Tagovi

Vesna Pusi? spašava Hrvatsku od velikosrbina Pupovca i HDZ-a

U netom usvojenim ustavnim promjenama sa stajališta državnih interesa Republike Hrvatske najvažnija je bila intervencija Vesne Pusi? zastupnice Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata koja se usprotivila prijedlogu Vlada da se Zajedni?kom vije?u op?ina (ZVO) sa ve?inskim stanovništvom srpske manjine na podru?ju Vukovarsko-srijemske i Osje?ko-baranjske županije prizna status pravne osobe.
Treba podsjetiti da je Zajedni?ko vije?e op?ina u tim županijama formirano na temelju Erdutskog sporazuma potpisanog 15. studenoga 1995. u Erdutu i Zagrebu kao prijelaznog rješenja za mirnu integraciju hrvatskog Podunavlja u Republiku Hrvatsku. Erdutski sporazum doveo je do formiranja prijelazne uprave kao posljednje operacije Ujedinjenih naroda na podru?ju Republike Hrvatske, poznate pod nazivom UNTAES, ustanovljene rezolucijom Vije?a sigurnosti od 15. sije?nja 1996. godine.
Sporazum je potpisan na rok trajanja od jedne godine s mogu?noš?u da se na zahtjev jedne od strana produži na još jednu godinu. Sporazum su potpisali sa srpske strane Milan Milanovi?, s hrvatske strane predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvoje Šarini?, te veleposlanik SAD u hrvatskoj Peter Galbraith i mirovni posrednik UN-a Thorvald Stoltenberg. U skladu s Erdutskim sporazumom hrvatska Vlada objavila je 13. sije?nja 1997. Pismo namjere o položaju srpske manjine u Hrvatskoj u kojamu se potvr?uju obveze iz Ustava Republike Hrvatske, Ustavnog zakona o ljudskim pravima i pravima etni?kih i nacionalnih zajednica ili manjina. Tim pismom jam?i se sprskoj manjini da ?e biti zastupljena u tijelima lokalne samouporave, zastupljenost u službama, te poštovanje manjinsmiog prava. Jamstva iz tog pisma bila su uvjet za završetak manadata UNTAES-a što se dogodilo nakon isteka dvogodišnjeg roka 15. sije?nja 1998. godine. Vije?e sigurnosti je ocijenilo da je misija UN-a u hrvatskom Podunavlju jedna od riejtko uspješnih mirovnih misija Svjetske organizacije.
Republika Hrvatska ispunila je sve zahtjeve me?unarodne zajednice kad je u pitanju srpska manjina, što se o?itovalo u povratku izbjeglica, povratu njihove imovine i pomo?i u reintegraciji u život. To se manifestiralo i posebnim statusom koji je srpska nacionalna manjina dobila u izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru i na lokalnoj razini. Pri tome treba podsjetiti da interese srpske manjine u Republici Hrvatskoj institucionalno zastupaju prije svega predstavnici SDSS-a na ?elu sa Miloradom Pupovcem koji se nikad, posebice u doba trajanja velikosrpske agresije nije izjasnio kao politi?ki Hrvat, nego je u svakoj mogu?oj prilici i nakon poraza velikosrpske politike ne samo u Hrvatskoj nego i na podru?ju cijele bivše Jugoslavije izražavao velikosrpska stajališta umotana u navodnu zaštitu prava manjine koju zastupa. Štoviše on kad je u pitanju srpska nacionalna zajednica uporno demonstrira da za njega takav status ne postoji jer govori o Srbima u Hrvatskoj, a ne o nacionalnoj manjini. Ako pak jesu Srbi, onda su u najmanju ruku „hrvatski Srbi“, ali to nikako ne može izi?i preko ustiju njihovog ?elnika. Ostala dva zastupnika SDSS-a Vojislav Stanimirovi? (u prošlom sazivu, a sada Mile Horvat) i Simo Gajica ?ak su bili pripadnici srpskih pobunjenika koji su borili protiv demokratski izabrane hrvatske vlasti.
Ovdje treba podsjetiti da je zna?ajan broj hrvatskih Srba prihvatio Hrvatsku kao svoju domovinu, ne dozvoljavaju?i da budu uklju?eni u sabotersku i podriva?ku politiku koja se prema Hrvatskoj i dalje u ne baš bezna?ajnim krugovima vodi u Beogradu. Dovoljno je podsjetiti na politiku za koju se zalagao Vojislav Koštunica, ali ?ak i danas na odre?ene izjave sadašnjeg predsjednika Borisa Tadi?a, ali i na politi?ke izjave koje dolaze iz Srpske pravoslavne crkve. Takvi hrvatski Srbi koji prihva?aju Hrvatsku kao svoju domovinu, pri ?emu zadržavaju svoj etni?ki i kulturni identitet nisu me?utim zastupljeni u Hrvatskome saboru. U takvim okolnostima, podržan velikosrpskim idejama iz Beograda, Milorad Pupovac kao koalicijski partner HDZ-a nastavlja s utjecajne pozicije novim metodama djelovati u smjeru njegove stare politike. Upravo se to dogodilo s ovim ustavnim promjenama. Iako je Erdutski sporazum prakti?ki konzumiran nakon dvogodišnjeg trajanja, Milorad Pupovac i njemu sli?ni pozivaju?i se na njega otišli su korak dalje, zahtijevaju?i da se Zajedni?kom vije?u op?ina prizna status pravne osobe. Time bi se stvorila pravni temelj da ono što pobunjeni Srbi uz pomo? iz Srbije nisu uspjeli ostvariti oružjem, ostvare pravnim sredstvima, a to je insititucionalna samostalnost tih op?ina u hrvatskom Podunavlju kao podloga za uspostavu politi?ke autonomije, pa ?ak u krajnjoj liniji otcjepljenja od Republike Hrvatske. Nije slu?ajno da su ga u tome podržao manjinac Furio Radin i ideesovac Damir Kajin, glavni zagovornicio autonomije Istre.
Na takav mogu?i scenarij pristala je HDZ-ova vlada pod Jadrankom Kosor i ustavnopravnog smutljivca Vladimira Šeksa. Tako dok s jedne strane galame oko tobože zaštite braniteljskih prava i dostojanstva Domovinskog rata, s druge strane HDZ izdajni?ki stvara presedan za ponovnu uspostavu nove SAO na podru?ju hrvatskog Podunavlja za koje je da bi se vratilo u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske proliveno mnogo krvi. I budu?i da HDZ vodi takvu izdajni?ku politiku, jer je takav prijedlog došao iz takve Vlade, a da se SDP sa svojim, kad su u pitanju odnosi s isto?nim susjedom, „odlu?no možda“ suzdržao od odlu?ne reakcije, ispalo je da Vesna Pusi? koju su dosad ?esto napadali zbog nezalaganja za hrvatske nacionalne interese upozori na ozbiljnu i najtežu podvalu Milorada Pupovca. Vesna Pusi? je usprotivši se spomenutom amandmanu jasno upozorila da se radi o „rušenju arhitekture države“. Ocijenila je da, ne ulaze?i u mogu?e teže posljedice, ako bi se ZVO-u ustavno potvrdio status pravne osobe stvorila dvije statusne kategorije za srpsku nacionalnu manjinu, jer bi oni na podru?ju hrvatskog Podunavlja imali jedan viši status od hrvatskih Srba u drugim podru?jima države. Na njezinu intervenciju amndaman Vlade je ipak odbijen.
Ovaj politi?ki pokušaj Milorada Pupovca treba promotriti i u kontekstu njegove sljede?e izjave: „Vidim da nije bio probem priznati Kosovo, ali jest kad treba priznati ono što je ostalo kad su posrijedi Srbi u Hrvatskoj“. Tu je Milorad Pupovac još jednom razotkrio za kakvu se politiku zalaže za kakvu se uostalom zalagao za vrijeme velikosrpske agresije na Hrvatsku kad ni u jednom trenutku, pa ?ak ni nakon njegovog vojnog i politi?kog poraza nije osudio velikosrpsku politiku Slobodana Miloševi?a i njegovih nasljednika. Uspore?uju?i položaj Srba u Hrvatskoj s hrvatskim priznanjem Kosova Milorad Pupovac u stvari zagovara institucionalnu reviziju postoje?eg stanja nastalog kao posljedica velikosrpske agresije, zazivaju?i za hrvatske Srbe autonomiju kakvu je Kosovo imalo u federativnoj Jugoslaviji. Iz Hrvatske je izbjeglo a nije potjerano više stotina hrvatskih Srba koji nisu mogli preko usana izgovoriti „h“ a kamoli prihvatiti hrvatsku državu kao stvarnost. Upravo to i danas radi Milorad Pupovac kao samonametnuti ?elnik srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. On u Republici Hrvatskoj nastavlja staru velikosrpsku politiku novim profinjenim metodama, a kao logistika služi mu ni manje ni više tzv. Hrvatska demokratska zajednica kao vladaju?a stranka. Tako nam Bog pomogao.
Stojte mi dobro.

Komentari

@vkrsnik nema sumnje da je

@vkrsnik nema sumnje da je stari lisac Šeks znao što Pupovac sprema, štoviše uvjeren sam da je to dio deala kojim su osigurani glasovi SDSS i ostali manjinaca koji se prodaju i kupuju u paketu.

Inače Vojislav Stanimirović (pripadnih vojske krajine, list SVK broj 7-8, X-XI.1993.) nije u ovom sazivu sabora, već su to Horvat Mile, Pupovac Milorad, Gajica Ratko bivši sekretar"Privredne komore Krajine".

Da se ne zaboravi, evo izvadka iz zapisnika "sednice Oblasnog veća" istočne Slavonije od 19. ožujka 1993. održane u okupiranom Borovu iz kojega saznajemo stanje zdravlja u Vukovaru i RSK. U njemu "Dr. Stanimirović Voja, direktor medicinskog centra 'Sveti Sava' - Vukovar", "ističe da je stanje u zdravstvu izuzetno teško.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica, hvala na ispravku

kukljica,
hvala na ispravku koji sam unio u dnevnik. Što se tiče "Sove" Vladimira Šeksa svojim manipulacijama uz logističku potporu Josipa Leke (SDP), ranije Mate Arlovića, on provodi ustavnopravnu diktaturu nad hrvatskom nacijom i hrvatskim biračkim tijelom. Čak se u komunističkoj Jugoslaviji, odnosno Hrvatskoj formalno više pozornosti posvećivalo javnoj raspravi kad je u pitanju novi Ustav.
"Starom liscu", kako ga krstite, Šeksu jedino je stalo da se zadrži na vlasti, pa ćemo vidjeti kakvim će se trikovima pokušati poslužiti ako uspije sindikalna akcija za raspisivanje referenduma. Usput, ako ona uspije to će biti prvi referendum u demokratskoj Hrvatskoj, jer onaj prvi održan je dok je Hrvatska bila još u sastavu Jugoslavije. Samo ovaj podatak je dovoljna ilustracija kako nas je politička elita, dvije frakcije bivšeg Saveza komunista Hrvatske HDZ i SDP, zajašila i uspostavila politički sustav s brojem birača koliko Hrvatska ima i stanovnika koji ne može državu izvesti iz krize. I zato svatko tko glasuje za ove dvije stranke u takvom sustavu čini izdajnički i podrivački čin prema Republici, dok o ostalim trgovačkim strančicama nema smisla ni govoriti.
U ovim ustavnim promjenama nikakve javne rasprave nije bilo, a sramnu ulogu u svemu odigrali su mediji na čelu s HTV-om, katedralom hrvatskog zloduha u kojoj čak i ne vidim sposobnog novinara dorasla razotkrivanju ovakvih manipulacija. I onda oni imaju hrabrosti dizati galamu što su im skresali pretplatu. Tako nam Bog pomogao.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Ono što je Šeks oduvijek

Ono što je Šeks oduvijek bio i što mu se nemože osporavati je njegova izuzetno visoka inteligencija i ona doslovna sposobnost mačke. Šeks je cijeloga života bio svjestan da nije rođen za vođu i zato je bio i ostao "drugi čovjek" pokreta za pljačku države i naroda.

Slažem se u potpunosti s tvrdnjom da Vladimira Šeksa svojim manipulacijama uz logističku potporu Josipa Leke (SDP), ranije Mate Arlovića, provodi ustavnopravnu diktaturu nad hrvatskom nacijom i hrvatskim biračkim tijelom.

Upravo taj u javnosti nedovoljno ozbiljno shvaćeni i prepoznati vid dvadesetogodišnje suradnje HDZ-a i SDP-a, 100 postotno potvrđuje da su HDZ i SDP samo dvije frakcije bivše komunističke partije Hrvatske, presvučene u novo višestranačko ruho.

Sjetimo se samo jednog od takvih transvestita; Zdravka Tomca koji je od ljutog anti Tuđmanovca postao njegov najveći štovatelj i branitelj.

Stoga mislim da griješe svi koji vjeruju da će se bilo što pomaknuti na bolje dok se rotacija vlasti odvija između HDZ-a i SDP-a, naravno uz pomoć prirepaka i konvertita koji kao sateliti kruže oko njih, jer za sve njih a ne samo za frakciju HDZ-SDP, vrijedi ona narodna: Vrana, vrani, oči ne kopa.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, samo kao

Kukljica,
samo kao podsjetnik kakva je to stranka, pardom partija, SDP. Izmjene Zakona o referendumu usvojene su 2001. godine pod vlašću tobože "demokratskog" čelnika SDP-a Ivice Račana. Po tim izmjenama pravo na raspisivanje referenduma dobili su i birači, a SDP je postavio cenzus od 10 posto od ukupnog broja birača. Toliko na znanje velikim štovateljima Ivice Račana i SDP-a. Sad taj isti SDP predlaže spuštanje cenzusa na 5 posto, što naravno ne odgovara HDZ-u kao ni cijeloj političkoj eliti koja nas već 20 godina vuče za nos. Vidjet ćemo hoće li sindikati kad skupe i tih nemogućih 10 posto ostati dosljedni ili će se među njima naći kao što se i dosad nalazilo prodanih za judine škude. Ne bi me iznenadilo. Tako nam Bog pomogao.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

srpsko pitanje u hrvatskoj

srpsko pitanje u hrvatskoj ne postoji(ili postoji samo kroz SDSS )
to argumentiram činjenicom da je puno srba bilo u hrvatskoj vojsci u domovinskom ratu(u vukovaru naročito)
u isto vrijeme niti jedan hrvat nije bio u četnicima ili u jna napadjući hrvatsku

ZAGOR

Tko je glasao

Zagor, znam da mi je ostalo

Zagor,
znam da mi je ostalo u sjećanju da je prvi optuženi i osuđeni na Haaškom tribunalu bio Hrvat, pripadnik, ako se ne varam vojske bosanskih Srba.
Što se tiče hrvatskih Srba u Hrvatskoj vojsci bilo ih je prema objavljenim podatcima oko 10 posto, ali takvi na žalost nemaju svojeg predstavnika, a svakako bi trebali imati, u Hrvatskome saboru. Umjesto toga imamo trojac PSG kao institucionaliziranu velikosprsku petu kolonu u najvišem predstavničkom tijelu Republike Hrvatske. Sistematsko popuštanje tom trojcu dovelo je do toga da su čak uspjeli provući u Ustavne promjene zahtjev za institucionalno jačanje njihovog Zajedničkog vijeća općina. A kakvo je to Zajedničko vijeće općina najbolje ilustrira član Programskog vijeća HRT-a Dragan Crnogorac kao njihov delegat u njemu koji je javno zatražio da HTV prestane obilježavati obljetnice iz Domovinskog rata kojim je stvorena Hrvatska, ali koju ti velikosrbi ne žele priznati kao svoju državu. Prema tome, za takve Srbe srpsko pitanje u Hrvatskoj još uvijek nije riješeno. To su nama kapitulantskom politikom dali HDZ i SDP. Tako nam Bog pomogao.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Zagore na žalost moram te

Zagore na žalost moram te ispraviti. I na drugoj strani je bilo izdajnika pogotovo u mjestima gdje su činili veliku manjinu. Znam da je u Banja Luci bilo Hrvata koji su sudjelovali u borbama protiv Hrvata i Muslimana tijekom cijelog rata. Bilo ih je i gotovo. U napadima na Vukovar u samim počecima sudjelovala je i regularna JNA u kojoj su bili momci svih nacionalnosti pa i Hrvati. Mojoj jedinici poslije bijega iz Vukovara pridružio se jedan koji je bio u tenku JNA. Imao je lipih priča za ispričati. Mnogi su upravo tjerani na naše snage.
to onako u kratko, a ima toga koliko hočeš. Međutim to nije toliko ni bitno za sam karakter rata.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Ako je HDZ povukao ZERP,

Ako je HDZ povukao ZERP, arbitražni sporazum s Slovenijom prikazao "domoljubnim činom", onda je normalno da se nastavi u istom stilu. Do posljednje kockice na hrvatskoj zastavi.

Tko je glasao

zerp je samo sredina

zerp je samo sredina hdz-ovskog domoljublja koje je bilo očito tijekom domovinskog rata od trgovanja naftom i kerozinom sa četnicima preko famoznog z4 koji na sreću nije bio potpisan sa srpske strane. nije li sadašnji predsjednik ispravljao hrvatsku tužbu protiv srbije?
w

w. ;)

Tko je glasao

Ova država ionako ima

Ova država ionako ima sasvim besmislenu arhitekturu. Gdje su ono nestali oni Tuđmanovi kotari...?

Tko je glasao

Ha, što reći drugo ,

Ha, što reći drugo , Krsnik, nego - točno je tako?
Uz nadopunu, da mislim da je Pusić ovoga puta žrtvovala pijuna za kraljicu.

Tko je glasao

"..Uz nadopunu, da mislim da

"..Uz nadopunu, da mislim da je Pusić ovoga puta žrtvovala pijuna za kraljicu..."
Ta mi kraljica smrdi na autonomije!
Decentralizacija svakako !
Ali ne po uzoru na projekte Aca Apolonija !

Bert

Tko je glasao

Bea, Krsnik je napisao dobar

Bea, Krsnik je napisao dobar dnevnik, a i ti si blizu nekih zaključaka. Po meni se radi o brzom regionalnom ustroju R.H. koji se nalazi i u programu HNS-a. Mislim da bi bilo dobro da pođeš na stranice HNS-a i malo proučiš programska načela HNS-a. Vjeruj mi ima interesantnih stvari za pročitati i mislim da će se o tome u doglednoj bliskoj budučnosti puno razgovarati. Dakle decentralizacija i regionalizacija.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

@grdilin nemoj se ljutiti na

@grdilin nemoj se ljutiti na moju primjedbu, ali podsjetio si me na izbore za zastupnike u hrvatskom saboru i detalj s mog predzadnjeg sučeljavanja na HTV-u.

Slučaj je htio da je pored mene s desne strane sjedio Antun Kapraljević kandidat HNS. Mahao je Tuna nekim plavim knjižicama, među kojima je između ostalih bila i knjižica o decentralizaciji vlasti i regionalnom ustroju R.H. Bilo je tu još i štošta drugoga, ali .....

Antun Kapraljević je postau uvaženi zastupnik koalicije rogova u vreći i kao što znamo sve je ostalo na mahanju s tim knjižicama.

No to je slika i prilika hrvatskog višestranačja i naše političke elite koja s figom u džepu rotira na vlasti već dvadeset godina.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kuki što bi se ljutio, ti

Kuki što bi se ljutio, ti si daleko bolji svjedok tih događaja nego ja. Samo sam želio napomenuti da će se u skoroj budučnosti ozbiljno raditi na regionalnom ustroju i decentralizaciji. Popuštanja Pupovcu i ekipi nebi se uklapala u taj plan i zato mislim da je Pusička postupila onako kako je postupila.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

@grdilin HNS bez sumnje ima

@grdilin HNS bez sumnje ima manje putra na glavi od većine drugih stranake, pogotovo na terenu, gdje se u nekim sredinama bitno razlikuje od vodstva iz Središnjice.

Najveća greške je bilo biranje Pusićke za predsjednicu stranke čime je stranka klijentelizirana, uz naravno časne iznimke na terenu.

Postupanje Pusićke je u ovom slučaju bilo potpuno ispravno i za pohvalu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Koliko ih, onako izdaleka,

Koliko ih, onako izdaleka, poznajem, Pupovac i Pusićka su se prije toga lijepo sjeli i dogovorili.
Ulog je puno veći od nekakve zajednice općina.
No, ali korisno je vidjeti malo konkretno kako se to rotiraju drugovi i drugarice u svojim zastupničkim funkcijama, tko priprema zakone kakvi se donose i kojih je pola čak protuustavno, tko su fantomi koji bi trebali nadzirati rad sudova, DO, i dr., te uopće ''uređenje interijera'' u Lijepoj našoj?

Kod kojih to ljudi prolazi netremice Zakon o golfu, zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakoni o svemu i svačemu koji malo-pomalo guše prava i slobode u RH?

Evo tih saborskih zvijezda u ovome trenutku:

Odbor za zakonodavstvo:
Predsjednik:
Tomljanović, Emil

Potpredsjednica:
Antičević Marinović, Ingrid

Članovi:
Čavlović Smiljanec, Nada
Gajica, Ratko
Grbić, Ivo
Horvat, Zlatko
Leko, Josip
Lovrin, Ana
Ostojić, Ranko
Salapić, mr. sc. Josip
Sesvečan, Damir
Škvorc, Milivoj
Šprem, Boris

Imenovani članovi:

Iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
dr. sc. Davor Derenčinović
dr. sc. Srećko Jelinić
dr. sc. Petar Klarić
mr. sc. Darko Markušić
dr. sc. Dragan Medvedović
dr. sc. Marinko Učur

Iz reda predstavnika Udruge poslodavaca:
Nataša Novaković

Iz reda uglednih pravnika iz prakse:
Dorotea Muić

Iz reda predstavnika sindikata više razine:
Marina Kasunić Peris

Odbor za pravosuđe:

Predsjednica:
Lovrin, Ana

Potpredsjednica:
Čavlović Smiljanec, Nada

Članovi:
Antičević Marinović, Ingrid
Bernardić, Davor
Grbić, Ivo
Leko, Josip
Lukačić, Ljubica
Salapić, mr. sc. Josip
Sesvečan, Damir
Stazić, Nenad
Škvorc, Milivoj
Šprem, Boris
Tomljanović, Emil

Imenovani članovi:
Iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
dr. sc. Vlado Belaj
dr. sc. Željko Horvatić
dr. sc. Vladimir Ljubanović
dr. sc. Anita Kurtović Mišić
Dragan Novosel
Krešimir Vilajtović

Dok je, međutim, prethodni sastav do siječnja 2008. izgledao ovako:

Odbor za zakonodavstvo:

Predsjednik:
Boras, Florijan

Potpredsjednik:
Leko, Josip

Članovi:
Antičević Marinović, Ingrid
Bošnjaković, Dražen
Čačija, Miroslav
Josipović, dr. sc. Ivo
Kovačević, Pero
Mak, Nikola
Peronja, Kruno
Pleša, Velimir
Sesvečan, Damir
Tomljanović, Emil
Vuljanić, Nikola

Vanjski članovi:

Iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
prof. dr. sc. Dragan Medvedović,
prof. dr. sc. Srećko Jelinić
prof. dr. sc. Marinko Učur,
dr. sc. Goran Vojković,
prof. dr. sc. Vera Jelčić

Iz reda predstavnika sindikata više razine:
Meri Marić

Iz reda predstavnika Udruge poslodavaca:
Jasminka Kulušić

Ugledni pravnik iz prakse:
Vladimir Lokmer

a isto je tako izgledao i Odbor za pravosuđe (do siječnja 2008):
Predsjednik:
Tomljanović, Emil

Potpredsjednik:
Herman, dr. sc. Vilim

Članovi:
Antičević Marinović, Ingrid
Boras, Florijan
Bošnjaković, Dražen
Čačija, Miroslav
Ivas, Rade
Josipović, dr. sc. Ivo
Leko, Josip
Pasecky, Branimir
Sesvečan, Damir
Sučec-Trakoštanec, Ivana
Vuljanić, Nikola

Vanjski članovi:

iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
prof. dr. sc. Vlado Belaj,
prof. dr. sc. Željko Horvatić,
prof. dr. sc. Vladimir LJubanović,
prof. dr. sc. Mihajlo Dika,
Dragan Novosel,
dr. sc. Ivo Grbin.

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2335

Vidimo, ima tu likova, što izabranih što neizabranih, koji se u sobicama sabora osjećaju kao doma, a tako se i ponašaju.
Svi ti ljudi, s imenima i prezimenima, nalazili su se na nekim listama koje smo vi ili ja, nekad, zaokruživali, ili opet, nismo zaokruživali a bez obzira na to oni nas -mene- predstavljaju u najvišim državnim tijelima.
Mislim da bi bilo vrijeme početi komunicirati s njima izravno, i početi im postavljati pitanja o njihovom bezbrižnom funkcioniranju i ostacima savjesti.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci