Tagovi

Djeca Zemlje Imaju Pravo Znati - Kako Brod u Zjenicu Oka Može Stati

Djeca imaju pravo znati

Djeca imaju pravo znati ono što su znali naši djedovi i bake, a majke i o?evi zaboravili u ovom svijetu ljudi odmaknutih od prirode, odmaknutih od istinskog smisla postojanja.
Djeca imaju pravo znati ono što su znali naši djedovi i bake, a majke i o?evi zaboravili u ovom svijetu ljudi asfaltiranih umova.
Djeca imaju pravo znati ono što su znali naši djedovi i bake, a majke i o?evi zaboravili u ovom svijetu ljudi betoniranih dvošpajznih krletki ni na nebu ni nazemlji.
Djeca imaju pravo znati ono što su znali naši djedovi i bake, a majke i o?evi zaboravili u ovom svijetu ljudi koji su zaboravili kako miriše pokošena trava!
Djeca imaju pravo znati ono što su znali naši djedovi i bake.
Djeca imaju pravo znati da imaju pravo birati svoju budu?nost gledaju?i daleko, daleko u prošlost ove planete Zemlje!

Kako se osobnim primjerom odnosimo prema našoj prošlosti i prema našim korjenima od Vu?edola do danas, takav ?e primjer kopirati i naši klinci!
S koliko ljubavi budemo prenosili ?aroliju postojanja naših baka i djedova, toliko ?emo našim klincima dati priliku da vide da imaju izbora i da se može živjeti sa više smisla u ovom svijetu globalnog besmisla grossmarket civilizacie d.o.o.!

S koliko ljubavi i strpljenja i mira u našim Umovima budemo na trenutak zastali i našoj Djeci pokazali živa znanja i umje?a naših predaka, toliko ?emo im dati šansu da odaberu budu?nost, njihovu budu?nost druga?ije, smislenije od srednje generacije koja je isteglila na svojim ple?ima mnoge besmisle na ovim našim prostorima u zadnjih pedesetak godina.

[ovo sam napisao u nedjelju 17.09.2006.]
----------------------------------------------------

[ovo u nastavku sam napisao 23/24.07.2009.]

DJECA IMAJU PRAVO ZNATI:

Djeca imaju pravo znati istinu smislu postojanja.
O tome zašto su mama i tata nervozni svakoga dana.
O tome zašto ih je strah od jeseni i zime.

DJECA IMAJU PRAVO ZNATI

Zašto tata psuje i pljuje i vi?e dok gleda televiziju.
Zašto mama nervozno pregledava neke papire koje donese poštar.
Zašto baka ništa ne govori nego ih samo gladi po glavi i zabrinuto i gleda u neke slike u daljini...

DJECA IMAJU PRAVO ZNATI

Zašto su ljudi na cesti mrzovoljni i bijesni.

Djeca imaju pravo znati da li je ovo ta civilizacija i ta budu?nost koju su sanjali djedovi djedova...

Djeca imaju pravo znati zašto se više nitko ne smije.

Djeca imaju pravo znati zašto im nitko više ne pri?a pri?e prije spavanja.

Djeca imaju pravo znati zašto više nitko za njih nema vremena?

Djeca imaju pravo znati tko je mamama i tatama ukrao vrijeme?

Djeca imaju pravo znati zašto nema vinograda i maslinika u kojima ljudi pjevaju životu, sebi, zemlji i sre?i što postoje.

DJECA DOISTA IMAJU PRAVO ZNATI ŠTO IM OSTAVLJAMO U NASLIJE?E...

Djeca Sunca i Srca... djeca majke Zemlje.

--------------------------------------------------
I ja sam dijete ove Planete!
I zato pazite što radite!
Nemate na to pravo!
U moje ime NE!

--------------------------------------------------

[Danas, srijeda 31.03.2010. u 13:25 pišem:]

Djeca imaju pravo znati!

Djeca imaju pravo znati zašto se danas Tata vratio doma iz Brodogradilišta 3.Maj mirniji nego što je to bio unazad puno mjeseci.

Djeca imaju pravo znati kako Brod može biti tako mali - da stane u Zjenicu Oka koje Sjaji.

Da!

Djeca imaju pravo ZNATI!

Djeca imaju pravo znati Pradavnu Mudrost Življenja naših Pradavnih Baka i Djedova.

Djeca imaju pravo znati i to od nas - zahtijevati!

Prilog: UN-ova konvencija o pravima Djeteta http://www.amnesty.hr/stranica.php?sifra_str=konv_djeca

----------------------
Prilog:

Na?ela Povelje o pravima djeteta (1959)

?lan 1: Dijete uživa sva prava navedena u ovoj Povelji. Sva djeca bez ikakvog izuzetka, bez razlike ili diskriminacije na osnovu rase, boje kože, spola, jezika, religije, politi?kih ili bilo kojih drugih uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovinskog stanja, ro?enja ili ne?eg drugog imaju pravo na ova prava.

?lan 2: Dijete uživa posebnu zaštitu, te mu se zakonski ili nekim drugim sredstvima daju šanse i olakšanja, da bi se moglo u slobodi i s dostojanstvom razvijati tjelesno, duhovno, moralno, društveno zdravo i normalno. Pri uvo?enju zakona u ovu svrhu, interesi djeteta su odlu?uju?i.

?lan 3: Od ro?enja dijete ima pravo na ime i nacionalnu pripadnost.

?lan 4: Dijete uživa socijalnu sigurnost. Ono ima pravo da zdravo raste i da se razvija. U tu svrhu dijete i njegova majka primaju posebnu skrb i uživaju posebnu zaštitu uklju?uju?i odgovaraju?u brigu kako prije tako i nakon ro?enja. Dijete ima pravo na odgovaraju?u ishranu, smještaj, odmor i ljekarsku brigu.

?lan 5: Dijete koje ima teško?a u tjelesnom ili duhovnom razvoju ili je socijalno ugroženo, dobiva poseban tretman, odgoj i skrb, koja se odnosi na njegov specifi?an položaj.

?lan 6: Za potpuno harmoni?an razvoj li?nosti djetetu je potrebna ljubav i razumjevanje. Ukoliko je to ikako mogu?e, dijete treba da raste pod starateljstvom i odgovornoš?u svojih roditelja, ali u svakom slu?aju u jednoj njemu naklonjenoj klimi i s moralnom i materijalnom odgovornoš?u; dijete ne smije biti - osim pod posebnim okolnostima - odvojeno od majke. Društvo i javne ustanove imaju obavezu da djeci bez roditelja ili djeci koja nemaju dovoljno dobar životni smještaj pruži posebnu brigu. Nov?ana pomo? od strane države ili druge vrste pomo?i za djecu iz obitelji s velikim brojem djece su poželjne.

?lan 7: Dijete ima pravo na neizostavnu obveznu nastavu, bar osnovni stupanj. Dijete se odgaja tako da se unapre?uje i podržava njegova op?a naobrazba, te mu se po osnovu jednakih šansi za sve, daje mogu?nost da razvija svoje sposobnosti, mogu?nost osobnog prosu?ivanja, razvija se njegov smisao za moralno, te njegova socijalna odgovornost, s ciljem da ono postane koristan ?lan zajednice. Interesi djeteta su obaveza za sve, koji su odgovorni za njegov odgoj i usmjeravanje; ovu odgovornost u prvoj liniji imaju roditelji. Dijete ima potpunu mogu?nost za igru i odmor , a sve s istim ciljem; društvo i javne ustanove trude se da osiguraju poštivanje ovog prava.

?lan 8: Dijete u svakom položaju pripada me?u one koji najprije dobivaju zaštitu i pomo?.

?lan 9: Dijete je zašti?eno od svih formi zapostavljanja, strahota i iskorištavanja. Ono niti u jednoj formi ne smije biti predmet trgovine. Dijete se prije dostizanja odgovaraju?eg starosnog doba ne smije slati na rad; ono ne smije biti zapostavljeno niti mu se smije dozvoliti da obavlja bilo kakav posao, koji može oštetiti njegovo zdravlje i odgoj ili utjecati na njegov duhovni i tjelesni razvoj.

?lan 10: Dijete je zašti?eno od djelovanja koje bi moglo podržavati rasisti?ku, religioznu ili neku drugu formu diskriminiranja. Ono se odgaja u duhu razumijevanja, tolerancije, prijateljstva me?u narodima, mira i bratstva, kao i s punom sviješ?u o tome da i ono treba da svoje snage i sposobnosti stavi u službu svojih suživotnika.
-------------------------
#?dorica nikoli??#
------------------------

Svi smo mi Djeca Zemlje i Danas! Gospodo! Ova Povelja vrijedi i danas - za svako ljudsko bi?e!

Komentari

Umjesto komentara nekoliko

Umjesto komentara nekoliko stihova iz pjesama Vlade Gotovca:

pjesma prva:

ANA: Tata moj dragi ja ću tebe sakriti
Svega ću te sakriti
Sakrit ću ti oko u cvijet
Sakrit ću ti usta u pticu
Sakrit ću ti srce u oblak
Sakrit ću ti uho u leptira
Ja te svega volim do kraja
Vrlo vrlo daleko
JA: Tebe ću zakititi cvijetom
Tebi će ptica pjevati
Na tvojoj kosi će leptir počivati
Tvoje snove oblak pokazati

Ljubavi ljubavi kako su lijepe tvoje riječi
Kad se ne poznaje život

pjesma druga:

Pjesma je prvi dan svijeta
Cvijet koji je od poljupca djevojaka
Ptica s čudotvornim perom u krilu
Od beskrajnog što nam pripada
Kao oblak od neba
Ili zvijezda od anđela
Jedan smisao života
Pjesma je prvi dan svijeta

Pjesma je zadnji dan svijeta
Ljubav koja ne tješi
Dodir poslije kojeg se odlazi zauvijek
Zavjet bez potomstva održan
Svijet koji je zašutio živeći
Pjesma se zadnji dan svijeta

treča pjesma:

Možda će nebo postati šarenije
Nego u svim bajkama
Možda djeca imaju najviše prava
Da govore o onom što je bilo
I o onom što će biti
Jer ona samo pjevaju
Kao anđeli sa svim vremenima pomiješani

Pjevati
A onda narasti i raditi
Slušajući djecu

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Djeca imaju pravo znati

Djeca imaju pravo znati Pradavnu Mudrost Življenja naših Pradavnih Baka i Djedova.
__________________________________________________________________
Aha.
Tako to oni i rade... Što ti je i odgovor na pitanje tko je 'mamama i tatama ukrao vrijeme'.
Pa se zapitaj u kojoj si od tih kategorija, kome od njih tim tekstom zapravo služiš i zašto?

A ako na to pitanje ne možeš odgovoriti ovdje i sada, bez tih povezivanja prošlosti i budućnosti, tada si ti taj koji, upravo ovdje i sada, krade moje (sadašnje) vrijeme... I budala, k tome, ako misliš da će bilo jedni bilo drugi mariti za tebe kada obaviš svoju ulogu... Kako se ono zvaše? Kedar? Sitna riba, čija je sudbina da posluži kao mamac...

Ovo ti je posljednji puta (razlikuj tu riječ 'posljednji' od 'zadnji') da te upozoravam...

Tko je glasao

*prigodni haiku operušan

*prigodni haiku

operušan pijevac kukuriče,
sunce zalazi nad Remetincem,
proljeće je...

*prigodna ekonomska

Imali smo pile, malo pile

jedno malo pile od tri kile.

Ali pile nestade, idi pa ga traži,

možda će se javiti, daj mu šaku raži!

Imali smo koku, malu koku,

jednu malu koku zlatooku.

Ali koka nestade, idi pa je traži,

možda će se javiti, daj joj šaku raži!

Imali smo slona, malog slona,

jednog malog slona od sto tona.

Ali slonić nestade, idi pa ga traži,

možda će se javiti, daj mu šaku raži!

*prigodna lovačka

Lovac Bajić, to sam ja, tratara, tratara, ta-ta-ta

i cijelo selo već me zna, tratara, tratara, ta-ta,

ja sam lovac Bajić, ne bojim se vuka, tratara, ta-ta, ta-ra, tratara ta-ta!

S puškicom na ramenu, tratara, tratara, ta-ta-ta

i s torbicom o ramenu, tratara, tratara, ta-ta,

polazi sad Bajić da uhvati vuka, tratara, ta-ta, ta-ra, tratara ta-ta!

Tko je glasao

duoriću-puljiću evo tebi

duoriću-puljiću evo tebi odraslome isto jedna pjesnička 'uputnica' ;)

Desiderata

Go placidly amid the noise and the haste,
and remember what peace there may be in silence.

As far as possible, without surrender,
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even to the dull and the ignorant;
they too have their story.
Avoid loud and aggressive persons;
they are vexatious to the spirit.

If you compare yourself with others,
you may become vain or bitter,
for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.
Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.

Exercise caution in your business affairs,
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals,
and everywhere life is full of heroism.
Be yourself. Especially do not feign affection.
Neither be cynical about love,
for in the face of all aridity and disenchantment,
it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.

Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.
You are a child of the universe
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be.
And whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life,
keep peace in your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be cheerful. Strive to be happy.

(written by Max Ehrmann, 1920s)

P.S. Žao mi je zbog onih koji ne razumiju engleski ali nemam je vremena sada prevesti

Tko je glasao

Živjela Gugljica, naših

Živjela Gugljica, naših naroda i narodnosti lijepe nam naše Gee [:o)

Desiderata

Idi mirno usred buke i žurbe,
i zapamtite ono što možda postoji mir u tišini.

Koliko god je to moguće, bez predaje,
biti u dobrim odnosima sa svim ljudima.
Govori svoju istinu tiho i jasno;
i slušati druge,
čak i glup i neznalica;
su i oni imaju svoju priču.
Izbjegavajte glasne i agresivne osobe;
oni su ljut na duh.

Ako se usporedi s drugima,
možete postati uzalud ili gorka,
zauvijek će biti veće i manje osoba od sebe.
Uživajte u svoje uspjehe kao i svoje planove.
Držite zainteresirani za vlastitu karijeru, no ponizno;
to je pravi posjed u mijenjanje udes vrijeme.

Budite oprezni u Vašem poslovanju poslove,
za svijet je pun trikovima.
Ali neka vas to ne slijepi na ono što je vrlina;
mnoge osobe teže za visoke ideale,
i posvuda je život pun herojstva.
Budite svoji. Pogotovo ne izigravati ljubavlju.
Niti biti ciničan o ljubavi,
za u lice sve suhoće i razočaranje,
to je kao višegodišnji kao trava.

Uzmi ljubazno savjet godina,
graciozno predaju stvari mladih.
Njegujte snagu duha da vas štit u iznenadne nesreće.
Ali ne boli sami s tamnim maštanja.
Mnogi strahovi se rađaju umora i osamljenosti.

Osim zdrave discipline,
budite nježni prema sebi.
Vi ste dijete svemira
ne manje od stabla i zvijezda;
imate pravo biti ovdje.
I da li ili ne, jasno je da vas,
bez sumnje svemiru odvija onako kako bi trebao.

Stoga se u miru s Bogom,
svemu što mu se zamisliti.
I bez obzira na svoje napore i težnje,
u bučnom zbrke života,
zadržati mir u svoju dušu.

Sa svim svojim varka, naporan, i slomljena snove,
to je još uvijek prekrasan svijet.
Budi vesela. Nastojte da bude sretan.

(Koju je napisao Max Ehrmann, 1920)

Tko je glasao

@nausikaya Iritirajuće

@nausikaya
Iritirajuće je ovo forsiranje engelskog jezika i nedostatak vremena da se prevede ova pjesma. Moj engleski je treći jezik, pa bi, ako želiš komunikaciju, onda ipak piši na tvom i mom maternjem jeziku.
Elementarna je pristojnost, da ne kažem obveza, pisati da bi te sunarodnjaci razumjeli.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire citiram

Danimire citiram te:
"Elementarna je pristojnost, da ne kažem obveza, pisati da bi te sunarodnjaci razumjeli"
Reci ti meni koji jezik si upotrijebio prije par dana obračajući se meni?
Taj sigurno osim tebe nitko ovdje ne zna.
Elementarna pristojnost je ne prigovarati nekome što i sam radiš.

grdi

Tko je glasao

@Grdilin Koji si ti tikvan

@Grdilin
Koji si ti tikvan Grdi? Pa zar nisi shvatio da je to bio test da provjerim koliko ti i tvoj dobri prijatelj Židov, kojeg spominješ, znate hebrejski.
Ništa, nula bodova - ni židovskog prijatelja, ni znanja hebrejskog.
Osim toga, mene su moji sunarodnjaci razumjeli, ha,ha,ha...Usput, radilo se o laganom testu - blagoslovu koji s izgovara na SEDER večeri uoči Pesaha, blagdana SLOBODE.
I što misliš kako to izgleda kada je danas lo milijuna odraslih Židova, dobro raspoređenih po svijetu, umreženo? I komuniciraju na hebrejskom...Ili nekoliko stotina tisuća u Internet obrambenoj židovskoj ligi? Pa tome dodamo Marka Zuckerberga, osnivača i vlasnika Facebooka koji, ako hoće imam uvid u to kako mu koji član FB-a diše, uključujući i tebe Grdi, ha, ha, ha...
I ako Židovi jednog dana ovladaju svijetom, bit će to elektronikom, najmodernijim tehnologijama. A kažu Protokoli sionskih mudraca, Židovi uporno rade na tome.. Pa sad, da se ipak u ŠALI ne zapitamo, a vezano za izjave koje povremeni čujem - ŠTETA ŠTO IH HITLER NIJE SVE POTAMANIO- nije li Hitler ipak dobro znao što je započeo? A neki bi tvoji pajdaši nastavili - kolektivnom tužbom, smještajem u ZATVOR, protjerivanjem u Izrael itd. i tsl.
I još koristiš svoju bogatu arhivu o meni? Što sam gdje i kada rekao i zapisao?
Stvarno se NE ljutim, osjećam se počašćenim. Ipak, imati danas biografa izuzetno je priznanje mom "liku i djelu."
Šalomiziram te srdačno..
Lj.. UPS, Danimir
PS: I ne skreći mom dragom Duoriću Puljiću temu u pogrešnim smjeru.

Danimir

Tko je glasao

Pusti Danimira na miru, nije

Pusti Danimira na miru, nije tema tvoj obračun s njime, nego Djeca.
Ako imaš Dijete piši, ako nemaš vozi dalje za iste pare.
Poezija se čita u Miru, a ne dok trolejbus vozi.
Isključi struju i rasedlaj konje.
Ormu okači iza vrata.
Vedro operi.
Umij se.
Mlad.
Sa.
O.
¨
.

DuroPula@gmail.com

Tko je glasao

DourPula evo javno se

DourPula evo javno se ispričavam što sam na tvome dnevniku stavio svoj komentar u svezi Danimira i samim tim pokvario tvoj dnevnik.
pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Hvala PUNO Grdi! Ti si

Hvala PUNO Grdi!

Ti si Ljudina!

Odveži konja, osedlaj - i veselo jaši dalje!
Ne po mraku!
Svjetlom.
Svojim.
Diši.
Sam.
Probudi Djeteta Plam.
Ja o tome nešto Znam.
Pa ponekad odudaram.
Ko da se snekim sudaram.
A NIJE! Smo sliči,
jer su Vel'ki Tići!
Kolibrići
u Fići [:o)
Fićfirići
Mići.
[:o)

DuroPula@gmail.com
[čitaj po vuku, kako zemlja diše, i miriše još više]

Tko je glasao

A što o tome misli Danimir,

A što o tome misli Danimir, to ćemo vidjeti, ne bi se štel mešati. [:o)

Tko je glasao

evo, Duore, od jedne triput

evo, Duore, od jedne triput mame koja razmišlja kao ti, napokon jedno "ZA".

O tome sigurno tako ne razmišljaju oni koji bi najviše trebali. Ni moć ni vlast nisu za svakoga.

Ne razumijem ih. Jesam li s druge planete?

Tko je glasao

Zgodno je biti ekstremist

Zgodno je biti ekstremist bilo koje vrste - jer se time pravi slijepi obožavatelji osvijeste da su 'ni mimo ni vrit' (nemislim na tebe). Jedini način da se ocijeni virtualni sugovornik, u uvjetima kada ne možemo čitati elemente govora tijela, boje glasa, mimike, ritma riječi i svega ostaloga (što čini komunikaciju dvosmjernim procesom na minimalnih pet nivoa) jest, postavljanje sebe u granične pozicije. Slikovito rečeno: utipkavanje graničnih pozicija ima ulogu jednaku ulozi prvo krupnog, pa onda sve finijeg i finijeg sita.

Moć i vlast su opojne u doba feudalnog kapitalizma. Robovlasnički kapitalizam Bangladeša je ipak puno gori. Mi smo se izvukli, u zadnjem trenutku. Ipak ja sam zadovoljan sa mojim narodom. Dokazao je da je 60% sjećanja sačuvano. To je odlično. Tijela su ubijali. Kuće rušili. Sjećanje je ostalo. To je važno. Divlja svojta uskoka i hajduka nije uspjela. Sada će biti još dosta posla da se popravi što popraviti treba, ali stanje je upravljivo. Konstruktivna polifonija je vrlo jednostavna i moguća. Kapetani su razradili rute putovanja, a plavi ocean je beskrajno miran dok blago talasa.

Djeca mogu mirno spavati. Konačno.
Sedam dugih mučnih godina je završeno.
Plavi planet je živ. Plavi planet je živ.

DuroPula@gmail.com
[čitaj kako piše po vuku, i reci ajduku]

Tko je glasao

iz tvojih usta u božje

iz tvojih usta u božje uši!

Amen.

Tko je glasao

@DuorPula Djeca imaju

@DuorPula
Djeca imaju pravo znati i do kada sve to što nam se događa? I mi, odrasli, imamo pravo znati tko je KRIV da se to što događa naraštajima koji dolaze, događa? Jer, ne plaču samo djeca, odraslima se mnogo toga ružnoga događa.
Nadajmo se da za to nisu ipak, kriva djeca, biciklisti i - onaj smutljivi narod trgovaca, bankara...???
I da bi brod stao u zjenicu oka koje sjaji, brod ne smije dalje tonuti. A još tone - i to brine.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ne tone Brod Danimire moj.

Ne tone Brod Danimire moj. Brod ima novog Kapetana, koji kaže da je situacija UPRAVLJIVA! Obriši suze Prijatelju i ništa ne brini. I ja sam puno plakao kao malo Dijete. Sada više ne plačem. Ako i plačem, onda su to suze olakšanja. Vjeruj mi Prijatelju, ovo što pišem - je oslonjeno na sve ono što znam! A znam!

DuroPula@gmail.com
[čitaj pomno po vuku karadžiću: mijena stalna jest]
DA

Tko je glasao

a tko ti je taj "kapetan"?

a tko ti je taj "kapetan"?

Tko je glasao

Primorci su najbolji

Primorci su najbolji Kapetani.
Poznaju More.
Nevere.
Bure.
[:o)

Tko je glasao

Linić? on je znalac, ali i

Linić? on je znalac, ali i dio vladajuće kamarile bulumente!

Na koga misliš?

Tko je glasao

Na Mog Voljenog u koga sam

Na Mog Voljenog u koga sam se Zaljubio. Bar Je To Stvar Jasna Vela Jože. Mislim da nam Predsjednik nije trudan - ali SIGURNO JE U DRUGOM STANJU!

Da!

Predsjednik Ivo Josipović je, siguran sam, U DRUGOM STANJU, koje je upravljivo.

DuroPula@gmail.com
[čitaj Povuku, nikad ne Tuku]

Tko je glasao

ma, nek ti bude. vidjet

ma, nek ti bude. vidjet ćemo. ništa ja tim kapitalistima ne vjerujem. ma koliko produhovljeni bili!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci