koga
nije pobjeda

ni velika britanija nije svemoćna
ima stvari koje mora, kao neželjene prihvatiti i kraljica
na primjer da nikad neće doći u hrvatsku
jer joj prijeti opasnost
da kad ceremonija bude na vrhuncu
kad se postroji garda, predsjednik josipović, novinari i fotografi
odjednom se netko počne smijat
pukne od smijeha i josipović, i mesić, i saša perković, i mrak, i više manje svi
se polako raziđu i garda i novinari i publika i
ostane kraljica sama na ledini
sa svojim engleskim savjetnicima suznih očiju
nemoguće?

između njih je i priznanje hrvatske države
ono što radi josipović jača srbiju
i to velikoj britaniji odgovara i tebi to smeta
ali jača i hrvatsku
a to je politici velike britanije nešto novo
naš je interes skandinavizacija balkana, (ne samo jugoslavije)
mi norveška, srbija švedska - osim što su ljepotice crnke a ne plavuše
nemoguće?

ono što je uistinu od koristi našim neprijateljima
ne radi josipović
nego kosor
nemoguće?

luka

Tko je glasao

Engleska

Cijenjeni kolega,

Mislim da ste bezrazložno opijeni "veličinom" tzv. Velike Britanije, koja to već odavno nije, već je oronula kraljevina, otprilike jednako toliko, koliko i sama Elizabeta II.
Nema više gotovo ni V od Velike.
A to, da je ta kraljevina bila u ishodištu svih zala, koja su se u svijetu događala, povijesno gledano, to je ne samo točno, već je i bila glavni pokretač.
Pa čak i danas, kada se krije u krilu velikog zaštitnika, još uvijek tom istom zaštitniku šapuće na uvce, upravo ono što isti želi čuti, a u interesu je politike krune.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

a u interesu je politike krune ...

molotove,
nisam opijen
- mislim da bi bilo korisno usuglasiti kriterije oko procjene snage jedne države
- mislim da je dobro poznavati veliku britaniju i realno procjenivati njezinu snagu
- mislim da je dobro razumjeti koji su mehanizmi unutar britanske politike odgovorni za ono što mi doživljavamo kao negativno, kao zlo
-na razini zajebancije, mislim da englezi znaju koliko nam je drago pobijediti na wembleyu, i vjerujem da nam neće tako skoro poslati kraljicu

mislim da je velika britanija primjer koji nas podsjeća
kako je politika područje u kojem vlada interes
na pollitika u velikoj većini prevladavaju tekstovi koji tretiraju politiku kao nešto
što bi trebalo biti moralno i uzvišeno, posvećeno općem dobru, a nije
s puno iskrenosti, najčešće
za veliku britaniju odavno je poznato da nema prijatelje nego interese
tako je zapravo sa svakom državom
velika britanija je uistinu s one strane dobra i zla
kao i dobar komunistički revolucionar
cilj opravdava sredstvo

druge države
koje su u velikim i poznatim sukobima gubile ratove s velikom britanijom
(hitlerova njemačka, carska njemačka, napoleonova francuska, trgovačka nzozemska, kraljevska španjolska)
nisu bile moralnije
nego manje uspješne, nesposobnije u borbi za vlastiti interes

ne bi htio biti dio takve države
niti takvog poraza
htio bih da moja država u obrani vlastitog interesa
(a htio bi da interes moje države
odražava interese svih građana, i da niti jedan cilj ne može opravdati zlo kao sredstvo)
bude jednako sposobna kao velika britanija
u obrani svoga

dio te sposobnosti je u tome da znaš procijeniti
snagu neke države
bez obzira da li je saveznik kao danas velika britanija
ili potencijalni protivnik

luka

Tko je glasao

Interesantno

Moram priznati, kolega @luka, da su Vam opservacije interesantne, iako se snjima u nekim djelovima suštinski ne slažem.

Nu, dvije stvari ću izdvojiti, kao ispravak netočnog navoda:

druge države
koje su u velikim i poznatim sukobima gubile ratove s velikom britanijom
(hitlerova njemačka, carska njemačka, napoleonova francuska, trgovačka nzozemska, kraljevska španjolska)
nisu bile moralnije
nego manje uspješne, nesposobnije u borbi za vlastiti interes

Cijenjeni kolega, ni jedna od navedenih zemalja nikada nije izgubila rat s tzv. V.Britanijom, uvijek su ratove za te usrane Engleze vodili i dobili neki drugi.

bez obzira da li je saveznik kao danas velika britanija
ili potencijalni protivnik

Cijenjeni kolega, mislim da ste u debeloj zabludi, ako mislite (a i iz vašeg komentara je to vidljivo), da Englezi mogu biti bilo kome saveznik, u koliko to naravno nije u njihovu interesu.

A na razini zajebancije, kako to Vi kažete, poraz od Hrvatske u Londonu, veća je rana Englezima, nego da su izgubili 10 utakmica od Malte recimo. Meni je ta pobjeda, konkretno, melem na ranu.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Tuđe nećemo svoje nedamo!

Uzmimo za primjer samo Srbiju i njezino uporno odbijanje izručenja generala Mladića.

Možda ja imam nedostatak domoljublja, no sigurno je da nikad ne bih volio živjeti u državi koja skriva nešto takvo kao što je general Ratko Mladić.

Ovo što ti zastupaš je zapravo izolacionizam koji ne primjenjuje osnovne standarde koje je postavila međunarodna zajednica. Zapravo možemo to definirati hipokrizijom gdje smo s jedne strane ponosni što smo članovi UN-a a s druge bi radili po svome. Stvarno se treba pitati što je tu loše u želji međunarodne zajednice da kazni odgovorne za počinjene zločine u ovim krajevima kad već mi Balkanci nismo za to sposobni. Zar misliš da bi oni tražili izručenje Generala Mladića i sličnog društva da su oni pravedno procesuirani u vlastitim domovinama? Čisto sumnjam isto kao što sumnjam da nemaju pametnijeg posla od lova na razne bradate doktore u autobusima linije Novi Beograd - Batajnica.

leddevet

Tko je glasao

Ratni zločini

Leddevet,

Ovo što ti zastupaš je zapravo izolacionizam koji ne primjenjuje osnovne standarde koje je postavila međunarodna zajednica. Zapravo možemo to definirati hipokrizijom gdje smo s jedne strane ponosni što smo članovi UN-a a s druge bi radili po svome. Stvarno se treba pitati što je tu loše u želji međunarodne zajednice da kazni odgovorne za počinjene zločine u ovim krajevima kad već mi Balkanci nismo za to sposobni

Međunarodna zajednica bi trebala kažnjavat sve ratne zločine, a ne samo jednostrano. Nisam do sad nigdje videl da su kažnjavali zapovjednike britanskih snaga u Iraku. Ili ti misliš da zločina tam nije bilo.

Tko je glasao

Ak je naš onda je dobar

Međunarodna zajednica bi trebala kažnjavat sve ratne zločine, a ne samo jednostrano.
Znači da naše (ili srpske) zločince ne treba kažnjavati jer, eto, nisu kažnjeni neki britanski oficiri?
Oprosti Skviki, no bilo bi dobro da prestaneš prodavati ovakve "logike" i stalno razvodnjavati priče. Jasno da "ni med cvjetjem ni pravice" i da sustav nije jednak za sve, no s druge strane nikako ne bi uspoređivao engleski pravni sustav s našim, to je stvarno nebo i zemlja i jako daleko smo od toga.

Ovo iz tvog komentara se da zaključiti da bi ti radije živio u državi koja ne želi izručiti Generala Mladića jer time pokazuje čvrstinu i nepristajanje na ikakve kompromise. Malo mi se to čini dječje isto kao što je dječje bilo kad smo "svi bili Norac" i onda smo odjednom prestali "biti Norac" kad ga je naše pravosuđe osudilo zbog izvršenih zločina. Zločina Skviki, a ne viteških podviga kako smo svi galamili sa zadarske rive.

leddevet

Tko je glasao

rose is a rose...

država je država
pravda je pravda
a pravo je pravo
hrvatska država i društvo radi nas građana treba istražiti optužbe i kazniti zločine
sve zločine
hrvatska država nije trebala prihvatiti jurisdikciju međunarodnog suda za vojno redarstvenu akciju oluja

luka

Tko je glasao

Leddevet, Da se ne zadržavam

Leddevet,

Da se ne zadržavam na tvojim glupim diagnozama.

Ja bi rado živio na zemaljskoj kugli, gdje svi jednako budu tretirani pred haškim sudom.

Tko je glasao

Miss Universe

Ja bi rado živio na zemaljskoj kugli, gdje svi jednako budu tretirani pred haškim sudom.
Mora da si takvu izjavu pokupio od kandidatkinje za Miss Universe na natjecanju u Sun City-ju.

Nisam te to pitao, no budući da se ljutiš kad te netko ponovo pita u slučaju kad nije zadovoljan tvojim odgovorom neću ponoviti pitanje, a i sumnjam da bi odgovor opet bio "Pitijski" (neću reći "zagorski" jer te to isto ljuti).

Moj naklon

leddevet

Tko je glasao

krivo pročitano

leddevet,

očito ste krivo protumačili moju primjedbu oko izrućenja generala Mladića. Ne radi se o tome je li on kriv a očito jest, nego o tome kako ga Srbija i kao takvog brani. Hrvatska je s druge strane urddno izručila generala Gotovinu i još se Vladimir Šeks ima hrabrosti pravdati kako njegov "Ilat" (identificirati, locirati aretirati, transferirati) nije njegov grijeh.

Radi se dakle o tome kako dvije države brane svoje interese, a ne o tome da bi se nekome progledavalo kroz prste kad su u pitanju ratni zločini. To nema nikakve veze s izolacionizmom, što se upravo dokazuje na primjeru srbijanskog odnosa s međunarodnom zajednicom, iako ona ne namjerava izručiti dokazanog najtraženijeg ratnog zločinca.

Tko je glasao

Bezpravlje

Radi se dakle o tome kako dvije države brane svoje interese
Mislim da nisam krivo protumačio navedenu primjedbu.

Temeljna postavka je da države takvim ponašanjem sigurno ne "brane svoje interese" već upravo suprotno.

Ajmo se pitati koji su interesi neke države? Pretpostavljam da je jedan od temeljnih interesa vladavina prava, odnosno kako bi rekli jednostavnim jezikom, fatanje lopova i zaštita poštenih. Mislim da u nikakvom slučaju interes države nije skrivanje lopova i zataškavanje ikakvih marifetluka. U tom smislu da je naša država imala muda i stvarno bila pravna država i obzirom da su postojale nekakve indicije trebala je pokrenuti istragu oko Gotovine, ako istraga pokaže da ima elemenata za suđenje, pokrenuti sudski proces i na taj način definitivno utvrditi da li je Gotovina kriv ili nije. To je jedini mogući ispravan put a ne ovaj naš kokošarski koji podređuje pravosuđe politikantskim emocijama u isključivoj službi ksenogobskog ujedinjavanja "stoke sitnog zuba". Ovo što je Hrvatska napravila je štetno za svih, za samu Hrvatsku jer smo se pokazali bezveznom državom, za Gotovinu koji da je u Hrvatskoj pokrenut postupak već bi odavno bio procesuiran i puno tog bi bilo rješeno.

Mislim da je divljenje srpskim čvrstim stavom u pitanju izručenja Mladića apsolutno pogrešno i to nije ni u kom slučaju primjer kojeg treba slijediti niti poštivati. Radi se najvjerojatnije o ratnom zločincu (znamo kako se nečija krivica određuje) i prikrivanje ratnih zločinaca jasno stavlja svaku državu u paket s raznim zločinačkim režimima kakvih nažalost ima puno previše.

Svakako ne treba biti puno pametan da se zaključi da država u kojoj se ne poštuju pravne norme civiliziranoga svijeta ne privlači poštene partnere već upravo suprotno, a mislim da je danas jako dobro vidljivo kakvi "poslovni partneri" posluju po ovim krajevima.

Krajnje je vrijeme da odrastemo i da se oslobodimo kompleksa manje vrijednosti te napokon prestanemo diviti nestašlucima našeg starijeg brata, bre.

leddevet

Tko je glasao

skretanje pozornosti

leddevet,

nisam toliko naivan da ne skužim vaš cilj - odvraćanje teme dnevnika na drugi teren. još jednom ću podsjetiti da je tema "Tko više podvaljuje - Tadić ili Josipović (uz pomoć Kosorice)?

U ovom slučaju vi pokušavate podvaliti, pa prema tome nemam što s vama raspravljati. Dovoljno je da raspravljate sami sa sobom. Priznajem, to vam jako dobro ide.

Tko je glasao

Skretanje pozornosti 2

Naravno da ja skrećem pozornost, jedino je problem da ne "skrećem pozornost sa" nego "skrećem pozornost na" i upravo u svojim komentarima skrećem pozornost na jednu tvoju rečenicu koja je po mom mišljenju katastrofalna. Jesi ili nisi ovo dolje izjavio kao pozitivan primjer odnosa prema međunarodnoj zajednici?

Uzmimo za primjer samo Srbiju i njezino uporno odbijanje izručenja generala Mladića.

No ako ti smatraš da je odgovaranje na tvoje komentare skretanje sa teme onda mislim da se poprilično ne razumijemo. Sigurno ne smatram ičije komentare "svetom kravom" isto kao što smatram da je logično da neka diskusija može otići u neko područje koje nema baš puno veze s osnovnom temom dnevnika.

Nadalje također ne vidim zašto bi ti ili bilo tko drugi trebao odgovarati na moje komentare, takvu taštinu ipak nemam i u tom smislu slobodan si nereagirati isto kao što si slobodan dijeliti minuse.

nisam toliko naivan da ne skužim vaš cilj - odvraćanje teme dnevnika na drugi teren
A ove konstrukcije su mi posebno drage i naravno da su sve važne osobe meta promišljenih i organiziranih napada. Ajde Vkrsniče, ta nemojmo biti baš toliko nadmeni.

Moj naklon

leddevet

Tko je glasao

interesi neke države? fatanje lopova i zaštita poštenih

"U tom smislu da je naša država imala muda i stvarno bila pravna država i obzirom da su postojale nekakve indicije trebala je pokrenuti istragu oko Gotovine,
Ovo što je Hrvatska napravila je štetno za svih, za samu Hrvatsku jer smo se pokazali bezveznom državom, za Gotovinu koji da je u Hrvatskoj pokrenut postupak već bi odavno bio procesuiran i puno tog bi bilo rješeno"
"Mislim da je divljenje srpskim čvrstim stavom u pitanju izručenja Mladića apsolutno pogrešno"

Pravne norme "civiliziranog" svijeta se ne poštuju - ni kod nas, ni kod njih. Bezvezne države koje biraju kokošarske puteve, ok.
Ni naša ni njihova država nisu pravne, razlika je samo u mudima. I mudima se mi divimo.

Zato i nećemo odrasti (vječiti predpubertetlije - kriza morala i identiteta), jer sami sa sobom nismo zadovoljni, kolikogod se trudili ispuniti očekivanja tog Zapadnog "visokociviliziranog" svijeta.

Tko je glasao

Muda vs bubrezi

Ni naša ni njihova država nisu pravne, razlika je samo u mudima. I mudima se mi divimo.
Malo nije jasno na koga misliš pod onom "oni" i u toliko je možebitno moj komentar falio.

Ako su "oni" koje ti spominješ Srbi onda je stvarno problem zamjene "muda bubrezima" i činjenice da nismo sposobni međusobno razlikovati nabrojene organe. Jednostavno imamo mutež i nedoraslost ("predpubertetlije" kako ih ti zoveš) s trajnim kompleksima niže vrijednosti i tuđe krivice. Posebno je pogubna ova "tuđa krivica" koja je bila tako slatka dok su nama vladali neki drugi, a sad kad drugih nema onda imamo problem gubitka ravnoteže. Otišli nam roditelji i razni skrbnici i sad si sami moramo nabavljati "Žuju svakdnevnu". Uredno smo ispraznili podrumske zalihe i sad smo u paničnoj potrazi krivca za takvu tragediju.

Sve očekujem oglas u novinama:
Tražim deklariranog Srbina, po mogućnosti bradatog, radi optuživanja za opće i posebne probleme. Prednost imaju oni s iskustvom ispijanja "tuđe Žuje", muljanja, varanja, obične i teže krađe sa ili bez provale. Natječaju mogu pristupiti sve osobe bez obzira na vjeru, spol i nacionalnost starosti od 2 do 120 godina te umrli ne prije 1918. godine.

leddevet

Tko je glasao

izvori politike

Kako je moguće fiksirati se tako za jedno vrijeme i prostor, a ne shvatiti proces transformacije društva, interesa, svijesti a onda i politike (dijalektika). Iz priloženog je vidljivo da g. vkrsnik ne shvaća odakle izvire politika, što znači da se onda ne mogu razumjeti aktualni događaji.

Dok je početkom 90-ih politika izvirala iz glava ondašnje nomenklature, koja se u želji za opstankom kao elita presvičala na trag nacionalizma, što je po definiciji regres u odnosu na dosegnuti povijesni nivo, centri moći su bili na Pantovčaku, Dedinju, u prostorijama SANU, Matice hrvatske i Norvalu. Nakon preuzimanja državnog aparata i nacionalizacije cijele ekonomije, naš predsjednik je držao na pr. za jaja apsolutno sve u Hrvatskoj. Politika uopće nije stanovala kod nas, Sabor je bio kokošinjac, a stranačka scena je bila igrokaz demokracije... Politika je izvirala iz glave jednog nadripovjesničara fiksiranog na 19. stoljeće, eventualno na međuratno Radićevo i Mačekovo razdoblje..., na diobu prostora (krv i tlo), što podrazumijevalo iscrtavanje novih granica, humano preseljenje, nasilje, rat... Ponavljam: politika je izvirala iz lude glave..., pa makar sve propalo.

Danas je drugo vrijeme. Danas politička klasa mora „odraditi“ nečije želje, a to je interes naše klase krupnog kapitala – milom ili silom. Naime, ta se klasa u međuvremenu konstituirala u tim pretvorbenim zavrzlamama, za razliku od početka 90-ih kada ona nije postojala. Tako mi malo po malo postajemo normalna zemlja u kojoj politička klasa i država rade ono zbog čega i postoje: osvajaju nova tržišta, izvore energije i ruda, vode ratove..., a sve zbog – krupnog kapitala.

Pozivanje na izborni rezultat, kao mjerilo političkog djelovanja dužnosnika, je isto prodavanje roga pod svijeću, g. vkrsnik. Kao bivšem režimskom novinaru vam je poznato da je rezultat izbora u načelu uvelike određen političkim marketingom, pa što onda očekivati od na pr. činjenice da američko medijsko tržište određuje pet medijskih mogula. Ako oni odluče onda na demokratskim izborima u Americi može pobijediti i – crnac (i žena, ako treba...). Nije vam to neki argument.

Dakle, danas je interes hrvatskog kapitala (i srpskog) otvaranje novih i većih tržišta za biznis, pa će to aktualni političari morati odraditi.

Tko je glasao

Promašeni komentar

Richard,

očito niste proćitali naslov mojeg dnevnika a on glasi "Tko više podvaljuje - Tadić ili Josipović (uz pomoć Kosorice)?" Pitanje jeste li uopće pročitali dnevnik, jer se u svom komentaru uopće ne bavite onim što je u njemu izneseno, nego po staroj komunističkoj navadi tupite o klasnoj borbi.

Gospon Richard, budući da ste "promašili ceo futbal", kako bi znao reći jedan poznati srbijanski radio-reporter, uopće nemam namjeru ulaziti u raspravu s vama jer je to skretanje teme dnevnika na sasvim drugi teren. Ne namjeravam nasjesti na tu vašu podvalu.

Tko je glasao

Richard, Dok je početkom

Richard,

Dok je početkom 90-ih politika izvirala iz glava ondašnje nomenklature, koja se u želji za opstankom kao elita presvičala na trag nacionalizma, što je po definiciji regres u odnosu na dosegnuti povijesni nivo, centri moći su bili na Pantovčaku, Dedinju, u prostorijama SANU, Matice hrvatske i Norvalu.

Početkom 90-ih se u Hrvatskoj niko nije moral u politici bojat za svoj opstanak. Da je bilo pokušaja puča 83., znamo svi. Samo neprijatelji države u vrijeme rata pokušavaju svrgnuti legalnu vlast.

Daj ti nama to malo detaljnije objasni o ulozi Matice Hrvatske i tvoje uspoređivanje te iste sa SANU.

Tko je glasao

doći će vrijeme kad će ga trebat čuvati

vkrsnik,
dobro govoriš
ali promisli
mislim da hrvati dugim nizom čudnih sudbina poučeni
znaju, osjećaju, da će josipović, ako ga dovoljno uporno podržimo
postati naš
ako i nije bio
oni koji su spremni svakog našeg razvaliti
teško će moći izdržati kad josipović bude dovoljno naš
kako god okreneš on je predsjednik hrvatske
vrhovni zapovjednik hrvatske vojske
zamisli kad bude imao podršku 80% građana
nekoga bi to moglo zbuniti
i ivo postati naš po sudbini koju će mu netko namijeniti

zovi to kocka, rizik, paradoksalna terapija
obrnuti đinđić
doći će vrijeme kad će ga trebat čuvati
jer će nekome više valjati ako ga ne bude

luka

Tko je glasao

Tko više podvaljuje??

Pa, najviše podvaljuje, kao obično, Vjeko Krsnik.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

živi bili pa vidjeli

zanimljiva je ta simbioza predsjednika dviju susjednih i prijateljskih zemalja od kojih je jedna napala sve svoje susjede osim bugara i mađara. bez brige napala bi ona i njih bi da je malo potrajalo federalnog novca. nakon što su izgubili kosovo i krajine ( javno, a tajno zasad), u bosni nakon ratnih osvajanja zadržali lavovski dio koji su etnički očistili i u slučaju revizije daytona počinju od ratom ukradenog; zemlja čija je vojska počinila najveće ratne zločine u europi nakon drugog svjetskog rata, koja je razgovarala politikom spaljene zemlje, genocida i etničkog čišćenja, te skrivanja ratnih zločinaca postala šupak europe i sinonim barbarstva. čak je u jednom filmu de niro izgovorio prolazeći kroz bronx; ovaj kvart izgleda kao da su kroz njega prošli srbi.
tadić je poduzeo intenzivnu akciju retuširanja imagea srbije, a za to mu treba i partner koji ga neće pitati što je njegova vojska radila prije 15 godina; koji ga neće pitati a tko će platiti štetu koju je vaša vojska napravila u mojoj zemlji; treba mu partner sa kojim će glumiti tolerantnog i elokventnog vladara. bogu hvala našao ga je i više nego što mu je trebalo,predsjednika radodajku, daje svakom tko ga pita....

Tko je glasao

@vkrsnik

Klaus Kinkel je posloje svoje zadnje posjete Tuđmau, izjavio da "Tuđman stvara nacionalsocijalističku državu u srcu Evrope".
Takvom Srbiju nije okarakterizirao.

Legitimitet bez legaliteta jest moguć, ali legailtet bez legitimiteta nije mogiuć, značilo bi to u kontekstu vaše tvrdnje da je Josipović ili oktroiran ili nasilno izbran.
A znamo da tome nije tako.
Čemu se onda služite lažima?

Smirivanje strasti i pokušaj uspostave dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Srbije, a to dvojica predsjednika dobro rade, je dobrodošlo za sve normalne ljude.
Sporno je jedino za ustaške i proustaške nacionalšovinističke idiote, kad je Hrvatska u pitanju.

Tko je glasao

Feniks, Evo ti malo štiva o

Feniks,

Evo ti malo štiva o Klaus Kinkel-u.

http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=au...

1992.
- U Francuskoj objavljeni novi dokazi o srpskim zločinima u Bosni i Hercegovini.
- Zastupnici u njemačkom Bundestagu zahtijevaju da se Muslimanima i Hrvatima hitno uputi pomoć u oružju kako bi se mogli oduprijeti "bandama srpskih ubojica".
- Njemački ministar inozemnih poslova Klaus Kinkel protivi se slanju oružja u Hrvatsku i BiH, jer smatra da bi takav potez bio pravno i politički pogrešan.
- I Američka vlada raspolaže podacima o zločinima u srpskim konclogorima, rekao predstavnik State Departmenta R. Boucher.
- Srpski zrakoplovi ponovno raketirali samo središte Slavonskog Broda.
- Alija Izetbegović pismeno zatražio od Vijeće sigurnosti UN da se ukine embargo na uvoz oružja u BiH.
- Vlada Republike Hrvatske uputila pismo Boutrosu Ghaliju u povodu najnovijeg zračnog napada na Slavonski Brod.

http://www.hic.hr/ZZ-spomenar22.htm

Tko je glasao

Feniks, Klaus Kinkel je

Feniks,

Klaus Kinkel je posloje svoje zadnje posjete Tuđmau, izjavio da "Tuđman stvara nacionalsocijalističku državu u srcu Evrope".
Takvom Srbiju nije okarakterizirao.

Klaus Kinkel je puno toga napričal ko ausenminister, no bilo bi ljepo kad bi mogel ukazat na te njegove riječi.

Onak us put, za Srbiju nije to trebal ni izjavit. Znal je to cijeli svjet, zato su ih i na kraju skresali.

Tko je glasao

Ho ću ne što

Ho ću ne što ne ostaviti ne razjašnjenim kroz pitanje:

Koja bi to praznina bila u nečijim (tvojim?) životima da kojim slučajem nema Srba – na čemu bi se gradila ta potreba za razlikovanjem i isticanjem inače ispraznog života.

Napomena: Menjaj, bre, nick u vkrižnik

Tko je glasao

Srbija i Tadić

Krsnik znam da ćete za ovaj dnevnik pobrati dosta minusa.
Ja osobno smatram dobrim gdje ukazujete na glavne probleme u odnosu Srbije i Hrvatske.
Ovdje ne bih ulazio u neku priču o izboru Ive Josipovića za Predsjednika R.H. On je to i tu svaka priča završava.
Dobro ste definirali problem oko povlačenja optužnice koju je R.H podigla protiv Srbije.
Sjetimo se nedavne izjave Tadića da nebi bilo dobro da Gotovina bude oslobođen.
Izjava jednog predsjednika koji dolazi u državu sa kojom želi uspostaviti dobrosusjedske odnose je krajnje neprimjerena.
Danas je u Večernjem listu izašao dobar članak:

http://www.vecernji.hr/vijesti/optuznica-protiv-sefa-kos-a-zbog-mucenja-...

Dovoljno je to pročitati da se shvati prava srbijanska politika koja će se voditi u budučnosti.
No evo par citata koji se odnose na optužnicu protiv šefa KOS-a zbog mučenja hrvatskih zarobljenika:

" Na najave optužnica reagirala je i srbijanska strana. Ministar policije Ivica Dačić odmah izjavljuje da “eventualne nove hrvatske optužnice za ratni zločin ne bi pridonijele pomirbi i suradnji dviju zemalja”. – Ako idemo k stavljanju točke na ono što je bilo u prošlosti i regionalnom pomirenju, ne zna čemu sve to vodi, kaže. Vladimir Vukčević, srbijanski tužitelj za ratne zločine, kaže pak da “ni iz Haaga niti iz Zagreba ne može biti dostavljena nikakva optužnica po kojoj tužiteljstvo Srbije postupa kao prema optužnici”.

Dakle imamo priče Tadića, a zatim izjave ministra srpske policije te srbijanskog tužitelja za ratne zločine.
Divno i krasno.

Pa idemo dalje:

"– Tužiteljstvo Srbije neće se zalijetati, ići će dokud sugerira politika, smatraju u Beogradu. Ni srbijanski predsjednik Borislav Tadić nije mogao ovih dana u Zagrebu izbjeći tu temu te je potvrdio da srbijanski organi istražuju događaje u Begejcima i Stajićevu. Tadić, međutim, ne rabi naziv “logori”. Srbija ima problem, jer, kada bi se krenulo procesuirati Vasiljevića i Živanovića, značilo bi da su ratni zločini počinjeni i na teritoriju Srbije, i to od najviših predstavnika JNA."

Zaustavi li se progon navedenih,a koji direktno vode do vrha JNA i sama optužnica je na klimavim nogama.
Do sada se već dokazalo da su sve one snage koje su nazivane "paravojnim" bile pod ingerencijom SDB-a Srbije ili KOS-a.
Do sada su odgovarale male ribe.

Na žalost izgleda da vođenje ovakve Hrvatske politike ne vodi dobru.
Ostavimo mi ekonomska povezivanja koja su bitna, ali meni je bitnije ono što se događalo u vrijeme agresije JNA i Srbije na RH nego išta drugo.

grdi

Tko je glasao

o shizofrenom genu tadićeve demokratske stranke a i hrvatske

srbija je susjed, za uvijek
srbi u hrvatskoj, za duga vremena nevjerovatno puno ovise i ovisit će o duhu koji vlada u srbiji
ubojstvo đinđića veliki je poraz modernih snaga u srbiji
i boris tadić moguć je kao lider srbije tek nakon što je ubijen đinđić
za nas nije nevažno tko je ubio đinđića
ni zašto je ubijen
iz srpske perspektive vidi se podjela na proeuropsku srbiju
i "manastirsku" retrogradnu srpsku politiku
iz hrvatskog kuta možda se bolje može prepoznati
utjecaj međunarodnih sila na zbivanja u srbiji
u dugom obračunu tko će odrediti budućnost europe
nekoliko su puta zbivanja u srbiji imala više ili manje važnu ulogu
najviše 1914.
atentat na ferdinanda organiziran od srbijanske tajne službe
na neki je način iznudio, kako danas znamo, katastrofalno pogrešnu procjenu i reakciju austrougarske i njemačke
i promijenio tok svjetske povijesti
srbi iz hrvatske i vojvodine su tada u austrougarskoj počeli premještati centar svojeg političkog kulturnog djelovanja u zagreb (tko ne vjeruje neka prošeta mirogojskim grobljem i pogleda grobnice iz vremena 1900 - 1914) koji je postajao pravi centar južnih slavena

atentat na đinđića
kao bakerovi savjeti markoviću
kao embargo na oružje hrvatskoj i bosni i hercegovini
kao izostanak zabrane letenja nad bosnom do pada bosanske posavine
kao zabrana napredovanja hrvatske vojske u oluji dalje od predgrađa banja luke
kao podrška slovenskoj blokadi
predstavljaju prepreke prebrzom padu koncepta jugoslavije
kao zemlje saveznice pobjednica I i II svjetskog rata
(kojom upravljaju narodi saveznici)
i podršku jednom drugačijem konceptu
koji se temelji na korištenju/nametanju određenih shizofrenih tendencija unutar hrvatske i srpske politike
hrvatska shizofrenija većim je dijelom locirana u lijevom političkom spektru
i neizbježna čak i kad nije spomenuta, u skoro svakoj raspravi na pollitici
o srpskoj puno i jasno govori srđa popović
pa zato i donosim citat
samo kao početak niti, a koga zanima neka pokuša slijediti dalje
mene zanima jer vjerujem da se u tom klupku kriju i stvari vrlo važne za našu sudbinu
http://blog.pescanik.net/?p=89

Srdja Popović :
Novembar 21, 2010 at 17:01

Dragi Dusane, pre dva dana, u cudnoj emisiji Dvougao u kojoj sam ucestvovao, jedno od pitanja je bilo ko su proevropske stranke u Srbiji. Moj je odgovor bio – pola Demokratske stranke i LDP. Razmisljao sam dosta o DS-u i mislim da razumem njihovu raspolucenost. O tome sam govorio i u emisiji Pescanik, da vas mnogo ne gnjavim da trazite, evo citat:

Čini mi se da tonemo u stanje anomije, kada ljudi prestaju da razumeju šta se događa… Ako bih tražio izvor te anomije – to je Demokratska stranka. Zašto su oni tako veliki problem? Zato što je od početka u njih polagana najveća nada. Trebalo je da oni budu ta građanska, demokratska, prozapadna, modernizatorska stranka, i ona je privukla ljude koji su u to verovali. Ali u njih je vrlo rano ugrađen jedan destruktivan gen, koji je izvor svih njihovih problema, a odatle i naših. Iz te ‘68. godine nastala je ona nejaka i nikakva opozicija koju su zvali disidentima, koja je ostala na sceni do 2000. Odatle su regrutovana, u stvari, vođstva svih političkih stranaka kada je uveden višepartijski sistem. Struktura te opozicije koja je rođena ‘68. bila je vrlo eklektična, difuzna i nejasna. Imali ste s jedne strane marksiste koji su bili najvidljiviji, levicu; imali ste nacionaliste, antikomuniste; i imali ste vrlo slabu građansko-liberalnu struju. Zanimljivo je da je tokom svih narednih 30 godina ta najslabija struja u stvari bila politički najoperativnija i da je ona vodila sve akcije. Ovi drugi su se samo pridruživali. Onaj takozvani peticijski pokret nastao je u tom građansko-liberalnom delu, a ovi drugi su to samo potpisivali. Kada je kolabirao komunizam kao ideologija i kao politika na globalnom nivou, desilo se nešto što je bilo i za očekivanje: nacionalisti, antikomunisti su proglasili svoju pobedu i oni su bili u stanju da formiraju najjače opozicione stranke. Da vas podsetim: Vuk Drašković, Šešelj, onaj Jović, ko se sve nije pojavio u tom trenutku.

Marksisti su doživeli poraz i opredelili su se uglavnom za socijaliste, u strahu od onoga što je Milošević s pravom nazvao snagama haosa i bezumlja. Vuk i Šešelj su bili snage haosa i bezumlja koje su uplašile ljude i mislim da su oni velikim delom doprineli pobedi socijalista na prvim izborima. A iz treće, građansko-liberalne opcije je nastala Demokratska stranka.

Sećam se kada mi je Kosta Čavoški u doba formiranja Demokratske stranke doneo njihov program. Nisam želeo da se bavim politikom, ali moje simpatije su bile na toj strani. Ali kada sam pogledao taj program, video sam da se on sastoji iz dva potpuno protivrečna dela. U jednom se zagovaraju najšire definisane demokratske vrednosti: slobode, prava građana, tržišna ekonomija, ali drugi deo je bio najcrnji nacionalizam. Ono prvo potpisao bih žmureći i odmah, a ono drugo ni u snu. I kada pogledam unazad, vidim da su oni već tada bili jako impresionirani uspehom desnih stranaka i uspehom Miloševićeve deklarativno leve, ali u stvari desne politike, i da su shvatili da će ostati izolovani i usamljeni ako i oni ne daju svoj obol nacionalizmu.

I tada su ugradili taj razvojni gen u sebe, koji je bio razlog za sukob između Mićunovića i Đinđića i Đinđića i Koštunice, odvajanje Nikole Miloševića i Čavoškog. On je drmao tu stranku stalno, on je bio i razlog sukoba između Tadića i Čede Jovanovića. Stranka je stalno bila razdirana tom već onda ugrađenom protivrečnošću u samo svoje biće, a posledica toga je sada i taj Tadićev slogan: i Kosovo i Evropa. On odgovara protivrečnim zahtevima koje su oni na početku sebi postavili. To objašnjava i priču o nacionalnom pomirenju, jer oni sada žele da pomire dva nepomirljiva dela svoga programa, i to na personalnom nivou, na nivou vlasti i na nivou države.

Taj gen koji su oni sebi ugradili je kob ovoga društva, jer se on oslanja i na raspoloženje u građanstvu, u biračkom telu koje je umorno od trzavica, sukoba, od svđ秣 – nemojte više da se svađate, dogovorite se – i koje još uvek pozitivno reaguje na pomiriteljsku nadpolitičku, mesijansku ulogu u koju sebe stavlja Boris Tadić, jer ona je kao neki oblog za izmučene birače, a ne može da dovede ni do čega. Ona parališe samu sebe, jer je zakočena dvema interferirajućim silama koje u njoj vladaju.

luka

Tko je glasao

hvala

Luka,

zahvaljujem za ovaj link na analizu Srđe Popovića koji predstavlja onu manjinu u Srbiji koja je spremna suočiti se s realnošću i izvući Srbiju iz nacionalističkog gliba.

Zanimljivo, od onih na ovom portalu, bili Srbi ili Jugosloveni, koji se nisu oslobodili svoje velikosrpske nacionalističke opsesije, nema ni glasa, a kamoli komentara. Na žalost među njima ni jednog poštenog i budućnosti otvorenog Srbina koji bi podržao stajališta Srđe Popovića. Da bi se srbijanska politika europeizirala, a to su ideje još iz doba Obrenovića, proći će još mnogo vremena. To je međutim pitanje srbijanskog naroda koji se tek treba osloboditi svojih čaršijskih politikanata, koncentriranih u SANU, Pravoslavnoj crkvi i Francuskoj 7.

Tko je glasao

zemlja koja se ne sjeća vlastitih zločina

vkrsnik,

mi to znamo
i jedan dio naše politike i treba biti ukazivanje na shizofreno dvojstvo
demokratskih vrijednosti i najcrnjeg nacionalizma
s shizofrenikom se ne može biti prijatelj, teško je biti susjed
jer nikad ne znaš kad će zbog svojih unutrašnjih demona, ući u krizu i reagirati nasiljem
dodatni je problem, što je na žalost, za veliki dio naših građana, srba taj shizofrenik nešto kao stariji brat, roditelj, uzor
i to je prirodno, ali nesretno

srbija je susjed, i uvijek će biti
puno stvari koje susjedstvo nalaže moraju se rješavati, odmah
i ne mogu čekati da srbija odraste, sazrije
karikirano,
hrvatska je u odnosu prema srbiji u poziciji žrtve dugogodišnjeg zlostavljanja
koja razgovara sa shizofrenim susjedom koji se ne sjeća vlastitog zločina
ali bi rado imao dobre odnose jer to od njega traže njegovi staratelji

srbija nije bombardovana u doba napada na dubrovnik, ili vukovar
niti na sarajevo ili srebrenicu
nego tek nakon agresije na kosovo
kao što i hrvatska policija (a i policije bosne i hercegovine, srbije, crne gore, makedonije) nerijetko kasni u slučajevima obiteljskog nasilja
intervencija svjetske policije može i kasniti

(zato je važno i dobro što smo ušli u NATO)

potrebno je puno zrelosti i mudrosti
i poznavanja sebe svojih slabih ali i jakih dobrih strana
da bi se našao pravi put odnosima sa srbijom i srbima
zemljom koja se ne sjeća vlastitih zločina

luka

Tko je glasao

Luka, Sećam se kada mi je

Luka,

Sećam se kada mi je Kosta Čavoški u doba formiranja Demokratske stranke doneo njihov program. Nisam želeo da se bavim politikom, ali moje simpatije su bile na toj strani. Ali kada sam pogledao taj program, video sam da se on sastoji iz dva potpuno protivrečna dela. U jednom se zagovaraju najšire definisane demokratske vrednosti: slobode, prava građana, tržišna ekonomija, ali drugi deo je bio najcrnji nacionalizam.

Svega se najde u internetu.

http://zmijonosa.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

Tko je glasao

trik pitanje

Treba podsjetiti da je Ivo Josipović legalno izabran predsjednik Republike Hrvatske, ali s ograničenim legitimitetom. Za njega je glasovalo svega 29,7 posto od ukupno upisanih birača, a on stalno manipulira s javnošću pozivajući se na puni legalitet, što nije sporno, ali i na puni legitimitet što je i te kako sporno.

da li je Tuđman bio legitimni predsjednik (ovo je trik pitanje pa dobro razmisliti prije odgovora)

U ovom drugom slučaju koristi nepouzdane ankete koje mu navodno daju 80 posto potpore građana. Hrvatske ankete su nepouzdane, jer se bez obzira o kojoj se agenciji radilo vrše telefonski, a u takvim anketama samo 30 posto pozvanih odgovara na anketna pitanja, dok 70 posto jednostavno zalupi telefonsku slušalicu.

ima anketa i anketa, no ako se ona radi s ispravnom metodologijom (a ova konkretna na koju se pozivate ima) tada je vaša tvrdnja kriva

Za ocjenu političke ocjene u Hrvatskoj je tako jedino mjerodavna glasačka kutija.

ajde da se barem negdje složimo, i ti rezultati glasačke kutije vas svrstavaju u jednu pomalo zastarjelu manjinu

Tko je glasao

pristrani navijač

Mrak,
vi ste se već u više navrata deklarirali kao pristrani navijač Ive Josipovića, što je uostalom vaše pravo. Moje je pravo da s obzirom na višegodišnje iskustvo, pa čak i odnosu prema samom predsjedniku Republike, ocijenjujem njegove poteze i državničke korake. Jednako sam tako bio nezavisan i prema prvom predsjedniku Franji Tuđmanu, a još više prema Stipi Mesiću. Ja sam ovdje postavio pitanje legitimiteta predsjednika Josipovića, bez usporedbe s njegovim prethodnicima, jer to nije tema dnevnika.

Što se tiče anketiranja nešto o tome znam, jer sam sudejlovao u predsjedničkim kampanjama pa i koristio ankete. Hrvatske anketne agencije su jednostavno nepouzdane, a kao najsvježiji podatak može vam poslušiti velika razlika o raspoloženju hrvatske javnosti prema članstvu u EU između hrvatskih anketnih agencija i Gallupove rađene za Europsku komisiju. Dok su hrvatske agencije na koje se poziva i Vlada napuhale pozitivan rezultat na oko 60 posto, Gallupova je ustanovila da se radi o ispod 30 posto Hrvata koji podržavaju ulazak Hrvatske u EU. Stoga Josipovićevo pozivanje na veliku podršku koju mu kroz ankete daju građani u najmanju ruku je dvojbeno.

Rezultati glasačke kutije svrstavaju predsjednika Josipovića u predsjednika s ograničenim legitimitetom, jer 29,7 posto koji su glasovali za njega nije tih 80 posto na koje se on poziva. Ovdje se dakle ne radi u koju skupinu spada moja malenkost, kako mi vi navijački podmećete, nego o tome da predsjednik Republike Hrvatske ima nedovoljan legitimitet biračkog tijela.

Tko je glasao

ja niti u jednom trenutku

ja niti u jednom trenutku nisam rekao da sam neutralan, dapače, vrlo sam pristran, da ne kažem da sam čak i ponosan da uzimam strane i ne glumim neutralnost

no moje primjedbe uopće nisu išle u jednom ili drugom smjeru nego sam samo preispitao temeljne argumente koje ste naveli u dnevniku a na koje se niste ni udostojali odgovoriti; dakle ponavljam pitanje (i upozoravam još jednom da je riječ o trik pitanju) da li je primjerice franjo tuđman bio legitimni predsjednik? ili, možda da se bacimo na neke svjetske primjere, da li je obama legitimni predsjednik, ili bush prije njega ili clinton prije njega ili... lijepo molim odgovor (možemo i na francusku, austriju, rusiju ili neku drugu zemlju ako treba)

što se tiče gallupa; igrom slučaja sam povezan s njima i u petak navečer sam kao prvo iz prve ruke slušao rezultate a potom u jednom restoranu gotovo do ponoći imao prilike razgovarati s čovjekom iz gallupa (kojeg inače poznajem od ranije i viđamo se relativno redovito), pa da vas odmah malo razuvjerim:

kao prvo, anketa uopće nije pravljena za europsku komisiju nego za european fund for the balkans što je NGO sa sjedištem u beogradu, rezultati su dogovorno bili predstavljeni u prostorijama misije, a pune rezultate možete pogledati na web stranici balkan-monitor.eu

eh i sada da se podsjetimo na pitanje; gallup je postavio DVA pitanja anketiranima, jedno od njih govori o razmišljaju hrvatskih građana o EU gdje se pozitivno izrazilo njih samo 30% čega su se naši mediji dohvatili, no odmah nakon njega ide slijeeće pitanje "da se referendum o ulasku u EU događa sutra kako bi glasali" i vidi čuda, na ovo pitanje je pozitivno odgovorilo 60% anketiranih

podaci pulsa i gallupa se podudaraju u postotak; provjerite uostalom sami

ukratko, iako to vi kao osoba koja se razumije u anketiranje zna (samo što ste to očito malo prešutili za potrebe ove diskusije) nije problem u anketama nego u medijima koji ih ne znaju interpretirati, baš kao i u novinarima koji ne znaju čitati ankete i u ljudima koji nisu u stanju vidjeti dalje od svog nosa (velikog, ali i dalje vrlo ograničenog)

Tko je glasao

šjor krsnik

Prije svega treba voditi računa o ovlastima predsjednika Srbije kad su u pitanju važna politička pitanja između dvije zemlje. Prema srbijanskom Ustavu predsjednik susjedne države "predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu", i to je sve. U Srbiji utvrđuje i vodi politiku isključivo Vlada, a ona je izraz volje Narodne skupštine

da li je vama poznato da je Tadić osim što je predsjednik Srbije, on je i predsjednik DS-a koja je na vlasti u Srbiji i ima predsjednika vlade koji je iz DS-a...dakle, politiku koju provodi Tadić identična je onoj koju provodi vlada Srbije...odnosno Tadić je apsolutni vladar u Srbiji i sve što on izjavi ima daleko najveću težinu od svih srpskih političara...tako da vam ova teorija da njegove izgovorene riječi nemaju neku težinu nikako ne stoje...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Kakav apsolutni vladar?

Gospon Janus,

je li vama poznato da Vlada Srbije ovisi mnogo više nego što je to slučaj u Saboru o onome što se događa u Narodnoj skupštini Srbije, gdje radikali i ostali srbijanski desničari ne odobravaju poteze Borisa Tadića kad su u pitanju sređivanje odnosa s Hrvatskom. Je li vam poznato da se Tadićeva stranka DS nikad nije odredila prema hrvatsko-srpskim odnosima na način kako je to sam predsjednik Srbije prezentirao u Hrvatskoj. I na kraju on u Hrvatsku nije došao kao član DS-a nego kao predsjednik Republike Srbije. O vladi Srbije ovisi i rješenje sudbine 1024 nestlih osoba, povrat ukradenog umjetničkog blaga, rješenje graničnih pitanja i sve ostalo što opterećeuje odnose između dvije države.
Vi očito, jer ste jugonostalgičar ili čak možda politički Srbin, ne možete shvatiti golu činjenicu da Boris Tadić po Ustaviu nije nikakav apsolutni vladar u Srbiji nego izabrani činovnik koji služi narodu predstavljajući Srbiju u zemlji i inostranstvu.

Tko je glasao

šjor krsnik

možete li vi ikada završiti svoj komentar, a da sugovornika nevrijeđate?

vama su očito jedini argumenti diskvalificiranje sugovornika sa jugonostalgičarstvom ili političkim srpstvom...blah

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

demokratsko pravo

janus,

svatko ima pravo da politički razmišlja i istupa u skladu sa svojom političkom opcijom. Nemam ništa protiv nekoa tko se smatra jugonostalgičarem ili političkim Srbinom, tu nema nikakvog osobnog vrijeđanja nego samo konstatacije o političkom razmišljanju određene osobe o određenim pitanjima. Ako sam osobno politčki Hrvat i ako mi to netko predbaci ne bih se smatrao uvrijeđenim, pa se pitam zašto bi se isto tako jugonostalgičari ili politički Srbi smatrali uvrijeđeni. Njihovo je pravo da se zalažu za takve opcije. Ali ako je za vas to uvreda, primite moju ispriku. Ne ću vas više etiketirati na taj način.

Tko je glasao

šjor krsnik

Ne ću vas više etiketirati na taj način.

na taj način!? čemu uopće bilo kakvo etiketiranje? možemo li uopće razgovarati o ovoj ili bilo kojoj drugoj temi samo s iznošenjem argumentima i činjenicama bez ikakvog vrijeđanja i etiketiranja? možete li vi na toj razini komunicirati?

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Dobar presjek trenutne politike

Mislim da ste dali jako dobru rasčlambu situacije oko Tadićevih pokušaja "peglanja" lica Srbije u europi. Između ostalog dobro ste identificirali nemoć i jad hrvatske poslušničke politike. Možda ste mogli biti i detaljniji, ali bi to nepotrebno produžilo inače dobar dnevnik. U svakom slučaju odličan dnevnik.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci