Tagovi

Ivo Josipovi?, Varšavska, HUP, Mudrini?, spletkaroši i prevaranti!

Instant zvijezda hrvatske politike Ivo Josipovi? neki dan se ko?eperio naslovnicom Slobodne Dalmacije izjavom da je ovo vrijeme spletkaroša i prevaranata. Povod za to je bila opera „Otello“ kojom je otvoreno Splitsko ljeto. Naš Predsjednik tvrdi da je lik Jaga idealan hrvatskom politi?kom trenutku. Dakle netko tko obmanama i lažima navodi druge da u?ine nešto na svoju štetu, a njemu na korist. Prevara je uspjela, zlo?in se dogodio, ali je prevarant razotkriven na kraju.

Idemo dalje. Novinar vode?eg hrvatskog tjednika postavio je slijede?i upit Predsjedniku (odgovor ?ekamo):

Poštovani gospodine predsjedni?e RH,

povodom imenovanja g. Ivice Mudrini?a u Vaš Savjet za gospodarstvo, kontaktirao me gosp. Mislav Šutalo iz Zagreba i upozorio na neke ?injenice, a zanima me da li ste i Vi s njima upoznati:

1. da je g. Šutalo protiv g. Mudrini?a podigao kaznenu prijavu zbog na?ina na koji je Mudrini? 1992. privatizirao novoizgra?eni peterosobni stan od 203 ?etvorna metra koji je Ministarstvo za promet i veze kupilo od trgova?kog društva „Tempo“ za tadašnjih 38.273.625 hrvatskih dinara?

2. da se nakon recentnih ustavnih promjena, kojima se ukida zastara privatizacijskog kriminala, obnavlja postupak na Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu (broj K-DO-107/07) protiv Ivice Mudrini?a prema kaznenoj prijavi koju je podnio Mislav Šutalo, a zbog navodnih zlouporaba pri stjecanju stana?

3. da je zbog istog djela ( navodne nezakonite privatizacije stana) bivši Predsjednik RH Stjepan Mesi? za ?lana Vašeg gospodarskog savjeta Ivicu Mudrini?a izjavio da je „kriminalac koji bi u svakoj drugoj zemlji ve? odavno završio u zatvoru?“

4. da je provedena istraga kakve je prihode ostvarila RH od patenata Ivice Mudrini?a budu?i da je Mudrini? 26. travnja 1994. godine na tiskovnoj konferenciji, na primjedbe da je privatizacijom stana oplja?kao državu, izjavio: “Sve svoje patente što sam ih imao, besplatno sam stavio na raspolaganje RH, a te stvari koštaju na svjetskom tržištu milijune dolara“?

5. da su po zahtjevu kojeg je predao Mislav Šutalo, Ministarstvo financija i Zavod za intelektualno vlasništvo utvrdili da Ivica Mudrini? nije dao na raspolaganje nikakve patente RH i da ne postoji nikakav prihod koji je RH ostvarila od Mudrini?evih patenata?

6. ho?ete li, u slu?aju pokretanja kaznenog postupka protiv Ivice Mudrini?a, suspendirati njegovo ?lanstvo u Vašem gospodarskom savjetu?

Idemo dalje. 22. velja?e 2010. godine. Predsjedniku je uru?ena Pritužba temeljem ?lanka 46.Ustava Republike Hrvatske „radi imenovanja Ivice Mudrini?a u gospodarski tim koji ?e savjetovati Predsjednika Republike Hrvatske jer je imenovanje Ivice Mudrini?a suprotno Vašim predizbornim obe?anjima, suprotno izjavama u Vašem pozivu da ja moja obitelj i prijatelji iza?emo na izbore i damo glas Vama i suprotno Vašem govoru kojeg ste izrekli tijekom ceremonije ustoli?enja.

Ukazana ?ast Ivici Mudrini?u suprotna je:

A. Vašem pozivu i poruci da se ne smijemo bojati i šutjeti.

B. Vašem obe?anju da ?ete inzistirati na sustavu u kojem se kriminal i korupcija ne isplate i da imovina i status ste?eni na ovaj na?in ne?e biti duga vijeka.

C. Vašem obe?anju da ne?ete dozvoliti da korumpirani mo?nici zgr?u bogatstvo i postaju stupovi društva rugaju?i se i razumu i svim poštenim gra?anima.

D. Vašoj konstataciji da je korupcija i organizirani kriminal posebno onaj gospodarski drugi važan razlog krize u kojoj se nalazimo te Vašem obe?anju da ?emo u XXI. stolje?u izgra?ivati državu utemeljenu na znanju, novim tehnologijama i konceptu održivog razvoja.

Iz osobnog iskustva znam da ?e ukazana ?ast Ivici Mudrini?u biti snažan dodatni poticaj, kako ste u svom pozivu to?no naveli, korupciji u pravosu?u da i dalje ko?i kazneni progon Ivice Mudrini?a za kojeg je Vaš prethodnik Stjepan Mesi? izjavio da je kriminalac koji bi u svakoj drugoj zemlji ve? odavno završio u zatvoru.
Sukladno ?lanku 46. Ustava Republike Hrvatske zahtjevam odgovor po svim stavkama pritužbe i predlažem razrješenje Ivice Mudrini?a.“

Pritužba se nastavlja s obrazloženjem na 13 stranica i priloženim dokumentima i dokazima.
Predmet se vodi u Uredu Predsjednika pod brojem: KLASA:050-02/10-11/10; UR.BROJ:71-01/2-10-02

Idemo dalje. 25. svibnja 2010. Godine Predsjedniku je uru?ena Opomena pred tužbu:

„Poštovani gospodine Predsjedni?e,
22. velja?e 2010. godine temeljem ?lanka 46. Ustava Republike Hrvatske poslao sam pritužbu radi imenovanja Ivice Mudrini?a u gospodarski tim koji ?e savjetovati Predsjednika Republike Hrvatske.
Kao ošte?enik Vašeg postupka opominjem Vas da nisam dobio odgovor na pritužbu u smislu ?lanka 46. Ustava Republike Hrvatske niti sam obaviješten o razrješenju Ivice Mudrini?a.
Vaše ukazivanje ?asti Ivici Mudrini?u hrvatsko pravosu?e tuma?i na jedan jedini mogu?i na?in kao nedostatak politi?ke volje da se obra?una s organiziranim kriminalom u telekomunikacijskom sektoru hrvatskog gospodarstva.
Vi ste u pozivu da damo svoj glas Vama rekli da je korupcija sastavni dio hrvatskog pravosu?a i da se ne možete pomiriti s tim, stoga Vaš postupak ima sva obilježja izri?ite namjere.
Vaše odbijanje uvažavanja argumanata zbog ?ega ja osobno trpim štetu navodi me na zaklju?ak da ste Vi osobno pruzeli pokroviteljstvo nad kriminalnim aktivnostima koje državu koštaju milijarde kuna.
Ako se u nekoj državi uspostavi kriminalni poredak onda više nema institucionalnih mehanizama te države za borbu protiv kriminala. A protiv kriminala se boriti mora.....“

Idemo dalje. Aktivisti u Varšavskoj. Stajao sam tamo s Vama u redu pred ministarstvom kad smo proljetos predavali one zahtjeve. Sada sam daleko. Pro?itajete ova pitanja. Možda Vam sadrže odgovore na pitanja koja si postavljate.

Onaj na „J“ s po?etka pri?e, kako ono prevarant i spletkaroš? E pa tko o sebi tako zbori taj je barem dvaput gori.

...
...

Ostali blogovi u kojima se objavljuju ?injenice o povezanosti visoke politike i Balkanske Telekom Mafije:
Demonstracija mo?i Mudrini?eve mafije
Kaznena prijava Ivica Mudrini? – 417 milijuna kuna
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a (drugi dio)
DORH mi želi oduzeti ra?unalo zbog bloga o Josipovi?u
Hrvatski Telekom, kaznena prijava, ?lan uprave
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije (drugi dio)
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije
Balkanska Telekom Mafija pred istragom
Josipovi? i udar na ustavno-pravni poredak
Ivo Josipovi?, Mudrini?, HUP, Varšavska, spletkaroši i prevaranti
Ivo Josipovi? poslijednji Šuškov prijatelj
Veliki majstori prevara
Utjecaj korupcije na konkurentnost gospodarstva (Internet-turizam)

Komentari

P

Podrrška

Tko je glasao

.....pomalo naivno,

.....pomalo naivno, represivni aparat i odvjeništvo samo formalno prema javnosti stvaraju sliku stručnosti, profesionalnosti i neovisnosti, o tome tko će i kada biti procesuiran odlučuje vrlo uski krug momaka na egotripu, uz narudžbu i suglasnost moćnika.....bilo bi zanimljivo vidjeti za što bi uopće u životu bili sposobni kada bi ih se malo provjetrilo i razvlastilo......

Tko je glasao

provjetriti će se njih i

provjetriti će se njih i razvlastiti, prije ili kasnije!
A zaprimljene tužbe će se pročešljati kad krene poglavlje o pravosuđu.
Papru svaka čast! I nek je i više takvih u našoj državi.
S obzirom na to da su građani jedina oporba, što više ovakvih reakcija bude, što budu glasnije i bolje organizirane, to će se prije klupko, ali zapravo, početi odmatati!

Tko je glasao

bs Gospodine vi ne znate to

bs Gospodine vi ne znate to je pisalo u štampi u tzv Hrvatskoj televiziji, da je g Mudrinić napravio manjak od 150 milijuna maraka i da je protiv njega podignuta krivična prijava ali je Doiće telekom naredio da se to obustavi. Da li znate kad je plaća u Hrvatskoj bila 200 DM o sebi dao plaću od 20000 DEM (tadaje bila još DEM a ovdje se sve prerčunavalo u DEM

bs

Tko je glasao

Gledajte u RH je izmjenama

Gledajte u RH je izmjenama Ustava ukinuta zastara privatizacijskog kriminala i ratnog profiterstva. Čak i u slučaju smrti počinitelja (recimo da Mudrinić ne daj Bože nastrada) nezakonito stećena imovina bi se oduzela od nasljednika. Na nezakonito stećenu imovinu se zaračunava revalorizacijska kamata. Tako da kada jednog dana budu od obitelji Mudrinić oduzimali imovinu imati će isto ono što su imali kada su došli iz Kanade. Manje od nikoliko. Ovo ukidanje zastare privatizacije se odnosi i na zastaru privatizacije HT-a. Polako. Doći će dan kada će se to moći rješiti. Ja samo pišem zašto se to sada ne može riješiti.

Tko je glasao
Tko je glasao

Mislim da je Ivica Mudrinić

Mislim da je Ivica Mudrinić kontraindiciran za člana bilo kakvog predsjedničkog tima (kao ujedno i člana Nacionalnog vijeća za konkurentnost, te drugih savjetodavnih i sličnih tijela), jer njegova firma svaki dan ugrožava nacionalnu sigurnost tako što interne pakete hrvatskog interneta preusmjerava preko Njemačke. Ivo Josipović upoznat je sa ovom činjenicom.

Na to već dugo upozoravam, a nedavno je i Vlada priznala ovu činjenicu - međutim ništa nije poduzela, osim (ponovne) najave izgradnje mreže tijela javne vlasti o kojoj se priča bar 8 godina, ako ne i više. Naravno, ta mreža ne može biti dovršena sutra, već će njeno stavljanje u pogon trajati godinama. U međuvremenu, osuđeni smo na svakodnevnu kompromitaciju podataka naših tijela javne vlasti, drugih institucija, poduzeća i građana.

Slažem se s Mrakom u dijelu gdje govori o tome kako u Hrvatskoj postoji velik broj raznih navodno stručnih tijela za ispomoć napaćenom hrvatskom narodu, državi i vlasti, te da se po tim tijelima vrte jedni te isti ljudi čiji se doprinos području u kojem navodno pomažu možda može vidjeti tek pod vrlo jakim mikroskopom. Međutim, ono što se jasno vidi je da tom djelatnošću ti ljudi odlično prosperiraju i štite svoje pozicije.

Na kraju, danas sam pročitao vrlo pravedno, i moram reći zasluženo, cipelarenje predsjednika: http://www.index.hr/vijesti/clanak/suzdrzan-a-protiv-kako-je-josipovic-i....

Tko je glasao

nisam znao za tu činjenicu

nisam znao za tu činjenicu o internetskom nesuverenitetu lucijane; no obzirom da strane banke imaju uvida u plaće državnih službenika (vojska, policija, sigurnosne službe ), dodamo li i strane vlasnike mobilnih mreža, dobro je da su nam i gaće na guzici ostale; hrvatske gaće na hrvatskoj guzici da budem precizniji.
hvala ti na lijepom linku o precjedniku, no to robot beskorisno navodi od kako je gospon izabran u tijesnoj bitci izmedju gomile luzera i partijskih konvertita. u americi su predsjednici taoci teksaških naftaša, raytheona, grummana ili lockhed martina, a ovdje preprodavača paprika, cedevite i dureksa.

Tko je glasao

@Lucijan Carić točno sva

@Lucijan Carić točno sva ta luzerska rotirajuća "pamet" je najbolji alibi političkoj oligarhiji za njihov opstanak na vlasti.

Upravo je hrvatska maloumnica pravi pravcati eldorado onih koji defilirajući prisavskim studijimane samo odlično prosperiraju i štite svoje pozicije, već i navode vodu na mlinove griješne strukture i političkog etablišmenta koji hladuje u saboru, a sve to s velikim izgledom da će upravo ti "stručnjaci" postati nasljednici općepoznatih Kurti i Murti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Na kraju, danas sam

Na kraju, danas sam pročitao vrlo pravedno, i moram reći zasluženo, cipelarenje predsjednika: http://www.index.hr/vijesti/clanak/suzdrzan-a-protiv-kako-je-josipovic-i....

Baš je lipo kad index i njegovi novinarčići izvlači ideje s ovih stranica.

http://pollitika.com/kako-vam-izvlace-usi-ilitiga-drugi-pogled-na-varsavsku

Tko je glasao

@Quinquaginta ovo sa Indexom

@Quinquaginta ovo sa Indexom si dobra zapamtio, a nije jedini!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

a nedavno je i Vlada

a nedavno je i Vlada priznala ovu činjenicu - međutim ništa nije poduzela, osim (ponovne) najave izgradnje mreže tijela javne vlasti o kojoj se priča bar 8 godina, ako ne i više. Naravno, ta mreža ne može biti dovršena sutra

A zašto bi i poduzela.
I u jugi je postojala u zagrebu hrvatska vlada i sabor ali su njeni članovi
postavljeni iz beograda. Sve informacije su preko zagreba dostavljane u
beograd. Zagreb je uvik bija ekspozitura okupatora.
Sada ti je ekspozitura njemačko - mađarskog.
Razlika je što si se beograda rišija nakon pedeset godina a ovih neš
nikad ukoliko se sami ne raspadnu.
Sve te face koje se ku..e sa svojim hrvatstvom ( OD KOJEG MI SE RIGA)
i koje su ka demokratski došle na vlast, su petokolonaši oliti suradnici okupatora i špijaju svih nas direkno u centralu.

Tko je glasao

taj lik koji je bio poslan

taj lik koji je bio poslan iz Toronta da ga se uhljebi sa gačama na štapu, je 2007 godine npr imao citiram "Prema informaciji koju su objavile večernje Vijesti na HRT1, plaća direktora T-HT-a Ivice Mudrinića u prošloj je godini iznosila 4 milijuna Kuna odnosno 550 tisuća Eura." Zanimljivo, jel da?! A ogrebao se za stan, ma kako ih svih nije sram, pa jer su socijalni slučajevi da im ih moramo pokloniti. Imaš lovu vrati stan, i Jaca i svi, keko ih nije sram

Tko je glasao

prijeđimo masovno na vip

prijeđimo masovno na vip ili tele2 pa neće imati otkud dobivati toliku plaću.

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

Koliku tek lovu dobijaju ovi

Koliku tek lovu dobijaju ovi iz hdz što njemcima omogućuju da nas pljačkaju ????

Tko je glasao

Njima su dosta

Njima su dosta informacije.

grdi

Tko je glasao

papar iliti biber, ja ne

papar iliti biber,
ja ne razumijem da si ti kao inteligentno stvorenje uopce mogao i pomisliti da ce kuhana pileca noga i sin komunistickog zlocinca uraditi nesto iole korisno za nas njegove "podanike" i za zemlju kojoj je nazalost precjednik...

Kitz

Tko je glasao
Tko je glasao

nemoj o dobivenom

nemoj o dobivenom meču
http://www.poslovni.hr/vijesti/korusko-istraziteljstvo-istrazit-ce-kredi...
http://www.gradimo.hr/Hypo-Grupa-kupila-Horvatincicev-Hoto-Tower-i-Caste...
a ovaj balkon je vidno izgrađen prije veljače 1968, a do tada se sve smatra legalnim

ali ako ništa bar "ceo svet razume":
http://www.jutarnji.hr/3-raspleta-slucaja-varsavska--izravna-demokracija...
Varšavska će ostati simbol civilnog otpora Bandićevoj hobotnici i političkom sustavu koji ju je omogućio

Tko je glasao

New York, London, Toronto i

New York, London, Toronto i sl. su lijepe varosi ( jedan, dva....) koje imaju prilicno velike zgrade.
Na mjestu svake od njih je nekad bila manja zgrada i u svakoj je bio neki mr. Jones kojeg " nebu nitko j..... u njegovoj kuruzi".
Tako je oduvijek bilo i da je kuruza argument, ikad vrijedio to bi i dalje bile 3-4 katne varosi.
Tako je kod gradnje autocesta i sl.

Osim ako ne dodju djeca -akcijasi.

Tko je glasao

Ni Toronto ni New York

Ni Toronto ni New York nemaju povjesno kulturnu cjelinu staru više od 200 godina, i stvarno nisam tamo vidjela niti jednu tako ljepu zgradu kao u našem centru, ok nekima je neboder zakon...Dakle, nitko nije protiv gradnje ali zato i postoje regule- kako, koje su ovdje mjenjane da bi se pogodovalo, grad se širi i može se mašti dati da raste, ali ne u centru, gdje niti su širine ulica ni infrastrukture prilagođene preizgrađenosti, i problem i je ne dovoditi kuruzu u centar! Osim ako ne smatraš kozumerizam i mollove sjecištima ikakve osim potrošačke nekulture.

Tko je glasao

Decooo-oo-oo Hvala

Decooo-oo-oo
Hvala gnjus
nasmijala sam se do suza, uspomene iz mladosti...

Tko je glasao

Ima jedan grad koji nikada

Ima jedan grad koji nikada nije ni uspio saživiti, ako nisi čuo za njega, zove se Brazilia
onda ima jedan Milano kojemu 7 ovakvih rupa ala V zjape
onda ima jedan koji se zove Prag koji je uspio sačuvati svoj centar i nemilice zarađuje na turizmu skoro kao jedna Venecija, onda ima jedan Beč., London i drugi koji su sasvim slučajno pameću svojih urbanista i gradskih vlasti sačuvali jezgre.
A ti nisi toliko ćorava kokoš koliko voliš biti
kao u onom slučaju radnici/13h:besposličari

Tko je glasao

Bravo! Sad sam ti zavidan.

Bravo! Sad sam ti zavidan. Preduhitrio si me.

Tko je glasao

i mene...duša me boli kad

i mene...duša me boli kad se sjetim Praga inekada i sad a da nitko nema ni u primisli da bi Zagreb mogao tako, ali šta očekivati od politikanta koji se razumije u ONO i DSZ ali povjest i vizija nisu roba koju može unovčiti, ali zato može dušu Zagreba uništiti

Tko je glasao

Ova aktivnost se u stručnom

Ova aktivnost se u stručnom žargonu zove:

SILOVANJE GRADA

i direktni je nastavak jna-ovskog

UBIJANJA GRADA

Tko je glasao

Ne, kažem da to nije

Ne, kažem da to nije silovanje i ubijanje grada, ali silovateljima i ubojicama ne može se ništa. Tko ima novac ima i pravdu. Ta i Bog je uza nj.

Tko je glasao

o Bogu ne znam silovatelji i

o Bogu ne znam
silovatelji i ubojice - pravna država im uobičajeno sudi, negdje su i smrtne osude
Umjesto krmačama danas se gradovi bombardiraju novcem, ali ako si primjetio to je i u svijetu prošla moda
naime dovoljno su izbombardirani naročito zadnje desetljećje, pucaju od silnog napuhavanja

Tko je glasao

eh kad će ta pravna

eh kad će ta pravna država...ovo je nakupina bezvlađa pod jermom špekulanata, a sve je tako umreženo da upravo boli

Tko je glasao

gardnje i prostori su jači

gardnje i prostori su jači od zakona i skupštinskih neodluka
glupost ovih potonjih povijest pamti kao zločin
a prostoru treba više desetljeća da se oporavi od gluposti nasilja

Tko je glasao

Možda je Mudrinić postao

Možda je Mudrinić postao predsjednikov savjetnik zato što je on čuveni inovator.

Koliko se sjećam za Mudrinića se je tvrdilo da je izmislio "rajferšlus" na hlaćama.

Država je dobila novog predsjednika, a narod i dalje ima što preko dva visi, a šte se skiva iza izuma predsjednikovog savjetnika Ivice Mudrinića.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica znaš za one stare

Kukljica znaš za one stare istine:
1. Za lovočuvara zaposli največeg zvjerokradicu
2. Za čuvara šuma zaposli največeg šumokradicu
3.Za gospodarskog savjetnika uzmi največeg lopova

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

skromno primjećujem da su

skromno primjećujem da su svi u muškom rodu. treba se hitno okrenut ženama, da nam bude bolje. očito.

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

Da. to je naš baja Stipa

Da. to je naš baja Stipa ovako rekao: "Jedini patent koji je Mudrinić donio u Hrvatsku je na šlicu njegovih hlača".

Tko je glasao

uopće mi nije jasno odakle

uopće mi nije jasno odakle ova cijela diskusija

mudrinić nije predsjednikov savjetnik niti je to ikada bio niti će to biti, tako da je sve skupa pomalo promašeno

Tko je glasao

Ne jasan mu savjetnik.

Ne jasan mu savjetnik. Savitnica za korupciju mu je V.Balenović.

Bivši poslodavac ka i njegov poslodavac je obično smeće.

Tko je glasao

@mrak nisam dao minus na

@mrak nisam dao minus na tvoj komentar, jer imam razumijevanje da je svima nama često teško priznati da smo se u procjeni nekoga, ili nečega prevarili.

Međutim fakt i činjenica je, da je Ivo Josipović samo umivenija i uglađenija SDP-ova zamjena za njihovog nekadašnjeg najboljeg konja u štali, Milana Bandića.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

hm, teška optužba obzirom

hm, teška optužba

obzirom da si umišljam da poznajem predsjednika malo bolje od velike većine ovdje dopustiti ćeš da se ne mogu složiti s tom tvrdnjom jer platforma na kojoj je Josipović izabran nije SDP-ova, niti uočavam da Josipović gura stranačku politiku (dapače)

ja i dalje mislim da je moja procjena dobra, no činjenica je da se ona ionako nikada nije poklapala s procjenom većine

što se tiče samog mudrinića, ja razumijem frustraciju koju papar ima na tu osobu (i dapače, čak mislim i da je utemeljena i vjerojatno točna), no za razliku od primjerice mene (koji sam spomenut negdje dolje u komentarima) i koji ima pravomoćnu presudu (o kojoj bih ja mogao danima uključivo i zašto ona nije ispravna), za mudrinića to nije slučaj tako da temeljni princip nije povrijeđen

mimo toga, mudrinić predstavlja jedan od najvećih i najjačih pravnih entiteta u hrvatskoj i naravno da mu samo ta pozicija osigurava određenu pažnju što je u ovome konkretnom slučaju i presudilo

ja sam osobno protiv toga jer mi je već dosta tih različitih ad hoc think tankova u kojem pretežito sjede različiti "usual suspects" a kojima je veći interes zadržati vlastiti status quo i poziciju a ne unijeti nešto novo u sustav; dakle, da sam ja birao ljude (a neki s popisa jesu tamo na moju molbu) onda bi unutra bili ljudi koji dosada nikada nisu bili angažirani u ovakvim sustavima i za koje mislim da bi mogli reći nešto novo i drugačije i kojima bi trebalo pružiti šansu da nešto naprave ili barem kažu

dakle, poput Papra i ja sam protiv mudrinića u tom savjetu, no za razliku od njega ja smatram da pravna akcija koju je pokrenuo neće u tome pomoći, niti pridonjeti a još manje promijeniti nešto

(a osobito sam nesretan jer je očito poslao nešto a odgovora dobio nije što je nedopustivo)

Tko je glasao

jer platforma na kojoj je

jer platforma na kojoj je Josipović izabran nije SDP-ova, niti uočavam da Josipović gura stranačku politiku .......

Platforma mu je čvrsta ka i ona naftna BP, koja je bila čudo jaka i
sjebala ame. obalu.

Tko je glasao

@mrak vjerujem ti na riječ

@mrak vjerujem ti na riječ da poznaješ predsjednika bolje od velike većine ovdje nazočnih, no neporecivo je da je SDP kao i sam Josipović javno obznanili da će za kampanju Ive Josipovića izdvojiti pet milijuna kuna, a Josipoviću je, de facto, odlukom stranačkog vrha zabranjeno da se putem agencije koju je namjeravao angažirati ogrebe za neke jače sponzore.

Prema tome platforma s koje je Josipović izabran je SDP-ova, a kao što znamo i šef njegovog izbornog stožera i još štošta više nosi plašt SDP-a.

Složio bi se s tobom da ne uočavamo da Josipović gura stranačku politiku, ali to je samo zato što se fatamorgane kako bi nazvao stranačku politiku SDP-a i Milanovićevo paljetkovanje na političkoj sceni, mogu uočavati samo u predizborno vrijeme, tj. onda kada birače treba prevesti žedne preko vode.

Naravno da je Ivo Josipović izbore dobio uglađenijom i uvjerljivijom predstavom za javnost, uspješnijom prodajom muda pod bubrege, a sve to zahvaljujući SDP-ovim i anti HDZ-ovim biračima.

Međutim mućak je mućak, jer od obećane „nove pravednosti“ do sada smo Ivu Josipovića vidjeli samo u ulozi vrijednog neimara zarušenih regionalnih odnosa sa susedima i susjedima.

Naravno ne slažem se sa dosta puno toga što je u nižim linkovim navedeno, ali fakte je da Ivo Josipović nije ni približno na tragu onoga što je u predizbornom cirkusu obećao, a fakt je da je kao predsjednik države napustio platformu SDP-a, ali ne i njegovu neučinkovitost i političku orijentaciju tipa, ni vrit, ni mimo.

http://www.javno.hr/hr/hrvatska/clanak.php?id=269025
http://predsjednicki-izbori.com/izdvojeno/bandic-vs-josipovic-tko-je-bolji/
http://dalje.com/hr-hrvatska/prvih-100-dana-ive-josipovica--sto-je-napra...
http://hakave.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6301:sto-...
http://www.seebiz.eu/hr/intervjui/ivo-josipovic-vjerujem-dodiku-da-ce-od...

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@mrak, od tebe se ipak

@mrak, od tebe se ipak očekuje malo više poštenja:
niti uočavam da Josipović gura stranačku politiku (dapače)

http://www.vecernji.hr/regije/josipovic-nenajavljeno-prosetao-koprivnico...
http://glaspodravine.hr/2010/07/22/predsjednik-josipovic-prosetao-kopriv...
zanimljivo kako nije nenajavljeno posjetio gradonačelnika grada bakra i slikavao se s njim po ulicama bakra?

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

pa u posljednjih petnaestak

pa u posljednjih petnaestak dana ga je bilo po svuda, nadajmo se da će doći i do bakra

(actually, ja bih ga savjetovao da ode tamo jer ako se ne varam neku koksaru tamo žele otvoriti opet, što je potencijalni ekološki problem)

Tko je glasao

došao bi on govoriti protiv

došao bi on govoriti protiv koksare, kad se ne bi bojao s.linića. koksaru gradi s.linićeva ina, pa ga ne očekujem tako brzo u bakru.

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

"..no za razliku od njega ja

"..no za razliku od njega ja smatram da pravna akcija (mislim i da je utemeljena i vjerojatno točna) koju je pokrenuo neće u tome pomoći, niti pridonjeti a još manje promijeniti nešto"

Misliš, neće doći do pravomoćne presude? ili može doći i do povrede temeljnog principa?

Tko je glasao

sigurno će doći do

sigurno će doći do pravomoćne presude, nadajmo se samo da će ona biti utemeljena na argumentima i zakonu a ne dogovoru (ili, još gore, nerazumijevanju problema)

Tko je glasao

ali to i dalje neće ništa

ali to i dalje neće ništa promijeniti?!
kakvu onda akciju treba poduzeti da bi se osoba koja krši zakon odstranila iz tog (ili bilokojeg drugog) "savjeta"?

Tko je glasao

Josipovićeva ključna

Josipovićeva ključna poruka je bila NOVA PRAVDA!

Pozivati se dakle na ne postojanje pravomoćne presude tj. ispravnost pred očima STARE PRAVDE je nevaljani argument!!

A to što on predstavlja jedan od najvećih i najjačih pravnih entiteta u Hvatskoj samo po sebi znači još i manje...

Jedino što u kontekstu onoga što je propovjedao Josipović može biti neki meritum je znanje, čast i vjerodostojnost tih likova.

Znaš kak' se ono kaže: s kim si - takav si!!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Gospodarstvo je, po

Gospodarstvo je, po Josipoviću, jedno od važnijih područja, a s tim timom pokušat će pomoći Vladi u rješavanju krize. Savjetnik za ekonomiju bit će Boris Cota za kojega Josipović kaže da je istaknuti stručnjak i uživa veliki ugled u međunarodnom gospodarstvu. U savjetu za gospodarstvo naći će se: Damir Kuštrak iz HUP-a, Emil Tedeschi, uspješni poduzetnik i većinski vlasnik Atlantic Grupe, Ivica Mudrinić iz HT-a, Zdenko Adrović iz RBA, Veljko Ostojić iz turističkih krugova, Saša Pekeč, teoretičar iznimne međunarodne reputacije, Gordana Kovačević iz NT Ericsson, Katarina Ott iz Instituta za javne financije, Dragutin Drk iz Vindije, Milan Stojanović iz Siscije i Željko Ivanović iz časopisa Banka.
http://www.jutarnji.hr/ivo-josipovic--savjetovat-ce-me-i-tedeschi-i-mudr...
http://www.index.hr/vijesti/clanak/video--josipovic-konacno-otkrio-surad...
možda nije službeni
možda su ovo uobčajene novinarske patke
a možda ipak - što je sigurno i uhodano ne valja mijenjati

Tko je glasao

članovi gospodarskog

članovi gospodarskog savjeta nisu savjetnici, savjetnik je boris cota (uostalom piše gore)

Tko je glasao

@mrak, još samo da nam

@mrak, još samo da nam pojasniš po kojim bi to kriterijima i moralnim postulatima pozivati u svoj savjetnički tim i okruživati se s bilo kakvim lupinama i sumnjivcima bila vrlina poštene i časne osobe.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci