Tagovi

Ma tko to može izdržati ?

Zašto Hrvatska mora biti negativni rekorder u broju nezaposlenih, umirovljenika i birokraciji?

Damoklov ma? Permanentan i enorman porast umirovljenika u Hrvatskoj stalno visi kao Damoklov ma? nad hrvatskim gospodarstvom. Sad su se na taj problem nadovezali još teži problemi – a to su nezaposlenost i brojna birokracija.

Oni koji su do sada punili umirovljeni?ke (i druge državne fondove) sve više dobivaju otkaze prelaze?i iz kategorije „punitelja“ u kategoriju korisnika tih fondova. Opet ?e vlast govoriti da imamo previše umirovljenika i nezaposlenih kao da su ti umirovljenici i oni nezaposleni pali s neba - kao da pojma nemaju odakle su se tu stvorili - kao da svojom „dalekovidnom“ ekonomskom politikom baš oni nisu doprinijeli ovakvom stanju!

Hrvatska je ve? godinama me?u neslavnim europskim rekorderima po nepovoljnom odnosu umirovljenika i zaposlenika, a taj se odnos sve više pogoršava na štetu zaposlenika. Kakva se to ekonomske i druga politika vodila prikazat ?emo sljede?im podacima:

Tablica 1

Prvo što upada u o?i u prikazanim podacima je enorman rast relativnog i apsolutnog broja umirovljenika ( 132 – 155 - 178).

U roku 20 godina nove Hrvatske broj umirovljenika narastao je ?itavih 78 %, dok se u istom periodu broj zaposlenih smanjivao za 19 %. Posebno zabrinjava odnos umirovljenika i zaposlenika, koji je s pristojnih 1:3,00 u 1990. godini spustio na alarmantnih 1:1,33 u 2009 godini. Kad ove podatke budete ?itali, taj odnos ?e biti još lošiji jer crne prognoze predvi?aju da bi se koncem ove godine taj odnos mogao opasno približiti 1:1. Što bi to zna?ilo za „lijepu našu“ ne želim ni komentirati.

Treba napomenuti da je samu unutar protekle godine dana stasalo novih 17.600 umirovljenika. To zasigurno nije prirodni prirast, jer se radi o starijoj populaciji koja i odlazi - nego je nastavak stare prakse slanja zaposlenika u prijevremenu mirovinu, kako bi vlada izbjegla socijalne i politi?ke probleme.

Ovi podaci ?e nas još više zabrinuti kad pogledamo, kako se ovi odnosi kre?u u nekim nama bliskim europskim zemljama.

Tablica2

Treba napomenuti da je prosje?an odnos umirovljenika i zaposlenika u europskim državama oko 1:2. Dalje, da su na samome za?elju, Cipar, Hrvatska i Rumunjska. Ako razmotrimo strukturu zaposlenih u Hrvatskoj situacija je još lošija. Od zaposlenih 1.556.000 samo njih 700.000 stvara novu vrijednost ili 45%, a ostalih 856.000 tj. 55% su državni i javni službenici i administracija u tvrtkama.

Hrvatska ve? duže vrijeme spada u najbirokratiziranije zemlje Europe. Vlast je zapošljavala bez ikakvog ekonomskog smisla nove i nove službenike. Najnovije analize pokazuju da državni aparat sa županijama, gradovima i op?inama raspolaže s 280.000 službenika i mnogi se slažu da je to jedan od najve?ih problema Hrvatske. Analize dalje govore da se taj broj bez posljedica za efikasno funkcioniranje državnog aparata može smanjiti za 25%, tj. 70.000.

Nedavna izjava predsjednice vlade da je radi socijalnih razloga opasno dirati u te službenike što grani?i sa zdravim razumom. Najve?i guta? državnog prora?una je državna birokracija. Radi novca koji bi se uštedio smanjenjem birokracije budžet ne bi bio ni približno u deficitu. Dio tog novca mogao bi se investirati ili olakšati uvijete poslovanja gospodarstva, koji bi bolje punio državnu blagajnu, manje bi bilo nezaposlenih odnosno dio radnika ne bi koristilo sredstva na zavodu za zapošljavanje, ve? bi kroz davanja iz svojih osobnih dohodaka punili te fondove. Istina je da bi dio službenika došao na zavod za zapošljavanje ali oni su i tako bili na prora?unu. Ovi pojmovi izgleda vladi nisu poznati ili ne želi za njih ?uti.

Sljede?i podaci ?e nam nabolje ilustrirati težinu tog problema.

Tablica3

U javnom sektoru u širem smislu zaposleno je 8,7% stanovništva. U Sloveniji, gdje se pod velikom kritikom našla vlada zbog velikog broja administracije, zaposleno je 7,7%.: u Njema?koj koja je ure?ena na federalnom sistemu i trebalo bi biti ve?i broj administracije zaposleno je u administraciji 5,5%

Toliko o porastu nezaposlenih, umirovljenika i birokracije u Hrvatskoj! Ma tko to može izdržati?

Komentari

Problem je samo napuhan tako

Problem je samo napuhan tako da izgleda kao problem, da bi oni koji love u mutnom,lakše nastavili sa korištenjem glavnine ulova,tj. prisvajali ga većinom sebi.

Jednostavan matematički račun može riješiti prezentirani nesrazmjer korištenja sredstava u odnosu sa uplaćenim sredstvima.

Sve postoji dokumentirano,od sredstava koja su uplaćena tijekom dugogodišnjih uplata u mirovinske fondove,pa sve do gospodarskih i inih potencijala koji su potencijali financirani iz fondova.
Ništa nije moglo nestati, a ako je nešto malverzacijama i protuzakonitim radnjama otuđeno, onda je takvu pretvorbu i otuđivanje vrlo lako poništiti.

Računica je vrlo jednostavna;koliko para, toliko muzike.
znači, ako je netko u mirovinski fond uplatio za svojeg privređivanja primjerice 300 000 kn,onda se iz tog iznosa uvećanog za prinos od kamate i umanjeno za troškove poslovanja fonda, isplaćuje mirovina.
Nerazumno je nekome zbog 2 ili 4 godine rada na dužnosnićkim pozicijama,isplaćivati mirovinu kao da je 40 godina obavljao taj posao.
Nepravedno je nekome nakon uplaćivanja 40 godina u fond,isplaćivati mizernu mirovinu, a koja je desetak puta manja od one mirovine koju primaju povlašteni zaslužnici.
Ukoliko se je iz mirovinskog fonda izgrađivalo turističke potencijale, onda treba sistemom raspodjele dionica iste podjeliti onima kojima te vrijednosti pripadaju.
kada već imaju malu mirovinu, koja je mizerna u odnosu na ona sredstva koja su dugi niz godina uplaćivali,onda im treba dati mogućnost raspolaganja sa vrijednostima koje su stvarane njihovim novcima.
Ja osobno bih se pomirio sa mirovinom kakva će me zapasti, iako je puno manja od one kakva bi trebala biti pogledom na sredstva koja sam uplaćivao dugi niz godina, ali se ne mogu pomiriti sa činjenicom da ne sudjelujem u raspodjeli dobiti stvorene raspolaganjem sredstvima uplaćenim u fond.

Tko je glasao

Ništa nije moglo nestati, a

Ništa nije moglo nestati, a ako je nešto malverzacijama i protuzakonitim radnjama otuđeno, onda je takvu pretvorbu i otuđivanje vrlo lako poništiti.

Oh, stvari lako nestaju. Kakvi mirovinski "fondovi?"! Pa sve što se uplati u "fond" se odmah isplati za penzije. Mirovinski sustav je u deficitu valjda već 20 godina! Od njega se ništa ne financira.

kada već imaju malu mirovinu, koja je mizerna u odnosu na ona sredstva koja su dugi niz godina uplaćivali

Hajdemo stvarno pogledati koliko su ljudi uplaćivali. Realno, plaće su bile u Jugi, a i 1990-ih par stotina eura većini. Doprinosi su bili oko sto eura mjesečno. Dakle, ako je netko radio 40 godina (a mnogi i manje!) uplatio je 40 × 12 × 100 = 48 tisuća eura.

Kad odeš u mirovinu za očekivati je da ćeš živjeti nekih 15 godina. Dakle, ako to podijelimo s 15 ×12 = 180, dobijemo 266 eura, s kamatom neka to bude 300 eura.

To je oko 2000 kn. Toliku mirovinu većina ljudi i ima.

Inače kamate na životno osiguranje su notorno male, moje životno osiguranje ima efektivnu godišnju kamatu oko 4,5%. Da sad ne obrazlažem kako se ta kamata računa...

Tko je glasao

Hajdemo stvarno pogledati

Hajdemo stvarno pogledati koliko su ljudi uplaćivali. Realno, plaće su bile u Jugi, a i 1990-ih par stotina eura većini. Doprinosi su bili oko sto eura mjesečno. Dakle, ako je netko radio 40 godina (a mnogi i manje!) uplatio je 40 × 12 × 100 = 48 tisuća eura.

Kad odeš u mirovinu za očekivati je da ćeš živjeti nekih 15 godina. Dakle, ako to podijelimo s 15 ×12 = 180, dobijemo 266 eura, s kamatom neka to bude 300 eura.

To je oko 2000 kn. Toliku mirovinu većina ljudi i ima.

To je tako samo jednim dijelom, ali u cijelosti se slika itekako mijenja.
Uzmimo u obzir sve ono što su radni ljudi napravili za svojeg života, a trebalo je ostati društveno vlasništvo, nešto je doduše i ostalo takvim vlasništvom, ali ne sve.
Radni ljudi na ovim prostorima su imali puno manje plaće, nego su to ostvarivali radni ljudi zaposleni na privatnim potencijalima u kapitalističkom sustavu.
Razlike su bile i po 5 puta u korist radnika u kapitalističkom sustavu.
Znači da je takav radnik mogao puno više stvoriti za sebe, jer nije morao tako puno izdvajati za izgradnju društvenih potencijala
Primjerice hidroenergetski sustav u koji su investirane stotine milijardi.
Dobit koju ostvaruje narečeni sustav, nije dobit koja treba biti podjeljena zaposlenicima i financiranju troškova održavanja i modernizacije(kako to sada funkcionira)
Dobit treba raspodjeliti na sve segmente koji su stvarali potencijale na pravedan način. Tu dio kolača trebaju dobiti umirovljenici kroz mirovinske fondove.
Isto je sa svim gospodarskim potencijalima izgrađenim u doba društvenog vlasništva.
Nisu ta dobra privatna prčija,pa da se raspodjeljuje dobit raznoraznim bonusima, provizijama,regresima,božićnicama i nerealno visokom OD.
Zaposleni u tim potencijalima su samo poslužitelji,a nikako realni vlasnici.
Njihova plaća ne može biti poput plaće onih menagera koji su ujedino i privatni vlasnici u kapitalističkim društvima.
Daleko smo mi još od realnog kapitalističkog sustava.
Da bi imali kapitalistički sustav trebate imati zdravi kapital i realne kapitaliste.
Mi to nemamo, jer ovi naši kapitalisti nisu realni kapitalisti, nego su umjetno stvoreni(200 bogatih obitelji), a nisu čak ni dobri upravitelji.
Kapital su otete vrijednosti isiljeno pretvorene u privatno vlasništvo, a takva pretvorba donosi sa sobom samo nesreću(oteto,prokleto).
Tko god je radio takav sustav preraspodjele vrijednosti bio je i ostao totalni nepoznavatelj matematičkih izračuna.
To nema veze sa stvaranjem zdravog društvenog uređenja, nego samo sa generiranjem nepravde i veličanjem zla.

Tko je glasao

Hajdemo stvarno pogledati

Hajdemo stvarno pogledati koliko su ljudi uplaćivali. Realno, plaće su bile u Jugi, a i 1990-ih par stotina eura većini. Doprinosi su bili oko sto eura mjesečno. Dakle, ako je netko radio 40 godina (a mnogi i manje!) uplatio je 40 × 12 × 100 = 48 tisuća eura.

Apsurdno je a pomalo i neodgovorno na taj način gledati. Ako je netko prije 40 godina uplaćivao 100 eura, revalorizacijama bi došao na iznose mnogo većih od današnjih. Negdje sam jednom na njemačim nekim stranicama našao njihove službene talice revalorizacija (maraka prije 40 godina i današnjih eura) i dobivao otprilike današnje vrijednosti.

Žao mi je što to ne mogu pronaći, negdje sam to imao spremljeno, ali sam to koristio da vidim koliko su cijene nekadašnjih hotelskih usluga u određenoim kategorijama bile prije 20-30-40 godina i danas - i nije bilo prevelikih razlika.

No i bez tih oficijelnih tabliza za preračunavanje je jasno da današnjih 100 eura ne mogu nikako imati vrijednost kao 100 Eura prije 40 godina. Prije bi se reklo da su vrijedili 500-600 današnjih.

No pravi problem je u drugome, u odnosu onih koji uplaćuju u fondove i onih koji ih korist. Vrlo dobro je poznato, da uoči ovog rata i promjena s odnosom zaposlenih i umirovljenika 1:3 (koji se spominju u tablicama) mirovinski fondovi su vrlo lako podmirivali tekuće mirovine (čak s boračkim i herojskim mirovinama) i čak imali spremljenu rezervu od 3 mirovine.

Zato se ovakve računice treba ostaviti, ona ničemu ne služi osim razbacivanju magle, što ne vjerujem da je tvoja namjera.

Tko je glasao

Vrlo dobro je poznato, da

Vrlo dobro je poznato, da uoči ovog rata i promjena s odnosom zaposlenih i umirovljenika 1:3 (koji se spominju u tablicama) mirovinski fondovi su vrlo lako podmirivali tekuće mirovine (čak s boračkim i herojskim mirovinama) i čak imali spremljenu rezervu od 3 mirovine.

Nakon što je mirovinski fond devedestih "popaljen", moralo se krenuti od početka. I zato je danas tako kako jest.

B-52

Tko je glasao

Koliko je meni poznato,

Koliko je meni poznato, službeno nije nikad predstavljeno da su sredstva "popaljena".
Kada bi to i bilo tako,onda bi bilo realnije ovaj famozni dug umirovljenicima isplatiti iz sredstava predstavljenih kao "popaljena", a ja bih radije nazvao preusmjerena za financiranje nečeg drugog.
To nešto drugo je trebalo ostvariti dobit.
Primjerice; ukoliko se je financirao Domovinski rat, onda je dobitak Hrvatska.
U Hrvatskoj postoje društveni gospodarski potencijali koji ostvaruju dobit, pa bi iz dobiti tih potencijala bilo primjereno isplatiti dug,razliku mirovina itd.
Porez kojeg građani plaćaju namjenjen je za funkcioniranje države, a ne za isplatu razlika mirovine.
Mišljenja sam da bi bilo manje isplata bonusa,korištenja službenih auta u privatne svrhe, korištenja kartica na račun takvih poduzeća i td.,kada bi se vrijednosti pravednije preraspodjelile.
Ponavljam još jedanput; nisu ti gospodarski potencijali privatna prčija, pa sada dobit mogu dijeliti samo zaposleni u tim poduzećima.
Uvijek jedan dio sredstava treba biti usmjeren za financiranje mirovina onih koji su te potencijale izgradili, a tek nakon toga isplaćivati realan iznos za plaće uposlenicima.

Tko je glasao

Pa ja baš nisam siguran.

Pa ja baš nisam siguran. Odakle lova za tu revalorizaciju? Naravno da je Euro slab, ali da si stavljao lovu u banku 35 godina, svaki mjesec 100 eura, s kamatom od 5%, što misliš koliko bi na kraju imao?

Odgovor: Oko 111 tisuća eura. Ali to bi značilo dvije stvari:

a) ili da je država lovu spremala na stranu (u banku) i taj se novac "oplođivao" (shema drugi stup)
b) ili je hrvatska ekonomija cijelo vrijeme rasla po stopi od 5% pa su porasle i sve plaće, pa i izdvajanja itd.

Ali znamo da nije ni jedno ni drugo. Štoviše, rast hrvatskog GDP između 1988 i 2005 je bio (ukupno) NULA.

Tko je glasao

a) ili da je država lovu

a) ili da je država lovu spremala na stranu (u banku) i taj se novac "oplođivao" (shema drugi stup)

Prije će biti da su povlaštene strukture kreirale "zakone" koji su omogućili ostvarivanje ove nakaradne slagalice kriminala u kojoj danas živimo.

Vrijednosti nisu mogle nestati, a mogle su se transformirati u privatno vlasništvo. Na taj način je omogućeno rađanje grupacije od 5% građana koji žive jako dobro, a to svoje dobro su postigli zbog osiromašivanja 95%,tj.većine građana RH.

Bit će jako teško obuzdati te osiromašene građane kad progledaju i nakane "zgužvati" i baciti u ropotarnicu povijesti sve one koji su ih dugi niz godina prevodili žedne preko vode.

Tko je glasao

Vrijednosti nisu mogle

Vrijednosti nisu mogle nestati, a mogle su se transformirati u privatno vlasništvo.

I te kako su mogle nestati - dobar dio je pojeden i popijen, doduše ne sve od onih koji su stvarali - neki su se omastili više, ali svi su sudjelovali u pijanki.

The Observer

Tko je glasao

dobar dio je pojeden i

dobar dio je pojeden i popijen
E, ako su već jeli i pili više nego su zaradili, onda bi sada mogli iskoristiti ono što su izbacili iz sebe. Svaki od njih bi mogao postati mali poduzetnik i proizvoditi metan od tih silnih fekalija,osim ako nisu pojeli i ono što su izbacili iz sebe.
Mi tako skupo plaćamo plin, a toliko seronja u ovoj državi.

Tko je glasao

O ovome sam pisao prije 2

O ovome sam pisao prije 2 godine.Sad je svejedno i nevazno ista mijenjati.
Stvar je definitivno propala.
Nema tu nitko hrabrosti nista napraviti i jos uvijek se tu prodaje demagogija.
Osim nje nesto peciva, tjestenine i samo nuznih krpica iz kineskih trgovina.
Ovdje se primarno igra na cekanje kako se domoci love od EU.
A do tada misle se skrivati iza globlane krize.
Bojim se da ce prije doci do promjena politike EU prema onima koji bi se opustali na racun poreznih obveznika drugih zemalja.

I say don't give Greece any money until they not only reduce the debts they build up each year but until they effectively reduce the total of their state's debts.
I don't even care how they do it, but I don't see why other Europeans should work so that the Greeks can live above their means.
And now I hear that they plan to change their retirement age to 63, when we work until 67 at least before retiring.
So even in these hard times, which have affected all of our living standards, Greeks still seem to be far better off than other Europeans.
If we start giving money to people who fail to use it correctly we only open a Pandora's box.
Next we will see other countries like Italy, Spain* and Portugal, who also don't see any need to not spend money they don't have, also requiring our help.
MARC, MUNICH, GERMANY ( u prijevodu, primite se posla balkanci, grcka li vam m.....!)

Spanjolska ili kad socijalisti prozderu budjet i caste na drzavni racun proletarijat onda...

I u Portugalu su crvenkapici obecavali besplatan rucak, a sada se sprema opet ogroman protest, kad su se suocili sa realnoscu, neozbiljnoscu i poslovicnom portugalskom opustenoscu na poslu.
In the 2005 elections, the Socialists gained their first absolute majority in parliament since democracy returned to Portugal in 1974.
On taking office then, Mr Socrates - who had led the Socialists since 2004 - said his priority would be to revive the economy and stem rising unemployment.
His first government sharply cut spending, by reducing pensions, raising the retirement age and withdrawing civil service benefits in an attempt to reduce one of Europe's biggest budget deficits.
The reforms - which some said were destroying social rights - prompted repeated protests mostly among public sector workers.
( Pitam se samo: prava na sto i od koga obecana?
Ta su tzv. prava odrziva jedino ako se drzava samoizolira i nestane uvoz jeftinije robe iz drzava gdje su ljudi naucili da nekog vraga proizvedu i prodaju ili u suprotnom propadaju i njihova firma i radno mjesto.Ne cekaju tada prava nego traze drugi posao inace bi tehnoloski jos bili pred otkricem kotaca! )
Despite the tough economic medicine administered by Mr Socrates during his first term in office, Portugal is still Western Europe's poorest country.

Oni koji nemaju sto prodati na globalnom trzistu, nemaju nikakvih izgleda u buducnosti.
Ako se zna da to vrijedi za veci dio EU onda se netko moze i tjesiti.

Zato kratko i jasno:

MMF ODMAH!

Tko je glasao

"Oni koji nemaju sto prodati

"Oni koji nemaju sto prodati na globalnom trzistu, nemaju nikakvih izgleda u buducnosti."

Ali mi IMAMO što prodati na globalnom tržištu!

"U 21. stoljeću voda će u svjetskoj trgovini zasigurno biti važna roba. U poslovima s vodom već je danas u igri oko 200 milijardi dolara na godinu."
"Naša zemlja ne samo da ne oskudijeva zdravom pitkom vodom, nego čak vode u nekim našim područjima, npr. u Lici, ima u velikim količinama. Pravo bogatstvo! Nažalost, danas se ta voda samo manjim dijelom iskorištava. Računa se da iz podzemlja Like svake sekunde isteče u Jadransko more oko 200 prostornih metara zdrave pitke vode. Prema tome, raspolažemo bogatstvom koje treba samo aktivirati." http://www.hpd.hr/articles/svezedn.htm

Nakon 18 godina katastrofe, okrenimo se napokon sadašnjosti-budućnosti. Dajmo svojoj djeci priliku da žive u toj suverenoj i neovisnoj Hrvatskoj.

I zato, maknimo bandu lopovsku, postavimo mlade i sposobne, otkantajmo EU, uzdajmo se u se i u svoje, hm, kljuse?!

Tko je glasao

"U 21. stoljeću voda će u

"U 21. stoljeću voda će u svjetskoj trgovini zasigurno biti važna roba. U poslovima s vodom već je danas u igri oko 200 milijardi dolara na godinu."

"Sigurno." Recimo ovako, Todorić otvori još 20 punionica vode, ima žnoru za plasman kod Arapa, u EU, u SAD gdje već. On okrene koju stotinu milijuna, možda i milijardu i zaposli koju stotinu ljudi (svi pogoni su više manje automatizirani).

Kako će to zaposliti 300 tisuća nezaposlenih Hrvata? Kako to može biti orijentacija države?!

Znaš li koja zemlja ima najveće rezerve? Brazil: http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3120/is_8_80/ai_n29454646/
Druga je Rusija...

Pogledaj ovo da ti sve bude jasno: http://www.greenfacts.org/en/water-resources/figtableboxes/3.htm

Mi imamo dosta male rezerve, 80 puta manje od Brazila, 40 puta manje od Rusije, itd. Ali imamo i malo stanovnika, pa kad se pogleda omjer naše su rezerve "po stanovniku" dobre. Ali to se ne računa, naš omjer u ukupnoj trgovini će biti koliko imamo udjela vode u ukupnoj količini vode, a to je vrlo malo.

Problem kod nas je visoka cijena radne snage, tako da će ipak afričke zemlje (koje mnoge južno od Sahare imaju dosta vode) biti glavna meta ulaganja, kao i azijske...

Nadam se da sam ovim malo pojasnio situaciju o vodi. Molim da više nitko ne spominje da naša ekonomska orijentacija i glavni resurs treba biti voda. Da su recimo Slovenija i Mađarska bogate zemlje pune nafte a bez vode, tada bismo mogli im nešto prodavati, imati cjevovode itd. Ovako, pustimo to. Bit će posla za naše punionice, Agrokor će zaraditi još koju stotinu milijuna, i to je to.

Tko je glasao

eto Danijel - neću više to

eto Danijel - neću više to spominjati!

COPRNJICA, koliko znam Čet, 25/02/2010 - 12:12 — rush Novo
Velebit i voda ispod njega su već prodani ali se krije komu. Najbolje odmah pitati Kalmetu!

Tko je glasao

"(svi pogoni su više manje

"(svi pogoni su više manje automatizirani)."
"Problem kod nas je visoka cijena radne snage"
hm

Možda kad ne bi Todorić otvorio još 20 punionica.
Možda kad ne bi Agrokor zaradio još koju stotinu miljuna.
Možda kad bi povjesna i trenutna banda lopovska odstupila, možda kad bi postojala Hrvatska punionica kao firma u državnom vlasništvu, vođena menađerima koji odgovaraju za rad svoj i svojih podređenih, možda kad si se ta dobit iskoristila za nekakav razvoj ove države = otvaranje radnih mjesta, ako ne bar za socijalnu pomoć....

što bi naša ekonomska orijentacija trebala biti?
koji resurs glavni?
MMF?

Tko je glasao

možda kad bi postojala

možda kad bi postojala Hrvatska punionica kao firma u državnom vlasništvu

Misliš nešto kao Podravka? Imaju i oni punionicu, mislim. :)

Evo ti primjer kako se Badel usrećio s vodom:

S vodom smo oslabili, a sokovi su nas uništili

http://www.nacional.hr/clanak/65742/zbogom-mirogojcek-badelu-prijeti-stecaj

možda kad si se ta dobit iskoristila za nekakav razvoj ove države

Opet: ne može država osnivati firme i otvarati nova radna mjesta! Prvo, jer nema love za to, a drugo, jer je potrebna ideja, potrebno je biti snalažljiv a to u državnim službama ne možeš očekivati.

Ali država može davati poticaje, besplatno zemljište, olakšice itd. To je put.

Tko je glasao

Dobro je da si dao link na

Dobro je da si dao link na ovaj tekst.

"Ap" ponovo jaše i praši po Alteru sve u šesnaest. Jedino još fali sljedeća etapa kardeljizma, JOT divizije i Gale koji sve to moderira. ;) :)

Trebao bi se malo navratiti i ovdje.

B-52

Tko je glasao

G-news, MMF, nama ne treba.

G-news,

MMF, nama ne treba. Možemo i sami to riješit.

Tko je glasao

ta retorika iliti stilska

ta retorika iliti stilska figura nas vec 18 godina tjera u propast.

"ne treba nam nitko, mozemo sve sami."

I njemcima su trebali ameri.

ovako ispada da sve samo mozemo, ali nista ne umijemo. to je fact of life.

znas kada cu u to vjerovati? kada predsjednik vlade odradi "blood, sweat and tears" govor.

jaca najavljuje uistinu bolne reove, ali vise onako usput - ali ne programatski.

Tko je glasao

Mi smo dobili više od

Mi smo dobili više od internacionalne zajednice i diaspore, nego su dobili Njemci od Amera. Mi uz to imamo i turizam, a infrastruktura nije bila uništena. Englezi i Francuzi su odvažali strojeve iz tvornica. Znam jel sam popravljal strojeve koji su bili na vrijeme sklonjeni u rudnike soli. Stari majstori su mi pričali u 60-im godinama PS, šta se je događalo.

Svi koji sazivaju MMF, buju cvileli kad im taj dojde. Delalo se bu kod nas za par kuna na mjesec, a svi koji su višek na državnoj cici, im buju hebali mamu.

Tko je glasao

Svi koji sazivaju MMF, buju

Svi koji sazivaju MMF, buju cvileli kad im taj dojde. Delalo se bu kod nas za par kuna na mjesec, a svi koji su višek na državnoj cici, im buju hebali mamu.

Pa gledaj MMF je tu tek kada nastane bankrot. Dotad ce drzava isisavat kaj god bu stigla.

To nam se trenutacno i dogadja, plus imas deflacioniranje ekonomije kroz smanjivanje (mase) placa, a to ti rade umjesto deflacioniranja kune.

Nama trebaju jake institucije radi nas samih, radi ucinkovitog funkcioniranja drustva i drzave.

Problem je sto toga kod nas nema. Tebe netko da zajebaje u stuttgartu sutra ides na sud, i prekosutra te taj vise ne bu zajebaval.

MMF i nije tako los. postoji i sve veca literatura na tu temu kako pristupaju problemima od ove krize.

nije to mmf iz devedesetih, vec iz 00.

Ako samo pogledas koje su programe radili u madjarskoj, srbiji i drugima onda to jesu smanjivanja drzavne potrosnje, ali i u vecoj mjeri su isli na pojacanje zaposljavanja kroz smanjivanja poreza na dohodak etc.

kod nas se radi upravo obrnuto.

Svaka vlada u nas je imala vrhunske savjetnike, samo je sprovodila ono za sto su se najjace grupe izborile, a to je uvijek bilo suprotno od onoga sto su savjetnici savjetovali.

MMF bi tu dobro dosao kao izlika, pa makar i prijetnja.

problem je kod nas sto da zbrojis cijelu vladu ne dobijes ni A od angela merkel.

vjeruj mi, dosta je ekonomista upropastilo drzave, ali jos uvijek manje nego ljudi koji misle da se razumiju u ekonomiju.

jaca se u ekonomiju ne razumije, ako uostalom ni sanader, i ponavlja kao papiga neke stvari koje joj neke sapne.

kao sto svaka financijska kriza ima svoju predigru koja je do par detalja uvijek ista, tako i promasaji ekonomske krize uvijek imaju svoju predigru koja je gotovo uvijek ista.

nije bitno jeli trosis pare na rat ili prekobrojnu administraciju, problem je sto te pare moras nadoknaditi.

Isto tako je cinjenica da mi ovisimo vise o drugim ekonomijama nego o sebi samima. dok se kod njih situacija ne popravi, mi cemo se negdje vrtiti u krug, i to u jednom smjeru - nadolje.

kako je rekao warren buffet: kada se plimni val povuce, vidi se tko se kupao bez kupacih gacica.

Tko je glasao

Nama trebaju jake

Nama trebaju jake institucije radi nas samih, radi ucinkovitog funkcioniranja drustva i drzave.

Nama treba par dobrih ljudi, koji buju dali po prstima onima, koji nisu učinkoviti. Treba ljudima dati mogučnost prijavit takve ne učinkovite ljude.
Pa kod nas se ne radi skoro niš kak treba. Za jednu stvar moraš skakat okolo ko majmun, i na kraju dobiš tu istu tam gdje si počel.
Znam slučaj, da je žena bila tri put bila naručena u bolnicu i svaki put je poslana doma. Kad je postala vatra za njezin život, je pod hitno operirana, a bila je pol godine na bolovanju. Kolko je to skakanje nju koštalo, ne moram nikom govorit.

Kod mene su radi javne rasvjete bili u deset godina sigurno 20 puta. Napravili nisu niš. Prčkali su oko lampe i kod sljedeče kiše ili velke magle je ta ista opet svetlila par minuta, pa opet par minuta ne. Potrošili su više goriva, nego košta 5 novih. O vremenu da ne govorim, a uvijek ih je bilo troje. Jedan vozi auto, drugi nadzire, a treči dela.

Raskopali su cestu, i zatrpali ponovo tu jamu. nakon dva dana se može i pes sakrit u rupu, a vozači uživaju.

Tko je glasao

u tome i jeste problem da

u tome i jeste problem da kada zbrojis sve te zgodne angdotice dobijes jednu jako surovu stvarnost u kojoj nista ne funkcionira.

Tko je glasao
Tko je glasao

Jeli moguće da je za ovog

Jeli moguće da je za ovog čovika i njegovu stranku iko glasao???
Jeli moguće da je ovi retaj ministar ???
Jeli moguće da je toliko ovi narod retardiran da je ove stavija da vode
državu ???

P.S
Ako ima koi budista na vezi nek mi sredi sljedeću reinkaraciju bilo di
samo ne u hrvatskoj. Poželjne destinacije: Kongo i Zimbabve-

Tko je glasao

Ništa se pametno ne može

Ništa se pametno ne može dodati niti oduzeti. Odličan i argumentiran dnevnik. Idemo dalje s nadom da u Vladi znaju barem čitati :).

Tko je glasao

http://pollitika.com/nemamo-v

http://pollitika.com/nemamo-vise-vremena#comment-159569
Trebamo zamrznuti plaće u javnom sektoru,a u realnom dopustiti slobodno formiranje OD i napraviti klona pokojnog B.Horvata....ponovno izgraditi nešto kao SDK,da se može imati uvid u sve evidencije privrednopravnih transakcija.Jugoslavija je raspolagala evidencijama kojima kapitalističke zemlje nikada nisu raspolagale i pitam se da li je to bio uzrok dolaska naših i srpskih "demokrata" preko njemačko-vatikanske političke potpore i pa da zaustave jedan proces koji bi im u slijedćih 20 godina itekako smetao za bahato lažno prikazivanje lica "poduzetništva"?Ne zaboravimo da danas i njemački narod ima identične probleme poput nas. Njemačka je oko 14.-tog mjesta na "top" listi korupcije.I oni imaju problem s tajnim računima švicarskih i lihenštajnskih banaka.Njemci imaju jednake probleme oko netransparentnosti financiranja stranaka,krađe glasova,potkupljivanje političkih delegata,diplomatski imuniteti,uveden im je nerealna tečaj u odnosu DEM:EURO,čemu je posljedica rastuća nezaposlenost.
http://de.wikipedia.org/wiki/UNCAC
Njihova elita se slizala s našom još prije mnogo godina.Zar ne bi trebali odgovarati i vlade Lihenštajna i Švicarske jer su sudionici u najvećem svjetskom kriminalu.Osim toga zar nisu korjeni u zgrtačkom karakteru narcisoidnih političara koji je i bio posljedica najvećeg krvoprolića u povijesti ljudskog roda.
http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar
Da bi se ponovilo pomoću jednakih ideologija na nekom brdovitom Balkanu kao eksperiment za budućnost :
J.K.Galbraith:"Spekulante su od svih akcionarskih društava najviše uzbuđivale tzv. holding kompanije i tzv. inveticijski trustovi.U oba slučaja je riječ o akcionarskim kompanijama,dioničkim društvima kojima je jedina aktivnost bila investiranje u druge akcionarske kompanije.Te druge kompanije,u koje se to investiralo,investirale su tako svoj kapital u treće kompanije,a te su ga onda investirale dalje,u daljnje kompanije,pa se ponekad stvaralo i do pet i čak deset slojeva kompanija,a u svim tim slojevima prodavale su se obveznice i povlaštene akcije.Isplate kamata,koje su iz toga proizlazile, kao i isplate dividendi za povlaštene akcije,oduzimale su lavlji dio dobiti kompanija na dnu takve višeslojne strukture,tj. jedinim kompanijama koje su bile doista operativne u smislu da su nešto proizvodile ili obavljale neku pravu djelatnost:sav preostali dio dobiti „kaskadirao“ je uzlazno i završavao kao dividenda akcija kompanija na vrhu ( u kojoj su sjedili organizatori čitavog toga višeslojnog biznisa.)"...čitajte forume o Plivi,o Podravci...pa i o Enronu
USA se svojom politikom platnog prometa preko bankarskog sektora vratila u doba koje su uzrokovale Veliku depresiju.Postoji li na internetu ona emisija Reporteri: Obamina Amerika?
Tko je to nama postao uzor nakon Staljina...Jesmo glupi k'o noć!!!Naravno da su preranim umirovljenjem i gomilanjem administracije kupovali vrijeme na račun naše djece,unuka,praunuka...a mi smo vlastitu djecu izdali jer smo gomila idolopoklonika koji su uvjereni da je dva plus dva,pet,jer mi "volimo" svoju zemlju...
Mi trebamo korjenite promjene.Početi od sebe ,prestati vjerovati u laž,prestati pljeskati rućicama facama sa telke, k'o debili i slijepo vjerovati opsjenarima,pa tek onda zahtjevati novu vladu i novi smjer...ne od vlade RH TRAŽITI NOVU VLADU-već zahtjevati od sebe,od NAS novu,potpuno posvećenu interesu građana RH,a to je opstanak i razvoj.

Tko je glasao

Lijepo Te molim da u

Lijepo Te molim da u ''posipanju pepelom'' ne upotrebljavaš zamjenicu ''mi'', ''mi smo glupi'', ''mi smo svoju djecu zaribali'', itd.
Ja nisam.
Jesi možda Ti?
Akteri i protagonisti tih svinjarija imaju itekako svoja imena i prezimena, neki/ pojedini/mnogi imaju čak i kaznene i ine prijave u ladicama vrlih --državnih odvjetnika, policije, koga god... pa opet nikom ništa.
Spriječavaš li ti, Franka Valli, procesuiranje i zakonsko gonjenje tih imena i prezimena?
Pišeš li ti neustavne zakone pune rupa koji su omogućili ovakvo ''poslovanje'' usporedivo samo s najcrnjom mafijom?
''Mi'' nismo glupi, ni najmanje, kako to katkad pokazuje čak i ovaj blog. ''Mi'' odlično razumijemo da nam rade o glavi, ali nemamo nikakve moći, niti instrumenta, da im se suprotstavimo. ''Oni'' se s nama cijelo vrijeme igraju tobože ''demokracije'', a ''mi'' tu priču prisilno pušimo, jer nitko nema kičme.
Dakle, bit će samo još gore, dolazi vrijeme jakobinskoga terora....

Tko je glasao

jer nitko nema kičme

jer nitko nema kičme

Ne širi depresiju. Ima u ovoj državi ljudi sa kičmom i onaj krmak sa
slike će ih upoznat prije nego što dostina misli.

Tko je glasao

ja jesam. Ali JA nemam

ja jesam.
Ali JA nemam nikakve moći da im se suprostavim. MI imamo...

Tko je glasao

Možda vam svima sjedim na

Možda vam svima sjedim na glavi sa varšavskom, ali to nije samo borba protiv sulude rampe i oduzimannje tridesetak metara, to nije niti borba protiv kapitala, to je jednostavno borba za osnovna ljudska prava: ja sam građanka/građanin ove zemlje i hoću da me se uvažava, da imam pravo na rad i egzistenciju. Ljudi koji su na vlasti služe meni jer ovo je republika. Ne dam više da me se pljačka a da bi se stvorio „krupni kapital“. Kurčev kapital – to je otuđena lova kamatarenjima i raznim „zakonskim“pranjima i smicalicama. Ni todorić ni horvatinčić ni razni drugi ne bi imali ni gaće na štapu da postoji i malo zakonitosti zajamčenih po deklaraciji o ljudskim pravima. Osiromašena i opljačkana zemlja. Svaki jebivjetar isisava lovu namješten na važno mjesto a radi po telefonskom pozivu http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/56796/HPB-dao-90-milijuna-kuna-za...
Nije počela jakobinska diktatura, ona predugo traje i sazrelo je sve za stvarnu republiku.
Ovdje se pojam republika zamjenjuje sa onim : i oni su krali ali su i nama dali, uvlači se široko društvo u razne stupnjeve krimena.
Bezočno otuđivanje pješačke ulice u samom srcu glavnog grada samo je simbol svekolike pljačke svih hrvatskih građana i prostora, te bahatosti udružene i na žalost ojačane ekipe
ali niti smo nemoćni niti smo bez instrumenata:
http://www.slobodnifilozofski.com/2010/02/barbara-matejcic-luka-rincic-g...

Tko je glasao

niti smo nemoćni niti smo

niti smo nemoćni niti smo bez instrumenata
I mi imamo instrumenata. Kad ih uštimamo CNN će prenosit koncert
uživo.

Tko je glasao

Želim znati sve pojedinosti

Želim znati sve pojedinosti oko Vaše borbe za Varšavsku.
Ovo je važno za sve nas. Pogotovo otkad su uhiitili prosvjednike.
Tragično je da su razni zakoni pisani samo za građane radnike, umirovljenike, studente, nikako za navodnu političku elitu.
Vijesti iz cijele zemlje govore o pljački, bahatosti, gaženju ljudskih prava.
Budemo li šutjeli, bit će još gore; ako gore uopće može biti.
Ne možeš nam dosaditi sa vijestima o Varšavskoj.
Ne odustanite i budite uporni.
U Rijeci sam, ali rado bih Vas podržala i dolaskom na prosvjede da mogu.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

3103 samo kratkoće radi

3103
samo kratkoće radi nisam u komentaru spomenula varšavsku. Uopće ne sjediš nikome na glavi, dapače, svakodnevno treba tu temu izvlačiti, izvlačiti, izvlačiti, da ne padne u zaborav (bitka?).
ta rampa je možda mala stvar, ali je stvarno neki test-slučaj, može li se i jedna takva mala malenkost - naspram svih kiklopskih drugih otuđenja, kršenja zakona, ustava, svega - može li se barem takva sitnica u ovome gradu-''državi'' provesti?
jer budu li oni na vlasti nastavili kršiti propise i zakone na koje su sami prisegnuli, onda će uskoro imati takav džumbus kakav se više neće dati kontrolirati...Ako se već ne boje Boga, čudno mi je kako se ne boje stampeda?

Tko je glasao

"ali nemamo nikakve moći,

"ali nemamo nikakve moći, niti instrumenta, da im se suprotstavimo."
Vidiš da ima moći! Ima instrumenata! Ima kičmi!
Za jednu takvu "malu stvar". Pa što ne bi onda za "veće" bilo još i više?

Tko je glasao

fora je u tome što su na

fora je u tome što su na bahate i bezočne načine uglavnim stvar napravili skoro zakonitom. Baš to - prekonočno izglašavanja gupa sa instaliranim stručnjacima i fingiranim javnim raspravama u kojima to sranje proglase javnim interesom.
Napokon se javilo udruženje arhitekata sa pitijevskim zamuckivanjem kako stvar treba preispitati, ali se u zadnju i javio predsjednik udruženja sa već malo konkretnijim tekstom. Recimo nepoznato je da prometne studije nije niti bilo.
To je otprilike kao tebe boli trbuh i dođeš u bolnicu i umjesto na pretrage ideš pravac u operacijsku salu - kada te srežu shvate da si imala blaže trovanje hranom i da je operacija bila besmislena.
Ta cijela investicija je u svrhu "raspodjele dobara" trojnog pakta igh(mmd)-mb-hoto
uz male napravljene greške ipak se nešto kreće (pogledaj zadnja dva dnevnika od 5 na tu temu), prisiljeno je ministarstvo da uvaži žalbe koje nije zadnje 2 godine - stvar se malo odgađa, brzo će prepraviti, ali bitno ostaje. To bi trebala izboriti skupština. Pošto je i to uglavnom farsično društvo teško da će se nešto odviti - dalje upravni sud, ali oni mogu početi raditi - i onda će početi boj

Tko je glasao

@rotonda, bravo, sve

@rotonda,
bravo, sve napisano potpisujemo....

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

J. Kosor: Vlada ulaže

J. Kosor: Vlada ulaže milijardu kuna za jačanje gospodarstva
Vlada Republike Hrvatske uložila je milijardu kuna u novi Fond rizičnog kapitala, koji bi trebao biti izvor novca za poduzeća u uvjetima otežanog financiranja zbog globalne recesije.
- Osigurali smo milijardu kuna za Fond rizičnog kapitala, koji djeluje kao pokretač gospodarstva, pridonosi zapošljavanju i jačanju izvoza - rekla je premijerka Jadranka Kosor na drugoj konferenciji Private Equity u jugoistočnoj Europi, koja se danas i sutra održava u Zagrebu.
Kosor je istaknula da je jedna od njezinih gospodarskih mjera "borba protiv korupcije do posljednjeg daha".
Danas je predstavljen i Fond za gospodarsku suradnju kao model treće mjere za pomoć gospodarstvu s javnim pozivom za sudjelovanje u ovom projektu koji će vrijediti do 31.prosinca 2010. naglasio je ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Đuro Popijač.
Kako je osnovna namjera Vlade poticati hrvatsko gospodarstvo, uvjet sudjelovanja u Fondu je sjedište kompanije u Hrvatskoj. Prednost imaju kompanije čije se poslovanje bazira na hrvatskom tržištu.

http://www.vecernji.hr/vijesti/j-kosor-vlada-ulaze-milijardu-kuna-jacanj...
jel` mi može neko ovo prevesti, što to znači, ili što to meni znači i mojoj maloj uslužnij firmi, ili recimo - da li bi mrakovoj firmi nešto značilo da se donijelo na vrijeme.
Nekako me iskustvo uči da ono što mi nije jasno je zapravo mutno.

Tko je glasao

postavljanje pitanja je put

postavljanje pitanja je put naprijed, mogućnost otvaranja rasprave tako da je nejasno uopće ocjenjivanje ovako nečeg pogotovo negativno.

Tko je glasao

U osnovi, ta se tema odnosi

U osnovi, ta se tema odnosi na potlačene slojeve društva, one koji rade, ali višak vrijednosti privređuju u korist vlasnika proizvodnih kapaciteta, dok sami životare i strepe nad baukom nezaposlenosti. Ili, pak, na one koji ne rade, jer gazdama treba kritična masa nezaposlenih, kako bi tržište moglo njima u korist regulirati nisku cijenu rada, pa da baš ne moraju prekobrojne radnike naočigled ispirati preko palube, nalik sezonski naraslim zalihama što ugrožavaju poželjni odnos ponude i potražnje. Primarna uloga države i svih njezinih ovlaštenih predstavnika koji su izabrani navodnom demokratskom voljom građana, jest zaštita interesa tih radnika, a ne obrana privatnog profita onih drugih. To je prvenstveni javni interes i prioritet, pred čim bi ono drugo moralo ostati drugo.
.....Da nije riječ ni o kakvom idejnom niti ideološkom sukobu između HDZ-a i SDP-a, pokazuje nam i najava novog gospodarskog programa SDP-a, koji će njime i formalno postati desničarska stranka, bez obzira na socijaldemokraciju što mu ostaje u imenu
.....Te dvije stranke i od politike su napravile robu na tržištu, pa jedna drugoj predstavljaju samo konkurenciju - pod zadanim okolnostima igre oko kojih se u suštini zdušno slažu. Ali, problem nije u njima, nego u nama koji svejednako usvajamo nametnuti diskurs o titanskoj borbi lijevih i desnih, te ne uviđamo kako sva ta larma oko toga čija ekipa u ovom trenutku vodi - Kosoričina, sa nemjerljivo većim ovlastima, ili Josipovićeva, s provokativnim marketingom - uvelike služi skretanju pažnje javnosti od pitanja o gornjem stvarnom, temeljnom političkom karakteru jednih i drugih.
....Pouka može biti samo jedna: nema prostora za nenajavljena pitanja,

http://www.h-alter.org/vijesti/politika/apostoli-nove-pravednosti

Tko je glasao

To znači da će taj svježi

To znači da će taj svježi kapital koji se pojavi u gospodarstvu pokrenuti poslove, investicije... Pa će taj veliki zamašnjak dohvatiti i male kompanije tako da će se opet naručivati usluge tvoje male uslužne firme..i svih drugih jer taj sustav je povezan i isprepleten što vjerojatno razumiješ...

ne očekuješ valjda da vlada pronađe direktno rješenje za svaku od 40.000 firmi...?

jednostavni dakle koncept...pokreneš velike, oni pokrenu male i sve oko sebe...

ili još slikovnije...zaboravimo na trenutak probleme brodogradilišta itd ali recimo na vlada naruči 20 brodova...ili da recimo da agrokoru lovu za njihovu ribarsku flotu (koju nemaju, ali recimo da je žele imati) i onda oni naruče izradu 400 malih ribarica..

a brodogradilišta imaju par tisuća kooperanata.... i eto odjednom te tisuće malih obrta/kooperanata nešto radi...i plaćaju poreze i doprinose i zapošljavaju...

youtube.com/bijesdrugi

Tko je glasao

ili još

ili još slikovnije...zaboravimo na trenutak probleme brodogradilišta itd ali recimo na vlada naruči 20 brodova...ili da recimo da agrokoru lovu za njihovu ribarsku flotu (koju nemaju, ali recimo da je žele imati) i onda oni naruče izradu 400 malih ribarica..

Po mogućnosti da materijali ugrađeni u brodove imaju veću cijenu od krajnje cijene brodova koju kupci plaćaju, kako je to do sada bilo praksa za korist stranih naručioca.
Kada svaki zaposleni u RH financira napravljene brodove za strance sa 2000 kuna godišnje, pošteno bi bilo da nastavimo tako financirati i brodice domaćih naručitelja.

Svaku tonu ulovljene ribe bi trebalo nagraditi poticajima iz državnog proračuna, a potom ribu jeftino prodati strancima, koji će onda znati zaraditi formiranjem krajnje cijene na tržištu.

Tko je glasao

Čim Vlada ( bilo koja )

Čim Vlada ( bilo koja ) nešto dijeli - nije dobro. Prvo i pravo pitanje je odakle Vladi uopće novaca u ovome trenutku? Svi znamo da ih nema. Drugo pitanje je, ako novca negdje možda i ima, po kojem će se to pravičnom ključu ( iskustvo nas uči da je riječ "pravičan" rastezljivog pojma ) dijeliti? Uvijek se postavlja pitanje, zašto je odlučeno da se BAŠ na ovaj način, a ne neki drugi, pomogne gospodarstvu. Kome to odgovara da se to tako dijeli i može li se tu štogod "zamračiti" ( ništa neobično za naše prilike )? Ako novca DOISTA ima, njegovo je porijeklo produkt fiskalne politike ili stranih kredita. Po meni, najpravičniji način raspodjele ovoga novca je smanjenje stope PDV-a, harača i sličnih fiskalnih i parafikalnih nameta koji doslovno guše CIJELO gospodarstvo a ne samo one velike ( Agrokor - ma nemoj? Malo je i do sada dobio) koji bi tobože povukli i one male. Tko im je to i do sada branio da ih povuku? Ovako bi najpravičnije svaki gospodarski subjekt dobio svoj zasluženi dio kolača, a ne po sadašnjoj logici samo i jedino privilegirani i oni bliže oltara ( politike ), koja bi još po tko zna koji put "stručno" dijelila i kapom i šakom ZNA SE kome i kako. Kao da bi joj to bilo prvi put da tako radi...

Tko je glasao

ZAGOR Dodijelio sam ti plus

ZAGOR
Dodijelio sam ti plus iz razloga što si naznačio jednu krucijalnu stvar u cijeloj vladinoj konstrukciji
Zadnjih par godina SAPARD,IPARD,EPARD,LEOPARD, i ostale europske životinje nude love do krova samo daj nacrt,daj papire da je legalno, i dešava se da ti fondovi su uglavnom iskorišteni samo na pola
E,sad vlada nudi ,ni više ni manje no, milijardu kuna , i to će planut !
Garantiram da 99% te love će iskoristit javna poduzeća , tj. poduzeća u državnom vlasništvu
Nikako nemogu dokučit da u ovim uvjetima , koje su i napravili da sjebu sve što radi , neki privatnik posegne za tim novcima ( ukoliko nije umrežen)
Molim da mi netko objasni, u ovim uvjetima rada, šta jednoj normalnoj tvrtki, znači kamata 5,11% u odnosu na 9,30%
Problemi su ogromno veći od razlike ovih dviju kamata
Još jednom molim da netko objasni , odakle sad milijardu kuna, kad se zna da idemo u rebalans proračuna?
I naročito molim da se objavi tko su ti naši vrli privrednici koji će ovim impulsom izvući privredu
Bogami je red ljudima dodijeliti plakete,pohvalnice,,,ako treba i spomenice domovinskog rata.

ZAGOR

Tko je glasao

nekako iskustvo mi govori da

nekako iskustvo mi govori da će biti ovako:
dati će se poticaji igh-u da naraste cijena dionica, todoriću da može u dalljnje širenje (ujedno kulmerovih dvora i kupovine otoka za ljetovanje), o brodogradilištima bolje ne, poljoprivrednicima, sitnim i srednjim proizvođačima - njih isto bolje ne spominjati, kao ni "propale" firme ala podravka. Ali to iskustvo kaže ovovo - eventualno poljoprivrednici od kojih nešto kupuje todorić (do sada je bilo plaćanje u kašnjenju do godine dana, naravno bez kamata, a ako uopće zakoni vrijede i zanjega to bi sada zrebalo biti tri mjeseca max.), sve ostalo ništa od tih spirala koje spominješ da bi se širile u smijeru da se spasi taj manji proizvođač, ali sigurno će spirale jaka gravitacijska sila privlačiti izvan granica ove zemlje, što ne bi bilo loše kada direktan rezultat ne bi bilo totalno osiromašivanje svakoga tko radi (a sada je i ovih sve manje) unutar granica.
A da stvar bude još "bolja" po rad stiže kineski sindrom novovjekog robovlasništva.
Eto tako mi izgleda taj vladin gaf.

Tko je glasao

Sve stoji, ukoliko i ta

Sve stoji, ukoliko i ta milijarda svježeg kapitala ne završi gdje i prethodnih pedesetak.

B-52

Tko je glasao

ZAGOR Iz tvog pera u božije

ZAGOR
Iz tvog pera u božije uši.
Samo mi molim te objasni otkud vladi milijardu kuna.

ZAGOR

Tko je glasao

navodno love ima još po co

navodno love ima još po co (priča se da se sisa sve u 16) i par banaka

Tko je glasao

Ekonomsku politiku nam

Ekonomsku politiku nam očito kroje ekonomisti s ljetnim diplomama! A recenziraju oni s Prometnog:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci