Tagovi

Što smo mi to dobili osamostaljenjem, ...

... pardon "stvaranjem" države?

Oru?i po mozgu i prizivaju?i u sje?anje nekakva bivša vremena, prisje?am se kad je tamo po?etkom osamdesetih godina prošlog stolje?a SIV objavio da je SFRJ stranim vjerovnicima dužna 21 mlrd USD.
Sje?am se kakvu je to nevjericu i konsternaciju u društvu izazvalo, pogotovo u Hrvatskoj, gotovo da je uvedeno izvanredno stanje, jer su komunisti, a pogotovo to vrijedi za SKH, vodili politiku pod geslom "pokrij se onoliko koliko je pokriva? duga?ak".
MMF je doživljavan kao djelo samog pakla, a svaki vanjski dug kao korak koji vodi u imperijalisti?ko ropstvo.
SIV je u uvjetima gotovo izvanrednog stanja poduzimo sve mogu?e, uz brojna odricanja stanovništva, da vanjski dug smanji, što je na kraju provo?enjem Markovi?eve reforme i uspio.

Danas u Hrvatskoj ?iji je dug tri puta ve?i od onog koji je imala SFRJ po?etkom osamdesetih se gotovo nitko radi toga ne uznemiruje, Vlada najavljuje i nova zaduženja.
Zašto je tome tako i gdje su korijeni takvog ponašanja?
Najvjerojatnije leže u ideološkoj osnovi na kojoj je stvaran HDZ, koja je oslonac nalazila u uvjerenju koje je Tu?man uporno zastupao da je Hrvatska u SFRJ plja?kana gore nego neka „afri?ka kolonija", pa ?e ona ?inom osamostaljenja jednostavno gospodarski procvasti, jer ona je ustvari zlatonosna ruda koju iscrpljuju tu?inci.

Napitni?ari i prigodni?ari me?u kojima su uz Tu?amana najistaknutija mjesta zauzimali Šime ?odan, Marko Veselica i Hrvoje Šoši? su taj pretpostavljeni gospodarski procvat Hrvatske opisivali u njenom izrastanju u „balkansku Švicarsku".
Ti gospodarski "geniji" nisu se optere?ivali nekakvim prizemnim kategorijama kao, što je npr. rad, a naro?ito ne samozatajni rad pun odricanja.
Ne, rada kao kategorije definitivno nije bilo u fokusu tih fantasta.
Sje?am se kojim nam je zanosom Šime ?odan pri?ao o tome da "ovog ?asa na hrvatskim granicama 100 mlrd USD hrvatskog iseljeništva samo ?eka osamostaljenje, pa da odmah bude investirano u Hrvatsku". Naravno, uvjeravao nas je ?odan, da iseljeništvi nije htjelo ulagati u Hrvatsku koja je "pod tu?inskom vlaš?u".
Od recikliranog komunisti?kog otpada stvorena je nova državna elita, koja je bila duboko uvjerena da ?e se iz hrvatskih naftnih polja mo?i dobivati bar toliko nafte koliko je crpi Kuvajt, a sam Tu?man se ve? zamišljao kao nekakvi suveren s Bliskog istoka.
Tako se taj socijalisti?ki umirovljenik odmah po?eo ponašti kao nekakvi modni maneken, iskam?ivši od iseljeništava i skupocjeni luksuzni BMW.

Zato uspore?uju?i današnju Hrvatsku sa SRH za po?etak moramo konstatirati da ni nakon 18 godina samostalnosti nismo dosegli bruto društveni proizvod Socijalisti?ke Republike Hrvatske!

Traže?i razloge za to otvaraju se brojna pitanja, pa tako me?u prvima i ono ako je SRH u SFRJ bila eksploatirana „razmjerno više nego bilo koja afri?ka kolonija", kako je to govorio Franjo Tu?man, kako je, tako eksploatirana, vlastitim sredstvima uspjela sagraditi autocestu Zagreb - Lipovac, Nacionalnu i sveu?ilišnu biblioteku, nekoliko sveu?ilišta, graditi i do tridesetak tisu?a stanova godišnje, izgraditi cijeli Novi Zagreb, a iz SFRJ iza?i s vanjskim dugom od oko 3,7 mlrd USD?
Od 1991. do danas izgradila je samo autocestu Zagreb - Split (i to isklju?ivo stranim zajmovima), nije uspjela izgraditi niti jednu kapitalnu kulturnu ili obrazovnu ustanovu, a zadužila se do razine od preko 60 mlrd USD, odnosno oko 40 mlrd EUR, što zna?i da je na najboljem putu u dužni?ko ropstvo.

"Ekonomski genij" Borislav Škegro tvorac Tu?manovog "gospodarskog ?uda" baca se na Antu Markovi?a drvljem i kamenjem kao na „neekonomistu, inženjera", pa se postavlja pitane kako je taj nesposobnjakovi? uspio od poduze?a RADE KON?AR sa tada oko 2.500 zaposlenih, stvoriti renomirano poduze?e od gotovo 30.000 zaposlenih, a Škegro i njegovi „ekonomski stru?njaci" su to isto poduze?e, danas samo KON?AR, sveli na poduze?e s oko 4.500 zaposlenih, ostavivši oko 25.000 ljudi bez posla?

"Neekonomist i inženjer" Ante Markovi? je u nepunih godinu i pol dana smanjio vanjski dug SFRJ sa 21 mlrd USD na manje od 14 mlrd USD, uz stvaranje deviznih rezervi od oko 12 mlrd USD, a Tu?manovi "ekonomski geniji" su ga pove?ali 4,5 puta, ali na pet puta manje stanovnika.
Kako to?

U SRH su svi hoteli, banke, INA, Teelekom, kao i sve drugo bili u nacionalnom, hrvatskom vlasništvu, koje su "ekonomski geniji" tretirali kao tu?insko, a danas su i INA, i banke, i Telekom, i hoteli, u stranom vlasništvu, ali tome se nitko ne protivi.
Kako to?

Kako to da se vrištalo do neba kako je jedan Genex onako plja?kao Hrvatsku, a danas u tom smislu nema nikakve povike na RBA, Intesu, Deutsche Bank, MOL, Deutsche Telekom...?

Nemilice "plja?kana" Hrvatska je uspijevala i u nenarodnim režimu razviti brodogradnju po kojoj je bila me?u pet vode?ih u svijetu, izgradila respektabilne tvorrnice ?iji proizvodi su bili poznati u svijetu, kao što su Tesla, Prvomajska, SAS, Jugoturbina, Kon?ar ... a danas od svega toga pod narodnom vlaš?u gotovo da ništa ostalo nije, a "škegronomika" se svodi na "šverc-komerc".
Vidimo jedino da kao gljive poslije kiše ni?u veliki trgovinski centri, ali gotovo nijedan proizvodni pogon.
Kako to?

Rusi bi rado kupili MOL, ali Ma?ari MOL ne žele prodati tvrde?i da je to „pitanje nacionalnog suvereniteta" a mi smo INU prodali upravo tom MOL-u odnosno respektabilnoj državi Ma?arskoj?
Ho?emo li sutra na isti na?in riješiti se i HEP-a?

Stotine sli?nih pitanja ?ovjeku pada na um, morala bi ih postavljati opozicija, a bogami i hrvatska javnost, a zašto ih nitko ne postavlja za mene je misterij.
Ho?e li možda daljnje produbljivanje krize ipak senzibilizirati hrvatsku javnost da po?ne rezolutno postavljati takva i sli?na pitanja, ostaje tek da se vidi?

Uglavnom, u Hrvatskoj se od osamostaljenja do danas živi lažni ponos, društvo smo mediokriteta koje na kredit živi za lažni prestiž, koje niti ne razmišlja o tome da kredite vra?a, a kamo li da ih vra?a radom.

Pa što smo to onda osamostaljenjem dobili?
Pravo da nekažnjeno možemo predsjedniku države opsovati mater, jedino je sloboda danas ve?a nego je bila u SRH, ali BDP SRH, kao vjerojatno ni druge gospodarske pokazatelje današnji "ekonomski geniji" u RH nisu kadri dosti?i, a vragu bi dušu prodali samo kad bi to znali.
Moje osobno mišljenje je da smo puno više izgubili nego smo dobili.

Komentari

->Pointer Fenikse uporno se

->Pointer
Fenikse uporno se brkaju dvije stvari, stvaranje države i novi društveni sustav.
Ovo o čemu ti pišeš nema veze s Tuđmanom, Hrvatskom, vjerom, nacijom...
Naslov članka je trebao biti što smo dobili prelaskom iz planske privrede u tržišnu; teoretski, moglo se dogoditi da se Hrvatska osamostalila i odabrala komunistički sistem.

->Pointer

Tko je glasao

....osamostaljivanjem smo

....osamostaljivanjem smo dobili mogućnost sa se kao narod legitimiramo u pravom svijetlu i u punom sjaju, a to nije mala stvar..........

Tko je glasao

Sve ti je dobro, samo nisi

Sve ti je dobro, samo nisi triba Veselicu stavit sa onim smećem.

Tko je glasao

Osamostaljenjem smo dobili

Osamostaljenjem smo dobili prelijepu zemlju, potencijalno neslućenih mogučnosti, s dotad neviđenim zanosom. E tad se nadvila opasna prijetnja fašističkog velikosrpskog nacionalizma i posvemašnjeg neslanaženja u vođenju državom na apsolutno svim poljima, i tu smo gdje smo. Međutim i nadalje postoje ti još uvijek veliki potencijali za relativno uspješan i prosperitetan razvoj, uz drastičan preokret u političkom životu koji, nažalost, još uvijek nije na vidiku, odnosno bar ga ja ne vidim, možda tek u obrisima.
Nostalgija je povezana s godinama života, jer mladost je sama po sebi lijepa, stoga da sam sam imao prelijepo djetinjstvo i momaštvo to s točke subjektivnog pojedinca stoji, ali stvari nisu baš tako idealno funkcionirale. Definitivni su osnovni problemi tih socijalističkih višenacionalnih zajednica bili uz trajno zatiranje nacionalnog pitanja nužno povezanog s ukupnim ekonomskim razvojem (nesumnjivo je Hrvatska bila kolonijalno izrabljivana), neefikasnost privređivanja i poltički dirigirana ekonomija, a sve održavano na vanjskom dugu ekvirilibionizma između istoka i zapada. To jednostavno nije moglo dalje tako ići, došlo se do granice pucanja, samo je bilo pitanje kako će isto biti. Na nesreću u Srbiji je na vlast došao socijalni psihopat koji je sustavno provodio svoj neprovodiv plan porobljavanja, a dalje nam je sve to poznato. S tim da je ex jugoslavija kod Srba shvaćana kao cjelokupno i izvorno ekskluzivno njihova država, pa ih i nije bilo teško homogenizirati, uostalom te silne frustracije i mitomanije se s racionalnim odmakom najbolje vide u sadašnjem odnosu s Kosovom.
Mi smo pak imali lidera koji je jedva završio pučku školu a imao generalsku titulu i komunistički doktorat, te koji je prošao svoj put od ortodoksnog komuniste do uvjerenog nacionaliste, dodamo li tome u najmanju ruku težak karakter, dobivamo odličnu podlogu za djelovanje svih mogućih mufljuza i probisvijeta koji su samo podilaženjem i kraljevskim laskanjem ostvarivali svoje novokapitalističke snove. Defacto sve staro je izbrisano i označeno lošim i svijet u nas započinjao je odbrojavati novu eolu pod novim mesijom. Nakon rata nastao je ničim nesputani divlji grabež kombiniran s korumpiranom jeftinom rasprodajom nacionalnog blaga koji traje do dana današnjeg, inspiriran vlastitim bogačenjem ili posvemašnjom nesposobnošću svih dosadašnjih političkih garnitura.
Međutim unatoč svih tranzicijskih problema, uz jednu poštenu i znalačku vlast, reformiranu državu, uspostavu institucija pravnog sistema, ispravak brojnih nepravdi, zaista sam mišljenja da je u samostalnoj i nezavisnoj Hrvatskoj apsolutno moguće stvoriti sve, baš sve preduvjete za kvalitetan i sretan život svih nas.

Tko je glasao

Osamostaljenjem smo dobili

Osamostaljenjem smo dobili izvlaštenje radnika od tvornice, građana od društva. Opljačkali su nas i to sve dok su naši branitelji stvarali samostalnu državu Hrvatsku. U samoupravnom socijalizmu svi smo bili vlasnici društvenog vlasništva, to jest svega. Zakonom o pretvorbi društvenog vlasništva izvlastili su nas svega što nam je socijalizam i generacije radnika stvarale. Dobili smo divlji kapitalizam, koji ne poznaje nikakve zakone osim zakon profita i brze zarade gazeči po dostojanstvu i časti ljudi. Građanska i radnička prava svakim danom i donošenjem novog zakona sve su manja. Situacija prelazi u apsalutnu anarhiju. Hrvatska od osamostaljenja nažalost tome sve više. Hrvati su u svojo zemlji degradirani spram nacionalnih manjina, koje čak imaju dvostruko pravo glasa. Sve je krivo postavljeno. Svi građani Republike Hrvatske trebali bi biti jednaki i uživati ista prava, rad bi se trebao cijeniti, poštivati dostojanstvo starih, radnika, invalida,djece, majki, obitelji itd. Sve se to zanemaruje bitan je samo profit i brza zarada.

Tko je glasao

ispravak netočnog navoda:

ispravak netočnog navoda:
Zakonom o pretvorbi društvenog vlasništva izvlastili su nas svega što nam je socijalizam i generacije radnika stvarale.

zakonom o pretvorbi društvenog vlasništva dodijelili su nam ogromne popuste za kupovinu onih poduzeća u kojima smo imali socijalističku sreću i vezu raditi, a koja su prethodno u naletu hordi partizanštine mahom oduzeta privatnim vlasnicima, poput inženjera vlasnika viktora lenca, ili vlasnika torpeda. dobivši ogromne popuste 50% odmah, plus popust za svaku godinu radnog staža i to na otkup od 5 godina, radnici su jedva dočekali torbare da bi unovčili državni popust, a da dionice nisu ni počeli otplaćivati. čekali su u redovima isplate tog novca. kad su novac od prodaje dionica potrošili, onda su počeli kukati i plakati o rasprodaji nacionalnog blaga. pohlepa je uvijek bila onaj razorni faktor. da su zadržali dionice i dan danas bi mnogi od njih bili samoupravljači.

My Soul

Tko je glasao

.... a koja su prethodno u

.... a koja su prethodno u naletu hordi partizanštine mahom oduzeta privatnim vlasnicima .... To što ti tobože zstupš desnu političku misao ne amnestira te od lupetanja.
Ono poduzeća nacioanliziranih 1945. vrijednosno (naravno svedeno na cijene iz 1990.) ne predstalja niti 5 % vrijednosti društvene imovine 1990.
Samo na primjeru KONČARA, koji je tobože nastao nacionaliziranjem SIEMENSOVOG pogona ....
E pa, svakom koga zanima sugeriram da ode u KONČAR, tamo na sjevernoj strani tvorničkog kruga stoji očuvana SIEMNSOVA "tvornica" ("hala") koja je zapošljavala 180 radnika i proizvodila telefonske aparate.
A te 1990. je KONČAR u Zagrebu zapošljavao 12.000 radnika i imao veći izvoz nego što je danas ukupni prihod ostataka KONČARA.
I nikada nemoj smetnuti s uma da je rahmetli Jugoslavija gotovo 20 godina spadala u sam vrh zemalaja s najbržim gospodarskim rastom, tako da priče i tome, kako bi se nacionalizirana poduzeća razvijala brže, su samo priče za malu djecu. Ako bi se recimo SIEMENS u Zagrebu razvijao brže i ne bi ostao samo na onoj šupi, zašto se onda nije razvijao u Austriji?
Gdje su uopće bila poduzeća kao PRVOMAJSKA, TPK, JEDINSTVO, TEP, NIKOLA TESLA ... da na idem izvan Zagreba?
Koliko se kWh struje proizvodilo u Hrvatskoj 1945. a koliko 1990.?
Netko je valjda te termo- i hidroelektrane i izgradio, ako je već "Jaruga" bila nacionalizirana.

Tko je glasao

To je bila javno vidljiva

To je bila javno vidljiva strana Končara, ali ona druga, bitnija, „skrivena“, to je da je davno prije kraja socijalizma to bila Krava muzara spretnicima koje danas zovemo elitom.
Posao me nanio sa netom završenim faksom u neki minorni arhitektonski birojčić, nekakvog tipa koji nije niti arhitekt niti ikakav inžinjer. Zna se samo da mu je stari bio u toj branši, neki direktorčić u Industrogradnji.
Supruga (pokojna) mu je bila pak tajnica direktora u končaru na dijelu Bijele tehnike.
Da skratim – u taj minorni birojčić stizale su enormne količine novca za npr: projekt aerodroma u Moskvi?, naručitelj naravno Končar, isplata 100% avansna :-)

Tko je glasao

@3103 I nije te

@3103
I nije te sram?
Znači, ogromni novci se uplaćuju za postojeći ili nepostojeći projekt aerodroma, preko ureda direktora "bijele tehnike" i sve pred njegovom tajnicom u Končaru, a pred pripravnikom u nekakvoj opskurnoj firmi.
Nemoj mene, sinovac, života ti!

Tko je glasao

ovakva je to bila scena: nas

ovakva je to bila scena:
nas dvoje - troje šljakera crtamo neke izvedbene, tajnica nešto kucka, upisuje valjda cifre, i odjednom ooops. pa kada smo to mi radili projekt aerodroma u Moskvi?'.....a mi ostali: ???????????????????
tome je prethodilo da gazda nije plaćao radnike (tada su izvođačke firme mogle imati projektiranje). Za razliku od nas, koji smo plaću dobijali u obliku nekih samoposluga bonova pa smo kao mladi i neiskusni takvu situaciju podnosili, građeviknski radnici ti nisu takve vele.....par dana prije se jedva gazda izvukao od batina.
Inače ako si koliko toliko insajder, malo provjeri kako je tragično završila ta tužna supruga, tajnica u bijeloj tehnici.
I nije me sram, nisam ti od onih koji imaju bujnu maštu

to je očito bila uhodana tranša kad se to izvodilo upravo onako kako veliš....ispred pripravnika u opskurnoj firmici i možeš misliti koliko je onda toga bilo i iz značajnijih dijelova nego li je odjel bijele tehnike, njima je ovo možda bio tek izletić po ugledu na ostale

Tko je glasao

Inače ako si koliko toliko

Inače ako si koliko toliko insajder, malo provjeri kako je tragično završila ta tužna supruga, tajnica u bijeloj tehnici.
I nije me sram, nisam ti od onih koji imaju bujnu maštu.

Pa sad što i kako pišeš, a onadi kakve zaključke donosiš ili završio školu po programu za one s posebnim potrebama ili nisi odrastao.

Takvo nešto bi netko dao tajnici da prepisuje, a onda bi ona opet to "podijelila" s vama!?
Ja ti sad ne želim pričati kao se poslovalu u nekim zemljama, a posebno na Bliskom istoku, gdje se posao nije mogo ni početi odrađivati ako svatko u lancu sve do nadležnog ministra nije primio proviziju.
A tko je mogao ili smio iz Jugoslavije isplatiti provizije koje su se u slučajevima velikih poslova mjerile milijunima USD?
Došao direktor pred RS pa zatražio dopuštenje da nekom direktorčiću kupi najnoviji Mercedes ili ministru isplati u kešu koji milijun USD? Takav direktor bi odmah bio smijenjen.
Zato su se takve stvari radile preko poslovnih partnera, stranih firmi, koje su obeštećivane kroz veće cijene materijla ili usluga, a odnosni direktor je dobio svoj Mercedes i ministar svoje dolare.
I takv stvari bi se davale na uvid tajnicama, ma koliko povjerljive bile?
Bio sam 14 godina u Kućanskim aparatima KONČAR, a bio sam i direktor.
Zato, sinovac, nemoj mene, života ti.

Tko je glasao

onda se malo prisjeti ko ti

onda se malo prisjeti ko ti je bila tajnica 90/91 (i netom prije)

p.s. ne znam čemu ti služe uvrede
stvarno obrazovani ljudi se time ne služe
time se služe oni koji su na svoja visoka mjesta dospjeli po kadrovskoj politici ili po babi i stričevima a ne svojim sposobnostima. Svoj ego podižu na način nipodištavanja drugih, pogotovo onih koji ih potencijalno mogu ugroziti svojim znanjem i stvarnim sposobnostima
Mobing je jedna uhodana društvena pojava koja održava ovakav sistem desetljećima

Tko je glasao

Ovo postaje interesantno. Ja

Ovo postaje interesantno. Ja sam mislil da su za vrijeme jugoslavije poslovi vođeni bez podmičivanja.

Tko je glasao

Udba je po običaju

Udba je po običaju zainteresirana za sitnu ribu.
Bilo bi zanimljivije da se pozabavi kapitalcima u Švicarskoj, Lihtenštajnu, a i onim svime što u nazivu nosi dodatak „Adria“....
...ono o čemu (na koncu svog zadnejeg komentara u drugom dijelu) piše Feniks

Tko je glasao

hahaha a šta će se

hahaha a šta će se pozabavljat kapitalcima, kad su to ti kapitalci :)

My Soul

Tko je glasao

nema druge, morat će

nema druge, morat će

Tko je glasao

he, nisu imali struku, a

he, nisu imali struku, a tebe kao stručnjaka su unajmili kao pokriće za korupciju i pranje novca. za očekivati je da si tu stvar prijavio na nadležno mjesto.

My Soul

Tko je glasao

čovjek tek završenog faksa

čovjek tek završenog faksa nije položio stučni ispit i nema iskustva je čovjek koji nije stručnjak, on se tek uči. Moj bijeg glavom bez obzira je završio na slijedećem radnom mjestu: Republičkolm zavodu za zaštitu spomenika - tu sam veći stučnjak zbog obavljene vrste prakse tokom studiranja (ima u nekom od mojih prvih dnevnika pojedinosti) da ne duljim još gore, a to moje dvogodišnje "naučavanje" do trena kada mogu polagati stručni ispit završava u Urbanističkom institutu grada Zagreba. Konac djelo krasi iliti šećer dolazi na kraju.
Tako da sam u par godina super obrazovani stručnjak i mogu izići i polagati stručni ispit
tek tada imaš stručnu odgovoronost za svoje postupke
ali to izgleda je nešto što se prebacuje kao odbojkaška lopta, lakoćom i umijećem prebacivanja

Tko je glasao

a zasto su te famozne

a zasto su te famozne dionice ljudi uopce morali otplacivati ako su one uostalom vec njihovo vlasnistvo?

Kitz

Tko je glasao

za to što je netko radio u

za to što je netko radio u nekom poduzeću ili tvornici, primao je plaću. što bi još htio?
druga stvar da nitko nije primao plaću, pa su eto tvornice njihove. no koliko je meni poznato, svak je za svoj rad dobivao plaću i kad je riječ o društvenoj imovini, onda bi se onaj tko je radio u nekoj uslužnoj firmici, jer ga je tamo zapalo socijalističko mjesto, mogao pitati zašto on nema čitav jedan tank iz ine, a ne radnik ine koji je imao sreće raditi u ini. dakle, kad je riječ o društvenim vrijednostima, to ne bi trebalo imati veze s tim u kojoj je tvornici koji radnik radio. svaki je tamo gdje je radio zarađivao plaću i njemu društvo nije dužno ništa!
e sad, to društvo, koje zapravo radnicima nije bilo dužno ništa, odlučilo je prodati im dionice pod povoljnijim uvjetima, tj. uz bonus i otplatu na 5 godina.

My Soul

Tko je glasao

Radnici su radili u

Radnici su radili u samoupravnom socijalizmu za plaču i dobivali plaću, ali su i bili vlasnici firmi u kojima su radili. Prevedeno u sadašnje stanje radnici su bili dioničari i trebali su dobivati dividendu na svoje vlasništvo firmi, no ta dividenda se preljevala u daljnje napredovanje i rad firme, jer se gledalo povečavati opseg poslova i zapošljavati nove radnike. Slijedom navedenoga proizlazi da su radnici za svoj rad dobivali plaću, ali za vlasništvo firmi nisu dobivali naknadu već se pretvarala u nove vrijednosti. To što je ponuđeno radnicima da otkupe dionice firmi u kojima su radili ili rade to je čista pljačka. Radnici su bili vlasnici, Zakonom o pretvorbi društvenog vlasništva država ih je izvlastila i onda im ponudila da otkupe ono što je njihovo. Ja ovo zovem pljačka države spram njenih građana.

Tko je glasao

Izvini ovaj komentar sam

Izvini ovaj komentar sam upravo napisao u tvom dnevniku "Zabluda o socijalizmu", ali i ovdje se isto može primjeniti, u večini slučajeva nije se radilo o pohlepi već o nuždi.

Nebih rekao da je to bila pohlepa. Mnogi su bili primorani prodati dionice firmi, koje su stvarali i bili vlasnici u socijalizmu a koje su im oteli Zakonom o pretvorbi društvenog vlasništva, kako bi preživljavali. Politika vladajučih od domovinskog rata do danas išla je tim smjerom, ponudi dinoce tvornica radnicima kojima su oteli vlasništvo, zatim te ranike stjeraj u "mrtvi kut" ( pošalji na burzu rada, na čekanje, smanji primanja i sl.) i potom kada nemaju kuda jer im je opstojnost obitelji u pitanju kupi od njih dionice.
Ništa država nije poklonila.Prvo je otela, pa prodala oteto, stjerala u kut, a onda si primoran prodati da bi opsto. Po meni to je ucijena.

Tko je glasao

tamo sam ti odgovorila, pa

tamo sam ti odgovorila, pa neću ponavljati ovdje :)

My Soul

Tko je glasao

Bez uvrede, ali i ja sam

Bez uvrede, ali i ja sam tamo odgovorio. Lijepo nam je krenulo!

Tko je glasao

fenikse naši su komunisti

fenikse
naši su komunisti ipak bili oni pravi
nikad nisu griješili
nikad nisu priznali grešku, ili zločin
i to je ono bolesno
što su nam donijeli iz jugoslavije
jer ta nesposobnost da se prizna greška
odražava se u općoj nesposobnosti društva da donese pravorijek
o bilo čemu
ko je kriv
što je pogrešno
ne da bi se nekog kažnjavalo
nego da se promijeni smjer

i ti koji put svojim pisanjem
nastavljaš u najboljem duhu naših komunista
koji nikad, ali nikad nisu griješili

nismo se naučili suočiti sa zlom, sa pogrešnim, sa krivim
u sebi, i u onom što nam je najsvetije (juga, dinamo, hrvatska, domovinski rat)
nismo naučili reći ocu, papi svome (najboljem sinu naših naroda i narodnosti, ocu hrvatske samostalnosti)
ni majci (partiji, majci crkvi)
da nešto što rade nije u redu

ti ni ne znaš koliko svojim dnevnicima braniš tuđmana, crkvu i hdz

što smo dakle mi to dobili osamostaljenjem
dobili smo priliku da se suočimo sa svojim greškama
da odredimo granicu između dobra i zla
između zakona i bezakonja
i možda
da nešto i popravimo

luka

Tko je glasao

nismo se naučili suočiti

nismo se naučili suočiti sa zlom, sa pogrešnim, sa krivim
u sebi, i u onom što nam je najsvetije (juga, dinamo, hrvatska, domovinski rat)
nismo naučili reći ocu, papi svome (najboljem sinu naših naroda i narodnosti, ocu hrvatske samostalnosti)
ni majci (partiji, majci crkvi)
da nešto što rade nije u redu

ovo je zapravo jedino važno što smo dobili ali još nismo u stanju izići iz uhodanih navika. Vidi se ovdje na pollitici koliko ima ljudi različitih stavova a opet je zajednička težnja za stvarno pravednijim društvom - ali kod večine se osjeća navika i držanje tvrdo naučenog principa, to se valjda zove strah od letenja i on ometa brži razvoj društva. "Elite" su toliko slabe i izubljene da štete ne bi bile ni u pola tolke da možemo zajedno letjeti ne trošeći snagu ko mladi ptići u igri obrušavajući se jedni na druge. "elite" su za to vrijeme svojom nesposobnošću i primarnom pohlepom kao motivacijom doslovce sve razj....

što smo dakle mi to dobili osamostaljenjem
dobili smo priliku da se suočimo sa svojim greškama
da odredimo granicu između dobra i zla

Tko je glasao

Naravno da smo puno više

Naravno da smo puno više izgubili,sve ono što su drugi godinama stvarali osamostaljenjem je rasprodano i pokradeno i danas smo tu gdje jesmo.Imamo "Hrvatsku", tajkune, veliki broj nezaposlenih,radnike koji rade a ne primaju plaću i radnike koji srećom još rade ali se od njih očekuje da spase ovu zemlju od bankrota.

Tko je glasao

Prije nego krenem čitati

Prije nego krenem čitati komentare na ovaj dnevnik,
želim se komplimentirati sa autorom.Sve navedeno je istina i nikakva filozofiranja neće pokolebati moje uvjerenje.Još da dodam: kako je po Tuđmanu i njemu sličnim personama Hrvatska " bila pljačkana gore od neke afričke kolonije" kad je uz Sloveniju bila naj razvijenija republika u cijeloj Jugi? Cijeli svijet je tu dolazio.Ona pitanja koje autor postavlja i čudi se kako to da se nitko nije pitao o uništavanju Hrvatske po receptu genijalaca Škegre and comp.čini mi se normalno.Čim se o tome glasaš, odmah si neprijatelj Hrvatske i plačeš za Jugom.A skoro smo 100% glasali za samostalnu državu. Prema tome,ovakvo etiketiraje ne drži vodu.Stvar je u tome što se pojavio Milošević i u panici nismo,onako naivni,ni u snu mogli zamisliti kako će nas naši dragi političari na vlasti zahebati do daske.

Tko je glasao

u toj tvojoj

u toj tvojoj nepokolebljivosti prošitaj zapise ilije garašanina!

ZAGOR

Tko je glasao

Dobili smo ono što tebi i

Dobili smo ono što tebi i takvima ni danas još nije jasno niti drago,jer upravo zahvaljujući vama koji ste se infiltrirali u većinu medija i kukavičkoj politici naše vlade takvi kao ti još uvijek imaju priliku zavaravati javnost i živjeti u nekakvoj boljoj prošlosti kakve zapravo nikad nije bilo.
Nažalost,kriza u društvu na ekonomskom planu zatvara oči prosječnom Hrvatu i on opsjednut vlastitom egzistencijom nema vremena ni volje shvatiti kuda nas vodi loša politika (i unutarnja i vanjska) i kako je ovo savršeno vrijeme za ekipu poput pupovca,uzelca,stanimirovića,pusića raznih i inih "ugroženih"da proturaju svoje ideje...
Gospodo,nikad više !

schwarz

Tko je glasao

poanta je u tome sto hrvati

poanta je u tome sto hrvati nisu znali sto ih ceka, pa su macka u vreci uzeli po principu grlom u jagode...

kada ucis zemljopis u zapadnim skolama, razlika izmedju komunizma i demokracije ona trzisna.

komunizam je planska ekonomija, a demokracija trzisna.

to je jedina razlika, i tu pocinje problem.

takodjer, od podprosjecnog puka ne mozes ocekivati previse. sada ce se kusati govana sljedecih 20 godina. takvi protofasisti kao sto si ti im nece moci pomoci.

Tudjman je bio samo marioneta, nikako drukcije se ne moze objasniti kako jedan opskurni povjesnicar iz opskurnog insitituta moze tako daleko dogurati.

hrvatska danas je izraz volje ljudi kao tebe, schwarz, i ne znam po cemu niste zadovoljni. temelji postavljeni devedesetih su ovo drustvo unazadili 100tinjak godina.

Tko je glasao

ja bi tu dodao samo jedno

ja bi tu dodao samo jedno izlaganje koje je Kidrič dao na jednom predavanju na pravnoj fakulteti u ljubljani tik pred smrču. rekao je odprilike ovako:

kakva je razlika izmežu socialističkog i kapitalističkog poduzeča?
i jedno i drugo mora raditi za tržište, kontrolirati troškove, razvijati nove produkte itd...osnovna je razlika u diobi profita. jer kapitalističko poduzeče daje profit svojim vlasnicima, a socialističko radnicima...

Dobro...stvari u bivšoj jugi niso išle baš u tom pravcu (da me nebi neko krivo shvatio), ali postojala su takva razmišljanja...

lp iz slo

Tko je glasao

ne shvaćamo te krivo, bez

ne shvaćamo te krivo, bez brige!

Tko je glasao

@neoprogressivan-kada se

@neoprogressivan-kada se koristi srce onda razum ostaje po strani,što samo dovoljno govori o želji Hrvatskog naroda za slobodom bez obzira na uvjete i cijenu,a iz vreće smo izvukli slobodu i nezavisnost koju uporno pokušavaju osporavati na sve moguće načine.
Komunizam nije planska ekonomija nego plansko silovanje svega ljudskog na svim nivoima i kao takav može opstati samo u bolesnim glavama i uz nevjerovatne količine represije,jer je apsolutno neodrživ,što se i pokazalo gotovo svugdje u svijetu.
Što se tiče Tuđmana,on je bio marioneta,ali marioneta želje Hrvata za slobodom,a ako govorimo o opskurnosti,samo pogledaj profil "ljubičice bijele" ili one klike koja je upravljala sa KPJ-u,pa ti bi pobili vlastite obitelji da bi došli na vlast.
Hrvatska danas je zemlja Hrvata i ostalih naroda i to je ono što sve vas boli,to što su Hrvati na prvom mjestu i zato silom inzistirate na nekakvoj građanskoj Hrvatskoj,jer vas boli svaka Hrvatska riječ,svako Hrvatsko slovo,svaka Hrvatska zastava,sve je to za vas veliki nacionalizam i u svojim jadnim glavama i srcima zagovarate nekakvo kvazi građanstvo,kvazi europeizam,jer ne možete otrpjeti Hrvatski nacionalni ponos...
Gle,meni je savršeno svejedno zvao se ti jovo,stevo,nedžad ili tvrtko,to uopće nije važno,ali kada meni počneš zabranjivati da se deklariram kao Hrvat i moju zastavu i moje pismo tumačiš kao napad na sebe i kroz medije konstantno plačeš i kukaš kako te ja ugnjetavam i kako si ugrožen,a imaš i više prava nego što bi nakon svega trebao imati,e onda prijatelju moj tražiš kruha preko pogače i tada ja postajem profašist ili kako god hoćeš zvati moj nacionalni ponos...
By the way,Hrvatska danas nije izraz volje ljudi poput mene,nego izraz kukavičke politike svih dosadašnjih vlada...

schwarz

Tko je glasao

Poštovani "Hrvatska danas

Poštovani

"Hrvatska danas je zemlja Hrvata i ostalih naroda i to je ono što sve vas boli,to što su Hrvati na prvom mjestu i zato silom inzistirate na nekakvoj građanskoj Hrvatskoj,jer vas boli svaka Hrvatska riječ,svako Hrvatsko slovo,svaka Hrvatska zastava,sve je to za vas veliki nacionalizam i u svojim jadnim glavama i srcima zagovarate nekakvo kvazi građanstvo,kvazi europeizam,jer ne možete otrpjeti Hrvatski nacionalni ponos..."

Svaka čast. Samo mi nekako nije jasno kako će radnik (ili možda "djelatnik") koji radi kod vlasnika Hrvata koji mu ne isplaćuje plaću kupiti kruh i platiti vrtić djetetu. Možemo li i to kao i komunalije i ostalo platiti spikom da "imamo Hrvatsku !!!" mašući pritom hrvatskim barjakom i praznim hrvatskim novčanikom. Nekak nisam siguran da je to moguće.
Meni osobno je zaista dosta "velikih" Hrvata. Rođen u Zagrebu, u obitelji Hrvata,cijeli život deklariran javno kao Hrvat.Sve svjedodjbe i index imali su i hrvatstki grb.Radio u SRH i izvan nje.Ali 90- ih je došao neki drugi svijet u moju Hrvatsku i moj grad i od tada vidim osim osamostaljenja i simbola popriličan ekonomski , kulturni pa i pravosudni pad.Tako ja mislim o Hrvatskom nacionalnom ponosu da bi trebalo da živim konačno u zemlji u kojoj se u tu kategoriju računa i poštenje,moral i ostale tako "nebitne" karakteristike poput prava na rad,prava na zdrastvenu skrb,prava na mirovinu dostojnu čovjeka i sl.
Ili je zapravo svejedno što smo mi iz tzv "građanske opcije" branili Nuštar i ostale krajeve,dok su neki valjda "veći" Hrvati za to vrijeme mirno maznuli ono što su naši roditelji stvarali desetljećima.
Zar je tako čudno shvatiti da nam je dosta tih i takvih nazora?

Tko je glasao

Pjotr Zmytrik, Hrvatska je

Pjotr Zmytrik,

Hrvatska je danas zemlja Hrvata, a bila je i do danas. U njoj žive nacionalne manjine, koje su po zakonu i u dokumentima Hrvati. Kak su svi u Austriji Austrijanci i Francuskoj Francuzi, Americi Amerikanci i u Izraelu Izraelci, tak je i svugdje u svijetu. Mi nismo federacija raznih država.

Tko je glasao

po novom ustavu izgleda da

po novom ustavu izgleda da ćemo biti....najprije sve drugo, a tek onda hrvati. u novoj hrvatskoj u europskoj uniji, hrvat će biti nepoznat pojam, bit će manji od makova zrna, jer će svi drugi imati jednakija prava od hrvata. skviki moj, da bi bio hrvat, trebaš otprašiti što dalje od hrvatske. to je hrvatski usud.

My Soul

Tko je glasao

tko tebi uopce sta

tko tebi uopce sta zabranjuje?

ti si spreman da te guze, samo neka je hrvat. meni se neda guziti bez obzira tko bio.

vlada se mjeri po ucinkovitosti, a to mozes shvatiti samo ako si osvijesteni gradjanin.

vjeruj mi, veci su patrioti gradjani nego nacionalisti. kao gradjanin ocekujes od drzave uslugu, a kao nacionalist zastavu i himnu.

drzava mora i treba biti funkcionalni okvir domovine. kada drzava ne funkcionira, jebes takvu domovinu.

smece je smece i treba se baciti. pa makar i hrvatsko

Tko je glasao

Neoprogresivan, drzava mora

Neoprogresivan,

drzava mora i treba biti funkcionalni okvir domovine. kada drzava ne funkcionira, jebes takvu domovinu.

Kakva je razlika između tvojeg i njegovog napisanog.

Nažalost,kriza u društvu na ekonomskom planu zatvara oči prosječnom Hrvatu i on opsjednut vlastitom egzistencijom nema vremena ni volje shvatiti kuda nas vodi loša politika (i unutarnja i vanjska) i kako je ovo savršeno vrijeme za ekipu poput pupovca,uzelca,stanimirovića,pusića raznih i inih "ugroženih"da proturaju svoje ideje...
Gospodo,nikad više !

Ja ne vidim nikakvu, a kam se može dojti sa političkom sljepošču, se vidi u sljedečem.

ti si spreman da te guze, samo neka je hrvat. meni se neda guziti bez obzira tko bio.

Tko je glasao

@schwarz slažem se s

@schwarz slažem se s komentarom, samo kod nabrajanja nebi izostavio Milanovića, Friščića, Darinka Kosor.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ne žalosti dušu gladnu i

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

..gle fenkisa..
čudo na horizontu u ovom režimskom košmaru..
..čiji si ti ti ..čovječe..
..da čovječe

..malo je danas ljudi..kojima možeš reći..
.."čovječe"

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

ptičice

ptičice

iako se u večini s tobom ne slažem za ovaj dnevnik ti dajem plus
a pitanje što smo dobili osamostaljenjem moj odgovor ti je
DOMOVINU

kakva god da je MOJA je

iako iskreno govoreći to nije ono čemu sam se iskreno radovao a još me više boli to što je sve gore i što se sve teže živi čak preživljava zahvaljujući državotvornoj zločinačkoj organizaciji koja nas jebe već 15 godina a mi kreteni idalje mudro šutimo valjda oćekujući nekog drugog da nas očisti od balasta kojeg vučemo za sobom

tragično je to da se sada kada se donosio novi ustav RH šutke prešlo preko jedne strašne činjenice a ta je da je HDZ u ustavnim promjenama predložio pravnu osobnost srpskom narodnom viječu što bi bilo više nego strašno( prevedeno AUTONOMIJA) ili ostvarenje plana Z4 ali zahvaljujući Vesni Pusić za koju nikad to nebi ni mogao pomisliti takva veleizdajnička inicijativa zločinačke organizacije u zadnji tren nije prošla

a gdje sve nas to i takva politika vodi najzornije pokazuje sadašnje stanje države koja sluganski provodi politiku brisela i drugih centara moći

a to nije ono što sam ja htio i oštro se protivim tomu

a u prilog tome pročitajte izvrstan dnevnik Ulazak u EU integracije ili "veleizdaja" od sirahova učenika

Tko je glasao

@nemonimus Oni koji znaju

@nemonimus
Oni koji znaju što je domovina su je imali otkad znaju za sebe, nisu je stjecali, jer je nikad nisu ni izgubili.
A onima kojima je do domovine stalo zaista nije svejedno kakva je ona.

A autonomija, misliš na nešto kao što je Italija dala Austrijancima u Južnom Tirolu?
Jel' Italija radi toga manje Italija?
I manje talijanska?
Ne, tim priznanjem autonomije je Italija pokazala svoju snagu, a ne slabost.

Tko je glasao

fenikse

fenikse

iako ne sudjelujem u davanju komentara na tvoje dnevnike u ovaj sam se uključio zbog suštine teme o kojoj si pisao jer i sam se slažem s činjenicom da građani hrvatske osim ajmo reč svoje samostalnosti koju će za koji dan i formalno izgubiti ništa drugo nisu dobili što samim time ne potvrđujem tvoju tezu da je bilo kudikamo bolje u jugi no sa tvojim poistovjećivanjem srba sa austrijancima u južnom tirolu i određene autonomije date od strane talijana namjerno brkaš kruške i jabuke što i je tebi svojstveno u cilju teza koje se prožimaju kroz većinu tvojih dnevnika i komentara

pitanje tebi

zar su austrijanci u južnom tirolu dizali balvan revoluciju i protjerivali,zarobljavali,mućili i ubijali talijane kao što su srbi u sao krajini i da li je austrija dizala i slala vojne snage u italiju kao što je srbija slala i financirala četnike
i da na kraju da li su austrijanci u južnom tirolu tražili odcjepljenje od italije i proglašenje svoje kvazi države kao srbi u sao krajini

Tko je glasao

zar su austrijanci u južnom

zar su austrijanci u južnom tirolu dizali balvan revoluciju i protjerivali,zarobljavali,mućili i ubijali talijane kao što su srbi u sao krajini i da li je austrija dizala i slala vojne snage u italiju kao što je srbija slala i financirala četnike

Zaista je najljepše ništa ne znati, ali znati da omraženi Feniks nije u pravu.
Samo vrag je u tome što je Feniks dosad bezbroj puta dokazao da je u pravu, pa je tako i ovaj puta.
Da, tamo su praštale bombe, da tamo su letjeli u zrak mostovi i dalekovodi, da tamo su u terorističkim napadima kroz više od 10 godina ubijani i ranjavani ljudi:
"Tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća teroristička organizacija BAS počinila je niz atentata: u 25 godina djelovanja 361 atentat, ubijene su 21 osobe, mahom karabinjeri i djelatnici financijske policije, a 57 je ranjeno. Teroristi su bili poznati i po tome što su se najviše bavili rušenjem stupova visokog napona da bi paralizirali gospodarstvo i veze unutar pokrajine, a među pripadnicima BAS-a nalazili su se i austrijski i njemački državljani, što je dodatno otežavalo talijansko-austrijske diplomatske odnose."
http://www.glasistre.hr/kolumna/n/216668

i da na kraju da li su austrijanci u južnom tirolu tražili odcjepljenje od italije i proglašenje svoje kvazi države kao srbi u sao krajini

Da jesu, tražili su!
http://www.jutarnji.hr/italija--juzni-tirol-trazi-pravo-na-samoopredjelj...

Tko je glasao

feniks postoji jedna bitna

feniks
postoji jedna bitna razlika između južnog tirola i teritorija koji su teroristi u vremenu od 1992-1995 držali pod okupacijom, odnosno samoproglašene SAO krajine
južni tirol bio je dio austrougarske i pripao je italiji kao ratni plijen, nakon I svjetskog rata, makar su tamo živjeli austrijanci, izvorni govornici njemačkog jezika u velikoj većini
dio hrvatske koji su tražili pobunjeni teroristi koji su se predstavljali kao srbi nikada nije imao većinsko srpsko stanovništvo, od doba vojne krajine omjer je bio oko 50:50, i nikada nije prestao biti dio hrvatske države
južnom tirolu sličan je sandžak, naseljen većinski muslimanima-bošnjacima, a srbiji pripao kao ratni plijen,
slična je vojvodina, naseljena većinski nesrpskim narodima, u trenutku kad je srbiji dana kao ratni plijen
i logično je da vojvodina ima autonomiju
i logično je da južni tirol ima autonomiju
i nije logično da bilo koja regija u hrvatskoj ima srpsku autonomiju

luka

Tko je glasao

južni tirol bio je dio

južni tirol bio je dio austrougarske i pripao je italiji kao ratni plijen, nakon I svjetskog rata, makar su tamo živjeli austrijanci, izvorni govornici njemačkog jezika u velikoj većini
dio hrvatske koji su tražili pobunjeni teroristi koji su se predstavljali kao srbi nikada nije imao većinsko srpsko stanovništvo, od doba vojne krajine omjer je bio oko 50:50, i nikada nije prestao biti dio hrvatske države

Jednako je i Krajina (Vojna Krajina) bila dio A-U Monarhije izvan jurisdikcije vlasti Trojedine Kraljevine, samo što je ona prije nego što je Južni Tirol potpao pod jurisdikciju Italije, došla pod jurisdikciju Hrvatske.

Sve je logičnoi, imaš ti pravo, samo kad je Hrvatska u pitanju, onda više ništa nije logično.

A u Vojvodini su i za vrijeme A-U Monarhije Srbi činili većinu stanovništva.

Tko je glasao

pa više čak i nisi

pa više čak i nisi toooliko omražen :)

My Soul

Tko je glasao

pa više čak i nisi

pa više čak i nisi toooliko omražen :)
Ma nemoj, pitaj mraka.
Čovjek mi se prijeti banom, radi mojeg lošeg kućnog odgoja.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci