Tagovi

Mra?njaštvo Vedrane Rudan (otvoreno pismo)

Otvoreno pismo Vedrani Rudan
Ovih dana, zamalo godinu i pol od sramnog doga?aja kada ste izrekli na TV NOVA da je «dim nad Auschwitzom vje?an, a dim nad Gazom – pi?kin dim», koji Vas je i koštao radnog mjesta, Vi, Vedrana Rudan, ne samo da ste tu re?enicu, u intervjuu banjalu?kom portalu Press - online (l6.5.20l0.) ozna?ili «najboljom re?enica koju sam u životu napisala» nego ste se, u maniri gorljive antisemitkinje koja iskazuje primitivizam i predrasude, potrudili razraditi vaše antisemitske stavove u tan?ine. Taj ?udni intervju može se vidjeti i na Vašoj oficijelnoj Facebook stranici, gdje ga koristite za promociju Vaše najnovije knjige. Ina?e, prvo što mi pada na pamet, nakon ?itanja intervjua, je pitanje - ne pravim li Vam reklamu za Vas osobno, ili za Vaše knjige? Ne pridajem li Vam ve?e zna?enje nego što je potrebno, mnogi mi kažu – IGNORIRATI… Eto, neki to mogu, moja malenkost ne može.

Ne bih se posebno vra?ao na Vaše izjave (pisao sam o tome svojevremeno u «Slobodnoj Dalmaciji») kojima se i danas ponosite, ali, ipak valja podsjetiti da je Vaš najnoviji intervju još jedan dokaz Vaše ranije izgubljenosti kada nje rije? o Židovima, Ani Frank, Izraelu, ali i drugim temama. Dakle, izre?eno nije slu?ajno, niti je prvi puta.
Kod Vas se radi o nepromjenljivom mentalnom sklopu, ali i šteto?instvu koji ?inite vlastitom narodu tj. Hrvatima i Hrvatskoj. Vama vjerojatno i nije bitno što vi lupetate, Vama je bitno da se iza Vas praši, uskovitlana prašina koju podižete prodaje Vam odli?no knjige. Jer, Vi ste tipi?an primjer kada se antiizraelizmom izražava antisemitizam. Vi, koji u spomenutom aktualnom i ekskluzivnom intervjuu tvrdite kako se ne isplati biti borac za ljudska prava, kažete da «Jevreji misle da im holokaust može biti alibi za sve zlo?ine koje vrše trenutno nad Palestincima. Mislim da ne postoji ve?na žrtva sa velikim "ž", kao što ne postoji ni ve?ni zlo?inac sa velikim "z". Ja bi trebalo, kao nekakva Hrvatica, biti doveka ustaša koja ?im vidi Jevreja na 100 kilometara treba da se pokloni i kaže "oprosti...
I što sada da se radi s ovim re?enicama koje na prvi pogled zvu?e uvjerljivo?
Da Vas pitam zbog ?ega je Willy Brandt kleknuo u prosincu l970. pred spomenikom u Varšavskom getu, zašto njema?ki i drugi politi?ari, uklju?uju?i i hrvatske, pa i papa Benedikt XVI odlaze u Jad Vašem, u izraelski Kneset i izgovaraju rije?i pomirenja i isprike? Zbog ?ega Me?unarodni dan holokausta, zbog ?ega svakog sije?nja sje?anja na Auschwitz i krematorije iz kojih je danono?no sukljao dim koji je nesvakidašnji dim jer se, udišu?i ga, osjeti da gore – ljudska tjelesa…Zbog ?ega se ?uva sedam tona ljudske kose u Auschwitzu, hrpe nao?ala, zubne proteze iz kojih su izva?eni zlatni zubi, sapun izra?en od ljudi…? Nitko od vas kao Hrvatice ne traži poklonjenje Židovima, mojima nestalim u dimu Auschwitza, kao i mojim sunarodnjacima, Vi se ne morate klanjati, jer to držite farsom. Ne traži se od Vas da razlikujete strahovladu Hitlera i ponašanje Izraelaca prema Palestincima u Izraelu, jer je to ipak malo složenija lekcija iz povijesti i me?unarodnih odnosa. O?ekuje se samo minimum pijeteta.

Nastavljate u intervjuu: «I smeta mi ta jevrejska hipersenzibilnost jer oni definitivno misle da su ibermenši, nadljudi….
Ako vas smeta židovska hipersenzibilnost, mene smeta Vaša beš?utnost, nerazumijevanje povijesti i povijesnih doga?anja. Vi niste velika, Vi s ovakvim izjavama ne?ete postati velika hrvatska književnica, ve? tek ona koja sramoti misle?e hrvatske književnike, hrvatsko izdavaštvo, medije, druge hrvatske institucije - vi pothranjujete još tu i tamo prisutne stereotipe o Hrvatima kao ustaškom ili ustašoidnom narodu. Ostat ?ete veliki kri? jer ste u duhovnoj nizini, osoba koja misli da može vrije?ati ne samo Židove, nego i Švicarce, Hercegovce, Dalmatince i sve druga?ije koji Vam padnu na pamet. I s ovim naprijed u vezi - mi smo izgubili mnogo, oduzeto nam je mnogo – od života do materijalnih vrijednosti, ali mi se, zbog Vas ne?emo odre?i svoje hipersenzibilnosti jer je to dio našeg pijeteta, poštovanja prema žrtvama, a to što ga Vi nemate prema hrvatskim i drugim žrtvama je Vaš, a ne problem Židova.

Dalje, izjavili ste: «Ali šta je sa Ciganima koji su se u istim tim logorima pretvorili u dim, pepeo, sapun ili deo ne?ije lampe u sobi? Gde su filmovi o Ciganima? … Kako to da ne znamo nijedno cigansko ime koje je nastradalo u logoru? Meni to smeta. Jevreji su trajna žrtva zato jer imaju novaca da plate taj status.»
Ovo je možda vrhunac Vaših fantazmagorija, to da Židovi pla?aju status žrtve, «novcem, jer ga imaju.» Prvo, svaki iole ozbiljniji povjesni?ar zna za genocid nad Romima (ne Ciganima, nego Romima, gospo?u Rudan), zna se kako izgleda popis žrtava Jasenovca i koliko stranica zauzimaju Romi Jovanovi?i u popisu žrtava Jasenovca. Pa, kada ste tako zainteresirani za pri?e i filmove o Romima u vrijeme IIWW zašto niste VI napisali neki roman o Romima, neku ljubavnu pri?u… nego pišete svoju psova?ku literaturu mimo uvažavanja elementarnih kulturnih i civilizacijski vrijednosti? I nitko nije Stevenu Spielbergu, svjetski poznatom redatelju, dao novac da snimi najve?u video dokumentaciju o žrtvama holokausta – izdvojio je vlastiti novac u tu svrhu i stvorio «enciklopediju mrtvih», koja se ?uva jednako tako kao i najstarije knjige i sveti spisi u Muzeju knjige u Jeruzalemu. Vis te se ipak mogli obavijestiti da je taj «terorist» George Soros dao svoj novac u vrijeme kada je Sarajevo bilo najve?i opkoljeni grad na jugoistoku Europe da bi se preostali gra?ani u Sarajevu mogli satelitskim telefonom ?uti s vanjskim svijetom i da su ga oni koji su ga koristili zvali «Sorosov telefon».

Vi za zlo na Bliskom istoku, kao tipi?ni antisemit, okrivljujete Židove, brkaju?i Židove i Izraelce, vi buncate o nekom Obaminu stezanju kese, o tome da Židovi sada predsjednika USA Obamu proglašavaju antisemitom. Kažete, u sada ve? antologijskom intervjuu antisemitizma, «ako je on (Obama, napomena Lj.R.W.) stegao kesu Jevrejima, to zna?i da je Amerika stavila malo Jevreje pod kontrolu jer je i Americi neko poru?io "dosta je".»
O, koji ste vi stru?njak za me?unarodne odnose, Vi, kako i naslov Vašeg sablažnjuju?eg intervjua glasi – ŠOROŠ JE GLAVNI TERORISTA, NE BIN LADEN - stvarno ste vrsna analiti?araka i stru?njakinja za odnose u me?unarodnoj zajednici i terorizam. Vas bi trebalo poslati u hrvatsku diplomaciju, jedino ne znam koja bi vas država na svijetu primila kao hrvatsku veleposlanicu?
Niste Vi dobili otkaz «jer ste palestinskoj pobijenoj deci dali ime». Kažete: «I to mi ne mogu oprostiti i ja se time ponosim. Zamislite, Stejt department kao problem u izveštaju o poštovanju ljudskih prava u Hrvatskoj vidi problem u meni, koja sam jedno obi?no hrvatsko piskaralo koje nema nikakvu mo?. Ponosna sam na tu svoju epizodu apsolutnu i to je antologijska re?enica.»
Nije mi do toga da još obrazlažem tko je George Soros, kako je glupavo ovog ekonomistu, investitora i filantropa svjetskog glasa uspore?ivati s teroristom Bin Ladenom, Vaše odgovore vezano za Vatikan i katoli?ku crkvu, Vaše vi?enje dr. Josipovi?a i Tadi?a kao i hrvatskog i srpskog naroda; Vaše ekscentri?ne izjave su dio Vašeg imagea koji, zahvaljuju?i nekriti?kim medijima pa i banjalu?kom Press portalu te izvjesnom Branku Rosi?u, koji tvrdi u uvodu da imate svoje «verne obožavatelje», ali i «opake protivnike»- sve je to papazjanija koja govori više o Vama nego i temama koje doti?ete svojom opakom jezi?inom. Naime, stavovima u intervjuu, ali i drugim javnim nastupima svjedo?ite NEOSJETLJIVOST ZA DRUGE. To je, nažalost, ?esta pojava, kako mi piše jedan moj virtualni drug, u hrvatskom društvu, u kojem nema mnogo su?uti za patnje drugih, niti za njihove osje?aje - a nema niti razumijevanja za pluralnost iskustava - osobnih, grupnih, suvremenih i povijesnih. Vi, zapravo, ?inite jedan cirkuski saltomortale – ono što spo?itavate stereotipnom Židovu ?inite sami – novac postavljate vrhunskim kriterijem za dominaciju i samoisticanjem da ste bili Tu?manova žrtva i žrtva kod otkaza s TV Nova, igrate beskrupulozno na – kartu žrtve…

Budite Vi i dalje ponosni na izražavanje tipa PI?KIN DIM, u?ite mlade pristojnom ponašanju na svoj na?in, još lupetajte o dimu nad Auschwitzom, proglašujte samohvalisavo što je Vaša antologijska re?enica, ali ostat ?ete u hrvatskom medijskom i kulturnom prostoru ono što ste jedino istinito rekli u svom intervjuu – da ste «jedno obi?no hrvatsko piskaralo» Dodajem i jednu re?enicu koja oslikava Vaš svjetonazor, a koje bi s posramio i najgramziviji Židov iz naci-propagande: «Verujem samo u novac. Sve drugo su pizdarije».
Svojim izjavama povrijedili ste židovski narod zaboravljaju?i da Židovi do holokausta i Židovi nakon holokausta nisu identi?ni. Skrušene žrtve, ovce za klanje, diskriminirane i obespravljene, trebate tražiti negdje drugdje. Na ovim prostorima obitavaju ostaci ostataka nekada ugledne i bogate židovske zajednice i sve što Židove asocira na prošla vremena dozivate svojim krajnje neukusnim i neistinitim tvrdnjama i ocjenama.
Mogu samo pretpostaviti na kakav ?e odjek nai?i Vaš «nadahnuti» intervju u Izraelu s kojim Hrvatska želi dobre diplomatske odnose. Mnoge izdava?ke ku?e u vlasništvu Židova nakon ovog intervjua požurit ?e tiskati Vam knjige u prijevodu na strane jezike, hm, hm?
I nadam se da ste usamljena jaha?ica konja u hrvatskom medijskom i kulturnom prostoru, konja koji se zove «Antisemitizam».
Jašete konja, gospo?o Rudan, iza kojeg ostaje smrad i – mu?nina - jednaka onoj koja nastaje kada se udiše dim nad Auschwitzom, u vrijeme holokausta.
NAPOMENA 26.5.20l0.: Da ne bi bilo nesporazuma i ovo pismo uzimalo kao anonimno, gospo?i Rudan je ono, u široj verziji, poznato, kao i autor pisma, s punim imenom i prezimenom. Zanimljivo je da je Otvoreno pismo upu?eno i HINI te nekim hrvatskim medijima, ali, koliko mi je poznato, NIJEDAN TISKANI MEDIJ, NIJE GA OBJAVIO. Pretpostavljam da je jedan od razloga i taj što je gospo?a premijerka J. Kosor gotovo istovremeno u Muzeju holokausta u USA i tamo polaže vijenac, pa bi bilo nezgodno objavljivati pisma u kojima se polemizira s autoricom koja te žrtve holokausta izravno vrije?a.

Komentari

Vedrana Rudan je zaista

Vedrana Rudan je zaista nevrijedna ikakvog komentara, radi se o jednoj prostakusi koja se prodaje kao knjizevnica, a njen intelektualni kapacitet je zaista ispod svakog kriterija. Pocivala u miru.

and you will know my name is The Lord

and you will know my name is The Lord

Tko je glasao

duplic

duplic

Tko je glasao

duplic

duplic

Tko je glasao

Jadni Danimire kako su te

Jadni Danimire kako su te samo istukli a mislim pa stvarno sto ne bi Izraelce pustili da rade i zive u domovini za koju su se izborili mukotrpnom borbom i nakon najveceg genocida u povijesti covjecanstva.

Tko je glasao

Rudanovica je poslovna žena

Rudanovica je poslovna žena . Morbidnom izjavom se zajebala a sada pokušava
na istoj štagod zaraditi. Zar naš omiljeni pivač dobro ne zarađuje na židovima i masonima ???
Ova što je u muzeju holokausta donjela vjenac nije ga siguro iskreno stavila,
jerbo neko ko izbacuje dicu iz doma ne stavlja vjenac izbačenima .
Da je Rudanovica i pivač stavljali vjenac stavili bi ga iskreno.

Hrvat ti jedno piše, drugo govori, treće radi a četvrto misli, što će reć
totalni pokvareni kreten u natprosjeku. Kako su hrvatice uz to još i prevrtljivice
normalna razmjena misli je izuzetno otežana, pa ti nema svrhe dopisivat se sa
tom rudanicom jerbo tvrdi da je fetiva rvatica.

Tko je glasao

Hrvat ti jedno piše, drugo

Hrvat ti jedno piše, drugo govori, treće radi a četvrto misli, što će reć
totalni pokvareni kreten u natprosjeku. Kako su hrvatice uz to još i prevrtljivice

ovo je šovinistički ispad mimo svih pravila pollitike. ubuduće se suzdrži vrijeđanja na nacionalnoj osnovi.

My Soul

Tko je glasao

Zar je tako teško

Zar je tako teško reći:
"Sloboda palestinskom narodu" !
Barem bi Hrvati trebali shvatiti zločine tuđina.

Tko je glasao

"Sloboda palestinskom

"Sloboda palestinskom narodu" !

Sloboda lipo izgleda dok je čekaš , ali kad je dočekaš nije baš tako lipa.
Sloboda azerbeđana, rumunije, bugarske i ostalih nije se baš proslavila.
Pa i ova naša sloboda nije mi baš draga, tako da je baš nebi nikome poželija.

Tko je glasao

Sloboda ne pada s

Sloboda ne pada s neba.

gpgale blog

Tko je glasao

Sloboda ne pada s neba.

Sloboda ne pada s neba.

U pravu si . S neba pada kiša, grad, raketa, avion..... Jednom je pala i božja
mana, ali to je bilo davno, čisto ka greška koja se neće ponovit.

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

Kako je naš kolega Danimir

Kako je naš kolega Danimir sukob mišljenja prenijeo na osobnu razinu ne vidim razloga da cijenjenoj zajednici pollitike tajim kako će proći svi oni koji bi se usudili proturiječiti našem Danimiru. Najbolje je pustiti kolegu Danimira da nam on to sam poruči:

Danimir
(Unblock user)
To: kukljica
Subject: pozdrav i najbolje želje
Date: Uto, 01/06/2010 - 02:38

Dragi moj ("kukljica"),
kako si i dalje opsjednut mojom osobom, širiš, s kompanjonima, laži po portalu, te sustavno minusiraš sve što napišem, zaintrigirala me tvoja osoba i politička karijera. Volio bih znati što od ovoga jest ili nije točno:
l. skromno obrazovanje - električar, (zato si vjerojatno i nepismen, često),
2.rad i boravak u Njemačkoj,
3.petljanja s obavještajnim službama, ali nikakve veće koristi od tebe - ni za BND, ni za naše službe, jeftin blefer,
4.pokušaj osvajanja pozicije gradonačelnika Slatine, OČIT PORAZ na izborima,
5. razlaz s HDZ-eom, bezuspješni pokušaji ulaska u druge stranke, neopoželjan u HSLS-u, nudio se Gotovcu i Budiši, nisu htjeli čuti za tebe; nudio se i drugim strankama i nijedna nije hjela imati s tobom posla,
6. bleferskim načinom zaposlio svoju kćer u jednoj banci,
7.kompleks veće vrijednosti, problemi fiksacije (na HRT i na mito i korupciju, dugotrajna frustracija HRT-eom zbog ignoriranja tvojih javnih nastupa, sam upetljan u mito i korupciju),
8. u biti, i ukratko, pregazilo te vrijeme.
Da ne bi bilo zabune, pitam te što je točno od toga? Nadam se, vrlo malo, našim mjestima kruže mnoge glasine, kao i o meni, pa te stoga srdačno pozdravljam,
Danimir

Treba li što dodati ovako stručnoj i inteletkualnoj poruci, ili ona dovoljno govori o tome tko je i što je njen autor.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

no longer defending Israel

no longer defending Israel

a ovako piše komentator izraelskog dnevnika haaretza:

A Special Place in Hell / The Second Gaza War: Israel lost at sea
We are no longer defending Israel. We are now defending the siege, which is itself becoming Israel's Vietnam.
By Bradley Burston

A war tells a people terrible truths about itself. That is why it is so difficult to listen. We were determined to avoid an honest look at the first Gaza war. Now, in international waters and having opened fire on an international group of humanitarian aid workers and activists, we are fighting and losing the second. For Israel, in the end, this Second Gaza War could be far more costly and painful than the first.
In going to war in Gaza in late 2008, Israeli military and political leaders hoped to teach Hamas a lesson. They succeeded. Hamas learned that the best way to fight Israel is to let Israel do what it has begun to do naturally: bluster, blunder, stonewall, and fume. Hamas, and no less, Iran and Hezbollah, learned early on that Israel's own embargo against Hamas-ruled Gaza was the most sophisticated and powerful weapon they could have deployed against the Jewish state.
Here in Israel, we have still yet to learn the lesson: We are no longer defending Israel. We are now defending the siege. The siege itself is becoming Israel's Vietnam.
Of course, we knew this could happen. On Sunday, when the army spokesman began speaking of a Gaza-bound aid flotilla in terms of an attack on Israel, MK Nahman Shai, the IDF chief spokesman during the 1991 Gulf war, spoke publicly of his worst nightmare, an operation in which Israeli troops, raiding the flotilla, might open fire on peace activists, aid workers and Nobel laureates.
We explain, time and again, that we are not at war with the people of Gaza. We say it time and again because we ourselves need to believe it, and because, deep down, we do not.
There was a time, when it could be said that we knew ourselves only in wartime. No longer. Now we know nothing. Yet another problem with refraining from talks with Hamas and Iran: They know us so much better than we know ourselves. They know, as the song about the Lebanon War suggested ("Lo Yachol La'atzor Et Zeh") that we, unable to see ourselves in any clarity, are no longer capable of stopping ourselves.
http://www.haaretz.com/blogs/a-special-place-in-hell/a-special-place-in-...
htio bih reći, nije svaka kritika izraelske politke antisemitizam

luka

Tko je glasao

no longer defending...... -

no longer defending......
- Jezik na kojem se piše na pollitika.com je hrvatski, pismo je latinično -
tako ti pise u pravilima pollitika.com

Tko je glasao

Do ovog nesretnog događaja

Do ovog nesretnog događaja s napadom na brod s humanitarnom pomoći nisam se želio uopće uključivati u ovu raspravu. Pred nekoliko dana sam dobio mail s Powerpoint prezentacijom u kojoj su dane usporedno slike na kojima su Židovi u različitim ulogama. I dalje neću ništa komentirati...

Tko je glasao

...propagandni kretenizam...

...propagandni kretenizam...

Tko je glasao

Sorry Vesna, ali uistinu bih

Sorry Vesna, ali uistinu bih cijenio malo pojašnjenje... Možda znaš nešto više?

Tko je glasao

unaprijed se duboko

unaprijed se duboko ispričavam za cinizam jer se radi o žrtvama koje ga ničim nisu zaslužile, ali samo za komentatoricu pitanje:
"...propagandni kretenizam..." na koje slike se to odnosi? crno-bijele ili u boji ili na sve???
profesor

Tko je glasao

Ah..koje li pak sada

Ah..koje li pak sada patetike!?...Vraga je ikome ovdje stalo do žrtava...na bilo kojoj strani...meni je dovoljno da gledam epp političarske gamadi koja gradi svoj otrcani image na tuđim patnjama ...A ljudi u gomili , u borderline histeriji,danas su zazivali Božju pravdu...tu im ni Bog,Ni Jahve,niti Alah neće pomoći...

Postoji dvije vrste žrtava...one koje su žrtvovane da bi ratne "gonfalone" zavijorile i one koje su kolateralne...Prve su često žrtve svoje naivnosti,a druge svojeg prisustva na krivom mjestu u krivo vrijeme.Žrtve su žrtve.Ali ovh drugih mi je nekako više žao.Za razliku od muškaraca,mi žene,uglavnom nismo daltonisti pa i ono što ti vidiš crno-bijelo,ja tako ne vidim.

Vesna

...a sada će @DCroat navesti i moje prezime..i otkriti "toplu vodu"

Tko je glasao

A zašto bih "otkrivao toplu

A zašto bih "otkrivao toplu vodu"? Navođenje imena nije bilo namjerno, jednostavno mi je uvijek asocijacija (iz nekog prošlog vremena, a tome doprinosi i Frankie Valli)...

Zoran

Tko je glasao

Krivo...nemamo iste

Krivo...nemamo iste asocijacije..ti i ja..ali možda taj Francis Stephen Castelluccio je imao jednake asocijacije kao i ja kada si je izmišljao pjevačko ime...ček, da uključim memori karticu:bila sam na tečajnoj listi FT-ea...tamo su valute posložene na vall-u..a ja sam gedala švicarski franak...eto i nastane Franka Valli...a Frankija se nisam sjetila...niti sam ga aktivno slušala...imam drugačiji glazbeni ukus...

Tko je glasao

Dcroat isti mail dobio sam i

Dcroat isti mail dobio sam i ja i nisam ga namjerno želio staviti ovdje. Bio sam siguran da će ga staviti netko drugi.
pozdrav,
grdi

Tko je glasao
Tko je glasao

@smoguismogi Ti sve

@smoguismogi
Ti sve vjeruješ što napiše Jutarnji?
Nema smisla previše nraspravljati, naravno da mije žao poginulih ali samo pokušaj primijeniti to na slučaj Hrvatske.Neka druga država dovozi humanitarnu pomoć Srpskoj krajini, brodom. Hrvatska ima informacija da se u humanitarnim konvojima prebacuje i oružje za pobunjene Srbe.
Ovo štoi je učinila izraelska vojska je presedan: dala je mogućnost posadi broda da iskracaju teret u nekoj od izraelskih luka, a Izrael preuzima obvezu da pomoć dostavi tamo gdje je trebala dospjeti. Naravno, u tom slučaju se vidi da se na brodu prevozolo i oružje, pa brod nastavlja plovidbu i pored upozorenja izraelskih vlasti što da čini.
Kao što je ranije Hamas djeca koristio kao živi štit, sada se i humanitarna pomoć koristi za dopremu oružja. To je mračnjaštvo, perfidija prve vrste.
Hrvatska bi dopustila slobodan prolaz brodovima koji dovoze "humanitarnu" pomoć?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Poslušao sam, onda sam

Poslušao sam, onda sam umjesto Jutarnjeg lista pročitao Nacional. Kad tamo, opet isto. Pokušavam negdje pronaći kako je humanitarni konvoj napao Tel Aviv, ali ne mogu naći. Vedrana Rudan stvarno ima dobre veze u UN-u.
http://www.nacional.hr/clanak/84556/reakcije-iz-svijeta-napad-na-humanit...

Tko je glasao

A ja se pitam ako su

A ja se pitam ako su prevozili "samo" humanitarnu pomoć što su se uzjogunili po palubi i ako nemaju što skrivati,što su onda napadali specijalce koji su došli u kontrolu...

pogledajte nakon 1:08 minute ovaj video

http://www.youtube.com/watch?v=ZvwGpx8_ZnY

Tko je glasao

Franka Valli, uvjeren sam da

Franka Valli, uvjeren sam da bi na to pitanje pravi odgovor mogli dati oni koje su teroristi likvidirali.

Nažalost upravo zbog toga su ih zločinci i zauvijek ušutkali.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Skviki na brodu su se

@Skviki na brodu su se nalazile i dvije zastupnice njemačkog parlamenta. Možda je jedna od njih Vedrana Rudan.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kuki da je ona bila tamo

Kuki da je ona bila tamo zvala vi se Vedrana Mudan:):):)

grdi

Tko je glasao

Više je nego sramotno

Više je nego sramotno braniti brutalni teroristički napad koji je u internacionalnim teritorijalnim vodama izvela zločinačka banda u uniformama.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

Kratki trodnevni posjet

Kratki trodnevni posjet Berlinu odveo me u židovski muzej (arh. Libeskind). Između doživljaja utjecaja arhitekture i zanimljivosti izloženih predmeta postoje i tri usputna pitanja posjetiteljima na koja se pritiskom velikih crvenih ili zelenih tipki odgovara na pitanja sa da ili ne. Ovako izgledaju odgovori na ta tri pitanja izraženi u postocima:
1. da li među prijateljima i rodbinom imate ljude koji nisu tolerantni prema drugim vjerama i kulturama? NE (87%)
2. da li bi odobrili svome dijetetu da se oženi/uda za nekog iz druge vjere? DA (92%)
3. da li odobravate ulazak Turske u EU? NE (76%)
Licemjerje je očito jedna prevladavajuća globalna kultura.
A o Berlinu se više sažvakalo puno. Grad čiji su stanovnici slali u logore svoje vlastite građane. Grad od čijih ruševina su nastala dva nova brda, sa samo par vidljivih ostataka povijesti u građevinama, ali i grad koji jednostavno naprosto urla od te iste povijesti. I nova arhitektonska ostvarenja dodala su još jedan put osjećanje čišćenja do daske od bilo koje raznolikosti u ovom globalnom copy-pastizmu.
Lice i naličje, uzroci i poslijedice, život sa kamenom u duši, disciplina ali i rezerviranost prema svakoj netoleranciji.

Tko je glasao

@3103 smatram da je odgovor

@3103 smatram da je odgovor na treće pitanje u suprotnosti s odgovorima na prva dva pitanja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Takva pitanja su

Kukljica,

Takva pitanja su ti ljepilo za naivne. Zna se dobro da niko baš ne gleda naklono brak sa drugom vjerom.

Tko je glasao

Da, sjećam se kada su

Da, sjećam se kada su doseljeniciu Švedsku, muslimani (otac i brat), ubili „kurvetinu“ koja se udala za šveđanina.
Nije pitanje za naivne nego za sve pa i ove kao što su ova dvojica – i u tome je licemjerje. Ova dvojica bi možda odgovorili sa ne kada je u pitanju vjenčanje ali sa da kada je u pitanju ulazak u EU, jer su i sami doselili tu i po svoj logici trebaju prihvatiti tekovine multikulturalnosti u koje već odavno spada brak između dviju kultura ili nacija.

Tko je glasao

@Skviki i ne samo to, već

@Skviki i ne samo to, već to vrijedi i na druga pitanja vezana za strance u Njemačkoj.

Evidentan je porast negativnih tenzija prema strancima, pogotovo u novim njemačkim saveznim pokrajinama.

Ali to je "uljuđena" Europa koja rađe mete pred tuđim vratima nego u vlastitoj kući.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Nije ni čudo. Kad

Kukljica,

Nije ni čudo. Kad bi samo videl i osjetil na svojoj koži kak se neki stranci ponašaju i šta rade.
Još kad pogledaš koji postotak tih stranih državljana je takvo, onda je stvarno zabrinjavajuče.

Tko je glasao

Da, Nijemci su kroz povijest

Da, Nijemci su kroz povijest bili ili ratnici ili radnici. Sada je ova druga faza...

Tko je glasao

Nijemci su samo jedan dio

Nijemci su samo jedan dio mozaika, posjetitelji muzeja su sa svih strana svijeta, Berlin su "potaracali" saveznici, obnovljen financiranjem pomoću Marshalovog plana, arhitektonska ostvarenja su uratci arhitekata sa svih strana svijeta.
A i Nijemci su različitii. U ovom dijelu žive Prusi. Ali to nije bit

Tko je glasao

@Danimir, u svojoj bolesnoj

@Danimir, u svojoj bolesnoj opsesiji sakupljanja bodova po kojem pitanju postoji siguran sam konzenzu članova pollitike; čime si, mišljenja sam (a kao što komentari i ocjene dokazuju nisam jedini) postao vodeći bljaker pollitike, čime si se dokazao kao neprikoslovena vodeća osoba koja je na svakom loncu poklopac.

Zato mi nije mi jasno zašto si ostao dužan odgovora na komentar: Sri, 26/05/2010 - 08:29 — masonizacija pollitike (neprovjereno), jer tamo nam se, čini mi se, nazire i nudi odgovor na razloge i motive tvog djelovanja ovdje na pollitiki i naravno sve ono što ima veze s klonovskom pozadinom oko tebe.

Komentar: Sri, 26/05/2010 - 08:29 — masonizacija pollitike (neprovjereno)
Židovi su pomoću masonerije postigli svoju građansku emancipaciju, a u masoneriji postigli svu vlast, stali su misliti i na svoju posebnu masoneriju. U tu svrhu nikli su u Americi posebni židovski masonski redovi kao n. pr. Independent Order B'nai B'rith (Nezavisni Red B'nai B'rith), Independent Order B'rith of Abraham (Nezavisni Abrahamov red B'rith), Independent Order Free Sons of Israel (Nezavisni red slobodni sinovi Izraela), Independent Order B'nai Mosche, Grand Order of Israel (Veliki red Izraela), Order Achei B'rith, Sons of Benjamin (Sinovi Benjaminovi), Order of Ancient Maccabaeaus (Red starih Makabejaca). Order Archei Ameth Kheser Shel Barzel, Ahaoat Israel, Loyal Order of Moses, American Star Order (Red Američke Zvijezde) i drugi. Najveću važnost i raširenost postigao je Independent Order B'nai B'rith (Nezavisni red "Sinovi Saveza"). Taj je red g. 1843. u New Yorku osnovao jedan doseljenik iz Njemačke - Heinrich Jones. U njega se primaju samo Židovi. Jones mu je kao zadaću stavio da zastupa interese Židova u Americi i po čitavome svijetu. Za vanjski, nežidovski svijet, o tom Nezavisnom redu se kaže da ima svrhu raditi "na moralnom i etičkom usavršavanju" svog članstva, da služi ljubavi bližnjega, da je filantropski. U stari, njemu je glavna svrha da bdije nad židovskim interesima, da veže Židove međusobno, da ih drži na okupu, da pazi i upozorave Židove gdje bi mogli steći koju poziciju, i da motri sve akcije koje bi za Židove mogle biti nepovoljne. Radi te svoje svrhe, ta se židovska masonerija tako raširila da Židovi s ponosom kako B'nai B'rith obuhvaća čitav svijet, i da nad njime sunce nikada ne zalazi. Židovi su se u svojoj masoneriji okupili u doba kad je u Sjedinjenim Državama u jeku bila jaka protumasonska borba zbog Morganove afere. Tada su se Židovi, zbog otpora javnog mišljenja, pobojali za sudbinu masonerije, pa su se na vrijeme pobrinuli da stvore organizaciju koja će štiti njihove interese. G. 1827. ugrabili su masoni jednog obrtnika, zidara Williama Morgana, jer se prijetio da će izdati knjigu o masonskom radu, njihovom ritualu i tajnama. Oni su ga uhitili, navodno, zbog nekog neplaćenog duga, i odveli u nepoznatom pravcu. Njegova sudbina nikada nije razjašnjena, te se tvrdi da su ga sunovratili u Nijagaru. Zbog te otmice protiv slobodnih zidara, koji se na ovako nečovječan način rješavaju svojih protivnika, se digla bura ogorčenja. Kao izraz tog neprijateljstva protiv slobodnih zidara, nastala je u Uniji protumasonska stranka (Anty Masonic Party), koja je zahtijevala raspuštanje loža. Brojni su masoni iz straha napustili lože. U tom bijegu prednjačili su, dakako, "braća" - Židovi.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nije rekla Vedrana Rudan,

Nije rekla Vedrana Rudan, već špikerica Radio Zagreba na vijestima danas 29. svibnja 2010. u 15.15 minuta:
"Izrael zabranio prolaz humanitarne pomoći području Gaze".

Tko je glasao

Henry Ford reče:

Henry Ford reče: "Podvrgnite kontroli 50 najbogatijih židovskih financijera, koji financiraju ratove radi osobnog prihoda i ratovi će nestati", (NY Times, 08. 03. 1925.)

Nicolas Rockefeller (jednom prijatelju Židovu - Aaron Russo): "... Imaš rat protiv terorizma, a pravi neprijatelj ne postoji. To je vječni rat i tako možeš nastaviti oduzimati slobode ljudima. Mediji mogu uvjeriti mase. Pričat će o tome iznova i opet pa će na kraju povjerovati... Što te briga za narod!? Brini se za sebe i svoju obitelj! ... Krajnji cilj je da sve na ovome svijetu mikročipiramo ..."

grd & lin

Tko je glasao

@Grdilin Citiraš

@Grdilin
Citiraš Henryja Forda, američkog automagnata koji je poznat u svijetu po autima i - notornom antisemitizmu. I ti pričaš kako nemaš ništa protiv Židova... ???
A ovo: ...," Što te briga za narod!? Brini se za sebe i svoju obitelj!" kao da sam čuo od hrvatskih prijatelja, tajkuna.
Odi spat, Grdi...bolje ti je. Ili., šetnja uz more...
Židovi, koji broje 5770-tu godinu, će nadživjeti i ove tvoje budalaštine, kao i Mračnakinje Rudan.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Otvoreno pismo Lj.R.W. aka

Otvoreno pismo Lj.R.W. aka Danimiru,

Holokaust, holokaust, holokaust, holokaust...............................................................

„Nekoć se na holokaust gledalo kao na dio mnogo šire povijesti II Svj. rata. Danas se II Svj. rat promatra kao pozadina, a holokaust kao glavna priča.“
(Michael Berenbaum, ravnatelj memorijalnog holo-muzeja)

"O, kako je krasno biti Židov koncem XX stoljeća! Mi više nismo optuženici povijesti, već njezini miljenici. Duh vremena voli nas, časti i štiti, bdije nad našim probitkom, čak im treba naš imprimatur. Novinari podižu nesmiljene optužnice protiv svega što u Europi još preostaje od naci-kolaboracionista i naci-nostalgičara. Crkve se kaju, države čine pokoru. Švicarska više ne zna što bi... "(Alain Finkielkraut, francusko-židovski filozof)

Ne želim ovdje, dragi kolega, ni u primisli braniti gđu. Vedranu Rudan, jer se obojica slažemo u ocijeni, da je dotična „jedno obično hrvatsko piskaralo“, iako je u konačnici upitan i ovaj pridjev, jer je ista izvoljela pisati o Katolicima i Katoličkoj Crkvi još i gore, nego prema Židovima.
Nu, kako ste se Vi, dragi kolega, odvažili napisati joj pismo, potaknuti i isprovocirani račenicom koju sam i ja svojevremeno citirao, ali iz dijametralno suprotnih razloga od njenih, odlučio sam otpisati Vam svoje mišljenje, u vidu ovog komentara.

U svom ste dnevniku, dragi kolega, u nekoliko navrata dali naslutiti da uočavate i vrednujete razliku između Židova i Izraela, nu, to niste potkrijepili razradom.
Činjenica je, kako ja to vidim, da je ta razlika zapravo stvarna i jedina istina.
Ja, dragi kolega, strogo odjeljujem Judaizam i Cionizam, nisam anti-judaist, ali sam zadrti anti-cionist, poglavito sam protivnik militantnog dijela cionističkog pokreta, koji je sada na vlasti u Izraelu, a to bi ste i Vi zdravo-razumski trebali biti.

Kao što je utemeljitelj Cionizma Theodor Herzl svojevremeno izjavio:

„Ne pravite nikakve bedastoće kada ja umrem.“

Tako sam potpuno siguran, da ga neki nisu poslušali.

Ne radi se ovdje, kolega, o tome kakvi su Židovi bili prije i nakon holokausta, već se radi o nakaradnom izvrtanju vjere i svetih zapisa Sanherdina, Kerithutha i/ili Jedhamotha.
Učenici su nadmašili učitelje u tumačenju vjere u svoju korist i mimo zdravog razuma.

Mislim da nitko normalan ne će tvrditi, da holokausta nije bilo, niti umanjivati njegova razmjere, ali jednako tako, ako želimo biti objektivni, onda moramo cijeniti svaku žrtvu, bez obzira na vjeru, porijeklo ili rasu, ne mislite li Vi jednako, dragi kolega. Za mene su sve žrtve jednake, pa tako i palestinske i bilo koje druge, pa i onda kada krvnik kaže da su „same krive“ za svoju sudbinu.

Postavlja se logično pitanje, dragi kolega, zašto Vi kao Židov, ali i kao građanin hrvatske države ( branitelj, pače, kako ste u nekoliko navrata izvoljeli naglasiti), niste reagirali na napise i izraelskoj štampi, koji su u nekoliko navrata širili anti-hrvatsko ozračje, ne zbog toga što Hrvatska danas eventualno čini, već zbog događaja od prije 60 i više godina.
Tada Vam nije palo na pamet da, kao Židov i hrvatski državljanin, zaštitite svoju zemlju, te napišete pismo u njenu obranu, ako po radi ničeg drugog, a ono zbog budućnosti?

Nije hrvatski narod kriv za pisanje svojih „piskarala“, a nije ni danas kolektivno kriv zbog političkog avanturizma nekih svojih pripadnika od prije 60 i više godina.
Kao što kao Židov, ne dopuštate da se netko neobjektivno odnosi naspram Vašeg naroda, tako, ne biste trebali dozvoliti da netko danas blati zemlju, koju, nadam se, smatrate svojom domovinom, iako za to danas nema objektivnih razloga.
Uvjeren sam da se slažete, da pisanje o Hrvatima, kao o genocidnom narodu u izraelskoj štampi, objektivno spada u sferu gluposti, neistine, banaliziranja i etiketiranja, otprilike na istoj razini na kojoj bi bila izjava o Izraelu, kao o militantnim fašistima Bliskog Istoka.

Pozdrav,
Molotov

PS( Vezano uz Sorosa i Bin Ladena, slažem se s Vama da se kruške i jabuke ne mogu mješati, iako bih Vas upozorio, da se u načelu, njih dvojica razlikuju samo u tehnici, jer u Sorosove metode, kao i u njegovu veliku filantropiju, baš i nisam uvjeren.
Za Bin Ladena ću reči samo ovo: Za nekoga je on najgori terorist, ali je u isto vrijeme, za nekog drugog, borac za slobodu, tanka je granica, a ljudska je naklonost vrlo čudna.)

Tko je glasao

Postavlja se logično

Postavlja se logično pitanje, dragi kolega, zašto Vi kao Židov, ali i kao građanin hrvatske države ( branitelj, pače, kako ste u nekoliko navrata izvoljeli naglasiti), niste reagirali na napise i izraelskoj štampi, koji su u nekoliko navrata širili anti-hrvatsko ozračje, ne zbog toga što Hrvatska danas eventualno čini, već zbog događaja od prije 60 i više godina.
Tada Vam nije palo na pamet da, kao Židov i hrvatski državljanin, zaštitite svoju zemlju, te napišete pismo u njenu obranu, ako po radi ničeg drugog, a ono zbog budućnosti?

Voljela bih da objaviš link ili kakav izvor iz te izraelske štampe jer mi ovaj tvoj upis izgleda kao čula,rekla,kazala...(kao i većina tvojih tekstova)
Moje mišljenje o izraelsko palestinskom sukobu.
Hamas često koristi djecu kao živi štit u obrani svojih terorističkih baza.Upiši pojam Rocket-izrael ili Palestina i gledaj.I ne zaboravi Hamas,Hezbollah... Na you tube-eu je objavljeno gomila snimaka kako teroristi dođu na rub naselja u civilnim automobilima,ispucaju raketu u izraelsko naselje,i onda "hrabro" pobjegnu,ili postave bombu itd..Ima prilično materijala gdje se vidi "vjerski odgoj",fanatizam ljudi iz "srednjeg vijeka" .Islamskim faišistima nije važno koliko će života izgubiti jer njima život na ovoj zemlji nije tako svet.Tako im objašnjava njihova popadija.Izraelci se pokušavaju obračunati sa terorizmom.Pri tome su gadno pogriješili jer su upotrebili rakete Z-Z jer znaju oni bolje nego mi ovdje da Hammas drži svoje civilno stanovništvo kao živi štit i to me vrlo neugodno iznenadilo.Hammas drži i svoj narod,i izraelski narod,kao taoce,godinama.Da im je imalo stalo do ljudskih života onda bi politiku vodili diplomatskim putem,a ne pomoću podmuklih metoda...podmetni bombu,ispali projektil...a Vedrana bi preporučila štiva Leona Urisa pa da dobije malo jasniju povijesnu sliju o izraelsko-arapskom sukobu...i o tajnim službama..ovak ispada obična baba...
A što se tiče Sorosovih metoda.Poznavao je dobro povijest špekulacija i da nije on "investirao" 1992. "investirao" bi netko drugi.I bolje da je on "investirao" pa je "zarađen" novac (tehnika:bez proljevanja krvi) investirao u razne organizacije koje se zalažu za razvoj demokracije,borbu za ljudska prava..itd...Mudar tip.Zna da se klin izbija klinom..

Inače nikada nisam imala dojam da službena politika Izraela govori o nama kao o genocidnom narodu.Možda su pisali o genocidnim politikama,a to je razlika kao nebo i zemlja.Taj pojam i tu paranoju primjećujem samo na blogovima na kojima je nacrtana velika Hrvatska i ono slovo U....ili potkova koja je otpala nekoj konjusini koji je to crtao u corelu jer je dobiJo plaću (potporu) iz Ureda za udruge..kojima je godinama kumovala naša samozvana šefica Jaca...da bi štitili svoju kastu nedodirljivih glumaca domoljublja...važno je da se sjedi i da se niš' ne radi...i prosipa "pamet"...

http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/koga-brane-braniteljske-udruge

http://pollitika.com/andrijin-kriz-ili-prica-o-krizu-vjeri-novcu-moci#co...

Riješenje zagonetke je Ivan Pandža.Sad nije više u Savjetu?

http://pollitika.com/jadranka-kosor-quot-veliki-borac-potiv-korupcije-qu...... Više

... popis "opozicije"..:) koju hrani pozicija :)))))..s novcima poreznih obveznika :(((((((...tj. grrrrrr...
http://www.hrvatskipolitickiuznici.hr/povijest/utemeljena-nova-hrvatska-...

Tko je glasao

Franka Walli, Na you tube-eu

Franka Walli,

Na you tube-eu je objavljeno gomila snimaka kako teroristi dođu na rub naselja u civilnim automobilima,ispucaju raketu u izraelsko naselje,i onda "hrabro" pobjegnu,ili postave bombu

Pa kad bi Palestinci imali vojne zrakoplove, onda bi raketirali iz zraka i hrabro odletjeli.

Tko je glasao

Ti se praviš uvijek

Ti se praviš uvijek blesav.Pročitaj nekada po par puta ako ne znaš iz prve prokljuviti...

"Izraelci se pokušavaju obračunati sa terorizmom.Pri tome su gadno pogriješili jer su upotrebili rakete Z-Z jer znaju oni bolje nego mi ovdje da Hammas drži svoje civilno stanovništvo kao živi štit i to me vrlo neugodno iznenadilo."

Tko je glasao

Franka Walli, znaju oni

Franka Walli,

znaju oni bolje nego mi ovdje da Hammas drži svoje civilno stanovništvo kao živi štit

Znači li to da je po tvome opravdano ubijat nedužne ljude, jel ih neko upotrebljava ko živi štit.

Pa onda bi po tvome policija smjela ubijat taoce, ili?

Tko je glasao

@Molotov Dragi kolega

@Molotov
Dragi kolega Molotov,
ovo tvoje Otvoreno pismo držim oštrim, za raspravu, ali u osnovi kulturnim, za razliku od drugih, pa i Tvojih kolega koji se razbacuju uvredama vezano za moju osobnost i privatnost. Utoliko držim i početak Tvog otvorenog pisma neprimjerenim.
Znadem barem dvadeset imena Židova koji su na oponiranju cionizmu i Izraelu, napravili svoj image pa i skupili prilično novaca. Ali, kako se mi ophodimo s njima, samo je židovski problem i mi to rješavamo unutar nas, niti dozvoljavamo da o tome sude drugi. O lošima ili ekscentričnima među nama koji su za druge dobri i pošteni intelektualci, raspravljamo samo mi, a oni (intelektualci i "intelektualci") svjesni su što njihove pozicije, pogotovo ako su stvorene iz koristoljublja, znače za njih, ali i nas. U načelu, nitko nema ništa protiv njihovih kritičkih stavova, pa ni ja naravno, ukoliko su potkrijepljeni dokazima, jer to svjedoči i o pluralizmu unutar židovskog naroda. Samo slabo upućeni u židovstvo mogu tvrditi da je židovski narod monolitan. Znam i jednoga u Hrvatskoj, porijeklom Židova, koji je nositelj klasičnog antisemitizma.

Nikada nisam napisao ni jednu jedinu rečenicu u smislu Hrvata kao genocidnog naroda, a tko i što piše u Izraelu i u židovskom svijetu o Hrvatskoj i Hrvatima, i na koji način, nije moje da sudim, pogotovo što me to nitko, od hrvatske strane, ni ne pita. Da ne spominjem što domovina u kojoj sam rođen i u kojoj žive 4 generacije moje obitelji, i u kojoj živim, nije učinila MINIMUM satisfakcija prema mojoj obitelji (denacionalizacija, obeštećenja za dinamitom srušenu vikend-kuću itd.) kao i ovom ostatku ostataka od hrvatskog židovstva. Nemam potrebu opravdavati se niti udvarati, baš nikome, niti skupljati poene da bi napredovao u karijeri. Drugo je lobiranje za hrvatsku stvar, ali i to se radi po pravilima lobiranja koja važe svuda u svijetu. Svatko je odgovoran za svojke postupke, i oni koji su ljubili skute Tuđmanu i oni koji su MEĐU PRVIMA upozoravali na neke greške našeg prvog predsjednika ("Sretan sam da mi žena nije ni Srpkinja, ni Židovka". poglavlje u "Bespućima" pod nazivom "holokaust", da holokaust je pisao pod navodnicima u cijeloj knjizi.)
Što se tiče Palestinaca i žrtava, potpuno sam suglasan s tobom i nije ni vrijeme ni mjesto za objašnjavanje mojih pozicija niti djelovanja s tim u vezi. Djeca, ma kojoj strani pripadala NIKADA NE BI SMJELA BITI ŽRTVE SULUDIH RATNIH AKCIJA ODRASLIH, ni palestinska ni izraelska djeca.

Samo jedna uzgredna napomena: u Hrvatskoj je malo ljudi koji su kontaktirali s Urijem Avnerijem, publicistom, dugogodišnjim vođom i legendom izraelskog mirovnog pokreta MIR SADA. Imao sam čast nekoliko puta susretati se s njime u Beču, napraviti i intervju s njim koji NIKADA nije objavljen u Hrvatskoj, u ratno vrijeme, ni kasnije. Nažalost, to je jedan od rijetkih materijala koji sada ne mogu naći, možda bi bio nekome zanimljižv i l7 godina poslije., Međutim, ako je sačuvana arhiva "Danasa" taj intervju s Urijem AVNERIJEM (neobjavljeni) nalazi se tamo. NAJPOZNATIJA JE NJEGOVA KNJIGA "IZRAEL BEZ CIONISTA" KOJU IMAM U SLOVENSKOJ VERZIJI JER, MISLIM, TA KNJIGA NIKADA NIJE PREVEDENA NA HRVATSKI, ALI, Hitlerov "MEIN KAMPF" JEST.
U nadi da ratovi nisu vječni, da će stići mesijansko doba kada će oružje u plugove biti pretočeno, pozdravljam te.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci