Tagovi

Kako su Siniša Grgi?, Davor Lauc i Željko Markota „zavalili“ Božu Prku za 58 milijuna kuna?!

Gdje su ti ljudi danas

Ovo je slavni dan potpisivanja u startu propalog projekta "Otoka Znanja" zabilježen fotografskom kamerom osvanuo u svim medijima. Projekt se svojevremeno slavio na sva usta sa svih, i s najviših razina.

Dva nagradna pitanja: - Gdje su ti likovi danas?? - I gdje bi sutra mogli biti??

Možda bi se i njih trebalo puno toga priupitati!! Ovih dana je javnosti prezentirano nekoliko „vru?ih“ vijesti iz HFP-a (Hrvatskog Fonda za privatizaciju) – ?ini se da je u tijeku provjetravanje i ?iš?enje te poznate hrvatske „ku?e grijeha“ (kojoj bi na vrata umjesto hrvatskog grba bilo primjerenije navrnuti „crveni feral“ - poznatu i priznatu oznaku za prostituciju tijela, ali i duha).

Kako ?ujemo, kona?no se raskida famozni ugovor S ORCO-m (za Sun?ani Hvar), opatijska hotelska tvrtka Liburnija se ipak predaje „strašnom O'stoji (koji je mudro profitirao na jeftinim štosovima negdašnje Uprave HFP-a); na burzi se ubrzano rasprodaju manjinski udjeli države u raznim poduze?ima, a najesen se na burzi priprema totalna rasprodaja tvrtki u ve?inskom državnim vlasništvom (što kod sindikata izaziva jezu, jer u takvim transakcijama se radni?ka prava ni ne spominju). Formalno stvar izgleda OK, jer što radni?ka prava (i radni?ki statusi) imaju s burzovnim transakcijama ?.

To bi tako moglo biti kad u pozadini ove pri?e o državnim rasprodajama ne bi ležao problem angažiranja države u rušenju kolektivnog ugovaranja radi o?uvanju ustaljenih obi?aja i prava radno ovisnog stanovništva. Naime ostaje gorak ukus kad se zna da je država budu?im vlasnicima željela na vrijeme (prije totalne rasprodaje) na „kurvanjski“ na?in osloboditi manevarski prostor u promjenama Zakona o radu (što su Sindikati golemim broje potpisa na zahtjevima za Referendum privremeno onemogu?ili). Nametanje pri?e o hrvatskim gra?anima (koji samo prodaju svoj rad) kao glavnim krivcima za tegobno stanje hrvatskog gospodarstva u najmanju ruku je jeftina podvala, koja transparentno pokazuje kamo i dokle bi neki htjeli voditi ovu zemlju i ovaj narod sve u cilju spašavanja hrvatske elite, koja je ustvari jedina debelo „kiksala“. Po takvim "mudracima" bi se ra?un za njihove „kurvanje“ trebao uputiti hrvatskom poreznim obveznicima (slijede?i prokušanu praksu koja je sve donedavno vrlo dobro išla dok su hrvatski volovi i ovce sve to samo gledali - i šutjeli).

Najnovija vijest je pobrala posebnu pažnju, jer ilustrira stanje stvari i duha u Hrvata. Radi se o završnici sage o „Otoku Znanja“. U novinstvo se probila vijest da se u HFP-u (Hrvatskom fondu za privatizaciju) održao sastanak zatvoren za javnost, u kojem se razmatrala daljnja sudbina Hotela Kolo?ep. ( ?lanak ovdje možete skinuti, što radi ?itanja – što radi pažljivijeg dubinskog prou?avanja smisla svega onoga što se iza zatvorenih vrata doga?alo). : Svu suptilnost situacije ?u pokušat objasniti kroz nekoliko na brzinu nabacanih ali indikativna detalja:

Prvo:

Pravni stru?njaci su upozorili Fond da bi mu u tom slu?aju pozicija bila neizvjesna i u samom sudskom sporu i u pogledu nadoknade štete. Tim više što za jedinu obvezu koju Otok znanja nije ispunio iz ugovora s Fondom, a to je obveza ulaganja u društvo, sporazumom nije niti predvi?ena mogu?nost njegova raskida(!?).

Kao pitanje svih pitanja nužno se name?e problem Ugovora izme?u osniva?a „Otoka znanja“ i HFP-a o kupnji „Hotela Kolo?ep“, u kojeg su ušle obveze, no ne i odgovornosti za ispunjavanje obveza. Takvu "djetinjariju" ve? odavna nisam ?uo, pa se samo od sebe name?e daljnje pitanje, kako se uop?e mogla dogoditi jedna takva „glupa sitnica“ i tko joj je kumovao. Damir Polan?ec je u to vrijeme bio Predsjednik Upravnog odbora Fonda (koji je uvijek bio produžena ruka Vlade jer u njemu tradicionalno sjedili sve odreda sami hrvatski ministri). Tom je prilikom Damir Polan?ec kao potpredsjednik Vlade, Ministar, i Predsjednik UO HFP-a na televiziji i medijima osobno „reklamirao“ taj projekt, koji danas rezultira propaš?u, velikom materijalnom štetom, i sramo?enjem hrvatskog ugleda u svijetu. Naime – ova je predstava bila uprili?ena na me?unarodnom natje?aju, u kojem su bile fiksirane sve obveze, ali ih je netko kasnije kroz ugovor posve minimalizirao, ?ak izostavio – što predstavlja eklatantan primjer pogodovanja izvedenog u režiji HFP-a i Vlade RH – i samim time i kazneno djelo. O tome bi gospodin Polan?ec mogao puno toga napri?ati, ali njega DORH tereti za druge stvari, npr. osvjetljenje na seoskom nogometnom igralištu, ili narudžbe nepotrebnih studija. Polan?ec jest formalno pušten da se brani sa slobode, no realno je predodre?en da ne pri?a previše budu?i da je on „?ovjek koji zna previše“.

Drugo:

…………….PBZ je spreman i na model rješenja kroz privremeno upravljanje Hotelima Kolo?ep. U tom bi slu?aju imenovali svoj menadžment, sklopili aranžmane s turoperatorima poput Atlasa. Plave lagune ili Generalturist bookinga. Tvrtku bi u razdoblju od dvije godine financijski restrukturirali i ozdravljenu ponudili u cijelosti na prodaju. U tom bi slu?aju nad ustanovom Otok znanja PBZ pokrenuo likvidaciju. Banka koja ih je pratila u projektu privatizacije Hotela Kolo?ep posjeduje zadužnice nad cjelokupnom privatnom imovinom osniva?a te ustanove - Siniše Grgi?a. Davora Lauca i Željka Markote, iako priznaju da ih je pokušala naplatili, ali bez uspjeha.

Pri?a je naoko logi?na, ali pripazimo na „boldani“ dio teksta (moje oznake). PBZ je u ovu mu?ku umiješana do grla, jer je odobrila kredite kreditno nepodobnim vlasnicima bez kvalitetnih instrumenata osiguranja, pa se sada pokušava vaditi socijalizacijom privatnih dugovanja na državni ra?un. Precizirajmo stvari s nekoliko nužnih potpitanja:

• PBZ formalno ništa nema s Hotelima Kolo?ep, nego samo s osniva?ima „Otoka znanja“, kojima su davali kredite, da bi ovi mogli pod odre?enim uvjetima tek kupiti „Hotele Kolo?ep“.
• PBZ-ov teret na nekretninama Hotela Kolo?ep je nelegalno knjižen (ako ih ima po ovoj osnovi), jer Ugovor o preuzimanju Hotela Kolo?ep od HFP-a „osniva?i Otoka Znanja“ nisu ni konzumirali zbog neizvršavanja ugovornih obveza. PBZ i Prka to dobro znaju pa su se (stoji u gornjem tekstu) nekoliko puta pokušavali naplatiti od „osniva?a“ ali nisu uspjeli jer se radilo uglavnom o gologuzim opsjenarima i novovjekim „skorojevi?ima“ (izuzevši možda Markotu koji je jedini imao nekakav ozbiljniji business - radi kojeg je o?ito bio usisan u ovaj povijesni „poduzetni?ki“ tim).
• Ozbiljno je pitanje i tko onaj koji je sredio taj i takav Ugovor s nepodobnim „osniva?ima“ propalog projekta. Zli jezici govore da je u PBZ-u neposredni kreator tog kreditnog „bisera“ dobio nogu - no on nikako nije i ne može biti jedini ni kreator niti krivac. Dakle, tko je taj koji je baš ovima i ovakvima na me?unarodnom natje?aju omogu?io „pobjedu“, i tko je „u?inio“ da ugovor koji uglavnom sadrži obveze se ne može raskidati ni kad se obveze ne izvršavaju??

Da, tko je sjedio pozadini ovog sad ve? tragikomi?nog slu?aja? - odgovore prije ili kasnije treba dati. Zasada se kao jedino logi?no objašnjenje name?e, da su se pred HFP-om i Bankom pojavili „miljenici politike“ - iza ovog propalog projekta o?ito je stajala vladaju?a politika, koja je politi?ki aktivnoj „mulariji“ (iz HDZ mladeži i Europskog doma) sve to omogu?ila (a oni nisu pokazali ni zrnce sposobnosti da ove izuzetne šanse iskoriste). To je o?ito bila neka nagrada za nešto, ne znamo što, ali mnogo ozbiljnije od ?lanstva u HDZ-u ili Europskom domu. Svakako postoje „usluge druge naravi“ – od kojih je Grgi?eva blokada Hrvatske televizije najeklatantniji primjer. I o ovim stvarima bi gospodin Damir Polan?ec mogao mnogo toga re?i kad ne bi bio ?ovjek „koji previše zna“ pa ga zato nitko (ni DORH) se ne usudi previše pitati.

Tre?e:

PBZ-ov osnovni koncept rješenja slu?aja je da HFP podmiri dug kupca Kolo?epa prema u ukupnom iznosu od 58 milijuna kuna. s tim da bi banka bila voljna dati i popust od 10 milijuna kuna, pa bi Fond ta opcija stajala 48 milijuna kuna. Kao alternativa Fondu se nudi i prijedlog da polovicu duga plati odmah, a polovicu nakon što se prodaju dionice hotela, uz opciju da Banka i kreditira Fond. U tom slu?aju Banka i Fond zajedni?ki bi prodavale dionice traže?i zajedni?ki novog kupcu koji bi bio voljan preuzeli i obveze ulaganja iz postoje?eg privatizacijskog ugovora, budu?i da PBZ nema interes za bavljenjem hotelskim biznisom.

Ma nemoj! Uvla?enje bez granica!! Pravno i logi?ki gledaju?i (a sa stanovišta europskih pravnih ste?evina) bila je „djetinjarija“ uknjiživanje tereta s privatnih osoba na imovinu tvrtke (koja je i kazneno djelo), „djetinjarija“ je bila i to da se Ugovor navodno ne može raskinuti i kad se Ugovor ne konzumira (budu?i da obveze iz Ugovora nisu izvršene), a najve?a „djetinjarija“ je ra?unati na najvrjedniji dio imovine (Ville Ruže i Ville Lovor, nekada od strane države nacionaliziranih nekretnina koje su nezakonito unesene u imovinu društva - mada su trebali biti vra?eni privatnim vlasnicima - radi ?ega se pred me?unarodnim sudovima vode sporovi). Sposobni odvjetnici bi lako to rušili.

Prvi ?ovjek PBZ-a gospodin Božo Prka, (koji se i sam ovih dana sprema Dubrovniku u pohode - ali ljetovanja radi), izložio je IIFP-u iza zatvorenih vrata nekoliko prijedloga, od kojih se svaki svodi na to da se propali milijuni nadokna?uju iz državnih izvora. Posve je normalno da su Prka i njegov PBZ protiv ste?aja, jer bi u tom slu?aju PBZ „popila“ ?isti gubitak od 58 milijuna kuna danih „osniva?ima“ bez osiguranja naplate - Banka se ?ak ne bi mogla uknjižiti ni na listu potražnje iz ste?ajne mase. Bozo Prka Eto zašto se rade manevri ispred ili iza zatvorenih vrata – ne bi li se spasilo što se spasiti dade. O?aj koji je zavladao se ogleda u nekonzistentnim Prkinim prijedlozima, s kojima ustvari pokušavaju „ucjenjivati“ vladaju?u politiku, jer je baš ona kumovala ovom nemilom slu?aju.

Prki i PBZ-u se svakako žuri, ali bi ipak prije svega hrvatskoj javnosti trebalo dati odgovore tko je Prku „izradio kao vola“ za prakti?ki nenaplativih 58 milijuna kuna, koje on i društvo sada pokušavaju podvaliti hrvatskim poreznim obveznicima. Ili smo ustvari volovi mi, porezni obveznici, koji bi sve to trebali platiti.

?etvrto kao Post scriptum:

Treba biti korektan do kraja – mada se u naslovu, u tekstu i ugovorima spominju svi nekadašnji i današnji poduzetnici (jer su svi oni bili tim uklju?en u ovaj „black business“), ipak treba naglasiti da se Željko Markota od svih njih na vrijeme distancirao traže?i renacionalizaciju Hotela Kolo?ep što je dobrim dijelom prouzro?ilo upravo ovakav slijed doga?aja (tj. da se projekt „Otoka znanja“ definitivno našao na putu raš?iš?avanja - ugovornog, financijskog i kaznenog).

Nadajmo se jer jeftinih rješenja na tu?i ra?un jednostavno više nema.

Komentari

Ovo sa Koločepom je,

Ovo sa Koločepom je, nažalost, SAMO JEDAN od stotina sličnih ili istih scenarija po kojima je Hrvatska država pala na ovako niske grane i praktično već bankrotirala. Sitni i krupni marifetluci politički podobnih fukara i njihovih mentora su toliko providni da je doista neshvatljivo da se hrvatski narod ne digne jednom na noge i kaže: DOSTA! Samo bi ponovo trebali otvoriti Goli otok, jer je Remetinec odavno postao premalen i za ovu prvu garnituru relativno sitnijih riba. Moram priznati da sam sa velikom gorčinom pročitao ovaj Frederikov izvrsni komentar nakon kojega mi se sve ovo što se u nas događa definitvo sa gnušanjem GADI. Nije sve ovo slučajno, sve je ovo dobro unaprijed planirano, a najviše se računalo na to da će stoka sitnog zuba i dalje mirno pasti travu. I ne talasati. Nagradno pitanje: jesu li se u toj procjeni ipak malo prevarili?

Tko je glasao

nisu...

nisu...

Tko je glasao
Tko je glasao

vrlo zanimljiv link -

vrlo zanimljiv link - preporučujem da svi odvoje 5 minuta da pročitaju ;)

Tko je glasao

Dobrodošla u klub! vidim da

Dobrodošla u klub! vidim da ti polako sviće.

Tko je glasao

A tko je pomogao Grgiću da

A tko je pomogao Grgiću da dođe na HRT?

http://www.vecernji.hr/vijesti/kriminal-otoku-znanja-pod-istragom-grgic-...

Mislim da je za sve već prekasno.Retardirana Televizija Lažova (RTL) prikazuje Polačneca kao u meksičkoj sapunici.Super glume ti supružnici Polančec,pa ne znam zakaj mi uvozimo uopće te strane serije.Zatim su puštali set ishlapljelih baba koje su suzu pustile jer "jadniček nije niš kriv,a bogca su ga okrivili..."(a baba nema ni za donji gebis...ima se još što uzeti:gornji!).Znaš li ti koja je razlika između vola i bika?E u tome je problem kod našeg naroda.

Pssst.Rađe ti nama daj upute.Meni,marijuanu i nausikayai,jer mi smo ovdje prvi komentirali.Koje formulare da ispunimo i tko treba dati pečat pa da mi dignemo kredit bez pokrića,a da ga vraćaju volovi i ovce.Drugovi moji,nemamo se čega bojati.Tebi frederic ćemo isplatiti 2 milona za te intelektualne usluge.Može?

Evo moj kunta kinte već vježba romantični trk kako će izlaziti iz zatvora.Odmalena je htio biti glumac.A preporučuje mraku da se ovaj portal zove "Knjiga žalbe".Uz napomenu da se prvo treba platiti da bi se žalili.Tako da bude sve po reguli.

Tko je glasao

frederik, pročitala sam

frederik, pročitala sam članak kad je objavljen i došla do istog zaključka. Opet je na (ne)djelu stara shema:
- Bankar Prka (ili netko dr) uoči priliku za okrenut lovu na brzaka
- bleferi bez pokrića (financijskog i stručnog) udruže se s pohlepnim bankarem / bankom ali (jer su bez pokrića) upropaste i plan, i sebe a i ono što je donekle još funkcioniralo (your usual 'amateur night')
- dosjete se kako bi cijeli taj belaj mogli uvaliti državi pa da njihovu lošu procjenu (Prka i PBZ) i diletantizam (poduzetnički 'dream team) plate hrvatski porezni obveznici
- čeka se još samo ime i prezime nekog partijskog 'podobnika' koje će to javnosti prezentirati kao 'sjajnu ideju', 'ulaganje' i 'pomoć državi u teškim trenucima'

Nagradno pitanje za ekipu jest, tko će biti taj sretni 'pomazanik':
a) Šuker
b) Popijač
c) Jadranka Kosor
d) netko drugi?

Tko je glasao

Nausikaya ne da smo

Nausikaya ne da smo svojedobno (više puta) sanirali i prodali naše banke, nego ćemo sada sanirati i tuđe:):):)

grdi

Tko je glasao

Sjajno, oduvijek mi je bila

Sjajno, oduvijek mi je bila želja da kao građanin svijeta saniram, kroz vlastita skromna davanja strane banke. Doduše MMF već desetljećima financiram putem pre golemog brda kamata. Jebeš takav truli zapadni BANKARSKI svijet kad ih mi, siroti građani iz Hrvatske, trebamo sanirati.
Što se tu može, hrvati su oduvijek bili gostoljubivi. Dođu stranci a mi njima sve banke,(Halo Bing-cijena prava sitnica).
Potom za 1 kunu tvornice. Za dvadeset kuna u paketu, naši političari plitkog mozga od dvije marke, davalo se, dostajalo za trideset tvornica. Plati dvije uzmeš tri:)
Sada će valjati brodogradilišta, potom najljepše šume i najbolja izvorišta i vrela. Potom možemo prodati planine i ravnice i što dalje? Gače na štap? Jok, triba se uzdati u turizam. Novi slogan za Bajsa: DOĐITE U HRVATSKU, VAŠ NOVAC JE VEĆ OVDJE!!
S druge strane triba pod hitno preimenovati ime države.
Iz Hrvatska u - Varšavska!!
Počistii trulež mafiokratsku i korumpiranu, lobotomirat žabokrečinu u njihovim lubanjama, smjestiti na sigurno vlastodrpidršce i tek potom vratiti ime lijepoj našoj, koju su nam oteli Grgići, Todorići, Kutlići, Gucići, Gregorići i svi bivši premjeri do Sanadera. Ni prva hrvatska premijerka ne odudara od nepisana pravila sveopće otimačine. No, zato svi zajedno zaudaraju na gnojivo. Tribalo bi njiha zajedno s gnojivom pod zemlju.
Nažalost nema straha za vlastodrpidršce u Hrvata. Hrvatski građani su uškopljeni da bi ponovo dizali revolucije, štrajkove ili bune. Sustavno su generacijama rezali jaja. Neće se Hrvatskim građanima stvarati nove Republike. Tribalo bi da se ugledaju na Labinske rudare iz osamdesetih, ali ione rudare za vrijeme fašističke Italije, ( Ćaće moj, Ćaće moj. Ooj, ooj, ooj!) na radnike iz današnjeg pulskog TESUa s tvrdo stisnutom pesti....i na mnoge druge pa ako triba do Gupčevih seljaka iz 16 stoljeća. Uskrisi nam Matija.
Motike i kose u ruke rode hrvatski .
Satrt žgadiju pa potom oprat poljoprivredne alatke s vodom izvorskom dok je ima i u polja poći dok su još naša.
Moram priznati da se osjećam jadno pišući ove retke. Očajno!
Nisam spreman na te friži.
P.S. Lipi moj čovik, grdi&lin, naša sam misto di ima signala pa sam se raspisa jer signal ovdi gori varira. Tko zna kad će jopeta imati sriću sa signalom:)
Nemoj ča zamirit! Ali zato čitaj između redaka. Tamo sve piše!!!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

štete bi bile manje jer je

štete bi bile manje jer je nažalost pokojni Feral pisao o čudnim poslovima u svezi otoka znanja (otok sranja, op.a). samo zahvaljujući činjenici bliskog prijateljstva siniše grgića sa drivom (koji u posljednje vrijeme iskače kao kostur iz ormara) mladen stendbajić u maniri figurice "tri majmuna" nije ništa činio. vrijeme je za USKOK koji može spriječiti naplatu gubitaka iz džepova poreskih obveznika.

p.s. u jednom sam odgovoru pisao kako je vrijeme za korištenje presedana. treba iskoristiti činjenicu davanja kredita privatnih banaka kreditno nesposobnim ali podobnim pojedincima i prijaviti se molbama za takve kredite. jednostavno se treba pozvati na jednakost svih pa i ovih poduzetnih genitalaca. puuuuuuuuuunooooo kuna će biti oslobođeno za potrošnju, a okupatorske banke, tj. njihove filijale u Hrvatskoj će se naći u minusu. ostaci neslavne lopovske prošlosti hrvatske privatizacije bi se mogli naći u problemima te biti isprani sa hrvatske scene. nažalost, uspjeli su stvoriti vlastite rezerve i još će uvijek bolje proći od stoke sitnog zuba.

Tko je glasao

Hrvatski fond za

Hrvatski fond za privatizaciju... kako to gordo zvuči! leglo štakora, krtica, žohara, peronospora, nametnika i štetočina svih vrsta. I nigdje na vidiku službe za deratizacju.
Oni godinama već rade bez, uopće konstituranog, Nadzornog odbora, dakle, prema vlastitom Statutu njihove su odluke , zapravo, nelegitimne.
Treba poništiti sve privatizacije koje su oni proveli zadnjih 15 godina, njihove upravne odbore najjednostavnije potrpati u zatvor, raskinuti štetne ugovore i pustiti drage banke neka to upišu u tablice ''nenaplaćenih dugovanja''. Jednno me plaši, ako Prka dobije nogu u guzicu od Uni Credit, gdje se uvalio u ''višu sferu'' te mletačko angloameričke banke u Udbini, bojim se da bi onda mogao postati guverner NBH?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci