Tagovi

Užas hrvatskih (viroviti?kih) tra?eva i glasina

Uvodna napomena: Tekst koji slijedi moja je redovna kolumna s portala www.virovitica.info objavljena, kao obi?no utorkom nave?er ili u srijedu. neznatno skra?ena. Radi se o užasu viroviti?kih tra?eva i glasina, me?utim umjesto VIROVITICA i VIROVITI?KI stavite naziv bilo kojeg grada ili gradi?a u Hrvatskoj (Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Split, Varaždin, Vinkovci, Zadar, Zagreb...) i osim nekih malih specifika, sve je to mogu?e u drugim hrvatskim mjestima, ali i u svijetu.
Tra? i glasine su univerzalni,poput Neta.
Evo i najnovije glasine: zbog mnoštva kaznenih prijava, koje su ležale netaknute, a sada otvorene, vrlo skoro mogao bi biti uhi?en - Milan Bandi????
--------------------------------------
Kada bi bilo istina ono što je sve o meni kao autoru kolumni napisano još u vrijeme suradnje s virovitica.netom a i sada, u vrijeme ve? uhodane suradnje s virovitica.info ne bih izlazio na ulicu, ili bi izlazio maskiran. Pišem povremeno i na portalu www.pollitika.com a i tamo su se pojavili sli?ni TRA?EVI i GLASINE tipa: jugonostalgi?ar sam, mrzitelj svega hrvatskog, lažni novinar, komunjara, cionist pa ?ak i – ŠPIJUN?INA.

JESTE LI ?ULI? JESTE LI ?ULI?
U Virovitici tra?evi i glasine su omiljena hrana dokonih, a po?inju: «Jeste li ?uli što je ovaj ili ona rekao, rekla…??» Ili, otvara se kladionica s pitanjem: «Ho?e li Kiro biti uhapšen ili ?e se izvu?i oprosnicom? Znate, oprosnica je ve? dogovorena, pomogli su mu Šeks i ?aki?.»
Ili: znate li za ono da je mr. S.P. se namirio, a vodi stranku koja se bori za prava ošte?enih štediša? Priznajem, jedna od novijih glasina (ili tra?) me i dobro zabavila: politi?ar T.T. vidi sam sebe ?lanom europskog parlamenta, on je ambiciozan bezgrani?no, ali iza toga stoji njegova žena koja strašno utje?e na njega…Nekada se u Virovitici govorilo: «Da, tako kaže «radio Mileva» a mislilo se na bakice - a i druge osobe -, koje bi se na pijacu sretale i obavezno malo prodivanile, najšeš?e razmjenjuju?i gradske tra?eve i glasine.
I dalje u koš tra?eva i glasina ide: on je pokvaren, sve što je postigao, postigao je poltronstvom, ulizivanjem, politi?kim vezama, onaj drugi uz pomo? roditelja, onaj tre?i je probisvijet i neradnik, onaj ?etvrti samoljubivi ženskar, a naro?ito voli maloljetnice, ovaj peti je peder, ona šesta lezbijka, ona sedma i osma se kurvaju, ovaj par se uskoro razvodi, ovaj ili ova uzima drogu, narkomani su dakle, ovaj ili ova piju, solotrinkeri su, ovaj ili ova ne polažu ispite nego ih kupuju roditelji za njih, ovaj nije sam ništa stvorio, sve je naslijedio i sad nasljedstvo troši u kasinu...U Virovitici se zna zamalo za svaku osobu njen zdravstveni bilten pa je pitanje drže li se lije?nici lije?ni?kog kodeksa? Isto tako, lije?nici su omiljena meta tra?era i o svakom se viroviti?kom lije?niku više zna u javnosti, nego što on zna sam o sebi.
I tako ?eretanje, brbljarije, ogovaranje, klevetanje, širenje laži ide u nedogled… Dovoljno je samo pogledati komentare ispod pojedinih informacija na portalima pa da se ozbiljan ?ovjek zapita: LJUDI, ZAR JE TO MOGU?E??
No, pored tra?eva koji nisu opasni i u na?elu ne štete bitno ljudima na koje se odnose postoje glasine, ?esto politi?ke naravi, koje nisu uvijek bezazlene.Ina?e, rije? «tra?» je njema?kog porijekla i slušao sam je ?esto u Be?u kao «Tratsch», ?ak postoji i glazbeno djelo naziva «tri?-tra? polka». Ina?e, u svakim novinama danas, pa i najozbiljnijim, osvanu te vijestice, ?esto s delikatnom fotografijom i zluradim komentarom. Red carpet i In magazin, koje slu?ajno pogledam na TV, tipi?ne su emisije koje žive zapravo od tra?eva pa i glasina.

GLASINE KOJE NISU BEZAZLENE
Postoje glasine koje nisu bezazlene i koje, ponavljanjem, mogu postati ubojito politi?ko oružje. Glasina je vijest ili novost koja se prenosi me?u ljudima, širi se kao neto?na, neprimjerena, nepouzdana vijest i glasina ?esto ide uz politiku, ?ak bih rekao da je sastavni dio politike. Tu su negdje i politi?ki vicevi koji mogu ?esto predskazati neke politi?ke doga?aje ili pokazati koliko je tko težak u javnosti. Primjerice, ve? mjesecima na Netu kruže videi, clipovi ili vicevi na ra?un Jadranke Kosor, kao što su svojevremeno kružili o Ivi Sanaderu. U medijima je tako?er otvorena svojevrsna kladionica s dilemom ho?e li Ivo Sanader biti uhapšen u roku od mjesec dana, ili kasnije ( a vrlo je malo onih koji misle da ne?e biti uhapšen). Davno, davno, mladi to ne pamte niti su doživjeli, zbog politi?kog vica moglo se zaglaviti u zatvoru odnosno na Golom otoku, pogotovo ako bi se vic ticao «druga Tita» i bio ispri?an kao negativan. Poslije je i to postalo slobodnije pa pamtim vrijeme kada se nije moglo u društvo ako nisi znao bar nekoliko viceva na temu – Mike Špiljka, nespretnog i slabo obrazovanog predsjednika ex-Yu vlade.

Me?utim, ovi slu?ajevi pokazuje još jedan zanimljiv fenomen: glasine i pikanterije kre?u u javnost i onda kada nema dovoljno valjanih informacija odnosno izvori su zatvoreni, a doga?aji, za javnost, netransparentni.
Moram i ovom prilikom naglasiti da je nekorektno prema gra?anima Virovitice koji su Ivicu Kirina birali na mjesto gradona?elnika, da se ovaj nije obratio javnosti s obrazloženjem o statusu, a vezano za istrage koje se ipak vode, a u svezi nezakonitih radnji dok je bio m na dužnosti ministra unutarnjih poslova, a koje je Kirin i priznao. Naime, Kiro se ponaša kao da to gra?ane Virovitice ne zanima i kao da je to po?inio i priznao netko tre?i – podcjenjivanje je to javnosti i bira?a, Gradskog vije?a i svih onih tijela kojih je Kirin ?lan, sve do ?lanova HDZ-a. No, problem je i u tome što su istrage USKOK-a tajne i oni koji su uklju?eni u njih, pa i drugi, ne bi smjeli komentirati slu?aj dok je on u toku. Me?utim, osim krivi?ne odgovornosti, postoji i moralna i s te strane za o?ekivati je ipak o?itovanje aktualnog gradona?elnika.

IZ ?IJIH KUHINJA DOLAZE TRA?EVI I GLASINE?
I kada je rije? o tra?evima i glasinama valja se upitati za kuhinje koje ih stvaraju i plasiraju. Nije bitno toliko da li su one «lijeve» ili desne», da li su iz krugova bliskih HDZ-u ili SDP-u, koliko je bitno da su one nepoštene, i stvaraju odre?eno ozra?je prije završetka istraga ili prije pravomo?nih sudskih presuda. Jer, jedno je sloboda izražavanja, koja je ipak pomak u odnosu na socijalisti?ka vremena, a drugo je koliko se laži i objeda vrti u javnosti nakon što su spravljene u nekoj od kuhinja, viroviti?kih ili možda ?ak zagreba?kih ili nekih drugih? I valja postaviti pitanje, o kojem se malo vodi ra?una, a to je pitanje poštivanja privatnost osoba. Da u tome nema mjere svjedo?i i moj osobni primjer: kada ponestane argumenata u polemikama, nekoliko puta ispod mojih kolumni potezalo se pitanje mog židovskog porijekla.
Kod tra?eva i glasina postoji problem kako reagirati na njih- da li ih demantirati, i na taj na?in dati još više pažnje kuhinji iz koje potje?u, ili ih ignorirati, što se opet može protuma?iti da su – istine…
Jedno je neosporno: ako ovaj autor vas suo?i s ISTINOM, onda ?emo mi njega najlakše diskvalificirati – židovstvom, mog druga i prijatelja objedom da se «namirio», a uspješnog poslovnog ?ovjeka pri?om da je politi?ki blijed i služi gradona?elniku i njegovom klanu.

I zaklju?no: tra?evi i glasine nastaju ?esto u malogra?anskim sredinama gdje se žive tu?i životi, gdje se premalo radi, gdje se zagleda u tu?e dvorište i tu?i lonac i gdje se mete rado pred tu?im vratima, a ne prvo pred svojim. Mog oca ne pamtim kao tra?era – znao je ?esto re?i da toliko radi da se ne stigne baviti tra?evima, a pozivao se i na jednu talmudsku izreku: «Sudi ?ovjeka po njegovoj boljoj strani.»
Da, otkako sam stigao u svoj rodni kraj, nakon nekoliko desetlje?a izbivanja, gotovo ne pamtim da je netko nekoga u ovoj Virovitici pohvalio - svaki o sebi najbolje, a o drugima – najgore. Ne znam, jesmo li mi takav jalan narod, jesmo li nesložni, da li nam je pre?e olajavati susjeda nego mu pomo?i?
Tra?eva i glasina je bilo i bit ?e, me?utim, njih držim muljem u dnu rijeke, ne?im na što se ne treba previše obazirati ako se radi i živi koliko-toliko pošteno. Me?utim, gdje ima dima, ima i vatre, pa treba dobro razlikovati dim od vatre, pogotovo ako je vatra šteto?inska.
Naš narod kaže IZA DOBROG KONJA SE PRAŠI, pa eto, volio bih da kroz tu izreku, ali i napomenu, da politika zna?i i ODGOVORNOST GRA?ANIMA, gledate i ovu moju najnoviju kolumnu.

Komentari

stari Mikeš

drug autor je izbivao nekoliko desetljeća i sada se našao pozvan da nama soli pamet i po nama se nabacuje govnima. kao opanjkali jadnika koji se stavlja na nivo bandića. svašta ljudi, svašta a nije ni čudi od koga dolazi.

ono što je najgore sam ljubo sebe hvali i kuje u zvijezde, pa pozitivno trača o sebi služeči se lažima kako je u vrijme hapšenja naših virovitičana od strane jna, bio među rijetkim ljudima koji su ovoreno stali u obranu naših uznika. Jadnik je zaboravio da je po vlastitom priznanju zbrisao iz virovce. da pobjegao da bi kao i za vrijeme rata pod jorgan planinom titrao đoku u sigurnosti izvan hrvatske.

kod takvih autora kao što je ljubo uvijek se postavlja pitanje odakle ljubo dobija smjernice? vidimo ljubin rukopis je kao šugavo prase, nije to ništa domaće, naprotiv prepoznajemo švrljotine onih kojima je raspad "brateke" zajednice naroda nepreboljena tragedija a stvaranje hrvatske hrvatska država trn u oku. Događaji koji su ostavili duboke brazgotine na ljubinoj duši.

kada već govorimo o ovakvim napadima autora na svoje sugrađane recimo da je ljubo takvim napadima šupka samome sebe. napisao je ovu odu samome sebi, pa neka je neke jado lijeći svoje frustracije ali neka nas ne pravi za budale. neka piše i služi onim kojima hrvatske nije ne srcu. neka se ljubo dodvorava onima koji se nisu borili za hrvatsku. šupka se onima koji za hrvatsku nisu strepili ali neka nas virovčane ne blati jer smo za razliku od ljube dokazali kako se brane naša ognjišta.

toliko ljubo a ti sada ljubo mantaj i dalje o tome što su GLASINE tipa: jugonostalgičar sam, mrzitelj svega hrvatskog, lažni novinar, komunjara, cionist pa čak i - ŠPIJUNČINA, ili definitivno shvati da si ti ljubo rubensu weissu najmanje pozvan kritikovati društvo i zajednicu grada i države kojima si desetllećima okrenuo leđa. No đaba je tebi govoriti jer um caruje, a um ti je moj ljubotina od silne svehrvatske mržnje zakržljao kao i ljubav prema lipoj nam virovci.

Tko je glasao

@anonimni korisnik, možeš li ti o temi???

Od tolike hrpe rečenica, ni jedna se ne odnosi na temu dnevnika - tračeve i glasine. Osim što ti anonimac nastavljaš niz tračeva i glasina o meni.
Stvarno nisam zaslužio, kao autor, toliko pažnje.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

realan prikaz naše

realan prikaz naše malograđanštine

Tko je glasao

....

Bravo doktore.

grdi

Tko je glasao

Hvala...

Hvala...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci