Tagovi

cvili porezno nasilje za razmažene porezoPrimce, steže kriza, vrište porezoPrimci, buncaju analiti?ari,

UPORIŠNO SIDRO,
TKO širi nove rije?i za novo razumijevanje, gradi novu (bolju) sadašnjost,

POREZOPRIMAC VRHOVNIK GUNDRA,

TKO to laže, maže i provocira,
cvili porezno nasilje za razmažene porezoPrimce, steže kriza, vrište porezoPrimci, buncaju analiti?ari,

porezoPrimac vrhovnik u debelom oklopu plemenito dijeli svoje manipulacije (a to je pranje tu?eg mozga, LOPOVLUK tu?eg pam?enja i pameti)

i govori
i govori
i govori

porezno nasilje za razmažene porezoPrimce NE cvili,
kriza NE steže,
porezoPrimci NE vrište,
analiti?ari NE buncaju,

ALI ALI ALI

RAZMAŽENI porezoPrimci ponavljaju i ponavljaju,

MI brodoGraditelji
MORAMO dobiti svoj dio poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, ina?e dolazimo u Zagreb, a vrhovnici ve? uzbunjuju specijalce i drhte,

MI seljaci
MORAMO dobiti svoj dio poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, ina?e dolazimo u Zagreb, a vrhovnici ve? uzbunjuju specijalce i drhte,

MI 23 sindikata porezoPrimaca
MORAMO dobiti svoj dio poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, ina?e dolazimo u Zagreb, a vrhovnici ve? uzbunjuju specijalce i drhte,

itd… itd… itd…

i još… RAZMAŽENI porezoDAVCI ponavljaju i ponavljaju,

MI pla?oDavci
umiremo od poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, jer NE možemo proIzvodnju jeftinije prodavati zbog preSkupog poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce,

MI zajmoDavci
umiremo od poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, jer MORAMO zajmove skupo prodavati zbog preSkupog poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce,

ALI ALI ALI i još…

NE razmaženi SIROMASI I PROSJACI ponavljaju i ponavljaju,

MI siromasi i prosjaci, a porezoDAVCI,
umiremo zbog preSkupog poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce,

MI siromasi i prosjaci, a pla?oPrimci,
umiremo od škrte pla?e kao zbog preSkupog poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce,

MI siromasi i prosjaci, a zajmoPrimci,
umiremo od lihvarskih kamata kao zbog preSkupog poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce,

MI siromasi i prosjaci, a NE zaposleni,
zbog preSkupog poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, umiremo u oskudici, jer smo gladni, jer bebe naše gladne jecaju zbog preSkupog poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce,

i još… NE razmaženi ANALITI?ARI ponavljaju i ponavljaju,

MI analiti?ari
MORAMO buncati, jer vrhovnici skrivaju vrhunsku tajnu, a to je
- - popis porezoPrimaca za bogato blagoStanje i
- - popis porezoPrimaca za siromašno blagoStanje,

posve je jasno,

oduvijek i zauvijek MORAMO patiti porezno nasilje za razmažene porezoPrimce,

oduvijek i zauvijek MORA postojati sukob interesa
porezoPrimaca i pla?oDavaca i zajmoDavaca u legalnom poreznom nasilju za razmažene porezoPrimce,

oduvijek i zauvijek MORA postojati uvijek iznova i uvijek ista zapovijed,

pa neka cvili porezno nasilje za razmažene porezoPrimce,
pa neka steže kriza,
pa neka vrište porezoPrimci,
pa neka buncaju analiti?ari,

zaklju?ak,

sukob interesa IZUM-porezoPrimaca i IZUM-pla?oDavaca i IZUM-zajmoDavaca zbog IZUM-poreznog nasilja za IZUM-razmažene porezoPrimce

dokazuje

potrošeno je
IZUM-sistemsko rješenje održivosti nasilja
porezoPrimaca i pla?oDavaca i zajmoDavaca,

pripremimo se za posljednji veliki izazov
protiv održivosti nasilja
porezoPrimaca i pla?oDavaca i zajmoDavaca,

djeca naša bit ?e poubijana, bit ?e ranjena,
ali živa djeca naša,

vidjet ?e pobjednike,
vidjet ?e civilizaciju bez nasilja porezoPrimaca i pla?oDavaca i zajmoDavaca,

siromahu i prosjaku odani adfilantrop,
iskreno se raduje
civilizaciji bez nasilja porezoPrimaca i pla?oDavaca i zajmoDavaca,

*****

Komentari

Pjesma o pjesmama.

Pjesma o pjesmama.

Tko je glasao

Adfilantrop, jako

Adfilantrop,
jako dobro.
....čovjeku odani adfilantrop,
iskreno se raduje
civilizaciji bez porezoPrimaca i plaćodavaca i zajmoDavaca...

Pozlatile Ti se, ( i realizirale ), riječi.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

tko laze taj i krade tko

tko laze taj i krade
tko krade taj i ...

Tko je glasao

bez sumnje tvoj najbolji

bez sumnje tvoj najbolji dnevnik do sada ;)

Tko je glasao
Tko je glasao

Duplić

Duplić

Statistička pogreška

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci