Tagovi

Evropa traži da se stanarsko pravo prizna kao vlasništvo

STANARSKO PRAVO JE IMOVINA
odnosno "vlasništvo" t.j. "posessions"
(prema novoj Rezoluciji 1708 Parlamentarne
skupštine Vije?a Europe).
http://www.novossti.com/2010/02/evropa-trazi-da-se-stanarsko-pravo-prizn... Novosti - samostalni srpski tjednik

Evropa traži da se stanarsko pravo prizna kao vlasništvo

12.02.2010. Piše: Tena Erceg

"Krajem sije?nja Odbor za migracije, izbjeglice i populacije Vije?a Europe usvojio je rezoluciju koja bi izbjeglicama i prognanicima u zemljama Vije?a Europe, uklju?uju?i i bivše nositelje stanarskog prava, trebala olakšati povrat imovine (......)"
[Napomena : Na temelju izvještaja tog odbora (t.j. Committee on Migration, Refugees and Population) Parlamentarna skupština (t.j. Parliamentary Assembly of the Council of Europe) usvojila je Rezoluciju 1708 (Resolution 1708 (2010)1) "Solving property issues of refugees and internally displaced persons" - Vidi dolje!].
"Spomenutu rezoluciju Odbor je, me?utim, izglasao tek nakon što je delegacija Hrvatske jedina uložila amandmane koji su trebali drasti?no izmijeniti njezinu namjeru, naro?ito u dijelovima koji se odnose na povrat imovine bivšim nositeljima stanarskog prava. Predsjednik Srpskog narodnog vije?a Milorad Pupovac, koji je i ?lan Odbora, pritom nije bio obaviješten o namjeri hrvatske delegacije da uloži amandmane, pa je na plenarnoj sjednici Odbora, kako nam je rekao, nastala neugodna situacija u kojoj je bio prisiljen pobijati amandmane svojih kolega. Odbor je na koncu odbio svih pet hrvatskih amandmana i rezolucija je usvojena s jednim glasom protiv. Ono što je, po svemu sude?i, zasmetalo hrvatskim predstavnicima odnosi se na ?injenicu da Pinheirova na?ela i rezolucija Vije?a Europe smatraju da je restitucija, odnosno vra?anje upravo onih ku?a i stanova u kojima su izbjeglice i prognanici ranije živjeli, optimalan na?in njihova obešte?enja, pa mu stoga treba dati prednost pred drugim oblicima kompenzacije, primjerice pred stambenim zbrinjavanjem. Osim toga, rezolucija traži da se stanarska prava u "bivšim komunisti?kim sustavima priznaju i zaštite kao domovi" i "kao vlasništvo", te da se odsustvo nositelja stanarskih prava koji su bili prisiljeni napustiti domove "uvaži kao opravdano". (......) "U na?elima i u rezoluciji Vije?a Europe vrlo se strogo definiraju okolnosti u kojima restitucija nije mogu?a, kao u slu?ajevima kada je imovina uništena i više ne postoji ili kada ošte?ena osoba dobrovoljno prihva?a neki drugi oblik kompenzacije." (......)

"Sramotni postupci delegacije - Hrvatski delegati stoga su amandmanima na prijedlog rezolucije pokušali omogu?iti o?uvanje statusa quo u hrvatskoj praksi, i to ubacivanjem odredbi kojima bi se pitanje stanarskog prava tretiralo na temelju diskriminiraju?ih zakona ili onih po kojima se prioritet ne bi davao restituciji, ve? stambenom zbrinjavanju (......) ....hrvatska je delegacija tražila i mogu?nost pozivanja na "relevantne slu?ajeve" iz prakse Europskog suda za ljudska prava, prije svega na slu?aj Ble?i? protiv Hrvatske, u kojemu se sud proglasio nenadležnim za odlu?ivanje o oduzimanju društvenog stana koji je vlasnica srpske nacionalnosti napustila boje?i se za vlastitu sigurnost. Drugim rije?ima, kako je objasnio Pupovac, "svi ti amandmani za cilj su imali devalviranje osnovne intencije rezolucije, a to je priznavanje instituta stanarskog prava". (......)"..
http://www.novossti.com/2010/04/drzava-deloziranima-duguje-naknadu/

---------------------------

?lanovi spomenute delegacije:

http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/Annuaire_06W_Delegations.asp?Co...

Croatia 5 Representatives 5 Substitute

Croatian Democratic Union (HDZ): Frano MATUŠI? , Karmela CAPARIN , Mario ZUBOVI? , Marija PEJ?INOVI?-BURI?

Social Democratic Party (SDP): Mirjana FERI?-VAC , Gvozden Sre?ko FLEGO , Mirando MRSI?

Croatian People's Party (HNS): Miljenko DORI?

Croatian Peasant's Party (HSS): Marijana PETIR

Representative of the National Minorities (Predstavnik nacionalnoh manjina): Milorad PUPOVAC

---------------------------

http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/Annuaire_03W_Committees.asp?Com...

Committee on Migration, Refugees and Population

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1...

Council of Europe - Parliamentary Assembly

Resolution 1708 (2010)1

Solving property issues of refugees and internally displaced persons

(......)

10. Bearing in mind these relevant international standards and the experience of property restitution and compensation programmes carried out in Europe to date, member states are invited to:

10.4. ensure that previous occupancy and tenancy rights with regard to public or social accommodation or other analogous forms of home ownership which existed in former communist systems are recognised and protected as homes in the sense of Article 8 of the European Convention on Human Rights and as possessions in the sense of Article 1 of Protocol No. 1 to that convention; (......) (Napomena BS: Stanarsko pravo je stanarsko pravo, bilo u društvenim ili u "privatnim neuseljivim" stanovima - sve je to imovina t.j. "posessions", to je potpuno jasno).

---------------------------

1. Assembly debate on 28 January 2010 (8th Sitting) (see Doc. 12106, report of the Committee on Migration, Refugees and Population, rapporteur: Mr Poulsen). Text adopted by the Assembly on 28 January 2010 (8th Sitting). See also Recommendation 1901 (2010).

Komentari

Slučaj Kristine Blečić-

Slučaj Kristine Blečić- Ako su ostale u Hrvatskoj, naše izbačene stranke većinom su se uspjele vratiti u svoje stanove, istina nakon šest-sedam godina. Većina je uspješno dovela do kraja postupke za naknadu štete, pa i postupke za naknadu duševne boli. No, oni koji su otišli iz Hrvatske nisu se uspjeli vratiti – kaže T...onči Majić.- Najtužniji je slučaj Kristine Blečić iz Zadra koja je spor izgubila i na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Tu se obistinilo ono što su nam međunarodni predavači, pa i suci tog suda, najavljivali prije sedam-osam godina. Naime, u slučajevima kad bi presuda tog suda dovela zemlju u vrlo tešku ekonomsku situaciju i nanijela joj političku štetu, tada bi sud zažmirio i ne bi inzistirao na poštenim rješenjima – ističe Majić.
http://www.novossti.com/2010/04/drzava-deloziranima-duguje-naknadu/

Tko je glasao

25. III. 2010. Rezolucija

25. III. 2010.

Rezolucija 1096 prihvaćena je u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 27. VI. 1996. U Saboru se raspravljalo o povratu oduzete imovine 9. i 10. X. 1996., ali Rezolucija 1096 uopće nije spomenuta ni u Saboru, ni u novinama, ni u drugim medijima, nego se držala u tajnosti, isto kao kasnije Aneks G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije (ratificiran 2004.), i kao Rezolucija 1708 Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (prihvaćena 28. I. 2010.). Dakle bitne međunarodne dokumente vlast drži u tajnosti i skriva ih od hrvatske javnosti i od opljačkanih nositelja stanarskog prava!!!

9. X. 1996. u Saboru (Zastupnički dom), u raspravi o povratu oduzete imovine, nakon što je bilo predloženo da se nacionalizirani stanovi vrate izvornim vlasnicima, te da se izgrade zamjenski stanovi za nositelje stanarskog prava u nacionaliziranim stanovima, Vladimir Šeks je rekao slijedeće: "Kako da država preuzme jednu bianko obvezu (......) da stvori jednu potpunu socijalnu i pravnu nesigurnost za najmanje 200 tisuća ljudi i da se obveže da će im u nekoj - u kojoj? - budućnosti osigurati pravo na otkup stanova koje tek treba sagraditi. (......) ....gdje bi ti ljudi koji su danas nositelji stanarskog prava i članovi njihovih obitelji.... - dakle obećavate im jednu nespokojnu, neizvjesnu, krajnje dvojbenu budućnost".

Slijedećeg dana, 10. X. 1996., raspravljalo se o stanarskim pravima u tzv. privatnim neuseljivim stanovima (odnosno o prijedlogu Zakona o najmu stanova). Vladimir Šeks se zalagao za zaštitu stečenih prava tih nositelja stanarskog prava, i govorio je da bi ta njihova stečena prava trebala biti dugotrajno zaštićena, t.j., da će "zaštićeni najam" biti gotovo jednak stanarskom pravu. Međutim, u tekstu toga Zakona o najmu stanova, o kojem se zatim glasovalo, ta stečena prava "zaštićenih najmoprimaca" su mnogo manja nego prava nositelja stanarskog prava, t.j. pretvaranjem stanarskog prava u "zaštićeni najam" njima su gotovo potpuno oduzeta ta njihova stečena prava(!!!) - ali to se stalno ignorira, prešućuje i neistinito prikazuje od 1996. godine do danas (t.j. do 2010. god.)!!! Drugim riječima, izvršena je ogromna obmana i prevara, kojom se tim nositeljima stanarskog prava oduzima gotovo cijela njihova imovina, kako bi profitirali nominalni vlasnici (a to su većinom prekupci, profiteri), dok, naprotiv, nacionalizirani stanovi nisu vraćeni izvornim vlasnicima!!!

Mnogi se prave da ne shvaćaju to što je učinjeno, a mnogi doista ne shvaćaju! Prije par tjedana jedan odvjetnik (koji čak zastupa neke nositelje stanarskog prava) rekao je ovo: "Pa što gubite, ako postanete 'zaštićeni najmoprimci'? Stanarsko pravo i 'zaštićeni najam' je isto. Nema nikakve razlike"!!!!!!!

To je ta tragedija, koju su skrivili ljudi na vlasti i blizu vlasti! Tragično je to što ne postoji prava demokracija, niti mogućnost javnoga nastupa, obraćanja javnosti putem novina, i što zbog toga većina ljudi još uvijek ne zna što se nama događa, pa, eto, ne znaju čak ni odvjetnici!!!

Odavno jer trebalo (kao što sam odavno govorio) sakupljati novce za objavljivanje velikih oglasa u novinama. Bar 100 ili 200 ljudi treba svaki mjesec dati po 50 ili 100 kuna, i sa tim iznosom (od nekih 10.000 kuna) mogao bi se valjda svaki mjesec objaviti bar po jedan oglas na pola stranice (ili na cijeloj stranici) u Večernjem listu, ili Jutarnjem, ili Novom listu. Na taj način bi svatko saznao da je razlika između stanarskog prava i "zaštićenog najma" ogromna, t.j. ova:

Pretpostavimo da u trosobnom stanu živi tročlana obitelj: Otac (star, recimo, 65 godina), majka (60 god.), i sin (35 god.). Ako oni imaju stanarsko pravo, stan zauvijek pripada toj obitelji - nakon smrti roditelja i sina pripadat će unucima, praunucima, itd.

Ali, ako su oni "zaštićeni najmoprimci", pa ako otac i majka umru, tada sin može biti protjeran u najgori i najmanji jednosobni stan, na najlošijem mjestu, koji može biti, na pr., deset puta manje vrijedan, i time ta obitelj već gubi 90 % imovine (t.j. vrijednosti stana). Ako se sin oženi i ima djecu, tada, nakon njegove smrti, žena i djeca nisu "zaštićeni najmoprimci", i time je ta obitelj u potpunosti izgubila imovinu (t.j. pravo posjeda stana itd.). To se može dogoditi već nakon par godina, ili nakon par desetaka godina, dok je stanarsko pravo imovina koja toj obitelji pripada vječno, i koja vrijedi oko devet desetina tržišne cijene stana, što može iznositi par stotina tisuća eura. Te stotine tisuća eura protupravno se otimaju od te obitelji pretvaranjem stanarskog prava u "zaštićeni najma"!

Dakle, to treba stalno, UVIJEK objavljivati, UVIJEK ponavljati (i nakon naše smrti!), tako dugo dok to ne budu znali advokati i svi ostali!!!

Pozdrav, B. Sorić

Tko je glasao

„Nekakvi tipovi upadnu u

„Nekakvi tipovi upadnu u stan,uzmu stan, očiste ga od pokretnina, a nakon par mjeseci se isele (kao i invalid Domovinskog rata Drago Severin iz Dropčeva stana), i onda dođe netko drugi u taj stan, koji onda više s tim nema nikakve veze, koji nije nikoga izbacivao, koji je dobio papire od MORH-a i onda se sve to pokušav...a na taj način legalizirati. Ono što ja doživljavam kao poseban problem jest to da se ta stvar još i danas pokušava – opravdati.“

http://www.slobodnaevropa.org/content/hrvatska_delozacije/1990778.html

Tko je glasao

kad se malo bolje pogleda

kad se malo bolje pogleda povijest otkupa stanova odnosno stanarskog prava onda je išla kako bi se podobnim hdz-ovcima riješilo stambeno pitanje. zanimljivo je kako su mnogi podobni hdz-ovci kupili stanove u kojima su živjeli kratko vrijeme i u isto tako kratko vremenu otkupili stanove. zbog nekih hdz-ovaca je bio i jedna od najkraćih zakona - otkup stanarskog prava nad konfisciranim stanom.
tome ide u prilog i otkup stanova pod povoljnim uvjetima po ispod tržišnim cijenama. u cijeloj toj priči je zanimljivo kako su stanovi na četvrtom i višim katovima u zgradama s liftovima bili puno jeftiniji nego oni koji su na prvom ili drugom ... iako je svuda u svijetu obrnuto. naravno cijela priča o krađi stambenog fonda je bila umotana u priču kako svi građani imaju pravo otkupa stanarskog prava po jeftinijim uvjetima. onim građanima koji nisu bili spremni otkupiti stan u kojem su godinama stanovali prijetila je opasnost da ih kupac njihovog stana prebaci u stan koji on smatra adekvatnim.
novac koji se je dobio otkupom stanova nije potrošen za one svrhe o kojima se je pričalo - kupovina oružja i obnova hrvatske.
w

w. ;)

Tko je glasao

otkup stanarskog prava nad

otkup stanarskog prava nad konfisciranim stanom.
tome ide u prilog i otkup stanova pod povoljnim uvjetima po ispod tržišnim cijenama.

Teško je ostati flegmatičan kada su u pitanju tako ozbiljna razmatranja problematike,poput stambenog pitanja i rješavanje istog.
Najveća je šteta ako se je dogodila nepravda.
Evidentno je da se je dogodila velika nepravda, a rezultat iste je ispražnjen stambeni fond i deseci tisuća podstanara u Lijepoj našoj, koji su trebali riješiti pitanje stanovanja upravo raspodjelom sredstava iz tih stambenih fondova.
Nitko nije imao pravo ustupati vrijednosti pojedincima ili grupama nazovizaslužnika na štetu pravih vlasnika, nasljednika tih vlasnika i mladih ljudi današnjice, koji zbog toga ne mogu računati na sredstva iz stambenih fondova.
Nema tog zaslužnika koji je nešto trebao dobiti mukte,pogotovo kad je ta imovina bila oteta od obespravljenih i poniženih ljudi.
Danas imamo apsurdne situacije u kojima su nasljednici pravih vlasnika beskućnici, a krvnici pravih vlasnika raspolažu otetom imovinom.
I to je oblik nepravde, ma koliko mi šutili o tome.
Ako je već netko dobio mogućnost realiziranja prava vlasništva, onda je za tu dobivenu vrijednost trebao uplatiti putem kredita sredstva u stambeni fond iz kojeg bi se fonda financirala daljnja stanogradnja.
Upravo zbog te "rak rane" izrasle na "tkivu" pravednosti ove zemlje, imamo toliko problema sa rješavanjem stambenih pitanja, a to pitanje nije problem pojedinaca, nego problem društva u cjelini.

Nadam se da su svi ti bingo vlasnici sretni u poklonjenim nekretninama,pogotovo kad bace pogled na desetke tisuća obitelji koje dugo vremena neće moći riješiti stambeno pitanje.

Tko je glasao

Znači li to da su korisnici

Znači li to da su korisnici stanarskog prava u Hrvatskoj do 1990 god.sada novom rezolucijom postali stopostotni vlasnici tih stanova koje su koristili, tj da je rezolucija 1069 nevažeća?
vezano za temu o prijašnjoj rezoluciji;
http://www.vjesnik.hr/pdf/2005%5C10%5C12%5C15A15.PDF

Ili se rezolucija 1708 odnosi samo na vlasnike stanova koji su te stambene jedinice napustili poslje 1990 godine?

Tko je glasao

Rezolucija 1708 kaže ovo:

Rezolucija 1708 kaže ovo: "....member states are invited to ensure
that previous occupancy and tenancy rights with regard to public or social
accommodation or other analogous forms of home ownership which existed in
former communist systems are recognised and protected as homes in the sense
of Article 8 of the European Convention on Human Rights and as possessions
in the sense of Article 1 of Protocol No. 1 to that convention".
T.j., pozivaju se države članice da osiguraju, da prijašnja stanarska
prava na javnim ili društvenim stanovima ili drugi analogni oblici
vlasništva nad domom (odnosno.posjedovanja doma, stana), koji su postojali u bivšim komunističkim sustavima, budu priznati i zaštićeni
kao domovi u smislu članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima
i kao imovina u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz tu konvenciju.
Dakle, te države članice Vijeća Europe trebaju stanarska prava i druga
analogna prava stanara nad svojim domovima smatrati "domom" u smislu članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima i "imovinom"
u smislu članka 1.Protokola broj 1 uz tu konvenciju.
Prema tome, Rezolucija 1708 kaže da stanarska prava spadaju u
"imovinu" ("possessions") koja je zajamčena Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
To ne znači da su nositelji stanarskog prava (koje je stečeno prije
1990.) postali stopostotni vlasnici tih svojih stanova, ali ta stanarska
prava su njihova imovina, koja se ne smije oduzeti bez opravdanog
azloga; - a opravdanog razloga nema, jer takav opravdani razlog bi mogao biti samo Ustav RH (budući da su u većini privatnih stanova stanarska prava dodijeljena protiv volje izvornih vlasnika i bez tržišne
naknade), ali taj Ustav RH se ne primjenjuje na ta prava koja su stečena
prije 1990. (kao što je rekao Ustavni sud 1999. godine).
Rezolucija 1096 nije time postala nevažeća. Ona traži da se ne krše
prava stanara (bilo da su to stanarska prava ili druga prava stanara) u
slučaju kada se želi izvornim vlasnicima vratiti ranije oduzeta imovina,
nego im se, umjesto povrata te oduzete imovine, treba dati pravedna
materijalna naknada.
U Rezoluciji 1708 ne piše da bi se ona odnosila samo na vlasnike stanova koji su te stambene jedinice napustili poslije 1990 godine, nego se u njoj govori općenito o pravima na stan (dom) bilo da su to stanarska prava ili druga (analogna) prava, ili vlasnička prava. Sva ta prava se trebaju smatrati imovinom stanara i njegovim pravom na dom

Tko je glasao

U Rezoluciji 1708 se kaže

U Rezoluciji 1708 se kaže da "prijašnja stanarska prava na javnim ili društvenim stanovima ili drugi analogni oblici vlasništva nad domom, koji su postojali u bivšim komunističkim sustavima", trebaju biti priznati i zaštićeni kao domovi i kao imovina u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima. Što to znači?

To znači, u prvom redu, da "stanarska prava na društvenim stanovima" spadaju u spomenuti pojam "vlasništvo nad domom" a isto tako i "drugi analogni oblici" (t.j. druga analogna prava) također spadaju u "vlasništvo nad domom". (To je jasno, jer ako bi netko rekao, na pr., "automobili ili druga analogna vozila", to bi značilo da automobili spadaju u vozila, a također i druga slična vozila spadaju u vozila, a bilo bi sasvim besmisleno i pogrešno reći, na pr., "telegrafski stupovi ili druga slična vozila").

Koji su "drugi analogni oblici" ili druga analogna (ili slična) prava, koja također spadaju u "vlasništvo nad domom"? Jasno je da se tu ubrajaju stanarska prava u privatnim (i ostalim) stanovima, jer u tim stanovima, isto kao i u društvenim, stanar ima vječno, nasljedivo, isključivo pravo posjeda stana, uporabe stana, stanovanja, itd., a također tu spada i pravo vlasništva, ako vlasnik stanuje u svom stanu (jer i on ima vječno, nasljedivo, isključivo pravo posjeda itd.).

Osim gore navedenoga, i Ustavni sud je rekao da je postojao samo jedan oblik stanarskog prava, pa prema tome sva stanarska prava spadaju u pojam "vlasništvo nad domom". To "vlasništvo nad domom" ne mora značiti isto što i potpuno vlasništvo nad stanom, ali spada u imovinu ("possessions") u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima.

Za nas zapravo nije ni važna ta Rezolucija 1708, jer i bez nje je sasvim jasno da se ne smiju oduzeti ničija stanarska prava bez opravdanog razloga, a opravdani razlog ne postoji, jer se Ustav RH ne primjenjuje na stanarska prava, koja su stečena prije 1990. godine. Ta Rezolucije 1708 je važna zato, što se iz nje vidi da je Ministarstvo pravosuđa nastojalo obmanuti javnost tvrdnjom da stanarsko pravo ne spada u pojam "possessions", kad je objavilo u Globusu da je to rekao Europski sud u slučaju Blečić (a taj sud nije to rekao, nego se uopće nije o tome izjasnio u slučaju Blečić).

Pozdrav,

Branko Sorić

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci