Tagovi

Zeleni i gra?ani potiv Bandi?a i Hoto grupe na originalan na?in (još pokoja o Varšavskoj)

Ocjenjivati protekle doga?aje u vezi Varšavske može se kao i gledati na ?ašu napunjenu do pola vodom. Jedni vide vodu od dna do pola ?aše, drugi vide prazninu do ruba ?aše, pa tako i mi koji ocjenjujemo dosege bunta možemo se uhvatiti doga?anja (broj prisutnih, na?in izvedbe, efekti), ili lamentirati tko je trebao još do?i, a nije se pojavio, uspore?ivati s protestom u vezi Radija l0l, pitati da li su to prave rije?i poruke gradona?elniku itd i tsl.
Ima nešto što apsolutno iritira i svjedo?i o stilu ignoriranja prosvjeda odnosno njihova podcjenjivanja, a što nije novost kada se radi o Milanu Bandi?u. Naravno, on ?e odlu?iti kamo ?e taj dan kada se demonstranti kre?u prema Poglavarstvum, ali o?igledno je izbjegavanja Bandi?a suo?iti se s nekim ?injenicama. Kada to treba, -biti na sjednici Gradske skupštine,- onda je na izložbi u Be?u, evo, ju?er u Pe?uhu... Još bi ?ovjek sarkasti?no pomislio, da je umro bilo gdje bilo koji gradona?elnik u Europi, Bandi? bi mu išao na sprovod samo da ne mora prisustvovati po?etku - svog politi?kog sprovoda.
«Ja sam kofere ve? spakirao, ali za put u Pe?uh", rekao je Bandi? novinarima samo nekoliko sati prije prosvjeda najavivši da ipak ne?e do?ekati prosvjednike u Poglavarstvu. Iz Poglavarstva. Ina?e, piše se, proteklih dana dolaze najave da je Bandi?u svega dosta i da se za novi gradona?elni?ki mandat sigurno ne?e kandidirati. A Zagrep?ani ve? suze liju zbog toga što eto, njihov konj više ne?e raditi po Sljemenu, po Hrvatskoj, naravno i po gradu Zagrebu.
I ju?er je na prosvjedu bilo prisutno jako policijsko osiguranje, otprilike na dvadesetak demonstranata jedno vozilo i jedan plavac. U ulicama oko Varšavske primijetiti se moglo niz policijskih vozila i nekoliko "marica." Do 18 sati u Varšavskoj ulici se prema procjeni organizatora skupilo izme?u ?etiri i pet tisu?a prosvjednika koji su se za marš na Poglavarstvo motivirali u ritmu bubnjeva.

VELIKE POLICIJSKE SNAGE - NEPOTREBNE
Mišljenja sam da ove policijske snage su tu radi odvra?anja i strašenja gra?ana, a ne radi neke velike potrebe, tim više što prosvjednici pokazuju ipak stil, znaju se ponašati po europskim kriterijima i pri tome ne zazivaju silu i nerede. Mene osobno oduševljava da se ne pokazuju miši?i, da se ne nose stereotipne parole nego je svaki dio prosvjeda aranžiran kao heppening odnosno performans. Izruguju se znanju engleskog Bandi?a (transparenti), zatim je tu pjesma za Baji?a «Zagreb te zove» gdje se kao rekviziti koriste – od?epljiva?i za?epljenih vodova kojima se bez mnogo rije?i pokazuje koliko je prljavštine u kanalima demokracije i kako zapravo se traži ?iš?enje i veliko spremanje desetlje?ima ne samo gra?enog nego i dobrano devastiranog grada Zagreba.
Da je to od?epljivanje kanala nužno svjedo?i i pri?a o nekoj velikoj odšteti koju bii Zagreb treba isplatiti Hoto grupi ako se zaustave radovi. Spominju se vrtoglave brojke i na prvi pogled djeluju uvjerljivo. ALI, IMA JEDAN PROBLEM, ovo obra?anje Hoto grupe i Horvatin?i?a ne ide samo Štefu u i Bari, ono ide prema kriti?kom duhu studenata i mladih, obrazovanih ljudi pa je za ve?inu ipak providno.
«Ako se utvrdi da je sklopljen štetan ugovor, ne?e biti nikakve odštete za Hoto grupu", rekao je Tomislav Tomaševi?. koji se dobro snalazio u cijeloj ovoj buri. "Gradona?elnik Bandi?, nažalost, nije u zemlji. Pobjegao je! Nadam se da pri?a engleski sad. Ali mi smo mu donijeli nešto što ?e mu trebati ako kaznene istrage nastave svojim tijekom. Donijeli smo mu kofer koji ?e mu uskoro trebati u Remetincu", rekao je Tomaševi?.

KOFER ZA REMETINEC
I baš je bilo simpati?no kako je Bandi?u poru?eno da može ra?unati samo na neprilike u budu?nosti: aktivisti su pokazali i sadržaj kofera u kojem se nalaze ?etkica za zube, sapun, ?ešalj, papu?e, britvica, ru?nik, utezi za vježbanje (jer u Remetincu ne?e mo?i puno tr?ati), pidžama, WC papir i društvena igra "?ovje?e, ne ljuti se". Kofer sa stvarima koje ?e mu trebati u Remetincu, prosvjednici su Bandi?u ostavili na stubama Poglavarstva. Ovdje je nadahnuto i poletno Urška Raukar izrekla nekoliko re?enicai profilirala se kao simpati?na i odlu?na žena iz vodstva prosvjeda.
Ovo navodim i stoga što se ?esto pita tko ?e nas voditi u akcijama bune, nema autoriteta. Pa, autoriteti se stvaraju tokom same aktivnosti, i oni stasaju, u?e, vježbaju, korsite svoju šansu na manje ili više uspješan na?in.
U ovom detalju s koferom za Remetinec valja primijetiti da prosvjednici ne ra?unaju na klasi?ne oblike bunta i da se radilo o kulturnim mla?im i KREATIVNIM ljudima pa stoga i ova bulumenta policajaca i zaštitara nema smisla. Prosvjednici su potvrdili svojom organiziranoš?u i na?inom prosvjeda da ra?unaju na novi, generaciji primijenjen, originalan kod odašiljanja poruka, i za to, ako ne i za nešto drugo, valja im ?estitati. U?init ?e to objektivni promatra?i, ali ne i GLOBUS koji bombasti?no piše na naslovnici novog broja u prodaji: "Bandi?ev kraj? Ruše ga bivša stranka i ULICA"(podvukao Danimir). Vidjeti u prosvjednicima iz Varšavske, ULICU tendenciozan je pokušaj diskvalifikacije prosvjednika i gra?ana koji su im se pridružili.
Naime, rano je za procjenu dometa prosvjeda Zelene akcije i udruge «Pravo na grad», ali je sigurno da vlastodršcima, policiji i zaštitarima, a i krupnoim kapitalu koji je zagazio u stredište Zagreba, ne?e biti lako.
Uporni, dobro organizirani, kreativni, ne i uplašeni koncentracijom policije oko njih koja se zadnji put vidjela u sli?nom rasporedu u središtu Zagreba kod protesta vezano za Stojedinicu, ali i davne l97l., znakovi su da nadolaze novi prosvjednici koji znaju, mogu i ho?e mijenjati grad i svijet, idealisti?ko-romanti?arski raspoloženi. Naravno, bit ?e grintanja, prijepora i pitanja - nije li se moglo još efektnije i bolje, ali i to je normalno. Cilj je važan, ali i put do njega – i to je bilo skladno, ?vrsto povezano, osmišljeno, naravno i uz dosta spontaniteta i oku dragog šarenila. Ipak, nesporno je - ovaj je prosvjed ukazao je na to da su se Zagrep?ani suo?ili s gluhim zidom vlasti (gradske i republi?ke), a istodobno se primje?uje da je za politi?ke i financijske mo?nike i njihove nezajažljive apetite i interese( krupn kapital) sustav vrlo prohodan i krupnom kapitalu prilago?en.

SRETNO ZELENI...
Sretno zeleni, vi ste bili jezgra, vi ste ipak nada i znak da je mogu?e pokretati akcije da, bez obzira na krajnji rezultat vi ste svojim dosadašnjim porukama i držanjem pokazali da ste tvrd orah.
Sada i ovdje.
Budite to i dalje…

Komentari

Ja bih stari dio Zagreba

Ja bih stari dio Zagreba ostavila povijesti, turistima i promenadi na špici, a sve novotarije izmjestila izvan, jer ima dovoljno prostora. Ne znam zašto su zajašili kopati baš po centru grada?! Tako u Rijeci SDP-ova gradska vlast dopustila kapitalistima prerovati stara povijesna nalazišta i na njima izgraditi zgrade i poslovne prostore, umjesto da ih izloži pogledu turista, a da kapitaliste potjera u okolicu. Što ćeš, SDP gdje god mrdne, pravi destrukciju i uništava povijesne vrijednosti!

My Soul

Tko je glasao

Danimire Ljudino, reci Ti

Danimire Ljudino,
reci Ti Meni tlači li te tkogod od desničarije, baš sam inspirisan Mimom Šahinpašićem i raspložen.

Tko je glasao

ne skreći s teme. imao bi i

ne skreći s teme. imao bi i ti štošta napisati o iskapanjima u puli i okolici!

My Soul

Tko je glasao

@My Soul Nakon Varšavske

@My Soul
Nakon Varšavske još mi je jasnije koji je kočničar taj Zoran Milanović i koliko je opravdan bio onaj moj dnevnik o MIlanoviću kao kočničaru ozbiljnih društvenih promjena u Hrvatskoj.
Što ga SDP prije zamijeni na čelu, to bolje za SDP i za Hrvatsku.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ja se slažem MySoul! Stare

Ja se slažem MySoul!
Stare jezgre Gradova treba ostaviti Živim Ljudima.
[:o)

Tko je glasao

@Danimir ti nikako ne

@Danimir ti nikako ne odustaješ od one "hvalite me usta moja"

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

pusti ti Danimira. on se na

pusti ti Danimira. on se na svoj način žustro bori za ono što on misli da je ispravno, pri čemu se koristi svim dopuštenim sredstvima. za moj pojam to je ok, iako se ne slažem uvijek s njegovim mišljenjem. pa ne moramo se svi sa svime slagati, upravo je u tome čar demokracije.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul kao što vidiš dao

@My Soul kao što vidiš dao sam ti glas za, jer se slažem da se svi mi moramo boriti svim dopuštenim sredstvima, ali sve to gubi svaki smisao, ako je providnost takve borbe više nego očigledna.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

budu li se razvijali

budu li se razvijali događaji oko varšavske kako predviđam da budu, postat će varšavska sinonim za sve buduće događaje u hrvatskoj ... pritom mislim da građani aktivno, izlaskom na ulicu pokažu što misle i da im je dosta da njihovim prostorom i životom upravlja manjina koja je, kako mi u dalmaciji kažemo, izgubila busulu ...
nadam se da će varšavska biti početak lavine koja će se kotrljati diljem zemlje, stići i do nas na jugu....jer nema samo zagreb varšavsku...... mediji bi trebali dati više pozornosti ovom događaju i oni su sad jedan od ključnih elemenata koji moraju svojim izvještavanjem doprijeti do gledatelja i čitača, moraju odraditi dio posla koji na žalost ne odrađuje oporba, a mi to od njih očekujemo i ne zadovoljavamo se samo izjava u kojima pokušavaju biti duhoviti, duhovitost nije nikada rušila institucije koje rade protiv svojih građana........

Tko je glasao

@vosak slažem se da ima

@vosak slažem se da ima nešto od one "ipak se kreće", ali više o povjetarca nažalost nije.

Za lavinu treba 10.000-15.000 tisuća nezadovoljnih, s direktnim pohodom na prisavsku maloumnicu, jer od tamo mora početi bura i orkan koji će pomesti mafiju s jedne i druge strane Markovog trga.

Prisavska maloumnica je prva i odlučujuća utvrda koju treba očistiti od aparatčika i političkih potpuznika, petih ortaka i direktnih pomagača mafije koja dirigira poteze hrvatske vlade, sabora, državnog odvjetništva i policije.

Treba pod hitno osloboditi maloumnicu od Zloverki, Stankovića, Togonala, Milića, Bilića i ostatka lupina i debila u službi zla koje je opljačkalo, na prosjački štap i u bankrot otjeralo državu i njen narod-

Bez takvoga početka, sve je samo ono; uzalud vam trud svirači.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica Pa stvarno, ova

@kukljica
Pa stvarno, ova prisavska TV maloumnica ti postala fiks ideja? Pa mi ozbiljni HRT sve manje gledamo, srećom ima i drugih TV kanala...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir vidiš vi ozbiljni

@Danimir vidiš vi ozbiljni sve manje gledate HRT, a mi nepismeni ga ne gledamo uopće.

Radi boljeg razumijevanje napisanog preporučam ti slovkanje.

Vjeruj mi i prvašići na taj način nalakše nauče čitati ono što je napisano, a to je Danimir preduvjet da se napisano može i razumjeti, pa potom i komentirati, a ne laprdati samo da bi se ušićarilo 3 boda.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Izvinjavam se zbog neuroznog

Izvinjavam se zbog neuroznog miša i koristim uduplani komentar da obavijestim moje "dobronamjerne prijatelje" da me ne zovu na kućnu adresu, sa koje sam trenutačno odsutan.

Naravno to za njih nije nikakva tajna, ali čemu trošiti državni novac, kada me se u svako doba može locirati.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@vosak da, svaki grad ima

@vosak
da, svaki grad ima bar jednu Varšavsku. Evo, danas je Jutarnji prezentirao jednu veću fotoreportažu o Varšavskoj, na simpatičan način.
Ići će to dalje, ali mediji su još nesigurni a i oni sviraju onako kako hoće dirigent tj. njihov vlasnik. Više bi trebalo prisustva HRT mada su i oni u osnovi bili korektni s izvještavanjem.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@danimir, eto ja kao običan

@danimir,

eto ja kao običan građanin Zagreba koji se na posao u centar grada vozika sa periferije biciklom, ne
mogu shvatiti toliku potrebu ljudi da sa svojim automobilom praktički sjednu na radno mjesto. Posebice
mi nikako nije shvatljivo da se za potrebe garaže mora uništiti jedna slobodna površina koja služi svim
građanima, a kojih oko centra grada ima malo, kad u neposrednoj blizini postoji lokacija kao stvorena
za izgradnju javne garaže - srednjoškolsko igralište, dakle lokacija izmedju ulice Klaićeve i ulice Kršnjavoga.
Navedena lokacija nije građevinski izgrađena , velika je po svojoj površini, u građevinskom smislu zahtijeva
mnogo manje ulaganje financijskih sredstava, u blizini je Dječja bolnica koja vapi za parkingom za pacijente
kojeg sada nema, prilaz garaži i izlaz iz garaže vrlo jednostavno je prometno izvesti bez velikog narušavanja
životnih navika građana Zagreba.

Spomenuta lokacija je samo nekoliko minuta hodom udaljena od Varšavske ulice koja se zbog privatnog interesa i nečije sulude ideje želi totalno uništiti i učiniti nefunkcionalnom za potrebe građana.
U jednom svom komentaru napisao sam kako je slučaj Varšavska ogledni primjer kako se vlada voluntaristički
Hrvatskom, kako se ne vodi računa o interesima građana već samo o interesima krupnog kapitala i veličini
pinke koju će gradski dužnosnici staviti u svoj đep.

Kao direktno zainteresirani građanin želim da se s takvom praksom prestane i da konačno dobijemo ljude
koji će odgovorno voditi ovaj grad na dobrobit njegovih stanovnika, a ne da svi zahvati koji se plaćaju izž
gradske kase koštaju barem dvostruko radi zadovoljavanja pohlepe gradskih političara i njihovih kumova i
rodijaka.

Zbog toga dajem punu podršku prosvjednicima i želim da istraju u svom cilju.

@inigo

Tko je glasao

što se policije tiče bilo

što se policije tiče bilo bi zanimljivo da smogismogi ilii griotta napišu dnevnik o ponašanju prema njima. Svi znamo da se trebamo služiti pasivnim otporom. Ali, pogotovo kada se pojavi policija u ovolikom broju, a neopravdano, izazivaju ljutnju i bijes. Unatoč tome što znamo da dečki rade svoj posao (večina čak više podržava okupljene nego li sustav koji ih je poslao) ljudi se ne mogu koji put suspregnuti pa im svašta dobacuju ili pokazuju neprimjerenom gestikulacijom.
Onda da li ih se recimo smije uopće fotografirati i razno s tim u vezi.
Inače što se ovoga dnevnika tiče a i inače, stvarno mislim da ni Bandić niti Horvatinčić nisu više (čak mislim da nisu niti bili) likovi za pokazivanje prsom na njih. Takvo pokazivanje samo skreće pažnju sa sustava u kojem živimo, i kojem sada odgovara pedro. Oni nedvojbeno to jesu, ali su samo puki izvršitelji tog sustava koji je sustav samo u toliko koliko sustavno lopatama grabi naš novac i to se još k tome naziva liberalnim kapitalizmom. Taj to nije ni u kojem slučaju. Sve plaćamo mi građani.

Tko je glasao

Unatoč tome što znamo da

Unatoč tome što znamo da dečki rade svoj posao
A ima i bar jedna cura. :)

Onda da li ih se recimo smije uopće fotografirati i razno s tim u vezi.
Pa kaj ne bi moglo, vidi ovu fotku (ne spadam u privilegirane koji mogu slati fotke ovdje, pa dajem samo link).

Ja sam snimio jednu fotografiju, mobitelom, koja me je kasnije inspirirala da napišem ošiku. :)

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@Zoran Oštrić moram

@Zoran Oštrić moram priznati da sam samo što bi se reklo glumpavi, neambiciozni, sročitelj komentara, pod budnim okom mojih "prijatelja i prijateljica", pa mi možde zato nije jasno što se krije iza "ne spadam u privilegirane koji mogu , pa dajem samo link".

Možeš li mi pojasniti tko su onda ti "ravnopravniji" koji mogu slati fotke na pollitiki.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica: Možeš li mi

@kukljica:
Možeš li mi pojasniti tko su onda ti "ravnopravniji" koji mogu slati fotke na pollitiki.
Ne mogu, jer ne znam. Vidim samo, da neki objavljuju fotografije uključene u svoje dnevnike i komentare, a ja, kad upišem tag sa "img", program to ignorira. Pretpostavljam da Mrak osobno može "uključiti" nekome tu opciju, ali nisam se nikada time podrobnije bavio.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@3l03 Kako je vidljivo iz

@3l03
Kako je vidljivo iz toka akcija, ovo je primjer kulturnog, kreativnog i nenasilnog demonstriranja (osim rušenja ograde, ali mišljenja sam da to i nije neko veliko nasilje s obzirom na podcjenjivanje građanskih inicijativa četiri godine i nakupljeno nezadovoljstvo). Brojna je policija ipak tu u funkciji, prvenstveno, zastrašivanja.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

[....]stvarno mislim da ni

[....]stvarno mislim da ni Bandić niti Horvatinčić nisu više (čak mislim da nisu niti bili) likovi za pokazivanje prsom na njih. Takvo pokazivanje samo skreće pažnju sa sustava u kojem živimo, i kojem sada odgovara pedro. Oni nedvojbeno to jesu, ali su samo puki izvršitelji tog sustava[...]

Ovo me podsjetilo na onu čuvenu Kisingerovu "čiji broj telefona da okrenem, kad zovem EZ". Zbilja, kad govorimo o sustavu, neizbježno je da imenujemo njegove protagoniste tj. one koji ga svojim djelovanjem održavaju. Jako je teško suditi sustavu zbog kriminala, recimo. Jednako kao što je nemoguće suditi nekim apstrakcijama tipa univerzalni vojnik za ratne zločine. S druge strane, ako znamo da sustav kreira profile kakvi su Bandić i Horvatinčić, onda samo njihovo uklanjanje ne znači da sustav neće proizvesti drugu dvojicu takvih likova. Ono što hoću reći je da se promjena ne može dogoditi ako se ne zahvati i jedna i druga ravan - ona sistemska i ona personalna. Štoviše, sistemska se neće ni primirisati ukoliko na scenu ne stupe ljudi koji mogu postati protagonisti novog poretka.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

ti si tu bolji stručnjak,

ti si tu bolji stručnjak, ali meni se čini da kada gađaš u sridu onda popadaju i takvi kao ova dvojica, a takvih je na sve strane. Ako pak gađaš njih 2 do 3 danas onda 2 do 3 sutra, u međuvremenu se na mjesto ona prva2 do 3 odma sjednu druga dva vrlo slična samo drugačije dizajnirana i tako dalje.
Ako pak gađaš sustav, a to smo svi mi, onda se mijenja sve. A to ide očito i jedino preglednim ili prozirnim (transparentnim) i jasnim sustavom odlučivanja, financiranja, natjecanjima, stvarno javnim nabavama itd. Znači promjena do daske. Nas lopatama kradu ekipe naših sugrađana dnevno. Oni su političke i menađerske struke, pravi mađioničari. Kockanje dionicamai i prenapuhavanje (koje ima za rezultat da svako hoče studirati ekonomiju i gurati se u politiku, jer to su jedine znanosti koje stvaraju imanje) sada je napokon definitivno puklo.
Naravno ekipea neće uzeti one kofere koji su juče donjeti. Daleko od toga da je jedini Bandić taj kojem je vjerovatno mjesto da se malo odmori Remetinečki zatvor. Ali situacija stišće i izgleda mi krajnje ozbiljna. Kako za nas opljačkane tako i za ekipe koje su pribavile oklopnjake.
Znam da je naivno i da vuk dlaku ne mijenja, ali recimo da to nisu vukovi nego je prilika napravila njih lopovima. Prilika je trajno na ovim područjima več 40 godina. Niti malo nemam povjerenja u izmjenu likova i stranaka. Nedvojbeno se pojave respektabilne ličnosti, ali izgura ih hrpa koja se gura oko sveprilike.
Reci, o Nemesis, kako ćemo svupriliku napraviti razglednom u ovoj eri interneta, a ona je još u nekim ladicama i dogovorima iza zatvorenih vrata. Recimo ja nemam povjerenja niti da je Kregar došao za gradonačelnika, i on je umočio prstuće u svepriliku.
Bandić je samo jedan manje senzibiliziran lik koji i stilistikom malo odudara iako je baš ta stilistika njemu i stranci kada je trebalo nosila glasove. Moda se promijenila.
A mi ostali koji smo kakti pasivni, takođe omogučujemo takve igre za neke sitne kvazi socijalne ili gledanje kroz prste za bespravne gradnje i masu drugih stvari koje smo navikli u tih zadnjih 40 godina

Tko je glasao

Ma, ti si u pravu da treba

Ma, ti si u pravu da treba mijenjati sustav koji štanca ovakve likove k'o s pokretne trake. Međutim, da bi se taj mijenjao potrebno je neko operabilno znanje o tomu kako on funkcionira i koja mu je najslabija karika koju treba eliminirati da bi ga se urušilo i stvorilo prostor za nešto drugo. U nedostatku takvog znanja klatno društvenog nezadovoljstva se njiše od ne-valja-sustav do ne-valjaju-ljudi, a rezultat je da nas čas jaši Kurta, a čas Murta.

"Ne damo Varšavsku", slično kao i studentski pokret za besplatno visoko obrazovanje, adresira ključne momente na kojima sistem pokazuje slabost tj. nesposobnost da više proizvodi i distribuira dobro za najveći broj ljudi. I to je mjesto konvergencije svih društava svijeta. Tvoj osjećaj da zahtjev za osobnom odgovornošću bez zahtjeva za sistemskim promjenama cilja pogrešnu (ili sporednu) metu, stoga nije sasvim pogrešan.

Meni pak je zanimljivo da se oko ovdje naznačenih dilema ne vodi javna rasprava u samom pokretu i između građana. Na slaboj komunikaciji padaju i najbolje smišljene akcije. Čudi da se pitanja poput javnog dobra, sudjelovanja u političkim procesima, odnosa između privatnog i zajedničkog/javnog ne otvaraju i ne tematiziraju šire. Praznina u komunikacijskim kanalima koja tako nastaje već se puni šumovima i maglama, koji bi na koncu mogli ugroziti početnu transparentnost ciljeva i metoda (strategije i taktike) akcije.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Međutim, da bi se taj

Međutim, da bi se taj mijenjao potrebno je neko operabilno znanje o tomu kako on funkcionira i koja mu je najslabija karika koju treba eliminirati da bi ga se urušilo i stvorilo prostor za nešto drugo.

Da, da, samo kad ja pokušavam skrenuti pažnju upravo na slabe karike sistema, onda se ni mi ovdje ne možemo snaći i gubimo se u beskonačnom lamentiranju "Uaaaa Bandić".

Danas je to Bandić a sutra kad sistem izbaci nekog drugog, hoćemo li i mi zajedno s eksponentima tog sustava opet vikati "Neka visi Pedro!"?

Zato pravac za rješavanje situacije vidim u demokratiziranju sustava, neka građani što neposrednije biraju, a neka izabrani imaju i vrlo jasne ovlasti jer onda gube alibi da eto nisu mogli zbog ovog ili onog razloga napraviti što je obećano ili traženo.

Eklatantan primjer, Bandić se sada, djelomice opravdano, vadi na Skupštinu a Skupština, opet djelomice opravdano, upire prst u Bandića. Isto vrijedi i za brojne druge dijelove sustava. Dakle, "svi smo krivi i nitko nije kriv".

E pa to je taj sustav, to treba mijenjati.

U našim uvjetima to znači precizno propisati granice ovlasti i odgovornosti svakog dijela sustava, i da vidiš onda kako će biti bolje. Naravno, i neka građani i javnost neposredno biraju što više eksponenata tog sustava. Ovako se svako skriva iza svakoga, odnosno svi iza svih. Jer takav je sustav. S neizmijenjenim nećemo daleko dogurati, niti s ovim niti s nekim drugim Bandićem.

B-52

Tko je glasao

@sm: Danas je to Bandić a

@sm:
Danas je to Bandić a sutra kad sistem izbaci nekog drugog, hoćemo li i mi zajedno s eksponentima tog sustava opet vikati "Neka visi Pedro!"?
Ne vjeruješ valjda stvarno, da smo svi mi, koji u ovome sudjelujemo, stvarno tako naivni da, ako je trenutno bijes okrenut na osobu trenutnog gradonačelnika, nismo svjesni da nije problem samo u njemu osobno? Pa čak ni u jednom krugu osoba, nego u sustavu? Postoje taktika i strategija.

Postoje međutim, naravno, razlike među sudjelujućima, uključujući i duboke razlike u temeljnim političkim uvjerenjima. Ja nisam u krugu voditelja, ali sam od početka tu blizu, a moja stranka je, između ostaloga, od samog početka imala oštriju retoriku nego voditelji ("Borba malih ljudi protiv beskrupuloznih kapitalista", vidi: citat priopćenja u moj prvom zapisu na blogu, 30. siječnja 2007., zatim Na svaki blok u centru, na svaku livadu u gradu, vrebaju beskrupolozni razvojnici idr.). Oni su u zadnje vrijeme svoju retoriku zaoštrili.

S druge strane, neki od njih očito su skloniji koncepciji demokracije kao "borbe elita", ne vjeruju puno masama. Ja sam odmah na početku upozorio na ograničenost koncepcije da se "kulturna elita" suprotstavlja ekonomskoj jer u takvom sukobljavanju uvijek gubi. Onda sam u kolovozu 2008. napisao jednu vrlo oštru kritiku organizatora, mislim da je tada uvelike bio izgubljen zamah, naime da je postojala prilika da se mobilizira ovako masovan aktivni otpor prije dvije godine ali je propuštena jer se organizatori nisu snašli; no, to bi zahtijevalo jednu znato detaljniju analizu - to će jednoga dana možda činiti povjesničari.)

ato pravac za rješavanje situacije vidim u demokratiziranju sustava, neka građani što neposrednije biraju, a neka izabrani imaju i vrlo jasne ovlasti jer onda gube alibi da eto nisu mogli zbog ovog ili onog razloga napraviti što je obećano ili traženo.
Mislim da bi se neki od organizatora složili s tobom, drugi međutim sasvim sigurno ne bi. Riječ je KJTV o fundamentalnoj političkoj razlici. U ovakvoj vrsti masovnoga prosvjeda, fokusiranog na jedan konkretni problem sa "za" i "protiv", normalno je da se zajedno nađu zastupnici različitih političkih uvjerenja.

Konkretno, ono za što se ti zalažeš ja vidim kao projekt sužavanja demokracije, u odnosu na današnju "partitokraciju", ka koncepciji "demokracije s vođom": hajdemo izabrati jednog vođu, dajmo mu sva ovlaštenja da može raditi, ne gnjavimo se s puno raznih institucija, predstavništava, podjelom vlasti i ovlasti koje stvaraju potrebu za pregovaranjem, gdje se onda neminovno stvara stalež političara. Čini mi se, iz ovoga što govoriš, kako se glede načela slažeš s Milanom Bandićem, da je eto problematično, što sad nekakva Skupština njemu ograničava ovlaštenja. Dakle, tražimo "kalifa na mjesto kalifa". :)

Suprutna je koncepcija participativne demokracije, koju i ja i moja stranka zastupamo. Vidi moje tekstove Hrvatska pred izborom: više ili manje demokracije, Nema ekologije bez demokracije, Politika je previše ozbiljna stvar da bismo ju prepustili političarima i dr., a u Programskim načelima Zelene liste je na prvom mjestu "Aktivna demokracija". Ona, ugrubo, kombinira klasično liberalno učenje o podjeli vlasti, instrumente neposredne demokracije te ono što je u posljednjih 20-ak godina nazvano "deliberativna demokracija".

Imamo sad i plenum u Varšavskoj. :) "Sva vlast plenumima!" (Nije moja parola - to je od onih radikalnijih na ljevici, koji posve odbacuju metode predstavničke demokracije.) To sam sredstvo prepoznao kao još važnije od cilja, besplatnog školstva, kad su studenti FFZg počeli prvu blokadu Fakulteta (vidi moj tekst: Studentsko zaposjedanje: Da, revolucija je počela!)

Ne - neće biti "juriša na zimski dvorac"; ovo je nešto drugo, dublje. Da - to je "festival", između ostalog, jedan "performance". Revolucionarni zanos, baziran na formulama velikih teorija, uz koji su marširale precizne formacije revolucionarnih brigada, postaje per-formativna mreža, u kojoj svatko može sudjelovati i svoj dio saga tkati. (...) Važno je pak to, da se puko rasipanje u milijune malih društvenih i osobnih "projekata" ponovo počinje povezivati - u mrežu, ne hijerarhijsku organizaciju (jer to odgovara i postojećoj strukturi opresije, koja je u hegemoniji neolibaralnog kapitalizma postala mnogo suptilnija!) - i zatim, formulirajući iz projekata program, strategiju i viziju, fokusirati ka ključnim točkama mreže opresije i mreže emancipacije, tragajući za "arhimedovom točkom" (ili, pomodno rećeno, točkom bifurkacije) gdje se revolucionarna promjena može proizvesti uz minimalnu upotrebu nasilja.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Konkretno, ono za što se ti

Konkretno, ono za što se ti zalažeš ja vidim kao projekt sužavanja demokracije, u odnosu na današnju "partitokraciju", ka koncepciji "demokracije s vođom": hajdemo izabrati jednog vođu, dajmo mu sva ovlaštenja da može raditi, ne gnjavimo se s puno raznih institucija, predstavništava, podjelom vlasti i ovlasti koje stvaraju potrebu za pregovaranjem, gdje se onda neminovno stvara stalež političara.

A ja vidim da ti vrlo površno ili nikako ne čitaš ono što ja dugo vremena pišem.

hajdemo izabrati jednog vođu, dajmo mu sva ovlaštenja da može raditi, ...

Nemaš pojma koliko sam zaprepašten što, i nakon godina mog pisanja ovdje, itko od članova može zaključiti takvu glupost.

Čini mi se, iz ovoga što govoriš, kako se glede načela slažeš s Milanom Bandićem, da je eto problematično, što sad nekakva Skupština njemu ograničava ovlaštenja.

Poštujem sve što ti se čini ali mi je vrlo teško diskutirati s tobom o ovom pitanju i sad se vraćati na početak kad ti je očito promaklo nekoliko mojih dnevnika i mnoštvo komentara na tu temu.

Suprutna je koncepcija participativne demokracije, koju i ja i moja stranka zastupamo. Vidi moje tekstove ...

A ja bih još više volio da prije takve kvalifikacije barem s običnom pažnjom pročitaš ono što svrstavaš u suprotno.

Nemam ništa protiv reklamiranja tvoje stranke i tvojih tekstova, ali bih molio da to ne činiš iskrivljavanjem i konstrukcijama na račun mojih.

Ako može, a ako ne...sretno ti bilo.

B-52

Tko je glasao

@sm: referirao sam se

@sm: referirao sam se isključivo na ono, što si ovdje napisao. Moraš shvatiti da će ljudi u pisanje tvojih tekstova uložiti samo djelić onog vremena koje si ti uložio u pisanje, i da je, neminovno, velika većina nas čitatelja gluplja od tebe - barem kad se radi o poznavanju tvojih tekstova! Nemam u sjećanju ranije tvoje tekstove (slabo pamćenje mi je velika mana, nemam u sjećanju ni sve svoje tekstove!).

Pišem kako sam shvatio ono što si ti napisao - ti kažeš da sam shvatio pogrešno, ali ne obralažeš kako bi to trebalo shvatiti. Npr., kad pišeš:

Eklatantan primjer, Bandić se sada, djelomice opravdano, vadi na Skupštinu a Skupština, opet djelomice opravdano, upire prst u Bandića. Isto vrijedi i za brojne druge dijelove sustava.
meni to izgleda kao načelna kritika načela podjele vlasti i zalaganje za koncentraciju vlasti u samo jednom centru. Ja se zalažem za suprotno, usprkos slabosti koju navodiš, naime da centara moći bude više, da se ovlaštenja dijele. Tvoj komentar mi je bio povod da o tome nešto više napišem, s obzirom da je tema povremeno doticana u diskusikama oko Prava na grad tijekom posljednje četiri godine.

Ako je moje razumijevanje tih stavova krivo, onda lijepo objasni, umjesto da se uvrijeđeno pozivaš na neke ranije svoje napise. I ja se uostalom često na ranije svoje napise pozvam, ali uvijek dam i kretno objašnjenje i poveznicu na relevantan tekst.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Ako je moje razumijevanje

Ako je moje razumijevanje tih stavova krivo, onda lijepo objasni, umjesto da se uvrijeđeno pozivaš na neke ranije svoje napise.

Ok, ali samo jedamput i samo za tebe. I neću se pozivati na ranije napise već upravo na komentar koji si okrenuo naglavačke.

Ja pišem:

Zato pravac za rješavanje situacije vidim u demokratiziranju sustava, neka građani što neposrednije biraju, a neka izabrani imaju i vrlo jasne ovlasti jer onda gube alibi da eto nisu mogli zbog ovog ili onog razloga napraviti što je obećano ili traženo.

Ti iščitavaš:

meni to izgleda kao načelna kritika načela podjele vlasti i zalaganje za koncentraciju vlasti u samo jednom centru.

Gdje griješiš?

"Neka građani što neposrednije biraju" - to znači što više listića na kojima će se zaokruživati imena a ne liste, odnosno da što više nositelja raznih funkcija bude izabirano na račun svoga imena a ne branda stranke i naravno, neposrednije znači da što manje u ime građana biraju kojekakvi delegati (demokratizacija).

"izabrani" - sama činjenica da izraz označava množinu eliminira mogućnost zaključka da se radi o "koncentraciji vlasti u jednom" (centru, čovjeku).

"jasne ovlasti" - se nikako ne može iščitati kao "velike ovlasti" i znači samo to da ne smije biti preplitanja ovlasti jer to pruža mogućnost svim dijelovima sistema da se izgovaraju jedni na druge.

Kao ilustraciju izgovaranja jednih na druge, odmah iza, dajem primjer:

Eklatantan primjer, Bandić se sada, djelomice opravdano, vadi na Skupštinu a Skupština, opet djelomice opravdano, upire prst u Bandića. Isto vrijedi i za brojne druge dijelove sustava. Dakle, "svi smo krivi i nitko nije kriv".

Dodatno, svoj "sporni" komentar zaključujem ovim:

U našim uvjetima to znači precizno propisati granice ovlasti i odgovornosti svakog dijela sustava, i da vidiš onda kako će biti bolje.

Pa čovječe božji, kako si onda mogao iz svega, a posebno ako si pročitao i "svakog dijela sustava", zaključiti da se ja zalažem za "hajdemo izabrati jednog vođu, dajmo mu sva ovlaštenja""?

Ako si uspio do ovdje stići s čitanjem ovog komentara, bonus bi bio da si još jednom pročitao moj početni komentar na koji si se osvrnuo, nedvojbeno ćeš vidjeti da ovo doljnje ne stoji:

referirao sam se isključivo na ono, što si ovdje napisao.

Odnosno, da stoji samo djelomice jer je doduše istina da si se na to "referirao", ali je notorna istina da si moj komentar iskrivio i napravio konstrukciju koja ti se učinila pogodnom za plasirati reklamu za tvoje tekstove i tvoju stranku.

Volim misliti da se vrlo precizno izražavam, zato sam ovdje secirao i vlastiti tekst, pa ćeš sad valjda shvatiti zašto nisam i zašto ne mogu biti oduševljen kada netko iščita potpuno suprotno od onoga što sam htio reći, odnosno, suprotno od onoga što u tekstu nedvojbeno stoji.

B-52

Tko je glasao

@sm: Da li bi ti bilo

@sm:
Da li bi ti bilo preteško napraviti misaonu vježbu, da pokušaš zamisliti da ja pišem sasvim iskreno, naime da sam stvrno ono što si ovdje napisao, shvatio na taj način na koji sam i rekao? Možda bi čak mogao odvojiti koju sekundu na pretpostavku da bi se možda tvoja formulacija, koju sam citirao stvarno mogla tako shvatiti?

Da, i ja volim misliti da se vrlo precizno izražavam, ali isto tako volim misliti da sam zgodan kao Brad Pitt. :)

Napisao si kao negativan primjer da SADA, tj. u posljednjih pola godine, gradonačelnik i skupština grada Zagreba prebacuju odgovornost jedno na drugo. Pokušaj testirati pretpostavku, da netko prosječne pameti i bez zle primisli to može shvatiti tako, da je PRIJE, kad je gradonačelnik sve kontrolirao (pa i tako da je u Skupštini dobivao potporu od predstavnika drugih stranaka i nezavisnih, kad bi došlo do podjele u njegovoj vlastitoj!), stvar bila OK. Pokušaj pomisliti, da se možda trebaš preciznije izražavati, dapače možda čak i da svoje vlastite koncepcije trebaš sam sebi bolje razjasniti.

Da, sad kad pišeš, sjećam se tvojih stavova, izrečenih drugdje. Slične sam teze već sretao, smatrem ih površnim i pogrešnim, pa sam i zaboravio.

to znači što više listića na kojima će se zaokruživati imena a ne liste, odnosno da što više nositelja raznih funkcija bude izabirano na račun svoga imena a ne branda stranke
To bi valjda pretpostavljalo većinski sustav izbora za sva predstavnička tijela? U Velikoj Britaniji je sada snažni pritisak u suprotnom smjeru, naime da se većinski sustav zamijeni proporcionalnim. Svaki sustav ima svoje teoretske prednosti, ali praksa PMSM pokazuje da su načelna razmišljanja upitne vrijednosti. Uloga stranaka je u većinskom sustava barem jednako toliko značajna, kao u proporcionalnom. Postoje naravno i kombinirani sustavi, kao otvorene liste (gdje su to ipak redovno liste stranaka). Stranke su se naprosto svuda u sustavima predstavničke demokracije pojavile, nemoguće je izbjeći ih (osim naravno da ih se direktno zabrani, što je također u praksi pokušavano). Stranke su specijalizirane organizacije za potporu kandidatima na izborima i vrlo je rijetka pojava da neki kandidati uspiju bez takve potpore. Proporcionalni sustava omogućava lakšu prezrecentaciju manjina tipa zelenih (koji su tri godine od osnivanja ušli u njemački Bundestag, a u VB im je trebalo tridesetak godina da uđu u Parlament).

Dalje - možda neposredni izbor niza dužnosnika i predstavnika, kao npr. u SAD, tipa izbor šerifa, javnog tužitelja, članova školskog odbora isl. na izborima? U Europi to nije uobičajeno - trebalo bi biti specifičan na koje funkcije misliš. I kako bi to moglo u ovom konkretnom slučaju pomoći?

Međutim - nada da će biti izabrani "na račun svoga imena a ne branda stranke" - promašena je. Jednostavno, empirija pokazuje, da to ne postoji. Nigdje. Svuda u svijetu, gdje postoje slobodni izbori, 95% ili tu negdje izabranih su kandidati neke stranke, bez obzira na izborni sustav (i više, ako gledamo samo nacionalni nivo izbora).

A postoje li empirijski dokazi, da će oni koji su izabrani kao nezavisni, biti otporniji na sklapanje kojekakvih nečasnih saveza, zanemarujući svoje birače a slijedeći svoje interese ili neke lobije? Čini mi se, gledajući naša iskustva s nezavisnim kandidatima, da to nije slučaj. (Pogledajmo npr. iskustva s ljudima s lista Tatjane Holjevac i Borisa Mikšića u prošlom mandatu u Zagrebu, pa nedavni prelazak Velimira Sriće u HSLS..)

Što točno misliš pod "izbor delegata" nije mi jasno? Nema više samoupravnih interesnih zajednica - gdje danas biramo "delegate"?

Što se tiče "jasnih ovlasti", taj dio je u redu, vjerojatno se u ovom konkretnom slučaju mogućnosti "kohabitacije" dvije grane neposredno izabrane vlasti to može bolje formulirati. Međutim, apsolutna jasnoća se ne može postići, a i ne mislim da je u ovom našem konkretnom slučaju problem loša formulacija podjela ovlasti.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Ako može, a ako ne...sretno

Ako može, a ako ne...sretno ti bilo.

B-52

Tko je glasao

U našim uvjetima to znači

U našim uvjetima to znači precizno propisati granice ovlasti i odgovornosti svakog dijela sustava, i da vidiš onda kako će biti bolje. Naravno, i neka građani i javnost neposredno biraju što više eksponenata tog sustava. Ovako se svako skriva iza svakoga, odnosno svi iza svih. Jer takav je sustav. S neizmijenjenim nećemo daleko dogurati, niti s ovim niti s nekim drugim Bandićem.
ODGOVORNOST i stvarno podnošenje neodgodive ostavke.
Zadnja podnesena ostavka iz ODGOVORNOSTi koju pamtim je kada je ministrica zdravstva podnjela ostavku zbog onih dijalizatora.
Ali to je pojedinačna i tiče se karaktera osobe.
To treba biti , kada već ne ide nepisano, onda napisano pravilo.

Tko je glasao

Pa baš zbog toga mi se

Pa baš zbog toga mi se čini da je progon vještica na sceni varšavske; svenografija ograda i šator; glavni glumci bandić i horvatinčić, sporedni: urša, vili, uz masovne scene nas ostalih....smjer pretstave je lov na glavne negativce....i to bi odgovaralo nastavku kako je i bilo do sada. Ali to nije stvarni cilj, to je cilj u pretstavi, ali u RL je cilj:
1. GUP, igre sa njim i sa zemljištima (tu je bandić samo nastavio tradiciju malo u svom stilu, nesofisticirano pa je pomogao da prije dođe do urlanja.....ako sada dođe neki pristojan i fin moglo bi se nastaviti puno gore, time ne mislim da bandić treba ostati. Mislim da prije nego li ga se smjeni treba početi od unatrag kada se sve krenulo zakuhavati, i ispitati svačiju odgovornost kod bitnih izmjena GUPa, dakle ne gubiti se po parcelama sa tu i tamo po kojim kurekom tamo gdje nije smio biti nego masovno pretvaranje zelene podsljemenske zone u građevinsku, golf tereni i vile, krašograd, neboderi koji ničem ne služe osim što se u njih upucala sva sila naše zajedničke love a poprimila je ime ne imovina sfrj nego je dobila nekoliko raznih drugih imena)
2. prostorni planovi i igre sa njima uz nezaobilazni Zakon o golf terenima,
3. sve dosadašnje privatizacije,
4. sve u vezi kapitalnih investicija na internet, ovih koje su nam pojele toliko novaca
5. ....itd

zbog istraživanja najslabije karike još jednom sa slobodnogfilozofskog izlaganje Klausa o Petrokemiji za vrijeme studentske bloakade:
...Mi smo tada praktički Petrokemiju preuzeli i počeli upravljati Petrokemijom otprilike slično kako vi danas upravljate ovim fakultetom [predavanje se održalo za vrijeme druge studentske blokade Filozofskog fakulteta, op.]. 72 dana i noći mi smo u toj firmi bili doslovce 24 sata dnevno i jednostavno smo počeli taj naš zanos i taj naš otpor širiti na sve oko sebe.
Prvo što smo van Petrokemije uključili, uključili smo lokalnu politiku, ali kako smo uključili lokalnu politiku? Ne da oni dolaze i da oni nama drže predavanja, ne da se oni koriste nama, nego smo mi bili toliko snažni i toliko jaki i, reći ću vam, toliko pametni, da su oni radili ono što smo mi tražili. Dakle, nisu oni mogli odlučivati što će raditi, nisu oni donosili nekakve odluke pa ih negdje prezentirali, nego su oni dolazili kod nas u stožer. Kad kažem stožer, to je jedna [pokazuje rukom, op.] ovakva prostorija, i mi smo im zapravo govorili što oni trebaju činiti................
na prosvjedu u Kutini bilo je preko 10 000 ljudi. Zaista je prosvjed bio veleban, zaista je bio fenomenalan, a i prosvjed je trebao poslužiti samo jednom: pritisnuti vlast, pritisnuti Tuđmana da odustane od privatizacije, da sjednemo za stol i da i nas pitaju što bi mi otprilike htjeli.
Prosvjed je imao fenomenalan rezultat, a to je priča koja ima svoj naslov, to je dokument koji se zove Sporazum o načinu privatizacije Petrokemije, i to je zapravo prvi takav sporazum u RH, gdje su regulirana mnoga pitanja. Gdje je zagarantirano, što je bio naš temeljni cilj, da Petrokemija Kutina ostane u većinskom vlasništvu države. Zašto u većinskom vlasništvu države? Ne možemo mi bez države. Ne zato što država nas financira, ne zato što nam država daje pare, nego zato što mi radimo za hrvatsku poljoprivredu, zato što mi ovisimo o plinu koji se bez države ne može rješavati, nažalost, još uvijek, ili je to možda dobro. I zato što, jednostavno, da je jedna takva tvrtka s gotovo 3000 radnika u to vrijeme i u onim uvjetima došla u ruke PIF-ovaca, a glavni pregovarač u ime PIF-ovaca bio je Ostoja – možda ste čuli, onaj tip što je pohapao one hotele u Opatiji, lijevo-desno i tako dalje. Dakle....

odnosno postoje već praktična iskustva, 40 godina se vrtimo i sada više nema druge

istina lakše je u prostorima konkretne firme, fakulteta...malo teže je sve objašnjavati građanima kada su nam mediji u glavnom frustrirane iscijeđene krpe. Baš po tome se i vidi da je unatoč svemu tome stasalo vrijeme i otčepile se uši.
Na raznim portalima se piše o ovome, ali još nije dovoljno da prikupi puna više ljudi samo poznavanje problematike, ali sve ostalo ide u prilog. Ljudi ako nisu već egzistencijalno stisnuti, raspoznaju izgled vrlo skore budućnosti ako ništa ne poduzmu, ne samo intuitivno

Tko je glasao

Eeeee, bojim se da za to

Eeeee, bojim se da za to treba malo veća blokada od ovih koje smo vidjeli i koje se događaju. Sustav još ima načina da (pod)kupi štrajkbrehere raznih fela i boja. Ne kažem da nije moguće, ali treba koncentrirati veliku količinu moći i znanja da bi se tako nešto napravilo. I to upravo sad, kad još nije dogorjelo do noktiju. Jer kad dođemo u tu fazu, onda događajima neće upravljati um, nego želudac (i to gladnih, a ne sitih kao sad :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

ulov kapitalca (u stvari

ulov kapitalca (u stvari sitne ribe) trenutno smanjuje a ne povećava blokadu, o tome i pričam, stvar se samo rasteže.
Puno bolje bi bilo da on ostane tu gdje jest, da skupštoina zaustavi gradnju (valjda ima opcija i bez gradonačelnika?) ali i krene prava strategija istraživanja ovih povijesnih konstrukcija.
Osim Milana, druga najslabija karika je Zoran. Ministrica misli da drži uzde jer je navikla tako, ali ih više ne drži - njen uspjeh je samo u slabijoj informiranosti i u tome što ljudi misle da tako treba biti, - dalje cijeli nizovi podanika padaju. Reklo bi se otelo se kontroli. Hoto je potpuno nebitan, osim kao njihova skupna kasica prasica.
I onda kao i do sada mi gledamo realnije njihovo natezanje nego li je bilo u aferama, ovaj put afere stvarno daju rezultate.
Moraju krenuti hitno od sebe za svoj spas jer im oklopnjaci neće pomoći kad glad stisne.
Dakle prosvjedi pomažu da se ekipa "spusti" sa svojih narkotika, razni glumci imaju sada alibi.Ne mislim da će na skupštini razotkrivati prave rezultate uskoka i tko sve ide na odmor u Remetinec, ali nema izgleda da će dovoljno dugo održavati ovakav status quo.
A predstava lova na Bandića samo to tako održava.

Tko je glasao

Vidim da se ovdje spominju

Vidim da se ovdje spominju zeleni, pa mi na pamet pade ona pitalica: Što je to malo zeleno, čuči u šumi iz grma?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kad smo već postali

Kad smo već postali ozbiljni, :) evo i mog priloga:

Što je to: zeleno je, ima sto kila i skače po granama?

Tko je glasao

@Zoran Oštrić ako nije

@Zoran Oštrić ako nije lovac, onda te moram upitati, od kada kanarinac ima 100 kila?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ne, nije kanarinac. Inače

Ne, nije kanarinac. Inače mi pada na pamet odgovor na primjedbu na jednu drugu pitalicu:

Što je to: crno, ima tri noge i visi na zidu? ;->

Tko je glasao

Ako kažem klavir ti ćeš

Ako kažem klavir ti ćeš reči pauk invalid, ili?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ma ne, nisam ja tako zloban!

Ma ne, nisam ja tako zloban! :) Jest, klavir je!

Za one koji možda ne znaju (papci jedni nekulturni!): na pitanje "pa kako to, klavir visi na zidu??", slijedi odgovor: "Što te briga gdje ja držim svoje stvari!" ;->

Zato mi je gore palo na pamet "Što te briga kako ja hranim svojeg kanarinca!" :)

Tko je glasao

Zoran, Kaj nisi rekel da

Zoran,

Kaj nisi rekel da imaš 100kg?

Tko je glasao

Zoran Oštrić?

Zoran Oštrić?

Tko je glasao

Ne, nisam ja! :) Zoran

Ne, nisam ja! :)

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@kukljica Marsovac,

@kukljica
Marsovac, naravno.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir nije marsovac, već

@Danimir nije marsovac, već lugar, a tri puta možeš pogađati zašto čući i što radi.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica

@kukljica
OOoooooooooooo, pa to je već kompliment, unaprijedio si me u lugara. Ozbiljan lugar je moć i zakon u šumi.
A pusti onog malog zelenog da radi to što radi. Pa ti to nikada ne radiš? Možda baš u grmu, u kakvoj šumi?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir mea culpa, jer sam

@Danimir mea culpa, jer sam zaboravio da si samotvorac koji si je umislio da je centar svijeta, glavni glumac, koji je u svakoj priči, u svakom komentaru u žiži pozornosti.

Nažalost, moram te razočarati, za lugara si mi ipak prezelen. Zato ništa od unapređenja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljuca Stvarno mi nije

@kukljuca
Stvarno mi nije jasno što zapravo tebe smeta u mom djelovanju? Da nije tvoj EGO?
I kako ti nije dosadno, pored svih tema koje se dotiču, vraćati priče na osobnu ravan?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir zar još nisi

@Danimir zar još nisi skužio da ti kod mene okretanje ila naopako ne pije vodu, pa ti je ovo "što zapravo tebe smeta u mom djelovanju" i "vraćati priče na osobnu ravan" u stvari brisanje vlastitog nosa.

Ma kakav EGO čovječe i to još kod mene, koji je kako si mi poručio toliko glumpav, da ni dnevnik nezna napisati.

Ma moj ti je problem Danimir u tome što čitam kako je napisano, pa tako i odgovaram.

Hebiga onda ispada da samo ispravljam tvoje krive navode i ne ulazim u rasprave koje nisam započeo.

Što ćeš, stari dida, slavonska škola, ular na glavi i oči samo usmjerene na komentar na koji treba odgovoriti.

Nemožeš ti sebi Danimir zamisliti koliko sam ja sretan svaki puta kada uspijem sročiti odgovor. Ma ja ti odmah trčim i dižem telefonsku služalicu i pitam tko je najpametniji; a telefonska mi slušalica kaže; ti, ti, ti, ti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica Stvarno čudno -

@kukljica
Stvarno čudno - ista, slavonska škola, a tako različizi rezultati? Naučio sam u toj školi da se "neznam" i "nemožeš" pišu kao "ne znaš" i "ne možeš". I tamo naučio da ogledalo govori kraljici da je naljepša na svijetu, ovo sa tel. slušalicom mi nešto novo.
A da ti ipak ni išao u neku drugu školu?
Ajd kukljica, svojim mi pikanjem samo dižeš rejting.
Molim sedam dana poštede od pikanja, radim jedan dnevnik koji će biti za prste polizati.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci