Tagovi

Ima li narod državu kakvu zaslužuje?

U uvjetima izrazite i neposredne opasnosti od gubitka suvereniteta RH kroz ekonomsku dimenziju, klju?na okolnost postaje stvaranje vrijednosti i naš odnos prema stvaranju vrijednosti. Na svom blogu Eclectica bavim se takvim temama, a ?esto dobijam i zanimljive komentare. Prenosim ovdje jednu malu kompilaciju tri Antunova komentara, koja mislim da ?e zanimati ?itaoce Pollitike. Zna?i: ovo nije moj tekst, nego mala kompilacija jednog komentatora s obzirom na pogled koji mislim da ?e zanimati ?itaoce Pollitike.

+ + +

Antun kaže:

"Ako ste ju?er u dnevniku saslušali pažljivo Šukera onda ste mogli ?uti dvije klju?ne stvari:
- prva je da svi u Hrvatskoj pri?aju o terminu ‘javna potrošnja’ i da ju treba smanjiti a da nitko ne govori kako je jedino mogu?e ostvariti;
- druga klju?na stvar o kojoj ja pri?am ve? godinu dana je klju?no pitanje: je li mogu?e takve uštede u Hrvatskoj sprovesti?

O?igledno je da ova vlada pokušava to u?initi ali se susre?e sa opstrukcijom na svim nivoima našeg društva: od seljaka preko javnih službi; preko zdravstva do poduze?a itd.

Nemojmo biti naivni i misliti da je nepismen narod potpisao referendum a da jadan nije znao koji je cilj i koja snaga opstrukcije referendumskog pitanja. To je bio referendum za “status quo” a ne za ZOR. Nemojmo biti naivni i misliti da ovakvi likovi koji se godinama rotiraju na politi?koj sceni ne odgovaraju ovome narodu. Opstrukcija na najnižoj razini je najve?i problem ovoga društava, a mi toga još u dovoljnoj mjeri nismo ni svijesni.

Neki dan mi je rekao jedan taksist u Dalmaciji slijede?e: “Imam 4 razreda osnovne škole, zara?ujem u ljetnom periodu novac kakav prosje?an Njemac na godišnjoj razini može samo sanjati a on radi od jutra do sutra. Imam stan, vikendicu i 5000m2 zemlje. Prijatelju moj, ne postoji država na svijetu u kojoj je takvo što mogu?e jer sam ja živio vani i sve to vidio.” To je nešto najistinitje i najiskrenije što sam ?uo u životu! Taj taksist sa ?etri osnovne vrlo dobro zna da su dva i dva ?etri, tako su to i znali svih 850 tis. koji su potpisali referendumsko pitanje. Mi stalno mislimo da je narod prevaren, dapa?e ja mislim da su rijetki ?estiti, pošteni politi?ari dobrih namjera prevareni i dovedeni u zabludu kao onaj doktor iz “prosjaka i sinova” kojega je Matan manipulirao a on je trebao biti pacijent…

Kju?no je pitanje želimo li uistinu red, rad, pravnu i discipliniranu državu? Mislim da nemamo kriti?nu masu koja to želi. Nama još nije jasno da mi to podsvijesno ne želimo ma koliko mi šutili o tome. U takvoj državi mi se moramo odre?i svega što nam je tradicija i navika a to je jako, jako teško:
- zamislite da preko posla ne možemo do du?ana,
- zamislite da moramo selektirati sme?e,
- zamislite da zbog imovinskog stanja ne možete koristiti dje?ji doplatak,
- zamislite da morate na HZZ prihvatiti svaki posao koji vam se nudi jer u protivnom gubite socijalno osiguranje,
- zamislite da na produženi vikend ne možete sti?i na avion ili vlak jer vam se ne dopušta da iza?ete iz službe prije kraja radnog vremena,
- zamislite da za tri kašnjenja dobijete otkaz,
- zamislite da ne možete uzeti bolovanje kada više nemate dana za godišnji odmor,
- zamislite da živimo u nekom drugom svijetu gdje nema jutarnje kave u obližnjem kafi?u,
- zamislite da zbog prijevremenog umirovljenja morate svake god na komisiju radi provjere radne sposobnosti
… biste li se vi da radite u javnoj službi ili poduze?u svega ovoga odrekli?

Koliko naše društvo razumije stvari govori ?injenica da se mnogi prisje?aju 80-tih i Markovi?evog “blagostanja” a tada je država bila de facto u predbankrotnom stanju pa je Markovi? dobio novac od Amerikanaca da stabilizira državne financije i u zamjenu za to raspiše demokratske izbore. ?esto možemo danas ?uti ljude koji kažu: “Tko se zadužio taj neka i vra?a, ja nisam i ne?u vra?ati!” Kada ljudima pokušaš objasniti da su upravo nerealno visoke pla?e glavni generator našeg uvoza i trgovinskog deficita nailaziš na nerazumijevanje “jer pla?e su bezobrazno niske i ne može se živjeti sa njima!” Ovo društvo se ponaša kao fiksni te?aj kune, mi si zacrtamo standard kojim “moramo” živjeti i nas više ne interesiraju ni ekonomski ni gospodarski podaci, jednostavno mi želimo živjeti na nivou koji smo zacrtali i vlast nam to “mora” omogu?iti jer ako ne, mi ne želimo takvu vlast.

... a javni službenici se ne žele se odre?i dijela svojih primanja da taj novac možemo uložiti u razvojne projekte koji ?e uposliti tisu?e ljudi nego prisiljavaju državu da se i danas zadužuje za njihove pla?e dok u realnom sektoru ljudi završavaju na ulici… tu je kvaka cijele pri?e: javni sektor je zašti?en kao polarni medvjed a ljudi u privatnom sektoru koji hrane javni sektor su ovce za šišanje… a ako se javne službe i poduze?a ne žele odre?i dijela svojih primanja onda je nemogu?e i?i u rezanje soc. prava i mirovina koje su još ve?i zalogaj i izazov za svaku vladu i društvo. A bez toga nema razvoja i zna?ajnjih ušteda u prora?unu; slijedom toga osu?eni smo na zaduživanje dok ne udarimo u zid, a tada ?e ra?un biti jako, jako velik, puno ve?i nego što je danas…"

Komentari

Pozdrav @nbakic, Dnevnik sam

Pozdrav @nbakic,

Dnevnik sam ocijenio minusom, jer prenosi ad hoc razmišljanje. To je stanovita regresija u odnosu na tvoje prethodne dnevnike koji su bili faktografski utemeljeni.

Osobito se ne slažem sa zadnjim odjeljkom gdje piše: "…javni službenici se ne žele odreći dijela svojih primanja da taj novac možemo uložiti u razvojne projekte" te "tu je kvaka cijele priče: javni sektor je zaštićen kao polarni medvjed, a ljudi u privatnom sektoru koji hrane javni sektor su ovce za šišanje". Na taj način su (visoke?) plaće zaposlenika iz javnog sektora proglašene glavnom kočnicom razvoja Hrvatske, javni službenici su optuženi za nesolidarnost s privatnim sektorom, a također se implicira da im sadašnja kriza zapravo pogoduje.

Na vrlo površnoj razini takvi stavovi se mogu demantirati protutvrdnjama: “Ljudi iz privatnog sektora nisu u vrijeme “bogatih” godina stvarali materijalnu pričuvu, već su kupovali jahte i skupe aute…” ili “Zaposlenici u javnim službama godinama su bili materijalno podcijenjeni u odnosu na privatni sektor, a na to su pristajali zato da bi imali višu socijalnu sigurnost kada nastupi kriza”. Ilustracije radi navodim primjer da je informatičar sa srednjom školom u manjoj firmi bio jednako plaćen kao kirurg koji ima 11-16 godina više školovanja, a da ne spominjem razliku u zahtjevnosti posla, odgovornosti itd., itd.

Međutim, sve četiri tvrdnje predstavljaju obične floskule. Da i ja citiram jednog svog prijatelja:”To je još jedan, možda čak i nesvjesni, pokušaj fragmentiranja hrvatskog društva, pa čak i naroda, na brojne manje skupine i pojedince, s jedne strane, i s druge strane na ustrojene interesne političke i poslovne skupine.”

I da nastavim s citatima svojeg prijatelja: “Hrvatska nije “siromašna”, jer nema novaca, iako je i to očito na pojedinačnim razinama. Stvarni problem je što Hrvatska nema državnu i društvenu infrastrukturu koja osigurava ono što već odavna postoji u tzv. zapadnim zemljama. A imati državnu i društvenu infrastrukturu znači poticati kvalitetan rad, kažnjavati loš rad ili nerad i onemogućavati položajni monopol.”

Tko je glasao

->Pointer Više se slažem s

->Pointer
Više se slažem s Nenadom neko s tobom shiky
Upravo je to i problem, malo ljudi želi jasna pravila igre.
Napisao si: "poticati kvalitetan rad, kažnjavati loš rad ili nerad".
Međutim oni koji rade loše, nekvalitetno... Truditi će se svim silama uništiti "državnu i društvenu infrastrukturu" koja ocijenjuje i nagrađuje kvalitetan rad.

->Pointer

Tko je glasao

@Pointer, Da, uvažavam

@Pointer,

Da, uvažavam mišljenje, otpori nekvalitetnih i zlonamjernih su problem koji imamo već sada. Međutim, društvena i državna infrastruktura je drugo ime za postojanje i funkcioniranje sustava, uključujući kontrolne mehanizme. A to podrzumijeva permanentno monitoriranje zapreka te odgovaranje na pitanja kako poboljšati poboljšati sustav (engl. quality improvement) i, još važnije, kako poboljšati izvedbu (engl. performance improvement).

U konkretnom primjeru koji si spomenuo postavilo bi se modulirano pitanje: Kako je sustav dopustio opstrukciju iz neobjektivnih razloga (nekvalitetni stručnjaci, odsustvo želje za timskim radom, loše namjere...)

Tko je glasao

->Pointer Mogu ti dati

->Pointer
Mogu ti dati poprilično konkretan odgovor. Ono što je Nenad izložio u svom post-u.
Ovaj sustav ODGOVARA večini.
NEMOJ se zavarati ako u razgovoru s svojim prijateljima ili u forumima dobiješ dojam da su svi nezadovoljni. Vjerojatno se družiš s mladim, informatički pismenim visokoobrazovanim ljudima (takvi su većina na forumima ali velika manjina u društvu) koji gledaju oko sebe i dalje kako su organizirana društva u drugim djelovima svijeta. U Hrvatskoj je jako malo ljudi zaposleno, od tih koji su zaposleni jedan dio radi na netržišnim radnim mjestima, a ona manjina koja stvara dodanu vrijednost (manje od 10% ukupnih glasača) ne može nadglasati većinu. Ostali imaju apartmane, gomilu nasljeđene imovine, dobre mirovine i uopće ne žele bilo kakve promjene koje će ih izložiti tržištu, performance improvement-u, quality improvement-u...

->Pointer

Tko je glasao

@Pointer, Opet si sve točno

@Pointer,

Opet si sve točno napisao, ali si promašio temu. Ja sam se prethodno referirao na arteficijelno suprotstavljanje interesa javnih službi i privatnog sektora u Hrvatskoj. Smatram da je to podvala koju nam serviraju naše političke stranke sa željom da zamagle pravi problem i sačuvaju privilegiranu poziciju.

Koji je pravi problem privatnog poduzetništva? Nepostojanje društvene i državne infrastrukture koja bi omogućila sve vidove kreativnosti, uključujući poduzetništvo. Takav problem se ne može dugoročno riješiti oduzimanjem dijela plaće zaposlenicima u javnom sektoru.

Zašto su političke stranke glavni krivci? Zato što zloupotrebljavaju neproporcionalno velik utjecaj na sva društvena i gospodarska kretanja. Naime, njihov autoritarni ustroj sam po sebi ne dopušta stvaranje kulture dijaloga i suradnje, dok međusobna umreženost dovodi do samodovoljnosti političara i njihove izoliranosti od stvarnih potreba hrvatskog društva. U želji da zadrže stečene pozicije stranke kontinuirano provode taktiku konfrontacije pojedinih segmenata hrvatskog društva. Jednom su to javne službe vs privatni sektor, drugi puta doktori vs pacijenti, treći puta su branitelji itd, itd.

Tko je glasao

Narod ima drzavu kakva mu je

Narod ima drzavu kakva mu je i javnost.

gpgale blog

Tko je glasao

red, rad, pravna i

red, rad, pravna i disciplinirana država....
zanimljivo je da pola konkretnih stvari koje si nabrojio uopće ne stoje.
prema tome, ovaj je dnevnik odlična potvrda kako u biti deklaratorno želimo iste stvari, ali ih dramatično drugačije doživljavamo. plus, naravno, nužnost informiranosti.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Hrvatska se nalazi na

Hrvatska se nalazi na najvecem povijesnom raskrscu u 75 godina.Isprobali smo 1 diktaturu i 2 totalitarizma i uvijek smo bili predzadnji u Europi ( Danke Albanija!).Sad je prilika da se uspostavi sasvim novi i jedini dokazani put napretka, opcom ofenzivom prema znanosti i tehnologiji.Jednom nakon 75 godina.
Ako to i ovaj put propustimo, zakucat cemo se opet pri dnu u slijedecih 50 godina.
Realno druge sanse i nemamo jer tek slijedi odlazak tzv baby-boom generacije u mirovinu i izgleda daljnji negativan natalitetski trend.
Samo visoka i trzisno revalorizirana tehnologija moze nas visokom profitabilnoscu dovesti do:
- popustanja duznickog konopca,
- motivirati mlade da ne bjeze,
- privuci ozbiljne investitore
- punjenjem budjeta omoguciti socijalne mjere dostojne covjeka
-osigurati kakve takve mirovine
-osigurati solidniju i sve skuplju zdravstvenu zastitu izvjesno sve starijem stanovnistvu
Svima krov nad glavom, klopa i osnovna zdravstvena zastita.
Mi vise nemamo kredita i vremena za filozofiranje i natezanje te drzavne sise i izdrzavanje tolikih parazita i nadobudne studentarije koja usprkos jasnoj cinjenici kako nece biti posla za njih i dalje inzistira na suludom besplatnom rucku, a kasnije ce sa diplomama i na izmisljanju nekakvih poslova i ureda bez prave svrhe i koristi. Na zajednicki racun.A taj zajednicki racun treba rezati do maksimuma.Socijalni romantizam treba zaboraviti sve dok se ne uspostavi profitabilna proizvodnja koja ce to financirati, jer alternativa je ovo sto se radi vec 20 godina: zaduzivanje, prosjacenje, rasprodaja...Kome se ova istina ne svidja neka slobodno zavuce nazad glavu u pijesak..

P.S.
Mislim da su se ovi aktualni ljubimci sitnozubana udaljili od realnog zivota pa ce MMF njih ili bilo kakvu ( nevazno ) oporbu poduciti kako se to radi.
Tako ce nam MMF paradoksalno najvise pomoci unazad 75 godina iako tu nema nikakvih carobnih i nepoznatih formula.

Tko je glasao

@nbakic, na tvoje pitanje u

@nbakic, na tvoje pitanje u naslovu dnevnika odgovor je vrlo kratak:
IMA !!!

Tko je glasao

ZAPUŠTENA ZEMLJA Postala si

ZAPUŠTENA ZEMLJA

Postala si punoljetna, ali nisi još odrasla,
Bolešću si izmučena, a liječenju nisi voljna
Neverama oslabljena, korovima sva obrasla,
Previše si zapuštena, neugledna i zlovoljna.

Nimalo me ne vesele tvoje greške, a ni mane,
Ali ti se, čini mi se, baš ne želiš promijeniti
Ploviti ćeš jako dugo, kroz pučine uzburkane
Kad se tvoji kormilari nisu voljni otrijezniti.

Tko god te je dosad znao izvlačiti iz nevolje,
Na kraju je to spoznao da je bilo bez koristi.
Na žalost je, moram reći, uistinu to najbolje:
Biti dalje od palube pune zlobe i zavisti.

Tko je glasao

"Kjučno je pitanje ...... -

"Kjučno je pitanje ...... - želimo li uistinu red, rad, pravnu i discipliniranu državu? Mislim da nemamo kritičnu masu koja to želi. Nama još nije jasno da mi to podsvijesno ne želimo ma koliko mi šutali o tome. U takvoj državi mi se moramo odreći svega što nam je tradicija i navika a to je jako, jako teško."

..slazem se da je to kljucno pitanje. vise puta sam vec pisala ovdje, da vecina Hrvata uopce ne zele promjene, jer im i nije pre-lose. zato ne moze ni nastati
"kriticna masa" koja je neophodna za svaku promjenu.
kad netko dugo zivi u neredu i neodgovornosti - onako raspusteno, nedisciplinirano, a to je sve ono sto si nabrojao pod "zamislite da...................
i radi najmanje sto moze, onda mu savjestan i posten rad, red i odgovornost nikako ne odgovaraju. i zasto bi onda zelio promjene kad i ovako moze sasma dobro zivjeti?
ponovit cu jos jednom, u Hrvatskoj se uopce ne zivi lose, naprotiv, i prodobro se zivi koliko se malo radi. to se moze shvatiti tek kad se ode van u neku dobro uredjenu drzavu gdje se daleko vise radi i gdje vlada red, disciplina i zakon.
no, Hrvati ne mogu unedogled nastaviti s takvom praksom i nedisciplinom.
i trebalo bi svakome biti jasno, da ce tomu doci kraj.

Tek onda kad hrvatsko drustvo bude ZAISTA ZELJELO PROMJENE (i znalo sto tocno zeli i kako to postici), stvorit ce se kriticna masa i one ce biti moguce. Sve drugo je "odi-mi-dodji-mi" unaprijed osudjeno na promasaj.

Tko je glasao

..slazem se da je to kljucno

..slazem se da je to kljucno pitanje. vise puta sam vec pisala ovdje, da vecina Hrvata uopce ne zele promjene, jer im i nije pre-lose. zato ne moze ni nastati "kriticna masa" koja je neophodna za svaku promjenu.

Dobro si primjetila. Da bi neka promjena uspjela (u nekoj organizaciji) postoji jedno desetak malih koračića vezanih uz upravljanje i svaki od njih mora biti ispunjen do kraja.

Prvi korarčić jest da je potrebno iskomunicirati nužnost promjene, stvoriti dovoljno jak osjećaj u nekoj organizaciji da je promjena nužna. Mi već tu padamo. Šuker govori da nema problema, oporba također ne spominje potrebu za nužnim promjenama osim u kontekstu promjene vlade a i to blago. u isto vrijeme stvara se iluzija dobrog života, kažem iluzija jer je sve na kredit, mi realno ne stvaramo koliko zarađujemo. Kad bi npr zakasnile dve tri plaće i mirovine možda bi se stvorio dovoljan osječaj nužnosti promjena. I kada Šuker ne bi uzeo kredit to bi se i dogodilo. Nastupilo bi povoljno, krizno vrijeme za promjenu.

Tko je glasao

Nastupilo bi povoljno,

Nastupilo bi povoljno, krizno vrijeme za promjenu.
a za kakvu to promjenu, koju već sad ne možeš početi. možda bi više proizvodio? pa proizvodi već sad, šta čekaš? plaće ionako ne isplaćujete, a to što i isplaćujete je takva mizerija da nije vrijedna spomena. 2.500 kn radniku za cjelodnevni rad. i to pola na crno, pola na bijelo. što bi još htio? da ni tih 2.500 kn ne trebaš isplatiti?

My Soul

"Nije siromašan onaj tko ima malo, nego onaj tko želi više."

Tko je glasao

ili će plaće pasti ili će

ili će plaće pasti ili će doći devalvacija/inflacija. pa se ti izderavaj na mjesec koliko hoćeš.

moja rođakinja, koja vodi knjige u dvadesetak tvrtki kaže da je kroz šestomjesečne izvještaje (moraju se predati do sutra) upravo vidjela da samo jedna tvrtka posluje sa dobiti. Znatno gore nego u prvom tromjesečju. A nije neka ekonomska znanost da će se ti rezultati preliti u nezaposlenost i daljni pad BDP-a kroz jedno 6-12 mjeseci...

Tko je glasao

chaos i moja dobra

chaos i moja dobra prijateljica ima svoj knjigovodstveni ured gdje za mnoge firme vodi knjige.
Mnogi prikazuju stanje na nuli ili minusu. Namjerno. A što misliš zašto?

grdi

Tko je glasao

znaš koja je razlika

znaš koja je razlika između poreza (bilo kojeg) utajenog od obrtnika, i love oprane kroz velike i državne firme?
Obrtnik će tu lovu momentalno u Hrvatskoj potrošiti. Na hranu, na režije, na školovanje djece, na zubare, pa i na auto, jahtu, vikendicu (ako je sreće) I opet iz nje platiti PDV. I sve ostale harače. Jedina razlika je u tome što ta lova neće ići direktno za troškove ovakve vrste;
http://www.nacional.hr/clanak/84793/luksuz-u-slavonskom-brodu-porezna-up...
ali će zato firma iznajmljivač ovog prostora sa osobom nadležnom za najam poslovnih prostora u ime države, a na račun svih nas, podijeliti tu sitnicu i proslijediti je na svoje račune daleko daleko od svih nas!

Tko je glasao

znam što ćeš reći, zato

znam što ćeš reći, zato da ne plate porez na dobit. Međutim, tvoj odgovor je na tragu Šukerove porezne presije i demagogije. Zar stvarno milsiš da nema novaca u blagajni zato što mali obrtnici skrivaju nešto poreza na dobit? Porez na dobit ionako sudjeluje sa vrlo malim postotkom u budžetu...

Uostalom, to je priča iz devedesetih godina i priča nekih malih tvrtki gdje je porezna presija prislilila ljude da dio rade na crno. Nitko se neće zajebavati sa skrivanjem poreza ukoliko ima novaca da to plati i ukoliko mu pri tome ostane nekakav profit dovoljan za živjeti. 20% poreza na dobit je prihvatljivo (nije malo ali je prihvatljivo) i u današnje vrijeme kada ti treba porijeklo kapitala da bilo što ozbiljnije kupiš malo tko će sa time brljati.

Isto tako, da malo bolje poznaješ problematiku znao bi da niti jedna ozbiljna tvrtka koja koristi neki kredit ne smije prikazati minus niti slučajno jer u tom slučaju banke postaju nervozne i potjerati će je u stečaj ukoliko misle da će se tako lakše naplatiti.

Uostalom, službene statistike će govoriti znatno više za koji mjesec pa se prisjeti ovog razgovora.

Tko je glasao

chaos poznajem dosta ljudi

chaos poznajem dosta ljudi koji rade kod poduzetnika. Plaću dobivaju prijavljeno na cca 2000-4000 kuna. To je primjer. Ostatak od kojih par tisuća kuna dobivaju na crno. Jasno je da su u tom slučaju mnogi zakinuti. Malo razmisli o tome. Znaš i sam koliko je otvoreno firmi sa jednim zaposlenim. Oni odrade par dobrih poslova i idu u stečaj. Jebe im se više i za banke i za bilo što drugo. Ali je jedan otvori tko zna koliko firmi i otišao u stečaj a love po računima (crnim) koliko hočeš.

grdi

Tko je glasao

chaos poznajem dosta ljudi

chaos poznajem dosta ljudi koji rade kod poduzetnika. Plaću dobivaju prijavljeno na cca 2000-4000 kuna. To je primjer. Ostatak od kojih par tisuća kuna dobivaju na crno.

Ja mislim da tebi nije jasno da su kod nas porezi na rad među najvišima u svijetu. Dio ljudi pokušava preživjeti tako što dio novaca sakrije. Porezna presija je strašna. U isto vrijeme ove godine će nam nedostajati 20 milijardi kuna u budžetu zato što država troši preko mjere. Ukoliko misliš da nam je stanje u državi tako zato što neki mali obrtnici ne plaćaju sva davanja na plaće, nema problema, sterajmo ih sve u stečaj, zabranimno im raditi pa ćemo vidjeti. Pa će se Šuker i narod u državnim službama veseliti. Pa i ti. Do slijedeće plaće ili penzije.

Znaš i sam koliko je otvoreno firmi sa jednim zaposlenim. Oni odrade par dobrih poslova i idu u stečaj.

Vidiš koliko ti je neznanje. Npr u EU postoji oko 7.2 milijuna tvrtki i od toga 5.4 milijuna (75%) spada u mikro tvrtke. Svaka tvrtka ukoliko želi narasti treba biti mala. Prije par mjeseci je bio prijedlog unutar EU zajednice da se te tvrtke oslobode nekih godišnjiš izvješča te da jedino moraju voditi knjige o svom poslovanju. Drugim riječima želi im se maksimalno pojednostaviti radi i poslovanje, atime i šanse za preživljavanje. Te male tvrtke najviše pridonose u budžete i općenito gledajući ukoliko su one zdrave i neko gospodarstvo je zdravo. Stečajni postupak za one neuspješne je nešto što je u redu i normalno. I u prirodi kada neka životinja ugine, tijelo se razgrađuje. Dinamika nastajanja i umiranja tvrtki je svakako nešto što je poželjno. Poduzetništvo je uvijek rizik i treba postojati mehanizam gdje se brzo uklanjaju neuspješni subjekti. Međutim kako ti govoriš radi se prije svega o ljudima koji skrivaju poreze i prevarantima.

Tvoj ton, Šukerov ton, pa i ton mnogo ljudi na ovom portalu govori koliko nam je niska svijest o radu, tj što znači rad, koliko je bitno da imamo što više poduzetnika, da nam gospodarstvo bude što uspješnije. Danas se više ratovi ne vode sa oružjem, nego nekoj državi posudiš novac, stjeraš je u dužničko ropstvo i onda uzmeš što ti se sviđa. Jedini način da smo kao nacija slobodni je kroz rad i poduzentištvo. Bolje katarza danas nego dužničko ropostvo sutra.

Tko je glasao

Chaos u krivu metu pucaš.

Chaos u krivu metu pucaš. Svaka čast poštenim poduzetnicima. Dakako da ih ima i da znaju raditi. Međutim ja ovdje govorim o drugim stvarima. Mnogi ne plačaju sva davanja jer se na tome bogate. Imam poznanika koji se poduzetnišvom bavi dobrih dvadesetak godina. Živi ko bubreg u loju. Radnike isplačuje već kako sam opisao. Tu se jednostavno radi o prevari države i samih radnika na račun neprimjerenog bogačenja. Dakle višak vrijednosti je neravnomjerno raspoređen. Prijatelj koji takvu plaću prima je također zadovoljan jer neš ti razlike u mirovini koju će on imati i koju ću ja imati bez obzira koliko puta više izdvajam za mirovinski fond u odnosu na primanja.
Dakako da ovde prićam o poduzetnicima marčapijašima. Pogledaj koliko u Hrvatskoj ima firmi sa jednim zaposlenim i par tisuća kuna osnivačkog kapitala. Bilo bi dobro znati koliko su takvi pokupovali pokretnina i nekretnina na račun firme i bivajući oslobođeni poreza te su zatim zatvorili firme.
Ja na svaku robu plačam pdv, a pitaj njih na što oni plačaju pdv.
Ako imaš prijatelja poduzetnika preko njega možeš kupiti što hočeš bez plačanja pdv. (vrača mu se).
Imaš li kojeg građevinara možeš cijelu kuću podignuti sa materijalom bez pdv-a.
Eto kupujem fotoaparat koji košta sa pdv-on tri tisuće eura. Što misliš hoću li privatnika npr arhitekta zamoliti da mi on kupi aparat i tako zajebati državu za 22%.
Nadam se da razumiš kako se radi.
Da te ovdje citiram:
"Jedini način da smo kao nacija slobodni je kroz rad i poduzentištvo. Bolje katarza danas nego dužničko ropostvo sutra."

Veliš kroz rad i poduzetništvo, a ja nadodajem i kroz pošteniju raspodjelu viška vrijednosti koju taj radnik stvara.

P.S. Ne veži me više za šukera jer sa njim apsolutno ne mogu imati nikakve veze. Jedino da zamjenimo opasače. Njemu bi moj mogao poslužiti za vezivanje kravate (ako i to), a meni njegov za dobar povodac moga psa.

grdi

Tko je glasao

Maksimalno izbjeci porezna

Maksimalno izbjeci porezna davanja je sasvim legitiman cin. Isto tako je sasvim legitiman cin da se Drzava potrudi kako se ne bi dogadjalo to sto se dogadja, a to je da neki prakticki ne placaju nista ili cak imaju i subvencije za nista, dok su drugi optereceni preko ruba odrzivosti.

Pa tako i sa poduzetnicima. Ako se mogu snaci u okvirima zakona super. Ako je izvan okvira zakona, onda je pitanje sta radi inspektorat i zbog cega ne reagira? Pogotovo kada je nesto opce rasirena praksa, a ne iznimka. Stvari koje spominjes su naime opce rasirena praksa, sto znaci da postoji sistemska, NE INDIVIDUALNA odgovornost.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale eto ti si za JOT pa te

Gale eto ti si za JOT pa te molim da mi objasniš zašto je sasvim legitiman ćin izbječi porezna davanja.
Meni je moralan čin da ne izbjegavam porezna davanja iako nas kolju za popizdit.
Dakle Gale ti kao poduzetnik dali pokušavaš i dali izbjegavaš porezna davanja koja su zakonski regulirana.
Eto reci mi pošteno što si sve preko firme kupio a da si izbjegao plačanje pdv-a ( a za privatne svrhe ).
Eto jedan moj dobar poznanik je na uloženih 300 000 eura stavio sebi u džep 23 %. Malo?
Veliš sistemska odgovornost. Tu se donekle mogu složiti sa tobom da je to tako i namjerno regulirano.
Individualna odgovornost se kod poduzetnika svodi na moralnu odgovornost. Kolika je ona kod njih?

grdi

Tko je glasao

Nemam firmu, a i da imam,

Nemam firmu, a i da imam, nisam glup da bi ti govorio javno svoje porezne sheme. Dapace, ti ili si glup ili krajnje naivan kad uopce postaljvas to pitanje javno. Enivej, nisam nikad niti tezio ka lovu na olaksice. Eventualno viski preko grane i to je to. Ni pljuge cak, dok sam pljugo.

No, ne osudjujem nikoga ko to radi, dapace, podrzavam. Jer ne priznajem ovu vlast kao nositelja zastite opceg dobra, vec upravo naprotiv, sve je isfurano poradi zastite uskih interesa. Minimalno koliko mogu kao moralan gradjanin jeste da i drugima dam to pravo.

Ja sam preljen i opcenito financijski nezainteresiran da bi lovio u mutnome. Ali to je moj problem. I sreca ove vlasti. No da cu ikoga prozivat zato sto se snalazi, dokle god se radi o sistemskom problemu, necu.

Onoga trenutka kada se vlast odluci sistemski rjesavati probleme drustva, ukljucujuci financijske protoke, tog trenutka cu okrenuti plocu. Ovako, dokle god prodaju jednu pricu za stoku sitnog zuba, a rade sve suprotno, kao borac za jednakost mogu se samo ++++++++++ na to.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale što se ljutiš.

Gale što se ljutiš. Pitanje sam ti postavio jer ti si za JOT.
Nego bili bio za JOT da si privatnik danas u RH?

grdi

Tko je glasao

Od kuda ti da se ljutim? U

Od kuda ti da se ljutim? U vezi pitanja, bio bih, naravno.

Ono sto je bitno da ekipa skuzi kada govorim o JOTu jeste da ne pozivam nikoga da iznese vise nego sto moze podnjeti. I da je upravo to modus na kojem cemo smanjiti opcenito licemjerje i osigurati snazne temelje javnosti. Jer ono sto bude u domeni javnosti, niko nece moci napasti.

Jasno, heroji, oni koji rade velike korake ozbiljno riskirajuci svoju poziciju, dobro su dosli kao avangarda, no hebes milijon avangardista koji postaju los primjer ostalima. Nama trebaju primjeri koji ce potaknuti ekipu da ih slijedi. A to nema veze sa zakucavanjem za kriz, upravo naprotiv. Cost benefit djir.

gpgale blog

Tko je glasao

Što misliš hoću li

Što misliš hoću li privatnika npr arhitekta zamoliti da mi on kupi aparat i tako zajebati državu za 22%.
Nadam se da razumiš kako se radi.

Ne razumijem, opet impliciraš poduzetnike kao lopove. I nije 22% nego 23%. Država je u međuvremenu podigla PDV da bi mogla financirati sustav ali time nije povećala porezne prihode, nego naprotiv smanjila.

Veliš kroz rad i poduzetništvo, a ja nadodajem i kroz pošteniju raspodjelu viška vrijednosti koju taj radnik stvara.

Država troši oko 20 milijardi kuna više nego što zarađuje. Jedan način za pošteniju raspodjelu jest da se smanji potrošnja. Ali nisi ti na taj način razmišljao. Ti si srazmišljao da poduzetnici kradu nešto što nije njihovo i otimaju državu kroz utaju poreza i time što ne plaćaju sve plaće radnicima. I po tebi zato smo mi u krizi. To je notorna glupost i općenito je gubljene vremena razgovarati na tako banalnom nivou. Vjerovatno nisi nikada ništa radio kao poduzetnik i oslanjaš se na državne jasle. Međutim nedostaje ti elementarna inteligecija, jer bi u protivnom bio jako zainteresiran da taj poznanik (koji po tebi krade) živi još bolje, da zaposli još ljudi i da tako proširi poreznu bazu. Sustav za koji se ti zalažeš je neodrživ i samo je pitanje da li ćemo sami to shvatiti ili će nas sustići problem gdje će doći do dužničkog, financijskog i gospodarskog sloma. U tom slučaju će većina poduzentika propasti a ti nećeš imati prihoda ili će ti ti prihodi biti minorni. Propasti će i onaj tvoj poznanik "koji živi kao bubreg u loju". Razlika je međutim da će on ponovno početi raditi i stvarati a ti ćeš čekati da ti se nešto dogodi.

Ukoliko si kao građanin siguran da taj "poznanik" taji porez prijavi ga pa neka ga zatvore. Pa i taj fotoaparat, prijavi pa neka i njega zatvore. Pa onda ti raspodjeli pravednije. Kada se država namiri sigurno će ti biti za dve tri penzije i dva tri mjeseca tvom prijatelju na zavodu za zapošljavanje.

Tko je glasao

Chaos najprije si jako

Chaos najprije si jako bezobrazan kroz svoje komentare. Ti sigurno nisi taj koji može govoriti o mojoj inteligenciji. Tak pišu samo umišljene budale koje misle da su popile svu pamet ovog svijeta ili su debelo potkoženi "pošteno" zarađenim novcem pa pišaju na sve oko sebe i dive se sami sebi i svojoj "poduzetničkoj" pameti.
Loviš me na 22 ili 23 posto što je najmanje bitno. Jel ti jasno da mogu napraviti kučetinu da ne platim ni kune poreza pdv-a. Jel razumiješ o ćemu se radi. Nisu toliko mali poduzetnici propali zbog tržišta. Kroz par poslova operu novac i kljuć u bravu. Neka ih dobavljači utužuju. Moš mislit.
Vidi radio sam u velikoj firmi na vrlo važnim mjestima. Jedno od tih je bilo i "predsjednik komisije za javnu nabavu". Uz to sam bio i predsjednik komisije za nadzor izvršenih radova u milionskim vrijednostima. Dakako da mi za to nije bila po tebi potrebna inteligencija. I upoznao sam veliki broj poduzetnika i vrlo dobro znam što i kako se radi. I vrlo dobro znam da se pošteno može zaraditi npr milion kuna, a nepošteno milion i pol do dva. To onako otprilike. E poštenih je bilo vrlo mali broj, a onih drugih puno više.
I zato ne brljavi svašta. U stvari po tebi i jesam ne inteligentan jer u tim stvarima nisam želio sudjelovati.
I dakako da sam za svaku vreću cementa platio pdv, i dakako da pošteno vraćam kredite i dakako da ne proglašavam stečaj niti ljude šaljem na ulicu.
ps. I budi pristojniji u komunikaciji sa ljudima koje ne poznaješ!

grdi

Tko je glasao

Chaos najprije si jako

Chaos najprije si jako bezobrazan kroz svoje komentare.

Ja sam bezobrazan a ti govoriš o poduzenticima kao o lopovima. Ma nemoj. Lijepo si to zamislio. Ukoliko nešto tvrdiš onda dozvoli da ti ja na to dogovorim.

Vidi radio sam u velikoj firmi na vrlo važnim mjestima. Jedno od tih je bilo i "predsjednik komisije za javnu nabavu".

Misliš u nekom državnom poduzeću. Da se razumijemo, javne nabave nema u privatnom sektoru. Znači dobro sam rekao. Ti i takvi poduzetnici, na koje se pozivaš kao primjer (jer po tebi postoje dvije vrste, one koji kradu na PDVu i oni sa kojima si ti dolazio u dodir kroz sustav jave nabave, nepošteni) zasigurno ne bi bili uspješni u svojim nepoštenim (korupcijskim) namjerama (jer pretpostavljam da se na to referiraš) da nema nekoga sa one druge strane koja podržava takvo "poduzetništvo". I da se razumijemo, da su pravila drugačija onda na tim javnim nabavama ne bi prolazili podobni nego kvalitetni. A poduzetnici sigurno nisu ti koji propisuju pravila i provode javne nabave. Zapravo sama činjenica da sustav tako funkcionira zaista koči razvoj slobodnog poduzezništva i iscrpljuje budžet.

I zato ne brljavi svašta. U stvari po tebi i jesam ne inteligentan jer u tim stvarima nisam želio sudjelovati.

Ja svakako ne miješam inteligenciju i moral. opet malo pročitaj što sam napisao pa se zamisli jer ću ti reći da si i nepismen pa ćeš se opet naljutiti.

Tko je glasao

Chaos dali kao poduzetnik

Chaos dali kao poduzetnik plačaš sve ono što bi trebao plačati?

grdi

Tko je glasao

plaćam i to podosta.

plaćam i to podosta. vjerovatno u godini dana više nego ti cijeli život. međutim ne smatram da time radim nešto pohvalno. naime to je moja dužnost kao i tvoja da platiš pdv na onu vreću cementa što si lijepo istaknuo kao neznam kakav pozitivan primjer.

međutim, kao i uvijek pitaš me krivo. pitaj me da li bih mogao plaćati više. da su porezi razumni ja bih imao znatno veću tvrtku u hrvatskoj i plaćao bih znatno više poreza. jednostavno izbjegavam rizik i radim minimalistički. možeš me pitati i dalje. pitaj me zašto softver radim u Indiji, hardware komponente u Kini. Pitaj me zašto od 3 projekta koja sada razvijam sa svojim kolegama inženjerima niti jedan ne planiram proizvoditi niti prodavati u Hrvatskoj. Pitaj me zašto npr jedan kolega koji je doktor nauka na strojarstvu, koji je završio dva tehnička fakulteta istovremeno (etf i strojarstvo) koji može napraviti čuda u elektronici, softveru, strojarskim problemima, složenim mjerenjima više u Hrvatskoj ništa ne želi raditi. Pitaj me da li imam izlaznu strategiju da uopće prestanem raditi u Hrvatskoji zašto. pitaj me da li imam uvjete pod kojima bih povećao rad u Hrvatskoj. To su ti prava pitanja. ja sam samo jedan mali mozaik u široj slici ovog društva a potpuno je jasno da smjer kojim ovo društvo trenutno ide je bankrot, financijsko i dužničko ropstvo, gubitak suverenosti.

Tko je glasao

Chaos 99, nisam te pitao

Chaos 99, nisam te pitao koliko plačaš, nego je pitanje bilo dali plačaš sve što treba plačati.
Dakako ako imaš firmu da plačaš više nego ja koji primam plaču.
Nego mi se ovdje bez veze prepiremo.
Ništa ja nemam protiv poduzetništva, ali onog pravog, poštenog koji neće ići na uštrb radnika i propisanih zakona.
Stvar je u tome da naši poduzetnici najviše gledaju kako se na brzinu obogatiti.
Nisam poduzetnik ali u obitelji (užoj) imam nekoliko poduzetnika. Jedan je ugostitelj, drugi se bavi iznajmljivanjem apartmana, treči je jaki arhitekt, četvrti je jaki građevinar.
I često pričamo. Tako sam upoznat sa njihovim problemima u poslovanju.
I sam sam nešto u turizmu (iznajmljivanje apartmana). I vrlo dobro znam kako "ukrasti". To ne radim i prihodi su mi manji bar za trideset posto od onih koji to rade.
Mislim da će se neke stvari posložiti ulaskom u EU. I zato tebi od srca želim da uspiješ na pošten način obavljat svoj posao. Tada ćeš imati otvoreno tržište na kojemu ćeš se moći dokazati.

grdi

Tko je glasao

Stvar je u tome da naši

Stvar je u tome da naši poduzetnici najviše gledaju kako se na brzinu obogatiti.

Na brzinu se možeš obogatiti jedino ukoliko dobiješ na lotu ili slučajno a nikako ne u poduzetništvu.

I sam sam nešto u turizmu (iznajmljivanje apartmana). I vrlo dobro znam kako "ukrasti". To ne radim i prihodi su mi manji bar za trideset posto od onih koji to rade.

prijaviš paušal, platiš 150-300 kuna po krevetu i jedan mali postotak turističkoj zajednici i slično. Pa što je to problem? Gdje tu možeš ukrasti značajan novac? To ti može biti problem jedino ako iznajmljuješ apartman za 50kn dnevno ali onda bolje nemoj raditi...pa o čemu mi tu govorimo?Imam ja jedan mali objekt za turizam i sva porezna plaćanja na temelju tog objekta su mi manja od 4% prihoda. Pa kakav mi je tu interes sakriti porez? Imaš i pDV ako pređeš 85000 kn ali većina iznajmljivača ne prelazi taj prag a i taj PDV je 10%. U tom segmentu (za razliku od tvrtki) su porezi stvarno minimalni i kako ti možeš uštediti 30% (koje si spomenuo) ukoliko sakriješ porez??? Jedino ukoliko su ti prihodi po jedinici toliko mali da to opće nema smisla raditi (platiš npr 1200 kn po jedinici i imaš 4000 kn godišnje prihoda po jedinici što nije niti za režije) ...

Drugi je problem što dosta objekata se nemože kategorizirati jer su nelegalno sagrađeni ili je država spora i korumpirana na izdavanju papira pa onda ljudi rade na crno ali ukoliko drava želi porezne prihode neka iznađe načina da te stvari riješi.

Mislim da će se neke stvari posložiti ulaskom u EU. I zato tebi od srca želim da uspiješ na pošten način obavljat svoj posao. Tada ćeš imati otvoreno tržište na kojemu ćeš se moći dokazati.

Ulaskom u EU se neće ništa riješiti. Svaka država ima vlastite gospodarske strategije a činjenica jest da je Hrvatska jedina država u okruženju koja ima negativan rast. Ili ćemo rezati troškove ili ćemo povećati prihode. Ovo drugo teško jer i sam govoriš o poduzentištvu u kontekstu lopovštine a ne rada (tako i Šuker govori koji je defacto prestavnik vlasti), koje kroz poreznu bazu na koncu i tebi osigurava prihode. Porezna presija je visoka, subjektima je teško raditi, ne ulaže se u školovanje, administracija je strašna, okruženje je depresivno, rast nezaposlenosti okomit. U ovom trenutku ostaje nam jedino rezanje troškova inače će se dogoditi nacionalna katastrofa.

Tko je glasao

kao poduzetnik vjerojatno

kao poduzetnik vjerojatno plaća i puno više nego što bi trebao plaćati,
uključujući i porez na zrak (http://www.rrif.hr/Doprinos_za_sume_placa_se_po_stopi_od_0_0525_umjes-49...)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griota veliš porez na zrak.

Griota veliš porez na zrak. Vidi se da voliš plivati vodama koje ne poznaješ. Evo ti nešto malo o općekorisnim funkcijama šuma:
" Iz zakona o šumama Republike Hrvatske:

Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku i imaju njezinu osobitu zaštitu.
Šume i šumska zemljišta su specifično prirodno bogatstvo te s općekorisnim funkcijama šuma predstavljaju posebne prirodne i gospodarske uvjete rada.
Općekorisne funkcije šuma odražavaju se osobito u zaštiti zemljišta, prometnica i drugih objekata od erozije, bujica i poplava, utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sustav; u utjecaju na plodnost zemljišta i poljoprivrednu proizvodnju; u utjecaju na klimu; u zaštiti i unapređivanju čovjekove okoline; u stvaranju kisika i pročišćavanju atmosfere; te utjecaju na ljepotu krajolika te stvaranju povoljnih uvjeta za liječenje, oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak turizma i lovstva i za obranu Republike Hrvatske.
Šumom se prema ovom zakonu, smatra se zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari."

SMANJENJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH
FUNKCIJA ŠUMA
1. UVOD
Zakonom o šumama (Nar. nov., br.140/05, 82/06, 129/08 i 80/10) pravnim osobama
koje obavljaju gospodarsku djelatnost propisana je obveza plaćanja naknade za
korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: OKFŠ). Uplaćena sredstva
se prikupljaju na posebnom računu poduzeća za šume i najvećim dijelom koriste za
radove biološke obnove šuma na području krša i prebora (otoci, priobalje i brdsko
planinsko područje). Ista sredstva na području kontinentalne Hrvatske troše se
isključivo za razminiravanje i sanaciju šuma koje propadaju. Pored spomenutog,
ulaganje tih sredstva Zakonom je predviđeno i u šume šumoposjednika (privatne
šume).
Zbog krize, Vlada RH u okviru Programa gospodarskog oporavka RH, namjerava sva
parafiskalna davanja smanjiti za 25 %. U tom Programu, pored smanjenja obveze
naknade za OKFŠ, nalazi se i smanjenje doprinosa komori, spomeničke rente i
članarine turističkim zajednicama.
2. IZMJENE ZAKONA O ŠUMAMA
Da bi se smanjila obveza naknade za OKFŠ, mora se promijeniti Zakon o šumama koji
ju je i propisao. Stoga je Sabor RH prihvatio Zakon o izmjeni zakona o šumama u
kojem se mijenja članak 62. i stopa se propisuje u visini 0,0525 %. To je 25 % manje
od dosadašnje stope koje je iznosila 0,07 %. Primjena nove stope počinje od
01.07.2010. godine.
3. NOVI PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA, OBRASCIMA I ROKOVIMA
UPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OKFŠ-a
Nakon izmjene članka 62. Zakona o šumama, uslijedila je i izmjena Pravilnika o
načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje OKFŠ-a
(Nar.nov., br.84/10) (u danjem tekstu: Pravilnik ).
Obzirom da se ove izmjene zakona počinju primjenjivati od 01.07.2010. godine, one
će već utjecati i na akontacije u ovoj godini. Tako će se akontacija za razdoblje 01.
srpnja – 30. rujna s rokom uplate do 30. rujna 2010. godine i akontacija za razdoblje
01. listopada – 31. prosinca kojoj je rok uplate do 31. prosinca 2010. godine moći
umanjiti za 25 %.
Na taj će način dvije akontacije za 2010. godinu biti uplaćene na temelju obrasca
OKFŠ za 2009. godinu uz primjenu stope od 0,07 % na osnovicu za obračun, a druge
dvije akontacije za 2010. godinu bit će uplaćene u smanjenom iznosu uz primjenu
stope od 0,0525 % na osnovicu za obračun za 2009. godinu. Zbog ove promjene stope,
neće se službeno izrađivati niti ponovno slati novi obrazac OKFŠ za 2009. godinu u
Hrvatske šume d.o.o.
Novim Pravilnikom, u odnosu na dosadašnji (Nar. nov., br.22/07), uvedeno je još
novih mogućnosti i olakšica. Prije svega, novi Pravilnik propisuje i novi obrazac
OKFŠ koji će biti u primjeni kod obračuna naknada za korištenje OKFŠ-a za 2010.
godinu. Za 2010. godinu primjenjivati će se prosječna stopa od 0,06125 %. Ova stopa
izračunata je na način da se za pola godine primjenjuje stopa od 0,07 %, a u drugoj
polovici godine stopa od 0,0525 %, pa je onda prosječna stopa izračunata na sljedeći
način:
(0,07 % + 0,0525 %): 2 = 0,06125 %
Druga važna novost je da će se osnovica za obračun naknade za OKFŠ, pored dosad
navedenih umanjenja za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja i prihode od
naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja, moći umanjiti i za prihode od dividendi i
udjela u dobiti. Ovim umanjenjima ukupnog prihoda želi se postići to da je osnovica
za obračun naknade za korištenje OKFŠ-a oslobođena svih prihoda koji se dva puta u
različitim vremenskim razdobljima nalaze u ukupnim prihodima trgovačkih društava.
Pravnim je osobama, koje imaju različitu poslovnu od kalendarske godine, omogućena
dostava obrasca OKFŠ i uplata akontacija prilagođena njihovoj poslovnoj godini, u
istim vremenskim rasponima. Te pravne osobe morat će samo o tome pisano izvijestiti
Hrvatske šume d.o.o.
4. OBVEZNICI NAKNADE
Obveznici naknade za OKFŠ su pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Nar. nov., br. 82/06) fizičke
osobe su brisane kao obveznici plaćanja ove naknade te stoga Hrvatske šume d.o.o. ne
očekuju uplatu fizičkih osoba obveznika poreza na dohodak, kao ni fizičkih osoba
obveznika poreza na dobit. Dakle, obveznici naknade za OKFŠ su samo pravne osobe
koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Gospodarskom djelatnošću, sukladno čl. 38. st.
2. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00, 86/01-ispr., 150/02), smatra se
„razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili
drugih gospodarstveno procjenjivih koristi“.
Česti su upiti pravnih osoba, koje su osnovane po Zakonu o ustanovama, da li su oni
obveznici plaćanja naknade za OKFŠ. Zakon o ustanovama već u članku 1. predviđa
mogućnost da i ustanove neke djelatnosti obavljaju radi stjecanja dobiti i pri tome
primjenjuju propise o trgovačkim društvima. Time oni također postaju obveznici
plaćanja naknade za OKFŠ. Najčešća pitanja dolaze od ljekarni koje su jednim
mišljenjem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva bile oslobođene plaćanja ove
Naknade. Nažalost, mišljenja ministarstava nikog ne obvezuju, a ovo je mišljenje dano
po starom Zakonu o šumama i nije ga moguće primijeniti na trenutno važeći Zakon o
šumama koji je objavljen u Narodnim novinama 140/05, 82/06, 129/08 i 80/10).
5. OBRAČUN I UPLATA NAKNADE
Hrvatske šume d.o.o. koje su u obvezi prikupljanja i evidentiranja obveznika naknade
za OKFŠ na svojim internetskim stranicama (www.hrsume.hr) imaju objavljen
Pravilnik o OKFŠ-u kao i obrazac OKFŠ koji se može koristiti za ispis, popunjavanje i
slanje po godišnjem obračunu na adresu H Š d.o.o. LJ.F.Vukotinovića 2, Zagreb.
Žiro račun za uplate po godišnjim obračunima kao i za uplate akontacija prikazan je u
sljedećem primjeru:
Napomena: Izuzetno je važno napisati točan Poziv na broj: 67 OIB – GGGG (godina
navedena u četveroznamenkastom broju). Poziv na broj koji sadrži OIB je ključ po
kojem se uplaćena sredstva raspoređuju na karticu Vašeg trgovačkog društva čime se
mogu izbjeći naknadni nesporazumi i traženja uplate.
Hrvatske šume su osnovale posebnu službu za OKFŠ koja vrši kontrolu i nadzor nad
obveznicima i uplatama naknade. Trenutno se vrlo intenzivno provode aktivnosti sa
ciljem naplate dugova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti i na telefone Službe za
provedbu programa OKFŠ-a: 01/4804-181, 01/4804-145 i 01/4804-249; fax: 01/
4829944; mob.099/8156641.

Dakako da možemo pričati kako su ta sredstva upotrijebljena. Znam osobno da u mnogim slučajevima nisu namjenki korištena. Zato se u zadnje vrijeme i podigla buka oko nenamjenski trošenih sredstava.
Isto tako znam da su ona sredstva koja su išla namjenski pametno upotrijebljena za opći i posebni interes RH.
Smanjenjem tih sredstava gubi se najviše na kršu. Samim tim će biti i smanjen radovi koji su se normalno trebali obavljati na šumama i šumskom zemljištu. Večinu tih radova su izvodili poduzetnici koji će sada slobodno staviti ključ u bravu svojih firmi. Negativne konotacije će se vrlo brzo pokazati u budučnosti. Vjeruj mi da gubimo javno i opće dobro i bitno mu smanjujemo vrijednost. Ima puno toga ali nije sve za pisanje. A da sad se sjetih da je to jedina državna firma u kojoj su direktori od osamostaljenja RH uvijek bili iz HDZ-a i HSS-a. Neka me netko ispravi, možda i griješim nenamjerno.
grdi

Tko je glasao

vidim da odlično plivaš u

vidim da odlično plivaš u vodama copy/pastea, ali se utapaš u plivanju vodama argumentacije.
je, šume su super stvar, veliki sam fan.
ali...
zašto ne bi poduzentici plaćali i poseban porez na recimo wireless, na visoko obrazovanje, na općekorisne funkcije voda, na općekorisne funkcije nasipa?
vidiš, tu si malo na skliskom terenu
jer na svijetu ima toliko puno tako lijepih i tako općekorisnih stvari,
ali malo teže ćeš uvaliti poseban porez na njih.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griota možda sam i ja sam

Griota možda sam i ja sam dio tog copy/pastea. Nitko to nije isisao iz prsta sam. Ostalo ti je odgovorio mrak.

grdi

Tko je glasao

odgovorio je, ali ne znam

odgovorio je, ali ne znam kužiš li da niste na istoj liniji.
porez na "općekorisne funkcije šuma je najobičniji način isisavanja love iz džepova poduzetnika koji opstaje isključivo zahvaljujući tome što je taaako lako održavati status quo.
ako je jedini argument za nešto to što je to nešto dobro i općekorisno, mogli bi uvesti još desetke i desetke takvih poreza. mrakov odgovor samo to potvrđuje.
glavno pitanje ovdje nije jesu li više cool šume ili wireless (možda da ga ima ljudi ne bi glasali uvijek za iste nesposobnjakoviće), nego je pravo pitanje koliko se to sve davanja nameće poduzetnicima, a da se to niti ne uzima u obzir. možemo mi uvesti poseban porez za sve što je općekorisno, ali u tom slučaju najbolje bi bilo da jednostavno podignemo spomenik poduzetništvu.
to što ti plaćaš ili ne plaćaš taj porez je irelevantno. ono što je relevantno su razlozi njegovog postojanja, načina na koji se razrezuje i ljudi koje se na taj način opterećuje davanjima. to je ono općenito pitanje i to je ono što je simptomatično u našem gospodarstvu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta pa ukinimo poreze i

Griotta pa ukinimo poreze i gotovo. Koji će nam vrag ti porezi. Samo da ti kažem da se porez na OKFŠ vraća kroz radove u tim istim šumama koje izvode poduzetnici. Dakle ti isti poduzetnici ostaju bez posla.
Razmeš.
Ta sredstava se ne troše bez veze.

grdi

Tko je glasao

hahahhah dobra ti je ova. to

hahahhah dobra ti je ova.
to plaćaju 100 000 poduzetnika da bi njih eventualno par desetaka radilo i dobivalo novac iz tih sredstava. (i prema tih par desetaka sam vrrrlo skeptična).

sorry, ali kriterij "bezveznosti" NIJE da li će se iz toga jednom subjektu platiti za njegov posao.
porezi bi, zamisli, trebali imati neku "višu" svrhu od toga da netko mlati lovu na račun onoga što se skuplja u državnu vreću.
drugim riječima, ovo tvoje rezoniranje u biti govori da je porez na općukorisnost nečega u biti samo ljepši način davanja love određenom krugu ljudi, na račun svih poduzetnika. jako lijepo.

nije to nikakva moja izmišljotina, nego je to općeprihvaćeno i normalno.
svrha oporezivanja je, kako ovdje kažu: Osnovna svrha ubiranja poreza je finansiranje budžeta i propisanih nadležnosti države i njenih jedinica. Porezi su najvažniji izvor budžeta i bez njih država ne bi mogla da funkcioniše i finansira javna dobra i zajedničke potrebe, kao što su odbrana, zaštita svojine i prava građana, javni red i mir, obrazovanje, zdravstvo, infrastruktura i slično. Pored ovog glavnom cilja, drugi ciljevi oporezivanja su: a) redustribucija dohotka ili imovine, gde se neki građani opterećuju porezom više, a drugi manje, b) destimulisanje neželjenog ponašanja, kao potrošnje duvana i alkohola kroz visoke akcize, i/ili v) ugradnja stabilizatora ukupnog dohotka zemlje kroz progresivno oporezivanje, kako vjeruju neki ekonomisti.

stvar je ista u svim sustavima na svijetu, jedino se stope razlikuju ovisno o tome o kakvoj se državi radi (minimalnoj i maksimalnoj).
ovaj razlog kojeg ti daješ da "ljudi od toga žive" jednostavno nije jedan od dovoljno dobrih razloga da bi se za nešto ubirao poseban porez.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

šta te mama nije učila da

šta te mama nije učila da nije lijepo davati ljudima minuse samo zato što se s njima ne slažeš?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta to bi bilo isto kao

Griotta to bi bilo isto kao da ja govorim sa tobom o pravu o kojem pojma nemam.
Evi t pvo link o OKFŠ-u.

http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/opekorisne-funkcije-uma

Prvo malo prouči to. a zatim cijelokupno poslovanje HŠ koje se i te kako razlikuje od ostalih javnih poduzeća.
I nemoj mislit da sam zločest. Ako ikada stigneš u ove moje krajeve javi se i pokazat ( i objasnit) ću ti mnoge stvari. Vjerujem da bi tada promijenila neka svoja razmišljanja.
Vjerojatno ideš dolje na sjeverni jadran. Možda si pogledala malo bolje otok Rab. Dobro ga pogledaj i usporedi onaj dio koji je potpuno gol kao Goli otok i onaj koji je podignut ljudskim rukama i o kojemu su se brinuli ljudi kroz stolječa, i ta briga se također nadoknađivala iz OKFŠ-a u ovih dvadesetak godina. (šuma Dundo)
Također velik dio radova financiranih iz OKFŠ-a se odnosi na zaštitu šuma od požara. Izrada motrilica, zaštita čuvanjem i opažanjem, izrada protupožarniih prometnica i njihovo održavanje, šumsko uzgojni radovi u svrhu spriječavanja požara itd, itd. Dakako da sada mnogo toga dolazi u pitanje.
Ali velim, dođi i pokazat ću ti.

http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/opekorisne-funkcije-uma

PozdraV,

grdi

Tko je glasao

tebi je očito problem

tebi je očito problem razlikovati kruške od jabuka.

ja ne kažem da su kruške loše (naprotiv, velik sam fan, kao i šuma), ali nećemo zato osnovati posebnu kategoriju pa imati voće, povrće i kruške. samo zato što su kruške tako korisne, jel.

pazi sad dobro:
ja ne kažem da u šume ne treba ulagati
ja ne kažem da se u šume ne ulaže
ja ne kažem da se na šume previše troši
ali kažem da je poseban porez radi "općekorisnih funkcija" bilo čega debilana podjenaka osnovanju posebne kategorije za kruške. to je debilana osobito kada se porez razrezuje na ovako nelogičan i nepravedan način. naravno da to ljudima smeta i to je kamenčić u mozaiku onoga što muči poduzetništvo.

eto, ponekad nije loše razgraničiti neke stvari.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

actually za vode i nasipe

actually za vode i nasipe plaćamo :(

Tko je glasao

"Kjučno je pitanje želimo

"Kjučno je pitanje želimo li uistinu red, rad, pravnu i discipliniranu državu?"
"Dakako da ovde prićam o poduzetnicima marčapijašima"
ALI
"Ako imaš prijatelja poduzetnika preko njega možeš kupiti što hočeš..."
"Nadam se da razumiš kako se radi." - dakle nisu to samo poduzetnici - to su i svi oni njihovi prijatelji! (nemamo kritičnu masu)
Grdilin, jesi prijavio tog svog bubrega u loju?

"Veliš kroz rad i poduzetništvo, a ja nadodajem i kroz pošteniju raspodjelu viška vrijednosti koju taj radnik stvara."

a ja nadodajem; kroz zakone, njihovo poštivanje i kažnjavanje nepoštivanja!

svaki kriminal, svaka utaja, svako kršenje zakona se događaju uz blagoslov;
1. države (koja ne reagira)
2. sudionika (koji profitiraju)
3. svjedoka (koji gube)

odgovor na ključno pitanje; ne želimo red, rad želimo (pod svojim uvjetima), a pravna i disciplinirana država - nismo baš sigurni kako bi to izgledalo - pa bolje ne!

Tko je glasao

svi se kunu u pravnu

svi se kunu u pravnu državu, a svi na kraju, kad je o njihovoj koži riječ, zaobilaze tu istu pravnu državu. tako će i on sasvim normalno i javno priznati da će kupiti fotić i da će preko prijatelja vratiti pdv natrag, kao da se to samo po sebi podrazumijeva. to je onaj nakaradni mentalni sklop svakog hrvata: tražiti da funkcionira pravna država, a sam je varati gdje god stigne i još o tome javno govoriti. ako imamo 4,5 milijuna takvih hrvata, kolika bi morala biti pravna država i koliko službenika bi trebala imati da bi mogla kontrolirati sve te ljude, koji varaju gdje god stignu. mislim da ne bi bio dostatan jedan državni službenik na jednog hrvata, kraj takvog lopovskog mentaliteta. mislim, otkud bilo kome pomisao na to da bi pravna država mogla znati u kojem trenutku netko kupuje fotić bez pdv-a? ili brašno? ili toalet papir? ako ne bi tog trenutka stajala uz svakog tog hrvata. dobro da mi još uopće postojimo kad smo takvi. no ne vjerujem ni da ćemo dugo trajati. maksimum 30 godina, a i to je previše rečeno.

My Soul

"Zloba sama ispije najveći dio svoga otrova."

Tko je glasao

My Soul - nemojmo biti

My Soul - nemojmo biti naivni!
U doba današnje tehnologije ne treba jedan državni službenik na jednog Hrvata.
Danas postoje računalni programi koji savršeno funkcioniraju; to što DRŽAVA uporno odbija koristiti ih, to je druga stvar... jer onda bi se moglo izračunati i koliko oni imaju zaposlenika i koliko ti ljudi nekontrolirano peru novce poreznih obveznika!
Za što bi, u uređenim državama, šefovi tih službi morali odgovarati!
Inspekcije su, od strane države, sabotirane papirom, kemijskom i totalnom informatičkom nepismenošću!
Pusti priče, mogu oni kad hoće odnosno moraju...
Kako su u Metrou pokupili kopije "sumnjivih" izlaznih računa i krenuli u provjere kod kupaca..

Sve bi to porezna uprava trebala imati u svom sustavu, ispita se porijeklo novca 10 firmi u svakom gradu, pa da vidiš reda! A nije neka mudrost.

Ali pravna država mora krenuti od vrha! Jer dogod šljaker vidi da diraktor krade - krasti će i on. pat. Dogod "poduzetnici" vide da krade država - krasti će i oni.
Nije opravdanje, ali je objašnjenje!

Tko je glasao

ha ha ha! ja bi rekla da sam

ha ha ha!
ja bi rekla da sam upravo takvom isplatom plaće spašena!!
Od kad radim NIKAD nisam bila prijavljena na punu plaću koju sam dobijala.
Nemam kreditnu karticu, nisam kreditno sposobna, minus mi je najmanji dozvoljeni - i ne mogu se zadužiti više od 1500,00 kn! Koliko dobijem - toliko potrošim - cash and carry!
Spašena!
Žao mi je ljudi koji ne primaju plaće, ali oni po velikim firmama i tvornicama donekle mogu raditi koji mjesec bez plaće u nadi da će stvari krenuti nabolje (iako to mora biti PREstrašno).
Ali kod sumnjivih novokomponiranih "poduzetnika", kad već nažalost zakonom nije propisano, jednostavno svaki radnik mora sebi moći osigurati naplatu plaće. Na ovaj ili onaj način!
(ok, radnicima u ugostiteljstvu i trgovini je to puno lakše :)) pa opet - niko neće konobari!

Tko je glasao

S jednom napomenom Grdi -

S jednom napomenom Grdi - niti jedna privatna tvrtka kolko god bila u pretplati PDV-a ne traži povrat istog od fržave, ha - kaj misliš zakaj!?

Tko je glasao

pa nema povrata! Pri

pa nema povrata!
Pri plaćanju preko interneta, pogotovo putem dialup veze, često se dogodi greška - uplata prođe dva puta.
SVE uplate se daju stornirati osim one POREZNOJ UPRAVI! Duplo uplaćeno? Ups... žao nam je - ne možemo napraviti povrat - sad ste u plusu - novci ostaju kod nas do slijedećeg obračuna PDVa, naravno bez kamata...

Tko je glasao

Ima povrata,

Ima povrata, dakako!
Preduvjet za povrat (razlika po izvješću-obračunu) je detaljni pregled poslovnih knjiga, a to se kao ne isplati jer ovi uvijek nađu utaju poreza koji je zajedno s kaznom u pravilu veći od sume poreza za povrat koji koliko god veliki bio te stoga - šuti i ćeraj dalje...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci