Tagovi

Sukob legitimiteta u Varšavskoj

Borba za o?uvanje pješa?ke zone u Varšavskoj ovih dana doseže vrhunac, što ne ?udi, budu?i je pripremama za prekopavanje pješa?ke zone pri?a ušla u „sad ili nikad“ fazu. S jedne strane imamo interes javnosti artikuliran kroz dvije udruge – Zelenu akciju i Pravo na grad. S druge strane imamo neposredno biranog gradona?elnika i invenstitora koji, hteli to priznati ili ne, nastupa legalisti?ki, opskrbljen svim papirima i dozvolama. No srž ovog sukoba nije u legalnosti, ve? legitimnosti. Osnovna poruka prosvjednika u Varšavskoj jest ta da su politi?ke institucije (prvenstveno gradona?elnik, ali i Ministarstvo graditeljstva, te gradska skupština) osigurali privatnom poduzetniku legalisti?ko zale?e – a nasuprot javnom interesu. I baš zbog tog javog interesa, tj. legitimnosti zahtjeva prosvjednika, izgradnja HOTO centra na Cvjetnom treba stati.

No pri?a nije tako jednostavna.

Temelj legitimnosti svojih zahtjeva Pravo na grad i Zelena akcija crpe iz nekoliko izvora. Prvo, tu je peticija koju je potpisalo više od 50 000 gra?ana. Bez obzira na pokušaje omalovažavanja, 50 000 potpisa je iznimno velika brojka. Nadalje tu su prosvjedi na Cvjetnom i u Varšavskoj na kojima se redovito, bez problema, okupi nekoliko tisu?a ljudi. Tu su i istraživanja javnog mijenja koja pokazuju da se ve?ina (anketiranih) protivi izgradnji rampe u Varšavskoj.

S druge strane, tako?er postoji uvjerljiva argumentacija legitimiteta. Milan Bandi? je nedavno na neposrednim izborima u prvom krugu dobio povjerenje 49%, a u drugom krugu 62% gra?ana. Upravo taj argument Bandi? ?esto koristi, poru?uju?i prosvjednicima da ukoliko žele donositi politi?ke odluke – iza?u na izbore.

Svi ti argumenti podložni su kritici.

Tako se peticija može osporavati s nekoliko pozicija. Prvo, neejasno?a zahtjeva peticije, odnosno veza peticije sa sadašnjim stanjem u Varšavskoj. O peticiji sama Zelena akcija piše kako je „protiv devastacije Cvjetnog“ i za „proširenje pješa?ke zone“. U me?uvremenu se cijela akcija profilirala u zaštitu javne površine (Varšavske) pred privatnim interesima, kojima gradona?elnik pogoduje na štetu gra?ana. Taj se dio u pri?i oko peticije spominje tek uzgredno, u zaklju?cima inicijative. Zorna ilustracija je i Whateverov tekst na pollitika.com. Broj?anost prosvjeda uvijek se može odbaciti kao argument, budu?i par tisu?a ljudi predstavlja tek koji promil ukupnog glasa?kog tijela. Tako?er, kao kontraargument na brojnost prosvjeda za Cvjetni, uvijek je mogu?e navesti prosvjed za Stojedinicu. Sto tisu?a ljudi na Jela?i? placu ove prosvjede ?ine – smiješnima. I na kraju – ankete su tek oborive. Kako zbog formulacije pitanja (koje se može ocijeniti sugestivnim), tako i zbog tehni?kih detalja ankete (broj anketiranih, stratifikacija uzorka, itd).

Ni Bandi?ev argument izbornog legitimiteta nije otporan na kritiku. Prva zamjerka jest ta da Bandi? izborni legitimitet (zlo)upotrebljava na isti na?in kao i HDZ u jeku kampanje za referendum o ulasku u NATO savez – op?i izborni legitimitet projicira na partikularan problem. Kra?e re?eno, nitko ne može ustvrditi da su bira?i glasaju?i za Bandi?a kao gradona?elnika dali apriori neopozivu podršku svakoj njegovoj budu?oj odluci. Nadalje, Bandi?ev izborni legitimitet je oslabljen slabim izlaskom gra?ana na lokalne izbore – iza svih tih velikih postotaka zapravo stoji tek 150 000 glasova. I na kraju, prosvjednici u Varšavskoj dobili su direktnu podršku u smislu izbornog legitimiteta onoga trenutka kada je gradska Skupština jednoglasno usvojila zaklju?ak kojim se od Bandi?a traži da stupi u pregovore sa HOTO grupom, kako bi se revizijom projekta izbjegla gradnja u Varšavskoj. Vezano uz borbu legitimiteta dviju suprostavljenih strana, ova je odluka važna jer jednoglasna odluka supštine predstavlja puno snažniji izborni legitimitet od Bandi?evog.

Kao osnaženje ovih analiza mogu poslužiti i novinarski izvještaji iz Varšavske, koji redovito donose opre?na mišljenja gra?ana – kako onih koji podržavaju prosvjednike, tako i one koji im se protive.

Moje mišljenje je tu jasno - iako se na?elno ne protivim projektu urbanizacije zapuštenih gradskih dvorišta, HOTO projekt smatram problemati?nim zbog izgradnje velike garaže (koja ?e privu?i dodatni automobilisti?ki promet u centar grada), a nedopustivim držim pogodovanje privatnom interesu na štetu javnog. Dakle, protivim se rampi u Varšavskoj, i eventualnom pla?anju PDV-a za izgradnju iste (privatne rampe) gradskim novcem. Isto tako smatram da je proširivanje pješa?ke zone na npr. Gunduli?evu u ovom trenutku štetno i neprovedivo za prometnu infrastrukturu Zagreba.

No nemam pretenziju vlastitom mišljenju dati atribut javnog interesa, odnosno apriori podrazumijevati njegov legitimitet.

Sve to pokazuje da u slu?aju izgradnje privatne rampe na javnom prostoru u Varšavskoj postoji ozbiljan sukob legitimiteta, sukob koji je po mom mišljenju potrebno razriješiti – referendumom (hehe, opet ja). No ovoga puta, to mišljenje dijeli i predsjednik Ivo Josipovi?:

Predsjednik Ivo Josipovi? je predložio da Zagreb organizira referendum o spornome urbanisti?kom rješenju u Varšavskoj ulici u središtu Zagreba, gdje nezadovoljni gra?ani ometaju gradnju podzemne garaže investitoru Tomislavu Horvatin?i?u. »Ne pozivam i ne podržavam kršenje javnog reda i mira, ali gra?ani imaju pravo na svoj grad«, kazao je Josipovi?

Na službenim stranicama Državnog izbornog povjerenstva o lokalnim referendumima piše slijede?e:

Lokalni referendum može raspisati predstavni?ko tijelo jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave.

Predstavni?ko tijelo jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave može, pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi raspisati referendum o pitanju iz svog samoupravnog djelokruga o kojem predstavni?ko tijelo ima pravo donositi odluke.

Da bi referendum bio pravovaljan potrebno je da mu pristupi ve?ina od ukupnog broja bira?a upisanih u popis bira?a Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne ili podru?ne (regionalne) samouprave u kojoj je raspisan referendum. Odluka je donesena ako se za nju izjasnila ve?ina bira?a koji su pristupili referendumu. Odluka donesena na referendumu je obvezatna, što zna?i obvezu za tijela vlasti da je provedu.

Pravo sudjelovanja na lokalnom referendumu imaju bira?i koji imaju prebivalište na podru?ju jedinice lokalne odnosno podru?ne (regionalne) samouprave za koju je referendum raspisan.

E sad. Ja u ovom materijalu vidim nekoliko nejasno?a i poteško?a.
Nadam se da ?e i rasprava pomo?i da se ti detalji razjasne.

Prvo, referendum raspisuje gradska skupština - ALI samo “o pitanju iz svog samoupravnog djelokruga o kojem predstavni?ko tijelo ima pravo donositi odluke“. Što to zna?i u aktualnoj situaciji podjele vlasti izme?u skupštine i neposredno biranog gradona?elnika? Da li to zna?i da skupština ne može raspisati referendum o pitanjima koje su u djelokrugu gradona?elni?kih ovlasti?

Drugo, za uspješnost referenduma potrebna je izlaznost 50% od ukupnog broja bira?a. Što je svojevrsni apsurd, kad se zna da je npr. gradona?elnik biran na izborima na kojima je izlaznost bila 34%. To je ozbiljna prepreka u formalnom provo?enju referenduma. doduše, na referendum se može i?i i ako se ne o?ekuje tolika izlaznost, samo onda rezultat referenduma nije obvezuju?i, te može poslužiti jedino kao moralni pritisak direktno ostvarenog legitimiteta jedne od opcija.

Što vi mislite o tome?

Komentari

Prema GUP-u 6.1.2.

Prema GUP-u
6.1.2. Parkirališta i garaže
čl. 39
Odobravanju gradnje novih javnih garaža prethodi prometna studija

da li je ova rečenica promakla pregaocima koji rade dan i noć i tako preko noći mijenjaju gup, pa im je umor spriječio da uoče ovu kratku rečenicu.
Ili je možda nisu smatrali bitnom, pa da pače, prometni faks je referentan za potvrđivanje pozitivne prometne studije....

Ali omaška je bila totalna
Desilo se obrnuto.
Isprva nitko nije htio niti razgovarati o toj nebitnoj temi kao što je neka pišljiva prometna studija.
Nije se moglo izbjeći da se ipak kaže da studije ima ali je nitko nije vidio.
Eto najednom je izišla na vidjelo:
PROMETNA STUDIJA JE NEGATIVNA
dakle nije se smjela izdati niti lokacijska niti građevinska dozvola.

Došli smo do teme koja je široko malo neugodna:
ODGOVORNOST

a sa njom i odgovaranje za dosadašnja sranja

sve ovo dal referendum dal ovo ono u trenutku kada je jasno da skupština i gradonačelnik moraju ODMAH ZAUSTAVITI RADOVE jer je skupština več izglasala da ovo nije javni interes. Sve ostalo je rizično, jasno je da je čaša puna

Zašto je ovo ključni trenutak ne samo za prostor nego i puno "legalnih" a stvarno nelegalnih konstrukcija
dolazimo stalno na ono gracinovo
Dakle ako bi se počelo odmotavati, a izgleda da nema druge idemo zapravo u obrnutom od one krilatice hdz-ea IDEMO DALJE u smijeru hapanja. Sada bi bilo IDEMO NATRAG da ne padnemo svi u provaliju, vratimo se na neki normalni put.
A poslijedice povratka znače da će se vidjeti sva sranja koja smo ostavili iza sebe, pogotovo ovi koji su predvodili.
Sa druge strane nitko nije dobrovoljno predao vlast i imanje stečeno tako blistavo i u hipu.
Ali iizgleda da neće uspjeti razvlačenje. Grčka je sada dobro opteretila mogućnost bajkovite budućnosti na novim kreditima. Kriza stisla. Hoto i druge investicije. piši propalo.....
Ako bi pak sada zastala gradnja nastavilo bi se uspješnije odmotavati klupko u koje su nas uveli naši spretni likovi sa hypom i hotom hitom

Tko je glasao

Odobravanju gradnje novih

Odobravanju gradnje novih javnih garaža prethodi prometna studija
Eto najednom je izišla na vidjelo:
PROMETNA STUDIJA JE NEGATIVNA
dakle nije se smjela izdati niti lokacijska niti građevinska dozvola.

iskreno, vidi se da si u dokumentacijsku pozadinu cijelog slucaja upucen puno vise nego ja, te da je i legalnost cijele price upitna.
cinik bi odgovorio: "neka onda institucije pravne drzave odrade svoj posao"
no i ti, kao i ja, znas kako "institucije pravne drzave" funkcioniraju u ovoj drzavi. u najboljem slucaju, institucije bi svoj posao odradile za desetak godina, ili bi kljucne prijave zavrsile u nekoj prasnjavoj ladici.

nazalost, u danasnjim okolnostima, "institucije prave drzave" nisu sposobne, nemaju kapacitete ili (zbog politike) ne zele odraditi svoj posao. stoga ce se ovo pitanje rjesavati na politickoj razini - sto ZA i PnG dijelom vec i rade.

u datim okolnostima, vjerujem da je referendum (uz, nadam se skore ustavne promjene, koje ce pricu svesti u domenu ispunjivog) optimalno rjesenje na koje se javnim i politickim pritiskom moze prisiliti i drugu stranu. ili vjerujes da ce bandic spakirati kofere i dati ostavku?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ministarstvo je već na

Ministarstvo je već na osnovu ovoga trebalo, jer je kakti ispitalo dokumentaciju, izdati negativno mišljenje.
To nije napravljeno iz razloga što to zapravo nije ministarstvo skupine stručnih ljudi iako su oni tamo, nego privatna prčija nekolicine grabežljivaca , a to oslikava apsolutizam ili fašizam kojeg živimo.
USKOK treba ispitati tko je ODGOVORAN zašto je uopće izdana lokacijska dozvola, onda ako IDEMO NATRAG prema normalnom, kako, zašto i koji su to odgovorni ljudi za uopće sastavljanje ovakvog teksta gup-a, ko je to predložio i zašto. Koji su to bili viši politički interesi da večina u skupštini po direktivi izglasa taj GUP. Kako je moguče da u ovoj zemlji imamo stranke u kojima su uglavnom ljudi koji misle samo svojom guzicom i tu istu izglasaju javnim interesom.
Varšavska nije samo tih 50 m pješačke zone srca glavnoga grada. Ona je i TLM i HAC i HŽ i HEP i Zakon o golfu, poljoprivrednom zemljištu, Podravka, Pliva ......itd
Ako nisu u stanju zbrojiti se sada i ovdje izgledi su da nikako neće biti dobro. Da bi uglazbljeno društvo spasilo sada samo sebe mora napokon krenuti od sebe.
Meni referendum izgleda kao jedan dugotrajan igrokaz nebi li se ipak nešto odvilo u smislu dožicavanja još kakvog kreditića
Nema razloga da skupština i gradonačelnik ne zaustave radove u Varšavskoj odmah.
Ako to nisu u stanju, mogu podnijeti ostavku. Kritična masa građana je tu da im u tome pomogne.
Horvatinčićeva priča o odšteti je isto jedna žvakalica. Ok, može otšteta, ali prvo da vidimo podrijetlo novca koji se ulaže u investiciju

Tko je glasao

Šprem ovako govori

Šprem ovako govori :
http://dalje.com/hr-zagreb/sprem--preporucili-smo-hoto-grupi-da-ceka-pre...

Opovrgnuo je tvrdnje da je SDP promijenio stajalište u vezi izgradnje projekta poslovno stambenog kompleksa Hoto grupe na Cvjetnom trgu, koji nije sporan, nego, kako je rekao, njegov prilaz kompleksu iz Varšavske ulice.
kaže da projekt nije sporan. Recimo da je tako. DPU (detaljni plan uređenja) zahvata sam blok, ne i okolne ulice. Da bi takav DPU bio prihvaćen trebala je biti napravljena prometna studija. Nadalje ona je nedvojbeno svima trebala biti jasna, njen pozitivan rezultat u smislu organizacije prometa, propusnosti, očekivanoj gužvi u kritičnim satima ujutro i poslije podne, kapaciteta parkiranja u odnosu na sadržaje itd.....

Prometna studija koja je govorila o tim detaljima "nije bila na vidjelu" i još uvijek ju nisam vidio, jer mi nije bila dostupna, rekao je Šprem.
Ovim je potvrdio da mu prethodna tvrdnja baš ne stoji. Odnosno projekt je vrlo sporan i povlači sa sobom spornu izmjenu GUPa koja je takođe nastala na neviđeno

Podsjetio je da je Gradska skupština raspravljajući o ukupnom stanju urbanističke politike 18. ožujka jednoglasno zaključila cijeli niz mjera koje treba poduzeti da se takve situacije više ne bi događale i preporučila gradonačelniku i Hoto grupi da pokušaju revidirati projekt kako bi se osigurao na drugačiji način pristup stambeno poslovnom kompleksu Hoto grupe.
zaključci pro-futuro za nešto što je neodgodljivo. Jasno dovodi u pitanje vjerodostojnost Skupštine grada.
Nema mogućnosti kolnog masovnog ulaska na parcelu. To je jasno kao dan, dakle treba se promjeniti namjena ili može ostati ista, ali parkiranje na drugim, postojećim javnim površinama predviđenim za to. Obzirom da su kreatori ovog ZLOČINAČKOG GUPa bahato predviđali da nema problema treba preispitati kako je došlo do toga da sasvim slučajno nakon što se Grad Zagreb odrekao prvokupa kina Zagreb i HOTO jeftino došao do ključne parcele se naglo udvostručio Ki (koeficijent izgrađenosti građevine u odnosu na površinu parcele) iako i nadalje stoji da se izgrađenost i katnost trebaju uskladiti sa okolnim blokovima. Mislim da drug Šprem ovdje dodatno pokušava stvoriti ponovo malo magle.

Rezultata nema, mi (Skupština grada) nismo ni u kakvoj suradnji i dogovoru s udrugama Pravo na grad i Zelena akcija koji organiziraju mirne prosvjede na što imaju pravo i mi podržavamo to njihovo pravo da izraze svoje stavove koje imaju utemeljenja, rekao je Šprem
ovo je potpuno ne bitna konstatacija. Čak i da jesu stvar su preuzeli zapravo građani u svoje ruke. Rušenje ograde nije bio predviđen scenarij. Iznenadio je i Zelene i Pravo na grad

Očekujemo da će doći do kompromisa i bio bi dobro da je i Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša u tome sudjelovalo, nego prebacuje odgovornost na Gradsku skupštinu, a za to nema nikakvog razloga, dodao je.
Ne ministarstvo je dobro odgovorilo kada je reklo da je to stvar lokalne zajednice. Ali svi planovi se rade u okviru Zakona, a kada su stvari od državnog interesa, a metropola to jest, onda ministarstvo u najmanju ruku treba dati tumačenje. U ovome slučaju, a nakon pregledavanja dokumentacije Ministarstvo je slučajno previdjelo da nije bilo ili nije bila pozitivna prometna studija koja je prethodila izmjenama GUPa ili u konačnici izdavanju lokacijske dozvole.

Upitan osjeća li se odgovornim za nastalu situaciju, Šprem je odgovorio da cjelokupno stanje u gradu Zagrebu svaki problem i svaki slučaj koji Gradska skupština treba rješavati.
Evo kako se retorički izbjegava ODGOVORNOST. Mislim meni uopče nije jasna ova rečenica.

Tko je glasao

Mislim meni uopče nije

Mislim meni uopče nije jasna ova rečenica.

Da bi imala ikakvog smisla, trebala je glasiti ovako:

Upitan osjeća li se odgovornim za nastalu situaciju, Šprem je odgovorio da cjelokupno stanje u gradu Zagrebu, svaki problem i svaki slučaj, Gradska skupština treba rješavati.

Time prihvaća samo načelnu ("retoričku") ali nikako i stvarnu odgovornost.

Sve ti ocjene stoje, ali pazi da te zbog kritike skupštine netko nadobudan ne proglasi da zato amnestiraš Bandića. :)

B-52

Tko je glasao

Sve ti ocjene stoje, ali

Sve ti ocjene stoje, ali pazi da te zbog kritike skupštine netko nadobudan ne proglasi da zato amnestiraš Bandića. :)
nema problema, neka pokuša, svaka rasprava vodi korak dalje, ako treba i amnestiramo ga. Morao je danas zgiljti u Pečuh
I potpuno je istina to što veliš, on je sada pripremljen za žrtvovanje.
Zapravo mislim da se treba odlučnije stati u obranu njegova lika (ne i djela). Zašto?
Zato jer ako on bude pedro, ništa od ODGOVORNOSTI, jer će se krivnja kao i do sada svaliti na kutlu,mutlu,polančeca, sanader se bilo kad izvadi iz ormara, a obzirom da je stislo evo nam i Milana.

Dakle:
1. skupština donosi odluku koju treba potpisati gradonačelnik, o potpunom zaustavljanju radova u Varšavskoj
2. da, ide otšteta investitoru koji je doveden kao neuka stranka u novonastalu situaciju
3. ali po sistemu odmotavanja raznih odgovornosti pitanje je gdje će se i sa kime naći taj investitor i pitanje je kolika će se otšteta u konačnici i kome isplatiti (ja recimo mislim da bi i Grad i Hoto trebali meni (i drugim građanima) isplatiti otštetu zbog nasilja koje trpim, naravno pričekat ćemo da i on naplati svoju). Onda otšteta, ali to postaje vlasništvo Grada i suvislom prenamjenom dolazimo do poslovno isplative investicije kako za Grad tako i za građane

Tko je glasao

http://www.tportal.hr/vijesti

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/69201/Tuzila-Hrvatsku-zbog-velike...
svaku noć buka je na gradilištu Hoto, ne pomažu pozivi građana policiji i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva (pripazite na redoslijed nabrajanja u imenu ovog ministarstva), dakle otšteta je jedan lančani pojam, možemo pregovarati o prebijanju zaduženja

Tko je glasao

http://www.tportal.hr/vijesti

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/68951/Ministarstvo-pere-ruke-od-V...
'Država, to jest ovo ministarstvo ne može ni podržati ni ne podržati taj projekt. Ono može, a to je i činilo, utvrditi je li prilikom donošenja odluka poštovana zakonska procedura', tvrde u Ministarstvu graditeljstva.
radi ne postojanja pozitivne prometne studije ovom tvrdnjom MMD, tj, ministarstvo, izbjegava istinu
(sada ne ulazimo u svu magluštinu kako je jedan više manje normalni gup izmjenjen na ovaj koji rastura jezgru, odnosno ko je kada glasao i kako, jer i ovaj ubibože GUP ima ovu odredbu koje se ministarstvo nije pridržavalo, odnosno neko je odgovoran za izdavanje lokacijske a po tom i građevinske dozvole)
Moja iskustva vele ovako:
za zadnji kurek se s oproštenjem izj...š dok dobiješ sve dozvole, a ova se potpisuje po telefonskom pozivu (s vrha). Jasno glupo bi bilo da sada stradaju referenti, ovo je toliko važna gradnja.

Tko je glasao

Potpuno si u pravu kad se

Potpuno si u pravu kad se sjecas ignoriranih 54.000 potpisa.A slazem se sa tobom i o privlacenju prometa i jos vecem zagusenju. ( vidjeti Smiciklasova-Vlaska).Promet bi dodatno zagusio trgovacki centar vise nego sami potencijalni stanari.
Ovih 220m2 i 4 drveta su pre komicni "argumenti", jer se to drvece i vise od 4 komada moze staviti i zasaditi na krov od te garaze.
Kad bi se mene pitalo pjesacka bi zona pocinjala na juzno od HNK...
Ali to nije sad tema...
Htio bi ubaciti u ovu temu par nelogicnosti koje "spontani" organizatori ne spominju.
1. stanari koji su vlasnci stanova u toj zgradi su te stanove prodali ( po meni za fenomenalne pare).
Ako se ne varam grad im nije placao rezije, popravljao instalacije, sminkao fasadu, krov i drugo.Zato i je bila u takvom "stanju".
Sad je dakle vlasnik 1 osoba i sad je to postao kulturni spomenik?!
To bi znacilo da ce grad i ministarstvo kulure na dalje sve ovo odrzavati, popravljati i sminkati.
Naravno da nece!
I vidi vraga kako sad naprasno kulturnjaci, povjesnicari umjetnosti, prometni strucnjaci i arhitekti mijenjaju ( oportuno) misljenje o ovom projektu?!
2. ako investitor ima sve uredne papire i suglasnosti, a ulicna demokracija uzima za pravo to ignorirati, neupuceni bi se i potencijalni strani investitor nasao u cudu.
To izgleda otprilike ovako:

GROTESKA O "NASIM" POSLIMA
uloge: P - strani investitor
O- domaci promoter za strane ulagace
*****
P i O gledaju TV- vijesti i prilog o Varsavskoj.
P:Zasto taj covjek zeli raditi bespravno?
O: On ne radi bespravno.
P: Ali zasto se onda dozvoljava zaustavljanje projekta sa ulice?
O. Zato jer je projekt odobren na nacin koji nije transparentan i demokratski, pa se struka i gradjanstvo bune.
P: Znaci vlast u gradu je izabrana nedemokratski?
O: Pa i nije ovi isti sto se bune su je izabrali u vecini.
P: Pa zasto su je onda izabrali, ako sad tvrde da se bavi losim upravljanjem grada?!
Ja ovo zaista ne razumijem...
O: Ne , nisu znali da ce biti tako losa pa su poslije isli opet na glasanje...
P: Aha, a koga su onda izabrali?
O: Ove iste...
P:?!?... Opet?!Hahahahahaha!!!
Znaci ako ja sutra npr. pribavim sve dozvole za gradnju 3 staracka doma, jednog dana bilo tko moze mi sprijeciti pocetak radova?
O: Formalno i legalisticki - ne, a prakticno i u realnom smislu - da.
P: Tesko je ponekad razumjeti vas balkance...
O: U pravu ste, samo ne razumijete da mi i nismo Balkanci, mi smo zapravo europljani.
P: Kad kazete da leti prvi zrakoplov za Hamburg, iznenada moram na jedan sastanak...

Tko je glasao

Sam referendum ima i druge

Sam referendum ima i druge skrivene probleme i ono što je najvažnije je koje će se pitanje postaviti na referendumu.
Obzirom da je HoTo već dobio sve potrebne papire po pravničkoj logici bi pitanje trebalo biti
"Da li ste suglasni da se ukine dozvola gradnje ulazne rampe u Varšavskoj ulici?"
To znači da većina građana mora odgovoriti sa da i moramo postići dovoljnu izlaznost, onih 50%. U navedenom slučaju je veliki problem postići dovoljnu izlaznost na referendum i teško da će takav referendum uspijeti.

Bolje referendumsko pitanje bi bilo:
"Da li ste suglasni da se dozvoli gradnja kolne rampe u Varšavskoj ulici za potrebu garaže u cvijetnom prolazu?"
U ovom slučaju izlaznost radi za one koji su protiv gradnje rampe, no upitna je logičnost takvog pitanja obzirom da je potrebno donijeti odluku kojom se neka dozvola ukida.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

leddevet, kako je dozvola

leddevet, kako je dozvola gradnje ulazne rampe u varsavskoj izdana na ime grada koji je vlasnik te javne povrsine(a ne u ime hoto grupe), mozda bi referendumsko pitanje trebalo ovako postaviti.."da li ste suglasni da se naplatni uredjaj postavi na pocetku rampe u varsavskoj, tako da svi prihodi od garaza idu gradu ili da se taj uredjaj postavi dublje prema horvatinicevom dijelu, tako da svi prihodi idu njemu?".:))
btw. tvoje drugo referendumsko pitanje i nema nekog smisla jer je dozvola za gradnju vec dana!?:)

Tko je glasao

slazem se, formulacija

slazem se, formulacija pitanja je iznimno bitna.
no opet, i jedno i drugo pitanje spadaju u domenu izvrsne vlasti / gradonacelnika, zar ne? da li uopce skupstina moze raspisati takav referendum?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

komplicirana je ta

komplicirana je ta demokracija....
ja ti kažem, svi bi građani Hrvatske trebali studirati pravo, bar koji godinu, da bi uopće mogli razmišljati - o bilo čemu!! A i onda je vrlo upitno to tumačenje zakona!
Jednostavan dnevnik sa vrlo konkretnim pitanjem.
Pa da vidimo sad kako će ta "naša" slavna demokracija izgledati u civiliziranoj praksi!

Tko je glasao

znam puno onih koji su

znam puno onih koji su studirali pravo (i po deset godina tu prvu), neki čak i završili pa im nije pomoglo da znaju razmišljati.
Ali ono što si rekla, osnove zakonodavstva, odlučivanja... to mislim da je uz hrvatski i matematiku trebao biti jedan od predmeta, makar obaveznih za pohađanje i razumijevanje, a ne samo kao jedna lekcija iz udžbenika priroda i društvo ili kasnije jedna ili dvije lekcije u sklopu povijesti

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci