Tagovi

Borba protiv korupcije u Lijepoj Našoj. Sizifov posao?

Korupcija u isto?noj i jugoisto?noj Europi je strukturalna i u tom smislu je dio ?estica regionalnih i klijentelisti?kih društvenih struktura. Analiza korupcije ne može se odvojiti od razumijevanja klijentelizma.
Klijentelizam-oblik politi?ke korupcije pomo?u raznih potkupljivanja koja nisu izražena u novcu.
Republika Hrvatska je leglo svih oblika korupcije a svaka korupcija egzistira ako ju se ili ne sprije?i ili ne sankcionira na najbolji mogu?i na?in i upravo tu i dolazimo do jednog od najve?ih razo?arenja u našoj državi a ono se zove-Zakon o financiranju politi?kih stranaka.
Ure?enje sredstava za rad politi?kih stranaka koje uklju?uje zabranu anonimnih priloga (?lanak 5.) te ure?enje klju?nih pojmova ?lanarina, dobrovoljnih priloga te na?ina financiranja iz sredstava državnog prora?una te prora?una jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave naprosto nije dovoljno za državu koja želi razvijati svoju demokratsku praksu.
Gornje granice iznosa dobrovoljnih priloga fizi?kih (HRK 90000) i pravnih osoba (HRK 100000) tijekom kalendarske godine previsoko su postavljene i otvaraju mogu?nost izloženosti pojedinim izvorima. Tu se tako otvara prostor ne samo za trgovinu politi?kim stavovima, mandatima i pozicijama na izbornim listama, vec se i poti?e stranke da raspolažu sve ve?im i neumjerenim sredstvima.
Postavljanje gornjeg limita troškova izbornih utakmica ure?eno je previsoko, mnogostruko više no u drugim zemljama (deset puta više za individualne donacije od SAD, tri puta više od Francuske i sl.). Limit od 1.000.000 kuna za tvrtke nije nikakav limit , ve? legalizacija bezobrazno visokih poklona. Koliko je to razli?ito od potrebnih standarda svjedo?e i odredbe koje vrijede za izbore za Europski parlament.
Politi?ka stranka koja se iskazuje kao stranka za Europski parlament dužna je godišnje objaviti puno izvješ?e o imovini i obvezama, objaviti izvore financiranja, s punim popisom svih donatora i donacija (osim onih koje su manje od 500 eura). Zabranjeni su na?ini kojim bi se na indirektan na?in dvostruko pomagalo politi?kim strankama iz europskog prora?una, kao i to da se dobivena sredstva koriste za pomo? drugim strankama. Zabranjeni su prihodi od poslovanja i tvrtki kod kojih bi se pomo?u politi?kog utjecaja ili vlasništva stranka našla u položaju da njima upravlja, što je odredba analogna zabrani primanja donacija od kompanija u državnom vlasništvu u nacionalnim zakonodavstvima.
Zabranjeno je primanje donacija kompanija (pravnih osoba) u iznosu ve?em od 12000 eura
Riješenje ovog problema moglo bi se prona?i u proširenju ovlasti Državnog izbornog povjerenstva, što osim što je globalni i regionalni trend, može predstavljati zna?ajno vjerodostojniju instancu nadzora. Državna revizija i Ministarstvo financija su tijela politi?ko-izvršne vlasti! Nadzor nad provo?enjem ovog Zakona trebao bi biti redovit, povremen i pravodoban; ne bi se trebao svoditi samo na ra?unovodstvenu provjeru i administrativno bilježenje, ve? bi se sustavnim uvidom i smislenom provjerom prihoda i objektivno utvr?enih rashoda uistinu trebalo utvrditi djeluje li stranka na zakonit na?in, i ovo ne samo u vezi s konkretnim izborima, ve? op?enito, i kada funkcionalno djeluje u izbornom razdoblju, bilo da je u poziciji ili opoziciji.
Hrvatska je jedna od rijetkih država u Europi koja financiranje politi?kih stranaka i predizbornih kampanja posebnim zakonom. Upravo zato ne bi trebali ?uditi rezultati Globalnog barometra korupcije, analiti?ke metode za mjerenje percepcije korupcije u razli?itim segmentima društva.
Rezultati Globalnog korupcijskog barometra za 2005. pokazuju da gra?ani smatraju da su politi?ke stranke u Hrvatskoj najkorumpiranije organizacije. Na ljestvici od 1 (potpuno bez korupcije) do 5 (iznimno korumpirano), gra?ani su stranke ocijenili ?etvorkom, dok su u 2004, stranke ocijenjene s 3,6.
Uz osnovno na?elo transparentnosti financiranja, kodeks pravila, koji je uvriježen u zemljama zapadnih demokracija, predvi?a da svi sudionici izbora registriraju svakog donatora koji je dao više od 500 kuna, da u kampanji ne koriste sredstva javnih i državnih poduze?a. Stranke koje se natje?u u izbornoj utakmici tako?er ne bi smjele koristiti donacije stranih kompanija, crkvenih i religijskih zajednica te sindikata ili udruženja poslodavaca.
Zemlje poput Finske, Norveške, Švedske ili Švicarske nemaju zakonske odredbe koji definiraju financiranje kampanja politi?kih stranaka, no ono nije upitno. Primjerice, u Švedskoj stranke objavljivanju strana?ke financije na osnovu dogovora postignut još 70-ih godina.

Tagovi

Komentari

Prestrašno je znati tko je

Prestrašno je znati tko je u vrhu borbe protiv korupcije i što je sve poduzimao i koliko je ljudi uništio da bi zadovoljio svoj ego i podanički došao tamo gdje je sada. Bolje nismo ni zaslužili.

Tko je glasao

Nama je korupcija neraskidiv

Nama je korupcija neraskidiv dio folklora.
Umirovljenici se daju kupiti za 100 kuna pred izbore, a sljakeri za porciju graha.Oni su samo na dnu koruptivne piramide.
Glasaci su korumpirani i povlastenom kupnjom dionica HT-a i INA-e a onda su otrcali prodati dionice po realnoj cijeni...
Oni krupnijih apetita se korumpiraju kuvertama a oni na vrhu su jos visih zahtjeva.
Njima ni prodaja strateskih drzavnih tvrtki ni resursa nije nikakav problem.
Sindikalisti nisu htjeli cuti za problem uvecavanja davanja u proizvodnji prosirenjenjem njihovih prava koja se trebaju zasnivati na unistenoj proizvodnji, vec su se dogovarali za nerealna prava u vremenima dok se drzava mogla zaduzivati u inozemstvu.
Jos ih je manje bilo briga za propadanje poljoprivrede i turizma radi komicnog tecaja kune.
Shema da budale rade, a pametni se snalaze je neizmijenjena od 1945.
Uz ovo sve su se dizali krediti, kupovali preskupi, losi stanovi, zidale kucetine, vikendice, islo u shopingiranja u tisucama, kao izgladnjela stoka jurilo u nove trgovacke centre, a cak su i poljoprivrednici sa smijesnim parcelama isli u kredite i kupovali neralno skupe strojeve i traktore.
Svi su u sebi znali da je to sve balon i da je takvo glasanje, zaduzivanje i ocekivanje od drzave neodrzivo.
Ali su nastavili do zadnjeg daha i kao i uvijek neodgovorno.
Zato ce nam ova kriza jako dobro doci u jednoj stvari:
Nauciti cemo kako se za neodgovoran rad, glasanje i "snalazenje", ubuduce mora snositi posljedice.
Naivni vjeruju u "oporavak", a realni u dugogodisnji prepolovljeni standard i veliku stednju.
Ona na zalost jos nije ni pocela, jer Kosor nije Tatcher, a MMF ne place jer ima jednog pacijenta manje.

Tko je glasao

Uzrok korupcije nije u

Uzrok korupcije nije u financiranju stranaka, vec u cinjenici da se korupcija jos uvijek politicki ne kaznjava, kada do nje dodje. Stranka moze biti ulovljena s prstima u pekmezu bezbroj puta, ali do kazne nece doci i nece biti razloga da se ne nastavi losa praksa.

Kada stranke budu ozbiljno kaznjavane nestankom s politickog trzista zbog koruptivnog djelovanja, tada ce se stvari poceti mjenjati. Da bi se tako nesto dogodilo, potrebno je znatno ojacati politicko trziste kako bi konkurencija istisnula losiju ponudu. U ovome trenutku mi prakticki nemamo nikakvu konkurenciju i samim time sve ide po obicaju.

A sto se tice financiranja stranaka, u Hrvatskoj fala bogu jos uvijek postoje milijoni efikasnih nacina kako oprati lovu, sa zakonom ili bez.

gpgale blog

Tko je glasao

korupciju se može

korupciju se može pobijediti nultom tolerancijom
kao na primjer
masturbaciju

pristup korupciji podsjeća me na prohibiciju
a i rezultat

korupcija i to većine punoljetnih stanovnika jedne zemlje
znači da su oni, to jest mi, u većini, u političkom smislu djeca
neodrasli
kako to na svoj način, na raznim mjestima i kažu gale, nemesis, g-news, 3103, mysoul
a potvrđuju feniks, frederik,

korupcija znači da građani ne vjeruju, da su građani
ne vjeruju, da država živi od poreza, kojeg oni dogovorno plaćaju
i dogovorno raspodjeljuju
ne vjeruju da je odnos obaveza uzajaman
dakle građanin je državi dužan platiti porez i poštovati zakone
a država, u liku svojih službenika, obavezna je poštovati zakone

ljudi su nam pametni, normalni
dobro funkcioniraju u uređenim društvima
u stanju su donositi razumne odluke
dakle, razumno procjenjuju da u našem društvu građani još uvijek nisu građani
razumno procjenjuju da naša država ne živi od poreza, nego od prodaje imovine naših djedova i očeva (i baba i matera) i prodaje ušteđevine naše djece i unuka (a to je u istini zaduživanje)
razumno procjenjuju da naši državni službenici ne poštuju zakone
dakle korupcija nije bolest
nego razumna procjena

ideja o nultoj toleranciji na korupciju
a bez istovremenog projekta ozbiljnih promjena
npr. nekog mehanizma legaliziranja stečene imovine građana
npr. primjenom neke vrste oprosta uz plaćanje poreza
većini razumnih građana daje temelj za razumnu procjenu
da se radi samo o igri riječi
o vještini dvostrukog govora i novogovora
disciplini u kojoj su titovi pioniri dugo vremena bili prvi u svijetu
a i šire

ako korupcija nije bolest
ne treba je liječiti
ako je korupcija samo razumna procjena i ocjena u kakvom društvu živimo
dovoljno je vući poteze koji će razumnom, prosječno pametnom građaninu dati do znanja
da hoćemo društvo i državu koja funkcionira

luka

Tko je glasao

Kada stranke budu ozbiljno

Kada stranke budu ozbiljno kaznjavane nestankom s politickog trzista zbog koruptivnog djelovanja, tada ce se stvari poceti mjenjati.

Tko bi trebao kažnjavati te stranke i primorati ih da nestanu sa političkog tržišta?

Tko je glasao
Tko je glasao

Koji birači ? Kod nas na

Koji birači ?
Kod nas na izbore izlazi 30-40% birača i to večinom su birači ili simpatizeri stranaka, zar ne misliš da je apsurd od njih očekivati da kažnjavaju svoje stranke ?

Tko je glasao

Ako su to njihove stranke i

Ako su to njihove stranke i ako im je korupcija super skupa s tim strankama i ako ostalih 70% boli jedna stvar, tada mozemo reci da je volja naroda da zivimo u korumpranom drustvu i to je to.

gpgale blog

Tko je glasao

also sprach gale tada mozemo

also sprach gale
tada mozemo reci da je volja naroda da zivimo u korumpranom drustvu i to je to.

luka

Tko je glasao

Smatram da ostlaih 70% ne

Smatram da ostlaih 70% ne vidi izlaza iz stanja u kojem se nalazimo, a rješenje nitko ne nudi.
Kada narod ne izlazi na izbore, ne upražnjava jedno od svojih demokratskih prava, situacija je ozbiljna i treba se zamisliti nad njom.

Tko je glasao

Ako neko ponudi rjesenje, to

Ako neko ponudi rjesenje, to jest opciju koja bi privukla tih 70% ili kolko vec, hoce li biraci biti u mogucnosti presuditi korumpiranima?

gpgale blog

Tko je glasao

Samim izlaskom na izbore.

Samim izlaskom na izbore.

Tko je glasao
Tko je glasao

Rješenja postoje samo treba

Rješenja postoje samo treba dobre volje.

Tko je glasao

E. Treba nac rjesenje i za

E. Treba nac rjesenje i za to.

gpgale blog

Tko je glasao

Ako misliš za rješenje

Ako misliš za rješenje dobre volje i ono postoji, ali i za njega treba dobre volje.

Tko je glasao

Molim te razmisli malo prije

Molim te razmisli malo prije nego što kažeš...upravo to i je problem u Hrvatskoj...mnoštvo nekvalitetnih stranaka sa nejasnim programima...nije potrebno ojačati političko tržište, potrebno je propisati dobar zakon koji treba djelovati preventivno, ali kojeg naravno treba provoditi kako treba...Ti kažeš treba ojačati političku konkurenciju, znači po tebi treba otvoriti vrata populizmu i strankama tipa Građanska stranka poznatom nam gospodina Željka Keruma koja nažalost i postoji...ukratko problem je u odgovornosti političara koje nema ni u povojima a da ne govorim o institucijama koje su tu da sankcioniraju takve prekršaje...jednostavno nama se ne nazire dobra i demokratska budućnost još dugoooo vremena...jednostavno nemamo niti ljude koji su sposobni za voditi ovu državu niti imamo građansku svijest koja može prepoznati takve pojedince kojih imamo, ali oni stoje po strani...

Tko je glasao

Trziste se opcenito ne jaca

Trziste se opcenito ne jaca srotom, vec kvalitetom.

gpgale blog

Tko je glasao

Za jačanje tržišta prvo

Za jačanje tržišta prvo je potrebna ispravma ekonomska politika koja bi uredila tržište, a onda tek kvaliteta i kvantiteta. Ako nemamo uređeno tržište tada ni kvaliteta, a ni kvantiteta nema puno utjecaja na jačanje tržišta.

Tko je glasao

Znaci, ako nemamo dobru

Znaci, ako nemamo dobru ekonomsku politiku, nije moguce razviti trziste?

gpgale blog

Tko je glasao

Tržište postoji bez obzira

Tržište postoji bez obzira na ekonomsku politiku, ali je u kaosu i nema određenih uspjeha, jer na njemu profitira samo kvantiteta bez neke kvalitete. Ako želimo razvijati tržište tada treba određena ekonomska politika kojoj je cilj razvitak tržišta sa odeđenim pravilima, tada do izražaja dolazi kvaliteta ali i kvantitet. Nesređeno tržište forsira kvantitetu, jer nema ekonomske politike koja bi upozoravala na kvalitetu kvantiteta. Bez ekonomske politike pojavljuje se anarhično tržište na kojem kola puno robe sumljive kvalitete, male cijene i ugrožava opstojnost kvalitetne robe.

Tko je glasao

Uopce te ne razumijem. Kada

Uopce te ne razumijem. Kada kazem politicko trziste, mislim na politicke opcije koje se natjecu u sferi demokratskih izbora za vlast i utjecaj. Od parlamenta, programskog vijeca, rektora, novinskih urednika, etc.

Za tu pricu vidim da je ekonomska neovisnost korisna stvar, ali da je kljucna, nije. U domeni ekonomske neovisnosti, vidim smisao ideje ekonomske politike.

Eh sad. Sto tebi znaci ekonomska politika i gdje je taj dio kljucan ili presudan za razvoj politickog trzista koje ne boluje od ogranicenih izvora, s obzirom da se bavi razmjenom informacija u svojoj sustini.

gpgale blog

Tko je glasao

Nema nesporazuma. Umjesto

Nema nesporazuma. Umjesto robe upotrijebi političke stranke.
Gledaj teško je urediti političko tržište ako netko nema kvalitetu, a ima kvantitetu i velika ekonomska sredstva, a netko tko ima kvalitetu a može imati i kvantitetu ali nema ekonomskih sredstava teško može opstati na tom tržištu. Ekonomska politika uređuje i družtvenu politiku. zato bi sve stranke trebale biti prepuštene svojim kvalitetama, a ne ekonomski jake stranke guše ekonomski slabije, zato treba prvo srediti ekonomsko tište stranaka. Nadam se da si me shvatio. Ekonomska politika u velikom djelu diktira položaj robe ( političkih stranaka ) na tržištu.

Tko je glasao

Da je baba musko... Enivej,

Da je baba musko... Enivej, ovdje imamo klasicnu neravnotezu moci krupnog kapitala i sire zajednice. Ali, s druge strane, sto je siri interes, veci je potencijal da u demokratskom procesu bude realiziran. Novac je ovdje samo olakotna okolnost, no alfa i omega politickog procesa je interes. Sto siri, to jace dere. Sto uzi, to ga je teze obraniti ili realizirati.

Jasno, otegotna okolonost cinjenice da zivimo u drustvu (kao i u ostatku svijeta) postoji, ali da je to nerjesiva barijera, netocno je. Jer po toj logici ne bi bilo nikada nikakve niti promjene, a promjena je isto tako cesta pojava.

Ono sto je naravno bitno jeste znati rjesiti konkretne nedostatke, a cisto za primjer, ako me sjecanje ne vara, najjaca poruka koja se moze poslati je ona sto se prosljedjuje direktnim kontaktom. Door to door, face to face. Nema jumbo plakata ili TV minutaze koja kvalitetnu poruku face to face moze nadoknaditi.

Pitanje je naravno ovdje aktivista voljnih da neku poruku prosljedjuju i kvaliteta te poruke. No cijeli taj proces da se isfurati volonterski i sa jako malo para, a da efekt bude potpun.

Ako pak nemas poruku, vec poziras, ako nemas podrsku medju ljudima, vec placenike koji furaju tu pozu, tada ti je novac alfa i omega svega. No ovako, novac je samo mali problem koji se na kraju krajeva u potrebnoj kolicini moze bez pretjeranih problema i skupiti.

Jasno. Ovdje se prije svega trazi kvalitetna politicka poruka, no ta poruka ne kosta nista. Osim ako necemo zaracunavati vrijeme koje trosimo ovdje i na ovakvim mjestima, a necemo.

gpgale blog

Tko je glasao

Mediji imaju največu moč

Mediji imaju največu moč slanja poruka bilo koje vrste pa tako i političke, ali da bi poslao bilo kakvu poruku putem medija bila ona visoke ili male kvalitete potrebna ti je i ekonomska moč. Niti jedam medij neče tvoju poruku odaslati besplatno.
Jednostavno onaj tko ima ekonomsku moč ima i političku, jer oni koji imaju ekonomsku moć imaju pristup mediju i sa dobrim i sa lošim porukama. Ekonomski jake stranke imaju pristup mediju i sa mnogo loših političkih poruka ( kvantiteta ) i sa malo dobrih političkih poruka ( kvaliteta ), dok ekonomski slabe stranke nemaju pristup mediju i da imaju jako puno kvalitetnih poruka.

Tko je glasao

Internet je medij. Dostupan

Internet je medij. Dostupan 3,5 mil Hrvata. Ako je poruka dobra i dobro (privlacno) upakirana zbog cega takva poruka ne bi mogla doci do bar 0,5 mil Hrvata? Ako je poruka dobra, mislis li da se medju tih 0,5 mil Hrvata ne bi mogla naci koja milja kuna da poruka bude tada poslana i kroz druge medije?

Sto je krivo u racunici?

gpgale blog

Tko je glasao

Računica je dobra, samo je

Računica je dobra, samo je problem taj što dobru poruku u našem društvu mogu prepoznati samo obični građani, mali ljudi, jer ovima drugima dobra poruka ne paše. Obični građani su toliko osiromašeni i oguljeni da jedva preživljavaju pa nemaju još i da skupljaju za odaslanje dobrih poruka.
Mnogo dobrih poruka ima i na politika com pa nisam uočio da je ijedna odaslana putem medija u eter.

Tko je glasao

Ljudi moji između vas je

Ljudi moji između vas je došlo do nesporazuma...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci