Tagovi

Zašto bi trebalo „objesiti“ Todori?a ?

Zašto bi trebalo „objesiti“ Todori?a ?

Neki dan sam na zamolbu prijatelja iz ?akova otišao snjim u Hypo banku, u Zagreb, na razgovor povodom njihove ovrhe na farmi svinja u ?ur?ancima. Tokom puta zamolio sam ga da mi pobliže objasni razloge zbog kojih je propao i ovo je njegova pri?a :
„Imao sam farmu za tov pili?a i ugovor o kooperaciji s Kokingrad d.o.o. iz sastava Belja d.d. Posao je išao relativno dobro 5 turnusa godišnje , nekada plate malo s zakašnjenjem ali plate. Uredno sam vra?ao manji kredit Hypo banci i nešto je i meni ostajalo. Bio sam zadovoljan.
Poslije preuzimanja Belja d.d.d od strane Agrokora isporu?io sam još 2 turnusa koja nisam odmah naplatio ali poslije manje natezanja i to sam naplatio.
Me?utim, novi turnus nikako da do?e , stalno neka odga?anja da bi nas poslije nekoliko mojih odlazaka u Beli Manastir primio direktor i otkazao suradnju jer Belje d.d. iako ima inkubatore, klaonice, liniju za preradu i sada u sastavu Agrokora i prodaju odustaje od proizvodnje peradi. Mi kooperanti smo se našli u nezavidnoj poziciji s kreditima za vratom i orijentaciji na sigurnu proizvodnju za poznatog kupca koji samo odjedanput odustaje od proizvodnje. „

Kooperanti su mislili da je razlog odustajanja od proizvodnje peradi pti?ja gripa koja se te godine pojavila, ali nije razlog je bio mnogo jednostavniji. Naši veliki proizvo?a?i Vindija to?nije gospodin Drk i gospodin Ivica Todori? posredstvom tadašnjeg premijera , dr. Ive Sanadera,podijelili su zone uticaja u mesnoj industriji u RH. Tako je Agrokor odustao od proizvodnje , klanja i prerade peradi i to tržište prepusti Vindiji, a Vindija se obvezala da ne?e smetati na tržištu svinja i goveda. Nekoliko mjeseci kasnije u Belju d.d. napravljena je nova linija prerade a u PIK Vrbovec nova klaonica za krupnu stoku.

„Kako zbog prekida proizvodnje nisam mogao vra?ati tadašnji krediti vrlo brzo sam došao u probleme i traže?i izlaz obilazio sam Hypo banu u ?akovu i Belje kooperaciju d.o.o. koji su mi poslije par mjeseci ponudili da rekonstruiram objekt u farmu za proizvodnju svinja. Predstavnici Hypo banke i Belje kooperacija izradili su mi poslovni plan kojim je predvi?eno novo ulaganje u farmu od 200 000 eura za prenamjenu farme a krediti bi se vra?ao kroz zaradu iz uslužnog uzgoja svinja koji ja radio u farmi za potrebe Belje kooperacija d.o.o. Prema njihovim izra?unima ja bih po turnusu imao 180 000 kuna dohotka i mogao bih ostvarivati tri turnusa godišnje te iz toga pla?ati kredite i zara?ivati gotovo 25 000 kuna mjese?no, kao predsjednik RH. To mi se u?inilo idealno i naravno da sam pristao.

U realizaciji kredita bile su potrebne i dodatne garancije, što sam ja i dao. Tko ne bi dao garancije da ?eš pošteno raditi i zaraditi 25 000 kuna mjese?no. Tako sam ja založio svoju RVI mirovinu, supruga mi radi u MORH-u pa je i ona dozvolila obustavu na pla?u i dali smo svoju ku?u pod hipoteku. Kako su sredstva za rekonstrukciju bila osigurana kreditom izvo?a?i su vrlo brzo u par mjeseci izveli potrebne gra?evinske radove.
Stižu prvi prasci u farmu iz Nizozemske, isti dan je krepalo 15 komada (obdukcijom utvr?ena upala plu?a), drugi dan 25 komada i u prvih 15 dana ukupno od 1100 komada 50 komada je krepalo. Nekako sam izgurao prvi turnus i nije bila zarada 180 000 kuna ve? 90 000 kuna, nekako sam platio nešto kredita i ?ekao slijede?i turnus. Poslije godinu dana takvog rada nisu bila tri turnusa ve? 2,5 dohodak se smanjivao, ali još uvijek je bilo pozitivno. Tada slijedi novi šok anex ugovora o suradnji po principu uzmi ili ostavi a on je predvi?ao : 7 kn po kilogramu prirasta ( cijena po kojoj prodajemo svinje Belje kooperacija d.o.o.), hrana 1,5 kuna po kilogramu ( cijena hrane po kojoj Belje prodaje meni ), prasci ulazna cijena 28 kn/kg ( cijena po kojoj smo zaduženi), ne priznaje se mortalitet ništa 0%, troškovi lije?enja životinja na moj teret, svinje su vlasništvo Belje kooperacija d.o.o. i oni ostvaruju pravo na poticaje, na sve njihovo uloženo prasce, hranu obra?unavaju se kamate od 1% mjese?no što za cijeli turnus iznosi 4%, vaganje više nije u ?akovu ve? u Vrbovcu pa svinje kaliraju dodatnih 3%.

Nas nekoliko se pokušalo buniti na nove uvjete , ali bez uspjeha, a kao nas pritiš?u krediti pokušao sam odmah ukazivati na probleme. Tako sam tražio da netko iz Agrokora od u Nizozemsku i provjeri zdravstveno stanje životinja prije isporuke ili bar na granici na ulazu u RH naivno vjeruju?i da to nekoga zanima pa bi eventualno bolesne svinje vratili s granice i ne bi meni crkavale u farmi na moj trošak – nisu htjeli prihvatiti jer to košta i nemaju dovoljno vremena za svaku turu i?i u Nizozemsku. Opet sa dobio bolesne svinje s velikom stopom mortaliteta naravno na moj trošak a Agrokor je još jednom i zaradio na njima kupovali su ih po 22 kn a meni prodavali po 28 i još su i za krepane naplatili poticaj i meni su naplatili lije?enje , lijekove i veterinara.

Drugi problem koji mi se pojavljivao je kvaliteta hrane. Primje?ivao sam da svinje slabije jedu i poslao sam hranu na analizu u Vinkovce i dobio katastrofalne rezultate. Radilo se o pokvarenoj hrani bez gotovo ikakvih proteina i minerala koje bi ta hrana po deklaraciji morala sadržavati. O rezultatima ispitivanja sam odmah obavijestio Belje kooperaciju d.o.o. i tražio razgovor do kojeg je došlo poslije nekih mjesec dana. Odgovorni su priznali da hrana nije baš najbolja ali je konverzija i dalje u odnosu 1:3,6 što njih zadovoljava. Ja sam negodovao , bez uspješno jer zbog loše hrane svinje povremeno obolijevaju, na smrtonosno ali obolijevaju i lije?e se na moj trošak . Meni se obra?unava cijena najkvalitetnije hrane ,a dobivam škart. Jedan od tehnologa mi prijateljski savjetuje da sagradim još jedan manji objekt i da u njemu hranim svoje svinje s kojima bi namirivao mortalitet i troškove lije?enja a njih bi mogao hraniti da se ne zna s hranom od Belje kooperacije d.o.o.. Tako bi si smanjio gubitke.

Po predaji prvog turnusa po uvjetima iz anexa ugovora bio sam u minusu 20 000 kuna. Htio sam odmah prekinuti s radom ali sam ipak odradio još tri turnusa s istim rezultatom oko 20 000 kuna minusa. Kako nisam mogao raditi i pla?ati 5000 kuna mjese?no da bih Agrokoru proizvodio svinje po 7 kn/kg odustao sam , kao i mnogi drugi od proizvodnje.

Ja sam odustao od proizvodnje ali nije banka odustala od kredita. Aktivirali su odmah zabrane ženi na pla?u, meni na mirovinu. Tada kre?em u potragu za ljudima koji su mi radili poslovni plan u Hypo banci i Belje kooperacija d.o.o. da mi objasne o ?emu se radi gdje sam ja to pogriješio. U Hypo banci direktor poslovnice u ?akovu je dobio otkaz a predmet moj je negdje u Osijeku ili Zagrebu. Nekoliko mjeseci sam pokušavao do?i do nekoga skim mogu razgovarati o budu?nosti. Što sada raditi ?
Banka je pokrenula ovrhu, prodati ?e mi svu imovinu za tre?inu vrijednosti i još ?u dok sam živ pla?ati ja i žena ostatak duga. Koji je moj grijeh? Htio sam samo raditi, malo fizikalije, ništa mudro i veliko umno, samo hraniti svinje i malo pove?ati svoje prihode.

Ako me dovedu da pored svoje mirovine i ženine pla?e ne mognem prehraniti svoju obitelj i školovati djecu nema drugog rješenja osim riješiti i njih i sebe. Sve sam radio kako su oni htjeli i po njihovim uvjetima. Ja ne bježim od svoje odgovornosti ako je ima u ovom poslu a gdje je odgovornost Hypo banke i Agrokora jer sam radio po njihovom poslovnom planu i po njihovim uputama i njihovim uvjetima i niti jedna kuna koju sam dobio nije bila ne namjenski potrošena jer sam živio od svoje mirovine i ženine pla?e. Sad kad je problem samo ja pla?am i platiti ?u, ali ?e netko platiti krvlju.“

Do Zagreba sam ga malo smirio. U Hypo banci su nas lijepo primili ljudi koji mogu odlu?iti u ovom i sli?nim slu?ajevima i lijepo su ponudili da mi na?emo neko , svima prihvatljivo, rješenje i da ga ponudimo banci. Banka ?e malo usporiti ovrhu jer njih zanima na?in da do?u do uloženih novaca.
Što mogu u?initi mali ljudi i kooperanti u suradnji s velikim sistemima i da to prežive ?

Komentari

Evo ja ću npr. sada napisati

Evo ja ću npr. sada napisati nešto što malo tko u Hrvatskoj zna ali je vrlo znakovito u rasvjetljavanju metoda i postupaka kojima je barun Todorić stekao svojih "prvih 400 milijuna kuna" s kojima je zapravo započeo njegov nagli tajkunski uspon do današnjih neslućenih visina!
.
Dakle 1991. u mjesecu listopadu,
u vrijeme najjačih ratnih razaranja Hrvatske,
a osobito Vukovara,
tada još mladi Ivica Todorić, sin starog Ante,
kao vrlo podobni i izabrani član buduće nove i mlade hrvatske buržoazije (jebote, koja riječ!!),
dobio je odlukom Vlade RH od Narodne banke Hrvatske svojih prvih 100 milijuna DEM kako bi za, tada također mladu, Hrvatsku državu uvezao par desetaka tisuća tona pšenice!
.
I mladi Ivica (sa starim Antom) žarko se dao na posao!
.
Tih je 100 milijuna DEM odmah prebacio na svoje inozemne račune i uvezao žito (doduše fiktivno, ali nema veze)!
.
Ali brižan on, jer tada u listopadu 1991., još ga nitko nije obavijestio da je u Hrvatskoj izbio rat, pa je stoga on brodove (imaginarne, fiktivne!!) sa kupljenim žitom (imaginarnim baravno) posalo direktno u vukovarsku luku!!!!!!!!!!
.
No kako je eto tamo bio rat, ti brodovi su potpoljeni, a žito je zauvijek nestalo na dnu Dunava!!!!
.
Baš kao i tih njegovih (zapravo naših) prvih 100 milijuna DEM (400 milijuna kuna).
.
Naravno da je "naša" Vlada RH odmah uvažila svu tu njegovu tugu i bijes što mu je naše žito istovareno u luku u opkoljenom Vukovaru (možeš si misliti) spaljeno ili potopljeno,
te mu je nakon toga odobreno novih 100 milijuna DEM za slijedeći uvoz pšenice!
.
Priznajem da ne znam dali je i ta druga pšenica nestala u ratnom vihoru (u nekoj drugoj luci ili je pala s nekog mosta) ali zato prisežem da je s onom prvom narudžbom odigrana baš takva igra kako sam je opisao!
.
I eto ti prvog hrvatskog tajkuna!
.
Poštenog kao novorođenče!

Kitz

Tko je glasao

Žito sim', žito tam'...

Todorić nije znao da kupuje ukradeno - http://www.index.hr/vijesti/clanak/podignute-optuznice-za-nestalo-zito-i...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ne budi sitničava

robne rezerve su stari uhodani rudnik, tu i tamo popusti koji tunel, ali ne dvojbeno ćemo too kao i dosada stoički sanirati. Stradalih rudara u tom rudniku nema

Tko je glasao

Što mogu...

i meni su živci sve tanji...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Zašto bi trebalo „objesiti“ Todorića ?

Da bi vrat izmjerio koliko je teška zadnjica.

Tko je glasao

Ustav i zakon (Beatrice12 i Marival)

Na tragu Ustava koji kaže da je zabranjena zlouporaba monopola, trebalo bi jako pažljivo proučiti zakone i vidjeti gdje je kvaka 22. Sve je u RH poštimano tako da ide u korist velikih hapača i ja sam to poušala ukazati na primjeru demokracije. Pljačka i monopol su u RH blagoslovljeni. Nemamo novaca za skupe odvjetnike, ali mislim da bi pošteni stručnjaci baš ovdje na pollitici mogli biti od velike pomoći.

Uzalud naklapanja.

Tko je glasao

zadruge

U potpunosti razumijem situaciju tvog prijatelja koji je povjerovao "stručnim i odgovornim" korporativnim menadžerima koji ne znaju tko im glavu nosi. Međutim, ako je prijateljstvo obostrano, trebao je prije tako životne odluke potražiti tvoj savjet (to je samo zbog mogućih nekih drugih odluka koje bi i sada mogao sam donijeti ne pitajući tebe - vjeruj mi da znam zbog čega taj oprez).
"Što mogu učiniti....?" to je da odmah uzmu literaturu i savjetnika za osnivanje zadruge. Samo to je budućnost za male proizvođače. Samo mali pogled na ove poticaje koji su hapani od strane Todorića treba biti dovoljan motiv, Vjerujem da će i kroz samu razradu mogućeg posla kroz zadrugu mnoge oči biti nanovo otvorene u pravcu odgovornosti, solidarnosti, obrazovanju i u prvom redu svijesti prema bogatoj majčici zemlji koju niti po čemu nismo zaslužili.

Tko je glasao

Mada sam cuo i puno strasnije

Mada sam cuo i puno strasnije price (jamstvo za kredit koje se onda sudski osporava dok posao ne propadne, te ga Todoric otkupi po maloj cijeni), vec ovo je dovoljan start za pokretanje razvlastenja Todorica. No, ukoliko bi imali fakte za onaj slucaj, s obzirom da se radi o zloupotrebi polozaja i institucija, Todoric ne bi docekao 2014 u Kulmerovim dvorima definitivno.

Tko je glasao

Možda ovo nije najstrašnija

Možda ovo nije najstrašnija priča ali se oko nje već okupilo dovoljno ljudi da se pokrenu događanja koja će ovakvu praksu Agrokora i sličnih poduzetnika sigurno zaustaviti

Tko je glasao

Ovakvu praksu Agrokora i

Ovakvu praksu Agrokora i sličnih poduzetnika sigurno možemo zaustaviti tako da ne dozvolimo ni da krenu. Dok god nas bilo tko može nagovoriti na kredite od 200.000 eura ili par stotina tisuća kuna ( primjer radnika koji su dizali kredite za kupovinu poduzeća u sastavu HŽ-a kako bi postali vlasnici tog poduzeća a da nisu znali ni vlasnici čega postaju, daju punomoći a ni ne znaju za što daju punomoć - i sve da bi sačuvali radno mjesto ) a da prije toga nismo svjesni svih rizika - događati će se to što se događa. Lako je izračunati da za otplatu glavnice od 200.000 eura treba 20 godina svaki mjesec izdvojiti 6.000,00 kuna. To što potpisujemo ugovore o kooperaciji gdje ti Todorić mijenja uvjete aneksom nakon kratkog vremena treba pripisati vlastitoj brzopletosti i neznanju. Nema nam druge nego postati pametnijima od ovih koji nas mogu nasamariti kako god im padne na pamet. I zapamtiti da je zanemarivo mali broj brzih i lakih zarada na pošten način. Postoji samo pristojna zarada uz mnogo rada i odricanja.

Tko je glasao

Voditi brigu od 20 svinja je

Voditi brigu od 20 svinja je posao a pogotovo o 1000. Ovdje se ne radi o lakoj i brzoj zaradi već se radi o održivoj proizvodnji. Čovjek nije ništa plopovlučio, krao, muljao samo je htio normalno raditi, nije se ni bunio kad zarada nije bila ona koju su stručnjaci Agrokora i Hypo banke izračunali sve dok je posao bio održiv. Njegov uticaj na održivost posla je nikakav a kad jednom uđeš u kolo nema nazad bez propasti.
Uvjet za kredit je bio ugovor o kooperaciji tj. bez ugovora o kooperaciji ne bi ni bilo kredita i cijele priče.

Prevare i uništavanje ljudi nije dozvoljeno.

Logika da je najbolje ne raditi pa se nema ništa loše dogodoti je sada na djelu u državi gdje se ništa ne radi a za potrošnju se dižu krediti i lagano živi u agoniji na rubu bankrota. Nisam siguran da je to dobro.

Tko je glasao

@acinum, vidim da nisi

@acinum,
vidim da nisi razumio ono što sam napisala. Ja ne kažem da je tvoj prijatelj ni krao ni muljao. I dalje tvrdim da je dio problema i u tome što su njemu "stručnjaci" Agrokora i Hypo banke izračunali zaradu od 25.000,00 kuna, a da i on sam nije znao izračunati tu zaradu. Da je znao izračunati, možda bi shvatio da mu se isplati nastaviti sa uzgojem peradi uz uvjet da nađe novog kupca. Možda bi izračunao da postoji mogućnost da izgubi sve što je godinama stvarao. Možda kredit ne bi ni uzeo.

I ja smatram da prevare i uništavanja ljudi nisu dozvoljena. I smatram da je najbolje raditi, a ako si oprezan postoji vjerojatnost da nećeš ostati bez imovine koju si godinama sticao.

Tko je glasao

bona fide

jebiga @marival
tako se ne može živjeti; ekonomija je stvar povjerenja, i ljudi u načelu u posao ulaze bona fide, - uz dobru vjeru da je svima u interesu napredak, a ne propast; ako se ustanovi obrnut pincip, a to je, ni sa kime ne ići u posao jer će svatko prevariti - to je smrt za bilo kakvo pošteno poslovanje, onda može raditi samo mafija koja ima u torbi sredstva jačag uvjeravanaja - pištolj, mitraljez, dinamit itd.
Normalna nacionalna država ima za jedninu svrhu svog postojanja da zaštiti normalne i poštene građane od puškomitraljeza i od krađa putem prijevara.
Ako to država neće učiniti, onda će se građani morati samoorganizirati i obraniti sami - pa kom obojci ko opanci.

Tko je glasao
Tko je glasao

Zadarska dinamika

A propos prvog linka - lijepo molim samo da ribare ne diraju, jer inače će svi zadarski otoci ostati bez ribe, koje je ionako malo, naročito u sezoni.

Što se tiče drugog - Zadar je otkrio hrvatski perpetuum mobile!
Zadarski kraljevi otpada povećali prihod za 628 posto - prvo se dakle upropaste tvornice, a onda se biznis radi na zbrinjavanju njihovog otpada! Još se i radnici koji su ostali bez posla lijepo zbrinjavaju! Tko se toga može sjetiti osim nas?!
Sirovina“ sanira i zadarski Polikem, završila je sanaciju odlagališta azbesta u Vranjicu, a izgledno je da dobije i posao u Salonitu, poglavito stoga što je već zbrinula privremeno 107 tamošnjih radnika tromjesečnim angažmanom na odvozu azbestnog otpada.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@beatrice12, u ovoj smo

@beatrice12,

u ovoj smo državi i ja i suprug ostali bez posla, oboje smo otvorili obrte ( suprug 1995. a ja 2002. ) u vrijeme kad nije bilo poticaja od države za samozapošljavanje kao danas. Nemamo kredita ni kreditnih kartica, ni minusa, ali imamo 350.000,00 nenaplaćenih potraživanja od ovih koji dižu kredite da bi gradili velebne hale i kupovali nove automobile. Ispada da je za mog supruga i mene država normalna. A nije normalna jer propadne li nam posao ( a mnogi su normalni i pošteni propali ) ni ja ni suprug ne ostvarujemo pravo na naknadu na Zavodu za zapošljavanje ili otpremninu kao ovi u HŽ-u ili brodogradnji itd.
I nema te države koja će te zaštititi od dizanja nepovoljnih kredita ili potpisivanja nepovoljnih ugovora o kooperaciji.

Tko je glasao

ni mudrost ni zdrav razum

ne pomažu kada imaš posla s lopovima.
Možda se nisam jasno izrazila u gornjem komentaru,
ali dakle
ja mislim da je to što ti komentiraš, da ljudi trebaju biti maksimalno oprezni, jedino zdravo i razumno i utješno što se može reći u ovoj situaciji.
Ono što tvrdim, to je da to nije normalno.
Ti i suprug ste zbilja jaki kada možete kao mali poduzetnici izdržati minus od 50 000 eur cca nenaplaćenih potraživanja. Mnogi to ne mogu, na neko dulje vrijeme (sve ovisi o tajmingu).
Sad, ako bi tebe recimo pritisla porezna uprava ili dobavljači ili radnici, pa ti udrili zatezne kamate i ovrhe na tvoja nepodmirena dugovanja, -recimo, hipotetski - ti bi uzalud dokazivala i bunila se da se niti ti ne možeš naplatiti...? Tebi bi tekle kamate od , ne znam kako je sad, 15 %, a koliko bi ti bila u stanju naplatiti kamata od institucija koje ti duguju?
tvrdim da je sustav tako napravljen, da mali i srednji prije ili kasnije moraju propasti, a da se naplaćuju samo veliki...
Već sam previše takvih slučajeva vidjela, u najbližoj blizini, i užasno sam skeptična prema poštenom djelovanju sustava.
Ako vi uspijete izbroditi živi iz tog principa,
- otvorite konzalting! prva se prijavljujem na tečaj!..

Tko je glasao

@beatrice12, slažem se. Ja

@beatrice12,
slažem se. Ja osobno dugujem državi dio za doprinose ( između ostalog i za zdravstvo iako kod liječnika nisam bila 15 godina i uredno mi se dug povećava za kamate ), dobavljačima ne dugujem ni lipe, suprug i ortak ne duguju ni državi ni dobavljačima ni lipe, a jesu na rubu i to zbog malih i srednjih koji im duguju. Da mi je država kojim slučajem isplatila plaće i otpremnine koja me pripadala po Zakonu o radu ( Država je bila većinski vlasnik poduzeća ) i da mi je još obračunavala kamate bila bi na pozitivnoj nuli. Sustav ima nepravdi i nelogičnosti i pogoduje velikima, nepoštenima i lopovima prije nego poštenima i za takve stvari treba napadati vlast, ali ih ne možemo niti smijemo napadati i za vlastite propuste.

Tko je glasao

svakim danom, u svakom pogledu

naša strana jača i napreduje

Tko je glasao

čista prevara

i vjerujem da se ovakav ugovor može osporiti na sudu. Ali bi ljudi definitivno trebali početi razmišljati o plasmanu svojih proizvoda. Problem je vjerojatno u tome što bi gospodin vjerojatno bez Agrokorove logistike bio potpuno izgubljen. Gdje nabaviti piliće, svinje, hranu, lijekove i kako to sve dovesti. Dok god seljaci ne počnu razmišljati svojom glavom ovo će se događati. Druga je priča o odvratnom industrijski proizvedenom mesu koje nažm prodaju skupo u dućanima. Samo ta informacija da je stočna hrana pokvarena i ne sadrži hranjive tvari je dovoljna da se cijela stvar prijavi ili da u medije.

Tko je glasao

Od novog jada stara bol će

Od novog jada stara bol će proći. (Shakespeare)

Tko je glasao

TOP 10+10 Pregled isplata

TOP 10+10

Pregled isplata potpora po korisnicima u ostalim modelima potpora (kapitalna, dohodovna, intervencije, osiguranje, nasadi i mjere ruralnog razvoja) za razdoblje od 01.01.2009.-31.12.2009.

LURA D.D. ZAGREB
16.175.005

BELJE D.D. DARDA MECE
14.683.523

KONZUM D.D. ZAGREB
11.007.931

VINDIJA D.D. VARAŽDIN
10.480.000

NOVI AGRAR D.O.O. OSIJEK
5.712.634

ARATOR D.O.O. LOVAS
5.030.794

ERDUTSKI VINOGRADI D.O.O. ERDUT
4.648.305

VUPIK D.D. - VUKOVAR VUKOVAR
3.879.512

POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA D.D. ORAHOVICA
3.620.102

FARMA GAŠPARIĆ TOVARNIK
3.500.000

Pregled isplata potpora po korisnicima u modelu izravnih placanja i ribarstva za razdoblje od 01.01.2009. - 31.12.2009.

BELJE D.D. DARDA MECE
100.952.258

VUPIK D.D. - VUKOVAR VUKOVAR
25.593.678

VLADO ANDRIŠEK JAKŠIĆ
17.957.146

PIK VINKOVCI D.D. VINKOVCI
11.730.941

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI KONCERN VALPOVO D.D. VALPOVO
9.532.520

ADRIA DD ZADAR
8.585.958

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D.O.O. NOVA GRADIŠKA
8.523.536

FARMA JELAS D.O.O. ZA UZGOJ STOKE I TRGOVINU HRVATSKA DUBICA
7.396.065

OSTREA D.O.O. BENKOVAC
7.330.290

MARIJAN TUŠEK NOVA ŠAROVKA
6.656.721

OSILOVAC D.O.O. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU FERIČANCI
6.449.928

Tko je glasao

Još kad bi dodao 258 milijuna

Još kad bi dodao 258 milijuna kuna koje je dobio VUPIK Vukovar tj. naplatio stari dug od države , slučajno par mjeseci pošto ga je država prodala Agrokoru slika bi bila malo potpunija.

Tko je glasao

Tko je ovaj?

VLADO ANDRIŠEK JAKŠIĆ
17.957.146

Taj mora da je imao neki genijalan projekt i baš bi me zanimalo ako netko zna njegov "case study"?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

velika isprika: - podatak Za

velika isprika:
- podatak Za g. Andrišeka nije točan, provjereno...vjerovatno se radi o štamparskoj decimalnoj greški , njegova potpora je 17.957 kn

Tko je glasao

Pošteni rad

Čovjek je, kako izgleda, pogriješio što je htio da živi od svog rada, jer je država zasnovana tako da se u njoj uspješno može živjeti jedino od kriminala.

To Todorić zna i to mu itekako odgovara,

Tko je glasao

ako niste znali, konzum

ako niste znali, konzum naplacuje svoje obveze u roku od 35 dana, a obveze placa u roku od 189 dana.
belje ima rok naplate od 65 dana, a obveze placa u roku od 488 dana.
ukupan dug agrokora prema dobavljacima(kratkorocne obaveze) se u ovoj godini popeo na cak 9 milijardi kuna.
jedino drzavi todoric uredno isplacuje sva njena potrazivanja i naravno, uredno sponzorira sve relevantnije stranke u hrvatskoj, a najvise hdz!
ocito da se ivica todoric poucen iskustvom svog oca ante todorica, koji je u bivsoj jugoslaviji kao politicki podoban vodio niz velikih poduzeca sve dok nije skiksao sa
agrokombinatom i zavrsio cetiri godine u zatvoru(neki kazu da je optuzen na politicki montiranom procesu jer je sedamdesetih podrzavao "proljecare", a neki drugi tvrde da je zbuksan zbog kradje novca iz tog poduzeca), odlucio za prokusan obiteljski recept.
-sve zajebi, ali sa drzavom i politicarima(svima) budi korektan!?:)

acinum, steta sto je tvoj prijatelj krivo procjenio tog lopova i sto je prije vremena usao u taj veliki posao sa svinjama.
sutra kad hrvatska bude u eu,( u kojoj je nedavno usvojen zakon o maksimalnih 30 dana
kao rok za placanje) i kad se ukinu sva ogranicenja u kretanju roba i usluga, sigurno da svi oni koji se ozbiljno u hrvatskoj bave proizvodnjom (pogotovo poljoprivrednom) nece zbog ovakvih hrvatskih kriminalnih monopola propasti.
poljski seljaci (kao najveci euroskeptici) su zahvaljujuci njihovoj vladi iskoritili gotovo maksimum iz pretpristupnih fondova eu, te tako pripremljeni docekali ulazak na europsko trziste na kojem danas nesmetano prodaju svoje proizvode.
poljoprivredna proizvodnja se u kratkom roku povecala za 2,5 puta!
dvije politicke stranke "samoobrana" i "liga poljskih obitelji" koje su nekad podrzavale euroskepticizam poljskih seljaka danas ne prolaze ni izborni prag.
od referendumske podrske od svega 56% (prije nego sto je poljska usla u eu), danas taj njen ulazak podrzava cak 80% poljskog stanovnistva!

Tko je glasao

Ovo nisu točni podaci, naime.

Ovo nisu točni podaci, naime. Gospođa koja je iznijela te podatke je to aljkavo odradila. Primjerice, Belje u katkoročnim obvezama ima milijardu kuna zajma od Agrokora, ona je to dodala pod obaveze dobavljačima i tako došla do 488 dana.
Što se tiče duga dobavljačima( jel baš 9 milijardi, neda mi se sad ić gledat?) visina duga nam ništa ne govori. Primjerice Walmart je dužan dobavljačima 50 milijardi. Dolara. To je 260 milijardi kuna. Velika firma - veliki dug dobavljačima.

Tko je glasao

Superhik je u pravu , ovo

Superhik je u pravu , ovo nisu točni podaci jer Agrokor nekima ne plaća nikada (samo kompenzacija poslije 120 dana), a nekima poput političkih stranaka plaća na telefonski poziv.

Tko je glasao

Walmartovi godisnji prihodi

Walmartovi godisnji prihodi su nekoliko stotina puta veci od Agrokorovih, tako da ti primjer nije bas najbolji- odnosno samo pokazuje koliko velik je Agrokorov dug u stvarnosti. Mozes li dat primjer trgovackog lanca u okruzenju koji dobavljace placa sporije od Agrokora? Ili i nas turbo zagovornik slobodnog trzista radi u Agrokoru?

Tko je glasao

Walmart je naveden sa ciljem

Walmart je naveden sa ciljem da se visina duga dovede u kontekst! Mahanje milijardama duga nema smisla bez konteksta.
Mogu dati primjer trgovačkog lanca u okruženju koji dobavljača plaća sporije od Agrokora. Al' za početak od tebe očekujem da mi kažeš koliko to sporo Agrokor plaća dobavljače i kojom računicom si došao do toga.

Tko je glasao

walmart plaća u dogovorenom

walmart plaća u dogovorenom roku a visina duga je kako kažeš irelevantna.

Tko je glasao

U kojem to dogovorenom roku

U kojem to dogovorenom roku plaća Walmart?

Tko je glasao

naravno da visina duga

naravno da visina duga dobavljacima nista ne znaci ako se vracanje tog duga provodi u vremenskim okvirima koje mozemo nazvati "kratkorocna obveza"!
medjutim, kad se radi o periodu od 200 i vise dana, tad ni u kom slucaju ne mozemo govoriti o "kratkorocnim obvezama", vec o zloupotrebi tudjih sredstva!
bash me zanima kako ce se agrokor prilagoditi europskom roku podmirenja kratkorocnih obveza od maksimalnih 30 dana, kad jednom udjemo u eu?
koliki je onda rok placanja obveza dobavljacima u belju?

Tko je glasao

bash me zanima kako ce se

bash me zanima kako ce se agrokor prilagoditi europskom roku podmirenja kratkorocnih obveza od maksimalnih 30 dana, kad jednom udjemo u eu?
kako se da primjetiti koncern agrokor radi na tome da ima u svojoj ponudi kroz maloprodajne lance svoje proizvode, dakle vlastite proizvodnje i tako preljeva iz šupljeg u prazno. Trend su vlastite robne marke po uzoru na walmart koji ih ima mislim 40%.
To je općenito slučaj sa domaćim trgovačkim lancima, npr. u Konzumu nema Gavrilovića, kao i što u NTL-u nema Agrokorovih proizvoda upravo zbog ne plaćanja dospjelih obveza, ali i plasmana roba iz vlastite proizvodnje.
Iz tih razloga domaćim proizvođačima lakše je poslovati sa stranim trgovačkim maloprodajnim lancima koje svoje obveze plaćaju u roku 30-45 dana.

Tko je glasao

A odakle tebi podatak da se

A odakle tebi podatak da se radi o 200 dana? Govorimo o prosjeku, nadam se. I odakle ti da kratkoročne obveze moraju biti podmirene u roku od 30 dana? Kratkoročna obveze u principu znače rok do godinu dana.

Tko je glasao

govorim o stvarnom roku u

govorim o stvarnom roku u kojem konzum placa svoje dobavljace, a ne o belju!
za belje pitam tebe, jer pretpostavljam da znas?
kratkorocne obveze prema dobavljacima u eu se moraju novim zakonom svesti na 30 dana.
vecina proizvoda i usluga se u europi vec danas placaju u maksimalnom roku od 30 dana, ali je bilo i izuzetaka(tipa slovenskog "tusa") koji su to placanje prolongirali na 60 dana.
vise se ni to ne moze, jer svako prolongiranje roka se sudski naplacuje uz kamatu!
jedino se na balkanu sluzbeni rokovi mogu nekaznjeno prolongirati, pa tako konzum uprkos ugovorenom roku od 70 dana, svoje dobavljace placa kroz tri puta dulji period od ugovorenog.
i tad cesto kroz kompenzaciju?
da, u principu(balkanskom, naravno!) obveze prema dobavljacima se specificiraju kao "kratkorocne" ..kroz godinu dana!:)

Tko je glasao

za Belje, po mom izračunu

za Belje, po mom izračunu negdje oko 90 dana.
Carrefour plaća dobavljače u prosječnom roku od 90 dana! A iz Francuske je.
Vezano sa kratkoročne obveze nema veze sa Balkanom - "What Does Current Liabilities Mean?
A company's debts or obligations that are due within one year." Naravno tu nisu samo obveze prema dobavljačima nego niz stvari.

Tko je glasao

btw. ako vec imas namjeru

btw. ako vec imas namjeru pomoci prijatelju, savjetuj ga da se vrati na uzgoj peradi i to
ne radi hrvatskog, vec radi europskog trzista!
uostalom, svatko onaj tko danas zeli ozbiljno investorati u poljoprivredu ili stocarstvo mora znati koje su potrebe eu za tim proizvodima i koji proizvodi ce tamo lakse proci.
ma kakva hrvatska i njeno trziste?

Tko je glasao
Tko je glasao

nije todorić cvijeće, ali

nije todorić cvijeće, ali nije niti tvoja priča baš jasna.

pa ima još barem 5-6 ozbiljnih firmi koje organiziraju kooperaciju neki od njih i 100.000 godišnje, što nije otišao k njima? to se zove tržište, ako ti ugovor ne paše ne potpišeš ga ili se zaštitiš, alternativno traziš nekog drugog

Tko je glasao

Tužbe, udruge civilnog društva i kopanje nosa

Prema mojoj procjeni, tih nešto kooperanata bili su samo izviđači i pioniri za veliku žetvu kamata ovrha i pljačke koja se sprema.
neugodno mi je ovdje izlijetati jer ima pravnika koji bi zacijelo to znali bolje od mene, ali, ja tu u ovom dnevniku-slučaju vidim 4-5 što kaznenih što prekršajnih što odštetnih sudskih tužbi.
1. uvoz bolesne marve - prekršajna, kaznena plus odštetni zahtjev
2. prodaja pokvarene- nevaljale hrane za stoku - kaznena djelo prijevare
3. odštetni zahtjev zbog prekidanja ugovornoh odnosa pilići
4. kaznena prijava - odštetni zahtjev zbog ucjene potpisivanja nepovoljnog i nedorečenog ugovore o tovu svinja
5. ubacivanje novih ugovornih odredaba na štetu kooperanta - odštetni
6. prijava Ministarstva poljoprivrede zbog usmjeravanja poticajnih sredstava na krivu adresu - osobito ako su neke novce dobili od EWU, onda će dobiti po repu, jer financiraju monoploe a ne male;
7. tužba na belje-hypo radi poslovnoga plana nestručno načinjenoga koji je donio štetu umjesto dobiti - odštetni zahtjev HAMAG , ili već koji ''licencirani konzultanti'' su bili u igri. Hamag, naime, dijeli licence nestručnim osobama.

II.

Hitno tiskati letke i plakate, na temu ''ni slučajno nemojte dizati kredite i kooperirati s Agrokorom'' - angažirati silne besposlene Udruge za ovo i ono, radi distribucije letaka, po svim selima, udrugama, zadrugama, i gdje već Udruge imaju super mreže kontakata, za manje više bezvrijedne komunikacije, pa bi ovime mogle opravdati svoje postojanje.
Plakate ilegalno i legalno lijepiti po bankama i agrokorovim podružnicama, uredima, scentrima i bcentralama - NE KOOPERACIJI!!

Nudim se , putem pp, da pripomofgnem u oblikovanju letka i plakata. Distribuciju ne mogu.

Tko je glasao

uzaludan je prijedlog

kako po zakonu uništavati zlo-činiteljstvo,
jer po zakonu nije moguće uništavati zlo-činiteljstvo,

jer koristiti zakon NE može 99% zlo-stavljanih,
jer treba kupiti i platiti advokata,
jer treba kupiti i platiti usluge kaznoDavaca,
jer treba čekati presudu godinama,

jer hoćemo popraviti kaznoDavstvo,
jer nećemo eliminirati ONO zlo-činiteljsko u kaznoDavstvu,

Tko je glasao

sve istina

ah. kao da svi to ne znamo.
ipak, ti zločinci se plaše možda samo dvije stvari
javne sablazni i raskrinkavanja
osobne osvete i eksploziva pod auto od strane oštećenih

Sudova, dobro si primijetio, se ne plaše.
Ipak, ima slučajeva, tu i tamo, da suci donesu posve pravedne presude i obeštete malog čovjeka.
U tom slučaju suci se moraju plašiti eksploziva pod auto i li barem otkaza.

Uzrok svemu je novac u rukama najpokvarenijih.

Tko je glasao

Evo ovo bi recimo mogao biti

Evo ovo bi recimo mogao biti način ili barem pokušaj da ipak i Agrokor odgovara za nešto. Možda i liči na priču o vjetrenjačama, no negdje treba početi.

Tko je glasao

Baš sam odgledao prilog u

Baš sam odgledao prilog u poljoprivrednoj emisiji o Agrokorovom tovu svinja. Kaže neki Pajnić, šef njihove farme, da tov svinja ima perspektivu, da će 2/3 proizvodnje ostvarivati na vlastitoj farmi a 1/3 kod kooperanata. Sve u svemu, med i mlijeko. Kaže i da se to ne može na starim farmama već samo novim tehnologijama uzgoja za što je pak potrebno ulagati.

Čitajuć ovaj dnevnik, situacija kod kooperanata je koma. Čovjek uložio u nove tehnologije i "popušio".

Zanimljivo je onda kako se na HTV-u reklamira da proizvodnja u Todorića cvate, neupućeni bi pomislili da je tako i njegovim kooperantima, pa bi se to moglo shvatiti i kao poziv ljudima da stupe u kooperantski odnos s Agrokorom. Još je zanimljivije to kako se na HTV-u nikako ne može čuti prava informacija o tome kako prolaze pojedini Todorićevi kooperanti. Možda i ima onih kojima je dobro ali mi se čini da je više onih drugih.

B-52

Tko je glasao

dužan je dobavljčima 5,6 milijardi (samo Konzum)

a ukupno valjda 10 do 15
pa gdje ide sva ta ogromna lova
on dobija potsticaje

dakle kamatarenjem nas koji smo "dužni" državi sa 17% (sada crkavamo) - financiramo potsticaje agrokoru koji nas opet ne plaća i negdje skuplja a daleko da je to sve otišlo u investicije po okolici, zarađuje hypo pogotovo na minusima, a ekipa oko vlade za koje više ne znaš koja je polovica kriminalna a koja mafijaška brine se o evidentnoj dobiti na kamatarenju

Tko je glasao

Točno tako sam i ja

Točno tako sam i ja prošao.
Samo je kod mene i država pomogla: Zabranom izvoza žive stoke u EU i BiH.
Gdje onda da prodam vražju stoku ???
U ovoj zemlji je RAD ZABRANJEN ZAKONOM !!!

Tko je glasao

paraziti u prirodi se brinu o izvoru svoga života

zbilja nije dovoljno da samo ovdje pišemo da su totalno nesposobni idioti osim što su mafija (jer i neke mafije imaju minimalne sposobnosti - bar da održe stablo na kojem parazitiraju)
parazitizam je uzgojen do visokog sjaja, i zadnjae trunke sive stanice u mozgu nema ni zašto drugo osim za dojam

dakle pomognimo im da se udave

Tko je glasao

Baš sam nedavno diskutiurala s mužem...

On je inače pretežno desničar i pristalica liberalnog kapitalizma i sve bi te "nesposobne i lijene parazite spičio da kopaju po smeću, a ne da im mi plaćamo nekakvu socijalu!"

Ali što se tiče mafije na vlasti došli smo do koncenzusa - da su bili samo malo manje glupi i bahati, da su krali samo 1/4 manje, još bi se uvijek dobro nakrali, a raja ne bi bila gladna! Samo da nisu bili toliko besramno pohlepni i poželjeli bezobzirno pokrasti baš sve!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci