Tagovi

Teško bolestan Todori?, bolesniji Agrokor i Hrvatska u komi

Teško bolestan Todori?, bolesniji Agrokor i Hrvatska u komi

Naša dnevno politi?ka stvarnost odvede nas daleko od realnog života i realnih problema, a jedna osobna tragedija prijeti gospodarstvu cijele države s puno ve?im posljedicama od ekonomske krize koja nas pritiš?e.

Ve? neko vrijeme vlasnik Agrokora gospodin Ivica Todori? kroz medije upoznaje i priprema javnost za novog gazdu. Ante Todori? je nasljednik carstva Agrokor, a s obzirom i na kontrolu politi?kih elita u Hrvatskoj možemo re?i i budu?i Hrvatski Car.
Još prošle godine kružile su pri?e po Zagrebu o bolesti sadašnjeg Cara Ivice Todori?, ali je dinastija Todori? to u Ve?ernjem listu demantirala i o tome se više u našim „nezavisnim medijima“ nije ni pisalo. Naš Car je bolestan, boluje od raka glasnica i zbog toga je malo u javnosti, a lije?i se u najboljim bolnicama u Evropi. Kao ?ovjeku koji je bolestan želim mu potpuni oporavak ako je mogu?, ali kao gra?ani ove države ili bolje re?eno neproglašene carevine trebali bismo znati što ?e se dogoditi ako ova bolest , ne daj Bože, krene putem bez povratka. Može li prijestolonasljednik Ante Todori? sa?uvati Agrokor i ne uništiti Carevinu Hrvatsku?
Za one koji ne znaju u vrijeme Domovinskog rata i naše , po mnogima kriminalne privatizacije, gospodin Ivica Todori? pomo?u povoljnih kredita kupuje poduze?e po poduze?e , prvenstveno u podru?ju trgovine i proizvodnje hrane i u 20-tak godina gradi najja?u kompaniju u našoj regiji. Nikome to nije uspjelo bez politike pa tako ni njemu , ali za razliku od drugih, privatizacijskih tajkuna njegove firme su uspješne tj. on nije gradio biznis da povoljno kupljene firme uništi, nekretnine preproda, a radnike na ulicu ve? posve kontra dodatna ulaganja i firma po?inje donositi dobit. Svi se još sje?amo štrajkova u Belju i PIK-u Vrbovec, kojih više nema, a o tim firmama možete vidjeti samo reklame na HTV.
Za taj dio poslovanja i životnog opredjeljenja svaka mu ?ast.
Me?utim zlatna medalja ima i drugu stranu koja bi pored Agrokora mogla uništiti i državu Hrvatsku.
Po?etkom gospodarske krize u Hrvatskoj Agrokor je prestao , novcima, pla?ati svoje dobavlja?e ve? ih pla?a kompenzacijom robom poslije valute pla?anja od 120-180 dana. Na taj na?in uspostavljen je još jedan platni promet unutar koncerna Agrokor. Svi novci koje poduze?a u sustavu Agrokora naplate ostaje u sustavu, a van idu samo troškovi koji se ne mogu nikako kompenzirati.
Iz konsolidiranih financijskih izvještaja koje Agrokor dostavlja burzi vidljivo je da ukupni prihodi stagniraju ali da dugovi dobavlja?ima rastu i sada iznose oko 9,0 milijardi kuna u ?emu je uklju?eno i 1,6 milijardi kuna predporeza PDV-a koje Agrokor koristi a nije platio svojim dobavlja?ima , koji su to morali umjesto njega platiti Poreznoj upravi. Agrokor taj beskamatni kredit koristi za uvoz robe koja konkurira njegovim dobavlja?ima i uništava ih.
Zanimljivo je da je informacija o nepla?anju 2,0 milijardi kuna poreznih davanja INE došlo u javnost i o tome o?itovala vlada, ministar financija, predstavnici MOL-a , ?ak su i vo?eni pregovori o naplati tog potraživanja zbog manjka sredstava u prora?unu RH, ali nikada nitko nije ni pitao jer je to jedna od ve?ih tajni ,koliko PDV-a nije platio Agrokor i poduze?a u njegovom sustavu.
Inspektori Porezne uprave po županijama u Hrvatskoj nikada nisu bili u kontroli Konzumu jer im je to zabranjeno podru?je, a istovremeno male poduzetnike gule gdjegod stignu i za posve bezna?ajne stvari kažnjavaju jer nešto moraju na?i u nadzoru.
Kako je mogu?no da poduzetnik bude iznad vlasti, a ovaj uspijeva to biti i za vrijeme HDZ-ove vlade ali i SDP-ove.
Odgovor je vrlo jednostavan svi zna?ajniji stru?njaci u našim ministarstvima , agencijama i drugim institucijama su radili ili sura?uju s Agrokorom ili poduze?ima iz sustava Agrokora pa ?ak i naš guverner Rohatinski.
Agrokor kao naš najve?i uvoznik robe široke potrošnje, koji tu robu prodaje kroz vlastitu trgova?ku mrežu, ima interes da je te?aj kune što niži i gle ?uda najvažnija mjera monetarne politike u RH je fiksirani te?aj tj. o?uvanje te?aja u odre?enim granicama bez obzira na cijenu.
HSS-ov vukovarsko-srijemski župan , u vrijeme koalicijske vlade, prof. Šafer po isteku mandata postaje direktor PIK Vinkovci koji je nekoliko godina prije kupio Agrokor.
Ljudi koji su osmišljavali poljoprivrednu i sto?arsku proizvodnju u RH rade?i u ministarstvu poljoprivrede i raznim agencijama, danas rade u Agrokoru baš na tim mjestima koja su usko vezana uz njihov rad u vlasti.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, koja odobrava Agrokorove transakcije i preuzimanja poduze?a u RH je tako?er u rukama kadrova iz Agrokora, direktorica Agencije gospo?a Olga Spevec je tako?er bivša zaposlenica Agrokora.
Jedina osoba u RH koja zna koliko se proda tiskanih izdanja svih vrsta novina je tako?er gospodin Ivica Todori? jer je preko Agrokora vlasnik i TISAK-a koji je i najve?i distributer novina u RH. Koliko je prodano novina nakladnici dobiju izvještaj od Tiska, ali nemaju mogu?nost provjere – moraju vjerovati dobivenim brojkama, a ostvareni prihod jedva pokrije troškove distribucije, po uvjetima kakvi su sada. Kad je EPH-a , najve?i nakladnik novina u RH, nedavno upao u velike financijske probleme pojavio se spasitelj koji je otkupio dugove od banaka- Agrokor. Svi tiskani mediji žive od reklama , a najviše reklama u RH pla?a Agrokor i njegova poduze?a.
Mediji koji se usude objaviti bilo kakvu negativnu kritiku prema dinastiji Todori? i Carstvu Agrokor u Carevini Agrokor tj. Republici Hrvatskoj sigurno gube sve reklame i prodaja novina kroz TISAK naglo po?inje padati do propasti nakladnika i gašenja neposlušnog medija.
Smrt Ivice Todori? bi bila mnogo ve?a tragedija i financijska i politi?ka i gospodarska nego sadašnja gospodarska kriza kroz koju prolazimo i pitanje je kako ?emo pro?i, jer bi naplata svih dugova politi?kih i financijskih došla odmah , a razra?unavanja bi smrdila do Tokija i zato „BOŽE ?UVAJ JEDINOG HRVATSKOG CARA IVICU TODORI?A“

Komentari

eto

čitam dnevnik i čitam komentare i ništa mi se baš pretjerano ne sviđa.....
Da znam priču da Todorić nije do svega toga došao najčistije. Da znam i priču da je Agrokor u poziciji ne samo diktirati cijene nego i odlučivati o životu i smrti manjih PIKova i firmi. I ništa od toga mi se isto tako ne sviđa. Definitivno bi bio sretniji kad naš sustav ne bi dozvoljavao a kamoli poticao takve stvari....
No isto tako mi se od Agrokora puno manje sviđa što Dukat nije hrvatski....(ili sam u krivu, jesu ga kupili francuzi ili ne?).. Puno manje mi se sviđa i to što nam INU kupuju Mađari odn. Rusi odn. Austrijanci vrakzna ko više.... Puno manje mi se sviđa što je Plivu kupio Barr koji je propao pa je sad Pliva Izraelska (jesam li i tu u pravi il mi je nekaj promaklo).. Puno manje mi se sviđa što je svaka j..... banka austrijska il njemačka il talijanska, a zove se npr. Zagrebačka ili Splitska....mogao bih još puno....
Daleko je Agrokor od divnog i sjajnog no definitivno više volim da jedan takav koncern ne plaća sav porez Hrvatskoj državi koji duguje nego barem jedan dio, nego da neki Evropski il svjetski koncern uredno plaća sve svoje poreze matičnoj državi novcem izvučenim iz Hrvatske od hrvatskih građana....ako ćemo o kolonizaciji tu je bit problema, a ne što je Anđela rekla i mislila o strancima u Njemačkoj...

Naravno u silnoj brbljariji sam zaboravil napisat bit kaj sam htio reć: mislim da bi naša situacija bila neusporedivo bolja (i po meni poželjnija) da imamo više Todorića a manje Kutli i Gucića. I dalje bi bila daleko od idealne, no bila bi neusporedivo bolja.
Zato me ovakva mišljenja o Todoriću najprije asociraju na HPJ iliti Hrvatski Pederski Jal od kojeg niko nema koristi. (Možda ovakvom tvrdnjom malo hiperboliziram. Ali samo malo.)

Tko je glasao

što je bolje

kao prvo, jako je nejasno što to znači domaći a što strani pravni subjekt?

nije da stranac može staviti firmu na kamion i odvesti je preko granice? mora platiti sve poreze jednako kao i bilo tko drugi, mora platiti i porez na dobiti i platiti jednako kao drugi i jedina razlika je u tome što onda tu dobit može prebaciti u inozemstvo (no i ta prednost će od 1. siječnja 2011 biti povijest)

nemaš nijedne garancije da je strani vlasnik imalo lošiji od domaćeg

nadalje, što je gorje:

a) imati domaćeg vlasnika koji ne plaća račune poduzetnicima, stavlja u defacto u dužnićko ropstvo i tim neplaćenim fakturama financira svoju ekspanziju

ili

b) strani vlasnik koji svoje obeveze podmiruje na vrijeme

Tko je glasao

oukej

da slažem se kaj veliš, no ovo sa dobiti je sasvim dovoljno nije li?
(nisam informiran zakaj bu i to od 1.1.2011. prošlost?)

I još jedno pitanje: je li moguć scenarij, pod uvjetom da je bilo malo više pameti kad je nije bilo, da INA kupuje MOL ili OMV? Naravno da sad pričam priče što bi bilo kad bi bilo i da nemaju previše smisla nit se kaj može dokazivati.....no to je neki scenarij koji mi se puno više sviđa nego trenutni...
I jasno mi je da vlasnička struktura d.d.-a može biti svakakva i da je onda opće teško pričati čije je kaj, no opet s druge strane ak to nije tak bitno zakaj sve naše uspješnije firme su kupljene a ne kupuju? Ak je nama svejedno zakaj strancima nije?

Tko je glasao

Mrak

Mislim da bi se mogli složiti da su največi generatori unutrašnjih dugova (neplačanje) upravo največi igrači ala Todorić, Kerum itd. Država je svoja neplačanja svela na minimum dana dok kod ovih je to neplačanje ajme meni. Već se ovdje pisalo kako plača jedan Kerum.
Manji poduzetnici mogu biti sretni ako dobiju neku robu za uzvrat.
Kod toga ne smijemo zaboraviti da je Todorić jedan od največih korisnika poticaja svih vrsta.
Dobivanje poticaja kao da je izmišljeno za njega i takve.
Također i kreditiranje ii jamstva.

grdi

Tko je glasao

ovo je dno dna što smo mogli

ovo je dno dna što smo mogli pročitati na pollitika.comu....živog čovjeka sahraniti. nevjerojatno! mrak, možeš li kako intervenirati?

Tko je glasao

Todorićevo poslovanje

Zakoni i carinski kontigenti su pisani za potrebe uspjeha Todorića,
zadatak Vlade RH i Carine je bio da brinu o poslovnom uspjehu Todorića.
Dakle, nema govora o "poslovnom uspjehu" Todorića, već o kriminalu HDZa,
koji se odvijao kroz Todorićeva poduzeća.
Todorić je zakidao svakoga: radnike, dobavljače, državu gdje god je i kako stigao
a profit iznosioi iznosi i dalje van.

.
Ivan Vule Fridman
Basel, Switzerland

Tko je glasao
Tko je glasao

tumor

Todorić je najveći zloćudan tumor naše privrede i ekonomije. No ako on kihne kihnu će i cijela naša ekonomija. Tumor se previše raširio i ovladao cijelim sistemom. Strah me je pomisliti što bi proizveo njegov NAGLI pad.

Tko je glasao

I nakon Tita - Tito!

Zašto su Hrvati tako skloni iracionalnom kultu ličnosti, teško je znati. Nama uvijek treba neki Veliki vođa, a u ovom slučaju Veliki gazda, tako se valjda osjećamo sigurnije, a i ne moramo misliti vlastitom glavom. Osim toga, dežurni krivac uvijek je tu i lijepo ga možemo pljuvati po birtijama (za to smo se ipak izborili).

Acinum je između ostalog lijepo elaborirao Gazdinu duboku isprepletenost s raznim drugim strukturama od kojih je napravio jake saveznike, tako da sumnjam u neki nagli pad, niti mislim da bi taj pad postao nagliji u slučaju njegove smrti (što mu ne želim). Njegovo carstvo ima osam ispruženih i isprepletenih krakova.

Ali da mu želim pad - želim. Bio bi puno bolji neki nagli oporavak njegovog carstva, koji bi potakao i oporavak svih njegovih malih upropaštenih partnera, ali taj mi se scenarij ne čini izvjesnim.

(I da još jednom pitam - gdje je nestalo 1000+ šlepera pšenice, dijelom i iz državnih rezervi? Svi su na to zaboravili!)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

kult ličnosti

Nema on nikakav kult ličnosti a kamoli je veliki vođa,nego je ogroman lopov koji je uz pomoć politike poklopio cijelu hrvatsku poljoprivredu, prehranu i veliki dio maloprodaje. Za njega sa koperantima radi nekoliko stotina tisuća ljudi što je dvocifreni broj procentualno od ukupno zaposlenih u RH.To što si ti napisala o robnim rezervama je u njegovom poslovanju jedna veoma malena sitnica. Ovdje smo dosta pisali o njegovim puno većim makinacijama. Recimo kada je u RH proizvodnja pšenice bila dupla od naših potreba oko 980.000t a u sezonu smo ušli bez brašna pa je on urgentno uvezo par 100 000 t. On je i izvezo i kompletan višak i još više od toga. Znači prvo je zaradio na prodaji kompletnog uroda a poslije i na uvozu možda te iste pšenice.
Njegov početak je bio sa sojarom Zadar u kojoj su zalihe soje bile veće nego što je platio silose i firmu plus zgrada u Zg koju je poslije prodao za enormne pare Plivi i koja je sada njen glavni centar. Mislim da ti je jasno kako ja i puno ljudi ovdje stvarno znamo što je radio i radi.
No znamo i ekonomiju i nekih 200-300 000ljudi (zaposlenih imamo cirka milion) koji ostaju na cesti u slučaju njegovog pada. Samo minimalna pomoć njima znači trenutni bankrot države. Mislim da ti je već iz ovih par redova predvidivo što bi se desilo, nažalost, sa državom da on samo malo kihne. Svi bi obolili trenutno.

Tko je glasao

Isto a različito

Ja tebi ne oponiram, zapravo čini mi se da mislimo slično. Jedino, prema onome što sam ja čula iz svoje okoline, ima puno ljudi koji ga smatraju sposobnim i zapravo mu se dive, a i on sam o sebi ima visoko mišljenje, pa se ustoličio u brdima, odakle iz Kulmerovih dvora puca pogled na njegovo carstvo.

Ne znam, nemam dovoljno informacija - je li bolje da 200-300 tisuća ljudi (zar ih je toliko) eventualno ostane bez posla, ili da Gazdino carstvo i dalje metastazira. Ja sam sklonija da se stvari negdje presijeku dok još nije kasno. No istina je - pitanje je je li to u ovom slučaju još uopće moguće?

Što se šlepera pšenice tiče, od nečega se mora početi, ne? Tu imaš konkretan slučaj, da ne kažem jednostavan. I Polančeca kače za reflektore na seoskom stadionu, a znamo i kako je nadrapao Al Capone...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

kriminal privatizacije

Draga moja Bigulice, ta priča sa 1 000 šlepera pšenice nikada neće moći proći kao kazneno djelo jer ga vjerojatno od njega i nema već od onih koji su je držali i trebali njima pravilno gospodariti. Jedanput sam, u vrijeme "Tjednika" Antuni Zorislavu Petroviću, tada novinaru ekonomskom, objašnjavao par sati sistem višestruke kompenzacije gdje se iz pesticida, preko vapna, pa cigle, pa ležajeva i još par stavki na kraju recimo dobije pšenica. Nije shvatio. Tako je i , vrlo vjerojatno, na račun nekih višestrukih dugovanja kombinata, i ne znam čega, raznim kanalima Todorić naplatio neki dug kroz tu pšenicu. Šanse da je on napravio neko kazneno djelo u tome slučaju su više nego minimalne.
Todorić je legalizirao odavna svo svoje poslovanje i teško će mu se tu nešto naći. Ostaje jedino nada da mu se nešto dokaže iz perioda privatizacije i naime toga oduzme dio imovine. Ova lovišta što spominje grdi su jedan dio, lopovluk sa sojarom i silosima u lukama drugi itd. To i u Srbiji pokušavaju i u Rusiji tajkunima uzeti jedan dio a ne sve. U slučaju da im se uzme sve, sve će sigurno i otići do vraga jer nitko ne može brzo ovladati tako velikim sistemom. Donesen je zakon da zločin u privatizaciji ne zastarjeva i jedino tako ga se može stisnuti.
Još je opasnije ako se ova situacija nastavi jer je ogromna ekonomska moć u rukama jednog čovjeka koji njome upravlja procesima u zemlji. Mioguća je i nagodba sa njim ako ga se stisne jakim dokazima. Vrati dio da ti sve ne uzmemo. Bilo kakvi nagli potezi su katastrofalni. Njegovim hapšenjem pada bonitet Agrokora i svi njegovi krediti u stotinama milona eura bi mogli ne samo urušiti njegovo carstvo već i državu. On to odlično zna i zato se tako i ponaša.

Tko je glasao

Šta bi bilo kad bi bilo...

Ako je ovako kako pišete, onda je Todorić uzrokovao nacionalnu ekonomsku katastrofu!

Nedavno je u Mađarskoj jedna tvornica uzrokovala ekološku katastrofu, pa su je nacionalizirali po kratkom postupku...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

javna poduzeća

Vidiš kako kod nas posluju javne firme HAC, HEP, Hrvatska poštanska banka, Hrvatska pošta, Hrvatske šume, ginekolozi u državnim bolnicama, škverovi.... Tim istim ne bi dao ovce da mi čuvaju plašeći se da ni papci od njih ne bi ostali. Nakon "Latinice" o zviždačima i apostrofiranja nečasne uloge Linića jasno je da je takvo upravljanje u mentalitetu dobrog djela naših političara.
Rješenja sigurno postoje ali ne preko noći niti revolucionarna kao što je nacionalizacija. Ako bi ona i krenula, trebala bi od banaka a to je onda posvem druga i nerealna priča. SDP će doći na vlast ali sigurno neće dirati Todorića bar u prvom mandatu. U drugom bi se možda i mogli upustiti u to ali koliko nesposobno izgledaju i kakve ih zadaće očekuju, teško će i prvi zavšiti do kraja. Uostalom SDP nikada nije pokazivao volje nasrtati na svoje sponzore. Damira Vrhovnika danas nitko ne pominje i njegovo "ojađivanje" Viktora Lenca. Franičevića isto tako. EPH u aferi Gruppo (Kutle, Grubišić Pavić)su oni spasili zatvora samo zato što su ih podržali u predizbornoj kampanji. Todorić uvijek igra na pobjedničkog konja. Dati će im velike šolde za kampanju. Misliš da će ga poslije toga dirati?
Ovo ti sve zvuči pesimistično ali je zapravo okrutan realizam naše stvarnosti. Toliko je toga potpuno sjebano (tražio sam drugi izraz ali ga nemam) da se svijetlo na kraju tunela uopće ne vidi.

Tko je glasao

Splica

Sve pet. Samo bih te malo citirao i nadodao.

Citat:
"Todorić uvijek igra na pobjedničkog konja. "

Prije utrke on tipuje na sve konje, a onda kupi pobjedničkog konja i njegovog džokeja.

grdi

Tko je glasao

U Hrvatskoj postoji odgovor za sve:

Pojeo vuk magare!

A što bi bilo kad bi bilo ....

Recimo, čisto onako hipotetski, da na vlast ne dođu neki potkupljeni političarčići, koji su samo produljena ruka tajkuna, nego neki pametni stručni ljudi, pa onda oni u ovom konkretnom slučaju doista izvrše (makar djelomično) izvlašćenjeTodorića i njemu sličnih, pa stave sposobnog stečajnog upravitelja koji svojim promišljenim i pametnim poslovnim (a ne političkim) odlukama izvuče firmu iz dreka ili barem maksimalno smanje kolateralnu štetu, a sve na opće dobro države, firme i samih radnika? Što bi bilo kad bi se tako postupilo i s brodogradilištima?

SF, zar ne?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

kad je jules vere pisao o

kad je jules verne pisao o putu na mjesec ili podmornici tada je to bio sf, ali danas je to stvarnost.
nije tolika tregedija da su nam pokradene materijalne stvari već su mnogima pokradeni vjera i snovi pa žive tuđe snove.

Tko je glasao

rješenje postoji

Rješenje sigurno postoji. Da ja imam neku političku moć sjeo bi sa čovjekom (Todorićem) i rekao: Sada je dosta. Ugrožavaš cijelu državu i politički sistem, vrijeme je za promjenu. Imaš varijantu a- da te zatvorimo zbog krađa u privatizaciji i sve oduzmemo ili varijantu b- da vratiš državi monopol nad žitaricama i uljaricama (ili ćemo te mi izblokirati vrlo lako), lovišta, tisak itd a ostavljamo ti lanac maloprodaja Konzum. Karić u Srbiji, npr nije dobro to shvatio i ostao je bez svega. Mišković je i sada se polako njegovo iscjepkano carstvo dijeli.
Ponovit ću jedni priču o mome osobnom iskustvu sa Agrokorom. Prije desetak godina sam dogovorio u ime firme prodaju 5 000t pšenice po 26 feninga po kg FOB( franco on boat). Nas bi pšenica, koju su nam dugovali sa prevozom do luke Šibenik ili Rijeka koštala oko 20 feninga. No 10-20 kompozicija željezničkih brod ne može čekati već se oni istovaruju u silose i iz njih u brodove. I tu je kvaka 22. Svi silosi su zakupljeni od Agrokora. Kada smo njih nazvali dali su nam cijenu od 26 feninga (logično). Uzmi mu silose(koji su ionako državni), uzeo si mu monopol a to država lako može uraditi- Ima tu još sto kvaka kojim mu se lako može razmontirati monopol. No treba postojati netko tko će sjedti sa njim za stol i reći "finilo je dragi".
Da li postoji takva osoba ili stranka kod nas? Ja ne znam i ne vjerujem da postoji. Što se duže bude ovaj scenario odlagao situacija će biti sve teža i teža.

Tko je glasao

ostaje još samo jedno pitanje

"Još je opasnije ako se ova situacija nastavi jer je ogromna ekonomska moć u rukama jednog čovjeka koji njome upravlja procesima u zemlji."

Tko će to zaustaviti? Koja vlada? I koje godine?

Tko je glasao

Kako se ono kaže...

...mali lopov ide u zatvor, a veliki postaje partner, ili tako nekako?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigulice

Što se tiče pšenice dio je zavšrio u njegovom lovištu i okolo.
Poznato je da bez kvalitetnog uzgoja (divljači) u koji spada i kvalitetna prehrana nema ni zlatnih trofeja.
Ovdje ti najbolje jelenska može posvjedočiti koliko divljih gudina ima na Moslavini:):):).
Iako je njemu najvažniji uzgoj jelena i srneče divljači.
Prije je imao i još neka lovišta ali je morao odustati od njih da ne upada previše narodu u oči.
Eh koliko bih priča mogao ispričati još od početka devedesetih. Ne lovačkih nego vezano uz to.

grdi

Tko je glasao

Vepar na lovački

Ma koliko to divljači mora biti da poždere 1000 ŠLEPERA žita?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigulice

Aj bogati tko gleda u toliko malo.
Njima je 1000 šlepera ko i jedno zrno.
Igra sa robnim rezervama je stara priča još od bivše SFRJ.
Dečki su samo nastavili tamo gdje su bili i prije uz dodatak nekih novih, a iza kojih opet stoji ona stara ekipa.
Podsjeti se samo igara pok. Mike Špiljka pa će ti sve biti jasno.

grdi

Tko je glasao

Oligarhija

Prije desetak godina uvjek me čudilo zbog čega se dežurni monopolisti redovito oglašavaju i reklamiraju kad objektivno za tim nemaju potrebe (INA, HEP, telekom itd.), jer od koga da kupimo struju, benzin, mobilni telefon itd. ako ne od njih. Problem nastaje kad se žalimo na nisku kvalitetu usluge, preveliku cijenu ili na ne transparentnost, onda oni ucijene medij u kojim vrše svoju promiđbu da će povući svoje oglase i time uskratiti značajan iznos prihoda od oglašavanja koje dotični medij prihoduje i tada u punom sjaju dolazi do izražaja "neovisnost" medija, koji slobodu ustupa pragmatizmu. Todorić nije nikakva iznimka nego možda čak i predvodnik krda.

Tko je glasao

Todorić je dio HDZ-ove kriminalne organizacije

Todorić je štetan za Hrvatsku i trebalo bi mu među prvima oduzeti cjelokupnu imovinu. Todorić je dobio prvi milijun zahvaljujući kriminalnom planu HDZ-a, koji je uzrok sadašnje krize. Mislim da je ukrasti državi u ratnom stanju toliki novac više veleizdaja nego pronevjera. Čak i da su svi ostali milioni stečeni pošteno, u što sumnjam, zbog prvog Todorić će uvijek podržavati one koji mu garantiraju sigurnost. Podsjećam, ako je nešto stečeno krađom, po zakonu se sve što nastane od toga također oduzima. Da se to ne dogodi Todorić financira HDZ i Bandića. Takvo obilato financiranje je velika ako ne i nepremostiva prepreka poštenim političkim snagama.
Napisao sam da sumnjam i u ostale Todorićeve milione jer mi se čini da ni jedan tajkun koji je nepošteno stekao novac nije postao pošten. Oni valjda ne znaju drugačije, naviknuti su na zaobilaženje i kršenje zakona. Todorić nije mogao riješiti niti vlastito stambeno pitanje dok mu nisu iskrojili GUP po mjeri. Upitno je kako bi takav menadžer funkcionirao u zemlji sa dosljednom primjenom zakona i bez dogovorne ekonomije.

Sada smo u vremenu kad se konačno raspada kriminalna država, što u vezi Todorića donosi jednu novu opasnost, a to je da na prvi nagovještaj preispitivanja državotvornog kriminala, Todorići pobjegnu. Nije to ništa novo niti specifično hrvatski, svi takvi biznismeni bježe kad im padnu zaštitnici ( Rajić nekad , Mišković u Srbiji sada). A kad bježe takvi ljudi koji se nisu pomučili za novac, nije ih briga za opće dobro nego prodaju firme prvom "svjetskom jebivjetru i makro lopovu" koji naiđe.

Tko je glasao

Citas

Citas da te citiram.

" Da se to ne dogodi Todorić financira HDZ i Bandića"

Citas vidim da navijaš vjerojatno za SDP pa ovako pišeš. Veliki igrači kao Todorić financiraju obično sve stranke. Tako toga nije ostao pošteđen ni SDP. Budi uvjeren u to.

Grdi

Tko je glasao

Točno

Bandić je dospio u tu rečenicu zbog onog što je radio kao SDP-ovac, pa tamo predstavlja SDP. Iako Todorić plaća sve stranke, to ih ne čini istima nego samo korumpiranima. HDZ više nije čak niti korumpirana stranka, nego nepolitička organizacija kojoj je kriminal cilj a politika puko sredstvo. Osim toga, ne manje bitno, Todorića je stvorio HDZ a ne SDP.
Ja sebi ne dopuštam da iz vida izgubim važne stvari a to je, da je rušenje HDZ-a pitanje života ili smrti za Hrvatsku.
Na izborima ću glasati za laburiste ako im ankete daju šanse da prijeđu prag, a ako ne, za SDP.

Tko je glasao

To bu jako veliki "Pevec".

To bu jako veliki "Pevec".

Todina snaga je u zaposlenicima. Zato ga svi gotive. Nabrojao si puno toga (to je manje od pola) ali dovoljno da se stekne slika kako funkcionira. Ali tako funkcionira cijela država. Stvari se metu pod tepih...

Ali kolaps tek treba doći. Ono što ti nedostaje je da mu otplata kredita pada taman kad se i očekuje potpuni kolaps države. Ima ona kineska narodna; dabogda živio u zanimljiva vremena.

Tko je glasao

Knjiga bi se mogla napisati

Knjiga bi se mogla napisati pa sam pokušao maksimalno skratiti, a da ostane ipak prepoznatljiv mehanizam koji pada bolešću Cara

Tko je glasao

Pa zato se i razbolio.

Pa zato se i razbolio. Ogroman je to pritisak. Vidi Škegru na šta sliči.

Tko je glasao

...neka krepaju, i takva

...neka krepaju, i takva Hrvatska, i takav Agrokor,
pa, na kraju, zašto ne, i takav "hotelijer"...

Tko je glasao

nije više hotel, nego:

37.a složena rezidencijalna grañevina - reprezentativna stambena grañevina, organizirana kao složena
grañevina osnovne namjene s pratećim sadržajima proširenog stambenog standarda koji uključuje i
veći broj stambenih jedinica, ali ne više od 5, istaknutih oblikovnih karakteristika i krajobrazno
ureñenog okoliša

naši GUPaši su eto pomogli grofu da iziđe iz turističke djelatnosti

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci