Tagovi

Jel' žena kriva što se Zemlja okre?e?

Sve religije svijeta su pažljivo osmišljena farsa utemeljena na izmišljotini. Ukoliko nekome treba potvrda da nekolicina može s lako?om nadzirati mase ne treba tražiti daleko; dovoljno je da pogleda milijarde ljudi koji su štovali bajke što su ih proteklih 2000 godina (no pri?a datira još iz doba Babilona, dakle, stara je oko 3000 godina) propagirali ljudi u mantijama raznih bogova.
Te religije stvorila je ista sila s istom svrhom te, utoliko, mitovi o bogovima spasiteljima širom svijeta imaju istu strategiju:
1) ro?eni ste s isto?nim grijehom i stoga ste bezvrijedno sme?e od dana kada ste došli na ovaj svijet;
2) spasiti se možete jedino ako vjerujete u »Spasitelja«, a to zna?i da morate raditi sve što vam odabrano sve?enstvo kaže;
3) ako to ne ?inite, bit ?ete osu?eni na vje?ni oganj u paklu.
Prije negoli odgovorim na pitanje o svrsi cijele pri?e, bitno je razjasniti dva pojma: pojam mita i pojam isto?nog grijeha. Ovaj dio dnevnika koji pišem inspiriran je Campbellovim „Mo? mita“.
Prema Campbellu, mit je iskustvo života, dakle, ujedno temelj svake kulture, religije, civilizacije, pa I znanosti, a izraženo u obliku metafore (prenesenog zna?enja).
ISTO?NI GRIJEH – no?na mora zapadnja?ke kulture
Svi znamo pri?u o Adamu i Evi. Eva je, po nagovoru Zmije, Adamu dala “jabuku” što nije smjela jer je Bog to zabranio. I bijahu prognani iz rajskog vrta, pretvoreni u obi?ne smrtnike svedene na “u se, na se i poda se”. Zmija i Eva postaju glavni krivci. Zmija postaje simbolom zla, dok je Eva kažnjena vje?nim osje?ajem krivnje, ra?anjem u boli, te izop?enjem iz društvenog života uop?e, a iz crkve da ne govorimo (pravo glasa u Švicarskoj žene su dobile tek 1962. godine). Dakle, ?inom je progona iz rajskog vrta, svijet istog trenutka postao muški svijet. No je li to doista ispravna interpretacija pri?e? Nije li ve?ina naših misli, osje?aja, djelovanja, u stalnoj suprotnosti sa religijom nametnutim pravilima života? I otuda stalni osje?aj krivnje? Pa predbacivanje odgovornosti na drugoga? Ima li smisla tako živjeti?
Prema istom je autoru u krš?anskoj pri?i zmija prevarantica, život je pokvaren, svaka prirodna pobuda griješna ukoliko nije obrezana ili krštena. Zmija je bila ona koja je u svijet donijela grijeh, a žena ona koja je jabuku prenijela ?ovjeku. Dakle, poistovje?ivanje te životinje i žene s grijehom u stvari zna?i poistovje?ivanje života s grijehom, što je osnova metafore isto?nog grijeha.
Naime, zmija se u mnogim tradicijama (Indija, sjevernoameri?ki Indijanci…) štuje kao simbol života, “besmrtne energije i svjesnosti uklju?ene u polju vremena: stalno odbacuju?i smrt i bivaju?i ponovno ro?ena”. Energija života samo mijenja oblike kroz vrijeme, ona ne nestaje (u vidu odlaska u raj, pakao i sl.). Simbolu zmije se u ve?ini kultura daje pozitivno zna?enje. Još jedan aspekt zmije kao simbola života jest prehranjivanje: nijedno od živih bi?a na Zemlji ne bi opstalo bez da se hrani (hranidbeni lanac). Sve što jedemo nekad je bilo živo. “Život živi od ubijanja i jedenja samoga sebe, odbacuju?i smrt i bivaju?i ponovno ro?en…”. Dakle, ono što mi zovemo ciklus života prikazano je simbolom zmije u obliku kruga, tj. Zmija sama sebi jede rep, kad do?e do kraja – umire, ali se istovremeno ra?a novi život, te se ciklus tako nastavlja u beskona?nost.
Žena – majka Zemlja. Iz nje nastajemo, u nju se vra?amo da bi se opet rodili. Eva je majka ovozemaljskog, vremenskog života.
U Rajskom vrtu nije bilo vremena, ro?enja ni smrti, ukratko, nije bilo života. Zmija, koja obnavlja svoju kožu, bila je gospodarica središnjeg stabla gdje se spajaju vrijeme i vje?nost : « Ona je, u stvari, glavni bog u Rajskom vrtu. Jahve, onaj koji tamo še?e u svježini ve?eri, je samo posjetitelj. Vrt je zmijino mjesto. To je stara, stara pri?a. Imamo sumerske pe?ate koji datiraju još od 3 500 godina pr.n.e. pokazuju?i zmiju, stablo i božicu, i gdje božica muškarcu posjetitelju daje vo?e života. Stara mitologija božice je to?no tamo u Genezi. »Me?utim, « ideja Isto?nog grijeha u biblijskoj tradiciji jest da je priroda, onakvu kakvom je mi znamo, pokvarena, da je spolni odnos sam po sebi nešto pokvareno, a žensko kao epitom spolnog odnosa je kvaritelj ».
E sad. Kakve to veze ima s politikom i politikakomi?arima ?
Ima. Najbliži slu?aj nam je “fajt” Nene i Pavla. Rekoh gore kako je u biblijskoj tradiciji ugrizom jabuke svijet postao muški svijet, dakle, po?eo je funkcionirati po muškom principu: JA-SVE MENI (posjedovanje) – IMPERIJALIZAM – PATRIOTIZAM - JUNAŠTVO. Istovremeno se maksimalno potiskuje ženski princip: LJUBAV – DAVANJE – PRIHVA?ANJE - SEX (kao najmo?nija pozitivna snaga, snaga stvaranja života). Isto?nim grijehom žena postaje kriva za sva zla ovoga svijeta. Muškarac je bogomdani junak koji nikako ne može i ne smije biti kriv, upravo kao što loša vlast u RH nije kriva, ve? je to narod koji svojim izumiranjem pla?a cijenu nesposobnosti i bezvoljnosti iste da ga poštuje i služi.
No, vratimo se Neni i Pavlu. Da oboje ne robuju osje?aju krivnje i lažnog morala nametnutim Isto?nim grijehom, za ovu “”aferu nitko ne bi ni znao naravno osim Sjenke koja je pozvana da sve zna (!?). Zapravo, afera u ljudskim životima više ne bi ni bilo. Što se tu zbilo ? Ve?ina ljudi živi po krš?anstvom nametnutim zapovijedima koje se ukratko mogu svesti na slijede?e : « ne radi drugome ono što ne želiš da drugi radi tebi». U gotovo svim me?uljudskim odnosima. Meni to zvu?i ovako : ti mene držiš za vrat, ja tebe držim za vrat. Tko prvi stisne ja?e, onaj ?e drugi stisnuti još ja?e i zadaviti prvoga. Jel’ to princip ljubavi, me?usobnog poštovanja, uvažavanja i davanja ? Ne. To je pricip saka?enja i gušenja ?ovjekova bi?a nametanjem kojekakvih zabrana. I što se doga?a ? Doga?a se ono što se u našem farizejskom licemjernom društvu naziva prijevarom (grijehom). Tko su nesretni Nena i Pavle koji uhvatili jedno drugo za vrat, sirota žena denuncirala je javno uglednog patriotu (i neka je, jer treba po?eti govoriti istinu) i na najboljem su putu da od života naprave – pakao.
Što bi bilo da su i jedno i drugo osviješteni ljudi koji funkcioniraju po principu ljubavi, dakle poštovanja, obuhva?anja jedno drugog u potpunosti (sa svojim ljudskim slabostima i vrlinama), oslobo?eni ropstva nametnutog krš?anstvom? Svjesni ?injenice da su samo ljudi, žena i muškarac, riješili bi me?usobna pitanja uz ?ašicu i dobro društvo. Ako se pojavila iskrica strasti, muškarac je trebao o tome razgovarati sa ženom odaju?i joj poštovanje s naglaskom kako je draga žena i kako to nema nikakve veze s novcem. Ako bi ona pristala, konzumirali bi tu ljubav i nikom ništa – svi zadovoljni. Moje mišljenje je, da kod slobodnih, osviještenih ljudi, nema prijevare ili kra?e upravo zato što su slobodni. Prihvatili su sebe kao ljude u potpunosti i nema zabranjenih vrata. Ljubav u braku zna?i biti odgovorna/an prema svojoj djeci , te nesebi?no voljeti svoju/ga partnericu/a. Tada prestaju afere : preljuba, zlostavljanja, pedofilije, kra?e, loših vlasti…
Pavao, ima jedna indijanska koja ide, otprilike, ovako : « Žena je zemlja. Muškarac je Nebo. Nebo mora poštovati Zemlju. »
Postavlja se pitanje zašto je Eva (žena) kriva za izgon iz Raja ?Jer žene predstavljaju život. Muškarac ne može u?i u život osim preko žene, a ona je ta koja nas donosi na ovaj svijet parova i suprotnosti ?ega su postali svjesni jedu?i vo?e sa stabla spoznaje. Sve religije svijeta, svi « spasitelji » su farsa u službi sile zla. Na svijetu postoje samo tri suprotnosti : bog (univerzum, svjetlost) - ljudi, žena - muškarac, dobro-zlo.

Ili je za sve kriva rotacija zemlje...

Komentari

dokaži da je kršćanstvo

dokaži da je kršćanstvo istina

Tko je glasao

Nažalost,pokazalo se kroz

Nažalost,pokazalo se kroz povijest da se više ljudi ubilo u ime Boga i za Boga nego što su sve kolere i kuge odnijele.Većina ratnih sukoba je inspirirana na kojekakvim vjerskim osnovama.Križarski ratovi npr. Bilo je teških zloupotreba religija kao takvih iako one promiču ljubav i poštenje. 10 Božji zapovijedi je fenomenalan ustav za svaku državu,ali se naravno ne primjenjuje.Ne bi se moglo mutiti. Osim toga religije su u direktnoj koliziji sa najnovijim fizikalnim-naučnim otkrićima,dakle debelo zaostale i neprimjenljive u modernom svijetu. Još postoje repovi inkvizicije čiji je posljednji šef današnji papa.Čemu to i kome služi u 21.stoljeću?

Tko je glasao

Nažalost,pokazalo se kroz

Nažalost,pokazalo se kroz povijest da se više ljudi ubilo u ime Boga i za Boga nego što su sve kolere i kuge odnijele.Većina ratnih sukoba je inspirirana na kojekakvim vjerskim osnovama.Križarski ratovi npr. Bilo je teških zloupotreba religija kao takvih iako one promiču ljubav i poštenje. 10 Božji zapovijedi je fenomenalan ustav za svaku državu,ali se naravno ne primjenjuje.Ne bi se moglo mutiti. Osim toga religije su u direktnoj koliziji sa najnovijim fizikalnim-naučnim otkrićima,dakle debelo zaostale i neprimjenljive u modernom svijetu. Još postoje repovi inkvizicije čiji je posljednji šef današnji papa.Čemu to i kome služi u 21.stoljeću?

Tko je glasao

Ja nemam tebi kaj dokazivat.

Ja nemam tebi kaj dokazivat.

Prozivaš ljude koji se izjašnjavaju ko krščani da se ponašaju ko neki ljudi prije 2000 godina, i to sve po onom šta drugi pišu.

Dokaži ti meni da je to tak.

Tko je glasao

@sjenka, zašto misliš da

@sjenka, zašto misliš da bih ja morao pročitati signirano? I od kuda Ti uvjerenje da si Ti u pravu i da drugi prije tebe već odavna nisu pročitali malo više knjiga o istoj problematici nego što si ih Ti pročitao?
Na koncu konca, što taj tvoj "čušpajz" tekst dokazuje?
Ama baš ništa.

Tko je glasao

Točno, ništa - i ja ti @

Točno, ništa - i ja ti @ Jelenska nisam pročitala ni jednu knjigu o tome, Sjenka samo razgovara sa sudionicima iskustva i ista prezentira da Jelenska i "njegova djeca" mogu uspoređivati "ćuspajz". A buđenje uskoro počinje poštovani Jelenska. Drži oči otvorene i uši načuljene jer znakovi dolaze - neće ih svi vidjeti!

Tko je glasao

a o Mayama da i ne

a o Mayama da i ne govorimo...

luka

Tko je glasao

Svaki "šaman" drugačije

Svaki "šaman" drugačije tumači znakove! Bez brige @sjenka, itekako vidim "buđenje" koje dolazi.
Bezbroj je znakova koji govore u "korist" štete i tragedije u koju srlja ova tzv. civilizacija.

Tko je glasao

Oh oprosti nisam primjetio

Oh oprosti nisam primjetio da je ta budalaština zapravo tvoja umotvorina, sada kada sam spoznao to, na mnoge tvrdnje dnevnika gledam ama baš potpuno isto.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

"inače, da se primjetiti da

"inače, da se primjetiti da se u pravilu religija optužuje za nazadne i retrogradne pojave u društvu, vjerske ratove, zatucanost, a štovatelje religije kao primitivne i neobrazovane ljude."

al' to je tako, robot. ako bog jest to što jest, onda mi zaista ne treba posrednik, jer ja sam dio njega u malom. a o tome koliko je puta Biblija prekrajana i zašto, dalo bi se...

Tko je glasao

Dnevniku sam dao plus samo i

Dnevniku sam dao plus samo i iz jednog jedinog razloga: Da dođe na "naslovnicu" i ostane što duže.
Inače, nikako u njemu puno toga ne stoji. Naročito me deprimira da mlada, dobro obrazovana i vanserijska osoba kao što je @Veli Jože napiše jedan tako sumoran dnevnik.
Ova zemlja nema budućnosti ako tako razmišljaju i pate zbog nečijih "istočnih grijehova" mladi, sposobni i obrazovani ljudi.

Nevažno je što se događa na Markovu trgu - presudno je što se događa u našim glavama.

Tko je glasao

To je sukob interesa - ruka

To je sukob interesa - ruka ruku mije, pa kako onda Laburi neće naprijed!!!

Tko je glasao

Stari, ne pretjeruj s ovim

Stari, ne pretjeruj s ovim "sukob interesa".
Inače, imam "kilometarski" dug komentar na ovaj dnevnik ali sam odustao iz vrlo jednostavna razloga - dnevnik ima očito svoju metu a kako mi nije poznato tko je "meta" - odustah od komentara.

Tko je glasao

Vojniče, upravo je strah od

Vojniče, upravo je strah od slobode i ljubavi tamničar tvoje duše što ti ne da ispljunuti nesretni komad jabuke koji davno u grlu osta i time unesreći svijet...

Tko je glasao

Vojniče, upravo je strah od

Vojniče, upravo je strah od slobode i ljubavi tamničar tvoje duše što ti ne da ispljunuti nesretni komad jabuke koji davno u grlu osta i time unesreći svijet... Odnosi li se ovo na mene tada Te pitam: Što je to sloboda? U kojem smislu, u kojem smjeru, što doslovce podrazumijevaš pod "sloboda"?
Strah od ljubavi? Od koje ljubavi? Kakve? Prema kome sve i u kojim oblicima?
Uostalom, što točno podrazumijevaš pod "ljubav"?
Ne postoji nikakva "jabuka". Ona je samo prisbodoba za "drvo spoznaje", tj. za ljude nije dobro da apsolutno sve spoznaju o sebi, ovoj planeti, odakle su "došli" i kamo zapravo "idu". Očito, ne za sve ljude, pa možda čak ni za jednog jedinog.
Kao što vidim iz ovog dnevnika - to može biti izuzetno opasno (spoznaja); - ali i način da se nađe smiraj, mir, nirvana ....

Tko je glasao

pusti moj odgovor

pusti moj odgovor @jelenskoj, on jako dobro razumije moj odgovor. pažljivo pročitaj dnevnik...

Tko je glasao

Ili je za sve kriva rotacija

Ili je za sve kriva rotacija zemlje...

zapravo, krivac je rotacija mozga prouzročena gomilom maligana :-)

Tko je glasao

ali žena bez muškarca ne

ali žena bez muškarca ne može začeti dijete. ipak je on potreban, taman ga poslije utamanila.

što se tiče nene i pavla, teško je bilo što komentirati, kad nismo bili tamo, pa se čudim da se itko usudi to iskomentirati. naime, nije to klasična priča, kad se ljudi ne poznaju pa se dogodi atak, već je ovdje riječ o ljudima, koji su provodili vrijeme zajedno, pa je moguće da je došlo do pogrešnog razumijevanja. naime, svatko od nas u svojim očima vrijedi više nego u tuđim, pa mu je teško povjerovati da možda nije prihvaćen u toj mjeri u kojoj sam misli da jest, a kad se uvjeri, onda je kasno. prema tome, teško je tu suditi, pa je bolje držati se po strani. osobno mi je žao da se dogodilo nešto što je unesrećilo dvoje ljudi, a ima tu i kolateralnih žrtava, poput dragog skvikija, koji je stradao ni kriv ni dužan, zato jer se usudio izreći svoje mišljenje. prema tome, bolje je šutjeti i pustiti da se ta stvar smiri sama od sebe. ako se dovoljno dugo čeka, neke se stvari same po sebi riješe.
što se tiče nas žena, najveći problem nam je ljubaznost. tako sam ja bila ljubazna prema jednom starčiću, jer sam ga upikirala za svoju mamu, a čovjek se zagledao u mene. ta spoznaja mi nije bila baš ugodna, ali kako zamjeriti nekome, tko se još uvijek osjeća mlad i poletan. pa nisam mu mogla u lice reći da je on star i da je neprimjereno da meni dijeli komplimente. jednostavno sam mu priznala da mislim da bi bio dobar partner mojoj mami. ajme, žalosti. reče čovjek iskreno: a ja sam mislio na tebe. :):):) tako je to završilo :):) danas distanca, ali još uvijek nelagoda....šteta što ga moja mama nije zanimala, žena ista ja, ali starija po godinama :)))

My Soul

Ne može profesoru/ici Pravnog fakulteta u Rijeci, na ispitu iz europskog prava, od 60 studenata pasti 52, a da njega/nju nitko ne priupita zašto nije ništa naučio/la studente, a cijelu godinu je uredno primao/la državnu plaću za to!

Tko je glasao

i to je politika tako sam ja

i to je politika

tako sam ja bila ljubazna prema jednom starčiću, jer sam ga upikirala za svoju mamu

luka

Tko je glasao

pa politika i je vrlo osobna

pa politika i je vrlo osobna stvar i kao takvom se njome treba što više baviti. pitajmo se zašto je velika većina građana izgubila interes za politiku? upravo zato jer je postala sredstvo u rukama manjine za službu vlastitim interesima. zato u politiku treba uvesti populus (prvi članak, stavka 3 ustava) jer politika mora biti u službi svih, a ne samo odabranih...

Tko je glasao

"izgubili"? kao, možeš

"izgubili"?
kao, možeš odrediti točan trenutak u povijesti kada je velika većina građana bila zainteresirana za politiku?
(nostalgija je nekad bila toliko bolja....)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Pravnog fakulteta u Rijeci,

Pravnog fakulteta u Rijeci, na ispitu iz europskog prava, od 60 studenata pasti 52,

Oli je taj ispit toliko skup da je samo osam njih imalo lovu za platit
profešuru?????

Tko je glasao

My Soul, pretpostavljam da

My Soul,
pretpostavljam da cijeniš svoju mamu!
Tako sam ja bila ljubazna prema jednom starčiću, jer sam ga upikirala za svoju mamu Možeš li nam odati tajnu kako si se baš odlučila za dotičnog starkelju a ne nekog drugog ili je bilo onako - na prvu loptu..

Tko je glasao

a lako je bilo. ona udovica,

a lako je bilo. ona udovica, on udovac. on visok i zgođušan starčić, ona zgodna crnka. mama dobra, on ok...znam, jer sam ga često susretala u istom društvu....bili bi pravi par. al šta ćeš, stari jarac bacio oko na mene :):):) pa mi propala osnova i još sam ga morala izbjegavati. no ni prvi, ni zadnji koji se bezuspješno zagledao u mene...što mogu, kad čekam onog pravog, pa mi ni jedan drugi nije dovoljno dobar :):)

My Soul

Tko je glasao

Čekaj, a čića znao da si

Čekaj, a čića znao da si ti slobodna udavaća!?

Tko je glasao

Mislim da bi stari triba

Mislim da bi stari triba prominit očale , jerbo je stvarno slabog vida kad je bacio oko na te.

Ne zamiri , puka bi da ovo nisam reka.

Tko je glasao

još mi nije jasno zašto si

još mi nije jasno zašto si to reka?

My Soul

Tko je glasao

Reka san zato da te

Reka san zato da te iživciram .

Tko je glasao

e..dalmoša...taj urođeno

e..dalmoša...taj urođeno zna dilit komplimente :):)

My Soul

Tko je glasao

što se tiče nas žena,

što se tiče nas žena, najveći problem nam je ljubaznost

Stvarno ste ljubazne naročito onih dana u misecu i onim godinama u životu.
Zašto utamanit muškog oli nije bolje napravit još jedno dite ?

Tko je glasao

Ispljuni tu jabuku ak

Ispljuni tu jabuku ak možeš...

Tko je glasao

u sridu, tomy nije nužno

u sridu, tomy

nije nužno napravit dite, ali princip je taj. postali smo presebični na način da su i žene prihvatile muški princip. nitko nikoga istinski ne ševi - ne daje drugome dovoljno sebe i - eto agresije.

odlično si skužio.

Tko je glasao

hehehe pa za to ste

hehehe pa za to ste nužni...za "pravljenje" dice...hehheehe za ostalo nam niste potrebni :):) pače, nepotrebni ste...sve čega se uvatite, zeznete :))))) svih dana u misecu :):):) ajd, dobro...ipak ostaju noći :):) to je ono di i vi možete dobro poslužit :):)

My Soul

Tko je glasao

to je ono di i vi možete

to je ono di i vi možete dobro poslužit :):)
Nisam baš sigur da svi mogu poslužit.

Tko je glasao

Big point to my soul!

Big point to my soul!

Tko je glasao

i freud je o tome

i freud je o tome pisao...

Pita Mujo Hasu:

- Što bi Haso napravio kada bi tvoju ženu u šumi napao medvjed?

Kaže Haso:

- Ja se nebi miješo, baš me briga, sam je napao, sam neka se i brani!

luka

Tko je glasao

A tako iz mog kuta gledanja

A tako iz mog kuta gledanja u nekim postavkama si pogodio u drugima teško promašio banalizirajući i paušalno već stotinu puta ponovljeno raskrinkao odnosno relativizirao metaforu "istočnog grijeha" i neke od glavnih postulata kršćanskog vjerovanja.

Jednom davno reče F.M.Dostojevski :"Kada ne bi bilo Boga, sve bi bilo dopušteno".

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Nema boga. Nije sve

Nema boga.
Nije sve dopušteno.
Kaj ces sad ? :P

Tko je glasao

Krstiti zeca... :):):):):),

Krstiti zeca... :):):):):), moj @Arowan

Tko je glasao

Voltaire napiše : " Bog je

Voltaire napiše : " Bog je mrtav", no kada sam Voltaire na koncu izdahne u novinama se pojavi natpis : "Voltaire je mrtav" potpis "Bog".

Religijske pokrete, vjerske zajednice treba razlikovati i gledati kroz određene kontekste tradicije, običaja, okoline u kojoj nastaju i razvijaju se.

Tvrditi da nema Boga je glupo taman toliko koliko je glupo slijepo vjerovati u sijedog bradonju kako sjedi na oblaku u igra se sudbinama vjernih i nevjernih.

I nemoj shvaćati bukvalno Dostojevskog, jer bukvalnost u pokušaju shvaćanja fenomena Boga i religije je zamka za naivne i linija manjeg otpora za neuke.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Gle, meni je glupost na

Gle, meni je glupost na kvadrat vjerovati u boga. Kako znas da postoji ? I ako postoji, kako znas da postoji samo jedan? I ako ih postoji vise, kako znas koji je bas tvoj bog?
Ajd stvarno, ljudi, uozbiljite se, zivite, ne opterecujte nas sa glupostima o bogovima i religijama, mozete biti dobri i bez boga, vjeruj mi!

Tko je glasao

@Arowan, pa naravno da ljudi

@Arowan, pa naravno da ljudi mogu biti dobri i bez da vjeruju u Boga ali Bog nije u mogućnosti da bude dobar ako ljudi u njega ne vjeruju!
Nerazumljivo?

Tko je glasao

ali Bog nije u mogućnosti

ali Bog nije u mogućnosti da bude dobar ako ljudi u njega ne vjeruju

Kako, ako je svemoguć ?

Tko je glasao

Moguće je @zoc, ali Ti

Moguće je @zoc, ali Ti gledaš Boga odvojena od čovjeka, a to je velika zabluda i pogrešan pristup. Čovjek je dio Boga, tj. Bog je u svakom čovjeku. Slijed govori da će osoba koja je stvarno loša osoba "učiniti" da Bog nije "u stanju" u njoj biti "dobar".

Naravno da sve religije svijeta; od kada je čovjek postao čovjek, a postao je čovjek tek kada se "susreo" s Bogom, tj. počeo vjerovati u vrhunaravno biće, Stvoritelja svijeta i vremana, - sve religije svijeta imaju dobrog Boga. Razlika je samo u kulturama pojedinih naroda ili dijelova svijeta ali sve uistinu govore samo i jedino o jednom Bogu. Jednom i jedinom.
Mnogoboštvo je također imalo, da tako kažem, Boga svih Bogova, zar ne? To govori da je oduvijek postojao i bio samo jedan i jedini Bog.

Tko je glasao

Čovjek je dio Boga, tj. Bog

Čovjek je dio Boga, tj. Bog je u svakom čovjeku. Slijed govori da će osoba koja je stvarno loša osoba "učiniti" da Bog nije "u stanju" u njoj biti "dobar".

Znači, ako stvarno loša osoba "učini" da Bog nije "u stanju" u njoj biti "dobar, znači da ta stvarno loša osoba ima veće "moći" od svemogućeg boga .

???

Tko je glasao

OK, @zoc. Vidim da nisam

OK, @zoc. Vidim da nisam dovoljno jasan.
Znaš priču o Kuli Babilonskoj? Znaš, OK.
Zašto je Bog srušio "kulu i izmješao jezike graditeljima" koji su htjeli doći do njega i biti kao On? Čega se bojao ako je svemoguć?

Moraš malo opreznije sa prispodobama iz Biblije (baš kao i @Veli Jože) kao i sa tumačenjem vjere, religije i Svemogućeg.

Loša osoba "ubija" Boga u sebi, tj. sebe, ali time ne škodi Bogu već sebi.

Tko je glasao

Loša osoba "ubija" Boga u

Loša osoba "ubija" Boga u sebi, tj. sebe, ali time ne škodi Bogu već sebi.

Aha, znači bog je u meni, i mogu ga "ubiti" u sebi i tako se riješiti podvojene ličnosti, i ostati tako sam, bez mogućnosti svaljivanja svakolike krivnje za svoje postupke na boga svemogućeg unutar sebe, te traženja oprosta od grijeha od samoga sebe.

čemu onda crkva ? Posrednik između mene i mene ?

Tko je glasao

Oprosti @zoc ali nema smisla

Oprosti @zoc ali nema smisla da nastavljam ovu našu malu raspravicu.

Tko je glasao

Sirota religija, ha, ha...

Sirota religija, ha, ha...

Tko je glasao

Znam da postoji taman toliko

Znam da postoji taman toliko koliko ti znaš da ne postoji daklem na istim smo relacijama doduše dijametralno suprotnima no jednako udaljenima od bilo kakvog konkretnog saznanja. Ne znam po čemu si uostalom zaključio da sam vjernik, realno puno sam bliže agnostiku kao i velika većina ljudi jer propitkivanje je također u ljudskom habitusu i to je po meni jedna od boljih ljudskih osobina jer naime da nema promišljanja i propitkivanja koja toliko zamaraju Vas koji ste spoznali sve tajne univerzuma, vjerovatno bi ljudi i dan danas sjedili na kamenu čekajući sunce da ih zagrije s obzirom da bi im vatra bila nepoznanica.

P.S Nije sramota ne znati i propitkivati, sramota je u ime lažnih sigurnosti dvojbe proglašavati činjenicama.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci