Tagovi

Budu?nost naših tzv. Rvata

PRO?ITAJ DO KRAJA. IMAJ STRPLJENJA JER RADI SE O TEBI, NAMA I ŠTO JE
NAJBOLNIJE O

NAŠOJ DJECI I UNUCIMA.

(0V0 JE EMAIL KOJI SAM PRIMIO, TE RA?E NEGO DA ŠALEJM DALJE, OBJAVLJUJEM OVDJE KAKO BI ŠTO VIŠE HRVAT i JUGONOSTALGI?ARA VIDJELI ŠTO NETKO MISLI O TOME SVEMU)

ISTINA O KOJOJ SE U HRVATSKOJ ŠUTI

Voza? kamiona iz Slovenije je negdje na TV-u rekao kako radi dnevno po

16-18 sati za golu pla?u, bez pla?enih prekovremenih sati, bez

pla?enog toplog obroka. Kad bi se pobunio, kaže, to njegov gazda jedva

?eka, jer bi ga poslao na burzu i uzeo Rumunja koji bi mu vozio u pola

cijene, ali gazda istovremeno pri?a kako je u EU super, jer svaki

mjesec kupi novi kamion.

Bugarin (poslovni partner) pri?a kako je Bugarska živjela od izvoza vo?a i
povr?a, a sada sve uvoze iz EU, dok se država sve više zadužuje.

Ma?ari pri?aju kako su postali najamni radnici u (do ju?er svojim)
vinogradima, jer su ih Francuzi najprije uništili s niskim (dampinškim)
cijenama, da bi, kada Ma?ari nisu više mogli vra?ati banci kredite, od
banaka kupili za sitan novac gotovo sve vinograde. Tako se sada najpoznatiji
Ma?arski vinogradi (Tokajac) nalaze u vlasništvu Engleza.

U ?eškoj je EU prisilila vlasnike še?erana da zatvore tvornice, dok su
radnici završili na burzi, a sve zato jer EU ima previše še?era, a previše
še?era ima zato jer ga EU uvozi iz Kube i na njemu je puno ve?a zarada.

Njema?ka je zbog prekora?enja kvote dozvoljenog zaga?ivanja, prema sporazumu
iz Kijota, veliki dio prljave industrije prebacila u ?ešku.

Jedini ?ovjek koji je zbrojio dva i dva je ?eški predsjednik Klaus koji
tvrdi da je ulazak Republike ?eške u EU ?isti promašaj i u znak protesta ne
dozvoljava da se zastava EU izvjesi na njegovu rezidenciju.

Prošle godine u velja?i sam jedne nedjelje u vijestima na radiju
u osam sati ?uo u špici krajnje uznemiruju?u vijest - U Ma?arskoj gra?ani
nezadovoljni s EU izišli su na ulice i krenuli prema parlamentu, policija
napravila barikade, o?ekuje se ono najgore. Uklju?io sam radio da ?ujem
vijesti, me?utim Ma?arska se nije više spominjala. Nave?er sam s
nestrpljenjem ?ekao dnevnik na TV, o spomenutom doga?aju ni rije?i.

Zna?i da je saborska komisija za informiranje ve? reagirala.
Nakon par dana stjecajem okolnosti sreo sam se s nekim Ma?arima pa sam
upitao što je to bilo. Najprije nisu shva?ali na što mislim, a kada sam im
objasnio što je bilo na vijestima, odmahnuli su rukom i rekli 'Ma kod nas su
stalno neke demonstracije protiv EU'. E pa sada se pitam gdje je
demokracija, gdje je sloboda štampe, kojom se toliko busamo u prsa.

Tvrdim da je to zato jer bi protiv EU bilo ne 50% gra?ana RH,
ve? 90%da ovakve vijesti prikažu na našoj televiziji. Bojim se da na kraju
gra?ani ne?e niti glasovati o ulasku u EU, ve? ?e do tog vremena Sabor
promijeniti Ustav, pa ?e Sabor mjesto nas donijeti najbolje rješenje, a to
je ulazak u EU, jer znaju da su im izgledi da narod glasa za EU veoma mali.

Tako je bilo u Nizozemskoj i Sloveniji, kada su kroz
ispitivanje javnog mijenja shvatili da ?e narod biti protiv ulaska u EU.
Kada se puk pobunio što se nije izišlo na referendum, odgovor je bio:" Vi
ste glasali za našu stranku, koja je u svom programu imala ulazak u EU i mi
sada samo izvršavamo ono što smo vam u predizbornoj kampanji obe?avali".

Nadalje, zašto Ustav EU nije prošao u Francuskoj i Nizozemskoj,
zašto su pribjegli Lisabonskom sporazumu, zašto Lisabonski sporazum
prihva?aju parlamenti, zašto ga ne daju na referendum?

Zato jer bi prošli kao u Irskoj, a u Irskoj znamo nisu prošli.

Da li su naši politi?ari svjesni toga što ?ine ovom narodu? Da
li su svjesni toga da ?e ulaskom u EU u vrlo kratkom roku sva dobra prije?i
u vlasništvo bjelosvjetske mafije i da ?e naš narod biti najamna radna
snaga, bolje re?eno robovi. Oni nisu svjesni da kada vlasnik plati porez na
dobit, ostatak dobiti završava van granica RH Samo ako je vlasnik Hrvat ta
dobit se opet investira u RH.

Znam dobro o ?emu pri?am, jer sam donedavno radio u stranoj
tvrtci i znam koliko novca je svake godine vlasnik odnosio iz RH.

Što je to potaklo sve naše stranke da u svojim programima
gotovo svi (osim nekih malih stranaka) imaju ulazak u EU. Kao jedini logi?ni
odgovor name?e mi se misao da su kupljeni, jer bogatoj EU (s velikim
osje?ajem za pronalaženje zlatnog rudnika) nije problem podijeliti našim
politi?arima stotinjak milijuna eura da bi ovi napravili sve što se od njih
traži. Njima investirati taj novac je kao meni dati prosjaku 5 kuna.

Zar nitko ne vidi da su vode?e ?lanice EU (Engleska, Francuska,
Nizozemska, Portugal, Španjolska i Njema?ka), sve od reda bile kolonijalne
sile, da su kolonije osvojili ratom, da su u tim ratovima poubijali milijune
ljudi ioplja?kali sve što se oplja?kati moglo. Ali sve što su oružjem
dobili, oružjem su i izgubili. Sada imaju muzeje pune umjetnina, zlata,
bjelokosti i dragulja, ali imaju i izdajnike (one koji su za njih ratovali u
vlastitoj domovini protiv vlastitog naroda), koji su im sada problem (U
Francuskoj: Marokanci, Tunižani, Alžirci, Mauri i.t.d.

London ima preko 50% obojenog stanovništva, a da ne pri?amo o
tome na što li?i Nizozemska) i izvor su kriminala. Sada imaju i jedno veliko
iskustvo, pa su pou?eni Aljaskom, koju su SAD kupile od Ruskoga cara došle
do zaklju?ka: što se otme oružjem, oružjem se može vratiti, ali što se kupi,
može se samo kupnjom vratiti, pa su sada krenuli osvojiti svijet na novi
na?in: globalizacijom.

Pro?itajte malu plavu knjižicu EU-a, koja se zove Ustav EU-a,
u kojoj sve piše...

I sada su te zemlje lansirale pri?u o globalizaciji. Što se to
krije iza globalizacije? Globalizacija je kolonizacija bez ispaljenog metka.

I mi nasjedamo tim hohštaperima, koji nas u?e što je to
demokracija, što je dobro, a što je zlo, a do ju?er su sijali smrt širom
svijeta.

Istrijebili su cijele civilizacije. Najve?i demokrati na ovome
svijetu, SAD, donedavno su imali robove, a do ju?er se nisu vozili u istim
autobusima sa crncima, dok je Dubrova?ka republika 1642. Godine donijela
zakon o ukidanju ropstva, dakle u vrijeme kada je Sjeverna Amerika još bila
engleska kolonija i nije postojala kao država (SAD su oformljene kao država
1776. godine).

I sada im je taktika da žrtvu najprije bace na koljena
(naj?eš?e kroz financijska zaduženja), a onda dolaze s kov?ezima novca,
odvjetnicima i ugovorima, pa sve vrijedno kroz kratko vrijeme promijeni
vlasnika, naravno za sitan novac, jer i kralj u pustinji, kada umire od
že?i, daje kraljevstvo za kap vode.

Ja jesam za EU, ali ne EU s ovakvom politikom, politikom koju
vode

kapitalisti, a ne politi?ari.

Kakva je to politika kada su kapitalisti zbog svoje
gramzljivosti, pohlepe i nepresušne želje za što ve?im bogatstvom svoj
kapital radi ve?e zarade prebacili u Kinu (gdje radnik radi za 1 $ dnevno),
a radnike uz ?iju pomo? su stekli taj isti kapital šalju na burzu, da bi
robu proizvedenu u njihovim tvornicama u Kini dopremili u EU da je prodaju
svojim doju?erašnjim radnicima, koji sada žive od socijalne pomo?i.

Tako su do sada uništili tekstilnu industriju u EU, obu?arsku
industriju, na?eli drvno- prera?iva?ku industriju, automobilsku industriju
i.t.d.

Tvrdim da ovakva politika EU nije dobra, da se bazira samo na
kapitalu, a za ?ovjeka više nitko ne brine. Sada više nije dovoljno raditi
radnim danom što bi rekli Zagorci od ve do ve, ve? je potrebno raditi i
subotom i nedjeljom, ali to samo kod nas, dok ti isti centri u svojim
mati?nim državama nedjeljom ne rade (Austrija i Njema?ka).

No, ta politika je politika rezanje grane na kojoj se sjedi, jer
kada 50% radnika u EU završi na burzi, a druga polovica više ne bude mogla
pla?ati socijalu radnicima na burzi, ponovo ?e pote?i krv potocima. Da li ?e
se to krvoproli?e zvati Oktobarska ili Francuska revolucija nije bitno, ali
to je s ovakvom politikom EU neminovno.

Bogataše u EU kod nas najviše zanima Slavonska ravnica, izvori
pitke vode i naša obala zajedno s otocima. Industrija ih ne zanima, to
imaju kod sebe u Koreji, Kini, Vijetnamu, Turskoj i Indiji.

Njih naša industrija koja im konkurira smeta. Nju treba
uništiti. Pogledajte samo kakav pritisak rade na našu vladu u vezi
brodogradilišta. Naša brodogradilišta im smetaju jer konkuriraju Korejskima,
koja su u njihovom vlasništvu. To opravdavaju slobodnim tržištem i zaštitom
tržišnog natjecanja.

Kad smo ve? kod slobodnog tržišta, da kažem i to da je njihova
teorija da sve što nije profitabilno, dakle što ne može na tržištu opstati,
treba propasti.

Ali to pravilo važi samo za neke, iako tvrde da smo svi
jednaki (sve svinje su jednake, samo su neke jednakije, Orwell), pa pitam se
zašto onda sada u ovoj krizi nisu pustili da propadnu sve banke u EU i
SAD-u, jer su po toj logici trebale propasti, zašto su automobilskoj
industriji dali financijsku injekciju, zašto je samo Amerika, da spasi
svoje gospodarstvo, žrtvovala preko tisu?upetsto milijardi USD?

Zar mi dotacijama ne spašavamo svoje gospodarstvo? Zar nije
bolje da im pomognemo sa dva tri milijuna USD, nego da ti radnici završe na
burzi, gdje ?e koštati prora?un desetak puta više?

Dakle mi sve slijepo vjerujemo tim bjelosvjetskim lažovima.
Možda ?ete re?i da sam pregrub u iznošenju svojih ocjena. Ne nisam pregrub,
ja sam o?ajan, mogu ovo pismo poslati i u novine ali one ga ne?e objaviti.

Goebbels, Hitlerov šef propagande je za ove današnje managere
propagande bio dje?ji vrti?. Ovi danas su u?enici Ameri?kog agresivnog
marketinga ro?enog u potroša?kom društvu (Marketing, što je to ustvari?

Jedna definicija kaže da je potroša?ko društvo izgradilo
marketing, koji je sposoban ?ovjeka uvjeriti da kupi nešto što mu ne treba,
za novac koji nema-karticu). To pak zna?i da ?ovjeka treba nagovoriti da se
što više zaduži, jer je onda s njime lakše vladati.

Ako ?ovjek nikome ništa ne duguje, tada si može puno toga
dopustiti, ali ako duguje, za auto, za ku?u ili stan, dovoljno mu je
priprijetiti otkazom i ?ovjek šuti, jer ako ostane bez posla, ostat ?e bez
svega, a nitko ne želi ostati bez egzistencije i dobara koja je stjecao
mukotrpnim radom, pogotovo kada iza sebe ima obitelj, koja je svakom radniku
svetinja.

Koliko su lažljivi, sjetit ?ete se i sami, kada Vas podsjetim
na obe?anja stranih banaka. Dok nisu imali pristup u RH, onda su nas
uvjeravali da ako im otvorimo vrata, da ?emo imati kamatu istu kao i u
njihovim mati?nim državama (kod njih je sada kamata 3%, a kod nas 13%). Kada
su ušli obe?avali su tvrtkama, koje pre?u k njima iz tadašnjeg SDK, da ?e
im platni promet raditi besplatno. No naše tvrtke na to nisu nasjedale, pa
su onda dr. Šoši? i dr. ?odan javno popljuvali SDK, nazvavši SDK
komunisti?kim mastodontom, koji treba ukinuti (jer takvo što ne postoji
nigdje u svijetu), a poslovne subjekte prebaciti

u poslovne banke. Napokon su donijeli zakon koji je tvrtke prisilio da
ra?une i novac prebace u poslovne banke, ali tog ?asa više nijednoj banci
nije palo na pamet održati obe?anje o besplatnom platnom prometu, štoviše
cijena platnog prometa je poskupjela otprilike pet puta.

U tim istim bankama danas možete dobiti kredit za auto, kamion
ili bilo što drugo proizvedeno na zapadu u roku par sati do par dana, dok za
recimo farmu krava kredit ?e naš seljak ganjati par godina.

Naša vlast je po meni u?inila najve?i propust 1992. godine, kada
je u pretpristupnim ugovorima s EU potpisala da ?e otvoriti naše tržište
europskim proizvodima i da ?e prodati banke. Tim potezom smo uništili doma?u
industriju, poljoprivredu i tržište novca - ili re?eno šahovskom
terminologijom, poklonili smo protivniku kraljicu i topove.

Da nastavim sa šahovskom terminologijom: naša vlada igra šah s
EU, a ima znanje po?etnika, koji zna samo kako se vuku figure, dok protivnik
zna desetak poteza unaprijed i unaprijed zna gdje ?e nas navu?i na tanki led
i matirati, odnosno posti?i sve ono što su naumili.

Za ulazak u EU najprije su nam uvjetovali suradnju s Haškim
sudom. Zatim smo morali izru?iti generala Gotovinu, pa smo morali prihvatiti
ZERP, sada ?emo morati dati Slovencima 90% onoga što traže i tako malo po
malo,najednom ?emo se na?i na koljenima bez hla?a.

Ako se samo malo suprotstavimo, izvu?i ?e asa iz rukava, a to je
da ?e preko no?i zatražiti povrat svih dugova, što je ovoga ?asa oko 50
milijardi USD.

I što mislite što nas onda ?eka?

?eka nas jedino mogu?e, a to je uvo?enje maksimalnih poreza na sve
mogu?e i nemogu?e, od poreza na rogatu stoku za seljake, porez na višak
stambenog prostora, porez na vikendice, aute (neke od tih poreza ve? imamo,
ali ?e sada biti nekoliko puta ve?i), porez na porez - i do ?ega ?e to
dovesti?

Dovest ?e do drasti?nog pada cijena nekretnina i do op?eg kolapsa
u zdravstvu, školstvu i trgovini.

I sada je jasno zašto EU inzistira na brzom sre?ivanju
gruntovnice i zemljišnih knjiga.

Prošle godine, naš bivši premijer je rekao da je Hrvatska jedna
velika obitelj, s ?ime se ja u potpunosti slažem, samo se pitam da li je u
njegovu malu obitelj dolazila policija i centar za socijalni rad raditi reda
ili je taj red radio sam, pa se pitam zašto mu u velikoj obitelji EU treba
raditi reda?

Nadalje, mnogi besplatni programi EU su izmišljeni za to da
pripreme teren za dan D. Npr. program po kojem emisari EU u?e naše lumene
kako gospodariti društvenom imovinom, a za to im trebamo dati popis
društvene imovine s procjenom vrijednosti. Da li Vam to što govori?

( tekst hrvatskog stru?njaka za gospodarstvo N.N. odbijen u hrvatskim
medijima)

POTPISUJEM

I PROSLIJE?UJEM DOBRONAMJERNIM

PRIJATELJIMA LJUDIMA KOJI MISLE.

Komentari

Evo, nakon mjesec dana, ovaj

Evo, nakon mjesec dana, ovaj članak ima 33 odobravajuća glasa, a zapravo 35 ZA:

ira, gale, darkpoint, PanonVU, Skviki, Mucke, blade777, sanja-1968, vkrsnik, jeremaja, smogismogi, Pavao Jelovic...

I samo dva protiv (marival i neoprogressivan)

Članak nema nijednu konkretnu informaciju, nijednu točnu brojku, sve brojke koje se spominju su posve proizvoljne. Sukus je anonimni pamflet, što je tek malo vjerodostojnije od glasine.

Rekonstrukcija originala http://pollitika.com/analiza-quot-euroskepticnog-pisma-quot pokazuje da članak sigurno nije pisao nikakav "stručnjak za gospodarstvo".

I još uvijek ljudi pozdravljaju paranoju, teorije zavjere, strah... ne piše nam se dobro.

Tko je glasao

Obzirom na broj onih koji su

Obzirom na broj onih koji su ZA tj. odobravajućih glasova može se zaključiti da je većina zapravo protivna ulaskom Hrvatske u EU. Koliko god sve to djelovalo kao teorija zavjere, ne može se zanemariti činjenica da Hrvati nisu spremni za ulazak u EU.
Ovo sve ovdje napisano samo to potvrđuje.

Tko je glasao

Dokazi da smo još uvijek to

Dokazi da smo još uvijek to što jesmo su na svakom pokretu ovdje u RH.

Nije bitan pamflet, nije bitno to što se na njemu ne navodi ništa "konkretno" kako ti veliš, već je bitno da su ljudi ovdje o tome raspravljali otvoreno i slobodno bez straha od "progona" ili "šikaniranja".

Upravo ovo što ti činiš sasvojim komentarom druže.. upravo to... ti si dokaz da nismo "zreli" kao društvo za EU.. upravo sa takvim stavovima po kojem želiš zabraniti da bilo koji čovjek iznese svoje mišljenje i to na najprljaviji način moguć.

Diskvalificiraš sve sa najprozirnijim taktikama koje su doslovce bile u prvom času "odgoja dobrog čoveka"!

Meni je osobno drago da ste se pojavili ovako pet poslije 12, kao prava junačina i kao pravi filozof, t.j. proizvod bivšeg sistema! jer si dao šamar svima ovima koji su ovako kvlaitetno kao "Ljudi" razgovarali o navedenim temama, koji su dali plus izsvoji nekakvih osobni razloga a kroz raspravu čak dematirali neke točke koje su ovdje iznesene.

"Pamflet" je ovaj tvoj komentar... "Pamflet" deteta i proizvoda režima!

Jakob Matovinović - Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

da donesem zakljucak, tj

da donesem zakljucak, tj svoje vidjenje.

ulazak u eu nije nista. ulazak u eu je odluka koja sa sobom nosi povise posljedica.

kada se donose takve odluke, nema druge nego ozbiljno pristupiti problemu, a ne na nacin koji vidim dolje medju clanovima kod kojih sam navikao da ipak budu nesto odgovorniji prilikom upisa.

mozemo se s pausalima nabacivati, statistikama koje su po prirodi varljive i prilagodljive dnevnim interesima, a mozemo pristupiti temi na nacin na koji tema po sebi zahtjeva.

sam clanak koji je jaksa postavio, tipican je primjer kako se NE MOZE pristupati ovoj temi.

ako hocemo da iskreno raspravljamo, neko ce morati DOBRO prouciti ovo pitanje i osigurat uvid i drugima. s obzirom da je tema itekako bitna, osobno smatram da oni koji shvacaju vaznost ozbiljnog pristupa temi, mozda i pokrenu fond kako bi se oni koji bi ozbiljno pristupili cest benefitima EUa adekvatno financijski i kompenzirali.

ponavljam jos jednom, tema je preozbiljna za pausalan pristup koji je dole realno govoreci, jedino vidjen.

gpgale blog

Tko je glasao

@gale, slicno tebi smatram

@gale, slicno tebi smatram da kompletan pristup ovoj temi mora biti daleko ozbiljniji i razumniji, nego se moze citati na pollitiki. Osobno sam vise puta to napomenula, a zadnji puta i u mom komentaru na ovom dnevniku 13/3. pa citiram samu sebe:

***.....Primjecujem da se u Hrvatskoj, ili sumanuto hvali EU i zeli PO SVAKU CIJENU uci u nju, ili sumanuto kudi i ocrnjuje.
Umjesto da se trezveno i realno sagledaju, proanaliziraju i odvazu svi ZA i PROTIV (dobici i gubici) i onda donose odluke ***(ne znam kako malo poplaviti citat, pa to cinim ovako)

Prilicno sam sigurna, da u Hrvatskoj nitko nije ozbiljno i odgovorno proucio EU, sve eventualne dobitke i gubitke.... i da gro ljudi zapravo nema pojma o tome. Pitam se, dal' je itko izrekao, napisao i obrazlozio jednostavnim jezikom i po redu (napr. 1-10), ovako nesto..."ljudi, narode, evo to su nam dobiti od ulaska u tu asocijaciju, a ovo su gubit(c)i, trebamo dobro sve odvagati i onda donijeti odluku".
Nego, "obozavatelji EU" vriste svoje ZA i navode kojekakove statistike i svoje "dokaze" i sve same dobitke (uvijek usporedjujuci Hrvatsku s nekom drugom zemljom-ama i zaboravljajuci pritom specificnosti pojedinih zemalja), dok
"mrzitelji EU" pak vriste svoje PROTIV navodeci svoje "dokaze" i sve same gubitke.
To je ta nepozeljna i nesretna krajnost u Hrvata (a mozda i drugih Balkanaca!) - "ili se kuje, ili se psuje!"
Zar nije slicno bilo i s NATO-m? Tko je i sto je uopce znao nesto vise o tome, osim onoga sto su mediji servirali? A ni dandanas se ne zna puno vise!

Tko je glasao

Boli me kurac iskreno, bolji

Boli me kurac iskreno, bolji mi je gazda stranac nego naš ...........

Tko je glasao

ti si rob, tebi je ionako

ti si rob, tebi je ionako svejedno tko te mlati po glavi.

Tko je glasao

Tu i tamo si malo zabrio,

Tu i tamo si malo zabrio, ali sve u svemu BRAVO MAJSTORE!

Ali sjeti se da ovaj narod nije bio svoj 900 godina; zato postoji nekakav razlog.
Nudim ovaj: ovaj narod ne zna biti svoj, pa će biti nečiji tuđi, to znamo i u tom plivamo ko riba u moru (bez obzira što znamo da je to štetno, itd. itd.)

Za biti svoj treba imati kičmu i karakter, a od 100 ljudi koje znaš, za koliko njih možeš reći da ro imaju i da su spremni i sposobni donositi bitne odluke i to brzo i još na temelju nekakvog internog kodeksa/principa/uvjerenja i još da to u većini slučajeva radi konzistentno.

Tko je glasao

Mr Jaks je samo objavio

Mr Jaks je samo objavio ovdje tekst koji mu je došao e-poštom.

O porijeklu pisma sam pisao opširno ovdje: http://pollitika.com/analiza-quot-euroskepticnog-pisma-quot
i ovdje o sadržaju: http://pollitika.com/strah-od-svijeta

Tekst je već objavljen u raznim verzijama na stotinama mjesta na internetu...

Ovo je vjerojatno original ili nešto blizu tome: http://www.ipazin.net/?p=2018

Tko je glasao

Inače ne šaljem "spam"

Inače ne šaljem "spam" nigdje ali nakon što sam ovo malo prostudirao vidio sam kako ima ljudi koji aktivno žele probuditi sviest drugima.

Samo ovdje u ovom dnevniku kroz niz komentara vidim da su emocije po malo vezane te stavovi nesigurni.

Pa se ja pitam, Koliko smo spremni ulaziti u EU ako nismo ni sami sigurni da to želimo?

Večina brakova u koje se uđe zbog nekakve trenutačne strasti ili potrebe (korist) obično završe na najgori način, ako ni mi nismo 100% sigurni, pa čak ni oni koji su "Za" ulazak u EU, kakvi ćemo biti bračni drug u tom braku i koliko će taj brak izdržati?

To su pitanja koje si ja sada postavljam nakon što sam pratio sve komentare ovdje.

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Ja ću ti reći moj stav —

Ja ću ti reći moj stav — ja sam apsolutno, 100% za referendum za ulazak u EU. (Ja ću zaokružiti za ulazak.)

Prvo, zato što o tako bitnim stvarima mora odlučiti cijeli narod a ne uska grupa političara.
Drugo, zato što će realno pozitivni efekti biti mnogo manji nego što neki očekuju i mnogi će biti razočarani — ali imaš što si tražio. Na dugi rok će efekti biti vjerojatno pozitivni, moguće i vrlo pozitivni. Ako narod ne bude nitko pitao, onda će opet biti da su političari zajebali narod.

Nažalost u ovoj zemlji se političari boje mišljenja naroda. Što se mene tiče, neka svi iznose svoje stavove, brojke, argumente pa ćemo vidjeti čiji su bolji.

Mislim da će ulazak u EU biti kao u NATO: ja ne vidim baš nikakvu promjenu otkako smo u NATO. Niti je narod nešto posebno slavio, a mislim da dobar dio ljudi i ne zna da smo u NATO-u.

Ali svakako, za ulazak u NATO i u EU je potreban referendum, po mom mišljenju.

Tko je glasao

Referendum, referendum, a

Referendum, referendum, a nego što?
I to, znaš kakav referendum, svenarodni, minimum 85%, ako treba ljudima djeliti i grah ili jabuke ko neki, samo da izađu.
A odluka, ako je i za ulazak u to sranje, onda na određeni rok od 5 godina s mogućnosću odustajanja.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Boze koliko gluposti... Ja

Boze koliko gluposti... Ja osobno mislim da nas nisu opljackali ni Turci, ni Budimpesta, ni Bec , ni Beograd, koji su vladali visestruko duze nego mi Hrvati, koliko smo se uspijeli opljackati sami u ovih zadnjih 19 godina nezavisne drzave Hrvatske. Trebali bi moliti boga da nas EU uzme pod svoja skuta, pa makar i kupili sve, s razlikom sto oni kupuju novcem, a nasi veliki Hrvati su krali zajedno uz velikodusnu pomoc nase vlasti. Ja sam iz istre, posto se ne moze vise zivjeti od svoga rada u HR, zadnjih 11 godina zivim i radim u EU, cesto sam u drzavama koje su 2004. usle u EU i tko i malo pozna kakve su prije bile te drzave, a kakve su danas, koliko im se povecao BDP i standard vidi sto znaci biti clanicom EU, s druge strane imamo primjer drzava koje nisu u EU. Hrvatska, BiH, Srbija, Kosovo, Albanija i Makedonija su cisti primjer stalnog i konstantnog propadanja. Pa sad izaberite... Samo nemojte stalno izvlaciti rat kao opravdanja za sve lopovluke, rat je trajao 4 godine i zavrsio prije 15 godina!!! Zalosno je samo da posto smo siromasna drzava, ljudi malo putuju, veliki je broj neukih, veliki broj ovisi o drzavnom proracunu (tu posebno naglasavam veliki broj laznih branitelja) koji imaju interese da ovako idemo dalje, ne zele dobrobit drzave, vec samo gledaju, na zalost, svoju guzicu. Toliko od mene. Lijep pozdrav iz te "grozne" EU!

Tko je glasao

Ufff... sto ne volim

Ufff... sto ne volim pretjerivanja i krajnosti kao u ovom tvom tekstu! Tipican hrvatski nacin, ili se ekstremisticki nesto hvali, ili se kudi. Toliko hvalis EU, kao da u njoj sve cvate i svakome tece med i mlijeko. Navodis primjere nekih balkanskih zemalja koje "propadaju jer nisu u EU". Ja bih rekla, najkrace, da one propadaju vlastitom krivnjom, posto nisu sposobne da dobro upravljaju sobom i svojim drzavicama i da same rijesavaju svoje probleme.
Sto je s Norveskom, Svicarskom, Islandom koje nisu clanice EU a samostalne su, visoko razvijene, dobro uredjene, pravne i socijalne drzave?
Primjecujem da se u Hrvatskoj, ili sumanuto hvali EU i zeli PO SVAKU CIJENU uci u nju, ili sumanuto kudi i ocrnjuje.
Umjesto da se trezveno i realno sagledaju, proanaliziraju i odvazu svi ZA i PROTIV (dobici i gubici) i onda donose odluke!

Zivim u EU (V. Britanija) i pomalo pratim sto se ovdje dogadja vezano s njenim clanstvom u "SED" - Sjedinjene Evropske Drzave (pandan SAD).
Ukratko, u VB raste nezadovoljstvo EU i jacaju pokreti za izlazak iz nje. Sve je popularnija BNP (British National Party) koja djeluje bez velike pompe i bombasticnosti; imaju jasan program i cilj i rade na, rekla bih,jedan "diskretan" ali pametan i djelotvoran nacin. Njihovi aktivisti ubacuju bezbrojne ukusno dizajnirane, inteligentno srocene letke-traktate u postanske sanducice, dijele ih na najprometnijim mjestima...a povremeno daju svoj spot/reklamu na nacionalnoj TV.
I meni je ubaceno par traktata, evo glavnih tocaka:
*NO za EU vladavinu!
*NO za visoke poreze!
*NO za stalnu imigraciju u VB!
*NO za slanje u smrt nasih decki u Irak i Afganistan!
*NO za britansko clanstvo u EU! (koje prema proracunima kosta tu zemlju 60 milijardi GBP godisnje)
* Britanija najprije Britancima! Zastitimo nasu zemlju od strane invazije!
(meni je pomalo zastrasujuca realnost, da u Britaniji ima toliko stranaca, da u gradovima cine cak i do 40% populacije i kompletne cetvrti su nastanjene ne-britancima). A svima njima drzava daje posao, stan, te razne druge beneficije.. jer su temeljem zakona ravnopravni sa domacim stanovnistvom.

*Zbog svih tih razloga BNP porucuje - enough is enough! (po naski - sto je previse, je previse). MI TREBAMO IZICI IZ EU - SADA!

O tome bih mogla puno vise pisati, ali ovo je ipak komentar.
Pozdrav iz "niti krasne, niti grozne EU".

Tko je glasao

Nije li BNP jedna pomalo

Nije li BNP jedna pomalo ekstremistička stranka bliska ćelavcima koji po kratkom postupku obračunavaju s obojenima?

Tko je glasao

Nije li BNP.... nemam puno

Nije li BNP.... nemam puno saznanja i ne pratim njihove web sites. Ovo sto sam napisala je iz njihovih traktata i kracih razgovora s par njihovih aktivista (nijedan nije celavac).
Osim toga, ne vidim nista lose u "ekstremizmu" (kako ti kazes) za svoju zemlju i svoj narod. Bas me zanima, kakav bi bio tvoj stav, da u Hrvatskoj ima toliko stranaca na koje drzava trosi milijarde!?

Tko je glasao

Pa zašto se dopušta toliko

Pa zašto se dopušta toliko useljavanje stranaca?

I osim toga tko je stranac? Netko rođen u nekoj zemlji sigurno nije stranac.

Tko je glasao

Da, i bas danas sam umro od

Da, i bas danas sam umro od smijeha kad sam gledao vijesti. Londonski sud im je zabranio primanje novih clanova dok ne promjene statut stranke i dozvole uclanjivanje i ne-bjelcima. Nick Griffin, to im je predsjednik, je sad rekao da ce promijeniti statut, a neki 'ne-bijelci' su najavili masovno uclanjivanje i 'preuzimanje stranke(!!!). Inace, kao clan BNP ne smijes raditi u nijednoj javnoj ili drzavnoj sluzbi. Potpora im nakon jako nespretnog pojavljivanja Nicka Griffina na Question time-u pada (pogledaj nastup na netu ako te zanima, dosta je zanimljiv). Njihov karakteristicni glasac pozicionira sebe vise na lijevo, i obicno je razocareni glasac laburista, dok razocarani glasaci konzervativaca pravilom glasuju za British Independence Party. Sto se euroskepticizma tice, VB je uvijek bila daleko 'najeuroskepticnija' clanica, ali i uvijek pragmaticno na kraju zakljucila da ima vise utjecaja unutra nego izvana. Vec su i prosli jedan referendum o izlasku na kojem je vecina bila za ostanak u EU.

Tko je glasao

Da i bas danas...... vidim

Da i bas danas...... vidim da si "super informiran" o ovdasnjoj situaciji.... na svoj nacin, jer slusas i gledas samo "eurofile".
Mene uopce ne zanimaju te glupave politicke podjele i pozicioniranja vise-manje lijevo ili desno, gore-dolje, ekstremno nepromisljeno i nerazumno pro i anti.....) Zanima me samo ono pravo (ili drugim rijecima po sredini) i umjerenost.
A ja vidim da ovdje u VB ima pametnih (i realnih) ljudi koji razumiju bit i karakter EU i o tome govore i pisu.
Za promjenu, preporucam ti da procitas odlicnu knjigu Adriana Hiltona "The Principality and Power of Europe".

Tko je glasao

Trebali bi moliti boga da

Trebali bi moliti boga da nas EU uzme pod svoja skuta, pa makar i kupili sve, s razlikom sto oni kupuju novcem,

ma da, ajde ti nama lijepo nabroji što su to stranci u nas kupili novcem i platili (ako su) po fer cijeni?! jel' možda banke? ili HT? ili Inu? ili hotelske komplekse na našoj obali? hoće li sutra po fer cijeni platiti brodogradilišta ili HEP ili poljoprivredna zemljišta? ili će ih lagano preuzeti za kunu pa nas još tužiti što smo ima lagali da smo im "prodali" firme u problemima.
A kad se stranac nečega dočepa, taj to ne ispušta lako iz ruku jer zna kako nam uzeti mjeru i kako nas polako isisati do kraja. Program proširenja EU nije ništa drugo doli goli interes njihovih korporacija i kapitala kojega odrađuju njihovi političari.

(tu posebno naglasavam veliki broj laznih branitelja)

javio se pravi jel? na kojem si to ratištu ratovao devedesetih baš me zanima.

Tko je glasao

Kaj si ti svega nadrobil.

Kaj si ti svega nadrobil. Koje su to nove članice EU, a tak dobro stoje? Ja živim zadnjih 44 godine u EU, a od toga sam 40 godina bil u radnom odnosu, svi imaju problema, čak i Njemačka.

Tko je glasao

Meni se čini da je u

Meni se čini da je u dnevniku dosta istinitih stvari.Imam rodbine po Italiji i Francuskoj.neki su profesori, neki rade u kulturi,apoteci... kazalištu, dakle različiti profili zanimanja.Svi od reda se žale da im je lošije od kad su u Uniji.Plaće niže, otpuštanja, svi se boje za radno mjesto,pogotovo oni koji rade kod privatnika. Odavno sanjaju sigurnije namještenje u državnoj službi.Što reći? Vide se brojni protesti na ulicama talijanskih gradova,raja sve više postaje sirotinja.Korupcije koliko hoćeš, mafija,kriminala,užas.Dobro je samo kapitalistima i kvit!

Tko je glasao

Moj komentar je odgovor na

Moj komentar je odgovor na sljaedeče:

Boze koliko gluposti... Ja
Boze koliko gluposti... Ja osobno mislim da nas nisu opljackali ni Turci, ni Budimpesta, ni Bec , ni Beograd, koji su vladali visestruko duze nego mi Hrvati, koliko smo se uspijeli opljackati sami u ovih zadnjih 19 godina nezavisne drzave Hrvatske. Trebali bi moliti boga da nas EU uzme pod svoja skuta, pa makar i kupili sve, s razlikom sto oni kupuju novcem, a nasi veliki Hrvati su krali zajedno uz velikodusnu pomoc nase vlasti. Ja sam iz istre, posto se ne moze vise zivjeti od svoga rada u HR, zadnjih 11 godina zivim i radim u EU, cesto sam u drzavama koje su 2004. usle u EU i tko i malo pozna kakve su prije bile te drzave, a kakve su danas, koliko im se povecao BDP i standard vidi sto znaci biti clanicom EU, s druge strane imamo primjer drzava koje nisu u EU. Hrvatska, BiH, Srbija, Kosovo, Albanija i Makedonija su cisti primjer stalnog i konstantnog propadanja. Pa sad izaberite... Samo nemojte stalno izvlaciti rat kao opravdanja za sve lopovluke, rat je trajao 4 godine i zavrsio prije 15 godina!!! Zalosno je samo da posto smo siromasna drzava, ljudi malo putuju, veliki je broj neukih, veliki broj ovisi o drzavnom proracunu (tu posebno naglasavam veliki broj laznih branitelja) koji imaju interese da ovako idemo dalje, ne zele dobrobit drzave, vec samo gledaju, na zalost, svoju guzicu. Toliko od mene. Lijep pozdrav iz te "grozne" EU!

a ne na dnevnik.

Tko je glasao

bolje im je neg je bilo, to

bolje im je neg je bilo, to je sigurno.

pa bolje je i hrvatima neg im je bilo prije 20 godina.

ekonomija bez problema ne postoji, nigdje.

svi koji zagovaraju "autarkiju" nisu ni svjesni da to znaci zivot gori nego sto je bio u jugoslaviji, jer nema vise nikakave proizvodnje.

ovi patrioti su mislim namjerno odgadjali EU dok im se ne namire apetiti, dok im nesposobne elite drze bok

Tko je glasao

Neoprogresivan, Ja sam prije

Neoprogresivan,

Ja sam prije odlaska u mirovinu imal neto veču plaču, nego danas moja kčer bruto, i to ko diplomirani arhitekt.

Tko je glasao

pa to je normalno da

pa to je normalno da izvines.

Ti si imal 40 godina staza, i ovisno o firmi gdje si radio, imao si sigurno visu placu nego netko tko je poceo raditi taj isti posao. Taj je upravo zbog tog, zakona i pravila da oni sa duzim stazom imaju vise place, ima manju placu.

Ha, diplomirani arhitekt, tu je isto slicna stvar.

Recimo da nisi samostalan radis u uredu od nekih 5-7-12 ljudi, 2 glavna arhitekta i desetak asistenata.

pretpostavimo da deset ljudi kosta 1800 bruto, a sto je zapravo malo, imas dakle troskove 18 000€ samo za ljude, a tu ti onda dolaze i druge stavke. To sve bez da su gazde sebi isplatili i centa. To ti je 250 000€ za pogon studija, plus gdje nitko nije zaposlen vec radi na ugovor.

zelim reci da je u arhitekturi zrak mnogo tanji, i da svatko moze raditi ali za male pare. to ovisi vise strukturi branse i kompanija u njoj nego o EU i sl.

Isto tako, njemacki problem je posebna prica za sebe, ali oni su najveci dobitnici EU-a...

Tko je glasao

Isto tako, njemacki problem

Isto tako, njemacki problem je posebna prica za sebe, ali oni su najveci dobitnici EU-a...

Poslodavci da, no radnik ne.

Tko je glasao

Čitajući komentare,

Čitajući komentare, gledajući ocjene, zaključujem da nema straha za Hrvatsku. Većina je mislećih i oni neće dopustiti da nas okupira mrski strani neprijatelj, a s domaćim judama (izdajice je pre blaga riječ za taj porod od tmine) koji su smislili provesti taj pakleni plan, će se lako obračunati. Blago nama s toliko inteligencije po glavi stanovnika! Samo mi nije jasno kako su si ti pametni i misleći dopustili da im budale i lopovi unakaze prirodu i društvo do stupnja kad bi Lijepu našu trebalo preimenovati u Jadnu našu? Pretpostavljam da bi odgovor na ovo pitanje išao po prilici ovako: Nek'su, naši su. Bolje jadna i naša, nego lijepa i tuđa. Nemo'š imat i ovce i novce, jel' tako?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nije. poanta je da se neki

nije. poanta je da se neki olako razbacuju sa suverenitetom, zaboravljajuci da je to nesto sto se obicno placa krvlju desetaka i stotina tisuca.

gpgale blog

Tko je glasao

poanta je da se neki

poanta je da se neki olako razbacuju sa suverenitetom, zaboravljajuci da je to nesto sto se obicno placa krvlju desetaka i stotina tisuca.

Ovakva pateticna demagogija se jedva mogla prodati i negdje u najcrnjoj zabiti ili dijaspori 1990. godine.
Fali samo prigodna budnica, Ustani Bane i poslije torba koja kruzi i u koju se ubacuju prilozi, koji ce nestati bez traga...
Nezaposlen, student fakulteta bez perspektive, radnik koji nije dobio placu 3 mjeseca, bijedni umirovljenik i sl. su jedino suvereno nasjeli na ovakva laprdanja pa ce im djeca, unuci i praunuci jos 120 godina vracati dugove drugova koji su prof. dr. suvereniteta i cudesno uvecane privatne imovine, bez jasnog podrijetla.
Dosta je bilo improvizacija i "daj da malo ja vozim" eksperimentiranja !
Onaj kome se pokvari automobil neka ide kod automehanicara a ne shamana.
Oni koji nemaju pojma o ekonomiji neka zovu one koji znaju.
MMF ODMAH!

Tko je glasao

Koliko god mi htjeli sebi

Koliko god mi htjeli sebi priznati nešto ili ne, vrijeme je svoje pokazalo i poviest se ponavlja!

Možemo mi bježati i te kako bježati od svega i svačega ali od sebe nikada!
Čak ni duvaš nekakvu zabrabje sustancu opet nisu pobjegao od sebe!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

g-news, to sto mi do sada

g-news, to sto mi do sada nismo bili sposobni voditi svoju zemlju je jedna stvar, a dati je zbog toga u ruke onima kojima nas interes nije cak niti bitan, je sasvim druga stvar. ko to ne moze razumjeti, ne boluje od patetike, vec je obican papak bez bilo kakvog respekta spram bilo cega.

gpgale blog

Tko je glasao

a dati je zbog toga u ruke

a dati je zbog toga u ruke onima kojima nas interes nije cak niti bitan,

Razmisli što si napisao: da mi nismo znali voditi svoju zemlju i da ju sad "zbog toga" dajemo u tuđe ruke. Kao prvo, koja je razlika između lošeg vođenja zemlje i vođenja zemlje u tuđem interesu? Je li moguće da je loše vođenje zemlje bilo u nečijem interesu (ne narodnom)? Je li moguće da ulazak u Europsku uniju NE znači dati zemlju u tuđe ruke, nego mogućnost ostvarenja nacionalnog interesa u sinergiji sa sličnim interesima u toj asocijaciji? Ako nije moguće, zašto nije? I što bi to bio tuđi interes konkretno u ulasku Hrvatske u EU? Imaš li primjer da nekom zemljom u EU upravljaju tuđi interesi? I čiji?

nemesis

ps
Pokušaj se držati relevantnih činjenica, a ne floskula na razini paleo nacionalizma i suverenizma.

nemesis

Tko je glasao

razlika je nemesis u tome

razlika je nemesis u tome sto se prvo da ispraviti, dok se drugo ispravlja puskom. interes o kojem govorim je onaj koji u briselu ima relevantan utjecaj. to mi nemamo, niti cemo najvjerovatnije ikad moci imati, a bit cemo ovisni o tom interesu.

ulazak u eu predstavlja ODRICANJE od znacajnog dijela suvereniteta. kada se odrice znacajan dio suvereniteta, na onima koji to zele je da kazu sto ce se to dobiti, a sto izgubiti i da uvjere druge. ne naopako. u suprotnom naravno da nigdje ne idemo, niti moramo ici.

ovaj djir koji za sada vidim sa strane "eurofila" (preciznije nekriticnih i neodgovornih) kako mi nismo znali, pa treba onda prepustiti drugima, nece pomoc nikome. kao sto nekome ne bi pomoglo to sto lose fura svoj zivot, pa ga treba dat u instituciju i oduzet mu gradjanska prava. sloboda je naime nesto sto se ne moze tratiti tek tako i svako petljanje u ovo pitanje na pausalu ne smije naici na dobru reakciju razumnih ljudi.

gpgale blog

Tko je glasao

ovaj djir koji za sada vidim

ovaj djir koji za sada vidim sa strane "eurofila" (preciznije nekriticnih i neodgovornih) kako mi nismo znali, pa treba onda prepustiti drugima, nece pomoc nikome.

Slažem se da je to neodgovoran i, na kraju krajeva, glup razlog za pridruživanje Europskoj uniji, ali ne bih rekla da ga zastupaju eurofili, nego cinici s pripremljenom kartom za napuštanje broda. Kao netko tko se zalaže za pridruživanje, ali je istovremeno kritična prema Eruopskoj uniji, smatram da integracije općenito omogućuju društvima bolji i sigurniji napredak i razvoj. Evolucija društva društava zorno pokazuje da su ljudi upućeni na suradnju i razmjenu (bez obzira na razlike u kulturama) i da je to (adaptacija, harmonizacija, selekcija, transformacija...) najučinkovitiji način učenja i opstanka kako pojedinaca tako i društava.

E sad, hrvatsko društvo ima mogućnost izbora: ili da krene putem učenja i evolucije ili da ostane izolirano i jednog dana nestane ili da pokuša ići nekim svojim putem (ni v rit ni mimo) pa dokle ide ide. Iz prespektive budućnosti, moj izbor je učenje i integracija, jer tako barem imamo priliku biti subjekti svog razvoja (a to znamo svi kad se radi o našim osobnim životima), prije nego stajanje po strani i biti objektom (jer aktivno utjecati ne možemo, u tom slučaju, jer nemamo forum za to) događanja u bližem i daljem okolišu.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kao netko tko se zalaže za

Kao netko tko se zalaže za pridruživanje, ali je istovremeno kritična prema Eruopskoj uniji,

da, tipično žensko razmišljanje. kako se jebati i biti pošten ili kako se jebati, a da ti ne uđe.
sva sreća pa birokrati iz EU nemaju takvih dvojbi i sva sreća što nas smatraju manje vrijednim zatucanim balkanskim plemenom.
kome se usprkos svemu ide u tu licemjernu tvorevinu, sretan mu put. EU gerijatriji treba sobarica i medicinskih sestara koje će, ako treba i polizat njihove usrane guzice.

Tko je glasao

To su casni poslovi, i bolje

To su casni poslovi, i bolje biti dobar medicinski asistent ili sobar nego nezaposlen doktor ili ekonomista, ili lokal-patriotski filozof.

Kada sam studirao u inozemstvu upoznao sam jednu curu, poljakinju. Cura je radila 9 mjeseci u londonu i od toga je sebi isfinancirala cijeli studij u poljskoj.

plus je naucila engleski da ti pamet pomeri.

odakle zapravo ti iracionalni strahovi prema EU. Ovo je za razliku od skepse vec klinickih dimenzija.

Tko je glasao

odakle zapravo ti

odakle zapravo ti iracionalni strahovi prema EU.

ma tu ništa iracionalno. stvar je toliko jednostavna i stvarna do boli i razara sive stanice svima onima koji ih imaju i koji ih koriste.
ja ne želim u Brussel po dozvolu kako bih na svojoj djedovini zasadio trs vinove loze, i ne želim ni da mi eu birokrati propisuju kvote, koliko i što ću na istoj zasaditi.
Sloboda iznad svega u svakom pogledu.

Osim toga, mantre kako će nam kad uđemo u EU naglo krenuti ne drže vodu, barem ne u ovom segmentu. Miraz koji si unutra uneo možeš jedino izgubiti ili ako si uspješan održavati na istoj razini. A može ti se lako desiti da ti narede da npr. zatvoriš sve šečerane ili sve tvornice čokolade jer tog u EU ima previše.
Hvala, ali mene to ne zanima.

Tko je glasao

opet argumentiras

opet argumentiras iracionalno!

nitko tebi ne moze zabraniti sto ces saditi. ako zelics eu-poticaje, onda izvoli ispunjavati uvjete. isto tako i za kvote!

jeli ti ne vidis u kakvom nam je stanju drzava? kod nas je eu deklarativna kategorija, fakticno stanje nam je medjutim balkanski lopovluk.

euroskepticizam je tu duhovni temelj. ili mislis da ce todoric/miskovic et al. moci derati domacu publiku sa 30% plus kada jednom krene trzisni natjecaj.

jer uostalom, izborom demokracije hratska se odlucila za trzisni natjecaj. ti bi se trebao pitati da li jebolji ovaj perverzni lopovsko balkanski sistem ucinkovitiji od europski kodificiranog - jer taj je iskljucivo namijenjen trzisnom natjecaju.

i kada vec spominjes birokrate. radije europski birokrati, nego nasi baksisarski crvi u loju. jednog dana kada budemo, hvala bogu, usli u tu EU bit ce ti dovoljno pozivati se na EU stecevine, a nasi baksisari te nece moci kociti kako im se prohtije...

poluznanje nisu argumenti za kvalitetnu diskusiju

Tko je glasao

ma iracionalnost je u vašim

ma iracionalnost je u vašim glavama drugovi jer ne želite suočiti se s istinom i poviješću, a znademo da je povijest najbolja učiteljica i kad biste htjeli vidjeti sjetili biste se da je kroz višestoljetnu zajedničku povijest i sudbinu u toj licemjernoj europi u sklopu AU monarhije, Hrvatska uvijek bila izrabljivana i u svakom drugom savezu uvijek smo izvlačili deblji kraj.
to nema veze ni sa tržištem ni sa Todorićem, a još manje s balkanskim lopovlukom.

Ako nismo u stanju SAMI obračunati s našim lopovima, nismo zaslužili da postojimo jer će nas tuđi lopovi krasti još i više. I već nas kradu. Hrvati plaćaju najskuplji internet u Europi, najskuplje telefonske impulse, plaćamo i najskuplje kamate na kredite ne samo u odnosu na europu već i na regiju, a ako uđemo u uniju plaćat ćemo uskoro i najskuplju struju u ezropi i najskuplji plin, naftu, a najvjerojatnije i vodu.

Jer ćemo biti prisiljeni prodati im i predati na upravljanje sve ono što još nismo.
To su činjenice, to su otvoreni zahtjevi europske unije gospodo draga, a ne jebena iracionalnost. iracionalan je svak onaj koji misli da tako možda neće biti.

Tko je glasao

Neoprogresivan, Nebi baš

Neoprogresivan,

Nebi baš rekel da se ljudi boje EU. Previše dirigiranja od birokrata i mješanja u svaki drek. To ti je ko u USA, svaka interesna grupa ima svoje ljude i lobiste. Kakve bumo mi te iste imali, može svako sam zaključit.

Tko je glasao

gale, vrlo cesto se

gale, vrlo cesto se razbacujes floskulama o odbacivanju suvereniteta prilikom ulaska u EU. Mozes li mi tocno objasniti kojeg dijela suvereniteta se Hrvatska odrice prilikom ulaska? Precizno, na kojem podrucju (ovo te mozda konacno natjera da i procitas stogod o nacinu funkcioniranja EU, nadleznosti EU i sl)?
Onda, opet procitaj ovo tzv pismo i stih po stih mi odgovori u kakvoj koorelaciji su navodi iz tog 'pisma' i EU.

Tko je glasao

iz uocenog, nije upitno da

iz uocenog, nije upitno da pristupom integracijama drzava gubio dio suvereniteta. vjerujem da to nije upitno niti tebi.

sto se tice detalja, nisam upucen. ali ne pada mi na pamet da nesto podrzavam dokle god nisam naisao na jasnu cost benefit analizu, ono sto danas imamo jeste marketing eu koji po prirodi marketinga ne donosi uravnotezene informacije, te neupucene i pausalne koji ovakvom jednosmjernom tijelu jednostavno ne vjeruju.

ja prvi necu potpisati niti za znatno manje bitne stvari, ako nisam dobro upucen, kao sto smatram i svako srljanje prije najsire i najdublje javne rasprave o eu koja nece trajati mjesec, vec barem godinu dana i to sa potporom onih koji mogu donjeti argumente pro et contra, da nije nacin kako se moze voditi jedna drzava.

znaci, najsira javna rasprava sa onima koji mogu isfurati jasnu cost benefit analizu, iznjeti pro et contra i to ne na nivou pausala, a bogami niti necije marketinske brosure i tek onda mozemo govoriti o pridruzivanju eu.

i to je to.

sto se tice tvojeg savjeta da ja osobno budem nositelj argumenata, ako bude zatrebalo i to cu postati, ali mislim da je pametnije utrositi energiju da se pokrene javna rasprava niti. jer nisam bitan ja niti moje misljenje,vec informirana javnost.

gpgale blog

Tko je glasao

cost benefit analiza: samo

cost benefit analiza: samo mali dio, sto se dijela gospodarstva tice (ovdje se cesto raspravlja o izvozu)
Ceska- izvoz 2004- 47 milijardi dolara; izvoz 2009- 146 milijardi dolara
Poljska- izvoz 2004- 57 milijardi dolara; izvoz 2009- 175 milijardi dolara
Slovenija- izvoz 2004- 12 milijardi dolara; izvoz 2009- 30 milijardi dolara
Slovacka- izvoz 2004- 21 miljarda dolara; izvoz 2009- 72 milijarde dolara
Madzarska- izvoz 2004- 31 milijardi dolara; izvoz 2009- 107 milijardi dolara

Hrvatska-izvoz 2004- 6,5 milijardi dolara, izvoz 2009- 14,5 miljardi dolara
Usporedi npr. Hrvatsku i Slovacku- radi se o drzavama s priblizno isto stanovnika.

Tko je glasao

cost benefit..... zar ti ne

cost benefit..... zar ti ne znas da samo naivci i budale vjeruju svemu sto statistike prikazuju ?

Tko je glasao

anegodatalni dokazi nisu

anegodatalni dokazi nisu temelj ozbiljne argumentacije.

gpgale blog

Tko je glasao

Ovisi iz kojeg kuta

Ovisi iz kojeg kuta gledaš.

Ako gledaš iz jedinog realnog kuta, koji je, "kapital" i vrijednosti koje se stvaraju onda je ovo jedina relevantna usporedba koja nosi največu težinu u svim aktualnim temama.

Sve ostalo ovisi o "proračunu" a proračun ovisi upravo o takvim podacima koje ovdje imamo u prilogu (komentar kolege martina) to je realnost, kao što je realnost da mi živimo u režimu tako isto i taj režim mora živjeti u konkurenciji ekeonomije svijeta!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

kada govorimo o argumentima,

kada govorimo o argumentima, pretpostavljam da bi to podrazumjevalo taksativno nabrajanje novih sloboda i zabrana koje se realiziraju ulaskom u eu. kako na nivou drzave, tako i na nivou gradjana. na toj bazi tek krecu daljnje analize i projekcije.

mozemo naravno nastaviti i pausalno, no plod takve rasprave ce biti standardno los.

gpgale blog

Tko je glasao

Ima jedna izreka na

Ima jedna izreka na engled+skome koja glasi:

"money talks BS walks"

Kada se ima para ima se sve što triba, kada se nema para možeš se slikati i duvati opatiju umjesto marloboro ili dunhill!

Ja se slažem stobom ali dopusti i drugima da gledaju iz onog kuta koji je također pokretač svega u tom svijetu u kojem živimo. Nitko ne osporava da su druge teme manje važne ali isto tako ne triba osporavati da i ova tema o trendovima rasta izvoza itd. je isto toliko važna. Jedino što bi dodao kao "spanner in the works" je to da smo zaboravili inflaciju valuta kao i porast cijena = umjetna inflacija, koje zajedno sko ih pogledamo i izračunamo rastu više od 5 svake godine i 5% na 1.05% itd itd..... takod a taj porast "exports" i nije baš toliko prekokrasan, još ako uzmemo u obzir da izvozimo recimo naš plin po jeftinijoj cijeni od one po kojoj kasnije uvozimo taj isti plina (pitanje da li je ikada i rpešao granicu... onda se čovik mora pitati koliko su vjerodostojne te cifre... kao što i svako novoređenče u makedoniji je isti tren kada se rodio popušio dest kartona cigareta koliko se uvozi duhan tamo!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

ne kazem da to nisu

ne kazem da to nisu interesantni pokazatelji, no tema se ne moze obraditi suvislo na tom nivou.

gpgale blog

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci