Tagovi

Jel' žena kriva što se Zemlja okre?e?

Sve religije svijeta su pažljivo osmišljena farsa utemeljena na izmišljotini. Ukoliko nekome treba potvrda da nekolicina može s lako?om nadzirati mase ne treba tražiti daleko; dovoljno je da pogleda milijarde ljudi koji su štovali bajke što su ih proteklih 2000 godina (no pri?a datira još iz doba Babilona, dakle, stara je oko 3000 godina) propagirali ljudi u mantijama raznih bogova.
Te religije stvorila je ista sila s istom svrhom te, utoliko, mitovi o bogovima spasiteljima širom svijeta imaju istu strategiju:
1) ro?eni ste s isto?nim grijehom i stoga ste bezvrijedno sme?e od dana kada ste došli na ovaj svijet;
2) spasiti se možete jedino ako vjerujete u »Spasitelja«, a to zna?i da morate raditi sve što vam odabrano sve?enstvo kaže;
3) ako to ne ?inite, bit ?ete osu?eni na vje?ni oganj u paklu.
Prije negoli odgovorim na pitanje o svrsi cijele pri?e, bitno je razjasniti dva pojma: pojam mita i pojam isto?nog grijeha. Ovaj dio dnevnika koji pišem inspiriran je Campbellovim „Mo? mita“.
Prema Campbellu, mit je iskustvo života, dakle, ujedno temelj svake kulture, religije, civilizacije, pa I znanosti, a izraženo u obliku metafore (prenesenog zna?enja).
ISTO?NI GRIJEH – no?na mora zapadnja?ke kulture
Svi znamo pri?u o Adamu i Evi. Eva je, po nagovoru Zmije, Adamu dala “jabuku” što nije smjela jer je Bog to zabranio. I bijahu prognani iz rajskog vrta, pretvoreni u obi?ne smrtnike svedene na “u se, na se i poda se”. Zmija i Eva postaju glavni krivci. Zmija postaje simbolom zla, dok je Eva kažnjena vje?nim osje?ajem krivnje, ra?anjem u boli, te izop?enjem iz društvenog života uop?e, a iz crkve da ne govorimo (pravo glasa u Švicarskoj žene su dobile tek 1962. godine). Dakle, ?inom je progona iz rajskog vrta, svijet istog trenutka postao muški svijet. No je li to doista ispravna interpretacija pri?e? Nije li ve?ina naših misli, osje?aja, djelovanja, u stalnoj suprotnosti sa religijom nametnutim pravilima života? I otuda stalni osje?aj krivnje? Pa predbacivanje odgovornosti na drugoga? Ima li smisla tako živjeti?
Prema istom je autoru u krš?anskoj pri?i zmija prevarantica, život je pokvaren, svaka prirodna pobuda griješna ukoliko nije obrezana ili krštena. Zmija je bila ona koja je u svijet donijela grijeh, a žena ona koja je jabuku prenijela ?ovjeku. Dakle, poistovje?ivanje te životinje i žene s grijehom u stvari zna?i poistovje?ivanje života s grijehom, što je osnova metafore isto?nog grijeha.
Naime, zmija se u mnogim tradicijama (Indija, sjevernoameri?ki Indijanci…) štuje kao simbol života, “besmrtne energije i svjesnosti uklju?ene u polju vremena: stalno odbacuju?i smrt i bivaju?i ponovno ro?ena”. Energija života samo mijenja oblike kroz vrijeme, ona ne nestaje (u vidu odlaska u raj, pakao i sl.). Simbolu zmije se u ve?ini kultura daje pozitivno zna?enje. Još jedan aspekt zmije kao simbola života jest prehranjivanje: nijedno od živih bi?a na Zemlji ne bi opstalo bez da se hrani (hranidbeni lanac). Sve što jedemo nekad je bilo živo. “Život živi od ubijanja i jedenja samoga sebe, odbacuju?i smrt i bivaju?i ponovno ro?en…”. Dakle, ono što mi zovemo ciklus života prikazano je simbolom zmije u obliku kruga, tj. Zmija sama sebi jede rep, kad do?e do kraja – umire, ali se istovremeno ra?a novi život, te se ciklus tako nastavlja u beskona?nost.
Žena – majka Zemlja. Iz nje nastajemo, u nju se vra?amo da bi se opet rodili. Eva je majka ovozemaljskog, vremenskog života.
U Rajskom vrtu nije bilo vremena, ro?enja ni smrti, ukratko, nije bilo života. Zmija, koja obnavlja svoju kožu, bila je gospodarica središnjeg stabla gdje se spajaju vrijeme i vje?nost : « Ona je, u stvari, glavni bog u Rajskom vrtu. Jahve, onaj koji tamo še?e u svježini ve?eri, je samo posjetitelj. Vrt je zmijino mjesto. To je stara, stara pri?a. Imamo sumerske pe?ate koji datiraju još od 3 500 godina pr.n.e. pokazuju?i zmiju, stablo i božicu, i gdje božica muškarcu posjetitelju daje vo?e života. Stara mitologija božice je to?no tamo u Genezi. »Me?utim, « ideja Isto?nog grijeha u biblijskoj tradiciji jest da je priroda, onakvu kakvom je mi znamo, pokvarena, da je spolni odnos sam po sebi nešto pokvareno, a žensko kao epitom spolnog odnosa je kvaritelj ».
E sad. Kakve to veze ima s politikom i politikakomi?arima ?
Ima. Najbliži slu?aj nam je “fajt” Nene i Pavla. Rekoh gore kako je u biblijskoj tradiciji ugrizom jabuke svijet postao muški svijet, dakle, po?eo je funkcionirati po muškom principu: JA-SVE MENI (posjedovanje) – IMPERIJALIZAM – PATRIOTIZAM - JUNAŠTVO. Istovremeno se maksimalno potiskuje ženski princip: LJUBAV – DAVANJE – PRIHVA?ANJE - SEX (kao najmo?nija pozitivna snaga, snaga stvaranja života). Isto?nim grijehom žena postaje kriva za sva zla ovoga svijeta. Muškarac je bogomdani junak koji nikako ne može i ne smije biti kriv, upravo kao što loša vlast u RH nije kriva, ve? je to narod koji svojim izumiranjem pla?a cijenu nesposobnosti i bezvoljnosti iste da ga poštuje i služi.
No, vratimo se Neni i Pavlu. Da oboje ne robuju osje?aju krivnje i lažnog morala nametnutim Isto?nim grijehom, za ovu “”aferu nitko ne bi ni znao naravno osim Sjenke koja je pozvana da sve zna (!?). Zapravo, afera u ljudskim životima više ne bi ni bilo. Što se tu zbilo ? Ve?ina ljudi živi po krš?anstvom nametnutim zapovijedima koje se ukratko mogu svesti na slijede?e : « ne radi drugome ono što ne želiš da drugi radi tebi». U gotovo svim me?uljudskim odnosima. Meni to zvu?i ovako : ti mene držiš za vrat, ja tebe držim za vrat. Tko prvi stisne ja?e, onaj ?e drugi stisnuti još ja?e i zadaviti prvoga. Jel’ to princip ljubavi, me?usobnog poštovanja, uvažavanja i davanja ? Ne. To je pricip saka?enja i gušenja ?ovjekova bi?a nametanjem kojekakvih zabrana. I što se doga?a ? Doga?a se ono što se u našem farizejskom licemjernom društvu naziva prijevarom (grijehom). Tko su nesretni Nena i Pavle koji uhvatili jedno drugo za vrat, sirota žena denuncirala je javno uglednog patriotu (i neka je, jer treba po?eti govoriti istinu) i na najboljem su putu da od života naprave – pakao.
Što bi bilo da su i jedno i drugo osviješteni ljudi koji funkcioniraju po principu ljubavi, dakle poštovanja, obuhva?anja jedno drugog u potpunosti (sa svojim ljudskim slabostima i vrlinama), oslobo?eni ropstva nametnutog krš?anstvom? Svjesni ?injenice da su samo ljudi, žena i muškarac, riješili bi me?usobna pitanja uz ?ašicu i dobro društvo. Ako se pojavila iskrica strasti, muškarac je trebao o tome razgovarati sa ženom odaju?i joj poštovanje s naglaskom kako je draga žena i kako to nema nikakve veze s novcem. Ako bi ona pristala, konzumirali bi tu ljubav i nikom ništa – svi zadovoljni. Moje mišljenje je, da kod slobodnih, osviještenih ljudi, nema prijevare ili kra?e upravo zato što su slobodni. Prihvatili su sebe kao ljude u potpunosti i nema zabranjenih vrata. Ljubav u braku zna?i biti odgovorna/an prema svojoj djeci , te nesebi?no voljeti svoju/ga partnericu/a. Tada prestaju afere : preljuba, zlostavljanja, pedofilije, kra?e, loših vlasti…
Pavao, ima jedna indijanska koja ide, otprilike, ovako : « Žena je zemlja. Muškarac je Nebo. Nebo mora poštovati Zemlju. »
Postavlja se pitanje zašto je Eva (žena) kriva za izgon iz Raja ?Jer žene predstavljaju život. Muškarac ne može u?i u život osim preko žene, a ona je ta koja nas donosi na ovaj svijet parova i suprotnosti ?ega su postali svjesni jedu?i vo?e sa stabla spoznaje. Sve religije svijeta, svi « spasitelji » su farsa u službi sile zla. Na svijetu postoje samo tri suprotnosti : bog (univerzum, svjetlost) - ljudi, žena - muškarac, dobro-zlo.

Ili je za sve kriva rotacija zemlje...

Komentari

Dok se još Zemlja okreće, dok

Dok se još Zemlja okreće,
dok je još jarko svjetlo
Gospode,
daj ti svakome ono čega nema.
Mudracu daj glavu,
plašljivcu konja,
daj sretnom novac
i ne zaboravi na mene.
Dok se još Zemlja okreće,
Gospode — tvoja je vlast.
Daj častohlepnom da se nauživa vlasti,
daj predah darežljivom do kraja dana,
Kainu daj pokajanje
i ne zaboravi na mene.
Ja znam — ti sve možeš
i vjerujem u tvoju mudrost.
Kao sto vjeruje mrtav vojnik
da će živjeti u Raju
Kao što vjeruje svako uho
tvojim tihim riječima
Kao sto vjerujemo i mi sami
bez obzira što činili.
Gospode, moj Bože,
zelenooki moj,
Dok se još Zemlja okreće
a čudno je to i njoj,
dok je još vremena
i vatre,
daj svakom po malo
i ne zaboravi na mene.

Tko je glasao

Europska unija ne podržava tezu da su i žene - ljudi

Ruža Tomašić (i druge slične ruže...) jednostavno brane tradiciju, onu koja je nekoć omogućavala muškarcu da raspolaže životom svoga ženskog vlasništva. Ruža Tomašić misli da je u redu da ona prima manju plaću nego što je njezin kolega prima za isti posao. Njezini su stavovi jasni, čvrsti kano klisurina, na to više nitko ni ne striže ušima. Ono što je, međutim, iznenađenje, spoznaja je da je dična Unija koju smo zabaljeno adorirali, krcata istomišljenicima takvima kao što je Ruža Tomašić. Drugačije rečeno: Europska unija je po pitanju ravnopravnosti zadrta prćija.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Europska-unija-ne-podrzava-tezu-...

Tko je glasao

Istočni grijeh i krivnja

Vjerojatno te ova tema još zanima i nadam se da ti neće smetati što se i ja ubacujem u to "tvoje!podrućje. No i mene to zanima.
Ne kanim ti popovati nego samo dati neke podatke.
Izraz za krivnju na Starogrčkom jest aitia, a na latinskom causa. No oba ova izraza također označavaju i uzrok. Ne znam trenutno kako stvar stoji na sanskrtu, ali sudeći analogno po drugim pojmovima bit će da je vrlo slično.

No pogledaj slijedeće. Anaksimandat kaše da svijet nastaje zbog grijeha u odnosu na Apeiron - ono vječno, beskonačno i savršeno.
Dalje neću nabajati mišljenja filozofeme ili mitove koji postanak izvode iz "grijeha". No ta misao jma jednu duboku i istinitu osnovu, jer postati znači odrediti se i okonačitu - determinatio est negatio. S obzirom na to - na konačnost, određenost, smrtnost i uopće prolaznost , postanak duguje sebe samog upravo grijehu - jer to pto nastaje suprotno je onom savršenom, i beskonačnom.

Istočni , ili izvorni grijeh, dakle, nije ništa drugo do jedan poetski ali ipak istinit izraz za termin "prapočetni uzrok".

Čega???

Svijet je već postojao: biljke, životinje, Eden, nebo, zemlja,,,

Krivnja , uzrok - aitia ili causa.

Znamo da je osječaj toga čemu smo bili uzrokom (krivi) vrlo neugodan, a ktkada čak i ubitačan, ali ona bi prije mogla biti nekakvo dobro nego zlo. Da budem još (ne)jasniji - dobro je katkada teže podnositi nego zlo.

Gledano čisto psihološki: Priznanje krivnje, cause nekakvog zla djeluje katarktički - proćišava čovjeka.

Evo. samo toliko o još nekim važnim premisama za promišljanje naravi žene i Istočnog grijeha.

Vraćam se na ono bitno pitanje.

Istočni , ili izvorni grijeh, dakle, nije ništa drugo do jedan poetski ali ipak istinit izraz za termin "prapočetni uzrok".

Čega???

Tko je glasao

Je li žena kriva

Hvala Bogu da se na forumu može nači i ovakvih članaka koji se bave nekim bitnim pitanjima i to na misaon način.

Tko je glasao

rezimirajući problematiku,

rezimirajući problematiku, iznenađen brojem pluseva na ovaj šuplji pamflet koji se očito pretvorio u referendum o religiji, očekivajući da će nakon ambicioznog uvoda i veličine mete, da će autori ( sjenka, vž ili netko treći) potruditi i nešto više jer postoji dosta ozbiljnih knjiga u kojima se raspravlja o povijesnim, religijskim i društvenim kontroverzama vezanim za nastanak kršćanstva i lik isusa krista, no očto je to bilo uzaludno. to opet povezujem sa nabujalom modom javnog izražavanja ateizma u kojima poznati tzv. celebrityji-trendseteri i njihovi pandani iz svijeta znanosti i showbussinesa. čovjek bi rekao da smo do 90-tih živjeli u nekim katoličkim džamahirijama, umjesto sustava koji je generirao ateizam i vršio supresiju religije, javnih sloboda, gdje su svećenici proganjani i zatvarani kao nacionalisti ili rušitelji sustava. niti koju stotinu godina prije na ovim terenima u širem smislu kršćani su proganjani od strane druge religije - islama, i upravo su svećenici imali ključnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta. blatiti crkvu zbog njezinog kontroverznog utjecaja tijekom II svjetskog rata ( i to dijelom svećenstva koji se našao na krivoj strani) i to uzimati kao argument njezinog stoljetnog pogubnog utjecaja vidim kao nastavak komunističke propagande iz prošlog (propalog) sustava (sustavi dolaze i odlaze).
oni koji spominju zločine u ime crkve zaboravljaju da su samo 5 velikih vodja ateista i poznatih mrzitelja religije ( napoleon, lenjin, staljin, maozedong i hitler) izazvali više stotina milijuna žrtava te strašna razaranja, bilo direktno i indirektno.
druga, i po meni osnovna stvar je da je nečije osobno religijsko uvjerenje osobna stvar; ja osobno ga ne ističem ga niti ga propagiram kao što neki ovdje ili na drugim mjestima javno propagiraju ateizam, najčešće iz čistog egzibicionizma, ili se naslađuju pedofilskim aferama u crkvi. religiju smatram sredstvom istraživanja i unaprjedjivanja vlastite osobe, istraživanje internog svijeta i težnja da se poboljšam kao osoba. ja osobno sam sam se vratio bogu nakon ružnih iskustava iz rata i vjera mi je pomogla da si ne sprašim metak u usta, kao što su učinili mnogi koji se nisu mogli nositi sa teretom preživljenih užasa, tako da sam nešto osjetljiviji na tu materiju od prosječnog građana ove zemlje, pogotovu kada detektiram zlu namjeru kod autora.

Tko je glasao

Govna i zlato

Ima ljudi koji svojim dodirom svako govno pretvaraju u zlato, a i onih koji čak i čisto zlato pretvaraju u govno.

Tko je glasao

@ Robot, obojeno misliš,

@ Robot,
obojeno misliš, obojeno tu misao verbaliziraš i to je tvoje pravo. Ali ti ne dajem za pravo da ti svoju boju namećeš kao jedino lijepu boju, sve ostale su ružne. I razmišljanje u tim okvirima boja sigurno nije presudno utjecalo da iskustva rata bolje shvatiš....ja osobno sam se vratio bogu nakon ružnih iskustava iz rata i vjera mi je pomogla da si ne sprašim metak u usta, kao što su učinili mnogi koji se nisu mogli nositi sa teretom preživljenih užasaI ti koji su si sprašili "metak u usta" su bili hendikepirani jer se nisu predali "tvojem" bogu. Baš me interesira kojim bojama je premazan taj "tvoj" bog, možda ga i ja priupitam zašto su neki koje štiti taj isti bog kojega ti spominješ u tri navrata za vrijeme rata meni beznačajnome sprašili "metak u usta". I molili se istom tom bogu na mom sprovodu - a golgota ustao iz mrtvih i spoznao da su sve te boje isprazne farbe raznim odabranicima gladnima tuđih duša i nejakih tjelesa u svekolikom uzimanju. Alah, jahve, bog - dragom bogu svejedno, tebi nije? Čovjeka tu nema i zato je temeljna poruka V. Jože kroz općeprihvaćenu krivnju žene dobar šlagvort za početak potrage za "arijadninom niti"!

Tko je glasao

prvo, nije mi namjera

prvo, nije mi namjera otvoriti temu o ptsp-u; poznam osobu koja je prestala vjerovati u boga kada je u drugom svjetskom ratu vidjela kako su spalili seljane nekog sela u crkvi. moj prijatelj je izgubio sina i takodjer je prestao vjerovati jer je uvjeren da mu je sin bio dobar i da je pomagao ljudima,no opet je poginuo.
ja tako ne mislim, no nisam ih se trudio uvjeravati u suprotno, svatko ima slobodu odlučivanja na ovoj kugli.
mene samo u ovom konkretnom slučaju smeta neznanje koje izbija iz tog posta, tim više što je kao riječ o ambicioznom štivu.
i uopće ne postoje "boje", u boga vjeruješ ili ne vjeruješ, nema tu nijansi, arijadninih niti i takozvane krivnje žene. priča o izgonu iz raja, kao mnoge biblijske priče je alegorija koja nema veze sa trabunjanjima vele jožice i njezinog gurua sjenke, kada me već povlačite za jezik.

Tko je glasao

pozitivan upis - 5 za

pozitivan upis - 5 za ljudskost.

Tko je glasao

žao mi je ukoliko vas to

žao mi je ukoliko vas to vrijedja, no čitati bedastoće tipa da je novi zavjet napisao neki opskurni rimski konzul ( tko je napisao kuran, budističke spise, bhagavad gitu...) ili nedavni biser nekog drugog mudrijaša o usporedbi uskrsa i gay parade, ne očekujte moju podršku moja vrla gospo. kada se ja rugam sa titom i komunističkim pajacima jave se deseci uvrijedjenih ljevičara, a ovdje u zemlji u kojoj se 90% ljudi deklarira vjernicima netko ispljune moronski pamflet i još valjda očekuje pljesak. ako baratate dobro engleskim imate krasan forum koji je na vašoj valnoj duljini
http://forum.richarddawkins.net/viewforum.php?f=20&sid=6460c7566081b64ef...
a budite sigurni da ću ubuduće izdaleka obilaziti vaše postove...

Tko je glasao

Odlično baratam engleskim -

Odlično baratam engleskim - to mi je struka.

Hvala.

Tko je glasao

Bio Mujo na kvizu i sad

Bio Mujo na kvizu i sad pitanje:
- "Gdje je Isus otišao iz Betlehema?"
Kaže Mujo:
- "Ne znam, da nije u Totenhem?"

... nisi ti jedina koju buni povijest kršćanstva

luka

Tko je glasao

lukač, a šta to tebe tako

lukač, a šta to tebe tako jako ovdje smeta da se stalno pojavljuješ s uvredljivim vicevima? pazi, jednog bi se dana mogao posramiti svojeg ponašanja.

no hard feelings,

VJ

Tko je glasao

Sad sam tek sjela i u miru,

Sad sam tek sjela i u miru, od početka do kraja, pročitala tvoj dnevnik. U trećem milenijumu mi je zbilja čudno što postoji još netko tko tako doslovno shvaća Adama, Evu, raj i jabuku. Pa ta priča je priča u prenesenom smislu o izvornim ljudskim vrijednostima, koja ima svoje uporište u svakodnevnom životu...baš kao i svih onih 10 zapovijedi Božjih, zbog kršenja kojih će se "završiti u paklu". Prekršiš li bilo koju od 10 zapovijedi, završiš odmah u paklu. Što je nego pakao, kad čovjek ubije nekoga, pa poslije mora živjeti s tim?! Što je nego pakao, kad čovjek ljubi tuđeg ženidbenog druga, tj. čini preljub, pa upropasti svoju familiju, svoju ženu i djecu, te najbližu rodbinu, a i suprotne strane obitelj?! Da ne nabrajam dalje. Svatko tko u sebi ima trunčicu ljudskosti, proživljava taj pakao, ako prekrši nešto od navedenih zapovijedi. Zar tu treba neka vjera, da ti govori o tim zapvijedima?! Zar trebaš poricati vjeru koja samo govori o pukim ČINJENICAMA?!

Što se tiče Nene i Paveta, uopće mi je začudno kad se o toj temi izjašnjavaju ljudi koji tamo nisu bili. Otkud ti znaš kakve su oni razgovore vodili međusobno danima prije tog događaja i jesu li ili nisu među njima frcale iskrice. Odrasle su osobe različitog spola, koje su se međusobno družile i lako je jedno od njih moglo pogrešno shvatiti onog drugog. Ne radi se tu o nevinoj dječici, koja nešto nisu znala ili nisu naslutila, pa se dogodio atak. Da sam bila tamo, mogla bih procijeniti, kako nisam bila, ne pada mi na pamet bilo kome suditi, niti bilo što poricati. Jednostavno, nemam ČINJENICE u rukama i ne mogu presuditi, čak niti o tome pričati, jer bi to u nedostatku dokaza bilo klevetanje, obzirom da se radi o osobama koje se ovdje pojavljuju pod svojim punim imenima i prezimenima. Ne pada mi na pamet dovoditi u pitanje ugled i čast bilo koga od njih, jer je to i protuustavno. To što je bilo između njih dvoje, riješit će oni sami, ili putem suda i to bi trebao biti kraj ove priče, zbog koje potpuno neopravdano bruji Pollitika već danima. Svatko se našao pozvan pisati post na tu temu.
Apeliram na Pollitičare da se konačno suzdrže te teme, a ako imaju konkretne činjenice ili dokaze, neka ih ponude svojim stranama na p.p. pa neka svjedoče o tome na sudu. Tko nema takvih činjenica, neka se radije suzdrži, jer je jedno od pravila Pollitika.coma rasprava argumentima i činjenicama te dokazima. Tko god nije pročitao, neka pročita ta pravila, pa neka se javi. Ovakva manipulacija prostorom Pollitike, srozava ugled Pollitika.coma. A mislim da nam to nije cilj. (možda nekome je?)

My Soul

Ne može profesoru/ici Pravnog fakulteta u Rijeci, na ispitu iz europskog prava, od 60 studenata pasti 52, a da njega/nju nitko ne priupita zašto nije ništa naučio/la studente, a cijelu godinu je uredno primao/la državnu plaću za to!

Tko je glasao
Tko je glasao

nemam baš volje za

nemam baš volje za proučavanje new agea. ne volim ljude koji previše dramatiziraju stvari. ni priče o globalnom praćenju ili globalnim centrima moći. vjerujem u elementarno dobro, koje nadvladava zlo i u tome sam nepokolebljiva. o tome govore i sve religije. za mene život nije samo ovdje i sada ("u se, na se i podase"), već ima svoj smisao u prošlim i budućim generacijama, kao jedna premosnica i poveznica, a nema utemeljenja tvrditi da mi (naš ograničeni um) možemo spoznati kad mu je bio početak, a kad kraj. kad bi se sve svodilo na materijalno, onda bi bilo jednostavno: jedna jajna stanica se počima množiti i namnoži se pa ostari. međutim, što s mišlju? otkud misao, baš ovakva i jedinstvena? otkud ona dođe i kamo ode kad stanice odumru? e, na to za sada nema odgovora, a kad ga dobijete, mnogi ćete se iznenaditi. ja barem ne negiram postojanje te misli, tj. my soula :):) ostavljam to otvorenim i znatiželjno iščekujem potvrdu svoje spoznaje.

My Soul

Tko je glasao

My soul, podržavam glavninu

My soul,
podržavam glavninu tvog komentara jer daje mogućnost i drugima "da žive", a mnogi koje ti u svojim komentarima protežiraš to ne daju i stoga njušim osobu My soul boljom no što se riječima želi prikazati. I sviđa mi se retorika nekih Riječana
nemam baš volje za proučavanje new ageaJel to vrijednosno opredjeljenje kao šrot teme ili ova ljetna "lijenost"!
ne volim ljude koji previše dramatiziraju stvari.Hočeš reći da i ne voliš ljude koji su skloni reći istinu samo zato kaj ta istina ugrožava tvoju komociju i osjećaj ugode. Je li dramatiziranje istina o globalnoj raspodjeli resursa, a koji ni jedna božja religija nije osudila ćak ni ona kojoj se ti pobožno bacaš na koljena. Govorim to tvrdo iz razloga jer ti to činiš instituciji a sama sebe uvjeravaš da je u ime "my soul" a za promišljanje koje ti dajem bezrezervnu podršku. I kad promišljaš materijalno, dapaće da si na "mojoj frekvenciji" ali onda ne klimaj onima koji verbaliziraju čovjeka, a žive "vraga"!

Tko je glasao

što se tiče "riječana",

što se tiče "riječana", ne vjeruj baš onome tko ne zna tko je ni što je. ako se taj predstavlja kao riječan, onda znaj da će unutar rijeke raditi podjele po principu: mi zamećani, oni turnićani. mislim da unutar hrvatske ne bi trebalo biti podjela na riječane, zagrepčane, srbe ili hrvate. svi smo mi hrvati, netko ovog ili onog porijekla. kao što su amerikanci amerikanci, ali ovog ili onog porijekla. mislim da je hrvatski ustav potpuno pogrešno postavljen, kad poimenično nabraja manjine. hrvatski ustav trebao bi jamčiti svakome jednako građansko pravo, a ne svrstavati ljude u manjinske kućice. u ustavu bi se ljudi trebali nazivati građanima, a jednakopravnost bi se jamčila ne spominjući nikoga po nacionalnosti. u hrvatskoj su državljani hrvati, u bugarskoj bugari, u americi amerikanci, a tko je što porijeklom, to bi trebala biti njegova privatna stvar. ja bih postavila pitanje hrvatskom saboru što je npr. s kineskom manjinom koja živi u hrvatskoj i koliko godina treba proći a da i ona ravnopravno uđe u ustav s austrijskom ili srpskom manjinom. što s indijcima, koji tu žive. zar oni nemaju pravo na sebe u hrvatskom ustavu? gdje je kraj nabrajanja?

new age me ne zanima iz razloga jer imam svoje čvrsto usađene stavove i ne trebaju mi američki ispirači mozgova da me uvjeravaju u nešto suprotno od onog što sam odavno riješila sama sa sobom. nisam povodljiva. ono za što sam možebitno zainteresirana jest da ja njima održavam predavanja na moje teme :):)

ne vjerujem da može prevladati globalno, jer vjerujem u pojedinačno. za mene je pojedinac iznad svijeta, odnosno svaki pojedinac je centar svog vlastitog svijeta u kojem nitko ne može imati utjecaja izvan onog što taj pojedinac dopusti. granice su u našim glavama i točno su tamo gdje ih sami postavimo. ne može materijalno (resursi) postavljati nama granice. imaš ljude, koji su sposobni hodati, raditi, živjeti, pa sami sebi postave granicu u glavi, do te mjere ekstremno, da ta granica predstavlja smrt, pa sami sebe ubiju, jer su zidovi, koje su izgradili oko sebe toliko čvrsti da oni ne znaju izlaza iz njih. istovremeno imaš ljude, koji žive u četiri zida, nepokretni ili zatočeni, ali njihov um je slobodan i nema tog ograničenja koje bi ih natjeralo na destrukciju da sami sebe unište. to ja zovem slobodom. misliš li ti da globalno s tim ima ikakve veze?!

My Soul

Tko je glasao

Ouh, My soul! ...ispirači

Ouh, My soul!
...ispirači mozgova da me uvjeravaju u nešto suprotno od onog što sam odavno riješila sama sa sobom. nisam povodljiva. ono za što sam možebitno zainteresirana jest da ja njima održavam predavanja na moje teme.
A nije li možda ova "tvrda konstatacija" samo dokaz da ti ispiraći mozgova imaju upravo u tebi pobornika u obrascu religije individualizma, nisu li oni tebe i više no uspješno prištekali na matrix. Samosvjesna pak još žena - bingo!
Pojedinac iznad svijeta - uh, kako to gordo zvući. Pa zato i k tome idemo - pojedinac gospodar svijeta - vlasnik i duša i tijela onijeh što morahu umrijeti.
Volio bih tvoje predavanje na tu temu, a ja šutim i slušam - ma ne samo da slušam, ćujem. A velika misao plovi, plovi...Istovremeno imaš ljude, koji žive u četiri zida, nepokretni ili zatočeni, ali njihov um je slobodan i nema tog ograničenja koje bi ih natjeralo na destrukciju da sami sebe unište. to ja zovem slobodom. misliš li ti da globalno s tim ima ikakve veze?!Da li ja mislim, sve manje mislim jer su neki drugi plačeni da misle u moje ime, i da odlućuju umjesto mog slabašnog tjelešca koje je osuđeno na smrt samo zato jer se nije smjelo dirati zabranjeno voće. Dakle, ne mislim ali znam (uh, znanje...)da je globalno zasnovano na individui kako bi se istu otrgnulo od žamora "svjetine" i bespogovorno slijedilo software onih kaj verbaliziraju boga a žive vraga. A da je tome tako dokaz ti je da 2% svjetskog populusa manđa 98% uk svjetskog bogatstva s tendencijom ka 100%. Oh, my soul - ta misao koja pliva li pliva...

Tko je glasao
Tko je glasao

Ouh my soul, baš ti hvala

Ouh my soul, baš ti hvala na brizi - brižna ko moja pokojna majka. Jesi li ti nekome majka!? I ćuvaj dječicu od vručine ko što mene ćuvaš!!!

Tko je glasao

naravno da sam mama i to

naravno da sam mama i to dupla. što se tiče nas mama, mi smo uvijek tu, čak i kad je neka od nas pokojna. pa kad god si u nekom problemu, slobodno se obrati. tvoja mama će ti poslati poruku preko mene ili neke od nas. to što ne može osobno dojaviti, ne znači da ne brine i ne pazi na tebe i sada. to stvarno mislim.
onaj link nije bio namijenjen samo tebi, već svima da se prisjete kako se čuvati po ovoj vrućini. šteta bi bilo da netko prestane živjeti, samo zato jer je živa bila na 40, a ne na 25 :)

My Soul

Tko je glasao

Time što su objavili takvo

Time što su objavili takvo što, automatski su nam dali pravo na špekulacije, no ovo je puno širi dnevnik napisan sa sviješću o tome što će sve povući za sobom u smislu komentara.

Tko je glasao

oko dviju stvari vezano uz

oko dviju stvari vezano uz temu me zanimaju stajališta.

1. http://m.friendfeed-media.com/f257581e94d427cfcefaceae52dfd798699743a9
po meni, dva su načina gledanja.
prvi je da je tip seksist i nije ga briga za ženino mišljenje.
drugi je da je tip kreten i nije ga briga za tuđe mišljenje.
što se vama čini?

2. u prvom broju obzora bio je fantastični intervju s jednom virdžinom. umirala sam dok sam čitala. najimpresivnija izjava: "žena će promijeniti stotinu vjera da učini što joj srce želi".
inače, dotična virdžina je žena koja čitav svoj (itekako dugi) život glumi da je muškarac. ne bih da sad ulazimo u motivaciju, razloge, slobodnu volju.
misao dana (otprilike): "Nadigle se žene da hoće ista prava ka i ljudi."

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

NRP, u čemu je problem?

NRP, u čemu je problem?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Jel' zena

Jel' zena kriva......
iznijela si iskrivljenu katolicku pricu o "istocnom grijehu" i izgonu iz raja -odnosno Edenskog vrta, o jabuci (nije bila jabuka). A koja ima vrlo malo veze s biblijskim izvjestajem o "padu covjeka u grijeh", ustvari - njegovoj pobuni protiv Stvoritelja, kao i svim posljedicama te pobune.
Nauk o vjecnom ognju (i muci) u paklu takodjer NIJE biblijski.
Na temelju te netocne price nastavljas s razjasnjenjem pojma "o istocnom grijehu"...... i jos kojesta drugo.
... prilicno si toga izmijesala i umjesala... tako da mi je sve skupa dosta konfuzno i ne snalazim se bas....

Tko je glasao

N-R-B, bez obzira što

N-R-B,

bez obzira što mislim o religiji, poštujem tvoje mišljenje i tvoje komentare uvijek rado čitam jer si dobra osoba. a takvom te sigurno nije učinilo kršćanstvo.

Tko je glasao

Veli Joze hvala. moja

Veli Joze hvala. moja krscanska vjera me je ucinila - boljom.

Tko je glasao

Ovaj dnevnik , i trenutno

Ovaj dnevnik , i trenutno još dva na poll. je čisti dokaz kombinacije
domino efekta i teorije buha-slon.
Stanovita damica se oblejala lošim pićem i nasrnula seksualno u
kasnim urama na uglednog domoljuba.
Događaj , u današnjoj hrv. ogrezloj u svakojakoj opačini , de fešta
nevažan.
Taj događaj , nevažan, našoj Frankici povod je za pisanje dnevnika
o smišljenoj crkvenoj uroti protiv svih ženskica.
Zaista ne vidim nikakvu vezu između naroljane ženske u zoru i
katoličke crkve.

Tko je glasao

Ma nemoj mi reći da si ti

Ma nemoj mi reći da si ti sada trijezan. A glede tvojeg domoljuba, uzmi si ga doma pa se mazite obzirom da patološki mrziš ženskice...

Tko je glasao

često puta se na pollitici

često puta se na pollitici pojave ambiciozni tekstovi, kojima se netko dograbi teme o kojoj nema blage veze, ili zoblje po wikipediji pa se osnažena uma dograbi tipkovnice i namlati se poput maksima po diviziji, a kao žrtva najčešće pojavi zdravi razum. neki se autori htjedoše praviti pametniji no što jesu, a neki imaju notu egzibicionizma i vole se kićeno izražavati. najdraži su mi oni koji se drže logike gače kao patka izgleda kao patka, dakle to je patka.u ovom slučaju se autor u temi u kojoj je valjda htio prozboriti malo o matrijarhatu i patrijarhatu kroz povijest, te kršćanskoj koncepciji krivnje ( koja doduše i mene smeta pomalo, no iz sasvim drugačijih pobuda ) izgubio u šumi bez kompasa. inače, ovakova razmišljanja koja dovode do krivih zaključaka, u nekim situacijama, kada se spoje sa zlobnim umom, dovode do toga da se nesretnik nakon što pročita bibliju skupi gomilu istomišljenika pa iščekuje sudnji dan, ili se uvjeri da je on isus, kao onaj idiot koji je okupio sektu davidijanaca i koji završiše u neobično brutalnoj intervenciji fbija. tako se neki dohvate ničea i poubijaju milijune ljudi uvjereni kako je to friedrich zamislio, a marks i engels svakako nisu u svojim djelima podržavali ideje gulaga i golih otoka... inače, da se primjetiti da se u pravilu religija optužuje za nazadne i retrogradne pojave u društvu, vjerske ratove, zatucanost, a štovatelje religije kao primitivne i neobrazovane ljude. uz to ide obavezno priča o svećenicima zlostavljačima, kao da su oni jedini pedofili ili pederi na svijetu. rasap religije, to je postao moderni standard danas u vremenu kada nam kao znanost daje odgovore na sva pitanja, i ono što nije dograbljeno mikroskopom ili teleskopom jednostavno ne postoji. razumije se da se da primjetiti da strahoviti razvoj znanosti uz koji se prilijepilo poboljšanje standarda nije doveo do svekolikog raja (bez adama i eve), ljudi u principu nisu daleko odmakli od strahova i dvojbi koji su nas morili i u kamenom dobu, ubijaju se ništa manje no prije i to vrlo kvalitetno i uz minimalno mučenje. na današnjim bombama vjerojatno piše da su napravljene od recikliranih materijala i da ne izazivaju štetne ekološke efekte. nekada smo se plašili groma i vatre, danas al kaide i nuklearnog rata; zanimljivo pitanje pitanje je da li smo pored svih daljinskih upravljača, osmojezgrenih procesora, klima uredjaja, automobila i aviona sretniji od nekog lika koji je sjedio u pećini i grijao se kraj vatre. religija je, izmedju ostaloga, kroz ljudsku povijest služila kao izraz vrhunskog moralnog načela bez kojih bi se jamačno poubijali puno prije ubijanja u ime "nekoga".
ukratko,bez namjere vrijedjanja i težnje biti van struje websitea, veli jožin tekst je samo bio povod za gornjih par rečenica, autor je po meni debelo pobrkao lončiće, i još treba gaziti po lokalnoj biblioteci, pa se tek onda dohvatiti tumačenja povijesti religije i smisla mitova.

Tko je glasao

A ti si kao etalon taštine

A ti si kao etalon taštine znanja zaista puno rekao. Možda za one s doktoratima možda i da, ali kaj s nama kojima je bog uskratio um i razum. Gospodaru, tko će poučiti neznalice???

Tko je glasao

rebel ti je fino odgovorio

rebel ti je fino odgovorio umjesto mene, nije mi namjera ispravljati krive drine, niti liječiti svoje frustracije, forum je otvoren za iznošenje različtih mišljenja i samo naprijed - možemo raspravljati o činjenicama, što sam krivo rekao izvoli, tipkovnica ti je slobodna...

Tko je glasao

Pa golgota@ kada netko

Pa golgota@ kada netko napiše da je pod broj jedan strategija gotovo svih religija da nam utuve u glavu kako smo rođeni sa grijehom i da smo bezvrijedno smeće od kada smo otvorili oči ( pišem sa mobilnog telefona pa ne mogu copy paste navod citirati) , dalje od te konstatacije jednostavno autor usmjerava čitatelja na dva pola, jedni mu u potpunosti vjeruju i slažu se sa njegovim konstatacijama dok drugi pol sve ostale tvrdnje i zaključke gleda kroz prizmu te doslovce budalaštine sa početka teksta koja u najmanju ruku nije točna da ne kažem težu riječ.

Zato nemoj banalizirati jer nije potreban doktorat da bi se budalaština razlikovala od zdravog rasuđivanja.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Rebel, sa dozvolom Sjenke

Rebel, sa dozvolom Sjenke V.Jože je koristila kao bazu jedan poduži tekst koji njoj u ovom slućaju daje za pravo. A ti prije no što skoćiš - pročitaj ovo!
Također preporućam Jelenskoj i Robotu - nakon toga neka uživaju u svojem uvjerenju!

Tko je glasao

@sjenka i svi ostali iz

@sjenka i svi ostali iz bratstva, ono što zamijeram veloj jožici je manipulativni pristup; da je počela svoj post sa tekstom da je ljudski rod od početka manipuliran onima koji su ih vodili, elitom na vlasti, koja uključuje i organiziranu religiju, pa to pošteno argumentirala primjerima iz prošlosti, počevši od svih civilizacija, pa do današnjih tzv. demokratskih institucija robotova tipkovnica bi ostala nijema. no kako stvari stoje vela jožica je prepisala tekst koji je sjenka krknula na svoj blog; čitajući taj složenac, bolje rečeno new age čobanac, odmah se da prepoznati da je i sjenka marljivo prepisivao knjige davida ickea, prvenstveno knjigu najveća tajna koju je izmiksala sa nekim drugim knjigama koje uključuju tantru, yogu, budizam te različite new age teorije o isusu homoseksualcu, isusu indijcu i slično raspirivane kako bi još više razvodnili originalna učenja. cijeli tekst je valjda htio ukazati na činjenicu kako je kršćanstvo sustavno zatiralo matrijarhat i razne panteistične religije, na uštrb patrijarhata i monoteizma, no taj posao bi zadao muke i daleko učenijim umovima od nas pukih ( uspješnih i manje uspješnih ) prepisivača koja čini većinu internetske blogosfere.
autorica je pritom napravila pregršt faktografskih grešaka koje se daju jednostavno ispraviti kratkim klikanjem po wikipediji, toj svenarodnoj riznici znanja, pa onda recimo ne bi pisala da su massadu branili eseni koji su bili pacifistička iscjeliteljska sekta koja je prakticirala spolno uzdržavanje i kojoj je pripadao i ješua pomazanik, poznatiji kao isus krist, već daleko ratobornija sekta sikari, židovski pandan assasina, koji su bili frakcija zelota, koji se nikada nisu mirili sa rimskom okupacijom judeje. od mora zavjereničkih i new age teorija autorica je izabrala klasičnu, koja religiju smatra zavjerom tajnih društava, mješajući fikciju i povijest prema vlastitom nahodjenju. razumije se da je povijest čovječanstva odredjena činjenicom da postoje oni koji imaju znanje i oni koji ga nemaju; znanje je moć i u tome leži kvaka; autorica je nesvjesno (ili svjesno, pitanje motivacije) podlegla sirenskom zovu pamfleta koje su izašli iz kuhinja upravo onih koje ona napada, no to je druga priča.
postoje daleko zanimljivije teze koje je autorica propustila navesti koje se tiču nastanku i povijesti kršćanstva, no to zahtijeva daleko intenzivniji napor u prostoru izmedju ušiju, od pukog prepisivanja propalog britanskog nogometaša davida ickea.

Tko je glasao

Misliš kao robot i pišeš

Misliš kao robot i pišeš kao robot. Pitam se - gdje je čovjek?

Da li ovdje itko piše, čita i misli kao čovjek koji želi pomoći sebi drugima, ili ste tu radi liječenja vlastitih frustracija putem verbalnih akrobacija?

Govoriš o znanju - kakvom znanju? Reproduciranju datuma i događaja? Ajd' budi frajer pa sagledaj sebe i ljude oko sebe najiskrenije što možeš...

Sve ostalo su pusta naklapanja...

Tko je glasao

vž krenuli smo prema nižim

vž krenuli smo prema nižim čakrama, što svakako nije dobro za tvoju karmu, preporučio bih ti da napišeš nešto vlastoručno i prestaneš prepisivati, dok tvom guruu sjenki preporučujem da se malo prizemlji, tanka je nit izmedju normale i vrapča. ako je ukazivanje na očito pomanjkanje argumenata i činjenica u tekstovima liječenje frustracija onda svakako zanemarite moje postove i uživajte u prirodi i društvu.

Tko je glasao

Podsjećaš me na Ivana

Podsjećaš me na Ivana Jakovčića, Vesnu Pusić, Radimira Čačića, Plinija Cuccurina...da sad ne nabrajam dvestotinjak tisuća ljudi u RH kojima je svojstveno samo JA, pa JA , pa JA ....a populus? odi njima predavati svoje akademsko znanje - reći će ti "ma odi tamo odakle si i došao, od svega tvojeg znanja kakve koristi bilo kome od nas". Da, al' što tebe briga za nekog siromaha ili seljaka ili nezaposlenog ? Kakve ti veze imaš s njima - ta oni su glupi i bezvrijedni - ništa ne znaju, ništa ne razumiju. Nedaj bože da što kažu!

Zbilja si bogom dan - hvala što si me prosvijetlio.

Tko je glasao

Ova retorika me podsjeća na

Ova retorika me podsjeća na Nemesis u mlađim danima. Bilo bi veoma interesantno kad bi žene preuzele Hrvatske laburiste vjerujem da bi se unaprijed znalo što sa ovijeh 850 000 potpisa. Ovako čorak...

Tko je glasao

Sjenka, Pročital sam ovo i

Sjenka,

Pročital sam ovo i ima jedna stvar koja me iritira.

»Novi zavjet, Crkva i Kršćanstvo, sve je to djelo obitelji Kalpurnija Pizona koja je pripadala rimskoj aristokraciji. Novi zavjet i svi likovi u njemu -Isus, svi Josipi, sve Marije, svi učenici, apostoli, Pavao, Ivan Krstitelj – svi su izmišljeni. Obitelj Pizon stvorila je priču i likove; priču su vezali za određeno vrijeme i mjesto u povijesti i onda je povezali s nekim perifernim stvarnim osobama, kao što su Herod, Gamalijel, rimski prokuratori i tako dalje. No, Isus i svi neposredno povezani s njim su stvoreni (to jest izmišljeni) likovi.«

To je neko napisal, a taj isti je isto nešto napisal ko i obitelj Kalpunija Pizona. Jel on želi svojim pisanjem manipulirat ko i ta navodna obitelj je očigledno.

Pa razni ljudi pišu tisučama godina svoje misli, no to su samo njihove misli.

Tko je glasao

Skviki, tko zna - nitko

Skviki,
tko zna - nitko ništa ne zna - krhko je znanje!

Tko je glasao

Ovo ne pišem samo tebi

Ovo ne pišem samo tebi Skviki, ali si potegao priču o mislima. Zato sam i navela u tekstu što je mit. Mit je iskustvo života. Sve ostalo su ideologije, indoktrinacije, nametnute čovjeku. A kad smo kod iskustva, onda pitam što je sa onima čije životno iskustvo govori protiv religija (a ima ih poprilično) - primjerice ljudi koji su nekim slučajem izašli iz tijela i spoznali još jedan element ljudskog bića koji je doslovce izbrisan iz memorije raznim indoktrinacijama i manipulacijama koje traju tisućama godina? O Mayama da ne govorim...

Jesi li ti, kao i bilo tko drugi siguran u to tko si?

Zato imam hrabrosti ovako nešto napisati i izložiti onima koji misle da sve znaju. Ja upravo znam da ništa ne znam.

Tko je glasao

maye su kako povijest kaže

maye su kako povijest kaže nestale zbog čistog malthusa, ( That the increase of population is necessarily limited by the means of subsistence ), što vjerojatno čeka i naše unuke, htjeli to mi ili ne. razumije se da će biti onih koji će tvrditi da su maye otišle na sirijus, no to nije moj problem.
oni koji okolo kukaju (sa pravom razumije se ) o genocidu koji je posljedica osvajanja novog svijeta i pokrštavanja domorodaca, zaboravljaju činjenicu da su neki od tih istih domorodaca, točnije azteci, recimo samo u jednoj prilici za 4 dana žrtvovali 80.000 ratnih zarobljenika na način da su im opsidijanskim noževima vadili srca iz grudi i bacali ih u ritualne vatre. to svakako nije lijep primjer religijske zatucanosti i potvrdjuje tezu da je pitanje morala kroz povijest relativna stvar.

Tko je glasao

Znaš da ništa neznaš a

Znaš da ništa neznaš a ustvrdio si kako su SVE svjetske religije izmišljotine u cilju manipulacije.

Zanimljivo.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Veli Jože, Imam nekog

Veli Jože,

Imam nekog životnog iskustva, i vjeruj, ima nešto u tome što se zove religija. Problem je u ljudima koji je krivo tumače i zlorabe za svoje ciljeve.

Tko je glasao

Skvikač, joj kak si blizu -

Skvikač,
joj kak si blizu - Problem je u ljudima koji je krivo tumače i zlorabe za svoje ciljeve.Si morti pomislil da je upraf zato tak i koncipirana da bi ju ljudovi krivo tumačili i bili za vazda vjekove u zabludi!?

Tko je glasao

Golgota, Pogledaj samo

Golgota,

Pogledaj samo polllitika.com i sve ti bu jasno. Ljudi plješčeju filozofskom preseravanju samo iz srama jel nemreju sve shvatit. Čim pisca za nekaj konkretnog pitaš, odma se krene na osobnu razinu.

Tko je glasao

Skviki, držiš se

Skviki,

držiš se kršćaninom, zar ne? ok. onda se sjeti što je doživio Isus zato jer je ljudima došao govoriti "istinu". a sada, dvije tisuće godina nakon, ti isti kršćani zauzimaju upravo isti stav Isusovih krvnika prema nekome tko ima drugačije mišljenje od njih. dakle, u dvije tisuće godina, ama baš nikakvog pomaka. čak obrnuto.

vrlo interesantno...

Tko je glasao

Veli Jože, onda se sjeti

Veli Jože,

onda se sjeti što je doživio Isus zato jer je ljudima došao govoriti "istinu". a sada, dvije tisuće godina nakon, ti isti kršćani zauzimaju upravo isti stav Isusovih krvnika prema nekome tko ima drugačije mišljenje od njih.

Nije mi poznato da je drukčije mišljenje istina. Daj objasni tu teoriju.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci