Tagovi

Predsjednik u Sarajevu, Ahmi?ima, Križan?evu selu, Mostaru...Aferim Josipovi?u

Pokojnog oca pamtim i kao ?ovjeka zgrbljenog nad pisa?im strojem kako pedesetih godina prošlog stolje?a šalje na razne strane dopise u vezi svog «logorovanja» u Njema?koj u vrijeme holokausta. Nije to bilo izvi?a?ko logorovanje ve? put logoraša od jednog KZ-logora do drugog KZ- logora, uz sve muke koje su mnogi poput njega prošli, pitaju?i se ho?e li do?ekati novi dan. Taj put po?eo je u zloglasnom Aushwitzu i završio i isto tako u zloglasnom Dachau, odnosno planinama iznad Muenchena gdje je oslobo?en od ameri?ke vojske odnosno gdje je broju l2l 729 vra?eno ime i prezime. Zašto ovaj uvod? Pa, od l945. pa do l990. otac se javljao brojnim institucijama u Zapadnoj Njema?koj, Izraelu, i drugdje, bore?i se za odštetu, dobivaju?i negativne odgovore. Godine l992. umire Willy Brandt i moj otac šalje telegram su?uti ambasadi Njema?ke kao veliki štovatelj Willija Brandta. Pitao sam oca zašto je to u?inio kada ionako, osim jedne male odštete koju su dobile žrtve vivo-eksperimenata, nije dobio stvarnu i realnu odštetu:
«Ništa ti ne razumiješ, pamtim, kao i mnogi Židovi scenu kada je Willy Brandt pao na koljena ispred spomenika u Varšavskom getu, iskazuju?i na taj na?in suosje?anje sa žrtvama ispri?avaju?i se simboli?nom gestom žrtvama. Novac se može potrošiti, ali ta gesta Brandta ne može se, dok sam živ, zaboraviti.»
Znam pouzdano da dr. Ivi Josipovi?u me?u politi?kim uzorima posebno mjesto zauzima Willy Brandt. Taj pad na koljena u ime njema?kog naroda dogodio se spontano, nitko u protokolu nije o?ekivao taj gest Brandta .I zbog njega, ali i tzv. «isto?ne politike» Brandt, osvjedo?eni socijaldemokrat, «?ovjek s Rajne», je l97l. dobio Nobelovu nagradu za mir.
Vjerojatno ovaj put Josipovi?a u BiH i na nekadašnja stratišta u BiH, posebno u Ahmi?e, ima dimenzije koje možemo tek naslu?ivati, a nama valja tuma?iti kao korak ipak ispred vremena i stanja duhova «na Balkanu».Nije bilo mirisa lipe u Sarajevu, samo miris kiše, no predsjednik se nije dao smesti u naumu: govoriti pred B i H parlamentom i re?i da mu je žao što je Hrvatska sudjelovala u pokušajima dijenjenja Bosne i Hercegovine. Naravno, još nije završio re?enice iz svog govora, a ve? se našao dr. Andrija Hebrang, dežurni ?uvar hrvatskog domoljublja u središnjici HDZ-a u Zagrebu poklopivši ovaj govor svojim iracionalnim komentarom: «Josipovi? je uvrstio Hrvatsku me?u svjetske agresore…».Danas, ustreptala premijerka tvrdi da Hrvatska nije vodila agresorski rat u B i H i po starom obi?aju insinuira predsjedniku i zamislite, , ljutita, tražit ?e razgovor na tu temu, samo što nije rekla: «Pobrat ?u ga ja na red..»Bosanci bi rekli «paz vamo: govori to ona koja se smotala pred Obamom, ponizno tražila autogram od njega, koja leti kao muha bez glave od Finske do Bugarske, kao da ne zna da klju? prijema Hrvatske u Evropsku zajednicu ipak drže Francuska, Njema?ka, Velika Britanija, Italija i Španjolska.
GREŠKA TU?MANA - NERAZUMIJEVANJE BOSNE,SADA NERAZUMIJEVANJE GESTE JOSIPOVI?A
Naglasiti treba da je dr. Josipovi? govorio o greški u politici dr. Tu?mana prema B i H u ratno vrijeme da je «žao mi je» gest isprike, ali i dobre volje da se l5 godina nakon završetka rata smire duhovi i da se dvije susjedne države okrenu budu?nosti, putovima mira i suradnje, koji vode u zajednicu evropskih naroda Zar ?emo biti kratkovidni i ne shvatiti da i USA, Rusija, Evropska zajednica… ali i me?unarodna zajednica, žele stabilnost na jugoistoku Evrope, toj neuralgi?noj to?ki svjetske politike?
Zanimljivo, Andriju Hebranga nije zabrinulo što je hrvatska vojska ušla na teritorij druge, suverene i me?unarodno priznate države, bez vojnih obilježja, pod još nejasnim okolnostima vezano za BiH suglasnost za taj vojni ?in. Ne brine ga da se ušlo bukvalno u rat izme?u Hrvata i Bošnjaka u Hercegovini i još nekim dijelovima BiH, ali ga brinu osumnji?eni u Haagu, pa, sve do zamislite apsurda, pisanje povijesti. Zanima ga sve osim ISTINE i stradanja Bošnjaka od hrvatske ruke odnosno on o svemu, samo ne o pijetetu prema svim žrtvama.
- Sre?om, posjet Sarajevu i govor u parlamentu tuma?i se i druga?ije – ?ak je i Tihomir Blaški? osu?en u Haagu, izjavio da je jedini na?in iskazivanja pijeteta prema bošnja?kim žrtvama odlazak u Ahmi?e, mjesto gdje je usmr?eno ?ak l08 osoba Muslimana, samo zato što su bili druga?iji. Ovaj zlo?in mrlja je na hrvatskoj naciji u BiH i mada je odgovornost pojedina?na vrijeme je da se sagledaju povijesne istine, a u nju spada i brutalno ubijanje Hrvata u mjestu Križan?evo selo od strane Bošnjaka, Srebrenica najsramotnije što se u Evropi moglo dogoditi nakon Drugog svjetskog. Dva mjesta, dva bivša stratišta obišao je predsjednik Josipovi? pokazuju?i da ne postoje naša i njihova stratišta, ve? samo stratišta nevinih ljudi, civila, onih koji su bili druga?iji i samo zbog toga žrtve mržnje.Bojkot dijela BiH parlamentaraca Srba govora dr.Josipovi?a nerazumljiv je, jer iako postoje i stratišta srpskih civila u BiH temeljna je želja predsjednika da se na simboli?koj ravni, ali i u životu, normaliziraju odnosi izme?u Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a drugo iskazivanje dobre volje bit ?e u planiranom susretu s predsjednikom Tadi?em, vjerojatno u Vukovaru.
Stoga valja nam podržati dr. Josipovi?a u misiji mira, ma koliko se nekima ona ?inila kontroverzna - u želji da se ratna prošlost i njeni tragovi sve do današnjih dana, neutraliziraju pragmati?nim potezima suradnje naroda (i ekonomija) upu?enih jedne na drugu. Primjerice, da su na Jadranu dobro došli svi turisti pa i bosanskohercegova?ki, da Hrvatska najviše izvozi u BiH itd. Naravno, ne treba smetnuti s uma svu složenost ovih odnosa, ali kad-tad suo?ili bi se s pitanjem kako je dr. Tu?man zamišljao rješenje bosanskog ?vora odnosno podjelu države ?ija etni?ka karta je l99l. izgledala kao leopardova koža, a on jer tu kožu besramno sveo na papirnatu salvetu dijele?i susjednu, suverenu zemlju kao da dijeli svoj zagorski grunt.On je ipak, sa svojim suradnicima, stavio na stol u Kara?or?evu zemljopisnu kartu BiH, i zapo?eo igru s Miloševi?em: tebi, meni, vama, nama… Zanimljivo je da se sada piše o tome kako je dr. Vesna Pusi? bila u pravu, kao da je ona jedina bila ta koja je osu?ivala politiku Zagreba prema Sarajevu, politiku koja se temeljila na Tu?manovu nerazumijevanju bosanskog pitanja, a na to nerazumijevanje upozoravao ga je i um kao što je Miroslav Krleža, ?inio je to i Stipe Mesi? da ne spominjemo brojne i relevantne ?imbenike me?unarodne zajednice. U tom okviru valja sagledavati i tzv. humana preseljenja naroda koja u biti, nisu bili ništa drugo do legalizacija etni?kih ?iš?enja, ceh koji su platili itekako Hrvati Srednje Bosne- Bosne srebrene i Hrvati Bosanske Posavine. Sva ova pitanja uokviruje i ekonomska stagnacija BiH gdje se svjetska kriza reflektira u kolapsu ekonomije, velikoj nezaposlenosti i drugim dramati?nim problemima koji izmi?u medijskoj pažnji u nas. Hrvatskoj sigurno nije u interesu da ima siromašnog odnosno susjeda na koljenima. Stoga i ne treba govoriti i pisati o povijesnom posjetu dr. Josipovi?a Bosni i Hercegovini, ve? o simboli?noj, ali nužnoj isprici te traženju putova mira i suradnje bez kojih nema stabilnosti jugoisto?ne regije u Evropi.
IVO ANDRI? I BOSNA
Ivo Andri?, naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost napisao je novelu Pismo iz l920. aktualno l920., l990., l995., ali i danas. Rije? je o pismu koje piše jedan Židov iz Pariza prijatelju u Bosnu i objašnjava zašto je napustio Bosnu, zapravo je rije? o uvijek aktualnoj, prvorazrednoj Andri?evoj pripovijetki...Pisana je vanvremenski, dijelila se u ratno vrijeme fotokopirana me?u izbjeglicama u Be?u, mislili smo da je napisana mjesec-dva prije rata u BiH. Bosna je tu ozna?ena kao zemlja ljubavi i mržnje, zemlja straha, zemlja u kojoj se ta razdoblja kroz stolje?a izmjenjuju.... Nažalost, ima podosta onih koji za to Pismo nisu ni ?uli, a kamoli ga pro?itali. Evo, samo dijelova Pisma, a preporu?ujem ga onima koji ga nisu ?itali, pro?itati ga u cjelini (gotovo sam siguran da Josipovi? jest):
« Bosna je divna zemlja, zanimljiva, nimalo obi?na zemlja i po svojoj prirodi i po svojim ljudima. I kao što se pod zemljom u Bosni nalaze rudna blaga, tako i bosanski ?ovjek krije nesumnjivo u sebi mnogu moralnu vrijednost koja je kod njegovih sunarodnjaka u drugim jugoslavenskim zemljama rje?e nalazi. Ali vidiš, ima nešto, što bi ljudi iz Bosne, bar ljudi tvoje vrste, morali da uvide, da ne gube nikad iz vida: Bosna je zemlja mržnje i straha. Ali da ostavimo po strani taj strah koji je samo korelativ te mržnje, njen prirodan odjek, i da govorimo o mržnji. Da, o mržnji. I ti se instiktivno trzaš i buniš kad ?uješ tu rije?..., kao što se svaki od vas opire da to ?uje, shvati i uvidi. A stvar je baš i u tome što bi to trbalo uo?iti, utvrditi, analizirati. I nesre?a je u tome što to niko ne?e i ne umije da u?ini. Jer, fatalna karakteristika te mržnje i jeste u tome što bosanski ?ovjek nije svjestan mržnje koja živi u njemu, što zazire od njenog analiziranja, i – mrzi svakog ko pokuša da to u?ini. Pa ipak, ?injenica je: da u Bosni i Hercegovini ima više ljudi koji su spremni da u nastupima nesvjesne mržnje, raznim povodima i pod raznim izgovorima, ubijaju i budu ubijeni, nego u drugim po ljudstvu i prostranstvu mnogo ve?im slavenskim i neslavenskim zemljama.
I još jedan dio:
..Vi ste, u ve?ini, navikli da svu snagu mržnje ostavljate za ono što vam je blizu. Vaše su voljene svetinje redovno iza trista rijeka i planina, a predmeti vaše odvratnosti i mržnje su tu pored vas, u istoj varoši, ?esto sa druge strane avlijskog zida... I svoju ro?enu zemlju volite, žarko volite, ali na tri-?etriri razna na?ina koji se me?u sobom isklju?uju, smrtno mrze i ?esto sudaraju.
... U toj zaostaloj i ubogoj zemlji, u kojoj žive zbijeno ?etiri razne vjere, trebalo bi ?etiri puta više ljubavi, me?usobnog razumijevanja i snošljivosti nego drugim zemljama. Au Bosni je, naprotiv, nerazumijevanje koje povremeno prelazi u otvorenu mržnju, gotovo op?a karakteristika stanovnika. Izme?u raznih vjera jazovi su tako duboki da samo mržnja uspijeva ponekad da ih prije?e ...

Stoga treba podsje?ati da je ovo geopoliti?ki prostor trusan, da je sarajevski atentat na austrijskog prijestolonasljednika Ferdinanada
bio povod prvom svjetskom ratu, da se rat na prostoru ex-Jugoslavije mogao i proširiti, jer je involvirao mnoge zemlje, sve do tada najmo?nijih USA i Rusije. Neminovno je i sada re?i da islamizacija BiH nije sretan put, da je to slijepa ulica i da duhu vehabija i islamskog fundamentalizma u Bosni i Hercegovini nema mjesta – i za vjerovati je da to BiH vodstvo zna i u skladu s tim vodi sadašnju politiku.
Sje?am se jako dobro kako su mi u knjižari pojedini politikanti premještali Andri?eva djela iz regala na kojem je pisalo BOSNIENSIA u regal CROATICA ili SERBICA. Ako bi se koja knjiga Andri?a našla u tim regalima, ve? bi se našli oni koji bi me upozoravali da joj tu nije mjesto. Malo je trebalo da za Andri?a postavim poseban regal s njegovim djelima. Ma koliko bio kriti?an prema Bosni, ma što o Andri?u mislili i kako ga ocjenjivali, on je Bosnu poznavao u dušu, znao je njene vrline, njena slaba mjesta, njenu zapaljivost i ranjivost. Bosna i Hercegovina je danas izrazito nerazvijena i siromašna, možda zemlja koja se najsporije oporavlja od rata ali i zemlja gdje je rat ostavio najdublje, tragi?ne posljedice, zemlja u kojoj tranzicija ide kroz Scile i Haridbe mogu?nosti, želja, snova, ali i suo?ena s ograni?enim resursima. I zato: – budimo oprezni s Bosnom,(i Hercegovinom). U njoj se ašikuje kada prolje?e obehara, ali u njoj s bestidno kolje i siluje kada padne mrak na o?i bosanskom ?ovjeku.
Nije lako i?i putovima mira, nekad su oni daleko trnovitiji nego putovi rata i mržnje. Ne može se zaboraviti da su odabir puta mira skupo, najskuplje platili i Anvar el Sadat i Icak Rabin, da je Winston Cherchill izgubio prve izbore u Velikoj Britaniji nakon IIWW, da putovi mira nisu posuti samo laticama ljiljana nego i rizicima. Dr. Ivo Josipovi? odabrao je put prevladavanja prošlosti, i na svim mirotvornim ljudima, ljudima dobre volje je podržati ga. U Ahmi?e se nije do sada uputio nijedan visoki hrvatski dužnosnik, Ivo Josipovi? jest, poklonivši se žrtvama jednog suludog rata, rata za koji ?emo pomišljati, kako vrijeme odmi?e, da nam svima nije trebao. Kao prvi svjetski, drugi svjetski gledano iz današnje perspektive, velike klaonice naroda nikom potrebne, klaonice u kojima se besramno pokušalo zaklati – HOMO SAPIENSA….
- Naravno, ne?emo bespogovorno pljeskati Josipovi?u, ali budimo uvjereni da je lakše osiromašene ljude, nezaposlene, oja?ene s obje strane granice, usmjeriti prema rovovima, a mnoge teže na putove rada, suradnje i mira. « Žao mi je, ne smije se ponoviti, kritiziraju me, ne brine me, ovo nisu mjesta za vo?enje politike…» su njegove rije?i i pitam i sebe i vas, što ima loše u njima?
ZAKLJU?AK:
Bosni i Hercegovini Hrvatska je na neki na?in okrenula le?a, a to su dvije komplementarne države - ne samo stoga što je "hrvatski perec" dopunjen, nego gdje postoji vjekovna upu?enost naroda jednih na druge. A oni koji bi taj «perec» dopunili silom trebaju znati da ve? samom objavom te ideje idu opasnim putem VELIKE HRVATSKE.
NE, ni VELIKA SRBIJA, ali NE ni VELIKA Hrvatska. Pijetet prema žrtvama upozorenje je svima da nam te ideje nisu od koristi, dapa?e, vode nas u nove sunovrate.

-Moj bi otac, da je živ, uo?io sli?nosti izme?u Willyja Brandta i dr. Ive Josipovi?a, uvjeren da je MIR uvjet bez kojeg se ne može, uvjeren da je lakše rušiti nego graditi, uvjeren da se ve?ina materijalnog troši i potroši a gestovi poklonjenja sjenama žrtvava, kajanja, praštanja, razumijevanja, u krajnjem ljubavi, ostaju nezaobilazni «znakovi pored puta.»

Aferim, Josipovi?u…

Komentari

Nevjerojatno da u ovoj

Nevjerojatno da u ovoj zemlji ima toliko budala koje ne shvaćaju da je Josipović još jedan iz plejade političkih bezidejnih parazita. Budalama nije dosta što se sve na sve strane raspada, što nam je ekonomija svedena na dnevne zajebe, što nema planova ni projekata, što ne znamo niti pretpostavljamo što donosi sutra. Ne, ne trebamo briniti o tome iz jednostavnog razloga što ni ne možemo. To nam Josipović i zorno pokazuje nakon pompozno formiranog vijeća za gospodartsvo uvidjevši svoju glupost i nemoć ide radit pizdarije po bosni i skretat polukretenima pažnju skupa s Jacom Kosor. Plješčite vi ručicama, to vam stoji, ali da li znate čemu?

Tko je glasao

nevjerojatno kako neki ne

nevjerojatno kako neki ne shvacaju da su popu simi ukrali biciklu?

Tko je glasao

@Quinquaginta Pa što ti

@Quinquaginta
Pa što ti znači nick?Zaista ga teško pisati... Josipović, "u datim okolnostima" radi vrlo dobro. Nije on nadležan za gospodarstvo, koliko vlada J.Kosor-- Ali premijerki je daleko važnija jedna guza a ne to s što smo svi u govnima..
Pizdarije ti radiš na ovom portalu, vulgaran, a Predsjednimk radi u Bosni porve stvari. Samo se treba udubiti a našem narodu,pa i tebi, nažalost, udubljivanje nije jača strana. Jaca misli za stranku HDZ, što može, ali pogrešno misli no to je njen problem, za narod se trudi misliti Josipović i ZAJEDNO S NARODOM ide putem mira i suradnje u regiji.
Ako je to pizdarija, onda ja ne znam što je suprotno od toga? Pizdarija nad pizdarijama, ako smo se već spustili na razinu na kojoj razgovaraju kočijaši, pijanci i huligani.
Pustimo Josipovića da radi...On to umije, Jaca je za otpis. Njen patriotski gest broj jedan bio bi - njena ostavka odnosno ostavka korumpirane i nespodobne hrvatske vlade.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

1) Imaš copy&paste opciju

1) Imaš copy&paste opciju za moj nadimak i gugl za značenje.
2) Ostalo ti neću objašnjavat jer je uzaludno.

Tko je glasao

nevjerovatno da nakon

nevjerovatno da nakon antologijskog crtanja po salveti i svjedocenja niza tudmanovih najblizih suradnika(hrvoja sarinica i najnovije, zarka domijana) u ovoj jebenoj dembeliji jos postoje oni koji ne vjeruju da su tudmanu obilato potekle sline nad bosnom i da u proslom ratu i nismo bili takvi sveci kao sto se licemjerno prikazujemo?
nakon famoznih sastanaka u karadjordjevu kad je naivni tudman nasjeo na milosevicev mamac o podjeli bosne, hrvatska politika prema bih, a pogotovo prema muslimanima u bih, bila je agresorska i zlocinacka.
od otimanja humanitarne i vojne pomoci za muslimane koje su razne "stele i tute" provodile po hercegovini, do egzekucije blaza kraljevica i osam vojnika hos-a koji su se suprostavili tudmanovoj(susak-bobanovoj) ideji o paktu sa srbima protiv muslimana, pa do logora za muslimane u dretelji i gabeli i naravno, do stravicnog zlocina u ahmicima koji nas je gotovo izjednacio sa onima od kojih bi se tako zeljeli razlikovati.
bravo josipovicu!

Tko je glasao

@edi3 U Jutarnjem sam

@edi3
U Jutarnjem sam jučer pročitao dva odlična članaka na temu Josipovića - jedan Davora Butkovića, drugi, još bolji, Jelene Lovrić.
Znaimljivo koliko podudarnosti ima u mom dnevniku s tezama Jelene Lovrić. I ona je Josipovića doživjela kao našeg Willyja Brandta. Tvoj je upis edi3, na tragu tih razmišljanja, kratko i jasno napisano.
Aferim tebi - dolazi iz perzijskog jezika, a znači odlično, bravo, tako je., živ bio.
I još jednom GLASNO: Aferim predsjedniče Josipoviću...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

dok lovricka jos nekako i

dok lovricka jos nekako i moze proci, butkovic ni uz sve zacine nije jestiv, a pogotovo nakon onog njegovog intervjua sa "ivom sanaderom" koji je jasno pokazao o kakvom se tu kod njega, novinarskom "kapacitetu" radi!
josipovic(za sada) odlicno obavlja svoju predsjednicku funkciju i izgleda da se ostvaruje ona..-da bez trece(treceg), nema srece-!
treceg predsjednika!:)

Tko je glasao

@edi3 Da, onaj fiktivni

@edi3
Da, onaj fiktivni intervju je Butkovića koštao i košta mnogo bodova. Ali, evo, dobrim se tekstovima polako iskupljuje za taj grijeh.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

potaknut tvojim emotivnim

potaknut tvojim emotivnim postom napisat ću nešto o oprostu, my way, ne volim o tome pisati jer djeluje jeftina patetika; dakle toga rujna 1991 sam se našao sa nekolicinom ljudi u prilično bezizlaznoj situaciji, jna sa "rezervistima" je probila te večeri prvu crtu obrane i prvi tenk m72 se tijekom noći ukopao u sumarku, a mi smo nedaleko od njega cvokotali grizući travu da nas ne pokosi pam, odsječene grane su nam padale po glavama. treba li napomenuti da su oni imali 6 tenkova jedno 4 puta brojniji, a mi 2 zolje, od toga jednu neispravnu, jedan prastari ručni bacač i rpg ( "they got the guns, we got the numbers"-jim morrison,five to one). neka simpatična babica iz sela koje smo branili nam je podijelila krunice i ja sam je nosio, ne toliko radi tadašnjeg trendy detalja opreme branitelja (koja je bila pored standardne crne majice (nema veze sa crnom legijom, jednostavno smo suprotnoj strani voljeli dizati živce sa tim majicama), trake sa grbom, raybana i marlbora-izgledali smo vjerojatno kao hamasovci, a krunica je bila simbolična karta za nebo ), već iz pijeteta prema toj staroj ženi kojoj nažalost nismo obranili dom.
dakle, ležeći te noći u travi i drhćući od straha i navale adrenalina pomislio sam glupu stvar, da je vrijednost života bubica koje gmižu u toj travi veća od mojega, jer će one sutra biti žive a ja ne. u mraku sam čuo "ostoja levo, natrag" i razgovore na ekavici, a mjesecima sam se poslije noćima budio u znoju i čuo ostojin glas (ostoja je kasnije sam vidio u nekom bačenom "frontu" bio "komandir" tenka u kninskom oklopnoj brigadi, jebo majku svoju dobro me isplašio te noći). rat je završio i godinama nisam mogao čuti ekavicu, zakleo sam se da nikada neću više gledati ratne filmove ( jer ništa ne može dočarati real thing ) i da moja noga više neće kročiti u srbiju. prošle godine sam prekršio tu zakletvu jer sam sa nekim momčićima otišao na koncert ac dc u beograd na stadion partizana. bio sam fasciniran kada sam na granici promijenio dinare, gledao ih kao egzotični novac, pa vidjeh onu orlušinu na grbu graničnog prijelaza, zapanjen favelom roma u centru grada, pa onda gledajući ruševnu kuću cvijeća, zgodne beogradjanke, zaboravih na svoje sitne traume, zadnji put sam bio u beogradu 1981 kada sam išao u jna. no kada bih vidio likove sa majicama na kojima su bili četnički simboli, nije ih baš bilo na bacanje, no meni i više no dovoljno, momentalno sam doživio flashback, i požalio što sam se tamo pojavio. ukratko, kada sam prešao granicu natrag laknulo mi je, pogotovu što je sa mnom bio i maloljetnik. dakle, zaključak, ja sam tim ljudima koji su došli iz neke srpske varoši 30 km od moje kuće i koji su pucali po meni oprostio, jebe me se, no nisam više isti. nije to više to, ne pušim više te filmove svi smo mi braća...i iskreno govoreći ništa mi ne bi značilo da se cijeli srpski parlament ispriča na čelu sa predsjednikom, sjebali su nam najbolje godine života.
sa te strane fasciniran sam mirnoćom dalai lame kada priča o zločinima kineza protiv njegovog naroda i bližnjih, ili gestom pape ivana pavla II koji je primio ali agcu i oprostio mu. to su prave mahatme. maha-velik, atman-duša. za mene ima vremena.

Tko je glasao

@robot Hoćemoli gledati

@robot
Hoćemoli gledati Srbe kao vječne neprijatelje, hoćemo li još ratovati s njima ili živjeti jedni pokraj drugih i miru i s kakvom-takvom suradnjom. Znaju li ljudi zašto su skandinavske zemlje među najrazvijenijima u svijetu. Nisu stoljeće i nešto, ratovale, posebno Švedska i Finska.
Što jugoistok Evrope ne bi bio organiziran kao skandinavske zemlje, želimo li uvijek ostati "balkanska plemena" mkako nas neki doživljavaju.
JOSIPOVIĆ TO NE ŽELI, NE ŽELIM NI JA, VJERUJEM, SIGURAN SAM, NI VEĆINA HRVATSKOG NARODA U HRVATSKOJ ALI I U BOSNI.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

daleko smo mi od

daleko smo mi od skandinavije, kada se ovdje barem 100 godina ne bude pucalo i ubijalo, onda možemo pričati o nenasilju, bratstvu i sličnim stvarima. do tada...

Tko je glasao

Danimir, Dobra vam je

Danimir,

Dobra vam je taktika, no ne puše ju normalni ljudi.

Niko nema ništa protiv dobrih susjednih odnosa, no sve zavisi od cjene koju traba platit.

Hrvatska nije kriva za rat, a bila je žrtva ko i BiH.

Prozirni su vam pokušaji u upakiranju krivice. Na taj način kupovat političke bodove, je trka na kratke staze. Brzo se izgubi dah.

Tko je glasao

Hvala na dobrom komentaru.

Hvala na dobrom komentaru. Molio bih vas uvid u ono sto rade bosanski/srbijanski Srbi u Bosni kada naocigleda svima nama i vama osnivaju DRZAVU U DRZAVI, zahtjevajuci drzavotvornost sa svim odlikama drzave i to ociscene od drugih narodnosti starosjedioca! Republika Srpska se upravo tako i ponasa. Zasto ne potaknete ogromnu i perpetualnu diskusiju upiruci svoj prst u Drzavu u Drzavi?
Pomirbe ne moze biti u Bosni, niti pravde dok se ne izbroje mnoge nevine zrtve koje su pale pod topovima, granatama srpske armade oko i u Sarajevu, a da ne govorimo o drugim mjestima na kojima su srbi, koji su jedini imali ucinkovito oruzje, koje su im kupili svi gradjani nekadasnje srboslavije, pa tako i vi i svi vasi, rabili ubijajuci svakoga koga su stigli za Jugoslaviju koju mi nikada nismo htjeli, a to sto nismo htjeli, ta predraga "demokracija" komunisticke krvave zbilje, nikada nam nije dala pravo glasa izbora, nego samo diktaturu koju su uvijek lazno, naravno nazivali slobodom, a danas je, svuda po svijetu, nazivaju PROGRESIVNA, naravno retrogradna koja jedino moze i vodi samo u pakao siromastva i smrti krvavog traga komunizma svuda po svijetu.
Drugim rijecima, lijepe rijeci koje opisju potrebu na poziv za pomirbu, zrtava srpskog bezumlja, nikada, nikada nece dovesti do mira. Jedini UNIVERZALNI pristup k zazivanju boljeg "sutra" je OSUDITI KRIVCA JAVNO i zahtjevati njegovu Osobnu Ispriku pred svim zrtvama te ga uputiti i prisiliti da ostane iza svojih vlastitih, u ovom slucaju, srpskih granica Srbije, a Bosnu i Hrvatsku, kao sto je vrla Europa "pravedno" po vezama Euro-podlosti, u koju mi svi slijepo srljammo, Sloveniju odvojila od nas drugih "primitivaca" i prigrlila u svoj "civilizirani" svijet, tako poticuci dalje novo zariste mrznje i zavisti, a sto ce opet u buducnosti dovesti do krvoprolica na vrlom balkanu. Uciniti ovo treba po uzoru na imanentno ponasanje zapadnih sila pobjednica nad Hitlerom kada su ga vratili u njegovu zemlju Njemacku, izbombardirali ga do kostiju, ukunuli mu (Njemcima) i krivim i pravim pravo na svaki proces obrane, nedopustili mu imati ucinkovitu i redovnu vojsku te ga prisilili da plati odstetu svima koje je povrijedio, a to placaju i danas.
Ovo treba uciniti Srbiji, dakle kao Njemackoj i TADA, SAMO TADA bi doslo do mira na nasim prostorima jer garancija opstanku ovokovog rijesenja je ovakova poruka agresoru koji namijece entitet (Jugoslaviju) svima nama koji ju ne zelimo. No, Europska zajednica vodjena Velekolonijalnom silom proslih stoljeca pa sve do danasnjeg dana - Engleskom, za kojom se vuce nesagledivi trag krvi prolivene nad mnogobrojnim neduznim narodima svijeta kroz stoljeca, ne moze biti moralna vertikala garancije mira i pravde u Eu, a niti u svijetu, a narocito ne dok se god svrstava u obranu Srba i Srbije te nihove zlocine zataskava, a zrtve ili ne, bezobrazno gura nazad pod srpsku vlast sa ponovno glavnim gradom Beogradom i novom Jugoslavijom (bez Slovenije) velika je NEPRAVDA, tj. sjeme nepravde koje vec nice za slijedecu generaciju "balkanaca" koji ce se opet morati latiti oruzja da konacno osnuju svoju slobodnu (Hrvatsku, Bosansku) drzavu te da zivi kao i Britanija sama, sama za sebe i po svojoj vlastitoj volji.
Ove odrednice su prirodne i Bogom dane, a nazalost, ovi isti Anglosaxonci nam pocupase prirodne granice drzava, ovaj puta svih u svijetu, gurajuci nas u jednu veliku svijetsku "Jugoslaviju" iu kojoj trebamo zivjeti svi skupa sretno, bratski i sestrinski pod Engleskom zastavom. "Malo morgen!!" Vrijeme ide i vec je nastalo kao sto jasno veli Sveto Pismo da dolazi jedna svijetska vlast i JEDAN vladar kojega ona naziva Antikristom. Za vrijeme njega sukobiti ce se cijeli sviet (kao i “bratska” Jugoslavija) jedan s drugim zbog svojih identiteta kao narodnosti, koja su im bila oduzeta stvaranjem globalne unije i tada ce malo ljudi ostati, a oni koji ostanu....u nuklearno zagadjenom svijetu, nece im biti ni malo lako.
Prema tome Josipoviceva isprika je sramna i nepravedna te neprirodno postavljena: Gle cuda, zrtva se ispricava agresoru, a gresor kima glavom i veli: “Hvala, lepo – gle budale!”
Gle cuda, kao da je to ikada donijelo rjesenje, a ne zaboravimo da Ivo Josipovic “boluje” od JugoMarxisticko/Srboslavske nostalgije, dakle bolesnik ne moze niti sam sebi pomoci, a kakmoli drugima. Covijek koji zivi u svijetu koji je odavno proslost, dakle zombi (i on i svijet). No, ne zaboravimo, krivda, slijepilo, maloumlje, krivovjerstvo i pogresni mentalitet te svjetonazor nikako ne mogu djelovati ozdravljivo, samo i uvijek vode u propast, novi sukob, nepravdu jer ove anomalije su bolesti , svjetonazorska krivovjerja, presvjedocenja. Ovakovo ljudsko bice ne moze voditi nikoga ka svijetlosti, jer i sam u jamu pada. Krivac se mora ispricati, a verbalna isprika mora biti popracena odstetom. A krivac nije onaj koji nije htio Jugoslaviju nego onaj koji je narodnu odluku da mirno istupi iz ovakove zajednice, pogazijo tenkovima i poharao ratom – da sacuva tu satrapiju – taj je krivac, a to je Srbija, koja je oruzjem nametala Jugoslaviju onima koji je nisu htjeli, a svoju zelju su izrazili samo rijecima na narodnim slobodnim demokratskim izborima. GLAS (ne oruzje) hrvatskog naroda, je Srbija trebala uvaziti i ostati u Srbiji, svojoj drzavi, a ne ubijati za Jugoslaviju koju ni danas ne zelimo i nikada necemo zeljeti, a Josipovic zajednno s Mesicem tajno vode Hrvatsku ponovo u Jugoslaviju pod Beograd. Ovo ce opet zavrsiti u krvoprolicu, no…. Engleska je vicna prolijevanju krvi, stoga ovo i radi-kako radi.
fd

Tko je glasao

@fd Hvala i tebi na

@fd
Hvala i tebi na komentaru, ali pristup temi ti je pojednostavljen.
l. Ne odobravam ni u kojem slučaju apetite Republike Srpske koja teži nekoj državnosti jer je to razbijanje BiH i novo krvoproliće. Ali, ne treba smetnuti s uma da je s priznanjem Kosova kao samostalne države učinjen presedan - ne držimo se avnojevskih granica i načela i ne može neka AP odjednom postati država. To pravo proglašenja državnosti konzu mirale su samo bivše republike.
2. Velika Britanija kao i EU, kao i mnogi u svijetu, nisu razumjeli raspad Jugoslavije, ali nemojmo preuveličavati neku opasnost od nove Jugoslavije.
3.Da je rat bio jasan, potpuno jasan, trebali bi očekivati ono što se očekivalo (i dobilo) od poražene Njemačke nakon II svjetskog. Bez obzira na neslavnu ulogu pobunjenih Srba u Hrvatskoj i činjenicu da su nasjeli RATNOM ZLOČINCI U GOSPODARU RATA broj l Slobodanau MIloševiću, mišljenja sam da hrvatska politika nije toj politici adekvatno parirala. Drugo, naša uloga u BiH nije bila konstruktivna i naša vojska, uz iznimku završnih borbi na teritoriju BiH, nije imala što tražiti u BiH (tzv. dobrovoljci).
Inače suludo je da je Milošević održavao na životu (pokušao održati) mrtvaca - Titovu Jugoslaviju. Zapravo je postavio detonator pod nju i najviše je razvalio, prividno se boreći za nju.
Josipović nastoji voditi pomirbenu politiku i zatvoriti KNJIGU RATA i konačno otvoriti KNJIGU MIRA. Pa hoćemo li do istrebljenja, jednih ili drugih, voditi rat sa Srbiijom i Srbima?
Nikakava treća Jugoslavija, ali neka ekonomska unija, što ne? Ona će se, budući da EU ne može djelovati tako glomazna, stvoriti po regionalnom načelu, a te slične regije će biti osnovane u svim dijelovima Evrope.
Mir,mir... ratovati se uvijek stigne.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire, hvala ti jos

Danimire,

hvala ti jos jednom na pismu i trudu. Cijenim to.
Osobno me smeta, a mozda i ne razumijem: Zasto nije EU postupila, primjerice, po istom nacelu prema Hrvatskoj kao sto je prema Sloveniji. Takavo ponasanje me uvijek vodi do istog zakljucka: Iako je Hrvatska "vjecno" bila u Zapadu, kao i Slovenija, zasto ovakova razlika u pristupu?
2. Zasto EU nije postupila prema svim republikama jednako - smatrajuci ih drzavama kao i sve druge EU drzave?
3. Ekonomska unija u sklopu Srbije daje dojam da je pristup EU i te kako nepovoljniji za Hrvatsku nego za Sloveniju.
4. Po ekonomskoj uniji putuje i sve drugo, primjerice, svjetonazor, (ne)kultura, svadja, zadjevice (naturivanje cirilice), ekavice u govoru i skolama, zadjevica oko teritorija i ponovo do krvavog sukoba, a da je Hrvatska ostala samostalna (bez ekonomske unije apriori) i tekako bi mogla trgovati sa Srbijom i drugima (kao sto to rade druge samostalne drzave EU-a i sacuvati mir sacuvanjem svog identiteta i kulture.
Iako EU i Svijet naguravaju tvorbu nove univerzalne kulture u cijelom svijetu, ja mislim da do takove nikada nece doci, ali za sigurno ce doci do atomskog svjetskog rata zbog takova pristupa.
Hvala ti jos jednom i Bog s tobom,
Iskreno,
franjo d.

Tko je glasao

...imao sam pravo kada sam

...imao sam pravo kada sam ovdje napisao da ce liganj (vrli nam precjednik) biti i gori od prosloga, mesica!
holokaust ne bih nikako uporedjivao sa ratom u bosni, jer koliko se god ti famozni bosnjaci prikazivali iskljucivo kao zrtve cinjenice i stvarnost su prilicno drugacije...
naravno, ne opravdavam nikakovo ubijanje, zlostavljanje i slicno, od nicije strane!

Kitz

Tko je glasao

@Kitz Josipović se ne

@Kitz
Josipović se ne može uspoređivati na taj način s Mesićem. Kriterij hrvatstva koji je za mnoge kriterij broj jedan, je prošlost, sada se radi o drugim kriterijima koje hrvatski narod srećom prepoznaje. Josipović je izraz tog novog nacionalnog interesa Hrvatske, i sreća da je tako.
Holokaust je ovdje metafora, ne može se to preslikati bukvalno na BiH i Ahmiće, Križančevo selo... Riječ je i pledoajeu za MIR u BiH. Žao mi je da to nije tako shvaćeno.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

na "srecu" od lignja hrvati

na "srecu" od lignja hrvati nijednog k...a ne prepoznaju, da bilo sto kuze ne bi izabrali ovog udbasa i komunjaru za precjednika, a kra-de-ze-ovci bi vec odavna lezali po zatvorima...
nemoj, molim te, kuhanu pilecu nogu uporedjivati sa willy brandtom, PLEASE!!!
a jadan je hrvatski nacionalni interes kada se takvi kao vrli nam precjednik "bori" za njih!
drago mi je da se boris i zalazes za mir (toda raba), i sam sam takav, samo ne zelim da me izdajice i apsolutni i dokazani antipatrioti "vode"... http://www.ljportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=230...

Kitz

Tko je glasao

Ne želim za sada

Ne želim za sada komentirati poteze Predsjednika. Prerano je!
Očito je da nam on tek slaže "puclu" po "puclu" u nešto što bi trebalo postati djelo.
Hoće li to korespondirati sa ovim (i uzeti u obzir) : http://www.youtube.com/watch?v=rDBm0pLx3-Q (ovo pogledajte, do kraja, svih 8 minuta; - baš me zanima kakav je na Vas "efekat od tog"...)
Žao mi je, tko shvatio shvatio.

Nemam ni volje ni želje komentirati/pojašnjavati vezu između "traženja supertalenta u Rusiji" i njegova djela i onoga što Predsjednik želi pretvoriti u "prah i pepeo" ili u velebno remek-djelo!!??

Tko je glasao

Ljigav Josipovićev pamflet,

Ljigav Josipovićev pamflet, i najvjerojatnije jeftino plačen

Tko je glasao

Ovdje ću citirati samu sebe

Ovdje ću citirati samu sebe jer sam bila razočarana odabirom savjetnika za gospodarstvo,a pri tome nisam razmišljala o ostalim savjetnicima kao što je Joško Paro.

Ti si predsjednik samo nekih građana.Moj više nisi.Ti si čoban,a ne krotitelj.A nama je muka od svih silnih čobana iz naše povijesti....(20/02/2010)

Ispričavam se na krivoj procjeni predsjednika Josipovića.Sve mi se čini da je Ivo ipak krotitelj:),a Jaca je ostala samo čobanica,okružena svojim poslušnim pesekima.Za sada rezultat na tekmi zvana "vanjska politika" Ivo :Jaca / 6:o.

Što se tiče balkanskog mentaliteta mislim da je dobro da pogledate ovaj film kako se iz ničega može stvoriti mržnja.Taj film možemo slobodno smjestiti i u naše podneblje.Mnogo je lakše stvarati mržnju i pomoću nje vladati narodima.To nije nikakav talent.Talent je ostvarivati mir i ekonomski napredak.

http://www.4shared.com/file/119330018/4c584013/Cijajepesma2part1.html
http://www.4shared.com/file/119344801/1fced309/Cijajepesma2part2.html
http://www.4shared.com/file/119358608/1b3ad0af/Cijajepesma2part3.html
http://www.4shared.com/file/119366226/6ec23a15/Cijajepesma2part4.html
http://www.4shared.com/file/119370607/34f1b6b1/Cijajepesma2part5.html

(isječke spremite u jedan folder,pa tek onda pokrenite )

Tko je glasao

Danimir, U jednom dnevniku

Danimir,

U jednom dnevniku spominjat zločine nacizma i i obrambeni rat je podlo, no indirektno izjednačavanje te dve stvari je dokaz tvoje mržnje spram Hrvatske.

Tko je glasao

@skviki,zvučiš poput

@skviki,zvučiš poput komesara NKVD-ea :)...probaj preobličiti svoj odgovor :))))

Tko je glasao

Skviki, daj dojdi k

Skviki, daj dojdi k pameti.
A kaj smo delali v Bosni 92. 93. ? Volim Domoljupce ali ne takve poput Tuđmana.

Tko je glasao

@boltek Hvala ti na ovom

@boltek
Hvala ti na ovom upisu. S nekom gosopodom na portalu jednostavno ne komuniciram, jer to nema smisla. Ovako KRIVO tuumačiti moj dnevnik može samo netko tko ne razumije povijesne činjenice, ali i sam - mrzi...Ni ja ne volim domoljupce poput Tuđmana koji nas je, nerazumijevajući Bosnu,a imajući Šuška kao desnu ruku, uvukao u sukobe koji su nam bili nepotrebni (hrvatsko-bošnjački rat l992-93 gdje ne samo da su se vodile borbe nežo su osnivani i logori za Bošnjake - Helidrom itd.). Nije nacizam,ali nije ni oslobodilačka, domoljubna borba...Hrvatska se zbog toga umalo našla pred sankcijama međunarodne zajednice a Tuđmanu je još nekoliko puta prijetilo se sankcijama.
Toliko o obrani Hrvatske u Bosni.
Danimir
PS: Stalno se spominje da je Hrvatska vodila rat protiv Srba na svom teritoriju. Čiji je teritorij Bosna i Herecegovina?? Dvolična politika Hrvatske spram Bosne....
A upis Grdilina sam po sebi govori dovoljno o "osloboditeljima" BiH.

Danimir

Tko je glasao

Danimire imaš moje

Danimire imaš moje komentare na Weteranovom dnevniku pa ih pročitaj.

grdi

Tko je glasao

Boltek, branili smo

Boltek, branili smo Hrvatsku.

grd&lin

Tko je glasao

Kak' to misliš @grdline?Do

Kak' to misliš @grdline?Do nedavno "nismo niti nogom kročili" na teritorij BIH.Što se tiče rata u RH uvjerena sam da je djelomično bio obrambeni rat,a djelomično građanski rat.Građanski rat,zahvaljujući propagandnoj mašineriji F.Tuđmana i S.Miloševića.Vjerujem da je bio i dogovorni rat.U Hagu su trebali biti privedeni u prvom redu i huškači s naše i njihove "dalekovidnice".I danas se,kod nas,ti huškači/ce ponašaju na javnoj televiziji kao zaštitnici HDZ-ea,a do jučer su bili predvodnici totalitarizma iza kojeg se zbivala pljačka vlastitog naroda.Sramota je kako Holoverka vodi svoju emisiju Otvoreno.Sramota je da takvi ljudi uopće rade na javnoj televiziji,npr. Dijana Čuljak,koja je lijepo doljevala ulje na vatru u etničkom sukobu Muslimana i Hrvata.Da!I Smiljko Šogolj !?Zar su to intelektualci koje zaslužuje jedan narod da ih predstavlja na javnoj televiziji?Zar smo ih mi imenovali?

Što se tiče žrtava,sva tri naroda su žrtve vlastitih političara.Došlo je vrijeme je da se ušutkaju huškači i da se konačno svi okrenu radu i stvaranju budućnosti.Nema genocidnih naroda!Ima samo genocidnih političara.Točka.

Tko je glasao

@Franka Valli Ovo ti je

@Franka Valli
Ovo ti je sjajna rečenica, i potpisujem je:
..."Nema genocidnih naroda!Ima samo genocidnih političara.Točka."
-------------------------------------------------------------------------------------
Što se tiče procjene Josipovićevih kvaliteta i učinka jednu detaljnu analizu dat ću nakon l00 dana od inauguracije. Ali, sada je već sve jasno da imamo na čelu države čovjeka koji zna nastupati, koji ima posve drugačiji stil od dosadažnjih predsjednika (i mnogih političara),koji jednostavno rečeno- teško i sporo, ali vjerodostojno - opravdava povjerenje 62 % glasača koji su izašli na predsjedničke izbore. Meni je drago da sam među prvima na portalu prepoznao te kvalitete, ali nema potrebe da se ikome ispričavaš.
Za nadati se je novim, dalekosežnim potezima predsjednika Josipovića, a oni koji insuniraju i traže zamjerke, demantirat će sam Josipović i događaji u budućnosti.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci