Tagovi

„Secret gardens“ (Tajni vrtovi paranormalne države!)

Office Map Mary, Mary, quite contrary
How does your garden grow?
"I live with my brat in a high-rise flat
so how in the world would I know."

Citat je iz parodirane pjesmice poznate iz popularne zbirke dje?jih pjesama English nursery rhyme s kraja osamnaestog stolje?a (parodirana je u novijoj i tako?er poznatoj zbirci dje?jih pjesmica iz 1989 godine Roald Dahl's Rhyme Stew). Prevodit ju s engleskoga ne?u jer je bezobrazno aktualna (u?inite to sami pa ?ete se uvjeriti), no pokušat ?u što jasnije izložiti svoja razmišljanja o zbivanjima koja uhu i oku nisu nimalo ugodna.

Pola milijuna branitelja zna?i pola milijuna obitelji, tj. najmanje puta dva glasa?a što predstavlja armiju od milijun potencijalnih glasova. Nije malo! Kontroliraju?i i njeguju?i braniteljski odnosno HDZ-ovski „tajni vrt“ HDZ je na svim dosadašnjim izborima sebi uspješno osiguravao pogolemu „petu kolonu“ vjernih glasa?kih redova (jer kako druga?ije nazvati gomilu lažnjaka me?u braniteljima, a naro?ito one iz vrhova braniteljskih udruga koje takvo neregularno, nepošteno i nezakonito stanje njeguju, održavaju i podržavaju nasuprot zahtjevima javnosti). Ti su postali „?uvari revolucije“ (u najboljoj SUBNOR-skoj tradiciji) koji u Saboru produciraju poveliki broj zastupni?kih mandata na kojima danas opstoji tzv. „stabilnost“ HDZ-ove vlasti.

Ali to još nije sve! Ako znamo da u Hrvatskoj nema više od 3,600.000 punoljetnih bira?a, u HDZ-ovom „tajnom vrtu“ ipak i unato? svemu na oficijelnim bira?kim spiskovima se ve? godinama održava preko 4 milijuna „glasa?a“ (što nas uvodi u Guinessovu knjigu rekorda u kojem jedini u svijetu imamo više glasa?a nego stanovnika). Ovo nam je dobro poznato iz afere „Bira?ki popisi“ pokrenute baš na ovom portalu, iz ?ega proizlazi da je Hrvatska izložena djelovanju i „šeste kolone“, u koju je svrstano najmanje 400.000 lažnih glasa?a. Ovi „branitelji sustava“ u Saboru dodatno produciraju neopravdano veliki i nelegitimni broj zastupni?kih mandata, na kojima danas opstoji „stabilna“ HDZ-ovska vlast.

Ma ni to još nije sve! Ako gornjim „plodinama iz tajnih vrtova“ pribrojimo i „sedmu kolonu“, tj. onih 80.000 do 100.000 glasa?a u BiH (preciznije gra?ana druge države koji svoje poreze negdje drugdje pla?aju) koji nefiksnom kvotom HDZ-u redovito osiguravaju dodatnih 4-5 zastupnika, eto nas opet u situaciju u kojoj ova neobi?na vrsta „branitelja Hrvatske od njenih gra?ana“ dodatno u Saboru producira nelegitimni broj zastupni?kih mandata na kojima se danas temelji „stabilna“ HDZ-ove vlast.

Ako uzmemo da u Hrvatskoj ima samo oko 3,600.000 bira?a, HDZ-ovski „tajni vrtovi genetski modificiranih Hrvata“ osiguravaju HDZ-u golemu prednost i u glasovima i saborskim mandatima, što rezultira apsurdom fantasti?ne brojke od preko 50 % upisanih glasa?a, koja na lažnim, nelegalnim i nelegitimnim temeljima, proizvode istu tako golemu ali nelegitimnu vladaju?u strukturu.

A sve to se izvodi kroz nezakonito korištenje financijskih sredstava hrvatskih poreznih obveznika. Mi ne znamo što se sve krije iza visokih zidova HDZ-ovskih „tajnih vrtova“, no zasigurno je to nešto zastrašuju?e golemo, jer u svim uvjetima može osiguravati stabilno i lagodno održavanje na vlasti. ?ak i onda kada ovakva vlast nema potporu hrvatskih poreznih obveznika koji financiraju baš ovakve „marifetluke“ paranormalne države (tj. baš ovu i ovakvu fantomsku vlast zasnovane na njihovoj paranormalnoj agrikulturi), putem redovitih davanja (poreza i doprinosa), i raznim paranametima (hara?a).

Eto zašto svi oni, koji ove i ovakve HDZ-ovske „tajne vrtove“ dovode u pitanje, doživljavaju kontraudare, jer ?e se protiv takvih „neposlušnika“ upotrijebiti sva mogu?a „nadzemna“ i „podzemna“ sredstva državnih i paradržavnih organa sile i prisile.

Eto, baš u ovim detaljima leži bolest ?udovišnog politi?kog sustava u Hrvata, koji je zarazio sve segmente hrvatskog društva, i doveo u pitanje ?itavu slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu. Ovakav na lažima i manipulacijama zasnovani sustav danas je teško „normalno“ rušiti kroz institucije sustava (parlament i pravosu?e), jer su sve to uglavnom dirigirani produkti jednog paranormalnog sustava. Jedini lijek koji obi?nim gra?anima i poreznim obveznicima (koji otkidaju?i od svoje egzistencije pla?aju ovakvu neregularnu situaciju) preostaje jest razotkrivanje „tehnologije“ na kojoj se ovakva neproduktivna i kontraproduktivna vlast zasniva – ona se s vlasti ne da otjerati jer u „demokratski otu?enom“ hrvatskom parlamentu imaju „stabilnu zastupni?ku ve?inu“ (mada zasnovani na lažnim i lažiranim temeljima). Ovakva nelegitimna saborska ve?ina i dalje kao dobro podmazana mašina održava na vlasti jednu nedemokratsku i antidemokratsku strukturu - dok se u Hrvatskoj sve urušava i propada.

To i jest onaj naš i Rakarov „isto?i grijeh“, kad smo baš na ovim stranicama „urbi et orbi“ razotkrivali apsurde na bira?kim popisima – što njemu (a vjerojatno i nama) ova paranormalna država ne može oprostiti. „Tehnologija tajnih vrtova“ je definitivno dotrajala ?emu svjedo?e mnogi detalji,
• ponajviše pad „svemo?nog“ Premijera (koji i jest Hrvatsku u „govna“ strmoglavio).
• Zatim, nedemokratska promocija „hrvatskog an?ela“ Jadranke Kosor za predsjednicu HDZ-a (u o?aju) i Vlade (u raspadu). I sve to se izvodilo uz pomo? one poznate „stabilne parlamentarne ve?ine“.
• „Nijemi bijes“ poreznih obveznika (kojima je ve? više nego dosta demokratski nedoraslih likova i sitno-ši?ardžijskih „stru?njaka“, koji su za šaku srebrnjaka spremni izdati svoj narod i javne interese) pokazao se na djelu pri izboru dubrova?kog Gradona?elnika i državnog Predsjednika.

Nezadovoljstvo se opasno valja ulicama što ve? duže vremena u sferama lažne i nelegitimne vlasti proizvodi paniku. Njihova jedina i o?ajni?ka dilema je kako preživjeti prijete?e promjene i zadržati vlast, ne toliko radi same vlasti, nego radi kontrole procesa tih promjena (jer se gubitkom fotelja vlasti previše lako osvajaju kreveti u Remetincu).

U zadnje vrijeme (pogotovo od izbora novog Predsjednika) mnogi se nabacuju pojmom „paraobavještajna zajednica“, jer bi u o?ima naivnih Hrvata takva nekakva „fantomska organizacija“ trebala biti jedina kriva za zaustavljane demokratskog razvoja Hrvatske. Pritom se, namjerno ili zlonamjerno, preska?u jednostavne ?injenice, da nikakve „paraobavještajne strukture“ ne mogu egzistirati bez podrški „paradržavnih struktura“ (koje im osiguravaju financiranje njihovog zaplotnja?kog rada). Sve to nas uvodi u fenomen koji Hrvatsku ocrtava kao „paranormalnu državu“, u kojoj su normalne i paranormalne strukture temeljito izmiješane i me?usobno koordinirane. Tu sve i svašta postaje mogu?e, pri ?emu je postojanje sustava abormalnih paralelnih linija rukovo?enja i zapovijedanja postalo posve normalna stvar i garancija opstanka abnormalnog i paranormalnog stanja u hrvatskom društvu, pomo?u kojeg abnormalni HDZ opstaje na vlasti. HDZ se samo vanjskom izgledom može mijenjati, no treba biti svjestan da je to jedna izuzetno bogata stranka, koja kao kvo?ka leži nad normalnim i paranormalnim financijskim izvorima, i to u jednoj izuzetno siromašnoj državi. To društvo u vrhovima HDZ-a (svjestan sam da me?u njima ima i poštenih zanesenjaka koji ništa ne vide) je grupa u temeljima pokvarena, koja sve kadrove koje usisava brzo i lako pretvara u obi?ne kriminalce.

Daljnje mu?enje nacije treba hitno zaustaviti. Sve što se ve? do sada zna o HDZ-ovom tajnom „vrtlarenju“ posve je dovoljno da se jedna takva zlo?udna organizacija zakonom zabrani i raspusti. To je ve? davno trebalo u?initi, ali to nije nimalo lak zadatak, jer njihovi korijeni sežu duboko u državno i paradržavno tkivo. Nasuprot tome, upravo gledamo pred našim o?ima napore HDZ-ovske vrhuške (koja je u dva prethodna pohoda dovela Hrvatsku do moralnog i materijalnog kraha), da po tre?i put izvodi jeftini performans metamorfoze. Kroz ovu prizmu treba sagledati i ovaj slu?aj objave popisa branitelja – na djelu su manipulacije - u režiji vlasti, ili paravlasti, ili koordinirano. Ako su strana?ki "rasovi" izgubili nadu da ?e zadržati vlast (što je sada evidentno a do sada ih je samo to ujedinjavalo) moramo postati svjesni mogu?nosti je u njihovim redovima zapo?eo bespoštedni rat zaposjedanja bogatih strana?kih financijskih resursa. To je ve? vi?eno.

Jedna od predstava (spinova) za prosti puk i zalu?enu strana?ku bazu je onaj prozirni štos o Jadranki Kosor kao „spasiteljici“ HDZ-a i an?elu hrvatske države, o beskompromisnom borcu protiv kriminala i korupcije. Sve ove brojne afere su najve?im dijelom ipak nametnute istragama izvan granica hrvatske države, pa time i rezultat gubitka kontrole nad procesima nužnih promjena. Radi toga pada njen ugled unutar stranke, države - i javnosti (gdje je stvar prokužena). Jadranka (u javnim poslovima ili „tajnim vrtovima“) postaje sve nekorisnija - imala je zadatak spasiti stranku, a s njome i opstanak strana?kih „rasova“ na vlasti. To se sada ?ini „mission impossible“.

Drugi spin je slu?aj Rakar, kojeg je „obavještajno nadzemlje ili podzemlje“ (ili koordinirano) pokušavalo žrtvovati na Molohovom žrtveniku svirepe vlasti. No i to se pretvorilo u „mission impossible“, jer on sam po sebi uop?e nije problem (ovo nije post o njemu). Oni koji su ovo zamiješali vrlo dobro znaju ?emu je trebao poslužiti nasrtaj na nezavisne elektronske medije, koje jedine više nije mogu?e ni vlasni?ki ni politi?ki kontrolirati - što je uo?i neminovnih izbora vrlo nezgodna stvar. No s druge strane je to bio orkestrirani napad nadzemnih i podzemnih struktura „paranormalne države“ na instituciju Predsjednika Republike koji ?e uskoro predstavljati još ve?u prijetnju uo?i skorih izbora. Naime, tim zlo?udnim krugovima je prevažna pozicija Predsjednika države izmakla kontroli i našla se u rukama nepredvidive osobe. Predjednikova uloga u prijelaznom predizbornim razdoblju dobiva preveliku važnost i kreativnu ulogu. Mada moja konstatacija malo koga može iznenaditi, ?ini mi se da ovo ipak moram malo bolje argumentirati:

HDZ-ovska Vlada realno ve? više ne vlada, nego kaska iza doga?aja, dok se na vlasti održava pomo?u nelegitimne saborske majorizacije. Pritom troše zadnje resurse ove poharane zemlje zadužuju?i se do iznemoglosti. Gorko se vara svaki onaj koji naivno misli da Šuker dobiva kredite na svoj zamašni oblik, ili šarm premijerkinih broševa. Nekontroliranim zaduživanjima se rasprodaje budu?nost hrvatskih generacija koje se još nisu ni rodile. Da bi se opstalo na vlasti bilo je potrebno odabrati pogodan trenutak, nude?i narodu „kruha i igara“ (Jadranku kao „spasiteljicu“, EU kao izlazak iz krize, a narodu ukidanja „hara?a“). S takvim konceptom su planirali vratiti mandat, da bi od Predsjednika države zatražili nove izbore uz bonus „tehni?kog mandata“ tj. šestomjese?nog predaha u kojem bi dobili vremena i mogu?nosti da se još puno toga popravi i pripravi. Stvari nikada ne idu planirano –Jadrankina popularnost se topi; poslije kriza u Španjolskoj i Gr?koj ulazak u EU više nikome nije garancija izlaska iz krize; narod je sve nezadovoljniji. HDZ se našao u bezizlaznoj klopci. Raspisivanje novih izbora se s ovakvim Predsjednikom danas ne može kontrolirano izvoditi. Mada formalno HDZ još raspolaže parlamentarnom ve?inom, pitanje je trenutka kada ?e se kula od karata sama od sebe srušiti. Kriza galopira, nezaposlenost raste, pobune se šire, skandali se množe. „U onom strašnim ?asu“ kada Hrvatska ostane bez Vlade, uloga Predsjednika države postaje presudna jer on može:
• prihvatiti ostavku (ili pad vlade) i raspisati izbore zadržavaju?i trenuta?nu vladu kao tehni?ku bez prava donošenja velikih odluka;
• prihvatiti ostavku (ili pad vlade) i poslije strana?kih konsultacija ponuditi mandat drugom mandataru (danas je utopija da bi to mogla opet biti Kosorica uz duboko podijeljeni HDZ, nezadovoljne ili kompromitirane HDZ-ove koalicijske partnere, manjine koje idu uz jaku vlast - što Vlada Kosorice nije - i jaku oporbu). Mislim da ve? danas bi oporba lako formirala novu saborsku ve?inu, te tako nastavila sve bitne funkcije kao i onu glede EU integracija.
• prihvatiti ostavku (ili pad vlade) i ponuditi nekoj politi?ki nekompromitiranoj osobi tzv. istraživa?ki mandat u kojem bi se okupile sve strana?ke i vanstrana?ke snage za izvla?enje iz krize (što se pokušalo u Italiji).
• prihvatiti ostavku (ili pad vlade) te ponuditi nekoj snažnoj politi?koj osobi prijelazni mandat u kojem bi se nastavile sve važne aktivnosti (pa i ulazak u EU) ali sa zadatkom revizije sustava koji ovakav kakav je, u Hrvatskoj stalno generira probleme i nezakonitosti (kao što je to uspješno obavio belgijski prijelazni premijer Herman Van Rompuy koji je danas postao predsjednikom Savjeta EU. )

Na žalost Jadranke Kosor (i njene struje unutar HDZ-a) jedini argument protiv prijevremenih izbora je mogu?eg zastoj u prioritetnim poslovima eurointegracija - što uop?e ne bi dolazio u pitanje. Svaka druga od gore spomenutih opcija (koje Predsjedniku stoje na raspolaganju) za HDZ bi predstavljala raspad. U toj ?injenici valja tražiti razloge sve ve?ih sukoba i nesporazuma na relacijama Pantov?ak – Markov Trg.

Treba se nadati da nismo pogriješili kad smo skoro plebiscitarno na funkciju predsjednika Republike birali Ivu Josipovi?a – nadajmo se da ?e biti dorastao ulozi i trenutku.

Komentari

"Reakcija monetarne politike

"Reakcija monetarne politike na krizu bila je pravovremena i učinkovita, možda i preučinkovita, jer se tako stvorio dojam da sustav i dalje može funkcionirati na dosadašnji način – ustvrdio je guverner Željko Rohatinski na tradicionalnoj opatijskoj konferenciji Novačno tržište, još jedanput potvrdivši da i onda kad...a mislimo da sve znamo, on vidi dublje i, nažalost, depresivnije."...
Slušala sam govor Rohatinskog na radiju i danas,D.Novotnya...

http://www.radio101.hr/vijesti/intervju/damir-novotny-vladine-mjere-su-p...

I onda je Šuker zaključio da smo mi svi krivo skužili kaj je Roha govorio jer on zna što on misli i tako je on postao glasnogovornik Rohinih misli-prevoditelj.

http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Politika/Suker-Rohatinski-je-krivo-...

"Daljnje mučenje nacije treba hitno zaustaviti."

Vrlo je važno da svi na politici razmišljate o gospodarstvu,a ne da sada godinu dana gubite vrijeme na trkeljanja o registru,o Titi,o riti i da više nikada ne vjerujete da su Jaca,Šuker i općenito HDZ kao stranka sposobni reformirati sistem.

Tko je glasao

Sinoć sam čitao Viktora

Sinoć sam čitao Viktora Peljevina i našao jedan odlomak koji bi se mogao odnositi i na hrvatske birače:
"Nazivati rusku publiku "elektoratom"- to je otprilike isto tako silovane u zatvoru nazivati pederima. Što tu možemo reći? Da takva leksika je široko rasprostranjena, prihvaćena kao običaj i mogu se čak naći određene faktičke osonove za
sličnu upotrebu te riječi. Ali ipak je ponekad teško osloboditi se osjećaja da se iza te zvučne riječi krije neka podsmješljiva prevara, da ne kažemo - zla nepravda..."

Tko je glasao

Domovino lijepa naša, oj

Domovino lijepa naša,
oj junačka zemljo mila,
koja si više birača
neg' žitelja izrodila.

Slavna kano si nam mila,
bila si nam ti jedina,
tajne vrtove si svila,
para-biračka ledina.

Teci Dravo, teci Savo,
cijelom svijetu ti sad reci,
politici našoj bravo,
glasuju i mrtvi preci.

Dok mu njive sunce grije,
dok mu hrašće vije bura,
dok mu pastir stoku brije,
do mu registar klonira.

Tko je glasao

A sve to se izvodi kroz

A sve to se izvodi kroz nezakonito korištenje financijskih sredstava hrvatskih poreznih obveznika.
Ovakav na lažima i manipulacijama zasnovani sustav danas je teško „normalno“ rušiti kroz institucije sustava jer su sve to uglavnom dirigirani produkti jednog paranormalnog sustava. Jedini lijek koji običnim građanima i poreznim obveznicima (koji otkidajući od svoje egzistencije plaćaju ovakvu neregularnu situaciju) preostaje jest razotkrivanje „tehnologije“ na kojoj se ovakva neproduktivna i kontraproduktivna vlast zasniva.

Bio bi to divan svijet kad bi samo Hrvatska u njemu predstavljala problem.
Hrvatska je međutim samo blijeda kopija onog što se dešava u svakom uglu ovog globusa već stotinama godina.
Kako se taj, kako ga sam nazivaš "na lažima i manipulacijama zasnovani sustav" i u budućnosti može održati samo još brojnijim i većim lažima, onda i najvećem naivcu postaje jasno da ćemo se razotkrivanjem „tehnologije“ na kojoj se ovakva neproduktivna i kontraproduktivna vlast zasniva baviti do samog sudnjeg dana,
a vjerovatno i poslije njega, što nema nikakvog smisla.

Budući da si si dobro primjetio da je cijela stvar moguća samo na osnovu novca, onda je valjda logično da prvo moramo primijeniti novac da bi mogli promijeniti i sve ostalo.

Veliki umovi raspravljaju o idejama, prosječni umovi raspravljaju o događajima, a mali umovi raspravljaju o ljudima.

Naravno da postoje i druga rješenja, jedno od njih je i upotreba alternativnih valuta kroz koje te se ono što se dešava u tom prljavom svijetu kojeg si opisao počinje sve manje i manje ticati.
Jednom kad dovoljan broj ljudi kroz alternativne valute postane neovisan o aktualnom bankarsko-političkom sustavu, ovaj će nestati sam od sebe.

Jedan od primjera alternativne valute je i ovaj: Sustav Alternativne Valute Crom

Tko je glasao

Bojim se da nema te stranke

Bojim se da nema te stranke ni te Vlade koja ce nama pomoci.
Vlasti se mogu promijeniti ali mentalitet se ne mijenja.Za to ce trebati puno volje ( koje nema).
Nje nema jer je linijom manjeg otpora lakse dijeliti povlastice i lagati sitnozubane nego im reci ponesto o radu, krvi i znoju.
Ovo je mentalitet "molim vas sve na tudji racun" pa se trazi besplatno skolovanje, pa se trazi navodno vlasnistvo na stanarskim pravima mimo legitimnih vlasnika sto je nonsens i suprotno 1 clanu Ustava RH i jos svasta se trazi, dakako tudje ili na tudji racun, a nitko ne zeli shvatiti da je to gotovo za sva vremena.
Kog briga sto je preko 17000 zaposlenih u proizvodnim djelatnostima ostalo bez posla u zadnjih 1 godinu?
Kog briga sto je zatvoreno 9000 obrta?!
Nikog, pa cak ni ove grebarose jer zabvljeni kemijanjem kako sto besplatno izvesti, nemaju zapravo pojma kako upravo ti otpusteni i odustali pune tu kasicu prasicu koju oni samo znaju opeljesiti...
Drug Tito je umro, a poslovanje na tudji racun je limitirano strpljenjem kreditora koje prosjacimo svaki cas za mirovine, i sl.
I nikad nam gluposti nije dovoljno!
Ljubo Jurcic je slusao Mauricea Mc Tiguea, ali izgleda da nista nije razumio...:(
Pravo cudo...
Nama je trebalo propasti 90% banaka da mi ne bi nista skuzili pa smo morali uzeti instrukcije ( na racun poreznih obveznika) pa nam je sad i HPB u g....
Poslije tih 90% jos cemo i ovu morati sanirati.
Sjajno! A kad i nju sanirajmo osnujmo jos jednu banku pa cemo je zakrpati kad ode u mp3 kao i 93% drugih.
Pa do kad?!
Sad se ceka cudo od turizma koji je bijednicki posao za 80 % zaposlenih.

Nemres bilivit...

MMF ODMAH!

Tko je glasao

Gnjuus slažem se MMF ODMAH

Gnjuus slažem se MMF ODMAH - da dio tereta s budućih spadne i na današnje vođe, s budućih i na sadašnje generacije ma kako nam već sada teško bilo. Narod se uvijek nekako snađe, ali "nezamjenljivim" vođama bi odzvonilo i tu kao i ti postajem zlurad.

Jedino ne diraj besplatno školovanje - samo nekoliko kapitalaca da manje ukradu, ili da im se nacionalizira ionako munuto bogatstvo taj problem rješava, a "mladi školovani i siromašni" su barem malo bolja perspektiva od "i mladi i siromasi duhom"

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Jedino ne diraj besplatno

Jedino ne diraj besplatno školovanje - samo nekoliko kapitalaca da manje ukradu, ili da im se nacionalizira ionako munuto bogatstvo taj problem rješava, a "mladi školovani i siromašni" su barem malo bolja perspektiva od "i mladi i siromasi duhom"

Nista ja ne diram kad su najtalentiraniji u pitanju.
Ostaje pitanje kako zarobiti i zavezati najbolje profesore za fakultete sa ovakvim placama.
Izgleda kako je jako malo ljudi sada svjesno npr. egzodusa lijecnika preko Atlantika poslije Obamine reforme.
Bit ce shamana, vidjelaca, bioenergeticara, rasljara, baba vracara i sl. alternativaca na tone.

Tko je glasao

Ne sikiraj se, kod nas i

Ne sikiraj se, kod nas i popovi znaju se snalaziti po pitanju "nša posla"!

Dođe li refinanciranje putem MMF vjerujte mi odmah će se naša bagra sjetiti kako oderati kožu na drugačije načine i naravno odakle nastaviti tu svoju prljavu rabotu.

Ispričavam se što sam spomenio "popadiju" ali odmah se sjetio vica koji sam danas pročitao:

Jedna žena sjedi u avionu pored svećenika.
"Oče", reče ona, "mogu li vas zamoliti za uslugu?"
"Rado, ako ću biti u mogućnosti, kćeri moja."

"Znate, kupila sam jedan jako skup i posebno dobar aparat za
depilaciju, ali on je još posve nov i sad se bojim da ću na carini morati puno platiti. Biste li ga mogli sakriti ispod svoje halje?"

"Mogao bih, kćeri, ali problem je: ja ne mogu lagati. Nego, dajte mi taj aparat, nešto ću već smisliti."
Žena je pomislila: "Nekako će se već srediti", i dala mu je aparat.
Na aerodromu upita carinik svećenika da li ima nešto za prijaviti
.
Od glave do struka nemam ništa za carinjenje, sine moj!", uvjereno će svećenik.
Ponešto zbunjen upita carinik: "A od struka nadolje?"
"Tu dolje", reče svećenik, "imam jedan aparat za žene, koji još nikada nije bio upotrebljen."
Carinik se glasno nasmije i vikne: "Sljedeći molim..."

Ref: sa temom komentara:
Još ćemo se mi lipo nasmijati i reči "idemo dalje" kao i uvijek do sada!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Zgodni su ovi tajni vrtovi!

Zgodni su ovi tajni vrtovi! Prikaz je vrlo ilustrativan i ukazuje na manevarske prostore kojim se vladajući u Hrvatskoj služe da bi zadobili, odnosno ostali na poziciji. Nesumnjivo, tajni vrtovi bitno doprinose izbornim rezultatima, pri čemu se ne može staviti znak jednakosti između potencijala (ili 'kapaciteta') vrtova i izbornih rezultata HDZ-a, što se ovdje niti ne podrazumijeva. Riječ je o izbornom inženjeringu koji poboljšava izborni rezultat, i to u dovoljnoj mjeri da on u konačnici (i uz odgovarajuće poslijeizborne igre), osigura stabilnu većinu. Drugim riječima, da nema toga, ne bi tu bilo nikakve stabilne većine .

Međutim, uočio sam, ima tu još jedan vrt koji nije spomenut - tajni vrt, koji bi se mogao nazvati i rajskim vrtom. Riječ je o angažmanu institucionalne Crkve u predizbornim vremenima, čemu smo zorno svjedočili i prigodom nedavnih predsjedničkih izbora. Ovaj vrt, možda bi se mogao nazvati i božanskim, nesumnjivo ima svoje domete, osobito u držanju u pokornosti takozvane stoke sitnoga zuba. Nažalost, taj epitet koji smo zavrijedili od svoga Prvoga Predsjednika funkcionira baš u ovom segmentu. Doduše, ima tu i problema, jer stado i nije baš toliko imbecilno koliko mu se sugerira, pa se i u ovom vrtu nađe sve više korova.

Tajni vrtovi, koliko god se u njih puno ulaže – financijski, (ne)zakonski i slično – ne daju osobito stabilne prinose. Prije bi se moglo reći da su potrebna sve veća ulaganja za jednak ili čak manji rezultat. Dakle, vjerujem da ima nade za ovu zemlju da demokratskim sredstvima ostvari neophodan demokratski iskorak. Također, vjerujem da se možemo složiti, neovisno o desnima ili lijevima (koliko su zapravo bespredmetne te podjele u uvjetima stanja u kojem se nalazimo!), da je on Hrvatskoj potreban i da se treba ozbiljno založiti da se taj iskorak i dogodi. Tako sam i doživio ovaj dnevnik i cijenim ga vrlo ozbiljnim prinosom takvim nastojanjima, neovisno što je zaiskrilo oko nekih iznesenih stavova ili konstatacija.

ragusa

Tko je glasao

Kako laznog, a kako pravog

Kako laznog, a kako pravog branitelja vlast koja je HDZova prisiljava da glasa za HDZ, a ne SDP?
Kako pak nepostojeci glasac uopce glasa za HDZ?
Oni su svi u tvojoj formuli na jednoj strani, ti vitlas tim kako god ti drago.

S obzirom kakvi su rezultati bili na proslim PI meni se cini da je za SDP glasovalo dosta i njih lazno braniteljskih, kako i nepostojecih s obzirom na brojke koje navodis.
Naime, u svoj ovoj prici kako HDZ korumpira dio drustva kao svoj glasacki stroj treba ipak biti umjeren, jer ako se pretjera u tim pricama onda ispada da i dio od tih koruumpiranih ceta ipak glasuje za SDP i ostale.
Kad smo bili klinci i kad su nam na sat dolazili NOB branitelji mi smo laznjake otkrivali lukavim djecijim pitanjima a stricek Partizan kako si ih sam zarobio? kako ste se najeli jabuka kad ste jurisali po snijegu? ...

Tko je glasao

Ja znam da ti nisi glup, a

Ja znam da ti nisi glup, a ti znaš ta to nisam ni ja, pa da ti na ovo odgovorim s dva potpitanja:

- Ja zaista ne znam tko je za koga glasovao, tko je koliko cvjetova iz "tajnih vrtova" ubrao, ali sam upozorio da "tajni vrtovi" postoje, da su golemi, tko ih obrađuje i zalijeva, ali ne i tko koliko plodova iz njega ubere - netko svakako preskače ogradu. Doista, zašto se ne bi smjelo postaviti pitanje legaliteta takvog ponašanja jer su "tajni vrtovi" ilegalna politička agrikultura - pa je logično da netko mora biti i odgovoran?

- Drugo, ovo o zabrani političkih stranaka (gdje se površno zlorabe moji stavovi). Zašto bi političke stranke unaprijed bile pošteđene od progona za kriminalno djelovanje kad postoji (ovdje postoji), ako je i po zakonu predviđeno da se one u takvim slučajevima mogu pozivati na odgovornost, kažnjavati, gasiti, čak i tko to može činiti?

Mi svi moramo mijenjati mentalitet koji još dominira u Hrvatskoj po kojemu se u praksi provlače stavovi da se neke ne smije dirati i kad rade kriminal samo zato što su stranka na vlasti, oporbi, ili je netko premijer, ministar ili državn tajnik. Meni uopće ne smeta s tobom ukrstiti koplja kad se politički razilazimo - jer je različito misliti legitimno - ali moramo imati iste stavove glede kriminala, korupcije i sličnih nepodopština.

Mi svi moramo stvoriti ozračje da je ovo "free country", da su svi podložni zakonu, čak i sam DORH i Bajić (koji je o svemu ovome trebao imati odgovarajuće djelovanje - jer se radi o organiziranom političkom komentaru - možda ima ali još nije objavio, a ako pak nema jednom će mu netko postaviti pitanje, jer je morao djelovati po službenoj dužnosti).

Ja sam ovdje samo nazvao stvari njihovim imenom - sve ostalo je u ovom trenutku sporedno.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Opasno je biti iskren, ako

Opasno je biti iskren, ako uz to nisi i glup. G.B. Shaw

Tepamo si da nismo glupi, ali pravo je pitanje jesmo li iskreni, te tko se od nas dvojice vise i cega boji?
Ja se doista slazem s tobom o razmjerama politicko drustvene korupcije, mogu i jos solidno pridodati na tu stranu, ali se ne slazem sa vrstama promjena koje zagovaras u tom smislu.

Primjer: krepa transformator za Dubrovnik, a ti opalis clanak o lokalnom HDZovom usudu, HEPu, Saboru,... http://pollitika.com/ispravak-tocnog-navoda-frulasi-sviraju-u-mraku . Uzalud ti tvrdim, argumentiram i podastirem da su dalekovodi za Dubrovnik (Ston-Komolac) vise nego sustavno radeni i .... no tebi je vazniji folklor i prokazati frulasa.
Sada ide 32,4 milijuna namjenskih kuna za Dubrovnik http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie... i sta sad. Hoce li ti objaviti ispravak netocnog navoda? Ispricati se recimo onima koje si prozivao i povezivao sa tim? Hoces li mozda cak sebi pripisati zasluge jer si sudjelovao u eskalaciji problema kako bi se uvijdela nuznost ove nove investicije?
Hajde reci iskreno, nemoj se bojati - znas mi ti na istoku Hrvatske iskljucujemo sve aparate cim se malo spremi iz "babinog kuta" (a to ti je kod nas zbog Dunava, Fruske gore,... otprilike negdje sa sjeveroistoka, a moze i drugacije kako se tko sjeti ako je i malo grdo)

Sto se pak tice prekomjernih i nesredenih spiskova, popisa branitelja, ... situacija je opet u dlaku ista. Opet se nitko ne dotikavlje nasih "istocnih" nesredenih spiskova. Hajde iskreno objasni da ipak nije u redu da se zivi preko, radi u HR, a onda opet organizirano glasuje autobusima i to samo jer to hoce ravnotezno i status quo stanje.
Spominje se hladno i pozitivna diskriminacija, kako bi se osiguralo da manjine mogu jos i dodatno pojacati svoju namjeru da smaknu mrsku vlast gdje im to ide na ruku.
Zamisli recimo da je policija, a nesto i jest, pocela sredivati prebivalista/boravista http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=1&ID_VIJESTI=117070, hoce li to isto i kod nas (a mnogi od tih sto zive dvojno rade upravo u policiji)?

Tvoje primjedbe su uvjijek politicki jednostrane, a uopce ti nije stalo do krajnjih konzekvenci onoga sto zastupas.
Birackim spiskovima necemo ni okrznuti one srpske, ali zato hocemo one bosankse (recimo GONG uvijek pronade nekog laznjaka u Hercegovini, a nikad u Boboti ili Pačetinu).
Braniteljske spiskove i njihove ratne putove hocemo objaviti, ali necemo ratne putove onih koje smo abolirali i npr zadrzali u MUPu (jer bi to izazvalo medunacionalnu netrpeljivost).

Inace se potpuno s tobom slazem o osudi zla, a izbora dobrog - da tu se doista slazemo.

Tko je glasao

@frederik, Dao sam Vam, po

@frederik,

Dao sam Vam, po prvi puta minus, dragi kolega, a u nastavku ovog komentara, obrazložit ću u detalje zašto je tako.
Jednom sam Vam u šali rakao da Vi raspolažete nekim informacijama za koje ja nebih želio znati odakle su Vam, ali nakon ovog dnevnika, nisam baš siguran u njihovu relevantnost.

Dakle, Vi kolega, kažete sljedeće:

Pola milijuna branitelja znači pola milijuna obitelji, tj. najmanje puta dva glasača što predstavlja armiju od milijun potencijalnih glasova. Nije malo! Kontrolirajući i njegujući braniteljski odnosno HDZ-ovski „tajni vrt“ HDZ je na svim dosadašnjim izborima sebi uspješno osiguravao pogolemu „petu kolonu“ vjernih glasačkih redova (jer kako drugačije nazvati gomilu lažnjaka među braniteljima, a naročito one iz vrhova braniteljskih udruga koje takvo neregularno, nepošteno i nezakonito stanje njeguju, održavaju i podržavaju nasuprot zahtjevima javnosti). Ti su postali „čuvari revolucije“ (u najboljoj SUBNOR-skoj tradiciji) koji u Saboru produciraju poveliki broj zastupničkih mandata na kojima danas opstoji tzv. „stabilnost“ HDZ-ove vlasti.

Zašto ne 1.5 mil. Glasova ili2 mil.glasova? Pa branitelji imaju punoljetnu djecu. Vrlo neprofesionalno naglašavate „gomilu lažnjaka“ kao i „one iz vrhova braniteljskih udruga“, kao „čuvare revolucije u najboljoj SUBNOR-ovskoj tradiciji“, a pri tom namjerno zanemarujete, u cijelosti, činjenicu da za prvu grupu nemate nikakvih dokaza, dok ste Vi osobno, a i dosta kolega na pollitika.com zagovarali oformljenje „krovne“ organizacije hrvatskih branitelja, baš po uzoru na bivši SUBNOR, jer, kao, tada neće biti manipulacija.
I još nešto, dragi kolega, pustite u stranu razno/razne „kolone“, ta i Vi i ja znamo da u Hrvatskoj postoji samo jedna „peta kolona“, a to su jugofili, jugonostalgičari, podrepaši, tzv.“antifašisti“(a u stvari, gomila udbaša, jugooficirčina, ratnih onih zaboravljenih (WWII) i onih aboliranih (DR) malih i velikih koljača), kao i tzv.“eurona“, eurounitarista, kvaziliberala, postkomunista, kvazisocijalista, partijskih apartčika i „velikih“ demokrata i „humanista“, kojima je dobro sve, samo da predznak hrvatski ne postoji, ušli bi u savez i s samim nečastivim, kad bi na kraju nestalo hrvatske države, a vratilo se kakvo takvo „bratstvo i jedinstvo“.

U jednom dijelu svog dnevnika spominjete dijasporu, ali pri tom zaboravljate, da li namjerno, ili u izljevu gnjeva, gdje bi danas bila RH, da te dijaspore nije bilo, kao i njihove pomoći, a tu nemislim samo na financijsku pomoć, već i na stalnu agitaciju u svijetu za priznanje mlade države. Da li ste upoznati s činjenicom da dijaspora nije samo u BiH? Da li ste upoznati s činjenicom da ta dijaspora i danas privredi Hrvatskoj 3,5 milijarde eura godišnje čiste dobiti, a to je u odnosu na prihode od turizma više (ako govorimo o čistoj dobiti)? A Vi govorite, da ti ljudi ne plaćaju poreze u Hrvatskoj?

Ako uzmemo da u Hrvatskoj ima samo oko 3,600.000 birača, HDZ-ovski „tajni vrtovi genetski modificiranih Hrvata“ osiguravaju HDZ-u golemu prednost i u glasovima i saborskim mandatima, što rezultira apsurdom fantastične brojke od preko 50 % upisanih glasača, koja na lažnim, nelegalnim i nelegitimnim temeljima, proizvode istu tako golemu ali nelegitimnu vladajuću strukturu.

Dragi kolega, ako znamo da na izbore u najboljem slućaju izlazi 50% od tih Vaših 3,6 mil. glasača, onda to iznosi najviše 1,8mil. , a Vaših 50% za HDZ, iznosi najviše 0,9mil. glasača, ako pribrojimo još Vaših 400 000 koji „svi glasaju za HDZ“, dolazimo do brojke od 1.3 mil. „HDZ-ovih“ glasača.
Da je Vaša računica točna, mislim da bi Vam, dragi kolega, HDZ sutra napravio spomenik.

Jednako tako, Vi ste izvoljeli u svoj dnevnik uvesti pojam „paradržavnih struktura“, s čime bih se i možda mogao složiti, kad iz vaših zaključaka i postavki, ne bi proizlazilo, da zapravo legitimno izabranu vlast smatrate takvim strukturama, a to je de jure i de facto nedopustivo.Tada, još postavljate tezu, da „paraobavještajna zajednica“ ne može opstati bez „paradržavnih struktura“, a i Vi , kao i ja znate da „paraobavještajnoj zajednici“ pomoć dolazi iz vana, kao i od „pete kolone“, koju sam spominjao u ovom komentaru.

Nezadovoljstvo koje spominjete, dragi kolega, Vam je relativna stvar, osim što je opasno, ono je i lako promjenjivo stanje i može se vrlo lako okrenuti protiv onog koji ga potiče i podgrijava. Usput, u demokratskim sustavima vlast se ne „ruši“, kao što ste izvoljeli kazati, već se mjenja, to biste trebali znati, obzirom da Vam dnevnik „pršti“ od demokracije i demokratskog.
Što se tiće „zločudnosti HDZ-a“, koliko se sjećam, jedan je političar upotrijebio slićnu inačicu (zločinački HDZ), ali je nakon toga Hrvatska, bez njegove pomoći ostvarila samostalnost, a dotični se baš nije nešto iskazao kad je bio na vlasti.

I da zaključim, dragi kolega:

Iz Vašeg dnevnika je vidljivo nekoliko stvari, ali ja ću biti slobodan izdvojiti one koje mislim da daju karakter dnevniku.
Prvenstveno se vidi, da Vi pripadate onoj političkoj struji, koja je svoje političke aktivnosti intenzivirala u trenutku kada su na površinu isplivale i one afere, koje nemaju veze s HDZ-ovim članstvom. Činjenica je da ljudi nemaju previše vremena baviti se analitikom, te analizirati neke stvari, te ih stavljati u određene kontekste, jer imaju previše svojih egzistencionalnih problema.
Pojačana djelatnost napada na Vladu, kroz pojačano ( i usuglašeno) djelovanje Sindikata, opozicije, Predsjednika, Vladi nesklonih novinara, vode upravo onom što Vi tako očajnički zazivate, padu ili odstupanju Vlade.
Napad na branitelje, ponovno koordiniran, napad je s osovine Milanović-Kotromanović-Mesić -Josipović i tek mi je sada potpuno jasna Bandićeva krilatica o „zacrvenjeloj Hrvatskoj“ i insinuacija o daljinskom upravljaču.
Objava krnjeg Registra, u toj je shemi, vrlo bitan činbenik, jer su branitelji doživljeni kao temelj na kojem počiva snaga Jadranke Kosor, a ako bi se taj oslonac izmakao izazivanjem nepovjerenja branitelja, kao i međusobnih podjela, tada je zapravo rušenje Vlade dječja igra.

Pozdrav,
Molotov
PS( Ponavljam, kako bih spriječio, unaprijed takve komentare, da nisam ni Jadrankin fan, a ni HDZ-ov član)

Tko je glasao

Stovani Molotove, Vi zaista

Stovani Molotove,

Vi zaista nemate ama bas nikakav uvid u sadasnju dijasporu. Osobno sam u USA-u povezan s raznoraznom dijasporom, od Hrvata koji slave 10 April pa na dalje te ovo o cemu Vi govorite ili se temelji iz osobnih uvjerenja koji se baziraju na potpuno krivim informacijama iliti pripadate i sami pro-Bandicevoj mafijaskoj struji (najvjerovatnije ste visokopozicionirani clan ZG HVIDRE, a mozda cak i sam njezin presjedavatelj) koji zatucano brani svoje povlastice te povlastice laznih branitelja "like" Primorac, etc. Frederik tu iznosi jednu vrlo realnu cinjenicu da 500,000 branitelja zivi s barem jos jednim 18+ clanom u svojemu household-u dakle eto vam vec 1 mil. glasaca za HDZ. A na toj racunici pociva HDZova politicka moc (nedemokratska kupovina glasova) + HDZ dijaspora.

Vi olako zaboravljate na cinjenicu da Parlamentarni izbori 2007 su bili nelegitimni i to bas radi tzv. BiH dijaspore (problem prebivaliste vs. boraviste, porezi itd.). HDZ legalizira sve ono sto se u svakome demokratskom dustvu smatra u potpunosti nelegalnim. Pise zakone u svoju korist, a ne u korist HR gradjana. Otvoreno pljacka drzavne poreznike, sprovodi tzv svoju demokratsku diktaturu u HR. HDZ je zlocinacka organizacija. Vi u stvari nju sami i stitite sto je uostalom i dokazano po Vasemu nacinu razmisljanja.

Vi ste ili zatucani s prosloscu:
"I još nešto, dragi kolega, pustite u stranu razno/razne „kolone“, ta i Vi i ja znamo da u Hrvatskoj postoji samo jedna „peta kolona“, a to su jugofili, jugonostalgičari, podrepaši, tzv.“antifašisti“(a u stvari, gomila udbaša, jugooficirčina, ratnih onih zaboravljenih (WWII) i onih aboliranih (DR) malih i velikih koljača), kao i tzv.“eurona“, eurounitarista, kvaziliberala, postkomunista, kvazisocijalista, partijskih apartčika i „velikih“ demokrata i „humanista“, kojima je dobro sve, samo da predznak hrvatski ne postoji, ušli bi u savez i s samim nečastivim, kad bi na kraju nestalo hrvatske države, a vratilo se kakvo takvo „bratstvo i jedinstvo“"

iliti namjerno poput raznoraznih HDZovih medija trujete HR gradjane s vrom nerealnim tezama. Pa HR drzava vec postoji. od 1991 te nekakav povratak u nekakvu prijasnju umjetnu tvorevinu je "science fiction". Jugodinosaurusi odumiru ili su vec umrli, ali cinjenica da postoji mali i to vrlo zanemarivi broj jludi koji se prisjeca "sretnijih" te "bezbriznijih" dana iz bivsega sistema svakako postoji. Mi u dijaspori Vam vise ne gutamo takve Vase i HDZove bajke. Opljackali ste ne samo HR gradjane, nego i samu dijasporu koja je eto na veliku nesrecu slijepo vjerovala HDZu. Upitajte se zasto uopce ne postoji skoro ama bas vise nikakav priljev kapitala HR dijaspore u HR, osim onoga koji je ukraden iz HR iz 90tih putem pretvorbi i privatizacije, transferiran na raznorazne off-shore accounts, te ponovo vracen u HR (money laundering) i to bas putem Hypo Bank, etc. O takvoj HR mi u dijaspori zasigurno nismo sanjali...HR je raj za raznorazni sljam koji vlada HR...osim toga i "ulice"su jedan nazalost vrlo nepopularni, ali ako nista drugo ne preostaje, demokratski proces svrgavanja s vlasti raznih zlocinackih organizacija. Kako to da nitko ne dira Pasalica+company, a pokrao je HR, kako to da nitko ne dira Sanadera, etc.? Pa zato jer oni koji su sada na vlasi su i sami duboko zamoceni...

Frederiku svaka cast, da je tavih Gospara vise, HR bi zagarantirano bila poput Svicarske!

A glede Registra Branitelja, on svakako MORA biti objavljen! To postoji i kod nas u USA. Ono sto jedino tajna mora ostati je "military on active duty", HDZ laze te plasi HR gradjane...

Live Free or Die !

Live Free or Die !

Tko je glasao

@hanhan, Osobno sam u USA-u

@hanhan,

Osobno sam u USA-u povezan s raznoraznom dijasporom, od Hrvata koji slave 10 April pa na dalje te ovo o cemu Vi govorite ili se temelji iz osobnih uvjerenja koji se baziraju na potpuno krivim informacijama iliti pripadate i sami pro-Bandicevoj mafijaskoj struji (najvjerovatnije ste visokopozicionirani clan ZG HVIDRE, a mozda cak i sam njezin presjedavatelj) koji zatucano brani svoje povlastice te povlastice laznih branitelja "like" Primorac, etc. Frederik tu iznosi jednu vrlo realnu cinjenicu da 500,000 branitelja zivi s barem jos jednim 18+ clanom u svojemu household-u dakle eto vam vec 1 mil. glasaca za HDZ. A na toj racunici pociva HDZova politicka moc (nedemokratska kupovina glasova) + HDZ dijaspora.

Cijenjeni kolega, valjda će te dopustiti, da i ja ponešto znam o dijaspori, ne vjerujete valjda da sam komentar pisao iz prsta, pretpostavljam da shvaćate da i ja imam neke informacije. Nadalje, vrijeđanjem na osobnoj razini, nećete ništa postići, jer takvo vrijeđanje je samo znak nedostatka argumenata i/ili nedostatka kulture. Očito je da ne pratite moje upise, a da pratite, nebiste napisali ovakve smijurije. Osim toga, očito je i da ne poznajete rad zagrebačke HVIDR-e, jer da poznajete, znali bi da je do smjene Predsjednika, HVIDR-a Zagreb bila jedna od najžeščih oponenata, kako republičkoj HVIDR-i, tako i Vladi Jadranke Kosor.

O mojoj "zatucanosti u prošlost" kako ste izvoljeli reći, svoj će sud donijeti vrlo bliska budućnost, uostalom, dovoljno Vam je dragi kolega otvoriti bilo koje novine u zadnjih godinu dana, pa da shvatite, a za to ne treba pretjerana mudrost, kamo idu napadi i kako se razvijaju po točno određenom obrascu. Nemojte, molim Vas misliti, da je to umotvorina ovih naših ovdje, jer bili u poziciji ili opoziciji, naši političari zastupaju samo dvi je stvari:
1. Svoje osobne interese
2. Interese svojih gazda, bili oni u Bruxelles-u ili u Washington-u

A, vrlo vjerojatno dio njih i interese gazda u Beogradu.

Taj zanemarivi broj "jugodinosaurusa" o kojima Vi tako lijepo zborite je "samo" 76 000, ali kao što to naš @frederik kaže, množite to s dva minimalno. iako bih ja u ovom slućaju množio i s 4-6 jer ovdje se ne radi samo o sinovima i kćerima, indoktriniranim jugonostalgijom, već i o unucima pa u nekim slućajevima i praunucima.

Opljackali ste ne samo HR gradjane, nego i samu dijasporu koja je eto na veliku nesrecu slijepo vjerovala HDZu. Upitajte se zasto uopce ne postoji skoro ama bas vise nikakav priljev kapitala HR dijaspore u HR, osim onoga koji je ukraden iz HR iz 90tih putem pretvorbi i privatizacije, transferiran na raznorazne off-shore accounts, te ponovo vracen u HR (money laundering) i to bas putem Hypo Bank, etc. O takvoj HR mi u dijaspori zasigurno nismo sanjali...HR je raj za raznorazni sljam koji vlada HR...osim toga i "ulice"su jedan nazalost vrlo nepopularni, ali ako nista drugo ne preostaje, demokratski proces svrgavanja s vlasti raznih zlocinackih organizacija. Kako to da nitko ne dira Pasalica+company, a pokrao je HR, kako to da nitko ne dira Sanadera, etc.? Pa zato jer oni koji su sada na vlasi su i sami duboko zamoceni...

Vi dragi kolega, ponovo vrijeđate, na osobnoj razini, ali putem zbirnih glagola. Osobno nisam nikog opljačkao, pa si postavljam pitanje, zašto Vi, koji mene osobno ne poznajete, lijepite etikete. Mogao bih i ja Vama uzvratiti, jer Vi koji prizivate ulicu, s jedne strane, a na drugoj se zalažete za "demokraciju", obični ste politički diletant i neznalica. Pazite, kolega što želite, možda to i dobijete, pa će te onda iz Vaše udobne naslonjače u tamo nekoj USA, kao i do sada, gledati "balkanske domoroce" kako necivilizirano rješavaju svoje sporove. Ja sam kolega očito, za razliku od Vas, bio u ratu, pa znam kako je to, a sada bi netko kao Vi, ponovo poslao Hrvate na klanje i nakon toga prodavao veliku demokraciju??!

I, samo još nešto, dragi kolega, bez uvrede, boli me ona stvar za to što je u SAD-u objavljeno, niti želim da MOJA država, na bilo koji način sudjeluje u unutrašnjim stvarima SAD-a, niti dozvoljavam SAD-u da uređuje stvari u MOJOJ državi. Pa, za Boga milog, vi meni, dragi kolega pričate o "dobrom" uređenju tze države, koja sebe naziva "svjetskim policajcem", a do prije dvijesto godina normalno je bilo da jedu u istoj prostoriji gdje seru?

Dajte, molim Vas, uozbiljite se, pa Vi kolega, iako se to ne bi reklo, potječete od naroda, koji je zakone imao, kad večina pra,pra djedova tih Vaših Amera nije bila ni u planu, od naroda, koji je ropstvo ukinuo, kada su ga oni uvodili, od naroda koji je u više navrata sačuvao Europu od raznih pogroma. od naroda koji je u svojoj povijesti na ovoj vjetrometini ostao bez cijelih generacija, pa se nikada nije predao i Vi kolega, meni pričate o Amerima??!
Znate što, velepoštovani kolega, ja Vam preporučam da svakako ostanete tamo u toj "obečanoj" zemlji, a dragi Bog će se ionako pobrinuti da taj izopačeni, razbojnički i nasilni "narod", završi onako kako su završile Sodoma i Gomora.

A glede Registra Branitelja, on svakako MORA biti objavljen! To postoji i kod nas u USA. Ono sto jedino tajna mora ostati je "military on active duty", HDZ laze te plasi HR gradjane...

Trebam li išta, dragi kolega, reći na ovo? Osim možda Brrrrrrrrrrrrrr, što me strah. Da li biste mi možda izvoljeli reći, dragi kolega, iz kojeg to

obranbenog rata

je SAD izvoljela dati svije popise, možda i Vijetnama ili iz Koreje, a da nije iz Iraka, kad malo bolje razmislim, nije li Irak negdje u Texasu, bit će sigurno to, jer ako nije, zašto Ameri voze naftu doma??!

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Nadalje, vrijeđanjem na

Nadalje, vrijeđanjem na osobnoj razini, nećete ništa postići, jer takvo vrijeđanje je samo znak nedostatka argumenata i/ili nedostatka kulture.

presmijesno:

http://pollitika.com/tomica-u-magarecoj-klupi#comment-213863

Ja nigdje nisam u @rmarina69 našao ni spomen o ustašama i partizanima, već je riječ o jugounitaristima, a ja bih bio i malo žešći, riječ je zapravo upravo o onom sloju ljudi, kojima, kolega očito i Vi pripadate, koji bi da mogu, cijeli život proveli na toplom u nečijoj pozadini, bez uvrede dragi kolega, a nije im bitno, da li je ta pozadina, europska,srpaka, slovenska i sl., bitno da je toplo i da ne duva. Nikako, dragi kolega, ovaj komentar nemojte shvatiti lično, već osobno.

http://pollitika.com/drug-tito#comment-211938

Nemam sad živaca jebat se s tobom, idem na doručak, pa ću ti "lepo, bre i na tenane" kasnije odgovorit.
Bez pozdrava,

http://pollitika.com/drug-tito#comment-212725

Pa stvarno ne kužim, jesi li ti prirodni idiot, ili se samo praviš idiotom i provociraš??!

Ti si stvarno egzamplaran primjerak i iznimka koja potvrđuje pravilo, ti si druže postao za razliku od nas od živine koja zmija se zove, ali je tvoj problem, što i za zmiju imaš toliko malen mozak, da fakat nije ničudo što si umislio, jado da si znalac.

Stvarno je nevjerojatno, kako se ti ponašaš ko ciganski konj, znaš to je onaj što na očima ima vizire, pa nemože pogledat ni lijevo ni desno. Već dugo nisam čuo, a ni pročitao ovoliko gluposti, koliko si ti stavio u svoj komentar.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

skviki, ja sam u ovom

skviki, ja sam u ovom komentaru napisao samo jednu rijec: "presmijesno".
sve ostalo je napisao molotov. mozes mi objasniti kako sam time zasluzio minus?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Alex, Na pollitika.com se je

Alex,

Na pollitika.com se je krenulo sa vrijeđanjima od strane "ljevičara. Meni se može svašta reči, no da sam senilan, to ne.

Dugo se je šutelo, a pritisak i vrijeđanja je pojačano. Sad se vrača istom mjerom, i imamo smak svijeta.

Od tebe nisam očekival tu reakciju i zbog toga si dobil kolac.

Tko je glasao

Skviki, ja nikad nikoga

Skviki,

ja nikad nikoga nisam vrijedjao, ukljucujuci tu i molotova
(ps: ispricavam se, mislim da sam jednom ppetri napisao da "trkelja", no uzevsi u obzir da me ona prije toga proglasila genetski manjkavim hrvatom, mislim da nisam pretjerao).

s druge strane, jedan od njegovih citiranih upisa odnosi se na mene.
ako te smetaju "ljevicari koji su zapoceli vrijedjanje", to onda rascicti s njima, ne sa mnom.

uzevsi to u obzir, mozes mi jos jednom objasniti zasto sam ja dobio kolac?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

(ps: ispricavam se, mislim

(ps: ispricavam se, mislim da sam jednom ppetri napisao da "trkelja", no uzevsi u obzir da me ona prije toga proglasila genetski manjkavim hrvatom, mislim da nisam pretjerao).

Nisam se osvrtala na tvoje komentare i dnevnike, jer su u zadnje vrijeme očiti domaći uradci izvršeni prema nalogu središnjice, angažirani i ispod nivoa tvojih prijašnjih dnevnika. Koliko god se ni s porukama nekih prijašnjih nisam slagala, ipak su bili na daleko višem nivou od ovih angažiranih.

Slično i zadnje Frederikove tekstove, a posebno ovaj dnevnik, nagriza stranačka angažiranost i nervoza zbog predugoga čekanja da vlast padne u krilo nihove odabrane partije.

Čudiš se što ti je Skviki dao kolac?
Očito nije iz tvoje partije, pa ti ne puca pluseve po stranačkim simpatijama, već po svome uvjerenju, Azriel.

Tko je glasao

Ne interesira me što nisi

Ne interesira me što nisi shvatila da ja u tekstu zastupam rješavanje krize nadstranački - ja nisam ni fan ni član SDP-a niti ga podržavam, a svakako jesam protiv onih koji su nas u ovo doveli. Slažem se s Jurčičem da je ova Vlada istrajala i da će uskoro pasti a mi nemamo nikoga tko će vlast pričekati (od straha i neznanja). Smisao mog članka je da je sada sve u rukama Predsjednika jer će trebati formirati vlast koju nitko neće željeti.

Znaš, nije sramota da smo u ratu imali Vladu nacionalnog spasa, ali to da će nam nešto slično trebati u miru - zaista je sramota nad sramotama.

Nego, nisam nikako mogao shvatiti ovo o Azrielu - nikako ga ne mogu shvatiti kontekst u koji ga stavljaš.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Ppetra je napisala jedan

Ppetra je napisala jedan dnevnik u kojem je pisala o tome što je "dobro" i u tom kontekstu je mene okarakterizirala kao Azrijela, mačka koji se povremeno prodaja pod dobricu, a u biti je loš


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Azriel na VL forumu je bio

Azriel na VL forumu je bio konkretni lik, koji je i ovdje prisutan kao Azazriel (mada ne tako aktivan), kojeg sam uvijek visoko cijenio. Zato sam pitao.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Frederik, Osobno mislim da

Frederik,

Osobno mislim da je Azriel vrlo aktivan na pollitika.com, no ne pod nikom Azazriel.

Tko je glasao

E ovo je novost - dakle imao

E ovo je novost - dakle imao sam i "dobrih" dnevnika! LOL. Nego pusti ti mene i Skvikija: čovjeka znam i cijenim, pa me njegov minus zanima.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Alex, Mislim da ti je moje

Alex,

Mislim da ti je moje mišljenje u vezi tvoje osobe poznato. Ni u snu mi ne pada na pamet tebe optužit za vrijeđanje sugovornika. Radi se o nesporazumu, jel sam vjereojatno krivo formuliral.

Dobil si kolac jel si sad reagiral, a u drugim slučajevima si ostal njem. To od tebe nisam očekival.

Tko je glasao

skviki, po tim kriterijima

skviki,

po tim kriterijima svakome mozes uvaliti kolac, pa i sebi.

tko je uvijek reagirao kad je trebalo?
da li si ti uvijek reagirao?
da li si regirao kad me molotov pocastio osobnim uvredama?

ja odmah priznajem - niti citam sve dnevnike, niti sve komentare, niti se trudim postici savrsen sklad i pravednost u ocjenjivanju. jednostavno nemam za tako nesto ni vremena ni volje.

no ako mene neko direktno uvrijedi na osobnoj razini, a potom se ide praviti finjaka i gospodinom - e onda smatram da zasluzuje da ga se podsjeti kakav inace rjecnik upotrebljava. i mislim da tim ponasanjem nisam zasluzio minus. no neka - to je tvoja slobodna volja, i ako mislis da ce minusiranje mog komentara pridonjeti univerzalnoj ravnotezi i pravdi izmedju "lijevih" i "desnih", samo daj.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Alex, Bil sam objektivan, no

Alex,

Bil sam objektivan, no prestal sam biti. Ti si osoba koju cijenim i kad si s bajkom u blizini a žedan si, uvjek možeš dojti popit prirodne vode s pumpe. Vrata su širom otvorena.

Tko je glasao

@Aleksandar Hatz Predivno,

@Aleksandar Hatz

Predivno, dragi kolega, baš mi je interesantan ovaj Vaš upis i to iz nekoliko razloga.
1. Simpatično je da ste se potrudili pronači moje upise koji idu protiv one prve račenice, ali bilo bi korektno napisati i na što se odnose ti upisi, a uglavnom se odnose na jednu osobu na pollitika.com. Da ste me pitali, ja bih Vam sugerirao i puno žešće upise, koje sam producirao. Po toj logici, ima puno sudionika u raspravi kojima bi mogli nači istu zamjerku, osim jednog.

2. Da, dragi kolega, interesantno je da sam došao do saznanja da ste na svoje dnevnike (zadnja četiri), komentirali samo 7 (sedam) puta i to samo onda kada je trebalo tehnički uskočiti.

3. To je interesantno iz jednog drugog razloga, jer su tako radili, a i danas rade razno razni žbirovi, koji puste nešto, a onda promatraju razvoj situacije.

4. Pa, i način, Vašeg pisanja i istupanja, ima neke karakteristične sastavnice.

Pa, živjeli mi, dragi kolega, pozdravite onog za koga radite, ma gdje on bio.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

1. Vasi upisi koje citiram

1. Vasi upisi koje citiram odnose se na tri razlicite osobe.

2. komentiram ako imam stogod pametno za dodati / napisati, i ako se bavi tezom koju sam iznio u dnevniku. opcenito, nemam mogucnost svakodnevno boraviti na pollitici, pa ni redovito pratiti i komentirati. no isto tako, nemam potrebu braniti svoje ponasanje pred paranoidnim insinuacijama.

3. "Beauty is in the eye of the beholder". poslovica bi se mogla parafrazirati i na ono sto Vi primjecujete.

4. ne razumijem


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@AH, Moji upisi odnose se na

@AH,

Moji upisi odnose se na dvije osobe, a od toga jedan je upis upućen Vama, što Vas je pogodilo na osobnoj razini, što je i u redu, jer sam se i obratio Vama osobno, a svi ostali onoj gnjusnoj ptičurini. Ne možete očekivati da su svi staloženi i da mogu mirno reagirati na upise, kao što su ptičurinini ili u jednom dijelu i Vaši.
Iskreno, kolega, uopće me ne zanima Vaše mišljenje, te ću se prema ptičurini odnositi s onoliko obzira, s koliko se i on odnosi na pollitika.com, prema drugima, a poglavito prema meni.
Zašto ste Vi kolega izdvojili moje upise, istrgli ih iz konteksta, da ste i malo korektni, napisali bi i cijeli kontekst.
To je , presmješno, jer Vi meni pokazujete, kako se ja ne držim uljuđeno, ali kroz Vaš komentar, Vi ste zapravo pokazali za koga navijate, a kod navijača, uvijek postoje dvije strane.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

To je , presmješno, jer Vi

To je , presmješno, jer Vi meni pokazujete, kako se ja ne držim uljuđeno, ali kroz Vaš komentar, Vi ste zapravo pokazali za koga navijate, a kod navijača, uvijek postoje dvije strane.

kultura ophođenja i licemjerje nemaju veze za "navijanjem"
to ste ste Vi optereceni navijanjem, pa sve promatrate kroz taj vizir, to je Vas problem.

over & out.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Moji upisi odnose se na

Moji upisi odnose se na dvije osobe, a od toga jedan je upis upućen Vama, što Vas je pogodilo na osobnoj razini, što je i u redu, jer sam se i obratio Vama osobno, a svi ostali onoj gnjusnoj ptičurini.

vaši upisi odnose se na sve, osim na Dnevnik kome su priloženi, što znači da su trolanje po samoj definiciji.
Omjesto da diskusijom o temi pomognete u raspravi, razbili ste temu u potpunosti.

BEWARE OF TROLL

Tko je glasao

@zoc, Moj prepametni kolega,

@zoc,

Moj prepametni kolega, a @AH, kao nije trolao??! Njegovo se odnosi na temu dnevnika??! A, ovo Vaše sada, nije trolanje?
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

1. Ocigledno je da su Vas

1. Ocigledno je da su Vas moje tzv. "Smijurije" zabolile jer to ste i sami priznali putem Vasega responsa.

2. Nitko Vas ne optuzuje da ste Vi osobno pokrali nekoga.

3. Istina ponekad zaboli u dusi.

4. Osobno ne sazivam "ulice" (molim Vas procitajte jos jedanput cijelu recenicu).

5. Da li Vi uopce znate gdje sam bio na pocetku 90tih? Vi zasigurno ne jer onda ne biste pisali ovakve bedastoce.

6. Hrvate u klanje??? Rat je vec odavno zavrsio. Malo se prisjetite da je HR clanica NATO pakta.

7. USA ne uredjuje stvari u NASOJ drzavi, ali zna sve tocno sto se desava.

8. Rodjen sam u Zg-u. "Sodoma i Gomora"??? Vi dakle zelite istrebljenje drugim narodima i to do temelja. Pa da li ste Vi svijesni koliko Hrvata zivi u USA? Dakle Vi nas zelite u potpunosti istrijebiti??? Svaka Vam cast ! Malo si proucite povijest i Portugalci i Britanci pa cak i Nijemci u WWII su imali robove bez obzira na rasu.

9. Glede Registra Veterana u USA, vidim da ste u potpunosti neinformirani.

Live Free or Die !

Tko je glasao

@hanhan, Evo Vam mog

@hanhan,

Evo Vam mog "RESPONSA" dragi kolega:

1. O tome što sam priznao ili ne, znaju moji najbliži i moj svećenik, dok se kod Vas može govoriti i o nekim isljednicima (doduše, i oni su neka vrsta krvavih svećenika).
2. Pa, Vama fali malo intelekta, kojeg @Frane ima na pretek, pa ću Vas spojiti, možda se nešto primi na Vas.
3. Pa, istina je to što kažete, ali bih Vas morao onda pitati: "Dakle, je li istina, da istina boli?"Vi ste upravo svojim upisom to dokazali, ali to još niste shvatili, ili ste Vi izuzetak?
4. Dajte, molim Vas, dobro sam ja pročitao, ali ako ste nešto drugo mislili, ja bih Vam savjetovao da se sjetite one stare : ISPECI, PA RECI.
5. Ja ne znam, gdje ste bili početkom 90', a iskreno me se i ne tiće, možda ste u ime SDB-a tražili Hrvate u svijetu, za odstrel? Možda ste nabavljali oružje ili lovu za Hrvatsku, što se to mene tiće? A, možda ste trljali onu stvar?A, znate li gdje sam ja bio početkom 90'? Nije mi jasan ovaj Vaš "RESPONS".
6. Vi, cijenjeni kolega, ili ste glup ili samo neinteligentan, u oba slućaja, to je opasno. Dajte mi lijepo recite: KAKVE VEZE IMA NATO S UNUTRAŠNJIM STVARIMA DRŽAVA ČLANICA?Kad spominjem, klanje, stvarno mi nije jasno da niste shvatili, pa radi se o našem unutrašnjem klanju.
7. Pa, nisam ni mislio da će si Amer mazati ruke, a to da zna sve, pa to mi ne morate reći, jasno je koliko jataka imaju, u Americi međ hrvatskim življem, a da ne bi imali u Hrvatskoj. (Iskreno. dragi kolega, boli me ona stvar što Ameri znaju ili misle ili rade, dok god ne diraju Hrvate i Hrvatsku.)
8. Dajte se upristojite, dragi kolega, zbog Vas je i mene pomalo sram, tolika naivnost, glupost i neukost, sačuvaj Bože.
9. Na ovo ću Vam kolega, odgovoriti samo sa :):):):):)

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@Molotov jesi li i ti "puka"

@Molotov jesi li i ti "puka" kao Kerum:
2."kojeg @Frane ima na pretek"

... ne spominji božje ime uzalud!

Tko je glasao

... znamo da u Hrvatskoj

... znamo da u Hrvatskoj postoji samo jedna „peta kolona“, a to su jugofili, jugonostalgičari, podrepaši, tzv.“antifašisti“(a u stvari, gomila udbaša, jugooficirčina, ratnih onih zaboravljenih (WWII) i onih aboliranih (DR) malih i velikih koljača), kao i tzv.“eurona“, eurounitarista, kvaziliberala, postkomunista, kvazisocijalista, partijskih apartčika i „velikih“ demokrata i „humanista“, kojima je dobro sve, samo da predznak hrvatski ne postoji, ušli bi u savez i s samim nečastivim, kad bi na kraju nestalo hrvatske države, a vratilo se kakvo takvo „bratstvo i jedinstvo“.

Razumijem, i sam nick ukazuje na eksplozivnu smjesu (koktel), međutim, bilo bi uputnije loptu malo spustiti na zemlju, jer ovo jednostavno ne stoji. To su stereotipi koji nemaju nikakva uporišta u realnosti. Uostalom, kad bi gornje bilo istina, onda vjerojatno Hrvatske ne bi ni bilo! Ako ništa drugo, ne bi bila prošla na referendumu s 94%. A to je bilo prije 20 godina, kad se još možda i moglo govoriti u ovakvim kategorijama, bar smo na to bili navikli. Vjerujem da ćeš prihvatiti, danas je to ipak anakronizam.

Zato bi bilo bolje baciti pogled na ovaj problem iz nešto bližega, običnog ljudskog rakursa, bez 'rovova' i 'ratnih sjekira'. Jesmo li zadovoljni stanjem u zemlji, jesmo li sretni sa svim ovim pljačkama tipa HAC-a, funkcioniranjem Vlade i Sabora, odnosno sa svime onim što pokriva 'stabilna većina' kako je opisuje frederik. Vjerujem da se neće biti teško složiti da tu, u najmanju ruku, ima ozbiljnih nedostataka, teško uklopivih u ono što doživljavamo ili zamišljamo da bi trebalo biti nekakvo zrelije demokratsko društvo. Da smo zreli, nismo - 20 godina je malo za zrelost demokracije – međutim, ovo što imamo (o čemu govori dnevnik), u kontekstu željene zrelosti, moglo bi se okarakterizirati raznim epitetima, mirne duše i onako kako je to učinio frederik.

Želimo li svojoj zemlji dobro? Vjerujem da se i tu neće biti teško složiti. Naravno da želimo! Hrvatska može i zaslužuje bolje. Možemo li u ovakvoj konstelaciji političkih snaga, odnosa i regula govoriti o vlastitoj boljoj budućnosti. Mogu li nas iz aktualne kaljuže (ne samo gospodarske) izvući oni koji su nas u nju uvalili, oni koji ovu zemlju vode onako kako je vode? Ili je poprilično izvjesno da će nas ukopati još dublje? Nažalost, i ovdje se odgovor nameće sam po sebi.

Ako je politika briga za opće dobro, a trebala bi biti, osobito u ovakvim vremenima, što je to opće dobro danas u Hrvatskoj i u kolikoj mjeri ga aktualna politika (Vlada) artikulira i provodi? Na koji način odgovara izazovima vremena? Ima li ona uopće suvisla odgovora na ta pitanja? Ili bi se to možda tek moglo nazvati običnim bauljanjem u nastojanju da se održi politički status quo, tj. vlastiti položaj, uz EU-iluzionizam kao 'svijetlo na kraju tunela'?

ragusa

Tko je glasao

@ragusa, Zato bi bilo bolje

@ragusa,

Zato bi bilo bolje baciti pogled na ovaj problem iz nešto bližega, običnog ljudskog rakursa, bez 'rovova' i 'ratnih sjekira'. Jesmo li zadovoljni stanjem u zemlji, jesmo li sretni sa svim ovim pljačkama tipa HAC-a, funkcioniranjem Vlade i Sabora, odnosno sa svime onim što pokriva 'stabilna većina' kako je opisuje frederik. Vjerujem da se neće biti teško složiti da tu, u najmanju ruku, ima ozbiljnih nedostataka, teško uklopivih u ono što doživljavamo ili zamišljamo da bi trebalo biti nekakvo zrelije demokratsko društvo. Da smo zreli, nismo - 20 godina je malo za zrelost demokracije – međutim, ovo što imamo (o čemu govori dnevnik), u kontekstu željene zrelosti, moglo bi se okarakterizirati raznim epitetima, mirne duše i onako kako je to učinio frederik.

Eto, cijenjeni kolega, konačno jedna pametna misao, bez ratnih sjekira i umjesto da pokušavamo riješiti ono što je goruće, a Vi ste dotaknuli ono bitno, mi zazivamo na rušenje i daljnju nestabilnost već i onako nestabilne zemlje, a s druge strane @frederik nije dao ni jednu smjernicu, tko bi to trebao biti "spasitelj", ako i vlada padne. Zar Vi, dragi kolega, a vidim da ste prilično staloženi i odmjereni, mislite da bi nam Zoki Milanović donio spasenje? Nije mi jasno, da mi Hrvati, ne možemo u 20 godina iznjedriti jednog pravog vođu.
A, kolega, "svijetlo na kraju tunela" može biti i svijetlo brzog vlaka, koji nam juri u susret.
Pozdrav,
Molotov
PS( Drago mi je da ste shvatili, da nick nema nikakve veze s ministrom, već s koktelom)

Tko je glasao

"Da smo zreli, nismo - 20

"Da smo zreli, nismo - 20 godina je malo za zrelost demokracije"

Vi kao i vladajuca kasta ili ste zaslijepljeni iliti govorite konstantnu neistinu. Razvoj demokracije ne ovisi o brojci, nego o kvaliteti "representatives" koji se nalaze na vlasti. Pa da li Vi stvarno mislite da bi npr. jedan Gotovac postupao slicno kako je postupao Tudjman 90tih?

Live Free or Die !

Live Free or Die !

Tko je glasao

Razvoj demokracije ne ovisi

Razvoj demokracije ne ovisi o brojci, nego o kvaliteti "representatives" koji se nalaze na vlasti. Pa da li Vi stvarno mislite da bi npr. jedan Gotovac postupao slicno kako je postupao Tudjman 90tih?

Slažem se 100%! Vjerujem da je ovdje u pitanju nesporazum.

20 godina je spomenuto kao vremenski odmak od početka mlade hrvatske demokracije. Tuđmanove, a ne Gotovčeve, jer Gotovac nije mogao postati prvi hrvatski demokrat, nažalost.

Polazeći od tako definiranoga početka, kao povijesne datosti (činjenice), potrebno je i određeno vrijeme da bi demokrati kalibra Gotovca (imamo li ih?) isplivali i dobili potporu javnosti. A treba isplivali iz šume tajnih vrtova, koji su također 'stečevina' mlade hrvatske demokracije, opet nažalost.

U izbornom sustavu kakav je na snazi imamo problem (ne)mogućnosti izbora kvalitetnih predstavnika. Glasamo za stranačke liste (partitokracija), a ne za pojedince. Kvaliteta je tu u drugom planu, opet nažalost. Potrebno je puno toga promijeniti da bi ona došla do izražaja.

ragusa

Tko je glasao

Molotov, smatram da

Molotov,
smatram da Hrvatskoj ne treba nikakav vođa a bogami ni pastir.
za početak bi bilo dovoljno da premijer bude prije svega stručan, pošten, korektan, pravedan...
p.s.
mislim da je bolje da nas zvizne brzi vlak nego "svijetlo" koje nudi jaca... kojoj vi predsjednici braniteljskih udruga utrčavate pod skute na svaki njezin mig...
pozdrav

Tko je glasao

@pravednik vz, Vidim da je

@pravednik vz,

Vidim da je mog kolegu dragog,
instruiro neki SDP demagog,
Što stručnije biti može
nu, pametni kad se slože.

Narod Vam je ko amorfna masa,
vjeran može biti poput pasa,
al' bacite mu mamac kad je gladan,
tad silom će ostvarit svoj san.

Vaša me ne brine seksualna orjentacija,
al' znajte, da takva je situacija,
da mi uvijek više ženski skut paše,
neg neuvjerljiv osmjeh ikone Vaše.

A, o tome da nas zvizne brzi vlak,
ja na odgovoru ne bih bio lak,
jer, svjetlo je svjetlo, pa bilo i polarno,
kad dođemo tamo, tražit ćemo jače,
i nek bude, dapače,
solarno.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Zar Vi, dragi kolega, a

Zar Vi, dragi kolega, a vidim da ste prilično staloženi i odmjereni, mislite da bi nam Zoki Milanović donio spasenje? Nije mi jasno, da mi Hrvati, ne možemo u 20 godina iznjedriti jednog pravog vođu.

Nisam ni razmišljao o tome koja bi nam to osoba, kao jedinka, mogla donijeti spasenje. Pa ni o tome kako da u 20 godina, kao što kažete, ne možemo iznjedriti jednoga pravog vođu. Više sam orijentiran na demokratsko ozračje, primjenu demokratskih standarda, što isključuje političku korupciju kakvoj svjedočimo. U takvoj konstelaciji i bez jakoga vođe puno toga bi bilo drugačije. S druge strane, i u demokraciji je dobro imati snažnu ličnost koja će povući, ali opet, primarno naglasak stavljam zreliju demokratsku praksu.

Osobno, vjerujem da do potrebnoga iskoraka možemo doći demokratskim putem, ili bar moramo sve učiniti da se to tako dogodi. Ono što sam prethodnim komentarima želio postići – a ovdje naglašavam – oko ovih stvari potreban je širi društveni konsenzus. Ili jednostavnije rečeno, svi mi - i 'lijevi' i desni' – moramo biti svjesni da postoji problem o kojem je ovdje riječ, da ga treba riješiti. To opet znači da ja nemam pravo braniti nekakve 'svoje', koji su ogrezli u 'djelatnostima' o kojima je ovdje riječ. Radi se o razaranju društva, štetočinstvu s dalekosežnim posljedicama, šteti koju trpi velika većina (a koristi apsolutnoj manjini, i to kratkoročno). Ako se oko toga slažemo, onda se širi prostor za rješenje na željeni način. Druga je stvar kako će i kakvim će se sve sredstvima služiti 'povlašteni' u obrani onoga što se ne može argumentirano braniti, koga će u svoju obranu uspjeti instrumentalizirati (potencijale 'vrtova') i hoćemo li kao narod dozvoliti da nas nekakva 'kasta' ili 'stališ' dokrajči do kraja. Zbog toga zagovaram 'izlazak iz rovova', jer dok se prepucavaju 'desni' i 'lijevi', imamo situaciju da nas (i jedne i druge) 'povlašteni' koriste za produžetak svoga 'kurbina pira', tj. naše agonije. Pišem više slikovito, namjerno izbjegavajući uobičajenu terminologiju, jer nas ona – htjeli ili ne – nekako odvlači u rovove, a u tome nema puno sreće.

Drago mi je da smo se s onim prethodnim razumjeli, pa vjerujem da će i ovih nekoliko redaka biti na istom tragu.

Srdačan pozdrav!

P.S.:

PS (Drago mi je da ste shvatili, da nick nema nikakve veze s ministrom, već s koktelom)

Nikad nisam ni pomislio na ministra!

ragusa

Tko je glasao

Molotove, ja sam tebi dao

Molotove, ja sam tebi dao plus da ti post ne potone u samoglasnike, jer mislim da ovakvo suprotstavljanje mišljenja je potrebno.

Drugo ne bih komentirao, previše si toga napisao, skoro više nego ja, (mogao si dati poseban post) - ali koliko si god bio ovdje emocionalan budi siguran da znam što sam govorio, i dakako, nisam govorio napamet.

Ipak da se zna, ja sam ovdje spominjao vrtove, ali se iz njih se može ubrati puno i malo, ovisi kako ih njeguješ. No mislim da je Jelenska više u pravu od tebe, jer se ti vrtovi zaista nisu njegovali naročito, pa nisu ni donosili maksimalne doprinose.

A glede dijaspore, Hanhan ima bolji uvid o nju od tebe (ja BiH ne ubrajam u dijasporu ).

Ne znam zašto ste se uhvatili ovog "zabrana" pa ja to samne bih mogao napraviti jer je to je regulirano zakonom - spomenuo je Grdilin
-----
Članak 86

Zahtjev za zabranu rada političke stranke, odnosno njezina dijela mogu podnijeti predsjednik Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, Vrhovni sud Republike Hrvatske, tijelo koje obavlja registraciju stranaka i Državni odvjetnik Republike Hrvatske.
---------------

No ostaje pitanje - ako netk organizira masovna kršenja zakona i prijevare, i pritom otuđuje sredstva poreskih obveznika, što s njima treba učiniti??? A ovdje se u dva navrata dogodilo, jednom s popisom birača (cca 400.000) drugi put s braniteljskim popisima (cca 150.000). Nije li vrijeme preisptati tko je to i zašto činio, bilo osobno bilo kao stranka.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

@frederik, Zahvaljujem što

@frederik,

Zahvaljujem što me niste minusirali, kolega, te tako dozvolili i drugačije mišljenje. Ne bih sada ponavljao ništa, već samo jedna digresija:

Navođenjem stihova iz stare dječje pjesme, ne znam da li namjerno ili slučajno, naveli ste u kontekst, da je pjesma i kasnije objavljena. Nu, ne znam da li cijenjene kolege znaju, da je parodiranje te dječje pjesmice, vrlo uvredljiva. Odnosi se na jedan drugi "vrt", a u jednom su ju trenutku koristili protivnici Margaret Tatcher u svojim istupima.
Takav način ophođenja prema ženama, za mene je stran, pa tako i Vaš, cijenjeni kolega iako želim vjerovati da to niste učinili namjerno.
Eto, toliko.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Vrijeđat se može na razne

Vrijeđat se može na razne načine a parodija je tu najbenignija.

Nije vrag da si nasio na tu priču o damama u politici, tamo su svi isti, istospolni, ili bolje reći bespolni - na sve se odnosi isto pravo kritike, bili muški ili ženske.

Podsjetio si me kako su Margareticu crtali u karikaturama i tretirali u vicevima, ali je ona ostala zapamćena u britanskoj i svjetskoj politici.

Sama ova pjesmica je samo porodija koja pokazuje da netko (Mary je različito od Margareth) sjedi u svom svijetu gleda s visoka i ne vidi realnost.

I ništa više, ali i ništa manje - dakle kakva je to uvreda??

Ali original pjesmice ima svoju dugu povijest čak i pikantnu iz vremena Mary Stewart - ako nekoga zanima http://wapedia.mobi/en/Mary,_Mary,_Quite_Contrary

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Vidim cjenjene dame i

Vidim cjenjene dame i gospodo, minusa ko u priči, a argumenata nula bodova.

Ono što me ne ubije, to me jača,
i pera se hvatam, a ne mača,
da li ću izgorjeti u toj borbi
jer glava je moja u torbi,
Jer moj napad je na viteza od pollitike,
a tu nesmije ljudi, biti kritike.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

"Bacimo li Marka Rakara i

"Bacimo li Marka Rakara i premijerku u New York sa zadatkom da si organiziraju novi život, posve realna je pretpostavka da se Kosorica ne bi makla s dna društvene ljestvice. Dok bi ona učila engleski jezik i preživljavala radeći manualne poslove, on bi se upoznavao s novim kolegama u nekoj od prestižnih tvrtki koje se bave novim tehnologijama"

http://www.novilist.hr/Vijesti/Novosti/teror--28ispod-29prosjecnih.aspx

Tko je glasao

Netočno naša "Suzana" bi

Netočno naša "Suzana" bi bila zvijezda Kanade i Amerike:
http://www.youtube.com/watch?v=MgNkJfTfHa4

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci