Tagovi

Sukob legitimiteta u Varšavskoj

Borba za o?uvanje pješa?ke zone u Varšavskoj ovih dana doseže vrhunac, što ne ?udi, budu?i je pripremama za prekopavanje pješa?ke zone pri?a ušla u „sad ili nikad“ fazu. S jedne strane imamo interes javnosti artikuliran kroz dvije udruge – Zelenu akciju i Pravo na grad. S druge strane imamo neposredno biranog gradona?elnika i invenstitora koji, hteli to priznati ili ne, nastupa legalisti?ki, opskrbljen svim papirima i dozvolama. No srž ovog sukoba nije u legalnosti, ve? legitimnosti. Osnovna poruka prosvjednika u Varšavskoj jest ta da su politi?ke institucije (prvenstveno gradona?elnik, ali i Ministarstvo graditeljstva, te gradska skupština) osigurali privatnom poduzetniku legalisti?ko zale?e – a nasuprot javnom interesu. I baš zbog tog javog interesa, tj. legitimnosti zahtjeva prosvjednika, izgradnja HOTO centra na Cvjetnom treba stati.

No pri?a nije tako jednostavna.

Temelj legitimnosti svojih zahtjeva Pravo na grad i Zelena akcija crpe iz nekoliko izvora. Prvo, tu je peticija koju je potpisalo više od 50 000 gra?ana. Bez obzira na pokušaje omalovažavanja, 50 000 potpisa je iznimno velika brojka. Nadalje tu su prosvjedi na Cvjetnom i u Varšavskoj na kojima se redovito, bez problema, okupi nekoliko tisu?a ljudi. Tu su i istraživanja javnog mijenja koja pokazuju da se ve?ina (anketiranih) protivi izgradnji rampe u Varšavskoj.

S druge strane, tako?er postoji uvjerljiva argumentacija legitimiteta. Milan Bandi? je nedavno na neposrednim izborima u prvom krugu dobio povjerenje 49%, a u drugom krugu 62% gra?ana. Upravo taj argument Bandi? ?esto koristi, poru?uju?i prosvjednicima da ukoliko žele donositi politi?ke odluke – iza?u na izbore.

Svi ti argumenti podložni su kritici.

Tako se peticija može osporavati s nekoliko pozicija. Prvo, neejasno?a zahtjeva peticije, odnosno veza peticije sa sadašnjim stanjem u Varšavskoj. O peticiji sama Zelena akcija piše kako je „protiv devastacije Cvjetnog“ i za „proširenje pješa?ke zone“. U me?uvremenu se cijela akcija profilirala u zaštitu javne površine (Varšavske) pred privatnim interesima, kojima gradona?elnik pogoduje na štetu gra?ana. Taj se dio u pri?i oko peticije spominje tek uzgredno, u zaklju?cima inicijative. Zorna ilustracija je i Whateverov tekst na pollitika.com. Broj?anost prosvjeda uvijek se može odbaciti kao argument, budu?i par tisu?a ljudi predstavlja tek koji promil ukupnog glasa?kog tijela. Tako?er, kao kontraargument na brojnost prosvjeda za Cvjetni, uvijek je mogu?e navesti prosvjed za Stojedinicu. Sto tisu?a ljudi na Jela?i? placu ove prosvjede ?ine – smiješnima. I na kraju – ankete su tek oborive. Kako zbog formulacije pitanja (koje se može ocijeniti sugestivnim), tako i zbog tehni?kih detalja ankete (broj anketiranih, stratifikacija uzorka, itd).

Ni Bandi?ev argument izbornog legitimiteta nije otporan na kritiku. Prva zamjerka jest ta da Bandi? izborni legitimitet (zlo)upotrebljava na isti na?in kao i HDZ u jeku kampanje za referendum o ulasku u NATO savez – op?i izborni legitimitet projicira na partikularan problem. Kra?e re?eno, nitko ne može ustvrditi da su bira?i glasaju?i za Bandi?a kao gradona?elnika dali apriori neopozivu podršku svakoj njegovoj budu?oj odluci. Nadalje, Bandi?ev izborni legitimitet je oslabljen slabim izlaskom gra?ana na lokalne izbore – iza svih tih velikih postotaka zapravo stoji tek 150 000 glasova. I na kraju, prosvjednici u Varšavskoj dobili su direktnu podršku u smislu izbornog legitimiteta onoga trenutka kada je gradska Skupština jednoglasno usvojila zaklju?ak kojim se od Bandi?a traži da stupi u pregovore sa HOTO grupom, kako bi se revizijom projekta izbjegla gradnja u Varšavskoj. Vezano uz borbu legitimiteta dviju suprostavljenih strana, ova je odluka važna jer jednoglasna odluka supštine predstavlja puno snažniji izborni legitimitet od Bandi?evog.

Kao osnaženje ovih analiza mogu poslužiti i novinarski izvještaji iz Varšavske, koji redovito donose opre?na mišljenja gra?ana – kako onih koji podržavaju prosvjednike, tako i one koji im se protive.

Moje mišljenje je tu jasno - iako se na?elno ne protivim projektu urbanizacije zapuštenih gradskih dvorišta, HOTO projekt smatram problemati?nim zbog izgradnje velike garaže (koja ?e privu?i dodatni automobilisti?ki promet u centar grada), a nedopustivim držim pogodovanje privatnom interesu na štetu javnog. Dakle, protivim se rampi u Varšavskoj, i eventualnom pla?anju PDV-a za izgradnju iste (privatne rampe) gradskim novcem. Isto tako smatram da je proširivanje pješa?ke zone na npr. Gunduli?evu u ovom trenutku štetno i neprovedivo za prometnu infrastrukturu Zagreba.

No nemam pretenziju vlastitom mišljenju dati atribut javnog interesa, odnosno apriori podrazumijevati njegov legitimitet.

Sve to pokazuje da u slu?aju izgradnje privatne rampe na javnom prostoru u Varšavskoj postoji ozbiljan sukob legitimiteta, sukob koji je po mom mišljenju potrebno razriješiti – referendumom (hehe, opet ja). No ovoga puta, to mišljenje dijeli i predsjednik Ivo Josipovi?:

Predsjednik Ivo Josipovi? je predložio da Zagreb organizira referendum o spornome urbanisti?kom rješenju u Varšavskoj ulici u središtu Zagreba, gdje nezadovoljni gra?ani ometaju gradnju podzemne garaže investitoru Tomislavu Horvatin?i?u. »Ne pozivam i ne podržavam kršenje javnog reda i mira, ali gra?ani imaju pravo na svoj grad«, kazao je Josipovi?

Na službenim stranicama Državnog izbornog povjerenstva o lokalnim referendumima piše slijede?e:

Lokalni referendum može raspisati predstavni?ko tijelo jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave.

Predstavni?ko tijelo jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave može, pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi raspisati referendum o pitanju iz svog samoupravnog djelokruga o kojem predstavni?ko tijelo ima pravo donositi odluke.

Da bi referendum bio pravovaljan potrebno je da mu pristupi ve?ina od ukupnog broja bira?a upisanih u popis bira?a Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne ili podru?ne (regionalne) samouprave u kojoj je raspisan referendum. Odluka je donesena ako se za nju izjasnila ve?ina bira?a koji su pristupili referendumu. Odluka donesena na referendumu je obvezatna, što zna?i obvezu za tijela vlasti da je provedu.

Pravo sudjelovanja na lokalnom referendumu imaju bira?i koji imaju prebivalište na podru?ju jedinice lokalne odnosno podru?ne (regionalne) samouprave za koju je referendum raspisan.

E sad. Ja u ovom materijalu vidim nekoliko nejasno?a i poteško?a.
Nadam se da ?e i rasprava pomo?i da se ti detalji razjasne.

Prvo, referendum raspisuje gradska skupština - ALI samo “o pitanju iz svog samoupravnog djelokruga o kojem predstavni?ko tijelo ima pravo donositi odluke“. Što to zna?i u aktualnoj situaciji podjele vlasti izme?u skupštine i neposredno biranog gradona?elnika? Da li to zna?i da skupština ne može raspisati referendum o pitanjima koje su u djelokrugu gradona?elni?kih ovlasti?

Drugo, za uspješnost referenduma potrebna je izlaznost 50% od ukupnog broja bira?a. Što je svojevrsni apsurd, kad se zna da je npr. gradona?elnik biran na izborima na kojima je izlaznost bila 34%. To je ozbiljna prepreka u formalnom provo?enju referenduma. doduše, na referendum se može i?i i ako se ne o?ekuje tolika izlaznost, samo onda rezultat referenduma nije obvezuju?i, te može poslužiti jedino kao moralni pritisak direktno ostvarenog legitimiteta jedne od opcija.

Što vi mislite o tome?

Komentari

"ozbiljna prepreka" ROFL

"ozbiljna prepreka" ROFL :D
za uspješnost referenduma potrebna je izlaznost 50% od ukupnog broja birača. Što je svojevrsni apsurd, kad se zna da je npr. gradonačelnik biran na izborima na kojima je izlaznost bila 34%. To je ozbiljna prepreka u formalnom provođenju referenduma. "Ozbiljna prepreka" = (prevedeno sa "dijalektičkog") NEMOGUĆE. Toliko o realnosti onog o čemu pišeš.
Uz to, zaboravio si da ne možeš spriječiti HoTo da npr. uloži 100 milijuna u referendumske "HoTo za dobrobit građana" majice (i pripadajuće gadgete, roštilje i sl). Makar bi više odgovaralo "Ideje naše, benzin vaš" sa slikom zlatnog teleta.
Demokracija je pravo da te glupa masa nadglasa. Tu se slažu i Ivo Josipović (i ti) i Rambo Amadeus, razlika je samo u naglasku ("pravo" ili "nadglašavanje"?).
Ja bih uz to još dodao interpretaciju teorije relativnosti: to je kad gurneš npr. glavu Horvatinčiću u stražnjicu; i ti i on tada imate glavu u stražnjici: dakle, sve je relativno, a diskurs je uvjetovan rakursom.
Ako doista želiš biti objektivan, piši o pozitivnoj diskriminaciji pa je "interpoliraj" u "legitimno rješenje" o Horvatinčićevom mauzoleju.

Tko je glasao

HOTO u Skupštini tražio

HOTO u Skupštini tražio kompromis

U Staroj gradskoj vjećnici, osim sa Špremom, imao je sastanak i s potpredsjednicima Skupštine Josipom Kregarom i Moranom Pavliković Gruden, te SDP-ovom zastupnicom Mirelom Holy. Nakon sastanka izbjegao je novinare koji su ga čekali ispred i otišao kroz sporedni ulaz.

Tada je pokušao razgovarati i vidjeti koliko Skupština odstupa od svog zaključka da Horvatinčić mora pregovarati s Bandićem i naći novo rješenje.

Kada je vidio da nitko s druge strane stola ne popušta, pokušao je malo i prijetiti.
- Što bi bilo kada bi prosvjede protiv blokade radova imala Hrvatska udruga poslodavaca - upitao ih je Horvatinčić na tom sastanku i dodao kako bi se na ulici moglo naći čak 200 kamiona.
Na to je dobio "bekend".
- Pravit ću se da to nisam čuo. Uostalom, vrijeme ne radi za vas - odbrusio mu je Šprem.

Priču je potom okrenuo na drugu kartu - financijsku.
Priznao je kako je u projekt uložio čak 19 milijuna eura svog novca, dok je uz to još digao i kredit od čak 30 milijuna eura kod Hypo banke i da mu prijeti poveći financijski kolaps.
Odgovor na to je bio isto neumoljiv.
- Vrijeme ne radi za vas - rekli su mu predstavnici Skupštine i ponovili Horvatinčiću svoja stajališta.

- Horvatinčić nam je priznao kako misli dolje izgraditi 406 parkirnih mjesta, od čega 106 za stanare. Ostalih 300 očito bi se naplaćivalo. Mi smo mu rekli da priznajemo ovih 106, ali da ne izgrađuje 300 jer za njih nema potrebe. Također smo mu poručili da odustane od rampe i razmisli o liftu na Varšavskoj 6 koji bi spuštao automobile u garažu - ispričao nam je jedan od sudionika sastanka koji smatra da se Horvatinčić spreman dogovoriti oko rješenja problema.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Posuo se pepelom SDP, posulo

Posuo se pepelom SDP, posulo se pepelom Ministarstvo kulture (tu je pak HDZ: Jasen Mesić kao zamjenik ministra poslao svoju izaslanicu, tekst "nije zgrada nego zaštićena cjelina" pa ne treba mišljenje itd...), prometna studija je negativna (Ministarstvo zaštite okoliša prostornog planiranja i graditeljstva nema sklonost posipanju pepelom).

Referendum bi u ovom slučaju bio kao ozbiljno izjašnjavanje da li da se pozitivno izjasnimo o pljački ili ne, odnosno pokušaj spašavanja legalnosti legalnog koji ako bi institucije radile svoj posao nedvojbeno se pokazalo totalno nelegalnim, a sve bi ove institucije i ljude trebalo pozvati na ODGOVORNOST.

E tek onda kada se utvrdi stvarni tijek kako je došlo do ovoga svega, ko je što naručio, potpisao i zašto možemo raspravljati o referendumu da se recimo uvedu rigorozne mjere ODGOVORNOSTI za trenutni otkaz ljudima koji svoje stručno znanje koriste na štetu građana do toga da im se oduzmu stvarno licence za rad.....

što se eventualne otštete investitoru tiče, postoji osiguravajuća kuća koja je puna love koje ima za kakti zaštitu investitora, onda da li je sam investitor sudjelovao u nekim slučajnim "maglenjima" (njemu nedvojbeno sada kada je potpuno jasno da ništa ne može prodati i da se radi o propaloj investiciji odgovara novonastala situacija)

Tko je glasao

još jedna latica

još jedna latica legaliteta, kao tratinčica
Državno odvjetništvo moralo je poslati čak šest požurnica Ministarstvu kulture da bi od njega dobili očitovanje o dopuštenjima za rušenje kulturnih dobara na Trgu Petra Preradovića. Kada je odgovor stigao, glasio je da 'nije potvrđena mogućnost rušenja zgrada u Preradovićevoj 6 i Preobraženskoj 6',
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/69376/HOTO-nije-smio-rusiti-na-Cv...
Dakle, Ministarstvo kulture smatra da Horvatinčiću nije trebalo dopustiti rušenje zaštićenih građevina. Unatoč tom mišljenju, Ministarstvo nije poduzelo nikakve daljnje korake. Nadzor je proveden tek na zahtjev DORH-a, koji je morao ponovno zatražiti novi nadzor.
ODGOVORNOST stručnih službi i pojedinaca, to je najtraženija "roba", toliko je rijetka i mi je zlatom plaćamo, ali nekako je previše samozatajna. Nema druge, mora hrabro istupiti na vidjelo.

Tko je glasao

Zastupnici Gradske

Zastupnici Gradske skupštine o kontroverznom projektu Cvjetni: Nemoćni smo!


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Naravno da su nemoćni i u

Naravno da su nemoćni i u tome je problem.
Međutim ja mislim da je prava nemoć zapravo to što ih je prvenstveno strah da ime se natovari odgovornost za štetne odluke koje su donosili u situaciji gdje je sve bilo "med i mlijeko" i gdje je Bandić , kao jedna velika koka, štitio sve svoje piliće on zločestog svijeta.

Ono što bi skupština mogla napraviti, kad ne bi bila tako nemoćna, je pročešljati svu papirologiju koja se vrtila oko Cvijetno trga. Provjeriti sve moguće datume, izvršena plaćanja, usklađenost projekata s izdanim dozvolama i zakonima. Tu pogotovo treba provjeriti poštivanje "požarnih" propisa (vrlo mi je nevjerojatno da su uspjeli zadovoljiti propise ne ovakvom objektu bez pravog pristupa sa raznih strana i alternativnih puteva evakuacije). Naravno treba provjeriti da li je izrađena prometna studija (to spominje 3103) i da li su podaci realni. Tu je negdje izašao jedan zanimljiv podatak da HoTo plaća gradu naknadu za parkirališna mjesta koja nije uspio osigurati na svojoj parceli. To je dosta neobično budući nekoliko posljednjih godina je grad prestao tako prodavati nepostojeća parkirališna mjesta. Naravno ima tu mnogo toga i teško je vjerovati da baš sve štima.

Skupština bi također mogla provjeriti da li je nastala ikakva promjena u projektu obzirom na onaj projekt ne temelju kojeg je donesena odluka kojom se ušlo u gradnju rampe zbog "javnog interesa". Ako je "Cvjetni prolaz" postao "Ćorsokak" onda su sigurno promjene tolike da je opravdano ići u preispitivanje odluke o izgradnji rampe te jednostavno rok izgradnje rampe pomaknuti do trenutka kad bude moguća izgradnja prema prvobitnoj dokumentaciji.

Zatim treba naložiti da građevinska inspekcija provjeri da li se gradi po izdanim dozvolama što se tiče gabarita, ali i tehničkih rješenja.

I naravno da bi se cijela priča mogla ako ne zaustaviti, onda usporiti na način da grad tu ne mora plaćati neke odštete već upravo suprotno.

Je, al' što možemo kad nam je gradska skupština nemoćna?!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Posve se slazem i mislim da

Posve se slazem i mislim da isto vrijedi i za ministarstvo koje pere ruke i tvrdi da nikakve nepravilnosti nije naslo. Dakle, vec u startu packa ministarstvu, pogotovo s obzirom na to da je po mom shvacanju ovo skolski primjer sukoba interesa (relacija dropulic-igh). Uopce mi je neshvatljivo da jedna ministrica moze imati dionice u trgovackon drustvu cija je djelatnost ne samo usko vezana uz to ministarstvo nego i uvjetovana njegovim dozvolama za projekte. Mozda bi bilo interesantno uputiti to povjerenstvu za odlucivanje o sukobu interesa cisto da se vidi kakav ce oni stav zauzeti.

Sto se cijele price sa dozvolama i njihovom zakonitoscu tice, ja bi to reducirala na jednu jednostavnu stvar.
Projekt je proglasen javnim interesom. Koliko sam shvatila, nakon toga projekt je izmijenjen. Prema tome, to vise nije onaj projekt koji je od javnog interesa i samo treba dokazati da je promijenjen u dovoljnoj mjeri da se vise ne radi o istom projektu u tom segmentu. Onda svima trljati nos time. Kad padne javni interes, pada i sve ostalo.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

drugim rijecima, gradska

drugim rijecima, gradska skupstina (odnosno sdp) bi sad morala traziti sve te nepravilnosti koje joj nisu ni najmanje smetale dok je bandic bio u sdp-u i kao takav radio i za njihove interese!?
zasto bi se retroaktivno bavili sa svojim krivim odlukama te naivcima time objavili da su i oni suodgovorni za nastalo st(r)anje, kad im je bolje ovako, glumeci svoju nevinost, "apelirati na bandica da on pokusa utjecati na horvatincica"!

-alo tomo, ovdje milan?
-bog milane, sto ima?
-pajdo, zasralo se do daske, morati cemo odustati od dvije etaze garaza kako bi se izbjegla gradnja rampe u varsavskoj?
-alo milane, jeli si ti pjan!?
-sto je sad, sto ne valja..skupstina to od mene trazi!?
-milane, dali su oni uopce vidjeli moj projekt?
-nemam pojma, zasto pitas!?
-milane, garaza na sest etaza je vec napravljena i sto da sad radim, da dvije etaze srusim!?
-srusi ako boga znas, vidis da me stiscu.
-dobro, kad bi i srusio te dvije etaze na koji bi se nacin ulazilo u one cetiri preostale?
-u jebote, stvarno, cekaj da vidim sto tu pise!?!

....U skupštinskom odboru za prostorno uređenje donesen je zaključak od jedanaest točaka za tematsku sjednicu o prostornom planiranju. Mjere su podijeljene u kratkoročne, srednjoročne, dugoročne, a na kraju su preporuke izvršnoj vlasti, tj. gradonačelniku Bandiću.

Skupština od Bandića zahtjeva da s Horvatinčićem dogovori izmjenu plana izgradnje garaže u Cvjetnom prolazu.
Od Bandića se traže dvije stvari: stupanje u kontakt s investitorom projekta Cvjetni prolaz kako bi došlo do revizije projekta i odustajanja od povećanja broja podzemnih etaža garaže kako ne bi bilo potrebe za gradnjom ulazne rampe u Varšavskoj. Od gradonačelnika će također zatražiti da bolje kadrovski posloži Zavod za prostorno uređenje grada.

-jebote koji idioti, od mene traze da ti smanjim dvije etaze garaza, a uopce nisu razmisljali kako doci do onih preostalih cetiri etaze?!
-milane, pa i zagrebacki vrapci znaju da nisam uspio otkupiti zgradu stomatoloskog fakulteta zbog cega je propao onaj projekt ulaska sa gunduliceve ulice(i sam naziv "cvjetni prolaz") i da je poptpuno isto dali sad ima cetiri ili sest etaza, jer jedini moguci ulaz u te garaze, bez obzira dali su one na 4 ili 6 etaza, samo sa varsavske!
-milane jesi li ti tim kretenima podijelio one pare?
-jesam!
-i sto sad oni zele?
-nemam pojma, izgleda da nesto zele, ali jos ne znaju sto bi?
-ides li sto dolje?
-nemam nesto vremena ali budem.
-pozdravi ivu ako ga vidis.
-budem!
-sto mi se marina ne javlja na mobitel?
-nemam pojma, mozda se boji da je ne prisluskuju.
-kako heinz truskaller(bivsi direktor hypo banke za hrvatsku), cujes li se s njim?
- aha cujem, kaze da su ga oni austrijski istrazitelji totalno rasturili i da prije nego dodju do nas poslozimo sve papire za onih 33 milijuna eura kredita koje su nam dali za projekt cvjetno?
-mogu nam sol na rep staviti!:)
-sto radi radic?
-jebe se njega, prodao je vlastiti projekt za gradnju onog aerodroma u donjecku za milijun eura i odustao od tog posla.
da mu dionicari za to saznaju j... bi mu majku!
-tomo, a sto je sa onim terenima na krku(1 milijun m2), kad ce prenamjena?
-cekam da marina preuzme onaj ured, a ako i to zakaze, uvijek mogu graditi golf igralista na njemu!:)
-aha!
...zvrr, zvrr!
-tomo, zove me milanovic, cujemo se kasnije!
-alo prijatelju milane, sto ima novoga?
-zoka, upravo sam razgovarao sa tomom koji je totalno poludio na onaj tvoj prijedlog da se smanji broj etaza na cvjetnom?
-a zasto?
-nema nikakvog smisla traziti smanjivanje broja etaza jer koliko god ih smanjili i one koje ostanu imaju jedini izlaz(ulaz) kroz varsavsku!
-u jebote, o tome uopce nismo razmisljali?
-moramo hitno nesto drugo smisliti.
-jasta!
-kako ti, jesi li prodao onaj stan na bijeniku?
-ma kakvi nema sanse ali sva sreca ne ovisim o njemu!:)
-pomogao stari music (zokijev punac), ha!?
-mora i on malo, a i zaradio je sa tobom!:))
-zoka, znas da mi sad dodje da zaplacem, smrc,smrc, tko nas(bez "bre") ovako zavadi?
-milane, sam si kriv za sve!
-zasto?
koliko sam ja nasih ljudi zaposlio u holdingu i koliko sam poslova
namjestio nasim ljudima.
bez ikakvog natjecaja i sa uvecanim fakturama?
ili sa fakturama a bez obavljenih radova?
znam, znam, zoki.. pricao mi je ivan (music)a i mnogi drugi, ali...
-zasto ali.. smrc,smrc!?
ali...
-smrc,smrc!
ali milane, doslo vrijeme da sjasi kurta i uzjase murta!?

...balkane, balkane, balkane moj..budi mi miran i dobro mi stoj!

Tko je glasao

Da stvar postavimo sa glave

Da stvar postavimo sa glave na noge, jer je ova komedija vec postala zamorna.
Sto se mene tice sve price o legalitetu stoje na strani Bandica.
Svidjelo se to nekome ili ne.
Ulica ne moze revidirati, ispravljati i micati nikoga pored demokratske procedure tj. izbora na kojima je Bandic pobijedio.
Zasto je on pobijedio nije me briga, ali cini se da svakako bez cvrste podrske SDP-a ni ne bi pobjedio.
Bez podrske SDP na predsjednickim izborima nije se bas proslavio.
Legalan je i legitiman kao i predsjednik RH Josipovic. ( ako zazmirimo na cudan disparitet zivih glasaca i glasova, no ako GONG kaze da je to OK...onda )
Sve moguce nepravilnosti, nezakonitosti i sl. bi trebala razmotriti tzv. pravna drzava na osnovu prijava ostecenih tvrtki ili pojedinaca koji je o tim eventualnim nezakonitostima trebaju obavjestavati.
Ostalo su bedastoce i slice vise na seljacku bunu u Stubakima 1573.

Smrdljivi grad zatvara podrume
smrdljivi grad zatvara ulice
smrdljivi grad je zadovoljan sobom
strukture ga dobro furaju
Kosijaneri trule u patikama
muda im zaprasuju ceste
guzice spustaju nisko do poda
kako se oni samo dobro furaju
Smrdljivi grad otvara jeftine bircuze
za sljakere sto locu ko pesi
studenti bez diplome, zene bez ljepote
nezenje bez stana, putnici bez para

I nitko nema snage
da odagna propadanje
i nitko i ne pokusava
da bude vise od hladne zelatine
koja laprda medju krajnostima
kao rijetko govno
dok svi tvoji
besprizorni usrecitelji
i samozvani stovaoci onog
sto ne razumiju

Branimir Stulic Johnny

Tko je glasao

istina bandić je legitimno

istina bandić je legitimno pobijedio na izborima. leitimno je bio alfa i omega zagreba i po tome jepotpuno legitimno upravlja zagrebo kao da je njegovo leno i isto tako legitimno ga je počeo pretvarati u palanku.
da li je legitimno da prijava protiv legitmno izabranog gradonačelnika ne bude u postupku i isti tako da li je potpuno legitimno da se ne poštuje zakon?

w

w. ;)

Tko je glasao

istina bandić je

istina bandić je legitimno pobijedio na izborima. leitimno je bio alfa i omega zagreba i po tome jepotpuno legitimno upravlja zagrebo kao da je njegovo leno i isto tako legitimno ga je počeo pretvarati u palanku.

Vecina zagrepcana ga podrzava.
Ne broje se oni u Varsavskoj nego glasovi u kutijama.Kad 54000 potpisa nije nista izmjenilo, nece ni tih 2,4,14000 sa ulice.
Naci ce se neki kompromis, jer osim te garaze sve je uglavnom jasno.
Projekt na Cvjetnom je jedini nacin da se cijeli stari dio Zagreba ne raspadne. Bukvalno!
Treba naci modus kako te plinske, vodovodne i elektricne instalacije koje su stare i preko 100 godina sasvim promijeniti.
Moguce je jedino ako netko nadje i svoj interes u svemu.
To su cifre od kojih boli glava.
Inace takvih starih zgrada ima svugdje u srednjoj Europi ili npr. u Becu kao sodera.
I bolje stojece olupine od te u Varsavskoj jako tesko postizu cijenu vecu od 1400€/m2.
Da se takvo cudo ozbiljno (skidanje svega do cigle, zbuke instalacije, starih parketa, cijevi, kanalizacijskih odvoda, prozora... i sve novo doveze pa ugrade svoje zidari, vodoinstalateri, roletari, elektricari) uredi, ne moze kostati manje od jos barem 1000€/m2
I poslije se jako tesko za to temeljito uredjeno moze prodati za vise od 2800€/m2.
Mi smo malo van realnosti.

Tko je glasao

Mi smo malo van realnosti?

Mi smo malo van realnosti? Hmmm... ti si malo van realnosti.
Glupost je neizmjerna, kreteni će platiti 15000€/m2 i za najzagađeniji, najotuđeniji itd prostor ako to odgovara kič trendu. Svaki čoban bi dao neograničeno mnogo za mramorni zahod nasred trga sa ugraviranim vlastitim inicijalima, samo da može.
Vecina zagrepcana ga podrzava.Većina ZGrepčana NE podržava MB (prema relevantnim anketama), nadalje, to je također stvar trenda = irelevantno.
"Osim garaže je sve jasno"??? Ni otprilike! Bilo da je riječ o 16-40 blokova za "preuređenje", natkrivanjima ulica, metroima i interpoliranim šoping centrima, garažama i neboderima... u blietzkrieg maniri. Tek sad kad je sve propalo traži se eventualni kompromis, a Tomo i dalje pokušava "va banque"... unatoč tome što je izgubio sve ostale projekte.
Moguce je jedino ako netko nadje i svoj interes u svemu.Cilj opravdava sredstvo??? Ovog se ni Goebels ne bi posramio. Dakle, da je sad Dolfi na vlasti - a bože moj: po tebi imao bi legitimitet...OMG! Javna rasprava nije formalnost; demokracija & referendum nije tek pro forme (niti služi da se tek slijepo birokratski držimo pravila). Jedino što se može ovdje reći je da je to složen i osjetljiv problem, stoga ga tako i valja rješavati: multidisciplinarno, sistematski, pažljivo.
Još malo protuGoebels propagande: štakornjaka tu nema niti je bilo (odn. ništa manje/više nego li bilo gdje drugdje). Ako pak govorimo o zapuštenim dvorištima i parcelama, ljudi u centru su zabrinuti zbog polupraznog ex-HoTo "Castelluma" gdje se osim hrpe smeća DOISTA može naletiti na štakore, u centru grada, pored osnovne škole. Kao i na gmajni pored Svete nedelje, tzv. "HoTo Villa", polupraznih i zapuštenih, gdje također po mraku obitavaju glodavci...

Tko je glasao

imaš ti pravo. Koliko tek

imaš ti pravo. Koliko tek razmrdane instalacije imaju one stare kuće u dubrovačkom starom gradu. O palači pokojnog Valerija da i ne govorim. Najbolje je srušit i sagradit novo

Tko je glasao

Nisam ja njega razumio

Nisam ja njega razumio tako.

On naglašava potrebu da se u gradu konačno poradi na infrastrukturi staroj i više od 100 godina jer se raspada i gubi funkcionalnost. Komunalna infrastruktura ne vrijedi ništa ako ne ispunjava svoju funkciju. To se ne može poreći.

Također, kuće koje se doslovno urušavaju treba obnavljati. Pa ne smije u centru grada biti tako nečega. Treba poštovati privatno vlasništvo, uključno stanove po takvim zgradama ali je potrebno i održavati pročelja, popraviti narušenu statiku objekata i koješta drugoga.

Na kraju krajeva, grad ima pravo na svoje lice, staro ili novo ovisi o volji građana ali nikako ne lice grada koji se raspada.

Spomenuo je Beč, krasan grad. Pun stare gradnje a ipak se ne raspada. Ne raspada se zato što se o njemu vodi briga i zato što vlasnici ne govore da ih zanima samo stan u zgradi a vanjsko lice neka bude kakvo hoće ili da o njemu vodi brigu netko drugi. Taj drugi doduše vodi brigu, ali je i naplaćuje od onih koji imaju stanove.

Grad ima pravo u cilju postizanja ili održavanja svog poželjnog lica odrediti da vlasnici unutrašnjosti vode brigu i o vanjštini. Kod nas to nije slučaj, odnosno jest ali nikoga očito nije briga. Krajnje je vrijeme da se i to promijeni.

Ne bi se smjelo nikome u "štakornjacima" dopustiti da kaže, još manje da se tako ponaša, "meni je dobro a kome smeta neka sam plati".

Ja ga razumijevam u tom smislu i, što se mene tiče, potpuno je u pravu. Ne odnosi se to samo na ovu priču već puno puno šire.

B-52

Tko je glasao

On naglašava potrebu da se

On naglašava potrebu da se u gradu konačno poradi na infrastrukturi staroj i više od 100 godina jer se raspada i gubi funkcionalnost.
Upravo to je jedan od glavnih problema i razlog je što ona grupa urbanista nije htjela potpisati novi (naručeni) GUP. Ovo HoTovo čudo se spaja na staru gradsku infrastrukturu koja već danas teško podnosi ono što je prikopčano na nju. Tu mislim na energetiku, vodovod, kanalizaciju, ali i na prometnu infrastrukutu o kojoj se toliko govori. Nije pitanje samo one nesretne rampe već je pitanje kako do te rampe doći i otići. Također ovo čudo oduzima svim zgradama u bloku dio njihovog prirodnog prostora i izrazito reducira i degradira njihov okoliš. Pokušaj živjeti kraj jedne sedmerokatnice koja ti oduzima ne samo pogled nego i sunčevu svjetlost i kad otkriješ da veći dio dana držiš upaljeno svijetlo možda shvatiš o čemu je riječ.

Vjerojatno su mnogi zaboravili da u nekom minimalnom životnom standardu bi se trebalo spominjati i osunčanje, no to je naglo nestalo kad je 90-tih krenula urbanistička devastacija po Trešnjevci, Trnju itd. i koja nije do danas stala. Zaboravili smo da je upravo naša MMinistrica dala važan poticaj takvoj devastaciji za vrijeme svog gradonačelnikovanja odlukom da se Zagreb više ne širi nego nego da se popunjavaju rupe. Ona je stvarno sramota svoje struke.

Spomenuo je Beč, krasan grad. Pun stare gradnje a ipak se ne raspada.
Ovo je jedna prilično površna ocjena i pokazuje nepoznavanje onog o čemu se govori. Upućujem svih da potraže podatak koliko stanova u tim "krasnim kućama" nema zahod, a da ne govorimo o kupaonicama. Podatak je stvarno iznenađujući te možemo zaključiti da ove zagrebačke zgrade, o kojim razgovaramo s takvim nipodaštavanjem, su neusporedivo kvalitetnije od ovih bečkih sa zajedničkim zahodima na stubištima ili podestima te s kadama u kuhinjama.

Primjer nam može biti Karl Marx-Hof koji je dugačak skoro kilometar i ima 1,382 stana bez i jedne kupaonice, a zgrada je dovršena 1930.

Ne treba gledati samo fasade jer "fasada je samo fasada", treba pogledati malo dublje.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Primjer nam može biti Karl

Primjer nam može biti Karl Marx-Hof koji je dugačak skoro kilometar i ima 1,382 stana bez i jedne kupaonice, a zgrada je dovršena 1930.

Ne znam zašto je to tako i da li je baš to bila prvobitna namjera projektanata, a ako je, zašto je.

Kad sam šetao Bečom, divio sam se gradu kao turist. Kad prošetam centrom Zagreba, uvijek se iznova prenerazim onime što se tamo može vidjeti. Ne ulazeći u to što se može vidjeti kroz haustore i u dvorištima, već sam pogled na fasade deprimira. Zagreb je ipak glavni grad ove zemlje.

Koliko sam čuo, u Beču se ide dotle da se strogo pazi što u pojedinim dijelovima grada može biti na fasadama (navodno negdje niti cvijeće na prozorima a kamoli sušenje rublja i klima uređaja). Čujem da čak ni vrstu prozora na vlastitom stanu ne smiješ promijeniti (umjesto drvenog staviti plastični).

Nadalje, oni iz nekog razloga, valjda da očuvaju "duh grada i životni ritam", navodno u pojedinim gradskim područjima ograničavaju pojedinim kategorijama useljenika da čak i iznajme stan.

Neću samo reći da imam dojam, već da sam siguran, kako tamošnja gradska uprava, a bogme i stanovnici, puno više vode brigu o svom gradu nego mi ovdje.

Fasada jest samo fasada ali ogromna većina onih koji samo prolaze ili kratko borave u gradu, upravo po fasadama oblikuju vlastito mišljenje o tom gradu.

No ipak, mislim da je jasno što sam htio reći prethodnim komentarom.

B-52

Tko je glasao

Ne znam zašto je to tako i

Ne znam zašto je to tako i da li je baš to bila prvobitna namjera projektanata, a ako je, zašto je.
Jednostavno, to je bila narudžba investitora.
Ono što se uvijek zaboravlja je da u svakom projektu investitor je taj koji ima završnu riječ i ako investitor hoće stanove bez kupaonica onda će takve stanove i dobiti. Zanimljivo je da je tu investitor bio grad Beč i i da je Karl Marx-Hof jedan iz cijelog niza socijalnih gradnji po čemu je Beč bio avangardan u ono vrijeme. (za više podataka potražiti Manfredo Tafuri - "Vienna rossa")

Inače podatak o stanovima bez zahoda i kupaonica u starim zgradama u Beču, ako se dobro sjećam, je 70%. E sad, što je važnije, imati fasadu ili zahod u stanu, naravno, ovisi o stanaru.

No ono što zaboravljamo u našoj romantičnoj šetnji Bečom je da smo mi u Zagrebu, kao i cijela Jugoslavija, doživjeli revoluciju u kojoj je vlasništvo na tim zgradama, blagorečeno, rasprčkano. Nekad je svaka zgrada imala svog vlasnika koji je imao određeni broj stanova koji su bili u najmu i iz kojeg najma se financiralo održavanje zgrade. Postojao je kućepazitelj koji je bio zadužen za red i tekuće održavanje. Nakon WWII sve je to razoreno, nestali su kućepazitelji, stanovi su davani ljudima na korištenje praktički badava i u te zgrade godinama nitko nije ništa ulagao. Dodatni udarac je bio kad su stanari dobili mogućnost otkupa tih stanova za 20 tisuća DM bez točnog znanja što su zapravo kupili, a kupili su i obaveze održavanja pročelja, krova, haustora, dizala itd. Problem je da tih obaveza nisu ni danas svjesni i budući da se tim bavim mogu posvjedočiti iz prve ruke.

I kao da sve to nije bilo dovoljno eto danas i Tome koji maljem uvodi presedan u cijelu priču komunističkog razvlašćivanja. Nakon njega ni štakora neće biti!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Dodatni udarac je bio kad su

Dodatni udarac je bio kad su stanari dobili mogućnost otkupa tih stanova za 20 tisuća DM bez točnog znanja što su zapravo kupili, a kupili su i obaveze održavanja pročelja, krova, haustora, dizala itd. Problem je da tih obaveza nisu ni danas svjesni i budući da se tim bavim mogu posvjedočiti iz prve ruke.

Vjerujem i znam. :)

Pretpostavljam da je u sklopu motiva te revolucionarne prakse bio i taj da se prijašnji vlasnik (država, grad, poduzeća) riješi obveze održavanja zgrada.

Ali što sad?

Zakone imamo, obvezna zajednička pričuva postoji i takva je kakva je, praksa je takva kakva je i stanje zgrada je takvo kakvo je, većinom užasno.

Netko će morati "stisnuti petlju" i promijeniti praksu. Inače će se sve srušiti jednoga dana koji i nije tako daleko. To bi tek bila katastrofa, za glavni grad pogotovo.

A štakora će biti, oni uvijek prežive. ;)

B-52

Tko je glasao

A štakora će biti, oni

A štakora će biti, oni uvijek prežive. ;)
E sad nisam siguran na koje štakore misliš, moralne ili animalne :)

Inače onaj moj gornji komentar je bio samo skraćena verzija dnevnika Štakornjaci pisanog u travnju 2008, dakle, pred više od dvije godine.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Mi za štakore velimo

Mi za štakore velimo "Pantagana". Grupa zinedine zidane uglazbila je u stilu regea pjesmu o našim pantaganama. Evo prvo stavljam text da bi se lakše razumila pjesma pa link na samu pjesmu. Odlična je i odlično oslikava naše društvo.
Tekst:

-Pantagana Dip daun in Gana Or ivn in Gvajana Or ivn in Bocvana Dej ol hev pantagana Koz pantagana In Gana or Gvajana In Bocvana or Bosnana Iz d sejm pantagana Ko rano rani Hi mejk d mani En den kam pantagana Tu tejk avej d hani Koz pantagana Iz gona kip as in banana Đast lajk in Gana Gvajana or Bocvana Pantagana kom tu maj haus Čekin aut vot aj hev in d haus Tejking d best det der iz in d haus Tu bring it ol bek to d gaverment haus Pantagana Debela pantagana Naoružana Ovlaštena za gana Pantagana Živina zajebana Neobrazovana, nerafinirana A ima gana Kad uberen pantaganu mene je odma strah Kada bi bilo prvi put da me je uitija Njegova glavna preokupacija je rasta man Kake je volje gore il bolje, šta ti ga ja sad znan Ma o’nja ga đava Gleda me debela glava I vata me strava Dok osobu drži Na vatri se prži No potiho u sebi Mater mu prčin PRČIN TI MATER Bolje da mučin Tu sejv d nejšn Vi nid an ekšn Deratizejšn Iz gona bring as satisfekšn Koz pantagana Kip Kroejša in banana Đast lajk in Gana Gvajana or Bocvana Hir vi go nau Pantagana kom tu maj haus Čekin aut vot aj hev in d haus Tejking d best det der iz in d haus Tu bring it ol bek to d gaverment haus Pantagana Debela pantagana Naoružana Ovlaštena za gana Zinedine Zidane France music reggae band croatia split dalmatia soccer humor funny zagora comedy jamaica bob marley cro football marseille real madrid italia headbutt inter matterazzi zinedin zidan pantaghana bobo …
Evo link na pjesmu i spoot:

http://www.youtube.com/watch?v=ytUr-c4JGpc

Pozdrav,
Grd &lin

Tko je glasao

Upravo to je jedan od

Upravo to je jedan od glavnih problema i razlog je što ona grupa urbanista nije htjela potpisati novi (naručeni) GUP

no to je naglo nestalo kad je 90-tih krenula urbanistička devastacija po Trešnjevci, Trnju itd. i koja nije do danas stala.
reci jel imaju ikakve veze ove dvije skupine ljudi, ako imaju što im je zajedničko, a ako su nedajbože isti što se to promjenilo u glavama i zašto

Tko je glasao

reci jel imaju ikakve veze

reci jel imaju ikakve veze ove dvije skupine ljudi
Naravno da imaju veze (vidim da je uhvaćena moja zloba)!
A što se promijenilo, ako se promijenilo, nemam pojma. Budimo sretni da se ipak nešto promijenilo.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

potpuno si u pravu, stvarno.

potpuno si u pravu, stvarno. Sa G-newsom malo po običaju ironično, ali greška

Tko je glasao

valja biti i ironican u

valja biti i ironican u svemu ovome!:)
nacin rijesavanja poput onog "cvjetnog", ipak nije nacin rijesavanja problema povijesnog centra jednog grada, sve ako i zanemarimo onu rampu u varsavskoj!
naime, struka(arhitekti i povijesnicari umjetnosti) bi trebala izraditi prijedlog obnove povijesne jezgre, jasno odrediti sto spada u domenu povijesne bastine i sto treba renovirati, a sto se kao derutno moze ukloniti.
a ovako, samo se zbog "cvjetnog" (uz rampu u varsavskoj), mijenjao cijeli gup, ukinula se odredba o zabrani gradnji garaza u donjogradskim cetvrtima, te se za trecinu povecao koeficijent izgradivosti.
kad sve to sagledamo, nije samo problem u toj nesretnoj rampi i njenom oduzimanju od pjesacke zone.

Tko je glasao

nije samo zbog cvjetnog

nije samo zbog cvjetnog promjenjen GUP. Imaš Cesarčevu, pa svu silu garaža koje nemaju nigdje drugo nego pod Zrinjevac, HNK, trgove jezgre...., o promjeni zelene podslijemenske zone da ne pričam
U starom GUPu je bila oderdba o zaštiti povijesne jezgre, pogotovo je nedodirljiva i sveta bila javna površina (trgovi i ulična mreža, eventualno se mogla pretvarati u pješačku zaonu nikako obratno)
Onda stižu novi "vizionari", politički se postavlja "struka" pa za pročelnicu Zavoda za zaštitu spomenika drito iz Rijeke stiže Linićeva Doris Kažimir, potpuno pada s marsa što se tiče stručnosti u vezi zaštite spomenika. Tamo stvarne stručnjake mobingira na razne načine i ukida zaštite na neka područja i zgrade. Ali ni to nije nešto posebno novo, ona samo ide đonom do daske, do sada se to radilo u rukavicama raznih pametnih sa lulom ili bez, ali sa malo više stila. taj stil uglađenih prevaranata doveo je do promjene mode na ove sa manje stila. I dobro da je doveo jer ima još nade da sada kada su pale krinke mi kao građani svuda ipak spasimo što se spasiti da i inzistiramo na ODGOVORNOSTi.

Nesretna okolnost je što predugo traje to stvarno obezvrjeđivanje znanja i struke pa struka tvrdo postaje "struka". Sada je pitanje povjerenja.
Uopće veliki je događaj što jsu DAZ, UHA i HKA izišli na koncu sa zajedničkim priopćenjem o upitnosti cijelog postupka.
Koliko znam to je isto "iskamčio" jedan ne eksponirani, "obični" arhitekt.
Davno je uvedena moda da politika projektira. Tim Dakić-MMD su vrijedni pregaoci toga kroz dulje vrijeme.
Rezultati su tu i imaju odjeka na previše toga. Uvuklo se duboko takvo "razmišljnje" stručnjaka.
Najednom evo na krilima svjetske krize stiže nova moda.
Tako da su Bandić, Kerum, Horvotinčić i sliči biseri samo normalna poslijedica tih tokova razmišljanja. Ako sada smijenimo Bandića a ostane isti smijer mišljenja ništa od ODGOVORNOSTI

Tko je glasao

3103, jedna od najgorih

3103, jedna od najgorih stvari što su se mogle dogoditi je ta da su takve osobe raspodijelile svoje kadrove u svim gradovima i županijama te u ministarstvu (ono prvo ide zaštite?). Dalje one su bile odlične i još su "profesorice"o d koje su mlade generacije naučile kako muljatii i ne biti kažnjen za to. Za sobom su ostavile mnoštvo tako školovane "djece" koja će nastaviti njihovim stopama. Ta i takva djeca su izneredila mnoga mjesta u dalmaciji do neprepoznatljivosti. Kad samo pogledam na što danas sliči moj gradić dođe mi da plačem. A radi koga? Radi mafije i političkih struktura uvezanih sa njima.

grd&lin

Tko je glasao

ODGOVORNOST je jedini

ODGOVORNOST je jedini odgovor koji vidim. On i neije toliko zamršen kako izgleda na prvi pogled. Umreženost, hobotnica ili kako već, pruža široko i duboko svoje pipke i to nije sporno.
Jednim jedinim člankom u zakonu o prostornom i gradnji na ovlaštene arhitekte, građevinare, elektroinžinjere, strojare i geodete je prebačena odgovornost, kaznena, sa jako visokim kaznama ako potvrde neku građevinu, instalacije u vezi nje, iskolčenje a da to nije po pravilima struke. I to je u redu. Međutim ono što nije u redu je to da pravu odgovornost ne snose ljudi zaposleni po ministarstvima i gradskim upravama. Oni mogu ucjenjivati i rastezati do mile volje, za istu plaću njihovi kolege rade punom parom, možda i pogriješe i oni u tom slučaju idu na neku disciplinsku komisiju koja je u glavnom u vezi bodovanja plaće i sl. Ko ne radi taj i ne griješi i dobiva punu plaću, a i mito da napokon nešto i riješi. Drugo je ta kolektivna odgovornost gdje zapravo odgovornosti nema pa to i omogućava bahaćenje do daske, a ovo totalno prebacivanje odgovornosti na ljude koji nisu u upravi nego su ovlašteni zapravo govori o dodoatno smanjenoj odgovornosti uprave.
Dakle ti tako brižno odgojeni mladi i bahati jednim članom zakona o upravi mogu biti naglo spušteni sa visina.
Ledevet gore piše da urbanisti nisu htjeli potpisati izmjene za ovaj gup, ali su ti isti ljudi sudjelovali u pregroznim devastacijama i prije ovoga. Ne bih toliko na ljude, to su samo ljudi, ali su zakoni naravno pisani da im se omogući ta sloboda - za njih sitna, ali za političke igre sa zemljištima krupna i za igre glavnih stranaka. Naravno kada u saboru po prijedlogu zakona, koji su možda i ok, biraju, onda biraju dogovorno: ovo vama, ono nama.
Kako prekinuti tu idilu pitanje je sad, a da nije promjena u smislu da samo neki drugi, drugačijeg imena i stila, ne nastave takvu igru.
kako uvesti da su stručna mišljenja ta koja se trebaju slijediti, ali i veliku odgovornost tih institucija.
Ista priča je sa Splitom, Dubrovnikom i svim ostalim gradovima, priobalju i svim područjima koja su vrijedna. Ako se i iznađe u zakonima neka kaznena odgovornost za takve vrste hapanja i devastacije onda je ona 10x manja nego nekim klincima za listić marihuane ili sl.

Tko je glasao

Ukupno 23 gradska zastupnika

Ukupno 23 gradska zastupnika tada su podržala projekt gradnje: deset zastupnika SDP-a (predvođeni gradonačelnikom Milanom Bandićem), devet zastupnika HSS-a, HSU-a i Nezavisne liste Tatjane Holjevac (koalicijski partneri SDP-a), dva HDZ-ovca, Davor Šuker i Ivica Perković te nezavisni zastupnici Pero Hrgović i Boris Mikšić. Tada se počeo naslućivati i nadolazeći razdor u SDP-u, odnosno sukob tzv. Bandićeve i Milanovićeve struje: sedam zastupnika sklonijih predsjedniku SDP-a ostali su suzdržani.
‘Kukavički’ potez
To su predsjednik RH Ivo Josipović, današnji šef kluba zastupnika SDP-a Jurica Meić, Iva Prpić, Mirando Mrsić, Igor Dragovan, Ivana Mlinar i Neven Mimica. Prema izjavama nekih njegovih stranačkih kolega, Davor Bernardić, trenutni kandidat za šefa Gradskog ogranka SDP-a, ‘pobjegao’ je s glasovanja u toalet Gradske skupštine. I dok se u nekim krugovima Bernardićev potez smatrao ‘kukavičkim’, dio naših sugovornika iz Gradske skupštine smatra da su ‘suzdržani SDP-ovci’ pridonijeli izglasavanju projekta.

a ovo što na kraju kaže Darinko Kosor je bitno:
Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor smatra da “stvar treba vratiti na početak”.
- Načelno nisam protiv projekta, ali je očigledno da su gradske službe pri donošenju dokumentacija i dozvola pogodovale privatnom investitoru, a nisu razmišljale o javnom interesu - kaže Kosor koji smatra da je potrebno doći do kompromisa između građana i investitora. Gradska vlast inače će, smatra Kosor, izgubiti povjerenje građana.

- To pokazuju i svakodnevni prosvjedi u Varšavskoj - zaključuje Kosor.
a juče ovako govori predsjednik skupštine
http://pollitika.com/sukob-legitimiteta-u-varsavskoj#comment-223864

Tko je glasao

@3103 Suzdrzani SDP-ovi

@3103
Suzdrzani SDP-ovi skupstinari su pridonijeli izglasavanju projekta jer bez njih ne bi bilo kvoruma, tako da je na kraju bilo svejedno jesu li glasali za ili protiv. Da su uistinu htjeli zaustaviti projekt bi morali glasovati za ili ne biti prisutni na glasanju.
Inace, mislim da je sada potpuno nebitno tko je bio za ili protiv tada jer sad je sad:) I bolje ikad nego nikad. Sva SDP-ova politika (ne samo Milanovic) je godinama ocito pogresno mislila da joj samo Bandic donosi glasove, i da bez Bandica SDP-a u Zagrebu nema. To stajaliste je kako se cini bilo pogresno. Pogrijesili su mnogi, ali to stalno vracanje u sto bi bilo kad bi bilo nema nikakvog smisla.

Tko je glasao

@martin točno, sve je to

@martin točno, sve je to bio namješteni izborni inženjering i jeftine fore SDP-ovaca.

Nažalost još uvijek postoji masa budala nasjeda ne takve fore i spremna je za bandu lopovsku staviti ruku u vatru.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

3103, nakon "odlucnog

3103, nakon "odlucnog mozda", izgleda da smo u reziji sdp-a dobili i "energicno suzdrzani"!:))
zbog toga su oni navodnici!

Tko je glasao

@edi3 hvala na pojašnjenju,

@edi3 hvala na pojašnjenju, jer sam mislio da je ono "energični" ljepši izraz za mutavi.

Hebiga uvijek zaboravim da su vijećnici i zastupnici vojnici stranke, a ne predstavnici puka.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@edi3 "energično

@edi3 "energično suzdržani" to su ti oni koe je Zoki odredio da budu "carevo novo ruho".

Vidiš "energično suzdržani" Ivo Josipović postao je predsjednik države, Dragovan je Zokijeva pudlica, Bernardić je nagrađen kandidaturom za šefa Gradskog ogranka SDP-a, a ostalima je osigurana privilegija da sjede uz Zokijevu nogu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

nogu ili preponu!?:))

nogu ili preponu!?:))

Tko je glasao

@edi3 pa nisam baš htio u

@edi3 pa nisam baš htio u intimu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nekako me pocinje obuzimati

Nekako me pocinje obuzimati osjecaj da prosvjednici idu i rade na ruku Hrovatincicu.
On je napravio sto je trebao, dobio sve legalne dozvole, iskamcio i iznudio sve iznude, a sad jos i onemogucavanje posjeda i radnje, ..., sve u svemu jos jedna dugotrajna, mucna, stetna odgoda suocenja sa polsjedicama,,... on ce ili izvuci debelu naknadu za ovaj igrokaz, i/ili dobiti zamjensku lokaciju usporedive vrijednosti i bruto razvijenih metara kubicnih. Bas sam nestrpljiv vidjeti sto ce biti u buducnosti.

Tko je glasao

u svakom slucaju horvatincic

u svakom slucaju horvatincic u svemu ovome nece lose proci.
da kojim slucajem bivsi saziv gradske skupstine na celu sa sdp-om( kao da obozavam vaditi mast esdepejcima!?) na vrijeme reagirao na zahtjeve zelene akcije i prava na grad i da nije usvojio gup i prostorni plan te lokacije, horvatincic bi sa aspekta dotadasnje kvote izgradivosti i tog centra bez graraza(uz sadasnju krizu) sigurno lose prosao u svemu tome.
medjutim, kako mu je milan bandic potpomognut gradskim sdp-om(uz sversrdnu podrsku iblerovog trga) omogucio da dobije sve dozvole za gradnju, svako stopiranje te gradnje ili povlacenje dozvola za nju ce mu donijeti vecu dobit nego u onoj prvoj varijanti.
mislim da bi horvatincic na adekvatan nacin trebao zahvaliti milanu bandicu, gradskom sdp-u i zoranu milanovicu, na njihovoj svesrdnoj podrsci tom njegovom projektu!
predlazem ako nista drugo, neka se bar rampa u varsavskoj nazove "rampom sdp-a"!?:))

Tko je glasao

Nije mi jasno zbog čega

Nije mi jasno zbog čega 'Pravo na grad', 'Zelena akcija' i ostali Zagrepčani prosvjednici u Varšavskoj ulici toliko žele da Zagreb zadrži izgled jednog srednjo-europskog grada s dugogodišnjom povijesti i kulturom. Isto tako mi nije jasno zbog čega se bune da Zagreb izgubi svoj identitet i pretvori se u jedan gradić, koji je glavni grad jedne države ali po svemu više naliči nekom velikom selu na američkom divljem zapadu gdje pravo glasa imaju samo novac i moć. Oni ne shvaćaju da skorojevići koji žive ili koji s došli u Zagreb žele pošto potom biti njegova gradska krema ili jet-set. Pripadnici zagrebačke neogradske kreme i jetseta se žele ugledati u pripadnike stranih političkih i gradskih krema ali im im to baš ne polazi za rukom. Razlog je čisto jednostavan. Vani pripadnik političke ili gradske kreme i jetseta ako želi da stanovanjem potvrdi potvrdi svoj imovinski status kupiti će stan u centru grada, u pješačkoj zoni. Ako treba negdje otići ići će pješke (to je sada 'in') ili taksijem. Pošto želi biti jako in' on će podržavati 'green' (zelenu) opciju, znači što veća pješačka zona gdje prometuje samo javni prijevoz i taksiji i puno zelenila i vodoskoka. Pripadniku strane gradske i političke kreme je ispod časti voziti sam auto u gradskoj gužvi, puno mu je ljepše dremuckati na zadnjem sjedištu auta. U tome je razlika između pripadnika i gradske i političke kreme vani i pripadnika u Zagrebu. Umjesto da se voze taksijem oni moraju imati auto ispred ili u garaži zgrade i onda ga tražiti po garaži. Njima je bitnije što neće smočiti lakirane cipelice ili finu odjeću umjesto što će ona biti namirisana mirisom benzina.
w

w. ;)

Tko je glasao

SDP ZNA! Prosvjedi u

SDP ZNA!
Prosvjedi u Varsavskoj donose i prve plodove:
Studenti i mlade mame su odradili svoje i sad mogu doma ;)
Vise nece besplatno gradskim prijevozom na ovakve evente, a ni vrtici nece vise biti jeftini kao prije.
Sjajno!

Tko je glasao

pa nismo zagovornici

pa nismo zagovornici besplatnog ručka
nema ga i sve ručkove besplatne do sada treba platiti.
Ni u socijalizmu se studenti nisu vozili besplatno, a koliko znam ni penzići. To je politika nesposobnih koji sakupljaju za stotinjak kuna izborno tijelo dok lopatama sebi grabe millijarde

Tko je glasao

@3103 hebiga, pa nije vrag

@3103 hebiga, pa nije vrag da u mertropoli svih ovih godina još uvijek vrijedi ona "komunisti su krali, ali su i raji dali"!?.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ako ni taksenu marku ne

ako ni taksenu marku ne plati tim "krupnim kapitalom" nego je svi plaćamo kako se to zove

Tko je glasao

to ti je vreme gableca, daj

to ti je vreme gableca, daj koju sliku iz Splita di je vrime marende od 10 do 14, ma ko to more platit

Tko je glasao

Aleksandar Hadzivelkos, samo

Aleksandar Hadzivelkos,
samo jedno načelna opaska: "Ovdje se postavlja pitanje legitimiteta nasuprot legalnosti, ali za mnogo članove pollitika.coma to ne važi u mojem primjeru legalnosti i legitimiteta predsjednika Josipovića u dnevniku 'Predsjednik Josipovića o Hrvatskoj u trećem licu".

Tko je glasao

@Aleksandar Hatzivelkos

@Aleksandar Hatzivelkos
Nedostaje jedan važan aspekt koji delegitmira Milana Bandića a to je rezultat glasovanja na izborima za predsjednika RH kada je već glasačko tijelo u Zagrebu okrenulo leđa Bandiću. Javno mnijenje se mijenja brže nego slijed izbora pa je ovog trenutka jasno, i bez referenduma, da je Bandić izgubio podršku građana Zagreba. Referendum bi otvarao nove rasprave jer vjerojatno ne bi izašlo više od 50 % birača i onda, mada bi većina glasala protiv Banduića i rampe, odluka ne bi bila obvezujuća.
I kako manje više svi znamo kako se glasa u skupštinama - dakle, inicijativa izvršne vlasti se u 99,9% prihvaća - ne treba toliko okrivljavati Gradsku skupštinu, ali ne i amnestirati je u potpunosti odgovornosti.
Referendum pod ovim čudnim uvjetima nije rješenje, a vidjet će se već sutra koliko je on potreban. I ne treba zaboraviti da je 4000 građana, u ovim uvjetima apatije odnosno beznađa sasvim solidan broj nezadovoljnika. Da bi se došlo do loo ooo treba još malo vremena i naravno, drugo mjesto za održavanje prosvjednog skupa i manje zastrašivanja organizatora, koje je sada evidentno.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@danimir Nedostaje jedan

@danimir

Nedostaje jedan važan aspekt koji delegitmira Milana Bandića a to je rezultat glasovanja na izborima za predsjednika RH kada je već glasačko tijelo u Zagrebu okrenulo leđa Bandiću.

sjetio sam se i toga, ali ne vjerujem da se rezultat sa predsjednickih izbora moze koristiti za delegitimaciju pozicije gradonacelnika. tj. mozda bi se i mogao, da je taj rezultat bandica bio porazavajuci (npr da je dobio manje od 5% ili osjetno manje od 150 000, sto je broj glasova koji je dobio na izborima za gradonacelnika). izvan tih drasticnih scenarija, osobno smatram da se radi o mijesanju jabuka i krusaka.

I kako manje više svi znamo kako se glasa u skupštinama - dakle, inicijativa izvršne vlasti se u 99,9% prihvaća - ne treba toliko okrivljavati Gradsku skupštinu, ali ne i amnestirati je u potpunosti odgovornosti.

s ovim se slazem u potpunosti. cak bih dodao da je bandic imao "neposlusnu" skupstinu, ako se usporedi sa saborom ili drugim vecim skupstinama u drzavi. detaljni plan je izglasan bez dobrog dijela SDP-ovaca i uz pomoc nekoliko HDZ-ovaca.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Na sjednici Gradske

Na sjednici Gradske skupštine 1. veljače 2008. g. za donošenje GUP-a glasovalo je ukupno 23 zastupnika i to 10 zastupnika SDP-a, 9 zastupnika iz reda HSS-a, HSU-a i nezavisne liste Tatjane Holjevac- kolacijski partneri SDP-a, 2 zastupnika HDZ-a (Davor Šuker i Ivica Perković) i 2 nezavisna zastupnika (Boris Mikšić i Pero Hrgović).
Protiv GUP-a je glasovalo 8 zastupnika i to 3 zastupnika HNS-a, 3 nezavisna zastupnika , 1 zastupnik HSLS-a i 1 zastupnik HDZ-a.
Suzdržano je bilo ukupno 8 zastupnika i to 7 zastupnika SDP-a i 1 zastupnik DC-a.

sdp je u proslom sazivu gradske skupstine imao 25 zastupnika, a hdz svega 9, pa kad puckoskolskom matematikom zbrojimo koliko je sdp-ovih zastupnika glasalo za taj gup, koliko ih je bilo odsutno i koliko suzdrzanih, pa kad tome dodamo ona dva zastupnika hdz-a, uvidjeti cemo sav (bes)smisao aleksandrove izjave o tome da je...."detaljni plan izglasan bez dobrog dijela SDP-ovaca i uz pomoc nekoliko HDZ-ovaca"!?:)
em im je zao, oprostite im jer nisu znali (mirela holy), em su bili opozicijske travke pored hrasta( ivo jelusic), a sada su im zanimljivo i hadezeovci(komada 2) za sve to krivi (aleksandar hatz)!?:))

Tko je glasao

danimire, na takav se nacin

danimire, na takav se nacin glasa jedino u skupstinama (ili zakonodavnim tijelima) u onim drustvima u kojima postoji samo formalna, ali ne i stvarna demokracija.
kad se u skupstinama gotovo sve odluke izvrsne vlasti prihvacaju aklamacijom, tad definitivno demokracije tu nema.
sdp-ovska vecina u proslom sazivu gradske skupstine, zajedno sa onom smjesnom zenicom koja je dobila svega par glasova predstavljajuci se kao neka, do tada nevidjena alternativa milanu bandicu i koja je vjesto nakon izbora te glasove protrgovala za funkciju predsjednice te skupstine, gotovo sve bandiceve odluke je prihvacala aklamacijom.
jedino bi malo zivnuli kad se izglasavala promjena gup-a, jer fala bogu, svatko ima svog gradjevinskog poduzetnika.
danimire ta ekipa poltrona i uvlakaca od kojih su se mnogi ponovili i na zadnjoj milanovicevoj listi, sigurno da snose istu odgovornost za projekt cvijetni trg, kao sto ga snosi i milan bandic.
mislim da ni krivicni zakon ne pravi veliku razliku izmedju onoga tko krade i onoga tko mu je drzao ljestve da to napravi.

Tko je glasao

dio razgovora objavljenog u

dio razgovora objavljenog u "zarezu" 18.10.2007g. s vesnom petrinjak simek.

Kako tumačite situaciju u Gradskoj skupštini? Sve ove promjene prolaze, GUP se izglasava, nitko se ne buni. Čini se da 54.000 ljudi koji su na proljeće potpisali peticiju Stop devastaciji Cvjetnog trga nemaju svoga zastupnika u Skupštini.

– Jučer sam bila cijeli dan na sjednici Skupštine, i nije mi to prvi put. Tri stranke, HDZ, HNS, HSP, su glasale protiv izmjena GUP-a, ali SDP ima sigurnih 26 ruku, i sve točke uvijek izglasava tih 26 zastupnika. Oporbeni zastupnici su prilično argumentirano govorili protiv gradnje garaža, no to nije dotaklo uši SDP-ovih zastupnika. Sam je gradonačelnik čavrljao i smijuljio se dok su oporbeni zastupnici iznosili argumentaciju, drugi su izlazi van i vraćali se kad su ih pozvali na glasanje. Tih 54.000 potpisa nitko nije ni spomenuo. Zastupnici su jedna samozadovoljna mašina koja podržava politiku gradonačelnika.

Što je sa zahtjevom za rampu u Varšavskoj ulici?

– Investitor Horvatinčić je tijekom ljeta dobio tri lokacijske dozvole za gradnju unutar bloka, dok još nije bio siguran kako će se stvari odvijati. A Grad Zagreb je tražio od sebe i sam sebi izdao lokacijsku dozvolu za gradnju rampe u Varšavskoj 6, i to za ulazak u unutrašnjost bloka tunelom na minus dva nivoa na dubini od 12 metara ispod zemlje. Dakle, Grad ide devastirati javni prostor da bi se omogućio ulaz u privatne garaže. Grad je to učinio zbog toga što građevinsku dozvolu Horvatinčić ne bi mogao tražiti, jer za građevinsku moraš biti vlasnik nekretnina. A kako Grad Zagreb po zakonu ne može sebe razvlastiti od javne površine, onda je on sam od sebe tražio tu dozvolu. To je apsurd, i pokazuje dokle je naša gradska uprava spremna ići da bi zadovoljila investitore. Riječ je o jednoj grupi koja djeluje potpuno u interesu privatnog kapitala.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci