Tagovi

nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

u Gr?koj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Francuskoj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Njema?koj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Mianmaru
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Hrvatskoj
protiv bezNa?a 800 000 bira?a su protestirali-palili-žarili za referendum, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik, a zašto?

porezno nasilje JAM?I sveMo? porezoPrimca,
porez JAM?I održivost porezoPrimca,

(i zbog toga)
porezoPrimac je uvijek pobjednik,

porezoPrimac zakon objavi, a zakonoPrimci moraju pokorno i poslušno živjeti po zakonu porezoPrimca, a tko se usprotivi, porezoPrimac njega sredi svojom diktaturom nare?enje-izvršenje,

buna protiv porezoPrimca je jednostavna, emocionalno prkosna,
suze i psovke napadaju porezoPrimca,

ALI ALI ALI
policija (i vojska) oružjem brani porezoPrimca,

a što je suza?
a što je psovka?
a što je suza i psovka protiv tenka i metka porezoPrimca?

sve možemo eliminirati, osim porezoPrimca,
u ovom bezNa?u kako živjeti nadu u bolju sadašnjost?

ipak ipak ipak

diskreciono pravo raspolaganja porezom je Ahilova peta porezoPrimca,
a to zna?i?

ako bira? tako ho?e...
bira? može eliminirati diskreciono pravo raspolaganja porezom ?ak bez suza i psovki,

sveMo? porezoPrimca može zaustaviti bira? jasnom opomenom,
podršku bira?a može dobiti samo politi?ka stranka,

koja zakonom JAM?I od svih vlasti autonomnu poreznu agenciju
koja JAM?I javnost prometa PAPIRnov?anica,
koja JAM?I javnost ulaza/izlaza poreza,

od svih vlasti autonomna porezna agencija javnom evidencijom prometa PAPIRnov?anica i ulaza/izlaza poreza bez suza i psovki, tenka i metka ukida svim porezoPrimcima diskreciono pravo raspolaganja PAPIRnov?anicama i porezom,

od svih vlasti autonomna porezna agencija eliminira tajne manipulacije PAPIRnov?anicama i porezom,

utopija ?ista tko izusti, jako griješi,
bira? nije utopija, ako bira? ne?e biti utopija,

NE zaboravimo...
u pobuni svojoj ONI koji pla?u, ONI koji psuju porezoPrimca jesu bira?i,
porezoPrimac, ako ostane bez podrške bira?a, a ho?e li biti pobjednik?

ako NE zaustave zlo-?initeljstva porezoPrimaca,
(bira?i) ONI koji pla?u,
(bira?i) ONI koji psuju porezoPrimca u pobuni svojoj.

neka pla?u,
neka ih porezoPrimci mlate i vodom hlade za zaklju?ak novi
a to je

bira?i mogu imati i dati podršku politi?koj stranki koja
JAM?I
eliminirati tajne manipulacije porezoPrimaca svojim zajam?enim diskrecionim pravom raspolaganja PAPIRnov?anicama i porezom,

NE zaboravimo...
uzrok TKO zanemari eliminirati, uzaludno popravlja posljedice,

*****

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci