Tagovi

"Dok god ?ovjek bude umirao i želio živjeti, lije?nika ?e ismijavati i dobro pla?ati"

U državi i sustavu u kojem smo bili, nije baš odnos prema inteligenciji bio kao kod Crvenih Kmera. Nisu vas ubijali, ako ste bili obrazovani, ali još su nekadašnji "funkcioneri" naglašavali kako ne?e buržoaziju, pa ?e producirati doktora na svaki prst ruku stanovnika.
Time bi im cijena toliko pala da bi bili kao i sav ostali proletarijat.

Radilo se o tipi?noj zlo?i i iskompleksiranosti, socijalisti?kog razmišljanja i jala : "svi imamo iste želuce" i "svima po potrebama".
Ali zaboravljaju kako svi nemamo iste mozgove. To je jedan jako osjetljiv organ, koji se ne može razvijati bez puno umnoga rada. Neki ne cijene to dora?ivanje u?enjem i prakticiranjem, mogu?im samo uz veliki trud moždanih stanica.

Lije?nici posebno dugo , preko desetlje?a , intelektualno teško rade i u svoju pripremu za taj posao ulože i svoju mladost i dobar dio svoje zrelosti.
Da ne pri?am o doktoratima, subspecijalizacijama, stalnim usavršavanjima, prihva?anjima novih tehnologija, pra?enjima farmakologije i teškim uvjetima rada : stres, izloženost raznim zra?enjima, anesteticima, zarazama (HIV, hepatitisi…), karcinogenim tvarima, prevelikom broju izvršenja pregleda u kratkome vremenu, nezadovoljstvu pacijenata zbog ?ekanja na preglede i operacije...

Lije?nici nisu misionari, ve? ljudi kojima je lije?enje zanimanje od kojega žive. U to su uložili velika materijalna sredstva, ali i svoje ljudske potencijale koji su jedinstveni i nenadoknadivi.
Lažu, oni koji kažu da su jednako pla?eni kao svi drugi fakultetski obrazovani ljudi u državi.
Treba usporediti njihove pla?e s pla?ama pravnika i ekonomista, politi?ara koji su se daleko kra?e školovali.

Što mislite zašto je tako?

Evo jednoga od odgovora:
zbog toga što o pla?ama odlu?uju upravo pravnici i ekonomisti koji najve?im brojem zauzimaju saborske klupe. To je tipi?an slu?aj sukoba interesa. Oni na legalan na?in, sami sebi odre?uju cijenu svoga rada i usluga, daleko ve?u nego li su svjetske i europske -bez obzira na materijalnu snagu države, a lije?nike stavljaju u situaciju u kojoj bi trebali biti humanitarci i Majke Terezije, jer je eto -država siromašna.

Manje obrazovani znaju “držati lopate”, a to se zna i bez puno dora?ivanja mozga, te je zato cijena njihova rada upravo takva kakva je.

Lije?nike su stavili u procjep izme?u privilegija politi?ko-pravne birokracije i želje stanovništva za lije?enjem po standardima koji ekonomski ne odgovaraju ovom društvu. Time ih stavljaju u stalnu frustraciju i izlažu ih povoljnim uvjetima za korupciju.
Normalno je da je pacijent najviše važan sam sebi, pa bi htio biti prvi i samom lije?niku. No,potkupljuju?i ga, pacijent uzima privilegiju pregledati se ili operirati prije drugoga pacijenta, a pogotovo ve?e sirotinje od njega. Pacijenti time poti?u i pla?aju korupciju koju kasnije pljuju.

Korupcija po?inje i od politi?ara -jer se na vode?e položaje po bolnicama i domovima zdravlja stiže politi?ki, a ne stru?no. Time se mnogim podobnima stvara pozicija iz koje mogu na druge na?ine-visokom i teže dokazivom korupcijom (nabavama lijekova, proteza, suvremenih ure?aja za dijalizu, ure?aja za radiodijagnostiku, voznoga parka, organiziranjem prehrane i usluga pranja bolni?koga rublja, popravcima, dogradnjama, izgradnjama, raznim projektima i odlu?ivanjima o zapošljavanju) , a ne “kokošarenjem” od pacijenata, sebi omogu?iti primanja koja su daleko iznad onih koje bi zara?ivali kao lije?nici u svijetu.
Osim toga, ?lanovi njihovih obitelji uglavnom razvijaju biznise koji imaju poslovne veze s njihovim bolnicama.
Time njihovo osobno zadovoljstvo suzbija opravdano nezadovoljstvo lije?nika svojim položajem, onemogu?uje i razbija sindikalne zahtjeve za dostojanstvenim i objektivnim pla?ama. Koliko se sje?am tražili su pla?e uskla?ene prema suda?kim pla?ama, a nisu ih dobili.

pa kog ste doktora vidli da ima vilu, luksuzni stan ili dobar auto, sve su to visoko humani trudbenici koji žive na kruhu i vodi, sve su to laži koje otkad znam za sebe kruže o doktorima da primaju mito
(citat iz ofcinoga dnevnika)

A zašto ljudi koji imaju toliko znanje i rade tako odgovoran posao ne bi bili dobro materijalno zbrinuti?

U svijetu, upravo su oni ti, koji žive na "visokoj nozi" i uop?e ne razmišljaju o “kokošarenju” s koruptivnim pacijentima. Bila bi to uvreda za njih, a ne na?in stjecanja pla?e koju bi svojim radom drugdje zaslužili bez kriminala.

Istina je, mnogi lije?nici, primaju mito- navika iz "socijalisti?kih dana". Iz frustriranosti u društvu i strahu od buržoazije, socijalisti?ka elita stvorila je takav položaj lije?nika. U njemu se svaki "rabadžija" uspore?ivao s lije?nicima, profesorima, inženjerima – po op?eprihva?enoj teoriji jednakih želudaca, jednakih potreba, te zbog toga ukorjenjivanja takve društvene ljestvice vrijednosti po kojoj se lije?nike dodatno pla?alo poklonima, znacima pažnje, obasipalo umjetni?kim djelima, proturale koverte s njema?kim orlovima. Na tajnim informativnim razgovorima i konzultacijama s lije?nikom, davali su se “skriveni znakovi pažnje” , koji su poticali lije?nikovu brigu za odabranoga pacijenta.
Znakovita je tadašnja uzre?ica: "Oni su se školovali da bi lakše radili, pa im ne trebaju i ve?e pla?e".
A na pitanje zašto oni ne idu tim stopama, lakonski su odgovarali:" Pa ja ne volim u?iti".
Time je društvena struktura bila stabilna, jer su “ja?i” i “ugledniji” lije?nici ipak dostizali “pla?e” kojima bi bili zadovoljni, te u pokornosti i politi?kome sljedbeništvu držali ostatke lije?ni?koga staleža.
Time je kanalizirano opravdano nezadovoljstvo lije?nika svojim statusom i eutanaziran vrh inteligencije društva, a nikoga nije bilo briga što kanalima te?e prljavština i smrad koji izbijaju i danas.

I danas se lakše prihva?a kozmeti?arke, frizere, automehani?are, stolare, javne bilježnike, odvjetnike, suce, politi?are, bivše kamiondžije- sada tajkune, nogometaše, kao bogataše, nego li bogate lije?nike.

Zaostavština iz bivših dana.

Naravno, da je primjer korupcije ginekologa u Varaždinu za osu?ivanje, kao i medijski eksponirana i pravno sankcionirana korupcija rije?koga kardiokirurga.

Nekada je svjetina gledala kako se odrubljuju glave, najviše uživaju?i kada su to bile plemenite ili u?ene glave. Tada su se mogli nasla?ivati njihovom sudbinom, a vlastita sudbina i društveni položaj, u takvim trenucima naslade, bila im je podnošljivija.
Danas su dovoljne novine i reportaže u dnevnicima.

Hapšenjima i osudama, taj kompleksni problem se ne rješava, ve? pravednom društvenom raspodjelom, koju politi?ari nisu u stanju napraviti jer se uvijek u raspodjeli rukovode svojim povlaštenim statusom, te nagra?ivanjem zanimanja kojima najve?im dijelom pripadaju.
Zato nam vrhunski lije?nici ne odolijevaju zovu politike.
I vrhunski internisti, kirurzi, radiolozi…, koji su pola života uložili za svoje obrazovanje bježe u politi?ke vode ili kombiniraju politiku s medicinom, da ne bi morali kokošariti s pacijentima i biti žrtveni primjerci “borbe protiv korupcije”, te uvjeravanja europskih gospodara kako mislimo ozbiljno.

I propisi koji su dozvoljavali istoj osobi miješanje javnoga zdravstva s privatnom praksom (dopodne javni, popodne privatni lije?nik u istoj ordinaciji) pogodovali su razvoju ovoga što razvla?e mediji.

Politika daje krila korupciji i podmi?ivanju svojim miješanjem u struku, njezinim kadroviranjem, te omalovažavanjem i svo?enjem lije?enja stanovništva, na puki dobrotvorni rad u humanitarne svrhe, umjesto rada koji zaslužuje svoje pravo vrednovanje.

Komentari

Liječnici se ne nalaze ujesen na drvu, kao voće

@ppetra
Nisam baš precizan s naslovima dnevnika, ali ovaj tvoj također ne odgovara sadržaju tvog dnevnika.
Suglasan s tobom da je trud, vrijeme i talent onih koji su se opredijelili za medicinsku struku, pogotovo vrhunske liječničke specijalizacije, u nas i ranije pa i danas, uvelike podcijenjen. Taj problem, kao i problem javnog i privatnog zdravstva imaju sve zemlje na svijetu, no, kao i mnogo toga, u nas se reflektira na poseban, hibridni način. Još je nedovoljno privatnih ordinacija i klinika ali najgore od svega, naš standard ukupno je tako nizak da je odlazak u privatnu ordinaciju ( da ne govorimo kliniku) VELIKI LUKSUZ. Privatna medicina jedva da poznaje ponudu i potražnju a javno zdravstvo je, pored politike i sudstva, bez imuniteta na mito i korupciju. Čak se čovjek vrlo iznenadi koliko je gramzivosti u humanom zvanju kao što je liječnik i koliko je pohlepe među njima. I pokrivanja tj. čuvanja leđa..."Varaždinski slučaj" je tek, pretpostavljam, i čujem, vrh sante leda.
No, i naša organizacija zdravstva je katastrofalna - papirologija je prekomjerna pa se i liječnike u javnim zdtravtvenim ustanovama ne doživljava kao autoritete u medicini, nego kao pisare. A tek, tko nam vodi ministartstvo zdravstva? Pa ne bih mu išao na pregled, da mi plati... Mogu si mislit kako su se osjećale žene koje su dr. Milinoviću išle na pregled??
I nisam siguran da je bijeg od kokošarenja glavni motiv liječnika za ulazak u politiku. Mislim da je to volja za još više moći (na idjelu, kao primarijusi odlučuju o 40-50 života, kao političari, o tisućama života), te iluzija kako kao politički moćnici mogu brže ozdravljivati bolesno društvo.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@ Ljubo, naziv dnevnika je

@ Ljubo, naziv dnevnika je pomalo sarkastičan, predstavlja staru izreku (ne moju) u kojoj je sadržana mudrost starih društava, a provlači se kroz današnjicu.

Uočio si dosta problema u zdravstvu, a sustav ih još povećava stalnim zahtjevima za dodatnim administriranjem. Tako liječnici opće medicine više nisu " klasični liječnici", već su kao što si primjetio, najčešće "skretničari" za pisanje uputnica specijalistima.

Ovi pak, imaju i možda duplo manje plaće, za daleko odgovorniji posao.
I među specijalistima je uravnilovka u plaćama (što nije slučaj na Zapadu). Najgore tu prolaze kirurzi, ginekolozi i ostale kirurške struke.

U bolnicama je zbog nepotizma preveliki broj nemedicinskoga osoblja ( i blizu 50% u nekim bolnicama), a premalen medicinskoga, te se preko ovih drugih, praktično vrši socijalno zbrinjavanje ostalih zaposlenika.

U RH je premalen broj timova hitne medicinske pomoći. Jednostavno- nema liječnika, a ni sredstava za osnivanje novih timova, jer raspoloživa sredstva trošimo na obrazovanje kadrova kojih imamo u tolikom broju, da ogromna većina nikada neće raditi u struci (ekonomisti, pravnici, sociolozi, filozofi, profesori, politolozi, teolozi...), pa se postavlja pitanje: "Je li svrha njihova obrazovanja održavanje radnih mjesta profesora za obrazovanje kadrova -samo za Zavod za zapošljavanje?"
Koja je tu logika?

S druge strane, produžava se školovanje paralelnoga medicinskoga kadra, sa svrhom: školovanje radi školovanja, tako da i za visoku medicinsku sestru treba 5 godina visoke škole, nakon strukovnoga srednjoškolskoga obrazovanja, iako se zna da takav kadar zdravstvene ustanove ne traže.
Zašto se novac i kapaciteti koji se za to troše, ne usmjere u ono što nam treba: veći broj liječnika, jer oni trebaju preuzeti znanje starijih kolega? To neće moći samo iz knjiga već uz iskusnije stručnjake, a takvih je sve manje jer bježe u privatnike.Tada najčešće rade sitnije i manje složene operacije, što je ogroman gubitak za društvo, jer prosipamo njihovo znanje u koje smo ugradili društveni novac.

Sve je češći slučaj studiranja radi studiranja.
Nova reforma školstva, uvođenje državne mature i bolonjskog procesa, producirati će još više nepotrebnih kadrova, koji će poslije završetka studija biti još više frustrirani i ogorčeni na vlastitu državu i ljude koji im zauzimaju mjesta ("Nitko ni da umre, ni da se razboli")l
Normalno je da liječnici bježe od silne odgovornosti za malu plaću, te je zato najveći problem s kirurškim strukama.

Pacijenti su sve obrazovaniji, informiraniji i traže najskuplje pretrage i usluge, pa i podmićivanjem. Tuže liječnike i bolnice za odštete pri greškama, a htjeli bi da ovi rade iz osjećaja samaritanstva i humanizma.

Veliki je problem što su uništeni Domovi zdravlja, a o tome bi se mogao napisati pravi -poduži esej.

Tko je glasao

Iskutsvo

Da, sve je to kompliciranije nego što izgleda na prvi pogled. Imao sam jedno VRLO LOŠE iskustvo, horor priču oko interevencije jedne ekipe hitne pomoći. Čak sam bio na putu tužiti ih, no kada sam vidio kako drugi liječnici i uprava Doma zdravlja, pokrivaju ovu koja je učinila nekoliko kardinalnih grešaka, odustao sam. Na stotine ljudi odustaju od tužbe znajući da će opet trebati liječnike, a njima se zamjeriti zaista nije preporučljivo.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

nitko ne ismijava liječnike.

nitko ne ismijava liječnike. apsolutno nitko. Doktor je bog i batina. Ako ti veli da je drek na licu lijek protiv ovog ili onog, 99% ljudi će ga religiozno mazati nakon svake nužde. I tuđe,ako im život "ovisi o tome".

malo općenitije o svim temama ovdje na pollitici pa i o ovoj temi. Provlači se teza kako je društveno-ekonomski-politički sistem u kojem živimo u osnovi dobar, samo eto nešto je pošlo po krivu, i tako U SVEMU. Postavimo suprotnu tezu, da sustav funkcionira baš onako kako je i zamišljen. Kako kod nas, tako i vani. Koja je hipoteza plauzibilnija?

p.s. dobih pluseve, među ostalima, od nekih koji su savršeno integrirani u ovaj sistem, i koji isto misle kako rade na uvođenju "novog sistema", no koji se samo nastavlja na sadašnji.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

nitko ne ismijava liječnike.

nitko ne ismijava liječnike. apsolutno nitko. Doktor je bog i batina.
Da, neki liječnici imaju ponekada ignorantski, prevažan stav "Boga s Olimpa", koji je nekada za pacijente gori od bolesti.
Važni su sami sebi i smatraju da su bolnice i domovi zdravlja ustanove stvorene radi njih, a ne radi bolesnika.

To su primjeri "sitnih duša", koje se spuštaju sa svoga Olimpa tek onda kada im se bolest uvuče u vlastito tijelo.
Tek tada se udostoje sustav, u kojemu su izigravali Boga, pogledati i s druge strane njihova raja.

S druge strane, postoje krasni suosjećajni ljudi, koji i najtežu bolest olakšavaju, osim lijekovima i terapijama, svojim ljudskim pristupom i s poštivanjem bolesnika.

Što se tiče ismijavanja, bolesnici znaju jako dobro ismijati "sitne duše", čak i ako ih plate.

Kada pogledam kako država plaća svoje menadžere u javnim poduzećima, kakve su im otpremnine, za koliko kuna na dan ljetuju političari na Brijunima, kolika je plaća ravnatelja turističkoga kompeksa s nijednim zaposlenim,......, jasno je na kraju :

Svi su liječnici, uglavnom ismijani svojim plaćama.
( odatle i to u nazivu dnevnika)

Tko je glasao

Doturi ismijani plaćama a svi puni love

Ako su im mala primanja odakle im lova za kuće, jahte, litovanja,
zimovanja. Oli baš svaki dotur ima tetu u americi ka sponzora. ???

Tko je glasao

sprega farmac. ind. i lječnika

Dnevnik bi bio bolji da je obuhvatija masovnu pojavu korupcije
lječnika od strane proizvođača ljekova.
Ne sviđa mi se ni dizanje u nebesa tih lječnika koi u biti moralno
nisu ništa bolji od sudaca i odvitnika . Sve same škovace . Da nemaš
love umro bi ka pas po njima.

Tko je glasao

ovo ti je iz dnevnika: "Time

ovo ti je iz dnevnika:
"Time se mnogim podobnima stvara pozicija iz koje mogu na druge načine-visokom i teže dokazivom korupcijom (nabavama lijekova..., "
Korupcija u farmakologiji je na svjetskom nivou tolika -da se ucjenjuju vlade, države, stanovništvo, možda i namjerno izazivaju panike, pandemije, samo da bi se zarađivalo.
O tome je već pisano u mnogim dnevnicima na pollitici, u vezi svinjske gripe.

Ne sviđa mi se ni dizanje u nebesa tih lječnika koi u biti moralno
nisu ništa bolji od sudaca i odvitnika .

Ne dižem ih u nebesa, već smatram da je to posao koji treba platiti u skladu s odgovarajućim parametrima: dugogodišnjem, iscrpljujućem školovanju, odgovornosti i stresovitosti posla, te samoj težini rada s bolesnima, mogućnostima ugrožavanja vlastita zdravlja profesionalnim bolestima.

To je stalež koji se sastoji od ljudi, a ne svetaca, pa im nisu strane mane koje imaju svi ostali.
Istina, ima i tu karijerista, bešćutnih likova koji nisu dostojni toga posla, ne uvažavaju ni svoje kolege, ni bolesnike, već im je jedini interes njegovo visočanstvo-novac i položaj.

Sve same škovace.
Da nemaš love umro bi ka pas po njima.

Ovo uglavnom nije istina.

Tko je glasao

Doturi, suci i odvitnici su škovace

Čast izuzecima, ali

Jedna lasta ne čini proljeće.

p.s.

Koliko su abortusa učinili oni pod istragom ?? Koliko ih je bilo ???
Koliko ih je znalo za te abortuse '?? Kolko su love pokupili ???

Smeće genocidno doktotsko

Tko je glasao

Uložili u obrazovanje...

... pa moraju primati mito jer ih ne plaćaju po zaslugama. Tako bi se ukratko mogao protumačiti tvoj tekst. Liječnici se dodatno obrazuju? A profesori, inženjeri, arhitekti, informatičari, pravnici, veterinari, ekonomisti i ostali intelektualci? Oni se ne obrazuju dodatno cijeli život? Kako je moguće da samo liječnici ne mogu živjeti od svoje plaće kao ostala poštena inteligencija koja ja također najbolje godine uložila u obrazovanje? O pretpostavljenoj humanosti liječničke profesije da i ne govorimo. Netko je valjda studirao medicinu potaknut željom da pomaže bolesnima, a ne da se bogati na njihov račun. Sjećam se jednog razgovora kada moja prijateljica, supruga liječnika, ogorčeno rekla u omanjem intimnom društvu: "Taj i taj, svinja jedna, oteo je mojem B. pred nosom onu bogatašicu V. i sad je ona njemu prepisala svoju lovu." Toliko o tome kako se i zbog čega obilazi oko nekih pacijenata, a neki doslovno umiru u bolovima jer se špara i na lijekovima koje bi morali dobiti jer ih liječnici uzimaju kako bi ih davali svojim privatnim pacijentima u "popodnevnoj" smjeni - dakako, za tu "dodatnu" smjenu plaća ih i njihova bolnica i privatni pacijent. I kad se tu i tamo nekoga uhvati s kuverom u džepu, to je čudo neviđeno, a svi znamo da dvaput pojaviti se kod istog liječnika a ništa mu ne donijeti, jednostavno nije pristojno. Za razliku od, primjerice, dolaziti godinama na informacije istim profesorima svoje djece a da nam ni na kraj pameti nije da bismo im morali za to dati poklon. Mnogi liječnici studirali su medicinu, nažalost, samo imajući u vidu da će se na taj način najbolje obogatiti, pa su nam pod normalno usadili osjećaj krivnje ako ih dodatno ne nagradimo za posao za koji su već plaćeni. Zašto smo progutali tu udicu i davimo se njome i nadalje, opravdavajući korumpirane liječnike malom plaćom za njihov veliki moždani kapacitet, teško je objasniti...

Jedna ofca ne čini proljeće

Tko je glasao

Popodnevna smjena

Ovako: citiram dio koji glasi "a neki doslovno umiru u bolovima jer se špara i na lijekovima koje bi morali dobiti jer ih liječnici uzimaju kako bi ih davali svojim privatnim pacijentima u "popodnevnoj" smjeni"

1. Ako je riječ o skupom lijeku s Popisa posebno skupih lijekova tada komisija u bolnici odobrava NA IME PACIJENTA liječenje tim lijekom. Lijek prima baš taj pacijent, u dozi koja je u skladu s propisanim doziranjem. Što je lijek skuplji to je često njegovo liječenje određeno ne samo dijagnozom nego i nizom drugih "preduvjeta". Dio preduvjeta je indikacija koju priznaje HZZO, drugi dio preduvjeta su smjernice u liječenju (ako postoje) za točno tu dijagnozu.
Preduvjet koji na žalost silom prilike isto katkada utječe je bolnički proračun.

Pa naravno, nakon što Milinović po 25. put priča jednu te istu bajku u medijima o dostupnosti lijekova svim pacijentima, glavni krivac za to da neki pacijent ne dobiva baš najmoderniju terapiju je, u očima pacijenta liječnik, jer on je taj koji je u sendviču između ružičastih naočala koje u javnosti nosi Milinović i sive stvarnosti u hrvatskom zdravstvu.

Tko je glasao

Netko je valjda studirao

Netko je valjda studirao medicinu potaknut željom da pomaže bolesnima, a ne da se bogati na njihov račun.

I deset godina svoga života pročavao knjige koje bi bile teške i za nositi, a kamoli naučiti.
Misliš da je "želja pomaganja bolesnicima presudna" za studiranje medicine?

Kada bi se s tim idejama pojavio bilo gdje na Zapadu ili EU, dobio bi prave odgovore.

Mnogi liječnici studirali su medicinu, nažalost, samo imajući u vidu da će se na taj način najbolje obogatiti, pa su nam pod normalno usadili osjećaj krivnje ako ih dodatno ne nagradimo za posao za koji su već plaćeni.

Nisu liječnici plaćeni, nego potplaćeni. Naravno da teže obogatiti se - to su zaslužili svojim školovanjem, odgovornim radom i znanjem, a ne da ih plaćaju bombonjericama, kavama, viskijima, šunkama, prasićima, janjićima, tovljenicima, a one profinjenije slikama, rukotvorinama, ljetovanjima...

Nisu oni neki mazohisti koji vole sjediti i učiti dok se drugi zabavljaju, samo da bi dobili priliku pomagati bolesnima.
Takva je bila Majka Tereza i zato je kao jedinstvena osoba i dobila Nobelovu nagradu. Za to što je ona radila nije potreban medicinski fakultet.

I ti, ofco, imaš priliku baviti se pomaganju bolesnima: angažiraj se pri Crvenom križu, Caritasu, veliki dio svoga prihoda daj nekoj bolesnoj sirotinji, neka ga iskoristi za liječenje, a ti uživaj u onome što donosi spoznaja da si pomogao u njihovom izlječenju. Čak za to ne moraš derati klupe na fakultetu i po bolnicama.

Humanost i pomaganje nije vezano samo za liječničko zvanje, već je svima takva mogućost otvorena. Liječnici polažu Hipokratovu zakletvu, ali u njoj nema ni riječi kako će to raditi na osobni račun ili na štetu vlastite obitelji.
Stupanjem na Medicinski fakultet studenti se nisu učlanili u nikakav crkveni red, niti su postali fratri da bi se odrekli materijalnih bogatstava.

Kako je moguće da samo liječnici ne mogu živjeti od svoje plaće kao ostala poštena inteligencija koja ja također najbolje godine uložila u obrazovanje?
Ovime: "poštena inteligencija", daješ za pravo cijelom ovom dnevniku i podsjećaš me na neka minula vremena i njihov duh zaslužan za stanje u zdravstvu, školstvu, inženjerstvu, pravosuđu, državnoj administraciji.

Tko je glasao

Zaboravih spomenuti...

... kako možete, ako se baš želite uvjeriti, stajati sat-dva sata ispred ulaza u bolnice i promatrati gospodu liječnike koji svako malo izlaze pa ulaze u svoje aute, i tako po nekoliko puta, ovisno o tome.... A možda su samo jako zaboravni pa se vraćaju u auto sad po rupčić, sad po sendvič... Medicinske sestre pak, koje uglavnom nemaju auto, moraju sirotice pješke tegliti pune vrećice kave i slatkiša...
Što se pak teških i debelih knjiga tiče, o tome bi imali što za reći i pravnici. Nije baš medicina najveća mudrost na svijetu, vjeruj mi, ali tko je jedna obična ofca da prosuđuje o tome, zar ne? Ja se mogu baviti, kao što predlažeš, karitativnim aktivnostima koje ne donose lovu, a oni s "teškim knjigama" zaslužili su nešto bolje.
Teško onome tko treba liječnika a nema novaca za mito! Qui medice vivit, misere vivit!

Jedna ofca ne čini proljeće

Tko je glasao

Blagostanje liječnika i medicinskih sestara

"Opće je poznata" činjenica kako biti liječnik u Hrvatskoj garantira blagostanje. Imajuć ovu "činjenicu" u vidu čudi me da je interes za studiranje medicine sve manji, a broj liječnika na broj stanovnika u Hrvatskoj na samom dnu u Europi.
Također, imajući u vidu obećavajuće zvanje medicinskih sestara koje "sirote moraju nositi vrećice puhne slatkiša i kave" možeš li pojasniti zbog čega medicinskih sestara u Hrvatskoj nedostaje, a dio njih je čak spreman odlaziti van Hrvatske za posao na onim odjelima gdje medicinske sestre iz te zemlje ne žele raditi?

Kada govorimo o medicini kao " o nečemu što i nije najveća mudrost" ja kada nešto pogriješim napravim DELETE. A griješiti je ljudski, i greška nije samo posljedica nepažnje, neodgovornosti, pomanjkanja znanja. Greška u medicini - može završiti fatalno, pa se ti nosi s tom odgovornošću za plaću koja je naleko od naročite i uz činjenicu da, želiš li biti dobar liječnik, moraš CIJELI ŽIVOT učiti i pratiti što se zbiva u struci.
I konačno, ne opravdavam (dapače osuđujem) korupciju i mito, kako svugdje tako i u zdravstvu. No dobro plaćen čovjek za svoj posao manje je izložen mitomaniji.
Moralna kriza u državi generirana na znatno višim pozicijama oslikala se u svakom segmentu naše države, pa na žalost i u liječničkoj struci. Kada govorim o korupciji u zdravstvu razlikujem mitomaniju od kavice koju netko donese na pregled, a koja nije preduvjet da se taj pregled požuri. I ovo je ostavština nekih drugih vremena, pri tom ne mislim na prošli režim, nego na tradiciju iz prošlih stoljeća kada se često advokate i liječnike plaćalo kokoškom, zecom i jajima....

BTW na Latinici ovaj ponedjeljak par "zviždača" spomenulo grde optužbe u specijalnoj bolnici Duga Resa. Je li ministar možda pokrenuo inspekciju? Ili takve stvari zataškava jer je na čelu spomenute bolnice i od zviždača optužena HDZovka?Je li tko čuo sudbinu tih zviždača? Ili pak čuo o putu kojeg je prošao dr. Sladoljev kada je otvorio Pandorinu kutiju koja se zove "cjepivo protiv svinjske gripe".
A gdje je tada bio Milinović? Osim što je nastojao obračunati se sa zviždačima.
I kod nas se svatko hvali borbom protiv korupcije.... u medijima

Tko je glasao

Nije baš medicina najveća

Nije baš medicina najveća mudrost na svijetu, vjeruj mi, ali tko je jedna obična ofca da prosuđuje o tome, zar ne?
Ali svima koji se razbole, je, a takvih je ipak puno.

A pravo?
Može ovako, može onako, ovisi o dobroj volji politike i tumačenjima Ustava.
A vrećice su tu preživjela stvar.

Treba se ugledati na vrednovanje rada liječnika i medicinskoga osoblja, u zemljama koje nisu imale ispiranje mozga i dijeljenje inteligencije na poštenu i "nepoštenu".

Medicinske sestre pak, koje uglavnom nemaju auto, moraju sirotice pješke tegliti pune vrećice kave i slatkiša...
stajati sat-dva sata ispred ulaza u bolnice i promatrati gospodu liječnike koji svako malo izlaze pa ulaze u svoje aute, i tako po nekoliko puta, ovisno o tome....
Ovo je samo dokaz da treba pohapsiti sve koruptivne pacijente, jer si sestre i liječnici nisu donijeli sve te poklone:)))
Kada nestanu uzroci korupcije, neće je biti:)))

Slažem se s ovom izrekom:
Teško onome tko treba liječnika a nema novaca za mito!

Teško svakome tko je bolestan i dodajem "Zdrav čovjek je bogat, ali to ne zna dok se ne razboli".

Tko je glasao

Da, treba pohapsiti

Da, treba pohapsiti pacjente... gledam ovu raspravu i neznam što da velim...
ppetra, stala si na stranu liječnika. Da ne bi uzimali kad im nebi nosili. Daj reci, nikad nisi čula za situacije gdje pacijent dođe doktoru s bolešću koja zahtijeva hitni tretman. Čekaj par tjedana i možda bude prekasno. A doktor ti veli da ima prvi slobodan termin za 6 mjeseci da ga primi na lijećenje. A znaš da ako ćekaš 6 mjeseci da si mrtav. I onda daš mito i odjednom se stvori termin još taj tjedan. Čak i ako netko želi biti principijelan i staviti svoje zdravlje na bubanj, misliš da će obitelj moći živjeti s tim, i da netko od njih neće svejedno platiti?

Osobno sam stava, ako je liječnik se dobro brinuo o meni, izlječio me od opasne bolesti (recimo da dobijem rak, pa me izlječi), iako mu je to bio posao dugujem mu, i definitivno ću mu nešto donjeti, i jasno mu dati do znanja ako on nešto treba i u mojim je mogućnostima stojim mu na raspolaganju. Iako nije ništa tražio i možda ništa očekivao.

Ali oni koji uvjetuju tvoje zdravlje dubinom tvojeg novčanika su gamad i treba im skinuti kožu.

Tko je glasao

Evo ti iz prve ruke.

Prije nekoliko godina trebala sam na operaciju. Svi su me upozorili kako bi kirurgu prije operacije trebalo dati neku lovu. Punili su mi glavu time svaki dan, dok sam ja ionako strepila od samog zahvata. Došao je i Dan D - dan prije operacije, kad sam trebala potpisati papire za pristanak. Ja onako u šlapicama i šlafruku, znojnom rukom u džepu prevrćem kuvertu s 500 eura. Nikad u životu nisam nikome dala mito i uopće nisam znala kako se to radi, pa sam čekala pravi trenutak, neki uobičajeni mig ... Nikako ga nisam mogla prepoznati niti skrenuti priču u tom pravcu.

Da skratim, kirurg nije tražio nikakvu lovu, ja je nisam dala, sutradan sam operirana, dobila tretman kao i svi ostali (bolničke splačine, neudoban smještaj, analgetici na injekcije, jer nisu imali tableta), suštinska medicinska usluga je bila na visokom nivou.

Ne kažem da korupcije u zdravstvu nema, ali mislim da se o njoj puno više blebeće, nego što u stvarnosti postoji. Druga je priča npr. netransparentna nabavka skupih aparata, šurovanje s farmaceutskom industrijom i tome slično, ali s liječnicima s prve linije očuvanja moga zdravlja takvih iskustava srećom nisam imala.

Slažem se s "oni koji uvjetuju tvoje zdravlje dubinom tvojeg novčanika su gamad i treba im skinuti kožu", čisto zbog toga da ne sramote čestite liječnike.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Nazalost sam imala nekoliko

Nazalost sam imala nekoliko slucajeva teskih bolesti i sumnji na teske bolesti u obitelji i moram priznati da su svi tretirani hitno, profesonalno i na sve nacine koji su bili dostupni, u 3 hrvatska grada (Zg, Os, SB). Nitko nikada ni od koga nije trazio mito ni nista. Ne radi se ni o poznatom prezimenu ni o nekakvim vezama ili vezicama.

Jedino i najblize ovome o cemu govoris cula sam od kolege s posla koji je trebao operaciju koja definitivno nije hitna nego tek preporucljiva, a doktor ga je trazio mito kako bi operacija bila 6 mj prije umjesto kasnije.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Imao sam jedan primjer u

Imao sam jedan primjer u obitelji takav, istina to je bilo prije već petnaestak godina i doktor koji je to napravio je preminuo pred 4 godine, a radilo se o raku dojke kod moje bake, dakle ne bezazlena situacija.
A primjere imaš svakih par tjedana u novinama...

Tko je glasao

jok

čitam novine gotovo svaki dan i moram priznati da nisam baš uočila toliko priča o traženju mita za hitnu operaciju o kojoj ovisi život.
molim par linkova.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Da, treba pohapsiti

Da, treba pohapsiti pacijente...gledam ovu raspravu i ne znam što da velim...
Pogledaj u mome komentaru što se nalazi nakon te rečenice (nalazi se :))))), što znači da je to bila šala zbog svoje apsurdnosti ).
Dakle, to ni u kojem slučaju ne preporučujem.

Ovo o čekanju na terapiju je užasna stvar, ali vrlo često osiguranjem hitnoga tretmana za sebe, poguravate nekoga kome je također ugrožen život. U svim ljudima postoji egoizam, ali svakome njegov nije tako težak kao tuđi.

Krivo interpretiraš da sam na strani liječnika, jer ja nisam ni na njihovoj strani ni na strani pacijenata, jer bi svi morali biti na istoj strani: borbi za ljudski život i pri tome očuvanju ljudskoga dostojanstva i pacijenta i liječnika.
Liječenje košta, a u cijeni mora biti, osim cijene lijekova i ostalih troškova liječenja i plaćanje liječnikova rada sukladno s njegovim kvalifikacijama, znanjem, odgovornosti i izlaganjima štetnim tvarima.

Naravno da sam se susrela s mnogim abnormalnostima u zdravstvu, kao i u ostalim djelatnostima. Te nemoralnosti su za svaku osudu, ali u tekstu je naglasak na uzroke takvih ponašanja i previše idealističan pogled na liječnike kojima bi oni, da udovolje svima : trebali biti siromašni, ubogi, živjeti samo za posao, ne uživati u životu jer eto: " odabrali su posao da bi pomagali ljudima, a ne dobro živjeli od svoga rada, svoje pameti i svoga zalaganja".

Naslov dnevnika je izreka u kojoj neki nisu razumjeli ono o "smijanju liječnicima".
Ne smije im se sirotinja, jer je njoj bogat svatko tko ima više od njih, već ovi poluškolovani, okrunjeni kupljenim diplomama, dr-ovi "subotnjih fakulteta" , bogati pretvorbenaši, oni koji im određuju plaće u društvenoj ljestvici,...političari kojima su svi oni jeftina roba koja se lako može podmititi jer su ih upravo zato obezvrijedili,...

Naši liječnici se trude prihvatiti najsuvremenije metode liječenja, pacijentima pružiti što je više moguće u materijalnim uvjetima koje ima ova država, ali nije pošteno od njih tražiti da to rade na račun rasprodaje svojih osobnih životnih kapaciteta i šansi.

Nije lako odlučivati tko će prije na terapiju od životno ugroženi, a svima nije moguće pružiti terapiju odmah.
Koliko je to tek stresovito za one koji svakodnevno gledaju molećive oči pred strahom od smrti.

Tu smo i mi krivi,. jer pri raspodjeli novca, veliki dio odvajamo, tj. dozvoljavamo da ih odvajaju u naše ime, i iz naših džepova, npr. za nogometnu razonodu pučanstva, silne dvorane za kojekakva prvenstva koje poslije zjape neiskorištene, prava nagomilanih udruga,....

Tko je glasao

Teško svakome tko je bolestan

Teško svakome tko je bolestan i dodajem "Zdrav čovjek je bogat, ali to ne zna dok se ne razboli". za ovo postoje bioloski temelji i oko toga se uopce ne treba iscudavati kao sto se npr cini u uzrecici "Sit gladnom ne vjeruje" (=> zdrav ,bolesnom takoder). Umjesto iscudavanja treba razumijevanja i izgradnje kvalitetnijih odnosa - u prvom redu pravednosti.

Naime centri u mozgu koji skupljaju periferne zivce povezane sa receptorima boli, povezani su jednim svojim dijelom izravno u limbicki podsustav koji izmedu ostalog obraduje motivacijska pitanja. Na taj nacin bol (povezana izravno sa zdravstvenim stanjem osobe) izravno neuroloski utjece na motivaciju i nije to nikakva stvar hira ili neke obijesti da zdrav bolesnom ne vjeruje i obrnuto, da je bolestan iskljucivo okupiran svojom brigom.
Ljudi koji imaju poremecenu percepciju boli (ne osjecaju bol) a ima i takvih umiru vrlo rano.
To je tako u ljudi, a humanost izvire iz prepoznavanja ovih situacija i odnosa, ali i naprasne cinjenice da starenjem svi kroz njih prolazimo, kad-tad i kako-tako.

Tko je glasao

humanost izvire iz

humanost izvire iz prepoznavanja ovih situacija i odnosa, ali i naprasne cinjenice da starenjem svi kroz njih prolazimo, kad-tad i kako-tako.

Humanost je nešto što se uči u obitelji, društvu, školi, crkvi,.., no netko to nikada ne nauči i ostane zauvijek u "pustoši svoga praznoga srca".

Tko je glasao

Za ofcu, još jedan

Za ofcu, još jedan komentar.
Nisam odmah vidjela ovo:
Za razliku od, primjerice, dolaziti godinama na informacije istim profesorima svoje djece a da nam ni na kraj pameti nije da bismo im morali za to dati poklon.

Profesori su toliko uvježbani u bijedi, a želja za širenjem znanja im je toliko jaka da bi još i platili roditeljima da im svoju djecu dovedu na poučavanje. Oni su prezadovoljni s time što ih ni djeca, ni njihovi roditelji ne tuku sustavno, već u pojedinačnim slučajevima.

Ipak, liječnici se bave s onime što je ljudima najvažnije - oni sami i vlastito im zdravlje, a tko šljivi hoće li dijete saznati što o petoj dinastiji egipatskih faraona, ili o Filipu Lijepom i njegovoj ženi Ivani Ludoj.

Sve su to, ofco, zakoni tržišta, ponude i potražnje, a u potražnji za zdravljem, mnogi plaćaju i vidovnjacima, babama vračarama, alternativcima, a kako ne bi svojim liječnicima:))))

Tko je glasao

Odgovori, @ofca, imenuj krivce

"...a neki doslovno umiru u bolovima jer se špara i na lijekovima koje bi morali dobiti jer ih liječnici uzimaju kako bi ih davali svojim privatnim pacijentima u "popodnevnoj" smjeni..."

Imaš li ikakvih dokaza ili možda osobnih iskustava ili posrednih spoznaja da liječnici uzimaju lijekove iz bolnice i proslijeđuju ih privatnim pacijentima u "popodnevnoj smjeni"?
Ukoliko imaš, molim te navedi takve liječnike imenom i prezimenom, jer bi to značilo da oni izravno uskraćuju liječenje nekim bolesnicima što je zakonski i etički nedopustivo.

Tko je glasao

Dajte-najte, gospon Šiki!

Nemam iskustava, na svu sreću jer - hvala dragom Bogu - ne trebam liječnike, ali spoznaja imam itekako. Samo, znaš kak to ide u Lijepoj našoj: nadrapa onaj ko fućka, a ne onaj ko dela svinjarije. Kak je dobro rekel neki dan naš uvaženi dr. Hebrang koji je sigurno pročital puno debelih knjiga: "Ko preveč glasno kukuriče, završi u loncu!" A ja ne bi rada u lonac. Al zato ti mogu reč jednoga koji nikad nije primil ni čokoladicu: dr. Vjekoslav Dorn. Znam ti ja još doktora jaaaako puno, al ni za jednog drugog nedam ruku u vatru.
E, da, imam još jedan primjer: Veli mi moj prijatelj doktor (prilično velika zvjerka u svom fahu) da ide mami u Krapinske i nosi "malo mitologije".
- Si ponerel, dečko?!, velim ja njemu. - Valjda ti paziju na mamicu. Pa i ti si doktor!
- Baš zato! - veli mi on.
A on je bil, npr., u Kanadi s familijom mjesec dana, na račun zahvalnog pacijenta. Itd., itd. Kak došlo, tak prošlo!, veli naš narod. Ima Boga i pravde: i doktori se razbole, pa se neki put fajn počešeju kad vide tretman na vlastitoj grbači ili na nekome svome...
A to me podsjetilo na još nekaj. Veli mi pred koji mjesec moja prijateljica da joj tatu ne šljive ni pol posto u Zaraznoj, da je opal s kreveta i tak ležal cjelu noć.
- Pa zakaj nije zvonil sestri? - pitam ja naivno.
- Nije mu palo na pamet. Zna on jako dobro kak sestre reagiraju kad ih se po noći probudi.
Tatek joj je bil doktor, jasno. Sad je u penziji. Liječe ga doktori kojima je bil mentor. Ali, sad je čovjek u penziji. Više ga ne trebaju. Pametnome 100 dosta!

Jedna ofca ne čini proljeće

Tko je glasao

Imenom i prezimenom ili je ofca obična tračerica

Ti si ustvrdio da neki liječnici uskraćuju lijekove "regularnim" pacijentima i odnose ih u privatne ambulante za neke druge pacijente. Uvjeren sam da se slažemo da je takvo što nedopustivo iz mnogo razloga i poništava same temelje liječničkog poziva. Stoga sam ti uputio jednostavnu molbu: Navedi ih imenom i prezimenom!

Umjesto odgovora ti hvališ moralne i ljudske kvalitete prof. Dorna što je lijepo, ali to nije odgovor na moje pitanje.

Isto tako nisu odgovor na moje pitanje tužne anegdote gdje liječnik nosi "malo mitologije" u Krapinske toplice i slični primjeri.

Još jednom: kako se zovu liječnici koji kradu lijekove svojim pacijentima?

Tko je glasao

Plus za pozitivne emocije

Plus za pozitivne emocije koje se razvijaju dok se čita tvoj komentar:

"Najbolji liječnici na svijetu su doktor DIJETA, doktor MIR i doktor VESELJAK."

ps.
A sestre i liječnici se izvrsno slažu i bez pacijenata:))))), što da im još i zvone:)))

Tko je glasao

Doktorska etika i načelo

shiky, malo opreza ne škodi! Cijenim tvoje razmišljanje i osobni doprinos na Rebru. Al nemoj stavljati ruku u vatru za neke svoje kolege koji odmah nakon prve smjene žure na neku od privatnih klinika...

Tko je glasao

Uvijek oprez je logika noja

@Golgota,

Drago mi je da odobravaš moja razmišljanja koja izražavam na portalu, ali vjerujem da ipak ništa ne znaš o mojim osobnim doprinosima u stručnom smislu na Rebru ili negdje drugdje. Ili možda griješim?

E sad, točno je da neki doktori odlaze u svoje privatne ambulante nakon radnog vremena. Ja se osobno ne slažem s time, ali čini se da zakonska regulativa to odobrava. A i kako osuditi liječnika za rad izvan radnog vremena ako nakon 8 razreda osnovne škole + 4 razreda gimnazije + 5 godina medicinskog fakulteta + 1 godina staža + 5 godina specijalizacije + 2 godine subspecijalizacije + 2 godine postdiplomskog + magistarij + doktorat znanosti, dakle, nakon 27 godina krvavog školovanja ima 51 kunu brutto satnicu?

Tko je glasao

Nepotrebno polemiziraš s

Nepotrebno polemiziraš s nekim tko ne poznaje situaciju, nema dekvatne informacije no to ga ne spriječava u generalizaciji na osnovu paušalnih do nikakvih informacija.

Mali dodatak- fakultet traje šest godina, a ne pet (mislim da je zadnja generacija po petogodišnjem studiju bila 1990.), a ostalo sve stoji.

O ovoj problematici se polemiziralo na više dnevnika na pollitici.
Npr:http://pollitika.com/zdravstvena-reforma-reforma-reforma
http://pollitika.com/podrzimo-prosvjed-lijecnika-neka-brinu-o-zdravlju-a...
http://pollitika.com/zdravstvo-u-agoniji

Bit je da je sustav dizajniran da generira korupciju, kako u zdravstvu, tako i u drugim sektorima, no definitivno je u zdravstvu najmanja. Netko tko je napisao da, hvala bogu, ne treba liječnike, je začuđujuče puno vremena promatrao, izlaze iz bolnica i navodno pune vrećice kako sestara tako doktora. Prava je istina da je danas, u odnosu na prije, rijetkost da od pacijenta osoblje dobije i paket kave. Tu se manifestira zapravo srozani standard pučanstva. Generalizirati ovako kao što ofca radi je jako loše i nije pošteno. Ova priča je iznimno kompleksna i zdravtsvo neče ići na bolje bez temeljite rekonstrukcije cijelog državnog aparata, od pravosuđa, gospodarstva pa na dalje.

Tko je glasao

Masaža

Moja je mama danas bila na masaži, na "crno" da joj bude jeftinije - ženska u maleckom stančiću ima improvizirani kutak za masažu, a pola sata naplaćuje 80 kuna.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

i, jel ju tvoja mama

i, jel ju tvoja mama prijavila umjesto da plati? ne bi me to čudilo

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Tebe Debe vjerojatno ne bi čudilo!

BTW, i tebi preporučam neku relaksaciju.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ne bi ,svakakve gamadi ima..

ne bi ,svakakve gamadi ima.. uostalom to bi bila dužna po zakonu.. pa svi se ovdje nešto tužite da se zakoni ne poštuju, pa sam mislio da ste malo više principijelni

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Doista, čovjek se treba čuvati gamadi!

Naročito onakve koja u svakome vidi svoju projekciju. Ili je treba žaliti?

Što se zakonskih dužnosti tiče - pa nećemo valjda osobno? Ovdje svi tako i onako diskutiramo načelno, ne?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci