Tagovi

Sveu?ilišni Oz: Nagrada "Dumbledore" HUPED-u, a nagrada "Crackpot mjeseca" odlazi Davuru Pavuni i Milanu Ivkoši?u

Hrvatska je država u kojoj je magija postala respektabilna disciplina prihva?ena od strane države (možda zato što je i ta državna politika ?ista magija; vidi nagradu "Harry Potter" MZOŠ-u), a institucija koja je uspjela dovesti magiju na nivo službeno prihva?ene medicinsko-obrazovne prakse je HUPED - Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu. Time su zaslužili najvišu nagradu "Dumbledore" za uspjehe u vra?anju društva 500-injak godina u prošlost.
A mjese?na nagrada "Crackpot mjeseca" je u ožujku otišla fizi?aru Davoru Pavuni za njegove zabrinjavaju?e (i po njega i po nas) javne nastupe. Otkako sam uveo ovu nagradu dobivao sam kandidature za Pavunu, jer on je kao fizi?ar spoznao Boga do te mjere da prihva?a bilokaciju veli?asnog Sudca. U travnju je nagrada otišla kolumnistu Milanu Ivkoši?u zbog njegovog Tourettovog sindroma spominjanja Hitlera i Staljina uz rije? znanost. Ivkoši?u se znanost i znanstvenici istinsku gade, pa ima dugu povijest uvjeravanja javnosti da su zlo?ini Hitlera i Staljina sinonimi za znanost.

Nagrada Dumbledore

Nervirate se oko reforme zdravstva? Brine vas kvaliteta zdravstvene usluge ili cijena zdravstvenog osiguranja? Onda samo bezveze gubite i živce i novce. Opustite se. Rješenje vam pruža HUPED, kroz oblike lije?enja poput akupunkture, homeopatije, ayurvede, yoge, kiropraktike, bioenergoterapije, kristaloterapije, radiestezije, duhovnog iscjeljivanja, reikija, tehnika za poboljšanje kvalitete življenja (TM, umjetni?ka terapija, autogeni trening), kineziologije, akupunkture i brojne druge metode i tehnike. I ako niste znali, "Nitko ne može lije?iti tijelo, to može u?initi jedino tijelo samo. Medicina ?e to ?initi na svoj na?in, mi na svoj, no mi smo bolji, brži, efikasniji, bez kontraindikacija", objašnjava bioenergeti?ar superstar Zdenko Doman?i?.

E, ali da ne bude nereda na tržištu magijskih usluga, HUPED izdaje certifikate svojim ?lanovima. I bori se da se zakonski regulira to podru?je izdavanjem takvih certifikata, pa da se i zakonski zna jel netko ima magijska svojstva ili nema. Jedan od glavnih promotora takve ideje je veteran magije Drago Ple?ko, koji objašnjava kako se to dokazuje: "Prije 11 godina izlije?io sam gospo?u B. S. iz Gajnica... Prije 18 godina A. K. iz Antunovca... Moji uspjesi nisu potkrijepljeni signifikantnim statisti?kim uzorkom, dakle, sa stanovišta medicinske znanosti ne mogu biti prihva?eni.... Mi možemo biti pomo?na terapija ili usko?iti ako lije?nici dignu ruke od pacijenta. Svaki drugi na?in je neeti?an...". Kako li samo simpati?no i pošteno - kad medicina kaže da ?ovjeku nema spasa, ubaci se malo "magijskog praha" pa onda oni koji ipak prežive budu zahvalni magu i financijski ga nagrade jer ih je "spasio". Uostalom, statistika preživljavanja je tak i tak nebitna, reko je Ple?ko. To je ko ona legendarna anegdota (ili istinit doga?aj?) o tipu koji je napla?ivao prolaz na prijemnom na ekonomoji: ak pro?eš onda platiš jer je ko fol on to sredio, ako ne pro?eš vrati ti pare.

Netko normalan bi pomislio da ?e država oštro srezati manevarski prostor takvim prevarantima i šarlatanima. Ali grdno se varate. Ple?ko pla?e za vremenom kad je sura?ivao s ministricom pravosu?a Vesnom Škare-Ožbolt oko zakonske regulacije, jer, kaže on, "85% alternativaca nema nikakve sposobnosti u smislu vidovitosti, iscjeljivanja rukama niti kvalifikacije za bavljenje komplementarnom medicinom". HUPED stoga redovno organizira svoje "stru?ne konferencije", koje su pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, a uz suorganizaciju Filozofskog fakulteta i Medicinskog fakulteta u Zagrebu. MZOŠ prihva?a njihove certifikate i radove s tih konferencija kao zakonski ravnopravne klasi?noj medicini i znanosti, pa je tako Prosvjetni inspektor u slu?aju trošenja 100.000kn na magijske predmete u školi u Šenkovcu u svojem izvještaju napisao doslovno slijede?e:
"Prosvjetna inspekcija nema osnova za poduzimanje mjera iz svojih ovlasti jer su odluke ravnateljice i Školskog odobora bile u zakonskim okvirima."
Konkretno objašnjava slijede?e:
"Ravnateljica je izjavila da je u Školi odlu?ila provesti zaštitu od zra?enja zbog toga što se školska zgrada nalazi na podru?ju sa jakim geofizi?kim zra?enjima, zbog ?ega su, po njezinom mišljenju, ?etiri zaposlene osobe u Školi u kratkom roku oboljele od karcinoma a dvije su i umrle. Predo?ila je certifikat za terapeutsku djelatnost izdan izvo?a?u i vlasniku D&B d.o.o., Darku Maltaru iz Bjelovara od strane Hrvatskog udruženja za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu.
Isto tako, dokazuju?i kompetentnost izvo?a?a, ravnateljica je predo?ila rad pod naslovom "Kako iscjeliti duh i tijelo pomo?u medicinske radiestezije" koji je autor Darko Maltar izložio na 3. kongresu klasi?ne i nekonvencionalne medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu u mjesecu lipnju 2002.godine
"
Naravno, tu je prekršen ?itav spektar zakonskih odredbi, ali tko ?e se time gnjavit... škola sada pokušava sudski se obraniti od pola milijuna (!!!) troškova koje je stvorila bivša ravnateljica, a ona pak sada još uvijek tla?i ljude sudskim procesima kojima ima šanse ?ak se i vratiti natrag na mjesto ravnateljice.

Crackpot mjeseca ožujka: Davor Pavuna

Davor Pavuna je renomirani znanstvenik, fizi?ar po struci, koji je "puko ko kokica". ?ovjek otkrio Boga, što samo po sebi nije stvar za javnu diskusiju jer spada u njegovu privatnost, ali njemu obuzetom svojim fanatizmom to nije dovoljno, pa je iz toga napravio jednu ?itavu filozofiju kojom želi uvjeriti sve oko sebe kako je "ljubav" spojnica izme?u znanosti i duhovnog svijeta ljubavi Božje... ili tako nekako, nije mi baš do kraja jasno iz njegovih nekoherentnih lamentacija (ali je jasno Živku Kusti?u koji je oduševljen Pavuninim iskorakom izvan granica znanosti u pseudoznanstveno). Pritom se voli hvaliti da je "savjetnik Obami", iako je u biti samo recenzent projektima Obaminog "ministra energetike" Stevena Chua (što naravno govori o znanstvenoj kvaliteti Pavuninih radova, ali to nema nikakve veze s pozicijom savjetnika. To je ko da recenzenti MZOŠ-ovih projekata kažu da su savjetnici Jaci).

I tako Pavuna, recimo, nema problema prihvatiti mogu?nost da veli?asni Sudac može fizi?ki egzistirati na dva mjesta istovremeno, jer kaže da mora prvo (ko pravi fizi?ar) napraviti eksperiment: "Sa Sudcem nisam u?inio pokus pa striktno ne znam je li on ‘makroskopski kvanton’. No, svaki kvantni entitet (kvanton) koji može levitirati može i tunelirati i biti bilociran te telemanifestiran". Pavunu ste u zadnje vrijeme mogli gledati i ?itati svakodnevno po medijima (na HTVu je nedavno uspio biti u tri razli?ite emisije u jednom danu, te pritom uvijek pri?ati nešto nesuvislo bez obzira koje pitanje mu se postavilo). No, vrhunac njegovog nesuvislog laprdanja bilo mu je gostovanje u "Nedjeljom u 2" prije godinu dana. To se neda opisati rije?ima, jer, priznajem, kad ?ujem njegovu izjavu "Univerzum je intrinzi?no inteligentan" dobivam migrenu od dubine te misli.

Crackpot mjeseca travnja: Milan Ivkoši? Da dobijete zadatak "Smislite neku najgluplju, najnebulozinju tvrdnju o znanosti", teško da bi nadmašili Milana Ivkoši?a. Jer to što on ve? duži niz godina piše u svojoj kolumni "Rodoljubna zanovijetanja" može se opisati jedino kao patološka mržnja prema znanosti i znanstvenicima. Pritom nikad ne propušta naglasiti da su znanstvenici krivi za najve?a masovna pogubljenja pod nacizmom ili boljševizmom, i da je novac uložen u znanost isto kao i financiranje sotonizma. Na žalost, web od Ve?ernjeg lista nije baš user-friendly oko pretraživanja njegovih starijih kolumni, pa evo citata iz njegove kolumne od prije par godina pod naslovom "Ne vjerujte znanstvenicima": U TV dokumetarcima vidimo kako specijalnim mecima umrtvljuju slonove, lavove i druga divna stvorenja da ih tobože zaštite. Naravno, ne štite ih, nego se znanstvenici iživljavaju, ni centimetra prirode ne smije biti bez njihova nadzora. Gledam i slušam na jednoj dalekovidnici kako su znanstvenici ustanovili da je preveliko uzimanje vitamina nezdravo. Prije su tvrdili da nije nezdravo, jer suvišak vitamina iz tijela izbacujemo. U toku godine u medijima tako možete nai?i na desetke proturje?nih znanstvenih «spoznaja» o koristi ili štetnosti ove ili one hrane, sve do kona?nog zaklju?ka – živjeti je nezdravo. Nisu slu?ajno znanstvenici tako revno služili Hitleru, Staljinu i drugim totalitarcima! Oni i danas ho?e biti apsolutni gospodari našeg života, svake naše minute, svakog zalogaja, svakog tjelesnog užitka i duhovne okrepe. Njihovi nam savjeti nisu ništa drugo doli oni meci kojima se omamljuju zvijeri da bi se vezale i nadzirale! Ne dajte se tim nacistima i boljševicima medicine i drugih znanosti! Uživajte po svom izboru, svi ?emo ionako umrijeti. Da ne bi bilo zabune, Ivkoši? nije obi?an novinar. On je školovan ?ovjek koji redovno gostuje u TV emisijama, studentima govori o novinarstvu, Matica Hrvatska ga poziva na svoje okrugle stolove,... on je intelektualac koji ima svoje vjerne sljedbenike i širok krug ?itatelja. Stoga je njegov ispad prošli mjesec ipak bio previše da ga se (iznova) ignorira. Tekst "Vražja Božja ?estica" prožet je mržnjom prema znanosti. Recimo: Okrenite glavu od ?ovjeka i jurišajte na Boga, na njegovu ?esticu, otkrijte je i tako se izjedna?ite s njim – kao da je upravo to moto znanstvenika u CERN-u i kao da je taj moto prepisan iz mladena?kijih sotonisti?kih pjesama Karla Marxa koje ?e se kasnije preto?iti u veliki revolucionarni, komunisti?ki pokret u kojem ?e biti smaknuto više od sto milijuna nevinih ljudi. Ne propušta Milan zaplakati da svim tim novcem uloženim u znanost dok drugi gladuju, kao da je ta glad rezultat znanosti, a ne politike ljudi koji vode društvo, ko da se danas ne bi ?itav svijet mogao hraniti, ko da se ratuje zbog znanosti, a ne zbog ljudske gluposti. No, da se ne bavim sada pisanjem srednjoškolske zada?nice, evo mog komentara na taj tekst kojeg sam dao za T-portal: "Neznanje je najve?i saveznik Sotone, a znanje najve?i neprijatelj. Koli?ina neznanja koja izvire iz teksta gospodina Ivkoši?a jasno govori na ?iju stranu se on svrstao. Prerušen u retoriku tobožnje brige za malog ?ovjeka, on zaziva vremena kada je prosje?na životna dob iznosila 30-ak godina, a protiv kuge se borilo molitvama. Njegova poruka je ta da biti vjernikom zna?i koristiti suvremenu tehnologiju poput mobitela, ra?unala i dostignu?a moderne medicine, a pritom farizejski napadati znanost koja mu sve to omogu?uje. Nažalost, on samo osnažuje poguban dio hrvatskog mentaliteta po kojem je važnije 'sna?i se u životu', nego ste?i znanje i unapre?ivati svoju zajednicu. Pritom tom istom obi?nom ?ovjeku podvaljuje 'kukavi?je jaje' tvrde?i da se za opstojnost hrvatskog identiteta treba boriti izolacionizmom i spaljivanjem 'znanstvenih vještica', dok nam surova realnost pokazuje da nas jedino ulaganje u znanost i obrazovanje može dugoro?no spasiti." Uvidjevši da se sprema odogovor znanstvenika, Milan pokušava ublažiti ton u idu?oj kolumni ("Vražja Božja ?estica (2)") iako ne može protiv svog osje?aja mu?nine u trbuhu na spomen znanosti, dok je sve skupa završilo pismom Ve?ernjem listu protiv Milana na koje se potpisalo 48 znanstvenika.

Komentari

ja nemam nature kao ti,

ja nemam nature kao ti, dejane :).. no nisam svojedobno bio predaleko od toga.. no znanstvenici su u kurcu.. to bi ti prvi trebao znati, kao jedan od njih ...

Pavlov, mučitelj pasa bio je znanstvenik

Oppenheimer se proglasio bogom smrti..

Darwin(i) su pokrenuli eugeniku

Mengele je izvršio mnogo korisnih eksperimenata.. itd.itd.

milioni se danas ubijaju kemoterapijom

što se tiče prosječne dobi.. ona se računa na mnogo načina.. kolika bi bila prosječna dob danas kad bi uračunali abortuse? jer za ta "mračna" doba prosjek bitno spušta smrtnost u djece, ratovi, loši uvjeti života (koji su imali više veze sa društvenim uređenjem nego sa tehnološkim stupnjem razvitka)

svaka akcija ima reakciju, pa tako i znanost..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

vidim krenuli su minusi, i

vidim krenuli su minusi, i to vjerojatno od ljudi koji skupa možda imaju jednu diplomu (možda).. ali naravno znaju sve što se treba znati o stanju u znanosti danas..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Česta je pojava da ljudi

Česta je pojava da ljudi koji su talentirani na nekom polju umisle kako su izvrsni u svim segmentima. Takvi najčešće i dovode prosječne ljude u zabludu koji onda i stanu iza neke sulude ideje pošto je dotični završio puste škole i vjeruju da ima nešto u svemu što takva individua izgovori. Za takvu vrstu visoko školovanih ljudi, najčešće profesora je, mislim Čajkovski, nešto jako mudro prozborio:
" Sveučilište razvija sve ljudske darove uključujući i ljudsku glupost."

Tko je glasao

Niste ni svjesni koliko ste

Niste ni svjesni koliko ste svojim komentarom blizu istine. Samo vam je pristup s pogrešne strane.

Ne postoji sveučilište koje razvija sve ljudske darove, dok sva zdušno rade na poticanju ljudske gluposti. Zato ne postoje cjelovito i svestrano obrazovani ljudi. Namjerno ne govorim stručnjaci, jer zbog manipulativne prirode obrazovanja, školuju se idioti struke, a ne cjeloviti ljudi. Valjda je to očita stvar.

Temeljni problem svih sveučilišta na svijetu je baš u tome što educiraju ljude polovično, razvijajući im zaposlenički mentalitet. Takvi su predodređeni da popadaju sve životne ispite, čak i u poslovnom životu i odnosima, jer nisu naučeni principima gradnje zdravih ljudskih odnosa, nisu sposobni razmišljati kao vlasnici posla, nemaju financijsku, duhovnu i emocionalnu edukaciju. Takvi ljudi su olupine koje kroz život plutaju, a ne plove. Liče na barku koja se služi samo jednim veslom, što im garantira vožnju u krug, a da te činjenice nikako nisu svjesni. Nisu je sposobni uočiti.

Polovično educirani ljudi nikada ne mogu popuniti unutarnju prazninu, koju osjećaju bez obzira što u životu radili i kakve uspjehe gradili. Taj nedostatak cjelovite edukacije se ne da nadomjestiti nikakvim tehnikama osobnosti, pa manjak etike karaktera postaje sve očigledniji. Sve to prevarene ljude čini nezadovoljnima, depresivnima, bespomoćnima, a što je najgore, nikako ne uspijevaju preuzeti odgovornost za vlastiti život i potpunu kontrolu nad vlastitim životom. Osjećaju se žrtvama i oni to zaista jesu, ali ne zato što tako mora biti, nego je tako lakše racionalizirati vlastito ponašanje. Lakše je za svoje žalosno stanje optuživati druge, nego pokupiti konce razasuta života.

Tko je glasao

@Milan

@Milan Ivkošić:
mladenačkijih sotonističkih pjesama Karla Marxa
Kaj je, je! Ima toga! :) Samo tada mladi Karlek nije bio okrenut znanosti, nego umjetnosti.

Zabit ću sablju, zarit je točno
u tvoju dušu, baš krvoločno.
Za umjetnost Bog nit zna nit brine;
iz paklene pare ona glavi se vine

Dok ne smuti mozak, srce preobrazi,
Meni je živu prodaše vrazi.
Vrag udara takt, i znakove riše;
Taj mrtvački marš, sve luđe, sve više.

(Iz sačuvanih bilježnica teenagera Karla Marxa, 1836.-1937.. Preveo: Stanko Bošnjak.)

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

evo što je jedan socijal

evo što je jedan socijal demokrat (nobelovac) napisao o karlu, spodobi od čovjeka.. namjerno ne dajem ime da ti demonstriram tvoje neznanje..

Pitanje je li objektivna istina pripada u seferu ljudske misli nije pitanje teorije, nego praktično pitanje. Istina tj. stvarnost i moć misli mora biti demonstrirana u praksi... (Marx)

Rezultati ovog pogleda bili su poštvanja vrijedno obrađeni u 1984. Georga Orwella.. (socijal demokrat)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Debe: Moram neke

@Debe: Moram neke elementarne stvari objasniti. Citat je iz Marxovih "Teza o Feurbachu", zapisa u jednoj njegovoj bilježnici, koje je jednom prilikom objavio Engels. Riječ je o jednoj teorijskoj diskusiji u ozračju post-hegelovstva u Njemačkoj 1830.-ih i 1840-ih godina i kao takvu se ne može trgati iz konteksta i davati posve stoto tumačenje.

Citiraš po sjećanju, pa griješiš: npr. po Feurbahovoj teoriji, koju Marx kritizira, objektivna istina ni pod razno ne spada "u sferu ljudske misli", tako bi moglo biti kod Hegela, kojem je Feurebach veliki kritičar, naime kod Hegela, objektivnog idealista, postoji "istina" po sebi u sferi duha. Feuerbach zastupa tzv. "korespodentivnu teoriju istine", naime da je "istina" u podudaranju (korespodenciji) misli i stvarnosti, pri čemu je kvaka, da se ljusdka misao zamišlja kao pasivna, ona samo odražava stvarnost koja van nje dolazi. To nipošto ne odgovara onome kako znanost zapravo djeluje (vidi npr. T. Kuhn ili K. Popper, dva uvelike različita teoretičara iz 20. st., i njihovu kritiku "logičkog poztivizma").

Prije citata koji spominješ (to je "2. teza"), Marx kaže u 1. tezi: "Glavni je nedostatak svega dosadašnjeg materijalzma (uključujući i Feurebachov, što predmet, zibiljnost, osjetilnost, shvaća samo u obliku objekta ili opažanja, ne kao osjetilnu ljudsku djelatnost, praksu, ne subjektivno Stoga je djelatnu stranu, nasuprot materijalizmu, apstraktno razvio ideallzam (...)"

U 2. tezi, Marx piše (prevod Stanka Bošnjaka): "Pitanje da li je ljudskom mišljenju svojstvena predmetna istina, nije pitanje teorije, nego je praktično pitanje. U praksi čovjek mora dokazati istinu, tj. zbiljnost i moć, ovostranost svoga mišljenja."

Kratka teza, zapisana, kažem, usput u bilježnici. Ono "u praksi" može se na razne načine tumačiti, ali sasvim sigurno s parabolom Georga Orwella "1984." nema nikakve veze. Naprotiv, u krajnje vulgariziranoj staljinističkoj verziji "dijalektičkog materijalizma", vraća se na "teoriju odraza", kako je to formulirao Todor Pavlov, proglašavan najvećim živim marksisitičkim misliocem u doba odmah nakon 2. sv. rata. Nema tu ljudske djelatnosti, pojedinac je samo igračka viših sila.

Tzv. "stvaralački marksisti" kritizirali staljinizam upravo pozivajući se na niz teza mladoga Marxa (preteča je Lukacz 1920-ih, zatim Frankfurtska škola, naši "praksisovci" idr.). Praksa je, pisao je Gajo Petrović, "slobodna, stvaralačka i samostvaralačka ljudska djelatnost", te svaki pojedinac mora imati slobodu da se u praksi samoostvaruje i razvija.

To se onda povezuje s humanističkim smjerom u psihologiji isl.. Opet, upravo suprutno stalijnističkom inzistiranju na objektivnosti, kojem puno više odgovara biheviuralna teorija (Skinner), koja pojedinca promatra kao onog tko je oblikovan vanjskim podražajima i prema tome možeš njime upravljati i vladati određujući koje će podražaje primati. (To nas opet vodi na 3. Marxovu tezu o Feuerbachu: "Materijalističko učenje o mijenjanju okolnsoti i odgoju zaboravlja da ljudi mijenjaju okolnosti i da sam odgajatelj mora biti odgajan. Stoga ono mora dijeliti društvo na dva dijela - od kojih je jddan iznad društva.")

Iako ima mnogo razloga da se Marxa kao mislioca kritizira, staljinistička praksa ima s njegovim učenjem jednako veze kao i sustavna tortura u postupcima protiv "heretika" i progon vještica s Novim Zavjetom.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Uglavnom si sve napisao

Uglavnom si sve napisao odlično, samo se ja sa jednom "sitnicom" ne mogu nikako složiti a to je da je Ivkošić intelektualac! Možda jest akademski građanin, ali intelektualac ... teško.
Sama riječ intelektualac (intelekt = um) govori nam da se tu radi o umnom, pametnom čovjeku, a toga kod Ivkošića nema ni u tragovima.

Tko je glasao

Milan Ivkošić, kod

Milan Ivkošić, kod poremećene stolice čitanje njegovih uradaka ima isti učinak kao ulje od ricinusa!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Uspoređivati ili jednakom

Uspoređivati ili jednakom ocjenom presuđivati jednom Pavuni ili Milanu Ivkošiću, odnosno temeljito ludoj i prevarantskoj zvaničnoj medicinskoj doktrini davati znanstveni značaj, a istovremeno se izrugivati alternativnoj medicini je sa stajališta elementarne logike u najmanju ruku sumnjivo. Predlažem da se povede rasprava o strašnoj prevari čovječanstva, kojom se bavi klasična zapadnjačka medicina, orjentirana na navodno liječenje bolesti i operacije. Zašto se forsira lijekove, a ne preventivu? Radi zločinačkih interesa farmaceutske industrije. I da stvar bude još tragičnija, preko 90% svih lijekova uopće ne djeluje na uzroke bolesti, već ublažava simptome. Medicina ne samo da dopušta i potiče obolijevanja, nego onda skupo naplaćuje navodna "liječenja". Kome to treba?

Ovdje je riječ o klasičnom prodavanju muda za bubrege. Time je obilježena cijela povijest ljudskog roda. Uvijek se većina, neukih i ispodprosječnih "mudraca", refleksno obračunavala sa svime što nisu mogli razumjeti. Nije počelo s Isusom i njegovim naukovanjem niti će završiti s Pavunom to ludovanje. Između njih je cijeli niz konkretnih primjera terora i zlostavljanja velikana ljudskog duha, koje su nesmiljeno ismijavali njihovi savremenici. Mnogi velikani nisu fizički preživjeli torturu, ali njihovo djelo je zadužilo čovječanstvo. Za razliku od njihovih progonitelja, kojima povijest u pravilu nije zapamtila ni imena.

Izvrgavati ruglu nešto( ili nekoga) što se očito apsolutno ne razumije je isto kao i priznanje autora da se suočio, kao tele, sa šarenim vratima. Što je u tome znanstvenoga? Ne bi li bilo prikladnije suprostaviti svoje znanstveno mišljenje i dokaze osporavanom? Zašto se to ne radi, nego paušalno obezvređuje nečija cjeloživotna znanstvena karijera? Bez veze.

Ali, ljudski rod ne bi bio genijalan, da na sve manipulacije nema kvalitetne odgovore. Ovo stoljeće je već proglašeno stoljećem zdravlja i ljepote. Najveća financijska sredstva ljudi će u ovom stoljeću utrošiti na sebe, ali ne putem zvanične medicine, nego putem samopomoći: okrenuti će se pravilnoj prehrani, potpuno čistoj vodi, kvalitetnim i prirodnim proizvodima kao što su dodaci prehrani, preparativna kozmetika, za usporavanje starenja i zadržavanje psihofizičkih sposobnosti u znatno dužem vremenskom periodu nego je to danas. A sve to ne bi bilo moguće bez "otkačenih" znanstvenika s bitno drugačijim načinom razmišljanja od uobičajenog. Njihov rad će biti evolutivne prirode, ali s revolucionarnim rezultatima. Međutim, čak ni konkretni rezultati "fanaticima" neće pomoći da postanu cijenjeni i priznati. Spomenike će im dizati tek kada budu dovoljno dugo mrtvi. Zašto? Zato što je budale nemoguće uvjeriti. Ne mogu ih uvjeriti čak ni dokazi.

Tko je glasao

@poveznik ovaj lijepi i jako

@poveznik ovaj lijepi i jako dobro artikulirani odgovor zaslužuje barem 2 plusa, i daleko bi nas odvelo kada bi ovdje argumentirano pobijao točku po točku čovjeka koji prema nekim samo njemu znanim kriterijima proglasi čovjeka budaletinom. kada se nedavno u jutarnjem listu pojavio komentar "uglednih" hrvatskih znanstvenika ( guglajući o njima, teško ćeš naći sve skupa 5 linkova) koji su poznatog otkačenog filozofa slavoja žižeka oprali na mrtvo ime jer je komentirajući prizemljivanje cjelokupnog avio prometa koji je naredila ugledna engleska znanstvena ustanova temeljem virtualne računalne simulacije lišene mjerenja na terenu (koje valjda treba biti srž znanosti) jer je avion koji to radi bio na bojanju, što to čini vjerojatno najskuplje bojanje u ljudskoj povijesti. slavoj žižek se narugao sa znanošću koja je postala svrha sama sebi narcisoidna i samodovoljna, razvijajući dalje tezu da nam je takova znanost koja samu sebe demantira nama nepotrebna. usput, govoreći o opasnostima vulkanskog pepela, jedan poznati slučaj u povijesti kada je avion proletio kroz daleko gušći sloj vulkanskog pepela je flight 9 1982...
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Airways_Flight_9
u uvodnom napisu autor je strpao babe, žabe, ivkošića, pavunu ( ne propustivši da priznatog stručnjaka za supervodljivost prizemno ponizi), domančića, jogu, ayurvedu i cjelokupnu alternativu.
obzirom da ne volim blebetati uprazno, konkretni primjer liječničke ignorancije sam imao u vlastitoj obitelji, kada je recimo moj pokojni otac kojem je dijagnosticirana fibrilacija atrija koji je inače, indikacija budućeg moždanog udara, prolazio torture svih mogućih specijalista (zanimljivo svih osim osim neurologa), i kada je nakon prvog moždanog udara otpušten od stane jednog šarlatana u bijelom kao zdrav, bez rutinskog 24 satnog zadržavanja, davanja antikoagulansa, kisika, i koji je sutradan dobio fatalni udar. na sreću tog doktora nisam ga vidio od tada jer bi mu vjerojatno zavrnuo vrat kao pijevcu. nakon očeve smrti, a umro mi je praktički na rukama, spremajući stvari pokojnika vidio sam u ladicama lopate tableta koje je pio radi regulacije rada srca, otjecanja vode, prostate, i sam bog zna čega, na barem polovini tih lijekova je pisalo da imaju izrazite štetne nuz-pojave, a posebito neki lijek za srce. tada sam pomislio da bi umjesto poznatog kliničko bolničkog centra mogli razapeti gigantski šator u kojem bi radili indijanski šamani i da bi vjerojatno učinili više za zdravlje od većine tzv. liječnika (koji inače kriomice kupuju tofu, shoyu umak i integralnu hranu, a javno se rugaju recimo makrobiotici koju je, recimo, prakticirala moja majka, koja je dobila tumor na dojci sa metastazama i još je živa, bogu hvala).
mojem kolegi je patološki nalaz obducenta upućivao na liječničku grešku, no postupak pri nadležnom odo-u se otegao do zastare; liječnik koji je poradjao ženu telefonom i koja je umrla od rupture maternice uredno je nastavio obavljati svoju rabotu, nije odgovarao za ubojstvo iz nehaja; liječničko farmaceutski lobby je poput mafijaške omerte. moja prijateljica je doktor jedne medicinske grane i farmaceutske firme joj redovito organiziraju seminare u elitnim odredištima, a uvijek joj se pri ruci nadje diskretni službenik kompanije koji pegla karticu za sitne poklončiće; zauzvrat se koristi preparat te kompanije i napiše poneka afirmativna riječ u rezultatima istraživanja...spomenutog dragu plečka je -90-tih optužio par roditelja da im je trovao dijete nekim himalajskim preparatom, i prije pravomoćne presude koja ga je oslobodila krivnje večernji list je napisao ogromni članak da drago plečko truje ljude, nakon tog "iskustva" drago plečko je prestao prodavati "dodatne tarapeutske preparate".
no zato trgovački lanci mogu uvoziti tone nekontrolirane, zagadjene, hrane iz cijelog svijeta, mobilni operateri mogu stavljati antene mobilnih operatera na bolnice, vrtiće, naše tijelo je uronjeno u ocean raznih wifi, bluetooth,radarskih i tko zna kakovih zračenja za koje znanstvenici kažu da nisu štetna. ne morate biti nobelovac, dovoljno je pogledati osmrtnice pa će vam biti jasno, koliko mladih ljudi umire od tumora danas.
što se tiče definicije cracked, koja je toliko omiljena našim znanstvenicima anonimcima, puristima, spomenuo sam teslu, newtona, herschela sam naveo u prijašnjim uzaludnim raspravama.
danas ću vinkovićdejanu navesti, radi proširivanja njegovih prilično uskih znanstvenih vidika i ograničene svijesti, nekoliko poznatih znanstvenika koji su imali odredjene "devijacije",
prvi primjer, stephan jay gold
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
je redovito dimio marihuanu od 1982 godine kada je obolio i od tada je "tarapeutski" redovito uzimao, bio je veliki pobornik legalizacije lakih droga tvrdeći da rat protiv droga izaziva više štete od koristi. zamislite kada biste svojem liječniku ponovili goldove riječi "According to Gould, his use of marijuana had a "most important effect" on his eventual recovery".
još jedan momak kojega bi vinkovicdejan posebno trebao poznavati je bio poznati redoviti uživatelj marice, astronom car sagan, a njegova bivša supruga ann dryan je predsjednica udruge koja se bori za legalizaciju travice http://en.wikipedia.org/wiki/National_Organization_for_the_Reform_of_Mar...
no majka svih otkačenih modernih znanstvenika je richard fenyman, frik posebnog kova, koji je osim što je bio štovatelj marihuane, intenzivno proučavao utjecaj lsd a na proširenje svijesti, i tijesno je suradjivao sa čovjekom koji je prakticirao vantjelesna iskustva u flotation tankovima, a zvao se john lily. fenyman se družio sa baba ram dasom, poznatim guruom
http://en.wikipedia.org/wiki/Ram_Dass partnerom timothy learyja, svirao je konge, ukratko daleko bi me odvelo pisanje o njegovoj "ludosti". zamislite da pavuna javnoa kaže da čvaka tripove i da potom proučava kvantnu fiziku.
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
(za one koji ne znaju fenyman je jedan od stvoritelja atomske bombe, briljantni kvantni fizičar,nobelovac, koji je postao poznat u posljednje vrijeme po tome što je bio jedan od glavnih istražitelja u katastrofi space shuttlea challenger.)

Tko je glasao

Dejane, možda bi mogao

Dejane, možda bi mogao našeg maharišijevca Poveznika uzeti u obzir za jednu od slijedećih nagrada. ;->

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Pjevao je Arsen Dedić u

Pjevao je Arsen Dedić u pjesmi "Hrabri ljudi": "Oni dižu šatore, idu dalje, neće naše zakone i medalje....". Odgovore, dragi Zoro, odgovore dajte argumentirane, pa se onda rugajte.

Nažalost, neće me Dejan uzeti u obzir za jednu od slijedećih nagrada. Njemu je, kao bistrom mladiću, sasvim dovoljan moj prethodni komentar, a na koji nema suvislog odgovora. Uostalom, tko muči, dvoje uči, zar ne? Čini se mudrim svaki glupan koji šuti. Oda se kada progovori.

Tko je glasao

oštriću imaš jednog

oštriću imaš jednog kandidata u indiji, vježba nastranu pseudogimnastiku staru 5 milenija zvanu joga, gdje se neki mršavi tipovi rastežu po podu cijeli dan kako ne bi kopali u polju.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3236118.stm

-obzirom da sam kompliciranom metodom diferencijalne analitike formiranja cijena mladog sira na dolcu pogodio da će pavuna biti crackpot mjeseca u svojoj posljednjoj poslanici dejana korinćanima, evo večeras gledajući u tarot karte i miješajući cornflakes u tanjuru predviđam da će sljedeći crackpot mjeseca biti slavoj žižek.

-kako bi obogatio znanstveno-istraživačko okružje u hrvatskoj ja predlažem da se osnuje nagrada "plava kuverta sa 500 ojra" za odgovor na pitanje: tko je više nekažnjeno ubio ljudi - liječnici, alternativci ili ante pavelić ( pavelić je ubačen zbog forumskog trenda )?.
-druga nagrada bi bila sedmodnevno ljetovanje u villi dalmacija, ako odgovorite točno tko je koga zajebao, radman đikića ili obratno, ili je radman zajebao sve nas? napomena: u obzir će se uzimati samo dva točna odgovora ove trileme.
-treća nagrada bi bila poster zorana oštrića i vladimir paara za one koji pogode koliko je antropogenih stakleničkih plinova emitirano tijekom posljednje proslave prvog svibnja i ekstenzivne konzumacije grahorica u prirodi?

Tko je glasao

Gomila lovaca u mutnom,

Gomila lovaca u mutnom, slazem se. Ali ponekad u osobnom izlaganju treba pogledati sebe, tj. da li bi u uzoj obitelji da netko pati od bolesti na koju moderna medicina nema odgovora, ipak potrazili odgovor kod alternativaca? Ja sam osobno patio godinama od proljetne alergije, i to vrlo tesko. Isao sam na kortikostereoidnu terapiju koja nije nista pomogla, no od kad idem homeopatima (jer danasnja medicina nema odgovora) stvar je mnogo bolja. Mozda placebo efekt, ali dok djeluje ja sam sretan :)

Problem je sa danasnjom medicinom sto je dosta zatvorena i nije progresivna u razmisljanjima, sto je u jednu ruku dobro, ali u drugu nije. Farmaceuti koji rade istrazivanja lijekova u nekoliko faza, bazirana na znanstveno utvrdjenim tehnikama ipak guraju svoje proizvode koji nisu besplatni. Pa vec postoje istrazivanja lijecnika za razne neuroloske/imunoloske/alergijske bolesti koje su pali u vodu zbog nedostatka sredstava za istrazivanje koje kosta. Tesko je okupiti 1000 ljudi/bolesnika po raznoraznim centrima u svijetu, pratiti placebo grupe naspram onih koji uzimaju testni lijek, za takav pristup ipak mora raditi citav tim ljudi ciji rad kosta.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Meni generalno gledano ovaj

Meni generalno gledano ovaj Plečko ide stvarno na živce. On se gura kao neki vrhovni autoritet koji će svima objasniti šta je šta... Šta je vjera, šta je religija, koja je "dobra", koja nije "dobra", a još je najsmješnije od svega da toga brkatog klauna u medijima guraju u prvi plan. Posebno je to bilo izraženo prije otprilike 5-6 tjedana na HRT-u u popodnevnom terminu.
Pa taj Plečko stvarno ima o svakoj "nepoznanici" nešto za reći i objasniti.
Plečko je budala, a kada govori o nečemu onda je meni osobno jedna stvar pravilo za "dešifriranje" njegova veleumlja:

Što Plečko hvali to je sigurno loše!

Što Plečko kudi, to mora nešto vrijediti..., inače to Plečko ne bi kudio
Da zaključim, Plečko je klaun kojemu ne treba vjerovati koliko je crno pod noktom, ako zbog ničeg drugoga onda zbog toga što se ili sam gura u medije ili ga netko u medije progurava

Tko je glasao

svako društvo ima likove

svako društvo ima likove poput pavune i ivkošića, no tamo ne dobivaju prostor u medijima. bar ne onim koji pretendiraju biti ozbiljni. Takvi kao Ivkošić bi dobili kolumnu u FAZ-u, Weltu ili Washington Postu kad na vrbi rodi grožđe. zapravo je žalosno kako u Hrvatskoj nema nikakvih kriterija. jedan totalni mix svega i svačega. pollitika.com je nažalost dio toga.

Tko je glasao

Takvi kao Ivkošić bi

Takvi kao Ivkošić bi dobili kolumnu u FAZ-u, Weltu ili Washington Postu kad na vrbi rodi grožđe.

O tom potom mogao bi linkati tekstove iz takvih novina u kojima se pišu takve gluposti da je to strašno... Washington post je npr. pravdao američku vojsku što nije uhvatila Osamu bin Ladena jer kako su oni mogli znati da Osama ima motorić pa im pobjegao...:) O iračkom ratu, tajnom oružju , Al-quaidi bi se moglo naći tekstova koji graniče sa razumom i onom od Delića Ljudi da li je to moguće...

U SAD i Njemačkoj isto nema kriterija i jedni i drugi su totalno cenzurirani , prvi od strane američke vlade, masona , tajkuna , CIA-e, NSA, drugi kamenom koji im je oko vrata a zove se nacizam (Njemci bježe od toga ko od žive vatre...)

Justice for all !

Tko je glasao

kad sam napisao da i na

kad sam napisao da i na pollitika.com nema nikakvih kriterija, da ovdje paralelno imamo ozbiljne stručne dnevnike i totalne idiotarije, upravo si mi ti bio na pameti :) bilderberg, iluminati, masoni, 9/11, sletanje na mjesec,....

Tko je glasao

ad sam napisao da i na

ad sam napisao da i na pollitika.com nema nikakvih kriterija, da ovdje paralelno imamo ozbiljne stručne dnevnike i totalne idiotarije, upravo si mi ti bio na pameti :) bilderberg, iluminati, masoni, 9/11, sletanje na mjesec,....

Nema potrebe pišite gluposti , jer to je vama na pameti ... Kada se dogodi Irak kriv je svijet ne ti vladajući, kada se dogodi Afganistan kriv je svijet (obični ljudi...) ne ti vladajući, kada se dogodi da u Makarskoj, Sinju (mislio sam da napravim dnevnik, ali da ovakve ljude ko tebe na nešto upozoravam - ne vrijedi ...) se zatvaraju rodilišta kriv je svijet ne Milinović , Jaca i ova banda lopovska.. Kakav jad i bijeda... Da znate se buniti ali jedino na facebooku... a što se tiče dnevnika pročitaj moje dnevnike pa kaži šta se ostvarilo... a šta ne ... šta se nisi ispričao za svoje idiotarije sa virusom svinjske gripe , šta to nije bila nikakva zavjera ... MA NE ... To ja sve izmišljam... ili možda kada sam se kladio da ćemo ući sa Srbijom i BIH u Europsku uniju (u paketu...) opet su takvi ko ti pametovali ,Npr. priča još samo odustanemo od ZERP-a i to je to u Europskoj uniji smo... daj malo hrabrosti da stavimo neku okladu...

A dejan vinkovic se nije očitovao šta se to događa u ovom razdoblju i ovoj godini pa nismo imali pravo 3 vedra dana bez oblaka... (sredina je petog mjeseca...) . To njemu nije važno (činjenice, mjerenja ga ne zanimaju...) jer on ko znanstvenik rađe se bavi ljudima ko Ivkošić ... Nema on veze sa znanošću... bar do sada što sam pročitao njegove dnevnike tvrdim da je čovjek daleko od znanstvenika (pustite škole i bezvrijedne titule...) Smješno je da on ko "znanstvenik" više se prepucava po netu nego što promijeni svoju internet stranicu i objavi neki novi opsežni rad...

PS. Pametan uvijek pamti ono što se ranije zbivalo u svijetu, glup i blesav sve zaboravi koda se ništa nije dogodilo ... primjera milijun u svijetu , npr. svinjska gripa famozna...

Justice for all !

Tko je glasao

Ma pusti te gluposti (koda

Ma pusti te gluposti (koda nisi znanstvenik - možda i nisi , pa se baviš takvim "superznanstvenicima ko Ivkošić )... da li ti analiziraš temperature ove godine ... Kakvo je stanje globalno zatopljenje JEL? (ili vas možda prevarilo to globalno zatopljenje...)

Znanost je danas toliko izmanipulirana politikom da je jako teško naći pravog i poštenog znanstvenika (da je i medijski popraćen...), a ne neka laprdala , svađala i glasnogovornike ljudi koji vladaju svijetom...

http://www.index.hr/vijesti/clanak/zemlja-ce-2300-godine-postati-pretopl... pogledaj kako se manipulira ljudima... Zatim isti znanstvenici posve druga priča...

http://www.bljesak.info/content/view/51843/159/

E sada pitanje za tebe ko tu koga laže i kako će se Zemlja globalno zagrijati toliko da se neće moći živjeti kada će nestati glavna goriva koja tvore CO2 i izbacuju se u atmosferu putem raznih reakcija...

Nadam se da ćeš imati časti se ispričati Paaru ako njegove prognoze se obistine...

Justice for all !

Tko je glasao

Ma pusti te gluposti (koda

Ma pusti te gluposti (koda nisi znanstvenik - možda i nisi , pa se baviš takvim "superznanstvenicima ko Ivkošić )...da li ti analiziraš temperature ove godine ... Kakvo je stanje globalno zatopljenje JEL? (ili vas možda prevarilo to globalno zatopljenje...)
Ivkošič možda nije "superznanstvenik", ali Pavuna jest.

I ne - ne "analiziram temperaturu", jer godina je sasvim normalna po svojim temperaturnim karakteristikama. Ali ja po tebi tak i tak nisam "znanstvenik" (u drugom komentaru si objasnio detaljno tu tezu), pa si radije popričaj s Paarom, koji "analizira temperaturu" istom statističkom "metodom" ko što Plečko "analizira" svoje sposobnosti magijskog izlječenja. Pa ti tako Paar priča o temperaturi u Crikvenici i Globokom Bregu, a Plečko o gospođi XY i gospodinu XZ. I jedan i drugi ignoriraju ostale mjerne točke - bilo da se radi o temperaturi, bilo da se radi o ljudima koji nisu izlječeni.

Tko je glasao

Busola, ne budali više...

Busola, ne budali više...

The Observer

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci